You are on page 1of 59

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.

HCM)

GII THIU CC SCH LUYN THI TOEIC

CA HNG SCH TOEIC BOOK STORE Fanpage: https://www.facebook.com/englishbookstore/ Website: http://toeicbookstore.com/ Phone: 0164 283 1275(H Ni) | 0126 783 8638(Tp. H Ch Minh) a ch: i din 29 Nguyn Qu c (H Ni) | i hc Bch Khoa tp.HCM ( 268 L Thng Kit, phng 14, qun 10, Tp HCM) Mua sch ti TOEIC BOOK STORE m bo: 100% photo t sch gc nn rt r v nt gn sch gc Tit kim 40% -70% sch gi gc Ship hng vi mc ph Cc R Website: http://toeicbookstore.com/

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

DANH SCH
I/ SCH LUYN NG PHP V T VNG: 1. B Big Step Toeic (Click y) 2. B Tomato Compact (Click y) 3. B sch nh xut bn First News (Click y) 4. B Tomato Intensive (Click y) 5. B Hacker Toeic (Click y) 6. B Rainbow Toeic (Click y) 7. Longman Series for the new Toeic test (Click y) 8. Sch hc t vng Toeic (Click y) 9. Tactisc for Toeic (Click y) 10. B TNT Toeic (Click y) 11. B 4N4 New Toeic (Click y) II/ SCH LUYN THI: 12. B Economy Toeic (Click y) 13. B Longman New Real (Click y) 14. B Jim Toeic (Click y) 15. B T luyn Toeic 900 A v B (Click y) 16. B New Toeic (t ph ton din v hon ton gii thch) (Click y) 17. B Mozilge New Toeic (Click y) III/ VIDEO HC TING ANH HIU QU: 18. B English Today(Click y) 19. B Effortless English(Click y) IV/ LINK DOWNLOAD 1 S SCH: 20. Sch Toeic(Click y) V/ CCH THC THANH TON: 21. t hng v thanh ton(Click y)

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

I/ SCH LUYN NG PHP V T VNG TOEIC 1. B Big Step Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

u im ln nht ca b gio trnh ny: c Vit ha hon ton gip ngi hc c th nm bt c tt nht k nng, chin lc lm bi thi Toeic Hu nh ai trong chng ta cng mong mun t thnh tch cao dnh c mt v tr lm vic tt hn. Trong thi i ngy nay, im s TOEIC c th l mt minh chng v thanh tch nh vy, tuy nhin tht khng d nu bn t mc tiu cao v im s nhng li khng c thi gian v cng sc u t tng xng. Trong cc nh sch v trn mng Internet c rt nhiu ti liu v TOEIC nn chc hn bn s khng gp kh khn nhiu trong vic tm kim ti liu hc tp. Tuy nhin, iu quan trng l trong v vn ti liu , bn cn phi chn ra gio trnh no ph hp vi trnh cng nh kh nng ca bn thn gip cho vic hc tp t c hiu qu. Gio trnh ny c bin son nhm gip hc vin nng cao nng lc s dng ngn ng v thin im s TOEIC ca h trong thi gian ngn nht. Cc c im ca gio trnh bao gm:

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)


Gii thiu cc cu hi t thi TOEIC thc t c t chc hng thng Ch tp trung trnh by nhng ni dung trng tm gn vi bi thi TOEIC hc vin c th nm vng trong thi gian ngn. Chn phng php truyn t theo s vn dng vo hc tp, khng hc theo cch thuc lng.

i vi cc hc vin mi bt u hc TOEIC th vic c c mt gio trnh ph hp l rt quan trng. Nu bn l ngi chn ngy vi nhng ti liu qu kh so vi kh nng ca mnh hay bn l ngi mi lm quen vi TOEIC, hy vch ra k hoch hc tp vi BIG STEP TOEIC cho ring mnh theo tng giai on, bn s thy c hiu qu. Bn cng nn ch vo trng tm ca bi hc m tc gi trnh by, khi nm c cc trng tm ny, chc chn bn s t tin v s t c im s cao hn trong mt thi gian ngn. B sch c chia lm 3 cun cho 3 trnh khc nhau: Big Step Toeic 1: Level 400-550 Big Step Toeic 2: Level 500- 750 Big Step Toeic 3: Level 700- 950+ Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

2. Tomato Toeic Compact

Website: http://toeicbookstore.com/ 1. Tomato Toeic compact part 1&2 Lc lm bi thi New TOEIC Part 1&2 ,cm by no ng rnh rp bn?Nhng cu hi ,tnh hung no thng gp trong Part 1 v Part 2,bn c bit ni dung Part 1 gm ( 20% mua sm_nh hng+30% giao thng_cng trng+50% ni lm vic_thi gian rnh ri). c th t tin vt qua Part 1 v Part 2 ca bi thi New TOEIC ,sch Tomato TOEIC Compact 1&2 l ngi bn ng hnh khng th thiu ca bn. c im ca sch: Thng qua vic phn tch d liu nhng cu hi thng xut hin trong TOEIC gn y,bao gm c nhng cu hi thng xut hin trong New TOEIC sut 6 nm qua, a ra nhng dng cu hi ca phn 1&2 v nhng chin thut hiu qu nht c kim chng. Nhng cch din t thng dng theo h thng. Da vo nhng cm t v cch din t thng xut hin,chng ti sp xp cch din t kh v d gy nhm ln nht theo tng loi ring bit vi cng hnh nh minh ha lin quan th sinh c th nm bt c d dng.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Cc cu hi thc t c chn lc cn thn Trong lc tham d k thi TOEIC ,nhng ngi bin son sch ny phn loi nhng cu hi theo mc kh v ti , t thit k cc ti liu v bi tp st vi thi tht 2. Tomato Toeic compact 3&4 Vi nhiu thay i trong New TOEIC , kh ca phn nghe Part 3 v Part 4 tng ln,gy nhiu kh khn cho th sinh .Bn cn mt gio trnh gip bn vt qua Part 3 v Part 4 mt cch d dng vi im s cao.Sch Tomato TOEIC Compact 3&4 p ng hon ton nhu cu ca bn.Sch ny tp trung tn cng mnh m vo Part 3 v Part 4 ca New TOEIC. Cu to v c im. Bi ging c nhn vo trng tm Thng qua vic phn tch d liu nhng cu hi thng xut hin trong TOEIC gn y,bao gm c nhng cu hi thng xut hin trong New TOEIC sut 6 nm qua, a ra nhng dng cu hi ca phn 3& 4 v nhng chin thut hiu qu nht c kim chng. Nhng cch din t thng dng theo h thng. Da vo nhng cm t v cch din t thng xut hin,chng ti sp xp cch din t kh v d gy nhm ln nht theo tng loi ring bit th sinh c th nm bt c d dng. Cc cu hi thc t c chn lc cn thn Trong lc tham d k thi TOEIC ,nhng ngi bin son sch ny phn loi nhng cu hi theo mc kh v ti , t thit k cc ti liu v bi tp st vi thi tht 3. Tomato Toeic compact part 5&6 Bi ging chin lc cho Part 5&6. Thng qua bi ging chin lc ngi hc c th nm vng v h thng nhng kin thc trng tm c bn nm gii quyt nhng vn thng gp trong Part 5 &6 ca bi thi TOEIC .Quyn sch ny gm 30 bi ging chin lc c chia thnh cc ch im r rng nh cu trc, ng php,cm t ,t vng.Cc vn c trnh by,phn tch r

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

rng,c th v c minh ha bng nhng v d mang tnh thc t cao v gn gi vi chun bi thi TOEIC. Gio trnh Comapac 5&6 thch hp vi nhng hc vin mun tp trung vo Part 5 &6 ca bi thi v nhng hc vin cha thc s hi lng vi gio trnh ch vic dng li tr li cu hi. 15 Chng theo chun thc t ca Part 5&6. Chng 1-15 ca sch c trnh by nhng im ng php c bn theo tiu chun thc t thng c hi trong bi thi TOEIC dng mi nhm p ng yu cu khi lm bi thi ca th sinh.Cc im ng php c trnh by bng cu hi thc t,phn tch chi tit cc STEP v cu hi thc hnh im trng tm va hc. Point t cu hi v ch thch cn k. Sau phn gii quyt vn l phn tm lc ni dung,qua bn s h thng li nhng g c hc hoc nhng im bn cn m h.TOMATO COMPACT 5&6 tp trung gii thch c th tng vn nhm gip ngi hc hiu r v nm bt dng tng cu hi trong bi thi. 4. Tomato Toeic compact part 7 Trong New TOEIC ,part 7 cn c thm phn Doulbe Passage,lm cho bi c di hn, hon thnh bi thi TOEIC m khng b st cu no Part 7 v khng thi gian,t c s im cao trong Part 7 ca New TOEIC ,th sch Tomato TOEIC Compact 7 l mt cun b kp khng th thiu ca bn khi hc v luyn thi New TOEIC. Bin son k lng v cng phu Gio trnh ny c gio vin dy TOEIC v gio vin bn ng c chuyn mn ng gp v xy dng ,hon thnh mt cch hiu qu nht gip bn t im cao Part 7.Nhng ngi bin son ct cng d thi v tm hiu sai st trong khi thi thc t , c kt chin thut hp l cho Part 7 cng nh b sch Tomato ny. Bi ging c nhn vo trng tm. Thng qua vic phn tch d liu nhng cu hi thng xut hin trong TOEIC gn y,bao gm c nhng cu hi thng xut hin trong New TOEIC sut 6 nm qua, a ra nhng dng cu hi ca phn 7 v nhng chin thut hiu qu nht c kim chng. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

3. B sch ca nh xut bn First News Website: http://toeicbookstore.com/

Analyst Toeic Toeic Analyst Second Edition c bin son nhm gip sinh vin luyn thi TOEIC, bng cch gip th sinh nm bt tt c nhng dng cu hi thng gp ln cc chin lc phn tch cc la chn tr li trong k thi TOEIC. Cc dng bi li c chia nh thnh cc dng cu hi thng gp, tt c u c gii thch chi tit nhm gip th sinh tp trung nm bt cch x l nhng cu hi c tnh cht khc nhau. Cc nguyn tc c bn ca sch c rt ra t cc k thut luyn thi c thc t chng minh l hiu quGio trnh ny cung cp cc k thut luyn thi quan trng ph hp vi bi thi TOEIC v c tnh ca nhng th sinh d thi k ny. Gio trnh cung cp mt s cu hi luyn tp c sp xp theo dng cu hi nhm gip bn luyn tp cc chin lc v k thut lm bi thi TOEIC. Developing Skills Toeic Developing Skills for the TOEIC Test c bin san nhm gip cc th sinh chun b cho k thi TOECI bng cch thc hnh vi cc dng cu hi, t vng,ng php v cu trc cu thng gp trong bi thi TOEIC. Developing Skillfor the TOEIC Test gip th sinh thc hnh lp i lp li vi cc cuhi mu tng t nh trong bi thi tht. Sch

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

cng cung cp mt bi thithc hnh nhm gip th sinh hiu r hn mnh cn chun b nhng g cho k thi tht. Starter Toeic Starter TOEIC c bin son cho nhng ngi bt u chun b cho k thi TOEIC. Cu trc sch gm 3 phn: 1.Grammar practice ( luyn tp ng php): Sch gii thiu 12 mc ng php quan trng nht trong thi toeic. 2.Listening and Reading Practice (luyn nghe v c) gii thiu 12 bi kim tra nh tng cng mc ng php thng qua tip xc t nhin trong mt lot n cnh. 3.Phn th 3 gm mt bi kim tra y vi di bi thi theo chun. Bi thi l mt th thch nhng khng gy qu nhiu tht vng cho ngi mi bt u hc toeic. Cun sch cung cp mt nn tng vng chc chun b cho k thi TOEIC. Very Easy Toeic Sch Very Easy TOEIC Second Edition c bin son cho ngi mi hc ting Anh cn bt u luyn thi Toeic. Ti liu luyn thi TOEIC ny bao gm 12 bi hc, mt bi thi mu v phn h tr, gm c li c bng v p n cho cc bi tp. Mi bi tp trong sch gm mt phn t vng, mt phn hng dn ng php r rng v c th, cc bi tp ng php, v mt bi kim tra nh (Mini Test). T vng: A. Nghe: Qua vic thc hnh vi cc bi nghe n gin, Cc bn s hc cc t vng thng gp trong bi thi Toeic. B. c: Cc bi tp so snh t gip bn phn bit c nhng cp t d ln ln. Hng dn v bi tp ng php: Phn ny phc tho nhng im ng php thng c kim tra trong bi thi Toeic. Bt u mi bi hc l li gii thch ngn gn v ni dung ng php s hc, gm nhng im chnh. Cc bi hc cng cung cp nhiu bi tp bin son theo chun cu hi trong bi thi Toeic nhm gip p dng cc kin thc v im ng php va hc. Bi kim tra nh: Phn ny mang n cho bn mt bi thi vi cc cu hi c hnh thc nh trong bi thi Toeic tht s. Vi bi thi ny, bn khng ch c th n tp v im ng php va hc m cn lm quen vi nhng dng bi s c trong bi thi Toeic.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Bi thi mu: Bi thi mu gip bn c th lm mt bi thi Toeic vi di chun v cp thp. Bn c lm quen vi hnh thc mi ca bi thi Toeic vi 100 cu hi nghe v 100 cu hi c. H tr - Li c bng, p n: Phn h tr gm cc ti liu tham kho cho cc chng ni trn, bao gm li c bng cho cc bi tp nghe trong mi bi hc v bi thi mu, p n cho mi bi hc v bi thi mu, v mt phiu tr li dng khi lm bi thi mu. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

4. B Tomato Intensive Website: http://toeicbookstore.com/

C IM GIO TRNH TOMATO INTENSIVE LISTENING

c im gio trnh Pht m t vng chin lc lm bi thi thc t: c bin son ging vi k thi thc t 1. Power Strategy: Hc chin lc lm bi thi thc t Ch cn tp trung vo ni dung trng tm trong cc part ca TOEIC Listening, bn s c th tng kh nng giao tip trong thc tin v nng cao im s.

2. Nm vng chin lc tr li cu hi thng qua check-up test Nh li nhng chin lc hc ca phn Power Strategy, sau vn dng chng tr

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

li cu hi thc hnh phn check-up.

3. Power Listening: Gip bn tch ly kin thc nn tng ca mn nghe thng qua vic hc pht m v t vng Hy hc v thc hnh tr li vi cc cu hi v t vng theo tng ch xut hin trong mi part. Phn pht m c bin son st vi bi thi TOEIC thc t (c ging c Anh, M, c) nn cc bn khng nhng c lm quen vi ngha ca t m cn lm quen vi cch pht m ca nhiu m ging.

4. Listening Point: Gip cc bn nm c nhng cch pht m quan trng ca ngi bn x nh luyn m c trng pht m theo kiu Anh.

5. Power Test: Cu hi thc hnh nhng ni dung hc Hy c gn ht sc tr li cu hi nh bn ang tham gia k thi thc s kim tra tin b t c.

Hon thnh ni dung hc tp ch trong 30 ngy theo cu to c o ca gio trnh Cu to ca gio trnh cho php bn hc ng thi nhiu part mt cch c h thng, trnh cch hc gy nhm chn trc y do phi hc theo th t tng part. Khuynh hng ca New TOEIC hin nay ch yu ch trng vo cc k nng c bn, do , 9 chng trong gio trnh ny s gip bn h thng cc k nng c bn cn thit cho k thi thc t.

Chapter 1 Xc nh t trng tm

Chapter 5 Trnh gi m h

Capsule 01: Xc nh t trng tm l danh Capsule 17: Suy ra ngha ca ng t t t v ng t ngha ca danh t Capsule 02: Nghe hiu v nm bt t nghi

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

vn

Capsule 18: T a ngha

Capsule 03: Xc nh t trng tm trong cu Capsule 19: Nghe thi gian v con s hi Capsule 20: Danh t ring Capsule 04: Xc nh t trng tm trong cu Review Test 05 tr li Review Test 01 Chapter 6 Mt s kin thc v cc tnh hung thng thng Chapter 2 Cu trc cu Capsule 05: Cm gii t Capsule 06: Nghe hiu mnh danh ng Capsule 07: Nghe hiu mu cu 5 Capsule 21: Nghe hiu theo tnh hung Capsule 22: Nghe hiu v kin thc v ng cnh (1) Capsule 23: Nghe hiu v kin thc v ng cnh (2)

Capsule 08: Nghe hiu v xc nh cc mnh trng ng Review Test 06 Review Test 02

Chapter 7 Tng hp, suy lun Chapter 3 Thnh ng (Expressions) Capsule 24: Nm bt n ca cu

Capsule 09: Nghe v xc nh cc cm ch Capsule 25: Cc cu hi v ni chn, ng v cm ng t ngi ni v ch (1) Capsule 10: Nghe hiu cu nghi vn Capsule 26: Cc cu hi v ni chn, ngi ni v ch (2)

Capsule 11: Nghe hiu cc thnh ng thng gp trong bi i thoi Review Test 07 Capsule 12: Nghe hiu cc thnh ng thng gp trong cc bi ni Review Test 03

Chapter 8 Nghe hiu nhm t b ngha Capsule 27: Nghe hiu cm phn t

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Chapter 4 Din t bng t ng khc Capsule 28: Nghe hiu mnh quan h (Paraphrasing) Review Test 08 Capsule 13: Din t li ni dung bng cu trc khc Capsule 14: Cu tr li gin tip Capsule 15: Paraphrasing (1) Capsule 16: Paraphrasing (2) Review Test 04 Chapter 9 Nm bt gi cu tr li ng Capsule 29: Gi cu tr li c nh sn Capsule 30: Gi cu tr li xut hin cui bi ni Review Test 09

Script & Answer Key C IM CA B GIO TRNH TOMATO TOEIC INTENSIVE READING c im gio trnh 1. Cc Vitamin ngn ng Vitamin Grammar H thng cc im ng php quan trng Cc im cn lu trong Part 5 Vitamin Vocabulary Cch gii quyt cu hi t vng trong bi thi TOEIC Cc im cn lu trong Part 5 Vitamin Phrase Cch gii quyt cu hi v cm t trong bi thi TOEIC

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Cc im cn lu trong Part 6 Vitamin Reading Cc dng bi c hiu v cch nhn dng cu hi (ch ) Luyn c nhanh v cc im cn lu trong Part 7

Cc mc Vitamin Plus cui mi phn gip bn nng cao kh nng s dng ng php, t vng v cc cm t trong ting Anh.

2. Speed Up Thc hnh v phn tch nhng im chnh c gii thch trong phn Vitamin. Gio trnh ny c chia thnh 6 chng (chapters) vi cc ch khc nhau. Mi chng gm 5 capsules, c trng tm l cc ch im v ng php (grammar), t vng (vocabulary), cm t (phrase), v c hiu (reading). cui mi ch im l phn Speed Up gip bn thc hnh nhanh nhng im chnh va hc xong trong mi ch im.

3. 10 second Save Trnh by ngn gn cc im ng php, t vng, cm t thng c s dng trong thc t, nhm gip hc vin xc nh nhanh, chnh xc v tit kim thi gian trong lc lm bi.

4. Nm bt ni dung bi hc Vn chnh trong phn c hiu l phi nhn bit dng bi c v nm bt c ni dung ca bi c mt cch nhanh chng v chnh xc. lm c iu ny, trc ht bn phi tp lm quen vi cc dng bi c mu c trnh by trong gio trnh ny qua nng cao dn kh nng xc nh, phn tch v nm bt ni dung ca bi c mt cch nhanh chng. Bng cch ny bn s cm thy t tin hn khi bc vo k thi tht.

5. Cc im quan trng

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Trong gio trnh ny, chng ti gp nht v chn lc cn thn nhng ch im kim tra thng xut hin trong bi thi TOEIC. Cc capsule ring l trong tng chng tp trung c th vo tng vn nhm gip hc vin nm vng kin thc trong tng ch im v tng bc nng cao kh nng s dng ngn ng ca hc vin.

Chapter 1: Business Kinh doanh Capsule 01 Request for data G: Mu cu 1, 2, 3 V/P: Ngh nghip chuyn mn R: Th in t (email) Capsule 02 Attention all employees G: Mu cu 4, 5 V/P: Thng bo v bo co R: Thng bo ni b Capsule 03 Dear Mr.Ziegler G: V tr ca ng t V/P: Hp ng v mua bn R: Th tn

Chapter 4: Economy Kinh t Capsule 16 Economics Recession Looms G: Nguyn cp ca tnh t v trng t V/P: Thi k suy thoi R: Bi bo Capsule 17 Fiscal year 2006 Expenses G: So snh hn v so snh nht V/P: Thi k kinh t thnh vng R: Bn bo co Capsule 18 Investors Urged to Diversify G: Phn t V/P: Kinh doanh v s nghip ca cng ty R: Bi bo

Capsule 04 To: The Technical Staff of Capsule 19 Trade Deficit Rattles Local Community Broadcasting Farmers G: V tr danh t V/P: Hi tho v hi hp R: Thng bo ni b G: i t quan h V/P: Mu dch R: Bi bo Capsule 20 The Bank of Williamstowns

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Capsule 05 While you were out G: V tr tnh t v trng t

Special Offer G: i t quan h v trng t quan h

V/P: T vng lin quan n cng vic khc V/P: Ngn hng R: Mu tin nhn Review Test 1 R: Qung co Review Test 4

Chapter 2: Product Sn phm

Chapter 5 Living Sinh hot

Capsule 06 Attention all factory Capsule 21 Flight Itinerary for the employees International Sales Conference G: Th n/Th tip din V/P: Sn xut v nh my R: Thng bo G: Gii t V/P: Vic i li R: Lch trnh

Capsule 07 No Payments until January! Capsule 22 Customer Questionnaire G: Th hon thnh V/P: Qung co sn phm 1 R: Qung co sn phm 1 G: Ngha c bn v cc ngha khc ca gii t V/P: Du lch

R: Bng cu hi thm d kin Capsule 08 Special Release: Game Force Capsule 23 Health Tips for You G: Th ch ng v th b ng V/P: Qung co sn phm 2 R: Qung co sn phm 2 Capsule 09 Remit to G: S ha hp gia ch ng v ng t G: Lin t ch ra mnh danh t V/P: Sc khe v bnh vin R: Thng bo Capsule 24 Order Global News Report Now!

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

V/P: t mua sn phm R: Ha n Capsule 10 Damage by your product G: Cu iu kin V/P: Than phin ca khch hng R: Th in t (email) Review Test 2

G: Lin t ch ra mnh trng ng V/P: Phng tin truyn thng i chng v vn ha R: Qung co gii thiu Capsule 25 Our renovations are complete G: Gii t v lin t V/P: m thc v gii tr R: Qung co

Chapter 3: Job Ngh nghip Capsule 11 Subtiling firm seeks experienced French English translator

Review Test 5

Chapter 6 Society X hi G: Danh t m c v danh t khng m c Capsule 26 Silent Support Charity Auction V/P: Qung co v tuyn dng G: Lin t kp R: Qung co V/P: Lng nhn i v cng ng Capsule 12 I heard of the vacancy R: Thng bo G: i t Capsule 27 Stricter Rules Proposed for V/P: Tm ngi/Tm vic Employee Safety R: Th xin vic G: Cu kp

Capsule 13 Administrative Assistane V/P: X hi Wanted R: Bi bo G: T xc nh Capsule 28 Special Ceremony on V/P: Ngh nghip September 3rd

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

R: Qung co v tuyn dng Capsule 14 Policy Changes G: ng t nguyn mu c to V/P: Lng bng v phc li R: Thng bo ni b

G: Cm phn t V/P: Gio dc R: Th thng bo Capsule 29 Urban Living for Young Professionals

G: Cu trc ng v, cu trc m rng hoc Capsule 15 Jamue Edwards will be rt gn retiring V/P: Nh G: Danh ng t R: Qung co V/P: Nghip v nhn s Capsule 30 Statement for: Carol R: Thng bo ni b Faulkner Review Test 3 G: Cu trc o ng v cu trc nhn mnh V/P: Thit b v chi ph R: Ha n Review Test 6

BONUS TESTS PART 5 ANSWER KEY Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

5. B Hacker Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

HACKER TOEIC LISTENING c im gio trnh In this book, every Part of the TOEIC test has been presented and arranged in a roughty similar format with the following features:

1. A large collection of actual questions A great number of actual questions have been collected and arrangJed to help you both practice and enhance your test-taking ability.

2. An MP3 CD for listening practice An MP3 CD is provided to enable you to practice a variety of listening activitives to

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

gradually familiarize yourself with the format and question types of the actual test.

3. Explanation of testing points, test-taking strategies, and study strategies A wide range of testing points that you may encounter in the actual test is carefully explained. More importantly, test-taking srategies and study strategies and briefly pressented to facilitate your test training and learning.

4. Basic points for test-taking All basics points are carefully analyzed to provide you with a good preparation for taking the actual test.

5. Commo expressions Expressions that are frequently found in the TOEIC test aare presented in every section of the book and read out from the MP3 CD for you to learn and remember easily.

6. Hackers Pratice and Hackers Test Hackers Practice and Hackers Test have been designed and regularly been provided with the aim of helping you apply the skills and strategies you have just learned in the preceding sections.

7. Power test At the end of each Part, a Power Test which resembles the TOEIC, test in terms of degree of difficulty and question number is provided for you to check your progress.

8. Two actual tests After learning all the four parts, you will have an opportunity to do two actual tests to see

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

your archievement.

9. Some major differences between American English and Bristish English Some major differences between American English and Bristish English and additionally pointed put so as to reduce your difficulties in listening to variety of accents in the TOEIC Listening test.

10. Useful vocabulary Last but not least, nearly all vocabulary items that may be found in the TOEIC test have been presented in catelogies. Each items goes with a good examples and is read out to help you both to learn the vocabulary in context and improve your pronunciation by listening to the MP3 CD.

Part 1 Basic Points for Test Taking

Part 2 Basic Points for Test Taking

1. Learning basic grammar points used to 1. Listening and understanding what is being describe locations and states asked 2. Learning basic grammar points used to 2. Listening and understanding neutral describe actions responses 3. Distinguishing between confusing words 3. Distinguishing between confushing words 4. Learning idiomatic expressions 4. Understanding possible questions

Achieving Your Goal

Achieving Your Goal

Course 1 Indentifying Photographs Course 1 Information Questions Based on the Number of People or the 1. Questions with Who/Whose/Whom Existence of Objects/Scenes 1. Photographs of one person 2. Questions with Where

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

2. Photographs of more than one person 3. Photographs of objects/scenes

3. Questions with When 4. Questions with What/Which

Course 2 Identifying Photographs 5. Questions with Why Based on Common Settings or Locations 6. Questions with How 1. Photographs of workplace Course 2 Yes/No Questions 2. Photographs of a particular place 1. Basic Yes/No questions 3. Photographs of a house and housework 2. Negatives questions 4. Photographs of activities in the freetime 3. Embedded questions 5. Photographs of mobile situations Course 3 Other Questions Types and Statements Power Test 1. Alternative questions 2. Tag questions 3. Statements 4. Requests, invitations, offers

Power Test

Part 3 Basic Points for Test Taking

Part 4 Basic Points for Test Taking

1. Practicing listening to complex sentences 1. Practicing listening to adverb clauses 2. Practicing listening to expressions of 2. Practicing listening to pausing time 3. Practicing listening to paraphrased 3. Practicing listening to common sentences idiomatics expressions

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

4. Practicing listening to pharaphrases Achieving Your Goal Achieving Your Goal Course 1 Type of Questions 1. Overview questions 2. Detail questions Course 2 Conversation Situations 1. Office and corporate property 2. Human resources Course 1 Types of Questions 1. Overview questions 2. Detail questions Course 2 Types of Talks 1. Announcements 2. Speechs & Talks 3. Advertisements

3. General bussiness, finance and 4. Broadcasts budgetting, and corporate development 5. Reports 4. Everyday situations 7. Introdutions 5. Travel and freetime 8. Telephone messages 9. Instructions & Lectures Power Test Power Test

Actual Test 1 Actual Test 2 American English and British English Useful Vocabulary Answer Sheets

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Script & Answers

HACKER TOEIC READING c im gio trnh This book includes the following parts: 1. Dianostic Test A dianostic test is given for you to find out your current level of English and be able to decide on an apprpriate study plan and put this book into full use.

2. Grammar: Basic Points A brief introduction to basic and essential grammar points is shown to help you get a general idea of the fundamentals of English grammar.

3. Grammar: Explanations All basic and essential English grammar points are then clearly explained to facilitate you in doing Part 5 and 6 of the TOEIC test.

4. Grammar: TOEIC Questions You will have a chance to put what you have just learned into pratice by doing three typical TOEIC questions at the end of every grammar point presented.

5. Vocabulary & Reading: Types of Questions and Useful Tips Typical questions in the Vocabulary and Reading sections together with Useful Tips are well presented to enhence your test-taking strategies for Part 7 of the TOEIC test.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

6. Hackers Practice Exerises on choosing the correct word in brackets and correcting mistakes given at regular intervals aim at consolidating the vocabulary and grammar points you have learned in the previous parts.

7. Hackers Test By doing all questions which are similar to those in the TOEIC Reading test, you can familiarize yourself with the testing points in the TOEIC Reading test and improve your test-taking ability.

8. Actual Tests You should do the two actual tests at the end of the book within the time limit and under exam conditions to check your progress compared with the result of the dianostic test you have got before using this book.

9. Essential Vocabulary and Expressions Essential vocabulary items and expressions for Part 5 and 6 of the TOEIC test are carefully arranged so that you can manage to learn a number of them each day for at most 30 days to enlarge your store of TOEIC vocabulary and expressions.

GRAMMAR Section 1: Basic Sentence Elements Chapter 01 Subjects, Verbs 01. Subjects

Section 4: Parts of Speech Chapter 12 Nouns 01. Positions of Nouns 02. Count Nouns vs. Non-Count Nouns

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

02. Dummy Subject It 03. Dummy Subject There 04. Verbs 05. Numbers/Tense/Voice of a Verb 06. Verbs in the Imperative Chapter 02 Objects, Complements 01. Objects

03. Determiners and Nouns 04. Concrete Nouns vs. Abstract Nouns 05. Compound Nouns 06. Common Nouns in TOEIC Chapter 13 Pronouns 01. Personal Pronouns, Possessive Pronouns, Possessive Adjectives 02. Reflexive Pronouns

02. Dummy Object It 03. Complements 03. Demonstrative Pronouns, Demonstrative Adjectives

04. Noun Complements vs. Adjective 04. Indefinite Pronouns/Adjectives (1): Complements One, Another, Other Chapter 03 Modifiers 01. Modifiers 02. Modifing Phrases, Modifying Clauses 06. Agreement between Nouns Pronouns/Possessive Adjectives Chapter 14 Adjectives Section 2: Verb-Related Structures 01. Positions of Adjectives and 05. Indefinite Pronouns/Adjectives (2): Some/Any, No/None, Most

Chapter 04 Forms and Types of English 02. Qualitifyers as Adjectives and Indefinite Verbs Pronouns 01. Modal/Auxiliary Verb + Bare Infinitive 03. Confusing Adjectives 02. Auxiliary Verb Be/Have + Participle 04. Expressions with Be + Adjective Form Chapter 15 Adverbs 03. Transitive Verbs, Intransitive Verbs 01. Functions and Positions of Adverbs 04. Bare Infinitives in That-Clauses 02. Confushing Adverbs

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Chapter 05 Subject-Verb Agreement 01. Subject-Verb Agreement in Number 02. Subject-Verb Agreement Expressions of Quatity

03. Adverbs of Time 04. Adverbs of Frequency

with 05. Connecting Adverbs

06. Emphasizing Abverbs (1) 03. Subject-Verb Agreement with Coordinating and Correlative Conjunctions 07. Emphasizing Abverbs (2) 04. Subject-Verb Agreement in Relative 08. Other Adverbs Clauses Chapter 16 Prepositions Chapter 06 Tenses 01. Preposition In/At/On 01. Present/Past/Future Simple Tense 02. Prepositions of Time 02. Present/Past/Future Progressive Tense 03. Prepositions of Place 03. Present/Past/Future Perfect Tense 04. Prepositions of Direction 04. Agreement in Tense 05. Prepositions of Reason, Consession, Chapter 07 Active Voice, Passive Voice Purpose, Exception, and Addition 01. Indentifying Active/Passive Sentences 06. Preposition Of and Others

02. Passive Voice of Verbs in Sentence 07. Other Prepositions Structures 4 and 5 08. Common Expressions Formed by 03. Active and Passive Voices pf Perception Verb/Adjective/Noun + Preposition Verbs 04. Expressions of the Passive Form Section 5: Conjunctions and Clauses Chapter 08 Subjunctives 01. Future/Past/Past Subjunctive Chapter 17 Coordinating Conjunctions, Perfect/Mixed Correlative Conjunctions 01. Coordinating Conjunctions 02. Other Structures of Subjunctives 02. Correlative Conjunctions

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Section 3: Verbals Chapter 09 To-infinitives

Chapter 18 Noun Clauses 01. Positions of Noun Clauses

01. Forms of To-infinitives and Their 02. Noun Clauses introduced by That Subjects 03. Noun Clauses introduced 02. Functions of To-infinitives If/Whether 03. Verbs/Nouns/Adjectives Followed by a 04. Noun Clauses To-infinitive Interrogative Word introduced

by

by an

04. Bare Infinitives as Object Complements 05. Noun Clauses introduced by a Compound Relative Pronoun Chapter 10 Gerunds 06. Distinguishing between What and That 01. Functions, Forms of Gerund and Their Subjects Chapter 19 Relative Clauses 02. Verb followed by Gerund 03. Gerunds vs. Nouns 02. Relative Pronouns 04. Common Expressions with Gerunds 03. Usage of Relative Pronouns Chapter 11 Participles 04. Relative Adverbs 01. Functions of Participles Chapter 20 Abverb Clauses 02. Participle Phrases 03. Present Participles vs. Past Participles 04. Confusing Expressions 01. Positions and Functions of Abverb Clauses 02. Conjunctions in Adverb Clauses of Time 03. Conjunctions in Abverb Clauses of Condition and Consession 04. Conjunctions in Adverb Clauses of Reason, Purpose, Result, Exceptionnd Others 01. Positions and Functions of Relative Clauses

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

05. Compound Relative Adverbs/Pronouns 06. Adverb Prepositions Clause Conjunctions vs.

Section 6: Special Structures Chapter 21 Comparison 01. Comparison of Equality 02. Comparative 03. Superlative 04. Other Structures of Comparison Chapter 22 Parallelism, Inversion 01. Parallelism 02. Inversion

VOCABULARY Section 1: Collocations

READING Section 1: Types of Questions

Chapter 01. Collocations with Prepositions Chapter 01. Overview Questions Chapter 02. Collocations with Adjectives Chapter 03. Collocations with Verbs (1) Chapter 04. Collocations with Verbs (2) Chapter 05. Collocations with Nouns Chapter 06. Other Collocations Chapter 02. Information Questions Chapter 03. NOT/TRUE Questions Chapter 04. Inference Questions Chapter 05. Synonym Questions

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Section 2: Single Passages Section 2: Content Words Chapter 07. Verbs Chapter 08. Nouns Chapter 09. Adjectives Chapter 10. Adverbs Chapter 06. E-mails/Letters Chapter 07. Advertisements Chapter 08. Notices & Announcements Chapter 09. Articles & Report Chapter 10. Memorandums Chapter 11. Information Section 3: Content Words with Similar Chapter 12. Non-Prose Readings Meaning Chapter 11. Verbs with Similar Meaning Section 3: Double Passages Chapter 12. Nouns with Similar Meaning Chapter 13. E-mailLetter-Related Readings Chapter 13. Adjectives, Adverbs with Chapter Similar Meaning Readings Chapter Readings 14. 15. Advertisement-Related Announcement-Related

Chapter 16. Article-Related Readings Chapter 17. Non-Prose-Related Readings Actual Tests Essential Vocabulary & Expressions Answers Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

6. Rainbow Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

Dng thc thi New TOEIC c mt s thay i c th, v thay i quan trng nht l trong tng lai gn th sinh cng s phi thi k nng Ni (Speaking) v vit (Writing). Hin ti, thi New TOEIC cn gii hn kim tra hai k nng tip nhn l Nghe v c. Nhng thng qua hai k nng ny, bi thi TOEIC cng gin tip nh gi hai k nng ti to ca th sinh. s dng tt mt ngn ng th ngi hc phi bit cch dng (usage) ca t vng v ng php lm c s pht trin bn k nng nghe (listening), ni (speaking), c (reading) v vit (writing). Do vy, bn cn hc tt t vng v ng php ting Anh hon thin bn k nng trn. RAINBOW TOEIC l gio trnh thc s p ng c mc tiu m bn mong i. Hiu qu t c nhanh hay chm, cao hay thp l hon ton do bn t quyt nh. Thng tin cc cun sch cn li trong b gio trnh Rainbow Toeic Rainbow Toeic part 1234 (gi 75.000vnd - sch photo) Rainbow Toeic part 5,6 ( 55.000vnd - sch photo) Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

7. Longman Series For the New Toeic test Website: http://toeicbookstore.com/

u im: ca b sch l tt c cc cu hi trong sch c hng dn rt t m v chi tit gip ngi hc c th nhn bit c im sai ca mnh v sa. 3 cun u l introduce dnh cho ngi mi luyn thi Toeic, cun Intermediate dnh cho cc bn c kin thc v Toeic v mun t im cao hn. Cun Advanced dnh cho cc bn mong mun luyn k nng lm bi Toeic t im s cao nht. V cun th 4 cun more than practice c 4 luyn gm 200 cu cho mi , gip ngi hc lm quen vi cm gic thi tht ca 1 bi thi Toeic Nhc im: v sch c xut bn cch y kh lu, nn mc cu hi trong sch cn tng i l d so vi hin ti. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

8. Sch luyn T Vng cho k thi Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

600 Word for Toeic test y l cun Ti liu luyn thi TOEIC cung cp nhng t vng cn thit luyn thi TOEIC k thi Trc Nghim Ting Anh Trong Giao Tip Quc T (Test of English for International Communication). Cun sch gip bn nm vng nhng nn tng c bn hiu nhng ng cnh c bit thng gp trong mt bi thi TOEIC. Mi chng gii thiu mt ng cnh chuyn mn c th v nhng t mi km theo. Nhng t ny khng phi l t chuyn mn, m l nhng t vng thng dng c th dng c trong rt nhiu ng cnh khc nhau. Tuy nhin, v c s dng trong mt ng cnh chuyn mn, nn ng ngha ca chng s thay i so vi khi s dng trong nhng tnh hung ph thng. Hiu c iu ny s gip bn ci thin ng k kt qu thi TOEIC. Ngoi 50 bi hc v thc hnh chnh, sch cn hng dn bn cch xy dng vn t nh: phn tch cc thnh t t, nhn dng cc hnh thi ng php, nhn dng h t, to t in c nhn, vit nht k c hng ngy.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Chinh phc 600 t vng Toeic 1 cch nhanh nht Thng tin v cun sch: Chc hn vi dn luyn thi Toeic th cun 600 essential words for the Toeic c coi nh l cun sch gi u m bn no n thi Toeic cng nn c. Ni dung ca cun sch c chia thnh 50 bi vi 50 ch t vng khc, mi bi gm 12 t vng rt hu ch v hay gp trong cc k thi Toeic. Tuy nhin, c rt nhiu bn cm thy nn lng khi hc quyn ny mc d n c thit k kh cng phu v t m. Nguyn nhn ch yu l do cun sch ny c vit bng ting Anh, nn khng c ngha ting Vit cho tng t. Hn na, cc t mi trong cun sch ny li khng c phin m v file nghe cho tng t. Thy c s kh khn khi hc, ban qun tr fan page TOEIC BOOK STORE chng ti bin son khc phc nhng phn cn thiu ny ca cun sch. Cun 600 essential words phin bn ci tin c bin son gm 100 trang b sung nhng phn cn thiu ca cun gc gm: Ngha ting Vit ca tng t mi trong bi C file nghe ring cho tng t ging bn ng, gip cc bn lm quen vi cc t mi 1 cch d nht (Sch c km theo min ph 1 cd file nghe cc t - 50 bi) Phin m cc t chun theo t in Oxford Hy vng vi phn b sung thm ny, cc bn c th d dng hc cc t mi cho bi thi Toeic. Xin chn thnh cm n ! Gi sch : 40.000vnd, c tng km 1 Cd file nghe cc t v 1 s Ebook Toeic cc Hot, kh tm trn mng. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

9. Tactisc Toeic for Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

Cun sch bao gm mt lot cc th thut kim tra thc t, hot ng xy dng vn t vng, v cc chin thut tng cng k nng v kin thc bng thc hnh ngay tc th gip ngi hc thnh cng khi lm bi test, kim tra thc hnh y p n c gii thch v tapescripts, phn nghe listening c a dng cc ging ni bn ng khc nhau: ging anh, m, c. hc sinh quen vi nhng ging nghe trong bi thi TOEIC mi, Mini-test xem xt v cng c chin thut th nghim v t vng t cc n v, t danh sch v nh gi vn t Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

10. B TNT Toeic Volume 1 v 2 Website: http://toeicbookstore.com/

Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

11. B 4N4 New Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

u im: Thit k r rng, mch lc, nu r chin lc cch thc lm bi thi Toeic ph hp vi dn vn phng, hoc nhng ngi i lm, nhng ngi bn rn khng c nhiu thi gian cho vic n luyn Toeic. Nhc im: Ch dnh cho nhng ai c nhu cu hc Toeic trong thi gian ngn, phn ln l nhng ngi i lm. Cc bn sinh vin, hc sinh c th la chn cun gio trnh khc. Cuc sng hin i ngy nay rt bn rn. C th chng ta mua rt nhiu sch TOEIC v t hc nh, nhng kh khn ln nht i vi mi ngi chng ta chnh l khng c thi gian. "New TOEIC 4n4" gip khc phc im yu ch trong 4 tun l quyn sch TOEIC phn loi im s c xut bn dnh cho nhng ngi bn rn. Quyn sch ny s gip gii quyt 4 im yu ln ch trong 4 tun cho nhng ngi bn rn khi hc TOEIC. im yu 1. Khng dm dnh thi gian hc.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Rt nhiu ngi khng c thi gian, thm ch cn khng mun dnh ra mt gi mi ngy hc. Do vy, ti liu ny c bin son vi phn lng m cc bn c th hc trong 20 ngy, v ch cn hc mt gi mi ngy. Hy hc m khng cm thy nng n! im yu 2. Kh tm thy ti liu ph hp vi kh nng thc t ca bn thn. Trn th trng hin nay c rt nhiu sch TOEIC dy n 500 trang v mi b gm c hai quyn: Listening v Reading. Tuy nhin, tm c quyn sch ph hp vi kh nng ca bn thn bn khng phi l vic d dng. V vy, b sch ny c chia thnh 4 cp : 520 im, 620 im 730 im v 860 im. mi cp l cc ni dung trng tm tng ng. Nh vy, ngi hc c th la chn gio trnh ph hp vi trnh ca mnh. im yu 3. Rt kh t hc trong mt thi gian di i vi ngi c thi gian th h s n hc ti mt trung tm ngoi ng no , nhng nhng ngi i lm th kh c thi gian rnh ri. Tuy nhin, vn s c gii quyt bng bi ging hnh nh c cung cp km theo ti liu ny. Hy c gng hon tt lch hc trong 20 ngy vi nhng ging vin danh ting nht ca Gangnam v Songno! im yu 4. V lu khng tham d cc k thi ly chng ch quc t nn khng c cm gic thi thc t. Do khng phi l sinh vin nn vic chu ng thi gian lm thi New TOEIC qu l mt gnh nng i vi nhn vin cng s. Chnh t thc t ny, sch vi ni dung "TOEIC Know-how" nhm gip cc bn t tin tham d k thi TOEIC, ng thi trong phn ph lc cng c mt bi kim tra m phng thc t. Nu thc hnh tt tp ti liu ny, cc bn s c t tin tham d k thi TOEIC. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

II/ SCH LUYN THI TOEIC


12. B Economy Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

Mt b ti liu luyn thi TOEIC khng th hay hn, kh st vi bi thi ca ETS. Sch gm 10 nghe hoc c. Rt nhiu bn mua sch ti TOEIC BOOK STORE khng nh b gio trnh ny rt st thi tht. Bn ch cn lm tt b gio trnh ny, i thi bn s khng cm thy lo lng. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

13. B Longman New Real Website: http://toeicbookstore.com/

Sch New Real Longman TOEIC Actual Tests for Reading Comprehension v Full Actual Tests rt khc bit ! y l cu ni m nhng ai hc b gio trnh New Real TOEIC ca Longman u tha nhn. S khc bit ny th hin trong hiu qu ca n tp, v gip bn t im s cao. Ti liu luyn thi TOEIC ny l mt trong nhng thnh vin ca gia nh Longman, h tr, hun luyn bn, gip bn t tin khi lm bi thi Toeic. Khc vi Sch New Real Longman TOEIC Actual Tests for Listening Comprehension cun sch mu xanh da tri ny, tp trung gip bn n luyn phn c ca bi thi New TOEIC. Sch New Real Longman for Listening comprehension bao gm 8 bi kim tra tng hp m phng bi thi thc t phn listening ( khong 1000 cu hi) v mt bi Pre -

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Actual Test, y l mt trong nhng cun sch luyn thi TOEIC y nht ,chc chn gip bn vt qua k thi New TOEIC vi im s cao. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

14. B Jim Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

Ti liu luyn thi TOEIC: 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test bao gm 10 thi Reading (gm 3 phn 5,6,7). Cc tnh hung in t trong phn 5 kh tng qut, bao gm ht cc vn trong bi thi TOEIC (t loi, t vng, lin t, o ng...) v c xu hng s dng nhiu t mi v cu hi di hn thi tht mt cht. Nhiu bn lm sch TOEIC ny xong thy tot m hi v khng t tin ng k thi tht. Trn thc t, th Ti liu luyn thi TOEICny c kh hn thi tht mt cht, v c s dng nhiu t mi nhng a phn li khng nh hng ti vic chn p n ng ch cn mnh nm cu trc cu v cu trc ng php tt l c th lm ng 30/40 cu. Phn 6 v phn 7 ca sch s dng nhng bi di hn thi tht nhng t vng v cch hi kh ging vi bi thi tht. Nu bn c th lm ny kp gi th chc chn bn s lm kp gi trong bi thi tht.

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Nhc im ca Ti liu luyn thi TOEIC ny l khng c phn gii thch ti sao chn p n ny hay p n kia, do sch ch ph hp vi nhng bn c vn ng php chc chn (600), vi cc bn cn yu th hc sch ny s khng mang li hiu qu, cc bn cn hc nhng cun sch hng dn trc, hoc hc sch ny cng vi mt bn gii hn h tr.

Ti liu luyn thi TOEIC: 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test bao gm 10 thi nghe. y l cun sch luyn thi TOEIC m cc bn c th s dng trong qu trnh luyn trc khi thi. Sch c kh tng ng thi tht v c bit l cc tnh hung, t vng, cc kiu cu hi, di cu hi/cu tr li gn nh trng vi thi tht. ng vi tng bi nghe, phn script ca sch 1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test ch r on thng tin cha p n, ng thi c thm mc 'paraphrasing' gip ngi hc luyn tp a dng ha kh nng din t ca mnh. Nu im TOEIC ca bn hin ti l 600 im v mc tiu l 800, th bn c th bt u hc ngay vi cun sch ny v luyn tp trung mi tun 1 , sau th 2 mt tun giai on cui. V y l cun Ti liu luyn thi TOEIC dng n thun nn hon ton khng c hng dn v cc mo lm bi TOEIC hiu qu. Cch hc l hc k, hc su, sau khi hiu cn k ton b ngha ca t, cu trc, c im m thanh (v hc nghe m) ca bi, bn cn suy ngm tm hiu s lin kt gia cc cu hi v hi thoi/bi ni, ng thi nhm cc nhm tnh hung tng t, hay cc loi cu hi tng t li. Cn n tp tht k trc khi hc sang bi mi, v v bn ang luyn nghe nn vic n tp phi thc hin bng tai. Tc l phi nghe tht nhiu bi c trc khi sang bi mi. V c bn cc l tng t nhau nn khi nm chc mt , th vic hc sang mi gip bn thy im tng ng v im mi. V hc ht cun ny th chc chn bn c th t 800 im. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

15. B T Luyn 900 A v B Website: http://toeicbookstore.com/

Bn no c nhu cu mua sch photo xin lin h Ms. Nga: 0126 783 8638 - B sch dnh cho cc bn lm test Toeic, ang chun b thi Toeic tht lm quen vi bi thi tht, nm r k nng, chin lc, v ng php cn luyn tp thnh tho thm. Bn no mun luyn thm k nng, t vng, chin lc lm bi th c th mua nhng b sch khc ti TOEIC BOOK STORE. - Mi b T luyn Toeic 900 A hoc B gm 10 bi test reading v listening chia lm 3 cun, 1 cun v 2 cun gii thch . - Mi mt cu c gii thch r rng t m, v sao chn p n ny, p n kia v tt c u c dch sang ting Vit (k c phn script listening nh). - 2 cun t luyn 900 A v B khc nhau nh th no: Cun A d hn cun B, cun A c sn xut t nm 2011, cun B c sn xut nm 2013. Cun B ni dung update theo thi TOEIC 2013 cc bn nh. - Sch gc ch bn tp.HCM, cc bn H Ni c th n trc tip cc a im bn sch ca Ngoi ng 24h mua nh. Cch th t hng v thanh ton xem ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

16. B New Toeic Website: http://toeicbookstore.com/

4 b thi km theo hng dn chi tit - Ni dung st vi thi thc t. Bin son theo tiu chun ETC mi, to nn s khc bit - Pht m theo Anh, Canada, M, c. a Cd c ghi m theo quy cch thi TOEIC mi, pht m ging Anh, Canada, M, Uc. - t ph mi v cc mu cu in vo ch trng. H thng ha cc im ng php trng tm thng dng trong TOEIC - Kin thc phong ph, a dng, p ng c cc yu cu trong quy cch thi TOEIC mi. - t im cao hn vi s hng dn chi tit hn. Tt c cc cu hi u c hng dn chi tit, rt thch hp vi vic t hc. Nhanh chng nng cao nng lc nghe, c ting Anh. TOEIC chc chn im cao. Cch th t hng v thanh ton xem ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

17. B Mozilge New Toeic

i vi cc hc vin mi bt u th vic c c mt gio trnh ph hp l rt quan trng. Nu bn l ngi chn ngy vi nhng ti liu qu kh so vi kh nng ca mnh ho c la ngi mi lm quen vi ky thi TOEIC , hy vch ra k hoch hc tp vi b sch New TOEIC: Actual tests cho ring mnh theo tng giai on nh part 1,2 - 3,4 5,6 -7 t hi u qu cao nh t . im c bit ca b sch nay l cung c p y cc dng cu hi cho mi phn trong hai k nng nghe v c , hng dn xc nh mc tiu cng nh h ng i r rng bn c th t c mc im mong mun trong k thi New TOEIC t trnh c bn n nng cao. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

III/ VIDEO HC TING ANH HIU QU


18. Effortless English Website: http://toeicbookstore.com/

XC NH T TNG (bt buc): Con ngi hc ngn ng theo mt trnh t nh sau: - Ch nghe v nghe khi mi ra i - Tip theo l tp ni khi gn 1 tui - n trng, bn c dy cch nh vn, ghp m, chnh t, .. - Cui cng ri mi n cu c, ng php Trong khi trnh t hc ting Anh nhng nm qua ca hu ht chng ta l: Hc t vng -> hc ng php -> tp ni ri mi n luyn nghe??? chnh l l do ti sao hu ht nhng ngi hc ting Anh ni chung gn nh khng th giao tip c sau 1 vi (thm ch l hng chc) nm theo hc B gio trnh Effortless English di y c to ra gip bn c th ci thin k nng giao tip bng ting Anh ca mnh trong thi gian ngn nht (6 thng) theo l thuyt c nu trn..

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Effortless English thuc v tc gi A.J.Hoge mt ging vin c bng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) tng ging dy nhiu trng i hc trn th gii. Sau nhiu nm dy Anh ng cho cc sinh vin nc ngoi, ng nhn thy rng phn ln cc sinh vin u khng gp phi kh khn g khi hc ng php ting Anh, kh nng c hiu ca h rt tt. H t im ng php rt cao trong cc k thi kim tra. Th nhng khi trc tip ni chuyn vi cc sinh vin, ng pht hin rng kh nng ni ting Anh ca h th ngc li, khng c tt. khc phc im yu ny cho cc sinh vin ni ring v cho nhng ngi hc Anh ng ni chung. A.J.Hoge pht trin mt phng php hc tp gip nng cao kh nng ni ting Anh. Phng php hc tp ny tp trung nhiu vo k nng nghe Anh ng. V khi kh nng nghe ca bn c nng cao th kh nng ni cng d dng pht trin. Phng php hc tp ny p dng theo cch tip cn ngn ng ca mt a tr. l hc nghe trc. Khi bn nghe ting Anh tr nn quen thuc, bn s ni ra mt cch t nhin khng phi tri qua mt bc trung gian l dch chng trong u t ngn ng m sang ting Anh. Trn b Effortless English gm 5 cp (Level): + Original English. + Learn Real English. + Flow English. + Business English. + Power English Now. Trong mi cp s c nhiu bi hc cho bn la chn. Bn c th la chn bt k bi hc no ph hp vi trnh v s thch ca bn, quan trng l bn phi hc tht su! Mi ch c t nht 3-4 files bi hc khc nhau. Tt c cc files bi hc nm trong mt th mc c cng tn VD: bi "Sweet Dreams".Trong th mc s c cc files: Sweet Dreams Text(PDF), Sweet Dreams Audio, Sweet Dreams Vocab.... Bn s phi nghe 1 bi hc trong vng mt tun hoc nhiu hn. Khng quan trng bn hc bi hc trong vng 1 tun hay vi thng, mc ch ca vic

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

nghe nhiu ln l gip bn lm quen vi ging iu ca ngi ni(ng m + ng iu) v hiu su v bi hc. Th no l hiu su?.Bn phi t c nhng yu cu sau: Giai oan 1: Khi nghe bi hc bn phi tm dng (pause) nhiu ln bt m v t ri on ngha nhng rt chm.i khi phi nhn vo text hoc dch ngha.Bn phi nghe (Ch nghe) t nht 2 ting/ngy trong vng 3 ngy mi c th hon thnh giai on ny! Giai oan 2: Sau khi kin tr nghe nhiu ln, bn c th hiu bi nhanh m khng cn nhn vo text. Giai on ny mt t thi gian hn v bn nghe rt nhiu ln.Khi nghe bi hc bn nn tng tng ni dung nh mt on phim vi nhn vt v chi tit c trong bi. Bn s hiu v nh rt lu v su. Giai oan 3: Khi hiu su bi hc, bn bt u tr li cc cu hi trong mini-story tht nhanh (c gng nhanh hn AJ). Giai oan 4: y l giai on quan trng nht. giai on ny bn s phi lm ch (master) c ng m, ng iu ca ngi ni (c gng bt chc ging ging ca ngi k chuyn). Sau tng tng mnh ang thuyt trnh trc rt nhiu ngi (>100 ngi) v bi hc . Cch ny luyn cho bn s t tin, trong khi k li cu truyn bn ng thi phi t c cu hi (rt quan trng nh gi mc hiu su ca bn) Mt s ch c nhiu hn 4 files. C nhiu ch c nhiu hn 4 files, lm th no bn nn s dng chng? Text Article (Pdf file) y l file cha ni dung ca bi hc. Khi bt u hc 1 bi mi bn ng nn nhn vo Text m hy nghe trc v on ngha. Nu sau nhiu ln nghe khng hiu trn ngha th c th m text ra xem. (Nu cn thit c th dch hiu ni dung ca bi hc v mc ch l phi hiu bi hc . S khng hc c g nu khng hiu ni dung) Bi T vng Vocabulary Lesson (.MP3) Ch cn nghe (Leam by ears). ng c gng ghi nh cc t. Ch cn nghe bi hc ny 1*3 ln mi ngy trong t nht mt tun. hc tt phn t vng bn nn hc bng mt (Learn by eyes) v bng hnh ng na (Action vocabulary), bn c th ln google.com search t sau hiu ngha mt cch v thc ch khng nn dch sang ting Vit. Mini-Story Lessons (.MP3) y l phn quan trng nht! Sau khi hiu ni dung tht su bn chuyn qua giai on nghe v tr li cc cu hi trong mini-story. Phn ny gip bn luyn phn x ting Anh. Khi AJ hi, bn phi tr li tht nhanh, nhanh hn c AJ nh! Nu cu hi no khng

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

nghe c th b qua v tip tc cu tip theo sau quay li tr li sau. Nu bn cm thy nhanh qa th c th pause li v tr li. C gng tr li tht nhiu - tht nhanh! Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

19. English Today Website: http://toeicbookstore.com/

Cc bn c th t mua l theo cc level hoc mua theo nhm cho r ---> Gi trn b 26 a: 520k ----> Gi mua l theo cc level (25k/ 1 DvD)

Level Beginner - 4DvD: 100K Level Elementary - 4DvD: 100K Level Lower - 4DvD: 100K Level Upper - 5DvD: 125K Level Advanced - 5DvD: 125k Level Business - 4DvD: 100K

B ti liu hc ting Anh s, l 1 trong nhng video hc ting Anh c sn lng

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

nhiu nht hin nay. V sao n li c sc hp dn vi ngi hc nh vy, mi cc bn xem review sn phm di y hiu r v b sn phm ny English Today l mt trong nhng b a hc ting Anh giao tip hiu qu nht hin nay. Bng b cc r rng, tng minh v xuyn sut, English Today s mang n cho bn c mt phng php tip cn ting Anh mi, mt cch hc v s dng ting Anh hiu qu hn bt k mt gio trnh no khc.

Ton b series gm 26 tp chia lm 6 cp khc nhau (Beginners, Elementary, Low, Upper, Advanced, Business Level) dnh cho ngi t bt u n mc lu lot.

Nu s dng b a ny mt cch hiu qu th bn khng cn n bt k mt trung tm ngoi ng no khc, bi tt c cc k nng giao tip, phng php hc hin i u c trong b a ny ri. Vi English Today, bn c th luyn: Nghe, ni, c v vit mt cch v cng hiu qu v trc quan. Ton b bi cnh ca cc on hi thoi c xy dng da vo cc mi quan h bn b gia nm ngi bn n t 5 quc gia khc nhau (Jack America, Anne England, Alice Australia, Peter Nash v Sharon n t Canada). Ngoi ra, bn cn c gp c gio Louise. Ngi s hng dn, bn hc ting Anh trong ton b series ny. Bn cnh 5 ngi bn v c gio Louise, chng trnh cn c s xut hin ca rt nhiu nhn vt khc na. Bn c th tm hiu thm khi xem v thc hnh ting Anh trong b a ny. Mi DVD trong series English Today u c cc phn sau:

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Phn gii thiu: y l phn m gio vin hng dn s gii thiu tng qut nhng kin thc thc m bn c s c hc trong DVD Phn Thats Life: phn ny, hc vin s c xem cc on hi thoi ngn, mi on hi thoi l mt tnh hung giao tip c th trong i sng hng ngy, y l phn gip bn nng cao c cc k nng giao tip cng nh ci thin v ng dng ting Anh vo thc t. Phn Grammar: phn ny, gio vin s gip tm lc nhng kin thc hc, gii thch cc tnh hung, hng dn cch s dng mu cu, ng php, Phn Sport: Phn ny c thit k ging nh cc chng trnh TV Show th thao, ni dung chnh l phng vn cc Vn ng vin v cc nhn vt c nh hng ln trong lng th tho quc t v cuc i v s nghip cng nh cc bc ngot ca h. Mc ch chnh l gip trang b cc kin thc cho hc vin v k nng nghe cc chng trnh th thao ni ring v chng trnh thi s (news) ni chung. Ngoi ra, mc ny cn cung cp cho ngi hc nhiu kin thc x hi ng i b ch. Phn Kitchen: Mi DVD u c mc Kitchen vi cc chuyn mc khc nhau (c thit k tng t nh nhng chng trnh truyn hnh). Mi DVD, chng trnh s mi n mt u bp ni ting, ni dung chnh l gii thiu cch ch bin (nu), pha ch, trnh by, cc mn n. y thc s l phn rt b ch v l th. Bi ngoi vic chnh l tip thu cc kin thc ting Anh v m thc, bn cn bit cch nu rt nhiu cc mn n ngon ca nhiu nc khc nhau. Phn Audio: Mc ny s gip bn nghe li nhng g c hc. iu ny rt quan trng, v n s gip bn ci thin v nng cao c k nng nghe ca mnh qua cc tnh hung giao tip. Ngoi ra, khi bn rn khng c thi gian xem, bn c th bt ch Audio ln c th va lm vic (tranh th trong lc nu n, lm vic hay nhng lm bt k vn g) va nghe v nh vy, bn s c tm mnh trong mi trng Anh ng sut c ngy. T , kh nng ting Anh ca bn s pht trin mt cch bt ng. Subtitles: Mi DVD u c phn ph ting Anh chun, khi mi xem mt hai ln u, bn nn bt ph ln tin theo di. Nhng khi dn quen, bn nn tt ph i dn master li nhng kin thc hc. DVD c thit k rt khoa hc nn bn c th bt hoc tt ph mt cch d dng. English Today s gip bn ci thin cc k nng sau:

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

Nng cao k nng giao tip c bit l cch s dng ting Anh trong cng vic v cuc sng hng ngy quanh bn.

Ci thin k nng nghe v ch cho bn bit cch th hin ting Anh mt cch linh hot trong mi tnh hung.

Vi nhiu tnh tit hp dn cng nh cc mi quan h x hi an xen nhau, English Today s gip bn cch ni ting Anh mt cch r rng, mch lc, t nhin v lu lot.

Vi cc tnh hung giao tip c th, trc quan v sau gio vin s tng hp, gii thch mt cch chi tit cch s dng s cc vn nh: Mu cu, t cu, rp cu, chia th v cch s dng tng th trong ting Anh cng nh cch s dng ng t, tr ng t, Do , English Today s gip bn s dng c php ting Anh mt cch ng nht. Nng cao c trnh ng php, ci thin k nng vit mt cch r rt. Cch th t hng v thanh ton xem ti y Quay tr li u trang ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

IV/ LINK DOWNLOAD SCH TOEIC 20. Sch Toeic Cc bn click vo link ny download 1 s sch c scan bi TOEIC BOOK STORE C rt nhiu sch: Economy vol 2, Toeic Training 860, Tomato Compact, Toeic Hn Quc, Mozilge New Toeic, etc. Link: http://toeicbookstore.mov.mn/bv/toeic-book-store-toeic-book-store-toeic-booktoeic-book-store/10/p=1/download-ebook-toeic.html Cch th t hng v thanh ton xem ti y

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

V/ CCH THC THANH TON


Website: http://toeicbookstore.com/ CH : Vi nhng sn phm l sch, th y l sch photo t sch gc Gi trn bao gm c Cd nghe km theo TOEIC BOOK STORE ch nhn ship vi n hng >= 2 cun, vi n hng 1 cun, cc bn n trc tip a ch H Ni hoc thnh ph H Ch Minh ly. Cm n Sch TOEIC BOOK STORE cung cp l sch photo 100% t sch gc nn cht lng rt m bo ( ngoi tr 2 cun sch t luyn TOEIC 900 A v B l sch in ca c Mai Phng) Nu cc bn n ly sch th trc khi i gi in cho TOEIC BOOK STORE trc 1 ting ng h nh. Ti H Ni

Lin h trc tip qua ST: 0164.283.1275 (tt nht l bn nn gi tin nhn SMS). Ni dung SMS ghi r: * Tn sch cn mua: * a im giao sch: * Thi im giao sch trong ngy: Mnh s gi tin nhn xc nhn li trong thi gian sm nht.

ng k qua email: toeicbookstore@gmail.com. Ni dung email ghi r: * Tn KH: * S in thoi lin lc:

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

* Tn sch cn mua: * a im giao sch: * Thi im giao sch trong ngy: Mnh s lin lc li xc nhn thng tin trong thi gian sm nht. Nu qu 24h m cc bn khng thy mnh lin lc th vui lng sms nhc mnh 1 ting nh, v c nhiu lc mnh khng kp check mail. Cm n - ng k trc tip trn website: bn li comment v thng tin bng cch click vo mc lin h hoc cc bn ng nhp email v thng tin mua hng m sn phm bn chn, mi ngy mnh s check n t hng v xc nhn thng tin t hng.

ng k qua nick yahoo: starevening4078@yahoo.com, cc bn cng ghi r ni dung t hng

ng k qua page facebook: http://www.facebook.com/englishbookstore/. Bn cng ghi r ni dung t hng tng t nh trn qua page nh! Ti Thnh ph H Ch Minh

Lin h trc tip qua ST: 0126.783.8638 (tt nht l bn nn gi tin nhn SMS). Ni dung SMS ghi r: * Tn sch cn mua: * a im giao sch: * Thi im giao sch trong ngy: Mnh s gi tin nhn xc nhn li trong thi gian sm nht.

ng k qua email: toeicbookstore@gmail.com. Ni dung email ghi r: * Tn KH:

Website : http://toeicbookstore.com/

Hotline: 0164 283 1275(H Ni) 0126 783 8638(Tp.HCM)

* S in thoi lin lc: * Tn sch cn mua: * a im giao sch: * Thi im giao sch trong ngy: Mnh s lin lc li xc nhn thng tin trong thi gian sm nht. Nu qu 24h m cc bn khng thy mnh lin lc th vui lng sms nhc mnh 1 ting nh, v c nhiu lc mnh khng kp check mail. Cm n - ng k trc tip trn website: bn li comment v thng tin bng cch click vo mc lin h hoc cc bn ng nhp email v thng tin mua hng m sn phm bn chn, mi ngy mnh s check n t hng v xc nhn thng tin t hng.

ng k qua nick yahoo: vietnga2612@yahoo.com, cc bn cng ghi r ni dung t hng

ng k qua page facebook: http://www.facebook.com/englishbookstore/. Bn cng ghi r ni dung t hng tng t nh trn qua page nh! ==================================================== Ca hng sch online TOEIC BOOK STORE: Website: http://toeicbookstore.com/ Facebook: https://www.facebook.com/englishbookstore/ Tel: 0164.283.1275 (H Ni)| 0126.783.8638 (H Ch Minh) Add: i din 29 Nguyn Qu c (H Ni) | i hc Bch Khoa tp.HCM ( 268 L Thng Kit, phng 14, qun 10, Tp HCM)

Website : http://toeicbookstore.com/