Sie sind auf Seite 1von 1

Ghid pentru nfiintarea unui club sportiv

1. Se completeaza o cerere-tip de acordare a disponibilitatii de denumire. Se achita o taxa de verificare a disponibilitatii de denumire. Persoanele fizice si/sau juridice care fondeaza clubul sportiv stabilesc de comun acord denumirea clubului. Se completeaza cererea-tip . Se achita 50.000 ROL la trezorerie n contul 20360150 reprezentnd taxa verificare disponibilitate de denumire. Cererea-tip nsotita de chitanta n original se adreseaza Ministerului Justitiei, care verifica daca denumirea aleasa este disponibila. n caz afirmativ M.J. elibereaza dovada disponibilitatii de denumire. Faceti 3-4 copii xerox dupa dovada diponibilitatii de denumire. 2. Se elaboreaza actul constitutiv si statutul clubului sportiv. Se autentifica la un notar cele doua documente. Se stabileste sediul clubului. Se are n vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului si H.G. nr. 884/2001-regulamentul de aplicare a legii. Art. 6 din O.G. nr. 26/2000 stabileste continutul actului constitutiv si al statutului. Actul constitutiv si statutul n minimum 10 exemplare (nsotite de dovada eliberata de M.J.) se autentifica la un notar public. Taxele notariale sunt de minim 3.000.000 ROL. Daca sediul se stabileste a fi la domiciliul unuia dintre membrii fondatori, acesta mpreuna cu sotia vor da declaratii n fata notarului, declaratii ce vor contitui dovada sediului. Daca sediul se stabileste a fi n alta locatie se ncheie un contract de comodat cu proprietarul. Indicat este sa se discute cu notarul, care stie cel mai bine cum trebuie facut. 3. Patrimoniul initial se depune la o banca comerciala. Patrimoniul minim acceptat este un salariu minim brut pe economie. Aceasta suma se depune ntr-un cont ce se deschide la o banca comerciala. La deschiderea contului pe numele clubului sportiv este necesara prezentarea unui ex. din actul constitutiv si statut autentificate. Contul astfel deschis nu este unul operational n acest moment (nu se pot efectua retrageri). Banca va elibera un act (foaie de varsamnt) pe numele clubului, care reprezinta dovada patrimoniului initial. Faceti 3-4 copii xerox de pe dovada patrimoniului initial. 4. Se depun actele la judecatorie n vederea obtinerii personalitatii juridice. Se ia legatura cu judecatorul-delegat. n ficare judecatorie este un singur judecator care se ocupa de aceasta speta. Judecatorul da informatiile despre taxele ce se achita naintea depunerii documentelor. Chitantele n original, o cerere-tip, mpreuna cu 3-4 ex. din dosar (contine actul constitutiv si statut, dovada sediului, dovada patrimoniului initial, dovada disponibilitatii de denumire n original) se depun la judecator. Dupa un termen care este comunicat de judecator se ridica de la grefa judecatoriei hotarrea nedefinitiva de acordare a personalitatii juridice. Se achita o taxa n vederea eliberarii unui nr. de 5 ex. de pe hotarre si alta taxa pentru eliberarea certificatului de nscriere n Registrul asociatiilor si fundatiilor. Se ridica de la grefa judecatoriei nr. de ex. solicitate de pe hotarrea definitiva . 5. Se trimit actele clubului la Agentia Nationala Pentru Sport pentru obtinerea C.I.S. La A.N.S. se trimite un dosar ce cuprinde : cerere-tip de autorizare si functionare, cerere-tip de nregistrare n Registrul sportiv, actul constitutiv, statutul, dovada sediului, dovada patrimoniului initial n copie, dovada disponibilitatii de denumire n copie, 1 ex. de hotarre judecatoreasca definitiva. A.N.S. elibereaza avizul de functionare al clubului si Certificatul de Identitate Sportiva (C.I.S.) . 6. Se afiliaza clubul la A.J.F. n vederea afilierii la A.J.F. se depune un dosar ce cuprinde : cerere-tip de afiliere, chitanta de achitare a taxei de afiliere, actul constitutiv, statul, dovada sediului, dovada patrimoniului initial n copie, hotarrea judecatoreasca definitiva, copie legalizata de pe C.I.S. A.J.F. afiliaza clubul. Directia Pentru Sport A Judetului Tulcea ofera consultanta pentru nfiintarea unui club sportiv.