You are on page 1of 1
INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran)

INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU

POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK

KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran) 1.1.1
KEMAHIRAN 28
Kemahiran
Mendengar
(Pengamatan
Pendengaran)
1.1.1

NAMA

:

TARIKH

:

ARAHAN GURU

:Dengar dan sebut semula pola KV+KVK.

ARAHAN MURID

:Mendengar dan menyebut semula pola KV+KVK.

  • 1.1 Mendengar dan bergerak balas terhadap pelbagai bunyi

    • 1.1.1 Mendengar dan bergerakbalas terhadap pola KV+KVK

badak
badak
gelas
gelas
jalan
jalan
lobak
lobak
merah
merah
INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran)
INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran)
INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran)
INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK KEMAHIRAN 28 Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran)
badak
badak
gelas jalan lobak merah
gelas
jalan
lobak
merah

1

Rumusan dan Cadangan :

Pengesahan Penaksir

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tanda Tangan

:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama

:

Tarikh

: