Sie sind auf Seite 1von 1

MANE HI FULAPAKHARACHYA PANKHASARAKHI AASATAT, MAHNUNCH TI HALUWARAPANE UGHADALI JATAT , TUZYASARAKHYA PARISHCHIT PARANTU AAPALYASHA WATANARYA MULIS MAHNAJE

TULA ME MAZYABADDAL ME WICHARAT AAHE , TASE ME KUNALA WICHARALE NAHI AANI WICHARANYACHA PRAYATNAHI KARU SHAKAT NAHI , KARAN MALA TU KHUP AAWADATES G. KHUP DIWASAPASUN AAPALI NAJARA-NAJAR HOTEY , MALA AATHAWATEY JENVA ME PAHILYANDA PAHILE TENVA ZALELI AAPALI NAJARA-NAJAR AAPANAS EKMEKDNCHI ODH SANGUN GELI, KADACHIT MALA BHASAHI ZALA AASEL PAN TUZYA TYA APRATIM SOAINDRYANE ME MOHIT ZALO AANI TUZYAWAR EK TARFI PREM KARAYALA LAGALO , MALA HE HI MAHITI AAHE KI " HI LAKSHANE GUNHEGARICHI AAHET , PARANTU PREMAT SARV GUNHE MAF AASATAT" ME TUZYAJAWAL JANMO-JANMICHI SATH MAGAT AAHE , ( tuzya bhawana olakhanyas chukalo aasel tar , tu mala mothya manane maf karashil aashi mazi khatri aahe ) Bye ?