You are on page 1of 39

Ako eli ivot Ne dohvataj se nemoci u onom to je rjeivo Ako eli mir, Ne vodi brigu o onom to je neizljecivo Bediu-z-Zeman

Said An-Nursi BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIMI Posveta ladim generacijama nadolazecim iza nevidljivog! " herojima islamskog #mmeta koji $ristaju na ladama imana! Svima onima na koje je #staz An-Nursi gledao okom $rovidnosti, i zavolio ih, $isao im, u njih $oloio svoje $ouzdanje i nadu! %nima cije ce se odredenje uskoro otvoriti! $osvecujemo ovu knjigu, u nadi da ce u njoj $ronaci svjetlo nade i kljuc vjecnog imanskog ivota& Predgovor Sve krvave tragedije u historiji naroda i sva deavanja i zaokreti od temeljnih $ravaca kretanja u ivotu zajednica, imaju svoje velike ljude, jedinstvene genije' ruka boanske $rovidnosti se $rua da ih izaalje usred te ogromne vreve, kako bi $oveli tok dogadaja i is$rijecili se izmedu svog naroda i $ada u $rovaliju nestanka i uasnog iskakanja iz okvira njegove $rolosti i civilizacije& Bediu-z-Zeman Said An-Nursi je jedan od tih velikana, na cija je $leca Allah #zvieni nabacio odgovornost uzdizanja obnovom ivota u imanu to se ustaloio u srcima, i izdravanjem $od teinom one unitavajuce i razorne struje koja je $rijetila da otrgne muslimanski turski narod od njegove $rolosti, vjere i "slama& %va knjiga je jedan skroman $okuaj koji se bavi ivotom ove velike, izdane i $lodonosne licnosti, i stajanja na obali njegovog dubokog, nedokucivog, beskrajnog mora, ciji su dragulji neiscr$ni i biseri beskrajni& oe se reci da ova naa knjiga istrauje dva $itanja( )rvo( istrauje jedan historijski $eriod iz novijeg ivota *urske i duboke i $re$oznatljive tragove koje je licnost #staza An-Nursija utisnula u $oliticki, intelektualni i drutveni ivot turskog naroda& *aj utjecaj koji je jo $risutan, nastavlja djelovati i +unkciju vriti i nakon njegove smrti, neka je Allahovo zadovoljstvo na njega& %vaj trag je jasan i ocigledan, o$i$ljiv golom rukom, a $riznaju ga cak i njegovi ne$rijatelji i $rotivnici& ,rugo( knjiga izlae ivoto$is jednog od elitnih islamskih daija novijeg vremena, tako da kroz $roucavanje njegovog ivota moemo $otvditi jednu od najvelicanstvenijih $ovijesnih cinjenica, a ta je da je ova uzviena Boja vjera dinamicna, dugovjecna i mocna da udovoljava na svakom mjestu i u svakom vremenu& "sto tako, da je ta vitalnost mocna uzdignuti narode i zajednice i $redati joj uzde svijeta, kadgod se u njoj oku$e zdrava i svjesna srca, bistre glave, otvoreni umovi, savrena $redanost i zbiljski rad&

-jerujemo da je ova naa knjiga najobuhvatnije djelo koje se do sada o njemu $ojavilo na ara$skom jeziku' molimo od Allaha, #zvien je, $odrku u rasvjetljavanju i drugih as$ekata ivota i djela ovog cijenjenog #staza u vremenu koje nadolazi& .njiga se sastoji iz tri dijela( )rvi dio( obraduje njegov unekoliko detaljan ivoto$is' ,rugi dio( je analiticka studija )oslanica Nura /0esailu-n-Nur1, a to su $oslanice koje je $isao u toku dvadeset tri godine svog ivota $rovedenog izmedu zatvora, $rotjerivanja i $rogona& *reci dio( su inter$retacije $rimjera izvucenih iz sveuku$nosti djela )oslanica Nura& # svakom od ova tri dijela temeljili smo se na izvornoj literaturi na turskom jeziku, tam$anoj i u ruko$isu& olimo Allaha #zvienog i ocnog da ovaj na $osao ucini iskrenim u Njegovo $lemenito ime, %n je zaista Blizak i Susretljiv& A zakljucna dova naa je da zahvala $ri$ada Allahu, 2os$odaru svjetova& Autor "hsan .asim As-Salihi )rvi dio( Saetak ivoto$isa Bediu-z-Zeman An-Nursija 3456-3675 $o 8idri 397:-35:; $o kalendaru #vod )rije nego to $ristu$imo obradi ivoto$isa #staza Bediu-z-Zemana Saida An-Nursija, neo$hodno je ukratko izloiti znacajne dogadaje e$ohe u kojoj je ivio i tragicna i bolna deavanja koja su ostavila duboke rane u njegovoj svijesti i srcu dok je $osmatrao svoj #mmet kako tr$i i stenje $od njihovom teinom& 0oden je, Allah mu se smilovao, u vrijeme sultana Abdul-8amida ,rugog, u sumrak ivota %smanske drave, koja je bila na izmaku& Bio je ocevidac vremena otimanja i navale ne$rijatelja oko $revlasti nad ovom dravom, nagonjenih mracnom $akocu $rema "slamu olicenom u dravi 8ila+eta& " u$rkos svih nastojanja sultana Abdul-8amida u cilju ocuvanja njegove ras$rostranjene drave tokom trideset tri godine, oslanjajuci se na svoju $oliticku smjelost, korietenje medunarodnih $rilika i $okuaja budenja "slamskog svijeta i ukazivanja na nunost una$redenja jedinstva i medusobne $ovezanosti izmedu njihovih naroda $red vrtlozima nadolazecim iz na$ete <vro$e, sve je dolo $rekasno& =er, strani su lobiji vec bili us$jeli u iznalaenju, u srcu same drave, oslonaca koje su u $ogodnom trenutku iskoristili za $otresanje stabla drave iz korijena, a nakon toga i dokrajcenje njegovog tru$a i ogranaka&

Zavjere su do u krajnje detalje bile skovane u katakombama i loama stranih $ijunskih slubi, tako da sultan nije mogao s$rijeciti $revrat kojeg su is$lanirale strane sile, u$otrijebivi $ostrojbe organizacije Al-"ttihad va-t-*arakki />=edinstvo i na$redak?1 za njegovo izvrenje& Nakon uklanjanja sultana s vlasti, svjetska sredstva $ro$agande su $oduzela iroku kam$anju koja je us$jela u blacenju ugleda ovog obes$ravljenog sultana i njegovom olicavanju kao >@rvenog sultana?, tj& krvnika i delata, to ne odgovara istini i zbilji, buduci da su slubeni dokumenti i moderna historiogra+ska istraivanja utvrdila krivotvorenost svih tih kam$anja& -aljda njegov ne$o$ustljivi stvav $rema cionisti <manuelu .arassou i odbijanje da $re$usti i jedan $edalj teritorija )alestine Aidovima, $ojanjava motive tih razbjenjelih o+anziva& Zatim su $obornici $okreta Al-"ttihad va-t-*arakki doveli sultana ehmeda 0eada i $oceli $reko njega s$rovoditi $olitiku kakvu su eljeli u novoj dravi, ujedno stu$ajuci na odgovorne +unkcije i komandna mjesta, kako bi mogli vriti utjecaj na drutveni ivot i, korak $o korak, $ribliiti ga modelima ivota evro$ske civilizacije, u koju su bili zaljubljeni& "ako su $obornici Al-"ttihada izvikivali slogan BSloboda, bratstvo i jednakostB, nametnuli su crveno-krvavu diktaturu, a $rotivnike u zasjedama lovili nasred ceste' $oduzeli su likvidaciju onih u kojima su naslucivali $rotivljenje njima& Nisu se zadovoljili samo time, nego su uvukli %smansku dravu u )rvi svjetski rat bez ikakvog o$ravdanja, to je na kraju dovelo do njenog cije$anja u najnakaznijem obliku& -ode organizacije Al-"ttihad va-t-*arakki su zatim $objegle u emigraciju, ostavivi da #mmet snosi tragicne $osljedice ovog unitavajuceg rata, koji je zemlju doveo $od cizmu stranih armija& Nakon smrti sultana ehmeda 0eada - koji je $reselio u toku rata - doao je sultan ehmed -ahidu-d-,in, koji je mrzio Al-"ttihad& %vaj je sultan doao u vrijeme kad je drava vec bila izgubla rat, a <nglezi, 2rci, *alijani i Armeni za$osjeli razne oblasti *urske& @ak je i "stanbul bio $od engleskom oku$acijom, to znaci da je sultan, ustvari, bio zatocenik u rukama <ngleza& *o je bila nesretna slika stanja kojeg je rat ostavio iza sebe( narod $oraen, iscr$ljen od rata, jeci $otlacen $od nogama vojske, a duboke rane usjecene u svijesti ovog #mmeta koji je izgubio sve to kroz vjekove bio izgradio svojim znojem, $obornocu i vjerovanjem& %no to zadivljuje je da je Bediu-z-Zeman, Allah mu se smilovao, $redvidao ovu strahovitu tragediju& @esto je u$ozoravao ovlatene i odgovorne sultanove i vladine cinovnike da je stoljece koje je nadolazilo >stoljece nauke?' stoga su vjerske kole koje su tada $ostojale i ogranicavale se samo na vjerske disci$line, neadekvatne da $roizvedu mlade generacije s$osobne uhvatiti se u kotac sa zaljubljenicima za$adne civilizacije, sve dok te disci$line ne budu ojacane modernim svjetovnim naukama& Zato je o$ominjao, alarmirao i o$ravdavao u mnogim svojim hutbama, brojnim govorima, $isanim djelima, licnim kontaktima, obilascima gradova i $redgrada! sve to u cilju budenja #mmeta i odgovornih iz stanja nemara, koje je $redugo trajalo, i u$ozorenja na ocekivanu katastro+u& edutim, njegov $ovik nije naiao osim na gluhe ui i okorjela srca koja nisu shvatala, dok se katastro+a nije desila& *urski narod vie nije $osjedovao nicega osim duboki iman kojim se su$rotstavljao stranim olujama, i tititio od strijela ne$rijatelja i bajoneta kolonijalizatora& " cim se ovim narodom

ocuo zov imana i u njegovoj svijesti odjeknuo krik "slama, on se $odigao na za$anjujuci ustanak i $oceo $riku$ljati ono to je $reostalo od moci i $ri$remati $reostale snage, te odlucio u$ustiti se u oslobodilacki rat $rotiv osvajaca, onaj $oznat $od imenom >%slobodilacki ratt?& %vdje #staza, Allah mu se smilovao, vidimo u $rvim redovima i u $rvim rovovima, u "stanbulu, ne $rihvativi da ode nigdje drugo, izvravajuci svoju svetu dunost $rotiv zavojevaca najbolje to moe& A sultan -ahidu-d-,in je bio $otajno odobrio borbu za osamostaljenje i $reovladava miljenje da je on taj koji je za$ovjednicima tog rata omogucio tajni bijeg u Anadoliju, kako bi $oveli vjernicki narod i s njim se u$ustili u rat $rotiv oku$atora& Narod je bio s$reman rtvovati sve to mu vrijedi i znaci za svoju vjeru i slobodu, i a$solutno je odbacivao da bude $redvoden od bilo koga od koga se osjetio zadah $rotivljenja "slamu& Stoga je borba za nezavisnost $ojam za bitke koje je $redvodio dihad na Allahovom $utu, jer nikakva druga ideja nije bila mocna $odici motivaciju i moral ljudi, te ujediniti #mmet radi ulaska u unitavajuce bitke $rotiv vojski nekoliko drava, u izuzetno loim okolnostima& edutim, cim je stvar u svoje ruke uzeo usta+a .emal i $ostao $rvi covjek u dravi, ukinuo je 8ila+et, erijatske zakone zamijenio vicarskim, eliminirao sve $rotivnike koji su ranije bili s njim u za$ovjednitvu, te silom nametnuo i zakonima $ro$isao za$adnjacki stil ivota, a njihovo krenje ucinio zlocinom ciji se $ocinilac kanjava najstroim kaznama& Ara$ski a+abet je zamijenio latinskim $ismom, Cerijatom $ro$isani ezan zamijenio ezanom na turskom jeziku! .ao i ostale strane mjere& *u, na tom o$asnom zavoju u ivotu #mmeta i $red ovim razornim olujama koje su $otresle cjeloku$ni drutveni ivot, $ojavio se i Bediu-z-Zeman, kako bi zastu$io interese #mmeta i $odnio teret zadatka kojem je $osvetio sebe, svoj ivot i svaki trenutak svog vremena, daleko od $olitickih loa i kuloara, i $redao se $isanju )oslanica Nura /0esailu-n-Nur1 i njihovoj distribuciji medu razlicitim slojevima #mmeta, u krajnje osjetljivim i tekim okolnostima, da bi $reko njih $ri$remio jedno idealno islamsko drutvo, koje odie vitalnocu i vjerom& A sad cijenjenom citaocu $re$utamo da se licno u$ozna s djelom ovog velikog covjeka u svjetlu a$solutno najvelicanstvenijeg $oziva, a to je $oziv "slama& )rvo $oglavlje( 0ano ivotno doba 3456-36D6 $o 8idri 397:-354: $o kalendaru 0odenje # brdima EEE EEE, ciji snijegom $rekriveni vrhovi $rodiru u vedro i bistro nebo, s jutarnjom rosom rodio se Said An-Nursi u selu Nurs, jednom od sela distrikta 8izan $okrajine Bitlis, u istocnoj Anadoliji, godine 3456& $o 8idri, odnosno 397: $o kalendaru&

Njegov otac ,ervi irza je bio $oboan, toliko da su ga navodili za $rimjer' nikad nije okusio harama, niti je djecu nahranio necim to nije bilo halal& @ak i kad bi se vracao sa stokom s $anjaka, vezao bi joj usta kako ne bi us$ut $asla s tudih njiva& A majka njegova Nurija kae da nikad nije zadojila svoju djecu a da nije bila cista i $od abdestom& ,jetinjstvo @rte nadarenosti i inteligencije su se istakle na malom Saidu jo od malena, jer je bio ljubo$itljiv i radoznao za sve to mu je bilo nerazumljivo& )risustvovao je sijelima odraslih i sluao njihove diskusije o raznovrsnim temama, a $osebno ucene ljude svog sela koji su se sastajali u kuci njegovog oca za dugackih zimskih noci& =ednom mu je kroz misao $rolo jedno duhovito $itanje& 2ovoreci o sebi, kae( ># vrijeme djetinjstva, razgovarao sam sa svojom matom( F.ojem od dvoje bi dala $rednost( lagodnom ivotu koji traje milion godina, u$rkos dunjalucke vlasti i $odsjecanja da je na kraju toga nitavilo, ili vjecnom $ostojanju, u$rkos teini ivljenjaG -idjeh da $rieljkuje ovo drugo, a grozi se $rvog, govoreci( FNe elim nestanak, nego vjecni ostanak, $a makar i u dehennemu&? Bio je $onosit i cestit, nije $odnosio ne$ravdu, a nasilnost je izbjegavao jo od malena& %vakvo $onaanje se kod njega jo razvilo i ojacalo kad je odrastao u $unoljetnog covjeka i odrazilo se na njegovo $ostu$anje sa slubenim licima i vlastima& )rvi zakoracaji u nauku Svoje $rvo obrazovanje stekao je u mektebu u selu *ag $red uciteljem ehmed <+endijom godine 3994, dok je kod svog starijeg brata ula Abdullaha $ohadao nastavu u dane sedmicnog odmora& Ali u ovom selu nije ostao dugo, $a je svoje kolovanje nastavio u selu )irmis& Sistem mekteba u "stocnoj Anadoliji u to vrijeme je $ocivao na izdavanju odobrenja za otvaranje vjerskih i svjetovnih kola svakom di$lomiranom ucenjaku& *rokovi ucenika su bili na teret osnivaca kole ako je imao mogucnosti, a ako ne, onda su ti tokovi snoeni iz sredstava zekata i $riloga imucnih& Zato su se ucenici vjeskih kola razilazili $o selima radi $riku$ljanja zekata da bi osigurali svoju kolarinu& edutim, mali Said nije bio zadovoljan za sebe da $rima zekat i sadaku, zato kad su se njegove kolege ras$odijelile $o selima da $riku$ljaju zekat, nije iao s njima& *o je kod stanovnika sela izazivalo $otovanje i divljenje, $a su medu sobom $riku$ljali materijalnu $omoc i njemu je davali& Ali, on je i to odbio $rimiti, te su bili $risiljeni $redati je njegovom bratu ula Abdullahu& A godine 3999& otiao je u Bitlis i u$isao se u kolu ejha <mir <+endije& Ni u noj nije boravio dugo, jer je ovaj ejh odbio da ga $oducava zbog njegove malodobnosti, te ga je $ovjerio nekom drugom& *o je njega uvijedilo i zato se za$utio u kolu ir 8asan -eli u ukus, zatim u jednu kolu u oblasti .ava& jesec dana $oslije otiao je s $rijateljem $o imenu ula ehmed u kolu u srezu Bajazid, koji $ri$ada $okrajini Agri& %vdje je za$ocelo temeljito vjersko obrazovanje u ivotu Saidovom, buduci da do tada nije ucio nita osim gramatike i mor+ologije& ,i$loma

# ovoj koli, $od nadzorom ejha ehmeda ,elalija, $roveo je Said tri mjeseca na$ornog i intenzivnog studija, u toku kojih je izucio svu literaturu koja se obicno $redavala u vjerskim kolama ovog ti$a& ,nevno bi iz tekstova najteih knjiga $roucio dvije stotine strana, bez obracanja na komentare i +usnote& # ovom $eriodu bio je odsjecen od svijeta, $rovodeci vecinu svog vremena - $osebno nocu $ored mauzoleja omiljenog $jesnika Ahmeda 8anija, gdje je nastavljao citati $od svjetlocu svijeca& Nakon is$unjenja ta tri mjeseca, $rimio je di$lomu od ejha ehmeda ,elalija& Nat$rosjecnost inteligencije 2odine 3995& otiao je u Bitlis i $risustvovao $redavanjima ejha ehmeda <mina, a odatle u grad Cirvan, gdje mu se nalazio stariji brat ula Abdullah& %datle u Siirt, gdje je doao u kolu cuvenog alima Hethullah <+endije& %n ga je u$itao( >"zucio si FSujutiju $role godine, eli li ove godine izucavati FAl-,ami G? >)roucio sam ga u $ot$unosti&B Hethullah <+endija je zatim $oceo nabrajati naslove knjiga, a ula Said mu je nastavio odgovarati da ih je u $ot$unosti izucio, tako da mu se ovaj cudio i u ali rekao( B)role godine si bio lud, jesi li i sadaGB .od toga je ula Said izrazio s$remnost da se $odvrgne is$itu iz te literature' i zbilja, nije se dvoumio ni kod jednog $ostavljenog $itanja, to je zbunilo i zadivilo ucenjaka, koji na kraju rece( >Iije$o, tvoja je inteligencija nat$rosjecna, ali hajde da $rovjerimo i tvoju memoriju& oe li nekoliko redaka iz ove knjige $rocitati dva$ut i zatim ih znati na$ametG? *ad mu je $ruio knjigu ekamatu-l-8ariri& ula Said je uzeo knjigu, $rocitao jednu stranicu iz nje jedan$ut i cijelu je za$amtio& *o je za$anjilo ucenog Hethuddin <+endiju i navelo da kae( >.ombinacija nat$rosjecne inteligencije i nat$rosjecne memorije je zaista vrlo neoubicajena $ojava&? *u je ula Said izucio knjigu ,amu-l-,avami /Zbika svih zbirki1 iz Nauke o temeljima erijatskih znanosti /#sulu-l-Hikh1 od "bn As-Sibkija, u $rosjeku sahat ili dva sahata dnevno, u $eriodu od jedne he+te, i to mu je bilo dovoljno da je nauci na$amet, to je navelo ucenog Hethullah <+endiju da na korici ove knjige is$ie slijedece rijeci( B# svojoj memoriji je sabrao FZbirku svih zbirki zbrojenu u zbiru /dana jedne he+te1B& Said @uveni Nedugo zatim $roirila se slava ovog nat$rosjecnog mladica, te su lokalni gradski ucenjaci $ohrlili kod njega radi ras$rava i u $okuaju da ga zbune svojim $itanjima, a on ih sviju uutkao, radi cega su mu dali naziv Saidi ehur, tj& @uveni Said&

Zatim je otiao u Bitlis, a odatle u grad *illo, gdje je odsjeo izvjesno vrijeme u jednom mjestu $obonosti i tu na$amet naucio Al-.amusu-l- uhit /<nciklo$edijski rijecnik1 od AlHejruzabadija do har+a >As-SinB& # godini 3954& ula Said je otiao u ardin, gdje je drao $redavanja u gradskoj damiji i odgovarao na $itanja namjernika& 2radski $oglavar /valija1 Nadir-beg, $oveden s$letkarenjem nekih ljudi, je osjetio da ta osoba $redstavlja o$asnost i da ce unijeti nemir u grad& Stoga je odlucio da ga $rotjera iz grada, te je vezanih ruku od strane andarmerije s$roveden u grad Bitlis& A tadanji valija Bitlisa, %mer-$aa, je ukratko nakon dolaska ula Saida saznao vrijednost ovog ucenog mladica i njegov ugled, te ga je zavolio i insistirao da se nastani s njim u njegovoj kuci& "s$rva je ula Said odbijao, ali je valija bio u$oran sve dok ga nije $rivolio da $rihvati, te mu odvojio sobu u svojoj kuci& *u se ula Saidu ukazala $rilika da se u$ozna s mnotvom naucne literature i brojne knjige nauci na$amet, kao to je $roucio i mnoge knjige iz oblasti islamske teologije, logike, gramatike, te+sira, hadisa i +ikha, te je naucio $reko osamdeset ka$italnih djela iz literature islamskih znanosti& Svakodnevno je na$amet $onavljao te knjige i kom$letirao ucenje svaka tri mjeseca& # ovom gradu je stekao svoje $osljednje vjerske lekcije od cijenjenog alima Cejha uhammeda Al.u+revija& ula Said u -anu 2odine 3956& otiao je u -an, na $oziv njegovog valije 8asan-$ae, i kod njega odsjeo, a zatim u kuci *ahir-$ae& Allah mu je u$rilicio susret s nekim ucenjacima modernih znanosti /geogra+ije, kemije, i dr&1, $a kad je uao s njima u ras$ravu, osjetio je svoju slabost u ovim oblastima& *o ga je navelo da se s velikom stracu baci na njihovo izucavanje, dok nije ovladao i os$osobio se u njima do mjere da je mogao $isati ras$rave i voditi diskusije s eks$ertima& # zbilja kratkom $eriodu us$io je ovladati matematikom, astronomijom, kemijom, +izikom, geologijom, +ilozo+ijom, historijom, geogra+ijom i drugim naukama& Zahvaljujuci svestranom ka$acitetu i $rodornoj inteligenciji, njegova se slava irom $rocula, i dobio je naziv Bediu-z-Zeman, >Henomen -remena?& "znenadujuca vijest # tom $eriodu, u vrijeme njegovog stanovanja u -anu, valija mu je iz lokalnih novina $rocitao iznenadujucu vijest, koja je silovito uzdrmala svo njegovo bice& Novine su $renijele izjavu britanskog inistra kolonija 2ladstona u britanskom ,omu naroda, koji se zastu$nicima, dok mu je u rukama bio $rimjerak .urani-kerima, ovako obratio( >,ok je ovaj .uran u rukama uslimana, mi necemo moci njima ovladati' stoga nemamo drugog izlaza nego da ga ukinemo ili da raskinemo vezu uslimana s njim!?

%va je vijest estoko $otresla njegovo bice i u sebi je donio odluku da ce cijeli svoj ivot uloiti u razotkrivanje nadnaravnosti .urana i vezivanje uslimana uz Allahovu .njigu& %n kae( >,okazat cu svijetu da je .uran duhovno sunce ciji je bljesak ne$otamnjiv i cija je svjetlost neugasiva&? 0adi toga je odlucio $odici islamski univerzitet u "stocnoj Anadoliji $od nazivom > edresetu-z-Zehra? />#cilite Az-Zahra?1, u $rilog sluenju .uranu& # cilju ostvarenja svoje zamisli, za$utio se u "stanbul& # "stanbulu 2odine 35;7& doao je u "stanbul i odsjeo u Cekerdi hanu u oblasti Hatih& %vaj han je bio $rebivalite mnogih mislilaca i $isaca $o$ut cuvenog $jesnika ehmeda Aki+a , u$ravnika nadzora $ro+esora Hatiha, cuvenog $ro+esora lingvistike $ro+esora ,elala, i drugih& # toku boravka u "stanbulu, na vratima svoje sobe je okacio $locu s nat$isom( >%vdje se dobije odgovor na svako $itanje i rjeenje za svaki $roblema, a da on ni od kog drugog ne $ita&? %vo je bila cudna obavjest i $rovokativna tvrdnja, to je jo uvecalo njegovu cuvenost - koja ga je $retekla u dolasku u "stanbul - iz elje mnogih ljudi da ga vide& 2os$odin 8asan Hehmi-$aa %glu o ovoj temi navodi svoja sjecanja ( >.ad je mladic koji se $redstavio kao Bediu-z-Zeman doao u "stanbul, ja sam studirao u koli Al-Hatih& @uo sam da je na vrata svoje sobe okacio $locu u kojoj kae neto u smislu( F%vdje se razjei svaka za$etljana stvar i dobije odgovor na svako $itanje, ali on ne $ita nikog& Nametnula mi se $omisao da neko ko izekne ovakvu tvrdnju, zasigurno je ludak& edutim, uzasto$ne $ohvale Bediu-z-Zemana od strane svih studenata i ucenjaka koji su ga $osjetili, u meni su izazvale elju da ga $osjetim& %dlucio sam izabrati i $ostaviti mu najzamrenije i naj$reciznije $itanje, a u to vrijeme su me svrstavali medu najna$rednije i najistaknutije u koli& .onacno, jedne od veceri, iz jedne knjige koja se bavi teolokim studijama sam izabrao neke zamrene teme na koje je nemoguce odgovoriti bez tomova knjiga& Sljedeceg dana doao sam mu u $osjetu i $ostavio mu $itanja& Njegovi su odgovori bili za$anjujuci, jer odgovarao je kao da je $rethodnog dana zajedno sa mnom bio i istraio literaturu& #vjerio sam se i smirio u saznanju da njegovo znanje nije bilo steceno - $o$ut naeg znanja - nego je urodeno&? )osjetio ga je i alim zvani 8asan <+endija koji je cijeli svoj $odui ivotni vijek $roveo $redajuci i nikad nije izostao s $redavanja osim jedan dan, a to je bio dan njegove $osjete Bediu-z-Zemanu Saidu An-Nursiju& Sljedeceg jutra nakon njegove $osjete, doao je na $redavanje rekavi svojim studentima( >Nikad nisam vidio nekog slicnog! %n je rijetkost! Nikad nije doao niko $o$ut njega!?

# "stanbulu je Said An-Nursi $odnio sultanu Abdul-8amidu $eticiju kojom zahtijeva otvaranje kola u kojima ce se u "stocnoj Anadoliji, gdje se nad stanovnitvom nadvilo neznanje i siromatvo, uz vjerske kole, izucavati matematicke, +izicke, hemijske i druge znanosti& .ritizirao je tiraniju i sistem bezbjednosti i obavjetajnu slubu dvora =ildiz , to je izazvalo gnjev sultanove svite - koja nije zastu$ala sultanovo miljenje - te su ga u$utili lijecnicima radi $retraga mentalnih s$osobnosti& A ljekarska komisija je donijela odluku o njegovom smjetanju u bolnicu *o$ta za duevno $oremecene& )rva tuba u $rvom sudskom $rocesu A tamo, kad bi neki od lijecnika doao radi is$itivanja njegovih mentalnih s$osobnosti, Said An-Nursi bi ga $resreo i odrao mu govor koji bi obuzeo cijelo srce doktora, koji nije mogao a da ne u$ie u svoju dijagnozu( BAko ima i trunka ludila u Bediu-z-Zemanu, onda na licu cijele zemlje ne $ostoji normalan covjek&? )otom je Bediu-z-Zeman $oslan u nistarstvo unutranjih $oslova gdje ga je na razgovor $rimio ministar& "zmedu njih je tekao sljedeci dijalog( inistar( BSultan ti alje ahsus selam, i $latu u iznosu hiljadu groa' a kad se vrati u svoje mjesto, dat ce ti $latu trideset lira& *akoder ti alje i osamdeset lira kao sultanski $oklon&? Bediu-z-Zeman( >Nikad nisam zaiskao $latu i necu je $imiti, $a makar bila i hiljadu lira& =er ja nisam doao s licnim ciljem, nego iz interesa zemlje& *o to mi nudite je obicno mito za utnju&? inistar( B*i ovim odbija volju sultanovu, a ona se ne odbija&B Bediu-z-Zeman( >=a odbijam, nek sultan bude $rinuden da me $ozove, tako bih mu mogao izreci rijec istine&? inistar( B)osljedice bi mogle biti nemile&B Bediu-z-Zeman( > nogi su uzocnici, a smrt samo jedna& Ako budem $ogubljen, $rirast cu za srce #mmetu, jer kad sam stiga u "stanbul, svoj sam ivot stavio na dlan! 0adite ta hocete, a ja stvarno mislim ono to kaem( elim $robuditi sinove #mmeta, a to ne cinim ni radi cega osim to sam $ojedinac iz ove zemlje' ne da bih $obrao neki rang& =er sluenje zemlji covjeka $o$ut mene is$unjava se samo ukazivanjem savjeta' a to se ne is$unjava osim njegovim vrenjem dobrog utjecaja' a to se ne $ostie osim na$utanjem licnih interesa& Stoga ja imam o$ravdanje kad odbijam $latu&? inistar( B%no na ta cilja vezano za irenje $rosvjete u svome kraju trenutno je na razmatranju Savjeta ministara&B Bediu-z-Zeman( BA zato se onda kasni sa irenjem $rosvjete a hiti u $ogledu $lateG Zato $rednost dajete mojoj licnoj koristi nad o$tim interesom #mmetaG? # Selaniku Zatim je otiao u Selanik i tu u$oznao ugledne licnosti $okreta Al-"ttihad va-t-*arakki, a buduci da je bio osoba koja zagovara slobodu i islamski $rinci$ ure, naiao je na

dobrodolicu kod rukovodstva Al-"ttihada& Nisu ga, medutim us$jeli $odrediti sebi, jer je ostao samostalan kao mislilac i licnost, $a kad je kod nekih od njih osjetio neis$ravnost i $rotivljenje vjeri, rekao im je( B#s$rotivili ste se vjeri i leda okrenuli Cerijatu&? # Selaniku je $oznati idov <manuel .arasso - voda masonske loe i clan osmanskog ,oma zastu$nika - zatraio susret s njim, u nastojanju da izvri utjecaj na Bediu-z-Zemana i njegovu cuvenu licnost uvuce u svoje redove& Bediu-z-Zeman je $rihvatio susret s njim i on se desio, medutim nije $otrajalo da idov izade od njega rekavi( >Zamalo da me ovaj cudnovati covjek svojom $ricom utjera u "slam&? A ovaj .raso je $rvi cionista mason koji je radio na izvrtanju hila+eta i svrgavanju sultana Abdul-8amida& .once$t slobode .ad je objavljen ,rugi )oredak u %smanskoj dravi na dan 46& jula 35;9&, $anju je uglavnom usmjerio na dranje hutbi i $isanje clanaka, u kojima je razradio konce$t slobode u "slamu i utjecaj "slama na $oliticki ivot& Zahtijevao je uvodenje divnog Ceriata, u$ozoravajuci na iskrivljeno tumacenje slobode, jer je $redosjetio $odle $okuaje i tajne u$live koji nastoje okoristiti se ovim $roglasom u do$rinoenju ciljevima obaranja "slama& 2ovorio je( >Sinovi moje domovine, nemojte $ogreno $rotumaciti slobodu, kako vam ne bi izmakla iz ruku& Ne lijevajte truhlo ro$stvo u sjajne kalu$e da nas na$ojite njegovom gorcinom' sloboda se ne moe ostvariti osim $rimjenom erijatskih $ro$isa i normi&? Susret sa ejhom s Al-Azhara # ovom $eriodu u "stanbul je stigao -rhovni mu+tija <gi$ta, ejh Bahit Al- utii , $a su istanbulski ucenjaci - koji su bili nemocni da ubijede Saida An-Nursija - eljeli da on s njim ude u $olemiku& Cejh Bahit je to $rihvatio, te je iskoristio $riliku dok se on nalazio u ka+ani u blizini damije Aja So+ija, nakon namaza, kako bi za$oceo razgovor s njim, $red ocima sku$ine alima& #$utio mu je slijedece $itanje( >.akvo je tvoje miljenje o sadanjem stanju sloboda u %smanskoj draviG " ta misli o civiliziranosti <vro$eGB Said An-Nursi mu je odgovorio( >%smanska drava je zatrudnjela s <vro$om, i jednog dana ce se $oroditi' to se tice <vro$e, i ona je o$lodena sjemenom "slama, jednog ce se dana i ona $oroditi&? )red ovakvim jezgrovitim i dubokim odgovorom, ejh Bahit se nije mogao savladati a da ne kae( >=a se slaem s njegovim rijecima, i ja dijelim isto miljenje, a nemoguce je $olemizirati s mladicem $o$ut njega&?

A J& Nisana 35;5& ustanovljena je zajednica BAl-"ttihadu-l- uhammedi? u "stanbulu& Njeno osnivanje je objavljeno nakon masovnog vjerskog sastanka u damiji Aja So+ija, na kojem je Bediu-z-Zeman odrao bogatu hutbu, a nije bio jedan od osnivaca zajednice, nego je samo $ozivao u nju i davao $odrku& ,ogadaj 63& marta 364J& $o grckom kalendaru nogi su $isali o ovom dogadaju, analizirajuci njegove uzroke& %ni koji su $isali nakon svrgavanja sultana Abdul-8amida, uzroke ovih deavanja $ri$isuju sultanu Abdul-8amidu i tumace kao $okuaj udara kojeg je $ri$remio sutan kako bi okruio $okret Al-"ttihad va-t*arakki& edutim, novija historiogra+ska literatura, nakon izranjanja mnotva dokumenata i licnih sjecanja savremenika tog $okreta, o$ovrgava ovu o$tubu i baca svjetlo na stvarne uzroke ovog krvavog dogadaja, o$tuujuci Al-"ttihad va-t-*arakki za njegovo $laniranje i iskoritavanje za zbacivanje sultana Abdul-8amida& )reovladavajuce miljenje je da su se $reviranja desila kao rezultat s$leta nekolicine uzroka, medu njima( %sjecaj naroda o udaljenosti $oketa Al-"ttihad va-t-*arakki od vjere i njihovih cvrstih veza s masonerijom i idovima, a iz toga i da je $okret Al-"ttihada rairio atmos+eru terora u zemlji, $oto je $ogubljen 8asan Hehmi Beg - vlasnik novine Serbesti, koji je na$adao $okret Al"ttihad va-t-*arakki silovitim clancima - na mostu 2alata, a da mu ubica nikad nije $ronaden' kao to je ubijen i "smail ahir )aa& # zemlji se takoder $roculo da ce organizacija Al"ttihad va-t-*arakki ot$ustiti sve vojne o+icire koji su una$rijedeni $o osnovu staa u vojsci, a da u vojsci nece ostati osim svrenika vojne akademije& "sto tako se $roculo da je Al-"ttihad va-t-*arakki na Balkanu $rodala Bosnu i 8ercegovinu, te ostrvo .rit& # ovako na$etom i bremenitom ras$oloenju $rema organizaciji Al-"ttihad va-t-*arakki, desio se s$omenuti dogadaj' tako to je izbio ne$osluh medu $ojedincima iz vojnog tabora koji je ranije izaslan iz Slanika u "stanbul radi zatite )oretka, a tab mu je bio u *a .aletu& -ojska se $odigla i $oha$sila svoje za$ovjednike u kasarni& # $onoc, 63& marta 364J& $o grckom kalendaru, tj& 36& A$rila 35;5& su se sastali u dvoritu damije Sultan Ahmeda, gdje su im se $rikljucili vojnici iz drugih logora, i objavili $obunu koja je trajala jedanaest dana, i tu je $ala nekolicina rtava! -ladao je o$ci mete, nered i nasumicno is$aljivanje vatre, a vojnici su uzvikivali( >8ocemo Cerijat! 8ocemo Cerijat!? ,ogadaj je zavren $ristizanjem vojske )okreta u "stanbul 46& a$rila, koja je us$ostavila kontrolu nad situacijom i svrgnula sultana Abdul-8amida 47& a$rila 35;5& *akoder je uvela krizne mjere i +ormirala -ojni sud radi gonjenja odgovornih za ova deavanja& Sudenje " Said An-Nursi je bio medu onima koji su $rivedeni na gubilite, iako je uloga Saida AnNusija u ovom dogadaju bila umirujuca, $oto je savjetovao vojnicima da se vrate u svoje kasarne i da slijede za$ovijedi svojih o+icira& # tom smislu im je odrao brojne hutbe& edutim, is$ostavilo se da ga je sud teretio da je o izvjesnim licnostima $isao u novinama -olkan, koja je objavljivala silovite clanke $rotiv $oketa Al-"ttihad va-t-*arakki&

A u sudnici - s $ogledom na leeve $etnaest lincovanih koji se naziru kroz $rozor - vojni sudac 8urid-$aa je za$oceo sudenje Bediu-z-Zemanu, rekavi mu( B,a li i ti $oziva na $rimjenu CerijataG %naj koji to trai, bit ce onako $ogubljen? /$okazujuci rukom na $ogubljenike1& Bediu-z-Zeman Said An-Nursi ustade i u sudnici odra velicanstven govor, iz kojeg donosimo sljedece citate( >=a sam ucenik Cerijata, i stoga sve vagam tezuljom Cerijata& =edino je "slam moj millet /vjerski $ravac1 i zato svaku stvar $rocjenjujem i na nju gledam kroz $rizmu "slama& " kada stojim nadomak svijeta berzaha /$osmrtnog $rebivalita1 kojeg vi zovete Fzatvor, cekajuci na stanici $ogubljenja voz koji ce me odvesti na ahiret, osudujem i izraavam nezadovoljstvo ne$ravednim i izdajnickim $ojavama koje se deavaju u drutvu& oje obracanje nije namijenjeno samo vama, nego ga u$ucujem cijelom ljudskom rodu ovoga vemena& )roivio sam gole, sute istine zako$ane u kaburu srca skrivenim u smislu ajetikerima( F%noga dana kad budu is$itivane najskrivenije misli& .o je tudin, a ne najblii srodnik, nema $ravo da ih vidi& =a sam svim svojim bicem s$reman za odlazak na ahiret, $ri$remljen za $utovanje tamo zajedno s onim objeenim na vjeala& )redocite sebi moju udnju za njim $omocu sljedece us$oredbe( Seljak, ljubitelj neobicnih stvari, cuje o "stanbulu, njegovim cudesima, lje$oti i radostima' koliko udi za njimG =a sam $o$ut tog seljaka, eljan ahireta, koji je jedan $aviljon cudesa i divota& Zato moje udaljenje i $rogonstvo tamo za mene nije kazna& A vi, ako je u vaoj moci i $rilici da me kaznite i na mene nabacite $osljedice, onda me kaznite duhovnom kaznom, jer sve drugo za mene nije ni kazna ni snoenje $osljedica, nego $onos i cast& %va se vlast u dane diktature $rotivila zdravoj $ameti, a sada se $rotivi i ivotu u cjelosti& )a ako ce vlast biti ovakvog oblika i logike, onda nek ivi ludilo i nek ivi smrt' i nek ivi dehennem, dom za zulumcare& oja je nada bila da mi se u$rilici mjesto za iskazivanje mojih zamisli& ", evo, ovaj mi je $rijeki sud $ostao naj$rikladnije mjesto za odailjanje ideja& )rvih dana istrage $itali su me ono to i druge( F=esi li i ti zahtijevao CerijatG 0ekao sam( F.ad bih imao i hiljadu ivota, bio bih s$reman rtvovati ih u ime jedne od erijatskih istina, jer je Cerijat uzrok srece, on je suta $ravda, on je dobrota& " kaem( istinski Cerijat, ne onakav kakav zahtijevaju $obunjenici&? # toku samo jednog vijecanja, donesena je $esuda o nevinosti Bediu-z-Zemana Saida AnNursija na tom stravicnom sudu koji je dao objesiti na desetine& Nakon oslobadajuce $resude Bediu-z-Zemanove na $rijekom sudu, na$ustio je "stanbul u $ravcu -ana godine 353;&, gdje je davao lekcije i drao $redavanja krecuci se medu $lemenima i $orodicama, $oucavajuci ih vjerskim $itnjima i u$ucujuci ih u istinu&

*amo je na$isao svoju knjigu )olemike koja je tam$ana u "stanbulu 3536& godine& # Cam 2odine 3533&K3647& $osjetio je Cam /dananja Sirija, Iibanon i =ordan s )alestinom i dijelom "raka1, gdje mu je bila sestra, i odrao hutbu na Ara$skom u <mevijskoj damiji u ,amasku, obracajuci se alimima i ogomnoj sku$ini klanjaca& %vu je hutbu odtam$ao u +ormi broure $od naslovom Camijska huba& # njoj je dao dijagnozu za bolesti "slamskog #mmeta i lijekove za njih, medu kojima( 3& %caj i osjecaj beznada koji jo nalaze mjesto za o$stanak u naim duama& 4& %dumiranje iskrenosti u naem drutvenom i $olitickom ivotu& 6& Ijubav $rema ne$rijateljstvu& D& Za$ostavljanje duhovne veze koja $ovezuje mumine jedne s drugima& J& Cirenje diktatorstva i irenje raznih zaraza& :& Svodenje interesovanja samo na licnu korist, bez osvrtanja na o$ce dobro& Zatim je naveo lijek za svaku od s$omenutih bolesti, za$ocevi s >Nadom?& "z ,amaska je otiao u Bejrut, a odatle morem ot$utovao za "stanbul, kako bi jo jednom istraio svoj cilj vezan za osnivanje edresetu-z-Zehra& Susreo se sa sultanom ehmedom 0eadom i $ridruio mu se na $utovanju u 0umeliju & %d sultana i organizacije Al-"ttihad vat-*arakki je dobio obecanje za otvaranje ,oma za "slamske Nauke /"slamski univerzitet1 na "stoku, ali su deavanja )rvog Svjetskog rata ugasila ovaj $rojekat& Bediu-z-Zeman - za$ovjednik i mu+tija Bediu-z-Zeman je bio izuzetan $obornik mira i $rotivnik ulaska u rat, ali kad je rat buknuo i u njega ula %smanska drava, $onio je oruje i $ohrlio na liniju +ronta& Nakon to je uzeo ucece u donoenju +etve o dihadu, vratio se u mjesto -an i tu od svojih ucenika i domacih dobrovoljaca +ormirao jedinice mudahida, te su za$oceli ratnu obuku, dok im je on govorio( >S$remite se i $ri$remite! Aestoki $otres je skoro na vratima&? Njegovi su se ucenici $roslavili $reciznocu $ogodaka i velikom neustraivocu, tako da se armenijska gerila u s$rezi s ruskim snagama, uasavala susreta s tim mudahidima& # toku )rvog Svjetskog rata .rvave borbe su se vodile na kavkaskom +rontu u toku )rvog svjetskog rata& 0usija je $okuala $rodor u Anadoliju i 3:& +ebruara 353:& ruska armija - trostruko mocnija od osmanske vojske - us$jela je uci u grad <rzurum&

*okom ovih okraja Said An-Nursi se sa svojim ucenicima borio $rotiv ruske armije svim snagama& # tim borbama i u ratnim rovovima na$isao je svoj vrijedni te+sir "aratu-l-"daz +i ezannil "daz />#kazi nadnaravnosti u kratkim crtama?1 na Ara$skom, te je diktirao, a njegov ucenik ula 8abib $isao& A kad je ruska armija ula u gad Bitlis, sa svojim je ucenicima rijetkom neustraivocu branio grad, gdje su se vodile estoke borbe $o ulicama i sokacima, ali su ruske snage bile mnogo nadmocnije od nejakih obrambenih snaga iz grada& # toku borbi zadobio je teku ranu i zajedno s jednim od ucenika $ao u vodeni bazen $od nekim mostom& # tom stanju, besvjestan zbog ne$restalnog gubitka krvi, ostao je trideset sahata& .ad je ucenik uvidio da ce ne$rekidno krvavljenje i estoka studen dokrajciti njegovog $ro+esora, otiao je i obavijestio ruske vojnike o tome& *ako je Said An-Nursi zarobljen od strane 0usa i $oslan u jedan zarobljenicki logor u .osturmi u "stocnoj 0usiji& ,ostojanstvo zarobljenog mumina =ednog dana je tamo izveden $red sud $od o$tubom uvrede @ara i ruske armije& )ri$ovijest tog dogadaja navodi advokat Abdurrahim Za$su ( B.ad sam ranjen i zarobljen u mjestu Bitlis u )rvom Svjetskom ratu, u zarobljenitvo je istog dana $ao i Bediu-z-Zeman& ,e$ortovan je u najveci zarobljenicki logor u Sibiru, a ja na otok Nankon kod Bakua& =ednog dana, kad je Nikolaj Nikolajevic radi kontrole $osjetio logor - zatocenici su $red njim ustajali u znak $otovanja - i kad je $rolazio is$red Bediu-z-Zemana, on se nije ni $omjerio niti je obratio $anju& *o je $rivuklo $ogled 2lavnog za$ovjednika, te se on $od drugim izgovorom vratio i naiao is$red njega, ali on $onovo nije mario za njega& *reci $ut je ovaj stao $red njega i medu njima je, $osredstvom $revodioca, $otekao sljedeci dijalog( BZar me ovaj ne $oznajeGB >,a, $re$oznao sam ga, on je Nikolaj Nikolajevic, ujak @arev i glavni za$ovjednik kavkaskog +ronta&? B)a zato onda $okuava da me $oniziGB BNikako, s izvinjenjemL =a ga nisam $onizio, samo $ostu$am onako kako od mene zahtijeva moje vjerovanje&B BA ta to zahtijeva to vjerovanjeGB >=a sam ucenjak, usliman, u srcu nosim vjeru& A onaj ko u srcu nosi vjeru, bolji je od onog koji je ne nosi& )a da sam mu ustajanjem ukazao $otovanja, iskazao bih ne$otivanje $rema svome vjerovanju& Zato i nisam ustao $red njim&B >Znaci da je on, $ri$isivanjem svojstva nevjernitva meni, uvrijedio mene, moju armiju, moj narod i @ara' zato nek se odmah +ormira -ojni sud radi uvidaja i njegovog sasluanja&B

Na temelju ovog incidenta ustrojen je -ojni sud, a turski, njemacki i austrijski vojni o+iciri su dolazili kod Bediu-z-Zemana i nagovarali ga da se izvine ruskom za$ovjedniku i zatrai o$rost od njega& edutim, on im je odgovorio sljedece( >=a sam voljan ot$utovati u .ucu vjecnosti i stati $red oci @asnog )oslanika, s&a&v&s&& Za to mi treba samo $aso za ahiret, i ne mogu $ociniti neto to $roturijeci mome vjerovanju!? )red ovim rijecima, svi su izabrali utnju, icekujuci ishod& Sud je zakljucio ovaj $roces donoenjem $resude o $ogubljenju u $redmetu uvrede @ara i ruske armije& Stigao je jedan odred $od vodstvom ruskog o+icira da bi ga izveli na $ogubilite& Bediu-z-Zeman ode do ruskog o+icira, govoreci mu ozareno( >,ozvolite mi samo $etnaest minuta da obavim svoju obavezu&B Zatim ode da uzme abdest, a dok je obavljao namaz, dode Nikolaj Nikolajevic, obracajuci mu se( >*raim od vas izvinjenje& islio sam da ste to uradili u namjeri da me uvrijedite, $a sam $rema vama $oduzeo zakonske mjere& edutim, shvatio sam da nadahnuce za svoje djelo cr$ite iz vae vjere i izvravate ono to vam nareduje vae vjerovanje& Zato sam o$ozvao $resudu $rotiv vas& -i zasluujete svako uvaavanje i divljenje zbog vae dobrodunosti i bogobojaznosti& olim za izvinjenje to sam vas uznemirio, i $onavljam svoju molbu( molim za izvinjenje&B % ovoj cvrstini u vjeri i visokoj karakternosti, koja je lije$ uzor svim uslimanima, izvijestio je jedan od njegovih sudrugova iz zarobljenickog logora, koji ima cin starjeine, a bio je ne$osredni ocevidac dogadaja& A ja, cim sam za ovo saznao, oci su mi, same od sebe, $re$lavile suze& Sjecanja iz zatocenitva Nakon boravka Saida An-Nursija u zatocenitvu dvije godine, cetiri mjeseca i cetiri dana, us$io je odatle $objeci nakon izbijanja boljevicke revolucije, te $otresa i bezakonja koji su uslijedili& Stigao je u Njemacku, gdje mu je $rireden veliki docek, a odatle se za$utio u "stanbul& Svoja sjecanja iz dana tog zatocenitva Said An-Nursi je zabiljeio ovako( >Bio sam zatocen u toku )rvog Svjetskog rata na dalekom mjestu, u sjeveroistocnom $redjelu 0usije koji se naziva .osturma& *amo je $ostojala mala tatarska damija na obali cuvene rijeke -olge& Bio sam nezadovoljan svojim zarobljenim kolegama o+icirima, $a sam vie volio samocu, ali mi nije bio dozvoljen izlazak vani bez dozvole i $ro$usnice& Zatim mi je dozvoljen boravak u mesdidu uz jamstvo i starateljstvo stanovnika tatarskog dijela, $a sam tu s$avao sam& )rimaklo se $roljece, a noci su bile veoma duge u tom dalekom dijelu svijeta& Nesanica me je mnogo mucila u tim mrklim, tmurnim nocima, zaogrnutim sumornom nostalgijom, jer se nije culo nita osim alosnog ubora rijeke -olge, sitnog lu$kanja kinih ka$i i alo$oja rastanka u zviduku vjetra! Sve me to - za tren - $robudilo iz dubokog sna nemara!

" u$rkos tome to sebe jo nisam ubrajao u starce, onaj koji iskusi rat jeste starac, jer ratni dani, njihova grozota obijeli mladice, i kao da ih $roima jedna od tajni ajeti-kerima F%nog dana koji ce djecu sijedom uciniti& /Al- uzemmil( 371& "ako sam bio blizu cetrdesete, osjecao sam se kao da sam u osamdesetim godinama starosti! # tim tmurnim, dugim, alosnim nocima i u toj klimi is$unjenoj bolom ivota u tudini, od moje uvredljive i bolne stvarnosti, grudi mi je shrvalo teko beznade u $ogledu mog ivota i domovine, i kadgod se osvrnem na svoju nemoc i usamljenost, $onestane mi volje i nade& Ali, is$omoc mi je dola iz .urani-kerima, i moj je jezik $onavljao( F,ovoljan je nama Allah, i divan li je %n oslonac& A srce mi je, u $lacu, govorilo( F=a sam otuden! =a sam usamljen! =a sam slab! =a sam nemocan! )reklinjem za sigurnost! *raim o$rost! %bacam se za $omoc! Na *vojim vratima, moj Boe& A moj duh koji se $risjecao mojih starih $rijatelja u domovini i zamiljao mrtve u ovoj tudini, $retocio se u stihove Nijazija Al- isrija , one to tragaju za $rijateljem( )roao sam razocarenja ovog svijeta " razvio krila lienosti, leteci u cenji, svakog trena izvikujuci F)rijatelja&&L )rijatelja&&L Bilo kako bilo! oja Fnemoc i Fslabost su u tim melanholicnim, dugim, nocima mrklim od rastanka i tudine, $ostale nacinom $ribliavanja $ragu boanske milosti i zagovornicima $red boanskom $risutnocu, tako da sam bio iznenaden kako sam us$io $objeci za kratko vrijeme i neocekivano $revaliti razdaljinu koju je nemoguce u hodu $revaliti za manje od cijele godine, a nisam vladao ni ruskim jezikom& #makao sam iz zarobljenitva na cudesan i za$anjujuci nacin, zahvaljujuci $omoci od Allaha koja me je sustigla u skladu s mojom nemoci i slabosti, $a sam stigao u "stanbul $roavi $reko -arave i Beca& *ako sam se izbavio iz tog zarobljenitva s lahkocim koja izmamljuje cudenje, jer sam dugacak bijeg is$unio s velikom jednostavnocu i lahkocom, to ne bi $ostigla ni najhrabija, najinteligentnija i najlukavija osoba, koja cak $oznaje ruski jezik!? # ,aru-l-8ikma Al-"slamijja # "stanbulu je, u znak $riznanja, imenovan clanom ,aru-l-8ikmeta , /.uce "slamske mudrosti1, 36& augusta 3539&, bez njegovog znanja, gdje se clanstvo nije odobravalo osim izuzetnim licnostima i ucenjacima& edu njenim clanovima su bili( cuveni $jesnik ehmed Aki+, ucenjak "smail 8akki, $oznati mu+essir 8amdi <lmali, Cejhu-l-"slam usta+a Sabri, Saduddin-$aa, i drugi& Said An-Nursi nije ucestvovao na sastancima ,aru-l-8ikmeta, jer je osjecao istinsku $otrebu da se odmori nakon onolikih $atnji koje je $ret$io u danima zatocenitva& .ako je njegovo odsustvovanje ucestalo, u$utio je zahtjev za razrjeenje od ovog clanstva&

# tom $eriodu, vlada mu je bila odobrila $latu, a on nije uzimao odatle osim tek toliko da se izdrava, a za ostatak tam$ao neke svoje $oslanice i naredio da se bes$latno distribuiraju uslimanima& Njegov bratic Abdurrahman, koji je s njim ivio u tom $eriodu, u $ismu koje je $oslao svome amidi Abdul- edidu, kae( >Zbunjen sam stanjem mog amide Saida, u meni je ugasio sve dunjalucke nade& Na$isao je brojne knjige i jednom me $ozvao rekavi( F"di i $ozovi mi u$ravnika izvjesne tam$arije& %tiao sam, a kad je $redao svoja djela u$ravniku, rece mi( FAbdurrahmaneL ,onesi mi novac koji si utedio, i is$lati ga gos$odinu u$ravniku& #cinio sam ta je htio, a kad je u$ravnik otiao, moje oci su se is$unile suzama, ali sam se $oceo tjeiti rijecima( F%ve ce se knjige tam$ati i $rodavati, a novac ce se $ovratiti i ja cu ga sacuvati& edutim, nakon nekoliko dana, $onovo me je $oslao da $ozovem u$ravnika& %vog $uta je rekao u$ravniku( F olim te da na mojim knjigama stavi nat$is da se distribuiraju bes$latno "slamskom #mmetu& .ad je u$ravnik izaao, osjetio sam da se duhovna veza koju sam osjecao $rema svom starom amidi $okolebala, i nisam se us$io savladati da ne za$lacem& 0ekoh mu( FAmidaL Novac sam cuvao da $odignem nau kucu koju je razorio rat, a sad si mi ubio tu nadu! je li to dozovoljenoG Amida se osmijehnuo govoreci mi( FSine! AbdurrahmaneL -lada nam je davala veliku $latu, a meni je dozvoljeno iz nje uzeti samo onoliko koliko je nuno' a to $rede $reko toga, obavezan sam vratiti u Bejtu-l-mal& Zato sam ja to vratio muslimanima i ne vjerujem da ce to razumjeti, ali znaj da ce ti Allah ako htjedne dati kucu na bilo kojem mjestu ove domovine&? 2lasnik osvjecenja .ad su jedna za drugom uslijedile tekoce i $orazi %smanske dave, armije kolonijalnih sila se umijeale u *urskoj i $ot$isan je s$orazum u Sevru& Said An-Nursi je osjecao ove udarce kao da ga $ogadaju u srce( >%sjecao sam ove udare na "slamski svijet kao da su usmjereni u najdublje dubine mog srca&? % tom $eriodu u svom ivotu $ie( B.ad sam se vratio iz zarobljenitva, stanovao sam s braticem Abdurrahmanom u $alaci navrh @amlida u "stanbulu& *aj ivot bi se mogao nazvati idealnim u dunjaluckom smislu, u $oredenju s drugima' to iz razloga to sam se ja izbavio iz zarobljenitva, a sredstva za izdavatvo su mi bila dostu$na u ,aru-l-8ikma Al-"slamijja, to udovoljava mojoj naucnoj struci' dok su me $o$ularnost, dobar glas i naklonost $ema meni okruili u mjeri u kojoj to ne zasluujem& Stanovao sam u najlje$em kutku "stanbula, @amlida, i sve mi je bilo kako se $oeljeti moe, buduci da je moj bratic Abdurrahman, Allah mu se smilovao, bio sa mnom, a on je krajnje inteligentan i domiljat, te je ujedno bio i ucenik i rtva, i usluitelj i $isar, i njega sam smatrao svojim duhovnim sinom&

" dok sam osjecao da sam ja najsretniji covjek na svijetu, $ogledao sam u ogledalo i vidio sijede dlake na glavi i u bradi, te se $oce ukazivati ona osvijecenost koju sam osjetio u zarobljenitvu u .usturmi& =a se dadoh u duboko razmatranje i razmiljanje, usredsredujuci se na ta stanja za koja sam se vezao srcem i smatrao ih sredinjom tackom dunjalucke srece& " nisam $ogled usredsredio na neko stanje ili razlog, a da nisam uvidio da je on is$razan i varljiv, ne zasluuje da se na njemu zaustavlja niti za njega vee& Zahvaljujuci tome u to vrijeme sam naao nevjernost i gubitak $rijeteljstva jednog bliskog $rijatelja, koji se ubraja u moje naj$risnije $rijatelje, neocekivano i na nacin koji nisam mogao zamisliti! Sve to je dovelo do odvratnosti i nezadovoljstva dunjaluckim ivotom, i rekoh svome srcu( FZamisli, jesam li ja $ot$uno obmanutG -idim mnoge koji na na ivot, koji je iz ugla zbilje vrijedan aljenja, gledaju blagonaklono' $a jesu li svi ti ljudi obuzeti ludilomG "li sam ja na $utu da $oludim, jer te dunjalukom zavedene ljude smatram ludacima i lunaticimaG Bilo kako bilo! %svjecenje koje sam doivio kod $ogleda na sijede, navelo me je da $rije svega uvidim( nestalnost onog na to se vezujem od stvari $odlonih nestalnosti i $rolaznostiLL& Zatim se osvrnuh na sebe, i vidjeh da sam krajnje nemocanL&& .od toga moj se duh izdera, a on velica vjecnost, ne $reolaznost, izdera se iz svojih dubina( FAko sam tjelasno jedna $rolaznost, kakvoj koristi se mogu nadati od ovih $rolaznostiG " ako sam nemocan, ta mogu ocekivati od nemocnihG&& ojoj bolesti nema lijeka osim kod Ne$rolaznog -jecnog, kod Bes$ocetnog ocnog& " $oceh tragati i izucavati!? # ovom $eriodu, dok su snage engleske kolonijalizacije oku$irale "stanbul, 3:& marta 354;& godine, Bediu-z-Zeman je na$isao svoju knjigu Al-8utuvatu-s-Sitt />Cest koraka?1 i $oceo je tajno distribuirati uz $omoc svojih ucenika i $rijatelja! # toj knjizi Bediu-z-Zeman, estokim i strahovitim jezikom na$ada <ngleze i ne$obitnim dokazima, o$ovrgnuvi njihove argumente, smiruje nedoumice koje su u to vrijeme bile is$rovocirane& %n $anju uslimana usmjerava na njihove ambicije i bori se $rotiv ocaja koji je ovladao mnogim duama, te radi na jacanju njihove odlucnosti& # nizu zavjera $rotiv "slama, <nglezi su $utem anglikanske crkve u$utili est $itanja islamskom eihatu da u est stotina rijeci odgovori na njih& eihat je ova $itanja $roslijedio Bediu-z-Zemanu& Njegov odgovor je bio da se >na ova $itanja ne odgovara sa est stotina rijeci, ni sa est rijeci! a niti jednom rijecju' nego tako da se jednom $ljune u lice drskog <ngleskog $rokletnika&B A nakon to se sruila i ras$ala %smanska drava, ukazala se tenja nekih briljivih .urda za osnivanjem jedne kurdske drave u istocnim oblastima *urske& Buduci da je Said An-Nursi kurdskog $orijekla i da je uivao visok $oloaj u srcima stanovnika istocnih $okrajina, jedan mu je novinar $oslao $oruku kojom od njega trai da se $rikljuci onima koji $ozivaju u osnivanje ove drave& # $oduem $ismu, Said An-Nursi mu je odgovorio, rekavi( >0i+at-bee! Bit cu uz tebe ako bude $okuao oivjeti %smansku dravu! Na tom $utu sam s$reman rtvovati svoj ivot& A to se tice us$ostave kurdske drave! NikakoL? "sti je $rijedlog i zahtjev $rimio od Sejjida Abdul-.adira, vode organizacije >*aali-l-Akrad? />#znositost .urda?1, i odgovor mu je takoder bio >NeL? Hetva

)okret ot$ora $rotiv strane oku$acije za$oceo je u Anadoliji, $a je Cejhu-l-"slam /"slamsk $oglavar1 Abdullah <+endija, $od $ritiskom engleskih kolonijalizatora, izdao +etvu $rotiv ovog $okreta i njegovih izvritelja, ali je ubrzo sedamdeset est mu+tija, trideset est alima i jedanaest zastu$nika, izdalo $rotu-+etvu, $odravajuci taj $okret i $oticuci na borbu $rotiv oku$atora& Bediu-z-Zeman je bio jedan od tih alima, izjavivi( BHetva koja je donesena u eihatu i ,irekciji $od $ritiskom <ngleza i $o njihovom nalogu, je nevaeca, i nije dozvoljeno $okoriti joj se& =er, oni koji su se $odigli u ot$oru $rotiv ne$rijateljske oku$acije se ne mogu smatrati $obunjenicima& Stoga je obavezan o$oziv ove +etve&B S usta+om .emalom

Zahvaljujuci $o$ularnosti Bediu-z-Zemana zbog svog ne$rijateljstva $rema oku$atorima, $ozvan je u Ankaru - sredite $okreta ot$ora - od strane usta+e .emala, kako bi im se $rikljucio, ali je on odbio taj $oziv, govoreci( >=a elim da se borim na najo$asnijim $oloajima, a ne iza rovova, a smatram da mi je ovo mjesto o$asnije od Anadolije&? edutim, $oziv je $onovljen, $a je otiao tamo 3544& godine $red .urban bajram, gdje mu je na stanici $rireden svecan docek& edutim, nije bio mnogo sretan u Ankari, jer je, na veliku alost, $rimjecivao da vecina zastu$nika ne obavlja namaz, kao i da su $ostu$ci i $onaanje usta+e .emala u su$rotnosti s "slamom, to ga je $uno raalostilo& Stoga se 35&;3&3546& odlucio na tam$anje $roglasa koji sadrava deset tacaka, namijenjenog zastu$nicima& Savjetuje ih i $odsjeca na "slam, za$ocevi s( >%, vi, $oslaniciL Bit cete $roivljeni jednog -elikog dana&? 0ezultat ovog $roglasa koji je $odijeljen medu zastu$nicima, a za cije se donoenje zauzeo general .azim .arabekir /$rvi za$ovjednik $oketa ot$ora1 bio je da se blizu ezdeset zastu$nika $o$ravilo u vjeri i obavljalo namaz, tako da je mesdid u zgradi sjedita bio nedovoljan za one koji su obavljali namaz, te su $eli u vecu $rostoriju& usta+a .emal nije bio zadovoljan ovim $roglasom, te je $ozvao Bediu-z-Zemana i medu njima se desila estoka $re$irka& "zmedu ostalog usta+a .emal je rekao( >Nema sumnje da nam je $otreban cijenjen ucitelj $o$ut tebe' ovdje smo te $ozvali da se okoristimo tvojim znacajnim idejama& edutim, $rvi $osao koji si za nas $oduzeo je $rica o namazu& )rvi va na$or ovdje bio je unoenje razdora medu clanovima -ijeca&? Bediu-z-Zeman mu je odgovorio, nasamo, u$iruci u njega $rstom( >)aa!)aa! Najveca stvar koja se istice, nakon "mana, jeste namaz& %naj koji ne klanja, je izdajnik, a njegova erijatska $ozicija je da bude odbacen!? Zato je usta+a .emal razmiljao da ga udalji iz Ankare $od izgovorom naimenovanja glavnim vaizom za istocne $okrajine, uz atraktivnu $latu, ali je Said An-Nursi odbio taj zadatak&

Njegova djela -idljivo je u ovom $eriodu, tj& nakon dolaska iz zarobljenitva i za vrijeme boravka u "stanbulu, kao i $erioda u Ankari, da je $isao $oslanice i knjige na dva jezika, turskom i ara$skom& )rvo to je na$isao na Ara$skom bilo je djelo "aratu-l-"daz />#kazi @udotvornosti?1' zatim godine 3543& .izil "daz +i-l- antik /)ribiljeke u Iogici1& A u Ankari( Zejlu-l-Zejl - Al8ibaba i drugi dijelovi Ara$skog Nuranijskog ,vostiha /Al asnavi Al-Arabi An-Nuri1& A na turskom jeziku, 3546& godine je izdao As-Sanuhat /Biseri1& ,o 3543& je vec bio izdao sljedece $oslanice( 0umuz /Simboli1, "arat /Znakovi1, *uluat /#kazanja1, Iamat /%dsjaji1, Cuaat /Zracci1 iz $oznavanja -jerovjesnika s&a&v&s& i tacka iz s$oznaje Allaha, -isok je i #zvien& # ovim je $oslanicama naveo ne$obitne dokaze $ostojanja Allaha, njegove =ednoce i =edinstva, nastojeci obruiti se na talas sumnji, bezvjerstva, udaljavanja od vjere, koji su se $ojavili u sredinama zavedenim Za$adom& *o stanje o$isuje u uvodu )oslanice o $rirodi( F)ozvan sam da $osjetim Ankaru 3669& /3544&1 godine i bio svjedok radosti i veselja vjernika zbog sloma 2rcke $red islamskom vojskom, ali sam za$azio - u valu te radosti - strahovito bezvjerje kako nadire $okvareno i $odlo, i uvlaci se svojim iskvarenim shvatanjima u cvrsto vjerovanje mumina, u elji da ih iskavare i zatruju! ,uboko sam se duhom raalostio i $ovikao, traeci $omoc od Allaha -isokog i ocnog, i zatitu u utvrdi ajeti-kerima( F)oslanici njihovi su im govorili( FZar se moe sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i ZemljeG /"brahim(3;1' od ove uasne $ogibelji koja nastoji is$rijeciti se $red nacelima vjere& Na$isao sam cvrst i britak dokaz koji obezglavljuje to bezvjerje, u u$ecatljivoj $oslanici na ara$skom jeziku, a njene smislove i ideje sam cr$io iz svjetla ovog ajeti-kerima, kako bih $otvrdio neos$ornost $ostojanja Allaha, #zvien je, i ociglednost njegovog =edinstva& Ctam$ao sam je u tam$ariji Beni 2un u Ankari! edutim, nisam $rimjecivao djejstvo tog cvrsog dokaza u odu$iranju raskolnitvu i zaustavljanju njegovog na$redovanja u shvacanjima ljudi& 0azlog tome je bio njena izrazita kratkoca i uo$cenost zbog malbrojnosti $oznavalaca Ara$skog u *urskoj i rijetkosti ljudi zainteresiranih za njega u to vrijeme& *ako se zabluda ateizma $roirila i to sam, na veliku alost, ustanovio u redovima naroda, to me je $risililo na $onovno $isanje te $oslanice i njenih argumenata na *urskom, uz odredene razrade i $ojanjenja& *a je $oslanica!B )ut u -an 3546& godine Na$ustio je Ankaru nakon to je izbliza na$i$ao i $redosjetio skrivene i zle namjere koje su $rema "slamu gajili mnogi ljudi od odgovonosti& )ogodila ga je duboka alost, to ga je dovelo do intenziviranja tehedduda, ibadeta i aljenja Allahu na stanje u koje su za$ali muslimani& nogo vremena je $ovodio u -anu, u blizini jedne stare na$utene ruevine na brdu Ark& Boravio je u itika+u i $ovucenosti, kao da ga je Allah $ri$remao za suceljavanje s ogromnim nedacama i razornim olujama koje samo to se nisu srucile na "slam& % njemu jedan njegov ucenik kae( >Svake noci je ustajo da obavi salatu-t-teheddud' $onekad bih ga vidio kako klanja, $a ne bih mogao zas$ati& A kad bi vidio da sam budan, rekao bi mi( F.ad si budan, hajde dodi i

$ridrui mi se u ucenju dove& edutim, ja nisam znao uciti nijednu dovu, $a bi mi rekao( F=a cu uciti dovu, a ti $onavljaj za mnom( Amin& )onekad bih u toku dove zakunjao, a on bi me $ogledao i rekao( F" ja sam bio $o$ut tebe! Ali, $ovratit ce se&B #stanak Cejha Saida )irana # istocnim $okrajinama *urske je $lanuo ustanak $od vodstvom Cejha Saida )irana, koji je bio ejh Nakibendijskog tarikata i njegov istaknuti voda medu kurdskim lozama& #stanak je bio usmjeren $otiv $olitike usta+e .emala koji je izazvao gnjev naroda svojim anti"slamskim usmjerenjem& )red izbijanje ustanka, Cejh Said )iran je slao $oruke #stazu Saidu An-Nursiju, treci od njega da mu se $ridrui u ustanku $rotiv vlade u Ankari, ali je on odbio, ne eleci $rolijevanje krvi nedunih muslimana u jednom $okuaju koji je bez nade za us$jeh& %vdje biljeimo dijalog koji je tekao izmedu njega i 8usejn )ae, celnika jedne kurdske $orodice( 8usejn )aa( >Aelim da se s tobom $osavjetujem o necemu' moji su vojnici s$remni, a ima i konjica& *akoder i oruje i municija& %cekujem od vas naredbu&? Said An-Nursi( >Cta si rekaoG Cta namjerava ucinitiG " $rotiv koga ce ratovatiG? 8usej )aa( >Borit cemo se $rotiv Said An-Nursi( BA ko su vojnici usta+e .emala&? usta+e .emalaGB

8usejn )aa( >Cta da kaem! %ni su vojniciLL? Said An-Nursi( >Njihovi vojnici su sinovi ove domovine, oni su tvoji rodaci, $a koga ce onda ubijatiG .oga ce oni ubijatiG 0azmisli! #razumi seL *i eli da brat ubija svog brata!? 8usejn )aa( BSmrt je bolja od ovakvog ivota&? Said An-Nursi( >Cta je skrivio ivotG Ako ti je dodijao tvoj ivot, ta su skrivili jadni muslimaniG? 8usejn )aa /uznemireno1( >#$ro$astio si mi odlucnost i volju i sad ne znam kako cu stati $red svoju +amiliju koja ocekuje moj $ovratak& islit ce da sam se $re$ao& #nitio si mi ugled medu $orodicom&? Said An-Nursi( B)a ta ako ti vrijednost kod ljudi bude nula, a zadovolji kod AllahaGB .ad mu je 8uejn )aa rekao da ustankom eli $rimijeniti Cerijat, Said An-Nursi mu je rekao( >Aeli li $rimijeniti CerijatG )rimjena Cerijata nije na ovakav nacin& ,a sam ti rekao( F8usejn )aa, dodi sa svojih tri stotine vojnika da uvede Cerijat, tvoji bi vojnici na $utu ovamo vrili

otimacinu, $ljackanje i $okolj svakoga ko im se nade na $utu! A to je u su$rotnosti sa Cerijatom&B %vo dokazuje da #staz Said An-Nursi - uz odsustvo volje za $rolijevanjem muslimaske krvi nije imao $ouzdanja u te ljude, u doseg njihove islamske svijesti i u ste$en njihovog ka$aciteta da $redstavljaju "slam& %vaj ga stav, medutim, nije zaklonio od gnjeva vlasti u Ankari kad je reim - nakon sloma $okreta Cejha )irana - za$oceo hvatanje kurdskih $lemenskih starjeina i voda i njihovo $rebacivanje i $rogonstvo u druge gradove, te stavljanje $od $rismotru& " mada se #staz Said An-Nursi $osvetio ibadetu u na$utenim razvalinama navrh brda -an, reim je $oslao odred za njegovo $rivodenje, i $ored znanja da $orodice iz grada -an, u kojem se nalazio #staz Said An-Nursi, $od njegovim utjecajem nisu ucestvovale u $okretu, kako je $rethodno receno& 8a$enje i $rogonstvo 354J& godine =edinica za $rivodenje se us$ela uz brdo i uha$sila alima koji se bio $ovukao u ibadet& )revezli su ga u "stanbul $reko <rzuruma i *rabzona, a $utovanje je $roteklo na sanjkama koje su vukli konji $o snjegovima koji su $rekrili brda te estoke zime& # "stanbulu je ostao $ritvoren dvadeset dana, kad je izdat nalog za njegovo $rebacivanje u grad Burdur, gdje je ostao sedam mjeseci& Svo vrijeme tog boravka $roveo je u ibadetu i u $isanju $oslanice Al adhal ila-n-Nur /#vod u Nur1, a radi se o lekcijama iz .urana& .asnije je rukom $re$isana i cirkulirana od strane njegovih ucenika i sim$atizera& %datle je $rebacen u "s$artu, gdje je ostao nekoliko mjeseci& # Barlu na $alubi camca Ni ovdje ga nisu ostavili, buduci da su izdate za$ovijedi o njegovom $rogonstvu u udaljenu oblast Barla& Cevket ,emiraj, vojnik zaduen za $rebacivanje #staza An-Nursija u $redio Barla, $ri$ovijeda svoja sjecanja i kae( BBio sam u gradu Agridir kad su me $ozvali u sjedite 2radske u$rave ujutro jednoga dana& %tiao sam, a tamo su bili .aimekam /komesar1 i za$ovjednik andarmerije /$olicije1 sa clanovima 2radskog vijeca, kao i jedna osoba s turbanom, cetrdesetih godina, u dubbi i ugledne $ojave& Za$ovjednik andarmerije mi se obrati govoreci( FSluaj, sine, na tebi je da ovog naeg ejha $oznatog $od imenom Bediu-z-Zeman odvede u Barlu& %vo ti je vrlo vaan zadatak& A kad ga tamo $reda u stanicu, neka ti se $ot$iu na slubene $a$ire, i zatim nas o tome obavijesti& 0ekoh mu( F# redu, gos$odine& "zadoh sa ejhom, a na $utu mu rekoh( FCejhu na, ti si mi $o$ut oca, a ovo je zadatak kojim sam zaduen& za zlo&? olim da mi to ne uzme

Zatim nastavlja o$is $utovanja camcem na jedra i kae( BZrak je bio hladan, zimsko je doba, a vode jezera mjestimicno zaledene& =edan veslac camca je $robijao led s dugackom motkom u ruci i tako krcio $ut jedrenjaku& Cejh Bediu-z-Zeman nam je $oceo dijeliti neto suhih grodica i slatkia& )osmatao sam ga $aljivo i vidio da je $ot$uno smiren, osmatrajuci jezero i okolne $lanine& )oto je dan bio kratak, vrijeme ikindije namaza je brzo nastu$ilo& 8tio je klanjati stojeci, $a smo camac usmjerili $rema .ibli& @uo sam glas koji izgovara( FAllahu <kberL&& Nikad ranije u cijelom ivotu nisam bio cuo *ekbir izgovoren u takvom staho$otovanju i skruenosti' osjetio sam da su nam se najeile dlake na tijelu& Njegovi $okreti i $ojava nisu nalicili na $ojave drugih ejhova koje znamo! Nastojali smo da $riblino odrimo $ravac u$ravljen $rema .ibli, a kad je ejh zavrio s namazom, okrenuo nam se govoreci( F8vala vam, braco moja, ja sam vas izmorioL Bio je jedna skromna osoba i dobrocudne naravi&?

<j brate, zatraio si od mene nekoliko savjeta& Zato to si vojnik, zajedno sa mojim ne+som $osluaj nekoliko istina u vidu vojniMkih $rimjera u okviru osam $riMa& =er ja uviNam da je vie od svih mom ne+su $otreban savjet& alo $odue sam is$riMao svome ne+su osam rijeMi u vezi kojih sam se ranije okoristio iz osam ajeta& .o hoOe zajedno $osluajmo& PRVA RIJE Bismillah je $oMetak svakog dobrog djela& )a i mi Oemo naj$rije o njoj govoriti& Znaj ej, moj ne+suL %va mubarek rijeM, kao to je simbol "slama isto tako je i jezikom stanja stalno $onavljana dova svih stvorenja& Ako hoOe da shvati kolika je neunitiva snaga i koliki je neistroiv bereket BBismillahB $osluaj i $ogledaj ovu $ri$ovjed kao $rimjer( <vo ovako( Movjeku koji $utuje kroz nomadsko-ara$sku $ustinju $otrebno je da $rihvati ime i uNe $od zatitu $oglavara nekog $lemena& Na taj naMin bi se s$asio zla razbojnika i obavio svoje $otrebe& "naMe, sam $rotiv toliko dumana i $otreba bi bio uniten& <to, dva Movjeka su izali u $ustinju i $oli na ovako $utovanje& =edan od njih je bio skroman a drugi samouvjeren& %naj skromni je uzeo ime jednog $oglavara a samouvjereni nije! %naj to je $rihvatio $oglavarevo ime svuda se kretao sa selametom& Ako bi naiao na nekog razbojnika rekao bi mu( B=a se kreOem $od imenom tog i tog $oglavara,B razbojnik mu ne bi smio nauditi i izgubio bi se& A ako bi uao u bilo koji ator s tim imenom, svi bi ga $otovali& A onaj drugi samouvjereni je za vrijeme $utovanja doivljavao takve nesreOe, da se ne moe o$isati& #vijek je strahovao i $rosjaMio& #z to se $oniavao i sramotio& Zato hej moj oholi ne+su L *i si onaj $utnik, a ovaj svijet je jedna $ustinja& *voja nemoO i bjeda nemaju granica& *voji dumani i $otrebe su beskrajne& )oto je tako' $rihvati ime -jeMnog -lasnika i "skonskog -ladara ove $ustinje, i s$asi se $rosjaMenja od cijele vasione i strahovanja od svakog dogaNaja& ,a, ova rijeM KBismillahK je tako mubarek riznica $a tebe, tvoja beskrajna nemoO i bijeda $ovezuju sa bezgraniMnom moOi i miloOu& *voja nemoO i snaga bivaju naj$rihvatljiviji zagovornik na ka$iji ilostivog oOnika& ,a, onaj koji $oMinje sa ovom rijeMju sliMan je onom Movjeku koji se $rijavio kao vojnik i sve radi u ime drave& Nikog se ne boji& ,ovoljno je samo da kae( B# ime zakona, u ime draveB i sve moe $ostiOi, i izdrati u$rkos svemu& Na $oMetku rekosmo(B Sve to $ostoji jezikom stanja izgovara BismillahB& Zar je takoG Na$rimjer, kao da si vidio, doNe jedan Movjek&@ijelo je stanovnitvo grada silom odveo na jedno mjesto i tjerao ih na $rinudan rad& Bez sumnje zna da onaj Movjek ne $ostu$a u svoje ime i svojom snagom, veO da je on vojnik& 0adi u ime drave, oslanja se na snagu vladara& "sto tako, sve to $ostoji radi u ime Allaha& )o$ut atoma malehna sjemena i kotice, na svojim glavama nose stabla, i diu tovar nalik na $lanine& ZnaMi svako drvo izgovara BBismillahB, $uni svoje ruke $lodovima iz riznice 0ahmeta, i nudi nam ih na tablju& Svaka bata BBismillahB izgovara& )ostaje kazan kuhinje .udreta gdje se zajedno $eku raznorazna i svakojaka ukusna i $rijatna jela& Sve mubarek ivotinje, $o$ut krave, kamile, ovce, koze izgovaraju BBismillahB& )ostaju $o jedna mlijeMna Mesma izobilja 0ahmeta& # ime %$skrbitelja nam uruMuju, $o$ut ivotvorne vode, naj$rijatniju i najMistiju hranu& .orjenje i ile svake biljke, stabla, i trave, mehki kao svila, izgovaraju BBismillahB& )robijaju i $rolaze

kroz tvrdu zemlju i kamenje& "zgovarajuOi( B # Allahovo i 0ahmanovo imeB,sve $ostaje&

u $okornim

.ao to je davanje $lodova i irenje grana u vazduhu lahko, isto tako se u tvrdoj zemlji i kamenju irenje korijenja i davanje $loda $od zemljom, odvija sa velikom lahkoOom& " $od silnom to$lotom mjesecima njeno, zeleno liOe, ostajuOi vlano, materijalistima silno udara amar $reko usta& 2ura im $rst u vjeMno Ooravo oko i kae( B*a tvoja MvrstoOa i to$lota u koje se toliko uzda, $ostu$aju $o nareNenju, tako da, $o$ut svile mehke ile, svaka $o$ut ta$a usaovog /A&S1, $okoravajuOi se naredbi $robijaju kamenje& " kao cigaretne hartije tanki, i njeni listovi, $o$ut djelova tijela "brahima /A&S1 nasu$rot to$loti koja razbacuje vatru, uMe ajet& )oto sve to $ostoji duhovno izgovara Bismillah, u Allahovo ime Njegove nimete nama dostavljaju i uruMuju nam ih& )a i mi trebamo izgovarati Bismillah& *rebamo davati u ime Allaha& *rebamo uzimati u ime Allaha& S obzirom da je tako, ne trebamo uzimati od nemarnih ljudi koji ne daju u ime Allahovo& )itanje( *rgovcima na $ijaci dajemo odreNenu cijenu A kakvu li tek cijenu trai Allah, koji je istiniti vlasnik imetkaG %dgovor( @jena koju od nas trai Stvarni Skrbitelj za te dragocjene nimete i imetke su tri stvari( =edna( zikr& =edna( zahvalnost& =edna( razmiljanje Na $oMetku BBismillahBje( zikr& Na kraju B<lhamdulillahBje( zahvalnost& A u sredini, misliti i shvatiti da su svi Bovi nimeti koji su dragocjena Mudnovata djela, mudize kudreta i hedije rahmeta <had i SamedaB, jeste razmiljanje& .olika bi bila glu$ost zaboraviti $adiaha to jest vlasnika koji ti je $oslao $oklon $o jednom jadnom Movjeku te njemu zahvaljivati, isto tako, hvaliti i voljeti one koji nas $rividno o$skrbljuju a zaboraviti Stvarni Skrbitelja je hiljadu $uta veOa ludost& 8ej ne+suL Ako ne eli biti ovako blesav' ,aji u ime Allahovo&&& #zimaj u ime Allahovo! )oMinji u ime Allahovo! 0adi u ime Allahovo! -esselam!

,0#2A 0"=<P
Ako hoOe da shvati kolika je jedna velika sreOa i nimet i koliko se veliko zadovoljstvo i s$okojstvo nalazi u imanu, $osluaj i $ogledaj ovu $ri$ovjed kao $rimjer( =ednom su dva Movjeka, istovremeno zbog trgovine i uivanja, $oli na $ut& =edan od njih je bio oholi nesretnik, a onaj drugi sretnik, onaj koji je s$oznao $ravo i istinu, koji zna za Allaha& *ako su njih dvojica slijedili $o jedan $ut koji vodi na dvije razliMite strane& %holi je Movjek, misleOi samo na sebe i svoje uivanje i zato to je bio $esimista, kao kaznu zbog tog svog $esimizma dos$io u jednu zemlju koja je u njegovim oMima bila mnogo loa& -idi kako svugdje bes$omoOni jadnici viMu zbog stranih nasilnika i njihovih razaranja& Na svakom mjestu gdje god je bio, vidio je alosno i bolno stanje& @ijela je zemlja $o$rimila jedan jadan izgled& ,a ne bi osjetio ovo tuno i $otresno stanje, sebi nije mogao naOi drugog izlaza osim o$ijanja& =er, njemu svako izgleda duman i tuNinac, i oko sebe vidi strane denaze, i jetime koji bolno $laMu, a njegova savjest i s$okoj ostaju u azabu K$atnji& A onaj drugi je bio $ristojan, $oten, sa lje$im karakterom& %n je dos$io u jednu zemlju koja je u njegovim oMima bila mnogo lije$a& ,akle, ovaj dobri Movjek vidi da u zemlji vlada jedno o$te veselje& Na svakom mjestu,

dobro ras$oloenje, veselje, ushiOenje, zikirhane $une radosti& Svakog gleda kao $rijatelja i rodbinu& )o cjeloj se zemlji $rimjeOuje jedno o$te veselje zbog odsluenja vojnog roka, koje je $o$raOeno zahvalama i radoOu& " slua glas bubnja, muzike koji sa tekbirima i ehadetima radosno is$raOaju u vojsku&#mjesto onoga $rijanjega, zloOudnog Movjeka koji je tugovao zbog svojih, a i zbog $atnji cjeloga naroda, ovaj sretni Movjek je radostan i ras$oloen zbog radosti cjeloga naroda i samoga sebe& %sim toga $oneto je i zaradio i Allahu se zahvaljivao& %krenuvi se, sreo je drugog Movjeka& -idjevi njegovo stanje rekao mu je( Aman, MovjeMe, ti si $oludio& ora da su ti se unutarnje rune stvari odrazile na tvoju s$oljanost $a si iz straha $omislio da je smjeh $laM, a da je kraj vojne slube $ljaMka i grabe& %svjesti se i iMisti srce sve dok se ova nesreOna zavjesa ne skloni sa tvog $ogleda, da bi vidjeo istinu& Zato to je beskrajno $ravedan, milosrdan, onaj koji $azi na svoje $odanike, moOan, onaj koji voli red, njean vladar zemlje i njegova toliko razvijena i $rogresivna djela ne mogu biti u obliku koji $okazuje tvoja bojazan& )oslije toga $akosni Movjek se urazumio& )okajao se, i kae( >,a, $ijanMenjem sam $obudalio& Neka je Allah zadovoljan sa tobom to si me s$asio jednog dehennemskog stanja&? 8ej moj ne+suL Znaj da je onaj $rvi Movjek ka+ir& "li je ne$romiljeni grijenik& # njegovom $ogledu je ovaj svijet jedno mjesto o$te alosti& Sva iva biOa $od udarom $ro$asti i rastanka, su jetimi koji $laMu& A ivotinja i Movjek su ras$uteni, sami, bez ikoga, i komadaju se $od kandama edela& " sve ono veliko to $ostoji $o$ut $lanina i mora, izgleda $o$ut strane bezdune denaze& " jo se iz njegove nezahvalnosti i zablude, $ojavljuju bolna, iscr$ljujuOa i uasna strahovanja $o$ut ovoga, koja ga duevno muMe! %naj drugi Movjek je mumin& )oznaje #zvienog Stvoritelja i $otvrNuje ga& %n ovaj svijet $osmatra i vidi kao jednu zikirhanu ilostivog, jedno mjesto za $ri$remu ljudi i ivotinja, te jedan is$itni mejdan ljudi i dina& Sva umiranja ivotinja i ljudi $redstavljaju oslobaNanje& %ni koji zavravaju svoju ivotnu dunost iz ovog $rolaznog mjesta, sreOno odlaze u jedan drugi svijet gdje nema nes$okoja, tako da bi se is$raznilo mjesto novim dunosnicima koji Oe doOi da is$une svoje dunosti& A sva ivotinjska i ljudska roNenja su $oziv u vojsku i izvravanje dunosti& Sva iva biOa su $o jedan stalni radosni vojnik, zadovoljan i is$ravan slubenik& Svi oni glasovi su $jesme koja $otiMu od zikra i tes$iha $rilikom $oMinjanja $osla, i od zahvalnosti i olakanja, jer je doao kraj, ili od radosti koja se $ojavljuje za vrijeme $osla& Sve to $ostoji, u tom muminovom $ogledu je $o jedan srdaMan sluga, $rijatelj slubenik, sim$atiMna knjiga Sejjid-i .erima i alik-i 0ahima& =o se mnoge $o$ut ovih, veoma njene, uzviene i $rijatne, do$adljive istine $ojavljuju i mani+estuju iz tvog imana& ZnaMi, da iman u sebi nosi jedno duhovno zrno dennetskog drveta& A ku+ur-nevjerstvo skriva duhovno sjeme dehennemskog Zakkuma&,akle, s$as i sigurnost je samo u "slamu i "manu& #koliko je to tako, uvijek trebamo govoriti&

TREA RIJE Ako eli saznati kolika je velika trgovina i sreOa ibadet, a grijehovi i razvrat koliki su gubitak i katastro+a, $ogledaj i $osluaj ovu $ri$ovijed kao $rimjer( =ednom dva vojnika dobiju naredbu da $oNu u jedan daleki grad& "li su zajedno do mjesta gdje se $ut razdvojio& *u se nalazio jedan Movjek koji im je rekao( ?)ored toga to na ovom desnom $utu nema nikakve o$asnosti, $utnici koji idu njime, od deset njih deveterica $ostiu velike koristi i rahatluk& )ut sa lijeve, strane osim toga to nije koristan, od deset $utnika, njih devet $retr$i tetu& A oba $uta su kratka i $o duini ista& Samo $ostoji jedna razlika( $utnik koji $utuje lijevim $utem, koji je bez reda i zakona, $utuje bez oruja i torbe/o$reme1& )rividno osjeOa lahkoOu i jedno lano s$okojstvo& )utnik desnoga $uta,koji je $od vojnom disci$linom, obavezan je nositi torbu teku Metri okke $unu hranjivim namirnicama, te oruje teko dvije okke koje $ri$ada dravi, sa kojim bi mogao $oraziti i otarasiti se svakog dumana&? )osluavi onog Movjeka $utokazca, ovaj sretni vojnik je $oao desnim $utem& =est da je teret teak jedan batman /: kg1 natovario na svoja $leOa i oko $ojasa, ali dua i srce su mu se s$asili tovara $onienja i straha, tekog na hiljade batmana&

%naj drugi nesretni vojnik je na$ustio vojsku& Nije se elio $okoriti vojnom redu i sistemu& )oao je lijevim $utem& Njegovo tijelo se s$asilo tereta od jednog batmana, ali njegovo srce se gnijeMi $od teretom hiljadu batmana $onienja, a njegova dua is$od bezbroj strahova& " $utuje $rosjaMeOi od svakoga, i strahujuOi od svaMega, i od svakog dogaNaja, sve dok nije stigao do mjesta gdje je trebao, a tu biva kanjen zbog ne$okornosti i dezerterstva& -ojnik koji je volio vojni red, koji je $oao desnim $utem i saMuvao torbuKo$remu i oruje, $utovao je s$okojna srca i mirne savjesti ne bivajuOi nikome duan i ne $laeOi se nikoga, sve dok nije stigao u onaj grad gdje mu je bilo reMeno& *u dobija nagradu zato to je izvrio svoju dunost dostojnu jednog Mestitog vojnika& <to, hej ne$okorni ne+suL Znaj da, je jedan od ona dva $utnika Allahovim zakonima $osluan, a onaj drugi je ne$okoran i slijedi svoje strasti& A onaj $ut, je ivotni $ut koji dolazi iz svjeta dua, $rolazi kroz kabur, ide u ahiret& A ona torba i oruje su ibadet i takvalukK bogobojaznost& ,odue, ibadet $rividno ima jednu teinu& Ali u njegovom znaMenju $ostoji takav rahatluk i lahkoOa da se ne moe o$isati& =er, Abid Konaj koji Mini ibadetK u svome namazu kae( *o jest, >Nema drugog Stvoritelja i %$skrbitelja, osim Allaha& 2ubitak i dobit su u Njegovoj ruci& %n je udri, ne Mini nita bez stvarne $otrebe& %n je ilostivi, Njegovog dobroMinstva i merhameta je $uno&? -jerujuOi u to, u svemu naNe vrata riznice rahmeta& Na njih dovom kuca& " vidi da sve to $ostoji, $otMinjeno je naredbi svoga 0abba& #tjeMe se svome 0abbu& #zdajuOi se, oslanja se na Allaha i sklanja se od svake nesreOe& Njegov iman mu daje jednu $ot$unu bezbjednost & ,a, kao to je iman i robovanje Allahu, izvor svakog istinski dobrog djela $a i hrabrosti, tako je i dalalet izvor svakog loeg djela i straha& ,a, sigurno je da, kada bi zemljina kugla $ostala bomba i eks$lodirala, jednog roba Allahovog, Mije je srce is$unjeno nurom, ne bi $re$lailo& Cta vie, tu zadivljujuOu moO =edinoga bi $osmatrao sa jednim ushiOenjem& Ali jedan +ilozo+ grijenik, nazovi slavni intelektualac, koji nema srca, drhtao bi od straha na zemlji kada bi vidio kometu na nebu& " izbezumljen od straha govori( >Samo da nam ne udari u $lanetu ova zvijezda lutalica?& /=edne $rilike se zbog jedne ovakve zvijezde ogromna Amerika tresla od straha& nogo ih je u noOi na$ustilo domove&1 ,a, osim toga to Movjek ima $otrebu za bezbroj toga, njegov ka$ital nema nikakvu vrijednost! %sim toga to je izloen mnogim nesreOama, njegova moO je neto to nema znaMenja! Na$rosto granice negovog ka$itala i moOi su tolike dokle mu moe dostiOi ruka& Ali nade i elje, boli i nesreOe su $rostrane onoliko dokle mogu do$rijeti, dokle mogu dostiOi oko i mata& ,akle, svako ko nije u $ot$unosti oslije$io, za$aa i vidi koliko su ibadet, uzdanje u Allaha, vjerovanje u jednog Allaha i $redanost, jednoj ovoliko nemoOnoj i slaboj, siromanoj i zavisnoj ljudskoj dui, jedno veliko bogatstvo, jedna, sreOa, jedan nimet& )oznato je da se $ut bez o$asnosti odabira nad $utem koji je o$asan /Mak i da $ostoji jedan $osto moguOnosti1& eNutim, nae $itanje je $ut ibadeta& )ored toga to nije tetan, od deset, devet je moguOnosti da na njemu $ostoje riznice vjeMne sreOe& Cto se tiMe $uta grijeha i razvrata -$a Mak i sa $riznavanjem grijenika- osim to nema koristi, od deset, devet je moguOnosti vjeMnog $ro$asta i unitenja& ,a je ovo ovako, dokazano je svjedoMenjem bezbroj alima i svjedoka u stu$nju o$Oeg miljenjaKidmaK i habera u koje nema sumnjeKtevaturK& " jo je nesumnjivo obavjetavanjem onih koji $osjeduju s$osobnost saznanja i otkrivanja i onih Allahovih robova koji su u bliski&

#kratko( %vodunjaluMka kao i ahiretska sreOa jeste u ibadetu i biti Allahov vojnik& #koliko je tako, mi uvjek moramo govoriti, i zahvaljivati to smo muslimani! ETVRTA RIJE Ako eli $ot$uno shvatiti, kao to su dva i dva Metri, koliko je namaz dragocjen, vaan, a koliko je malo truda $otrebno da bi se izvrio, a koliko je bezuman i tetan Movjek koji ne klanja, $ogledaj ovaj $rimjer( =ednom je jedan veliki vladar dvojici sluga dao $o dvadeset i Metri zlatnika i $oslao ih da borave u velikom lije$om i $osebnom Mitluku koji je bio udaljen dva mjeseca& " naredi im( >Sa ovim $arama $okrijte trokove $uta i karte& " ku$ite neke $otrebne stvari to Oe vam trebati za to boravite& Na udaljenosti od jednog dana $ostoji stanica&*amo se moe naOi i auto, i brod, i voz, i avion& )utuje se u zavisnosti od koliMine novca koji $osjeduje&? ,vije sluge $oslije $ouke $oNoe& =edan je bio sretan $a je do stanice $otroio vrlo malo novca& #z to je s to malo $otroenog novca obavio tako veliku trgovinu koja Oe se do$asti njegovom vladaru, a i ka$ital mu se uveOao hiljadu $uta& %naj drugi zlosretni sluga, zato to je bio skitnica, do stanice je $otroio svoja dvadeset i tri zlatnika& "zgubio ih je kockajuOi se i rasi$ajuOi ih na svakojake glu$osti& %stao mu je samo jedan zatnik& )rijatelj mu reMe( ?Aman, jadni MovjeMe, daj bar ovaj jedini zlatnik te ku$i kartu& *ako da ne bi ostao gladan i $jeaMio na ovom dugom $utu& Na gos$odar je $lemenit, moda ti se smiluje, o$rosti ti, te i tebe ukrca na avion, $a da za jedan dan odemo na mjesto gdje trebamo boraviti& # su$rotnom bit Oe $rimoran da $jeaMi dva mjeseca $o $ustinji sam i gladan&? Zar i najnerazboritiji Movjek ne bi shvatio da bi $ot$uno bez $ameti, o$asan i zlosreOan bio ovaj Movjek kad bi se zainatio te i onaj jedini zlatnik ne bi dao za kartu koja je $o$ut kljuMa riznice blaga, veO ga $otroio na $rolazna zadovoljstva i uivanjaG <to, hej MovjeMe bez namazaL " hej, moj ne+su koji se ne raduje namazuL %naj vladar je na 0abK2os$odar, na 8alik KStvoritelj& %ne dvije sluge, dva $utnika su( jedan je $oboni sluga koji klanja namaz sa radoOu& ,rugi $redstavlja ljude ne$romiljene, koji ne klanjaju& %na dvadeset i Metri zlatnika su dvadeset i Metri sata svakodnevnog ivota& %naj veliki i $oseban Mitluk je ,ennet& %na stanica je kabur& %no $utovanje je $utovanje MovjeManstva koje vodi u kabur, $roivljenje KhairK, i vjeMnost& Sa obzirom na dobro djelo, na jaMinu takvalukaKbogobojaznostK, onaj dugi $ut svako razliMito $relazi& =edan dio onih bogobojaznih ljudi, $o$ut munje $resijeca $ut od hiljadu godina za jedan dan& Neki, brzinom mate, udaljenost od $edeset hiljada godina $reNu za jedan dan& .uran-i Azimuan ukazuje sa dva ajeta na ovu istinu& %na karta je namaz& Samo je jedan sat dovoljan za svih $et vakata namaza zajedno sa abdestom&

Zamisli( onaj koji dvadeset i tri sata troi za ovaj kratki ovodunjaluMki ivot, a koji uz to i onaj jedan sat ne $otroi za taj tako dugi vjeMiti ivot, na kolikom je gubitku, koliko svome ne+su Mini ne$ravdu i koliko je taj $ostu$ak su$rotan razboritosti& =er, Mak i kad bi smatrao logiMnim da hiljadu ljudi koji uMestvuju u lutrijskom kockanju, mogu uloiti $olovinu svoje imovine, moguOnost dobitka je i$ak jedan $rema hiljadu& )otom, zar ne moe shvatiti Movjek koji sebe $ametnim smatra, koliko je su$rotno $ameti i mudrosti, i koliko je daleko od razboritosti, jedan dvadeset Metvrti dio imovine ne davati u jednu vjeMnu riznicu gdje je moguOnost dobitka devedeset devet $osto is$itana& eNutim, u namazu je veliki s$okoj za duu, srce i $amet, uz to ni za tijelo nije na$oran $osao& #z to, ostali ovodunjaluMki $oslovi onoga ko klanja namaz, sa jednim lije$im nijetom $o$rimaju oblik ibadeta& Na ovaj naMin cijelu ivotnu imovinu moe $risvojiti za ahiret& # neku ruku svoj $rolazni ivot uMiniti vjeMnim! PETA RIJE Ako eli vidjeti koliko je klanjati namaz i ne Miniti grijehe, jedna istinska dunost Movjeka i koliko je u biti $rikladno stvaranju MovjeManstva, $osluaj ovu kratku $riMu koja o tome govori& Za vrijeme mobilizacije u jednom odredu su bila dva vojnika, jedan vojnik je volio rad i bio dobro obrazovan, a drugi $oMetnik, i $ovodio se za svojim ne+som& %naj vrijedni je $azio na vjebe i svoju dunost i nije uo$te mislio na o$skrbu i dnevni obrok, jer je shvatio da je $osao drave da ga hrani i da mu obezbjeNuje sve to mu je $otrebno& Pak i kad bi se razbolio da ga lijeMe i kada bi to bilo $otrebno da mu stavljaju zalogaj u usta& A njegova osnovna obaveza je obuka i borba& " naravno, radit Oe u nekim $oslovima o$skrbe i ishrane, kuhati, $rati i odnosi suNe& Ako bude $itan( Cta to radiG %dgovarat Oe( >"zvravam zadatak drave& " neOe reOi(?0adim za na+aku? %naj drugi vojnik, $oMetnik, to misli samo na hranu, nije $azio na obuku i borbu& 2ovorio je( ?*o je $osao drave, ta mene briga&? #vjek je mislio na na+aku i bio u $otrazi za njom& %stavljao bi odred i izlazio u grad u ku$ovinu& =ednog dana mu je njegov $rijatjelj koji je zavrio obuku rekao( ?,ragi moj, tvoja jedina zadaOa je obuka i boj& *i si zato ovdje doveden& )ouzdaj se u vladara& NeOe te gladna ostaviti& *o je njegov $osao& #z to, ti si nemoOan i siromaan ne moe se $rehraniti na svakom mjestu& " sada je ratno vrijeme i vrijeme mobilizacije& ogu te izdajicom $roglasiti i kazniti& ,a, $red nama su vidljive dvije zadaOe& =edna je vladareva zadaOa& Nekada mi radimo za njega bez ikakve nadoknade, a on nas $rehranjuje& ,ruga je naa zadaOa obuka i ratovanje, vladar nam $ritom olakava i $omae?& Sada moe shvatiti u kolikoj bi o$asnosti bio onaj vojnik skitnica kada ne bi $osluao onoga dobro obrazovanog mudahida& <to, hej moj lijeni ne+suL %no burno ratno $odruMje je ovosvjetski nes$okojan ivot& -ojska koja je $odijeljena $o odredima je ljudska zajednica& A onaj odred je "slamski demat u ovom stoljeOu&

%na dva vojnika( jedan je $oboan musliman koji zna i izvrava +arzove svoje vjere, te da bi odbacio i saMuvao se velikih grijehova, bori se sa ne+som i ejtanom& %naj drugi( je grijenik, gubitnik koji se sav $redao brizi za nasuni hlijeb i kao da $rigovara i okrivljuje "stinitog %bskrbitelja, odbacivi +arzove, Mini grijehe na koje nailazi na $utu traenja o$skrbe& A ona obuka i u$ute su ibadet - $rije svega namaz & A onaj rat je borba $rotiv ne+sa i njegovih $rohtjeva, te dinskih i ljudskih ejtana& *ako s$asavajuOi se od grijeha i loeg morala s$asava svoje srce i duu od vjeMnog azaba& A one dvije zadaOe su( =edna( ,ati ivot i obskrbljivati ga& ,ruga( %boavati i moliti %noga koji daje ivot i obskrbljuje ga& # Njega se uzdati i biti siguran& ,a, %naj koji je dao i na$ravio ivot, koji je Mudotvorno djelo Sameda i izvanredna mudrost 0abbanija, jeste %naj koji ga na+akom o$skrbljuje i odrava ga& *o ne moe niko drugi osim Njega& 8oOe li dokazaG Najbolje se hrane najnemoOnije i najglu$lje ivotinje& )r( Aivotinje $o$ut crva u $lodovima i riba& #z to su najbolje o$skrbljena najbes$omoOnija i najnjenija stvorenja, $o$ut djece i mladunMadi& ,a bi se shvatilo da se ne dos$jeva do halal na+ake snagom i voljom veO slaboOu i iznemogloOu, dovoljno je us$orediti ribe i lisice, mladunce sa zvijerima, drveOe sa ivotinjama& ZnaMi, onaj koji ostavlja namaz zbog brige za zaradu liMi na onog vojnika koji na$uta obuku i utvrNenje i $rosjaMi $o gradu& eNutim, nakon obavljanja namaske dunosti, lije$o je liMno iOi traiti ono to ga sleduje iz kuhinje milosti #zvienog 0ezak-i .erima, kako drugima ne bi bio na teretu& *o je u stvari hrabrost, tavie jedan ibadet& " da je Movjek stvoren za ibadet, njegova $riroda i duhovni sistemi to $okazuju& =er, sa as$ekta djelatnosti i moOi $otrebne za ivot na ovome svijetu, ne moe se mjeriti sa najjednostavnijim vra$cem& Ali je kao komandant i sultan ivotinskog svijeta, sa as$ekta $otrebe za naukom i koliMinom svih $otre$tina, molitve i ibadeta $otrebnim za duhovni ivot i ivot na ahiretu& ,akle, hej moj ne+suL Ako ovosvjetski ivot bude uMinio kao osnovni cilj i uvijek za njega bude radio, $ostaje $o$ut najjednostavnije vrste vra$ca& Ako ahiretski ivot bude naMinio svojim glavnim ciljem, te i ovaj ivot uMini njivom i sredstvom da doNe do njega i $rema tome bude radio, tada $ostaje komandant ivotinskog svijeta, a na ovome svijetu $ostaje $remio i dragocjen rob, $oMaOen i cijenjen gost #zvienog 8akka& <to tebi dva $utaL! <rhamurrahimina! oe odabrati koji hoOe&& )ravi $ut i $omoO trai od ESTA RIJE Ako eli shvatiti kolika je is$latljiva trgovina i dostojanstveno zvanje $rodati svoj ne+s i imovinu #zvienom 8akku i biti rob i vojnik Njegov, $osluaj ovu $ri$ovjed( =ednom je jedan vladar dvojici ljudi iz svoga naroda dao na emanet $o jedan Mitluk u kojima se nalazilo sve, $o$ut +abrike, maina, konja, oruja& Ali zato to je bilo nemirno ratno vrijeme, nita ne

ostaje kao to je& "li $ro$ada ili se mjenja, $rolazi& -ladar je iz savrene milosti $rema ovoj dvojici vojnika $oslao jednog $lemenitog vojskovoNu& " +ermanom koji je bio $un milosti i merhameta im rekao je( >)rodajte mi moj emanet koji je u vaem $osjedu& ,a ga za vas saMuvam& ,a ne $ro$adne uzalud& A kada $restane rat, u jo lije$em obliku Ou vam ga vratiti& )latit Ou vam veoma dobro, kao da je vaa imovina& A maine i sredstva u +abrici Oe raditi u moje ime i mojoj radioni& " vrijednost i $late Oe $orasti od jedan na hiljadu& A svu tu dobit Ou vama dati& #z to vi ste siromani i slabani& Niste u stanju $odmiriti trokove tih kru$nih $oslova& =a $rihvatam sve trokove i sve to je $otrebno& Sav $rihod i dobit Ou vama dati& " ostaOe u vaim rukama do isteka vaega vojnog roka& <to $et stu$njeva dobitka u dobitku& A ako mi ne $rodate, $a ionako vidite da niko ne moe saMuvati ono to je u njegovoj ruci& %tiOi Oe iz vaih ruku onako kao to je otilo iz ruku svakoga& #zalud Oe $ro$asti, a uz to Oete biti lieni te visoke cijene& "sto tako ti vrijedni, $recizni alati i sredstva $ot$uno Oe izgubiti na cijeni zbog toga to neOe imati $osla niti $osebnih $redivnih materijala, koji bi bili u$otrijebljeni& A trud i muka da u$ravljate njima i saMuvate ih Oe vama za$asti& " jo, bit Oete kanjeni zbog $ronevjere emaneta& <to $eterostruki gubitak u gubitku! A meni to $rodati, znaMi biti moj vojnik i u moje ime koristiti& #mjesto biti obiMan zarobjenik i neregularan vojnik, budite slobodan i $oseban komadant uzvienog vladara&B Nakon to su sasluali tu blagonaklonu besjedu i +erman, jedan od od te dvojice, koji je imao $ameti u glavi reMe( ?-rlo rado, $rodat Ou s $onosom &#z to se hiljadu $uta zahvaljujem& %naj drugi, oholi, ne+sa $o$ut +araona, sebiMni, $ro$alica, kao da Oe vjeMno ostati na tom $osjedu, nije ni shvatao ovosvjetske $otrese i strahote& 0eMe(>Ni govoraL .o je vladarG =a neOu $rodati svoj $osjed i kvariti svoje zadovoljstvo& Za kratko vrijeme $rvi Movjek je dos$io do tog stu$nja na kome mu je svako zavidio& #z to $ostigao je vladarevu milost te je sretno iveo u vladarevom $osebnom saraju& A drugi je za$ao u takvo stanje da ga je svako saaljevao, a uz to svako je govorio( >Zasluio jeL? =er, rezultat njegove greke je bio taj da je izgubio i sreOu i imetak, i jo tr$i kaznu i $atnju & 8ej strastima sklon ne+suL )ogledaj u lice istine kroz dalekozor ovog $rimjera& Cto se tiMe vladara on je Sultan iskona i vjeMnosti, 2os$odar i Stvoritelj tvoj& A oni $osjedi, maine, alati, i sredstva, to je ono to ti $osjeduje u okviru svoga ivota( tvoje tijelo dua srce i unutar njih vanjska i unutranja osjeOanja $o$ut oMiju i jezika, razuma i mate& %naj $lemeniti vojskovoNa je, 0esul-i .erim& %naj #zvieni Herman je .urani 8akim koji nam ajetom objavljuje veliku trgovinu koju smo s$omenuli& A to se tiMe tog ustalasalog $o$rita borbe, to je lice ovoga burnog svijeta koji ne zastaje, koji se mijenja, koji biva iskvaren, i umu svakoga Movjeka nameOe ovu ideju( > )oto Oe nam sve izmaOi iz ruku, nestat Oe i izgubit Oe se, da li moda $ostoji naMin da se zamijeni za veMnost i ostane stalan?& %vako razmiljajuOi, odjednom se zaMu glas nebeske objave .urana& .ae( ?,a, ima& "ma jedan lije$ i miran naMin koji donosi $eterostruku dobit& > )itanje( BCta je toGB

%dgovor( B)rodati emanet stvarnom vlasnikuB& <to, u toj $rodaji imate $et stu$njeva dobitka u dobitku& )rva dobit( )rolazni imetak $ostaje vjeMan& =er, ono to se da #zvienom BiOu koji je .ajjumu Baki, taj $rolazni ivot koji se troi na Njegovom $utu $retvara se u vjeMni, daje vjeMne $lodove& *ada minute ivota, $o$ut sjemenki i kotica $rividno iMezavaju i truhnu& Ali u vjeMnom svijetu se otvaraju cvjetovi sreOe, i cvjetaju& A u svijetu Berzaha $ostaju $o jedan ugodan i svijetao $rizor& ,ruga dobit( ,at Oe im se cijena $o$ut ,enneta & *reOa dobit( -rijednost svakog organa i osjeOaja Oe hiljadu $uta biti uveOana& Na$rimjer( #m je jedno sredstvo& Ako ga ne $roda #zvienom Allahu i usmjerava ga da radi za raMun ne+sa, $ostat Oe jedno takvo dosadno $rovokativno i $ogubno sredstvo koje Oe na tvoju jadnu glavu natovariti toliko tune boli iz $rolog i zastraujuOe situacije iz buduOeg vremena, tako da $ada na stu$anj $ogubnog sredstva bez bereketa& Zato iskvareni Movjek najMeOe $ribjegava o$ijanju ili zabavi da bi se s$asio dosade i nemira uma& A da ga je $rodao "stinskom -lasniku i naveo ga da radi u njegovo ime, um bi $ostao jedan takav Mudesan kljuM koji bi otvarao beskrajne riznice milosti i mudrosti u ovom univerzumu& " na taj naMin bi dos$io do stu$nja #$utitelja od 2os$odara, koji Oe svoga vlasnikaKMovjekaK $ri$remiti za vjeMitu sreOu& Na$rimjer, oko je jedno takvo Mulo $reko kojeg dua kao $reko $rozora $osmatra ovaj svijet& Ako ga ne $roda #zvienom 8akku, to jest usmjeri ga da radi za raMun ne+sa, ono Oe time to $osmatra neke nestalne i $rolazne lije$ote, $o$ut $odvodaMa $ostati sluga $rohtijevima ne+sa i tjelesnim zadovoljstvima& Ako oko $roda njegovom Sani-i Basiru i ako ga navede da djeluje u Njegovo ime i u krugu onog to je %n dozvolio, tada Oe to oko biti $rosuNivaM ove velike knjige univerzuma, i $osmatraM u ovom svijetu Mudesnih dijela 0abbanijevih i dostiOi Oe ste$en blagoslovljene $Mele cvijeOa milosti u baMi zemaljske kugle& Na$rimjer( Ako Mulo ukusa ne $roda Hatir-i 8akimu i ako ga navede da radi za raMun ne+sa i u ime stomaka, tada Oe se ono s$ustiti i $asti na nivo vratara stomaMne tale i +abrike& Ako ga $roda )lemenitom %$skrbljitelju, tada Oe Mulo ukusa na jeziku biti na ste$enu vjetog $romatraMa riznice Boanske ilosti i zahvalnog kontrolora kuhinje .udret-i SamedaK oOi =edinoga& <to, hej $ametiL )aziL 2dje je jedan nesretan alat, a gdje kljuM univerzumaG % oko, lije$o $ogledajL 2dje je taj $onieni $ezevenk, a gdje onaj uMeni $osmatraM Allahove bibliotekeG " o, jezikuL ,obro kuajL 2dje je onaj vratar tale i straar +abrike, a gdje onaj kontrolor $osebnih riznica 0ahmetaG #$oredi li ostala sredstva i organe $o$ut ovih, shvatit Oe da uistinu vjernik $ostie svojstva koja odgovaraju ,ennetu, dok nevjernik $ostie ona koja su $rikladna ,ehennemu& 0azlog zbog kojeg svako od njih ima takvu vrijednost jeste taj to vjernik zbog svog imana emanet od Stvoritelja u$otrebljava u njegovo ime i u krugu onog to je on dozvolio, dok nevjernik MineOi $ronevjeru emaneta, djeluje u skladu sa $rohtjevima due sklone Minjenju zlaKne+s-i emareK& Petvrta dobit( Povjek je slabaan, nevolje su brojne& Siromaan je, njegove su $otrebe mnogobrojne& NemoOan je, ivotni teret je vrlo teak Ako se ne osloni na oMnog #zvienog,

te ako se ne $ouzda u Njega i ne $reda se Njemu, savjest Oe mu biti u vjeMnom azabu& 2uit Oe ga besmislene $atnje, boli i alosti& )ostat Oe ili $ijanica ili svire$ Movjek& )eta dobit( %ni koji su to osjetili, i oni koji vide iz gajba, i alimi i oni koji mogu $osvjedoMiti, sloili su se u tome da Oe ibadeti i tesbihi svih tih sistema i organa i te visoke vrijednosti Oe ti se u naj$otrebnijem trenutku dati u vidu dennetskih $lodova& <to, ako ne ostvari trgovinu koja ti donosi $eterostruku dobit, osim toga to Oe ostati bez ovih koristi, $ogodit Oe te $eterostruki gubitak& )rvi gubitak( "metak i djeca koje si toliko volio, zadovoljstva i strasti koje si oboavao, mladost kojom si bio oMaran i tvoj ivot Oe nestati i iMeznuti& "zmaknut Oe ti iz ruku & Ali Oe ti ostaviti samo boli i grijehe i natovarit Oe ti ih na vrat& ,rugi gubitak( Bit Oe kanjen zbog iznevjere emaneta& =er time to si najvrijednija sredstva $otroio na najbezvrijednije stvari ti si svojoj dui Kne+sK naMinio zulum& *reOi gubitak( *i si sve ove vane ljudske sisteme oborio nie od ivotinjskog nivoa te si time uMinio zulum i $otvoru Allahovoj udrosti& Petvrti gubitak( Zajedno sa slaboOu i bijedom, ti Oe natovariti na tvoja slabana $leOa onaj vrlo teak ivotni teret te Oe vjeMno jadikovati $od udaracima rastanka& )eti gubitak( Iije$i $okloni 0ahmana kao to su um, srce, oMi i jezik koji su ti dati zato da $ostigne osnove za vjeMni ivot i ono to ti je $otrebno za sreOu na onom svijetu, $reokrenut Oe u ruan oblik koji Oe ti otvoriti ka$ije dehennemske& A sada da se osvrnemo na Min $rodaje& Zar je to moda neto tako teko $a veOina to izbjegavaG Ne&& ni$oto i nikadaL Nikakve tekoOe u tome nema& =er je krug halala irok& " dovoljan je zadovoljstvu& Nema nikakve $otrebe da se ulazi u haram& Allahove naredbe su lagane i malobrojne& Biti rob i vojnik Allahov je ugodna Mast koja se ne da o$isati& A dunost je samo kao vojnik $oslove ot$oMinjati u ime Allaha i djelovati u Njegovo ime& " treba davati i uzimati radi Allaha& " kretati se i nalaziti mir u okviru njegovog do$utenja i zakona& A ako uMini greku treba moliti za o$rostK istig+arK( B=a 0abL %$rosti nam nae greke & )rihvati nas kao svoje robove& ,o vremena kada bude emanete $rihvatao& #Mini nas $ouzdanim u emanetu&? *reba reOi >Amin?L " Njemu treba u$uOivati dovu& SEDMA RIJE #koliko eli da shvati koliko su znaMajna dva talismana koji otkrivaju nejasnu tajnu ovog univerzuma, otvaraju vrata sreOe dui MovjeMijoj, otklanjaju tekoOe& " str$ljivo se uzdati i osloniti na tvog 8alikaKStvoritelja i zahvaljivanjem Miniti dovu i moliti od %$skrbitelja, koliko su, $o$ut tirijaka, dva korisna lijeka& " .uran sluati, Njegovim odlukama se $okoravati, klanjati namaz, ne Miniti grijehe' koliko je, na $utovanju u vjeMnost, jedna dragocjena, znaMajna, od velike vrijednosti, sjajna i raskona karta, jedna $ri$rema za ahiret, svjetlost kabura, ako eli shvatiti $osluaj i $ogledaj ovu $ri$ovjed( =ednom jedan vojnik na bojnom $olju i u borbi, u odluMujuOem trenutku da us$ije ili izgubi, za$ada u mnogo strano stanje& <to ovako( 0anjen sa desne i lijeve strane sa dvije strane

duboke rane, a iza njega ogroman lav, kao da Oe nasrnuti na njega, Meka& "s$red njegovih oMiju je $ostavjeno jedno vjealo, sve one koje on voli vjeanjem unitava& " njega isto Meka& " u$oredo sa ovakvim stanjem $redstoji mu dugo $utovanje& S$rovode ga iz zemlje& ,ok je ovaj nesretnik, u ovako jadnom stanju, oMajno razmiljao, sa njegove desne strane, ukazao se, $o$ut 8idra dobronamjeran, blagosloven Movjek& )a mu kae( ?Nemoj biti oMajanL ,at Ou ti dva talismana, nauMit Ou te& Ako ih lije$o bude koristio, onaj lav, Oe se $retvoriti u $okornog konja& " ono vjealo Oe se $reobratiti u $rijatnu ljuljaku koja Oe ti koristiti za lije$o ras$oloenje i izlet& " jo Ou ti dati dva lijeka& Ako ih dobro u$otrijebi, one dvije zasmrdjele rane Oe se $reobratiti u dva lju$ka cvijeta, takozvane 0ue uhammedove /A&S& &1 " dat Ou ti jednu kartu& Njom Oe, kao da leti, $ut od jedne godine $reOi za jedan dan& <to, ako ne vjeruje, is$robaj malo, toliko da shvati da je taMno&? #istinu, is$robao je jedan dio& ,a, i ja, to jest ovaj jadni Said, to $otvNujem& Zato to sam malo is$robao& -idio sam da je $riliMno taMno& Nakon toga, odjednom je vidio( Sa njegove lijeve strane, $o$ut ejtana, Movjek $revarant, $ijanica, s$letkaro, doavi sav nakiOen, zajedno sa ukrasnim slikama, alkoholnim $iOima, +antazijama, stade is$red njega i reMe( >8ej $rijatjeljuL 8ajdemo zajedno da $ijanMimo i uivamo& 2ledamo ove lije$e djevojke& Sluamo ove $rijatne $jesme& ,a jedemo ova ukusna jela&? )itanje( 8a, ha&& ta je to to tajno uMi ustima&G %dgovor( =edna tajna& %stavi taj nerazumljiv $osao& Nemoj da kvarimo veO s$remljeno uivanje& )itanje( 8aL&& A ta ti je to u rukamaG %dgovor( =edan lijek& Baci to& Zdrav si & Cta ti jeG -rijeme je zabave& )itanje( 8aL&& A kakav je to $a$ir sa $et naznaka& %dgovor( =edna karta& =edan dokument o $remjetaju& >)ocje$aj toL Cta Oe nam $utovanje u ovom lije$om $roljeOnom vremenu?, kae& Svakakvim lukastvima ga $okuava nagovoriti& %naj jadnik mu $oMinje bivati $o malo naklonjen& ,a, Movjek se $revari& " ja sam se jednom takvom $revarantu $olakomio& %djednom se sa desne strane, $o$ut groma, zaMu glas, koji veli( ?Nemoj da si se $revario& " kai tom $revarantu( >Ako ubije lava iza mene, i digne vjealo, i odstrani rane sa moje desne i lijeve strane i ako $ostoji naMin da s$rijeMi $utovanje i naNe ga&? 8ajde uradi, $okai da vidimo& A $otom mu reci( >8ajdemo uivati& # $rotivnom, uOuti tu$aneL&& Neka ovaj nebeski Movjek $o$ut 8idra kae svoje?& <to, ej moj ne+su koji si se u mladosti smijao, a sada $laMe to si se nekada smijaoL Znaj, onaj jadni vojnik si ti i Movjek uo$Oe& A onaj lav je edel& A ono vjealo je smrt, $ro$ast i rastanak gdje $rijatelji danonoOno $ozdravivi se, nestaju& %ne dvije rane su( jedna je tetna i beskrajna nemoO ljudska, druga je bolna i bezgraniMna bijeda Movjekova& A ono $rognanstvo i $utovanje je jedno dugo i is$itno $utovanje koje $rolazi kroz svijet dua/alem-i ervah1, majMinsku utrobu, djetinstvo, starost, dunjaluk, kabur, zagrobni ivot/berzah1, $onovno oivljenje/hair1, i sirat Ou$riju& " ona dva talismana su, vjerovanje u Allaha i vjerovanje u ahiret& ,a, $omoOu ovih svetih tajni, smrt $o$rima oblik $okornog konja i buraka koji Movjeka mumina vodi iz svijeta zindana u dennetske baMe u audijenciju 0ahmana& Zbog toga su duhovno uzvieni ljudi voljeli smrt, jer su vidjeli njenu stvarnost& Aeljeli su umrijeti $rije nego doNe smrt& " rastanak i nestanak, smrt i vjealo kao $rolazak vremena, sa onom

imanskom Marolijom, $o$rimaju oblik sredstava $reko kojih Oe se sa mnogo uitka gledati i $osmatrati mani+estacija rahmeta, divote kudreta, uvijek svjea, u raznolikim bojama i raznorazni vezovi Muda #zvienog Stvoritelja& ,a, $romjena i obnova ogledala koja $okazuju boje svjetlosti sunca i $romjena +ilmskog $latna, stvaraju jo lje$e i $rijatnije $rizore& A ona dva lijeka su str$ljenje i uzdanje u Allaha& *o jest, osloniti se na moO Stvoritelja i $ouzdati se u Njegovu mudrost& ,a li je to takoG ,a, jer Mega se to moe $laiti Movjek koji se sa dokumentom nemoOi oslonio na Sultana univerzuma, koji $osjeduje moO >kun +ejekun?G =er, nasu$rot najstranije nesreOe govoreOi uvjerenim srcem se uzdaje u svoga ilostivog 2os$odara& ,a, oni koji su s$oznali Allaha uivaju u svojoj slabosti i strahu od Allaha& ,a, u strahu $ostoji zadovoljstvo& .ad bi dijete od godinu dana $osjedovalo $amet i bilo $itano( ?.oje ti je najdrae i najslaNe stanje&? 0eklo bi( >Stanje kada shvatim svoju nemoO i slabost i $re$laim se slatkog udarca majke $a joj o$et $oNem u njeno naruMje&? eNutim, sve njenosti svih majki jedva da su jedna iskrica mani+estacije rahmeta& Zato su duhovno uzvieni ljudi u nemoOi i strahu od Allaha nali takvo jedno zado voljstvo' tako da su $ot$uno odustajali od svoje snage i moOi, i Allahu su se bes$omoOnoOu uticali& NemoO i strah su uMinili svojim zagovornikom& A drugi lijek je, zahvalnoOu i zadovoljav se $ostojeOim, traiti i dovu Miniti, i imati $ovjerenje u rahmet ilostivog 2os$odara& ,ali je to takoG ,a, kako moe $otreba i nemoO biti bolna i teka gostu ,evvad-i .erima koji je cijelu zemlju naMinio tr$ezom blagodati, a $roljeOe buketom cvijeOa koje stavlja $okraj te tr$eze i na nju ga $osi$aG Na$rotiv, njegova bijeda i $otreba, $o$rima jedan lije$ oblik a$etita& .ao i a$etit i bijedu $okuava uveOati& Zato su se duhovno uzvieni ljudi $onosili bijedom& Nemoj sluMajno razumjeti $ogrenoL *o znaMi shvatiti svoju bijedu $rema Allahu i moliti 2a& A ne svoju bijedu $okazivati svijetu i zbog toga $rosjaMiti& A ona karta to jest dokument je, kao $rvo namaz, izvravanje +arzova i Muvanje od grijeha& ,a li je to takoG <vlije i oni koji su vidjeli, i svi oni koji su osjetili, i oni koji vide iz gajba, su se sloili da na tom dugom tamnom $utu u vjeMnost, $utne namirnice, svjetlost i burak' se mogu $ridobiti jedino $otMinjavajuOi se naredbama .urana i uzdravanjem od onoga to je zabranjeno& =er nauka i +ilozo+ija, umjetnost i mudrost na tom $utu uo$te ne vrijede& Njihove svjetlosti su do vrata kabura& <to, hej moj lijeni ne+suL .oliko je malo, rahat i lahko klanjati $et vakta namaza i odreOi se sedam velikih grijeha& " koliko je ishod, $lod i korist toga, brojan, vaan i veliki, shvatit Oe ako ima $ameti i nije ti se $okvarila& " kai ejtanu i Movjeku koji te $odstiMu na grijehe i razvrat( >Ako $ostoji naMin kojim Me unititi smrt, i ukloniti $ro$ast sa zemlje, nemoO i bijedu $odiOi sa MovjeManstva, i zatvoriti vrata kabura, onda kai, sluat Oemo& # su$rotnom, OutiL&& # velikom mesdidu univerzuma .uran $riMa o univerzumuL ,a $osluamo Njega& ,a se tim nurom osvijetlimo& ,a radimo na Njegovom $ravom $utu& " da 2a svakodnevno uMimo&?

,a, %n je rijeM& " samo za Njega da je rijeM kau& "stina je, dolazi od "stinitog, "stinitog kazuje i istinu $okazuje i %n iri svijetlu mudrostL! OSMA RIJE Ako eli razumjeti ovaj svijet, duh Movjeka u njemu, te sutinu vjere kod Movjeka i njene vrijednosti i ako eli razumjeti, koji duh MovjeManstva s$asava od tame i koji otkriva tajnu tog svijeta, te ako eli razumjeti da, ukoliko ne bi $ostojalo "stinske -jere, ovaj bi svijet bio jedan zindan, a da je nevjernik najnesretnije stvorenje, tada $osluaj ovu simboliMnu $ri$ovjed& # davna vremena su dva brata zajedno krenula na dugo $utovanje& )utujuOi, $ut se razdvojio na dva dijela& )ored tog raskrsOa su ugledali jednog ozbiljnog Movjeka& #$itae ga( >.oji je $ut boljiG %n im je rekao( Na $utu koji vodi desno obavezno je $okoriti se zakonu i redu& Ali u toj tekoOi $ostoji jedna sigurnost i sreOa& Cto se tiMe $uta koji vodi lijevo tu je $ot$una sloboda& eNutim, u toj slobodi $ostoji jedna o$asnost i nevolje& Sada je na vama sloboda izbora&? Nakon to je to Muo brat koji je $osjedovao lije$u narav, krenuo je desnim $utem izgovarajuOi i $rihvatio je da slijedi red i $oredak& ,rugi brat, koji je bio nemoralan i glu$, samo radi slobode je izabrao lijevi $ut& )ratimo sada u mati ovog Movjeka koji je naizgled u lahkom ali i$ak u duhovno tekom $oloaju& ,akle, ovaj Movjek je $reao brda i doline dok nije stigao u jednu $raznu $ustinju& %djednom je zaMuo jedan straan glas& -idio je tada stranog lava koji je izaao iz hrastove ume i na$ao ga& " on je $objegao& ,oao je do jednog $raznog bunara, dubokog ezdeset arina& "z straha se u bacio njega& )ao je do $olovice, onda je rukom dohvatio jedno drvo i za njega se zakaMio& *o drvo je imalo dva korjena koja su se zelenila na zidovima bunara& ,va mia, jedan bijeli a drugi crni, su se okmili na ta dva korjena i sjeku ih& )ogledao je $rema gore i ugledao da lav, $o$ut straara, stoji kod bunara i Meka& )ogladao je $rema dolje i unutra ugledao stranu adahu& )odigla glavu i $ribliila se njegovoj nozi koja je bila na visini od trideset arina& #sta su joj iroka $o$ut bunarskog otvora& )ogledao je $o zidovima bunara i vidio da su ih okruili o$asni insekti koji ujedaju& )ogledao je na vrh stabla i vidio da je to drvo smokve& A na vrhu drveta raznovrsni slasni $lodovi, od oraha do nara& <to, taj Movjek, uslijed svoje loe namjere i nerazboritosti, ne moe da shvati da ovo nije neko obiMno djelo& %va djela ne mogu biti sluMajna& # tim Mudnim djelima $ostoje neobiMne tajne& " nije mogao dokuMiti da $ostoji onaj koji tim djelima u$ravlja& "ako su njegovo srce, dua i razum tajno jaukali zbog tog $oloaja, njegov ne+s-i emare se $retvarao kao da nita nije bilo, i zatvorivi ui $red va$ajem due i srca, varajuOi sam sebe, $oMeo je jesti $lodove sa stabla kao da se nalazi u nekoj baMi& eNutim, dio tih $lodova je bio otrovan i tetan& # jednom uzienom hadisu #zvieni Allah .ae *o jest( B=a sa svojim robom $ostu$am onako kako me on s$ozna&B <to, taj nesretni Movjek, zbog svoje loe namjere i glu$osti je smatrao da je ono to je vidio suta istina& " tako je bio tretiran, tretira se, i ubuduOe Oe biti tretiranL Niti umire da se s$asi !niti ivi, tako se $ati u muci& " mi Oemo tog nesretnika ostaviti u muci, i $ogledati stanje drugoga brata& <to, ta blagoslovljena i $ametna osoba ide& Ali ne $ati $o$ut njegovog brata& =er, buduOi da je lije$og morala, on razmilja, mata o lije$im stvarima& Sam je sebi drug& A uz to se i ne $ati $o$ut njegovog brata& =er on zna za red i $okoran je& Zato mu se olakava& Slobodno se kreOe u miru i sigurnosti& Naiao je na jednu baMu& # njoj lije$o cvijeOe i voOe, a $oto je niko ne ureNuje, mogle su se naOi i neke neMiste stvari& " njegov je brat bio uao u jednu takvu baMu& eNutim, on je obratio $anju i zadrao se na tim $oganim stvarima, te je $okvario svoj stomak& "zaao je i

otiao ne odmorivi se& Ali ovaj drugi je $ostu$ao $o $ravilu( ? # svemu vidi samo ono to je lije$o?, te tako nije uo$te obraOao $anju na loe stvari& %d onog to je dobro imao je lije$ih koristi& )oslije dobrog odmora $olazi& )utujuOi, isto tako $o$ut svoga brata, doao je u jedno veliko $olje& "znenada je Muo glas lava koji ga je na$ao& #$laio se ali ne koliko i njegov brat, jer je razmiljo na lije$ naMin i umno( >)ostoji vladar ovoga $olja& " vjerovatno je i ovaj lav sluga koji je $od njegovim nadzorom&? 0azmiljajuOi na taj naMin, utjeio se& Ali o$et je $objegao sve dok nije naiao na bunar u kome nije bilo vode dubok ezdeset arina i bacio se u njega& .ao i njegov brat zaustavio se na sredini zakaMivi se za drvo& %stao je da visi u zraku& #gledao je da dvije ivotinje sijeku dva korjena tog drveta& )ogledao je gore, ugledao je lava& )ogledao je dole, ugledao je adahu& -idio je kao i njegov brat jednu Mudnu situaciju& " on je osjetio uas ali hiljadu $uta manji nego li njegov brat& =er njemu je njegova lije$a $riroda dala lije$u ideju, a ona mu je sve lije$im uMinila& Stoga je razmislio na slijedeOi naMin( ova Mudna djela imaju veze jedni sa drugim& #z to se Mini kao da su u svom kretanju $odlona jednoj za$ovjedi& Ako je tako, u tim djelima ima jedna tajna& ,a, svi oni se kreOu $od za$ovjeOu =ednog *ajnog )resuditelja& Ako je tako, ja nisam sam& *aj skriveni 8akim gleda na mene, iskuava me i $oziva, i u$uOuje na odreNeno mjesto radi odreNenog cilja& "z tog slatkog straha i te lije$e ideje $roizilazi jedna znatielja( >.o li je %naj koji eli da me iskua i ko eli da 2a u$oznam i ko je %naj koji ovim neobiMnim $utem vodi ka jednom ciljuG? )oslije se iz radoznalosti da 2a s$ozna $ojavila ljubav $rema %nom ko $osjeduje tajnu& " iz te ljubavi se $ojavila elja za otkrivanjem tajne& A iz te elje se $ojavilja volja za $ostizanjem lije$og stanja koje Oe se do$asti i zbog kojeg Oe $ostiOi zadovoljstvo -lasnika tajneKtalismana& )otom je $ogledao $rema vrhu drveta i ugledao stablo smokve& A na njenom vrhu obilje $lodova, na hiljade raznovrsnih voOki& # tom trenutku sav njegov strah je isMezao, jer je $ouzdano shvatio da je ovo smokvino stablo jedan saetak, jedan $regled, jedna izloba& Bit Oe da je onaj Skriveni )resuditelj mudizom sve uzorke voOa iz vinograda i baMe stavio na to stablo i to stablo ukrasio tako kao da ukazuje na razne vrste hrane koja se nudi njegovim gostima& "naMe, samo jedna vrsta stabla ne moe davati $lodove hiljadama drugih vrsta& )otom se ovaj Movjek $oMeo moliti& Sve dok mu se nije nadahnulo ta je kljuM tajne& #zviknuo je( >8ej -ladaru ovih mjestaL =a imam sreOu da $ri$adam *ebi& .od *ebe traim utoMite, i sluga sam *voj& elim *voje zadovoljstvo i tragam za *obom&? Nakon ove molitve se najednom rastavio zid bunara i ukazala su se vrata u $relije$u, veliManstvenu baMu& #sta adahe $reobratila su se u ta vrata, te su i lav i adaha $rimili lik dva $osluitelja koji ga $ozivaju unutra& Ctavie, taj lav je $rimio oblik konja koji mu je $otMinjen& <to, hej moja lijena duoL 8ej moj zamiljeni drueL ,oNite da u$oredimo $oloaj ove dvojice braOe& ,a vidimo i saznamo kako sklonost ka dobroti donosi dobro, a sklonost ka zlu donosi zlo& )ogledajte, nesretni $utnik lijevog $uta svakog trenutka moe da u$adne u usta adahe, drhti, dok je onaj sretnik $ozivan u $lodne i raskone baMe& #z to onom nesretniku srce $rska usred bolnog uasa i ogromnog straha, dok ovaj sretnik unutar jedne $rijatne $ouke, slatke stre$nje, jednog dragog znanja $osmatra i $romatra one neobiMnosti& #z to onaj nesretnik $odnosi muke straha, beznaNa i samoOe, a onaj sretnik uiva

u $rijateljstvu, nadi i eljama& #z to onaj nesretnik sebe vidi $o$ut zarobljenika i rtvu na$ada svire$ih divljih ivotinja, a onaj sretni Movjek je jedan uvaeni gost, koji se zabavlja u drutvu zadivljujuOih sluga )lemenitog ,omaOina Miji je on gost& #z to onaj nesretnik jeduOi naizgled ukusne, a u sutini otrovne $lodove ubrzava svoju $atnju& =er, ti $lodovi $redstavljaju uzorke& ,ozvoljeno je $robati kako bi $oruMivi stvarne $lodove $ostao ku$ac& # su$rotnom nije ih dozvoljeno $rogutati $o$ut ivotinje& " to se tiMe onog sretnika, on hranu kua i shvata o Memu se radi& %dugovlaMi sa jelom i uiva u iMekivanju& ,ok je onaj nesretnik sam sebi naMinio ne$ravdu& =ednu, $o$ut dana, lije$u zbilju te jedno sjajno stanje, nesmotrenoOu sebi $retvara u taman i mraMan strah u obliku ,ehennema& Niti je zasluan milosti, niti se ima $ravo na koga aliti& Na $rimjer( kao to jedan Movjek koji izraava nezadovoljstvo uivajuOi u lije$oj baMi meNu $rijateljima, ugodnom gozbom letnje sezone, o$ijajuOi se $rljavim na$itcima zamilja da je neodjeven usred zime, okruen divljim ivotinjama, $a $oMne vikati i $lakati, nije dostojan milosti, sam sebi Mini ne$ravdu, a $rijatelje vrijeNa i $oniava vidjeOi ih kao divlje& <to, i ovaj nesretnik je takav, a to se onog sretnika tiMe on vidi realnost, a ona jeste lije$a& ShvatajuOi lje$otu stvarnosti ukazuje $otovanje $rema savrenosti %noga kome ta istinska stvarnost $ri$ada& ZavrijeNuje Njegov 0ahmet& ,akle tajna kuranske odredbe(BZnaj da ti zlo dolazi od tebe samog, a dobro od Allaha?, biva rasvijetljena& Ako i druge razlike sliMne ovim razazna, shvatit Oe( onom $rvom je njegov ne+s-i emare njemu s$remio jedan duhovni ,ehennem, a onom drugom njegovo lije$o $rijateljstvo i lije$o $ozitivno razmiljanje te lije$e osobine i lije$o shvatanje su mu $ruili veliko dobroMinstvo, sreOu, te jednu sjajnu $ravednost i obilje& 8ej, moj ne+su, i ti MovjeMe koji zajedno sa njim slua ovu $riMuL #koliko ne eli biti onaj nesretni brat i eli biti onaj sretni brat $osluaj .uran i budi $okoran Njegovim odredbama, za Njega se $rilije$i i $ostu$aj $rema Njegovim odlukama& #koliko si shvatio istine ove alegoriMne $riMe, onda vjersku realnost, ovaj svijet, Movjeka i iman moe ada$tirati $rema njoj& %no glavno Ou ja reOi& )ojedinosti i +inese ti sam izvuci& <to $ogledajL =edan od ona dva brata ima duh vjernika i srce dobrih ljudi& %naj drugi $osjeduje duh ka+ira i srce $okvarenjaka& A to se tiMe ona dva $uta, desni $ut je $ut .urana i imana& Iijevi je $ut $obune i nezahvalnosti& A baMa na tom $utu je $rolazni socijalni ivot unutar ljudske zajednice i civilizacije u kome se zajedno nalazi dobro i zlo sve ono dobro i loe, Misto i $rljavo& )ametan Movjek je onaj koji $ostu$a $o $ravilu i ide smirenim srcem& A to se tiMe one $ustinje, ona je ova zemlja i ovaj svijet& %naj lav $redstavlja smrt i edel& %naj bunar $redstavlja Movjekovo tijelo i vrijeme ivota, a ona dubina od ezdeset arina je ezdeset godina to je u stvari $rosjeMan ivot i ivot veOine& A ono drvo $redstavlja trajanje ivota i materijalni ivot& A ona crna i bijela ivotinja su noO i dan& " usta one adahe su kabur koji je $ut u berzah i uvod u Ahiret& Ali ta usta za mumina $redstavljaju ka$iju koja se iz zindana otvara u baMu& A oni insekti tetoMine simboliziraju ovosvjetske nevolje& eNutim, oni su za mumina u vidu slatkog Allahovog u$ozorenja i Allahove blagonaklonosti, da ne bi utonuo u san ga+leta& )lodovi na onom drvetu su ovodunjaluMki nimeti koje je )lemeniti A$solutni 2os$odar stvorio kao listu ahiretskih $lodova te $lodova koji $redstavljaju u$ozorenje i sliMni su ahiretskim nimetima, a ujedno i $ozivaju ku$ce dennetskih $lodova& #$oredo s tim to je drvo jedno a daje razliMite $lodove,

u$uOuje na $eMat Allahove oOi i $eMat Allahovog 2os$odarstva i na $eMat -lasti #zvienog& =er, >%d samo jednog neMeg naMiniti sve? znaMi, samo od zemlje stvaranje svih biljaka i $lodova, samo od vode stvaranje svih ivotinja, te od jednostavnog jela stvaranje svih ivotinjskih organa& #$oredo s ovim >"z svega naMiniti neto? to jest, od raznorazne hrane kojom se iva biOa hrane, vjetina stvaranja mesa koje je svojstveno odreNenom ivom biOu, kao i tkanja njihove $osebne koe, to $redstavlja osoben $eMat koji se ne moe o$onaati i koji $ri$ada samo Sultanu od "skona i -jeMnosti& ,a, naMiniti od neMega sve i sve naMiniti jednim, svojstveno je samo Stvoritelju svega te $redstavlja dokaz i znak koji $ri$ada %nome koji sve moe& A talisman $redstavlja tajnu mudrosti stvaranja koja se otvara tajnom imana, i taj kljuM jeste& A $retvaranje usta adahe u ka$iju baMe je znak da( dok za one koji su u zabludi i za silnike kabur $redstavlja ka$iju koja se otvara $rema tijesnom mezaru koji je $o$ut trbuha adahe i $o$ut zindana unutar strahota i zaborava, za sljedbenike .urana i one koji su u imanu je ka$ija koja je otvorena iz dunjaluMkog zindana u vjeMne vrtove, iz mjesta is$ita u dennetske baMe, iz ivotnih tegoba ka milosti ilostivog& )a Mak i to to se onaj strani lav $reobraOa u blagog slugu i $okornog konja, ukazuje na to da je smrt za sljedbenike zablude vjeMiti bolni rastanak od svih dragih stvorenja& ,ok smrt, $ri$adnike zablude uzima i odstranjuje iz lanog dunjaluMkog ,enneta i nastanjuje ih i zatvara u strani usamljeni zindan mezara, za sljedbenike #$ute i .urana je sredstvo $omoOu kojeg Oe se susresti sa ahbabima i starim $rijateljima koji su otili na drugi svijet& #z to i sredstvo ulaska u istinsku $ostojbinu i u mjesto vjeMite sreOe& .ao i $oziv iz dunjaluMkog zindana u dennetske baMe& )a jo i Mekaonica u kojoj se Meka radi uzimanja nagrade za svoju misiju, kojom daruje 0ahman-i 0ahim usled svoje dobrote& )a je jo i jedno oslobaNanje od tekoOa ovosvjetskih obaveza& #z to je i odmor od ibadeta i uMenja i s$remanja za is$it& #kratko( .o god $rolazni ivot uzme za temeljni cilj, on je u sutini u ,ehennemu, iako se Mini kao da je ,ennetu& " ko god da se ozbiljno usmjeri ka vjeMnom ivotu, on $ostie sreOu na obadva svijeta& a koliko da mu je ovaj svijet lo i tegoban bio, zato to ga vidi i doivljava kao Mekaonicu za ,ennet, $odnosi ga i izgleda mu lije$o, te str$ljivo zahvaljuje Allahu& Said Nursi