Sie sind auf Seite 1von 3

SANJANJE 

Predavanje Carlosa Castanede u knjižari "Feniks", u Los Anđelesu 

28. novembar 1993. godine 

Don Juan je rekao da ne postoji zlo i da ne možemo da osjećamo sažaljenje. Da li to znači da žalimo 
nekog drugog? Da li to znači da ja mislim da sam u boljem položaju nego što je neko drugi? Ego je taj 
koji osjeća sažaljenje i čitava ideja o sažaljenju je obmana. Koristite svoju energiju za nešto drugo, da 
se oslobodite. Vi čuvate energiju vježbajući rekapitulaciju. Putem rekapitulacije doći ćete na mjesto 
gdje energija postaje vidljiva. Ne vidom, nego nečim neshvatljivim. To nešto je neshvatljivo zato što 
mi nemamo izraz za to. Kada to vidite, shvatite da to radite. 

Ne‐rad je saznajna nesuglasnost koja može da razmrsi vašu svijest. To je narušavanje uređenosti 
svijeta putem neke apsurdne aktivnosti. Mi moramo da shvatimo da je svijet uređenje odnosno 
dogovor. Ne‐rad može da bude i drugačiji način vezivanja pertli. 

Sanjač u učenju čarobnjaštva je ratnik koji vidi sebe kao nešto neopisivo, nedefinirano i otvoreno. On 
nema granice. Nema okvire. On sve na što nailazi prihvata kao izazov, i nikada nije gubitnik ‐ čak ni u 
trenutku smrti. 

Jedna od najvažnijih stvari za ratnika jeste da čuva album Vrhunskih Trenutaka. 

Uklonite mozak zvijeri. Mi smo skloni ponavljanju. Gdje se nalazi naš osjećaj za ponos? Moramo sve 
da preispitamo, ograničimo svoje rutine i ubacimo u njih saznajne nesuglasnosti da bismo postali 
čarobnjaci. Mi možemo da vidimo energiju kako protiče, zašto da dozvolimo da nas mozak zvijeri 
zaustavi? 

Sanjač je sposoban da koristi svoje snove kao vrata u podu ili odskočnu dasku prema vječnosti. Ali mi 
smo svoje snove razmatrali samo na analitički, psihološki ili naučni način. Sanjati kao ratnik znači 
sanjati kao neko tko je preuzeo odgovornost za svoju smrt. 

Snovi su precizni. Nešto je uvučeno u polja svjetlosti. Skupna točka se pomjeri. Vlakna svjetlosti se 
prostiru u hiljadama pravaca. Ako se skupna točka pomjeri, mi odlazimo u potpuno različit svijet. 
Sanjanje je umjetnost održavanja skupne točke na novom položaju. Kada bismo imali priliku, svi 
bismo mogli da postanemo prvoklasni sanjači. 

Što dalje pomaknemo skupnu točku, to je naš san strašniji. Naš um uvodi red u ta iskustva. Onda ti 
snovi postanu pretovareni demonskim slikama. To je način na koji to iskustvo prilagođavamo našoj 
ljudskoj percepciji. Ali ako san tretirate kao običan poduhvat, demoni iščezavaju. Jedini problem je 
kako da sebe disciplinujemo tako da ništa što se desi u snu ne bude uznemirujuće. 

KORACI U SANJANJU 

Kao prvo, postanite svjesni da tonete u san. 

Prije nego što počnete da sanjate, kažite: "Ja sam sanjač." To je izgovaranje vaše namjere. Neka vas 
ne brine to da li ste sanjač ili ne, um ionako ne pravi razliku. To nije laganje samoga sebe. U linearnim 
aferama, mi tako nešto smatramo laganjem. Uostalom, to neće biti ništa novo, stalno lažemo sebe. 
I tako namjeravajte sanjanje s točke gledišta čovjeka koji će da umre. Kao da je to pitanje života i 
smrti. Za što se mi to čuvamo? Za starost? Da li čekamo da vičemo: "Sestro!" u restoranu? Što su vam 
to uradili? Don Juan mi je stalno postavljao to pitanje. Morao je da ga ponavlja zato što sam ja bio 
glup. 

Ovo nije najbolji mogući svijet. Nešto nas sprečava da vidimo. s točke gledišta nekoga tko će umrijeti, 
ratnik postaje svjestan i svijet više nikada nije isti. To je nevjerojatno. On vidi uljeza u svojim snovima. 
To su skauti iz nezamislivih svjetova. Oni koriste svijest kao more. Mi možemo da odemo bilo kuda 
ako imamo energiju. Ako se otarasimo samovažnosti. 

Ratnik pravi skokove nemjerljive dužine jer želi da zna. Moja sudbina je da lutam beskonačnošću. Mi 
smo putnici, putovanje je naša sudbina. Prihvaćajući odgovornost za svoju smrt, ratnik dobiva 
nevjerojatan poticaj. On može da stavi točku na svoju samovažnost i da ode na drugi nivo. Ne morate 
nikome da se klanjate. 

Nakon što nađete uljeza u svojim snovima, možete da zaustavite san i da ga pitate da vas povede 
onamo odakle je došao. Uljez će biti prisiljen da ponese vašu svijest u druge svjetove. Čudesne 
svjetove, drugi univerzum. Sanjač onda postaje izviđač, skaut. Taj drugi univerzum je živ, to je svijet 
svijesti. Neorganska bića su učitelji iz ženskog univerzuma koji je u potrazi za muškarcima. Žene su 
replike neorganskih bića na Zemlji. 

U tom drugom svijetu je bitka, i mi ćemo ući u taj svijet, htjeli to ili ne. To je neizbježno. Čarobnjaci su 
praktičari. (što je točno ta bitka koja se vodi u drugom svijetu?) Zašto da čekate da umrete? Učinite to 
dok ste snažni. Prestanite da budete toliko zaokupljeni samovažnošću. Stalno misleći o sebi i svojim 
željama, dok ne postanete previše stari da radite nešto drugo. Dok jedina stvar koju možete da 
uradite ne bude: "Sestro". Budite svjesni sada. Sada je pravi trenutak, a sanjanje je put. Sanjač će, ako 
je sačuvao dovoljno energije, doživjeti potres bez presedana u svom životu kada uđe u taj drugi svijet. 
To je nezamislivo. što smo mi, u stvari? Mi nismo ono što su nam rekli roditelji. Mi smo nešto drugo. 

Postoji sedam nivoa sanjanja. Prvi je da budete svjesni da tonete u san. Tako ćete ostati svjesni u 
stanju sna. Onda, kada se nađete u tom stanju, možete da ga držite ukoliko ne žurite. Kada počnete 
da se budite u svojim snovima, počet ćete da dobijate više energije. Bit ćete jači idućeg dana. 

Postanite svjesni u svojim snovima, to je prvi nivo. Ako ne insistirate i ako podesite svoju namjeru, 
vaša energija će da vas povuče. Pustite da se to dogodi. Namjera će da vas povuče i da sruši vaše 
parametre povijesne percepcije. Ako ozbiljno rekapitulirate svoj život, dobit ćete dovoljno energije. 
Samo ratnici mogu da shvate što smo mi. 

Na prvom nivou mi ispitujemo sve, svaki element naših snova. Počinjemo sa sviješću o tome da smo 
zaspali. Ali to nije cilj tehnike. To je samo da prevarimo razum. Prava je tehnika da postanemo svjesni 
elemenata naših običnih snova. 

U sanjanju lako možemo da pokrenemo skupnu točku. Čak i malo pomicanje skupne točke stvorit će 
novu osobu. Mi stavljamo točku na staru i postajemo nova osoba. 

Don Juan je rekao da su "ovdje" i "tamo" zamjenjivi, mi to stalno radimo svojim energetskim tijelima. 
Energetsko tijelo je naša projektirana sveukupnost. 
što su nam to učinili da smo postali tako tvrdokorni? Strašna oštećenja koja nam je nanijelo društvo 
mogu da se poprave u sanjanju. Slijedeći korak ili Kapija sanjanja jeste da se probudite u drugom snu. 

Kada jednom steknete energiju rekapitulacijom i sanjanjem, možete da legnete u snu u istom 
položaju koji ste zauzeli kada ste zaspali i da odete u drugi san. Kada uđete u san unutar sna, ulazite u 
stanje koje je nezamislivo i ono će vam otpuhati um. To je tajna dvostrukih položaja. 

Tajna tajni je da to koristite. A jedino što nam treba je energija. To je stvarno, to nije teorija, i kao 
praktikant, kažem vam da svako može to da učini. 

Onda će se u sanjanju sve pomjeriti. Jednog dana vaša pažnja postaje zaustavljena ili fiksirana nečim 
u snu a da vi ne znate zašto. Nećete moći da se pokrenete dok vas ne pusti. Vašu pažnju je uhvatilo 
neorgansko biće. Oni imaju veću svijest od nas, ali mi imamo više energije. Mi smo kao moćni meci 
energije koji blistavo svijetle. Oni traju vječno i njihova svijest može da nas zadrži. 

Tada počinjemo da čujemo glasnika. On će odgovarati na svako pitanje. Kada čujemo taj glas kao 
ženski, onda čujemo pravi glas. Njegova priroda je ženska. 

Nemojte se baviti sanjajućim glasnikom. Kažite mu da se drži dalje od vaših poslova. Nemojte da mu 
dozvolite da se vama besplatno hrani. 

Postoji val  koji nas udari i počinjemo da budemo tužni odakle on dolazi? "Nikada nisam mislio da ću 
da živim zauvijek, hajde da to učinim. Oslobodi me." 

Vježbajte ne‐rad albuma Vrhunskih Trenutaka. To će stvoriti saznajnu nesuglasnost. Napravite album 
da vas podsjeća na vaše najsjajnije trenutke. Na stvari i misli koje su vas zapanjile. 

Prava revolucija je u drugom svijetu. Lako je uključiti se u politički protest, ali koja je svrha? Uradite 
nešto s točke gledišta čovjeka koji će da umre. 

što su vam to uradili? što radite sebi i svome tijelu? Pogledajte kako živite. Prestanite da pušite. 

što su vam uradili? Naše prirodno nasljedstvo je da živimo i umremo kao budale. Ovo je vrijeme za 
revoluciju.