Sie sind auf Seite 1von 2

Berikut ini adalah bacaan wiridan bada sholat fardhu berdasarkan pada hadits

Rasulullah

3x
... 3x
3x

)... (3
1x

1x

1x


.


.11.


x33
.11

x33 ...
.13

.11 x33 ...x33
.11

x33
.11
.11
dker l eke lt rkeSle kikezteSle aleteS

aleteS-gkzkal dkertt te rtlen e le ez


UNBP-g adke muS

Das könnte Ihnen auch gefallen