Sie sind auf Seite 1von 10

Pobijeni

RODNE ŽUPE HERCEGOVAČKIH FRATARA KOJE SU MUČILI I UBILI PARTIZANI 1

S

2009.

32

Piše: fra Ante Marić

I. ČERIN (4) 1. ANDAČIĆ, Ivan (fra BONO). Roditelji: Marijan i Sta-

na, r., Sabljić. Rođen 5. studenoga

1903. u Hamzićima.

Od 1944. krojač je u Veljaci- ma. Partizani su ga 11. veljače

1945. s dvojicom subraće odveli

od oltara i sv. mise u Izbičnu, gdje

je ministrirao fra Nevinku Mandi-

ću i fra Marku Dragićeviću, te su ga zajedno s njima ubili na nepo- znatom mjestu.

2. MARTINAC, Ivan (fra PAŠKO). Roditelji: Mate i Ruža r., Sušac. Rođen 26. lipnja 1882.

u Dragićini. Od 1944. župni vikar u Velja- cima. Partizani su ga uhitili oko 10. veljače 1945., zatočili u Ljubuš- kom te mučili i ubili na nepozna- tom mjestu.

3. PRUSINA, Ivan (fra RAFO). Roditelji: Mate i Matija r., Korać. Rođen 21. siječnja 1884. u Ham- zićima. Od 1944. u mirovini na Čitlu-

ku.

Partizani su ga 14. veljače

1945. sa šestoricom subraće odve-

li iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu.

odve- li iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu. Čerin, traženje uzoraka za DNK analizu

Čerin, traženje uzoraka za DNK analizu u obiteljskoj grobnici fra Paške Martinca.

4. ŠIMOVIĆ, Božo (fra DO-

BROSLAV). Roditelji: Vidak i Anica r., Zovko. Rođen u Hamzi- ćima 19. prosinca 1907. Od 1943. gimnazijski profesor na Širokom Brijegu. Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom braće ubili, spa- lili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Brijegu.

II. ČITLUK (1)

5. ZUBAC, Ludvig (fra LEO-

POLD AUGUSTIN). Roditelji:

Mate i Jela r., Sivrić. Rođen 9. prosinca 1890. na Čitluku. Od 1930. župni vikar i upra- vitelj električne centrale na Širo- kom Brijegu.

Partizani su ga s petoricom braće 6. veljače 1945. strijeljali iznad crkve u Mostarskom Gracu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Bri- jegu.

III. DRINOVCI (7) 6. GLAVAŠ, Andrija (fra RA- DOSLAV). Roditelji: Petar i Ma- rija r., Marinović. Rođen 29. listo- pada 1909. u Drinovcima. Od 1942. načelnik u Ministar- stvu pravosuđa i bogoštovlja u

Zagrebu

u Ministar- stvu pravosuđa i bogoštovlja u Zagrebu fra Radoslav Glavaš Partizani su ga 27. svibnja

fra Radoslav Glavaš

Partizani su ga 27. svibnja 1945. objesili u Zagrebu. Grob mu je do danas nepoznat.

1 Župe su navedene abecednim redom. Brojke u zagradama označavaju ukupan broj ubijenih fratara iz te župe. Uz imena fratara navedena je njihova zadnja služba i mjesto, a bogoslovima i mladomisnicima nadnevci njihova oblačenja, polaganja jednostavnih zavjeta, svečanih zavjeta, svećeničkog ređenja. Podatci su preuzeti iz knjige fra Ante Marića Tragom ubijenih

1

p hercegovačkih fratara, Mostar, 2007.

Pobijeni

 

7. LEVENTIĆ, Jerko (fra

11. PANDŽIĆ, Stjepan (fra

Ruža r., Majić. Rođen 4. ožujka

Partizani su ga ubili 30. listo-

OR). Roditelji: Ambroža i Anica

ŽARKO). Roditelji: Stjepan i Ja- nja r., Majić. Rođen 27. kolovoza

KREŠIMIR). Roditelji: Pilip i

pada 1944. bombom bačenom kroz prozor u župnom stanu u

1919.

u Drinovcima.

1892.

u Drinovcima.

Međugorju. Pokopan je u groblju

Od 1944. župni vikar na Širo- kom Brijegu. Partizani su ga 7. veljače 1945.

jedanaestoricom braće ubili, spa-

s

Od 1943. profesor na Širokom Brijegu. Partizani su ga s petoricom braće 6. veljače 1945. strijeljali

Kovačica u Međugorju. 14. PRLIĆ, Jerko (fra MELHI-

r., Vlašić. Rođen 27. srpnja 1912.

lili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

iznad crkve u Mostarskom Gracu. Tijelu mu je 1971. ekshumirano i

u

Sovićima. Od 1941.časni brat stolar na

1971.

ekshumirano i ukopano u

ukopano u crkvi na Širokom Bri-

Širokom Brijegu.

crkvi na Širokom Brijegu.

jegu.

Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo-

8. NUIĆ, Jure (fra ANĐEL-

12.

STIPIĆ, Franjo (fra EMIL).

KO). Roditelji: Ivan i Kata r., Ši- mić. Rođen 10. travnja 1908. u Drinovcima. Od 1943. župni vikar u Među- gorju. Partizani su ga ubili u svibnju

Roditelji: Stjepan i Iva r., Alerić. Rođen 4. listopada 1912. u Dri- novcima. Od 1942. župnik u Goranci- ma. Partizani su ga ubili u svibnju

kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno

drugima ubijen. Tijelo mu je

identificirano 30. prosinca 2005. na patologiji u Splitu između 18 masakriranih tijela pronađenih u Zagvozdu 19. travnja 2005. Ge-

s

1945.

negdje u Sloveniji na Križ-

1945.

na Križnom putu negdje u

neral franjevačkog reda ukopao

nom putu.

Sloveniji.

ga je 9. listopada 2007. u crkvi na

 

9.

NUIĆ, Nikola (fra AR-

Širokom Brijegu.

KANĐEO). Roditelji: Perko i

IV. GORICA (2)

Šima r., Perić. Rođen 21. veljače

13.

GALIĆ, Nikola (fra KRI-

V. GRADNIĆI (2)

1896.

u Drinovcima .

Od 1927. profesor na Širokom

ŽAN). Roditelji: Mate i Jela r., Bušić. Rođen 30. studenoga

15. ZUBAC, Tadija (fra TI- HOMIR). Roditelji: Jure i Anica

Brijegu.

1870.

u Gorici.

r., Primorac. Rođen 25. siječnja

Partizani su ga 7. veljače 1945.

Od 1937. u mirovini na Hum-

1918. u Gradnićima.

s

jedanaestoricom braće ubili, spa-

cu.

Od 1944. župni vikar u Gru-

lili i zatrpali u ratnom skloništu

dama.

na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.

10. PANDŽIĆ, Ljubo (fra BO-

RISLAV). Roditelji: Jure i Janja r., Čulina. Rođen 7. veljače 1910. u Drinovcima. Od 1941. prvi meštar sjemeni- štaraca na Širokom Brijegu. Partizani su ga 7. veljače 1945.

s jedanaestoricom braće ubili, spa- lili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.

S 1 Mlada misa fra Zdenka Zupca. 2009. p
S
1
Mlada misa fra Zdenka Zupca.
2009.
p

33

Pobijeni

Partizani su ga ubili u svibnju

1945. na Križnom putu negdje u

Sloveniji.

16. ZUBAC, Andrija (fra ZDENKO). Roditelji: Jure i Ani- ca r., Primorac. Rođen 6. kolovo- za 1911. u Gradnićima. Župnik u Ružićima od 1943. Partizani su ga oko 13. velja- če 1945. uhitili u Ružićima i od- veli put Ljubuškog, gdje je bio zatočen. Mučen je i ubijen u Za-

gvozdu. Tijelo mu je identificirano 27. listopada 2006. na patologiji

u Splitu između 18 masakriranih

tijela pronađenih u Zagvozdu 19. travnja 2005. General franjevač- kog reda ukopao ga je 9. listo- pada 2007. u crkvi na Širokom Brijegu.

VI. GRLJEVIĆI (3)

17. KORDIĆ, Jozo (fra FABI-

JAN). Roditelji: Mate i Anđa r., Ćosić. Rođen 6. ožujka 1890. u Grljevićima. Od 1919. časni brat krojač i vrtlar na Širokom Brijegu. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

S

2009.

34

18. KRALJEVIĆ, Nikola (fra

KRSTO). Roditelji: Jure i Kata r., Barbarić. Rođen 21. ožujka 1895.

u Grljevićima. Rekonvalescent i u mirovini na Širokom Brijegu od 1944. Partizani su ga 7. veljače 1945.

s jedanaestoricom braće ubili, spa- lili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.
p

1

ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Brijegu. p 1 fra Krsto Kraljević 19. PAPONJA, Jakov

fra Krsto Kraljević

19. PAPONJA, Jakov (fra FA-

BIJAN). Roditelji: Jozo i Šima r., Prskalo. Rođen 26. rujna 1897. u Lipnu. Od 1927. profesor na Širokom Brijegu i ravnatelj konvikta za vanjske đake. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

VII. HUMAC (2)

20. RUPČIĆ, Mijo (fra LEO-

NARD). Roditelji: Mate i Marija r., Majić. Rođen 29. rujna 1907. u Hardomilju. Profesor na Širokom Brijegu od 1939. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu. 21. SUŠAC, Ante (fra KOR- NELIJE). Roditelji: Blaž i Stojka

r., Luburić. Rođen 25. kolovoza

1925.

u Cernu.

U

franjevački red stupio 17.

rujna 1943. na Humcu. Jedno- stavne zavjete položio u Veljacima

18. rujna 1944. Kao klerika jednostavnih za- vjeta i učenika VII. razreda gi- mnazije, partizani su ga strijelja-

li 6. veljače 1945. iznad crkve u

Mostarskom Gracu zajedno s pe- toricom braće. Tijelo mu je 1971.

ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Brijegu.

VIII. JABLANICA (1)

22. JURIĆ, Karlo (fra RUDO).

Roditelji: Marko i Iva r., Šilić. Ro-

đen 23. ožujka 1925. u Radešina- ma.

U franjevački red stupio na

Humcu 17. rujna 1943. Jedno-

stavno zavjetovan 18. rujna 1944.

u Veljacima. Klerik jednostavnih zavjeta i učenik VII. razreda gimnazije, strijeljan 6. veljače 1945. iznad crkve u Mostarskom Gracu zajed-

no s petoricom braće. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.

IX. KLOBUK (2)

23. BARBARIĆ LESKO, Mate

(fra MARKO). Roditelji: Ante i

Kata r., Tolj. Rođen 19. veljače

1865. u Klobuku.

Ispovjednik, jubilarac, od

1932. u mirovini na Širokom Bri-

jegu. Partizani su ga 7. veljače 1945. digli sa smrtne postelje, ubili,

spalili i s još jedanaestoricom su- braće zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.

Pobijeni

Pobijeni fra Marko Barbarić – Lesko 24. PETROVIĆ, Grgo (fra LEO). Roditelji: Marijan i Anđa r.,

fra Marko Barbarić – Lesko

24. PETROVIĆ, Grgo (fra LEO). Roditelji: Marijan i Anđa r., Jurčić. Rođen 28. veljače 1883.

u Klobuku. Od 1943. provincijal hercego- vačkih franjevaca. Partizani su ga, kao aktualnog provincijala, sa šestoricom subra- će 14. veljače 1945. odveli iz mo- starskog samostana, ubili i bacili

u Neretvu.

X. KOČERIN (2) 25. MIKULIĆ, Božo (fra DA- RINKO). Roditelji: Grgo i Mati- ja r., Zovko. Rođen 16. prosinca 1919. u Kočerinu. U franjevački red stupio 11. srpnja 1937. na Humcu. Jed- nostavno zavjetovan 12. srpnja 1938., svečano na Humcu 12. srpnja 1941. Za svećenika zaređen 22. kolovoza 1943. u Mostaru.

Sudionik bleiburške kalvarije i Križnoga puta. Završio u sabir- nom logoru u Krapini kod škole. Primio ga u samostan ondašnji gvardijan, tu ih OZNA popisala

i držala zatočene. U noći s 4. na

5. lipnja 1945. ubijen u Macelj-

skoj šumi – lokalitet Lepa Bukva. Tijelo mu je ekshumirano 1992. s još 1.163 drugih ubijenih. Na- lazilo se u jami IVd s još 21 sve- ćenikom, fratrom i bogoslovom. Otvorene su 23 jame, a na po- dručju Maceljske šume još je 130 takvih netaknutih jama. Ukopan 22. listopada 2005. u Frukima u kripti novoosnovane crkve Muke Isusove u župi Đurmanec. Tijelo mu je neidentificirano iako su ko- sti svih spomenutih od 1992. do 2005. bile na odjelu za patologiju na Šalati u Zagrebu. Ekshumacija nije obavljena prema propisima, nego su im kosti pomiješane u vrećama za smeće.

26. SESAR, Marijan (fra PE- TAR). Roditelji: Ante i Kata r., Ćuk. Rođen 2. travnja 1895. u Kočerinu. Župnik u Čapljini i definitor od 1943. Partizani su ga 1. veljače 1945. odveli iz župnog stana u Čapljini i negdje preko Neretve ubili na ne- poznatom mjestu.

XI. KONJIC (1) 27. ADAMČIK, Silvio (fra BRUNO). Roditelji: Ivan i Mati-

ja r., Bakula. Rođen 30. prosinca 1908. u Konjicu. Od 1941. profesor glazbe na Širokom Brijegu. U slobodno se vrijeme bavio fotografiranjem te je po zapovijedi provincijala fra Lea Petrovića fotografirao mnoge ljude, objekte i događaje koji su danas vrijedni za poznavanje po- vijesti Provincije. Partizani su ga ubili iza 10. svibnja 1945. na Križnom putu negdje u Sloveniji.

XII. LEDINAC (1)

28. ČOLAK, Franjo (fra DANE). Roditelji: Ante i Šima r., Galić. Rođen 25. srpnja 1916. u Mamićima. Župni vikar u Drinovcima od

1941.

Partizani su ga iza 10. svib- nja 1945. ubili na Križnom putu negdje kod Maribora.

XIII. LJUTI DOLAC (1) 29. KOŽUL, Jure (fra JULI- JAN). Roditelji: Jure i Kata r., Čović. Rođen 10. travnja 1906. u Ljutom Docu. Župnik u Veljacima od 1944.

S 1 Fra Julijan Kožul i fra Vendelin Vasilj za vrijeme studija. 2009. p
S
1
Fra Julijan Kožul i fra Vendelin Vasilj za vrijeme studija.
2009.
p

35

Pobijeni

S

1

2009. p

36

Partizani su ga uhitili u žu- pnom uredu u Veljacima. Mučen

i ubijen u Zagvozdu. Tijelo mu je

identificirano 15. siječnja 2007. na patologiji u Splitu između 18 masakriranih tijela pronađenih u Zagvozdu 19. travnja 2005. Ge- neral franjevačkog reda ukopao ga je 9. listopada 2007. u crkvi na Širokom Brijegu.

XIV. MEĐUGORJE (5) 30. BENCUN, Ivan (fra JOZO). Roditelji: Mate i Pera r.,

Alilović. Rođen 26. rujna 1869. u Međugorju. U mirovini na Širokom Brije- gu od 1937. Partizani su ga 14. veljače 2.

1945. sa šestoricom subraće odve-

li iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu.

31. DRAGIĆEVIĆ, Nikola (fra MARKO). Roditelji: Andrija

i Ruža r., Martinac. Rođen 17. ve- ljače 1902. u Međugorju. Od 1935. profesor u gimnaziji na Širokom Brijegu Partizani su ga 11. veljače

1945. s još dvojicom subraće od-

veli sa sv. mise iz crkve u Izbičnu i ubili na nepoznatom mjestu.

32. SIVRIĆ, Marijan (fra MA- RIOFIL). Roditelji: Nikola i Ani-

ca r., Prskalo. Rođen 10. veljače

1913. u Međugorju.

Od 1944. vikar samostana na

Širokom Brijegu.

Partizani su ga uhitili 8. veljače

1945. u fratarskoj mlinici na Širo-

kom Brijegu. Nisu ga, navodno, odmah odveli s osmoricom braće prema Splitu, nego su ga naknad- no negdje ubili 12. veljače 1945.

33. VASILJ, Jozo (fra GRGO).

Roditelji: Andrija i Mara r., Pehar.

Rođen 13. ožujka 1886. u Među- gorju. Gvardijan i župnik u Mostaru od 1943. Partizani su ga 14. veljače

1945. sa šestoricom braće odveli

iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu.

34. VASILJ, Stanko (fra JEN-

KO). Roditelji: Mate i Vida r., Sivrić. Rođen 2. svibnja 1914. u Međugorju.

Od 1939. kateheta u Konjicu.

Partizani su ga u mjesecu svib- nju 1945. ubili na Križnom putu

kod Klanjca u Hrvatskom zagor- ju.

XV. MOSTAR (1) 35. SMOLJAN, Frano (fra BERNARDIN). Roditelji: Nikola

i Luca r., Cvitković. Rođen 3. li- stopada 1884. u Rodoču.

mirovini na Humcu od

U

1943.

Partizani su ga 14. veljače

1945. sa šestoricom braće odveli

iz mostarskog samostana, ubili i bacili u Neretvu.

XVI. POSUŠJE (1)

36. ZLOPAŠA, Mato (fra RO-

LAND). Roditelji: Marko i Ruža r., Begić. Rođen 29. svibnja 1912. u Posušju.

Od 1943. gimnazijski profesor

na Širokom Brijegu. Partizani su ga s petoricom braće 6. veljače 1945. strijeljali iznad crkve u Mostarskom Gracu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Bri- jegu.

1971. ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Bri- jegu. fra Roland Zlopaša XVII. POSUŠKI GRADAC

fra Roland Zlopaša

XVII. POSUŠKI GRADAC (1)

37. GRUBIŠIĆ, Pero (fra

ZVONKO). Roditelji: Mate i Anica r., Bešlić. Rođen 7. veljače

1915. u Posuškom Gracu.

Od 1944. župni vikar u Mo- starskom Gracu. Partizani su ga s petoricom braće 6. veljače 1945. strijeljali iznad crkve u Mostarskom Gracu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i

ukopano u crkvi na Širokom Bri-

jegu.

XVIII. RAKITNO (1)

38. IVANKOVIĆ, Gabrijel

(fra ĆIRIL). Roditelji: Mate i Ce-

cilija r., Zovko. Rođen 28. veljače

1878. u Rakitnu.

U mirovini u Gradnićima od

1944.

Odveden iz Gradnića 10. velja- če 1945. i ubijen na Čitluku, gdje

je i ukopan u groblju Podadvor.

XIX. RASNO (1) 39. SOPTA, Franjo (fra MAR- TIN). Roditelji: Martin i Ruža r., Pinjuh. Rođen 14. veljače 1891. na Dužicama.

Pobijeni

Profesor na bogosloviji u Mo- staru od 1943. Partizani su ga oko 10. veljače 1945. uhitili, odveli prema Lju- buškom i negdje ubili.

XX. ROŠKO POLJE (2)

40. GAŠPAR, Jure (fra FILIP).

Roditelji: Mijo i Iva r., Gačić. Ro-

đen 15. travnja 1893. u Ambaru. Od 1944. župnik u Gradnići-

ma.

Partizani su ga oko 10. veljače 1945 odveli iz Gradnića i ubili. Pokopan je u groblju Podadvor u

Čitluku.

41. KRIŽIĆ, Ante (fra JA-

KOV). Roditelji: Jakov i Janja r.,

Đikić. Rođen 26. rujna 1893. u

Krnjinu.

Župnik u Čitluku od 1944. Odveden iz rezidencije na Či-

tluku oko 10. veljače 1945. i ubi- jen. Župljani su ga našli mrtva u groblju Podadvor i tu ga pokopa-

li.

XXI. RUŽIĆI (1)

42. JURČIĆ Ljubo (fra MAK-

SIMILIJAN). Roditelji: Jozo i Matija r., Ćorluka. Rođen 9. listo- pada 1913. u Ružićima. Pomoćnik učitelja novaka i žu- pni vikar na Humcu od 1943. Partizani su ga uhitili 28. si- ječnja 1945. i strijeljali u Vrgor- cu. Tu je i pokopan. Grob mu do danas nepoznat.

XXII. STUDENCI (4)

43. JELČIĆ, Jozo (fra AN-

DRIJA). Roditelji: Mato i Kata r., Sivrić. Rođen 8. svibnja 1904. u

Stubici.

Od 1944. gvardijan i župnik na Širokom Brijegu. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

44. MILIĆEVIĆ, Nikola (fra

LUJO). Roditelji: Ivan i Jela r., Sivrić. Rođen 23. rujna 1919. u Studencima. U franjevački red stupio 11. srpnja 1937. na Humcu. Jedno- stavne zavjete položio 12. srpnja 1938., svečane na Humcu 12. srpnja 1941. Za svećenika zare- đen 22. kolovoza 1943. Partizani su ga 1945. godine ubili na Križnom putu, najvjero- jatnije kod Maribora.

45. PEHAR, Josip (fra NE-

NAD VENANCIJE). Roditelji:

Frano i Manda r., Dugandžić. Ro- đen 7. svibnja 1910. u Stubici. Od 1943. profesor na Širokom Brijegu. Partizani su ga 14. veljače

1945. sa šestoricom braće odveli

iz mostarskog samostana, ubili i

bacili u Neretvu.

46. VUKŠIĆ Ivan (fra RADO- SLAV). Roditelji: Toma i Vida r., Sivrić. Rođen 5. prosinca 1894. u Studencima. Od 1939. ravnatelj gimnazije na Širokom Brijegu. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

XXIII. ŠIROKI BRIJEG (9)

47.KOSIR, Bože (fra VIK- TOR). Roditelji: Ivan i Matija r., Bilinovac. Rođen 12. listopada

1924. na Uzarićima.

U franjevački red stupio na Humcu 17. rujna 1943. Jedno- stavne zavjete položio u Veljacima 18. rujna 1944. Ubijen 7. veljače 1945. Kao klerika jednostavnih zavjeta i uče- nika VII. razreda gimnazije parti-

S 1 Vađenje uzorka krvi Mile Jurčić za DNK analizu posmrtnih ostataka fra Maksimilijana Jurčića.
S
1
Vađenje uzorka krvi Mile Jurčić za DNK analizu posmrtnih ostataka fra
Maksimilijana Jurčića.
2009.
p

37

Pobijeni

Pobijeni zani su ga zajedno s jedanaestori- com subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu

zani su ga zajedno s jedanaestori- com subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je 1971. ek- shumirano i ukopano u crkvi na Širokom Brijegu.

Kočerin, župna kuća i crkva, 1944.

48. KRALJEVIĆ, Petar (fra STANKO). Roditelji: Martin i Šima r., Bubalo. Rođen 12. kolo- voza 1871. u Mokrom. U mirovini na Širokom Brije- gu od 1937. Zajedno s jedanaestoricom subraće ubijen 7. veljače 1945., zatim spaljen i zatrpan u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Ti- jelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano u crkvi na Širokom Bri- jegu.

49. KOŽUL, Mirko (fra TA- DIJA). Roditelji: Bože i Anđa r., Vrljić. Rođen 20. srpnja 1909. u Turčinovićima. Profesor na Širokom Brijegu i magistar klerika od 1941.

Partizani su ga 7. veljače 1945.

s jedanaestoricom subraće ubili,

spalili i zatrpali u ratnom skloni- štu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano

u crkvi na Širokom Brijegu.

50. MANDIĆ, Andrija (fra

NEVINKO). Roditelji: Mirko i Marija r., Ćorić. Rođen 4. ožujka 1908. na Lisama. Kateheta u Mostaru od 1933. Partizani su ga 11. veljače 1945. s dvojicom subraće odve-

li sa sv. mise iz crkve u Izbičnu i ubili na nepoznatom mjestu.

51. NALETILIĆ, Nikola (fra STJEPAN). Roditelji: Grgo i Pe- tronila r., Karačić. Rođen 1. stu- denoga 1907. u Lisama.

S 1 2009. p fra Stanko Kraljević
S
1
2009.
p
fra Stanko Kraljević

38

Pobijeni

Župnik u Kongori od 1939. Partizani su ga u noći s 19. na 20. svibnja 1942. odveli iz župnog stana u Kongori zajedno s bratom Marijanom i Matišom Penavićem, brijačem sa Širokog Brijega, koji su mu došli pomoći pri seljenju na Humac. Ubijeni oko 24. svibnja.

1942. kod sela Zanagline na Ku-

presu. Za grob im se ne zna.

52. SLIŠKOVIĆ, Ivan (fra IVO). Roditelji: Jure i Mara r., Kraljević (Matijević). Rođen 25. travnja 1877. u Mokrom. Od 1942. u mirovini na Širo- kom Brijegu. Partizani su ga 7. veljače 1945.

s jedanaestoricom subraće ubili,

spalili i zatrpali u ratnom skloni- štu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano

u crkvi na Širokom Brijegu.

53. ŠUŠAK, Ivan (fra BRAN-

KO). Roditelji: Petar i Manda r., Džajkić. Rođen 29. studenoga

1912. u Mokrom.

Od 1944. župnik u Blizanci- ma. Partizani su ga u svibnju 1945. ubili na Križnom putu negdje u Sloveniji.

54. TOPIĆ, Božo (fra ANDRI-

JA). Roditelji: Andrija i Šima r.,

Zovko. Rođen 8. prosinca 1919. na Lisama. Kao mladomisnik boravio kod ujaka fra Valentina Zovke na Ko-

čerinu gdje su ih zajedno 21. svib- nja 1945. ubili partizani. Ukopan

u mjesnom groblju na Kočerinu.

Iza fra Andrije ostali su krvavi

tragovi: krvave daske iz njegova kreveta te krvava plahta.

55. ZOVKO, Marijan (fra VA-

LENTIN). Roditelji: Ivan i Luca r., Slišković. Rođen 14. lipnja

1889. u Oklajima.

Od 1942. župnik u Kočerinu. Partizani su ga ubili u župnom uredu u Kočerinu zajedno sa se- strićem fra Andrijom Topićem. Pokopan u mjesnom groblju na Kočerinu.

XXIV. TOMISLAVGRAD (3) 56. IVANKOVIĆ, Ivan (fra

MILJENKO). Roditelji: Franjo i Janja r., Glavaš. Rođen 2. prosin- ca 1924. u Tubolji.

U franjevački red stupio na

Humcu 17. rujna 1943. Jedno- stavno zavjetovan u Veljacima 18.

rujna1944.

Kao klerika jednostavnih za- vjeta i đaka VIII. razreda gimnazi- je partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

57. PETROVIĆ, Berislav (fra JULIJAN). Roditelji: Mate i

Luca r., Batinić. Rođen 23. srpnja

1923.

u Duvnu.

U

franjevački red stupio u

Duvnu 24. lipnja 1941. Zavjeto- van jednostavno 25. lipnja 1942. Sudionik bleiburške tragedije i Križnoga puta. Završio u sabir- nom logoru u Krapini kod škole. Primio ga u samostan ondašnji gvardijan, tu ih OZNA popisala i držala zatočene. U noći sa 4. na 5. lipnja 1945. ubijen u Maceljskoj šumi – lokalitet Lepa Bukva. Tije- lo mu je ekshumirano 1992. s još 1.163 drugih ubijenih. Nalazilo se u jami IVd s još 21 svećenikom,

fratrom i bogoslovom. Otvore- ne su 23 jame, a na području je Maceljske šume još je 130 takvih netaknutih jama. Ukopan 22. li- stopada 2005. u Frukima u kripti novoosnovane crkve Muke Isuso- ve u župi Đurmanec. Tijelo mu je neidentificirano iako su kosti svih spomenutih od 1992. do 2005. bile na odjelu za patologiju na Ša- lati u Zagrebu. Ekshumacija nije obavljena prema propisima, nego su im kosti pomiješane u vrećama za smeće.

58. RADOŠ, Ivan (fra LU- DOVIK). Roditelji: Jure i Staka

r., Ančić. Rođen 14. studenoga

1925. u Blažuju.

i Staka r., Ančić. Rođen 14. studenoga 1925. u Blažuju. fra Ludovik Radoš U franjevački red

fra Ludovik Radoš

U franjevački red stupio na Humcu 17. rujna 1943. Jedno- stavne zavjete položio u Veljacima 18. rujna 1944. Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom braće ubili, spa- lili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je

1971. ekshumirano i ukopano u

crkvi na Širokom Brijegu.

S

2009.

1

p

39

Pobijeni

S

1

2009. p

40

XXV. VELJACI (2) 59. JELAVIĆ, Ivan (fra

BONO). Roditelji: Jure i Anica r., Mišetić. Rođen 17. rujna 1898.

u Veljacima. Od 1940. župnik u Vitini. Stradao na Križnom putu oko 11. svibnja 1945., negdje kod Ve- like Gorice.

60. PULJIĆ, Andrija (fra ME-

TOD). Roditelji: Ante i Matija r., Mušan. Rođen 24. studenoga 1912. u Vašarovićima. Župnik u Izbičnu od 1941. Sudionik bleiburške tragedije

i Križnoga puta. Završio u sabir-

nom logoru u Krapini kod škole. Primio ga u samostan ondašnji gvardijan. Tu ih OZNA popisala i držala zatočene. U noći s 4. na 5. lipnja 1945. ubijen u Maceljskoj šumi – lokalitet Lepa Bukva. Tije- lo mu je ekshumirano 1992. s još 1.163 drugih ubijenih. Nalazilo se u jami IVd s još 21 svećenikom, fratrom i bogoslovom. Otvore- ne su 23 jame, a na području je Maceljske šume još je 130 takvih netaknutih jama. Ukopan 22. li- stopada 2005. u Frukima u kripti novoosnovane crkve Muke Isuso- ve u župi Đurmanec. Tijelo mu je neidentificirano iako su kosti svih spomenutih od 1992. do 2005. bile na odjelu za patologiju na Ša- lati u Zagrebu. Ekshumacija nije obavljena prema propisima, nego su im kosti pomiješane u vrećama za smeće.

XXVI. VIR (1)

61. LONČAR, Ivan (fra SLO-

BODAN). Roditelji: Petar i

Franjka r., Bago. Rođen 3. ožujka 1915. u Vinjanima. Župni vikar u Drinovcima od

1944.

Partizani su ga uhitili u Dri- novcima 9. veljače 1945. te zato- čili u Ljubuškom. Ubijen na ne- poznatom mjestu.

IV. VITINA (5) 62. BEBEK, Franjo (fra KA- ŽIMIR). Roditelji: Jure i Luca r., Lauc. Rođen 1. listopada 1901. u Vitini. Župnik u Pločama od 1944. Partizani su ga 14. veljače 1945. sa šestoricom subraće od- veli iz samostana u Mostaru, ubili i bacili u Neretvu.

63. MAJIĆ, Dobroslav (fra ANTE). Roditelji: Jozo i Kata r., Slišković. Rođen u Vitini 26. ko- lovoza 1922.

i Kata r., Slišković. Rođen u Vitini 26. ko- lovoza 1922. fra Ante Majić U franjevački

fra Ante Majić

U franjevački red stupio na Humcu 29. lipnja 1939. Zavjeto- van jednostavno 3. lipnja 1940., svečane zavjete položio na Čerinu 29. lipnja 1944.

Preživio Križni put. S kolo- nom stradalnika stigao u Zagreb gdje je 6. kolovoza 1945. umro od meningitisa u bolnici Sestara milosrdnica. Ukopan na Mirogo- ju. Grob mu je nepoznat.

64. MAJIĆ, Ante (fra BONI-

FACIJE). Roditelji: Ambro i Kata r., Lozić. Rođen 6. svibnja 1883.

u Vitini. Od 1944. u mirovini na Širo- kom Brijegu. Partizani su ga 8. veljače 1945. uhitili u fratarskoj mlinici na Širo- kom Brijegu. Odveden je prema Splitu i negdje na putu zajedno s drugima ubijen – najvjerojatnije u Zagvozdu.

65. MAJIĆ, Ante (fra STJE-

PAN). Roditelji: Franjo i Mati-

ja r., Vukšić. Rođen 26. svibnja

1925.

u Vitini.

U

franjevački red stupio na

Humcu 17. rujna 1943. Jedno- stavno zavjetovan u Veljacima 18. rujna 1944. Partizani su ga 7. veljače 1945.

s jedanaestoricom subraće ubili,

spalili i zatrpali u ratnom skloni-

štu na Širokom Brijegu. Tijelo mu je 1971. ekshumirano i ukopano

u crkvi na Širokom Brijegu.

66. MARKOTIĆ, Ante (fra SVETISLAV). Roditelji: Ilija i

Fila r., Mišetić. Rođen 7. svibnja

1921.

u Grabovniku.

U

franjevački red stupio na

Humcu 13. srpnja 1938. Zavjeto- van jednostavno 14. srpnja 1939.,

svečano 14. srpnja 1942. Za sve-

ćenika zaređen u Vitini 2. srpnja

1944.

Stradao 1945. na Križnom putu negdje kod Maribora.

Godina II., broj 1 (2), Humac, siječanj – lipanj, 2009., cijena 3 KM (12 KN)

S

S p
S p

p

topama

obijenih

glasilo Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«

postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« OTKOPAVANJE POBIJENIH U VRGORCU 11. – 17. LISTOPADA

OTKOPAVANJE POBIJENIH U VRGORCU

11. – 17. LISTOPADA 2008.

»Ubijeni su iz mržnje prema vjeri«, provincijal fra Ivan dr. Sesar u razgovoru.

su iz mržnje prema vjeri«, provincijal fra Ivan dr. Sesar u razgovoru. Žica kojom su partizani

Žica kojom su partizani vezali svoje žrtve.