Sie sind auf Seite 1von 7

PASHUPATASTRA In Hindi and English

Viniyoga
Om Asya Shri Paashupataastra mantrasya Brahmaarishi, Gaayatrichanda Paashupataastra devata, Sarvopdrav shamanaarthe jape viniyoga

Shadangnyas
Om Hoom Phat Angustaabhyaam Namah Hridayaaya Namah Om Shleem HoomPhat Tarjanibhyaam Namah Shriase Svaha Om Pashuum HoomPhat Madhyamaabhyaam Namah ShikhayeVashat Om Hoom Hoom Phat Anamikaabhyaam Namah Kavachaya Hoom Om Phat Hoom Phat Kanishthikabhyaam Namah Netratrayaya Voshat Om Shleem Pashuum Hoom Phat Karatal-karprashtaabhyaam Namah Astraayaya Phat

Mantra
Om Shleem Pashuum Hoomphat

Dhyaana
Madhyaarka Samaprabham shashidharam Bheematta-haasau Jvalam Trayakchham Pannag Bhooshanam Shikhi Shikha smashru Sfuran-Moordhajam Hastaabje-Strishikham Sama-Dagarmaseem Shakteem Dadhaanam Vibhoom Danstra Bheem Chaturmukham pashupatim Diyaastra Rupam Smaret

Paashupataastra Stotram
Om namo Bhagwate Maha Paashupataya Atula-Bala-veeryaParaakramaaya Tripancha-Nayanaaya Naanaa-Roopaaya NaanaaPraharno-Dyaataaya Sarvaanga Raktaaya Bhinnaanjana ChayaPrakhyaaya Shama-Shaan-Vetaalpriyaaya Sarvaa-Vighna Nikrantana-Rataaya Sarva-Siddhi-Pradaaya Bhaktaanu-KampineAsankhya-Vaktra-Bhuja-paadaaya Tasmin Siddhaaya VetaalVitraasine Shaakini-Chhobha-Jankaaya Vyaadhi-Nigraha-Kaarine Paap-Bhanjanaaya Surya-Somaagni-Netraaya Vishnu Kavachaaya Khadaga-Vajrahastaaya Yam-Danda-Varun-Paashaaya Rudrashoolaaya Jvala-Jihvaaya Sarvarog-Vidraavanaaya GrahaNigraha-Kaarine Dust-Nagachhaya Kaarnine Om Krishna-Pingalaaya Phat , Hoonkaaraastrayaya Phat, Vajra Hastaaya Phat , Shaktaye Phat, Dandaaya Phat, Yamaaya Phat, Khadagaaya Phat, Nairitaaya Phat, Varunaaya Phat, Vajraaya Phat, Paashaaya Phat, Dhvajaaya Phat, Ankushaaya Phat, Gadaaye Phat, Kuberaaye Phat, Trishulaaye Phat, Mudgaraaya Phat, Chakraaya Phat, Padmaaya Phat, Naagaastraya Phat, Eshaanaaya Phat, Khetkastraaya Phat, Mundaaya Phat, Mundaastraaya Phat, KanaKaalaastraaya Phat, Pichhikaastraaya Phat, Churikaastraaya Phat, Brahmaastraaya Phat, Shaktyastraaya Phat, Ganaastraaya Phat, Siddhaastraaya Phat, Pili-Pichhaastraaya Phat, Gandharvaastraya Phat, Purvaastraye Phat, Dakshinaastraya Phat, Vaamaastraya Phat, Pashimaastraya Phat, Mantraastraaya Phat, Shakinyaastraaya Phat, Yoginyastraaya Phat, Dandaastraya Phat, Mahaa-Dandaastraaya Phat, Namoastraaya Phat, Shivaastraaya Phat, Eeshaanaastraya

Phat, Purushaastraaya Phat, Aghoraastraaya Phat, Sadyojaataastraaya Phat, Hridyaastraaya Phat, Mahaastraaya Phat, Garudaastraaya Phat, Raakshasaastraaya Phat, Danavaastraaya Phat, Chhau Narsingaastraaya Phat, Tvastastraaya Phat, Sarvaastraaya Phat, Nah Phat, Vah Phat, Pah Phat, Fah Phat, Mah Phat, Shreeh Phat, Peh Phat, Bhooh Phat, Bhuvah Phat, Svah Phat, Mah Phat, Janah Phat, Tapah Phat, Satyam Phat, Sarvalok Phat, Sarvapaataal Phat, Sarvatatva Phat, Sarvapraana Phat, Sarvanaadi Phat, Sarvakaaran Phat, Sarvadeva Phat, Hreem Phat, Shreem Phat, Doom Phat, Sroom Phat, Svaam Phat, Laam Phat, Vairaagyaaya Phat, Mayaastraaya Phat, Kaamaastraaya Phat, Chhetra-Paalaastraaya Phat, Hoonkaaraastraya Phat, Bhaaskaraastraaya Phat, Chandraastraaya Phat, Vighneshwaraastraaya Phat, Gaum Gaam Phat, Strom Straum Phat, Haum hom Phat, Bhraamaya Bhraamaya Phat, Santaapaya Santaapaya Phat, Chhaadaya Chhaadaya Phat, Unmoolaya Unmoolaya Phat, Traasaya Traasaya Phat, Sanjeevaya Sanjeevaya Phat, Vidraavaya Vidraavaya Phat, Sarvaduritam Naashaya Naashaya Phat. ________________________________________________________

Shri Yogeshwaranand Ji
+919917325788, +919675778193 shaktisadhna@yahoo.com www.anusthanokarehasya.com www.baglamukhi.info

My dear readers! Very soon I am going to start an E-mail based monthly magazine related to tantras, mantras and yantras including practical uses for human welfare. I request you to appreciate me, so that I can change my dreams into reality regarding the service of humanity through blessings of our saints and through the grace of Ma Pitambara. Please make registered to yourself and your friends. For registration email me at shaktisadhna@yahoo.com. Thanks

Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji


For Purchasing Books written By Shri Yogeshwaranand Ji contact 9410030994
1. Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi

2. Mantra Sadhna

3. Shodashi Mahavidya