Sie sind auf Seite 1von 5

Gimnaziul Sirma

Raionul Leova

LUCRARE DE LABORATOR
la FIZIC
Determinarea intensitatii cimpului gravitaional cu ajutorul pendulului gravitaional.

Elaborat: Cazacu Cristian Verificat : Profesor de fizica Tomsa Vadim

Tema:Determinarea intensitatii cimpului gravitational cu


ajutorul pendulului gravitational.
Scopul lucrrii:
Determinarea perioadei si frecventei oscilatiilor unui pendul gravitational. Masurarea acceleratiei,caderii libere. Consideratii teoretice:

Pentru a afla perioada si frecventa oscilatiilor trebuie sa cunoastem numarul oscilatiilor efectuate in intervalul de timp dat. Perioada: T=t/n; [T]si=s; Frecventa: v=n/t;[V]si=Hz; Perioada oscilatiilor unui pendul gravitational de lungimea (l) se afla dupa

formula: T 2

l g

Din formula data exprimam acceleratia gravitationala: T/2 =(l/g)(ridicam ambele parti la puterea a doua)= (T/2)^2=(l/g) ^2=T^2/4^2=l/g
=gT^2=4 ^2l= g

4 2 l ()=3.14159 T2

Materiale si aparate necesare: 1.Stativ. 2.Bila(sau alt corp). 3.Fir inextensibil. 4.Rigla. 5.Cronometru. Mod de lucru: 1.Analizez impreuna cu profesorul expresia matematica a perioadei oscilatiilor pendulului gravitational: T 2
l . g

2.Confenctionez un pendul gravitational utilizind accesoriile enumerate. 3.Pornesc pendulul sa oscileze si fixez timpul in care se efectueaza 8/10 oscilatii. 4.Repet experimentul de 5 ori ,modificind de fiecare data lungimea firului. 5.Inscriu rezultatele masurarilor in tabelul de mai jos :

Numarul experimentului x 1. 2. 3. 4. 5.

Lungimea pendulului l,m 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8

Numarul oscilatiilor n 10 8 7 6 5

Timpul total t,s 9.08 10.81 10.08 10.12 8.62

Perioada oscilatiilor T,s 0.908 1.351 1.44 1.68 1.72

Frecventa oscilatiilor. V,Hz 1.101 0.740 0.694 0.592 0.580

Acceleratia gravitationala g,m/s^2 9.56 8.64 9.51 9.78 10.66

6.Calculez perioada,frecventa oscilatiilor si intensitatea cimpului gravitational(g) pentru fiecare masurare: Experimentul 1 T=t/n; T1=t1/n1;T1=9.08s/10=0.908s v=n/t; v1=n1/t1; v1=10/9.08=1.101Hz g=4 ^2*l/T^2; g1=4^2*l1/T1^2; g1=4*(3.14)^2*0.2m/(0.908s)^2=9,56m/s^2 Experimentul 2 T=t/n; T2=t2/n2;T2=10.81s/8=1.351s v=n/t; v2=n2/t2; v2=8/10.81s=0.740Hz g=4 ^2*l/T^2; g2=4^2*l2/T2^2; g2=4*(3.14)^2*0.4m/(1.351s)^2=8.64m/s^2 Experimentul 3

T=t/n; T3=t3/n3; T3=10.08s/7=1.44s v=n/t; v3=n3/t3; v3=7/10.08s=0.694Hz g=4 ^2*l/T^2; g3=4^2*l3/T3^2; g3=4*(3.14)^2*0.5m/(1.44)^2=9.51m/s^2 Experimentul 4 T=t/n; T4=t4/n4; T4=10.12s/6=1.68s v=n/t; v4=n4/t4; v4=6/10.12s=0.592Hz g=4 ^2*l/T^2; g4=4^2*l4/T4^2; g4=4*(3.14)^2*0.7m/(1.68s)^2=9.78m/s^2

Experimentul 5 T=t/n; T5=t5/n5; T5=8.62s/5=1.72s v=n/t; v5=n5/t5; v5=5/8.62s=0.580Hz g=4 ^2*l/T^2; g5=4^2*l5/T5^2; g5=4*(3.14)^2*0.8m/(1.72s)^2=10.66m/s^2 7.Determin valoarea medie a marimii fizice g. g=g1+g2+g3+g4+g5/5; g=9.56m/^2s+8.64m/s^2+9.51m/s^2+9.78m/s^2+10.66m/s^2/5=9.63m/s^2 Concluzia: Efectuind aceasta lucrare de laborator am observat ca odata cu marirea lungimimii firului pendulului gravitational perioada oscilatiilor si acceleratia gravitationala creste,dar nu in toate cazurile.Frecventa oscilatiilor descreste odata cu marirea lungimii firului pendulului gravitational.In dependenta de numarul oscilatiilor si lungimii pendulului stabilim timpul total al oscilatiilor.Aceasta lucrare am efectuat-o conform cerintelor date si am utilizat materialele si aparatele necesare ce m-au ajutat sa analizez aceasta lucrare de laborator.