Sie sind auf Seite 1von 3

1.

Aktiv
Aktv igemd mondatoknl a cselekmny alanya ll eltrben, maga a folyamat httrbe szorul. Aktiv: Prsens Prteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II

Der Lehrer schenkt dem Schler das Buch. (= A tanr ajndkozta oda a knyvet a tanulnak.) Der Lehrer schenkte dem Schler das Buch. Der Lehrer hat dem Schler das Buch geschenkt. Der Lehrer hatte dem Schler das Buch geschenkt. Der Lehrer wird dem Schler das Buch schenken. Der Lehrer wird dem Schler das Buch geschenkt haben.

2. Vorgangspassiv (VP)
A Vorgangspassiv igemd mondatoknl maga a folyamat ll eltrben, s a cselekmny alanya/gense httrbe szorul. Aktiv: Der Lehrer schenkt dem Schler das Buch. Vorgangspassiv: Prsens Das Buch wird dem Schler vom Lehrer geschenkt. (= A tanr odaajndkozta a knyvet a tanulnak.) Prteritum Das Buch wurde dem Schler vom Lehrer geschenkt. Perfekt Das Buch ist dem Schler vom Lehrer geschenkt worden. Plusquamperfekt Das Buch war dem Schler vom Lehrer geschenkt worden. Futur I Das Buch wird dem Schler vom Lehrer geschenkt werden. Futur II Das Buch wird dem Schler vom Lehrer geschenkt worden sein. A Vorgangspassiv nem kpezhet, ha a ragozott ige sich-es ige (Er schmt sich.), az ige nem cselekvst jell (Das Gras wchst.), a trgyesetben ll sz nem a mondat trgya (Er a den ganzen Abend.). von vagy durch? von: szemlyes gensek, llatok s elemi erk durch: szemlytelen gensek Mi 1. 2. 3. 4. vltozik meg az talakts sorn? Nominativ von + Dat / durch + Akk Akkusativ Nominativ Dativ Dativ Verb werden + Partizip II. (schenken wird geschenkt)

3. Zustandspassiv (ZP)
A Zustandspassiv nem egy folyamatot fejez ki, hanem egy folyamat eredmnynek llapott (egy trtns kvetkezmnyi llapott) s kzmbs az alannyal/genssel szemben. Aktiv: Der Lehrer schenkt dem Schler das Buch. Zustandspassiv: Prsens Das Buch ist (dem Schler) geschenkt. (= A knyv oda van ajndkozva [a tanulnak].) Prteritum Das Buch war (dem Schler) geschenkt. Perfekt Das Buch ist (dem Schler) geschenkt gewesen Plusquamperfekt Das Buch war (dem Schler) geschenkt gewesen. Futur I Das Buch wird (dem Schler) geschenkt sein. Futur II Das Buch wird (dem Schler) geschenkt gewesen sein. Csak akkor kpezhet a Zustandspassiv, ha az igbl kpezhetnk Vorgangspassivot!

A Zustandspassiv nem kpezhet: 1. trgyatlan igkbl (Ich schlafe.), 2. sich-es igkbl (Ich freue mich.), 3. olyan trgyas igkbl, melyek egy esemny tiszta lezajlst jellik gy, hogy nem veszik figyelembe az esemny kezdett s vgt (Er schuldet mir 100 Euro.), 4. olyan trgyas igkbl, melyek egy esemny lezajlst idben korltozzk, ill. melyek egy esemnybl egy msik esemnybe val tmenetet fejeznek ki, m egyidejleg minsgvltozst nem fejeznek ki. (Er hat mich beglckwnscht.). A Zustandpassiv teht csakis olyan trgyas igkbl kpezhet, melyek egy esemnyt idben korltoznak s egy llapotbl a msik llapotba val tmenetet fejeznek ki. Mi vltozik meg az talakts sorn? 1. Akkusativ Nominativ 2. A Zustandspassiv nem engedi meg, hogy gens is legyen a mondatban, csak bizonyos esetekben fordul el: Nominativ von + Dat Pl.: Der Vorschlag ist von ihm abgelehnt. (Az gens csak akkor megengedett, ha az j llapotot mg vissza tudja fordtani.) Jelen mondatban a cselekvs alanya mg elfogadhatja az indtvnyt, vagyis jelentstanilag fontos szemly. 3. Dativ Dativ 4. Verb sein + Partizip II (schenken ist geschenkt)

4. Zustandsreflexiv (llapotvisszahat)
Das Mdchen ist verliebt. (Zustandsreflexiv) Nem Zustandspassiv! Das Buch ist bersetzt. (Zustandspassiv) Klnbsg: A Zustandspassivot visszavezethetjk a Vorgangspassiv befejezett mlt idej alakjra (Perfekt-re), a Zustandsreflexivet viszont nem! *Das Mdchen ist verliebt worden. nyelvtanilag helytelen. Das Buch ist bersetzt worden. nyelvtanilag helyes.

5. Stativ (ltalnos szenved alak)


In der Flasche ist Benzin enthalten. (Stativ) A jelentse ugyanis: Die Flasche enthlt Benzin. Was ist damit gemeint? A jelentse ugyanis: Was meint man damit? (Stativ) Nem Zustandspassiv!

Nem Zustandspassiv!

6. Adressatenpassiv (AP)
A Adressatenpassiv olyan tnyllst jell, amely trtnskzpont, szemlyorientlt (vagyis a cselekvs cmzettjt helyezi kzppontba) s folyamatban van. Aktiv: Der Lehrer schenkt dem Schler das Buch. Adressatenpassiv: Prsens Der Schler bekommt/erhlt/kriegt vom Lehrer das Buch geschenkt. (= A dik ajndkba kapja a knyvet a tanrtl.) Prteritum Der Schler bekam/erhielt/kriegte vom Lehrer das Buch geschenkt. Perfekt Der Schler hat vom Lehrer das Buch geschenkt bekommen/erhalten/gekriegt. Plusquamperfekt Der Schler hatte vom Lehrer das Buch geschenkt bekommen/erhalten/gekriegt. Futur I Der Schler wird vom Lehrer das Buch geschenkt bekommen/erhalten/kriegen. Futur II Der Schler wird vom Lehrer das Buch geschenkt bekommen/erhalten/gekriegt haben. (Ezt szinte sohasem hasznljk a nmetek.) Mi 1. 2. 3. 4. vltozik meg az talakts sorn? Dativ Nominativ Akkusativ Akkusativ Nominativ von + Dativ Verb bekommen/erhalten/kriegen + Partizip II (schenken bekommt/erhlt/kriegt geschenkt)

Csak nhny ignl kpezhet az Adressatenpassiv: Olyan igknl, melyek rszes esetet vonzanak. Pl.: schenken (ajndkoz), schicken (kld), spendieren (adomnyoz), berreichen (tad), aushndigen (kzbest), zusenden (elkld), sagen (mond), mitteilen (kzl), darstellen (szemlltet), erklren (magyarz), erlutern (fejteget), ziehen (hz), brechen (tr), waschen (mos), schneiden (vg), reparieren (javt), tapezieren (taptz), operieren (operl), reinigen(tisztt).

7. gehren-Passiv
A gehren-Passiv olyan tnyllst jell, amely trtnskzpont, folyamatban van s egy ltalnosan is rvnyes vagy ltalnosnak elismert normt kvet. Aktiv: Hanna sagt ihm die Meinung. gehren-Passiv: Prsens

Ihm gehrt die Meinung gesagt. (= A vlemnyt meg kell mondani neki.) Prteritum Ihm gehrte die Meinung gesagt. Konjunktiv Perfekt Ihm htte die Meinung gesagt gehrt. A tbbi igeidben nem fordul el a gehren-Passiv! A szerkezet jelentse gy rhat krl: Ihm gehrt die Meinung gesagt. = Ihm muss die Meinung gesagt werden. Csak akkor kpezhet a gehren-Passiv, ha az igbl kpezhetnk Vorgangspassivot! Mi vltozik meg az talakts sorn? 1. Az aktv igemd mondat alanyt, a tbbi passzvfajthoz hasonlan, a von vagy durch elljrszi bvtmnyekkel adhatjuk meg; viszont a gehren-Passivnl ez igen ritkn fordul el: Nominativ von + Dat / durch + Akk Das gehrt ihm doch von seinen Eltern gesagt. (= Ezt mgis a szleinek kell vele kzlnik.) Solcher Unfug gehrt durch die Polizei verboten. (= Az ilyen rendbontst a rendrsgnek meg kell tiltania.) 2. Akkusativ Nominativ 3. Dativ Dativ 4. Verb gehren + Partizip II (sagen gehrt gesagt)

Das könnte Ihnen auch gefallen