Sie sind auf Seite 1von 2

PusatPendidikan Luar UPM Serdang Selangor

PENAWARAN KURSUS SEMESTER KEDUA 2008 - 2009 PROGRAM BACELOR KOMUNIKASI (BCOMM)
PROGRAM SEM 1 KOD DCE 3001 KOM 3403 KOM 3207 KOB 3201 KURSUS
PENGUNAAN KOMPUTER DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

TARAF YW YW YW YW

KREDIT 4(3+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 13 KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 15 KREDIT 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 14

PRASYARAT

PENSYARAH
PROF. MADYA DR. HJ. BAHAMAN ABU SAMAH PROF. MADYA DR. ZAMRI @ ABD. MUATI AHMAD EN. MUHAMAD ROSLI SELAMAT DR. MOHD NIZAM OSMAN

EMAIL
drbas@ace.upm.edu.my abmuati@putra.upm.edu.my rosli8@fbmk.upm.edu.my nizamosman@fbmk.upm.edu.my

PENGUCAPAN AWAM PENGENALAN TEORI KOMUNIKASI PENGENALAN KOMUNIKASI MASSA

PROGRAM BCOMM

SEM 2

KOD BBI 2409 EDU 3003 KOC 3232 KOJ 3332 KOC 3301

KURSUS ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE PENGAJIAN MORAL TEORI KOMUNIKASI KEORGANISASIAN PRINSIP DAN AMALAN KEWARTAWANAN PENGENALAN KOMUNIKASI KORPORAT

TARAF YW YW YW YW YW

PRASYARAT MUET BAND 1,2

PENSYARAH
PN. HUSNITA HABSAH YON PROF. DR. ABDUL RAHMAN AROFF DR. MUHAMAD SHAM SHAHKAT ALI EN. SAIFUL NUJAIMI ABD RAHMAN DR. ZULHAMRI ABDULLAH

EMAIL
husnita@fbmk.upm.edu.my abma@educ@upm.edu.my sham@fbmk.upm.edu.my saifulrahman72@hotmail.com zulhamri@fbmk.upm.edu.my

PROGRAM BCOMM

SEM 3

KOD BBI 2420 SKP 2203 BBM 3401 KOC 3232 KOC 3431

KURSUS ORAL INTERACTION SKILLS TITAS BAHASA MELAYU TINGGI TEORI KOMUNIKASI KEORGANISASIAN STRATEGI PERHUBUNGAN AWAM

TARAF YW YW YW YW YW

PRASYARAT
MUET BAND 3, 4 ATAU LULU BBI 2409

PENSYARAH
PN. LIEW NYUK LAN

EMAIL
nyuklan@putra.upm.edu.my

PROF. MADYA DR. ZAID AHMAD DR. ADI YASRAN ABDUL AZIZ DR. MUHAMAD SHAM SHAHKAT ALI DR. MUHAMMAD PAUZI ABD LATIFF

zaida_a@putra.upm.edu.my adi@fbmk.upm.edu.my sham@fbmk.upm.edu.my pauzi@fbmk.upm.edu.my

PROGRAM BCOMM

SEM 4

KOD BBI 2421 SKP 2101 KOJ 3471 KOM 3305 KOJ 3431

KURSUS GENERAL WRITING KENEGARAAN MALAYSIA PROSES PENYUNTINGAN DAN PENERBITAN BERITA MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT TEKNIK PENGUMPULAN BERITA

TARAF YW YW YW YW YW

KREDIT 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 15

PRASYARAT

PENSYARAH
PN. HJH. NORLIDA ABU BAKAR PROF. DR. JAYUM A. JAWAN EN. SAIFUL NUJAIMI ABD RAHMAN DR. SITI ZOBIDAH OMAR TN. SYED AGIL AL-SAGOFF

EMAIL
norlida@putra.upm.edu.my jayum@putra.upm.edu.my saifulrahman72@hotmail.com zobidah@putra.upm.edu.my agil@fbmk.upm.edu.my

Unit Pendaftaran Dan Hal Ehwal Kursus Bahagian Akademik PPL UPM Serdang Selangor 08/12/2008 14:13

1/4

PusatPendidikan Luar UPM Serdang Selangor

PROGRAM BCOMM

SEM 5

KOD SKP 2203 KOM 3431 KOC 3462 KOM 4361 KOC 3203

KURSUS TITAS KAEDAH PENYELIDIKAN KOMUNIKASI PENGURUSAN KRISIS ORGANISASIAN ETIKA KOMUNIKASI ASAS PERIKLANAN

TARAF YW YW YW YW YW

KREDIT 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 14 KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 14 KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6

PRASYARAT

PENSYARAH
PROF. MADYA DR. ZAID AHMAD DR. HAMIASAH HASAN EN. MUHAMAD ROSLI SELAMAT PROF. DR. MUSA ABU HASSAN PROF. MADYA DR. EZHAR TAMAM

EMAIL
zaida_a@putra.upm.edu.my hamisah@putra.upm.edu.my rosli8@fbmk.upm.edu.my musa@putra.upm.edu.my ezhar@fbmk.upm.edu.my

PROGRAM BCOMM

SEM 6

KOD SKP 2204 SKP 2101 KOJ 3471 KOH 3432 KOH 3363

KURSUS HUBUNGAN ETNIK KENEGARAAN MALAYSIA PROSES PENYUNTINGAN DAN PENERBITAN BERITA KEMAHIRAN KOMUNIKASI ANTARA PERSEORANGAN KOMUNIKASI DAN PERUNDINGAN

TARAF YW YW YW YW YW

PRASYARAT

PENSYARAH
DR. ADLINA HJ. AB HALIM PROF. DR. JAYUM A. JAWAN EN. SAIFUL NUJAIMI ABD RAHMAN EN. ISHAK ABDUL HAMID DR. JUSANG BOLONG

EMAIL
adlina@putra.upm.edu.my jayum@putra.upm.edu.my saifulrahman72@hotmail.com ishak@fbmk.upm.edu.my jusang@fbmk.upm.edu.my

PROGRAM BCOMM

SEM 7

KOD KOC 3462 KOM 4361

KURSUS PENGURUSAN KRISIS ORGANISASIAN ETIKA KOMUNIKASI ELEKTIF LUAR JABATAN 1 ELEKTIF LUAR JABATAN 2

TARAF YW YW YW YW

PRASYARAT

PENSYARAH
EN. MUHAMAD ROSLI SELAMAT PROF. DR. MUSA ABU HASSAN

EMAIL
rosli8@fbmk.upm.edu.my musa@putra.upm.edu.my

PROGRAM BCOMM

SEM 8

KOD

KURSUS ELEKTIF LUAR JABATAN 2 ELEKTIF LUAR JABATAN 3

TARAF YW YW

PRASYARAT

PENSYARAH

EMAIL

Unit Pendaftaran Dan Hal Ehwal Kursus Bahagian Akademik PPL UPM Serdang Selangor 08/12/2008 14:13

2/4