You are on page 1of 1

Hipokratova tipologija linosti na osnovu klasifikacije temperamenta Temperament u velikoj mjeri odreuje ponaanje jedne osobe, pa je, u tom

smislu, njegovo odreivanje jedan od prvih koraka u procesu izrade natalnog horoskopa.