Sie sind auf Seite 1von 40

3-1 Zidne obloge 3-2 Montani zidovi, knjiga 1 3-3 Montani zidovi, knjiga 2 3-4 Montani zidovi, knjiga

3 3-5 Rigidur - zidovi

3.1. Zidne obloge

Saint-Gobain Rigips Austria GmbH 1. izdanje, sijeanj 2010.

Naslov originala: Planen und Bauen Autor originala: Saint-Gobain Rigips 1 Auflage, Juli 2008 Hauptverwaltung Schanzenstrae 84 D-40549 Dsseldorf Prijevod njemakog originala: Prevoditeljski centar d.o.o. urica Gorak Amrueva 19 10000 Zagreb Grafika obrada: Grafex dizajn d.o.o. Maksimirska 132 10000 Zagreb Urednik: Zdenko Krakan Saint-Gobain Rigips Austria GmbH Predstavnitvo u RH
Ova je publikacija namijenjena strunim osobama. Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije izriito navedeno. Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su s najnovijim tehnikim saznanjima. Stalno nastojimo ponuditi Vam najbolja mogua rjeenja te pridravamo pravo promjena u cilju poboljanja u primjeni i proizvodno-tehnikih poboljanja. Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove publikacije. Greke u tiskanju nisu iskljuene. Rigips proizvodi u pravilu imaju via obiljeja kvalitete od onih koje tehnike norme zahtijevaju. Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo je zajedniko djelovanje potvreno internim i eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj publikaciji odnose se iskljuivo na upotrebu Rigips proizvoda. Ukoliko drugaije nije izriito navedeno, iz podataka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuci o mogunosti kombiniranja s drugim sustavima ili o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim proizvodima u protivnom se za to ne moe preuzeti garancija ili jamstvo. Radujemo se dobroj suradnji i elimo Vam uspjeh u primjeni naih sustavnih rjeenja. Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Planiranje i graenje sustavima Rigips. " Zidovi" 1.dio

Zidne obloge Sadraj

Suha buka Predzidne ljuske

s Rigips ploom RB (RBI) s Rigips kairanim ploama Rigitherm RB (33 - 63) MF s Rigips kairanim ploama

3.10.00 3.20.10 3.20.20 3.20.30 3.21.00 3.21.50 3.22.00 3.29.10 do 3.29..30

Ploe Rigips RB postavljene na ploe od mineralne vune Metalna potkonstrukcija privrena nosaima promjenljivog obujma

u, e Bla ne i D s Rigip anje zvu lj h pobo masivni e t zati ! a zidov

s Rigips Die Blaue privrenim na metalnu potkonstrukciju pomou nosaa promjenljivog obujma ili direktnog nosaa Slobodno stojea metalna pot Protupoarne obloge drvenociglenih zidova Protupoarne obloge zidova od drvenih ploa Protupoarne obloge privrene nosaima promjenljivog obujma (ili alternativno direktnim nosaima)

Protupoarne konstrukcije

Sadraj Montani zid, knjiga 1 Montani zid, knjiga 2 Montani zid, knjiga 3 Rigidur zidovi
Tablica iznosa zvune izolacije Tablica doputenih visina zidova Montani zidovi Die Blaue Montani zidovi System Blau Montani zidovi Duraline Pregradni zid u stambenom prostoru Suha buka Predzidne ljuske Hibridni montani zidovi Zakrivljeni zidovi Protupoarni aht-zidovi Rigidur - montani zidovi Hibridni aht-zidovi Rigidur aht-zidovi
WB 1

Standardni montani zidovi Dekorativni zid

Biljeke

WB 2

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.10.00
Suha buka Ploa Rigips RB (RBI)

Zidne obloge Rigips

3.10.00
Rigips suha buka postavljena s Rifix ljepilom za gipsane ploe.

Zatita od poara
suha se buka kod ocjene masivnog zida prema DIN 4102 ne uzima u obzir

Toplinska zatita
prvenstveno ovisi o vrsti i debljini masivnog zida

cm 10
cm -35 30

Visina zida do 3000 mm


m 5c 12

Obloga Privrenje

Ploe Rigips RB, 12,5 mm u prostorima izloenim vlazi Ploa Rigips RBI, impregnirana Ljepilo Rifix (ukoliko na zid lijepimo keramiku,smanjiti razmak gruda ljepila radi poveanog optereenja - vidi skicu B). Ukoliko lijepimo na dimnjake, ljepilo nanijeti punoplono. Izvedba Prema Rigips uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve ispuniti npr. VARIO ispunjivaem spojeva

Masa cca. 15 kg/m2


ukljuujui ljepilo za gipskartonske ploe

Zaglaivanje spojeva

WB 5

3.10.00
Zvuna zatita
DIN 4109

Zidne obloge Rigips Suha zidna buka ne upotrebljava se za poboljanje zvune zatite.

Suha buka s Rigips ploama Za poboljanje zvune zatite masivnog zida preporua se predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune. Predloci sustava 3.20.10/3.20.30/ 3.21.00/3.22.00.

Toplinska zatita

DIN 4108

Za poboljanje toplinske zatite masivnog zida preporua se predzidna ljuska s izolacijom.

Predloci sustava 3.20.10/.20/.30/ 3.21.00/3.22.00.

Zatita od vlage

DIN 4108

Kod oblaganja vanjskih zidova suhom zidnom bukom treba temeljito provjeriti da li je potrebna parna brana ispod obloge. Odluka ovisi o materijalu i debljini vanjskog elementa i moe se raunski odrediti. Ekvialent difuzije debljine zranog sloja sd 10,5 m Alu-Folie 30 m

Ako je potrebna parna brana, upotrijebiti Rigips plou RBAN (s alufolijom od 30 m na jakom natron papiru, na stranjoj strani).

WB 6

Suha buka s Rigips ploama Podloga: - mora biti vrsta, ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zatiena od uzdiue i prodirue vlage. - spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni, tako da se izbjegnu toplinski i zvuni mostovi kao i vlana optereenja kod ovjeenih, ventiliranih fasada - jo vlaan beton nije prikladan. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. - glatke povrine obraditi sredstvom za poboljanje prianjanja Rikombi Kontakt. - podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaiti ili obraditi s Rikombi Grund. Sanitarne instalacije: - u podruju umivaonika za pranje, konzola i slino po itavoj povrini treba postaviti Rigips ploe radi poboljanja rasporeda pritiska. Privrenje draa umivaonika za pranje nalazi se u masivnoj podlozi. 3.10.00 A Izvedba kuta (unutarnji ugao)

Zidne obloge Rigips - na zidane stijenke dimnjaka bez uloka po itavoj povrini treba postaviti Rigips ploe (zatita od poara) - stijenke dimnjaka se tijekom rada nesmiju zagrjiavati iznad 45C. Ljepilo za gipskartonske ploe nakon namjetanja ploa mora biti minimalne debljine cca. 15 mm. - ploice, tapecirane i obukane povrine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti, odnosno ienja!

3.10.00
Zahtjevi na podlogu

Elektrina instalacija: - na masivnom su zidu doputeni NYM kabel, trakasti vodi, kutije za uplji zid su zagipsane. Privrenje tereta: - usidrenje u podlozi. - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolni tereti Predloak sustava 2.90.00. 3.10.00 B Spoj zida na vlanu buku

Detalji
Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.10.00 A + C). Ako se zidna obloga stavlja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti u spoju (3.10.00 B). Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji treba uzeti u obzir, npr. ugradnjom dilatacijskog spojnog profila (3.10.00 D). Na svakih 15 metara moraju se nalaziti dilatacijski spojevi. Na spojevima vrata pomou ljepila za gipskartonske ploe treba postaviti Rigips ploe u obliku traka (3.10.00 E). palete prozora treba postaviti po itavoj povrini (3.10.00 F). Vanjske kuteve treba ojaati, npr. zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima.

3.10.00 C Spoj zida na Rigips sputeni strop

3.10.00 D Dilatacijski spoj

3.10.00 E Spoj vrata

3.10.00 F Spoj prozora


1 Ploa Rigips RB, odnosno RBI 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploe 3 Trake za ojaanje (u sluaju potrebe) 3.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastini kit 4 Zatitni kutnici Rigips Alux 5 Vlana buka 6 Rigps sputeni strop 7 Dilatacijski spojni profil 8 Trake Rigips ploa 9 Okvir WB 7

3.10.00

Zidne obloge Rigips Ploa Rigips RB (RBI) Obrada

Suha buka s Rigips ploama prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu

WB 8

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.20.10
Predzidna ljuska s izolacijom od mineralne vune Rigips kairana ploa Rigitherm RB 33 do 63 MF

Zidne obloge Rigips

3.20.10
Postavljena Rigips predzidna ljuska s kairanom izolacijom od mineralne vune

Zvuna zatita
poboljanje zvune zatite masivnog zida

Rw,R do 12 dB

Zatita od poara
kairane se ploe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir

Toplinska zatita R 1,30 m2 K/W


cm 90

kod debljine mineralne vune od 50 mm

Obloga
Privrenje

Kairana ploa Rigitherm RB (RBI) 33 - 63 MF Rifix ljepilo za gipskartonske ploe

Visina zida do 2550 mm

Nanoenje ljepila za gipskartonske ploe na mineralnu vunu kairanih ploa Rigips Rigitherm MF 1. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploe nanijeti tanko, u obliku trake irine cca. 10 cm, pod jakim pritiskom 2. radni korak: Rifix ljepilo za gipskartonske ploe nanijeti u grudama, u rubnim podrujima u obliku trake, u sredini ploe u obliku toaka.

Standardna duljina 255 cm


1/2 1/2

30-35 cm

Masa cca. 20 kg/m2


90 cm Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti mineralnom vunom i ispuniti npr. VARIO ispunjivaem spojeva.

90 cm

Zaglaivanje spojeva

ukljuujui ljepilo za gipskartonske ploe

WB 9

3.20.10
Zvuna zatita
DIN 4109

Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljanje zvune (zvuni tlak) izolacije R w,R* Masa po povrini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54

Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune

Uzduna zvuna izolacija RL,w,R*


R w,R

R w,R

RL,w,R

RL,w,R

dB 49 49 50 52 54 55 56 57

dB 53 55** 57 57 58 58 58 58

dB 63 66** 70 71 72 72 73 73

Rw,R za pregradni element kod bonih elemenata sa srednjom masom po povrini od cca. 300 kg/m2, prema DIN 4109. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. ** iznos interpoliran

RL,w,R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.

Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrini bonih elemenata. Korekcija u dB za srednju masu po povrini m'L u kg/m2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4

Boni savitljivi elementi, koji su u podruju spoja konstrukcijski razdvojeni, npr. Rigips - predzidne ljuske i montani stropovi, masivni stropovi, odnosno stropovi s drvenim

gredama s Rigips sputenim stropom, podovi s plivajuim estrihom, kod prorauna srednje mase po povrini ne uzimaju se u obzir.

Toplinska zatita

DIN 4108

Tablica 2: Poboljanje toplinske zatite Izolacija u mm


MF-izolacija, grupa toplinske vodljivosti 040

20

30

40

50

Debljina Rigips ploa u mm Otpor prolazu topline R u m2 K /W

12,5 0,55

12,5 0,80

12,5 1,05

12,5 1,30

Zatita od vlage

DIN 4108

Kod oblaganja vanjskih zidova kairane ploe Rigitherm RBA MF s aluEkvivalenti difuzije debljine zranog sloja sd 10,5 m alu-folija 30 m

kairanim slojem od 30 m treba primijeniti kao parnu branu.

WB 10

Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Podloga: - mora biti vrsta, ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zatiena od uzdiue i prodirue vlage. - spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni, tako da se izbjegnu toplinski i zvuni mostovi kao i vlana optereenja kod ovjeenih, ventiliranih fasada - jo vlaan beton nije prikladan. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. - glatke povrine obraditi sredstvom za poboljanje prianjanja Rikombi Kontakt. Elektrina instalacija: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije u upljem zidu

Zidne obloge Rigips - podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaiti ili obraditi s Rikombi Grund. - stara buka, boja i ploice nisu prikladne kao podloga za postavljanje predzidnih ljuski. U ovoj sluaju treba predvidjeti potkonstrukciju.

3.20.10
Zahtjevi na podlogu

Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim teretom (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolna optereenja predloak sustava 2.90.00. 3.20.10 B Izvedba kuta (vanjski ugao)

e e = udaljenost od teita

3.20.10 A Izvedba kuta (unutarnji ugao)

Detalji
Kod kuteva zida radi spreavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploi (3.20.10 A), odnosno u izolacijskom sloju (3.20.10 B). Vanjske kuteve treba ojaati, npr. zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima. Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20.10.A+D). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti (3.20.10 C). Iz toplinskih i zvuno-tehnikih razloga plivajui se estrih (odnosno suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci, odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.20.10 E).

3.20.10 C Spoj zida na vlanu buku

3.20.10 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.20.10 E Spoj na pod


1 kairana ploa RB (33 do 63) MF 1.1 kairana ploa RB (33 do 63) MFA, s alu-folijom od 30 m 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploe 3 trake za ojaanje (u sluaju potrebe) 4 Rigips Alux zatitni kutnici 5 vlana buka 6 Rigips sputeni strop 7 plivajui estrih (ili suhi estrih) WB 11

3.20.10

Zidne obloge Rigips Rigips kairane ploe MF

Predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune klasa graevinskog materijala A2 prema DIN 4102 u skladu s certifikatom ispitivanja (AbP) prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu

Ploa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada

WB 12

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.20.20
Predzidna ljuska s izolacijom od tvrde pjene (polistiren) Rigips kairane ploe Rigitherm RB 30 do 63 PS

Zidne obloge Rigips

3.20.20
Postavljena Rigips predzidna ljuska s kairanom izolacijom od tvrde pjene (stiropora).

Zatita od poara
kairane se ploe kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju u obzir

Toplinska zatita R 1,55 m2 K/W


kod PS-tvrde pjene debljine 60 mm
cm 10
cm -35 30

Visina zida do 3000 mm


m 5c 12

Vanjski kut kod Rigips kairanih ploa Kod vanjskih kuteva izvodi se razmak u izolacijskom sloju.

Unutarnji ugao kod Rigips kairanih ploa Kod unutarnjih kuteva u Rigips ploi treba izvesti razmak prema prikazu.

Spoj ploa kod Rigips kairanih ploa Na uzdunim rubovima ploe treba vrsto spojiti.

Masa do 18 kg/m2
ukljuujui ljepilo za gipskartonske ploe

Obloga
Privrenje

Kairane ploe Rigitherm RB (RBI) 30 - 63 PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploe. Ukoliko na zid lijepimo keramiku, smanjiti razmak gruda ljepila radi poveanog optereenja - vidi skicu B. Izvedba Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. VARIO ispunjivaem spojeva.

Zaglaivanje spojeva

WB 13

3.20.20
Zvuna zatita
DIN 4109

Zidne obloge Rigips Predzidne ljuske s tvrdom pjenom prvenstveno su prikladne za poboljanje toplinske zatite. Za poboljanje zrano-zvune izolacije kao i uzdune zvune izolacije treba

Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene upotrijebiti Rigips-predzidne ljuske s izolacijom od mineralne vune Toplinska zatita 3.20.10/3.20.30/ 3.21.00/3.22.00.

Toplinska zatita

DIN 4108

Tablica 1: Poboljanje toplinske zatite pomou predzidne ljuske Izolacija in mm*


Polistirolna tvrda pjena EPS, grupa toplinske vodljivosti 040

20

30

40

50

Debljina ploe Rigips u mm Otpor prolazu topline R u m2 K /W

9,5 0,54

9,5 0,79

12,5 1,05

12,5 1,30

* Dalje debljine izolacijskog materijala na upit.

Zatita od vlage

DIN 4108

Treba voditi rauna o kondenzatu itavog sustava, odnosno treba osigurati izvedbu zida. Potreba za parnom branom ovisi o klimatskim faktorima, kao i o karakteristikama

postojeeg zida te stoga o tome za svaki pojedinani sluaj treba odluiti na temelju graevinsko-fizikalnog prorauna.

Ekvivalenti difuzije za debljinu zranog sloja sd za kairanu plou Rigips PS (prema DIN EN 12524) Debljina izolacijskog sloja u mm 20 30 40 50 60 alu-folija 30 m sd um 01,3 01,9 02,5 03,1 03,7 10,5

WB 14

Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene Podloga: - mora biti vrsta, ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zatiena od uzdiue i prodirue vlage. - spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni, tako da se izbjegnu toplinski i zvuni mostovi kao i vlana optereenja kod ovjeenih, ventiliranih fasada - jo vlaan beton nije prikladan. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti.

Zidne obloge Rigips - glatke podloge obraditi sredstvom za poboljanje prianjanja Rikombi Kontakt. - podlogu koja jako upija treba radi smanjenja sposobnosti upijanja predvlaiti ili obraditi s Rikombi Grund. - ploice, tapecirane i obukane povrine prikladne su kao podloge tek nakon provedenog ispitivanja prianjanja i nosivosti, odnosno ienja!

3.20.20
Zahtjevi na podlogu

Elektrina instalacija: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije u upljem zidu

Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolna optereenja predloak sustava 2.90.00

e e = udaljenost od teita

3.20.20 A Izvedba kuta (unutarnji kut)

3.20.20 B Izvedba kuta (vanjski kut)

Detalji
Kod kuteva zida radi spreavanja stvaranja toplinskih mostova treba napraviti osloboenja u ploi (3.20.20 A), odnosno u izolacijskom sloju (3.20.20 B). Vanjske kuteve treba ojaati, npr. zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima.. Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20.20 A + D). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti u spoju (3.20.20 C).

3.20.20 C Spoj zida na vlanu buku

3.20.20 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.20.20 E Podni prikljuak


1 2 3 4 5 6 7 kairana ploa RB (33 do 63) PS Rifix ljepilo za gipskartonske ploe trake za ojaanje (u sluaju potrebe) Rigips Alux zatitni kutnici vlana buka Rigips sputeni strop plivajui estrih (ili suhi estrih)

WB 15

3.20.20

Zidne obloge Rigips Rigips kairane ploe PS Ploa Rigips RB (RBI) Polistirolna tvrda pjena EPS 040 WI Obrada

Predzidne ljuske s izolacijom od tvrde pjene prema DIN 18184, klasa graevinskog materijala B2 prema DIN 4102-4 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13163 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu

WB 16

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.20.30
Predzidne ljuske Rigips ploe na ploama od mineralne vune

Zidne obloge Rigips

3.20.30
Ploe Rigips RB ili RBI, postavljene na ploe od mineralne vune.

Zvuna zatita
Poboljanje zvune zatite masivnog zida

Rw,R do 12 dB

Zatita od poara
Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir
cm 10

cm -35 30 m 5c 12
50

Nanoenje ljepila za gipskartonske ploe na ploe od izolacijskog materijala

Toplinska zatita R 1,55 m2 K/W


kod ploa od mineralne vune debljine 60 mm

50 mm

Obloga Privrenje Izolacija Zaglaivanje spojeva


Izvedba u prostorima izloenim vlazi

Ploe Rigips RB Ploe Rigips RBI Rifix ljepilo za gipskartonske ploe Ploe od mineralne vune Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Otvorene spojeve u debljini izolacijskog materijala zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti npr. VARIO ispunjivaem spojeva. Ojaanje kuteva detalji

Visina zida do 3000 mm

Masa cca 25 kg/m2


ukljuujui ljepilo za gipskartonske ploe

WB 17

3.20.30
Zvuna zatita
DIN 4109

Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljanje zrano-zvune izolacije R w,R* Masa po povrini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54

Predzidne ljuske postavljene

Uzduna zvuna izolacija RL,w,R*


R WR

R WR

RLWR

RLWR

dB 49 49 50 52 54 55 56 57

dB 53 55** 57 57 58 58 58 58

dB 63 66** 70 71 72 72 73 73

Rw,R za pregradni element kod bonih elemenata sa srednjom masom po povrini od cca. 300 kg/m2, prema DIN 4109. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. ** iznos interpoliran.

RL,w,R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109.

Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrini bonih elemenata. Korekcija u dB za srednju masu po povrini m'L u kg/m2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4

Boni savitljivi elementi, koji su u podruju spoja konstruktivno razdvojeni, npr. Rigips predzidne ljuske i montani stropovi, masivni stropovi, odnosno stropovi od drvenih greda s

Rigips sputenim stropom, podovi s plivajuim estrihom, kod prorauna srednje mase po povrini ne uzimaju se u obzir.

Toplinska zatita

DIN 4108

Tablica 2: Poboljanje toplinske zatite Izolacija u mm Debljina Rigips ploa u mm Otpor prolazu topline R u m2 K/W 20 30 40 50 60
MF-izolacija, grupa toplinske vodljivosti 040

12,5 0,55

12,5 0,80

12,5 1,05

12,5 1,30

12,5 1,55

Zatita od vlage

DIN 4108

Kod oblaganja vanjskih zidova Rigips ploe RBAN, s Alu-kairanim slojem od 30 m na stranjoj strani na natron Ekvivalenti difuzije debljine zranog sloja sd 10,5 m alu-folija 30 m

vrstom papiru, upotrijebiti kao parnu branu.

WB 18

Predzidne ljuske postavljene Podloga: - mora biti vrsta, ne smije se smrzavati niti smanjivati te mora biti zatiena od uzdiue i prodirue vlage. - spojevi zida moraju biti potpuno zapunjeni, tako da se izbjegnu toplinski i zvuni mostovi kao i vlana optereenja kod ovjeenih, ventiliranih fasada. - jo vlaan beton nije prikladan. Ostatke voska ili ulja od oplate koji se nalaze na betonu treba ukloniti. - glatke povrine obraditi sredstvom za poboljanje prianjanja Rikombi Kontakt. - podlogu koja jako upija treba radi

Zidne obloge Rigips smanjenja sposobnosti upijanja predvlaiti ili obraditi s Rikombi Grund. - stara buka, bojeni sloj i ploice neprikladni su kao podloga za suhu zidnu buku. U ovom sluaju treba predvidjeti potkonstrukciju.

3.20.30
Zahtjevi na podlogu

Elektrina instalacija: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije u upljem zidu

Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolna optereenja predloak sustava 2.90.00. 3.20.30 B Izvedba kuta (vanjski ugao)

e e = udaljenost od teita

3.20.30 A Izvedba kuta (unutarnji ugao)

Detalji
Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.20.30 A + D). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti (3.20.30 C). Vanjske kuteve treba zagladiti s Rigips Alux zatitnim kutnicima (3.20.30 B). Iz toplinskih i zvuno-tehnikih razloga plivajui se estrih (ili suhi estrih) mora pomicati prema predzidnoj ljusci, odnosno na njemu treba ostaviti razmak (3.20.30 E).

3.20.30 C Spoj zida na vlanu buku

3.20.30 D Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.20.30 E Spoj na pod

1 Rigips ploa RB, odnosno RBI 1.1 Rigips ploa RBA, odnosno RBIA s Alu-folijom 2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploe cca. 10-15 mm 2.1 Rifix ljepilo za gipskartonske ploe cca. 3 mm 3 Traka za ojaanje (po potrebi) 4 Rigips Alux zatitni kutnici 5 Vlana buka 6 Rigips sputeni strop 7 Mineralna vuna 8 Plivajui estrih WB 19

3.20.30

Zidne obloge Rigips Ploa Rigips RB (RBI) Mineralna vuna Obrada

Predzidne ljuske postavljene prema DINI EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 13162 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu

WB 20

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.21.00
Predzidne ljuske Nosai promjenljivog obujma (alternativni ovjes - direktni nosai)

Zidne obloge Rigips Rigips

3.21.00
Predzidna ljuska na profilima

Zvuna zatita
Poboljanje zvune zatite masivnog zida

do 11 dB

Zatita od poara
Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir Horizontalni presjek

Toplinska zatita R 1,55 m2 K/W


kod ploa od mineralne vune debljine 60 mm

Visina zida
na upit 1 Obloga
u prostorima izloenim vlazi Ploe Rigips RB Ploe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.1 Spoj 3.2 Nosai 3.3 Rigips zidni profil UW 50 - 06 Rigips zidni profil UW 50 - 06 Nosa promjenljivog obujma dugaak 30 mm ili Nosa promjenljivog obujma dugaak 60 mm Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija

4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva

Masa cca. 15 kg/m2

WB 21

3.21.00

Zidne obloge Rigips

Predzidne ljuske direktno privrene

Alternativa: Predzidna ljuska s nosaem promjenljivog obujma (CD-profili)

1 Obloga
Za privrenje u prostorima izloenim vlazi

Ploe Rigips RB Ploe Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva od filca 3.1 Spoj 3.2 Nosai 3.3 Zvuna zatita Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27 - 06 Nosa promjenljivog obujma za C profil Mineralna vuna

2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija

4 Izolacija

Zvuna zatita

DIN 4109

Tablica 1: Poboljanje zrano-zvune izolacije R w,R* Masa po povrini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54

Uzduna zvuna izolacija RL,w,R*


R WR

R WR

RL,w,R

RL,w,R

dB 48 48 49 51 53 54 55 56

dB 53 55** 57 57 58 58 58 58

dB 63 66** 70 71 72 72 73 73

RWR za pregradni element kod bonih elemenata sa srednjom masom po povrini od cca. 300 kg/m2, prema DIN 4109. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. ** iznos interpoliran

RL,w,R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109

Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrini bonih elemenata. Korekcija u dB za srednju masu po povrini m'L kg/m2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4

Boni savitljivi elementi, koji su u podruju spoja konstruktivno razdvojeni, npr. Rigips - predzidne ljuske i montani stropovi, masivni stropovi, odnosno stropovi s drvenim
WB 22

gredama s Rigips sputenim stropom, podovi s plivajuim estrihom, kod prorauna srednje mase po povrini ne uzimaju se u obzir.

Predzidne ljuske direktno privrene

Zidne obloge Rigips

3.21.00
50 60

Tablica 2: Poboljanje toplinske zatite pomou predzidne ljuske Izolacija u mm


MF-izolacija u grupi toplinske vodljivosti 040

30

40

Toplinska zatita

DIN 4108

Debljina Rigips ploa u mm Otpor prolazu topline R in m2 K/W Nosa promjenljivog obujma Duljina kraka: 30 mm Nosa promjenljivog obujma Duljina kraka: 60 mm Ako je potrebna parna brana, upotrijebiti plou Rigips RBAN (s alufolijom od 30 m na jakom natron papiru, na stranjoj strani)..

12,5

12,5

12,5

12,5

0,80 0,98

1,05 1,20

1,45

1,55

Ekvivalenti difuzije debljine zranog sloja sd 10,5 m alu-folija 30 m

Zatita od vlage

DIN 4108

Elektrina instalacija: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije za uplji zid

Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolni tereti Predloak sustava 2.90.00 3.21.00 B Spoj zida na vlanu buku

e = udaljenost od teita

3.21.00 A Izvedba kuta (vanjski kut)

Detalji
Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva) profil nosaa (UW) koji je postavljen u podruju kuta slui za privrenje zidne obloge. Podruje kuta treba ojaati zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima (3.21.00 A). Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga u spojevima treba zagladiti dodatne trake za ojaanje, ugao zida kao i spoj zida na Rigips sputeni strop treba osigurati tupo zaglaenim trakama za ojaanje (3.21.00 C). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje takoer treba tupo zagladiti (3.21.00 D). Kod ugradnje parne brane treba je pomou Rigips spojnog profila i Rigips spojne brtve od filca spojiti na boni element (3.21.00 B i C).

3.21.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.21.00 D Spoj na pod

1 Ploe Rigips RB, odnosno RBI 1.1 Ploe Rigips RBAN, odnosno RBIAN s alu-folijom na jakom natron papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.1 Rigips zidni profil UW 50-06 (spoj) 3.2 Rigips zidni profil UW 50-05 (nosa) 3.3 Nosa promjenljivog obujma

4 5.1 5.2 6 7 8

Mineralna vuna Trake za ojaanje (u sluaju potrebe) Rigips Alux zatitni kutnik Vlana buka Rigips sputeni strop plivajui estrih

WB 23

3.21.00

Zidne obloge Rigips Ploa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna

Predzidne ljuske, direktno privrene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN EN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162

WB 24

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips..

3.21.50
Predzidne ljuske

Zidne obloge Rigips

Blau m e t s y S

Rigips Die Blaue s nosaem promjenljivog obujma

3.21.50
Predzidna ljuska s nosaem promjenljivog obujma (metalni profili).

Zvuna zatita
Poboljanje zvune zatite masivnog zida (ovdje cca. 315 2 kg/m )

do 15 dB Zatita od poara
Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir

Horizontalni presjek

Toplinska zatita R 2,20 m2 K/W


kod izolacije pregradnog zida 80 mm

Visina zida
1 Obloga
Privrenje

na upit
Rigips Die Blaue, 1- ili 2-slojna Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.1 Spoj 3.2 Nosai 3.3 Rigips spojni profil UD 28 Rigips stropni profil CD 60/27-06 Nosa promjenljivog obujma dugaak 30 mm (kod 1-, odnosno 2-slojne obloge), odnosno nosa promjenljivog obujma dugaak 90 mm (kod 1-slojne obloge) - alternativa - direktni nosa Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija

Masa cca. 15 kg/m2


kod 1-slojne obloge

4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva

WB 25

3.21.50
Zvuna zatita DIN 4109

Zidne obloge Rigips

Predzidne ljuske direktno privrene

Tablica 1: Poboljanje zrano-zvune izolacije Rw,R (povrinska masa masivnog zida: cca. 315 kg/m2) Masa po povrini masivnog zida kg/m2
Rw,R Rw,R Rw,R Rw,R

dB
bez

dB

dB

dB

50 62
(50 + 12)

Rigips Die Blau, 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 30 mm, ISOVER Akustic TF, 40 mm Rigips Die Blau, 2 x 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 30 mm, ISOVER Akustic TF, 40 mm Rigips Die Blau, 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 90 mm, ISOVER Akustic TF, 80 mm

64
(50 + 14)

64
(50 + 14) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Ispitivanje zvune izolacije provedeno je s ploama visine prostorije. Masivni se zid sastojao od 17,5 cm debelog vapnenopjeanog kamena (sirove gustoe 1800 kg/m3), jednostrano obukanog s 10 mm cementno-vapnene buke.

Rw,R = procijenjena zvuna izolacija pregradnog zida bez uzdunog voenja preko bonih elemenata. Raunska vrijednost za postupak dokazivanja. Dokaz: certifikati

Zvuna uzduna izolacija

Tablica 2: Poboljanje zrano-zvune izolacije RL,w,R (povrinska masa masivnog zida: cca. 315 kg/m2) Masa po povrini masivnog zida kg/m2 dB
bez

RL,w,R

RL,w,R

RL,w,R

RL,w,R

dB

dB

dB

56 79
(56 + 23)

Rigips Die Blau, 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 30 mm ISOVER Akustic TF, 40 mm Rigips Die Blau, 2 x 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 30 mm ISOVER Akustic TF, 40 mm Rigips Die Blau, 12,5 mm, Nosai promjenljivog obujma, 90 mm, ISOVER Akustic TF, 80 mm

81
(56 + 25)

79
(56 + 23) Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Ispitivanje zvune izolacije provedeno je s ploama visine prostorije. Masivni se zid sastojao od 17,5 cm debelog vapnenopjeanog kamena (sirove gustoe 1800 kg/m3), jednostrano obukanog s 10 mm cementno-vapnene buke.

RL,w,R = procijenjena zvuna izolacija pregradnog zida bez uzdunog voenja preko bonih elemenata. Raunska vrijednost za postupak dokazivanja. Dokaz: certifikati

WB 26

Predzidne ljuske, direktno privrene

Zidne obloge Rigips

3.21.50
60 80

Tablica 3: Poboljanje toplinske zatite pomou predzidne ljuske Izolacija u mm Rigips Die Blau mm Otpor prolazu topline R in m2 K/W 30 40
Izolacija ISOVER Akustic TF, grupa toplinske vodljivosti 040

Toplinska zatita

DIN 4108

12,5

12,5

12,5

12,5

Nosai promjenljivog presjeka 0,80 Duljina kraka: 30 mm Nosai promjenljivog presjeka Duljina kraka: 60 mm Nosai promjenljivog presjeka Duljina kraka: 90 mm Kod oblaganja vanjskih zidova potrebna je odgovarajua parna brana izmeu obloge (Rigips Die Blaue) i nosivog profila (prema proraunu). Elektrina instalacija: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije u upljem zidu

1,05 1,20 -

1,55 -

2,20

U principu treba dati prednost parnoj brani varijabilne vlanosti (npr. Isover Vario KM), a u skladu s podacima proizvoaa. Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolna optereenja predloak sustava 2.90.00. 3.21.50 B Spoj zida na vlanu buku

Zatita o vlage

DIN 4108

e = udaljenost od teita e

3.21.50 A Izvedba kuta (vanjski kut)

Detalji
Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil UW 50-06 koji je postavljen u podruje kuta slui za privrenje zidne obloge. Podruje kuta treba ojaati zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima (3.21.50A). Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje u spoju treba tupo zagladiti (3.21.50 C). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti u spoju (3.21.50 B). Iz toplinskih i zvunih razloga plivajui (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati, odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.21.50 D). Kod ugradnje parne brane treba je brtveno spojiti s Rigips profilom UD i Rigips spojnom brtvom od filca na boni zid (3.21.50 B i C).

3.21.50 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.21.50 D Spoj na pod

1 Rigips Die Blaue 1.1 Rigips Die Blaue na parnoj brani / barijeri (prema proraunu) 2 Rigips spojna brtva od filca 3.1 Rigips spojni profil UD 28 3.2 Rigips stropni profil CD 60/27-06 (kao profil nosaa) 3.3 Nosa promjenljivog obujma

4 5.1 5.2 6 7 8

Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF Trake za ojaanje (po potrebi) Rigips Alux zatitni kutnik Vlana buka Rigips sputeni strop plivajui estrih, odnosno suhi estrih

WB 27

3.21.50

Zidne obloge Rigips Rigips Die Blaue Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna ISOVER Akustic TF

Predzidne ljuske, direktno privrene prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162

WB 28

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.22.00
Predzidne ljuske Slobodno stojei metalni nosai

Zidne obloge Rigips

3.22.00
Predzidna ljuska sa slobodno stojeim Rigips metalnim nosaima.

Zvuna zatita
Poboljanje zvune zatite masivnog zida

do 12 dB

Zatita od poara
Predzidne ljuske kod ocjenjivanja masivnog zida prema DIN 4102 ne uzimaju se u obzir

Horizontalni presjek

Toplinska zatita R 2,55 m2 K/W


kod debljine mineralne vune od 100 mm

1 Obloga
za privrenje u prostorima izloenim vlazi

Ploa Rigips RB Ploa Rigips RBI Rigips brzougradbeni vijci TN Rigips spojna brtva od filca 3.1 Spoj 3.2 Nosai Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06 kao Spoj na pod i na strop Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06 Mineralna vuna Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

Visina zida do 4000 mm

2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija 4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva

Masa cca. 20 kg/m2

WB 29

3.22.00
Zvuna zatita
DIN 4109

Zidne obloge Rigips Tablica 1: Poboljanje zvuno-zrane izolacije R w,R* Masa po povrini masivnog zida kg/m2 dB 100 150 200 250 300 350 400 450 37 41 44 47 49 51 53 54

Predzidne ljuske samostojee

Uzduna zvuna izolacija RL,w,R*


R WR

R WR

RLWR

RLWR

dB 49 49 50 52 54 55 56 57

dB 53 55** 57 57 58 58 58 58

dB 63 66** 70 71 72 72 73 73

Rw,R za pregradni element kod bonih elemenata sa srednjom masom po povrini od cca. 300 kg/m2, prema DIN 4109. ** najmanja debljina mineralne vune 40 mm. ** iznos interpoliran

RL,w,R: kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir. Dokaz: Prilog 1 uz DIN 4109

Iznosi korekcije za odstupanje mase po povrini bonih elemenata. Korekcija u dB za srednju masu po povrini m'L u kg/m2. 400 +2 350 +1 300 0 250 -1 200 -2 150 -3 100 -4

Boni savitljivi elementi, koji su u podruju spoja konstrukcijski razdvojeni, npr. Rigips - predzidne ljuske i montani stropovi, masivni stropovi, odnosno stropovi s drvenim

gredama s Rigips sputenim stropom, podovi s plivajuim estrihom, kod prorauna srednje mase po povrini ne uzimaju se u obzir.

Toplinska zatita

DIN 4108

Tablica 2: Poboljanje toplinske zatite pomou predzidnih ljuski Izolacija u mm Debljina Rigips ploa u mm Otpor prolazu topline R u m2 K/W Rigips zidni profil CW 50-06 Rigips zidni profil CW 75-06 Rigips zidni profil CW 100-06 30 40 50 60 80 100
MF-izolacija, grupa toplinske vodljivosti 040

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

0,98 0,98 0,98

1,20 1,23 1,23

1,30 1,48 1,48

1,55 1,73 1,73

2,05 2,06

2,55

Zatita od vlage
WB 30

DIN 4108

Kod oblaganja vanjskih zidova, ploe Rigips RBAN s alu-kairanim slojem od 30 m na stranjoj strani treba primijeniti kao parnu branu.

Ekvivalenti difuzije debljine zranog sloja sd 10,5 m alu-folija 30 m

Predzidne ljuske, samostojee Rigips zidni profil CW 150-06 CW 175-06 CW 100-06

Zidne obloge Rigips Podruje ugradnje 1 2600 mm 3000 mm 4000 mm


3)

3.22.00
Doputene visine zidova
DIN 18 183

Podruje ugradnje 2 2500 mm 3000 mm

Napomena: Kod veih visina zidova na privrsnim razmacima doputenih visina zidova treba izvesti vezu profila nosaa s postojeim
1) Podruje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje ljudi kao to su, primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniki prostori i prostori sline namjene ukljuujui predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od < 1,0 m.

zidom, npr. pomou kutnog pocinanog plosnatog eljeza 3/30 mm.

2)

Podruje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno ljudi kao to su, primjerice, vei prostori za okupljanja, kolski prostori, sale predavaonica, izlobeni i prodajni prostori i prostori sline namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida od 1,0 m.

Elektrine instalacije: - na masivnom zidu (NYM kabel) - kutije za upjli zid

Privrenje tereta: - lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s manjim konzolnim ovjeenjem (e 50 mm), npr. slike, ploe ovjesne kukice - konzolna optereenja predloak sustava 2.90.00.

e e = udaljenost od teita

3.22.00 A Izvedba kuta (vanjski kut)

3.22.00 B Spoj zida na vlanu buku

Detalji
Kod kuteva zidova (vanjskih kuteva) Rigips zidni profil CW koji je postavljen u podruje kuta slui za privrenje zidne obloge. Podruje kuta treba ojaati zaglaenim Rigips Alux zatitnim kutnicima (3.22.00 A). Kod Rigips ploa zaglaivanje spojeva se moe obaviti bez traka za ojaanje. Ako radi graevinskih razloga zaglaivanje spojeva treba obaviti uz dodatne trake za ojaanje, tada kuteve zida kao i spojeve zida na Rigips sputeni strop treba obraditi trakama za ojaanje koje treba zagladiti preko kuta (3.22.00 C). Ako se obloga zida spaja na vlanu buku, trake za ojaanje treba tupo zagladiti (3.22.00 B). Iz toplinskih i zvunih razloga plivajui (ili suhi estrih) trebao bi se u odnosu na predzidnu ljusku pomicati, odnosno trebalo bi ostaviti razmak (3.22.00 D).

3.22.00 C Spoj zida (vanjski zid) na Rigips sputeni strop

3.22.00 D Spoj na pod

1 Rigips ploe RB, odnosno RBI 1.1 Rigips ploe RBAN, odnosno RBIAN s alufolijom na vrstom natronskom papiru 2 Rigips spojna brtva od filca 3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06 3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06 4 Mineralna vuna 5.1 Trake za ojaanje (po potrebi) 5.2 Rigips Alux kutni titnik 6 Vlana buka 7 Rigips sputeni strop 8 Plivajui estrih WB 31

3.22.00

Zidne obloge Rigips Izvedba Ploa Rigips RB (RBI) Obrada Rigips profili Rigips vijci Mineralna vuna

Predzidne ljuske, slobodno stojee prema DIN 18183 prema DIN EN 520 u vezi sa DIN 18180 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 prema DIN 18182-2 prema DIN EN 13162

WB 32

Planiranje i gradnja. Sustavima Rigips.

3.29.10 do 3.29.30
Protupoarne konstrukcije Jednostrana obloga

Zidne obloge Rigips

3.29. 10

Za drvenu reetkastu konstrukciju s ispunom od cigle Zatita od poara F 30-B

2 Tablica 1: Klasa otpornosti na poar F 30-B


Dokaz: DIN 4102-4

Rigips vatrozatitna ploa RF mm 12,5

Umetak od izolacijskog materijala doputeno

1 Obloga
Privrenje

Rigips vatrozatitna ploa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktna (drvene letve ili Rigips hut-stropni profil), odnosno privrena nosaima promjenljivog presjeka ili slobodno stojea. Mineralna vuna Dimenzioniranje prema zahtjevima na zatitu od zvuka i od poara

2 Potkonstrukcija Izolacija (nije prikazana) Zaglaivanje spojeva


Izvedba

Nosivi i nenosivi zidovi prema DIN 1052 i DIN 4103-1, od povezanih nosaa, preki, potpornja, itd. s min. poprenim presjekom 100 x 100 mm i potpunim punjenjem reetkaste konstrukcije glinastom mjeavinom, lagane ploe od drvene vune prema DIN 1101 ili zid prema DIN 1053-1 mogu se protupoarno obraditi, ugradnjom barem jednostrane obloge od vatrozatitne ploe RF od 12,5 mm (F 30-B). Doputen je dodatni izolacijski umetak, ali isti iz razloga protupoarne zatite nije potreban. Protupoarna se obloga moe ugraditi na drvenu ili metalnu potkonstrukciju koja se privruje direktno na zid ili se postavlja kao slobodno stojea predzidna ljuska konstrukcije 3.21.00/3.22.00.

Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

WB 33

3.29.20
za vanjske zidove od drvenih ploa

Zidne obloge Rigips

Protupoarne konstrukcije

3.29.20

Zatita od poara F 30-B/F 60-B

Vanjski zidovi koji omeuju prostor nosivi ili nenosivi - od drvenih ploa, koji se sastoje od drvenih rebara ( 40/80 mm (nosivi zidovi), odnosno 40/40 mm (nenosivi zidovi) i s doputenim naprezanjima (D prema DIN 4102-4, tablice 49-50, mogu ispuniti zahtjeve na zatitu od poara F 30-B, odnosno F 60-B, ukoliko imaju prikladnu vanjsku i unutarnju oblogu i odgovarajui protupoarni izolacijski sloj. Unutarnja protupoarna obloga od vatrozatitnih ploa Rigips RF moe se ugraditi na drvenu konstrukciju ili na Rigips hut-stropni profil, uz privrenje direktno na drvena rebra ili moe biti slobodno stojea u odnosu na zid od drvenih ploa konstrukcije 3.21.00/3.22.00.

2 Tablica 2: Klasa otpornosti na poar

3 Izolacija Vanjska obloga: daske ili ploe od drvenog matrijala s = 600 kg/m3 mm 13 13 13 -

Unutarnja obloga od vatrozatitnih ploa Rigips RF mm

Sirova Debljina gustoa mm kg/m3 80 130 150 130 150 100 130 150 40 80 40 80

buka na HWLploama1) d 25 mm mm 15 15 15 15

F 30-B

12,5

F 60-B
1)

2 x 12,5

80 40

Lake ploe od drvene vune Dokaz: DIN 4102-4 Rigips vatrozatitna ploa RF (RFI) Rigips brzougradbeni vijci TN Direktno privrena, drvenim letvama ili Rigips hut-stropnim profilom, na drvene nosae konstrukcije od drvenih ploa Mineralna vuna (klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1) Tablica 2 Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

1 Obloga
Privrenje

2 Potkonstrukcija 3 Izolacija Zaglaivanje spojeva

WB 34

Protupoarne konstruktcije

Zidne obloge Rigips

3.29.30

3.29.30

Zidne obloge s nosaem promjenljivog obujma

Zatita od poara F 90-A


od strane prostorije

Visina zida nije ograniena


Horizontalni presjek

standardni razmak profila je do 1000 mm visine preko 10 m uz ststiki proraun

do 5000 mm
kod razmaka nosaa do 2000 mm

Masa cca. 40 kg/m2

1 Obloga
1.1 Obloga

2 x vatrozatitne ploe Ridurit 20 Ridurit brzougradbeni vijci Rigips spojna brtva klase graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1

2 Spojna brtva 3 Potkonstrukcija


3.1 Spoj 3.2 Nosai 3.3

Rigips zidni profil UW 50 x 06 Rigips zidni profil UW 50 x 06 Nosa promjenljivog obujma, duljine 60 mm doputena kao toplinska i zvuna izolacija

4 Izolacija 5 Zaglaivanje spojeva


Izvedba

prema Rigips-ovoj uputi za obradu. Spojeve ploa i obodne spojeve zapuniti ispunjivaem spojeva, npr. VARIO.

WB 35

3.29.30
Zatita od poara
DIN 4102-4

Zidne obloge Rigips Klasa otpornosti na poar F 90-A


Dokaz: certifikat

Protupoarne konstrukcije Vatrozatitne Ridurit 20 mm 2 x 20 Izolacijski umetak doputen

Upute za proizvod i montiranje

Ridurit 20

specijalna gipsana vatrozatitna ploa s celulozom i obostranim voalom od staklenih vlakana Klasa graevinskog materijala A1 prema DIN 4102-1 prema odobrenju (AbZ)

Izvedba Obrada Rigips profili Vijci Upute za montiranje: Spoj na pod: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuim tiplima M 6 x 20, razmak 750 mm na Rigips spojnu brtvu A1 (klasa graevinskog materijala DIN 4102-1), d 10 mm. Spoj na strop: vijcima M6 x 25 u metalnim ekspandirajuim tiplima M 6 x 20, razmak 500 mm na Rigips spojnoj brtvi A1 (klasa graevinskog materijala prema DIN 4102-1), d ( 10 mm. Spojeve izmeu dviju Ridurit ploa i stropa obraditi Ridurit ispunjivaem spojeva. Obloga: 1. sloj: privrenje u Rigips profilima nosaa brzougradbenim Ridurit vijcima 3,5 x 35 mm, razmak vijaka 600 mm. Kod besprijekornih rubova ploa dovoljan je tupi spoj, bez zaglaivanja. 2. sloj: privrenje u Rigips profilima nosaa brzougradbenim Ridurit vijcima 3,5 x 55 mm, razmak vijaka 250 mm.

prema DIN 18183 prema DIN 18181 i Rigips-ovoj uputi za obradu prema DIN EN 14195 u vezi sa DIN 18182-1 Ridurit brzougradbeni vijci

2. sloj obloge u odnosu na prvi sloj obloge zamaknuti vodoravno cca. 200 mm i okomito cca. 600 mm. Spojeve, ukljuujui traku za ojaanje od staklenih vlakana, ispuniti Ridurit ispunjivaem spojeva. Ugraditi elektrine kutije. Oblaganje keramikim ploicama: Keramike ploice do 8 mm smiju se jednostrano ugraditi i ne utjeu na klasu otpornosti na poar.

WB 36

Biljeke

WB 37

Biljeke

WB 38

Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH Predstavnitvo u HR HR-10000 Zagreb, Hondlova 2 tel. 01 2335 570, fax 01 2444 290 e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com www.rigips.com