You are on page 1of 41

UCAAPI - MFP

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

SCM
IN CONFORMITATE CU OMFP NR. 946/2005 PRIVIND APROBAREA CODULUI CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL, REPUBLICAT

Prezint:

Pro . !"#$. %r. MARCEL G&I'(

BUCURE)TI No$ 20*+


1

ENTITATEA PUBLIC

AUDITUL INTERN

REGISTRUL RISCURILOR PE ENTITATE

STANDARDELE DE CONTROL INTERN + PROCEDURILE OPERAIONALE

SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL

AUDITUL EXTERN CURTEA DE CONTURI

MOTO: Fiecare salariat rspunde de pr priul su c ntr l intern

ETAPELE PROGRAMULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL


COMISIA DE MONITORIZARE

BAZA NORMATIV: ! OMFP nr" #$%&2''( pri)ind IMPLEMENTA*EA NOULUI +I+TEM ,E CONT*OL INTE*N -N IN+TITU.IILE PUBLICE/ artic lul 0/repu1licat" MOD DE CONSTITUIRE al C 2isiei de 2 nit ri3are/ c rd nare 4i 5ndru2are 2et d l 6ic: - respons !"#"$ $e %ons$"$&"r"" re'"ne %on(&%)$or&#&" en$"$)*"" + , n -er&#&" -ener # ! in c 2isie p r$"%"p) .e/"" (e %o,p r$",en$e+, n -e,en$&# (e #"n"e 4i speciali4ti recun scu7i din cadrul acest ra - Co,"s" se %ons$"$&"e pr"n or("n s & (e%"0"e , n -e,en$&#&" -ener # ! este %o,"s"e (e #&%r& 4i 2 nit ri3are a acti)it7il r speci8ice i2ple2entrii siste2ului de c ntr l 2ana6erial 9 +CM ! Preedinia este asi6urata de nr" 2 sau 0 din 2ana6e2entul 6eneral/ iar secretariatul de pers ana care pri2e4te ac" atri1u7ii 9 c 2p" ,*U ! este %o,"s"e %ons$"$&"$) $e,por r/ nu un c 2parti2ent :1ir u/ ser)iciu;/ p<n la i2ple2entarea siste2ului de c ntr l 2ana6erial 9 +CM - &$oe' #& re ,e,!r"#or -r&p&#&" (e #&%r& pentru a sta1ili ni)elul de cun a4tere a pre)ederil r OMFP nr" #$%&2''(/repu1licat" MODUL DE LUCRU: ! se ela1 rea3 Pro-r ,&# (e (e0'o#$ re SCM1 care c n7ine o!"e%$"'e#or1 respecti) e$ pe#e (e ",p#e,en$ re SCM1 resp nsa1ilit7ile c 2parti2entel r 4i ter2enele de reali3are= ! s"-&r) 2n(r&, re ,e$o(o#o-"%) a pr cesului de i2ple2entare a +CM 4i ,on"$or"0 re pro-rese#or 2nre-"s$r $e= ! n #"0e 0) ." %en$r #"0e 0) re0&#$ $e#e din etapele pr cesului de i2ple2entare 5n )ederea s"-&r)r"" r por$)r"#or per"o("%e 4i sta1ilirii 5n c ntinuare a 2suril r care se i2pun" ATRIBUIILE AUDITULUI INTERN: ! ,on"$or"0e 0) s"s$e, $"% $o $e / 0e#e pre0en$ $e , " s&s - s"-&r) %ons"#"ere pe $o $) per"o ( /&n%*"on)r"" -r&p&#&" (e #&%r& ! "n/or,e 0) s"s$e, $"% , n -e,en$&# -ener # despre stadiul i2ple2entrii +tandardel r de c ntr l intern

No$): Anual )a e>ista ,on"$or"0 re e3$ern) din partea CU*.II ,E CONTU*I 4i la ( ani/ din partea UCAAPI 9 MFP sau a r6anului ierar?ic superi r"

dat
0

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL 4SCM5 Nr6 %r$6 1" 2" E$ pe#e pro%es&#&" (e ",p#e,en$ re SCM +ta1ilirea 1iecti)el r 6enerale 4i speci8ice +ta1ilirea acti)it7il r 4i ac7iunil r 4i a indicat ril r de per8 r2an7 Identi8icarea riscuril r Ela1 rarea *e6istrului riscuril r :**; A%$"'"$)*" + A%*"&n" Lista 1iecti)el r +MA*T Lista 1iecti)el r/ acti)it7il r 4i ac7iunil r Lista 1iecti)el r/ acti)it7il r/ ac7iunil r 4i riscuril r ! ** pe c 2parti2ente ! C nstituirea Ec?ipei de 6esti nare a riscuril r :E@*; ! *OF ! Fi4e p sturi Respons !"#"$)*" ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C 2isia de 2 nit ri3are pt centrali3are a ** la ni)elul entit7ii ! C 2p" M*U pentru centrali3are 4i apr 1are !!C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C 2isia de 2 nit ri3are ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C nduct rii c 2parti2entel r ! C 2isia de 2 nit ri3are Ter,ene Ianuarie 2'12 Martie 2'12 Aprilie 2'12 Iunie 2'12 O!s6

0" $"

("

Actuali3area d cu2entel r

Au6ust 2'12

%"

C di8icarea pr ceduril r pera7i nale In)entarierea d cu2entel r 4i 8lu>uril r de in8 r2a7ii +ta1ilirea siste2ului de 2 nit ri3are Aut e)aluarea 1iecti)el r 6enerale 4i speci8ice Ela1 rarea pr ceduril r pera7i nale

Lista 1iecti)el r/ acti)it7il r/ ac7iunil r 4i c duril r pr ceduril r Lista d cu2entel r de intrare si iesire Lista 1iecti)el r/ acti)it7il r 4i ac7iunil r/ indicat ri de per8 r2an7 4i instru2ente Lista 1iecti)el r/ acti)it7il r/ ac7iunil r 4i indicat ril r de per8 r2an7 Ela1 rarea PO in c n8 cu OMFP nr #$%&2''(/ rep

+epte21rie 2'12

A"

+epte21rie 2'12 Oct 21rie 2'12 N ie21rie 2'12 ,ece21rie 2'12

B"

#"

1'"

PROCESUL DE IMPLEMENTARE A SCM 7N ENTITILE PUBLICE 7N CON8ORMITATE CU OM8P NR6 9:;+<==>1 REPUBLICAT
Con(&%ere en$"$)*"" p&!#"%e 1. ,ispune 2surile necesare pentru ela1 rarea 4i&sau de3) ltarea +CM/ inclusi) a *e6istrului riscuril r 4i a pr ceduril r pera7i nale/ 5n c n8 r2itate cu art" 2/ :2;" 2. Prin act de deci3ie intern/ c nstituie Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic pentru implementarea i/sau dezvoltarea SCM 4i sta1ile4te pre4edintele 4i secretarul acesteia/ c8" art" 0 :1;" Comisia cuprinde toi efii de compartimente sau specialiti recunoscui din cadrul acestora, respecti mana!ementul de linie" #reedintele comisiei a fi num$rul %&' din entitate, pentru a asi!ura autoritate acesteia" eful compartimentului de audit intern va participa la comisie n calitate de observator i va asigura consilierea i ndrumarea metodologic a comisiei, pentru elaborarea lucrrilor specifice i ncadrarea n termene ,eci3ia cuprinde 4i c 2p nen7a 4i 2 dul de r6ani3are 5n 8unc7ie de ) lu2ul 4i c 2ple>itatea acti)it7il r/ c8" art" 0 :2;" Pentru ela1 rarea pr cedurii pera7i nale 8 r2ali3ate pe acti)it7i/ entitatea pu1lic utili3ea3 2 delul pre3entat 5n Ane>a 2 la OMFP nr" #$%&2''( repu1licat/ c8" art" 0 :0;" 3. Me21rii C 2isiei de 2 nit ri3are :CM; studia3 OM8P nr6 9:;+<==>1 rep&!#"% $6 4. Pre4edintele c 2isiei ela1 rea3 un C!estionar pentru autoevaluarea membrilor acesteia/ cu sc pul e)alurii ni)elului de cun a4tere a pre)ederil r OMFP nr" #$%&2''(" 5. CM ela1 rea3 4i actuali3ea3 Programul de dezvoltare a SCM ( Co,"s" (e ,on"$or"0 re1 %oor(on re ." 2n(r&, re ,e$o(o#o-"%)

care cuprinde: 1iecti)ele/ ac7iunile/ resp nsa1ilit7ile/ ter2enele/ precu2 4i alte c 2p nente ale 2suril r/ c n8 r2 art" 2 :2;" Pr 6ra2ul cuprinde/ n mod distinct/ activitile de perfecionare profesional, prin r6anis2e a1ilitate/ at<t a pers anel r cu 8unc7ii de c nducere/ c<t 4i a cel r cu 8unc7ii de e>ecu7ie" 6. Programele elaborate i actualizate i actele administrative de constituire i modificare a CM se trans2it pentru in8 r2are 4i ar2 ni3are la OI+/ la ter2enele sta1ilite/ dar nu 2ai t<r3iu de 1( 2artie a anului 5n curs/ c8" art" $ :1;" 7. Stadiul implementrii i dezvoltrii SCM la ni)elul entit7il r pu1lice/ precu2 4i situaiile deosebite constatate n funcionarea CM, 8ac 1iectul in8 r2rii OI+/ prin trans2iterea Situaiilor trimestriale/anuale pentru evaluarea stadiului implementrii SCM, la ter2enele sta1ilite/ c8" art" $ :2;

?6 "nstituiile publice 5n care se e>ercit 8unc7ia de OPC ai 1u6etului de stat 4i a cel rlalte 1u6ete/ transmit la M#P 9 Unitatea Central de Ar2 ni3are a +iste2el r de Mana6e2ent Financiar 4i C ntr l :UCA+MFC;/ prin c ntr l rii dele6a7i/ nu2i7i de ctre 2inistrul 8inan7el r pu1lice: - Situaiile centralizatoare trimestriale/anuale, la ter2enele sta1ilite - $aportul asupra stadiului implementrii SCM la data de %& &' '(&', pe baza modelului din )ne*a + % din ,M#P nr -+./'((/, republicat, p<n la data de 2( 8e1ruarie a anului ur2t r/ pentru anul precedent/ c n8 r2 art" $ :0; 96 -n )ederea asi6urrii 1unei 6esti nri a 8 nduril r pu1lice 4i&sau a patri2 niului pu1lic/ CCR ." M8P1 pr"n UCAAPI1 UCASM8C 0 evalueaz stadiul implementrii SCM/ e>isten7a ** 4i PO 4i actuali3area anual a acest ra"

@=6 )tribuiile auditorului intern, c n8 r2 art" 10 din Le6ea nr" %A2&2''2 pri)ind auditul pu1lic intern/ repu1licat/ are ur2t arele atri1u7ii pri)ind i2ple2entarea 4i de3) ltarea +CM 5n cadrul institu7iil r pu1lice: - ,on"$or"0e 0) s"s$e, $"% t ate 8a3ele de i2ple2entare a +CM= - s"-&r) %ons"#"ere pe t at peri ada 8unc7i nrii 6rupului de lucru= - "n/or,e 0) s"s$e, $"% , n -e,en$&# -ener # asupra stadiului i2ple2entrii 4i&sau de3) ltrii +CM" @@6 CCR ." M8P/ prin UCAAPI 4i UCA+MFC/ reali3ea3 e' #& re e3$ern) pr"'"n( s$ ("&# ",p#e,en$)r""+(e0'o#$)r"" SCM6

@:6 C nducerea institu7iei anali3ea3 4i apr 1 S"$& *" %en$r #"0 $o re tri2&anual 4i R por$&# s&pr s$ ("&#&" ",p#e,en$)r"" SCM # ( $ (e A@6=@6<=@< 4i le trans2ite OI+ pentru centrali3are 4i rap rtare la MFP 9 UCA+MFC/ 5n ter2enele sta1ilite

@<6 Pre.e("n$e#e CM %oor(one 0) pro%es&# (e ",p#e,en$ re SCM1 ur2rind parcur6erea cel r 1' etape ast8el: - E$ p I6 Sta(ilirea o(iecti elor !enerale i specifice ale entit$ii pu(lice - E$ p II6 Sta(ilirea acti it$ilor i aciunilor)operaiilor, pentru reali*area o(iecti elor specifice - E$ p III6 Descrierea modului de or!ani*are i funcionare a SCM, respecti sta(ilirea ar+itecturii SCM - E$ p IV6 Identificarea riscurilor care pot afecta reali*area o(iecti elor" 1laborarea registrelor de riscuri 2$$3 i constituirea ec!ipei de gestionare a riscurilor 214$3 - E$ p V6 Sta(ilirea modalit$ilor de de* oltare a SCM - E$ p VI6 In entarierea documentelor, a flu,urilor de informaii i a proceselor" - E$ p VII6 Sta(ilirea unui sistem de monitori*are a desf$ur$rii acti it$ilor i aciunilor - E$ p VIII6 Autoe aluarea reali*$rii o(iecti elor !enerale i specifice - E$ p IX6 Ela(orarea procedurilor operaionale de lucru -#O. pentru acti it$ile entit$ii" E# !or re pro%e(&r"#or (e #&%r& (e %)$re respons !"#"" (e %o,p r$",en$e ." s&per'"0 re (e %)$re CM1 %on/or, %o("/"%)r"" pro%e(&r"#or ("n e$ p V6 - E$ p X6 Ela(orarea pro!ramului de pre!$tire profesional$ /n domeniul SCM @A6 Co,"s" (e ,on"$or"0 re 4CM5 ela1 rea3 S"$& *" %en$r #"0 $o re tri2&anual 4i R por$&# s&pr s$ ("&#&" ",p#e,en$)r"" SCM # ( $ (e A@6=@6<=@< 4i 5l 5naintea3 c nducerii institu7iei pentru apr 1are

MOTTO Pentru reor- n"0 re s"s$e,&#&" (e %on$ro# "n$ern+, n -er" # ! +CM ! nu tre1uie s a4tept2 s )in cine)a din a8ar1 respons !"#"$ $e i!a 8 st trans8erat 5n t talitate , n -e,en$&#&" -ener #

ETAPELE P*O@*AMULUI ,E IMPLEMENTA*E A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL


-N CONFO*MITATE CU OM8P NR6 9:;+<==> P*ICIN, AP*OBA*EA CO,ULUI CONT*OLULUI INTE*N

ETAPA I6 STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE BI SPECI8ICE ALE ENTITII PUBLICE

O1iecti)e +MA*T :+peci8ice/ Msura1ile/ de Atins/ *ealiste 4i 5n Ter2en;" Standardele ale cror cerine vor fi avute n vedere sunt5 0 & Structura or!ani*atoric$, 1& O(iecti e, 23 & Ipote*e, ree alu$ri " Ela(orarea 6istei obiectivelor generale i specifice"

Exemplu de elaborare a obiectivelor !"#$


O,#-./#$ 0-"-r12 E$12!1rPro4!"-r-9 obiectiv general corect i complet Co"3o2#%1r-1 .141.#/56## %- 1.7#8#6## 4!,2#.Nesatisfctor Consolidarea capacitii instituionale n procesul de implementare a legislaiei i mbuntirea procedurilor de B

achiziii publice, la nivelul standardelor n materie, prin eficientizarea managementului, modernizarea structurilor de achiziii i informatizarea integrat a proceselor

Do:-"#!2/1./#$#/1/-1 1"12#81/5: N!:5r %- r- -r#"65/%o31r: ;"/o.:#/9 OBIECTIVE Obiectiv specific 1 - S se asigure c, criteriile utilizate n procesul de atribuire a contractelor de achiziie public nu restricioneaz participarea i permite ncurajarea concurenei E$12!1r- 0-"-r125 Pro4!"-r-9 obiectiv SMART cu caracteristici mai accentuate S4-.# #. EVALUARE M53!r1,#2 R-12#81,#2 R-12#3/

%ata: L#:#/1/ <" /#:4 'u

Par&ial

Par&ial

%a

%a

Nesatisfctor ( nu e)te clar dac e)te )u*icient de )peci*ic +i nu )e poate )tabili m)ura +i timpul. S5 3- 01r1"/-8- .5, <" 4ro.-3!2 %- 1/r#,!#r- 1 .o"/r1./-2- %- 1.7#8#6## 3- !/#2#8-185 .r#/-r## 1%-.$1/- .r-34-./5 /o1/- .-r#"6-2- or:12-, /-7"#.- =# #"1".#1r-

OBIECTIVE Obiectiv specific 2 > ezvoltarea cunotinelor pro!esionale ale personalului pentru aplicarea corect a legislaiei speci!ice E$12!1r- 0-"-r125

S4-.# #.

EVALUARE M53!r1,#2 R-12#81,#2 R-12#3/

L#:#/1/ <" /#:4 'u

Par&ial

'u

%a

%a

Pro4!"-r-9 obiectiv SMART cu caracteristici mai accentuate

Nesatisfctor ( nu de*ine+te ,rupul &int care urmeaz a *i )upu) proce)ului de pre,tire pro*e)ional- nu e)te clar dac e)te m)urabil +i nu )e poate )tabili m)ura limitrii .n timp. Do,?"%#r-1 <" 4-r#o1%1 %- r- -r#"65 %- .5/r- 34-.#12#=/# <" %o:-"#!2 1.7#8#6##2or 4!,2#.-, %- 21 "#$-2!2 1!/or#/56## .o"/r1./1"/-, 1 !"or .!"o=/#"6- .1r- 35 13#0!r142#.1r-1 .or-./5 1 2-0#3216#-# <" :1/-r#- %- 1.7#8#6## 4!,2#.-.

OBIECTIVE

S4-.# #.

EVALUARE M53!r1,#2 R-12#81,#2 R-12#3/

L#:#/1/ <" /#:4 #

Obiectiv specific > "ndeplinirea #$$% a programului de achiziii aprobat, precum i a solicitrilor suplimentare aprute pe timpul derulrii programului E$12!1r- 0-"-r125

%a

%a

Par&ial

'u

%a

Pro4!"-r-9 obiectiv SMART cu caracteristici mai accentuate

Nesatisfctor ( nu rezult clar acce)ibilitatea realizrii obiectivului- re)pectiv dac ace)ta poate *i atin)- obiectivul *iind de*init )ub *orma unui indicator de rezultat- nu e)te reali)t deoarece prevede +i .ndeplinirea )olicitrilor aprute pe timpul derulrii pro,ramului- pentru care nu )unt de*inite re)ur)ele *inanciare. A3#0!r1r-1 r-3!r3-2or "-.-31r- <" $-%-r-1 r-12#85r## 4ro0r1:!2!# %- 1.7#8#6## 4!,2#.-, 14ro,1/ 4-"/r! 1"!2 200@.

OBIECTIVE S4-.# #. Obiectiv specific ! > &eri!icarea aspectelor procedurale a!erente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public E$12!1r- 0-"-r125 Pro4!"-r-9 obiectiv SMART cu caracteristici mai accentuate

EVALUARE M53!r1,#2 R-12#81,#2 R-12#3/

L#:#/1/ <" /#:4 'u

'u

'u

'u

'u

Nesatisfctor ( obiectivul a+a cum e)te de*init nu re)pect niciuna din caracteri)ticile !"#$ +i nu conduce la rezultatul a+teptat. A3#0!r1r-1 r-34-./5r## 4ro.-%!r#2or 1 -r-"/- 4ro.-3!2!# %- 1/r#,!#r- 1 .o"/r1./-2or %- 1.7#8#6#- 4!,2#.5 <" $-%-r-1 <".1%r5r## <" 3!:-2- 4r-$58!/- <" ,!0-/ =# r-12#81r-1 1.7#8#6##2or .o" or: 4ro0r1:!2!#.

OBIECTIVE S4-.# #. Obiectiv specific " > Asigurarea unei colaborri optime cu Autoritatea 'aional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor (ublice, )onsiliul naional de Soluionare a )ontestaiilor, cu alte structuri de control i instituii publice implicate n domeniul achiziiilor publice, n vederea derulrii n bune condiii a contractelor de achiziii publice* E$12!1r- 0-"-r125 Pro4!"-r-9 obiectiv SMART cu

EVALUARE M53!r1,#2 R-12#81,#2 R-12#3/

L#:#/1/ <" /#:4 %a

%a

%a

%a

%a

O,#-./#$!2 1 o3/ %- #"#/ =# r-34-./5 .1r1./-r#3/#.#2SMART O,#-./#$!2 -3/- 453/r1/ <" or:1 <" .1r- 1 o3/ %- #"#/. 1'

caracteristici mai accentuate

ETAPA II6 STABILIREA ACTIVITILOR BI ACIUNILOR + OPERAIILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECI8ICE

Standardele avute n vedere5 % 4 Atri(uii, funcii, sarcini5 0 & Structura or!ani*atoric$5 26 4 Separarea atri(uiilor5 %2 4 Continuitatea acti it$ii5 %' 4 Accesul la resurse" Ela1 rarea 6istei obiectivelor i activitilor pe compartimente 5n 2 d

succesi)/ de d u!trei ri/ de ctre resp nsa1ilul c 2parti2entului/ c n8 r2 2 delului ur2t r:

LI+TA OBIECTICELO* DI ACTICIT.ILO*


Nr6 %r$6 1" OBIECTIVE De0'o#$ re &ne" s$r $e-"" &n"$ re "n (o,en"&# &("$&#&" p&!#"% "n$ern n concordan cu standardele internaional e acceptate n 7niunea 1uropean De0'o#$ re % (r&#&" nor, $"' prin implementare a activitilor de atestare i de asociere n anul '(&' ACTIVITI 1"1"Actuali3area d cu2entului strate6ic in d 2eniul c ntr lului 8inanciar pu1lic intern/ capit lul audit intern ACTIUNI + OPERAII Identi8icarea siste2atica/ d cu2entarea si anali3area ele2entel r care 6enerea3 necesitatea de actuali3are a d cu2entului strate6ic Funda2entarea 2 di8icril r si c 2pletril r d cu2entului strate6ic Ela1 rarea pr iectului de 2 di8icare si c 2pletare a d cu2entului strate6ic Apr 1area pr iectului d cu2entului strate6ic Pre6tirea d cu2entului strate6ic actuali3at pentru trans2iterea la C 2isia Eur peana

2"

2"1" Actuali3area cadrului le6islati) pri)ind auditul intern

Identi8icarea siste2atica/ d cu2entarea si anali3area ele2entel r cadrului le6al care tre1uie actuali3ate Funda2entarea 2 di8icril r si c 2pletril r le6ii pri)ind acti)itatea de audit intern Ela1 rarea pr iectului de le6e pri)ind acti)itatea de audit intern Apr 1area pr iectului le6ii pri)ind acti)itatea de audit intern

11

Des%r"ere SCM )a cuprinde ele2ente pri)ind: ! structura r6ani3at ric 9 n ile 1iecti)e ale entit7ii ! s$ !"#"re "n("% $or"#or (e re0&#$ $ s & "n("% $or"#or (e per/or, n*) ! resursele u2ane/ 2ateriale/ 8inanciare 4i in8 r2a7i nale ! s$ !"#"re rC"$e%$&r"" (e %on$ro# "n$ern ! c 2para7ie +IC al UE 4i +IC din * 2<nia

#$#%&'() *& '+N+,&'&N% -$N+NC$+. /$ CON%.O) $N%&.N 0 #'-C$


/'%EPE'%E'$ AUDITUL INTERN E0"12E"34 / $E!21 %E 56'$#61 /'$E#' 56' /1/E#E !"'"7E#/"14 E'$/$"$E

-------------------------------------------------------------------------------------------CONTROLUL INTERN "2$656'$#6121 "5$/0/$48// 56'$#6121 !2$2"1 56'$#6121 /E#"#9/5

56'$#6121 P"#$E'E#/"1 56'$#6121 %E 5"1/$"$E

56'$#6121 :/'"'5/"# P#E0E'$/0

56'$#6121 %E 7E $/2'E ;P"$#/!6'/"1< 56'$#6121 :/'"'5/"#-56'$"=/1 56'$#6121 "%!/'/ $#"$/0 /' PE58// >/ "1$E1E

12

COMPARAIE
SISTEMUL DE CONTROL INTERN AL UE SISTEMUL DE CONTROL INTERN DIN ROMDNIA

CONTROL OPERAIONAL

CONTROL MANAGERIAL ! OMFP nr" #$%&2''( ! OMFP nr" 10B#&2''%

! I2ple2entarea +tandardel r de 2ana6e2ent 8inanciar 4i c ntr l ! +iste2ul pr ceduril r de lucru

CONTROL 8INANCIAR PREVENTIV ! Le6ea nr" 11#&1### ! OMFP nr" (22&2''0 4i nr" #12&2''$ Ec?ipe de c ntr l&inspec7ie sau c nstituirea un r c 2parti2ente prin O*,IN al 2ana6e2entului 6eneral

CONTROL ULTERIOR

! C 2parti2ent de c ntr l 8inanciar ! 1(E din )al area pr iectel r ! *ap rtul de c ntr l pentru pera7iuni care repre3int 8lu>uri c 2plete INSPECIA GENERAL ME8

CONTROL ANTI8RAUD ! C 2parti2entul de inspec7ie ! Ac7iuni punctuale

AUDITUL INTERN

AUDITUL INTERN

! C 2parti2entul de audit ! E)aluarea cel r 0 c 2parti2ente ale c ntr lului intern

! Le6ea nr" %A2&2''2 ! O@ nr" 0A&2''$ ! OMFP nr" 0B&2''0 ! OMFP nr" 1A'2&2''(

AUDITUL EXTERN

AUDITUL EXTERN ! Le6ea nr" #$&1##2 repu1licat 10

1$

ETAPA III IDENTI8ICAREA RISCURILOR BI DIS8UNCIONALITILOR CARE POT A8ECTA REALIZAREA OBIECTIVELOR M delul d cu2entului care se ela1 rea3 5n aceast etap este ur2t rul: LISTA OBIECTIVELOR1 ACTIVITILOR BI RISCURILOR NC O!"e%$"'e ' 1 1" De* oltarea unei strate!ii unitare in domeniul auditului pu(lic intern n concordan cu standardele internaional e acceptate n 7niunea 1uropean A%$"'"$)*" 2 1"1" Actuali3area d cu2entului strate6ic in d 2eniul c ntr lului 8inanciar pu1lic intern/ capit lul audit intern A%*"&n" Identi8icarea siste2atica/ d cu2entarea si anali3area ele2entel r care 6enerea3 necesitatea de actuali3are a d cu2entului strate6ic Funda2entarea 2 di8icril r si c 2pletril r d cu2entului strate6ic Ela1 rarea pr iectului de 2 di8icare si c 2pletare a d cu2entului strate6ic Apr 1area pr iectului d cu2entului strate6ic Pre6tirea d cu2entului strate6ic actuali3at pentru trans2iterea la C 2isia Eur peana R"s%&r" 0 Neidenti8icarea ele2entel r de n utate aprute pe plan interna7i nal Nea1 rdarea principalel r ele2ente de n utate aprute 5n acti)itatea de audit intern ! Neidenti8icarea direc7iil r de ac7iune care ar tre1ui s 8ie a)ute 5n )edere pentru i2ple2entarea ele2entel r de n utate ! Nea6rearea din partea C 2isiei Eur pene a direc7iil r de ac7iune pentru ele2entele de pr 6res C &0e $ P si1ilit7i reduse de in8 r2are pe site!urile interna7i nale I2p si1ilitatea adaptrii n ut7il r aprute pe plan interna7i nal

! C nstr<n6eri le6islati)e 5n peri ada de cri3 din * 2<nia

! Inc 2pati1ilit7i cu practica interna7i nal 5n d 2eniu

NC '

O!"e%$"'e 1

A%$"'"$)*" 2

A%*"&n"

R"s%&r" 0 prec ni3ate

C &0e $

2"

De* oltarea cadrului normati prin implementar ea activitilor de atestare i de asociere n anul '(&'

2"1" Actuali3area cadrului le6islati) pri)ind auditul intern

Identi8icarea siste2atica/ d cu2entarea si anali3area ele2entel r cadrului le6al care tre1uie actuali3ate Funda2entarea 2 di8icril r si c 2pletril r le6ii pri)ind acti)itatea de audit intern Ela1 rarea pr iectului de le6e pri)ind acti)itatea de audit intern Apr 1area pr iectului le6ii pri)ind acti)itatea de audit intern

Neluarea 5n c nsidera7ie a tutur r direc7iil r de ac7iune sta1ilite 5n d cu2entul strate6ic/ re8erit are la adaptarea cadrului le6islati) prec ni3at

I2ple2entarea par7ial a , cu2entului strate6ic 4i neaplicarea 5n practic a acestuia

Neadec)area te>tel r le6islati)e pentru i2ple2entarea direc7iil r de ac7iune !

C nstr<n6eri le6islati)e

Standardele avute n vedere5 22 4 Mana!ementul riscului5 23 4 Ipote*e ree alu$ri5 20 4 Semnalarea nere!ularit$ilor5 26 4 Separarea atri(uiilor5 %' 4 Accesul la resurse" 1laborarea $egistrului riscurilor conform modelului de pe site&ul7 888"mfinante"ro , ataat ca ane,$ la documentul Metodologia de implementare a Standardului de control intern nr && 0 Managementul riscurilor

ETAPA IV COMPLETAREA R R
M#"#3/-r!2 F#"1"6-2or P!,2#.Co:41r/#:-"/!2 ...................... REGISTRUL RISCURILOR For:!21r!2 "r. 4

6biective?activi t&i

#i)cul

5auzele care *avorizeaz apari&ia ri)cului 3

#i)c inerent Probabilitate /mpact Expunere

trate,ia adoptat

%ata ultimei revizuiri

#i)c rezidual Probabilitate /mpact Expunere

6b)erva&ii

1B

11

12

I"3/r!.6#!"# %- .o:42-/1r 5oloana 1 - O,#-./#$-/1./#$#/56#: )e .n)crie?.n)criu obiectivul?obiectivele +i activitatea?activit&ile cruia?crora li )-a a)ociat ri)cul identi*icat. 5oloana 2 - R#3.!2: )e .n)crie de)crierea )uccint a ri)cului identi*icat- pornind de la men&iunile cuprin)e .n *ormularul CAlert la Risc+- la rubrica etalii privind riscul,descrierea riscului,riscul identi!icat. 5oloana 3 ( C1!8-2- .1r- 1$or#8-185 141r#6#1 r#3.!2!#: )e .n)criu cauzele care *avorizeaz apari&ia ri)cului identi*icat- prin preluarea in*orma&iilor?datelor cuprin)e .n *ormularul DAlert la risc+- la rubrica etalii privind riscul,descrierea riscului,)auze- precum +i a celor cuprin)e .n documente- ca: (rocesul-verbal al edinei ./R0 rapoarte de audit *a* 5oloana 4 ( Pro,1,#2#/1/- ;#i)c inerent<: )e .n)crie valoarea atribuit de per)oana care a identi*icat ri)cul re)pectivmen&ionat .n *ormularul DAlert la risc+- la rubrica etalii privind riscul,.valuarea riscului,.valuarea probabilitii de apariieE .n cazul .n care ./R- .n cadrul +edin&ei de analiz a ri)curilor- a atribuit o valoare di*erit *a& de cea .n)cri) .n *ormularul DAlert la risc+- re)pon)abilul cu ri)curile va .n)crie acea)t ultim valoare. 5oloana 5 ( I:41./ ;#i)c inerent<9 )e .n)crie valoarea atribuit de per)oana care a identi*icat ri)cul re)pectivmen&ionat .n *ormularul DAlert la risc+- la rubrica etalii privind riscul,.valuarea riscului,.valuarea impactuluiE .n cazul .n care E7#- .n cadrul +edin&ei de analiz a ri)curilor- a atribuit o valoare di*erit *a& de cea .n)cri) .n *ormularul 1Alert la risc+, re)pon)abilul cu ri)curile va .n)crie acea)t ultim valoare* 5oloana 6 ( EA4!"-r- ;#i)c inerent<: )e .n)crie valoarea men&ionat de per)oana care a identi*icat ri)cul re)pectiv- .n

*ormularul 1Alert la risc+- la rubrica etalii privind riscul,.valuarea riscului,.2punerea la risc0 .n cazul .n care ./R, .n cadrul +edin&ei de analiz a ri)curilor- a atribuit valori di*erite *a& de cele .n)cri)e .n *ormularul DAlert la risc+, pentru cei doi parametri ai riscului, responsabilul cu riscurile va nscrie valoarea rezultat din produsul celor dou ultime valori * 5oloana 7 ( S/r1/-0#1 1%o4/1/5: )e .n)crie )trate,ia adoptat de membrii E7#- .n cadrul +edin&ei de analiz a ri)curilor- re)pectiv una din cele 5 )trate,ii men&ionate .n P ( 12- la pct. 5.3. ;6< 5. 5oloana @ ( D1/1 !2/#:-# r-$#8!#r#: )e .n)crie data la care )e e*ectueaz- de ctre membrii E7#- revizuirea cali*icativelor ri)curilor ;expunerea la ri)c<E con*orm pct. 5.5. ;1< din P - 12- revizuirea ri)curilor )e realizeaz cel pu&in anual- )au ori de cFte ori e)te cazul. 5oloana A ( Pro,1,#2#/1/- ;#i)c rezidual<: )e .n)crie valoarea atribuita de E7#- .n cadrul proce)ului de revizuireE )e men&ine +i )e .n)crie aceea+i valoare- dac .n urma revizuirii nu apar modi*icri .n ce prive+te valoarea atribuit ini&ial ace)tui parametru al ri)cului. 5oloana 1B (I:41./ B#i)c rezidual<9 )e .n)crie valoarea atribuit de E7#- .n cadrul proce)ului de revizuireE )e men&ine +i )e .n)crie aceea+i valoare- dac .n urma revizuirii nu apar modi*icri .n ce prive+te valoarea atribuit ini&ial ace)tui parametru al ri)cului. 5oloana 11 ( EA4!"-r- ;#i)c rezidual<: )e .n)crie valoarea calculat de E7#- .n cadrul proce)ului de revizuireE )e men&ine +i )e .n)crie aceea+i valoare- dac .n urma revizuirii nu apar modi*icri .n ceea ce prive+te valoarea atribuit ini&ial celor doi parametri ai ri)cului. 5oloana 12 ( O,3-r$16##: )e pot .n)crie date cu privire la: - .ncGiderea ri)cului ;ex.: data de .ncGidere- motiva&ie etc<E

- eventuale ri)curi )ecundareE - e)caladarea ri)cului +.a.

REGISTRU DE RISC
S$r $e-" (op$ $ pen$r& r"s% 4 %$"&n" pen$r& $r $ re r"s%&r"#or5 # Acceptare R"s% re0"(& # # ( $ &#$",e" re'"0&"r" Pr 1a! I2pa E>pu! 1ilitate ct nere

Zone (e r"s% 4(o,en"&1 %o,p r$",en$5 1 1" *elatii cu pu1licul

O!"e%$"'e

Des%r"ere r"s%&#&"

C"r%&,s$ n$e#e % re / 'or"0e 0 p r"$" r"s%&#&" $ In8 r2atii indisp ni1ile in ca3uri i3 late

R"s% "neren$ Respons !"#&# %& -es$"on re r"s%&#&" ( C nducat r c 2parti2e nt Pr 1a! 1ilitate I2! pact E>pu! nere

Ins$r&,en $e#e (e %on$ro# "n$ern 1' !

Ter,en&# (e p&nere "n oper 11 !

D $ &#$",e" re'"0&"r" s" s$ ("&# %$"&n"" 12 0'"'%"'%

E'en$&#e r"s%&r" se%&n( re 1% !

O!ser' $""

2 In8 r2are c recta

0 ,ist rsiune in8 r2are

% +

A + PreFu di!ciu i2a6i ne

B ++

10 +

1$ +

1( ++

2" C 2parti! 2ent 8inanciar

0" Tip 6ra8ie pr prie

$" C 2parti! 2ent transp rt

,i2inua! rea pierderi din peratiuni )alutare" Indicat r de per8 r2an ta: '/1E in8luente ne6ati)e Asi6urare i2pri2ate interne" C ntinui! tate 8unc! ti nare r6ani3a! tie +ecuritate acti)e

*isc in)ersare trend de de)al ri3are a leului in rap rt cu )alutele

Pr ceduri unilaterale 1a3ate pe trendul de de)al ri3are

C nducat r c 2parti2e nt

* Pierd eri 8inan cia! re

+*

M nit ri! 3are

+*

1A +e )a e)alua ri de cate ri apar 2 di8icari in c 2parti! 2ent +e ur2areste 3ilnic e) lutia pietei )alutare

,e8ectare 2asini

UtilaFe u3ate 8i3ic si 2 ral

C nducat r ul tip 6ra8iei

* Intrer u! peri ale acti)i ta!tii *

* *

Eli2inare acti)itate

1"'B"'%

* *

F r2u! lare indisp ! ni1ile

+e )a lua 2asura tiparirii 8 r2ulare! l r prin 2iFl ace electr nice +e ) r inc?eia asi6urari CA+CO

Ta2p nari

Utili3are 8rec)enta pe trasee a6l 2erate

+ 8eri

M*

Trans8er

01"12"'%

M*

Zone (e r"s% 4(o,en"&1 %o,p r$",en$5 1 (" Financiar/ 1u6etar/ patri2 nial" C 2parti! 2ente initiat are si c 2parti2ent e 8inanciar 9 c nta1ile

O!"e%$"'e 2 +ecuritate acti)e :disp ni1i !litati 1anesti;

Des%r"ere r"s%&#&" 0 Frauda :deturnare 8 nduri;

C"r%&,s$ n$e#e % re / 'or"0e 0 p r"$" r"s%&#&" $ cu car sa1il inadec)at Nu se aplica principiul separatiei 8unctiil r

Respons !"#&# %& -es$"on re r"s%&#&" ( Mana6erul 6eneral

R"s% "neren$ Pr 1a! 1ilitate % * I2! pact A * E>pu! nere B * *

S$r $e-" (op$ $ pen$r& r"s% 4 %$"&n" pen$r& # Tratarea riscului

Ins$r&,en $e#e (e %on$ro# "n$ern 1' M di8icare r6a!ni3are pr ce! suala si structu! rala" +epararea 8unctiei de dis!p 3itie de cea de c ntr l :c nta1ila;" M di8icare pr ceduri Indicat r de per! 8 r2anta atasat 1iecti)ului " Ac?i3iti na re de calculat ar e si c nstituirea 1a3ei de date 8urni3 ri C nstituire a 1a3ei de date pri)ind derularea c ntrac! tel r cu 8urni3 rii Ela1 rare pr cedura de selectie" Plan de pre6atire pr 8e! si nala

Ter,en&# (e p&nere "n oper 11 1'"1'"'%

D $ &#$",e" re'"0&"r" s" s$ 12 ("&# 1'"'#"'%

R"s% re0"(& # # ( $ &#$",e" re'"0&"r" Pr 1a! I2pa E>pu! 1ilitate ct nere 10 1$ 1( + + ++

E'en$&#e r"s%&r" se%&n(1% re !

O!ser' $"" 1A Tre1uie ad ptat un re6ula2ent de r6ani! 3are si 8uncti nare Ec?ipa de ela1 rare

%" Financiar/ 1u6etar/ patri2 nial" Bir ul de plati

Plata in ter2en si c recta a 8acturil r

Intar3iere in plati si plati er nate

Lipsa indicat ri de re3ultate pentru 1iecti)e" +iste2 in8 r2ati nal inc 2plet pri)ind 8urni3 rii"

Mana6erul 8inanciar ! c nta1il

M*

Tratarea riscuril r

01"12"'%

1'"'#"'%

++

Or6ani3are licitatie" Pr iectare la O8iciul IT

A" Financiar/ 1u6etar/ patri2 nial" Bir ul de plani8icare resurse 8inanciare B" Pers nal" C 2parti! 2ent pers nal

,isp ni1i! li3ari resurse 8inanciare

@ l de resurse

C 2pati! 1ilitate intre c 2! petenta pr 8esi ! nala si atri1utii

Neindeplini! rea c res! pun3at are a atri1utiil r

+iste2 in8 r2ati nal inc 2plet" Lipsa e)identa a 8acturil r e>i6i1ile in cadrul peri adei ,e8iciente in selectie" Lipsa unui pr 6ra2 de instruire pr 8esi nala

Mana6erul 8inanciar ! c nta1il

M*

Tratarea riscuril r

01"12"'%

1'"'#"'%

++

Pr iectare la O8iciul IT

Mana6er pers nal si 2ana6er c 2parti2e nt de specialitate

MM

Tratarea riscului

01"1'"'%

1'"'1"'%

++

PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI

NC 1

ELEMENTE O1iecti)ul

CARACTERISTICI Asi6urarea securit7ii pers anel r internate Apari7ia unui incendiu Cec?i2ea de 1(!2' ani a instala7iil r electrice *epara7ii i2pr )i3ate

*iscul

Cau3e p si1ile

: > ;

E' #& re pro! !"#"$)*"" r"s%&#&" E' #& re ",p %$&#&" r"s%&#&" E3p&nere # r"s%

M re R"("% $ M re E Pro! !"#"$ $e 3 I,p %$ a" Pierderea un r )ie7i 2ene4ti 1" +pitalul p ate 8i 1li6at la plata un r desp6u1iri i2p rtante c" Mana6e2entul p ate 8i acu3at de ne6liFen7 5n ser)iciu

C nsecin7e 5n ca3 de 2ateriali3are

PROCESUL DE GESTIONARE A RISCURILOR R"s%&# "neren$ - Ap r"*" &n&" "n%en("&


MSURI DE GESTIONARE A" +upra)e6?erea 1 lna)il r 2$ de re din 2$ cu pers nal 2edical

COSTURI 1%"''' u"2"&lun

OBSERVAII 1" @radul de 5ncadrare cu pers nal este de A'E 4i nu per2ite supra)e6?erea 2$ de re din 2$ 2" +u2ele p t 8i pre)3ute 5n 1u6et 0" Le6isla7ia 5n )i6 are nu per2ite 2 2entan n i an6aFri 1" +u2a este disp ni1il 5n 1u6et 1" Nu este disp ni1il su2a 5n 1u6et/ dar se p t 17ine 8 ndurile necesare prin repri riti3are 1" Nu este disp ni1il su2a 5n 1u6et 4i este pu7in pr 1a1il s se 17in 2" +e p ate 5ncerca d na7ie 5n acest sens sp ns ri3are sau

B" Ceri8icarea instala7iei electrice C" Instalarea un r detect are de 8u2 ," -nl cuirea instala7iei electrice e>istente

2'"''' u"2" 0'"''' u"2" 2''"''' u"2"

R"s%&#

Ape$"$&# # r"s% +e accept riscul

N"'e#&# A%$"&n" (e pe$"$&#&" -es$"on re # r"s% r"s%&#&" *idicat 1" Nici ac7iune 1" Ceri8icarea Instala7iei electrice 2" Instalarea un r detect are de 8u2 1"-nl cuirea instala7iei electrice e>istente 2" Instalarea un r detect are de 8u2

Cos$&r" - &6,6' ('"'''

Conse%"n*e+ I,p %$5

Apari7ia unui incendiu

Nu se accept plata Mediu unei a2en3i 2ai 2ari de 2'"''' u"2" sau a unei desp6u1iri 2ai 2ari de ('"''' u"2"

a" C ncediere 1" Plata un r desp6u1iri c" Plata un r a2en3i

Nu se accept plata +c3ut )reunei a2en3i sau desp6u1iri

20'"'''

ETAPA V STABILIREA MODALITILOR DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL PRIN RAPORTAREA LA CODUL CONTROLULUI INTERN

Coro!or re $,# 8 ului entitii cu 6ista obiectivelor, activitilor i operaiilor pe compartimente , care se va concretiza n5 @6 ACTUALIGA*EA *OF!ULUIF <6 ACTUALIGA*EA FIDELO* PO+TU*ILO* pr"n s$ !"#"re ser'"%"& pen$r& /"e% re pos$F $r"!&*""#or (e

A6 Cons$"$&"re AR9ORE:;I ACTI<IT=>I:OR :A NI<E:;: ENTIT=>II ." s$ !"#"re respons !"#&#&" %& %$& #"0 re s"s$e, $"%) %es$&" :6 CO,IFICA*EA P*OCE,U*ILO* ,E LUC*U ." s$ !"#"re perso ne#or respons !"#e ." $er,ene#or (e re #"0 reF >6 P*IO*ITIGA*EA P*OCE,U*ILO* OPE*A.IONALE 1 (e #&%r&: - PO %&ren$e - PO per"o("%e - PO n& #e ;6 ELABO*A*EA LISTEI OBIECTIVELOR1 ACTIVITILOR BI PROCEDURILOR OPERAIONALE1 resp nsa1ilii 4i ter2enele de reali3are ale acest ra/ c n8 r2 ur2t rului 2 del: Nr. .r/. 0 Co% 4ro.-%!r5 +

O,#-./#$*

A./#$#/56# 2

R-34o"31,#2 4

Pr#or#/#81r5

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: 6 4 #lanificarea5 ? 4 Coordonarea5 20 4 Semnalarea nere!ularit$ilor5 26 4 Separarea atri(uiilor5

ETAPA VI INVENTARIEREA DOCUMENTELOR1 A 8LUXURILOR DE IN8ORMAII1 A PROCESELOR BI A MODULUI DE COMUNICARE 7NTRE STRUCTURILE ENTITII BI CU ALTE ENTITI M delul d cu2entului care se ela1 rea3 5n aceast etap este ur2t rul: INVENTARIEREA DOCUMENTELOR DE INTRARE BI DE IEBIRE
Nr6 %r$6 @6 Den&,"re %$"'"$ $"" 4/#&3&# (e "n/or, $""5 Ela1 rarea +trate6iei de de3) ltare a CFPI in * 2ania :O1iecti) nr" 1; Do%&,en$e#e (e "n$r re ! , cu2entul de p 3itie ! *ap rtul Curtii de C nturi a * 2aniei ! Cadrul n r2ati) actuali3at pri)ind siste2ul c ntr lului 8inanciar pu1lic Con$"n&$&# pro%es r"" ! Anali3a rec 2andaril r CE si sinteti3area ele2entel r de actuali3are ale cadrului n r2ati) ! +ta1ilirea punctel r tari si punctel r sla1e ale strate6iei ! +ta1ilirea necesarului de resurse ! Anali3a pr puneril r ! M di8icarea si c 2pletarea cadrului n r2ati) ! Ela1 rarea pr iectului actului n r2ati) ! A)i3are CAPI ! Apr 1are si pu1licare Do%&,en$e#e (e "es"re ! +trate6ia de3) ltarii CFPI in * 2ania

<6

,e3) ltarea cadrului n r2ati) 6eneral/ respecti) n r2e/ 6?iduri/ pr ceduri in d 2eniul auditului pu1lic intern :O1iecti) nr" 2;

! *ap arte de e)aluare e>terna :UE/ audit e>tern; ! *ap arte peer!reHie) ! +tandardele interna7i nale de audit intern ! Le6i/ alte acte n r2ati)e care au in8luente asupra acti)it7ii de audit intern ! +cris ri/ rec 2andari ale practicienil r/ 2ass!2edia

A6

Ela1 rarea planului anual de acti)itate :O1iecti) nr" $;

! *ap rt UE ! rec 2andari ! *ap rt CC* 9 rec 2andari ! *ap arte de e)aluare e>terna

! Anali3a riscuril r ! Ela1 rarea pr iectului planuluistrate6ic& anual ! A)i3are CAPI ! Apr 1are 2inistru

! Cadrul n r2ati) 6eneral : ! N r2e 6enerale pri)ind e>ercitarea acti)itatii de audit pu1lic intern ! C dul pri)ind c nduita etica a audit rului intern ! Carta auditului intern ! @?iduri practice ! Planul strate6ic si planul anual al acti)itatii de audit intern

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: 11 9 Mana6e2entul riscuril r/ 12 9 In8 r2area/ 10 9 C 2unicarea/ 1$ 9 C resp nden7a 4i ar?i)area

ETAPA VII STABILIREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE A DES8BURRII ACTIVITILOR DIN STRUCTURA OBIECTIVELOR O!"e%$"'e Re0&#$ $e .$ep$ $e A%$"'"$)*" OBIECTIV @: De0'o#$ re &ne" s$r $e-"" &n"$ re "n (o,en"&# 1"1"Actuali3area - Cuprinderea 5n +trate6ia d cu2entului strate6ic in de de3) ltare a CFPI 5n d 2eniul c ntr lului * 2<nia a e) lu7iei pe 8inanciar pu1lic intern/ plan na7i nal 4i capit lul audit intern interna7i nal a acti)it7ii de audit intern OBIECTIV <: De0'o#$ re % (r&#&" nor, $"' 2"1" Actuali3area cadrului - -21unt7irea cadrului le6islati) pri)ind acti)itatea le6islati) prin 2 di8icarea de audit intern 4i c 2pletarea Le6ii nr"%A2&2''2 pri)ind auditul pu1lic intern pe 1a3a +trate6iei de de3) ltare a CFPI 2"2"M di8icarea si c 2pletarea N r2el r 6enerale pri)ind e>ercitarea acti)it7ii de audit intern Actuali3area N r2el r 6enerale pri)ind e>ercitarea acti)it7ii de audit intern pe 1a3a le6ii In("% $or" (e re0&#$ $ ."+s & (e per/or, n*) &("$&#&" p&!#"% "n$ern Nu2r de ac7iuni i2ple2entate Nu2rul de ac7iuni n i cuprinse 5n d cu2entul strate6ic Res&rse Nu este necesar al carea de resurse supli2entare Respons !"#" ,irect r 6eneral UCAAPI De8 ser)" +trate6ie 4i 2et d l 6ie 6eneral :+M@; Audit rii interni dese2na7i ,irect r 6eneral UCAAPI De8 ser)" +M@ Audit rii interni dese2na7i Ter,en #","$) Martie 2''A

@radul de i2ple2entare a ac7iunil r cuprinse 5n d cu2entul strate6ic

Nu este necesar al carea de resurse supli2entare

Iunie 2''A

@radul de i2ple2entare a n il r pre)ederi le6islati)e 5n cadrul n r2ati)

Nu este necesar al carea de resurse supli2entare

,irect r 6eneral UCAAPI De8 ser) +M@ Audit rii interni dese2na7i

N ie21rie 2''A

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: B 9 Plani8icarea/ # 9 C rd narea/ 1' 9 M nit ri3area per8 r2an7el r/ 12 9 In8 r2area/ 10 9 C 2unicarea/ 1% 9 +e2nalarea nere6ularit7il r/ 1# 9 +upra)e6?erea/ 2' 9 @esti narea a1ateril r

ETAPA VIII

AUTOEVALUAREA REALIZRII OBIECTIVELOR GENERALE BI A CELOR SPECI8ICE BI 7MBUNTIREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL
O!"e%$"'e Re0&#$ $e .$ep$ $e In("% $or" (e re0&#$ $ ."+s & (e per/or, n*) Res&rse Respons !"#" Ter,en #","$)

A%$"'"$)*" OBIECTIV @: De0'o#$ re &ne" s$r $e-"" &n"$ re "n (o,en"&# &("$&#&" p&!#"% "n$ern 1"1"Actuali3area d cu2entului strate6ic in d 2eniul c ntr lului 8inanciar pu1lic intern/ capit lul audit intern & Cuprinderea /n Strate!ia de de* oltare a C@#I /n RomAnia a e oluiei pe plan naional i internaional a acti it$ii de audit intern

& Num$r de aciuni implementate : '" & Num$rul de aciuni noi cuprinse /n documentul strate!ic: 2"

Nu este necesar al carea de resurse supli2entare

,irect r 6eneral UCAAPI De8 ser)" +M@ Audit rii interni dese2na7i

Martie 2''A

OBIECTIV <: De0'o#$ re % (r&#&" nor, $"' 2"1" Actuali3area cadrului le6islati) pri)ind acti)itatea de audit intern & Bm(un$t$irea cadrului le!islati prin modificarea i completarea :e!ii nr"01%)%CC% pri ind auditul pu(lic intern pe (a*a Strate!iei de de* oltare a C@#I Par7ial reali3at Te>tul 2 di8icat 4i c 2pletat al Le6ii nr" %A2&2''2 pri)ind auditul pu1lic intern este ela1 rat 4i a 8 st pre3entat pentru a)i3are CAPI 5n luna au6ust" -n pre3ent se a8l 5ntr!un pr ces de re)edere a un r para6ra8e/ ur2<nd s 8ie trans2is ulteri r pentru a)i3are 4i direc7iil r de specialitate din 2inister" & Dradul de transpunere a aciunilor cuprinse /n documentul strate!ic: ' Nu este necesar al carea de resurse supli2entare ,irect r 6eneral UCAAPI De8 ser)" +M@ Audit rii interni dese2na7i Iunie 2''A

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: % 9 +tructura r6ani3at ric/ A 9 O1iecti)e/ 1( 9 Ip te3e 4i ree)aluri/ 1% 9 +e2nalarea nere6ularit7il r/ 21 9 C ntinuitatea acti)it7ii

R por$ (e ,on"$or"0 re pen$r& se,es$r&# I+<=@A


O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*" R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%
Netratarea principalel r ele2ente de n utate aprute 5n acti)itatea de audit intern

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
@radul de i2ple2entare a ac7iunil r n i cuprinse 5n d cu2entul strate6ic Nr" ac7iuni n i i2pl"& Nr" ac7iuni n i de i2pl" Tri2estrial 1''E!

O!s

@6 De0'o#$ re &ne" s$r $e-"" &n"$ re "n (o,en"&# &("$&#&" p&!#"% "n$ern 2n %on%or( n*) %& s$ n( r(e#e "n$ern *"on #e %%ep$ $e 2n Un"&ne E&rope n)
1"1" Actuali3area d cu2entului strate6ic in d 2eniul c ntr lului 8inanciar pu1lic intern/ capit lul audit intern

<6 De0'o#$ re % (r&#&" nor, $"' 2"1" Identi8icarea Neluarea 5n c nsidera7ie a tutur r siste2atic/ direc7iil r de ac7iune sta1ilite 5n d cu2entarea 4i d cu2entul strate6ic/ re8erit are anali3area ele2entel r la adaptarea cadrului le6islati) de de3) ltare a cadrului prec ni3at n r2ati)/ 5n d 2eniul auditului pu1lic intern Neadec)area te>tel r le6islati)e pentru i2ple2entarea direc7iil r de ac7iune

@radul de i2ple2entare a ac7iunil r cuprinse 5n d cu2entul strate6ic

Nr" ac7iuni de i2pl"& Nr" ac7iuni pr puse Nr" pre)ederi le6islati)e n i de i2pl"& Nr" pre)ederi le6islati)e n i Nr" 1ser)a7ii 8 r2ulate& Nr" 1ser)a7ii pr puneri acceptate

La actuali3area cadrului n r2ati) 5n d 2eniu auditului intern Anual

1''E

@radul de i2ple2entare a n il r pre)ederi le6islati)e 5n cadrul n r2ati)

1''E

Nereali3area cadrului pr cedural pentru t ate ele2entele de n utate sta1ilite prin cadrul le6islati) Insu8icien7a 6radului de detaliere sau a clarit7ii cadrului pr cedural

@radul de acceptare a 1ser)a7iil r 4i pr puneril r

Cu ca3ia ela1 rrii pr iectel r de acte n r2ati)e 5n d 2eniul auditului intern

1''E

O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*"


2"2" *eali3area 4i actuali3area 6?iduril r practice pri)ind acti)itatea de audit pu1lic intern

R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%


@?idurile pr cedurale nu a1 rdea3 5n t talitate 1iecti)ele 4i acti)it7ile d 2eniului pentru care au 8 st ela1 rate

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
@radul de utili3are al 6?iduril r practice la ni)elul rd nat ril r de credite Nr" audit ri interni instrui7i 4i care aplic 6?idurile& Nr" audit ri interni instrui7i pt" aplicarea 6?iduril r Anual 1''E

O!s

Neasi6urarea unui p rt 8 liu de 6?iduri practice 2ini2ale care s ac pere principalele acti)it7i din cadrul unei entit7i pu1lice

*educerea 2edie a duratei unei 2isiuni de audit intern ca ur2are a utili3rii 6?iduril r practice

,urata 2edie a 2isiunii de audit intern 5n peri ada curent& ,urata 2edie a 2isiunii de audit intern 5n peri ada anteri ar Nr" 2 di8icri e8ectuate& Nr" pr puneri apr 1ate Nr" 2 di8icri e8ectuate& Nr" pr puneri apr 1ate Nr" 2 di8icri e8ectuate& Nr" pr puneri e8ectuate

Anual

+u1unitar

2"0" *eali3area C dului pri)ind c nduita etic a audit rului intern 2"$" *eali3area 4i actuali3area Cartei auditului intern 2"(" A)i3area n r2el r pr prii entit7il r pu1lice centrale/ 5n d 2eniul auditului intern

Necuprinderea tutur r ele2entel r de n utate care au aprut pe plan interna7i nal Necuprinderea tutur r ele2entel r de n utate care au aprut pe plan interna7i nal A)i3area un r n r2e pr prii inc 2plete sau care cuprind atri1u7ii care dep4esc cadrul n r2ati) 6eneral

Nu2r de s licitri de 521unt7ire a C dului pri)ind c nduita etic a audit rului intern Nu2r de s licitri de c 2pletare a Cartei auditului intern Nu2rul 2ediu de rec 2andri de 521unt7ire pe n r2 trans2is spre a)i3are

Anual

1''E

Cu ca3ia actuali3rii N r2el r 6enerale de audit intern Cu ca3ia anali3ei n r2el r pr prii c 2p" de audit intern

1''E

1''E

O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*"

R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
Anual 1''E

O!s

A6 7,!&n)$)*"re n"'e#&#&" (e re%r&$ re ." pre-)$"re pro/es"on #) 2n (o,en"&# &("$&#&" p&!#"% "n$ern 0"1" *eali3area 4i Insu8icien7a cadrului de Nu2rul de s licitri de Nr" 2 di8icri actuali3area cadrului de c 2peten7e al audit ril r interni 521unt7ire a cadrului de e8ectuate& c 2peten7e al audit ril r c 2peten7e al audit ril r Nr" pr puneri interni din sect rul pu1lic Neactuali3area peri dic a interni apr 1ate cadrului de c 2petente al audit ril r interni 0"2" *eali3area Neidenti8icarea c respun3t are Nu2r de audit ri Nr" audit ri pr 6ra2ului de 8 r2are a ne) il r de 8 r2are a audit ril r interni&3ile care au parcurs interni pr 8esi nal a audit ril r interni cicluri de pre6tire participan7i la interni din sect rul pu1lic pr 8esi nal instruire& T tal audit ri interni Neasi6urarea per8ec7i nrii pre6tirii pr 8esi nale a audit ril r interni pe d 2enii speci8ice auditului intern Nr" 2ediu 3ile instruire pe audit r pe an& Nr" 3ile instruire 1li6at rii pe an Nu2rul de reuniuni&se2inarii& sc?i21uri de e>perien7 r6ani3ate de UCAAPI" :6 7,!&n)$)*"re %$"'"$)*"" (e &("$ "n$ern $"1" Ela1 rarea Insu8icien7a siste2ului de planuril r 2ultianuale la 8unda2entare a planuril r ni)elul UCAAPI 2ultianuale $"2" Ela1 rarea planului anual de audit intern la ni)elul UCAAPI $"0" ,es84urarea 2isiunil r de audit pu1lic intern de natura intersect riala Insu8icien7a siste2ului de 8unda2entare a planului de acti)itate C rd narea neadec)at a participan7il r la 2isiunile de audit intern intersect riale @radul de reali3are al planului 2ultianual @radul de reali3are al planului anual @radul de reali3are al 2isiunil r de audit intern de natura intersect riala Nr" ac7iuni instruire reali3ate& Nr" ac7iuni instruire plani8icate Misiuni reali3ate& Misiuni plani8icate Misiuni reali3ate& Misiuni plani8icate Nr" 2isiuni reali3ate& Nr" 2isiuni plani8icate

Anual

1''E

Anual

1''E

Anual

1''E

Anual

1''E

Anual

1''E

Anual

1''E

O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*"

R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%


Aria de ac perire a 2isiunil r de audit nu include t ate ele2entele care s c nduc la asi6urare re3 na1il/ acceptat de partenerii e>terni" Neela1 rarea la ti2p a 2anualului de audit de c n8 r2itate 4i de siste2 Neela1 rarea la ti2p a 2anualului de audit pera7i nal -nt<r3ieri 5n 8inali3area cadrului pr cedural pri)ind auditul pr iectel r 8inan7ate prin Pr 6ra2ul de c perare el)e7ian !r 2<n

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
@radul de reali3are al 1iecti)el r ata4ate 2isiunil r de audit intern de natura intersect riala P nderea rec 2andril r acceptate de entitatea auditat din t talul rec 2andril r 8 r2ulate @radul de reali3are a 2anualel r de audit pri)ind capacitatea siste2el r de 2ana6e2ent 4i c ntr l al pr iectel r 8inan7ate prin Pr 6ra2ul +EE" P nderea rec 2andril r ne5nsu4ite 5n t talul rec 2andril r Nr" 1iecti)e de audit reali3ate& Nr" 1iecti)e de audit plani8icate Nr" rec" acceptate& Nr" t tal de rec" 8 r2ulate Nr" 2anuale plani8icate& Nr" 2anuale reali3ate 5n ter2en Nr" rec" ne5nsu4ite anali3ate& Nr" rec" ne5nsu4ite rap rtate Nr" de 1iecti)e anali3ate& Nr" t tal de 1iecti)e Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de audit intern intersect riale Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de audit intern intersect riale Anual 1''E

O!s

1''E

1''E

$"$" *ap rtarea rec 2andril r ne5nsu4ite de ctre c nduct rul entit7ii pu1lice auditate $"(" *eali3area/ la ni)elul UCAAPI a *ap rtului anual pri)ind acti)itatea de audit pu1lic intern

+iste2ul de in8 r2are 4i c lectare peri dic a in8 r2a7iil r este inc 2plet

Anual

1''E

In8 r2a7iile 8urni3ate prin rap artele anuale de acti)itate/ ela1 rate de structurile de audit intern din siste2 sunt inc 2plete ,i8icult7i 5n ela1 rarea un r rap arte de acti)itate cuprin3t are *ap rtul c n7ine in8 r2a7ii cu caracter 6eneral

@radul de respectare al c n7inutului 2ini2al de rap rtare

Anual/ cu ca3ia rap rtrii acti)it7ii de audit intern de ctre c 2p" de audit intern Anual/ cu ca3ia anali3ei rap rtului anual

1''E

@radul de acceptare a pr puneril r CAPI pri)ind re)i3uirea rap rtului anual

Nr" pr puneri de re)i3uire acceptate& Nr" pr puneri de re)i3uire t tal 8 r2ulate

1''E

O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*"

R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%


*ap artele pri)ind acti)itatea de audit intern trans2ise de entit7ile pu1lice c n7in in8 r2a7ii insu8iciente

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
@radul de respectare a structurii 2ini2ale a rap rtului Nr" de in8 r2a7ii s licitate&Nr" de in8 r2a7ii cuprinse 5n rap artele de acti)itate Nr" 3ile e2itere a)i3& Nr" 3ile pre)3ute 5n le6isla7ie Nr" a)i3e acceptate& Nr" a)i3e e2ise Nr" 3ile e2itere a)i3& Nr" 3ile pre)3ute 5n le6isla7ie Nr" a)i3e acceptate& Nr" a)i3e e2ise Nr" de in8 r2a7ii s licitate& Nr" de in8 r2a7ii cuprinse 5n rap rtul de acti)itate Anual 1''E

O!s

>6 7,!&n)$)*"re %$"'"$)*"" (e &("$ "n$ern # en$"$)*"#e ("n s"s$e,&# p&!#"% ("1" A)i3area nu2irii Nu2irea 4e8il r c 2parti2entel r Ac rdarea 5n ter2en a 4e8il r c 2parti2entel r de audit intern 8r a)i3ul a)i3el r de audit intern din preala1il UCAAPI& r6anul ierar?ic entit7ile pu1lice superi r @radul de acceptare al a)i3ului de ctre 2ana6e2entul entit7ii" ("2" A)i3area destituirii 4e8il r c 2parti2entel r de audit intern din entit7ile pu1lice ,estituirea 4e8il r c 2parti2entel r de audit intern 8r a)i3ul preala1il UCAAPI& r6anul ierar?ic superi r Ac rdarea 5n ter2en a a)i3el r

Cu ca3ia s licitrii de a)i3are a 4e8il r c 2p" de audit intern Cu ca3ia s licitrii de a)i3are a 4e8il r c 2p" de audit intern Cu ca3ia s licitrii de a)i3are a 4e8il r c 2p" de audit intern Cu ca3ia s licitrii de a)i3are a 4e8il r c 2p" de audit intern Anual

+u1unitar

1''E

+u1unitar

@radul de acceptare al a)i3ului de ctre 2ana6e2entul entit7ii *ap artele pri)ind acti)itatea de audit intern trans2ise de entit7ile pu1lice c n7in in8 r2a7ii insu8iciente @radul de respectare a structurii 2ini2ale a rap rtului

1''E

1''E

O!"e%$"'e spe%"/"%e+ %$"'"$)*"


("0" ,es84urarea 2isiunil r de e)aluare a acti)it7ii audit intern de la ni)elul entit7il r pu1lice centrale

R"s%&# "(en$"/"% $ %$"'"$)*"" so%" $e o!"e%$"'&#&" spe%"/"%


Nerespectarea 2et d l 6iei de derulare a 2isiunil r de e)aluare a acti)it7ii de audit intern Neidenti8icarea tutur r aspectel r de 521unt7ire 5n acti)itatea de audit intern din cadrul entit7il r Nei2ple2entarea rec 2andril r 8 r2ulate 5n rap artele de e)aluare

In("% $or" (e re0&#$ $+per/or, n*) pen$r& /"e% re %$"'"$ $e Den&,"re "n("% $or 8or,&#) Per"o("%"$ $e V #o re % #%&# (e % #%&# "n("% $or
@radul de reali3are al 1iecti)el r ata4ate 2isiunil r de e)aluare a acti)it7ii de audit intern P nderea rec 2andril r acceptate de entitatea auditat din t talul rec 2andril r 8 r2ulate @radul de i2ple2entare a rec 2andril r 8 r2ulate 5n rap artele de audit intern Nr" de 1iecti)e e)aluate& Nr" de 1iecti)e sta1ilite Nr" rec" acceptate& Nr" t tal de rec" 8 r2ulate Nr"t tal rec 2andri 8 r2ulate&Nr" t tal rec 2andri i2ple2entate Nr" de 1iecti)e e)aluate& Nr" de 1iecti)e sta1ilite Nr" rec" acceptate& Nr" t tal de rec" 8 r2ulate Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de e)aluare Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de e)aluare Cu ca3ia 8inali3rii 8iecrei 2isiuni 1''E

O!s

#' ! 1''E

1''E

("$" ,es84urarea 2isiunil r de e)aluare a 2 dului de 5ndeplinire a atri1u7iil r dele6ate din c 2peten7a UCAAPI ctre ,@FP!uri

Nerespectarea 2et d l 6iei de derulare a atri1u7iil r dele6ate

@radul de reali3are al 1iecti)el r ata4ate 2isiunil r de e)aluare a 2 dului de 5ndeplinire a atri1u7iil r dele6ate ,@FP" P nderea rec 2andril r acceptate de entitatea auditat din t talul rec 2andril r 8 r2ulate

Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de e)aluare Cu ca3ia reali3rii 8iecrei 2isiuni de e)aluare

1''E

Neidenti8icarea tutur r aspectel r de 521unt7ire 5n acti)itatea de audit intern din cadrul entit7il r

#' ! 1''E

;6 De0'o#$ re &n"$ r) nor,e#or pen$r& &("$ re /on(&r"#or e3$erne 2n %on%or( n*) %& s$ n( r(e#e 2n (o,en"& %"1" A)i3area A)i3area un r 2anuale pentru @radul de acceptare al Nr" rec" Cu ca3ia 2anualel r/ de la ni)elul auditarea 8 nduril r e>terne rec 2andril r" acceptate& Nr" a)i3rii entit7il r pu1lice inc 2plete sau care cuprind t tal de rec" 2anualel r centrale/ pentru atri1u7ii care dep4esc cadrul 8 r2ulate auditarea 8 nduril r n r2ati) 6eneral e>terne Nr" de 2anuale Cu ca3ia a)i3ate& pre3entrii spre Nr" de 2anuale a)i3are a pre3entate spre 2anualel r de a)i3are ctre entit7ile pu1lice centrale

1''E

1''E

INDICATORII DE PER8ORMAN PENTRU STANDARDELE DE CONTROL INTERN Standardul & 8 19"C), ":914$"9)91) EI 1: nu2rul de an6aFa7i care nu cun sc 5n t talitate *e6ula2entul intern/ e>pri2at pr centual= EI 2: nu2rul de an6aFa7i care au depus un Fur2<nt dup trei luni de la an6aFare/ e>pri2at pr centual :lunar;= EI 0: nu2rul 5nclcril r C dului de etic sau a re6ula2entului intern se2nali3ate prin sesi3ri interne sau e>terne :lunar; EI $: nu2rul de sesi3ri interne sau e>terne care au 8 st c nsiderate Fusti8icate/ e>pri2at pr centual :lunar;" EI (: nu2rul de sesi3ri c nsiderate nule 4i nea)enite" Standardul ' 0 )9$";7<"", #7:C<"", S)$C":" AF+ 1: nu2rul de an6aFa7i care nu cun sc 5n t talitate atri1u7iile/ e>pri2at pr centual= AF+ 2: nu2rul de 8i4e de p st neactuali3ate din t talul 8i4el r de p st= AF+ 0: nu2rul de p sturi cupate/ din t talul p sturil r di r6ani6ra2= AF+ $: 8luctua7ia pers nalului :intrri!ie4iri/ 1r1a7i!8e2ei;= AF+ (: nu2rul de 8e2ei 5n p sturi de c nducere din t talul p sturil r de c nducere/ e>pri2at pr centual= AF+ %: ni)elul sarcinii de lucru pe 6rupe de an6aFa7i :c<t de cupa7i se c nsider salaria7ii;/ e>pri2at 5n pr cente din t talul ti2pului de lucru 3ilnic" Standardul % 0 C,MP191:<=, P1$#,$M):<= CP 1: pr centul din pers nal care a ur2at cursuri de 8 r2are pr 8esi nal 8a7 de t talul pers nalului= CP 2: 6rupe de cali8icati)e anuale pe ni)ele ierar?ice= CP 0: nu2rul an6aFa7il r cu studii superi are 8a7 de necesarul din ser)iciu/ direc7ie/ departa2ent sau institu7ie" Standardul + 0 #7:C<"" S1:S";"61 Func7ia sensi1il este indicat ca 8iind I 8i7erul cu inte6ritateaJ" Indicat rii lua7i 5n discu7ie la acest standard p t 8i: - nu2rul cad uril r de pr t c l - nu2rul 1iec7iil r 8unc7i naril r re8erit are la deci3ii de 2ana6e2ent F+ 1: nu2rul an6aFa7il r 5n 8unc7ii sensi1ile r ti7i 5ntr! peri ad de ( ani= F+ 2: nu2rul incidentel r le6ate de 8unc7iile sensi1ile=

0(

F+ 0: nu2rul an6aFa7il r cu 8unc7ii sensi1ile certi8ica7i de O*NI++" F+ $: nu2rul 8unc7iil r sensi1ile supra)e6?eate & 2 nit ri3ate/ din t talul 8unc7iil r sensi1ile" Standardul / 0 >1614)$1) , 1: nu2rul dele6ril r nec n8 r2e 8a7 de t talul dele6ril r= , 2: nu2rul pers anel r dele6ate la alte institu7ii 4i nu2rul 2ediu de 3ile pe pers an dele6at= , 0: nu2rul pers anel r dele6ate de la alte institu7ii 4i nu2rul 2ediu de 3ile pe pers an dele6at= , $: pr centul de 2 nit ri3are a dele6ril r" Standardul &' / &% 0 ":#,$M)$1, C,M7:"C)$1 IC 1: nu2rul rspunsuril r tri2ise peste ter2enul le6al de rspuns/ de 0' de 3ile/ de la 2 2entul 5nre6istrrii/ 8a7 de nu2rul de rspunsuri tri2ise 5n ter2enul le6al= IC 2: nu2rul de lucrri pu1licate pe site!ul entit7ii 4i 5n re)iste de specialitate 9 repre3int indicat rul desc?iderii= IC 0: nu2rul de accesri unice ale site!ului institu7iei 4i nu2rul de 5ntre1ri tri2ise pe internet" Standardul &? 0 S1P)$)$1) )9$";7<""6,$ +A 1: nu2rul ca3uril r de suprapunere a un r atri1u7ii re3ultate din anali3a 8i4el r de p st= +A 2: nu2rul er ril r depistate din cau3a neseparrii sarcinil r= +A 0: nu2rul de 5nclcri ale n r2el r 2et d l 6ice pr prii pentru aplicarea OMFP nr" 1A#2&2''2 pentru apr 1area NM pri)ind an6aFarea/ lic?idarea/ rd nan7area 4i plata c?eltuielil r institu7iil r pu1lice/ precu2 4i r6ani3area/ e)iden7a 4i rap rtarea= +A $: nu2rul pera7iunil r la care s!a reali3at separarea aut ri3rii de atri1u7iile de c ntr l= +A (: nu2rul an6aFa7il r care e>ercit c ntr l 8inanciar pre)enti) pr priu" Standardul &- 0 S7P$)@14A1$1) + 1: nu2rul de 5nclcri ale pr ceduril r 8 r2ali3ate= + 2: nu2rul d cu2entel r nea)i3ate sau necerti8icate= + 0: nu2rul de c ntr ale e>!ante= + $: nu2rul de a)i3e c nsultati)e date de c ntr l rul 8inanciar dele6at= + (: nu2rul rec 2andril r re3ultate 5n ur2a 2isiunil r de audit intern/ apr 1ate de rd nat rul de credite=

0%

+ %: nu2rul rec 2andril r re3ultate 5n ur2a 2isiunil r de audit intern 4i i2ple2entate"

0A

ETAPA IX REALIZAREA PROCEDURILOR OPERAIONALE PENTRU ACTIVITILE ENTITII 7N DIRECT CORELAIE CU 8LUXUL DE IN8ORMAII PREZENTATE

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: 11 9 Mana6e2entul riscului/ 1A 9 Pr ceduri/ 22 9 +trate6ii de c ntr l/ 2$ 9 Ceri8icarea 4i e)aluarea c ntr lului/ 2( 9 Auditul intern PRECIZRI PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAIONALE IN CON86 CU ANEXA < 1" E# !or re pro%e(&r"#or (e #&%r& se reali3ea3 5n 1a3a OM8P nr6 @A?9+<==;1 care 2 di8ic 4i c 2pletea3 OM8P nr6 9:;+<==> pr"'"n( Co(&# %on$ro#&#&" "n$ern6 <6 An #"0 6istei obiectivelor, activitilor i procedurilor pen$r& re #"0 re %es$or 2n /&n%*"e (e pr"or"$)*"#e s$ !"#"$e A6 Sta(ilirea cadrului le!islati i normati % re re-#e,en$e 0) (o,en"&# (e %$"'"$ $eF $" Implementarea acti it$ilor de control intern pe flu*ul proceselor i n punctele c!eie ale acestoraF >6 Ur,)r"re s$ !"#"r"" respons !"#"$)*"#or pe / 0e (e 2n$o%,"re1 '"0 re1 pro! re ." pe n"'e#e (e e3e%&*"eF 0" Respectarea principiului du(lei semn$turi5 G6 As"-&r re $r nsp&ner"" %ore%$e ( $e#or 2n s"s$e,e#e "n/or, $"0 $eF pro%e(&r"#or (e #&%r&F 6" E,istena modalit$ii de ar+i are a documentelor5 96 E3"s$en* %o,ponen$e" (e %$& #"0 re @=6 Apro(area procedurilor operaionale de c$tre persoanele competente5 No$): E<A:;AREA AN;A:= A SA:ARIA>I:OR DE C=TRE EE@II DE COM#ARTIMENTE SE <A REA:IZA >INFND CONT DE STADI;: E:A9OR=RII EI ACT;A:IZ=RII #ROCED;RI:OR O#ERA>IONA:E DE :;CR;"

ETAPA X ELABORAREA PROGRAMULUI DE PREGTIRE PRO8ESIONAL A PERSONALULUI PENTRU ACTUALIZAREA SCM

S$ n( r(e#e '&$e 2n 'e(ere: 0 9 C 2peten7/ per8 r2an7

0B

RELA'IA DE INTERCONDI'IONARE DINTRE CONTROL )I AUDIT


'/0E121
%E #E P6' "=/1/$"$E

6#%6'"$6#21 %E 5#E%/$E

#E1"$/" %E ="3"

CE

CI
+MFCI

A AI I

AE

"'": "'5 ( 7: "'0

UCASMFC UCAAPI CAPI AAIR

CCR - realizeaza mi)iuni de CAFR


": )i "P con*orm pro,ramului anual - realizeaza ": pentru

$#25$2#/ P#6:E /6'"1E

CECCAR

actionariat- pe baze contractuale : )ectorul economic publiccon*orm 6!:P A4?2BB1 )ectorul economic privat )tructuri private

0#

$'

$1