Sie sind auf Seite 1von 15

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Mehanika prerada drveta (Rezanje drveta)

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Proizvodi od drveta

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Obrada i montaa dijelova i sklopova od drveta

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade furnira

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade perploa Priozvodnja perploa sa tri furnirska lista se izvodi po sqedeem tehnolokom postupku: -Nanoenje ljepila na centralni furnirski list - izvodi se mainski sa obe strane; -Postavljanje centralnog furnirskog lista na donji furnirski list i gornjeg lista na gornju stranu centralnog lista; -Transport ploa do hidrauline prese i slaganje u ureaj za punjenje; -Presovanje ploa odreenom silom i na odreenoj temperaturi; - Bruenje (brusnim papirom) na valjkastoj brusilici i ravnanje neravnina sa obe strane.

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade perploa

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa)

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa) Kod proizvodnje ploa iverica po navedenom tehnolokom postupku, sl., potrebne su sljedee sirovine: Reslovi i ostaci svih vrsta drveta, piljevina, sjeckano drvo; Vezivno sredstvo: duroplastina toplotno otvrdnuta materija za lijepljenje, melamin i fenolformaldehid i tanin kao dodatak; Sredstva za otvrdnjavanje; Sredstva za odbijanje vode, obino parafinska emulzija od 0,3 do 1%;

Sredstva za zatitu drveta, radi zatite od gljivica i insekata dodaju se posebne hemikalije, preteno pentahlorfenol;
Sredstvo za zatitu od vatre, to su fosfati, borati kao i borne kiseline.

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa)

Maina za sjeckanje drveta ivera: 1 drvo, trupci, 2 no za narezivanje, 3 disk sa noevima

Maina za sjeckanje drvenih otpadaka: 1 Uvoenje drvenih otpadaka, 2 disk, 3 sjeivo (sjekira), 4 sito,5 odvoz iverja (strugotine)

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa)

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa)

ematski prikaz suare sa rotacionim cijevima: 1 dovod sirovog iverja, 2 ulaz toplote, 3 odvod suvog iverja, 4 grejne cijevi, 5 nosa lopatica, 6 zatvara za ienje, 7 dovod svjeeg vazduha, 8 izlaz toplote, 9 dimnjak

TEHNOLOGIJA OBRADE DRVETA


Tehnologija izrade iverica (iverastih ploa)

Postupak sjeenja i opsijecanja ploa iverica