You are on page 1of 2

Soalan struktur week 8

1) Nyatakan 2 matlamat Rancangan Malaya Petama:


a. ________________________________________________________
________________________________________________________
b. ________________________________________________________
________________________________________________________
2) Namakan 3 pertubuhan-pertubuhan (nama penuh) yang ditubuhkan untuk
membangunkan sector luar bandar.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
3) Pilih 2 daripada 3 badan pertubuhan yang anda nyatakan di atas, tuliskan
matlamat badan pertubuhan tersebut.
a. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Soalan esei
Rancangan Malaysia Pertama merupakan rancangan yang dibentukkan selepas
kemasukan negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 1963.

Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan matlamat Rancangan Malaysia Pertama


dan agensi-agensi yang terlibat dalam menjalankan projek pembangunan negara
serta fungsinya.