Sie sind auf Seite 1von 1

POVRSINA OTVORA: JUGOISTOCNA FASADA: 109,44m2 SEVEROISTONA FASADA: 14,41m2 SEVEROZAPADNA FASADA: 97,61m2 JUGOZAPADNA FASADA: 13,2m2 UKUPNO:

234,66m2

POVRSINA FASADA: JUGOISTOCNA FASADA: 200,649m2 SEVEROISTONA FASADA: 04,101m2 SEVEROZAPADNA FASADA: 196,741m2 JUGOZAPADNA FASADA: 20,69!m2 UKUPNO: 1422,1!9m2