Sie sind auf Seite 1von 78

Uvodne napomene:

Brojane oznake: Redni brojevi trokovnikih opisa odgovaraju brojevima Rigips sustava.

Visine: Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema NORM B 3415. Za visine preko 3,2 m zaraunava se doplata koja ukljuuje eventualne trokove skele. Doplata se zaraunava za cijelu povrinu onih zidova koji prekorauju graninu visinu. Rigips ploe: Rigips RB ploe Rigips RF vatrootporne ploe Rigips RBI vlagootporne ploe Rigips RFI Vlago-vatrootporne ploe

Prikljuci: Sve prikljune povrine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.

Izolacijski sloj: Izolacijski sloj se postavlja po itavoj povrini i osigurava se od micanja. Ako nije drugaije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploe.

Razred vatrootpornosti: Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvoa radova putem atesta ovlatene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi: NORM B 3800 / HRN U.J1.090 / DIN 4102. Povrina: Ako nije drugaije navedeno, povrine se izrauju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez temeljnog premaza. Otvori: Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugraeni prije oblaganja, posebno se ne obraunava.

Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme ekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinine cijene. Odbitak otvora: Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do povrine od 2,5 m 2 svijetlog otvora posebno se ne zaraunava, ali se zato ne odbija povrina tog otvora. Kod sv. otvora ili prolaza veim od 2,5 m2 odbijaju se povrine otvora, ali se posebno zaraunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s Rigipsploama posebno se zaraunava. Kratica CW: Kod suhomontanih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite zidne C - profile. Navedeni brojevi se odnose na irinu profila i ukupnu debljinu zida u mm.

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema RIGIPS tehnologiji 3-1
3.10.00.

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

ZIDNE OBLOGE
ZIDNA OBLOGA RIGIPS - SUHO BUKANJE Zidna obloga Rigips- suho bukanje 3.10.00 debljine 12,5 mm, visine do 3,0 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips RB (RBI) 12.5 mm na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi parcijalno "tokasto" u razmaku od 25 cm po rubovima i sredini ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, ojaavaju bandanom trakom i gletaju Rigips Vario masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNE OBLOGE RIGIPS - RIGIPS KAIRANE PLOE RIGITHERM RB (33 - 63) MF Zidna obloga Rigips- RIGIPS KAIRANA PLOA RIGITHERM 3.20.10 visine do 2,55 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips Rigitherm RB (RBI) 33-63 MF ploe ljepljenjem na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi na cijelu povrinu Ritherm ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNE OBLOGE RIGIPS - RIGIPS KAIRANE PLOE RIGITHERM RB (33 - 63) PS Zidna obloga Rigips- RIGIPS KAIRANA PLOA RIGITHERM 3.20.20 visine do 3,00 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips Rigitherm RB (RBI) 33-63 PS ploe ljepljenjem na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi na cijelu povrinu Ritherm ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, ojaavaju bandanom trakom i gletaju Rigips Vario masom za fugiranje spojeva.Obraun po m.

3.20.10.

3.20.20.

3.20.30.

ZIDNE OBLOGE RIGIPS - RIGITHERM MF SENDVI PLOE S MINERALNOM VUNOM I PARNOM BRANOM Zidna obloga Rigips- RIGITHERM MF SENDVI PLOA S MINERALNOM VUNOM I PARNOM BRANOM 3.20.30 visine do 3,00 m. Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge od ploa toplinske izolacije i Rigips RB (RBI) 12,5 mm. Oba sloja se lijepe uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi na cijelu povrinu Ritherm ploe.Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti masom za fugiranje i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom.Obraun po m.

3.21.00.

ZIDNE OBLOGE RIGIPS - RIGIPS CD PODKONSTRUKCIJA PROMJENJIVOG OBUJMA I RIGIPS PLOE RB (RBI) 12,5 mm Zidna obloga Rigips- RIGIPS CD PODKONSTRUKCIJOM NA DRAIMA PROMJENJIVOG OBUJMA I RIGIPS PLOA RB (RBI) 12,5 mm 3.21.00 neograniene visine (uz dilatiranje). Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips RB (RBI) 12,5 mm ploe privrene Rigips strojnim vijcima na metalnu podkonstrukciju s draima promjenjivog obujma na postojei zid. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips vertikalnih CDprofila, privrenih na zid draima promjenljivog obujma (distancerima) duine 30 mm ili 60 mm. Drai se montiraju na razmaku od 60 cm. Izolacija zidne upljine Isover mineralnom vunom, klase A, debljine 50 mm, gustoe 16 kg/m. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, ojaavaju bandanom trakom i gletaju Rigips Vario masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNE OBLOGE RIGIPS - RIGIPS SLOBODNO STOJEI METALNI NOSAI I RIGIPS PLOE RB (RBI) 12,5 mm Zidna obloga Rigips- RIGIPS SLOBODNO STOJEI METALNI NOSAI I RIGIPS PLOA RB (RBI) 12,5 mm 3.22.00 visine DO 4,0 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips RB (RBI) 12,5 mm ploe privrene Rigips strojnim vijcima na metalnu samostojeu metalnu podkonstrukciju Od CW i UW profila .Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnog Rigips profila UW 50( ili UW 75 ili UW100) i vertikalnog Rigips zidnog profila CW 75 (ili CW 75 ili CW 100) Na UW-profile lijepi se brtvena traka za zvunu izolaciju. Izolacija zidne upljine Isover mineralnom vunom, klase A, debljine 50/75/100 mm, gustoe __ kg/m. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, ojaavaju bandanom trakom i gletaju Rigips Vario masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. 6

3.22.00.

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema RIGIPS tehnologiji 3-2 MONTANI ZIDOVI
PREGRADNI ZIDOVI 50/75 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.40.01 ukupne debljine 7,5 cm, visine max. 3 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.01 ukupne debljine 75 mm i visine max. 3 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F-30 (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 75/100 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.40.02 ukupne debljine 10 cm, visine mx. 4 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.02 ukupne debljine 10 cm i visine max. 4 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F-30(obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=45 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=45 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 75/105 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 15 mm

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

3.40.01.

3.40.02.

3.40.02F.

Rigips pregradni zid 3.40.02F ukupne debljine 10,5 cm, visine max. 4 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.02F ukupne debljine 10,5 cm i visine max. 4 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F-30(obloga RF ploama). Razred vatrootpornosti F-30 (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=45 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.03

PREGRADNI ZIDOVI 100/125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.40.03 ukupne debljine 12,5 cm, visine max.4,25 m, debljina izolacije 5, 6, 10 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.03 ukupne debljine 12,5 cm i visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=50 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=47 dB (sa 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.04

PREGRADNI ZIDOVI 50/100 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.40.04 ukupne debljine 10 cm, visine max. 3,5 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.04 ukupne debljine 10 cm i visine max. 3,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploa), a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga RB ploama), F90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (bez izolacije), Rw=53 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.05

PREGRADNI ZIDOVI 75/125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.40.05 ukupne debljine 12,5 cm, visine max. 4,25 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.05 ukupne debljine 12,5 cm i visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploa), a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga RB ploama), F90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=52 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=54 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.06

PREGRADNI ZIDOVI 100/155 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PRO GIPSKARTON PLOAMA RB 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.40.06 ukupne debljine 15,0 cm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 5 ; 10 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.06 ukupne debljine 12,5 cm i visine max. 5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 ; 10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploa), a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga RB ploama), F90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=53 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=57 dB (sa 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.09

PREGRADNI ZIDOVI S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROOTPORNIM "DIE DICKE" PLOAMA - 25 mm Rigips pregradni zid 3.40.09 ukupne debljine 15,0 cm, visine max. 5,0 i 9,0 m, debljina izolacije 5 ; 10 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.09 ukupne debljine 15 cm i visine max. 5,0 i 9,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 30 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Visina do 5,0 m spojevi zidnih profila Rigips CW mogu se spojiti s elementima zidnih profila Rigips UW u duini najmanje 1 m i tako produljiti, profilne dijelove spojiti pop-zakovicama ili TEX-vijcima. Visine zidova vee od 5,0 m - na spojevima profila izvodi se umetak s elementima zidnih profila Rigips CW. Obostrano jednostruka obloga iz Rigips vatrootpornim "Die Dicke" ploa debljine 25 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 ; 10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A sa 10 cm Isover mineralne vune. Zvuna zatita min. Rw=45 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=42 dB (sa 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.40.10A

PREGRADNI ZIDOVI 75/150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, TROSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.40.10 ukupne debljine 12,5 do 17,5 cm, visine max. 4-7,2 m, debljina izolacije 5; 7,5; 10 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.40.10A ukupne debljine 12,5 do 15,5 cm . Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano trostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm.Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5; 7,5; 10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F120-A do F180-A sa Isover mineralnom vunom. Zvuna zatita min., Rw=60-65 dB Obraun po m.

Razred vatrootpornosti F120-A sa 5 cm Isover mineralne vune i F180-A sa 6 cm Isover mineralne vune. Zvuna zatita min. Rw=59 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.41.01

PREGRADNI ZIDOVI 50+50/155 mm ZA VELIKU ZVUNU IZOLACIJU S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.41.01 ukupne debljine 15,5 cm, visine max. 4,5 m, debljina izolacije 2x5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.41.01 ukupne debljine 15,5 cm i visine max. 4,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F 60-A (obloga RB ploama), F 90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=59 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=64 dB (sa 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.41.02

PREGRADNI ZIDOVI 75+75/155 mm ZA VELIKU ZVUNU IZOLACIJU S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.41.02 ukupne debljine 20,5 cm, visine max. 6,0 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.41.02 ukupne debljine 20,5 cm i visine max. 6,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm.Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x75 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F 60-A (obloga RB ploama), F 90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=68 dB (sa 2x7,5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 100+100/155 mm ZA VELIKU ZVUNU IZOLACIJU S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.41.03 ukupne debljine 25,5 cm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 2x10 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.41.03 ukupne debljine 20,5 cm i visine max. 6,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F 60-A (obloga RB ploama), F 90-A (obloga RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=60 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), Rw=69 dB (sa 2x10 cm Isover mineralne vune), Obraun po m.

3.41.03

3.41.04

PREGRADNI ZIDOVI 50+50/160 mm, ODNOSNO 75+75/210 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM ZA MONTAU SANITARNIH ELEMENATA I PROVOENJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.41.04 ukupne debljine 15,5 do 25,5 cm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.41.04 ukupne debljine 15,5 do 25,5 cm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 55(75) (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F 60-A (obloga RBI ploama), F 90-A (obloga RFI ploama). Zvuna zatita min. Rw=56 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 75+75/155 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM DEBLJINE 25,0 cm, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS PLOAMA RB 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.41.05 ukupne debljine min. 25,0 cm, visine max. 3,5 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.41.05 ukupne debljine min. 25,0 cm i visine max. 3,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga iz Rigips RB (RBI / RF) gipskartonskih ploa- debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve , a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F 60-A (obloga RBI ploama), F 90-A (obloga RFI ploama) . Zvuna zatita min. Rw=59 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.41.05

3.42.01A

IZRADA STANDARDNOG CW/UW OKVIRA ZA DOVRATNIK U RIGIPS ZIDU Standardni CW/UW okvir 3.44.01A u Rigips zidu irine vrata od max. 90,0 cm, teine vrata od max. 25 kg, visine zida od max. 2,8 m. Dobava materijala i izrada standardnog CW/UW okvira 3.44.01A u Rigips zidu. Konstrukcija iz Rigips elinih pocinanih profila UW i CW . Zidni CW-profili (debljina lima 0,6 mm) utaknu se u zidne UW-profile i tako formiraju kutiju koja se postavlja vertikalno u podni i stropni UW-profil u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Kutiju treba privrstiti za UW-profile. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Obraun po kom.

kom

3.42.01B

IZRADA OJAANOG UA OKVIRA ZA DOVRATNIK U RIGIPS ZIDU

Ojaani UA okvir 3.44.01B u Rigips zidu Dobava materijala i izrada ojaanog UA okvira 3.44.01B u Rigips zidu. Konstrukcija iz Rigips elinih pocinanih UA i L profila (debljina lima 2 mm). UA profili ( irine 50,75,100 mm i duine 3-5 m) ugrauju se direktno na pod i na strop pomou L-prikljunih profila u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Kutiju treba privrstiti za UW-profile. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Obraun po kom.

kom

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema RIGIPS tehnologiji 3-4 MONTANI ZIDOVI
PREGRADNI ZIDOVI 100 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO Rigips pregradni zid 3.50.04 ukupne debljine 100 mm, visine max. 4 m, debljina izolacije 5 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.50.04 ukupne debljine 100 mm i visine max. 4 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama duraline VARIO - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=57 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO Rigips pregradni zid 3.50.05 ukupne debljine 12,5 cm, visine max. 5,5 m, debljina izolacije 7,5cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.50.05 ukupne debljine 12,5 cm i visine max. 5,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama duraline VARIO - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 7,5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=59 dB (sa 7,5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

3.50.04.

3.50.05.

3.50.06.

PREGRADNI ZIDOVI 150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO Rigips pregradni zid 3.50.06 ukupne debljine 15 cm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 10cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.50.05 ukupne debljine 15 cm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama duraline VARIO - debljine 12,5 mm.Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=64 dB (sa 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.51.01.

PREGRADNI ZIDOVI 155 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO Rigips pregradni zid 3.51.01 ukupne debljine 15,5 cm, visine max. 4,5 m, debljina izolacije 2x5cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.51.01 ukupne debljine 15,5 cm i visine max. 4,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama Duraline VARIO - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=67 dB (sa 2x5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.51.02.

PREGRADNI ZIDOVI 205 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO

Rigips pregradni zid 3.51.02 ukupne debljine 20,5 cm, visine max. 6 m, debljina izolacije 2x7,5cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.51.02 ukupne debljine 20,5 cm i visine max. 6 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama duraline VARIO - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x7,5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=71 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.51.03.

PREGRADNI ZIDOVI 255 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS VATROZATITNIM PLOAMA DURALINE 12,5 mm VARIO Rigips pregradni zid 3.51.03 ukupne debljine 25,5 cm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 10cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.51.03 ukupne debljine 25,5 cm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips vatrozatitnim ploama duraline VARIO - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 2x10 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (obloga 1. sloj Rigips RB ploama), F90-A (obloga 1. sloj Rigips RF ploama). Zvuna zatita min. Rw=72 dB (sa 2X10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. ZIDOVI 100 do 150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS DIE DICKE 20 mm PLOAMA

3.60.20.A

Rigips pregradni zid 3.60.20.A ukupne debljine 10 - 15 cm, visine max. 5 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.60.20.A ukupne debljine 10 do 15 cm i visine max. 5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 100 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips DIE DICKE ploama - debljine 20 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A, F90-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=50 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. ZIDOVI 100 do 150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS DIE DICKE 25 mm PLOAMA Rigips pregradni zid 3.60.20.B ukupne debljine 10 - 15 cm, visine max. 5 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.60.20.B ukupne debljine 10 do 15 cm i visine max. 5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 100 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips DIE DICKE ploama - debljine 25 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A (sa 5 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=45 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i elinih pocinanih profila UW i CW 50/75), Rw=44 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i elinih pocinanih profila UW i CW 100). Obraun po m. ZAKRIVLJENI ZIDOVI 62 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIFLEX 6 mm PLOAMA

3.60.20.B

3.75.10.A

Rigips zakrivljeni zid 3.75.10.A ukupne debljine 62 cm, visine max. 5,25 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.75.10.A ukupne debljine 6,2 cm i visine max. 5,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 30 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips RIFLEX ploama - debljine 6 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 5 cm Isover mineralne vune i jedan sloj RIFLEX ploa). Zvuna zatita min. Rw=37 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i jedan sloj RIFLEX ploa). Obraun po m.

3.75.10.B

ZAKRIVLJENI ZIDOVI 74 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIFLEX 6 mm PLOAMA Rigips zakrivljeni zid 3.75.10.B ukupne debljine 74 cm, visine max. 5,25 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.75.10.B ukupne debljine 7,4 cm i visine max. 5,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 30 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga Rigips RIFLEX ploama - debljine 6 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune i dva sloja RIFLEX ploa). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i dva sloja RIFLEX ploa). Obraun po m.

3.75.10.C

ZAKRIVLJENI ZIDOVI 86 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, TROSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIFLEX 6 mm PLOAMA

Rigips zakrivljeni zid 3.75.10.C ukupne debljine 86 cm, visine max. 5,25 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.75.10.C ukupne debljine 8,6 cm i visine max. 5,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 30 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano troslojna obloga Rigips RIFLEX ploama - debljine 6 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A (sa 5 cm Isover mineralne vune i tri sloja RIFLEX ploa). Zvuna zatita min. Rw=49 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i tri sloja RIFLEX ploa). Obraun po m.

3.75.10.D

ZAKRIVLJENI ZIDOVI 98 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, ETVOROSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIFLEX 6 mm PLOAMA Rigips zakrivljeni zid 3.75.10.D ukupne debljine 98 cm, visine max. 5,25 m, debljina izolacije 5cm. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.75.10.D ukupne debljine 9,8 cm i visine max. 5,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 30 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano etvoroslojna obloga Rigips RIFLEX ploama - debljine 6 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F120-A (sa 5 cm Isover mineralne vune i etri sloja RIFLEX ploa). Zvuna zatita min. Rw=49 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune i tri sloja RIFLEX ploa). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT - ZID S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIDURIT 20mm PLOAMA

3.80.10.

Rigips protupoarni aht - zid 3.80.10. visine max. 10 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.10. visine max. 10 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 100 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips RIDURIT ploama debljine 20 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A . Zvuna zatita min. Rw=34 dB (dva sloja RIDURIT ploa), Rw=40 dB (dva sloja RIDURIT ploa i 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT - ZID S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS DIE DICKE 25 mm PLOAMA Rigips protupoarni aht - zid 3.80.11. visine max. 9 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.11. visine max. 9 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 100 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips DIE DICKE ploama - debljine 25 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A . Zvuna zatita min. Rw=35 dB (dva sloja DIE DICKE 25 ploa), Rw=40 dB (dva sloja DIE DICKE 25 ploa i 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT - ZID S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM PRIVRENO ZAKOVICAMA, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS DIE DICKE 20 mm PLOAMA Rigips protupoarni aht - zid 3.80.12 visine max. 6 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.12. visine max. 6 m, debljina izolacije 5 cm. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips DIE DICKE ploama - debljine 20 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom.

3.80.11.

3.80.12.

Razred vatrootpornosti F90-A . Zvuna zatita min. Rw=41 dB. Obraun po m.

3.80.13.

PROTUPOARNI AHT - ZID S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RF 12,5 mm PLOAMA Rigips protupoarni aht - zid 3.80.13 visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.13. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips RF ploama - debljine 12,5 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A . Zvuna zatita min. Rw=32 dB (dva sloja RF ploa), Rw=37 dB (dva sloja RF ploa i 5 cm Isover mineralne vune), Rw=39 dB (dva sloja RF ploa i 10 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT SAMOSTOJEI S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE JEDNOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RF 15 mm PLOAMA Rigips protupoarni aht 3.80.13.A visine max. 5 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.13.A visine max. 5 m, debljina izolacije 5 cm. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW 50 i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se 2 X CW 50 privreni lea na lea na meusobnom osnom razmaku do 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednoslojna obloga Rigips RF ploama - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 5 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=39 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT SAMOSTOJEI S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RF 15 mm PLOAMA

3.80.13.A

3.80.13.B

Rigips protupoarni aht 3.80.13.B visine max. 5 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.13.B visine max. 5 m, debljina izolacije 5 cm. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW 50 i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se 2 X CW 50 privreni lea na lea na meusobnom osnom razmaku do 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips RF ploama - debljine 15 mm.Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=41 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PROTUPOARNI AHT SAMOSTOJEI S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE TROSLOJNO OBLOEN RIGIPS RF 15 mm PLOAMA Rigips protupoarni aht 3.80.13.C visine max. 5 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.13.C visine max. 5 m, debljina izolacije 5 cm. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW 50 i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se 2 X CW 50 privreni lea na lea na meusobnom osnom razmaku do 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano troslojna obloga Rigips RF ploama - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 5 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A (sa 5 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.80.13.C

3.80.15.

PROTUPOARNI AHT - ZID BEZ PODKONSTRUKCIJE, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIDURIT 20mm PLOAMA Rigips protupoarni aht - zid 3.80.15. visine max. 5 m i duine max. 2 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.15 visine max. 5 m, duine max. 2 m. Okvir za postavljanje se izvodi od metalnih kutnih profila 50/30 - 07, privrenih za pod, zidove i stropove, u podruju dodira metalnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips RIDURIT ploama - debljine 20 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A. Zvuna zatita min. Rw=34 dB, Rw=40 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.80.16.

PROTUPOARNI AHT - ZID BEZ PODKONSTRUKCIJE, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS DIE DICKE 25mm PLOAMA Rigips protupoarni aht - zid 3.80.116. duine max. 2 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.80.16 duine max. 2 m. Okvir za postavljanje se izvodi od metalnih kutnih profila 50/30 - 07, privrenih za pod, zidove i stropove, u podruju dodira metalnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips DIE DICKE ploama - debljine 25 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90-A. Zvuna zatita min. Rw=35 dB, Rw=42 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. 21

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema RIGIPS tehnologiji 3-5
3.10.50.A

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

RIGIDUR ZIDOVI
ZIDNA OBLOGA RIGIPS - SUHO BUKANJE S RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 (12,5) MM Zidna obloga Rigips- suho bukanje s Rigidur gips vlaknastim ploama 3.10.50.A debljine 10 (12,5) mm, visine do 3,0 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips Rigidur vlaknaste oloe 10 (12.5) mm na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi parcijalno "tokasto" u razmaku od 25 cm po rubovima i sredini ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNA OBLOGA RIGIPS - SUHO BUKANJE S RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA H10 (12,5) MM Zidna obloga Rigips- suho bukanje s Rigidur gips vlaknastim ploama 3.10.50.B debljine H10 (12,5) mm, visine do 3,0 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips Rigidur vlaknaste ploe H10 (12.5) mm na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi parcijalno "tokasto" u razmaku od 25 cm po rubovima i sredini ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNA OBLOGA RIGIPS - PREDZIDNA LJUSKA OD KAIRANIH RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIH PLOA 30 PS Zidna obloga Rigips- prezidna ljuska od kairanih Rigidur gips vlaknastih ploa 30 PS 3.20.50. debljine 30 mm, visine do 3,0 m. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigips Rigidur vlaknaste ploe 30 mm na podlozi uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi parcijalno "tokasto" u razmaku od 25 cm po rubovima i sredini ploe. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.Obraun po m. ZIDNA OBLOGA RIGIPS - PREDZIDNA LJUSKA OD RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIH PLOA 10 (12,5) mm I PODKONSTRUKCIJOM PROMJENJIVOG OBUJMA

3.10.50.B

3.20.50.

3.21.20.

Zidna obloga Rigips- prezidna ljuska od Rigidur gips vlaknastih ploa 10(12,5) mm 3.21.20. debljine 30 mm, visine na upit. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge od Rigidur gips vlaknaste ploe 10(12,5) mm ploe privrene na metalnu podkonstrukciju s draima promjenjivog obujma na postojei zid. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips vertikalnih CD-profila, privrenih na zid draima promjenljivog obujma (distancerima) duine 30 mm. Drai se montiraju na razmaku od 6,25 cm. Izolacija zidne upljine Isover Acustic TF, debljine 40 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva. Zvuna zatita min. Rw=50 dB (bez izolacije), Rw=61 dB (sa Rigidur gips vlaknaste ploe 10 mm, Rw=62 dB (sa Rigidur gips vlaknaste ploe 12,5 mm . Obraun po m.

3.62.04.

PREGRADNI ZIDOVI 100 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ) Rigips pregradni zid 3.62.04. ukupne debljine 100 mm, visine max. 4 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.04. ukupne debljine 100 mm i visine max. 4 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips RB/RF ploe- debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=47 dB (bez izolacije), min. Rw=54 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.62.05.

PREGRADNI ZIDOVI 125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ)

Rigips pregradni zid 3.62.05. ukupne debljine 125 mm, visine max. 5,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.05. ukupne debljine 125 mm i visine max. 5,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips RB/RF ploe- debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu kitom.ugirati trajno elastinim kitom. om. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=48 dB (bez izolacije), min. Rw=54 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.62.06.

PREGRADNI ZIDOVI 150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ) Rigips pregradni zid 3.62.06. ukupne debljine 150 mm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.06. ukupne debljine 150 mm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips RB/RF ploe- debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu kitom.ugirati trajno elastinim kitom. om. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=48 dB (bez izolacije), min. Rw=54 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.62.14.

PREGRADNI ZIDOVI 100 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ)

Rigips pregradni zid 3.62.14. ukupne debljine 100 mm, visine max. 4 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.14. ukupne debljine 100 mm i visine max. 4 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili kitom.ugirati trajno elastinim ki Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=47 dB (bez izolacije), min. Rw=56 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.62.15.

PREGRADNI ZIDOVI 125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ) Rigips pregradni zid 3.62.15. ukupne debljine 125 mm, visine max. 5,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.15. ukupne debljine 125 mm i visine max. 5,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=51 dB (bez izolacije), min. Rw=58 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.62.16.

PREGRADNI ZIDOVI 150 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ)

Rigips pregradni zid 3.62.16. ukupne debljine 150 mm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.62.16. ukupne debljine 150 mm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu trak kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=51 dB (bez izolacije), min. Rw=58 dB (sa 8 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.63.14.

PREGRADNI ZIDOVI 155 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ) Rigips pregradni zid 3.63.14. ukupne debljine 155 mm, visine max. 4,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.63.14. ukupne debljine 155 mm i visine max. 4,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=66 dB (sa 2 X 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.63.15.

PREGRADNI ZIDOVI 205 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ)

Rigips pregradni zid 3.63.15. ukupne debljine 205 mm, visine max. 6,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.63.15. ukupne debljine 205 mm i visine max. 6,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=68 dB (sa 2 X 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.63.16.

PREGRADNI ZIDOVI 255 mm S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM H 12,5 mm PLOAMA (UNUTARNJI) I RIGIPS RB/RF 12,5 mm PLOAMA (VANJSKI SLOJ) Rigips pregradni zid 3.63.16. ukupne debljine 255 mm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.63.16. ukupne debljine 255 mm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm, vanjski sloj Rigips RB/RF - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu trak kitom.ugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (bez izolacije), F90-A (sa 4 cm mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=68 dB (sa 2 X 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 70 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 mm

3.65.01.A

Rigips pregradni zid 3.65.01.A ukupne debljine 70 mm, visine max. 4,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.01.A ukupne debljine 70 mm i visine max. 4,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije). Zvuna zatita min. Rw=36 dB (bez izolacije), min. Rw=42 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 80 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.65.01.B ukupne debljine 75 mm, visine max. 4,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.01.B ukupne debljine 75 mm i visine max. 4,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.01.B

3.65.01.C

PREGRADNI ZIDOVI 75 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.65.01.C ukupne debljine 75 mm, visine max. 4,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.01.C ukupne debljine 75 mm i visine max. 4,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 80 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.01.D ukupne debljine 80 mm, visine max. 4,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.01.D ukupne debljine 80 mm i visine max. 4,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F60-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 95 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 mm

3.65.01.D

3.65.02.A

Rigips pregradni zid 3.65.02.A ukupne debljine 95 mm, visine max.5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.02.A ukupne debljine 95 mm i visine max . 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 100 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.65.02.B ukupne debljine 100 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.02.B ukupne debljine 100 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=37 dB (bez izolacije), min. Rw=44 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), min. Rw=45 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune), min. Rw=45 dB (sa izolacijom Isoflock). Obraun po m.

3.65.02.B

3.65.02.C

PREGRADNI ZIDOVI 100 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 12.5 mm

Rigips pregradni zid 3.65.02.C ukupne debljine 100 mm, visine max.5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.02.C ukupne debljine 95 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 12.5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=44 dB (bez izolacije), min. Rw=51 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 105 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.02.D ukupne debljine 105 mm, visine max.5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.02.D ukupne debljine 105 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije), F60-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=45 dB (bez izolacije), min. Rw=52 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 120 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 mm

3.65.02.D

3.65.03.A

Rigips pregradni zid 3.65.03.A ukupne debljine 120 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.03.A ukupne debljine 120 mm i visine max . 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije). Zvuna zatita min. Rw=43 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 125 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 12,5 mm Rigips pregradni zid 3.65.03.B ukupne debljine 125 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.03.B ukupne debljine 125 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=37 dB (bez izolacije), min. Rw=46 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), min. Rw=47 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune), min. Rw=48 dB (sa 8 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.03.B

3.65.03.C

PREGRADNI ZIDOVI 125 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 12.5 mm

Rigips pregradni zid 3.65.03.C ukupne debljine 125 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.03.C ukupne debljine 125 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 12.5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=44 dB (bez izolacije), Rw=48 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune) min. Rw=52 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 130 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.03.D ukupne debljine 130 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.03.D ukupne debljine 130 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije), F60-A (sa 6 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita min. Rw=52 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 90 - 100 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 12,5 mm

3.65.03.D

3.65.04.A

Rigips pregradni zid 3.65.04.A ukupne debljine 90 - 100 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.04.A ukupne debljine 90 - 95 mm i visine max . 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 -12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti za 2 X 10 mm F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune), za 2 X 12,5 mm F90-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 90 mm min. Rw=46 dB (bez izolacije), min. Rw=47 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 90 - 100 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 10 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.04.B ukupne debljine 90 - 100 mm, visine max. 5,0 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.04.B ukupne debljine 90 - 100 mm i visine max. 5,0 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 10 - 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 90 mm min. Rw=46 dB (bez izolacije), min. Rw=47 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), za zid 100 mm min. Rw=54 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.04.B

3.65.05.A

PREGRADNI ZIDOVI 115 - 125 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.65.05.A ukupne debljine 115 - 125 mm, visine max. 5,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.05.A ukupne debljine 115 - 125 mm i visine max . 5,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 -12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti za 2 X 10 mm F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune), za 2 X 12,5 mm F90-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 115 mm min. Rw=46 dB (bez izolacije), min. Rw=52 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), zid 125 mm min. Rw=47 dB (bez izolacije), min. Rw=54 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), min. Rw=55 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.05.B

PREGRADNI ZIDOVI 115 - 125 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 10 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.05.B ukupne debljine 115 - 125 mm, visine max. 5,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.05.B ukupne debljine 115 - 125 mm i visine max. 5,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 75 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 10 - 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti za 2 X 10 mm F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune), za 2 X 12,5 mm F90-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 120 mm min. Rw=55 dB (bez izolacije), min. Rw=61 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune), zid 125 mm min. Rw=55 dB (bez izolacije), min. Rw=61 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.06.A

PREGRADNI ZIDOVI 140 - 150 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.65.06.A ukupne debljine 140 - 150 mm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.06.A ukupne debljine 140 - 150 mm i visine max . 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 -12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti za 2 X 10 mm F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune), za 2 X 12,5 mm F90-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 140 mm min. Rw=46 dB (bez izolacije), min. Rw=52 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), zid 150 mm min. Rw=48 dB (bez izolacije), min. Rw=54 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), min. Rw=55 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune), min. Rw=57 dB (sa 8 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. PREGRADNI ZIDOVI 140 - 150 mm S JEDNOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR H VLAKNASTIM PLOAMA 10 15 mm Rigips pregradni zid 3.65.06.B ukupne debljine 140 - 150 mm, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.65.06.B ukupne debljine 140 - 150 mm i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur H vlaknastim ploama - debljine 10 - 15 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti za 2 X 10 mm F60-A (sa 5 cm Isover mineralne vune), za 2 X 12,5 mm F90-A (bez izolacije). Zvuna zatita za zid 145 mm min. Rw=55 dB (bez izolacije), zid 150 mm min. Rw=55 dB (bez izolacije), min. Rw=57 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune), min. Rw=62 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.65.06.B

3.66.01.

PREGRADNI ZIDOVI 155 mm I VIE S JEDNOSTRUKOM (DVOSTRUKOM) METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, DVOSLOJNO OBLOENI RIGIPS RIGIDUR VLAKNASTIM PLOAMA 10 - 12,5 mm

Rigips pregradni zid 3.66.01. ukupne debljine 155 mm i vi6, visine max. 6,5 m, debljina izolacije 4 cm. Dobava materijala i izrada pregradnog zida tip Rigips 3.66.01. ukupne debljine 155 mm i vie i visine max. 6,5 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano jednoslojna obloga Rigips Rigidur vlaknastim ploama - debljine 10 - 12,5 mm. Ukljuiti ispunu zidnog meuprostora sa slojem izolacijskog materijala Isover Akusto debljine 4 cm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kito ki Razred vatrootpornosti za 2 X 12,5 mm F90-A (sa 4 cm Isover mineralne vune). Zvuna zatita za zid 155 mm, 2 x 12,5 mm obloga, profil 2 x 50/06 min. Rw=62 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), min. Rw=63 dB (sa 2 x 4 cm Isover mineralne vune), za zid 260 mm, 2 x 12,5 mm obloga, profil 2 x 50/06 min. Rw=69 dB (sa 2 x 4 cm Isover mineralne vune), za zid 205 mm, 2 x 12,5 mm obloga, profil 2 x 75/06 min. Rw=64 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune), za zid 180 mm, 3 x 12,5 mm obloga, profil 2 x 50/06 min. Rw=67 dB (sa 2 x 4 cm Isover mineralne vune) Obraun po m. AHT - ZID 95 - 145 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE TROSLOJNO ILI ETVEROSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIGIDUR H 10 - 15 mm PLOAMA Rigips aht - zid 3.81.10. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.81.10. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano troslojna ili etveroslojna obloga Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 10 - 15 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti do F120-A . Zvuna zatita za zid s 3 x 15 mm obloge min. Rw=31 dB (bez izolacije), min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), za zid s 2 x 12,5 mm + 2 x 10 mm obloge min. Rw=31 dB (bez izolacije), min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.81.10.

3.81.11.

AHT - ZID 87,5 - 137,5 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE TROSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIGIDUR H 12,5 mm PLOAMA

Rigips aht - zid 3.81.11. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.81.11. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano troslojna obloga Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 12,5 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti do F90-A . Zvuna zatita min. Rw=31 dB (bez izolacije), min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.81.12.

AHT - ZID 80 - 130 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO ILI TROSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIGIDUR H 10 - 15 mm PLOAMA Rigips aht - zid 3.81.12. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.81.12. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna ili troslojna obloga Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 10 - 15 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti do F60-A. Zvuna zatita za zid s 3 x 10 mm obloge min. Rw=31 dB (bez izolacije), za zid s 2 x 15 mm obloge min. Rw=31 dB (bez izolacije), za zid s 3 x 10 mm obloge min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune), za zid s 2 x 15 mm obloge min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m.

3.81.13.

AHT - ZID 72,5 - 122,5 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIGIDUR H 10 - 15 mm PLOAMA Rigips aht - zid 3.81.13. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.81.13. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 10 - 15 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom.

Razred vatrootpornosti do F30-A. Zvuna zatita za zid s 12,5 + 10 mm obloge min. Rw=31 dB (bez izolacije), min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. AHT - ZID 87,5 - 137,5 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE TROSLOJNO OBLOEN 2 X RIGIPS RIGIDUR H 12,5 mm PLOAMA VATROZATITNOM PLOOM RIGIPS RF 12,5 mm Rigips aht - zid 3.82.11. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.82.11. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano troslojna obloga 2 x Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 12,5 mm i vanjski sloj vatrozatitna ploa Rigips RF 12,5 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti do F90-A. Zvuna zatita min. Rw=31 dB (bez izolacije). Obraun po m. AHT - ZID 75 - 125 mm S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, S JEDNE STRANE DVOSLOJNO OBLOEN RIGIPS RIGIDUR H 12,5 mm I VATROZATITNOM PLOOM RIGIPS RF 12,5 mm Rigips aht - zid 3.82.13. visine max. 4,25 m. Dobava materijala i izrada zida tip Rigips 3.82.13. visine max. 4,25 m. Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila UW i CW 50/75/100 (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na meusobnom osnom razmaku do 62,5 m, u podruju dodira elinih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvoslojna obloga unutarnji sloj Rigips RIGIDUR H ploama - debljine 12,5 mm i vanjski sloj vatrozatitna ploa Rigips RF 12,5 mm. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili ULTRA FLEX trakom. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti do F30-A. Zvuna zatita min. Rw=31 dB (bez izolacije), min. Rw=36 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune). Obraun po m. 38

3.82.11.

3.82.13.

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema RIGIPS tehnologiji 4-1 MONTANI STROPOVI
STROPNA OBLOGA RIGIPS S JEDNOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga Rigips 4.05.11. Dobava materijala i izrada stropa tip Rigips 4.05.11. na drvenoj podkonstrukciji, nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA RIGIPS S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga Rigips 4.05.12. Dobava materijala i izrada stropa tip Rigips 4.05.12. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop, montane letvice 50/30 (48/24) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA RIGIPS S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga Rigips 4.05.13. Dobava materijala i izrada stropa tip Rigips 4.05.13. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop s oprunim spojnicama, montane letvice 50/30 (48/24) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA RIGIPS S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

4.05.11.

4.05.12.

4.05.13.

4.05.14.

Stropna obloga Rigips 4.05.14. Dobava materijala i izrada stropa tip Rigips 4.05.14. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop s ianim ovjesom s uicom, montane letvice 50/30 (48/24) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA - SPUTENI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga - sputeni strop Rigips 4.05.21. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.21. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz HUT profil (debljina lima 0,6 mm), privren za direktno nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA - SPUTENI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga - sputeni strop Rigips 4.05.22. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.22. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD 60-27(debljina lima 0,6 mm), privren tranim letvama za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. STROPNA OBLOGA - SPUTENI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga - sputeni strop Rigips 4.05.23. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.23. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), privren podesivim direktnim nosaem za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m.

4.05.21.

4.05.22.

4.05.23.

4.05.23.A

STROPNA OBLOGA - SPUTENI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga - sputeni strop Rigips 4.05.23.A Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.23.A na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD 60-27(debljina lima 0,6 mm), privren pomou direktnih ovjesnih elemenata za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti ultra fleks traku. Bez vatrootpornosti. Obraun po m.

4.05.24.

STROPNA OBLOGA - SPUTENI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Stropna obloga - sputeni strop Rigips 4.05.24. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.24.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop brzom sidrenim ovjesom. Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. SPUTENI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM U ISTOJ RAVNINI I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM ILI RIGIPS DIE DICKE 20 MM Sputeni strop Rigips 4.05.31. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.05.31.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji u istoj ravnini (nosive i montane letve). Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montani CD profili od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privreni za nosive profile sigurnosnom jednovisinskom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm (2 x 12,5) ili Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m. 10 SVODASTI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO ILI DVOSLOJNO OBLOENO RIGIPS RIFLEX PLOAMA

4.05.31.

4.05.50.

Svodasti strop Rigips 4.05.50. Dobava materijala i izrada svodastog stropa tip Rigips 4.05.50. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i montane letve). Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih oblih stropnih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinim sidrom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RIFLEX 6 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m. SVODASTI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO ILI DVOSLOJNO OBLOENO RIGIPS RIFLEX PLOAMA Svodasti strop Rigips 4.06.00. Dobava materijala i izrada svodastog stropa tip Rigips 4.06.00. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i montane letve). Potkonstrukcija iz RIGIPROFIL tipskih elinih pocinanih oblih stropnih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinim sidrom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RIFLEKS ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Bez vatrootpornosti. Obraun po m.

4.06.00.

4.07.10.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM BEZ POLOENE IZOLACIJE Akustini strop Rigips 4.07.10. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.10. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Obraun po m. AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS PLOAMA RB 12,5 MM S POLOENOM IZOLACIJOM

4.07.11.

Akustini strop Rigips 4.07.11. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.11. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RB 12,5 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 4 cm.Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Obraun po m.

4.07.21.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON AIR PERFORIRANIM PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.21. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.21. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profile od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton AIR 12,5 mm ploama. Montaa ploa sa krinim sudarnicama ploa pomou posebnog seta za montau, ispunjavanje spojeva Rigips ploa meusobno iskljuivo ispunjivaem spojeva VARIO uz prethodno impregniranje spojeva Rikomi Sperre Neutral. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Obraun po m.

4.07.25.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON AIR PERFORIRANIM ( KVADRATNI OTVORI) PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.25. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.25. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton AIR 12,5 mm ploama. Montaa ploa sa krinim sudarnicama ploa pomou posebnog seta za montau, ispunjavanje spojeva Rigips ploa meusobno iskljuivo ispunjivaem spojeva VARIO uz prethodno impregniranje spojeva Rikomi sperre neutral. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Obraun po m.

4.07.30.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON BIG QUATTRO 41/4AK PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.30. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.30. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton Big Quattro 41/4AK 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.07.31.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON BIG QUATTRO 42/4AK PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.31. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.31. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton Big Quattro 42/4AK 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.07.35.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON BIG QUATTRO 46/4AK PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM

Akustini strop Rigips 4.07.35. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.35. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton Big Quattro 46/4AK 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po

4.07.36.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON BIG QUATTRO 47/4AK PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.36. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.36. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton Big Quattro 47/4AK 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po

4.07.37.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON RL BIG LINE 6/4AK PLOAMA 12,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.37. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.37. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton RL Big Line 6/4AK 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.07.38.

AKUSTINI STROP RIGIPS S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS RIGITON RL BIG LINE 7/4AK PLOAMA 6,5 MM S AKUSTINIM VOALOM Akustini strop Rigips 4.07.38. Dobava materijala i izrada sputenog stropa tip Rigips 4.07.38. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve). Potkonstrukcija iz tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive letvice krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Rigiton RL Big Line 7/4AK 6,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Perforacije se moraju poklopiti na spojevima ploa. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

DEMONTANI SPUTENI STROP RIGIPS S METALNOM 4.07.50.do PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR 4.07.72 PLOAMA 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.50.do 4.07.72. Dobava materijala i izrada sputenog stropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.50. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM 4.07.50.do PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR 4.07.52 BASE 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.50.do 4.07.52. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.50. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Base ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1. Obraun po m.

4.07.52.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR LINE 4 600 x600 MM

Demontani strop Rigips 4.07.52. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.52. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Line 4 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1. Obraun po m.

4.07.55.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR POINT 11 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.55. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.55. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Point 11 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m.

4.07.56.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR POINT 12 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.56. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.56. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Point 12 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m.

4.07.60.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 20 600 x600 MM

Demontani strop Rigips 4.07.60. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.60. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quattro 20 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m.

4.07.62.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 22 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.62. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.62. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quattro 22 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m. DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 50 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.70. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.70. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quattro 50 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m. DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 60 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.72. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.72. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quattro 60 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m.

4.07.70.

4.07.72.

4.07.72.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 60 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.72. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.72. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quattro 60 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A, skriveni D1 ili uputeni E15. Obraun po m. DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS CASOPRANO CASO STAR 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.72. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.72. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem Casoprano Caso Star ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m.

4.07.72.

4.07.72.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS CASOPRANO CASO ROC 600 x600 MM Demontani strop Rigips 4.07.72. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.72. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem Casoprano Caso Roc ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m.

4.07.72.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS CASOPRANO CASO BIANCA 600 x600 MM

Demontani strop Rigips 4.07.72. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.72. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem Casoprano Caso Bianca ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m.

4.07.75.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE ACTIV AIR BASE 33 2100 x 300 MM Demontani strop Rigips 4.07.75. Dobava materijala i izrada akustinog stropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.75. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Base 33 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 210 x 30 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m.

4.07.76.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE LINE 8 2100 x 300 MM Demontani strop Rigips 4.07.76. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.76. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Line 8 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 210 x 30 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m. DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE POINT 15 2100 x 300 MM

4.07.78.

Demontani strop Rigips 4.07.78. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.78. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Point 15 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 210 x 30 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m.

4.07.79.

DEMONTANI AKUSTINI STROP RIGIPS S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I RIGIPS GYPTONE QUATTRO 55 2100 x 300 MM Demontani strop Rigips 4.07.79. Dobava materijala i izrada akustinogstropnog kazetnog sustava Rigips 4.07.79. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosive i poprene letve). Potkonstrukcija iz pocinanih T15 /T24 profila , ovjeenje podkonstrukcije sidrenim ovjesom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Ugradnja se obavlja umetanjem GYPTONE ACTIV AIR Quatrro 55 ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 210 x 30 cm. Spojevi su vidljivi A. Obraun po m. 39

investitor: graevina: Red.br. Opis stavke GIPSKARTONSKI RADOVI - prema Rigips tehnologiji 4-2 PROTUPOARNI STROPOVI
STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 2 X 12,5 MM (20 + 15 MM) Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.10.11. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.11. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop, montane letvice 50/30 (48/24) privrene za nosive letvice vijcima. Dvostruko obloeno Rigips RF 2 x 12,5 mm (20 + 15 mm) ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30 (F 60). Obraun po m. STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 2 X 12,5 MM (20 + 15 MM) Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.10.13. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.13. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips RF 2 x 12,5 mm (20 + 15 mm) ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30 (F 60). Obraun po m. PROTUPOARNA STROPNA OBLOGA Rigips S JEDNOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 20 MM Stropna obloga Rigips 4.10.15. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.15. na drvenoj podkonstrukciji, nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

jed.mjere

koliina

jed.cijena

ukupno

4.10.11.

4.10.13.

4.10.15.

4.10.18.

SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM U ISTOJ RAVNINI I Rigips DIE DICKE PLOAMA 20 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.10.18. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.18.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji u istoj ravnini (nosivi i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih elinih pocinanih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile sigurnosnom visinskom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m. SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.10.22. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.22.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m. SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM U ISTOJ RAVNINI I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.10.30. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.30.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji u istoj ravnini (nosivi i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih elinih pocinanih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile sigurnosnom visinskom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.10.22.

4.10.30.

4.10.41.

STROPNA OBLOGA - PROTUPOARNI SPUTENI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.10.41. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.41. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz HUT profil (debljina lima 0,6 mm), privren za direktno nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m. STROPNA OBLOGA - PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.10.42. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.42. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD 6027(debljina lima 0,6 mm), privren pomou direktnih ovjesnih elemenata za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti ultra fleks traku. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.10.42.

4.10.43.

STROPNA OBLOGA - PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.10.43. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.10.43. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), privren podesivim direktnim nosaem za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti ultra fleks traku. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m. SVODASTI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM, JEDNOSLOJNO ILI DVOSLOJNO OBLOENO Rigips RIFLEX PLOAMA

4.10.50.

Svodasti protupoarni strop Rigips 4.10.50. Dobava materijala i izrada protupoarnog svodastog stropa tip Rigips 4.10.50. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (nosivi i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih elinih pocinanih stropnih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privreni za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko ili dvostruko obloeno Rigips RIFLEKS 6 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m. SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 15 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.11.11. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.11.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 15 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 4 cm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 2 x12,5 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.11.12. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.12.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privreni za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 4 cm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.11.11.

4.11.12.

4.11.13.

SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM U ISTOJ RAVNINI I Rigips RF PLOAMA 2 X 12,5 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.11.13. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.13.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji u istoj ravnini (nosivi i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih elinih pocinanih profila CD 60 (debljina lima 0,6 mm), privren za nosivi strop s ovjesnim sustavom nonius. Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile sigurnosnom jednovisinskom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips RF12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po m. SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.11.21. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.21.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 4 cm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti od prostora izmeu stropova F 30, od SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.11.22. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.22.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips DIE DICKE 20 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 2 x 4 cm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.11.21.

4.11.22.

4.11.61.

SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF 12,5 MM + Rigips RIGITON PLOAMA 12,5 MM Sputeni protupoarni strop Rigips 4.11.61. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.11.61.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (ovjesnom icom-F30 ili Nonius ovjesom F90). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile klik-fix ovjesom, umetnute Rigips RF 12,5 mm ploe. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RIGITON 12,5 mm ploama. Ukljuiti ispunu stropnog meuprostora sa slojem mineralne vune debljine 2,5 cm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30/F90. Obraun po m. STROP S ELINIM NOSAIMA S OBLOGOM OD LAKOG BETONA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 15 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.20.11. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.20.11. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop metalnim spojnicama, montane letvice 50/30 (48/24, 60/40) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m. STROP OD UPLJIH ELEMENATA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 15 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.20.12. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.20.12. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop, montane letvice 50/30 (48/24, 60/40) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.20.11.

4.20.12.

4.20.21.

STROP SA ELINIM NOSAIMA S OBLOGOM OD LAKOG BETONA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 15 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.20.21. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.20.21.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (ianim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po m.

4.20.22.

STROP OD UPLJIH ELEMENATA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 15 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.20.22. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.20.22.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (ovjesnom icom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po m. STROP S ELINIM NOSAIMA S OBLOGOM OD NORMALNOG BETONA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.30.11. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.30.11. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop metalnim spojnicama, montane letvice 50/30 (48/24, 60/40) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.30.11.

4.30.20.

STROP SA ELINIM NOSAIMA S OBLOGOM OD NORMALNOG BETONA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.30.20. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.30.20.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (iani ovjes ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po m. STROP S ELINIM NOSAIMA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 MM ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.40.11. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.40.11. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane profile), nosive drvene profile 60/40 privrena za nosivi strop, montane profile 50/30 (48/24, 60/40) privrene za nosive profile vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga STROP OD ARMIRANOG BETONA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.40.20. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.40.20.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (ianim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti prostora izmeu stropova F30. Obraun po m.

4.40.11.

4.40.20.

4.50.11.

STROP OD DRVENIH GREDA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.11. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.11. na drvenoj podkonstrukciji nosive drvene letvice 60/40 (50/30) privrena za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60. Obraun po m.

4.50.12.

STROP OD DRVENIH GREDA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.12. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.12. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (nosive i montane letvice), nosive drvene letvice 60/40 privrena za nosivi strop, montane letvice 50/30 (48/24, 60/40) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60. Obraun po m. STROP OD DRVENIH GREDA - STROPNA OBLOGA PROTUPOARNI STROP Rigips S DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.14. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.14. na drvenoj podkonstrukciji, nosive drvene letvice 60/40 (50/30) privrena za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m.

4.50.14.

4.50.21.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM

Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.21. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.21. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz HUT profil (debljina lima 0,6 mm), privren direktno za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60. Obraun po m.

4.50.22.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.22. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.22. na metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija Rigips stropni CD 60/27-06 ili HUT profil (debljina lima 0,6 mm) privren za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60. Obraun po m.

4.50.23.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.23. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.23. na metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz Rigips stropni CD 60/27-06 i Rigips podesivi ovjesni element privren za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60. Obraun po m.

4.50.24.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE 20 MM

Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.24. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.24. na metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija Rigips stropni CD 60/27-06 ili HUT profil (debljina lima 0,6 mm) privren za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips DIE DICKE ploama 20 mm. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30. Obraun po m. STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DVOSTRUKOM METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Sputeni protupoarnistrop Rigips 4.50.25. Dobava materijala i izrada sputenog protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.25.na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - ovjesnom oprugom, ovjesni trani element s utorom ili Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti jednostruka obloga F30 i dvostruka obloga F 60stinim kitom.ir

4.50.25.

4.50.30.A

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 25 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.30. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.30.A na metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija Rigips stropni CD 60/27-06 ili HUT profil (debljina lima 0,6 mm) privren za nosivi strop. Jednostruko obloeno Rigips Die Dicke 25 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.30.B

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOA 25 MM + Rigips RF PLOA 12,5 MM

Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.30.B Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.30.B na drvenoj podkonstrukciji nosive drvene letvice 60/40 (50/30) direktno privrena za nosivi strop. Dvostruko obloeno Rigips Die Dicke 25 mm + Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.30.C

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 25 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.30.C Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.30.C na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips Nonius ovjesom). Montani CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privren za nosive profile krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Die Dicke 25 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.30.D

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOA 25 MM + Rigips RF PLOA 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.30.D Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.30.D na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuin Rigips ovjesom (draima promjenljivog obujma - distancerima, sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive letvice krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips Die Dicke 25 mm + Rigips RF 12,5 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m. STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM

4.50.33.

Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.33. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.33. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz HUT profil (debljina lima 0,6 mm), privren direktno za nosivi strop. Dvostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.34.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.34. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.34. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD 6027(debljina lima 0,6 mm), privren pomou direktnih ovjesnih elemenata za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.35.

STROP OD DRVENIH GREDA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 2 X 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.35. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.35. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), privren podesivim direktnim nosaem za nosivi strop. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Dvostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m. SANACIJA STARE GRADNJE STROP OD DRVENIH GREDA SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 20 MM

4.50.41.

Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.41. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.41. na jednostrukoj metalnoj podkonstrukciji. Potkonstrukcija iz HUT profil (debljina lima 0,6 mm), privren direktno za nosivi strop koji je predhodno direktno obloen jednim slojem Rigips RB 9,5 mm. Jednostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po SANACIJA STARE GRADNJE STROP OD DRVENIH GREDA SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S METALNOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips DIE DICKE PLOAMA 20 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.50.42. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.50.42. na dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji (osnovni i montani profili). Potkonstrukcija iz Rigips tipskih pocinanih profila CD (debljina lima 0,6 mm), ovjeenje podkonstrukcije odgovarajuim Rigips Nonius ovjesom ili sidrenim nosaima). Montane CD profil od pocinanog elinog lima 0.6 mm, privrene za nosive letvice krinom spojnicom. U podruju dodira elinih profila s stropom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostruko obloeno Rigips Die Dicke 20 mm ploama. Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F90. Obraun po m.

4.50.42.

4.60.10.

SANACIJA STARE GRADNJE STROP OD DRVENIH GREDA S DJELOMINO VIDLJIVIM GREDAMA - SPUTENI PROTUPOARNI STROP Rigips S DRVENOM PODKONSTRUKCIJOM I Rigips RF PLOAMA 12,5 ILI 15 ILI 2 X 12,5 MM Stropna obloga - protupoarni strop Rigips 4.60.10. Dobava materijala i izrada protupoarnog stropa tip Rigips 4.60.10. na dvostrukoj drvenoj podkonstrukciji (osnovne i poprene letve), nosive drvene letvice 30/50 (60/40) privrena uputeno bono za stropne grede, montane letvice 50/30 (60/40) privrene za nosive letvice vijcima. Jednostruko obloeno Rigips RF 12,5 ili 15 mm ploama(F30 B) ili dvostruko obloeno Rigips RF 12,5 mm ploama(F60 B). Sve spojeve Rigips ploa meusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivaem spojeva VARIO i trakama za spojeve, a na sudaru ploa s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastinim kitom. Razred vatrootpornosti F30/60 B). Obraun po m. 42