You are on page 1of 2

AJK PELAKSANA 1M1S PASCA PMR 14 OKTOBER 2013 BIL AJK PENYELARAS PENCATAT REFERI AJK PERALATAN AJK

PENYELARAS PENCATAT REFERI AJK PERALATAN AJK AJK PELAKSANA EN ADNAN BIN ARIFFIN EN ABDUL AZIZ EN MOHD FAUZI BIN HASSAN EN CHANDRAN A/L KUPPUSAMY EN ZAINI B. ABDULLAH CIK LIM LIUA YUN PN MARIAM BT YUSOF PN NADZATULSHIMA BT RAMLI PN KHALIJAH BT YUSOF PN RITA KIRINPAL KAUR PN QUAY KUAN NEO TINDAKAN

FUTSAL

BOLA JARING

*Guru !uru "#$! %&r'()#% *&$!#$ P#+,# PMR 1M1S *(-($%# -&-#.#( /#.#(#$ +u.#$ u$%u. -&'(,($.#$ /&'#.+#$##$ /&r%#$*($!#$.

20 OKTOBER 2011

BIL 1

AJK PENYELARAS PENCATAT REFERI AJK AJK PENYELARAS PENCATAT REFERI AJK AJK

PELAKSANA EN MOHD FAUZI BIN HASSAN PN NADZATULSHIMA BT RAMLI

TINDAKAN TAKRA2

BOLA JARING