Sie sind auf Seite 1von 2

TEST IZ BOSANSKOGA JEZIKA

IME I PREZIME:___________________________________________ GRUPA B

1.Pored zadanih parova rijei napisati koje su to rijei (antonimi, sinonimi, homonimi)!
ljubav-mrnja
grad-grad
radost-veselje
druga-druga
zdravlje-bolest
muzika-glazba
2. U sljedeem tekstu podvuci arhaizme:
A zapitani odgovor njemu hitan tad dade:
Bosna da prosti jedna zemlja imade
I posna i bosa da prosti
I hladna i gladna
I k tomu jo
Da prosti
Prkosna
Od
Sna
3. Sljedee rijei razvrstaj po vrstama rijei: plakati, kola, ja, ne, oh, a, ljubiast, brzo, ka, niz, starica,
ovaj, etiri, pisati, kad, ili:
IMENICE:_______________________________________________
ZAMJENICE:____________________________________________
PRIDJEVI:______________________________________________
GLAGOLI:______________________________________________
PRILOZI:_______________________________________________
BROJEVI:_______________________________________________
PRIJEDLOZI:____________________________________________
VEZNICI:_______________________________________________
UZVICI:___________________________________________________
RIJECE:________________________________________________

4. U sljedeim reenicama odredi da li je u pitanju glagolski prilog sadanji, gl. prilog proli ili atribut?
Napisao je odgovarajui komentar na objavljeni lanak.
Radosno smo krenuli na put, odgovarajui usput na pozdrave.
Kupivi knjigu, krenuo sam kui.

5. Odredi slubu rijei u datim reenicama, te pored napii o kakvoj je reenici rije (prostoj, proirenoj ili
sloenoj)!
Seljaci dotrae.
Ahmet i Anisa idu u isti razred.
Bijeli pokriva se sijao pod sunevim zrakama, a crni gavran je remetio bjelinu pokrivaa.
Majka mu prie, htjede da ga zagrli, on je prijekorno pogleda.

6. Odredi slubu rijei u reenicama i za date objekte napii da li su blii ili dalji,prijedloni ili besprijedloni,
te u kojem su padeu!
Ptica je udarala krilima o gvozdene reetke.
S pticama druguju leptiri.
Vjetar se poigrava cvjetnim laticama.
Poao je da nakosi trave.

7.Okomitom crtom odredi klauze, podvuci predikate, zaokrui veznike i pored napii o kojoj se
nezavisnosloenoj reenici radi!
Djeak uzme klju i otkljua vrata.
Dogovorile smo sastanak, ali ona nije dola.
Svi su u obitelji zdravi, jedino je djed bolestan.
Uzmi ili ostavi.
Lice mu je ozareno, dakle sve je sretno rijeeno.
Uzela je torbu i istrala na ulicu.
Proitaj pjesmu pa odgovori na pitanja.
Traio sam je u koli, ali je tamo nije bilo.
Padala je kia, stoga nismo mogli izai.
Ili je oblano, ili sija sunce.
Pisao sam dugo, kriao pogrene rijei, dopisivao ljepe, traio najbolje.
Dobro te poznam, stoga imam puno povjerenje u tebe.
Sve sam nauio, jedino me mui pisanje zareza.
Ne gubite vrijeme, ve prionite na posao.
Imam vjerne prijatelje, zato sam sretnica.
Boli ga zub, ali se boji ii zubaru.
8.Odredi granicu meu klauzama te koja je reenica glavna, a koja zavisna!
Kad bude prolazila kroz na grad, navrati da se malo odmori.
Ko radi, ne boji se gladi.
Budui da je bio bolestan, nije mogao doi.