You are on page 1of 2

Henri Riardson robna kua Marshall Field Store, ikago, 1885-87 Barnem i Rut zgrada Monadnock, ikago, 1889-91.

zgrada Rukeri, ikago, 1886-87. Reliance Bilding, ikago, 1894-95 Vilijam Le Beron Dzeni zgrada Fair Store, ikago, 1890-91 zgrada Osiguravajueg zavoda (Home Insurance Company Building), ikago, 1884-1885 Adler i Saliven Auditorijum (Auditorium Building), ikago, 1886. Louis Henry Sullivan, Trgovaka kua Walker, 1888. National Farmers Bank, Minesota, 1907/1908 Fraternity Temple, ikago, 1891 Guaranty Building, Bafalo, 1895 Wainwright grobnica Kua Tasel (Tassel), Brisel, 1892. Viktor Horta Narodni dom, Brisel, 1897-1900 rezidencija Solve, 1895. (sve tri slike), zajedno sa detaljima Hektor Gimer, ulaz u metro od stakla i gvodja, Pariz, 1899-1904. bona i prednja strana koncertna dvorana Humber de Romans, Pariz, 1901. prikaz preseka i fasada arls Reni Mekinto, Umetnika kola u Glazgovu, 1896-1909. Aksonometrijski prikaz i osnova prizemlja ajdinica (Willow Tea Rooms) u Glazgovu 1904. Antoni Gaudi, Samostanska kola Santa Teresa de Jesus (Santa Tereza de Hesus) tri faze projektovanja crkve Sagrada Famillia (Sagrada Familija) u Barseloni (s leva na desno: 1898, 1915, 1918) i (krajnje desno) Viole-leDik, projekat katedrale iz njegovog dela L`art rusee, 1870. crkva Sagrada Famillia u Barseloni Casa Batlo, Barselona,1905-07. Park Guelj, Barselona 1903-1914. Finca Guelj, Barselona, 1884-1887, plan Casa Mila ili 'la Pedrera' (kamenolom), Barselona, 1905-10. Ogist Pere, crkva Notre Dame du Raincy (Rensi), (Bogorodiina crkva u Rensiju), 1922. garaa u Rue de Ponthieu, 1906. Theatre des Champs Elysees, Pariz, 1911-1913. Presek velikog auditorijuma. stambena zgrada u Rue Frenklin 25, Pariz, 1903 Garnije, shematski plan Cite Industrielle, 1904-1917. shematski plan Cite Industrielle, sredite naselja (sa zgradama skuptine u obliku romba) i stambeno podruje, 1917. Berlage, Zgrada amsterdamske berze, drugi projekat 1896-1897. zavrni izgled zgrade amsterdamske berze sagradjene 1897-1903. Van de Velde, pozorite na izlobi Werkbunda, Keln, 1914. Joseph Maria Olbrich, Paviljon Secesije u Beu, 1898. kua vojvode Ernst Ludviga, Darmtat, 1901. Kua za venanje (Hchtzeitsturm), Darmtat, 1907. ornamenti za stanicu na Karlsplacu u Beu Joseph Hoffmann Palata Stokle (Stoclet), 1905-1911, Brisel (obe slike)

Sanatorijum Purkersdorf, 1905-1910. Oto Vagner (Otto Wagner), crkva sv. Leopolda "am Steinhof" 1904-1907. Vila Vagner I, 1886-1888 Stambena zgrada u ulici Linke Wienzeile 38, Be, 1898 Kua Majolika Ulica Linke Wienzeile 40 (Linke Vinzajle), Be, 1898-1899 projekat mree gradske eleznice u Beu druga vila Vagner u Hitendorfu, 1912. Carska potanska tedionica, Be, 1904. (obe slike) Adolf Los, vila Karma, 1903-06. Goldman & Sala, Be, 1909-11. konkurs za ikago Tribune, 1922 model za projekat vile za venecijski Lido, 1923. Kua ozefine Bejker, Pariz, 1928, skice za vilu Rufer, Be, 1922. (slika levo); Adolf Los, Vila tajner, Be, 1910 Vila Moler, Be, 1928 Vila Miler, Prag, 1930. Bruno Taut, Paviljon metalne industrije na izlobi gradjevinarstva u Lajpcigu, 1913. Stakleni paviljon na Werkbund izlobi u Kelnu 1914. Hans Pelcig, Hemijska fabrika u Lubanu kod Plzena, 1912.; Veliko pozorite u Berlinu, 1919. Gete Univerzitet u Frankfurtu Erich Mendelson, Ajntanova kula, 1917-21 Fabrika eira u Lukenvaldeu (Luckenwalde), 1921-23. , robna kua Petersdorff, Breslau, 1927. Bauhaus, rad umetnika Petera Kelera, Kolevka, Cradle; Bauhaus, rad umetnika Alme Buscher; Bauhaus, rad umetnika Marcela Breuera; rad umetnika Josefa Hartwiga Gropius, Bauhaus u Desau, 1925 do 1926. Glavna dvorana sa Brojerovim nametajem; Rasvetna tela od presovanog metala i stakla, dizajnirana u Bauhausu, masovna proizvodnja pod nadzorom Mejera Fajninger, drvorez za manifest Bauhausa 1919. Zukunftkathedrale kao katedrala socijalizma Arhitekta naputa Nemaku i odlazi u Sovjetski Savez-naslovna strana asopisa Die Neue Frankfurt, sept 1930. Broj posveen nemakom graditeljstvu u SSSR-u Gropius, Fabriki kompleks na Werkbund izlobi, Keln 1914 Fabrika cipela Fagus, 1911. Kompleks Bauhaus u Desau Harvard Graduate Center, Massachusetts (Masausets), 1950 godine (slika levo); stambena zgrada u Berlinu, Tiergarten, (slika desno) projekat totalnog pozorita, 1927. serija tipskih zgrada sa raznim mogunostima kombinovanja pojedinih gradjevinskih delova, 1923, projekta Teo van Doesburg, Caf L'Aubette u Strazburu, 1928 Kompozicija medjutonova; rad Tea van Doesburga, projekat rezidencijalne zgrade Rozenberg, 1923 Peter Oud, Vajzenhof naselje Gerit Ritveld, kua reder, Utreht, 1924 crveno/plava stolica, remek delo, 1917. stambena zgrada, 1959. Antonio Sant Elia, studija za elektrine central; Citta Nuova Rajtova kua u Ouk Parku 1889-1890, Illinois

kua Winslow, River Forest, u predgradju ikaga, Illinois, 1893. (obe slike) Wilits House, Illinois, 1902 Robie House, 1908-1910, obeleje ikaga, Illinois (obe slike) Larkin zgrada, Buffalo, New York, 1904. (obe slike) Unity Temple, Ouk Park, 1905 Hotel Imperijal u Tokiju, 1916. Upravna zgrada firme Johnson Wax, Winsconsin, 1936-1944. kua vodopad, Fallingwater, Pensilvanija, 1936. projektovana za porodicu Kaufmann Gugenhajmov muzej u New Yorku, 1943 Le Korbizje, kua Citrohan, 1920 Le Korbizje i anere, Savremeni grad (Ville Contemporaine), 1922. elijski ivini blok sloen od jedinica Immeuble Villa. Kua Dom-Ino, 1915. Kua Dom-Ino, 1915. perspektiva i poloajni plan mogueg grupisanja jedinica Le Korbizje i anere, vila Monzie u Garu, 1927. Paladijeva vila Malcontenta iz 1560. (slika gore) i Le Korbizjeova vila Monzie u Garu iz 1927. (slika dole); analiza proporcijskih ritomova Le Korbizje, skica etiri kompozicije iz 1929. 1) Kua La Ro, 2) vila u Garu, 3) naselje Vajzenhof u tutgartu, 4) vila Savoj Paviljon Novog Duha (Pavillon de L'Esprit Nouveau) vila Savoj u Puasiju, 1929-31.(obe slike) kapela Notre Dame du Haut, Ronchamp (Ronan), 1950-1955. Unite d`Habitation u Marselju, 19471952. manastir La Turet (La Tourette), kod Liona, 1957-1960. (izgled, enterijer, presek) Le Korbizje i anere, Ozareni grad (Ville Radieuse), 1931. osnova stambene jedinice sa pet spavaih soba. Le Korbizje i anere, maksimalni auto (voiture maximum), 1928 venac, proirenje Rio de aneira, 1930. Le Korbizje i anere, Ozareni grad (Ville Radieuse), 1931. Le Korbizje i anere, plan Zlina u ehoslovakoj, 1935. Prikazana je organizacija u obliku linearnog grada, koji se protee kao niz paralelnih traka.

tribina. Slika desno je zgrada pravde brae Vesnini u Moskvi iz 1923. usev, privremeni drveni mauzolej Lenjin u Moskvi, 1924. akin, (Studio El Lisickog), Platforma za govornika, 1920. El Lisicki, Lenjinova tribina, 1924. Konstantin Meljnikov, Spomenik Kolumbu, Santo Domingo, 1929, Konkursni rad Alvar Alto, projekat biblioteke u Vipuriju, 1927. (slika levo); Asplund, biblioteke u Stokholmu, 19201928.(slika desno) sanatorijum Paimio finski paviljon na svetskoj izlobi u Parizu 1937. godine. bela faza, Vila Mairea gradska venica u Sejnetsalu, 1949-52. druga bela faza, crkva u Volfsburgu (slika levo); Alvar Alto, druga bela faza, parohijska Crkva u Rioli, Bolonja (slika desno) stambeni bloku u etvrti Hansa u Berlinu, 1956. Luis Kan, Jevrejsko kupatilo Trenton, 1956 Prva unitaristika crkva, New York, 1964 Medicinske istraivake laboratorije Riards na Univerzitetu Pensilvanija u Filadelfiji, 1957-1961. Salk institut za biologiju, Kalifornija, 1959-65. Americki konzulat u Angoli 1959-61. Narodna skuptina u Daki, Banglade 1965-74. zgrada od trodimenzionalnih sastavnih elemenata, 1954, projekat Umetniki fakultet, Filadelfija, 196465, projekat umetnika galerija Univerziteta u Jelu (Yale), New Heaven, 1950-1954. Kurokawa, Nagakin toranj sa kapsulama, Tokio, 1970-1972 Sony Tower, Osaka, Japan, 1976. Kikutake, Expo tower, Osaka, 1970 Skyhouse, 1958 projekat Marine city, 1958 Edo Tokyo Museum Arato Isozaki, Muzej moderne umetnosti Gunma, 1974; Clusters in the Air project, grozdovi u vazduhu, 1963 Tsukuba Civic Center, Japan, 1980-83. Kenzo Tange, Iseak premoenja Tokijskog zaliva, 1959 novinski i radio centar Jamanai u Konju, 1967 Hiroshima memorijal muzej, Hiroshima, 1955 sportski centar National Olimpic u Tokiju, 1964. St. Mary' katedrala u Tokiju FUJI TV BUILDING, Tokijo, 1996 Oskar Nimejer, skice za Braziliju, (slika levo); Oskar Nimejer, pogled na Braziliju, (slika desno) zgrada Istorijskog muzeja i zgrada Nacionalnog kongresa, Brazilija, (slika levo); zgrada Nacionalnog kongresa i Sekretarijat sa dva objekta u obliku tanjira, Brazilija, Palata pravde, Brazilija, katedrala Metropolitan ima hiperbolini oblik sa zakrivljenim nosaima, Brazilija, crkva u Braziliji kapela Lady Fatima,Brazilija, 1959 Tadao Ando, Deji muzej, Japan, 1990. Azuma House, Osaka, 1975 kua Koshino, Osaka, 1981. Crkva svetlosti (Church of the Light), Osaka, Japan 1988-89. Crkva na vodi (Chapel on the Water), Tomamu, 1985-1988. fondacija Langen Pulitzer fondacija, St. Louis, Misuri,2001. Vodeni hram (Water temple), ostrvo Avaji (Awaji) Rober Venturi, kua Vana Venturi, Filadelfija, Pensilvanija, 1961-1964. Robert Venturi i Denise Scott Brown, projekat za banku iz 1950tih stolica Quenn Anne, 1984. Guild House, staraki dom u Filadelfiji, 1961. arls Mur, New Orleans, Piazza d'Italia, 1978. Moshe Safdie Projekat Habitat 67

Mis van der Roe, projekat kue u prirodi od opeke, 1923. kua Farnsvort (Farnsworth), Plano, Ilinois, 1946-1950. Philip Johnson, Staklena kua u Konektiketu, 1949. Mis van der Roe, Kua Tugendhat, Brno, 1930; projekat Reichsbank u Berlinu, 1933. Nemaki nacionalni paviljon na svetskoj izlobi u Barseloni, 1929. (obe slike) idejna shema Instituta za tehnologiju u Illinoisu, ikago, 1939. zgrada istraivanja metala i minerala, Illinois Institute of Technology- IIT, ikago, 1942 zgrada Crown Hall, Illinois Institute of Technology- IIT, ikago, 1952-1956. Stambena zgrada Lake Shore Drive, ikago, 1948 1951. Nova nacionalna galerija, Berlin, 1968, njegov poslednji objekat

Tatljin, maketa spomenika Treoj Internacionali, 1919-1920. Meljnikov, paviljon SSSR na izlobi dekorativnih umetnosti u Parizu 1925. Tipian konstruktivistiki rad iz 1920tih godina: Korev: stadion za Spartakijadu u Moskvi 1926. Na slici levo je presek

Carlo Scarpa, Brion groblje, San Vito d'Altivole, Treviso, 1969 galerija u Veneciji, 1961-63. Mario Bota, Muzej moderne umetnosti u San Francisku, 1955. porodina kua u Riva San Vitale, 1972-1973 kapela Santa Maria degli Angeli (slika desno) porodina kua u Ligornetu, vajcarska, 1975 Office building, Lugano, vajcarska, 1981-85. porodina kua, vajcarska, 1979 Shigeru Ban, Takatori katolicka crkva, 1995. Kartonski most, 2007 kua Curtain wall (kua zavesa), Tokijo, 1995. Papirno vreteno, Nagoja, Japan, 1989. Papirna kua, jezero Jamanaka, Jamanai, Japan, 1995. Japanski paviljon za Svetsku izlobu u Hanoveru 2000. Alvaro Siza, Portugalski paviljon za Expo 1998. sportski kompleks, Ribera, 2000-2006. sportski kompleks, Ribera, 2000-2006. Fondacija Ibere Camargo, Porto Alegre, Brazil, 2008. projekat Arhitektonskog fakulteta, Porto, 1988. Renco Pijano, italijanski paviljon za EXPO u Osaki 1970. Renco Pijano (Renzo Piano) i Riard Roders (Richard Rogers), centar Pompidou (Pompidu), Paris, 19721977. kolekcija de Menil, Hjuston, Teksas, 1982. kulturni centar u Novoj kaladoniji, 1989. Riard Mejer Ateneum (Atheneum), New Harmony, Indiana, 1979. Visoki muzej (High Museum of Art), Atlanta, 1983. kua Smit (Smith House), 1965-1967 Santjago Kalatrava, eleznika stanica, Cirih, 1983. City of the Arts and Sciences, Valensija most Alamilo, Sevilja, 1992. Auditorijum na Tenerifima, 2003 most Chords, Jerusalem, 2008. Oriente stanica, Lisabon, 1998. Rem Koolhaas, City Hall The Hague, Holandija, 1986. Kule Togok, Koreja, Seul,1996. Roterdam, Holandija, 1998 CCTV (China Central Television) TV Station and Headquarters, Kina, Peking 2002. Biblioteka u Sietlu, 2003. Ambasada Holandije u Berlinu, 2004. Casa da Musica Porto, 20012005 Zaha Hadid, Maljevieva tektonika, studentski rad Vitra Fire Station, Weil am Rhein 1994. MAXXI, National Center of Contemporary Art, Rome, 1997. Ski-Jump, Inzbruk,2002. Frenk Geri, Gerijeva kua, Santa Monica, Kalifornija, 1979. Guggenheim Museum (Gugenhajmov muzej), Bilbao, panija, 1997 Walt Disney koncertna hala, Los Angeles Dinger i Fred, Prag, Weisman Art Museum