You are on page 1of 31

RAPORTARE I

ANALIZ FINANCIAR

Titular de curs

Conf. dr. Fnua POP

ANALIZA SIT A!IEI FINANCIARE A ENTIT!II ECONO"ICE


#. ANALIZA $E ANSA"%L A POZI!IEI FINANCIARE

Perioada 1999 2000, cu prelungire pn n anul 2006, se identific cu perioada marii deschideri a conta ilit!ii romne"ti, perioad n care s#a ncercat armoni$area sistemului conta il romnesc cu normele sau %tandardele &nterna!ionale de 'onta ilitate (&)%*+ ,in punct de -edere legislati-, acest proces de compati ili$are a sistemului conta ilit!ii romne"ti cu %tandardele &nterna!ionale de 'onta ilitate, s#a reali$at pn acum n urmtoarele etape. # prima etap a constat n ela orarea OMFP nr. 403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglemantrilor contabile armonizate cu Directi a a !"#a a $omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu *tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*( , aplicat asupra situa!iilor financiare ale anului 1999, pe un e"antion de 12 societ!i comerciale, cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti+ # a doua etap a constat n ela orarea OMFP nr. 94/29.01.2001 (1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 45620+02+2001* pentru aprobarea Reglementrilor contabile armonizate cu Directi a a !"#a a $omunit%ii &conomice &uropene '$&&( )i cu *tan+ar+ele !nterna%ionale +e $ontabilitate '!,*( , care l a rog pe cel precedent, dar care se a$ea$ n mare parte pe acesta+ )ceast reglementare s#a aplicat pe situa!iile financiare ale anului 2000, de un numr mai mare de ntreprinderi, "i anume. #societ!ile comerciale cotate la /ursa de 0alori /ucure"ti #unele regii autonome, companii "i societ!i na!ionale, alte ntreprinderi de interes na!ional #unele categorii specifice de societ!i care operea$ pe pia!a de capital (pia!a 3)%,)7* 3mneau nafara reglementrilor 218P nr+ 99629+01+2001 numai ntreprinderile care, potri-it legisla!iei n -igoare la acea dat, se ncadrau n categoria ntreprinderilor mici "i mi:locii+ )ceste ntreprinderi aplicau pre-ederile 218P nr+ ;066august 2002+ # a treia etap a constat n ela orarea OMFP nr. 1-.2/1-.11.200./ pu licat in 1onitorul 2ficial, Partea & nr+ 1040 din ;0+11+2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile con0orme cu +irecti ele europene 'Reglementrile contabile con0orme cu Directi a a !"#a a $omunit%i! &conomice &uropene )i Reglementrile contabile con0orme cu

Directi a a "!!#a a $omunit%i! &conomice &uropene(/ modificat prin OM&F nr. 23-4/12.12.200-, pu licat n 1onitorul 2ficial, nr+ 25 din 19+01+2004+ # ultima mo+i0icare 1#a realizat prin OMFP nr. 30../29.10.2009 pu licat in 1onitorul 2ficial nr+ <66 din 10+11+2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile con0orme cu +irecti ele europene 'Reglementrile contabile con0orme cu Directi a a !"#a a $omunit%i! &conomice &uropene )i Reglementrile contabile con0orme cu Directi a a "!!#a a $omunit%i! &conomice &uropene(+ 3eglementrile conta ile conforme cu ,irecti-a a &0#a a 'omunit!ilor =conomice =uropene se aplic de persoanele :uridice pre-$ute la art+ 1 alin+ (1* din >egea conta ilit!ii nr+ 4261991, repu licat+ Persoanele :uridice care la data # total acti-e. ;+650+000 euro? # cifra de afaceri net. <+;00+000 euro? # numr mediu de salaria!i n cursul e@erci!iului financiar. 50, ntocmesc situaii financiare anuale care cuprind. * +ilan, * cont de &rofit 'i &ierdere, * situaia (odificrilor ca&italului &ro&riu, * situaia flu-urilor de tre.orerie, * note e-&licati/e la situaiile financiare anuale. Persoanele :uridice care la data cuprind. * +ilan &rescurtat, * cont de &rofit 'i &ierdere, * note e-&licati/e la situaiile financiare anuale si(&lificate. O&ional0 ele &ot 1ntoc(i situaia (odificrilor ca&italului &ro&riu 'i2sau situaia flu-urilor de tre.orerie. Pentru situa!iile financiare ale anului 2009, ntocmite potri-it 3eglementrilor conta ile conforme cu ,irecti-a a &0#a a 'omunit!ilor =conomice =uropene, ncadrarea n criteriile de mrime pre-$ute se efectuea$ la sfr"itul e@erci!iului financiar al anului 2009, pe indicatorilor determina!i din situa!iile financiare ale anului 2004+ %itua!iile financiare anuale consolidate sunt ela orate n conformitate cu 3eglementrile conta ile conforme cu ,irecti-a a 0&&#a a 'omunit!i& =conomice =uropene+ a$a ilan!ului nu de&'esc li(itele a dou dintre criteriile de mrime pre-$ute, ntocmesc situaii financiare anuale si(&lificate care ilan!ului de&'esc li(itele a dou dintre ur(toarele ) criterii, denumite n continuare criterii de mrime.

O societate*(a( tre+uie s 1ntoc(easc situaii financiare anuale consolidate dac aceasta face &arte dintr*un 3ru& de societi 'i 1nde&line'te dou din condiiile &re/.ute (a se -edea 1onitorul 2ficial, Partea &, nr+ <66 din 1061162009 pentru apro area reglementrilor conta ile conforme cu directi-ele europene*+ O societate*(a( este scutit de la ntocmirea situa!iilor financiare anuale consolidate dac, la data ilan!ului consolidat, societ!ile comerciale care urmea$ s fie consolidate nu de&'esc mpreun, pe a$a celor mai recente situa!ii financiare anuale ale acestora, li(itele a dou dintre ur(toarele ) criterii4 # total acti-e. 1<+520+000 euro? # cifra de afaceri net. ;5+090+000 euro? # numr mediu de salaria!i n cursul e@erci!iului financiar. 250+ Pre$entul ordin intr n -igoare de la data de 1 ianuarie 2010+ >a data intrrii n -igoare a pre$entului ordin, se a rog OMFP nr. 1-.2/1-.11.200. pentru aprobarea reglementrilor contabile con0orme cu +irecti ele europene 'Reglementrile contabile con0orme cu Directi a a !"#a a $omunit%i! &conomice &uropene )i Reglementrile contabile con0orme cu Directi a a "!!#a a $omunit%i! &conomice &uropene( pu licat in 1onitorul 2ficial, Partea & nr+ 1040 din ;0+11+2005, cu modificrile "i completrile ulterioare ( OM&F nr. 23-4/12.12.200-, pu licat n 1onitorul 2ficial, nr+ 25 din 19+01+2004*+ %tandardele &nterna!ionale de 'onta ilitate men!ionea$ faptul c, ntr#un raport separat de %itua!iile financiare, anali$a financiar e@plic "i descrie caracteristicile &rinci&ale ale &erfor(anei 'i &o.iiei financiare a ntreprinderii, precum "i &rinci&alele incertitudini cu care se confrunt aceasta+ An astfel de raport poate include o anali$ a. a*+principalilor factori "i influen!e, care determin performan!a, inclusi- a mediului n care ntreprinderea "i desf"oar acti-itatea, reac!ia ntreprinderii la modificrile mediului, respecti- efectul acestora, precum "i anali$a politicii de in-esti!ii pentru a men!ine "i m unt!i aceste performan!e, inclusi- politica de di-idende *+surselor de finan!are ale ntreprinderii, a politicii de ndatorare "i gestionare a riscului c*+punctelor forte "i resurselor ntreprinderii a cror -aloare nu este reflectat n ilan!, conform &)%+ Bn sensul acestor reglementri, considerm c anali$a financiar se nscrie n pro lematica anali$ei pe a$ de ilan! "i cont de profit "i pierdere, e-iden!iind n acela"i timp strile par!iale de lichiditate, sol-a ilitate, echili ru financiar "i faliment a ntreprinderii+ An prim aspect urmrit de anali$ este poziia financiar reflectat cu ajutorul bilanului+

/ilan!ul este una din situa!iile financiare care e-iden!ia$ elementele de acti-, capitaluri proprii "i datorii ale entit!ii economice la ncheierea e@erci!iului financiar+ 'onform pre-ederilor 218P nr+ ;055629+10+2009, structura scheme de ilan! -ertical, astfel. )+ )'C&0= &12/&>&D)C= &+ &mo ili$ri necorporale &&+ &mo ili$ri corporale &&&+ &mo ili$ri financiare /+ )'C&0= '&3'A>)EC= &+ %tocuri &&+ 'rean!e &&&+&n-esti!ii pe termen scurt &0+'asa "i conturi la nci '+ 'F=>CA&=>& BE )0)E% ,+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G ,= PHEG >) AE )E =+ )'C&0= '&3'A>)EC= E=C= 6 ,)C23&& 'A3=EC= E=C= 8+ C2C)> )'C&0= 1&EA% ,)C23&& 'A3=EC= I+ ,)C23&&. %A1=>= ')3= C3=/A&= P>GC&C= BEC3#2 P=3&2),G 1)& 1)3= ,= AE )E F+ P320&D&2)E= &+ 0=E&CA3& BE )0)E% J+ ')P&C)> K& 3=D=30= &+ 'apital &&+ Prime de capital &&&+ 3e$er-e din ree-aluare &0+ 3e$er-e 0+ Profitul sau pierderea reportat(a* 0&+ Profitul sau pierderea e@ercitiului financiar ')P&C)>A3& P32P3&& # C2C)> Patrimoniul pu lic ')P&C)>A3& C2C)> ilan!ului se pre$int su forma unei

&lementele +e acti sunt grupate +up natur/ +e1tina%ie )i lic2i+itate , iar elementele +e capitaluri proprii )i +atorii sunt grupate +up natur/ pro enien% )i e3igibilitate + 1+ ,up natura lor elementele de acti- pot fi grupate n. a*+ )cti-e imo ili$ate *+ )cti-e circulante c*+ 'heltuieli n a-ans =lementele de datorii "i capitaluri proprii pot fi grupate dup acela"i criteriu n. a*+ ,atorii ce tre uie achitate fa! de ter!i *+ Pro-i$ioane c*+ 0enituri n a-ans d*+ 'apital "i re$er-e 2+ ,up destinaie0 elementele de acti- pot fi structurate n. a*+ )cti-e utili$ate n mai multe cicluri financiare, formate din acti-e imo ili$ate *+ )cti-e utili$ate ntr#un singur ciclu financiar, care includ acti-ele circulante "i cheltuielile n a-ans ;+ ,up provenien/ elementele de datorii "i capitaluri proprii se grupea$ n. a*+ ,atorii fa! de ter!i, n care se includ. datorile totale, pro-i$ioanele "i -eniturile n a-ans *+ ,atorii fa! de ac!ionari, care includ capitalul "i re$er-ele 9+ ,up lichiditate0 elementele de acti- se clasific n. a*+ )cti-e cu lichiditate redus, care includ acti-ele imo ili$ate, a cror lichiditate este cuprins ntre 20#50L *+ )cti-e cu lichiditate par!ial, formate din. stocuri, crean!e "i cheltuieli n a-ans, care pot fi transformate n lichidit!i n propor!ie de 50#<0L c*+ )cti-e lichide care cuprind. in-esti!iile pe termen scurt "i casa "i conturi la nci 5+ ,up termenul de exigibilitate, elementele de datorii "i capitaluri proprii se pot grupa n. a*+ ,atorii e@igi ile pe termen scurt, care cuprind. datoriile fa! de diferi!i ter!i (furni$ori, clien!i#creditori, datorii fa! de ugetul de stat "i ugetul asigurrilor sociale, creditori di-er"i* "i -eniturile nregistrate n a-ans de natura sumelor de reluat ntr#o perioad de pn la un an+

*+ ,atorii e@igi ile pe termen lung, care includ. datoriile pe termen mediu "i lung, pro-i$ioanele, su -en!iile pentru in-esti!ii "i -eniturile nregistrate n a-ans de natura sumelor de reluat ntr#o perioad mai mare de un an+ c*+ ,atorii nee@igi ile formate din capital "i re$er-e An acti- este cu att mai lichid, cu ct este mai u"or de transformat n numerar, adic mai rapid "i fr pierdere de -aloare, iar caracterul de e@igi ilitate al unei datorii e@prim timpul care tre uie s se scurg pn la scaden!+ Activele lichide "i cele cu lichiditate parial repre$int din punctul de -edere al ciclului de e@ploatare, alocri ciclice (temporare) sau active curente, care se transform succesi- pe parcursul unui ciclu de e@ploatare+ Activele cu lichiditate redus sunt alocri stabile (permanente), ntruct permit recuperarea in-esti!iei financiare pe parcursul mai multor cicluri de e@ploatare+ Cele mai exigibile elemente ale pasi-ului sunt datoriile pe termen scurt i veniturile nregistrate n avans (sumele de reluat ntr!o perioad de p"n la un an) , "i din aceast cau$ ele mai sunt denumite "i surse ciclice (temporare) sau datorii curente# $atoriile exigibile pe termen lung , precum "i capitalul i rezervele mai sunt numite "i surse stabile (permanente)/ deoarece aceste surse de finan!are au o scaden! mai ndeprtat (de e@emplu. +atoriile pe termen lung/ pro izioanele )i 1ub en%iile pentru in e1ti%ii/ eniturile 4nregi1trate 4n a an1 +e natura 1umelor +e reluat 4ntr#o perioa+ mai mare +e un an*, iar unele (capitalul )i rezer ele*, n afara situa!iei de faliment, nu au o scaden! determinat, deci nu sunt e@igi ile+ )nali$a # ilan!ului -i$ea$ cele trei componente ale acestuia (acti-ul, datoriile "i a$ea$ pe calculul indicilor, n care posturile din ilan! se

capitalurile proprii* "i se reali$ea$ att n dinamic, ct "i static, "i anume. analiza 4n +inamic se e@prim su form de modificri procentuale fa! de -aloarea acelea"i po$i!ii a unui an de a$ considerat egal cu 100L (pentru indicii cu a$ fi@* sau, succesi-, fa! de perioada precedent (pentru indicii cu a$ n lan!* # analiza 1tatic se a$ea$ pe calculul de ponderi, n care fiecare post se e@prim ca o mrime procentual n totalul acti-ului sau pasi-ului ilan!ier+

#.#. Anali.a e/oluiei &o.iiei financiare #.#.#. Anali.a e/oluiei acti/ului 5Anali.a dina(icii acti/ului6 )cti-ul ilan!ier cuprinde, pe de o parte, -aloarea net a mi:loacelor materiale "i

ne"ti, iar pe de alt parte, crean!ele pe care entitatea economic le are de ncasat de la ter!i+ 7aloarea net a unui acti/ se o+ine deduc8nd din /aloarea sa de intrare a(ortis(entele 'i &ro/i.ioanele le3al constituite + Bn conformitate cu reglementrile n -igoare (218P nr+ ;055629+10+2009*, acti-ul ilan!ier se structurea$ n urmtoarele grupe. )+ )cti-e imo ili$ate /+ )cti-e circulante '+ 'heltuieli n a-ans )nali$a n dinamic a acestor elemente de acti- e-iden!ia$ e-olu!ia lor+ A. ACTI7ELE I"O%ILIZATE 5AI6 sunt formate din unuri mo ile "i imo ile, corporale "i necorporale, achi$i!ionate de la ter!i sau produse n cadrul ntreprinderii, care intr n patrimoniul acesteia pe diferite ci (in-esti!ii, achi$i!ii, dona!ii, aport n natur etc+*+ ,in punct de -edere financiar, acti-ele imo ili$ate particip la mai multe cicluri producti-e, se u$ea$ treptat, in-esti!ia ini!ial fiind recuperat n mai multe e@erci!ii financiare, pe calea amorti$rii+ ,in punctul de -edere al con!inutului lor material, acti-ele imo ili$ate se grupea$ n. &+ &mo ili$ri necorporale &&+ &mo ili$ri corporale &&&+ &mo ili$ri financiare I. I(o+ili.rile necor&orale 5ANCP6 se structurea$ n urmtoarele componente. 1+ 'heltuieli de constituire 2+ 'heltuieli de de$-oltare ;+ 'oncesiuni, re-ete, licen!e, mrci comerciale, drepturi "i -alori similare "i alte imo ili$ri necorporale 9+ 8ondul comercial 5+ )-ansuri "i imo ili$ri necorporale n curs %# =lemente nscrise n Cheltuieli de constituire se -or pre$enta detaliat n notele e@plicati-e (Eota 1 )cti-e imo ili$ate* Bn categoria acestor cheltuieli se includ.

# # # #

ta@e pentru nmatricularea societ!ii comerciale ta@e pri-ind modificrile inter-enite n :urisdic!ia societ!ii comerciale cheltuieli oca$ionate de emiterea "i -n$area de ac!iuni "i o liga!iuni cheltuieli de prospectare a pie!ei "i de pu licitate Bn conformitate cu pre-ederile legale, aceste cheltuieli se recuperea$ prin amorti$are,

pe a$a unui scaden!ar, pe o perioad de ma@imum cinci ani+ &# Cheltuielile de dezvoltare se refer la -aloarea unor lucrri efectuate de ntreprindere+ Bn notele e@plicati-e se -a preci$a perioada pentru care -aloarea cheltuielilor este, sau urmea$ s fie amorti$at "i moti-ele care au determinat imo ili$area acestor cheltuieli+ '# Concesiunile ncorporea$ -aloarea unurilor preluate cu acest titlu pe a$ de contract de societate comercial, "i anume. # # e@ploatarea unei pr!i a domeniului pu lic repre$entarea n termeni de unicitate n comerciali$area produselor unei firme 'heltuielile oca$ionate de aceast acti-itate se amorti$ea$ pe a$ de scaden!ar pe o perioad egal cu durata pre-$ut n contractul de concesiune+ Alte imobilizri necorporale repre$int unuri necorporale create n cadrul ntreprinderii sau achi$i!ionate de la ter!i, care n conta ilitate se nregistrea$ la cost de produc!ie sau de achi$i!ie+ ,in punct de -edere financiar, in-esti!ia se recuperea$ prin amorti$are pe o durat de trei ani+ %e asimilea$ altor imo ili$ri necorporale programele informatice utili$ate de ntreprindere+ (# )ondul comercial este tratat ca un acti-, ca urmare a achi$i!iei de ctre o ntreprindere a acti-elor altei ntreprinderi+ 8ondul comercial po$iti- (goodMill* repre$int partea din fondul de comer! care nu figurea$ n cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care contri uie la men!inerea "i6sau de$-oltarea poten!ialului de acti-it!i a ntreprinderii, fiind repre$entat de. clientel, -ad comercial, reputa!ie, de u"ee, po$i!ie geografic etc+ 8ondul comercial repre$int un e@ces al costului de achi$i!ie peste interesul celui care achi$i!ionea$, n -aloarea :ust a acti-elor "i datoriilor identifica ile, achi$i!ionate la data tran$ac!iei de schim + 8ondul comercial negati- (negati-e goodMill* repre$int orice e@ces de la data tran$ac!iei de schim , al interesului achi$itorului n -alorile :uste ale acti-elor "i datoriilor identifica ile achi$i!ionate, peste costul achi$i!iei+

*# Avansurile i imobilizrile necorporale n curs repre$int sumele a-ansate pentru achi$i!ionarea de astfel de acti-e, precum "i -aloarea imo ili$rilor necorporale nefinali$ate pn la sfr"itul e@erci!iului+ %e remarc faptul c sumele in-estite n aceste acti-e se recuperea$ pe calea amorti$rii+ Bn dinamic, de o icei se nregistrea$ scderea treptat a -alorii acestor imo ili$ri (&)E'PN100L*, ca urmare a diminurii -alorii de achi$i!ie sau de produc!ie, prin amorti$are+ ,e asemenea, aceasta situa!ie poate reflecta "i faptul c ritmul intrrilor de imo ili$ri necorporale a fost de-ansat de ritmul ie"irilor acestor imo ili$ri+ Bn situa!ia n care se constat o tendin! de cre"tere a -alorii imo ili$rilor necorporale (&)E'PO100L*, aceasta se e@plic prin. emisiuni de noi ac!iuni "i6sau o liga!iuni ca urmare a e@tinderii portofoliului de afaceri, comerciali$area "i conta ili$area corect a mrcilor, re-etelor, licen!elor etc+, utili$area pe scar e@tins a programelor informatice+ ,e asemenea, aceast situa!ie poate reflecta "i faptul c ritmul intrrilor de imo ili$ri necorporale a de-ansat ritmul ie"irilor acestor imo ili$ri+ II. I(o+ili.rile cor&orale 5ACP6 formea$ componenta producti- a unei ntreprinderi, din care fac parte urmtoarele elemente. 1+ Cerenuri "i construc!ii 2+ &nstala!ii tehnice "i ma"ini ;+ )lte instala!ii, utila:e "i mo ilier 9+ )-ansuri "i imo ili$ri corporale n curs +erenurile nu sunt supuse amorti$rii, cu e@cep!ia amena:rilor de terenuri, iar din punct de -edere financiar ele "i modific -aloarea cu prile:ul ac!iunii de ree-aluare a acti-elor ntreprinderii+ 0aloarea terenurilor a fost sta ilit n timp pe legale+
(5.6.R. nr. 734/14.12.1991 pri in+ 1tabilirea )i e aluarea unor terenuri +e%inute +e 1ociet%ile comerciale cu capital +e 1tat, pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 259620+12+1991, 5.6.R. nr. 487/11.07. 1997 pentru mo+i0icarea )i completarea 5.6.R. nr. 734/14.12.1991/ pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 259620+12+1991*.

a$a mai multor reglementri

7aloarea imobilizrilor corporale, altele dec"t terenurile / se poate modifica n am ele sensuri, de cre"tere sau de scdere a acesteia+ Creterea valorii acestor active se poate e@plica prin. # ree-aluri pe a$a actelor normati-e (5.6.R. nr. 94./11.07.1990 pri in+ in entarierea )i ree aluarea patrimoniului unit%ilor economice +e 1tat, pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 100614+04+1990, 5.6.R. nr. 28/22.01.1992 pri in+

ree aluarea unor acti e )i pa1i e ca urmare a uni0icrii cur1urilor +e 1c2imb ale leului )i regimului +e pre%uri )i tari0e 4n ace1te con+i%ii, pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 116;+02+1992, 5.6.R. nr. .00/..07.1994 pri in+ ree aluarea imobilizrilor corporale )i mo+i0icarea capitalului 1ocial/ pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 204610+04+1999, 5.6.R. 973/29.12.1997 pri in+ ree aluarea cl+irilor/ con1truc%iilor 1peciale )i a terenurilor, pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ 5;06;1+12+1994, 5.6.R. nr. 9./17.02.1999 pentru mo+i0icarea )i completarea 5.6.R. nr. 973/29.12.1997 , pu licat n 1onitorul 2ficial al 3omniei nr+ <;62;+02+1999*

# # # # # # # # # # #

achi$i!ii de imo ili$ri moderni$area celor e@istente produc!ia proprie de imo ili$ri in-esti!ii dona!ii aport n natur scoaterea din func!iune a unor imo ili$ri corporale -n$area unor elemente de imo ili$ri conform pre-ederilor legale recuperarea in-esti!iei financiare, prin amorti$are (n afara terenurilor, cu e@cep!ia amena:rilor de terenuri* trecerea unor imo ili$ri corporale n categoria o iectelor de in-entar retragerea ac!ionarilor din ntreprindere )nali$a n dinamic a imo ili$rilor corporale -i$ea$ urmtoarele aspecte.

$iminuarea valorii imobilizrilor corporale se e@plic prin.

a)# Analiza n dinamic a valorii rmase a imobilizrilor corporale &)'PO100L, arat c ritmul de cre"tere a -alorii imo ili$rilor corporale fa ricate, achi$i!ionate sau ree-aluate este superior ritmului de cre"tere a amorti$rii, casrii "i -n$rii unor elemente de imo ili$ri corporale+ &)'PN100L, arat c ritmul de sporire a intrrilor de imo ili$ri corporale este inferior ritmului aferent ie"irilor+ &)'PP100L, arat o egali$are a ritmului intrrilor "i ie"irilor de imo ili$ri corporale+ b)# Analiza corelativ dintre dinamica imobilizrilor corporale (, AC-) i dinamica indicatorilor de volum (cifra de afaceri net , CA., producia exerciiului ,/e,, veniturile din exploatare ,0expl) Bn acest sens deose im urmtoarele situa!ii. &)'PO100L, &')EO100L, &)'PO&')E (&7e@, &0e@pl*, adic ritmul de dotare cu imo ili$ri corporale este superior ritmului de cre"tere a cifrei de afaceri nete, (a produc!iei e@erci!iului

sau -eniturilor din e@ploatare*, situa!ie care se nregistrea$ n special 4n perioa+ele nein0la%ioni1te, cnd rata do n$ii aferent creditului anga:at este relati- redus+ 9n perioa+ele in0la%ioni1te , aceast corela!ie reflect o situa!ie nefa-ora il pentru firm, ea e@plicndu#se prin utili$area ineficient a imo ili$rilor corporale n procesul producti-, pe fondul ncetinirii -ite$ei de rota!ie a imo ili$rilor corporale+ Cotu"i, aceast corela!ie se :ustific din punct de -edere economic, n aceste perioade infla!ioniste, atunci cnd are loc ree-aluarea imo ili$rilor corporale, cu condi!ia ca n perioada imediat urmtoare ree-alurii s se modifice raportul ntre cele dou dinamici (&)'PN&')E*, sau atunci cnd se pun n func!iune in-esti!ii mari ca -olum "i costisitoare+ &)'PO100L, &')EO100L, &)'PN&')E (&7e@, &0e@pl*, semnific o sporire a eficien!ei utili$rii imo ili$rilor corporale n procesul producti-, pe fondul accelerrii -ite$ei de rota!ie a acestora+ ,ac &)'PN100L, &')EO100L, e-ident c &)'PN&')E (&7e@, &0e@pl*, aceast corela!ie repre$int cea mai fa-ora il situa!ie pentru ntreprindere, ea e-iden!iind faptul c, ntreprinderea, cu un -olum -aloric mai mic de imo ili$ri corporale, o !ine o cifr de afaceri (produc!ie a e@erci!iului, -enituri din e@ploatare* mai mare+ ,ar situa!ia este :ustificat din punct de -edere economic numai dac ntreprinderea nu#"i face un scop din reducerea -aloarea imo ili$rilor corporale, lucru care poate atrage dup sine "i scderea (&')E, 7e@,0e@pl N100L*, cifrei de afaceri nete (a produc!iei e@erci!iului sau a -eniturilor din e@ploatare*+ &)'PP&')E (&7e@, &0e@pl*, adic se reali$ea$ o egalitate ntre cele dou dinamici, situa!ie posi il n ca$ul unui proces in-esti!ional compara il cu cel precedent, cu o -ite$ de rota!ie a imo ili$rilor corporale situat n parametrii anteriori, pe fondul aceluia"i -olum al -n$rilor+ III. I(o+ili.rile financiare 5AF6 cuprind. 1+ )c!iuni de!inute la entit!ile afiliate 2+ Bmprumuturi acordate entit!ilor afiliate ;+ &nterese de participare 9+ Bmprumuturi acordate entit!ilor de care compania este legat n -irtutea intereselor de participare 5+ &n-esti!ii de!inute ca imo ili$ri 6+ )lte mprumuturi

+itlurile de participare repre$int drepturile su form de ac!iuni "i alte titluri cu -enit -aria il, pe care ntreprinderea le de!ine ca parte n capitalul social al altei ntreprinderi "i care dau dreptul ntreprinderii care le de!ine, s e@ercite o anumit influen! n acti-itatea celei de la care le#a achi$i!ionat+ Actiunile detinute la entitatile afiliate sunt drepturi de!inute su form de ac!iuni la 0ilialele societ!ii mam+ ,nteresele de participare sunt imo ili$ri financiare care -i$ea$. # # interesele de participare (su form de titluri de participare* la ntreprinderi din cadrul grupului "i din afara grupului interese strategice (su form de titluri de participare* la ntreprinderi din cadrul "i din afara grupului !ntere1ele +e participare sunt titluri de participare ntr#o propor!ie de 20#50L care asigur e@ercitarea unei influen!e semnificati-e+ !ntere1ele +e participare 1trategice repre$int titluri de participare care sunt de!inute ntr#o propor!ie de pn la 20L "i nu asigur posi ilitatea e@ercitrii unei influen!e semnificati-e+ Citlurile de participare de!inute ntr#o propor!ie de 10L sunt considerate intere1e minoritare. 1mprumuturi acordate entitilor afiliate repre$int sumele datorate de filiale "i do nda aferent sumelor datorate de filiale+ 1mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat acestora+ &nteresele de participare repre$int interesele de!inute de o ntreprindere n capitalul social al altei ntreprinderi+ &nteresele de participare sunt de!inute pe termen lung n scopul garantrii contri u!iei la acti-itatea ntreprinderii respecti-e+ An interes de participare include un interes ce poate fi con-ertit ntr#o participare n ac!iuni "i o op!iune de a achi$i!iona ac!iuni sau orice fel de astfel de participa!ii, fr a se !ine seama de faptul c ac!iunile la care se refer pot fi dup con-ersie sau dup e@ercitarea op!iunii, neemise+ 2 participare de!inut n contul unei alte ntreprinderi -a fi tratat ca fiind de!inut la acea ntreprindere n sine+ &nteresele de participare cuprind in-esti!iile n ntreprinderile asociate "i in-esti!iile strategice+ 2 participare de 10L sau mai mult, presupune c este o in-esti!ie strategic, dac nu demonstrea$ contrariul+ n virtutea intereselor de participare includ att crean!ele propriu#$ise ct "i do nda aferent

&n-esti!iile pot fi directe sau de portofoliu+ !n e1ti%ia +irect repre$int in-esti!ia care se reali$ea$ prin aport de fonduri financiare, unuri mo ile "i imo ile sau orice alte drepturi de proprietate e-aluate n ani, prin crearea sau e@cluderea unei ntreprinderi de!inute de aceasta, a unei filiale, prin achi$i!ionarea integral a unei ntreprinderi e@istente, prin participarea par!ial ntr#o ntreprindere nou sau e@istent, cu sau fr posi ilitatea de a e@ercita o influen! direct asupra administrrii acesteia+ !n e1ti%ia +e porto0oliu repre$int o alt in-esti!ie dect cea direct, care se reali$ea$ prin intermediul urmtoarelor instrumente. -alori mo iliare specifice pie!ei de capital, instrumente specifice pie!ei monetare, instrumente de plasament colecti-, opera!iuni n conturi curente, opera!iuni n conturi de depo$it+ ,nvestiii deinute ca imobilizri repre$int drepturile su form de ac!iuni "i alte titluri cu -enit -aria il, pe care ntreprinderea le de!ine ca parte n capitalul social al altei ntreprinderi, dar care nu dau dreptul ntreprinderii care le de!ine, s e@ercite o anumit influen! n acti-itatea ntreprnderii de la care le#a achi$i!ionat+ Bn general, o sporire a -alorii acestor titluri (& )8O100L*, semnific o anga:are a resurselor ntreprinderii n acti-itatea alteintreprinderi, n timp ce o scdere a -alorii acti-elor financiare (&)8N100L*, semnific o neimplicare a ntreprinderii n opera!iuni pe pia!a de capital "i n acti-itatea altor ntreprinderi+ %. ACTI7ELE CIRC LANTE 5AC6 constituie o component a elementelor de acti-, legate nemi:locit de un singur ciclu de e@ploatare, moti- pentru care "i -ite$a lor de transformare este mai rapid dect n ca$ul acti-elor corporale+ ,in punct de -edere financiar, accelerarea -ite$ei de rota!ie a acti-elor circulante nseamn de fapt, crearea premiselor necesare sporirii capacit!ii de autofinan!are a acti-elor producti-e+ )cti-ele circulante sunt formate din. &+ %tocuri &&+ 'rean!e &&&+ &n-esti!ii pe termen scurt &0+ 'asa "i conturi la nci

I.Stocurile 5S6 cuprind. 1+ 1aterii prime "i materiale consuma ile 2+ Produc!ia n curs de e@ecu!ie ;+ Produse finite "i mrfuri 9+ )-ansuri pentru cumprri de stocuri %# 2tocurile de materii prime i materiale consumabile (23-) + )nali$a n dinamic a acestor stocuri -i$ea$ dou aspecte, "i anume. a*+ ritmul modificrii stocurilor (&%1P* *+ ritmul corelat al dinamicii stocurilor (& %1P*, al cheltuielilor materiale (&'1* "i al cifrei de afaceri nete (&')E* a6. 9n &ri/ina anali.ei rit(ului de (odificare a stocurilor de (aterii &ri(e 'i (ateriale consu(a+ile0 a&ar trei &osi+iliti4 creterea valorii stocurilor de materii prime i materiale consumabile comparati- cu perioada precedent (& %1PO100L*, se e@plic prin. apro-i$ionare n de-ans modificri n structura de fa rica!ie, fie prin introducerea n fa rica!ie a unor noi sortimente, fie prin cre"terea ponderii sortimentelor care necesit materii prime mai scumpe sporirea consumului specific apro-i$ionarea peste necesar cre"terea costului de achi$i!ie a materiilor prime de la furni$ori, fie datorit cre"terii ni-elului calitati-, fie datorit cre"terii infla!iei e-aluarea diferit a stocurilor potri-it metodelor de e-aluare 8i82, >&82, cost mediu ponderat etc+ meninerea ritmului de evoluie a stocurilor de materii prime i materiale consumabile n parametrii compara ili cu cei ai perioadei precedente (& %1PP100L*, n ca$ul. unei apro-i$ionri ritmice unui consum specific constant unor costuri de achi$i!ie constante men!inerii structurii de fa rica!ie n aceea"i parametri

diminuarea nivelului stocurilor de materii prime i materiale consumabile (&%1PN100L*, prin. ritmul superior al produc!iei n raport cu cel al apro-i$ionrii apro-i$ionarea neritmic utili$area stocului de siguran! n produc!ie reducerea costului de achi$i!ie a materiilor prime modificri n structura de fa rica!ie, fie prin renun!area la fa ricarea unor sortimente mai pu!in renta ile sau pentru care nu mai e@ist cerere pe pia!, fie datorit cre"terii ponderii sortimentelor care necesit materii prime mai ieftine +6. Anali.a 1n dina(ic a celor trei indicatori 5stocuri de (aterii &ri(e 'i (ateriale consu(a+ile0 c:eltuieli (ateriale 'i cifra de afaceri net60 &er(ite e/idenierea ur(toarelor as&ecte (ai i(&ortante4 &%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L "i &')EO&'1, nseamn c are loc o cre"tere a -alorii stocurilor ca urmare a unor comen$i suplimentare, n condi!iile cre"terii cheltuielilor materiale, prin sporirea fie a consumurilor specifice normate, fie a costului de achi$i!ie a materiilor prime, pe fondul unui grad de -alorificare a materiilor prime, n cre"tere+ 'orela!ia reflect o situa!ie fa-ora il pentru ntreprindere, deoarece ritmul de cre"tere al cifrei de afaceri nete (efectul o !inut* este superior ritmului de cre"tere a cheltuielilor materiale (efortul depus*+ &%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L "i &')EN&'1, ca$ n care stocurile cresc datorit dep"irii normelor de consum, n condi!iile unui grad sc$ut de -alorificare a materiilor prime+ %itua!ia se mai poate e@plica "i prin sporirea costului de achi$i!ie, n condi!iile men!inerii neschim ate a cantit!ii apro-i$ionate "i a pre!urilor de -n$are a produselor fa! de perioada precedent, sau n condi!iile cre"terii pre!urilor de -n$are ntr#un ritm inferior ritmului de cre"tere a costurilor de achi$i!ie a materiilor prime+ %itua!ia reflect o utili$are ineficient a stocurilor de materii prime "i materiale consuma ile+ $o1tul +e ac2izi%ie al unui un este egal cu pre!ul de cumprare, ta@ele nerecupera ile, cheltuielile de transport#apro-i$ionare "i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare de utili$are sau intrare n gestiune a unului respecti-+ &%1PO100L, &'1O100L, &')EO100L "i &')EP&'1, situa!ie e@plicat prin faptul c stocurile nregistrea$ o sporire e@clusi- -aloric, prin cre"terea costului de achi$i!ie a materiilor prime "i materialelor, iar pre!urile de -n$are ale produselor e-oluea$ n acela"i ritm+

&%1PO100L, &'1O100L, &')EN100L "i e-ident &')EN&'1, situa!ie nefa-ora il pentru firm, e@plicat prin faptul c stocurile au crescut pe seama reducerii -n$rilor, normele de consum "i costurile de achi$i!ie nregistrnd o cre"tere fa! de perioada precedent+ Iradul de -alorificare a materiilor prime este n scdere, ntreprinderea fiind pus n situa!ia de a nu# "i putea recupera integral cheltuielile cu materiile prime+ &%1PN100L, &'1N100L, &')EO100L "i e-ident &')EO&'1, situa!ie foarte fa-ora il pentru firm, deoarece ea se e@plic prin diminuarea stocurilor, att prin reducerea consumurilor de materii prime, ct "i prin sporirea gradului de -alorificare al acestora, reflectnd o eficien! crescut n ceea ce pri-e"te utili$area stocurilor de materii prime+ Cotu"i aceast situa!ie, de"i este cea mai fa-ora il pentru ntreprindere, are pn la un punct :ustificare economic, adic ntreprinderea, pe de o parte, nu tre uie s reduc stocurile de materii prime, nct s se afle n situa!ia de a apela la stocurile de siguran!, sau s nu ai stocurile necesare reali$rii comen$ilor, iar pe de alt parte, nu tre uie s reduc cheltuielile materiale astfel nct s fie afectat ni-elul calitati- al produselor, situa!ii care pot duce la scderea cifrei de afaceri, ca$ reflectat de urmtoarea corela!ie & %1PN100L, &'1N100L, &')EN100L (situa!ie ne:ustificat din punct de -edere economic*+ &%1PP100L, &'1P100L, &')EOP100L, situa!ie foarte rar ntlnit n cadrul unei ntreprinderi, sau ntmpltoare, care se e@plic prin faptul c stocurile se men!in constante n condi!iile acelora"i -n$ri "i consumuri specifice compara ile cu cele ale perioadei precedente+ &# -roducia n curs de execuie (2-C4) este de regul e-aluat la cost de produc!ie+ ,ac -aloarea reali$a il net a produc!iei n curs de e@ecu!ie este mai mic dect costul de produc!ie, atunci acea -aloare reali$a il net corespun$toare acti-ului circulant este cea care tre uie pre$entat n situa!iile financiare, adic -aloarea acti-ului, mai pu!in pro-i$ionul legal constituit+ Produc!ia n curs de e@ecu!ie este influen!at de patru factori, "i anume. # # # # -olumul fi$ic al produc!iei durata ciclului de fa rica!ie structura sortimental costul de produc!ie

,in compararea in+icelui pro+uc%iei 4n cur1 +e e3ecu%ie '!*P$&( cu in+icele pro+uc%iei


0inite '!*PF(/ re$ult urmtoarele conclu$ii.

&%P'=O&%P8, corela!ia arat c are loc o mrire a duratei ciclului de fa rica!ie "i o sporire a costului de produc!ie &%P'=N&%P8, corela!ia arat c are loc o reducere a duratei ciclului de fa rica!ie n paralel cu reducerea costului de produc!ie+ &%P'=P&%P8, -aloarea produc!iei n curs de e@ecu!ie se modific n acela"i ritm cu -aloarea produselor finite+

Bn ca$ul sporirii +uratei ciclului +e 0abrica%ie -a re$ulta o cre"tere a imo ili$rilor

financiare n stocuri "i deci o recuperare mai lent a in-esti!iei financiare+ ,ac durata ciclului de fa rica!ie se reduce, atunci se -a recupera mai rapid in-esti!ia financiar ini!ial+

*tuctura 1ortimental influen!ea$ ni-elul "i dinamica produc!iei n curs de e@ecu!ie


astfel. dac structura se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost de produc!ie compara il mai mic, are loc diminuarea n termeni reali a -alorii produc!iei n curs de e@ecu!ie dac structura se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost de produc!ie compara il mai mare, atunci se -a nregistra o sporire a -alorii produc!iei n curs de e@ecu!ie, cu consecin!e financiare negati-e asupra lichidit!ii ntreprinderii+

astfel.

$o1tul +e pro+uc%ie influen!ea$ ni-elul "i dinamica produc!iei n curs de e@cu!ie, n sensul cre"terii acesteia, dac costul de produc!ie nregistrea$ o ma:orare fa! de perioada precedent n sensul scderii acesteia, dac costul de produc!ie curent este situat la un ni-el inferior celui compara il (al perioadei precedente*+

$o1tul +e pro+uc%ie al unui un cuprinde att costul de achi$i!ie al materiei prime "i materialelor consuma ile, celelalte cheltuieli directe de produc!ie, precum "i cota cheltuielilor indirecte de produc!ie alocate ra!ional ca fiind legate de fa rica!ia acestuia+ $2eltuielile generale +e a+mini1tra%ie )i cele 0inanciare nu se includ n costul de produc!ie, cu unele e@cep!ii+ $o1turile 4n+atorrii, respecti- c2eltuielile 0inanciare cu +ob:nzile, diferen!ele de curs aferente do n$ilor pri-ind mprumuturile care sunt direct atri uite costului de achi$i!ie, pot fi capitali$ate ca parte a costului de produc!ie a unui acti-+

$2eltuielile +e +e10acere nu se includ n costul de produc!ie+ '# -rodusele finite i mrfurile (2-)) semnific imo ili$rile financiare temporare, care sunt nregistrate n conturile ce reflect aceste -alori materiale+ '#%# 8actorii de influen! a ni-elului stocurilor de produse finite sunt. # # # # termenele de li-rare "i durata ciclului de fa rica!ie -olumul fi$ic al produc!iei structura sortimental costul de produc!ie

Bn situa!ia n care termenele +e li


dinamic, stocul nregistrea$ o scdere+

rare ale produselor finite sunt respectate, atunci n

Bn

ca$ul n care semifa ricatele sunt folosite n procesul producti-, dimensiunea

stocului depinde de +urata ciclului +e 0abrica%ie.

"olumul
astfel.

0izic al acestor produse influen!ea$ mrimea stocului de produse finite

n situa!ia sporirii -olumului fi$ic, n condi!iile e-alurii acestuia n costuri compara ile, se -a nregistra o cre"tere a -alorii stocului de produse finite+ n situa!ia diminurii -olumului fi$ic, dac costul de produc!ie nu se modific n termeni reali, atunci are loc o diminuare a -alorii acestor stocuri+

*tructura
condi!ii.

1ortimental are un impact asupra modificrii stocurilor n urmtoarele

dac structura sortimental se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost de produc!ie compara il mai mare, se -a nregistra o cre"tere a -alorii stocurilor de produse finite+ dac structura sortimental se modific n fa-oarea unor sortimente cu un cost compara il mai mic, atunci are loc o diminuare a ni-elului -aloric al acestor stocuri+

$o1tul +e pro+uc%ie poate influen!a stocurile de produse finite n sensul cre"terii sau
scderii -alorii acestora+ '#&# 4fectivele de animale constituie o component a acestor categorii de stocuri care se e-aluea$ n conta ilitate la costuri de produc!ie sau de achi$i!ie "i includ.

# # # # # # # #

-aloarea efecti-elor de animale "i psri, respecti- a animalelor nscute, a celor tinere de orice fel, n -ederea cre"terii "i folosirii lor pentru munc "i reproduc!ie+ -aloarea animalelor "i psrilor la ngr"at pentru -alorificare -aloarea coloniilor de al ine -aloarea animalelor pentru produc!ia de carne, lapte, ln, lan etc+ raportul dintre ritmul intrrilor "i cel al ie"irilor de animale n decursul e@erci!iului financiar structura efecti-elor de animale costul de produc!ie6achi$i!ie a animalelor mrimea pro-i$ioanelor aferente efrecti-elor de animale

8actorii de influen! a modificrii -alorii acestor efecti-e sunt.

)stfel,

n situa!ia n care ritmul li rrilor este superior6inferior ritmului intrrilor de

animale, -a a-ea loc o diminuare6cre"tere a -alorii acestor stocuri+

,ac 1tructura e0ecti

elor +e animale se modific n fa-oarea categoriilor e-aluate

la costuri compara ile mai mici6mari, -a a-ea loc diminuarea6cre"terea -alorii efecti-elor+

Bn situa!ia n care efecti-ele se o Bn

!in6achi$i!ionea$ la un co1t +e pro+uc%ie/ac2izi%ie

mai mic6mare, atunci -a a-ea loc o scdere6cre"tere a -alorii acestor efecti-e+ ca$ul n care are loc o cre"tere6scdere a pro izioanelor constituite pentru

efecti-ele de animale, se nregistrea$ o scdere6cre"tere a -alorii acestora+ '#'# 3rfurile i ambalajele -i$ea$ aspecte legate de latura comercial a firmei+ 1odificarea stocului final de mrfuri "i am ala:e depinde de urmtorii factori. # # # # # raportul dintre ritmul apro-i$ionrii "i cel al desfacerilor de mrfuri structura mrfurilor -ndute adaosul comercial practicat mrimea pro-i$ioanelor constituite regimul circula!iei am ala:elor (am ala:e refolosi ile "i nerefolosi ile*+

)stfel,
am ala:e+

n ca$ul n care

ritmul

+e10acerilor

este superior6inferior ritmului

apro izionrilor, se nregistrea$ o diminuare6ma:orare a -alorii stocurilor de mrfuri "i

,ac 1tructura
stocuri+

:nzrilor se modific n fa-oarea unor grupe de mrfuri cu o cot de

adaos comercial mai mare6mic, atunci se -a nregistra o diminuare6ma:orare a -alorii acestor

Bn situa!ia n care a+ao1ul comercial este n scdere6cre"tere, atunci se -a nregistra


o diminuare6ma:orare a -alorii stocurilor de mrfuri "i am ala:e+

,iminuarea6ma:orarea

alorii

pro izioanelor

con1tituite

-a

nsemna

cre"tere6scdere a -alorii mrfurilor "i am ala:elor aflate n stoc+

Preluarea6nepreluarea operati- de ctre furni$ori a ambala;elor re0olo1ibile, a cror


pre! nu este inclus n cel al mrfii -ndute, -a determina scderea6cre"terea -alorii acestor stocuri+ (# Avansurile pentru cumprri de stocuri repre$int sumele a-ansate pentru cumprarea de stocuri "i sunt active nemonetare 'adic aceste crean!e asupra furni$orilor, de natura a-ansurilor, se -or stinge prin punerea la dispo$i!ia ntreprinderii de ctre furni$or a materiilor prime pentru care ntreprinderea a efectuat asemenea a-ansuri, "i nu prin ncasarea unei sume de ani*++ II. Creanele repre$int sumele ne"ti imo ili$ate temporar la ter!i+ 8actorii de influen! a crean!elor sunt. # # # # # cifra de afaceri net pre-ederile contractuale pri-ind termenele de li-rare garan!ii materiale constituite n ca$ul insol-a ilit!ii clien!ilor (de itorilor di-er"i* structura -n$rilor calitatea produselor6ser-iciilor -ndute6prestate

Bn

general, sporirea ci0rei +e a0aceri determin o cre"tere a -olumului crean%elor

comerciale, care pe termen mediu "i lung poate crea pro leme de lichiditate financiar atunci cnd facturile emise nu sunt ncasate la termen+

2 alt categorie de crean!e o repre$int +ebitorii +i

er)i+ Bn situa!ia n care de itorii

nu sunt urmri!i operati- n conformitate cu pre e+erile legale (Decretul nr. 221/1980 cu pri ire la
e3ecutarea 1ilit 4mpotri a per1oanelor 0izice/ a pl%ii impozitelor )i ta3elor neac2itate 4n termen/ a crean%elor bne)ti organiza%iilor 1ociali1te )i cu pri ire la e3ecutarea con0i1crii , pu licat n /uletinul 2ficial nr+ 1061960 repu licat n /uletinul 2ficial nr+ 199615+12+1969 "i 5.6.M. nr. -92/1980 pentru aprobarea D. nr. 221/1980 *,

atunci e@ist riscul nerecuperrii sumelor imputate pentru di-erse pagu e cu consecin!e nefa-ora ile asupra lichidit!ii financiare a ntrprinderii+

,ac 1tructura +e10acerilor, se modific n fa-oarea unor produse cu o -aloare mai


mare6mic, atunci are loc o cre"tere6diminuare a soldului crean!elor+ Bn categoria crean!elor se includ "i alte elemente, cum ar fi. # # # # sume de ncasat de la entit!ile afiliate sume de incasat de la entit!ile de care compania este legat n -irtutea intereselor de participare alte crean!e capitalul su scris "i ne-rsat Bn general, sporirea -alorii acestor crean!e poate crea serioase pro leme de lichiditate financiar pentru ntreprindere dac, sumele pre-$ute a se ncasa, nu sunt nscrise n grafice de recuperare+

Bn

ca$ul unor produse6ser-icii de calitate inferioar, sau cu defecte ascunse, pot

aprea pro leme de ncasare a crean!elor, cau$ate de remedierea defectelor+ Bn situa!ia unor produse6ser-icii de calitate superioar ntreprinderea -a a-ea o putere de negociere mai mare asupra clien!ilor, cu termene de ncasare mai reduse, lucru care -a a-ea influen!e fa-ora ile asupra lichidit!ii financiare a acesteia+ III. Tre.oreria ntreprinderii cuprinde disponibilitile bneti, investiiile financiare pe termen scurt "i alte valori aflate temporar n casieria firmei + ,nvestiiile pe termen scurt cuprind. # # ac!iuni de!inute la entit!ile afiliate alte in-esti!ii financiare pe termen scurt care pot fi. o liga!iuni emise "i rscumprate, o liga!iuni cotate6necotate, actiuni cotate6necotate,alte in-esti!ii financiare pe termen scurt "i crean!e asimilate+ >a data intrrii n patrimoniu, aceste in-esti!ii se e-aluea$ la cost de achi$i!ie, -aloare corectat cu pro-i$ionul constituit pentru aceast in-esti!ie+ 2 sporire a -alorii acestor in-esti!ii semnific o direc!ionare a surplusului monetar al ntreprinderri spre pia!a financiar de capital+

Bn dinamic, o sporire a tre$oreriei (& C3O100L*, determin att consolidarea strilor de lichiditate "i sol-a ilitate financiar, ct "i men!inerea ntr#un echili ru monetar a ntreprinderii "i, pe aceast a$, are loc ntrirea capacit!ii de plat "i autofinan!are a ei+ C. C;ELT IELILE 9N A7ANS 5CA76 sunt cheltuieli care urmea$ s fie incluse n costuri n perioadele urmtoare (de e@emplu. cheltuieli cu a onamentele, cheltuieli pri-ind plata chiriilor ctre un ter!, cheltuieli pri-ind repara!iile capitale la utila:e, primele de asigurare la mi:loacele de transport etc+*+ Bn general, o sporire a acestor cheltuieli repre$int o direc!ionare a surplusului monetar spre eneficii -iitoare+ ,in punctul de -edere al retratrii acti-ului, cheltuielile n a-ans sunt considerate active nemonetare (adic aceste crean!e de natura cheltuielilor n a-ans se -or stinge prin punerea la dispo$i!ia ntreprinderii de ctre un ter! a unor unuri pentru care ntreprinderea a efectuat asemenea cheltuieli, "i nu prin ncasarea unei sume de ani*+ ,e asemenea, aceste Cheltuieli n avans mpreun cu Activele circulante formea$ Activele curente ale entit!ii economice+ )dic unde. )'Q # repre$int )cti-e curente )' # repre$int )cti-e circulante ')0 # repre$int 'heltuieli n a-ans AC < = AC > CA7

#.#.?. Anali.a e/oluiei datoriilor 'i ca&italurilor &ro&rii 5Anali.a dina(icii datoriilor 'i ca&italurilor &ro&rii6 ,atoriile "i capitalurile proprii formea$ sursele de finan!are ale ntreprinderii "i sunt grupate n posturi. ,+ ,atorii. %umele care tre uie pltite ntr#o perioad de pn la un an I+ ,atorii. %umele care tre uie pltite ntr#o perioad mai mare de un an F+ Pro-i$ioane &+ 0enituri n a-ans J+ 'apital "i re$er-e Patrimoniul pu lic ilan! dup gradul lor de e@igi ilitate+ )cestea cuprind urmtoarele grupe de

$.>@. $ATORIILE TOTALE 5$T6 ale ntreprinderii, indiferent de perioada de referin!, se structurea$ n. 1+ Bmprumuturi din emisiunea de o liga!iuni 2+ %ume datorate institu!iilor de credit ;+ )-ansuri ncasate n contul comen$ilor 9+ ,atorii comerciale # furni$ori 5+ =fecte de comer! de pltit 6+ %ume datorate entit!ilor afiliate <+ %ume datorate entit!ilor de care compania este legat n -irtutea intereselor de participare 4+ )lte datorii, inclusi- datoriile fiscale "i datoriile pri-ind asigurrilor sociale %# 1mprumuturile din emisiunea de obligaiuni repre$int resurse financiare utili$ate pentru finan!area unor proiecte de in-esti!ii+ 2 liga!iunea este -aloarea mo iliar negocia il care confer de!intorului calitatea de creditor+ =l are dreptul de a ncasa de la emitent do n$ile aferente sumei date cu mprumut+ &# 2umele datorate instituiilor de credit cuprind creditele ancare pe termen mediu "i lung "i do n$ile ancare aferente, creditele ancare pe termen scurt, creditele ancare pe termen scurt neram ursate la scaden! "i do n$ile ancare aferente acestor credite+ '# Avansurile ncasate n contul comenzilor repre$int resurse temporare de finan!are constituite din sumele a-ansate de clien!i pentru produsele ce se -or li-ra, lucrrile ce se -or e@ecuta, ser-iciile ce se -or presta de firm n perioada urmtoare+ )ceste a-ansuri sunt de natura pasivelor nemonetare (se sting prin punerea la dispo$i!ia clien!ilor de ctre ntreprindere, a unurilor pentru care ace"tia au pltit a-ansurile*+ ,ac ni-elul acestor sume -a cre"te, atunci n perioada -iitoare se -a nregistra o sporire a -eniturilor din e@ploatare, cu consecin!e fa-ora ile asupra echili rului financiar al ntreprinderii+ (# $atoriile comerciale ! furnizori repre$int resursele ne"ti atrase temporar de la ter!i+ ,e regul, acestea nu sunt purttoare de do n$i, "i asigur o finan!are suplimentar a firmei+ *# 4fectele de comer de pltit repre$int anga:amentele financiare asumate de ntreprindere fa! de ter!i+ =fectele de comer! -i$ea$ pe de o parte acti-itatea curent, iar pe de alt parte acti-itatea de in-esti!ional+

5# 2umele datorate entitilor afiliate repre$int datorii ce pri-esc o liga!ii financiare care tre uie achitate ntreprinderilor din cadrul grupului, do n$ile aferente acestor datorii, -rsminte de efectuat referitoare la titluri de participare de!inute la filiale din cadrul grupului, decontri n cadrul grupului "i do n$ile aferente decontrilor n cadrul grupului+ 6# 2ume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare repre$int datorii ctre ntreprinderile ce de!in interese de participare la ntreprinderea anali$at "i do n$ile aferente acestor interese de participare, -rsminte de efectuat referitoare la interesele de participare, decontrile pri-ind interesele "i do n$ile aferente acestor decontri+ 7# Bn categoria altor datorii se includ. # creditele gu-ernamentale e@terne # creditele de la tre$oreria statului # alte mprumuturi "i datorii asimilate "i do n$ile aferente acestora # -rsminte de efectuat pentru alte imo ili$ri financiare # o liga!ii fa! de personal # datorii fiscale # datorii pri-ind asigurrile sociale # do n$i de pltit pentru creditele contractate pe termen scurt "i lung ;. PRO7IZIOANELE 5P76 -i$ea$, pe de o parte, provizioanele pentru pensii i alte obligaii similare "i provizioanele pentru impozite0 iar pe de alt parte, -i$ea$ alte provizioane, "i anume. # pro-i$ioane pentru litigii # pro-i$ioane pentru garan!ii acordate clien!ilor # pro-i$ioane pentru de$afectarea imo ili$rilor corporale "i alte ac!iuni acestea # pro-i$ioane pentru restructurare # alte pro-i$ioane pentru riscuri "i cheltuieli I. 7ENIT RILE 9N A7ANS 57A76 cuprind, pe de o parte, 2ubveniile pentru investiii (2,) (ct+ 9<5* primite de la finan!atori, iar pe de alt parte, 0eniturile nregistrate n avans (0av) (ct+ 9<2*, pentru produse, lucrri "i ser-icii care -i$ea$ e@erci!iile financiare -iitoare+ legate de

,eci

7A7 = SI > 7a/ %& repre$int %u -en!ii pentru in-esti!ii 0a- repre$int 0enituri nregistrate n a-ans 2ubveniile pentru investiii (2,) repre$int sume pentru acordarea crora principala

unde. 0)0 repre$int 0enituri n a-ans

condi!ie este ca entitatea economic s cumpere, construiasc sau achi$i!ione$e acti-e cu ciclu lung de fa rica!ie+ ,eci, su -en!iile pentru in-esti!ii -i$ea$ termenul mediu "i lung pri-ind resursele de finan!are, ele fiind considerate mprumuturi la termen mediu "i lung, ram ursa ile sau neram ursa ile, primite de la stat (su -en!ii gu-ernamentale* sau de la alte organisme (de e@+,europene*, pentru finan!area in-esti!iilor+ 218P ;055629+10+2009 a adus o modificare n ceea ce pri-e"te 0eniturile nregistrate n a-ans, ntroducnd dou linii n ilan!, "i anume. 2ume de reluat ntr!o perioad de p"n la un an (rd# 5' din ilan!*, elemente care -i$ea$ termenul scurt al acestui tip de o liga!ie, respect- 2ume de reluat ntr!o perioad mai mare de un an (rd# 5( din ilan!*, elemente care -i$ea$ termenul mediu "i lung al acestui tip de o liga!ie, astfel c 0eniturile nregistrate n a-ans sunt formate din cele dou elemente+ 7a/ = 7a/ A # an > 7a/ B # an unde. 0a- repre$int 0enituri nregistrate n a-ans 0a- N 1 an repre$int %ume de reluat ntr#o perioad de pn la un an 0a- O 1 an repre$int %ume de reluat ntr#o perioad mai mare de un an

0eniturile nregistrate n a-ans repre$int pasive nemonetare, deoarece ele se sting prin punerea la dispo$i!ia unui ter! a unurilor pentru care s#au acordat respecti-ele a-ansuri, "i nu prin plata unei sume de ani+ ,e asemenea, 0eniturile nregistrate n a-ans de tipul 2ume de reluat ntr!o perioad de p"n la un an (rd# 5' din ilan!*, mpreun cu $atorii8 2umele care trebuie pltite ntr!o perioad de p"n la un an (adic totalul grupei $ din bilan) , formea$ $atoriile curente ale entit!ii economice+ )dic unde. ,C%Q # repre$int ,atorii curente $TS< = $TS > 7a/A # an

,C% # repre$int ,atorii. %umele care tre uie pltite ntr#o perioad de pn la un an (totalul grupei , din ilan!* 0a-N
1 an

# repre$int 0enituri nregistrate n a-ans de tipul %ume de reluat ntr#o perioad de pn la un an

C. CAPITAL L DI REZER7ELE 5CPR6 cuprind fondurile proprii ale unei ntreprinderi, care se structurea$ n urmtoarele elemente. &+ 'apital &&+ Prime de capital &&&+ 3e$er-e din ree-aluare &0+ 3e$er-e 0+Profitul sau pierderea reportat(a* 0&+ Profitul sau pierderea e@ercitiului financiar I. Ca&italul unei ntreprinderi se structurea$ n capitalul 1ub1cri1 )i/1au patrimoniul regiei. r1at "i n

Capitalul social (C2) cuprinde aportul pe care ac!ionarii sau asocia!ii l#au adus n

ntreprindere la constituirea acesteia+ 'apitalul social poate fi su scris "i6sau -rsat+ Capitalul social subscris nevrsat este un segment al capitalului social total care nu s#a materiali$at n lichidit!i sau n acti-e materiale+ Capitalul social subscris i vrsat repre$int, de fapt, materiali$area aportului anga:at de ac!ionari sau asocia!i la nfiin!area ntreprinderii+ Bn conformitate cu pre-ederile legale (>egea nr+ ;161990 repu licat n monitorul 2ficial al 3omniei nr+ ;;629+01+1994*, capitalul social al societ!ilor cu raspundere limitat (%+3+>+* este de 200 lei, iar al societ!ilor pe ac!iuni (%+)+* este de 25+000 de euro (conform >egii nr+ ;0262005 pentru modificarea "i completarea >egii nr+ ;161990 pri-ind societ!ile comerciale pu licat in 12 nr+ 95; din data de 2<+10+2005*+ 'apitalul social al entit!ilor economice se poate di-i$a n pr!i sociale sau n ac!iuni, n func!ie de forma :uridic a entit!ii economice "i de pre-ederile contractului de societate+ 'apitalul social poate fi modificat prin hotrri ale )dunrii Ienerale a )c!ionarilor ()I)* sau asocia!ilor, modificri care se regsesc n acte :uridice (acte adi!ionale*+ )nali$a n dinamic a capitalului social e-iden!ia$ modificrile inter-enite n mrimea acestuia, astfel.

# #

dac &'sR100L, nseamn c a a-ut loc o sporire6men!inere a capitalului social, cu consecin!e fa-ora ile asupra for!ei economice a firmei+ dac &'sN100L, nseamn c a a-ut loc o diminuare a capitalului social, prin retragerea ac!ionarilor+

-atrimoniul regiei repre$int partea din capitalul unei companii na!ionale sau regii

autonome care administrea$ o parte din patrimoniul pu lic+ II. Pri(ele de ca&ital 5PC6 pot fi de emisiune, de aport, de fu$iune "i de con-ersie, re$ultnd din opera!ii de cre"tere a capitalului+ -rima de emisiune se determin ca diferen! ntre pre!ul de emisiune al noilor ac!iuni "i -aloarea nominal a ac!iunilor atri uite in-estitorilor, cu oca$ia cre"terii capitalului+ -rima de aport se calculea$ ca diferen! ntre -aloarea acti-ului aportat "i -aloarea nominal a ac!iunilor atri uite n schim ul acestui aport+ -rima de fuziune se nregistrea$ ca diferen! ntre -aloarea intrinsec (matematic* "i -aloarea nominal a ac!iunilor n ca$ul fu$iunii a dou sau mai multe societ!i comerciale+ -rima de conversie a o liga!iunilor n ac!iuni se percepe la con-ersia o liga!iunilor n ac!iuni+ Bn dinamic, anali$a primelor de capital -i$ea$ dou coordonate, "i anume. # dac &P'R100L, nseamn c are loc o sporire a capitalului propriu prin ma:orarea primelor de capital, respecti- are loc o men!inere a capitalului propriu n acelea"i coordonate # dac &P'N100L, nseamn c are loc o scdere a primelor, "i implicit a capitalului propriu III. Re.er/ele din ree/aluare 5RRE76 -i$ea$, pe de o parte, re$er-ele aferente ilan!ului de deschidere al primului an de aplicare a a:ustrii la infla!ie, iar pe de alt parte, -i$ea$ diferen!ele din ree-aluarea imo ili$rilor corporale "i financiare "i se determin ca diferen! ntre -aloarea actuali$at "i -aloarea nregistrat n conta ilitate a acestor imo ili$ri+ ,e regul, opera!iunile de ree-aluare sunt efectuate prin firme speciali$ate "i fac o iectul unor hotrri de gu-ern sau hotrri ale )dunrii Ienerale a )c!ionarilor+ Bn conformitate cu reglementrile legale, ntreprinderile pot proceda la ree-aluarea cldirilor, construc!iilor speciale "i a terenurilor, precum "i a imo ili$rilor corporale n curs, de natura cldirilor "i construc!iilor speciale e@istente n patrimoniul lor+ Potri-it acelora"i reglementri, ncepnd cu anul 1999, diferen!ele din ree-aluarea imo ili$rilor corporale "i a

imo ili$rilor corporale n curs pot fi utili$ate pentru ma:orarea capitalului social, respecti- a patrimoniului societ!ii comerciale+Bn dinamic, o sporire a ni-elului diferen!elor din ree-aluare semnific efectuarea unei opera!iuni de ree-aluare (& 33=0O100L*+ I7. Re.er/ele 5R6 sunt o parte a capitalurilor proprii constituite din profitul rut sau net reparti$at la sfr"itul e@erci!iului financiar+ )cestea pot fi. rezer e legale/ rezer e 1tatutare 1au contractule/ rezer e reprezent:n+ 1urplu1ul realizat +in rezer e +in ree aluare/ alte rezer e 1i ac%iuni proprii+ 9ezervele legale sunt constituite din profitul rut neimpo$itat, ntr#o cot de 5L anual, dar nu mai mult de 20L din capitalul social al firmelor cu capital autohton "i 25L a firmelor cu capital mi@t+ 9ezervele statutare se constituie din profitul net conform reglementrilor legale n -igoare+ Alte rezerve sunt constituite prin hotrri ale )I) pentru acoperirea unor pierderi nepre-$ute, din calamit!i naturale, din diferen!e de curs -alutar, deprecieri ale stocurilor etc+ Aciunile proprii pot fi rscumprate de ntreprinderea care le#a emis, de la ac!ionari sau asocia!i, cu scopul de a fi re-ndute sau anulate+ 'umprarea pentru re-n$are este determinat de o specula!ie financiar, pe cnd cumprarea n scopul anulrii se face n situa!ia n care ntreprinderea constat c -olumul capitalului social este prea mare in raport cu acti-itatea pe care o desf"oara, situa!ie care ar putea a-ea ca efect scderea procentual a di-idendelor cu-enite, n raport cu alte ntreprinderi cu acti-itate similar+ Pentru a nu crea nemul!umiri n rndul ac!ionarilor se poate hotr rscumprarea unui pachet de ac!iuni "i anularea lor, astfel nct s se dimensione$e capitalul social la ne-oile momentului+ 21=8 2;<9612+12+200< a adus o modificare la 218P 1<5261<+11+2005, n ceea ce pri-e"te structura situa!iilor financiare, iar aceast modificare -i$ea$ )c!iunile proprii+ )stfel, n ilan! mai sunt introduse nc dou rnduri ( C"tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii respecti-, -ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii *+ /inen!eles, n Planul de conturi, apare o grup nou de conturi care s reflecte aceste opera!iuni, "i anume @ru&a #E. '"tiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, -n$area, cedarea cu titlul gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, care cuprinde dou conturi. contul %(% C"tiguri legate de v"nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii: (cont de pasi-* "i contul %(; :-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v"nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii: (cont de acti-*+

%oldul conturilor repre$int c8'ti3urile transferate la re.er/e (diferen!a ntre pre!ul de -n$are al instrumentelor de capitaluri proprii "i -aloarea de rscumprare, sau diferen!a dintre -aloarea nominal a instrumentelor de capitaluri proprii anulate "i -aloarea lor de rscumprare*, respecti- (diferen!a dintre -aloarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate "i pre!ul lor de -n$are, diferen!a dintre -aloarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate "i -aloarea lor nominal, -aloarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit, cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci cnd nu sunt ndeplinite condi!iile pentru recunoa"terea lor ca imo ili$ri necorporale, alte cheltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii*+ # # # dac &3O100L, are loc consolidarea capitalului propriu a ntreprinderii dac &3P100L, are loc men!inerea neschim at a po$i!iei financiare a re$er-elor, a capitalului propriu dac &3N100L, semnific utili$area unor re$er-e pentru acoperirea unor pierderi, o decapitali$are a ntreprinderii "i o sl ire a po$i!iei sale financiare+ 7.Profitul sau &ierderea re&ortat56 se refer fie la pierderea e@erci!iului precedent, fie la profitul amnat la reparti$are conform hotrrii )I)+ Bn general, o nereparti$are a profitului determin o cre"tere a capitalului propriu "i ntrirea po$i!iei financiare a ntreprinderii, iar sporirea pierderii neacoperite determin sl irea po$i!iei financiare a ntreprinderii+ 7I. Profitul sau &ierderea e-erciiului financiar poate m rca forma profitului net sau a pierderii+ Bn situa!ia o !inerii unui profit net, o cre"tere a acestuia comparati- cu perioada precedent, contri uie la consolidarea capacit!ii de autofinan!are a ntreprinderii+ )cest re$ultat net nu este un re$ultat monetar, datorit conta ilit!ii de anga:amente+ Bn ca$ul re$ultatului e@erci!iului se deose esc urmtoarele situa!ii. # # # # dac &3E=O100L, nseamn cre"terea profitului net n perioada curent fa! de perioada precedent dac &3E=P100L, nseamn pstrarea aceluia"i ni-el a profitului dac &3E=N100L, nseamn scderea profitului net dac &3E=N0, nseamn c firma a nregistrat pierdere n perioada curent fa! de perioada precedent

CAPITAL RILE PROPRII sunt formate din capitaluri, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, profitul sau pierderea reportat() i profitul sau pierderea exerciiului#

Capital (C) < -rime de capital (-C) < 9ezerve din reevaluare (9940) < 9ezerve (9) -rofitul sau pierderea reportat() < 2old creditor reprezint -rofit reportat ! 2old debitor reprezint -ierdere reportat -rofitul sau pierderea exerciiului < 2old creditor reprezint -rofit ! 2old debitor reprezint -ierdere ! 9epartizarea profitului =

CA-,+A>?9, -9@-9,, (C-9) CAPITAL RILE PROPRII mpreun cu PATRI"ONI L P %LIC 5P %6 formea$

CAPITAL RI * TOTAL.