Sie sind auf Seite 1von 27

Score

Daniel Frantz

sasiehe
for string quartet

sasiehe

Violin I

Violin II

Daniel Frantz

cold
q = 56

Viola

Violoncello

Vln. I

pp

Vln. II

Vla.

Vc.

pp


pp

mp

mf

pp

mf

mp

mf

sfz

mf pmf


p
mf

mp

mf3 pp

2
8

Vln. I

Vln. II


G.P.

mf

Vla.mf

Vln. IImp

mf

p3
7

Vc.

mf

Vla.

animated
q = 72

12

Vln. I

f
pp

pp

pp

mf

pp

Vc.

mf


sfz

f


mf
p

poco
f

mp

14

Vln. I

mp

Vln. II

Vla.

Vc.

pp

16

Vln. I

Vln. II

mp

mp
p

pp

mf

mp

mf

pp

Vc.

5
3

mp

Vla.

p
3

mp
pp

mp

mf

4
18

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

mf

mf

pp

21

Vln. I

Vc.

II

pp

mp

pp

pp

pp

Vla.

Vln. II

mp

mp

mfmp


pp

pp

mp

5
24

Vln. I

pp

Vln. II

mf

Vla.

Vc.


mf

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

pp

mf

mf

mf

27

Vln. I

mp

29

Vln. I

Vla.

31

Vln. I

Vln. II

pp

Vc.

mp

mp

mf

pp

Vla.

pp

5 mf

pp

mpmp

mp

poco f

mf

Vc.

poco f

Vln. II

III


mp

33

Vln. I

mp

Vln. II

pp

mp

Vla.

Vln. I

Vln. II

Vc.

G.P.

mp

pp

pp

Vla.

mf

mf

mf

mf

35

mf

mp

Vc.

pp

mp

pp

39

Vln. I

Vln. II


mp

mf

Vla.

pp

mf

mp

III


mp

Vc.

mf

41

Vln. I

III

Vln. II

Vla.

Vc.


mp

mf

mf

mf

ff

43

Vln. I

Vla.

Vc.

Vln. I

mf

5
ff

45

mf

mf

p
5

mf

mf

mp

III

Vln. II

3 p
5

mf 5

Vln. II

5 mp

Vla.

mp

Vc.

pp

mp

10
Vln. I

47

mf

Vln. II

Vla.

Vc.

pp

mp

pp

static
q = 52
5

50

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.


pp

p5

mp


mp

52

Vln. I

mf

Vln. II

Vla.

pp

mp 3

mp

p
pp

pp

Vc.

11


mf

mf

55

Vln. I

mf

IV

Vln. II

Vla.

mf

Vc.

mf

mf

mp

f
5

pp

mp

pp

poco pi mosso

12
57

Vln. I


5
3

pp

leggiero

Vln. II

leggiero

Vla.

pp

leggiero

Vc.pp

pp

leggiero

59

Vln. I

mf

Vln. II

Vla.

Vc.

pp

mf

mp

13
61

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

meno mosso
62

Vln. I

mp

Vln. II

Vla.


mf

Vc.

f
7

ff

mf

ff

molto rit.

ff

ff
7

fff
violent

E
14

mechanical
q = 88
6

64

Vln. I

Vln. II

mf

mf

ff

p 3

mf

Vc.

66

Vla.

Vln. II

Vln. I

Vc.

Vla.

f 5

7
7pp
ff

ff

ff


mf

pp

68

Vln. I

15

Vln. II

Vla.

Vc.

mf


mfff

5
mf

Vla.


mf 5

Vc.


mf

mf

Vln. II

f 5

Vln. I

mf

pp

70 F q = 92

16

a tempo

molto rit.
72

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

75

Vln. I

f 3

Vln. II

Vla.

Vc.

mp

f
3

brief relaxation
77 q = 64
Vln. I

Vln. II

pp

pp

resume
q = 88

f
5

mp

p5

Vc.

Vla.

80

Vln. II

Vln. I

17

Vc.

mp

Vla.


mp

18
Vln. I

81

ff

Vln. II

Vla.


ff
7
7

mf

Vc.

mf

83

Vln. I

Vln. II

mp


mp

Vla.

Vc.

ff

mp

p
f

mp

ff 6

mp

f 5

mp

mp

Vln. I

Vla.

mp 3

Vln. II

Vln. I

Vla.

Vc.

q = 80

pp


p 3

mf

mp

ff

Vln. II

mp

mf

87

mp

ff

19

Vc.

85

mf

mf

pp

20
89

Vln. I

p5
7

Vln. II

pp

Vla.


p
mf

Vln. I

Vln. II

pp

Vc.

mf

mf


pp 3


mf

pp

mf

disintegrating

mp

mf

mf

mf

Vla.

ff

pp 7

mf

ff

91

pp

mf

ff 5

Vc.

f
mf

p 5

ff
5

pp

93

Vln. I

Vln. II

pp

subito
Vla.

Vc.

f p

95

Vln. I

Vla.

Vc.

pp

pp

Vln. II

subito

mf

f p

21

pp

pp

22


mf
p

97

Vln. I

Vln. II

poco f

Vla.


sul II

Vc.

poco f

dry
q=
= 72

pp

pp

pp

7 p

99

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

pp

mf

mp

mf

pp


pp


mp

pp

101

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

103

Vln. I

Vln. II

Vla.

pp


pp

Vc.

pp

pp

pp

mf

mf

aggressive

mf

23

24

107

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

ff

p 5

p 5

mp

ff

Vc.

ff

110

mf

Vln. I

mp

mf 7


mf 7

cold again

112

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vla.

Vc.

mf

pp

pp

mf

pp

mf

mf

pp

mp

Vln. II

114

Vln. I

25

mf

mp

Vc.

J q = 52

mf

26
116

Vln. I

mp

Vln. II

mp

Vla.

pp

q = 48

pp

mp

Vc.

mp

118

Vln. I

mf

Vln. II

Vla.

Vc.

mp

pp


mp


mf

mf

pp

pp

pp