Sie sind auf Seite 1von 17

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 NOTA. SIRAH TOKOH ISLAM IBNU SINA Riwayat Hidup 1.

Nama: Al-Husain bin Abdullah b Al-Hassan b Ali b Sina 2. Lahir: 370H/980M ( Afsyanah, Bukhara Turkistan ) 3. Keturunan: Turki 4. Gelaran: Ibnu Sina / aviecenna 5. Wafat: 428H/1037M ( Hamazan ) 6. Usia: 57 Tahun

Sifat Peribadi 1. Tekun mempelajari ilmu - membaca buku metafizik 40 kali karangan Aristotle 2. Taat beragama -sentiasa berdoa kepada Allah SWT -sering pergi ke masjid untuk memohon petunjuk 3. Pintar - Ilmu Naqliah ketika berusia 18 tahun 4. Berinovatif - Membuat penyelidikan dan menghasilkan karya Pendidikan 1. Mula belajar al-quran sejak umur 5 tahun 2. Menghafal al-Quran ketika berusia 10 tahun mempelajari ilmu tasawuf dan falsafah daripada Ismail az Zahid 3. Beliau mempelajari ilmu kedoktoran daripada Ibnu Yahya dan menguasainya ketika berusia 17 tahun

4. Belajar ilmu falsafah daripada Abu Abdullah An-Natili 5. Ilmu sains dan astronomi daripada Al-Biruni 6. Semasa berusia 16 tahun, beliau menguasai ilmu perubatan dan muncul sebagai pakar perubatan ulung Ketokohan Ibnu Sina dalam bidang pendidikan 1. Kepakarannya digunakan untuk merawat penguasa Bukhara Nuh b Mansur dan penguasa lain 2. Menghasilkan karya perubatan seperti al-Qanun Fi Al-Tibdan banyak lain karya telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa 3. Pencapaian yang dilakukan: -Penemuan penyakit baru dan puncanya -Penemuan dalam bidang farmasi -Membangunkan teknologi perubatan Pencapaian Ibnu Sina dalam bidang perubatan 1. Penemuan penyakit baru dan puncanya: pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus TB, penyakit rubella, cacar dan alahan 2.Penemuan dalam bidang farmasi: Menghasilkan ubat dan preskripsi mujarab, menghasilkan ubat bius 3. Membangunkan teknologi perubatan: Mencipta benang untuk menjahit pembedahan, mencipta picagari. Sumbangan Dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran 1. Menghasilkan 116 karya pelbagai bidang (falsafah, mantik, matematik, astronomi, kimia, fizik dan sains politik) 2. Tahun 1950 buku-bukunya diterjemahkan dalam bahasa arab dan dinamakan al-Muallafat Ibnu Sina (karya ibnu sina) 3. Ilmu perubatan berkembang maju hingga hari ini 4. Jasanya dihargai sehingga Universiti Pendidikan di Hungary telah mengambil namanya aviecenna collage

IBNU KHALDUN RIWAYAT HIDUP 1. Nama sebenar ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad 2. Dilahirkan pada tahun 732H/1332M di Tunisia 3. Dikenali sebagai Ibnu Khaldun sempena nama tempat kelahirannya di kawasan Khalduniyah di Tunisia 4. Keturunan Arab Yaman 5. Meninggal dunia pada tahun 808H/1406M di Kaherah Mesir ketika berusia 87 tahun 6. Dikebumikan di luar Babun Nasr (Perkuburan ahli sufi) SIFAT PERIBADI 1. Tekun mencari ilmu - sejak kecil mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah 2. Kuat ingatan - menghafal al-Quran sejak kecil serta menguasai pelbagai ilmu agam dalam usia belasan tahun 3. Berjiwa pemimpin - menjadi pegawai tertinggi Istana dan Ketua Hakim Negara 4. Kreatif - Berjaya mengenengahkan sejarah sebagai bidang ilmu tersendiri melalui karyanya alMuqaddimah 5. Bijak Berpidato - aktif berdebat untuk menambahkan ilmu PENDIDIKAN 1. Mendapat pendidikan awal daripada bapanya dengan mempelajari asas-asas agama seperti al-Quran, Feqah, Hadis dan Tauhid di Masjid al-Quba Tunisia 2. Menghafal al-Quran sejak kecil 3. Setelah dewasa beliau belajar Linguistik Bahasa Arab ( Nahu dan Saraf ) Usuluddin dan kesusasteraan.

4. Mempelajari ilmu Mantik, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah daripada beberapa orang ulamak terkemuka pada masa itu. 5. Ketika usia 18 tahun, terpaksa berhenti kerana Tunisia dilanda wabak taun 6. Melanjutkan pelajaran di Fez dengan beberapa orang ulamak yang terkenal JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG 1. Anggota Majlis Ilmiah di Fez 2. Perdana Menter di Bougie 3. Ketua Hakim Negara di Mesir SUMBANGAN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN ISLAM 1. Berjaya menganalisis aspek masyarakat, politik, ekonomi dan pendidikan dalam karyanya 2. Memberi idea dan panduan terbaik tentang asas pembinaan sesebuah tamadun iaitu mesti tertegak di atas kombinasi keunggulan rohani dan jasmani 3. Pelopor kepada pemikiran moden seperti sejarah, politik, ekonomi, sosialogi dan pendidikan 4. Karya beliau banyak mengaitkan sesuatu perkara dengan perkembangan rohani. Akal dan akhlak 5.Karya yang dihasilkan oleh beliau dalam pelbagai bidang telah dijadikan bahan rujukan dan kajian oleh para sarjana PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENGANALISIS LAPORAN SEJARAH BERDASARKAN PANDANGAN IBNU KHALDUN 1. Membandingkan antara peristiwa berdasarkan kaedah sebab musabab 2. Mengkaji peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa yang sedang berlaku 3. Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku 4. Mengambik kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. KARYA AGUNG IBNU KHALDUN 1. Al- Muqaddimah

2. Al-Ibar KEISTEMEWAAN KITAB AL-MUQADDIMAH 1. Telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing seperti Perancis, Turki, Jerman, Inggeris, Spanyol dan Melayu 2. Hasil pemikirannya dijadikan asas panduan kepada perkembangan ilmu sosiologi di Eropah 3. Menjadi rujukan semua pelajar di dunia dan rujukan utama sehingga kini. BUKTI IBNU KHALDUN TOKOH PELBAGAI ILMU 1. SEJARAWAN -Beliau mampu menganalisis tamadun dari segi permulaan, factor kegemilangan serta kejatuhannya - Beliau member tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi -Idea beliau dalam al-Muqaddimah telah menobatkan beliau sebagai tokoh sejarawan dan sarjana yang terunggul. 2. NEGARAWAN: - Menyandang banyak jawatan penting Negara selama 20 tahun - Antara jawatannya: Setiausaha Khas Bahagian Surat menyurat di Jabatan Kerajaan Tunisia ( 751H), Pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Abu Ishak dan Sultan Abu Annan, Anggota Majlis Ilmiah di Fez Maghribi, Anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim dan Duta di Granada. Qistina dan Maghribi. 3. BUDAYAWAN - Mendalami pengajian kesusasteraan dengan Syeikh Muhammad bin Bahri di Tunisia - Menghasilkan banyak syair semenjak zaman kanak-kanak lagi - Kemahirannya dalam syair terbukti dalam perbahasannya tentang syair dalam kitabnya alMuqaddimah

AS-SAYYED JAMALUDDIN AL-AFGHANI RIWAYAT HIDUP 1. Nama: al-Sayyid Jamaluddin bin Syafdar al-Afghani 2. Lahir: 1254H/1838M di perkampungan Asad Abad, Kabul 3. Keturunan: Bersambung dengan Imam at-Tarmizi 4. Gelaran: Al-Sayyid kerana bersambung keturunannya dengan Ali bin Abi Talib 5. Wafat: 5 Syawal 1314H/9 Mac 1897M 6. Usia: 60 tahun SIFAT PERIBADI 1. Mencintai ilmu pengetahuan 2. Mempunyai akal fikiran yang cerdas dan tajamserta berpandangan jauh 3. Memiliki semangat jihad yang tinggi 4. Suka merantau mengkaji kedudukan umat Islam serta menyebarkan idea Islahnya 5. Boleh bertutur banyak bahasa dunia PENDIDIKAN 1. Mendapat pendidikan awal daripada ayahnya dalam pelbagai bidang ilmu agama dan bahasa arab sehingga berusia 10 tahun 2. Menghafal al-Quran ketika usia 12 tahun 3. Umur 18 tahun telah dapat mendalami dan menguasai pelbagai disiplin ilmu seperti hadis, falsafah, mantik , usuluddin, perubatan dan ilmu kalam 4. Merantau ke India untuk mempelajari ilmu moden seperti matematik dan sains SUMBANGAN 1.Berusaha mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap keupayaan mereka untuk menentang penjajah 2. Merantau kebeberapa Negara untuk menyatukan umat Islam

3. Menyebarkan gerakan Islah bersama-sama Syeikh Muhammad Abduh di Mesir untuk mengubah pemikiran umat Islam kearah zaman kemajuanserta pembaharuan politik 4. Menghasil beberapa kitab ilmiah yang kreatif dan bermutu untuk menyokong gerakan islahnya KARYA 1. Berbentuk Ilmiah: -Al-Amal al-Kamilah -Ar-Radd Ala ad-Dahrain -Al-Kathirat -Tutimmah al-Bayan fi Tarikh Afghan al-Kathirat 2. Berbentuk Akhbar: - Al-Urwah al-Wusqa di Perancis - Akhbar Misr di Mesir - Akhbar at-Tijarah di Mesir -Akhbar al-Khafiqin di London. IDEA ISLAH JAMALUDDIN Maksud Islah: Pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik. BENTUK ISLAH 1. Mengembalikan kegemilangan umat Islam seperti zaman Khulafah ar-Rasyidin 2. Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui gagasan Al-Jamiah AlIslamiah 3. Mengkritik taklid al-Amma iaitu mengikut secara membuta tuli tanpa landassan al-Quran dan as-Sunnah 4. Menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan sesuai disemua tempat dan masa 5. Menyedarkan umat Islam keburukan fanatic mazhab yang boleh memecahbelahkan kesatuan umat Islam KESAN ISLAH 1. Umat Islam mula kembali kepada amalan ajaran Islam yang sebenar

2. Umat Islam mula mengkaji fahaman dan amalan mereka agar menepati tafsiran al-Quran dan as-Sunnah 3. Mengembalikan keyakinan umat Islam akan kemuliaan dan kekuatan yang ada pada diri mereka untuk mengusir penjajah dari tanah air 4. Menimbulkan kesedaran di kalangan umat Islam berjuang membebaskan tanah air daripada penjajahan barat.

SYEIKH MUHAMMAD ABDUH RIWAYAT HIDUP 1. Nama: Muhammad bin Abduh bin Hassan Khairullah 2. Lahir: 1266H/1849M di Mahallah Nasr di Tanta Mesir 3. Keturunan: Turki 4. Gelaran: Syeikh Muhammad Abduh 5. Wafat: 1314H/1905M di Dramel, Iskandariah Mesir 6. Umur: 56 tahun SIFAT PERIBADI 1. Kuat ingatan- hafal al-Quran umur 12 tahun 2. Memiliki keperibadian yang tinggi 3. Berpandangan luas 4. Seorang yang kreatif 5. Mempunyai pemikiran yang tajam 6. Kuat beribadat dan berpegang teguh dengan ajaran Islam 7. Berani menyatakan idea Islahnya walaupun berhadapan dengan pancaroba 8. Tegas dan penyayang kepada anak-anak muridnya PENDIDIKAN 1. Sejak kecil telah belajar membaca dan menulis dari bapanya 2. Umur 10 tahun, bapanya telah menyerahkannya kepada seorang guru untuk mengajar alQuran dan Berjaya menghafal 2 tahun kemudian 3. Umur 13 tahun mempelajari bahasa Arab di Sekolah al-Jamik Al-Ahmadi di Tanta 4. Menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir

5. Tahun 1877 memperolehi ijazah di Universiti Al-Azhar 6. Tahun1882 beliau pergi ke Paris, Perancis dan belajar bahasa Perancis dan ilmu kemajuan Barat ALIRAN PEMIKIRAN 1. Aspek Akidah - Menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar serta menyesuaikan dengan kehendak semasa - Menolak taklid buta - Mengajak umat Islam mempelajari ilmu nakliah dan akliah bagi mempertingkatkan daya fikir -Berusaha keluar dari belenggu penjajah samada fizikal dan pemikiran 2. Aspek Integrasi -Menyarankan agar bidang ilmu Fardu Kifayah seperti sains, matematik, falsafah dan geografi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universiti. 3. Aspek kecekapan Pentadbiran -Menyarankan sistem pentadbiran kehakiman diislahkan kerana tidak sistematik -Pengislahan yang dilakukan diabadikan dalam karyanya at-Tahrir Fi Islah al-Mahakimis Syariyyah. METHOD ISLAH SYEIKH MUHAMMAD ABDUH 1. Melalui proses pengajaran di Masjid al-Husain, Darul Ulum dan Universiti al-Azhar 2. Melalui media massa seperti Majalah al-Urwatul Wusqa dan Akhbar al-Waqaie alMisriyyah 3. Melalui karya ilmiah seperti Risalah at-Tauhid dan Tafsir JuzI Amma 4. Melalui jawatan yang disandang seperti Hakim Mahkamah Rayuan Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir FAKTOR YANG MENDORONG BELIAU MELAKUKAN ISLAH DALAM PENDIDIKAN 1. Inspirasi daripada gerakan Islah yang dibawa oleh gurunya Sayyid Jamaluddin yang menjurus ke arah integrasi ilmu 2. Kesedarannya terhadap keperluan islah di dalam kurikulum sekolah dan university di Mesir yang ketinggalan zaman

3. Sistem pendidikan pada masa itu yang lebih menjuruskan ke arah taklid buta dan jumud ( pasif) 4. Kekurangan prasarana pendidikan serta bantuan kerajaan menyebabkan golongan miskin terpinggir IDEA ISLAH SYEIKH MUHAMMAD ABDUH DALAM PENDIDIKAN 1. Mewujudkan matapelajaran matematik, geomatri, algebra, geografi, sejarah dan seni khat. 2. Mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. 3. Mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar universiti al-Azhar. 4. Menyediakan peuntukan gaji guru dari perbendaharaan Negara dan wakaf Negara, 5. Memperbaiki asrama pelajar dan menekankan aspek keselamatan dan kesihatan. PEMBAHARUAN SYEIKH MUHAMMAD ABDUH TERHADAP MASYARAKAT ISLAM 1. Mengubah pandangan umat Islam terhadap Islam yang terikut-ikut dengan sebahagian sarjana muslim yang jumud dan pasif 2. Menganjurkan umat Islam berijtihad dan berijmak iaitu mengkaji dan mentafsir berdasarkan al-quran dan as-Sunnah 3. Menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu moden dan memasukkan ilmu tersebut ke dalam kurikulum Universiti al-Azhar. KARYA SYEIKH MUHAMMAD ABDUH 1. Risalah at-Tauhid 2. Tafsir Juz Amma. 3. Tafsir Suratul Asr. 4. Risalah Al-Rad Ala Al-Dahriyyin SYEIKH TAHIR JALALUDDIN RIWAYAT HIDUP 1. Nama: Muhammad Tahir bin Syeikh Muhammad bin Ahmad Jalaluddin 2. Lahir: 7 Nov. 1869M di Ampek Angkek, Bukit Tinggi Sumatera Barat

3. Keturunan: Melayu Minangkabau 4. Meninggal Dunia: 26 Okt. 1956 di Kuala Kangsar 5. Dikebumikan di Tanah Perkuburan Jalan Baru, Kuala Kangsar SIFAT PERIBADI 1. Seorang yang menepati masa 2. Seorang yang mencintai ilmu 3. Seorang yang suka membaca 4. Jiwanya sebati dengan semangat jihad PENDIDIKAN 1. Umur 12 tahun dihantar oleh ibubapanya belajar di Mekkah 2. Di Mekah beliau tinggal bersama Syeikh Ahmad al-Khatib ( Mufti Mazhab Syafie di Masjidil Haram) 3. Usia 24 tahun beliau menyambung pelajaran ke Universiti al-Azhar dalam bidang ilmu Falak 4. Setelah tamat belajar beliau pulang ke Mekah dan mengajar di Masjidil Haram selama 2 tahun JAWATAN YANG PERNAH DISANDANG 1. Guru di Masjidil Haram selama 2 tahun 2. Mudir (Guru Besar) di Madrasah Haji Taib Parit Jamil, Muar Johor 3. Pendidik dan Pengetua di Madrasah al-Masyhor, Pulau Pinang selama 3 tahun 4. Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping 5. Mufti Negeri Perak selama 3 tahun 6. Nazir sekolah-sekolah Agama Johor 7. Mufti Negeri Johor.

MESEJ ISLAH SYEIKH TAHIR 1. Mengamalkan ajaran Islam yang sebenar berteraskan al-Quran dan as-sunnah 2. Meninggalkan adat lama yang masih dipengaruhi dari agama Hindu 3. Menghindari daripada kongkongan khurafat dan syirik yang menyesatkan 4. Menjauhi perkara negative dari luar khususnya barat 5. Mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan Kifayah CARA SYEIKH TAHIR DALAM MENYAMPAIKAN IDEA ISLAH 1. Melalui penerbitan majalah al-Imam bersama Syeikh al-Hadi di Singapore 2. Melalui jawatan Mufti di Perak dan Johor yang disandangnya 3. Melalui proses pengajaran sebagai seorang guru di Madrasah al-Mansyhur, Pulau Pinang dan Madrasah Hj Taib di Johor. RINTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MEMPERJUANGKAN IDEA ISLAH 1. Mendapat penentangan hebat daripada kalangan ulamak tradisional terutama di Malaysia 2. Mendapat kekangan daripada pihak penjajah Belanda yang berasa kedudukan semakin terancam akibat kebangkitan orang melayu 3. Akibatnya pada tahun 1927M, beliau telah dipenjara oleh pihak Belanda selama 6 bulan kerana dituduh menentang Belanda SUMBANGAN DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN 1. Bidang Pemikiran: -Berusaha menyalur idea Islah serta maklumat intelektual Islam melalui majalah al-Imam sehingga mencetus semangat kemerdekaan daripada cengkaman penjajah - Berusaha membebaskan umat Melayu dari sebarang unsure penjajahan fizikal dan pemikiran - Pelopor gerakan Islam yang berteraskan al-Quran dan as-Sunnah dan berusaha membebaskan pemikiran sempit umat Islam 2. Bidang Pendidikan: -Menubuhkan Madrasah Al-Iqbal Islamiah di Singapura bersama rakannya Raja Ali bin Ahamad bagi memperkembangkan pendidikan Islam -Menerbitkan majalah al-Umm yang telah disebarkan ke seluruh Tanah Melayu dan Indonesia -Memegang jawatan sebagai guru dan mudir

-Nazir sekolah-sekolah Agama Johor 3. Bidang Ilmu Falak -Pengembang Ilmu Falak di Malaysia -Digelar Al-Falaki disebabkan kemahirannya dalam ilmu Falak 4. Bidang Sastera -Merupakan penggiat sastera -Kemahirannya dalam bidang sastera terserlah dalam penulisannya seperti majalah al-Imam. HAMKA RIWAYAT HIDUP 1. Nama : Abdul Malik Bin Sheik Abdul Karim Bin Sheikh Muhammad Amrullah. 2. Lahir : 13 Muharram 1362 Hijrah bersamaan 16 Februari 1980 M. 3. Tempat Lahir : Sumatera Barat, Indonesia. 4. Bapanya : Sheik Abdul Karim seorang ulama terkenal yang membawa perubahan di Minangkabau. 5. Usia : 73 tahun. 6. Meninggal : 24 Julai 1981M SIFAT PERIBADI 1. Petah berpidato 2. Berjiwa seni 3. Bersikap berani 4. Suka berpakaian kemas 5. Seorang yang pintar dan bijak PENDIDIKAN 1. Mempelajari al-Quran dan asas agama daripada bapanya. 2. Pendidikan rendah di sekolah Desa Padang Panjang di sekolah Agama at-Tawalib yang didirikan oleh bapanya.

3. Mengikuti pengajian di masjid-masjid dan surau. 4. Guru-gurunya: Sheikh Ibrahim Musa, Sheikh Ahmad Rasyid. 5. Masa lapang dihabiskan di perpustakaan. KEGIGIHAN HAMKA MENYEBARKAN DAKWAH DI NUSANTARA 1. Sejak 17 tahun melibatkan diri dalam kegiatan dakwah dengan menerbitkan majalah Hatibul Ummah. 2. Mengasaskan Persatuan Hindia Timur untuk mengajar haji kepada jemaah Indonesia pada tahun 1927. 3. Mengasaskan kuliah al-Mubaligh pada tahun 1935M. 4. Menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat pada tahun 1936M. 5. Mengasaskan beberapa majalah seperti Menara, Merdeka, Perundangan Panji Masyarakat dan Gema Islam. 6. Tahun 1953 dilantik sebagai anggota pimpinan pusat Muhamadiyah. ANUGERAH YANG DITERIMA OLEH HAMKA 1. Anugerah Doktor Kehormat oleh Universiti al-Azhar Mesir tahun 1959M. 2. Anugerah Guru Besar (Profesor) oleh Universti Moestopo, Jakarta pada tahun 1960M. 3. Anugerah Doktor Kehormat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974M. SUMBANGAN HAMKA DALAM BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN Tokoh ulamak yang telah membawa pembaharuan yang besar kepada umat Islam khususnya di Nusantara -Tokoh reformasi Islam yang terkenal dalam bidang falsafah dan tasawuf -Penerus idea Islah yang dibawa oleh Sayyed Jamaluddin dan Muhammad Abduh di Nusantara -Hasil karya beliau dalam bidang agama, kesusasteraan dan falsafah menyentuh secara langsung kehidupan umat Islam di rantau ini -Banyak berjasa dalam penyebaran Islam dalam bahasa Indonesia SEJARAH PERJUANGAN HAMKA 1. Mengetuai Front Pertahanan Nasional untuk menyekat kemaraan Belanda di Indonesia.

2. Melancarkan penentangan terhadap khurafat, bidaah, dan tarekat kebatinan yang sesat/mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. 3. Menyampaikan ajaran Islam tanpa rasa takut dan gentar. 4. Lantang mengkritik pentadbiran kerajaan Indonesia yang menyebabkan beliau dipecat daripada jawatan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. (MUI). 5. Beliau pernah dipenjara bersama tokoh-tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia. RINTANGAN DIHADAPI OLEH HAMKA DALAM GERAKAN ISLAHNYA 1. Dipecat dari jawatan Ketua Umum Ulamak Indonesia kerana kelantangannya mengkritik kepincangan pentadbiran kerajaan Indonesia 2. Pernah dipenjara bersama tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia atas hasutan komunis HASIL KARYA 1. Dalam Bidang Agama -Tafsir al-Azhar. -Tasawuf Moden. -Pedoman Membanding Islam. -Arkanul Islam. -Sejarah Umat Islam. -Revolusi Agama 2. Dalam bidang Falsafah -Falsafah Hidup -Lembaga Hidup -Falsafah Ideologi Islam -Expensi Ideologi -Pandangan Hidup Muslim 3. Dalam bidang Sastera -Tenggelamnya kapal Van Der Wijck -Di bawah Lindungan Kaabah -Laila Majnun -Mandi Cahaya Tanah Suci -Menunggu Beduk Berbunyi. PENUTUP

Alhamdulillah syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, dapatlah saya menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan kepada saya ini. Saya berharap dengan terhasilnya folio ini, saya dapat memantapkan lagi pemahaman saya berkenaan tokoh-tokoh tersebut. Jutaan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam membantusaya secara langsung mahupun tidak langsung demi menyelesaikan tugasan ini. Segala bantuanyang disumbangkan amatlah dihargai. Kebanyakan daripada kita hanya tahu nama tokoh-tokoh tertentu tanpa mengetahui latar belakangdan sejarah hidup tokoh tersebut. Walaubagaimanapun, setelah saya menelaah dan mencarimaklumat berkenaan tokoh-tokoh tersebut, saya dapati banyak kelebihan tokoh yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.Terdapat banyak ciri-ciri keistimewaan dalam diri setiap tokoh seperti latar belakangnya,sumbangan terhadap negara dan agama, serta karya-karya yang telah dihasilkan. Sumbanganmereka harus dihargai dan dijadikan tauladan oleh generasi muda zaman ini dan akan datang.