You are on page 1of 1

KEMAHIRAN 28

Kemahiran Mendengar (Pengamatan Pendengaran) 1.1.2

INSTRUMEN PENAKSIRAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU

POLA SUKUKATA / PERKATAAN KV+KVK


NAMA : TARIKH :

ARAHAN GURU ARAHAN MURID

: Sebut semula bunyi pola perkataan yang telah didengar : Menyebut semula bunyi pola perkataan yang didengar

1.1 Mendengar dan bergerak balas terhadap pelbagai bunyi 1.1.2 Mendengar dan menyebut semula pola KV+KVK perkataan yang di sebut oleh guru.

betik betik kipas kipas lipan lipan pagar pagar sabun sabun
2 Rumusan dan Cadangan : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengesahan Penaksir Tanda Tangan : Nama : Tarikh :