You are on page 1of 2

Matematyka dyskretna i logika Zestaw zada #1

1. Posugujc si diagramami Venny, udowodnij nastpujce zawieranie si zbiorw: A B (A C) (B C) 2. Zamy, e alfabet skada si z dwch znakw = (a,b). Wyobra sobie sownik zawierajcy wszystkie niepuste sowa z *, uoone w porzdku alfabetycznym. Jak daleko w tym sowniku musimy szuka sowa ba? 3. Potrafisz bez wikszego problemu porzdkowa trzy dowolne liczny, wykonujc trzy porwnania. Podaj algorytm porzdkowania dowolnych czterech liczb, w ktrym jest wykonywanych nie wicej ni pi porwna. Przedstaw oba te algorytmy na drzewie oblicze (porwna). 4. W jaki sposb bdziesz jednoczenie znajdowa najmniejsz i najwiksz liczb w cigu n liczb? 5. Wyznacz zoono obliczeniow problemu trjpodziau? 6. Uporzdkuj nastpujce funkcje tak, aby kada poprzednia funkcja bya funkcja wolniej rosnc ni funkcja po niej nastpujca (wszystkie logarytmy s przy takiej samej podstawie 2): log n , (log n)n , n log n , log(nn) , 2 log n , n , n3 , (1 + 1/n)n 7. Liczba 2n 1 jest rozwizaniem zagadki znanej jako wiee Hanoi i oznacza liczb kamiennych krgw, jakie musz przenie mnisi z pala na pal. Wedug legendy n = 64. Przyjmij, ze rozpoczli oni przenosi te krgi na pocztku naszej ery i pracuj z prdkoci komputera redniej mocy, przenoszc 100 milionw pojedynczych krgw na sekund! Wedug legendy., po rozwizaniu przez nich tej amigwki ma nastpi koniec wiata. Oblicz, kiedy to nastpi. 8. Sprawd prawdziwo: xR !zR yR [x + y = z] , !xR yR [x*y = 0] , yR!xR [x*y = 0] x P(x) x P(x) , x P(x) x P(x) , x P(x) x P(x) x{1,2,3} [P(x) Q(x)] (x{1,2,3} P(x) x{1,2,3} Q(x)) x{1,2,3} [P(x) Q(x)] (x{1,2,3} P(x) x{1,2,3} Q(x)) 9. Zapisz z pomoc kwantyfikatorw: n*n = 25 , X + 0 = X , x = 3 10. Sprawd rwnowanoci: (p p) (p p) 0 , (q p) (p q) (q q) p q (y Q(y)) y [Q(y)] (x y [y > x]) xy [y x] umoliwiajcy wykrywanie liczb

11 Podaj przykad ilustrujcy rwnowano: 12. Przedstaw program nieparzystych. dla maszyny

Turinga

13. Dana jest baza faktw: a, b, c oraz baza regu: R1: If f and e, then g R2: If a and c, then e R3: If a and b, then d R4: If d and e, then f Czy g naley do bazy faktw (daje si wyprowadzi z ww. bazy)?