Sie sind auf Seite 1von 100
BOSNE I HERCEGOVINE 1991 1995

BOSNE I HERCEGOVINE

1991

1995

Istra`iva~ko dokumentacioni centar Research and Documentation Center Sarajevo TISKANJE OVOGA BROJA POMOGLI SU Vlada
Istra`iva~ko dokumentacioni centar Research and Documentation Center Sarajevo TISKANJE OVOGA BROJA POMOGLI SU Vlada
Istra`iva~ko dokumentacioni centar Research and Documentation Center Sarajevo TISKANJE OVOGA BROJA POMOGLI SU Vlada

Istra`iva~ko dokumentacioni centar Research and Documentation Center

Sarajevo

TISKANJE OVOGA BROJA POMOGLI SU

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije

Vlada Posavske županije

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Dogradonačelnik Brčko Distrikta BiH

N.N, Brčko Distrikt BiH

Općina Kiseljak

Općina Orašje

HOLD INA d.o.o., Sarajevo

Croatia Osiguranje d.d., Ljubuški

FTM d.o.o., Novi Travnik

Kristal d.o.o., Vitez

Horizont d.o.o., Vitez

Gudelj d.o.o., Vitez

Ukras d.o.o., Vitez

Sofa MM d.o.o., Vitez

IGM d.o.o., Vitez

Cromont d.o.o., Žepče

Maxi d.o.o., Orašje

Feroterm d.o.o., Dubrave-Brčko

Lašva Komerc d.o.o., Nova Bila

Građevinar d.o.o., Novi Travnik

Komotin d.o.o., Jajce

Buljan ceste d.o.o., Kreševo

Dragan Džajić, Ljubuški

Ferotom d.o.o., Kiseljak

Otvorenih očiju

U suradnji s Istraživačko dokumentacionim centrom (IDC) iz Sarajeva koji je ustupio podatke Svjetlo riječi u ovom po- sebnom broju objavljuje imena ubijenih i nestalih Hrvata

Bosne i Hercegovine u razdoblju od 1991. do 1995. prema krite- rijima koje donosi predsjednik IDC-a gosp. Tokača u tekstu koji slijedi. Nakana nam je višestruka. Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njime se trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta i župe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijelu

BiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimo članove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kako bi se otklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjka- vost, odgovorni smo da se to ispravi. Ovim se brojem također želi vratiti “ušutkano” pitanje “smisla” rata kao poništavanje ne samo ideje čovjeka i čovječanstva nego po- sve konkretnog čovjeka s imenom i prezimenom za kojega se veže bezbroj odnosa: s bližnjima, zavičajem, domovinom, svemirom. Rat, iznad svega stradanje nedužnih u njemu, pitanje je i o samome Bogu, a ako smo vjernici, i pitanje (vapaj) Bogu. Ne možemo se – na tradiciji biblijske vjere – bez posljedica izmaknuti najtežem pitanju: Zašto zlo i patnja? Ne možemo prebrzo ni rat ni nepravde svesti na ljudsku slobodu i ljudsko zlo. Ako Bog ima veze s čovje-

ih u manipulativno sredstvo političke moći ili materijalnog profi- tiranja na žrtvama. Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata u prošlom ratu

želi se odati pijetet svima njima i iskazati solidarnost s njihovim bli- žnjima. Iznošenjem osnovnih podataka, dakle golih činjenica, želi se također potaknuti na razmišljanje i na argumentiranu raspravu

o prošlosti i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini – budućnosti

autohtonog naroda koji se našao pred demografskim i povijesnim ugasnućem u vlastitoj domovini. O tome govore prilozi S. M. Džaje,

I. Bubala i I. Lovrenovića. Poraz, gubitak i patnja nisu mjesto lažnoga trijumfalizma kojim se od poraza pravi pobjeda, nisu ni mjesto mitskoga bijega u okrivlji- vanje samo drugih ili u naučenu frazu o povijesnoj zavjeri svih protiv nas Hrvata. Poraz, gubitak i patnja ne mogu biti ni pasivna lamenta- cija kako smo sami sebi krivi za sve, ili što se neki nisu dobro borili, ili jer su neki “manji” Hrvati, ili jer nismo jedinstveni, niti izlaz smije biti pobožnjački skok u vjeru u Boga koji jedini daje utjehu u ovom pokvarenom i bešćutnom svijetu. Bog, očito, tješi drugačije! Poraz, gubitak i patnja su povijesna prilika da iz činjenica, otvorenih očiju prema svojoj i tuđoj patnji, prema svojim i tuđim promašajima i zlima, gradimo svoj zavičaj, ovu zemlju i ovaj svijet,

a što najprije podrazumijeva susret s vlastitom istinom, vlastitom

Iako je popisivanje ubijenih i nestalih vrlo osjetljiv posao, njime se trebalo započeti. Već su neki radili popise za pojedina mjesta i župe, a IDC nastoji dati cjelovitiji popis ubijenih i nestalih za cijelu BiH. Ovaj popis nije potpun ni apsolutno točan, pa zato molimo članove obitelji, prijatelje, poznanike stradalih da se jave kako bi se otklonili nedostaci i pogreške. Nije dovoljno konstatirati manjkavost, odgovorni smo da se to ispravi

kom ne možemo prebrzo ušutkati krik koji izlazi iz mraka ljudske

patnje i pridružuje se Isusovu vapaju s križa zbog Božje odsutnosti

i šutnje. Iznova, dakle, valja postaviti pitanje: Zašto i čemu smrt tolikih ljudi? Objavljivanjem imena ubijenih i nestalih Hrvata želi se tako-

đer izmaknuti poluodgovorima, paušalnim ciničnim opravdanji- ma kako je to zato što je bio rat. Želi se spriječiti da se ljudi još jednom mirno i samorazumljivo žrtvuju za nejasne ciljeve, na ne- kom oltaru mitske domovine koju su im moćni nacrtali da sanjaju po principu čistoće teritorija i dominacije nad drugima. Njihova je povijest vezana za povijest živih, nas svih, osobito onih koji su prognani ili “humano” preseljeni. Njihova imena i povijest ulaze

u katastrofalni demografski poraz Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Upravo zato treba pitanje usmjeriti u najbolnije mjesto čuvajući se jeftine sentimentalne ljubavi koja ne može podnijeti činjenični gubitak. Ili, što je još gore, sve ove pojedinačne patnje pretvoriti u samosažaljenje zatvorene budućnosti, ili što je najgore, pretvoriti

grešnošću i otkrivanjem zatomljenih potencijala dobra koje počiva

u svakome od nas. Krajnji cilj ovoga posebnoga broja Svjetla riječi

koji darujemo čitateljima jest pomirenje u istini i ljubavi. Za pomi- renje treba temeljit zaokret, obraćenje, strpljivi i dug put solidar- nosti kako sa svojim stvarno ugroženim sunarodnjacima tako i s pripadnicima drugih naroda u njihovoj patnji. U pomirenje se ne može sumnjati ako želimo budućnost u ovoj zemlji, a osobito ako se želi ostati dosljedan Isusovu evanđelju. Uredništvo Svjetla riječi zahvaljuje svima koji su pomogli objav- ljivanje ovoga broja. Na poseban način zahvalni smo Istraživačkom dokumentacionom centru i njegovom predsjedniku Mirsadu Tokači koji su svojim ozbiljnim radom na delikatnom popisu svih žrtava prošloga rata pokazali da je solidarnost s patnjom i žrtvama drugo- ga, drugih naroda i građana, rodno mjesto demokracije pluralnih

država kakva je Bosna i Hercegovina, i istinski put humanosti.

Urednik kolovoz 2008. 3
Urednik
kolovoz 2008.
3

Sjećanje uz činjenice i poštovanje

U posvemašnjoj bosanskoj podijeljenosti može se činiti potpuno nevjerojatnim da se netko tko ne pripada hrvat- skom nacionalnom korpusu želi pozabaviti žrtvama koje su

obilježile jedan historijski/povijesni period toga naroda. Međutim, onoga časa kada sam odlučio baviti se problemima ljudskih gubita- ka u Bosni i Hercegovini, prije nego sam sa suradnicima razriješio desetine tehničkih, organizacijskih, metodoloških i drugih proble- ma, morali smo razriješiti, prije svega, jedno etičko pitanje. Radi se

o tome može li istraživački projekt, koji pretendira na istinu, au-

tentičnost i puni kredibilitet, žrtve rata diskriminirati na bilo koji način, bilo da se radi o njihovom socijalnom, etničkom, vjerskom, rasnom porijeklu ili ideološkoj i vojnoj pripadnosti. Prihvaćajući, dakle, bilo koji oblik diskriminacije ljudskih bića, naš napor bi automatski postao bespredmetan, a naše nastojanje

da utvrdimo istinu neostvarivo. Činilo mi se da je jedina šansa za uspjeh u našim naporima sadržana u opredjeljenju da striktno po- štujemo dva kriterija. Prvi je da su sve ubijene ili nestale osobe u periodu 91-95. državljani, odnosno građani Bosne i Hercegovine i

drugi da se radi o ljudskim bićima čije je ubojstvo/pogibija uvijek i

u svim okolnostima neprebolna tragedija za njihove obitelji i da se

spram te činjenice moramo odnositi s doličnim poštovanjem. Stoga niti sam imao dileme, niti predrasuda; zapravo, bilo mi je potpuno prirodno, pa čak i obvezujuće pokušati dati osobni dopri- nos utvrđivanju istine o stradanjima bosanskih građana hrvatske etničke pripadnosti, kao što mi je to obveza i spram svakog drugog stradalog sugrađanina Bosne i Hercegovine. Jednostavno, pripadam onima koji odbacuju princip etničko-vjerske isključivosti i prava na “svoju etničku istinu”, a time uspostave, u osnovi suprotstavljenih i izoliranih “istina o svojem stradanju”. Duboko sam uvjeren da bi nas takav pristup držao u vječnoj ovisnosti i zarobljeništvu istina kreiranih i oblikovanih u uskim krugovima vlastitih etničko-po- litičkih elita. Time bismo se stavili u poziciju vječne sumnjičavo- sti i suprotstavljenosti spram spoznavanja istine o stradanju onih “drugih”. Za sve nas koji dijelimo prostor zajedničke države bio bi to potencijalno novi izvor stalnih nesporazuma i konfrontacija, a nezaobilazni folklor balkanskih pretjerivanja i mitova dobio bi s protokom vremena neograničeni prostor. Činilo nam se da iskazujući ogoljeno, elementarno ljudsko po- štovanje spram ubijenih i nestalih, otvaramo vrata međusobnom suosjećanju i dugoročnom razumijevanju tragičnih posljedica koje proizvodi rat kao izraz ljudske nesposobnosti da mirnim putem, dijalogom i međusobnim uvažavanjem razrješavaju i najkomplek- snije probleme društva. Iskustvo kontakata s bezbrojnim “običnim” sugrađanima učvršćivalo me u uvjerenju da time tkamo potku po- vjerenja i za, dugoročno gledano, konačan smiraj i pomirenje. Na- ravno, pomirenje zasnovano, ne samo na oprostu, nego, prije svega, ne pravdi za žrtve i njihove obitelji. Na putu kojim smo krenuli bila su nam dostupna i iskustva ra- nijih perioda, a prije svega vremena nakon Drugog svjetskog rata, kada su žrtve postale predmetom ideoloških manipulacija, odno- sno kada je ideološki predznak odlučivao o tome što je istina, a što nije, kada je političko-ideološko opredjeljenje određivalo što je isti-

4

opredjeljenje određivalo što je isti- 4 kolovoz 2008. na a što nije i time dugoročno defi

kolovoz 2008.

na a što nije i time dugoročno definiralo sudbinu cijelih obitelji, bez obzira na njihovu ulogu u ratu, njihovu krivicu ili nevinost. Istina, sjećanje i pravda su tako postali politički monopol pobjedni- ka, neupitni ideološki diktat pred koji se nije smjelo ispriječiti niti jedno pitanje ili sumnja. Na takvom diktatu je stvoreno plodno tlo na kojemu su onda, veoma uspješno, počeli rasti mitovi o broju ubi- jenih u ex-Jugoslaviji, Jasenovcu i drugim stratištima, a činjenice o zločinima “oslobodilaca” i smrti onih koji su bili na drugoj strani (tzv. “domaći izdajnici i kolaboracionisti”), postali su najbolje čuva- ne državne tajne. Saznanja o Bleiburgu, fojbama i drugim lokacija- ma na kojima su “oslobodioci” u pobjedničkom zanosu ubijali, vrlo često potpuno nevine ljude, žene i djecu, postale su, nakon gotovo šezdeset godina, novi prilozi za upotpunjavanje historije Drugog svjetskog rata. Bio je to trenutak kada se antifašizmom i partizan- skom pobjedom i herojstvom, više nije mogao prikrivati i braniti očigledan zločin i lažna slika o razmjerima stradanja. Nažalost, nes- posobnost da se do kraja iskreno i otvoreno suočimo s događajima koje je proizveo Drugi svjetski rat na ex-jugoslavenskim prostori- ma, velikim dijelom je poslužio pripremi sukoba tijekom devedese- tih godina prošlog stoljeća. Vođeni namjerom da spriječimo rađanje novih ideoloških ma- nipulacija i mitova, odlučili smo se na rizičan pothvat kojim smo brojeve i procjene o stradanjima građana Bosne i Hercegovine u pe- riodu 91-95, željeli pretvoriti u svima dostupne činjenice i identitet svake ubijene/poginule ili nestale osobe, duboko uvjereni da samo na taj način možemo utvrditi što približniju istinu o okolnostima stradanja, identitetu žrtava, njihovom statusu u ratu, mogućim po- činiteljima zločina, a pogotovo da na taj način možemo sačuvati trajno sjećanje na događaje i njihove sudionike. Danas, kada je projekt okončan, ako ovakva vrsta posla uopće može definitivno biti okončana, imamo priliku građane upoznati s rezultatima našega rada i izložiti dodatnim provjerama i dopunama podatke do kojih smo došli, bez straha od suočavanja i s primjed- bama i mogućim pogreškama koje smo napravili, ali koje uz vašu pomoć možemo popraviti. Poziv redakcije Svjetla riječi bio je izuzetno zadovoljstvo i prilika da u specijalnom izdanju časopisa, čitateljima kojima se oni obraćaju,

a radi se ponajprije o bosanskim Hrvatima i katolicima, prezentira- mo dio podataka kojima raspolažemo s namjerom da i oni ostvare uvid u naš rad, a pogotovo da im omogućimo izravno sudjelovanje

u ispravljanju nedostataka. Potom, možemo zajedno s vama trajno

sačuvati sjećanje zasnovano na činjenicama i ne dopustiti izvrtanje, manipulacije i revidiranje fakata s određene vremenske distance. Da bi sadržaj prezentiranih podataka bio potpuno razumljiv, dužni smo pojasniti nekoliko stvari. Prvo, predmet istraživanja bile su sve osobe koje su ubijene/poginule ili nestale kao rezultat di- rektnih vojnih djelovanja, odnosno kada je smrt nastupila kao po- sljedica bombardiranja, granatiranja, puščane paljbe i sl. ili je smrt nastupila kao posljedica nezakonitoga zatvaranja i mučenja. Dakle,

istraživanje se u ovoj fazi nije bavilo drugim aspektima demograf- skih promjena (pad nataliteta, rast mortaliteta, raseljavanje i pro- gon i sl.) kao ni indirektnim žrtvama rata (smrt zbog gladi, razne

nesreće u vezi s ratnim uvjetima života i sl.). Ovom problematikom IDC će se baviti u narednim mjesecima i godinama. Lista koju objavljujemo sadrži podatke o 7.762 osobe koje su ubijene ili nestale u periodu 1991-1995. bilo na teritoriju Bosne i Hercegovine ili izvan zemlje, a pripadale su hrvatskom nacional- nom korpusu. Kao što se može vidjeti iz grafikona 1 i 2, u bazi podataka se trenutno nalaze imena 96.749 građana. Od ukupnog broja osoba evidentiranih kao ubijenih/poginulih ili nestalih njih 65,86% su Bošnjaci, 25,63% Srbi, 8,02% Hrvati i 0,49% osobe osta- lih nacionalnosti. Grafikon broj 3 ilustrira vremensku dinamiku stradanja građa- na Bosne i Hercegovine za svaku pojedinu godinu. Čak i površno promatranje potvrđuje tezu o najintenzivnijem stradanju u prvim mjesecima 1992. godine, dok je 1995. okončana stravičnim genoci- dom nad Bošnjacima Srebrenice. Prve grafikone nudimo vam kao dodatnu ilustraciju kako bi se razumio kontekst i omogućile usporedbe. U nastavku smo se foku- sirani samo na analizu podataka koji se odnose na građane Bosne i Hercegovine hrvatske nacionalnosti. Kao što je vidljivo iz grafikona 4 i 5, najveći broj u odnosu na ukupan broj stradalih odnosi se na 1993. godinu 45,33%, potom

1992. godinu 41,67%, na 1994. godinu se odnosi 6,24% i, konačno,

na 1995. godinu 4,59%. Za svega 1,49% osobe nismo mogli utvrditi točan datum stradanja, dok se 0,68% ukupnog broja stradalih od- nosi na 1991. godinu. Grafikoni 6, 7 i 8 odnose se na status lica u ratu (civil ili vojnik)

s tim da smo grafikonom 8 ponudili dodatno objašnjenje, jer oso- be koje su ubijene/poginule kao vojnici ne moraju nužno stradati kao borci u borbenim aktivnostima. Naime, iz perspektive među- narodnog humanitarnog prava, vojnici u borbenim akcijama nisu

U grafikonima 19 i 20 predstavljena je starosna struktura stra-

dalnika. Kao što je vidljivo, najveća koncentracija stradalnika je u rasponu od 18. do 45. godine i oni čine 62,49% ukupnog broja ubi- jenih/poginulih ili nestalih osoba. Nažalost, 171 ili 2,2% žrtava su djeca. Za 814 lica nismo uspjeli saznati točan datum rođenja. Kada je riječ o vojnim formacijama kojima su pripadale stradale osobe, od ukupno 5610 poginulih/ubijenih vojnika njih 91,57% su stradali kao pripadnici HV-HVO, 7,75% kao pripadnici ARBiH i 0,68% kao pripadnici JNA-VRS (grafikon 21 i 22).

U grafikonima 23, 24 i 25 se može vidjeti prostorna distribucija stra-

danja s tim da grafikon 25 nudi dodatne informacije o odnosu civila i vojnika po regijama stradanja. Iz svega je vidljivo da je najveći broj stradanja u Centralnoj Bosni 38,57% i 21,97% Posavini. Interesantno je istaknuti da je samo u Sarajevu i Pounju broj ubijenih civila veći od broja poginulih/ubijenih vojnika. Da bismo što detaljnije ilustrirali prostornu distribuciju stradanja, u prilogu vam nudimo i dodatnu tablicu u kojoj su sadržani podaci o broju stradalih civila i vojnika u svakoj pojedinoj regiji i općini (Tabela na str. 10). Treba naglasiti da je gotovo zanemariva korelacija između mjesta stanovanja i mjesta stradanja (grafikon 26), odnosno da su stradanja uglavnom vezana za mjesto ili bližu regiju stanovanja (usporedi grafikon 23 i 26).

Spolna struktura stradalih sadržana je u grafikonima 27 i 28. Od ukupnog broja stradalih žene čine 10,33%. Od ukupnog broja stradalih žena njih 93,27% je stradalo kao civili a 6,73% kao vojnici (grafikon 29 i 30). Od 802 stradale žene njih 80 je u kategoriji ne- stalih (grafikon 31 i 32). Podaci koje vam nudimo samo su dio sveobuhvatne dokumen- tacione osnove Istraživačko dokumentacionog centra. Raspoloživi prostor i forma časopisa nam ne dopuštaju da još opširnije i dublje ulazimo u niz detalja vezanih za način i okolnosti stradanja poje-

Činilo mi se da je jedina šansa za uspjeh u našim naporima sadržana u opredjeljenju da striktno poštujemo dva kriterija. Prvi je da su sve ubijene ili nestale lica u periodu 91-95. državljani, odnosno građani Bosne i Hercegovine i drugi da se radi o ljudskim bićima čije je ubojstvo/pogibija uvijek i u svim okolnostima neprebolna tragedija za njihove obitelji i da se spram te činjenice moramo odnositi s doličnim poštovanjem

zaštićene osobe, sve do trenutka dok su zarobljene ili ne sudjeluju

u borbenim djelovanjima. To znači da smo u istraživanju vodili ra-

čuna u kojim okolnostima je neki vojnik ubijen/poginuo. Kao što je vidljivo, 72,28% svih stradalih imali su vojni status s tim da je njih

65,82% poginulo u borbenim djelovanjima. Od ukupnog broja na civile otpada 27,72 % žrtava. Nužno je skrenuti pozornost da je naj-

veći broj civila ubijen 1992. godine a da je najviše vojnika poginulo

1993. godine (grafikon 6).

Iz grafikona 9 može se dodatno vidjeti dinamika stradanja civila

i vojnika za svaki mjesec pojedinačno tijekom 1992. godine, a iz

grafikona 10 je vidljivo da je od ukupnog broja stradalih u 1992. godini njih 36,30% civila a 63,70% vojnika. Na grafikonu 11 i 12 vidljiv je daljnji trend smanjenja broja ci- vilnih žrtava tijekom 1993. godine, odnosno porast broja stradalih vojnika. Tendencija smanjenja civilnih i vojnih stradanja nastavljena je i

u 1994. i 1995. godini što je vidljivo iz grafikona 13, 14, 15 i 16. Kada je riječ o odnosu između broja ubijenih i nestalih osoba, od ukupno 7.762 registrirane osobe njih 7.268 su smrtno stradali

i njihov identitet je utvrđen, dok se za 494 osobe još uvijek traga,

odnosno registrirane su kao nestale. Ovaj broj nestalih će se s vre- menom mijenjati, jer će mnoga lica biti pronađena i identificirana.

Nažalost, radi se uglavnom o osobama za koje je gotovo nemoguće pretpostaviti da su žive, odnosno još uvijek se traga za posmrtnim ostacima (grafikon 17 i 18).

dinih osoba te niz drugih podataka vezanih za svaku osobu. Mi ćemo se problemima žrtava vraćati ponovno kroz različite forme, a prvenstveno tijesno surađujući s uredom tužitelja tijekom njihovih aktivnosti na pripremi pojedinih slučajeva za procesuiranje osum- njičenih počinitelja. Stoga ovom prilikom nudimo skraćeni prikaz- analizu podataka kako bismo vam pored popisa s imenima ponu- dili i neke dodatne informacije kojima možete upotpuniti sliku o razmjerima stradanja. Zahvaljujući redakciji Svjetla riječi, mi vam nudimo listu koju nikako ne smatramo apsolutno točnom i konačnom, a osobito ne smatramo da nisu moguće promjene i dopune nedostajućih poda- taka. Dapače, koristimo priliku pozvati vas da nam svojim infor- macijama i svjedočenjima pomognete u upotpunjavanju svakog ne- dostajućeg podatka, uvijek imajući u vidu da ne samo na nama leži odgovornost traganja za što potpunijom istinom. Dio odgovornosti nose obitelji, rodbina i prijatelji stradalnika. Vjerujemo, i tu poruku želimo podijeliti s vama, da samo u mjeri u kojoj poštujemo žrtve, bilo da su to naši srodnici, poznanici ili čak neznanci, bit ćemo u stanju olakšati teret suočavanja prošlosti i razumjeti posljedice za- strašujućih događaja iz naše ne tako davne prošlosti. Sve one koji žele pomoći u dopuni podataka ili ispravcima even- tualnih nenamjernih pogrešaka pozivamo da se jave u redakciju Svjetla riječi ili nama u Istraživačko dokumentacioni centar.

Mirsad TOKAČA, predsjednik IDC-a

kolovoz 2008.

Svjetla riječi ili nama u Istraživačko dokumentacioni centar . Mirsad TOKAČA, predsjednik IDC-a kolovoz 2008. 5

5

6 kolovoz 2008.
6 kolovoz 2008.
6 kolovoz 2008.
6
kolovoz 2008.
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7
kolovoz 2008. 7

kolovoz 2008.

kolovoz 2008. 7

7

8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.

8

kolovoz 2008.
kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
8 kolovoz 2008.
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008. 9
kolovoz 2008.
9

Hrvati / ubijeni i nestali po regijama i općinama

Regija / općina

Civil

Vojnik

Ukupno

Derventa

64

251

315

Centralna Bosna

436

2.092

2.528

Doboj

42

68

110

Breza

2

4

6

Gračanica

1

1

2

Busovača

30

174

204

Gradačac

10

74

84

Fojnica

19

89

108

Lopare

1

1

Kakanj

30

101

131

Lukavac

3

3

Kiseljak

24

132

156

Modriča

26

66

92

Kladanj

2

2

Odžak

59

76

135

Kreševo

2

69

71

Orašje

57

217

274

Maglaj

12

102

114

Srebrenik

1

4

5

Novi Travnik

43

142

185

Tuzla

5

85

90

Olovo

2

1

3

Živinice

18

18

Teslić

8

52

60

Pounje

265

115

380

Travnik

66

446

512

Bihać

10

85

95

Vareš

23

86

109

Bosanska Dubica

4

2

6

Visoko

6

7

13

Bosanska Krupa

2

2

Vitez

83

349

432

Bosanski Novi

4

4

Zavidovići

14

114

128

Bosanski Petrovac

2

2

Zenica

53

125

178

Bosansko Grahovo

1

1

Žepče

17

99

116

Drvar

2

2

 

Ključ

5

2

7

Čapljina

4

68

72

Prijedor

166

14

180

Čitluk

5

27

32

Sanski Most

69

8

77

Glamoč

2

2

Velika Kladuša

4

4

Grude

1

31

32

 

Jablanica

41

47

88

Hadžići

9

3

12

Konjic

78

168

246

Ilidža

31

33

64

Livno

8

63

71

Ilijaš

4

7

11

Ljubuški

4

38

42

Sarajevo - Centar

51

43

94

Mostar

88

396

484

Sarajevo Grad

146

17

163

Neum

1

5

6

Sarajevo - Stari Grad

7

9

16

Nevesinje

13

1

14

Sarajevo - Novi Grad

98

115

213

Posušje

19

19

Sarajevo - Novo Sarajevo

81

79

160

Prozor

39

78

117

Sarajevo - Vogošća

8

3

11

Stolac

20

21

41

Trnovo

1

1

Široki Brijeg

5

46

51

 

Tomislavgrad

3

46

49

Banja Luka

21

12

33

Trebinje

32

17

49

Bosanska Gradiška

1

1

2

 

Bugojno

95

224

319

Bijeljina

1

1

Čelinac

1

1

Foča

3

3

Donji Vakuf

6

2

8

Rogatica

2

1

3

Uskoplje/Gornji Vakuf

6

102

108

Šekovići

1

1

Jajce

20

143

163

Sokolac

1

1

Kotor Varoš

44

89

133

Srebrenica

2

1

3

Kupres

6

53

59

Ugljevik

1

1

Laktaši

1

1

Višegrad

3

1

4

Mrkonjić Grad

8

3

11

Vlasenica

1

1

Prnjavor

2

2

4

Zvornik

4

1

5

Šipovo

1

1

Posavina

416

1.289

1.705

Skender Vakuf

3

1

4

Banovići

2

2

Tešanj

15

68

83

Bosanski Brod

43

190

233

 

Bosanski Šamac

39

117

156

Brčko

69

116

185

Ukupno

2.152

5.610

7.762

POZIV ZA ISPRAVAK I NADOPUNU PODATAKA

Istraživačko dokumentacioni centar Kupreška 17 ili Dubrovačka 2, Sarajevo telefoni: + 387 (0)33 725 350, + 387 (0)33 258 771 e-mail: centar@idc.org.ba

www.idc.org.ba

Svjetlo riječi Zagrebačka 18, Sarajevo telefon: + 387 (0)33 726 200 e-mail: redakcija@svjetlorijeci.ba

10

• Zagrebačka 18, Sarajevo • telefon: + 387 (0)33 726 200 • e-mail: redakcija@svjetlorijeci.ba 10 kolovoz

kolovoz 2008.

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 25.12.1993. Vitez 13.7.1993. Vitez 12.4.1992. Glamoč 24.9.1993. Vitez 6.2.1993. SA - N. Sarajevo 3.9.1993. Mostar 2.8.1993. Mostar 25.7.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 25.7.1992. Kotor Varoš 30.11.1992. Brčko 21.10.1993. Vareš 8.6.1993. Travnik 20.4.1993. Jablanica 19.4.1993. Široki Brijeg 23.3.1993. Konjic 23.3.1993. Konjic 6.10.1992. Tešanj 25.3.1993. Konjic 25.7.1992. Kotor Varoš 29.6.1993. Žepče 17.10.1992. SA - Novi Grad 14.11.1993. Travnik 11.5.1992. Brčko 11.6.1993. Konjic 2.11.1993. Vareš 26.11.1992. Žepče 11.5.1992. Brčko 17.11.1993. Brčko 12.9.1992. Tuzla 14.7.1993. Fojnica 30.6.1993. Mostar 19.6.1992. Tuzla 19.8.1994. Breza 1.8.1992. Derventa 4.2.1993. Busovača 1.11.1992. Doboj 16.4.1993. Konjic 21.9.1993. Busovača 16.9.1993. Konjic 1.11.1992. Doboj 27.7.1993. Sarajevo Grad 15.7.1992. Odžak 16.4.1993. Konjic 1992. Odžak 15.7.1992. Odžak 1992. Odžak 12.7.1993. Kiseljak

Datum i općina rođenja 13.11.1960. Travnik 3.10.1945. Vitez 7.1.1973. Tomislavgrad 30.5.1967. Travnik 30.3.1956. SA - Centar 26.3.1958. Hrvatska 21.1.1943. Hrvatska – Kotor Varoš 7.10.1966. Kotor Varoš – Kotor Varoš 31.8.1949. Brčko 21.12.1975. Kakanj 10.8.1971. Travnik – Jablanica 12.1.1976. Široki Brijeg 31.1.1966. Konjic 25.10.1970. Konjic 26.12.1972. Hrvatska – Konjic 7.10.1966. Kotor Varoš 31.1.1959. Žepče 5.4.1964. SA - Novi Grad 14.2.1960. Travnik N.p. 14.5.1972. Konjic 21.6.1974. Vareš 3.4.1971. Maglaj 11.5.1992. N.p. 27.5.1955. Živinice 5.11.1956. Tuzla 23.8.1957. Fojnica 11.6.1943. Vareš 5.8.1965. Tuzla 5.10.1953. SA - Centar 11.9.1971. Odžak 14.2.1955. Busovača – Doboj 15.2.1972. Konjic 22.6.1953. Zenica 6.10.1960. Konjic – Doboj 5.1.1936. SA - N. Sarajevo 1937. Odžak 7.11.1926. Konjic – Odžak 1936. Odžak – Odžak 15.9.1941. Kiseljak

Općinastanovanja Travnik Vitez Tomislavgrad Vitez SA - N. Sarajevo

SA - N. Sarajevo

SA - Novi Grad

SA - Novi Grad

Široki Brijeg

Kotor Varoš

Kotor Varoš

Kotor Varoš

Kotor Varoš

SA - Centar

Busovača

Busovača

Jablanica

Kiseljak

Živinice

Travnik

Travnik

Mostar

Mostar

Fojnica

Kakanj

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Odžak

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Doboj

Doboj

Doboj

Žepče

Žepče

Brčko

Brčko

Brčko

Vareš

Tuzla

Tuzla

Andrijašević (Mato) Srečko

Prezime (ime oca) ime Ančić (Mijo) Anto Ančić (Ivo) Franjo Ančić (Ivan) Nikola Ančić (Anto) Zoran Ančić (Drago) Željko

Anđelić ( – ) Klara Anđelić ( – ) Majo Anđelić (Matan) Marinko

Andrić (Nikola) Dominko

Andrašić (Tomo) Stjepan

Andrijanić (Franjo) Ivica

Andrić (Nikola) Marinko

Andrić (Stjepan) Milijan

Andrić (August) Rudolf

Andričić (Andrija) Ivica

Andričević (Ivan) Ante

Andrić (Blaško) Marko

Anđelić (Petar) Franjo

Andrić (Mate) Dragan

Andrić (Ivan) Milenko

Andrić (Franjo) Didak

Andrić (Marko) Janko

Anđelić (Marko) Ivica

Andrić (Marko) Krešo

Andrić (Andrija) Ivica

Anđelić (Tadija) Ante

Andrić (Ivo) Tomislav

Andričić (Stipo) Anto

Anđelić (Antun) Jure

Andrić (Ivica) Marko

Andrić (Ivica) Vlado

Andrić ( – ) Kristina

Anđelić (Ivan) Anto

Andrić (Mato) Anto

Andrić ( – ) Dragan

Andrić (Anto) Josip

Andrić (Mato) Ivan

Andričić (Ivo) Luce

Andrić (Pavo) Ivan

Andrić (Anto) Ivan

Anđelić ( – ) Anica

Anđelić ( – ) Juro

Andrić ( – ) Mato

Andrić (Ivo) Pero

Anđelić ( – ) Ilija

Andrić ( – ) Ivica

Anđelić ( – ) Ivo

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

24.1.1993. Uskoplje/G.Vakuf

29.9.1992. SA - N. Sarajevo

Datum i općina stradanja 19.8.1992. Bos. Šamac 16.6.1992. Derventa 6.7.1992. Derventa 23.12.1992. SA - Novi Grad 23.10.1992. SA-N. Sarajevo

29.10.1992. SA - N. Sarajevo

7.5.1992. Bosanski Šamac

22.8.1993. SA - Novi Grad

10.10.1992. Novi Travnik

5.11.1993. Odžak 30.12.1992. Bos. Šamac

16.6.1994. Novi Travnik

20.7.1993. Novi Travnik

21.5.1993. SA - Centar

16.6.1993. SA - Centar

9.6.1993. Novi Travnik

9.6.1993. Novi Travnik

14.8.1992. Gradačac

21.9.1993. Busovača

10.6.1993. Busovača

26.9.1993. Busovača

25.4.1993. Busovača

30.10.1993. Travnik

30.10.1993. Travnik

23.7.1993. Bugojno

9.6.1993. Busovača

14.8.1993. Kreševo

4.12.1994. Glamoč

26.8.1995. Glamoč

13.11.1992. Tešanj

18.9.1993. Mostar

13.11.1993. Vareš

22.12.1993. Vitez

22.10.1993. Vitez

28.12.1993. Vitez

25.12.1993. Vitez

22.12.1993. Vitez

22.12.1993. Vitez

20.2.1993. Tešanj

28.8.1994. Neum

20.7.1993. Žepče

12.1.1994. Vitez

1991. Prnjavor

1991. Prnjavor

1991. Modriča

1991. Orašje

Datum i općina rođenja 2.3.1968. Bos. Šamac 16.10.1970. Derventa 21.4.1970. Doboj 21.1.1966. SA - Centar 29.3.1933. Hrvatska 2.2.1943. Vareš 17.1.1976. Tešanj 27.9.1972. Tešanj 23.1.1968. Travnik 5.10.1949. Novi Travnik 18.3.1959. Novi Travnik 24.10.1940. Novi Travnik 7.3.1931. Gradačac 27.7.1970. Zavidovići 26.5.1973. Travnik 1951. Bosanski Šamac 5.1.1974. Modriča 31.8.1967. Travnik – Travnik 22.10.1967. Travnik 14.4.1961. Busovača 21.1.1973. Busovača 20.12.1964. Busovača 9.5.1959. Busovača 2.1.1963. Busovača – Orašje 12.3.1947. SA - Centar – Mostar – Prnjavor 5.8.1953. Vitez 23.5.1966. Konjic 7.10.1968. Busovača 4.10.1962. Vitez – Vitez – Vitez – Prnjavor 1.7.1967. Travnik 11.9.1967. Busovača 28.9.1965. Vitez 4.5.1961. Travnik 23.10.1973. SA - Novi Grad 1942. Grude 1964. Sarajevo Grad 14.12.1940. SA - Novi Grad 10.9.1951. Uskoplje/G.Vakuf 15.2.1947. Uskoplje/G.Vakuf 2.11.1970. Odžak 7.6.1965. Odžak

Općinastanovanja Bosanski Šamac Derventa Derventa SA - Novi Grad SA-N. Sarajevo Vareš Tešanj Tešanj Travnik Novi Travnik Novi Travnik Novi Travnik Gradačac Žepče Travnik Bosanski Šamac Modriča Travnik Travnik Kreševo Busovača Busovača Busovača Busovača Busovača Orašje SA - Centar Mostar Prnjavor Vitez Konjic Busovača Vitez Vitez Vitez Prnjavor Vitez Busovača Vitez Vitez SA - Novi Grad SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo SA - Novi Grad Bugojno Uskoplje/G.Vakuf Odžak Odžak

Prezime (ime oca) ime Abramović (Đuro) Mijo Ačkar (Ivan) Ivica Ačkar (Jure) Zoran Aćimović (Zoran) Aleksandar Adamović (Božo) Ivan Adašević (Jozo) Ljudevit Adžaga (Pero) Anto Adžaga (Ivan) Pavo Adžaib (Ilija) Siniša Adžaip (Stanislav) Anto Adžaip (Niko) Josip Adžaip (Anto) Stipan Adžamić (Juro) Pero Adžić (Frano) Veljko Agatić (Anto) Goran Agatić (Anto) Ivan Agatić (Ivo) Pero Agostini (Franjo) Mario Agotić ( – ) Goran Agustinović (Rudo) Jozo Akrap (Ivo) Dragan Akrap (Lovro) Ivo Akrap (Mijo) Jozo Akrap (Rafail) Marijan Akrap (Luka) Željko Alaslan ( – ) Bahattin Alfirević (Mirko) Bratimir Alić ( – ) Ivan Alilović ( – ) Ante Alilović (Anto) Borislav Alilović (Drago) Darko Alilović (Jozo) Franjo Alilović (Marko) Franjo Alilović ( – ) Ilija Alilović ( – ) Kata Alilović ( – ) Krešo Alilović (Marko) Ljuban Alilović (Ivo) Marinko Alilović (Ivo) Marinko Alilović (Anto) Slavko Alilović (Drago) Stjepan Alpeza (Grgo) Franjo Alpeza (Frano) Grgo Alt ( – ) Franjo Alvir (Anto) Drago Alvir (Jerko) Marko Ambrozić (Marica) Marinko Ambrozić (Josip) Pero

Status

Status

kolovoz 2008.

Alvir (Anto) Drago Alvir (Jerko) Marko Ambrozić (Marica) Marinko Ambrozić (Josip) Pero Status Status kolovoz 2008.

11

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 16.5.1992. Mostar 1992. Odžak 7.5.1992. Bosanski Šamac 28.7.1993. Jablanica 13.9.1993. Žepče 20.8.1994. Kiseljak 20.8.1994. Kiseljak 1993. Jablanica 1.7.1992. Prijedor 27.1.1993. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. Brčko 1.7.1992. Kotor Varoš 25.6.1992. Kotor Varoš 1.12.1992. Banja Luka 23.6.1992. Kotor Varoš 8.6.1992. Doboj 18.6.1993. Brčko 1.7.1992. Kotor Varoš 17.6.1992. Derventa 17.6.1992. Derventa 30.6.1992. Derventa 21.5.1992. Derventa 17.6.1992. Derventa 11.6.1992. Derventa 20.9.1993. Mostar 9.6.1993. Busovača 1991. Sarajevo Grad 1992. Sarajevo Grad 20.9.1993. Mostar 4.7.1992. Mostar 24.10.1993. Mostar 23.1.1993. SA - N. Sarajevo 16.4.1993. Vitez 13.5.1993. Mostar 29.1.1994. Sarajevo Grad 5.12.1993. Konjic 9.6.1995. Orašje 28.10.1992. Orašje 3.9.1992. Orašje 10.6.1995. Orašje 19.7.1992. Orašje 11.9.1992. Orašje 1991. Orašje 18.5.1995. Orašje 3.7.1993. Fojnica 18.2.1994. Tešanj 8.8.1993. Prozor 30.6.1992. Jajce

Datum i općina rođenja 21.8.1953. Prozor 1934. Odžak 7.1.1960. Bosanski Šamac – Jablanica 29.2.1948. Hrvatska – Kiseljak – Kiseljak 1912. Prozor – Prijedor 14.12.1943. Hrvatska 1962. Hrvatska 21.2.1957. Kotor Varoš 1.12.1952. Kotor Varoš – Banja Luka 12.4.1954. Kotor Varoš 2.2.1933. Doboj 14.5.1968. Brčko – Kotor Varoš 1930. Derventa 1912. Derventa 20.11.1968. Derventa 25.10.1946. Derventa 1927. Derventa 9.3.1949. Derventa 1.8.1954. Mostar 14.12.1959. Busovača – Sarajevo Grad 1904. – N.p. 29.6.1961. Mostar 10.10.1965. Mostar 27.10.1973. Njemačka 6.7.1967. SA - Centar 19.9.1962. Busovača 10.10.1969. Čapljina 1947. Sarajevo Grad 1948. Konjic 17.7.1967. Hrvatska 22.10.1967. Orašje 27.4.1972. Orašje 1934. Orašje 31.8.1958. Orašje 5.10.1966. Orašje – Orašje 21.9.1975. Orašje 22.12.1961. Vitez 5.9.1962. Tešanj 15.9.1974. Jajce 1.5.1968. Jajce

Općinastanovanja Mostar Odžak Bosanski Šamac Jablanica Žepče Kiseljak Kiseljak Jablanica Prijedor Sarajevo Grad Brčko Kotor Varoš Kotor Varoš Banja Luka Kotor Varoš Doboj Brčko Kotor Varoš Derventa Derventa Derventa Derventa Derventa Derventa Mostar Busovača Sarajevo Grad Sarajevo Grad Mostar Mostar Čitluk SA - N. Sarajevo Busovača Čapljina Sarajevo Grad Konjic Bosanski Šamac Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Vitez Tešanj Jajce Jajce

Prezime (ime oca) ime Antunović (Andrija) Ivo Antunović ( – ) Jozo Antunović (Marko) Jozo Antunović ( – ) Marinko Antunović (Nikola) Milosava Antunović ( – ) Nedjeljka Antunović ( – ) Olivera Antunović ( – ) Pero Antunović (Nedeljko) Vlado Antunović (Stjepan) Vlasta Anušić ( – ) Darko Anušić (Ivo) Drago Anušić (Mato) Drago Anušić ( – ) Jozo Anušić (Bogoljub) Marko Anušić (Ivan) Marko Anušić (Marko) Mirko Anušić ( – ) Zdravko Aračić (Mate) Anica Aračić (Grga) Iva Aračić (Ante) Jozo Aračić (Ivan) Jure Aračić (Mate) Mara Arambašić (Jure) Marko Arapović (Stanko) Berislav Arapović (Anto) Jure Arapović (Zoran) Ladislav Arapović ( – ) Marija Arapović (Ivan) Marko Arapović (Grgo) Perica Arapović (Mate) Robert Arapović (Ladislav) Zoran Arapović (Anto) Željko Arar (Nikola) Toni Araranković (Vjekoslav) Nikica Ararar ( – ) Bela Arlavi (Josip) Miljenko Arlović (Marko) Anto Arlović (Marko) Anto Arlović ( – ) Ivka Arlović (Đuro) Luka Arlović (Đuro) Marijan Arlović (Anto) Pero Arlović (Ivo) Željko Arsenović (Zoran) Josip Artmagić (Ilija) Ilija Aščić (Jeronim) Petar Aščić (Nikola) Srećko

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 25.5.1992. Odžak 1993. Konjic 1992. Odžak 10.5.1993. Konjic 23.6.1992. Konjic 16.1.1993. Sarajevo Grad 7.10.1992. Brčko 29.11.1992. Brčko 12.9.1995. Šipovo 15.6.1992. Mostar 6.4.1992. Kupres 26.7.1992. Mostar 1992. Sarajevo Grad 30.6.1993. Mostar 13.7.1993. Mostar 15.9.1993. Mostar 3.6.1993. Travnik 18.4.1993. Zenica 22.6.1992. Gradačac 20.9.1993. Mostar 21.7.1993. Fojnica 17.9.1993. Kiseljak 10.6.1993. Vitez 22.8.1992. Kiseljak 19.10.1992. Novi Travnik 5.11.1993. Vareš 15.8.1992. – N.p. 27.11.1994. Kiseljak 5.10.1992. Kiseljak 16.6.1992. SA - N. Sarajevo 16.6.1992. SA - N. Sarajevo 4.7.1994. – N.p. 28.4.1993. Busovača 21.1.1994. Maglaj 8.7.1993. Žepče 13.6.1992. Maglaj 3.9.1992. Teslić 30.6.1993. Žepče 25.6.1993. Zavidovići 27.6.1993. Maglaj 17.6.1992. Brčko 16.5.1992. Sarajevo Grad 24.12.1992. Zavidovići 8.1.1993. Bugojno 30.9.1993. Maglaj 9.5.1992. Derventa 13.6.1992. Kotor Varoš 18.8.1993. Zavidovići

Datum i općina rođenja 1942. Odžak 1936. Konjic – Odžak 8.7.1959. Konjic 21.9.1943. Konjic 1927. – N.p. 26.8.1965. Brčko 5.10.1945. Brčko 26.10.1958. Mostar 25.12.1953. Mostar 16.10.1968. Kupres 12.7.1965. Mostar 1988. – N.p. 10.4.1972. Mostar 18.5.1972. Široki Brijeg 30.3.1966. Široki Brijeg 9.7.1957. Travnik 21.3.1956. Zenica 10.2.1968. Gradačac 30.10.1953. Široki Brijeg 23.3.1973. Kiseljak 27.10.1972. Busovača 3.8.1983. Travnik 5.7.1964. Kiseljak 11.5.1952. Travnik 2.1.1913. Vareš N.p. 2.9.1966. Kiseljak 30.1.1963. Kiseljak 9.11.1924. Hrvatska 4.2.1954. Sarajevo Grad 8.7.1959. Zavidovići 24.6.1970. Žepče 5.9.1955. Maglaj 14.6.1962. Maglaj 30.11.1934. Maglaj 7.9.1953. Maglaj 10.12.1962. Maglaj 27.10.1966. Zavidovići 8.3.1973. Zavidovići 1971. Brčko – Sarajevo Grad 17.1.1943. Zavidovići 3.3.1953. Bugojno 25.11.1965. Zavidovići 21.2.1963. Livno 2.9.1946. Kotor Varoš 4.5.1952. Zavidovići

Općinastanovanja Odžak Konjic Odžak Konjic Konjic Sarajevo Grad Brčko Brčko Mostar Mostar Kupres Mostar Sarajevo Grad Mostar Široki Brijeg Široki Brijeg Travnik Zenica Gradačac Mostar Kiseljak Kiseljak Vitez Kiseljak Travnik Vareš Čitluk Kiseljak Kiseljak SA - N. Sarajevo SA - N. Sarajevo Zavidovići Žepče Maglaj Maglaj Maglaj Maglaj Maglaj Zavidovići Zavidovići Brčko Sarajevo Grad Zavidovići Bugojno Zavidovići Livno Kotor Varoš Zavidovići

Prezime (ime oca) ime Anđelić ( – ) Mato Anđelić (Marko) Mato Anđelić ( – ) Mijo Anđelić (Bosiljko) Mladen Anđelić (Jakov) Stanislav Anđelić (Ilija) Stjepan Anđelković (Matija) Mijo Anđić (Petar) Marko Aničić (Ante) Drago Aničić (Ivan) Franjo Aničić (Stipo) Marko Aničić (Ivan) Milenko Aničić ( – ) Tonka Aničić (Vinko) Željko Anić (Ivan) Božo Anić (Stanko) Damir Anić (Branko) Darko Anić (Stipe) Jozo Anić (Ivo) Juro Anić (Drago) Marinko Anić (Mijo) Marinko Anić (Ivica) Nikola Antičević (Marinko) Boris Antičević (Branko) Jozo Antičević (Stipo) Mladen Antičević (Pavo) Ružica Antić ( – ) Marin Antić (Mato) Slavko Antić (Anto) Vjekoslav Antolić (Filip) Josip Antolić (Josip) Željko Antolović (Marko) Bruno Antolović (Marko) Ivica Antolović (Marko) Ivo Antolović (Nikola) Ivo Antolović (Niko) Jozo Antolović (Nikola) Marijan Antolović (Ivo) Mirko Antolović (Anto) Pero Antolović (Janko) Zdenko Antonić ( – ) Darko Antonić ( – ) Vjekoslav Antukić (Ivan) Stipo Antunović (Vinko) Augustin Antunović (Ivo) Drago Antunović (Marko) Frano Antunović (Ivo) Ilija Antunović (Jerko) Ivica

Status

Status

12

(Ivo) Drago Antunović (Marko) Frano Antunović (Ivo) Ilija Antunović (Jerko) Ivica Status Status 12 kolovoz 2008.

kolovoz 2008.

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 1.6.1992. Derventa 6.8.1992. Bosanski Brod 24.12.1993. Fojnica 15.5.1992. Travnik 3.11.1992. Orašje 15.5.1992. Travnik 1993. Fojnica 11.6.1992. Mostar 28.2.1993. Brčko 2.11.1993. Vareš 15.5.1992. Travnik 6.7.1992. Travnik 12.12.1992. SA - N. Sarajevo 13.7.1993. Mostar 23.7.1995. – N.p. 24.10.1993. Kiseljak 18.8.1992. Bosanski Brod 11.1.1993. SA - Centar 28.9.1993. Jablanica 10.4.1992. Kupres 10.7.1993. Zavidovići 13.12.1994. Trnovo 15.5.1993. Vitez 2.2.1994. Vitez 18.2.1994. Vitez 6.11.1993. Vitez 26.4.1993. Busovača 15.11.1992. Maglaj 6.4.1992. Kupres

Datum i općina stradanja 13.6.1993. Travnik 1.7.1993. Bugojno 20.5.1992. Mostar 20.4.1993. SA - N. Sarajevo 7.5.1992. SA - Novi Grad 18.4.1993. Konjic 11.12.1993. Mostar 1993. Konjic 5.5.1992. Konjic 19.4.1993. Konjic 18.4.1993. Jablanica 5.5.1992. Konjic 20.7.1993. Konjic 25.4.1993. Konjic 13.6.1993. Kakanj

Datum i općina rođenja 28.2.1926. Derventa 12.1.1973. Hrvatska – Fojnica 18.2.1956. Travnik 1950. Orašje 17.5.1972. Travnik – Fojnica 3.12.1968. Doboj 2.12.1962. Bosanski Brod 27.1.1969. Vareš 29.11.1954. Travnik 24.7.1956. Travnik 25.3.1943. Sarajevo Grad 10.9.1946. Stolac 15.5.1968. Livno 15.10.1963. Travnik 17.1.1968. Bosanski Brod 28.2.1929. Hrvatska 13.11.1968. Tomislavgrad 27.6.1957. Tomislavgrad 1968. Zavidovići 1.10.1969. Sarajevo Grad 10.12.1973. Vitez 8.11.1930. Vitez 4.5.1954. Vitez 17.8.1975. Banja Luka 28.12.1971. Busovača 30.5.1968. Maglaj 20.12.1950. Kupres

Datum i općina rođenja 24.7.1952. Travnik – Bugojno 10.3.1934. Mostar 17.11.1970. SA - Centar 11.6.1944. Konjic 1926. Konjic 1.4.1961. Mostar 1964. Konjic 14.2.1966. Konjic 1942. Konjic 12.9.1970. Mostar 13.7.1969. Konjic 30.8.1956. Konjic 13.8.1965. Konjic 4.9.1934. Kakanj

SA - N. Sarajevo

Derventa Bosanski Brod Fojnica Travnik Orašje Travnik Fojnica Mostar Bosanski Brod Vareš Travnik Travnik SA - Novi Grad Stolac Livno Kiseljak Bosanski Brod SA - Centar Tomislavgrad Tomislavgrad Zavidovići Visoko Vitez Vitez Vitez Banja Luka Busovača Maglaj Kupres

SA - Novi Grad

Bugojno

Travnik

Mostar

Mostar

Mostar

Kakanj

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Konjic

Prezime (ime oca) ime Augustinović (Alojz) Vlado Avir ( – ) Drago Azinović (Ivan) Ante

Azinović (Andrija) Antun

Babić (Alojzije) Miroslav

Azinović (Stjepan) Mato

Azinović (Ivica) Antonio

Badrov (Pero) Niko Badrov (Anto) Pero Badrov (Pavo) Zdravko Bagara (Ilija) Vinko Bagarić (Dragun) Boško

Babić (Dragan) Milenko

Azinović ( – ) Apolonija

Azinović (Drago) Željko

Badrov (Josip) Antonio

Azinović (Mirko) Zoran

Azinović (Ivan) Robert

Badrov (Anto) Božidar

Baća (Dinko) Miljenko

Azinović (Mirko) Vicko

Baćak (Vlatko) Martin

Aždajić (Ivan) Kazimir

Azinović (Ante) Drago

Badrov (Niko) Fabijan

Babić (Jakov) Zdenko

Babić (Jozo) Zdravko

Babić (Nikola) Krešo

Babić (Mateš) Mato

Babić (Pero) Slavko

Azinović (Jozo) Ilija

Babić (Lazar) Vinko

Azinović (Ilija) Ivan

Babić (Luka) Viktor

Babić (Nikola) Mijo

Baćak (Ivan) Vinko

Bačić (Jovan) Luka

Babić (Alojz) Mato

Babić (Jozo) Vinko

Babić (Mato) Luka

Babić (Luka) Luka

Badim ( – ) Vinko

Babić (Ivan) Jure

Babić ( – ) Luca

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

13.7.1992. SA - N. Sarajevo

5.10.1993. SA - Novi Grad

10.2.1995. SA - Novi Grad

20.10.1992. Novi Travnik

18.2.1994. Vitez 18.2.1994. Vitez 26.10.1992. Novi Travnik 1991. Zenica 31.7.1993. Fojnica

6.8.1992. Bosanski Brod

Datum i općina stradanja 3.7.1992. Jajce 24.7.1992. Prijedor 1994. Sanski Most

25.8.1993. Novi Travnik

24.7.1992. Sanski Most

24.7.1992. Sanski Most

2.11.1991. Hrvatska

7.5.1995. Banja Luka

20.6.1993. Kreševo

16.12.1992. Travnik

20.7.1993. Bugojno

23.2.1994. Travnik

19.9.1995. Prijedor

26.7.1993. Fojnica

21.1.1994. Maglaj

12.6.1993. Kakanj

13.8.1993. Kreševo

11.6.1993. Kakanj

13.6.1993. Kakanj

10.11.1993. Vareš

9.7.1993. Kreševo

17.10.1995. Jajce

8.4.1993. Travnik

19.4.1995. Kupres

25.6.1993. Žepče

21.6.1992. Teslić

3.9.1995. Glamoč

7.10.1992. Ilidža

22.12.1993. Vitez

9.6.1992. Travnik

17.7.1993. Vitez

20.4.1993. Vitez

22.9.1993. Vitez

6.5.1993. Vitez

1993. Fojnica

Datum i općina rođenja 1956. Ilidža 22.2.1963. Kreševo 12.8.1952. Kreševo 1955. Fojnica – Fojnica N.p. 20.9.1959. Teslić 11.6.1962. Travnik 25.12.1961. Zenica 7.3.1962. SA - Centar 15.7.1967. Travnik 4.5.1967. Sarajevo Grad 3.1.1947. Vitez 11.8.1969. Hrvatska 30.5.1961. Maglaj 2.1.1959. Vareš 24.4.1945. Vareš 8.4.1954. Teslić 17.4.1958. Novi Travnik – Zenica 23.9.1947. Travnik 14.11.1936. Kakanj 6.6.1964. Travnik 19.2.1965. SA - Novi Grad 9.4.1964. Travnik 20.8.1976. Travnik 6.4.1978. Travnik – Zenica 18.8.1973. Fojnica

Datum i općina rođenja 15.2.1971. Jajce 2.1.1929. Prijedor 7.5.1935. Sanski Most 1927. Sanski Most 16.6.1935. Sanski Most 12.3.1944. Sanski Most 16.8.1915. Prijedor 27.5.1971. Bugojno 15.10.1968. Travnik 19.1.1968. Travnik 5.9.1977. Sarajevo Grad 12.5.1946. Travnik 19.1.1952. Travnik 22.10.1967. Travnik 25.2.1971. Travnik 17.7.1961. Travnik

Općinastanovanja Ilidža Kreševo Kreševo Fojnica Fojnica N.p. Teslić Travnik Zenica SA - N. Sarajevo Travnik Kakanj Vitez Bosanski Brod Maglaj Vareš SA - N. Sarajevo Teslić Novi Travnik Kakanj Travnik Kakanj Travnik SA - Novi Grad Vitez Vitez Travnik Zenica Fojnica

Novi Travnik

Sanski Most

Sanski Most

Sanski Most

Sanski Most

Banja Luka

Bugojno

Prijedor

Travnik

Travnik

Travnik

Travnik

Travnik

Travnik

Travnik

Jajce

Prezime (ime oca) ime Aščić (Juro) Vlado Atlija (Lovre) Ilija Atlija (Lovro) Ivica Atlija (Ivo) Jerko Atlija (Ilija) Joso Atlija (Jure) Marijan Atlija (Jerko) Marko Augustinović (Stipo) Ante Augustinović (Ljubo) Anto Augustinović (Zlatko) Berislav Augustinović (Ivica) Boris Augustinović (Mato) Ivan Augustinović (Ivo) Ivica Augustinović (Rutko) Jozo Augustinović (Zdravko) Narcis Augustinović (Ivo) Vilim

Prezime (ime oca) ime Baban (Andrija) Jakov Baban (Franjo) Stjepan Baban (Pero) Stjepan Baban (Petar) Venceslav Babić ( – ) Anđelka Babić ( – ) Ante Babić (Mijo) Anto Babić (Niko) Anto Babić (Juro) Božo Babić (Ivan) Dragan Babić (Pero) Dragan Babić (Josip) Drago Babić (Mato) Drago Babić (Nikola) Dražen Babić (Ilija) Ilija Babić (Rafo) Ilija Babić (Jozo) Ivan Babić (Tadija) Ivan Babić (Drago) Ivica Babić (Josip) Ivo Babić (Jozo) Ivo Babić (Mijo) Ivo Babić (Niko) Ivo Babić (Branko) Jadranko Babić (Anđelko) Josip Babić (Mato) Josip Babić (Stipo) Josip Babić ( – ) Josipa Babić (Luka) Jozip

Status

Općinastanovanja

Status

Općinastanovanja

Status

Općinastanovanja

Prezime (ime oca) ime

Status

Datum i općina stradanja

kolovoz 2008.

O pćinastanovanja Status Opć inastanovanja Prezime (ime oca) ime Status Datum i općina stradanja kolovoz 2008.

13

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 8.6.1993. Travnik 16.7.1993. Novi Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik 21.7.1992. Tuzla 8.6.1993. Travnik 2.6.1992. Teslić 13.7.1992. SA - N. Sarajevo 22.10.1993. Doboj 21.8.1993. Kreševo 27.10.1992. Sanski Most 28.8.1993. Uskoplje/G.Vakuf 23.7.1993. Bugojno 16.8.1993. Žepče 27.6.1993. Zavidovići 26.6.1993. Zavidovići 23.5.1992. Mostar 20.9.1993. Mostar 27.5.1993. Konjic 7.5.1993. Konjic 24.1.1994. Maglaj 22.1.1994. Maglaj 2.11.1992. Sanski Most 27.8.1993. Maglaj 5.8.1992. Sanski Most 8.6.1993. Banovići 11.6.1993. Novi Travnik 15.9.1992. Trebinje 27.9.1993. Maglaj 1991. Tuzla 27.6.1992. Tuzla 3.7.1993. Fojnica 9.9.1993. Konjic 1993. Konjic 6.2.1994. Zavidovići 9.9.1993. Konjic 12.1.1993. Orašje 16.12.1992. Orašje 15.3.1993. Orašje 5.12.1992. Orašje 31.5.1995. Orašje 31.5.1995. Orašje 21.6.1993. Prozor 12.11.1993. Uskoplje/G.Vakuf 8.6.1993. Travnik 8.6.1993. Travnik

Datum i općina rođenja 10.9.1959. Travnik 6.9.1961. Travnik 14.3.1964. Travnik 17.8.1971. Travnik 2.10.1969. Travnik 1930. Travnik 9.11.1957. Tuzla 29.2.1968. Travnik 25.4.1972. Teslić 1928. Hrvatska 2.6.1956. Doboj 15.9.1959. Kreševo 29.3.1959. Sanski Most 2.11.1973. Uskoplje/G.Vakuf 16.11.1960. Uskoplje/G.Vakuf – Žepče 7.6.1966. Zavidovići 31.12.1964. Zavidovići 13.1.1963. Ljubuški 18.1.1954. Mostar 1.5.1949. Konjic 7.11.1954. Konjic 24.9.1967. Zavidovići 25.1.1951. Maglaj 14.10.1971. Sanski Most 8.12.1946. Maglaj 5.7.1925. Sanski Most 28.1.1963. Banovići 21.1.1973. Novi Travnik – Trebinje 26.8.1957. Maglaj 1957. Tuzla 21.10.1954. Tuzla 23.10.1974. Fojnica 17.11.1956. Konjic – Konjic 30.9.1945. Travnik 1966. Konjic 12.11.1960. Orašje 7.10.1963. Orašje 5.8.1975. Brčko 6.3.1958. Orašje 13.3.1965. Orašje 19.6.1964. Orašje 17.12.1964. Prozor 10.6.1968. Prozor 26.5.1971. Travnik – Travnik

Općinastanovanja Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Travnik Tuzla Travnik Teslić SA - N. Sarajevo Doboj Kreševo Sanski Most Uskoplje/G.Vakuf Bugojno Žepče Zavidovići Zavidovići Ljubuški Mostar Konjic Konjic Maglaj Maglaj Sanski Most Maglaj Sanski Most Travnik Novi Travnik Trebinje Maglaj Tuzla Tuzla Fojnica Konjic Konjic Travnik Konjic Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Orašje Prozor Uskoplje/G.Vakuf Travnik Travnik

Prezime (ime oca) ime Balta (Franjo) Anto-Antara Balta (Mato) Filip Balta (Niko) Ivo Balta (Franjo) Jozo Balta (Mato) Luka Balta ( – ) Mara Balta (Trivo) Marijan Balta (Franjo) Nikica Balukčić (Domin) Goran Balvanović (Vinko) Otilija Bampa (Vjekoslav) Josip Ban (Mato) Branko Bandić (Šimo) Anto Bandić (Ilija) Dragan Bandić (Jure) Ilija Bandić ( – ) Ivica Bandić (Šimo) Ivo Bandić (Marko) Marinko Bandur (Franjo) Nedjeljko Banfi (Geza) Ivan Banović (Šćepo) Ante Banović (Ivan) Anto Banović (Anto) Drago Banović (Ivo) Franjo Banović (Ivo) Josip Banović (Niko) Karlo Banović (Blaž) Kata Banović (Jozo) Ljupko Banović (Niko) Mario Banović ( – ) Mate Banović (Ivo) Mato Banović ( – ) Milko Banović (Anto) Mirko Banović (Luka) Slobodan Banović (Jozo) Smiljko Banović ( – ) Stanko Banović (Anto) Stipo Banović ( – ) Šimun Baotić (Mato) Anto Baotić (Marijan) Ivica Baotić (Ilija) Marinko Baotić (Tomo) Martin Baotić (Joso) Mato Baotić (Pavo) Miroslav Baraban (Stipo) Mirko Baraban (Toma) Toma Barač (Zvonko) Bojan Barač (Niko) Goran

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 13.9.1992. Ilidža 12.9.1995. Glamoč 2.7.1993. Novi Travnik 18.9.1995. Jajce 1992. Odžak 6.4.1992. Kupres 17.6.1992. Derventa 4.7.1993. Fojnica 19.9.1993. Busovača 6.3.1993. Busovača 27.7.1993. Fojnica 6.4.1992. Kupres 6.4.1992. Kupres 13.9.1992. Ilidža 6.4.1992. Kupres 12.4.1992. Tomislavgrad 21.7.1993. Kakanj 16.7.1993. Kakanj 21.7.1993. Kakanj 11.6.1993. Kakanj 21.5.1993. Vitez 1992. SA - Novi Grad 26.6.1992. Modriča 11.6.1992. Modriča 22.11.1995. Tešanj 1992. Ilidža 11.9.1992. SA - N. Sarajevo 12.6.1993. Travnik 17.4.1993. Vitez 2.12.1992. Tuzla 14.6.1993. Stolac 22.4.1992. Bosanski Brod 12.2.1993. Uskoplje/G.Vakuf 3.10.1992. Prozor 4.11.1993. Bihać 19.7.1993. Mostar 22.12.1993. Vitez 15.9.1995. Donji Vakuf 23.2.1994. Vitez 18.4.1992. Derventa 5.7.1993. Kiseljak 7.8.1993. Maglaj 7.5.1992. Derventa 8.8.1992. SA - Novi Grad 1.6.1993. Doboj 1.6.1993. Doboj 14.1.1995. Bihać 24.6.1992. SA - Novi Grad

Datum i općina rođenja 2.1.1941. Sarajevo Grad 14.2.1974. Busovača 4.3.1948. Novi Travnik 6.7.1966. Jajce 1903. Odžak 1914. Kupres 3.11.1939. Doboj 31.3.1953. Kakanj 22.4.1973. Zenica 2.4.1965. Busovača 9.2.1973. Fojnica 29.6.1937. Kupres 30.1.1943. Kupres 6.4.1969. Sarajevo Grad 6.7.1965. Kupres – Tomislavgrad 7.1.1963. Kalinovik 7.10.1930. Kakanj 1955. Kakanj 26.8.1966. Kakanj 1955. Vitez – SA - Centar 3.2.1926. Modriča 1915. Modriča 2.1.1962. Doboj – Kakanj 6.12.1945. SA - Centar 12.4.1960. Travnik 21.1.1973. Travnik – Tuzla 7.3.1956. Čapljina 17.1.1960. Sanski Most 27.11.1970. Prozor 8.2.1965. Prozor 1974. Bihać 30.6.1955. Mostar 3.8.1965. Zenica 3.9.1942. Mrkonjic Grad 3.5.1960. Zenica – Derventa 20.6.1953. Kiseljak 11.5.1946. Žepče 12.3.1952. Posušje 26.7.1974. Sarajevo Grad N.p. N.p. 20.4.1966. Hrvatska 14.11.1957. SA - Novi Grad

Općinastanovanja Ilidža Busovača Novi Travnik Jajce Odžak Kupres Doboj Kakanj Busovača Busovača Fojnica Kupres Kupres Ilidža Kupres Tomislavgrad Kakanj Kakanj Kakanj Kakanj Vitez SA - Novi Grad Modriča Modriča Tešanj Ilidža SA - N. Sarajevo Travnik Travnik Tuzla Čapljina Sanski Most Prozor Prozor Bihać Mostar Vitez Mrkonjic Grad Zenica Derventa Kiseljak Žepče Derventa SA - Novi Grad Doboj Doboj Bihać SA - Novi Grad

Prezime (ime oca) ime Bagarić (Vice) Božo Bagarić (Drago) Dalibor Bagarić (Jure) Drago Bagarić (Vinko) Ivo Bagarić ( – ) Jela Bagarić (Ante Mihaljević) Lucija Bagarić (Pejo) Marijan Bagarić (Jozo) Mijo Bagarić (Ivica) Mirko Bagarić (Ivica) Mladen Bagarić (Fabijan) Nikola Bagarić (Dragutin) Pero Bagarić (Pero Mihaljević) Ružica Bagarić (Božo) Zdravko Bagarić (Pero) Zoran Bagarić ( – ) Željko Bagavac (Mijo) Branko Bagavac (Marko) Nikola Bagavac (Ivo) Stjepan Bagavac (Božo) Vitomir Bagić (Jovo) Rosa Bajalo ( – ) Mara Bajić (Ivo) Blaž Bajić (Josip) Josip Bajić (Ivan) Žarko Bajkuša (Ilija) Blaženka Bajkuša (Karlo) Nikola Bajo (Luca) Zoran Bajo (Tomo) Zoran Bajtal ( – ) Ivica Bakalar (Rudolf) Ilija Bakarić (Stipan) Željko Baketarić (Franjo) Dragan Baketarić (Ivan) Radovan Baković (Stipo) Ante Baković (Stipe) Ivica Baković (Dragutin) Josip Baković (Pero) Stipo Baković (Ivan) Zoran Bakula ( – ) Anto Bakula (Pero) Josip Bakula (Petar) Marko Bakula (Stipo) Miroslav Balaton (Ivan) Dragan Baldi ( – ) Anto Baldi ( – ) Mara Balen (Petar) Valter Balint (Franjo) Dragan

Status

Status

14

Dragan Baldi ( – ) Anto Baldi ( – ) Mara Balen (Petar) Valter Balint (Franjo)

kolovoz 2008.

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Vojnik

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Civil

Datum i općina stradanja 2.10.1992. Skender Vakuf 13.6.1993. Travnik 1992. Ilidža 16.8.1992. Kotor Varoš 27.12.1993. Grude 13.10.1992. Travnik 1991. Visoko 16.8.1992. Kotor Varoš 26.10.1995. Jajce 6.7.1992. Travnik 19.6.1992. SA - Centar 12.4.1994. Bugojno 20.12.1993. Fojnica 27.5.1992. Bos. Šamac 20.10.1995. – N.p. 8.8.1992. Bosanski Brod 23.4.1992. Livno 28.7.1993. Bugojno 3.2.1994. Uskoplje/G.Vakuf 10.7.1993. Kreševo 6.8.1992. Derventa 10.4.1994. Brčko 6.4.1992. Kupres 31.8.1992. Bosanski Brod 18.10.1992. Jajce 23.6.1993. Kreševo 25.7.1992. Banja Luka 1.6.1992. Derventa 25.6.1992. Prijedor 2.9.1992. Jajce 29.5.1992. Mostar 11.5.1992. SA - Centar 21.4.1992. Odžak 12.6.1992. Donji Vakuf 18.6.1992. Gradačac 9.1.1994. Vitez 21.5.1995. Novi Travnik 23.5.1992. Modriča 30.7.1992. Derventa 18.6.1992. Gradačac 11.4.1992. Orašje 2.7.1992. Derventa 27.6.1993. Kreševo 3.8.1992. Prozor 21.6.1992. Bosanski Brod 4.11.1991. Hrvatska 7.7.1992. Prijedor 27.9.1993. Derventa

Datum i općina rođenja 13.6.1974. Kotor Varoš 22.5.1965. Travnik 1940. Ilijaš 8.9.1950. Kotor Varoš 30.10.1963. Grude 14.11.1960. Jajce 1929. Ilijaš 1.11.1973. Kotor Varoš 27.3.1965. Jajce 24.7.1956. Travnik 1947. Grude 1.11.1921. Bugojno 21.10.1962. Livno 2.1.1968. Bosanski Šamac 1972. Posušje 2.2.1955. Bosanski Brod 6.1.1958. Livno 17.8.1993. Donji Vakuf 5.10.1969. Posušje 27.7.1940. Kreševo 18.8.1974. Hrvatska 13.10.1954. Brčko 29.1.1917. Kupres 17.9.1960. Bosanski Brod 7.7.1967. Sanski Most 15.11.1965. Kreševo 26.5.1973. Travnik – Derventa 12.2.1936. Sanski Most 5.11.1971. Jajce 14.1.1966. Mostar 27.9.1938. Vareš 18.3.1971. Odžak 28.4.1903. Bugojno 1980. Gradačac 15.8.1974. Travnik 11.5.1953. Travnik 26.2.1967. Modriča 15.7.1968. Derventa – Gradačac 31.7.1959. Modriča 11.8.1965. Derventa 8.3.1955. Kiseljak 1.9.1973. – N.p. 1.11.1947. Bosanski Brod N.p. – Sanski Most 11.10.1969. Uskoplje/G.Vakuf

Općinastanovanja Kotor Varoš Travnik Ilidža Kotor Varoš Grude Jajce Ilijaš Kotor Varoš Jajce Travnik SA - Centar Bugojno Fojnica Bosanski Šamac Posušje Bosanski Brod Livno Bugojno Posušje Kreševo Bosanski Brod Brčko Kupres Bosanski Brod Sanski Most Kreševo Travnik Derventa Prijedor Jajce Mostar SA - N. Sarajevo Odžak Donji Vakuf Gradačac Travnik Travnik Modriča Derventa Gradačac