Sie sind auf Seite 1von 81

TECHNICAL DATA

Ceramika Pilch Sp. z o.o. Sp.K.; 43-385 Jasienica 357 tel./faks (+48 33) 815 28 05; (+48 33) 815 28 75 e-mail spr zeda z@ceramika.pilch.pl marketing@ceramika.pilch.pl w w w.ceramika.pilch.pl

P R O J E K T G R A F I C Z N Y, A R A N A C J A I S T Y L I Z A C J A W N T R Z , F O T O G R A F I A - W W W. M O R Y C . C O M . P L - M O R YC S T U D I O T E L . 6 02 215 2 5 0 P L 2 014

K ATA LOG PRODUK TW CER A MIK A PILCH 2014 /2015

2014/2015

Spis treci
AZIENKA KUCHNIA PODOGA MOZAIKA
4

112

130

152

30 x 90 altea . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 60 31,6 venus . . . . . . . . . . . . . . 14 30 x 60 inez . . . . . . . . . . . . . . . . 20 soft . . . . . . . . . . . . . . . 26 Altea . . . . . . . . . . . . . . 32 metro . . . . . . . . . . . . . 36 land . . . . . . . . . . . . . . . 40 carrara . . . . . . . . . . 44 panama . . . . . . . . . . . . 50 savana . . . . . . . . . . . . 54 vulcano . . . . . . . . . . 58 magma . . . . . . . . . . . . . 62 indiana . . . . . . . . . . . . 64 x 45 30 amelia . . . . . . . . . . . . . 66 zebrano . . . . . . . . . . 72 madera . . . . . . . . . . . . 76 mistica . . . . . . . . . . . . 80 kaleydos . . . . . . . . . 84 20x60 viena . . . . . . . . . . . . . . . 88 manhat tan . . . . . . . 92 MAGNETIC . . . . . . . . . 98 x 45 17 fresca . . . . . . . . . . . 102 etna . . . . . . . . . . . . . . 106 madera . . . . . . . . . . . 108 nebbia . . . . . . . . . . . . 110 x 85 25 kenia . . . . . . . . . . . . . . 136 x 60 30 Altea . . . . . . . . . . . . . 112 carrara . . . . . . . . . 114 land . . . . . . . . . . . . . . 116 metro . . . . . . . . . . . . 118 magma . . . . . . . . . . . . 120 indiana . . . . . . . . . . . 122 20 x 60 magnetic . . . . . . . . 124 17 x 45 madera . . . . . . . . . . . 126 etna . . . . . . . . . . . . . . 128 18,9 x 5 6,75 ibiza . . . . . . . . . . . . . . . 134 x 60 60 Black . . . . . . . . . . . . . 144 White . . . . . . . . . . . . . 144 Cemento . . . . . . . . . 148 33 33x amelia . . . . . . . . . . . . 130 16,07 x 42,57 Capri . . . . . . . . . . . . . . 132 x 90 15 porto . . . . . . . . . . . . 138 x 60 45x45, 60 Mars . . . . . . . . . . . . . . 140 Venus . . . . . . . . . . . . . 140 x 30 30 SZKLANA . . . . . . . . . . 152 K AMIENNA . . . . . . . . 156

AZIENKA

KUCHNIA

PODOGA

MOZAIKA

ZASTOSOWANIE AZIENKA

aLTEa
FORMAT 30 x 9 0

CERAMIKA PILCH

ZASTOSOWANIE AZIENKA

aLTEa
FORMAT 30 x 9 0

CERAMIKA PILCH

ZASTOSOWANIE AZIENKA

aLTEa
FORMAT 30 x 9 0

CERAMIKA PILCH

ZASTOSOWANIE AZIENKA

aLTEa
FORMAT 30 x 9 0

10

CERAMIKA PILCH

11

ZASTOSOWANIE AZIENKA
REKT. - PYTKA REKTYFIKOWANA

aLTEa
FORMAT 30 x 9 0
3X30 LIST WA SZKLANA AltEa

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 50

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 60

30X30 MOZAIK A SZKLANA SG-8113

30X30 MOZAIK A SZKLANA JDN 005-8

30X30 MOZAIK A AltEa BiaY

30X30 MOZAIK A AltEa CzarnY

30X30 MOZAIK A AltEa

30X30 MOZAIK A SZKLANA MD 001

5X30 PROFIL AltEa 1 CZARNY

12,5X30 PROFIL AltEa 2 CZARNY

5X30 PROFIL AltEa 1 BiaY

insErto AltEa 3 sprzEdawanE w komplECiE po 4 szt.

12,5X30 PROFIL AltEa 2 BiaY

30X90 insErto AltEa 3

30X90 AltEa BiaY - REKT.

30X90 AltEa CzarnY - REKT.

30X90 DEKOR AltEa 2

30X90 DEKOR ALTEA 8

30X90 DEKOR AltEa 1

4,5X90 LIST WA ALTEA 1

30X30 Carrara * - REKT.

12

CERAMIKA PILCH

13

ZASTOSOWANIE AZIENKA

venus

FORMAT FORMAT 31,6 30 x 6 0

14

CERAMIKA PILCH

15

ZASTOSOWANIE AZIENKA

venus

FORMAT FORMAT 31,6 30 x 6 0

16

CERAMIKA PILCH

17

ZASTOSOWANIE AZIENKA

venus

FORMAT FORMAT 31,6 30 x 6 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA VG002

31,6X45 MOZAIKA TRIP BARCELONA

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 004 2,3 X60 LISTWA SZKLANA NIEBIESKI 30X30 Mozaika MADERA 6 31,6X60 DEKOR VENUS 2

45X45 VENUS CREMA *

60X60 VEnUs *

10X60 LISTWA VENUS

31,6X60 VENUS BEigE

31,6X60 VENUS CREMA

45X45 VENUS BEIGE *

60X60 Mars *

31,5X60 INSERTO VENUS 1

INSERTO VENUS 1 sprzEdawanE w komplECiE po 6 szt.

18

CERAMIKA PILCH

19

ZASTOSOWANIE AZIENKA

FORMAT 30 x 6 0

inez

20

CERAMIKA PILCH

21

ZASTOSOWANIE AZIENKA

FORMAT 30 x 6 0

inez

22

CERAMIKA PILCH

23

ZASTOSOWANIE AZIENKA

FORMAT 30 x 6 0

inez

2,3X60 LISTWA SZKLANA SREBRNY

2,3X60 LISTWA SZKLANA CZARNY

2,3X60 LISTWA SZKLANA BRZ

30X60 INEZ BIAY SR-165 A

30X60 INEZ BIAY FALA SR-175 A

DEKOR INEZ 3 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

30X60 DEKOR INEZ 3

33X33 INEZ BIAY PR-765 A *

30X30 MOZAIKA SZKLANA CzarnY

30X60 INEZ BRZ FALA SR-175 R

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZP200

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZP300

30X60 INEZ CZARNY FALA SR- 175 N

30X60 DEKOR INEZ 1

30X30 MOZAIKA INEZ

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X60 DEKOR INEZ 2

30X60 DEKOR INEZ WOMAN 1

30X60 DEKOR INEZ WOMAN 2

24

CERAMIKA PILCH

25

dEkor INEZ WOMAN 1,2 sprzEdawanY w komplECiE po 5 szt.

DEKOR INEZ 1 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

DEKOR INEZ 2 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

ZASTOSOWANIE AZIENKA

SoFT
FORMAT 30 x 6 0

26

CERAMIKA PILCH

27

ZASTOSOWANIE AZIENKA

SoFT
FORMAT 30 x 6 0

28

CERAMIKA PILCH

29

ZASTOSOWANIE AZIENKA

SoFT
FORMAT 30 x 6 0

30X30 mozaika szklana AA 08

30X30 mozaika mEtal

30X60 india BiaY SR-105 A

30X60 SOFT BRZ SR139 R

2,3X30 listwa KALEYDOS 11 srEBrnY

1X30 listwa KALEYDOS 10 srEBrnY

30X60 DEKOR SOFT BIAY

30X60 DEKOR SOFT BRZ

2X60 LISTWA Magma mEtal 33X33 moCCa krEm PR 727 J *

30

CERAMIKA PILCH

31

ZASTOSOWANIE AZIENKA

ALTEa
FORMAT 30 x 6 0

32

CERAMIKA PILCH

33

ZASTOSOWANIE AZIENKA
REKT. - PYTKA REKTYFIKOWANA

ALTEa
FORMAT 30 x 6 0

1X30 listwa KALEYDOS 10 srEBrnY 30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 005-8

2,3X30 listwa KALEYDOS 11 srEBrnY

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 003-6

30X60 AltEa CzarnY - REKT.

30X60 AltEa BiaY - REKT.

30X30 Carrara * - REKT.

30X30 mozaika SZKLANA Etna

30X60 DEKOR ALTEA 10 CZARNY

30X60 DEKOR ALTEA 10 BIAY

30X60 DEKOR ALTEA 11

2,3X60 LISTWA SZKLANA CZARNY 30X30 MOZAIKA SZKLANA CzarnY

4,3X60 LISTWA ALTEA

34

CERAMIKA PILCH

35

ZASTOSOWANIE AZIENKA

mETRo

FORMAT 30 x 6 0

36

CERAMIKA PILCH

37

ZASTOSOWANIE AZIENKA

mETRo

FORMAT 30 x 6 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA AP 1009

30X30 MOZAIKA SZKLANA AP 1010

2,3X60 LISTWA SZKLANA SUBWAY

2X60 LISTWA Magma mEtal

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 002

30X30 mozaika mEtal

30X60 DEKOR METRO 1

30X30 mozaika kamiEnna SC049

30X60 METRO GRAFIT SR-174 N

33X33 METRO GRAFIT PR-774 N *

30X60 METRO SZARY SR-164 A

33X33 METRO SZARY PR-764 A *

30X60 DEKOR METRO 2

DEKOR METRO 2 sprzEdawanY w komplECiE po 3 szt. 31,6X45 MOZAIKA TRIP PERLA

38

CERAMIKA PILCH

39

ZASTOSOWANIE AZIENKA

land

FORMAT 30 x 6 0

40

CERAMIKA PILCH

41

ZASTOSOWANIE AZIENKA

land
14,8X30 LISTWA SZKLANA TP 400

FORMAT 30 x 6 0

33X33 JOY BRZ PR-773 R *

33X33 JOY BIAY PR-763 A *

30X30 MOZAIKA LAND

30X30 mozaika kamiEnna SC050

30X30 mozaika SZKLANA TP 300

30X60 DEKOR LAND 4

30X60 DEKOR LAND 3

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X30 MOZAIKA SZKLANA moCCa

2,3X60 LISTWA SZKLANA SREBRNY

30X60 LAND BRZ SR-176 R

30X60 DEKOR LAND 2

30X60 LAND BIAY SR-166 A

30X60 DEKOR LAND 1

30X60 DEKOR LAND 5

DEKOR LAND 5 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

42

CERAMIKA PILCH

43

ZASTOSOWANIE AZIENKA

carrara
FORMAT 30 x 6 0

44

CERAMIKA PILCH

45

ZASTOSOWANIE AZIENKA

carrara
FORMAT 30 x 6 0

46

CERAMIKA PILCH

47

ZASTOSOWANIE AZIENKA
REKT. - PYTKA REKTYFIKOWANA

carrara
FORMAT 30 x 6 0

30X30 MOZAIKA szklana 14960

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 03-04-H

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 04-09-H

5X30 PROFIL CARRARA 1

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 04

30X30 Carrara * - REKT.

15X30 PROFIL CARRARA 2

30X30 MOZAIKA CARRARA 2

30X60 AltEa CzarnY - REKT.

4,3X60 LISTWA ALTEA

30X60 CARRARA - REKT.

30X60 DEKOR CARRARA 1

30X60 DEKOR CARRARA 2

9,7X60 LISTWA CARRARA 2

48

CERAMIKA PILCH

49

ZASTOSOWANIE AZIENKA

panama
FORMAT 30 x 6 0

50

CERAMIKA PILCH

51

ZASTOSOWANIE AZIENKA

panama
FORMAT 30 x 6 0

wvX33 PANAMA KREM PR728 J *

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 004

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14968

30X30 MOZAIKA PANAMA

30X30 MOZAIKA PANAMA KREM

30X30 MOZAIKA PANAMA BRZ

30X60 DEKOR PANAMA

30X60 PANAMA KREM SR128 J

30X60 PANAMA BRZ SR138 R

5X60 LISTWA PANAMA

52

CERAMIKA PILCH

53

ZASTOSOWANIE AZIENKA

savana
FORMAT 30 x 6 0

54

CERAMIKA PILCH

55

ZASTOSOWANIE AZIENKA

savana
FORMAT 30 x 6 0
LISTWA SAVANA sprzEdawana w komplECiE po 4 szt.

14,9X60 LISTWA SAVANA

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 50

30X30 MOZAIKA SAVANA

33X33 SAVANA KREM PR730 J *

33X33 SAVANA BRZ PR740 R *

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 07-08-P

30X60 SAVANA KREM SR130 J

30X60 SAVANA BRZ SR140 R

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 04-08-P

56

CERAMIKA PILCH

57

ZASTOSOWANIE AZIENKA

vulcano

FORMAT 30 x 6 0

58

CERAMIKA PILCH

59

ZASTOSOWANIE AZIENKA

vulcano

FORMAT 30 x 6 0

14,8X30 MOZAIKA SZKLANA TP 200

30X30 MOZAIKA SZKLANA TP 100

30X60 VUlCano szarY SR-104 A

30X60 VUlCano grafit SR-114 N

33X33 VULCANO SZARY PR-667 A *

33X33 vUlCano grafit PR-677 N *

DEKOR VULCANO 1 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

30X30 MOZAIKA SZKLANA CzarnY

2,3X60 LISTWA SZKLANA CZARNY

4X60 Listwa VULCANO 1

30X60 DEKOR VULCANO 1

30X30 Mozaika vUlCano

60

CERAMIKA PILCH

61

ZASTOSOWANIE AZIENKA

magma
FORMAT 30 x 6 0

33X33 Etna CzarnY PR-679 N *

33X33 Etna krEm PR -669 J *

30X30 mozaika szklana AA 08

4,5 X 60 Listwa magma 2 CzarnY

30X30 mozaika mEtal

30X60 Magma CzarnY SR-113 N

30X60 DEKOR MAGMA 2 CzarnY

DEKOR MAGMA 2 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

30X30 Mozaika MAGMA

30X60 Magma krEm SR-103 j

30X60 DEKOR MAGMA 2 krEm

2X60 LISTWA Magma mEtal

30X30 Mozaika MAGMA krEm

62

CERAMIKA PILCH

63

ZASTOSOWANIE AZIENKA

indiana
FORMAT 30 x 6 0

33X33 MADERA WENGE PR-650 R *

33X33 INDIANA krEm pr-701 J *

30X30 Mozaika INDIANA

30X60 RoYal BrOwn sr-112 r

30X60 INDIANA krEm sr-101 J

30X30 MOZAIKA SZKLANA MD 001

30X60 DEKOR INDIANA 1 Brz

30X60 DEKOR INDIANA 1 krEm

8,2X60 Listwa INDIANA 1

64

CERAMIKA PILCH

65

ZASTOSOWANIE AZIENKA

amELia
FORMAT 30 x 4 5

66

CERAMIKA PILCH

67

ZASTOSOWANIE AZIENKA

amELia
FORMAT 30 x 4 5

68

CERAMIKA PILCH

69

ZASTOSOWANIE AZIENKA

amELia
FORMAT 30 x 4 5

14,9X45 LISTWA AMELIA

LISTWA AMELIA sprzEdawanA w komplECiE po 2 szt.

33X33 DEKOR AMELIA 1 *

33X33 DEKOR AMELIA 2 *

33X33 DEKOR AMELIA 3 *

30X45 DEKOR AMELIA

1X30 listwa KALEYDOS 10 srEBrnY

30X45 OPTICA BIAY SR-150 A

33X33 OPTICA BIAY PR-750 A *

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 08

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14962

30X45 OPTICA CZARNY SR-150 N

33X33 OPTICA CZARNY pR-750 N *

30X30 MOZAIKA SZKLANA ST 005

30X30 MOZAIKA SZKLANA D1

70

CERAMIKA PILCH

71

ZASTOSOWANIE AZIENKA

zebrano

FORMAT 30 x 4 5

72

CERAMIKA PILCH

73

ZASTOSOWANIE AZIENKA

zebrano

FORMAT 30 x 4 5

30X30 MOZAIKA ZEBRANO 1 Brz

30X30 MOZAIKA ZEBRANO 1 krEm

30X30 MOZAIKA ZEBRANO 2 Brz

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14967

7X30 Listwa ZEBRANO 5

2,3X30 Listwa szklana ZEBRANO 6

33X33 ZEBRANO KREM PR-681 J *

30X30 insErto ZEBRANO 5

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZEBRANO

2,3X45 Listwa szklana ZEBRANO 10

14,8X45 Listwa szklana ZEBRANO 7

30X45 ZEBRANO KREM SR-81 J

30X45 ZEBRANO BRZ SR-91 R

14,7X45 Listwa ZEBRANO 4 ziElE

74

CERAMIKA PILCH

75

ZASTOSOWANIE AZIENKA

maDERa
FORMAT 30 x 4 5

76

CERAMIKA PILCH

77

ZASTOSOWANIE AZIENKA

maDERa
FORMAT 30 x 4 5
14,7X45 LISTWA MADERA 10 SAMBA 14,7X45 LISTWA MADERA 10 W SAMBA

30X30 Mozaika MADERA 2

30X30 MOZAIKA MADERA 1

30X30 Mozaika MADERA 6

30X30 mozaika madEra 7

30X30 mozaika mEtal

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14968

5X45 LISTWA MADERA 9 SAMBA

30X45 MADERA SAMBA SR-40 B

30X45 MOZAIKA MADERA 16/1 SAMBA

30X45 MOZAIKA MADERA 15 SAMBA

30X45 MOZAIKA MADERA 16 SAMBA 5X5 NARONIK MADERA 8 SAMBA

30X45 DEKOR MADERA 8 SAMBA

30X45 DEKOR MADERA 3 SAMBA

4X45 LISTWA MADERA 4 SAMBA

33X33 MADERA SAMBA PR-640 B * 4X4 NARONIK MADERA 3 SAMBA

5X30 LISTWA MADERA 8 SAMBA

4X30 LISTWA MADERA 3 SAMBA

7,2X7,2 NARONIK MADERA 13 WENGE 3,5X30 LISTWA MADERA 11 WENGE 7,2X30 LISTWA MADERA 13 WENGE

3,5X3,5 NARONIK MADERA 11 WENGE 4X30 LISTWA MADERA 3 WENGE

4X4 NARONIK MADERA 3 WENGE

3,5X45 LISTWA MADERA 12 WENGE

7,2X45 LISTWA MADERA 14 WENGE

4X45 LISTWA MADERA 4 WENGE

30X45 MADERA WENGE SR-50 R

30X45 MOZAIKA MADERA 16/1 WENGE

30X45 MOZAIKA MADERA 15 WENGE

30X45 MOZAIKA MADERA 16 WENGE

30X45 DEKOR MADERA 8 WENGE

30X45 DEKOR MADERA 3 WENGE

33X33 MADERA WENGE PR-650 R *

78

CERAMIKA PILCH

79

ZASTOSOWANIE AZIENKA

mistica
FORMAT 30 x 4 5

80

CERAMIKA PILCH

81

ZASTOSOWANIE AZIENKA

mistica
FORMAT 30 x 4 5

33X33 MISTICA BRZ PR-632 R *

33X33 MISTICA JASNY BRZ PR-622 R *

30X30 mozaika mistiCa 2

30X30 mozaika mistiCa 1

30X30 MOZAIKA SZKLANA NEBBIA

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14969

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X45 MOZAIKA MISTICA 16/1 BRZ

2,3X60 LISTWA SZKLANA SREBRNY DEKOR MISTICA 8 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

30X45 MISTICA BRZ SR-32 R

30X45 MISTICA JASNY BRZ SR-22 R

30X45 DEKOR MISTICA 8

9,5X45 Listwa MISTICA 8

82

CERAMIKA PILCH

83

ZASTOSOWANIE AZIENKA

kaLEYDoS

FORMAT 30 x 4 5

84

CERAMIKA PILCH

85

ZASTOSOWANIE AZIENKA

kaLEYDoS
8,2X30 listwa kalEYdos nEnUfarY 1 BE DEKOR kalEYdos nEnUfarY BE sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

FORMAT 30 x 4 5

8,2X30 LISTWA KALEYDOS 3 CZARNY

1X30 listwa KALEYDOS 10 zotY

2,3X30 listwa KALEYDOS 11 zotY

1X30 listwa KALEYDOS 10 srEBrnY

8,2X45 listwa kalEYdos nEnUfarY 2 BE

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14968

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 004-7

30X45 DEKOR KALEYDOS 3 CZARNY

30X45 DEKOR KALEYDOS 3 BIAY

2,3X30 listwa KALEYDOS 11 srEBrnY

30X45 DEKOR kalEYdos nEnUfarY BE

30X30 MOZAIKA KALEYDOS 1 BE

30X30 MOZAIKA KALEYDOS SZARY

30X45 MOZAIKA KALEYDOS 16/1 CZARNY

30X45 MOZAIKA KALEYDOS 16/1 SZARY

30X45 MOZAIKA KALEYDOS 16/1 BIAY

30X45 MOZAIKA KALEYDOS 16/1 BE

30X45 MOZAIKA KALEYDOS 16/1 BRZ

30X30 MOZAIKA KALEYDOS BRZ

30X30 MOZAIKA KALEYDOS CZARNY

33X33 KALEYDOS BE PR-649 B *

30X45 KALEYDOS CZARNY SR-59 N

30X45 KALEYDOS SZARY SR-49 D

30X45 KALEYDOS BIAY SR-49 A

30X45 KALEYDOS BE SR-49 B

30X45 KALEYDOS BRZ SR-59 R

33X33 KALEYDOS Brz PR-659 R *

33X33 K ALEYDOS CzarnY PR-659 N *

33X33 KALEYDOS szarY PR-649 D *

86

CERAMIKA PILCH

87

ZASTOSOWANIE AZIENKA

viena
FORMAT 20 x 6 0

88

CERAMIKA PILCH

89

ZASTOSOWANIE AZIENKA
dEkoraCjE zawiEraj orYginalnE krYsztaki swarovskiEgo

viena
FORMAT 20 x 6 0

1X30 listwa K ALEYDOS 10 srEBrnY

33X33 plaza BiaY PR-742 A *

30X30 MOZAIK A SZKL ANA A A 08

20X60 dEkor viEna 2 krEm

20X60 dEkor viEna 2 Brz

30X30 MOZAIK A SZKL ANA MD 001

20X60 dEkor viEna 1 krEm

20X60 dEkor viEna 1 Brz

20X60 viEna krEm SR-143 J

20X60 viEna Brz SR-153 R

30X30 MOZAIK A viEna

90

CERAMIKA PILCH

91

ZASTOSOWANIE AZIENKA

manhattan

FORMAT 20 x 6 0

92

CERAMIKA PILCH

93

ZASTOSOWANIE AZIENKA

manhattan

FORMAT 20 x 6 0

94

CERAMIKA PILCH

95

ZASTOSOWANIE AZIENKA

manhattan

FORMAT 20 x 6 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA manhattan

2,3X60 listwa szklana srEBrnY 30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 003-6

6,2X60 listwa manhattan 2 dEkor manhattan 3 sprzEdawanY w komplECiE po 3 szt.

20X60 manhattan niEBiEski sr-155 E

33X33 manhattan niEBiEski PR-755 E *

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

20X60 dEkor manhattan 3

20X60 manhattan Brz sr-155 r

33X33 manhattan szarY PR-755 A *

30X30 mozaika manhattan

20X60 dEkor manhattan 2

20X60 manhattan szarY sr-155 a

20X60 dEkor manhattan 1

20X60 manhattan krEm sr-145 j

33X33 manhattan krEm pr-745 j *

30X30 mozaika manhattan krEm

96

CERAMIKA PILCH

97

ZASTOSOWANIE AZIENKA

MAGNETIC
FORMAT 20 x 6 0

98

CERAMIKA PILCH

99

ZASTOSOWANIE AZIENKA

MAGNETIC
FORMAT 20 x 6 0

DEKOR MAGNETIC 2 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

30X30 MOZAIKA SZKLANA STD 15002

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X30 MOZAIKA szklana STD 010

20X60 DEKOR MAGNETIC 2

30X30 mOZAIKA MAGNETIC

30X30 MOZAIKA SZKLANA MOCCA

30X30 MOZAIKA szklana SI 040

2,3X60 LISTWA SZKLANA NIEBIESKI

20X60 DEKOR MAGNETIC 1

2,3X60 LISTWA SZKLANA SREBRNY

31,6X45 MOZAIKA TRIP PERLA

20X60 MAGNETIC SZARY SR-177 N

20X60 DEKOR MAGNETIC 4

20X60 MAGNETIC BIAY SR-167 A

20X60 DEKOR MAGNETIC 3

33X33 JOY BIAY PR-763 A *

33X33 JOY BRZ PR-773 R *

100

CERAMIKA PILCH

101

ZASTOSOWANIE AZIENKA

fresca
FORMAT 17 x 4 5

102

CERAMIKA PILCH

103

ZASTOSOWANIE AZIENKA

fresca
FORMAT 17 x 4 5

30X30 Mozaika FRESCA sElEdYn

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 50

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 08

33X33 LEna BiaY pr-641 A *

17X45 DEKOR FRESCA 1

17X45 FRESCA CZERWONY SR136 C

17X45 DEKOR FRESCA 2A

17X45 FRESCA GRAFIT SR136 N

17X45 DEKOR FRESCA 2B

17X45 FRESCA SELEDYN SR136 G

17X45 DEKOR FRESCA 2C

17X45 FRESCA BIAY SR126 A

17X45 DEKOR FRESCA 2D

DEKOR FRESCA 1 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt.

104

CERAMIKA PILCH

105

ZASTOSOWANIE AZIENKA

etna
FORMAT 17 x 4 5
1X30 listwa KALEYDOS 10 srEBrnY 2,3X30 listwa KALEYDOS 11 srEBrnY DEKOR ETNA 11 sprzEdawanY w komplECiE po 2 szt. 17X45 DEKOR ETNA 11 30X30 mozaika SZKLANA Etna 33X33 Etna krEm PR -669 J * 30X30 mozaika Etna 1 krEm

17X45 Etna krEm SR-84 J

17X45 Etna szarY SR-94 A

17X45 Etna CzarnY SR -94 N

DEKOR ETNA 4 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

33X33 Etna szarY PR-679 A *

30X30 mozaika Etna 1 szarY

17X45 DEKOR ETNA 4

17X45 DEKOR ETNA 4A

33X33 Etna CzarnY PR-679 N *

30X30 mozaika Etna 1 CzarnY

106

CERAMIKA PILCH

107

ZASTOSOWANIE AZIENKA

maDERa
FORMAT 17 x 4 5

4X4 NARONIK MADERA 3 wEngE

4X45 Listwa MADERA 4 wEngE 30X30 MOZAIKA SZKLANA 14969

7X45 Listwa MADERA 22

17 X 45 DEKOR MADERA 4 wEngE

17X45 DEKOR MADERA 21 IROKO

33X33 MADERA WENGE PR-650 R *

17X45 MADERA wEngE SR-95 R

DEKOR MADERA 21 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

33X33 MADERA SAMBA PR-640 B *

17X45 MADERA samBa sr-85 B

17X45 MADERA IROKO sr-95 B

17X45 DEKOR MADERA 21 SAMBA

33X33 MADERA iroko PR-650 B *

108

CERAMIKA PILCH

109

ZASTOSOWANIE AZIENKA

nebbia
FORMAT 17 x 4 5

17X45 DEKOR NEBBIA 3

4X45 Listwa NEBBIA 3 1X30 listwa KALEYDOS 10 zotY

2,3X30 listwa KALEYDOS 11 zotY

17X45 NEBBIA krEm SR-99 J

30X30 Mozaika szklana NEBBIA DEKOR NEBBIA 4 sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI015

30X30 Mozaika NEBBIA 1

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI055

17X45 DEKOR NEBBIA 4

17X45 DEKOR NEBBIA 4A

33X33 NEBBIA krEm PR-699 j *

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI075

110

CERAMIKA PILCH

111

ZASTOSOWANIE KUCHNIA
REKT. - PYTKA REKTYFIKOWANA

ALTEa
FORMAT 30 x 6 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 005-8

30X60 DEKOR ALTEA 9 30X30 Carrara * - REKT. 30X30 MOZAIKA SZKLANA zp 400

30X60 DEKOR ALTEA 7A

30X60 DEKOR ALTEA 7B

30X60 DEKOR ALTEA 6

30X60 AltEa BiaY - REKT.

30X60 AltEa CzarnY - REKT.

DEKOR ALTEA 6 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

112

CERAMIKA PILCH

113

ZASTOSOWANIE KUCHNIA
REKT. - PYTKA REKTYFIKOWANA

carrara
FORMAT 30 x 6 0

30X60 CARR AR A - REK T.

30X30 Carrara * - REK T.

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 08

30X60 DEKOR CARR AR A 4A

30X60 DEKOR CARR AR A 4B

DEKOR CARR AR A 3 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

DEKOR CARR AR A 4 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 04-09-H

30X60 DEKOR CARR AR A 3

30X60 DEKOR CARR AR A 4C

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 03-04-H

114

CERAMIKA PILCH

115

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

land

FORMAT 30 x 6 0

30X30 DEKOR L AND 7A

30X60 LAND BIAY SR-166 A 30X30 DEKOR L AND 7B

33X33 JOY BIAY PR-763 A *

30X30 MOZAIKA SZKLANA AP 1009

30X30 DEKOR L AND 7C

30X60 LAND BRZ SR-176 R

33X33 JOY BRZ PR-773 R *

30X30 MOZAIKA SZKLANA S016

DEKOR L AND 6 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

30X30 DEKOR L AND 7D

30X30 DEKOR L AND 7E

30X60 DEKOR L AND 6

30X60 DEKOR SOF T 2

DEKOR SOF T 2 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

116

CERAMIKA PILCH

117

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

mETRo

FORMAT 30 x 6 0

33X33 METRO GRAFIT PR-774 N *

33X33 METRO SZARY PR-764 A *

30X30 DEKOR METRO 5 GRAFIT

30X30 DEKOR METRO 5 SZARY

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X60 METRO GRAFIT SR- 174 N

30X60 METRO SZARY SR- 164 A

30X60 DEKOR METRO 4 GR AFIT

30X60 DEKOR ME TRO 3 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

30X60 DEKOR ME TRO 3

30X60 DEKOR ME TRO 4 SZARY

30X60 DEKOR ME TRO 4 sPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 4 SZ T.

118

CERAMIKA PILCH

119

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

magma
FORMAT 30 x 6 0
DEKOR MAGMA 3 SPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

30X30 MOZAIK A SZKL ANA R 60

30X60 DEKOR MAGMA 3 KREM

30X60 DEKOR MAGMA 3 CZARNY

DEKOR MAGMA 4 SPRZEDAWANY W KOMPLECIE PO 2 SZ T.

30X30 MOZAIK A SZKL ANA R 50

33X33 E TNA CZARNY PR -679 N * 30X60 DEKOR MAGMA 4 CZARNY

30X60 DEKOR MAGMA 4 KREM

30X60 MAGMA KREM SR-103 J

30X60 MAGMA CZARNY SR-113 N

33X33 E TNA KREM PR -669 J *

120

CERAMIKA PILCH

121

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

indiana
FORMAT 30 x 6 0

30X60 DEKOR INDIANA 2

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 50

30X60 DEKOR INDIANA 3

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZEBRANO

30X60 INDIANA KREM SR-101 J

33X33 INDIANA krEm pr-701 J *

30X60 RoYal Brown sr-112 r

33X33 MADER A WENGE pr-650 R *

122

CERAMIKA PILCH

123

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

magnetic
FORMAT 20 x 6 0

33X33 JOY BR Z PR-773 R *

33X33 JOY BIAY PR-763 A *

30X30 mozaika kamiEnna SC050

20X60 MAGNETIC SZARY SR-177 N

20X60 MAGNETIC BIAY SR-167 A

20X60 DEKOR MAGNETIC 6 SZARY

20X60 DEKOR MAGNETIC 6 BIAY

20X60 DEKOR MAGNETIC 5C

20X60 DEKOR PRIMA 6

20X60 DEKOR MAGNETIC 5B

20X60 DEKOR PRIMA 3 COFFE

20X60 DEKOR MAGNETIC 5A

20X60 DEKOR PRIMA 2 CAKE

124

CERAMIKA PILCH

125

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

maDERa
FORMAT 17 x 4 5

33X33 MADER A SAMBA PR -640 B *

33X33 MADER A IROKO PR -650 B *

17X45 DEKOR ETNA 6 CzarnY

17X45 DEKOR ETNA 6 krEm

33X33 MADER A WENGE PR -650 R *

17X45 DEKOR ETNA 8 A

17X45 MADER A SAMBA SR-85 B

17X45 DEKOR ETNA 8 B

17X45 MADER A IROKO SR-95 B

17X45 DEKOR ETNA 8 C

17X45 MADER A WENGE SR -95 R

126

CERAMIKA PILCH

127

ZASTOSOWANIE KUCHNIA

etna
FORMAT 17 x 4 5
17X45 dEkor Etna 12 A

33X33 ETNA KREM PR -669 J *

17X45 DEKOR ETNA 6 krEm

17X45 dEkor Etna 12 B

17X45 DEKOR ETNA 6 CzarnY

17X45 DEKOR E TNA 8 A

33X33 ETNA SZARY PR -679 A *

17X45 DEKOR ETNA 7 A

17X45 DEKOR ETNA 8 B

17X45 DEKOR ETNA 7 B

17X45 DEKOR E TNA 8 C

33X33 ETNA CZARNY PR -679 N *

17X45 DEKOR ETNA 10 krEm

17X45 DEKOR E TNA 9 krEm

17X45 E TNA KREM SR -84 J

17X45 DEKOR ETNA 10 szarY

17X45 DEKOR E TNA 9 szarY

17X45 E TNA SZARY SR -94 A

17X45 DEKOR ETNA 10 CzarnY

17X45 DEKOR E TNA 9 CzarnY

17X45 E TNA CZARNY SR -94 N

128

CERAMIKA PILCH

129

ZASTOSOWANIE PODOGA

amELia
FORMAT 33 x 3 3

33X33 DEKOR AMELIA 3 *

33X33 DEKOR AMELIA 2 *

33X33 OPTICA BIAY PR- 750 A *

33X33 DEKOR AMELIA 1 *

33X33 OPTICA CZARNY PR- 750 N *

130

CERAMIKA PILCH

131

ZASTOSOWANIE PODOGA

FORMAT 16,07 x 4 2,57

Capri

16,07X42,57 CAPRI OCHR A PR-353 P *

16,07X42,57 CAPRI BR Z PR-353 R *

16,07X42,57 CAPRI SZARY PR-353 A  *

16,07X42,57 CAPRI BE PR-353 B *

16,07X42,57 LIST WA CAPRI 1 *

16,07X42,57 LIST WA CAPRI 2 *

132

CERAMIKA PILCH

133

ZASTOSOWANIE PODOGA

FORMAT 18,9 x 5 6,75

iBiza

18,9X56,75 LIST WA IBIZA *

18,9X56,75 IBIZA SZARY PR-357 A *

18,9X56,75 dEkor IBiza 1 krEm *

18,9X56,75 dEkor IBiza 1 szarY *

18,9X56,75 IBIZA KREM PR-357 J * dEkor IBiza 1 sprzEdawanY w komplECiE po 3 szt. 18,9X56,75 dEkor IBiza 1 wEngE * 18,9X56,75 dEkor IBiza 1 orzECh *

18,9X56,75 IBIZA ORZECH PR-357 B *

18,9X56,75 IBIZA WENGE PR-357 R *

134

CERAMIKA PILCH

135

ZASTOSOWANIE PODOGA

kenia
FORMAT 25 x 8 5

25X42 listwa KEnia *

25X85 KEnia krEm *

25X85 KEnia Brz *

136

CERAMIKA PILCH

137

ZASTOSOWANIE PODOGA

PoRTo

FORMAT 15 x 9 0

15X90 LIST WA PORTO WENGE *

15X90 LIST WA PORTO BE *

15X90 DEKOR PORTO WENGE *

15X90 DEKOR porto BE *

15X90 PORTO WENGE *

15X90 PORTO BE *

DEKOR porto sprzEdawanY w komplECiE po 4 szt.

138

CERAMIKA PILCH

139

ZASTOSOWANIE PODOGA

mars venus

FORMAT 60 x 6 045 x 4 5

140

CERAMIKA PILCH

141

ZASTOSOWANIE PODOGA

mars venus

FORMAT 60 x 6 045 x 4 5

9,8X9,8 NARONIK VENUS *

3,6X3,6 NARONIK MARS 1 *

3,6X3,6 naronik vEnUs 1 *

60X60 DEKOR VENUS 3 *

3,6X45 LIST WA VENUS 1 *

60X60 VEnUs *

45X45 VENUS CREMA *

60X60 Mars *

45X45 VENUS BEIGE *

142

CERAMIKA PILCH

143

ZASTOSOWANIE PODOGA

black white

GRES FORMAT 60 x 6 0

144

CERAMIKA PILCH

145

ZASTOSOWANIE PODOGA
REK T. - PY TK A REK T YFIKOWANA

black white

GRES FORMAT 60 x 6 0

9,8X9,8 naronik BlaCk * - REK T.

60X60 BlaCk * - REK T.

60X60 insErto BlaCk 1a* - REK T.

60X60 insErto BlaCk 1B* - REK T.

60X60 WhitE * - REK T.

60X60 insErto WhitE 1a* - REK T.

60X60 insErto WhitE 1B* - REK T.

146

CERAMIKA PILCH

147

ZASTOSOWANIE PODOGA

Cemento

GRES FORMAT 60 x 6 0

148

CERAMIKA PILCH

149

ZASTOSOWANIE PODOGA
REK T. - PY TK A REK T YFIKOWANA

Cemento

GRES FORMAT 60 x 6 0

9,8X9,8 naronik CEmEnto 1 *

9,8X9,8 naronik CEmEnto 2 *

9,8X9,8 naronik CEmEnto 3 *

60X60 CEmEnto grafit *

60X60 insErto CEmEnto grafit 1a *

60X60 insErto CEmEnto grafit 1B *

60X60 DEKOR CEmEnto grafit 2A *

60X60 DEKOR CEmEnto grafit 2B *

60X60 CEmEnto szarY *

60X60 insErto CEmEnto szarY 1a *

60X60 insErto CEmEnto szarY 1B *

60X60 DEKOR CEmEnto szarY 2A *

60X60 DEKOR CEmEnto szarY 2B *

150

CERAMIKA PILCH

151

mozaiki

FORMAT 30 x 3 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA AP 1010

30X30 MOZAIKA SZKLANA AP 1009

30X30 MOZAIKA SZKLANA zp 400

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZP200

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZP300

30X30 MOZAIKA SZKLANA DAH 080

30X30 MOZAIKA SZKLANA DAH 075

30X30 MOZAIKA SZKLANA DAH 049

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 05

30X30 MOZAIKA SZKLANA moCCa

30X30 MOZAIKA SZKLANA MD 001

30X30 MOZAIKA SZKLANA NEBBIA

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 004

30X30 MOZAIKA SZKLANA ST 005

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 019

30X30 MOZAIKA SZKLANA SG-8114

30X30 MOZAIKA SZKLANA SG-8112

30X30 MOZAIK A SZKLANA SG-8113

30X30 MOZAIKA SZKLANA PC 002

30X30 MOZAIKA SZKLANA VG002

30X30 MOZAIKA SZKLANA PS 2506

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZEBRANO

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 50

30X30 MOZAIKA SZKLANA R 60

30X30 MOZAIKA SZKLANA S016

152

CERAMIKA PILCH

153

mozaiki

FORMAT 30 x 3 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14962

30X30 MOZAIKA SZKLANA GL 01

30X30 MOZAIKA SZKLANA D1

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 04

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14967

30X30 MOZAIKA SZKLANA GL 20

30X30 MOZAIKA SZKLANA manhattan

30X30 MOZAIKA SZKLANA CzarnY

30X30 MOZAIKA szklana 14960

30X30 MOZAIKA SZKLANA GL 15

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 005-8

30X30 mozaika SZKLANA Etna

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14968

30X30 MOZAIKA SZKLANA BM158

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 004-7

30X30 MOZAIKA SZKLANA JDN 003-6

30X30 MOZAIKA SZKLANA 14969

30X30 MOZAIKA SZKLANA LATINa

30X30 MOZAIKA SZKLANA AA 08

30X30 MOZAIKA SZKLANA ZY 005

154

CERAMIKA PILCH

155

mozaiki

FORMAT 30 x 3 0

30X30 MOZAIKA SZKLANA STD 15002

14,8X30 listwa szklana TP 200

14,8X30 LISTWA SZKLANA TP 400

30X30 MOZAIKA szklana STD 010

30X30 MOZAIKA SZKLANA TP 100

30X30 mozaika SZKLANA TP 300

30X30 MOZAIKA szklana SI 040

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI015

30X30 mozaika kamiEnna SC049

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 07-08-P

30X30 MOZAIKA SZKLANA srEBrnY

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI055

30X30 mozaika kamiEnna SC050

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 04-08-P

30X30 mozaika mEtal

30X30 MOZAIKA SZKLANA SI075

30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 04-09-H 30X30 MOZAIKA KAMIENNA NE 03-04-H

156

CERAMIKA PILCH

157

PARAMETRY TECHNICZNE TECHNICAL DATA

PYTKI CERAMICZNE pRASOWANE NA SUCHO O NASIKLIWOCI WODNEJ Eb > 10%. EN 14411, ZA. K, GRUpA BIII

GLAZED CERAMIC TILES DUST pRESSED, OF WATER AbSORpTION Eb > 10%. EN 14411, ATTACHMENT K, B III gROUp

Pytki te s pytkami prasowanymi na sucho, jednokrotnie palonymi i szkliwionymi.


Przeznaczone s do wykadania cian wewntrz budynkw.

The universal stoneware lining tiles are dust pressed single-fired, glazed. Those
tiles are designed for laying the walls inside buildings.

Eb > 10%. EN 14411, K, III

, .
.

Pytek tych nie naley stosowa w temperaturze poniej 0 C. Pytki posiadaj pozytywn ocen higieniczn wydan przez Pastwowy Zakad
Higieny w Warszawie: Atest Higieniczny Nr HK/B/1298/01/2012.

The tiles should not be used in the temperature less than 0 C. The tiles have been given a positive evaluation for hygiene issued by State Hygiene
Establishment in Warsaw: Hygienic Certificate No HK/B/1298/01/2012.

0C. ,
: No HK/B/1298/01/2012.

Produkowane s z surowcw posiadajcych pozytywn ocen w zakresie bada

promieniotwrczoci naturalnej, wydan przez Instytut Ceramiki i Materiaw Budowlanych w Warszawie: Ocena Nr 133/LB/2012 na podstawie Instrukcji ITB 455/2010.

The tiles are produced on the ground of positive estimated raw materials in range
of natural radio-activity, made by Institute of Glass, Ceramics, Refractory and Construction Materials: Evaluation No 133/LB/2012 based on ITB 455/2010.

, -

, o C, K, O C M : No 133/LB/2012 ITB 455/2010.

PYTKI CERAMICZNE pRASOWANE NA SUCHO O NASIKLIWOCI WODNEJ 3% < Eb 6%. EN 14411, ZA. I , GRUpA B II A
Przeznaczone s do wykadania podg i cian we wntrzach budynkw. S produkowane w klasach cieralnoci: II, III, IV.

GLAZED CERAMIC TILES DUST pRESSED, OF WATER AbSORpTION 3% < Eb 6%. EN 14411, ATTACHMENT I, GROUp B II A

Pytki te s pytkami prasowanymi na sucho, jednokrotnie palonymi, szkliwionymi. Pytki o klasie cieralnoci II przeznaczone s do podg, po ktrych chodzi si

The universal stoneware lining tiles are dust pressed single-fired, glazed. Those

3% < Eb 6%. EN 14411, I, B II A

tiles are designed for laying the walls and floors inside buildings. The tiles are manufactured in abrasion resistance categories: II, III, IV. Tiles of grindability class II are assigned to be used for floors where we step in shoes with soft or ordinary soles and which are exposed to some casual amounts of dirt and grinding materials. Tiles classified as abrasion resistance category III are designed to be used as floor tiles in rooms of average intensity of walking and which are walked on in slightly unclean shoes, can be applied in all rooms which are publically used.

, , .
. a: II, III, IV.

w obuwiu z podeszwami mikkimi lub normalnymi i ktre naraone s na przypadkowe niewielkie iloci brudu oraz materiaw cierajcych. Pytki o klasie cieralnoci III przeznaczone s do wszystkich pomieszcze w budynkach mieszkalnych oraz do pomieszcze o rednim nateniu ruchu, w ktrych chodzi si w obuwiu z niewielk iloci brudu.

II ,

, , .

III ,
, .

Pytki o klasie cieralnoci IV przeznaczone s do wszystkich pomieszcze w bu Pytek tych nie naley stosowa w temp. poniej 0C.

dynkach uytecznoci publicznej oraz do pomieszcze o zwikszonej intensywnoci ruchu, w ktrych chodzi si w brudnym obuwiu.

Tiles classified as abrasion resistance category IV are designed to be used as floor


tiles in rooms of strong intensity of walking and used by a passer-by with wet or muddy shoes. These tiles can be applied in public buildings.

IV
, , .

Pytki posiadaj pozytywn ocen higieniczn wydan przez Pastwowy Zakad


Higieny w Warszawie: Atest Higieniczny Nr HK/B/1298/01/2012.

The tiles should not be used in the temperature lower than 0 C. The tiles have been given a positive evaluation for hygiene issued by State Hygiene
Establishment in Warsaw: Hygienic Certificate No HK/B/1298/01/2012.

0 C. ,
: No HK/B/1298/01/2012.

Produkowane s z surowcw posiadajcych pozytywn ocen w zakresie bada

promieniotwrczoci naturalnej, wydan przez Instytut Ceramiki i Materiaw Budowlanych w Warszawie: Ocena Nr 133/LB/2012 na podstawie Instrukcji ITB 455/2010.

The tiles are produced on the ground of positive estimated raw materials in range
of natural radio-activity, made by Institute of Glass, Ceramics, Refractory and Construction Materials: Evaluation No 133/LB/2012 based on ITB 455/2010.

, -

, o C, K, O C M : No 133/LB/2012 ITB 455/2010.

PYTKI CERAMICZNE pRASOWANE NA SUCHO O MAEJ NASIKLIWOCI WODNEJ Eb 0,5%. 14411 ZA G , GRUpA B I a

DRY pRESSED CERAMIC TILES WITH LOW WATER AbSORpTION Eb 0,5%. 14411 ANNEX G, GROUp B I a.

E b 0,5%. EN 14411. . G GR. B I a.

Pytki przeznaczone s do wykadania podg i cian wewntrz i na zewntrz budynkw.


C E RT Y FI K AT Y

Designed for covering interior and exterior floors and walls.

Ze wzgldu na specyfik druku offsetowego kolory pytek ceramicznych przedstawionych w katalogu mog nieznacznie odbiega od kolorw rzeczywistych.

158

WYMIARY PYTEK TILE SIZES


170x450 250x330 300x450 200x600 300x600 316x600 300x900 (mm)

WYMIARY PYTEK TILE SIZES


330x330 160,7x425,7 600x600 450x450 300x300 150x900 189x567,5 250x850 (mm)

Wymiary i jako powierzchni Dimensions and quality of the surface Odchyki dugoci i szerokoci (%) Length and width deviations (%) (%) Odchyki gruboci (%) Thickness deviations (%) (%) Krzywizna bokw (%) Curvature of sides (%) (%) Odchylenie od kta prostego (%) Rectangularity deviation (%) (%) Skrzywienie powierzchni (%) Surface fl atness (%) (%)

Wymagania Requirements EN 14411 za.K, Gr.B III

rednia warto uzyskana Average value obtained

Norma Standard

Wymiary i jako powierzchni Dimensions and quality of the surface Odchyki dugoci i szerokoci (%) Length and width deviations (%) (%) Odchyki gruboci (%) Thickness deviations (%) (%) Krzywizna bokw (%) Curvature of sides (%) (%) Odchylenie od kta prostego (%) Rectangularity deviation (%) (%) Skrzywienie powierzchni (%) Surface fl atness (%) (%)

Wymagania Requirements EN 14411 za.I, Gr.B II a

rednia warto uzyskana Average value obtained

Norma Standard

0,5%

0,25%

ISO 10545-2

0,6%

0,25%

ISO 10545-2

10%

5%

ISO 10545-2

5%

4%

ISO 10545-2

0,3%

0,2%

ISO 10545-2

0,5%

0,3%

ISO 10545-2

0,5%

0,2%

ISO 10545-2

0,5%

0,25%

ISO 10545-2

0,5%

0,25%

ISO 10545-2

0,5% 0,3%

0,25%

ISO 10545-2

PYTKI CERAMICZNE PODOGOWE SZKLIWIONE GLAZED CERAMIC FLOOR TILES Parametry Technical data Nasikliwo (%) Water absorption (%) (%) Odporno na cieranie (klasy 0-V) Resistance to abrasion (class 0-V) ( 0-V) Wytrzymao na zginanie N/mm2/grubo pytki 7,5 mm2 Modulus of repture N/mm2 /2 Odporno szkliwa na pknicia woskowate Glaze resistance to hair-line cracking Odporno na plamienie Stain resistance Wymagania Requirements EN 14411, za.I, Gr. BIIa 3 <Eb 6 powinna by podana przez producenta indicated by the manufacturer min.22 min.22 .22 wymagana required min.klasa 3 min.class 3 . 3 rednia warto uzyskana Average value obtained Norma Standard

PYTKI CERAMICZNE CIENNE SZKLIWIONE GLAZED CERAMIC WALL TILES Parametry Technical data Nasikliwo (%) Water absorption (%) (%) Wytrzymao na zginanie N/mm2/grubo pytki 7,5 mm2 Modulus of repture N/mm2 /2 Odporno szkliwa na pknicia woskowate Glaze resistance to hair-line cracking Odporno na plamienie Stain resistance Wymagania Requirements EN 14411, za. K, Gr. BIII rednia warto uzyskana Average value obtained Norma Standard

5%

ISO 10545-3

Eb>10

16

ISO 10545-3

II,III,IV

ISO 10545-7

min.12

20

ISO 10545-4

30

ISO 10545-4

odporne resistant min.klasa 4-5 min.class 4-5 . 4-5

ISO 10545-11

wymagana required min.klasa 3 min.class 3 . 3

odporne resistant min.klasa 4-5 min.class 4-5 . 4-5

ISO 10545-11

ISO 10545-14

ISO 10545-14

PARAMETRY PAKOWANIA PYTEK PACKING AND MARKING ** Asortyment Assortment 330 330 8 mm 160,7 425,7 8 mm Ilo szt. w kartonie Pcs per package - 9 16 4 3 7 15 8 10 6 Ilo m2 w kartonie Per package m2 - 2 1 1,1 1,44 1,08 1,42 1,35 1,08 1,1 1,28 Ilo m2 w palecie Per pallet m2 - 2 58 60,5 57,6 38,88 73,84 48,6 45,36 61,6 57,54

330x330 160,7x425,7 600x600 600x600 450x450 300x300 150x900 189x567,5 250x850 (mm)

PARAMETRY TECHNICZNE
30 x 90 altea . . . . . . . . . . . . . . . . 4 31,6 x 60 venus . . . . . . . . . . . . . . 14 30 x 60 inez . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 soft . . . . . . . . . . . . . . . . 26 altea . . . . . . . . . . . . . . . 32 metro . . . . . . . . . . . . . . 36 land . . . . . . . . . . . . . . . . 40 carrara . . . . . . . . . . . 44 30 x 45 amelia . . . . . . . . . . . . . . 66 zebrano . . . . . . . . . . . 72 madera . . . . . . . . . . . . 76 mistica . . . . . . . . . . . . . 80 k aleydos . . . . . . . . . 84 panama . . . . . . . . . . . . 50 savana . . . . . . . . . . . . . 54 vulcano . . . . . . . . . . . 58 magma . . . . . . . . . . . . . 62 indiana . . . . . . . . . . . . . 64

Ilo kartonw w palecie Per pallet m2 - 2 58 55 40 36 52 36 42 56 45

Waga 1m2 Mass 1m2 1 2 15,5 17 22,2 23,24 17,6 17.2 22 18,2 18,75

Waga 1 opak. Mass 1 pkg 1 15,8 17,6 32 25,1 25 23,2 24 19,8 23,2

Waga palety Mass of pallet Netto 900 935 1280 903,6 1300 835 1008 1120 1044 Brutto 930 965 1300 923,6 1320 860 1033 1140 1064

600 600 10 mm 600 600 10 mm 450 450 9 mm 300 300 9 mm 150 900 9 mm 189 567,5 9 mm 250 850 10,5 mm

PARAMETRY PAKOWANIA PYTEK PACKING AND MARKING ** Asortyment Assortment 170 450 8,5 mm 250 330 7,5 mm 300 450 8,5 mm 300 600 10 mm 316 600 9 mm 200 600 10 mm 300 600 10 mm 300 900 10 mm Ilo szt. w kartonie Pcs per package - 15 15 10 7 7 10 8 5 Ilo m2 w kartonie Per package m2 - 2 1,15 1,25 1,35 1,26 1,33 1,2 1,44 1,35 Ilo m2 w palecie Per pallet m2 - 2 63,25 77,5 48,6 45,36 63,84 57,6 69,12 lub 46,08 43,2

170x450 250x330 300x450 200x600 300x600 300x600 316x600 300x900 (mm)

Ilo kartonw w palecie Packagess per pallet - 55 62 36 36 48 48 48 lub 32 32

Waga 1m2 Mass 1m2 1 2 16 13,5 14,8 17 22,5 16,9 18,5 20

Waga 1 opak. Mass 1 pkg 1 17,5 16,7 20 21,4 30 20 26,6 27

Waga palety Mass of pallet Netto 960 1035 720 770 1440 960 1276,8 lub 851 864 Brutto 980 1055 750 790 1460 980 1290 lub 880 884

AZIENKA

* PY T K I D O W Y K A DA N I A P O D G I CI A N - K L A SA CI E R A L N O CI P O D PR O D U K T E M W K ATA LO G U ** PA R A M E T RY PA KOWA N I A PY T E K M O G U L E C Z M I A N I E . W SZ YS T K I E A K T UA L IZ AC J E D OS T PN E N A S T R O N I E W W W. P I LC H . P L