You are on page 1of 21

Panevo

Lokacija Paneva
Na samom jugu Vojvodine, na uu reke Tami u Dunav, na samo 17km od glavnog grada Srbije - Beograda, nalazi se grad Panevo, ekonomsko, kulturno i administrativno sedite Junobanatskog okruga. Optine sa kojima se Panevo granii su: Kovaica, Alibunar, Kovin i grad Beograd, kao i juna granica na Dunavu (prema beogradskoj optini Grocka). Nalazi se u neposrednoj blizini KORIDORA 10 (Salcburg Ljubljana Zagreb Beograd Nis Skoplje - Solun), sa kracima od Beograda do Horgoa i od Nia do Dimitrovgrada. Nalazi se i na KORIDORU 7 (Dunavska transferzala) koja direktno povezuje Panevo sa centralnom i jugoistonom Evropom. Ovaj koridor predstavlja ilu kucavicu renog saobraaja Evrope i plovni deo Save (Severno more-RajnaMajna-Dunav-Crno more-dalje ka istoku).

Poloaj Paneva u AP Vojvodini, Republici Srbiji, Evropi

Panevo je etvrti grad u Vojvodini po broju stanovnika. Prema konanim rezultatima popisa stanovnitva iz 2011. godine, u Panevu ivi 76.203 stanovnika, a na teritoriji grada Paneva 123.414 stanovnika Prosena starost stanovnitva iznosi 41,5 godina (40,0 kod mukaraca i 42,8 kod ena). Ovo naselje je uglavnom naseljeno Srbima, a primeen je pad u broju stanovnika.

Naseljena mesta
Panevo (76.203) Starevo (7.473) Kaarevo (7.100) Banatsko Novo Selo (6.686) Omoljica (6.309) Jabuka (6.181) Dolovo (6.146) Banatski Brestovac (3.251) Glogonj (3.012) Ivanovo (1.053)

Drava:Srbija Pokrajina:Vojvodina Okrug:Junobanatski okrug

STANOVNITVO: Broj stanovnika:76.203 Aglomeracija:123.414 Gustina stanovnitva:512 st/km


GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE: Koordinate:4454 N i 2040E Vremenska zona:UTC+1, leti UTC+2 Nadmorska visina:77 m Povrina:148,8 km

Teritorija Paneva se smatra jednom od najtoplijih podruja Vojvodine, sa prosenom godinjom temperaturom od 11,3 stepeni Celzijusa i sa vie od 100 sunanih sata tokom godine. Prosena godinja vrednost za relativnu vlanost vazduha je 77%. Padavine su najvee na kraju prolea, poetkom leta, krajem jeseni i poetkom zime. Prosena koliina padavina tokom godine iznosi oko 643mm. Panevo pripada prostoru umereno kontinentalne klime, sa etiri godinja doba, koju karakteriu duga i topla leta i jeseni, blage zime i kratka prolea. Posebnu specifinost klime predstavlja koava, jak i suv vetar koji traje i do tri nedelje. Pored koave, dosta su zastupljeni i jugozapadni, zapadni i severni vetrovi. Broj vetrovitih dana tokom godine je 45, a najvea vlanost vazduha je tokom meseci sa najniom temperaturom (novembar, decembar, januar i februar).

Uspenska crkva

Mesne zajednice Paneva

Privreda do 1919. godine: Stanovnitvo Paneva bavi se preteno ratarstvom, ali je vrlo lepo zastupljen zanat i trgovina, naroito stokom i hranom. Industrija je takoe znatna, naroito svilarska. U Panevu su dve pravoslavne crkve; starija (Vaznesenska) i nova (Uspenska) u vizantijskom stilu. U Panevu ima gimnazija, trgovaka akademija, muka i enska graanska kola i aerodrom internacionalnog drutva za vazduni saobraaj. Privreda od 1920. do danas: Nakon Prvog svetskog rata, panevaka industrija doivljava svoju drugu mladost i postaje jedan od industrijskih giganata bivih Jugoslavija. Otvaraju se mnogobrojne fabrike koje zapoljavaju na desetine hiljada radnika iz Paneva, Beograda i okolnih mesta iz skoro celog junog Banata. U gradu Panevu su razvijene sve privredne oblasti: industrija, poljoprivreda, graevinarstvo, industrija graevniskog materijala, trgovina, ugostiteljstvo, saobraaj i veze, stambeno-komunalna delatnost, kao i finansijske i druge usluge. Nosioci privrednog razvoja Paneva su industrija i poljoprivreda.

Najvanije kompanije
Rafinerija nafte (RNP) Poela da radi 1968. Azotara Fabrika za proizvodnju vetakog ubriva. Poela da radi1962. Petrohemija Fabrika za preradu sirovog benzina i proizvodnju plastinih masa. Poela da radi 1977. Utva Fabrika za proizvodnju lakih aviona, kamiona i prikolica za kamione, delova za motorna vozila i servisiranje i opravka motornih vozila. Osnovana 1937. godine Pivara - Osnovana 1722. godine ISP Staklara fabrika za proizvodnju svih vrsta stakla, osnovana1932. godine Tesla Fabrika sijalica, osnovana 1931. godine JRB Brodoremont Bavilo se popravkom brodova, lepova i svime to plovi po vodi Luka Dunav Osnovan 1947. godine PIK Tami Poljoprivredni kombinat sa irokim asortimanom proizvoda za prehranu ATP Preduzee za prevoz putnika i robe Privredna Banka Panevo Osnovana 1869. godine i mnoge druge Na teritoriji Paneva se nalaze 11 osnovnih i 9 srednjih dravnih kola.

Panevo

predstavlja kapiju na putnom pravcu sever i jug Banata, odnosno vezu sa ostatkom Srbije. Postoji razgranata mrea puteva koji Panevo povezuje sa mnogim gradovima i naseljima: dravni put prvog reda 1.9 (E-70): Beograd - Panevo - Vrac - Rumunija i dravni put prvog reda 24: Kovin - Panevo - Kovaica. Panevo u eleznikom saobraaju predstavlja veoma vano vorite. Povezan je sa Rumunijom eleznikim koridorom Beograd - Panevo Vrac - Rumunija, kao i sa Kikindom eleznikim koridorom Panevo Zrenjanin - Kikinda. Panevo je sastavni deo gradske eleznice Beograda - Beovoz, sa svoje etiri stanice, Panevo Vojlovica, Panevo Strelite, Panevo Varo i Panevo Glavna stanica. Od aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, udaljeno je 40km. U severnom delu Paneva se nalazi sportski aerodrom koji je uao u istoriju svetskog vazduhoplovstva, poto se 25. marta 1932. godine dogodio prvi noni let na relaciji Panevo - Bukuret, sa linije Pariz Istanbul.

Panevo crna ekoloka taka


UGROENA POPULACIJA: 130.000 VEROVATNI IZVOR ZAGAENJA: Prema detaljnoj studiji koju je grad Panevo realizovao pre dve godine u saradnji sa Vladom Italije, izvor zagaenja je dominantno Juna industrijska zona sa fabrikama NIS Rafinerije nafte Panevo, HIP Petrohemije i Azotare. VRSTA ZAGAENJA: Dominantno uoeno aerozagaenje, ali je prisutno i zagaenje zemljita i voda. ZAGAUJUE MATERIJE: Benzen i razni drugi ugljovodonici, vodonik-sulfid, amonijak, suspendovane estice.

tetni gasovi koji truju stanovnike Rafinerija

Korzo u Panevu

Zgrada skuptine grada

Zgrada starog gradskog jezgra

Bolnica

Kule svetionici na Tamiu

Reka Tami

Radile: Mina Lazi Sanja Anii III3