You are on page 1of 3

NUMEROLOGIJA - TOKOVI NOVCA KROZ BIORITAMSKI BROJ

Evo primera kako ete izraunati bioritamski broj: Ako ste roeni recimo 14. avgusta va bioritamski broj je 1+4+ 8 =13, a to je 1+3 = 4. Dakle bioritamski broj je 4. Da vidimo, koliko je ko sklon troenju...

TOKOVI NOVCA - JEDINICE


Drage moje jedinice, veina vas srena je to se novca tie. Imate izraen potroaki mentalitet i razmetljivost, ali ne vidite to. Lepo je videti va entuzijazam za zaradu i potronju. Bez obzira na okruenje neete imati puno novca u teku. Meutim, nema anse da ubedite okruenje da niste bogati, ne veruju vam. Nemojte igrati igre na sreu sa velikim ulogom, moete da izgubite. Ne uzimajte u ruke tu novac i ne radite sa njim jer moete napraviti propust. Lep uspeh vam stoji od ugovora koji su vezani za direktnu zaradu i dobitak. Pratite literaruru i finansijski se obrazujte, jer na taj nain budite u sebi potencijal za fine novane tokove.

TOKOVI NOVCA - DVOJKE


Drage moje dvojke, imate letarginu psiho-fiziku konstituciju, niti volite niti podnosite teak umni i fiziki rad. Nemate nerve da se nosite sa stresom koji je povezan sa novcem i guvom. Uopte sa ubrzanim, ludim tempom ivota. Zbog povlaenja i nedostatka drnosti novac slabije pritie. Lek je u bavljenju umetnou, odnosno unovavanjem vae mate. Svaka vrsta matovite umetnosti, koja dolazi iz vaeg srca, moe tokom itavog ivota doneti lepu zaradu, bez da se mnogo muite i fiziki napreete. Ne ulazite u poslovna partnerstva jer vam to mnogo ne lei. Novac moete zaraivati od knjugovodstvenih poslova, statistikih istraivanja, analiza istraivanja o hrani, metodama distribucije proizvoda... Najmanje ete se umarati ako radite dva paralelna posla, koristei veliku kreativnost, za svoju dodatnu zaradu.

TOKOVI NOVCA - TROJKE


Drage moje trojke, srena ste osoba po pitanju novca. Veina ga ima dosta, taman toliko da ostvari sve svoje potrebe i elje. Ako budete ambiciozni, stii ete priliku za zauzimanje vrlo visokih poloaja koji donose dosta novca. Mnogi od vas su roene voe, ali na alost, toga uopte nisu svesni. Meutim, ako je va smisao za vou dobro razvijen, to je uvek vodea pozicija. Dobar ste voa koji nije mnogo napadan, a pri tom ima mnogo entuzijazma, kako za sebe tako i za druge. Uz to vam sledi i konfor i povlastice.

Jedna od karakteristika vezana za trojke, je da strano brzo izlazite iz puberteta i siromatva, kao i svi koji su neparan broj ili vatreni znak.

TOKOVI NOVCA - ETVORKE


Drage moje etvorke, obino ste veoma situirane, meutim, kod vas postoji neka vrsta kanjenja sa novcem, a i problemi vezani sa vaim poslovnim potezima. Uglavnom neete imati gomile novca, sem ako niste genije. Meutim, uvek ete odavati izgled imunosti oko sebe. Posedujete razvijen potroaki mentalitet, veina od vas lako troi novac, a ako ivite u zemlji sa dobrim ivotnim standardom, imaete lepu kuu. Pravi prosperitet sledi vam tek nakon 40. godine ivota. Do tada budite strpljivi i nemojte se mnogo nervirati ako nemate novca za svoju ekstravaganciju. Nikako ne forsirajte situacije, niti bilo ta radite na silu, kad su u pitanju novac i posao, da to ne bi donelo probleme. Lek je u strpljenju.

TOKOVI NOVCA - PETICE


Drage moje petice, va broj je broj poslovnosti, putovanja, brzine, biznisa, novca... Vas oekuje veliko obilje novano i materijalno, pa i veliko bogatstvo. Zbog lucidnosti, pameti i prodornosti, moete imati itavu industriju, ili itav niz sistema poslovanja. Naravno da vas to interesuje. Za sve vae aktivnosti, biete inzvaredno novano nagraeni. Novac vam dolazi lako, ali drage moje petice, isto tako i odlazi. ire posmatrano - imate veeeeliku sreu po pitanju novca, ak i ako ste prosek, ali toga nekad niste svesni.

TOKOVI NOVCA - SESTICE


Drage moje estice, vi ste prilino zanimljiv broj, jer vas novac ne privlai, a jo manje vas privlai njegovo gomilanje. Jedino do ega vam je stalo i za ta vam treba novac jeste da zadovoljite svoje potrebe i ispunite sebi elje. Vi novac troite vrlo rado na ono to vas privlai. Volite da ga troite na umetnost, iako vam to ne donosi dobrobit, sem uivanja. Novac je zbog toga u vaim rukama retkost. Da bi ste pokrenuli tokove novca, radite na svojoj snalaljivosti, trudite se da posedujete makar minimalnu udobnost, verujte u sreu i koristite priliku

TOKOVI NOVCA - SEDMICE


Drage moje sedmice, kao i sve u vaem ivotu i ovde su brojne promene po pitanju tokova novca i njegovog posedovanja. Te turbulencije vam smetaju da se do kraja ostvarite. Meutim, broj sedam je najmistiniji broj od svih, pa moe doneti novac ako vam je profesija mistina ili ste talentovani u tom pravcu. U tom sluaju stiete bogatstvo i konfor.

Da bi ste ustalili tokove novca, razvijajte svoje talente, intuiciju i praktino je primenjujte.

TOKOVI NOVCA - OSMICE


Drage moje osmice, vi ste osobe kojima kasni sve u ivotu, pa se to odnosi i na novac. To znai da vam solidno i stabilno finansijsko stanje predstoji u kasnijem periodu ivota. Veina mora raditi teko i mnogo i nista ne pada sa neba. Jako je vano da se klonite svega to nosi broj 8 u ivotu i finansijama, jer ete biti jos vie usporeni. Najbolje se drite broja 3, 5, 7 u vezi novca. Trenirajte sport u kome je osnova brzina. Po pitanju finansija ulaite u ideje.

TOKOVI NOVCA - DEVETKE


Drage moje devetke, za vas se slobodno moe rei da imate sree sa novcem. Imate u toku ivota mnogo novca i vie konfora nego veina prosenih ljudi koji vas okruuju. To se posebno odnosi na one koji ulau u svoju finansijsku kulturu. Volite da troite novac na sebe. Tokom ivota ete uivati materijalne udobnosti i luksuz. Ako pametno raspolaete novcem, moete iveti jako lepo.

Vesna Grbi za Udruenje graana Zdrav ivot, Zrenjanin