You are on page 1of 18

PODRUJE DANANJE BOSNE I HERCEGOVINE U DOBA ANTIKE

Edina Kadi Filozofski fakultet u Sarajevu Odsjek za historiju

CILJEVI NASTAVNOG GRADIVA :


Upoznati

uenike kako je tekao proces etnogeneze Ilira na naem podruju Stvaranje ilirske drave Rimska osvajanja i ratovi protiv Ilira Ustanak ilirskih naroda, Batonov ustanak

PONAVLJANJE PRETHODNOG GRADIVA


Pojava

i nastanak kranstva i Milanski edikt 313. godine Pad Zapadnog rimskog Carstva, te pojava i osvajanje Gota Rimska kultura ; knjievnost, obrazovanje, nauka i filozofija Rimska arhitektura i umjetnost

ETOGENEZA ILIRA
Pod

pojmom Iliri mora se razumijeti mjeavina heterogenih, ali srodnih etnikih zajednica koji se nisu stopile u jedan jedinstven entitet. U VIII i VII stoljeu pr. n. e. odvijao se proces etnogeneze raznih plemena Kasnije, zajednica Ilira pomijeala se sa Keltima, samo u sjevernim podrujima

RASPROSTRANJENOST ILIRSKIH NARODA U BIH


naseljavali su Dalmaciju i zapadni dio Bosne ( Duvno, Livno, Glamo ) Daorsi - ivjeli su u Stocu i oko rijeke Neretve Dezedijati srednja Bosna, tok rijeke Bosne Japodi sjeverozapadna Bosna Mezeji oko rijeke Sane Ardijejci srednji tok rijeke Neretve ( Konjic ) Autarijati istona Bosna, Glasinac i oko rijeke Tare
Delmati

AUTARIJATI
Moemo ih pratiti jo od bronanog doba Nosioci su glasinake kulture Poznati po kneevskim grobovima i veoma bogatom grobnom inventaru ( Ilijak, Arareva gromila ) Vrhunac doivljavaju u IV st. pr. n. e. Slika : ilirska knemida

ILIRSKA DRAVA
Navodi

se da ilirska kraljevina poinje krajem V stoljea pr. n. e. sa kraljem Sirrhasom Zauzimala je podruje na sjeveru od srednjodalmatinskih otoka do Epira na jugu i na istoku do Makedonije i Dardanije Kraljevinu su vodile dvije dinastije, a ukupno je vladalo 15. kraljeva Trajala je sve do II stoljea pr. n. e. , sa gubitkom samostalnosti

ILIRSKI KRALJEVI
U

I dinastiji vladalo je devet kraljeva : Sirrhas ( kraj V i po. IV st. pr. n. e ), Bardylis pravi osniva dinastije ( umro 359 . / 8. pr. n.e.), zatim Grabos, Pleurat, Kleit, Glaukias, Bardyilis II, Monounios i Mytilios ( 270. pr.n.e.) II dinastija poinje sa Pleuratom ( 260. pr.n.e. ), nasljeuje ga Agron, Pinnes ( vlada pod tutorstvom maehe Teute ) , Skerdilaidas, Pleurat Gencije ( 180. 168. pr.n.e. ) sa kojim zavrava dinastija

RIMSKA OSVAJANJA
Sa

kraljem Pleuratatom 260. pr.n.e. i njegovim sinom Agronom poinje najslavnija stranica ilirske historije. Dolazak Rimljana na ovo tlo i osnivanjem kolonija oznailo je poetak borbi Ilira i Rimljana. Nakon smrti kralja Agrona, nasljeuje ga maloljetni sin Pinnes pod tutorstvom maehe Teute

ILIRSKO RIMSKI RATOVI


Pod vladavinom Teute, ilirski gusari predvoeni Ardijejcima poeli su napadati rimske kolonije i lae na Jadranu 229. pr. n. e. I rimsko - ilirski rat 219. pr. n. e. II rimsko ilirski rat 168. pr. n. e. III rimsko ilirski rat ( bitka kod Pidne, rat trajao 30. dana ) Ilirska drava zauvijek nestaje, a kralj Gencije odveden je u ropstvo

BATONOV USTANAK
Posljednji

pokuaj da se Iliri oslobode rimske okupacije desio se 6. god. n. e. Povod za ustanak bio je uzimanje desedijatskih mladia u vojsku i novaenja ( visok danak ) Na elu ustanka nalazio se Baton Desedijat Uskoro su se i drugi narodi poeli pridruivati Meu njima posebno su se istaknuli Breuci, sa svojim voom takoer Batonom

Ustanak

je izazvao pometnju u samom

Rimu August alje Tiberija u Sisciju ( Sisak ) Najjaa bitka odigrala se na rijeci Bathinus ( rijeka Bosna ), gdje je breuki Baton poraen August nezadovoljan taktikom Tiberija, alje Germanika da mu pomogne Pinnes predlae da se nastavi borba sa Rimljnima

Breuki

Baton izdaje svoju vojsku, govorei im da se predaju, a kralja Pinnesa takoer predae Rimljanima Baton Desedijat, uvi za to, zarobi breukog Batona i izvede pred narodni sud koji ga osudi na smrt Posljedni herojski otpor Iliri su pruili u gradu Ardubi, gdje se Baton predao 9. god. n. e.

Zavretkom

ovog ustanka poinje nova epoha u historiji Ilira. Ilirska teritorija podjeljena je na dvije provincije Dalmaciju i Panoniju Novoosvojeni teritorij postaje sastavnim dijelom Rimskog carstva

ZANIMLJIVOSTI VEZANE UZ
LEKCIJU
Imena

ilirskih naroda oznaavala su vjerovatno njihove line karakteristike, pa tako imamo npr. Delmati ( albanski delma ovca ) narod koji se bavio stoarstvom, Mezeji ( Bukva ) prostor dananje umadije i slino Ilirske ene da ne bi pale u ruke neprijatelja i bile odvedene u zarobljenitvo, bacale su se sa djecom u plamen koji je bio zahvatio grad Ardubu

LITERATURA
Ubenik

za prvi i drugi razred strukovnih kola, Zijad ehi, Melisa Fori, Vehid Smriko, Elma Haimbegovi, Sarajevo 2004 Iliri, Aleksandar Stipevi, Zagreb, 1989 BiH u antiko doba, Ivo Bojanovski, Sarajevo 1988