You are on page 1of 1

KEJOHANAN AKUATIK MSS SELANGOR

BORANG PENYERTAAN
KATEGORI C

(SEKOLAH RENDAH)

TARIKH PERTANDINGAN : 25-28 FEB 2014

12 TAHUN KE BAWAH

TEMPAT PERTANDINGAN : PADE, SHAH ALAM

LELAKI / PEREMPUAN
DAERAH:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2002, 2003
KATEGORI

C
BIL
1

METER

50

50

100

200

NAMA PENGURUS PASUKAN (GURU)_______________________


GAYA
LENTANG

100

50

100

GAYA
KUPUKUPU
50
100

CAMPURAN
200

No.
Acara

BEBAS
GANTIGANTI
4X50

CAMPURAN
GANTIGANTI
4X50

BAHAGIAN A

NAMA PESERTA

MASA
TERBAIK

2
MASA
TERBAIK

3
MASA
TERBAIK

4
MASA
TERBAIK

5
MASA
TERBAIK

1. Sila tandakan X di dalam ruangan atas dan masukkan masa terbaik di dalam ruangan bawah.
2. Semua butir-butir yang dikehendaki dalam bahagian A mestilah dipenuhi.
3. Gunakan borang berasingan untuk peserta lelaki / perempuan bagi setiap kategori.
4. Sertakan salinan Kad Pengenalan / Sijil Beranak
...
Tandatangan GuruBesar / Pengetua dan Cop Sekolah

UMUR

GAYA
DADA

_______________________________

NO KAD
PENGENALAN

GAYA BEBAS

Tahun Lahir:

NO TEL BIMBIT :

..

NO SURAT
BERANAK

:
:

LAHIRTARIKH

NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH