Sie sind auf Seite 1von 3

CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE CABINET PREEDINTE

ORDIN nr. din 2008 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobndirea calitii de asigurat, respectiv de asigurat fr plata contribuiei, precum i pentru aplicarea msurilor de executare silit pentru ncasarea sumelor datorate la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aprobate prin Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 617/2007

Avnd n vedere Referatul de aprobare al Direciei generale economice i al Direciei juridic i contencios nr. , respectiv nr. . 2008, n temeiul dispoziiilor art.257, art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emite urmtorul ordin:

ART. I Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobndirea calitii de asigurat, respectiv de asigurat fr plata contribuiei, precum i pentru aplicarea msurilor de executare silit pentru ncasarea sumelor datorate la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, aprobate prin Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 617/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 5, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(6) Persoanele care realizeaz venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligaia plii contribuiei lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contribuia pentru aceste persoane se reine de ctre angajator i se vireaz prin organele fiscale teritoriale. n acest caz, angajatorul are obligaia de a calcula i vira contribuia angajatorului n condiiile art. 3 i 4." 2. La articolul 5, alineatul (7) se abrog. 3. La articolul 15, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
1

(1) Prin sintagma alte venituri, prevzut la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se nelege veniturile impozabile prevzute de Codul fiscal, altele dect cele prevzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), veniturile prevzute la art. 257 alin. (21) precum i veniturile prevzute la art. 213 alin. (2) lit. h), din lege. 4. Articolul 16 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 16.- (1) Pentru veniturile prevzute la art. 12 - 15, contribuia se achit numai n situaia n care persoana asigurat nu realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), veniturile prevzute la art. 257 alin. (21) precum i veniturile prevzute la art. 213 alin. (2) lit. h), din lege. (2) n cazul persoanelor care realizeaz n acelai timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevzute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contribuia se calculeaz asupra tuturor acestor venituri. 5. La articolul 17 alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Contribuia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevzute de Codul fiscal se datoreaz i se calculeaz ncepnd cu 1 ianuarie 2009. 6. La articolul 17 alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: (4) Persoanele care realizeaz n acelai timp venituri de natura celor prevzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), art. 257 alin. (21) i art. 213 alin. (2) lit. h) din lege pltesc contribuia asupra tuturor acestor venituri. 7. La articolul 17 alineatul (5) se abrog. 8. La articolul 33 alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: (1) Listele privind evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat ctre fond, semnate i tampilate, se vor depune la CAS pe suport hrtie i n format electronic. Raportarea n format electronic, nsoit de o semntur electronic agreat de ambele pri, se poate transmite on-line, urmat de trimiterea datelor pe suport hrtie semnat i tampilat. 9. La articolul 34 alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: (1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligaia de a calcula i a reine contribuia n conformitate cu prevederile legii i ale prezentelor norme metodologice. Contribuia se vireaz la termenele de plat stabilite prin Codul de procedur fiscal. 10. La articolul 34 alineatul (2) se abrog. 11. La articolul 34 alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Angajatorii au obligaia de a depune lunar listele nominale prevzute la alin. (1) al art. 32, indiferent de termenul de plat a contribuiei stabilit prin Codul de procedur fiscal. 12. La art. 41 dup alineatul (4) se introduce un alineat nou, (41), cu urmtorul cuprins: (41) Persoanele prevzute la alin. (4) care ncep s plteasc contribuia curent la fond au dreptul la pachetul de baz de servicii medicale de la data nceperii plii contribuiei, urmnd ca sumele restante s fie recuperate de CAS i ANAF, n condiiile legii i ale prezentelor norme, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanele bugetare. 13. La articolul 42 alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
2

(2) Controlul, colectarea i soluionarea contestaiilor, precum i constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 305 i 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele dect cele pentru care colectarea contribuiei se realizeaz de ctre ANAF, se efectueaz de ctre CAS prin compartimentele de specialitate. 13. Articolul 43 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 43. - n aplicarea prevederilor art. 306 - 309 din lege, se va utiliza formularulmodel prevzut n Ordinul preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. Ordin nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 280 din 10 aprilie 2008. ART. II Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

PREEDINTE, Vasile CIURCHEA

Direcia General Economic Director General Adjunct, Ec. Leana STOEA

Aviz de legalitate Direcia Juridic i Contencios Director, Consilier juridic Ovidiu MUNTEANU