Sie sind auf Seite 1von 6

LUCRARE DE PRACTICA

STUDENT: CERNU IUSTIN PROFIL: TPPA ANUL: II

LUCRARE DE PRACTICA
Pezentarea agentului economic: Date firma: SC LI COS! SRL A"re#a: No$ori" nr% &''( $u"etul )i*or Telefon: +,&-&&.,'/ Co" Unic "e I"entificare: RO /.&'/0,1 Nr% Regi#trul Comertului: 2+03,&3&++Stare #ocietate : INRE4ISTRAT "in "ata "e /. Ianuarie &++Anul infintarii : &++Ca5ital #ocial: &++(++ RON Forma $uri"ica: S%R%L% 6Societate cu ra#5un"ere limitata78ace#t ti5 "e entitate economica e9i#ta in Romania "in /''+% Pro5rietarul #au 5ro5rietarii com5aniei #unt r:#5unz:tori ;n fa a legii "oar cu ca5italul "e #tart al com5aniei( al c:rui <aloare minim: e#te "e cel 5u in "e &++ "e lei% Din cauza ace#tei limit:ri a r:#5un"erii legale( fiecare SRL tre=uie #: in"ice clar ace#t ca5ital "e #tart ;n orice rela ie economic: cu orice 5artener( 5entru ca 5artenerul #au 5artenerii "e afaceri #: tie e9act aco5erirea ma9im: a oric:rei acti<it: i economice% O=iectul "e acti<itate: Li<co#m Srl are ca "omeniul "e acti<itate Acti<itati "e #er<icii ane9e agriculturii> gra"ina% Cod CAEN 2009 - 0141 8 Acti<itati "e #er<icii ane9e agriculturii> gra"inarit 5ei#agi#tic% Numar anga$ati: )ilantul "in &++-( arata 5entru Li<co#m Srl( un numar me"iu "e anga$ati "e /% Conform ultimului =ilant conta=il 6anul &++,7 numarul anga$atilor Li<co#m Srl( a rama# acela#i cu cel al anului 5rece"ent%

A5ro<izionarea #emintelor #e face "e la anumite firme cu 5rofil "e <anzare in cantitati mari #i en8gro# a #eminteler "e cereale #i floarea8 #oarelui% Utila$e folo#ite 5entru #emanare #i recoltare: 8#emanatoare( tractor( com=ina( coa#a mecanica( generatorelor "e curent( 5om5elor "e a5:( 5luguri( com5actoare "e #ol( culti<atoare( remorci% Du5a recoltarea materiei 5rime ( acea#ta e#te "e5ozittata in #ilozuri%

Analiza comerciala: Pro"u#e oferite: 8 5ro"u#e cerealiere #i oleaginoa#e: 5orum=( grau( orz( ra5ita( floarea8#oarelui% Pe <iitor #ocietatea are in <e"ere o "ez<oltare in ce 5ri<e#te gama <ariata "e 5ro"u#e "ate in <anzare 5u=licului larg% Piata "e "e#facere: Ora"ea( $u"etul )i*or !anagementul agentului economic: O=iecti<e #trategice: #ocietatea are in <e"ere urmatoarele o=iecti<e: 8 mo"ernizarea 5roce#elor "e 5ro"uctie 8 mentinerea( largirea #i con#oli"area intre5rin"erii 5e 5iata interna6"e#c*i"erea mai multor 5uncte "e comercializare a 5ro"u#elor7% 8 re#5ectarea legi#la?iei rom@neAti Ai a celei a Uniunii Euro5ene at@t ;n ceea ce 5ri<eAte #tan"ar"ele "e calitate( c@t Ai ;n ceea ce 5ri<eAte 5rotec?ia me"iului% 8 i"entificarea #egmentelor "e 5iata: a<an" in <e"ere ca e9i#ta mai multe ti5uri "e con#umatori( cei care care acor"a o mare im5ortanta calitatii #i "enumirii comerciale ale unui 5ro"u#% #i cei care acor"a mai multa atentie 5retului "ecat calitatii% - "e aceea intre5rinzatorul a"a5teaza BmarCeting mi9DEul 6PRODUS( PRET( PIATA( PRO!O ARE7 la #egmentele 5ietei un"e o5ereaza% Co#turi #i <enituri e#timate: Cifra "e afaceri: In =ilantul "in anul &++-( Li<co#m Srl( a a<ut o cifra "e afaceri "e //+%FF.(++ RON% In ultimul =ilant conta=il 6=ilantul "in anul &++,7 cifra "e afaceri a Li<co#m Srl( a #cazut cu ,F%''-(++ RON( a"ica cu &//(0F G( fata "e anul 5rece"ent%

enituri In =ilantul "in anul &++-( Li<co#m Srl( a a<ut <enituri in <aloare "e //+%-11(++ RON% In =ilantul "in anul &++,6ultimul =ilant inregi#trat7( <eniturile realizate "e

Li<co#m Srl( au #cazut cu ,0%/,,(++ RON( a"ica cu &/&(+1 G( fata "e anul 5rece"ent%

C*eltuieli In =ilantul 5e anul &++-( Li<co#m Srl( a a<ut c*eltuieli in <aloare "e -.%+/0(++ RON% In =ilantul "in anul &++, c*eltuielile Li<co#m Srl( au #cazut cu /,+(++ RON( a"ica cu +(&0 G( fata "e anul 5rece"ent%

Profit3Pier"ere E9i#ta un #ingur an 5entru care #8a o=tinut 5rofit #i anume anul &++-% E9i#ta un #ingur an in care #8au inregi#trat 5ier"eri( anul &++,%

Datorii Conform =ilantului "in anul &++-( Li<co#m Srl a a<ut "atorii in <aloare "e 10%'1+(++ RON% Conform ultimului =ilant conta=il 6anul &++,7 "atoriile lui Li<co#m Srl( au cre#cut cu 1+%F.'(++ RON( a"ica cu .F(.- G( fata "e anul 5rece"ent%

Bilanturi Contabile
An Cifra de afaceri (RON) //+%FF. 10%F0& Venituri (RON) //+%-11 10%F0Cheltuieli (RON) -.%+/0 -,%.F0 atorii (RON) 10%'1+ --%F/' !rofit brut (RON) F&%-/. 8 !rofit net (RON) 1'%1F+ 8 !ierdere bruta (RON) 8 1&%1.' !ierdere neta (RON) 8 11%+'. Nr" #ediu an$a%ati / /

&++&++,

Alte informatii "in =ilantul conta=il: Acti<e imo=ilizate total: 0F%/-,(++ RON Acti<e circulante total: /.%-'F(++ RON Stocuri: +(++ RON Ca#a #i conturi la =anci: 0%101(++ RON Ca5italuri total: -%FF&(++ RON Ca5ital #ocial: &++(++ RON Alte "ate "e#5re SC LI COS! SRL "in Regi#trul Comertului: Data ultimei "eclaratii: &1 ianuarie &++'% Data ultimei 5relucrari: . a5rilie &++'% Data inregi#trarii 5entru im5ozitul 5e <eniturile microintre5rin"erilor &+ ianuarie &++-% &i'co(# )rl e(te inre$i(trata in (co*uri +VA ince*and cu data de 20 ianuarie 200," Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia a#igurarilor #ociale: / ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia "e conce"ii: / ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia "e a#igurare 5entru acci"ente "e munca: / ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia "e a#igurari 5entru #oma$: / ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia fon"ului "e garantare: /

ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta 5entru contri=utia a#igurarilor "e #anatate: / ianuarie &++,% Data luarii in e<i"enta a im5ozitului 5e <eniturile #alariale / ianuarie &++,%