Sie sind auf Seite 1von 13

Bolesti mii a (grevi miia i umor, deformacija miinih

vlakana, atrofija miia, miina distrofija , tumori miia)

Radila: Dana Balta IX b

Sarajevo, decembar 2013.

Prilikom rada miia, kao posljedica razgradnje eera dolazi do zagrijavanja miia i organizma. Osim toga u miiima se nakupljaju i tetni produkti: ugljendioksid, mlijena kiselina i voda. Prilikom odmora ove materije se odstranjuju iz miia pomou krvi.

U bolesti miia spadaju: Grevi miia i umor, Deformacija miinih vlakana, Atrofija miia , Miina distrofija Tumori miia

Grevi u miiima
Grevi u miiima nastaju kada nervi alju nekontrolisane impulse elijama miia i time se miii ne mogu opustiti. Pored toga, gr i optereenje miia dovodi do oteenja elija miia koji se kasnije osjete bolom. Bol nastaje naglo, traje obino nekoliko sekundi i osjea se intenzivno.

Najee se javlja kod starijih osoba, trudnica i sportista i to nou za vrijeme spavanja ili u toku dana za vrijeme sportskih aktivnosti. U mnogim sluajevima su uzroci za greve u miiima prouzrokovani smetnjama u sastavu elektrolita u meuelijskom prostoru koji dovode do prevelike aktivnosti nerava i time poveanoj uestalosti greva. Zbog toga se grevi ee javljaju kada se sportisti puno znoje i ne nadoknade tekuinu i minerale koje su znojenjem izgubili. Hormonalne promjene kod ena dovode do promjena u sastavu elektrolita u tijelu, tako da i trudnice esto pate od greva u miiima. Povremeno su i oteenja nerava razlog za nastajanje greva, kao i upale i bolesti vena. Nekada razlog za greve moe biti i nedijagnosticirani dijabetes, koji se esto simptomatski javlja osjeajem trnjenja nogu ili ruku. Da bi se akutni gr oslabio, pomae istezanje miia, koje prekida nervne impulse koji neprestano alju signale miiima i time se prekida bol. Pomae i pritisak kompletnom teinom tijela na noge i lagano savijanje koljena. Uzimanje preparata sa magnezijem se preporuuje samo ako je uzrok nastajanja greva nedostatak minerala, ali se i u tom sluaju magnezij ne treba uzimati u prevelikim koliinama. Kada se magnezij previe uzima, moe doi do proljeva i time do dodatnog gubljenja minerala. Redovna gimnastika sa istezanjem miia listova smanjuje uestalost greva. Vano je i da se pije dovoljno tenosti, kao i unoenje dovoljno minerala zdravom ishranom, posebno povrem i integralnim itaricama.

Atrofija miia
Miina atrofija moe da bude iznurujua bolest zbog koje bolesnik trpi neprekidne bolove i stalno je umoran. I najmanji pokret moe da izazove bol i neugodnost kod bolesnika od koje on postaje iscrpljen i frustriran. Pod pojmom miine atrofije podrazumijeva se propadanje i gubitak miine mase obino kao posljedica nekretanja i slabog zdravlja. Alternativni nazivi su gubitak miine mase, propadanje ili atrofija miia. ak i najmanja miina atrofija obino dovodi do gubitka pokretljivosti ili snage. Postoje dvije vrste bolesti povezanih sa miinom atrofijom: Atrofija zbog neaktivnosti i Neurogena atrofija

Atrofija zbog neaktivnosti


Atrofija zbog neaktivnosti do ove bolesti dolazi zbog nekretanja ili neaktivnosti. U svijetu najveim dijelom miina atrofija nastaje zbog poteivanja miia. Na primer, ako posao koji obavljate ograniava vae pokrete ili ste vezani za jedno mjesto u duem vremenskom periodu bez kretanja, kao to su poslovi koje obavljaju kancelarijski slubenici, vozai kamiona ili radnici na montai vremenom ete izgubiti miinu masu i doi e do propadanja miine mase. Ova bolest moe da se pojavi i kod ljudi koji zbog loeg zdravlja imaju ogranienu mogunost pokreta. Dobra vest je ta to je ova vrsta atrofije reverzibilna pomou vjebi i ponovnog pokretanja zahvaenih dijelova mogue je vratiti se u prijanje stanje.

Neurogena atrofija
Najozbiljnija i najtea vrsta propadanja miine mase poznata je pod nazivom neurogena atrofija. Ova vrsta atrofije pojavljuje se mnogo bre nego atrofija zbog neaktivnosti. Vano je napomenuti da se u nekom obimu atrofija prirodno javlja u poznijim godinama ivota.

Miina distrofija
Miina distrofija je progresivna, nasljedna bolest koja unitava miie koji kontroliraju pokrete te oni propadaju i slabe. Radi se o grupi rijetkih bolesti. Kod nekih oblika ove bolesti zahvaeno je srce i drugi nevoljni miii.

Miina distrofija
Miine distrofije uzrokovane su genetskim defektima koji dovode do propadanja miia. Duchenne i Beckerova distrofija uzrokovane su defektima gena na X hromosomu koji kontrolie proizvodnju miinog proteina distrofina. Specifian uzrok ostalih oblika distrofija jo nije poznat. Postoji devet glavnih oblika miine distrofije.

Tumori miia
Izrasline na miiima su vrlo rijetke. Ako se tumori ipak pojave, gotovo su uvijek benigni (dobroudni). Maligni (zloudni) tumori u miiima su rijetki, ali vrlo ozbiljni, zato to rastu brzo i brzo se ire, i vrlo teko ih je lijeiti. Prvi znak tumora je vidljiva kvrga na zahvaenom podruju, obino samo jedna. Ako je zloudna, brzo raste i moe biti bolna.