You are on page 1of 1

Peneguhan Ia yang merasa diteguhkan Nyatanya dalam diam ia punya jalinan akar dengan sang peneguhnya Dalam teguh

pegangannya menjulang tinggi, menanti Akulah yang meneguh dalam ketidakpastian dirimu