You are on page 1of 2

Adelleg-nyilatkozat a szemlyi kedvezmny rvnyestsrl a 2014.

vben
A nyilatkozatot ad magnszemly neve: .

adazonost jele: . A bevtel adellegnek megllaptshoz krem a slyos ogyatkos magnszemlyek szemlyi kedvezmnynek igyelembevtelt. Orvosi igazols ala !n nyilatkozom" 1. 2. #. A ogyatkos llapot kezd napja: v hnap napja A ogyatkos llapot vgs napja: v hnap napja A ogyatkos llapot vgleges.

$yilatkozat a k%l&'ld'n rvnyest(et kedvezmnyrl 4. !yilatkozom" hogy jogos#lt vagyok a szemlyi kedvezmnyt $agyarorszgon rvnyesteni" k%l &ldi llamban a j&vedelmem #tn azonos vagy hasonl kedvezmnyt nem veszek 'vettem( ignybe.

)elt:.

.. A magnszemly alrsa ). A magnszemly nyilatkozatnak tartalmt t#doms#l vettem. A magnszemly adellegt a nyilatkozat igyelembevtelvel llaptom meg. Az adelleget megllapt m#nkltat megnevezse: Az adelleget megllapt m#nkltat adszma: )elt: *gszer+ alrs

*!koztat a s+lyosan &ogyatkos magnszemly ltal ignybe ve(et szemlyi kedvezmny rvnyestst kr adelleg-nyilatkozat(oz a 2014. vben *isztelt ,-nkavllal. ,zt a nyilatkozatot kt pldnyban t&ltse ki s jrandsgnak szm ejtse eltt adja t a m#nkltatjnak 'a br ki izetjnek" illetve a trsasg tevkenysgben szemlyesen k&zrem+k&d tag tekintetben a trsas vllalkozsnak(. A nyilatkozat tartalmt rint brmely vltozs esetn azonban -n k&teles haladktalan#l j nyilatkozatot tenni" vagy a korbbi nyilatkozatot visszavonni. A nyilatkozat egyik pldnyt a m#nkltatnak" msik pldnyt pedig -nnek kell az adbevalls elksztshez sz%ksges bizonylatokkal egy%tt az elv%lsig" azaz . vig megriznie. Figyelmeztets: Amennyiben n a nyilatkozatttelkor fennll krlmnyek ellenre a szemlyi kedvezmny rvnyestst jogalap nlkl krte, aminek kvetkeztben az adbevallsa alapjn 1 ezer forintot meg!alad befizetsi klnbzet m"tatkozik, a befizetsi klnbzet 1# szzalkt klnbzeti$ brsgknt kell megfizetnie% A szemlyi kedvezmnynek az adelleg megllaptsnl t&rtn rvnyestst a m#nkltattl lehet krni. A nyilatkozat alapjn a m#nkltat a levonand adelleget havonta az adv els napjn rvnyes havi minimlbr . szzalknak meg elel &sszeggel" azaz /0123ben havi .04. orinttal 5s&kkenti. A szemlyi kedvezmnyt a slyos ogyatkossgrl szl orvosi igazols alapjn lehet ignybe venni. 6rvosi igazols nlk%l veheti ignybe a szemlyi kedvezmnyt az" aki rokkantsgi jradkban rszes%l. Az orvosi igazolst a nyilatkozathoz nem kell 5satolni" de az igazolst az elv%lsi idn bel%l meg kell rizni. A szemlyi kedvezmnyre jogos#ltak k&rt /010. jan#r 13jtl az &sszevont adalap adjt 5s&kkent kedvezmny ignybevtele szempontjbl slyos ogyatkossgnak mins%l betegsgekrl szl 77.8/009. ':;;. /9.( )orm. rendelet s a slyos ogyatkossg minstsrl s igazolsrl szl 298/009. ':;;. /9.( ,%$ rendelet szablyai szerint kell megllaptani. Akinek a vgleges slyos ogyatkossgt /010. jan#r 13je eltt igazoltk" annak j igazolst nem kell krnie. <a viszont a megllapts olyan ;;. tp#s diabeteses betegsgre tekintettel t&rtnt" melyet a 77.8/009. ':;;. /9.( )orm. rendelet mellkletben nem nevest" akkor -nnek j igazolst kell krnie a /010. jan#r 13jt megelzen megllaptott vgleges slyos ogyatkossgrl. Az 1. ont(oz" A ogyatkos llapot kezd napjt az orvosi igazols tartalma alapjn kell a nyilatkozaton elt%ntetni. A szemlyi kedvezmny az adelleg megllaptsa sorn a ogyatkos llapot kezd napjnak hnapjban vehet elsz&r igyelembe. A 2. ont(oz" A ogyatkos llapot ennllsnak #tols napjt akkor kell elt%ntetni" ha az llapot ideiglenesen ll enn. A szemlyi kedvezmny az adelleg megllaptsa sorn #toljra a ogyatkos llapot megsz+nsnek hnapjban vehet igyelembe. Amennyiben ezt a sort nem t&lti ki" gy az -n ki izetje a ogyatkos llapot kezd hnapjra vonatkozan s az adv azt k&vet tovbbi hnapjaira is igyelembe veszi a szemlyi kedvezmnyt. A #. ont(oz" ;tt kell elt%ntetni azt" ha az orvosi igazols alapjn a ogyatkos llapot vglegesnek mins%l. A 4. ont(oz" /017. jan#r 13jtl -n 5sak akkor rvnyesthet a szemlyi j&vedelemadrl szl 199.. vi *:=;;. t&rvny szerinti adkedvezmnyt" ha azonos vagy hasonl kedvezmnyt #gyanarra az idszakra a msik llamban" ahol az &nll" nem &nll tevkenysgbl" ny#gdjbl szrmaz j&vedelme megadztathat igyelemmel a ketts adztats elker%lsrl szl nemzetk&zi egyezmnyek rendelkezseire is nem vett s nem is vesz ignybe. >ovbbi elttel vonatkozik a k%l &ldi ad%gyi illetsg+ magnszemlyre. )edvezmny $agyarorszgon t&rtn rvnyestshez esetben az is sz%ksges" hogy az elzekben emltettek szerinti j&vedelmnek legalbb /) szzalka ,agyarorszgon essen adk'telezettsg al. Amennyiben 0n k%l&'ldi1 a k%l&'ldi magnszemlyek kiegszt nyilatkozatt is ki kell t'ltenie a szemlyi kedvezmny ignybevtel(ez. Az ). ont(oz" ,zt a rszt az -n m#nkltatja t&lti ki.