Sie sind auf Seite 1von 87

MoralbewuBtsein und kommunikatives Handeln JUrgen Habermas Copyright 198 !

! "uhrkamp #erlag $rank%urt am Main Con&tiin'( moral( &i a)'iune )omuni)ativ( JUrgen Habermas
Traducere: Gilbert Lepdatu Copyright 2000 *++ ,-UC*./01*+ Toate drepturile rezervate Editurii *++ ,-UC*./01*+2 Nici o parte din acest volu nu poate !i copiat !r per isiunea scris a Editurii *++ ,-UC*./01*+2 "repturile de distribu#ie $n strintate apar#in $n e%clusivitate editurii& '(( rights reserved& The distribution o! this boo) outside *o +nia, -ithout the -ritten per ission o! *++ ,-UC*./01*+! is strictly prohibited& -es)rierea C/3 a Bibliote)ii 1a'ionale H*B,4M*"! JU45,1 Con&tiin'( moral( &i a)'iune )omuni)ativ(6Jurgen Habermas7 trad&: Gilbert Lepdatu . /ucure0ti: Editura *++ ,-UC*./01*+! 2000 123 p&4 21 c 56ubstan#iali7 (6/N 89:.;23.232.2 (& Lepdatu, Gilbert 19 Editura *++ ,-UC*./01*+ /d Ti i0oara nr& <2, sector ; /ucure0ti, cod 9;<32 Tel&: 302 2; 00 =a%: 302 2; 10 "eparta entul di!uzare Co enzi la: >*L: *edactor: Coperta: "irector artistic: Tel: 302 2; 20 =a%: 302 2; :0 co enzi?all&ro http:@@vv--&all&ro -aniela Cias)ai "telian "tan)iu Mir)ia -umitres)u
A*(NTE" (N *BCDN('

Jiirgen Habermas

Con&tiin'( moral( &i a)'iune )omuni)ativ(


Traducere: Gilbert Lepdatu
Eiirgen Faber as, nscut $n 1828, a predat !iloso!ia la Feidelberg din 18;1 p+n $n 18;3, iar din 18;3 p+n $n 1891 a predat !iloso!ia 0i sociologia la =ran)!urt a Cain& "in 1891 p+n $n 182: a !ost directorul (nstitutului Ca% Alanc) din 6tarnberg, institut de cercetare a condi#iilor vie#ii $n lu ea tehnico.0tiin#i!ic& "in 182: a predat din nou la >niversitatea Eohann Gol!gang Goethe din =ran)!urt& Aublica#ii: Student und Politik 5$ preun cu L&v& =riedeburg, Ch& Behler 0i =& Geltz7, 18;14 Strukturwandel der Offentlichkeit, 18;24 Theorie und Praxis, 18;:4 Erkenntnis und Interesse, 18;24 Technik und Wissenschaft als Ideologie, 18;24 Protestbewegung und Hochschulreform, 1 ! " #ur $ogik der So%ialwissenschaften, 18904 edi#ie adugit 18224 Theorie der &esellschaft oder So%ialtech'nologie ' Was leistet die S(stemforschung 5$ preun cu Ni)las Luh ann7, 18914 Philoso)hisch')olitische Profile, 1891, edi#ie adugit 18214 $egitimations)robleme im S)*tka)italismus, 189:4 #ur +ekonstruktion des Historischen ,aterialismus, 189;4 5ed&7 Stichworte %ur -&eistigen Situation der #eii-, 18204 .leine )olitische Schriften (.(H, 18214 Theorie des kommunikati/en Handelns, 18214 0orstudien und Erg*n%ungen %ur Theorie des kommunikati/en Handelns, 18234 1er )hiloso)hische 1iskurs der ,oderne, 182<4 1ie2eue 3nubersichtlichkeit, 182<4 Eine 4rt Schadensabwicklung, 18294 2achmeta')h(sisches 1enken, 18224 1ie nachholdende +e/olution,

18804 0ergangenheit als #ukunft, 18814 Texte und .ontexte, 18814 Erl*uterungen %ur 1iskursethik, 18824 5akti%it*t und &eltung6 7eitr*ge %ur 1iskurstheorie des +echts und des demokratischen +echtsstaates, 1882& in.

8u/9nt :nainte&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9 (& =iloso!ia ca loc#iitoare 0i interpret&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8 ((& Itiin#e sociale reconstructive versus 0tiin#e sociale co prehensive&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2; (((& Etica discursului . note pentru un progra de $nte eiere&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3; (H& Con0tiin# oral 0i ac#iune co unicativ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112 de :n/*;*tur*6

8u/9nt :nainte
Cele patru articole ale acestui volu au luat na0tere $n di!erite ocazii, $ns ele alctuiesc un conte%t obiectiv& $n pri ul articol dezvolt teze privitoare la o diviziune a uncii $ntre cercetri !iloso!ice 0i cercetri e pirice, teze ce au !ost propuse de e%e plul episte ologiei genetice dat de Eean Aiaget& $n cel de.al doilea articol, teoria dezvoltrii orale a lui La-rence Johlberg serve0te ca odel pe baza cruia $ncerc s clari!ic $ binarea e%plica#iilor cauzale 0i a postconstruc#iilor ipotetice& Cel de.al treilea articol a !ost ini#ial pregtit pentru nu rul o agial dedicat lui Jarl.Btto 'pel4 el ar aKuta la clari!icarea !unda entului eticii discursului& $n !inal, a0 !i recunosctor dac titlul lucrrii ar !i $n#eles ca e%presie a unei bune inten#ii de a pune $n practic, pornind de la un anu it aspect, diviziunea uncii propus aici& "edica#ia se $n#elege de la sine: dintre !iloso!ii $n via# ni eni nu a in!luen#at ai durabil orientarea g+ndirii ele precu Jarl.Btto 'pel& =ran)!urt a Cain, ai 182: E&F&

(& =iloso!ia ca loc#iitoare 0i interpretL


Cae0trii g+ndirii au czut astzi $n dizgra#ie& 'cest lucru este 0i pentru Fegel de ult valabil& $n anii M30, Aopper a vzut $n Fegel un du0 an al societ#ii deschise& 'cest lucru e ereu valabil 0i pentru Car%& Noii !iloso!i s.au dezis $n cele din ur de el, $n anii M90, ca de un !als pro!et& Chiar 0i Jant are astzi parte de aceea0i soart& "ac vd bine, el e pentru pri a oar tratat ca aestru al g+ndirii, adic ca agician al unei !alse paradig e, de a crei constr+ngere intelectual trebuie s scp & E posibil ca $n acest caz s predo ine nu rul acelora pentru care Jant a r as Jant& B privire asupra $ntregului tablou ne arat c reputa#ia lui Jant ple0te . 0i cre0te, $nc o dat, cea a lui Nietzsche& $ntr.adevr, Jant a introdus $n !iloso!ie un nou od de $nte eiere& El a considerat progresul cunoa0terii, dorit de !izica conte poran, ca pe un !apt se ni!icativ ce trebuie s intereseze pe !iloso!i nu pentru c ar !i ceva ce se $nt+ pl $n lu e, ci pentru c e o con!ir are a posibilit#ilor u ane de cunoa0tere& =izica lui Ne-ton nu necesit o e%plica#ie e piric $n pri ul r+nd, ci necesit o e%plica#ie $n sensul unui rspuns transcendental la

$ntrebarea: cu e posibil $n genere cunoa0terea e%perien#ei& Jant nu e0te transcendental* cercetarea orientat ctre condi#iile a )riori ale posibilit#ii e%perien#ei& Ceea ce $l intereseaz aici este s de onstreze identitatea dintre condi#iile e%perien#ei posibile 0i cele ale posibilit#ii obiectelor e%perien#ei& Ari a sarcin const $n analiza conceptelor noastre despre obiecte $n genere, concepte pe care noi deKa le utiliz $n od intuitiv& Tipul acesta de e%plica#ie are caracterul unei postconstruc#ii nee pirice a acelor lucruri deKa realizate de subiectul cunosctor, lucruri la care nu e%ist alternativ: nici o e%perien# nu poate !i g+ndit ca !iind posibil cu alte presupozi#ii, $nte eierea transcendental nu are a0adar la baz ideea derivrii din L Con!erin# despre odalit#ile dialectice 0i transcendentale de $nte eiere, #inut cu ocazia Congresului Brganiza#iei (nterna#ionale Fegel, 6ruttgart, iunie 1821& 10 Eiirgen Faber as principii, c+t ai degrab ideea de a ne convinge de nesubstituibilitatea anu itor opera#ii, !cute $ntotdeauna, la odul intuitiv, dup reguli& Jant a czut acu $n dizgra#ie, cci a construit o nou disciplin, teoria cunoa0terii, cu aKutorul $nte eierilor de tip transcendental& Arin aceasta el a de!init din nou, $ntr.o anier preten#ioas, sarcina sau, ai degrab, enirea !iloso!iei& "ou aspecte sunt, $n pri ul r+nd, cele care .au !cut s pune sub se nul $ndoielii enirea !iloso!iei& $ndoiala e $n od ne iKlocit legat de !unda entalis ul teoriei cunoa0terii& "ac !iloso!ia se crede $n stare de o cunoa0tere :naintea cunoa0terii, atunci ea pune $ntre ea 0i 0tiin#e un do eniu propriu 0i ac#ioneaz $n virtutea !unc#iilor ei de do ina#ie& Aretinz+nd c e%plic o dat pentru totdeauna !unda entele 0tiin#elor, pretinz+nd c deter in o dat pentru totdeauna li itele a ceea ce poate !i e%peri entat, !iloso!ia arat 0tiin#elor unde le este de !apt locul& Aare ca 0i cu !iloso!ia ar !i supralicitat prin acest rol de plasatoare& Nu $ns destul& =iloso!ia transcendental nu se epuizeaz $n teoria cunoa0terii& Critica ra#iunii pure, prin analiza !unda entelor cunoa0terii, preia 0i sarcina unei critici a proastei !olosiri a capacit#ii noastre de cunoa0tere adaptat la !eno ene& $n locul conceptului substan#ial de ra#iune al tradi#iei eta!izice, Jant pune conceptul unei ra#iuni, separate $n o entele ei, a crei unitate are ai cur+nd un caracter !or al& Jant separ capacitatea ra#iunii practice 0i a puterii de Kudecare de cunoa0terea teoretic, a0ez+nd pe !iecare din ele pe un !unda ent propriu& Arin aceasta el acord !iloso!iei rolul de Kudector supre al culturii $n ansa blul ei& '0a cu va spune ai t+rziu Ca% Geber, !iloso!ia, deli it+nd doar dup atribute !or ale s!erele valorice culturale ale 0tiin#ei 0i tehnicii, dreptului 0i oralei, artei 0i criticii artei, 0i legiti +ndu.le pe acestea $n interiorul li itelor lor, se co port ca o instan# supre Kudectoreasc nu nu ai $n raport cu 0tiin#a, ci 0i !a# de cultur $n $ntregul ei 1& E%ist a0adar o legtur $ntre teoria fundamentalist* a cunoa0terii, care procur !iloso!iei rolul de )lasatoare a 0tiin#elor, 0i siste ului de concepte anistorice, care acoper cultura $n $ntregul ei 0i cruia !iloso!ia $i datoreaz rolul nu ai pu#in $ndoielnic de <udec*tor al 0tiin#ei, oralei 0i artei& =r asigurarea !iloso!ic.transcendental a !unda entelor cunoa0terii, ar r +ne $n aer chiar 0i ideea potrivit creia N!iloso!ul ar putea decide asupra =uestiones <uris re!eritoare la preten#iile culturii&&& "ac renun# la ideea c !iloso!ul poate cunoa0te ceva despre cunoa0tere, ce ni eni altcineva nu e $n stare s cunoasc la !el de bine, atunci aceasta $nsea n 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 11 c noi nu ai crede c vocea sa poate pretinde ca ea 0i nu ai ea s !ie ascultat de ceilal#i participan#i la discu#ie& 'r $nse na, a0adar, c noi nu ai crede c e%ist o M etod !iloso!icM, care o!er ex officio !iloso!ilor de pro!esie posibilitatea de a avea opinii interesante, de e%e plu, cu privire la respectabilitatea psihanalizei, legiti itatea legilor niciodat clare, dizolvarea con!lictelor orale, M!unda entareaM contribu#iilor 0colilor de istoriogra!ie sau a criticilor literare 0i a altora ase eneaO 2& $n i presionanta sa lucrare NJriti) der AhilosophieO 5NCritica !iloso!ieiO7, *& *orty dezvolt argu ente eta!iloso!ice ce ne !ac s ne $ndoi de !aptul c !iloso!ia poate $ndeplini $ntr.adevr rolul de plasatoare 0i Kude. ctoare, rol pe care i 1.a acordat aestrul g+ndirii, Jant& C convinge ai pu#in consecin#a pe care *orty o trage de aici: a!ir a#ia potrivit creia !iloso!ia ar trebuie s se dispenseze, o dat cu abandonarea celor dou roluri, 0i de sarcina de Npzitoare a ra#ionalit#iiO& =iloso!ia ar trebui, dac $l $n#eleg bine pe *orty, s plteasc noua sa odestie cu preten#ia de ra#iune, pe care g+ndirea !iloso!ic $ns0i a avut.o de c+nd a aprut pe lu e& B dat cu dispari#ia !iloso!iei, trebuie s se sting 0i convingerea c puterea transcendent, de care noi leg ideea de adevr 0i de necondi#ionat, este o condi#ie necesar a !or elor u ane de convie#uire& $n conceptul )antian de ra#iune !or al 0i di!eren#iat $n sine e g+ndit o teorie a odernit#ii& 'ceasta se caracterizeaz, pe de o parte, prin renun#area la ra#ionalitatea substan#ial a interpretrilor tradi#ionale, eta!izice 0i religioase ale lu ii, iar pe de alt parte, prin $ncrederea $n ra#ionalitatea procedural de la care 0i.au $ pru utat preten#ia de validitate concep#iile noastre Kusti!icate, !ie $n do eniul cunoa0terii obiectivatoare, al $n#elegerii oral.practice, !ie $n cel al evalurii estetice& $ntreb: s depind, oare, acest concept de odernitate, sau un altul ase ntor, de cerin#ele !unda. entaliste de $nte eiere ale teoriei cunoa0teriiP $n cele ce ur eaz, a0 vrea s povestesc doar o istorie, $n care critica pe care o !ace *orty la adresa !iloso!iei $0i gse0te locul cuvenit& Cu siguran# c pe aceast cale controversele nu se vor aplana, dar se vor elucida $n unele

din pre isele pe care acestea le au& Hoi $ncepe cu critica lui Fegel la adresa !unda entalis ului )antian4 ea pune $n locul odului transcendental de $nte eiere un altul, cel dialectic 517& Hoi ur ri apoi critica acestor dou oduri de $nte eiere4 $n pri ul r+nd, autocritica ce decurge pe o linie )antian 0i una hegelian 5274 apoi acea critic ai radical, $ndreptat at+t $ potriva lui Jant, c+t >i $ potriva lui Fegel, a0a cu a !ost ea sus#inut de prag atis 0i !iloso!ia her eneutic 5:7& >nii !iloso!i, 0i nu cei ai nei . 12 Eiirgen Faber as portan#i, rspund acestei situa#ii des!iin#+nd preten#ia de ra#iune pe care !iloso!ia a tot pstrat.o p+n acu 537& (n raport cu aceasta, a0 vrea s apr $n !inal teza con!or creia !iloso!ia, chiar 0i arunci c+nd se retrage din rolul proble atic de plasatoare 0i Kudectoare, poate en#ine . 0i ar trebui s en#in . preten#ia sa de ra#iune $n !unc#iile ai odeste de loc#iitoare 0i interpret 5<7& 517 Codalitatea de $nte eiere dialectic se datoreaz con!runtrii pe care a avut.o Fegel cu odul de $nte eiere transcendental& Aentru succinta ea cercetare e su!icient s a intesc c Fegel e de acord la $nceput cu repro0ul !cut lui Jant, cu c acesta a gsit pur 0i si plu conceptele pure ale ra#iunii $n tabla !or elor Kudec#ii 0i le.a Nadunat istoricO, !r s le $nte eieze& El are datoria de a dovedi c aceste condi#iile a)riori ale posibilit#ii e%perien#ei sunt NnecesareO& N=eno enologiaO lui Fegel vrea s $nlture aceast de!icien# printr.o abordare genetic& El descoper $n re!lec#ia transcendental, pe care Jant a considerat.o o !antastic rsturnare cope ican, ecanis ul unei re$ntoarceri a con0tiin#ei, ce opereaz ereu $n istoria genezei spiritului& 6ubiectul . ce devine con0tient de el $nsu0i 0i cruia i se distrug una dup alta !or ele con0tiin#ei . !ace e%perien#a !aptului c ceea ce $l $nt+ pin la $nceput ca !iin#are.$n.sine poate deveni con#inut doar $n !or ele pe care el $nsu0i le.a trecut $n prealabil obiectului& E%perien#a !iloso!ului transcendental se reitereaz, $n od !iresc, $n devenirea. pentru.sine a $nsinelui& Fegel nu e0te dialectic reconstruc#ia elaborrii acestei e%perien#e repetate, din care iau ereu na0tere structuri ai co ple%e . 0i nu doar !or a con0tiin#ei pe care a investigat.o Jant, ci 0i cunoa0terea aKuns autono , toc ai cunoa0terea absolut ce i.a per is !eno enologului Fegel s asiste la geneza structurilor con0tiin#ei, pe care Jant le.a gsit pur 0i si plu& Fegel se e%pune totu0i unei obiec#ii ase ntoare aceleia pe care el a ridicat.o lui Jant& *econstruc#ia succesiunii !or elor con0tiin#ei nu este $nc nici o dovad pentru necesitatea i anent prin care, se )retinde, una ia na0tere din cealalt& Fegel trebuie s satis!ac acest deziderat prin alte iKloace, 0i anu e sub !or a unei logici4 !ire0te, el $nte eiaz prin aceasta un absolutis cu care supraliciteaz a0teptrile pe care le.a avut Jant de la !iloso!ic NLogicaO lui Fegel pune !iloso!iei sarcina de a conceptualiza $ntr.un od enciclopedic con#inuturile rsp+ndite $n 0tiin#e& Conco itent, Fegel !ace e%plicit teoria odernit#ii, ce era doar inten#ionat $n conceptul )antian de ra#iune, 0i o dezvolt $ntr.o critic a rupturilor pe care le are o 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1: odernitate divizat $n sine& 'cest lucru $ pru ut iar0i !iloso!iei, $n raport cu $ntreaga cultur, un rol de o i portan# at+t actual, c+t 0i istoric& Fegel, dar $nc 0i ai ult elevii si, $0i atrag asupra lor acea suspiciune din care s.a !or at la $nceput i aginea de aestru al g+ndirii :& $ns critica eta!iloso!ic !cut ae0trilor g+ndirii, indi!erent dac se $ndreapt $ potriva absolutis ului hegelian sau $ potriva !unda en.talis ului )antian, este un produs t+rziu& Ea erge pe ur ele unei autocritici, pe care ur a0ii lui Jant 0i Fegel au praticat.o de ult& '0 vrea s a intesc, pe scurt, dou linii ale autocriticii, $ntruc+t a bele se co pleteaz $ntr.o odalitate, $ i pare ie, productiv& 527 Linia criticii aduse transcendentalis ului )antian poate !i caracterizat, !oarte su ar, prin pozi#ia analitic a lui 6tra-son, cea construc.tivist a lui Lorenzen 0i cea criticist a lui Aopper& +ece)tarea analitic* a ini#iativei )antiane se dispenseaz de preten#ia de $nte eiere ulti & Ea renun# $nc de la $nceput la #inta pe care Jant a sperat s.o ating prin deduc#ia conceptelor pure ale ra#iunii din unitatea con0tiin#ei de sine, 0i se li iteaz la sesizarea conceptelor 0i regulilor, ce trebuie s stea la baza oricrei e%perien#e reprezentabile $n enun#uri ele entare& 'naliza se orienteaz ctre condi#iile conceptuale, universale 0i indispensabile, ale unei e%perien#e posibile& =r a $ncerca s o!ere o dovad pentru validitatea obiectiv a acestor presupozi#ii 0i concepte !unda entale, acest tip de analiz pstreaz totu0i o preten#ie universalist& Aentru a o putea rezolva, strategia de $nte eiere transcendental $0i schi b !unc#ia $n sensul unei proceduri de testare& 6iste ului de concepte reconstruit ipotetic, care ar trebui s stea la baza e%perien#ei, nu trebuie s i se o!ere, $n caz c e valid, nici o alternativ inteligibil& "e aceea trebuie ca de !iecare dat c+nd se propune o alternativ, s se arate c aceasta revendic $ntotdeauna ele ente din ipoteza pe care o contest& >n ase enea procedeu de argu entare caut s dovedeasc c pre isele 0i conceptele dese nate ca !iind !unda entale sunt irecuzabile, $n versiunea aceasta, !iloso!ul transcendental cu in#it preia conco itent rolul scepticului, care $ncearc s produc contrae%e ple !alsi!icatoare34 cu alte cuvinte, el se co port ca un o de 0tiin# care.0i testeaz ipotezele& Po%i;ia constructi/ist* $ncearc s echilibreze $n alt od de!icitul de $nte eiere reie0it din perspectiva !iloso!iei transcendentale& Ea recunoa0te din capul locului caracterul conven#ional al organizrii conceptuale !unda entale a propriei noastre e%perien#e, dar se !olose0te $ns, ca iKloc, de o critic constructivist a li baKului pentru o

critic a cunoa0terii<& 'poi sunt 13 Eiirgen Faber as considerate ca !iind $nte eiate conven#iile care au !ost create $ntr.un od co prehensibil4 prin aceasta, !unda entele cunoa0terii sunt ai degrab puse dec+t scoase la iveal& Po%i;ia criticist* pare s o rup co plet cu transcendentalis ul& *enun#area la !unda entele de $nte eiere $n genere ar putea o!eri o solu#ie la trile a lui Ciinchhausen dintre cerc, regresul in!init 0i recursul la certitudinile ulti e;& (deea $nte eierii este $nlocuit cu cea a e%a inrii critice& $ns 0i critica, devenit echivalent al $nte eierii, este un procedeu de care noi nu ne pute servi $ntr.un od lipsit de presupozi#ii& "e aceea, o dat cu discu#ia despre regulile irecuzabile ale criticii, o versiune slab a odului de $nte eiere )antian se re$ntoarce $n curtea interioar a criticis ului9& Ae linia hegelianis ului, loviturile autocriticii decurg $ntr.o anu it privin# paralel& 6.ar putea l uri aceste pozi#ii d+nd e%e plul criticii aterialiste a cunoa0terii !cute de t+nrul Lu)acs, care sustrage naturii preten#ia de $nte eiere a dialecticii 0i o li iteaz la lu ea creat de o 4 d+nd e%e plul practicis ului lui Jarl Jorsch 0i Fans =reyer, ce inverseaz rela#ia clasic dintre teorie 0i pra%is 0i leag reconstruc#ia dezvoltrii sociale de perspectiva interesat a crerii unei stri viitoare a societ#ii4 d+nd, $n cele din ur , e%e plul negativis ului lui 'dorno care vede $ntr.un conte%t cuprinztor al logicii dezvoltrii doar con!ir area !aptului c vraKa unei ra#iuni instru entale, deschis ca totalitate social, nu ai poate !i $ndeprtat& Nu intru aici $n dezbaterea acestor pozi#ii& "estul de interesant e $ns !aptul c ambele linii ale criticii erg !oarte ult $n paralel& =ie c autocritica $ncepe cu $ndoiala asupra deduc#iei transcendentale )antiene sau cu $ndoiala asupra trecerii hegeliene la cunoa0terea absolut, ea se $ntoarce totu0i, de a bele da#i, $ potriva preten#iei c zestrea categorial, respectiv odelul de dezvoltare al !or rii spiritului o enesc, poat !i dovedit ca !iind necesar*6 Constructivis ul, pe de o parte, 0i practicis ul, pe de alt parte, !ac aceea0i $ntoarcere de la postconstruc#ia ra#ional la pra%isul productor, care ar trebui s !ac apoi posibil realizarea teoretic ulterioar a acestui pra%is& Criticis ul 0i negativis ul se $nt+lnesc $n aceea c resping iKlocele de cunoa0tere transcendental 0i dialectic, !olosindu.se, parado%al, de ele& Aute $ncerca s $n#elege aceste dou tentative radicale ale unei nega#ii $n sensul c a bele oduri de $nte eiere nu pot !i abolite !r autocontradic#ie& 'cestei co para#ii $ntre $ncercrile paralele de a li ita preten#iile de $nte eiere dialectic 0i transcendental i se pune $ntrebarea dac nu 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1< cu va punctele slabe ale a belor progra e de $nte eiere n.au !cut dec+t s se adune laolalt, $ntrind rezervele acelor sceptici !a# de $nte eiere, sau dac nu cu va toc ai retragerea de a bele pr#i a scopurilor de onstrative este o condi#ie a !aptului c strategiile reduse de $nte eiere se pot co pleta una pe alta, $n loc s se opun ca p+n acu & 'ici, structuralis ul genetic al lui Eean Aiaget $ i pare c o!er un odel instructiv chiar 0i pentru !iloso!i . dar 0i pentru aceia care vor s r +n a0a cu sunt& Aiaget $n#elege Nabstrac#ia re!le%ivO ca ecanis de $nv#are, care poate e%plica pentru ontogenez trecerea de la un stadiu al cogni#iei la cel ur tor, $n care dezvoltarea cognitiv erge $nspre o $n#elegere descentrat a lu ii& 'bstrac#ia re!le%iv se asea n re!lec#iei transcendentale prin aceea c ea con0tientizeaz, di!eren#iaz 0i reconstruie0te $n stadiul i ediat ur tor al re!lec#iei ele entele formale ascunse $n pri instan# $n con;inutul cunoa0terii, ca sche e de ac#iune ale subiectului cunosctor& 'cest ecanis de $nv#are are o !unc#ie ase ntoare puterii . la Fegel . acelei nega#ii care conserv 0i supri totodat $n od dialectic con!igura#iile con0tiin#ei, de $ndat ce acestea aKung $n contradic#ie cu ele $nsele2& 5:7 Cele 0ase pozi#ii pe care le.a po enit c+nd a vorbit de succesorii lui Jant 0i ai lui Fegel r +n neclintite la o preten#ie a ra#iunii, chiar dac $ntotdeauna prudent dozat . acest lucru $i deosebe0te pe Aopper 0i La)atos de =eyerabend4 pe 'dorno 0i For)hei er de =oucault& Ei ai s)un c+te ceva despre condi#iile inevitabilit#ii unei preten#ii de validitate . ce transcende 0i tri ite dincolo de toate li itrile locale 0i te porale . ale acelor opinii pe care le consider Kusti!icate& 'ceast preten#ie a ra#iunii este aceea pe care o pune $n discu#ie critica adus ae0trilor g+ndirii& 'ceasta este $ns, $n realitate, o pledoarie pentru despr#irea de !iloso!ic Aentru a !ace inteligibil aceast cotitur radical trebuie s discut o alt critic, care se $ntoarce $ potriva lui Jant !i Fegel& 5ilosofia )ragmatist* 0i hermeneutic* $ncep propriu.zis s se $ndoiasc de preten#iile de $nte eiere 0i de auto$nte eiere ale g+ndirii !iloso!ice ai tare dec+t criticii ce succed lui Jant 0i Fegel& Ele prsesc chiar orizontul $n care s.a i0cat !iloso!ia con0tiin#ei $ preun cu odelul ei de cunoa0tere orientat dup perceperea 0i reprezentarea obiectelor& $n locul subiectului izolat care se orienta dup obiecte 0i care, $n re!lec#ie, se trans!or a el $nsu0i $n obiect, a aprut nu nu ai ideea unei cunoa0teri iKlocite lingvistic 0i raportat la ac#iune, ci 0i legtura dintre pra%isul cotidian 0i co unicarea cotidian, $n care sunt cuibrite !acult#ile de cunoa0tere din capul locului inter. 1; Eurgen Faber as subiective 0i cooperante, $n acela0i ti p& Chiar dac aceast legtur se te a.tizeaz ca !or de via# sau ca

lu e a vie#ii, ca pra%is sau ca interac#iune iKlocit lingvistic, ca Koc de li baK sau ca dialog, ca !undal cultural, tradi#ie sau ca istorie a in!luen#elor, ceea ce este hotr+tor este c toate aceste concepte de common sense dob+ndesc un statut care a !ost p+n acu rezervat conceptelor episte ologice !unda entale, !r ca ele s trebuiasc, !ire0te, s !unc#ioneze $n aceea0i anier& "i ensiunile ac#iunii 0i li baKului nu trebuie $ns ast!el ordonate, $nc+t s stea $naintea cogni#iei& Ara%isul cu scop precis 0i co unicarea lingvistic preiau ai degrab un alt rol de strategie conceptual, dec+t acela pe care l.au pri it $n !iloso!ia con0tiin#ei& Ele ai au !unc#ii de $nte eiere doar $n sura $n care, cu aKutorul lor, se respinge ca !iind neKusti!icat nevoia de cunoa0tere a !unda entelor& Ch& 6& Aeirce pune sub se nul $ntrebrii posibilitatea unei $ndoieli radicale, tot a0a cu "ilthey pune la $ndoial posibilitatea unei $n#elegi neutre& Aroble ele se i pun $ntotdeauna doar $n anu ite situa#ii4 ele vin ctre noi ca ceva obiectiv $ntr.o oarecare sur, !iindc nu pute dispune dup plac de $ntregul conte%telor noastre practice de via#& Ca la "ilthey& Noi nu $n#elege o e%presie si bolic !r o pre$n#elegere intuitiv a conte%tului su, cci nu pute trans!or a $n od direct $ntr.o cunoa0tere e%plicit cunoa0terea de !undal a culturii noastre, prezent $ntr.un od neproble atic& Brice rezolvare de proble e 0i orice interpretare depind de o re#ea de presupozi#ii greu de cuprins cu privirea4 iar aceast re#ea, datorit caracterului ei holistic 0i particularist, nu poate !i recuperat de o analiz ce vizeaz universalul& 'ceasta este linia argu enta#iei pe care sunt supuse criticii chiar 0i itul datului, a0adar deosebirea dintre sensibilitate 0i intelect, intui#ie 0i concept, !or 0i con#inut, dar 0i deosebirea dintre Kudec#ile analitice 0i sintetice, dintre a )riori 0i a )osteriori6 'ceast dispari#ie a dualis elor )antiene a inte0te $nc de etacritica lui Fegel4 conte%.tualis ul 0i istoris ul ce sunt legate de acest lucru blocheaz $ns dru ul de $ntoarcere ctre Fegel& C+0tigul $n#elegerilor de tip prag atist 0i her eneutic e clar& Brientarea ctre !acult#ile con0tiin#ei este abandonat $n !avoarea unei orientri $n !unc#ie de obiectivrile ac#iunii 0i li baKului& =i%area $n !unc#ia de cunoa0tere a con0tiin#ei 0i $n !unc#ia de reprezentare a li bii, $n eta!orica vizual a Noglinzii naturiiO, sunt abandonate $n !avoarea unui progra de opinii Kusti!icate, care se e%tinde, prin Gittgenstein 0i 'ustin, asupra $ntregului do eniu al !or#elor ilocu#ionare, se e%tinde a0adar asupra a tot ceea ce poate !i spus . 0i nu doar asupra con#inuturilor vorbirii care stabile0te !apte& N6pune. i cu elO devine cazul special al lui Na vorbi despre elO 8& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 19 6unt, oare, aceste interpretri co patibile doar cu o interpretare a prag atis ului 0i a !iloso!iei her eneutice, ce sugereaz renun#area la preten#ia de ra#iune a g+ndirii !iloso!ice 0i, prin aceasta, despr#irea de !iloso!ia $ns0i . sau ele caracterizeaz o nou paradig , care, de0i $ndeprteaz Kocul entalist de li baK al !iloso!iei con0tiin#ei, nu abrog $ns odalit#ile de $nte eiere, di inuate 0i $nsu0ite la odul autocritic, ale !iloso!iei con0tiin#eiP (n absen#a unor argu ente concludente 0i, $nainte de toate, si ple, eu nu pot rspunde $n od direct la aceast $ntrebare4 !ac $nc o dat un e%curs printr.o e%punere narativ& 537 Car% vroia s anule%e !iloso!ia, pentru a o realiza . era at+t de convins de con#inutul de adevr al !iloso!iei hegeliene, $nc+t a resi #it ca !iind intolerabil discrepan#a tangibil dintre realitate 0i concept, respins de Fegel& Cu totul altceva se asociaz astzi de gestul des)*r;irii de !iloso!ie& "espr#irea de !iloso!ie se petrece $n prezent sub trei !or e ai ult sau ai pu#in surprinztoare& "e dragul si plit#ii, a0 vrea s le nu esc ast!el: !or a terapeutic, !or a eroic 0i !or a salvatoare a despr#irii& Gittgenstein ne.a e%ersat $n conceptul unei !iloso!ii $ntoarse $ntr.un od terapeutic $ potriva ei $nse0i& =iloso!ia $ns0i este boala pe care ea ar trebui c+ndva s.o vindece& =iloso!ii au !cut dezordine printre Kocurile de li baK ce !unc#ioneaz $n via#a de zi cu zi& 'st!el, o !iloso!ie care se des!iin#eaz pe sine $ns0i las $n cele din ur totul a0a cu este4 cci ea scoate sura criticii sale din !or ele de via# practice 0i su!iciente lor $n0ile, $n care se a!l& "ac ar trebui s e%iste un succesor al disprutei !iloso!ii, atunci cercetarea de teren cultural.antropologic este candidatul cu cele ai ulte 0anse: istoria !iloso!iei i se va $n!#i0a c+ndva ca !iind activitatea cea ai greu de $n#eles a a0a.nu i#ilor !iloso!i . a unei ciudate se in#ii, din !ericire oarte& 5Aoate c+ndva *&*orty va !i celebrat ca un Tucidide al unei ast!el de tradi#ii de cercetare, care a putut $ncepe abia dup ce terapia lui Gittgenstein se epuizase&7 $n co para#ie cu despr#irea Quietist a !iloso!ilor cu atitudine terapeutic, nruirea istoriei !iloso!iei 0i a istoriei spiritului, a0a cu au $n!ptuit.o George /ataille 0i Feidegger, pare ai degrab eroic*6 Chiar 0i din aceast perspectiv, !alse obi0nuite de g+ndire 0i de via# se concentreaz $n !or ele supre e ale re!lec#iei !iloso!ice4 $ns rtcirile eta!izicii 0i ale g+ndirii deter inante, care trebuie astzi deconstruite, nu se epuizeaz $n erorile ai pu#in so!isticate ale categoriilor, $n dereglrile pra%isului cotidian4 ele au un caracter epocal& 'ceast despr#ire dra atic de !iloso!ie nu pro ite 12 Eiirgen Faber as pur 0i si plu $nsnto0irea, ci pstreaz ceva din patosul lui Folderlin al unei salvri $n iKlocul celui ai are pericol& Haloarea odului devalorizat de g+ndire !iloso!ic nu trebuie $ns subesti at, ea trebuie s !ac loc unui alt ediu, care !ace posibil revenirea nondiscursiv la i e orialul suveranit#ii sau al !iin#ei&

"espr#irea de !iloso!ie are loc, la odul cel ai discret, $n !or a ei sal/atoare, pentru care pot !i date ca e%e ple c+teva realizri interpretative i portante ale unui neoaristotelis !isurat her eneutic& =ire0te, aceste e%e ple nu sunt $n nici $ntr.un caz clare, cci inten#ia declarat aici e s !ie salvate vechile adevruri& "espr#irea de !iloso!ie se !ace ai degrab $n secret, 0i anu e $n nu ele conservrii ei, adic: debarasat de preten#iile siste atice& "octrinele clasicilor nu ai sunt evocate nici cu titlul de contribu#ie la discutarea proble elor, nici ca bun cultural pregtit sub !or istoric.!ilologic& B asi ilare a te%telor, te%te care ar !i trebuit odat s reprezinte cuno0tin#e, le trateaz pe acestea ai degrab ca pe izvoare ale ilu inrii 0i ale trezirii spirituale& $n sura $n care !iloso!ia conte poran apare $n aceste !or e, ea satis!ace o cerin# ce reie0ise din critica adus aestrului de g+ndire, Jant, $n special la adresa !unda entalis ului teoriei )antiene a cunoa0terii: cu siguran#, ea nu ai revendic, $n raport cu 0tiin#ele, rolul devenit dubios al uneia care indic locul& "irec#iile poststructuraliste, prag atiste t+rzii, neois.toriciste tind ctre o concep#ie $ngust, obiectivist a 0tiin#ei& (n raport cu o cunoa0tere $ndatorat idealurilor de obiectivitate ale 0tiin#ei, ele ar vrea s c+0tige, $nainte de toate, teren pentru s!era unei g+ndiri ce reveleaz 0i treze0te spiritual, $n orice caz nu una care obiectiveaz, g+ndire ce abandoneaz orientarea ctre preten#iile generale 0i criticabile de valabilitate, 0i nu ai vizeaz constituirea consensului $n sensul de rezultate necontroversate, eliber+ndu.se de universul concep#iilor $nte eiate, !r s doreasc $ns s renun#e la autoritatea $n#elegerilor superioare& 'titudinea pe care !iloso!ia, a!lat pe punctul despr#irii, o adopt !a# de 0tiin#e se $nt+lne0te cu diviziunea e%isten#ialist a uncii, a0a cu a !ost ea propagat de la Easpers 0i 6artre p+n la Jola)o-s)i: vizavi de s!era 0tiin#ei stau credin#a !iloso!ic, via#a, libertatea e%isten#ial, itul, educa#ia 0&a& &d& Toate aceste opozi#ii au aceea0i structur, chiar dac este apreciat o dat ai pozitiv, o dat ai negativ . ceea ce Ca% Geber a nu it se ni!ica#ia cultural a 0tiin#ei& =iloso!ii de pe continent $nclin, dup cu se 0tie, spre dra atizarea pericolelor obiectivis ului, $n ti p ce lu ea anglo. sa%on $ntre#ine cu ra#iunea instru ental o rela#ie ai rela%at& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 18 *ichard *orty introduce o variant interesant, opun+nd discursul nor al celui anor al& Itiin#ele instituite ating nor alitatea $n !azele progreselor teoretice recunoscute4 cci atunci se cunosc procedeele prin care pot !i rezolvate proble e 0i aplanate chestiunile controversate& *orty nu e0te ast!el de discursuri discursuri co ensurabile . ne pute baza pe criteriile ce asigur consensul& "iscursurile inco ensurabile sau anor ale e%ist at+ta vre e c+t orientrile !unda entale sunt controversate& "ac aceste dialoguri inco ensurabile nu sunt #inute cu scopul de a trece la nor alitate, ci abandoneaz scopul acordului universal, ul#u indu.se cu speran#a Ndezacordului interesant 0i !ructuosO, adic $ndat ce discursurile anor ale se mul;umesc cu el :nsele, ele pot ob#ine calit#ile pe care *orty le dese na prin cuv+ntul Nedi!yingO& =iloso!ia intr 0i ea, dup ce 0i.a abandonat inten#ia ei de a rezolva proble e, la capitolul acestor dialoguri !or ative& $n versiunea lui *orty, ea $ntrune0te si ultan toate virtu#ile pe care le.a ob#inut printr.o despr#ire de !iloso!ie ce despovreaz terapeutic, printr.una ce dep0e0te eroic 0i printr.una ce treze0te spiritual $ntr.o anier her eneutic: !or#a discret subversiv a inactivit#ii se une0te apoi cu !antezia elitist creatoare de li baK 0i cu $n#elepciunea tradi#iei& "orin#a de !or are se !ace !ire0te pe cheltuiala dorin#ei de adevr: N!iloso!ii !or atori nu vor putea s!+r0i !iloso!ia, ei $ns pot $ piedica ca ea s $nceap s earg pe calea ai sigur a unei 0tiin#eiO 10& 'ceast distribuire de roluri se poate baza cu siguran# pe sim)atie, $n sura $n care elibereaz !iloso!ia de preten#ia e%agerat a pozi#iei de Kudector supre $n chestiunile 0tiin#ei 0i culturii& Eu nu o gsesc totu0i con/ing*toare, $ntruc+t nici o !iloso!ie ce in!or eaz la odul prag atist 0i her eneutic despre li itele ei nu se va putea en#ine $n dialoguri !or atoare dincolo de 0tiin#e, !r s ni ereasc iar0i $n v+rteKul argu enta#iei, adic al discursului $nte eietor& =aptul c nu poate !unc#iona diviziunea e%isten#ialist a uncii sau, spune noi, diviziunea e%clusiv a uncii dintre !iloso!ie 0i 0tiin#, o dovede0te toc ai !elul $n care *orty o $n#elege din perspectiva teoriei discursului& "ac validitatea concep#iilor nu poate !i surat $n ulti instan# dec+t dup acordul dob+ndit $ntr.un od argu entativ, atunci tot ceea ce ar putea reprezenta pentru noi un otiv de dezbatere st pe un !unda ent !ragil din punctul de vedere al validit#ii sale& "ac $ns, sub pa0ii participan#ilor la argu enta#ie, terenul acordului otivat ra#ional este ai pu#in instabil arunci c+nd e vorba de o dezbatere de idei $n !izic dec+t $n oral sau estetic, a0a cu o dovede0te teoria poste piric a 0tiin#ei, atunci e ai ult o chestiune de grad !aptul c nor alizarea discursurilor nu se o!er ca un criteriu selectiv pentru deosebirea dintre 0tiin# 0i dialogul !iloso!ic !or ator&
20

Eiirgen Faber as 5<7 'cele tradi#ii de cercetare care $ntruchipeaz e%tre de clar ele entul !iloso!ic din*untrul 0tiin#elor au !ost $ntotdeauna suprtoare pentru aprtorii diviziunii e%clusive a uncii& Car%is ul 0i psihanaliza trebuie s !ie de aceea pseudo0tiin#e, care se !ac vinovate de un a estec hibrid $ntre discursuri nor ale 0i anor ale, deoarece ele nu se supun diviziunii deKa postulate a uncii . acest lucru apare at+t la *orty, c+t 0i la Easpers& "up cuno0tin#ele ele de istorie a 0tiin#elor sociale 0i a psihologiei, aceste dou puncte de vedere sunt $ns

e%e plare4 ele caracterizeaz !oarte bine tipul de teorie prin care se $nte eiaz noi tradi#ii de cercetare& Ceea ce e valabil pentru =reud, e valabil $n aceste discipline pentru to#i teoreticienii deschiztori de dru uri, de e%e plu pentru "ur)hei , G&F& Cead, Ca% Geber, Aiaget 0i Cho s)y& To#i ace0tia au introdus $ntr.o situa#ie special de cercetare, dac cuv+ntul are un sens, o idee genuin !iloso!ic ca un principiu e%ploziv& =unc#ia creatoare de si pto a re!ulrii, !unc#ia creatoare de solidaritate a divinului, !unc#ia creatoare de identitate a prelurii de roluri, odernizarea ca ra#ionalizare social, descentrarea ca ur are a abstrac#iei re!le%ive a ac#iunilor, achizi#ia lingvistic ca activitate creatoare de ipoteze . !iecare din aceste e%presii.cheie reprezint o idee !iloso!ic dar, $n acela0i ti p, 0i o pozi#ie interogativ care, de0i este elabo.rabil din punct de vedere e piric, e totu0i universalist& "e aici se e%plic de ce toc ai aceste ini#iative teoretice au dat na0tere $n od constant la contraatacuri e pirice& 'cestea sunt cicluri ale istoriei 0tiin#ei, care $ns nu pledeaz absolut deloc $n !avoarea !aptului c aceste discipline tind ctre un punct de convergen# 0tiin#i!ic unitar4 ele pledeaz ai degrab pentru tendin#a 0tiin#elor u anului de a deveni !iloso!ice, dec+t pentru tendin#a de victorie a ini#iativelor obiectiviste, ase eni neuro!iziologiei, copilul inune al !iloso!iei analitice& Evident, asupra acestei chestiuni nu se pot !ace, $n cel ai bun caz, dec+t presupuneri sugestive& $n caz c aceast perspectiv nu induce $n eroare, nu e total deplasat s $ntreb dac nu cu va !iloso!ia ar putea schi ba, $n raport cu unele 0tiin#e, rolul de plasatoare ?P@a6t%anweiserA . de nesus#inut . cu rolul de loc#iitoare ?Plal%halterA . loc#iitoare a teoriilor e pirice cu puternice preten#ii universaliste, ctre care s.au av+ntat ereu in#ile creatoare din disciplinele particulare& 'cest lucru e valabil $nainte de toate pentru 0tiin#ele ce procedeaz reconstructiv, care se re!er la cunoa0terea preteoretic a subiec#ilor ce Kudec, ac#ioneaz 0i vorbesc $ntr.o anier co petent, dar 0i la tradi#ionalele siste e culturale de cunoa0tere, pentru a clari!ica baza presupus universal de ra#ionalitate a e%perien#ei 0i Kudec#ii, 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
21

ac#iunii 0i $n#elegerii lingvistice& 'ici ne.ar putea !i de !olos odalit#ile de $nte eiere care nu ai sunt preten#ioase din punct de vedere transcendental 0i dialectic4 ele sunt $nc !ructuoase pentru ipotezele de reconstruc#ie ce sunt apte s !ie elaborate pe ai departe $n conte%te e pirice& E%e ple ale antrenrii !iloso!iei $n cooperarea 0tiin#i!ic vd peste tot acolo unde !iloso!ii sunt angaKa#i la o teorie a ra#ionalit#ii, !r a ridica preten#ii !unda ental iste sau chiar larg.absolutiste& Ei lucreaz ai degrab cu con0tiin#a !ailibilist c ceea ce se a0tepta odat doar de la !iloso!ie, pute spera acu s ob#ine de la coeren#a !ericit a di!eritelor !rag ente teoretice& "in punctul de vedere al propriilor ele interese de cercetare, observ c ase enea cooperri apar $ntre teoria 0tiin#ei 0i istoria 0tiin#ei, $ntre teoria actelor de vorbire 0i di!erite ini#iative ale prag aticii e pirice a li baKului, $ntre teoria argu entrii in!or ale 0i di!erite ini#iative de cercetare a argu entrilor naturale, $ntre etica cognitivist 0i psihologia dezvoltrii con0tiin#ei orale, $ntre teoria !iloso!ic a ac#iunii 0i cercetarea ontogenezei co peten#elor de ac#iune& "ac e adevrat c !iloso!ia intr $ntr.o ase enea diviziune a uncii nee%clusiv cu 0tiin#ele u anului, atunci se pare c ea de.abia acu $0i pune $n Koc identitatea& *& 6pae ann insist nu !r dreptate pe !aptul c Norice !iloso!ie ridic o preten#ie practic 0i una teoretic de totalitate& ' nu ridica o ase enea preten#ie $nsea n a nu !ace !iloso!ieO12& E indiscutabil c o !iloso!ie care se strduie, chiar dac a!lat $ntr.o diviziune a uncii, s clari!ice !unda entele ra#ionale ale cunoa0terii, ac#iunii 0i vorbirii, pstreaz $ntotdeauna un raport te atic cu $ntregul& Ce s.a $nt+ plat $ns cu teoria odernit#ii, cu acel acces la $ntregul culturii pe care Jant 0i Fegel $l asiguraser !olosindu.se de conceptul de ra#iune !ie !ondator, !ie absolutiza P A+n la lucrarea lui Fusserl NCriza 0tiin#elor europeneO, !iloso!ia a derivat din !unc#ia ei de Kudectoare supre 0i !unc#iile de orientare& "ac ea $ns renun# la rolul de Kudector at+t $n chestiunile culturii, c+t 0i $n cele ale 0tiin#ei, s nu renun#e ea, oare, 0i la raportul cu totalitatea pe care ar !i trebuit s se poat baza $n calitate de Npzitoare a ra#ionalit#iiOP Lucrurile stau $ns $n privin#a $ntregului culturii a0a cuiT& stau 0i $n privin#a 0tiin#elor: cultura nu are nevoie de nici o $nte eiere 0i de nici o $ncadrare& $n odernitate, $ncep+nd cu sec& al RH(((.lea, ea 0i.a elaborat acele structuri de ra#ionalitate, pe care Ca% Geber 0i E il Las) le.au identi!icat ca s!ere valorice culturale& B dat cu 0tiin#a odern, cu dreptul pozitiv 0i eticile laice conduse de principii, cu o art devenit autono 0i cu o critic a artei institu. 22 Eiirgen Faber as #ionalizat s.au cristalizat, !r contribu#ia !iloso!iei, trei o ente ale ra#iunii& Chiar 0i !r instruirea o!erit de critica ra#iunii, !iii 0i !iicele odernit#ii $nva# cu s $ part tradi#ia cultural, sub unul din aceste aspecte ale ra#ionalit#ii, $n chestiuni de adevr, $n chestiuni de dreptate 0i de gust, 0i s continue s se !or eze& 'cest lucru se vede $n interesantele procese de divizare& Itiin#ele resping $ncetul cu $ncetul ele entele de interpretare totalizatoare a lu ii 0i abandoneaz interpretarea naturii 0i istoriei $n $ntregul lor& Eticile cognitiviste e%clud proble ele legate de o via# bun Sdes guten LebensT 0i se concentreaz asupra aspectelor strict deontice, capabile s !ie generalizate, $n a0a !el $nc+t din ideea de bine ai r +ne doar ideea de echitate Sdas GerechteT&

(ar o art devenit autono cere cu insisten# o relie!are din ce $n ce ai pur a e%perien#ei estetice !unda entale pe care subiectivitatea descentrat, care a abandonat structurile de spa#iu 0i ti p ale vie#ii cotidiene, o !ace $n contact cu sine $ns0i . subiectivitatea se elibereaz aici de conven#iile percep#iei de zi cu zi 0i ale activit#ii ce ur re0te un scop, de i perativele uncii 0i ale utilului& 'ceste i presionante unilateralizri ce poart se ntura odernit#ii nu au nevoie de !unda entare 0i Kusti!icare4 ele creeaz $ns proble e ale iKlocirii& Cu poate ra#iunea, despr#it $n o entele sale, s.0i pstreze unitatea $n interiorul do eniilor culturale, 0i cu pot culturile de speciali0ti, ce s.au retras $n !or ele esoterice superioare, s ai aib vreo legtur cu pra%isul co unicativ cotidianP B g+ndire !iloso!ic ce nu a $ntors spatele ra#ionalit#ii 0i care nu s.a dispensat $nc de o analiz a condi#iilor necondi#ionatului se vede con!runtat cu aceast dubl necesitate a iKlocirii& Aroble ele legate de iKlocire apar $n pri ul r+nd $n s!erele 0tiin#ei, oralei 0i artei& Tot aici apar 0i contra i0cri& 'st!el, ini#iativele neobiec.tiviste de cercetare din interiorul 0tiin#elor u anului valori!ic 0i punctele de vedere ale criticii orale 0i estetice, !r $ns a pri eKdui pri atul chestiunilor legate de adevr& /unoar, discu#ia despre etica responsabilit#ii 0i a convingerii orale SGesinnungsethi)T, dar 0i puternica aten#ie acordat otivelor utilitariste dinuntrul eticilor universaliste pun $n Koc punctele de vedere ale calculrii de consecin#e 0i ale interpretrii nevoii, puncte de vedere ce stau $n do eniul de valabilitate al cognitivului 0i al e%presivului& 'rta avangardist este caracterizat, $n cele din ur , prin si ultaneitatea ciudat a orientrilor realiste 0i angaKate politic 0i a continurilor autentice ale odernit#ii clasice, ce !cuser posibil obstina#ia esteticului4 o dat cu arta realist 0i angaKat ies din nou $n relie!, la nivelul bog#iei de !or e pe care le.a eliberat avangarda, o entele cognitivului 0i ale oral.practicului& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 23 Aare ca 0i cu $n aceste contra i0cri o entele ra#iunii radical di!eren#iate ar !i vrut s tri it la o unitate ce poate !i ob#inut doar dincoace de culturile de speciali0ti, a0adar $n via#a cotidian 0i nu dincolo, $n te eiurile 0i abisurile !iloso!iei clasice a ra#iunii& $n pra%isul co unicativ cotidian trebuie oricu s se a estece interpretri cognitive, a0teptri orale, e%presii 0i evaluri& Arocesele de $n#elegere din lu ea vie#ii au nevoie de aceea de o tradi#ie cultural de mare an/ergur*, 0i nu doar de binecuv+ntrile 0tiin#ei 0i tehnicii& =iloso!ia 0i.ar putea actualiza ast!el raportul ei cu totalitatea printr. un rol de interpret $ntoars ctre lu ea vie#ii& Ea ar putea aKuta cel pu#in la punerea din nou $n i0care a Kocului !i%at dintre cognitiv.instru ental cu oral.practicul 0i estetic.e%presivul, ase eni unui dispozitiv !oarte !ragil care s.a $n#epenit12& Aute cel pu#in nu i proble a $n !a#a creia se va a!la !iloso!ia atunci c+nd va renun#a la rolul de Kudector, supraveghetor al culturii, $n !avoarea unuia de interpret iKlocitor& Cu pot, oare, s!erele 0tiin#ei, oralei 0i artei, $ncapsulate $n culturile de speciali0ti, s !ie deschise 0i, !r a le 0tirbi propria ra#ionalitate, s !ie puse $n legtur cu tradi#iile srcite ale lu ii vie#ii, ast!el $nc+t o entele separate ale ra#iunii s se regseasc $ntr.un nou echilibru $n pra%isul co unicativ cotidianP Critica ae0trilor g+ndirii ar putea s trezeasc pentru ulti a oar ne$ncrederea !a# de ei 0i s $ntrebe ce i.a $ndrept#it pe !iloso!i s #in locul nu nu ai $n interiorul siste ului 0tiin#ei unor strategii teoretice preten#ioase, ci s.0i o!ere $n plus, $n e%terior, serviciul lor de traductori pentru o iKlocire $ntre lu ea cotidian 0i o odernitate cultural, ce s.a retras $n do eniile ei autono e& Cred c toc ai !iloso!ia prag atist 0i her eneutic rspunde la aceast $ntrebare, acord+nd autoritate episte ic co unit#ii acelora care coopereaz 0i vorbesc unii cu al#ii& 'cest pra%is co unicativ cotidian !ace posibil o $n#elegere orientat $n !unc#ie de preten#iile de valabilitate . iar acest lucru ca singur alternativ la o in!luen#are reciproc, ai ult sau ai pu#in puternic& "eoarece preten#iile de valabilitate pe care noi le leg $n discu#ie de convingerile noastre #intesc dincolo de conte%tul acestuia, deoarece ele tri it dincolo de orizontul te poral 0i spa#ial li itat, orice $n#elegere vizat sau reprodus la odul co unicativ trebuie s se spriKine pe un poten#ial de te eiuri atacabile, dar totu0i te eiuri& Te eiurile sunt !cute dintr.un aterial special4 ele ne !or#eaz s lu atitudine printr.un "a sau Nu& 'st!el, $n condi#iile ac#iunii orientate pe $n#elegere apare un !actor de necondi#ionare& (ar acest !actor este acela care deosebe0te valabilitatea pe care noi o revendic pentru concep#iile noastre
24

Eiirgen Faber as de valabilitate social a pra%isului naturalizat1:& Ceea ce noi consider Kusti!icat este, din perspectiva pri ei persoane, o chestiune de $nte eiere 0i nu o !unc#ie a obi0nuin#elor de via#& "e aceea e%ist un interes !iloso!ic N$n a vedea $n practicile noastre sociale de Kusti!icare ai ult dec+t doar pur 0i si plu ase enea practiciO 13& 'cela0i interes e%ist 0i $n $ncp#+narea cu care !iloso!ia struie pe rolul de pzitoare a ra#ionalit#ii . un rol care produce, dup cuno0tin#ele ele, ai ult suprare 0i care, cu siguran#, nu ai privilegiaz $n raport cu ni ic&

Note

M Jant, 8ritica ra;iunii )ure, /998&

B :

*& *orty, 1er S)iegel der 2atur, =! , 1821, p& 323 0i ur & *orty para!razeaz aprob+nd o Kudecat a lui Eduard Ueller: NFegelianis ul a prezentat !$loso!ia ca pe o disciplin care a desv+r0it, dar a 0i $nghi#it celelalte discipline, $n loc s le :ntemeie%e6 Ae deasupra, el a trans!or at !iloso!ia $n ceva !oarte popular, i portant 0i interesant, pentru a ai putea !i cu adevrat pro!esional4 el cerea de la pro!esorii de !iloso!ie s $ntruchipeze spiritul lu ii, 0i nu doar s lucreze $n s)ecialitatea lorO& 51821, p& 1<:7& 3 G& 6chonrich, .ategorien und trans%endentale 4rgumentation, =! & 1821, Jap& (H, 1224 '& /ittner, 4rt -Trans%endental-m Fandbuch philosophischer Grundbegri!!e, voi& <, Cunchen, 1893, p& 1<23& < C& =& Geth ann, *& Fegsel ann, 1as Problem der 7egriindung %wischen 1e%isionismus und 5undamentalismus, $n U& allge & G& Theorie H(((, 1893, p& :32 0i ur & ; F& 'lbert, Traktat tiber kritische 0ernunft, Tubingen 189<& 9 F& Len), Philoso)hische $ogikbegrundung und rationaler .riti%ismus, $n Ueitschri!t !ur philosophische =orschung, 23, 1890, p& 12: 0i ur & 2 Th& Jesserling, Entwicklung und Widers)ruch6 Ein 0ergleich %wischen Piagets genetischer Erkenntnistheorie und Hegels 1ialektik, =! & 1821& 8 *orty 518217, 302& $n original apare ast!el: Nsaying so ething &&& is not al-ays saying ho- things areO 5Na spune ceva&&& nu $nsea n $ntotdeauna a spune cu stau lucrurileO7 CPhiloso)h( and the ,irror of2ature, Arinceton 1898, p& :917& 10 *orty 518217, p& 312& O *& 6pae ann, 1er Streit der Philoso)hen, $n F& Liibbe 5editor7, Wo%u Philoso)hieD, /ln& 1892, p& 8;& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 2< 12 E& Faber as, 1ie moderne . ein un/ollendetes Pro<ekt, $n E& Faber as Jleine politische 6chri!ten (.(H, =! 1821, p& 333 0i ur & 1: Con!or E& Faber as, Theorie des kommunikati/en Handelns, voi& 1, =! 1981! p2 188 &i ur & 19 4orty 518217, p& 322&

((& Itiin#e sociale reconstructive versus 0tiin#e sociale co prehensiveL


Obser/a;ii introducti/e
Aer ite#i. i s $ncep cu o observa#ie personal& 'tunci c+nd, $n 18;9, a prezentat pentru pri a oar teza con!or creia 0tiin#ele sociale nu trebuiau s renun#e la di ensiunea her eneutic a cercetrii lor, cci proble a $n#elegerii putea !i supri at nu ai cu pre#ul unor denaturri, .a con!runtat cu dou tipuri de obiec#ii1& Ari a consta $n insisten#a asupra !aptului c her eneutica nu este o chestiune de etodologie& Fans.Georg Gada er arat c proble a $n#elegerii se pune $n pri instan# $n conte%te ne0tiin#i!ice, !ie $n via#a de zi cu zi, $n istorie, art 0i literatur, !ie $n contactul cu tradi#iile& Fer eneutica !iloso!ic ar avea, deci, sarcina de a elucida procesele obi0nuite de $n#elegere, ea nu ar consta $n procedeul sau $ncercarea siste atic de a aduna 0i analiza date& Gada er $n#elege N etodaO ca pe ceva opus NadevruluiO4 adevrul nu poate !i atins dec+t printr.un pra%is al $n#elegerii, inteligent 0i $ndelung e%ersat& Ca activitate, her eneutica este $n cel ai bun caz o art, dar niciodat o etod . iar $n raport cu 0tiin#ele, ea este o !or# subversiv ce se sustrage oricrui acces siste atic 2& 'l doilea tip de obiec#ii provenea de la sus#intorii curentului principal al 0tiin#elor sociale, care aduceau o obiec#ie co ple entar& Ei a!ir au c proble a interpretrii st $n isti!icarea ei& L Arelegere #inut cu prileKul unei con!erin#e, organizate de *& /ellah, N& Faan 0i A& *abino-, cu te a ,oralit( and the Social Sciences, /er)eley, artie 1820& Traducerea din englez se datoreaz lui Ca% Looser& ' aprut pri a oar $n N& Faan, *& N& /ellah, A& *abino-, C& 6ullivan 5editori7, Social Science as ,oral In=uir(, NeVor), 182:, pp& 2<1.290& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
27

Nu e%ist proble e universale de interpretare, ci nu ai proble e particulare ce pot !i rezolvate cu tehnici nor ale de cercetare& B opera#ionalizare atent a ter enilor teoretici, adic testele de valabilitate 0i $ncredere ale instru entelor, ar putea $ piedica in!luen#e necontrolate, care alt!el, din co ple%itatea neanalizat 0i di!icil de utilizat a li bii uzuale 0i a vie#ii cotidiene, ar aKunge s !ie cercetate& $n controversa de la iKlocul anilor M;0, her eneutica a !ost !ie trans!or at $n od e%agerat $ntr.un substitut

!iloso!ic al ontologiei heideggeriene, !ie trivializat ca proble secundar a di!icult#ilor de surare& 'ceast constela#ie s.a schi bat de atunci $n od si #itor& 'rgu entele principale ale her eneuticii !iloso!ice au !ost acceptate pe scar larg, nu $ns ca doctrin !iloso!ic, ci ca paradig de cercetare :n cadrul 0tiin#elor sociale, $nainte de toate $n cadrul antropologiei, sociologiei 0i psihologiei sociale& Aaul *abino- 0i Gillia 6ullivan au nu it asta Nturnura interpretativO:& $n decursul anilor M90, ai ulte tendin#e din cadrul dar 0i din a!ara lu ii acade ice au avantaKat ptrunderea paradig ei de interpretare& Aer ite#i. i s v a intesc c+teva dintre ele& ' e%istat, $n pri ul r+nd, dezbaterea dintre Aopper 0i Juhn 0i ascensiunea unei teorii poste piriste a 0tiin#ei4 ele au !ost cele care au zguduit autoritatea pozitivis ului logic 0i au distrus prin aceasta viziunea unei 0tiin#e no ologice, 5 ai ult sau ai pu#in7 uni!icate& B consecin# a acestui !apt este 0i utarea greut#ii, $n cadrul istoriei 0tiin#ei, de pe construc#iile nor ative pe ini#iativele ai sensibile din punct de vedere her eneutic& ' devenit vizibil e0ecul 0tiin#elor sociale conven#ionale care nu.0i puteau respecta pro isiunile teoretice 0i practice& Cercetarea sociologic nu era $n stare s $ndeplineasc standardele, a0a cu au !ost ele stabilite, de e%e plu, prin teoria cuprinztoare a lui Aarson4 teoria econo ic )eynesian a e0uat pe planul politic al surilor concrete4 $n psihologie a e0uat preten#ia universal de e%plicare a teoriei $nv#rii . ea servise ca e%e plu de parad pentru o 0tiin# e%act a co porta entului& 'ceasta a deschis dru ul ctre ini#iative alternative ce s.au edi!icat pe baza !eno enologiei, a lui Gittgenstein din perioada lui t+rzie, a her eneuticii !iloso!ice, a teoriei critice 0&a& &d& 'ceste ini#iative se reco and pur 0i si plu prin aceea c o!er alternative la un obiectivis predo inant . 0i nu at+t de ult pe baza superiorit#ii lor recunoscute 3& 6.au i pus apoi dou ini#iative oarecu de succes, care au o!erit un e%e plu pentru un tip interpretativ al 0tiin#elor sociale: structuralis ul din antropologie, din lingvistic 0i . ai pu#in convingtor . din sociologie4 0i
28

Eiirgen Faber as structuralis ul genetic din psihologia dezvoltrii . un odel ce pare pro i#tor pentru analiza revolu#iei sociale, a dezvoltrii concep#iilor despre lu e, a siste elor orale de credin# 0i a siste elor Kuridice& B alt tendin# ce erit a intit a !ost i0carea neoconservatoare din ediul !iloso!ic ce a atras dup sine, printre cercettorii din 0tiin#ele sociale, o schi bare a pre iselor de !undal& Ae de o parte, a e%istat o anu it re$nsu!le#ire a ini#iativelor biologiste, care au !ost discreditate ti p de ai ulte decenii din otive politice 5de e%e plu, sociobiologia 0i cercetarea genetic a inteligen#ei7, pe de alt parte, o re$ntoarcere la relativis , la istoris , la e%isten#ialis 0i la nietzscheanis ul de toate tipurile, o schi bare co plet a strii de spirit ce s.a e%tins de la disciplinele ai dure, cu ar !i teoria 0tiin#ei 0i lingvistica, p+n la do eniile ai !ragile ale cercetrii din 0tiin#ele u ane, p+n la critica literar, ideologia arhitecturii 0&a& &d& ' bele tendin#e sunt e%presia aceluia0i si pto , e%pri at prin credin#a larg rsp+ndit con!or creia cultura o eneasc prezint trsturi universale ce se e%plic ai degrab prin natura o ului dec+t prin in!rastructura ra#ional a cunoa0terii, ac#iunii 0i li bii o ene0ti, adic a culturii $nse0i&

1ou* modalit*;i de utili%are a limba<ului


Aer ite#i. i la $nceput s l uresc ce $n#eleg eu prin her eneutic& =iecare e%presie cu sens . !ie ea o e%pri are 5verbal sau nonverbal7, un arte!act oarecare cu ar !i un instru ent, o institu#ie sau un docu ent o!icial . poate !i identi!icat printr.o atitudine bi!ocal at+t ca eveni ent ce poate !i observat, c+t 0i ca o obiectivare a se ni!ica#iei ce poate !i $n#eleas& Aute descrie, e%plica sau anticipa un zgo ot ce corespunde unui sunet al unei propozi#ii rostite, !r car s ave idee despre se ni!ica#ia acestei e%pri ri& Aentru a sesiza 50i !or ula7 se ni!ica#ia ei, trebuie s particip la c+teva ac#iuni co unicative 5reale sau i aginate7, $n decursul crora propozi#ia rostit s !ie ast!el !olosit $nc+t ea s !ie $n#eleas de ctre vorbitorii, asculttorii 0i de ctre al#i e bri, $nt+ pltori prezen#i, ai aceleia0i co unit#i lingvistice& *ichard *orty prezint un caz li it: NChiar dac a putea anticipa ce sunete va scoate co unitatea de cercettori din anul 3000, n.a !i totu0i $n stare s lu parte la discu#ia lorO<& Bpozi#ia dintre Na prezice co porta entul lui lingvistic viitorO 0i Na lua parte la discu#ia lorO tri ite la o di!eren# i portant $ntre dou odalit#i di!erite ale utilizrii li baKului& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
29

Bri s)une ce e ca%ul sau ceea ce nu e ca%ul, ori s)une ce/a altuia, ast!el $nc+t el :n;elege ce se s)une6 "oar al doilea od de utilizare a li baKului este legat interior sau conceptual de condi#iile co unicrii& ' spune cu stau lucrurile nu depinde $n od necesar de !elul co unicrii, !cute sau cel pu#in i aginate4 nu e nevoie s se E*c* vreun enun#, adic s se realizeze un act de vorbire& $n loc de aceasta $#i po#i spune #ie $nsu#i NpO sau s g+nde0ti si plu Nc pO& "i potriv, a $n#elege ce spune cineva cere participarea la ac#iunea co unicativ& Trebuie s e%iste o situa#ie lingvistic 5sau trebuie cel pu#in i aginat7 $n care vorbitorul, discut+nd cu un asculttor des)re ceva, spune ceea ce el vizeaz& $n cazul utilizrii pur cognitive, neco unicative, a li baKului este i plicat, a0adar, doar o rela#ie !unda ental4 s o nu i rela#ia dintre propozi#ii 0i ceva din lu e, NdespreO care propozi#iile enun# ceva& "i potriv, dac li ba e utilizat $n scopul $n#elegerii cu cineva 5!ie chiar 0i nu ai pentru a stabili $ncheierea unei disensiuni7, atunci e%ist trei ase enea rela#ii: e%pri +ndu.0i

prerea, vorbitorul co unic cu un alt e bru al co unit#ii sale lingvistice des)re ceva din lu e& Episte ologia se ocup doar cu aceast din ur rela#ie dintre li b 0i realitate, $n ti p ce her eneutica trebuie s se ocupe si ultan de $ntreita rela#ie a unei e%pri ri, ce serve0te a7 ca e%presie a inten#iei unui vorbitor, b7 ca e%presie pentru producerea unei rela#ii interpersonale $ntre vorbitor 0i asculttor 0i c7 ca e%presie despre ceva din lu e& Brice $ncercare de clari!icare a unei e%presii lingvistice ne o!er o a treia rela#ie, intralingvistic, anu e aceea dintre o e%pri are dat 0i ul#i ea tuturor e%pri rilor ce ar putea !i !cute $n aceea0i li b& Fer eneutica prive0te li ba, a0a.spun+nd, la lucru, adic $n !elul $n care este de participan#i $n scopul de a aKunge la o :n;elegere co un asupra unui lucru sau la o )*rere co un& Ceta!ora plastic a unui observator care Nprive0teO ceva, n.ar trebui totu0i s pun $n u br !aptul c li ba utilizat per!or ativ este inserat $n rela#ii ce sunt ai co plicate dec+t si pla rela#ie de tipul NdespreO 50i tipului ei asociat de inten#ii7& 'tunci c+nd vorbitorul spune ceva $n conte%tul de zi cu zi, el se raporteaz nu doar la ceva din lu ea obiectiv 5ca totalitate a ceea ce ar putea !i sau nu ar putea !i cazul7, ci $n acela0i ti p 0i la ceva din lu ea social 5ca totalitate a rela#iilor interpersonale, reglate Kuridic7 0i la ceva din lu ea proprie, subiectiv a vorbitorului 5ca totalitate a tririlor ani!estabile, la care el are un acces privilegiat7& $n acest !el se prezint intentione recta $ntreita cone%iune dintre e%pri are 0i lu e, adic din perspectiva vorbitorului 0i a asculttorului&
30

Eiirgen Faber as 'ceast cone%iune poate !i analizat 0i intentione obli=ue, din perspectiva lu ii vie#ii sau pe !undalul practicilor 0i pre iselor co une, $n care orice co unicare particular e discret inserat din capul locului& Arivit din aceast perspectiv, li ba $ndepline0te trei !unc#ii: a7 aceea a reproducerii culturale sau a prezentualizrii tradi#iilor 5din aceast perspectiv 0i.a dezvoltat Gada er her eneutica sa !iloso!ic7, b7 aceea a integrrii sociale sau a coordonrii planurilor a di!eri#i actori $n interac#iunea social 5din aceast perspectiv a dezvoltat eu o teorie a ac#iunii co unicative7, 0i c7 aceea a socializrii sau a interpretrii culturale a nevoilor 5din aceast perspectiv a elaborat G&F& Cead psihologia sa social7& '0adar, $n vre e ce utilizarea cognitiv, neco unicativ a li bii pretinde clari!icarea rela#iei dintre propozi#ie 0i situa#ia de !apt, !ie ea $n conceptele inten#iilor corespunztoare, ale atitudinilor propozi#ionale, ale direc#iilor de adaptare 0i ale condi#iilor de realizare, utilizarea co unicativ a li baKului ne pune proble a !elului $n care aceast rela#ie este legat $n od inti de celelalte dou rela#ii 5Na !i e%presia a cevaO 0i Na $ prt0i ceva cu cinevaO7& 'ceast proble poate !i elucidat, a0a cu a artat deKa $n alt loc, prin no#iunile de lu i ontologice 0i deontologice, de preten#ii de valabilitate, de luri de pozi#ie prin "a sau Nu, 0i prin no#iunea de condi#ii ale consensului otivat ra#ional& Aute $n#elege acu de ce Na spune ceva cuivaO 0i Na $n#elege ce se spuneO se bazeaz pe pre ise ult ai e%igente 0i ai co ple%e dec+t si plul Na spune 5sau a g+ndi7 ce e cazulO& Cine observ sau crede c NpO, sau cine inten#ioneaz ca NpO s se realizeze, adopt o atitudine obiecti/atoare !a# de ceva din lu ea obiectiv& "i potriv, cine particip la procesele de co unicare, spun+nd ceva 0i $n#eleg+nd ce se spune . !ie aceasta o prere ce e redat*, o constatare ce e f*cut*, o pro isiune sau o co and ce e dat*" !ie inten#iile, dorin#ele, senti entele 0i dispozi#iile ce sunt ex)rimate ' acela adopt $ntotdeauna o atitudine)erformati/*6 'ceast atitudine $ngduie schi bul $ntre persoana a treia, sau atitudinea obiectivatoare, persoana a doua, sau atitudinea con!or regulei, 0i pri a persoana, sau atitudinea e%presiv& 'titudinea per!or ativ per ite o orientare reci)roc* $n !unc#ie de preten#iile de valabilitate 5adevr, corectitudinea nor ativ, autenticitate7, pe care vorbitorul le ridic a0tept+nd din partea asculttorului o luare de pozi#ie prin "a sau Nu& 'ceste preten#ii provoac o evaluare critic, pentru ca recunoa0terea intersubiectiv a unei preten#ii s poat servi ca baz pentru un consens otivat ra#ional& $n sura $n care vorbitorul 0i asculttorul se $n#eleg unul cu altul printr.o atitudine 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* :1 per!or ativ, ei iau parte si ultan la acele !unc#ii ce $ndeplinesc ac#iunile lor co unicative pentru reproducerea lu ii co une a vie#ii&

Inter)retarea >i obiecti/itatea :n;elegerii


"ac co par acu atitudinea celei de.a treia persoane a acelora care spun pur 0i si plu cu stau lucrurile 5aceasta este printre altele atitudinea oa enilor de 0tiin#7, cu atitudinea acelora care caut s $n#eleag ceea ce li se spune 5aceasta este printre altele atitudinea interpre#ilor7, vo vedea atunci consecin#ele etodologice ale unei di ensiuni her eneutice de cercetare& Aer ite#i. i s re!er la trei dintre cele ai i portante i plica#ii ale procedeului her eneutic& $n pri ul r+nd, interpre#ii renun# la superioritatea pozi#iei privilegiate a observatorului, $ntruc+t ei $n0i0i, cel pu#in virtual, sunt i plica#i $n negocierile asupra sensului 0i valabilit#ii e%pri rilor& Lu+nd parte la ac#iunile co unicative, ei accept principial acela0i statut cu al acelora pe care vor s.i $n#eleag prin e%pri rile lor& Ei nu sunt i uni la lurile de pozi#ie prin "a sau Nu ale subiec#ilor sau ale nespeciali0tilor, ci se i plic $ntr.un proces de critic reciproc& $n cadrul unui proces de $n#elegere .virtual sau actual ., nu e decis $n od aprioric

cine pe cine trebuie s $nve#e& $n al doilea r+nd, interpre#ii, adopt+nd o atitudine per!or ativ, nu renun# doar la pozi#ia de superioritate vizavi de do eniul lor de obiecte, ci, $n plus, ei se $ntreab cu pot !ace !a# dependen#ei de conte%t a interpretrii lor& Ei nu pot !i siguri din capul locului c at+t ei $n0i0i c+t 0i persoanele testate de ei provin din acelea0i practici 0i pre ise de !undal& Are$n#elegerea global a situa#iei her eneutice ce.1 i plic pe interpret poate !i testat doar treptat4 ea nu poate !i pus $n discu#ie ca $ntreg& La !el de di!icil ca 0i proble ele dezangaKrii interpretului din chestiunile de valabilitate 0i cele ale deconte%tualizrii se ni!ica#iilor lor este 0i !aptul c li baKul cotidian se e%tinde de ase enea asupra e%pri rilor nedescriptive 0i asupra preten#iilor necognitive de valabilitate& $n via#a de zi cu zi sunte ult ai !recvent de acord 5sau $n dezacord7 asupra corectitudinii ac#iunilor 0i nor elor, asupra potrivirii evalurilor 0i standardelor, asupra autenticit#ii sau onestit#ii unei rturisiri, dec+t asupra adevrului propozi#iilor& "e aceea, cunoa0terea pe care o !olosi atunci c+nd spune ceva cuiva este ult ai cuprinztoare dec+t cunoa0terea strict propozi#ional sau raportat la adevr& Aentru a $n#elege ce li se spune, 32 Eiirgen Faber as interpre#ii trebuie s aib o cunoa0tere bazat pe preten#ii mai /aste de valabilitate& B interpretare corect nu este pur 0i si plu adevrat, ase eni unei propozi#ii ce red o stare de lucruri e%istente4 a putea ai degrab spune c o interpretare corect ni ere0te, se potrive0te sau e%plic o se ni!ica#ie a inter)retandum'ului, pe care interpretul trebuie s.o sesizeze& 'cestea sunt cele trei consecin#e ce rezult din !aptul c Na $n#elege ce se spuneO cere )artici)are 0i nu, si plu, obser/are6 "e aceea, nu poate s ne surprind !aptul c orice $ncercare de a $nte eia 0tiin#a pe interpretare creeaz di!icult#i& B piedic principal este ur toare: cu ar putea !i surate e%presiile si bolice la !el de sigur ca 0i !eno enele !izice& La iKlocul anilor M;0, 'ron Cicourel a !urnizat o bun analiz a conversiei e%presiilor si bolice 0i dependente de conte%t, a cror se ni!ica#ie e evident $n od intuitiv, $n date NconsistenteO;& "i!icult#ile trebuie e%plicate prin !aptul c ceea ce se $n#elege printr.o atitudine per!or ativ trebuie tradus $n ceea ce poate !i stabilit de ctre persoana a treia& 'titudinea per!or ativ necesar interpretrii $ngduie, $ntr.adevr, treceri regulate $ntre atitudinile pri ei persoane, a celei de.a doua 0i a celei de a treia persoane4 totu0i, pentru scopurile surrii, atitudinea per!or ativ trebuie subordonat unei singure atitudini, anu e celei obiectivatoare& B alt proble rezid $n aceea c Kudec#ile de valoare se !uri0eaz $n discursul ce stabile0te !apte& 'ceste di!icult#i apar $ntruc+t cadrul teoretic al analizei e pirice a co porta entului cotidian trebuie asociat, din punct de vedere conceptual, cu siste ul de re!erin# al interpretrilor cotidiene ale participantului $nsu0i& (nterpretrile acestuia trebuie asociate $ns cu preten#iile cognitive >i necognitive de valabilitate, $n vre e ce principiile teoretice 5propozi#iile7 trebuie raportate doar la adevr& Charles Taylor 0i 'lvin Gouldner au argu entat $ntr.o anier convingtoare $ potriva posibilit#ii unei li bi neutre din punct de vedere valoric, $n do eniul 0tiin#elor sociale co prehensive 9& 'ceast pozi#ie e spriKinit de di!erite orientri !iloso!ice, de argu entele lui Gittgenstein, Wuine, Gada er . 0i, !ire0te, Car%& Ae scurt, orice 0tiin# ce accept obiectivrile de se ni!ica#ie ca parte a do eniului ei de obiecte trebuie s se preocupe de consecin#ele rolului de )artici)antul unui interpret, care nu NdO lucrurilor observate o se ni!ica#ie, ci trebuie s e%plice se ni!ica#ia NdatO a obiectivrilor, ce pot !i $n#elese nu ai din procesele de co unicare& 'ceste consecin# a enin# chiar acea independen# de conte%t 0i acea neutralitate valoric ce par s !ie necesare pentru obiecti/itatea cunoa0terii teoretice2& Trebuie s trage de aici concluzia c pozi#ia lui Gada er ar !i trebuit acceptat chiar 0i $n 0tiin#ele socialeP 6 !ie, oare, turnura interpretativ 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 33 lovitura de oarte dat statutului 0tiin#i!ic al tuturor ini#iativelor neobiec.tivisteP 6 nu ur , oare, reco andarea lui *orty de a nu echivala 0tiin#ele sociale doar cu 0tiin#ele spiritului, ci 0i cu critica literar, poezia 0i religia, ba chiar cu dialogului cult $n genereP 'r trebui, oare, s ad ite c 0tiin#ele sociale pot contribui $n cel ai bun caz la cunoa0terea noastr educa#ional S/ildungs-issenT . presupun+nd c nu sunt $nlocuite cu altceva ai serios, cu neuropsihologia sau biochi ia de e%e pluP La aceste $ntrebri gsesc c sunt trei reac#ii principale printre cercettorii din 0tiin#ele sociale& "ac en#ine separate preten#iile de obiectivitate 0i capacitatea de e%plicare, a putea atunci deosebi un Nobiectivis her eneuticO de o Nher eneutic radicalO 0i de un Nreconstruc#ionis her eneuticO& >nii cercettori din 0tiin#ele sociale bagatelizeaz consecin#ele dra atice ale proble ei interpretrii, $ntorc+ndu. se la un !el de teorie e patic a $n#elegerii& 'ceast teorie se bazeaz $n cele din ur pe supozi#ia c ne.a putea transpune $n con0tiin#a altei persoane 0i a putea decupla se ni!ica#iile a ceea ce el e%pri de situa#ia her eneutic de plecare a interpretului& $n concep#ia ea, aceast solu#ie a !ost anulat de c+nd Gada er a criticat $n od convingtor teoria e patiei pe care o sus#inuse t+nrul "ilthey& 'l#ii n.au ezitat prea ult 0i au e%tins principiile unei her eneutici radicale la acel do eniu . !ie prin Kusti!icrile lui Gada er sau ale lui *orty ., care 5din punctul lor de vedere7 a !ost revendicat $ntr.un od ne!ericit 0i eronat ca do eniu propriu.zis al 0tiin#ei sociale& =ie cu un senti ent de neplcere, !ie cu unul ai

cur+nd de speran#, cercettorii din 0tiin#ele sociale abandoneaz at+t preten#ia de obiectivitate c+t 0i preten#ia de cunoa0tere e%plicativ& B consecin# a acestui !apt este relativis ul de un !el sau altul, ceea ce $nsea n c interpretri 0i ini#iative di!erite re!lect pur 0i si plu orientri valorice di!erite& 'l#ii sunt totu0i pregti#i, $n ceea ce prive0te proble a interpretrii, s renun#e la postulatul conven#ional al neutralit#ii valorice4 $n plus, ei nu vor s adapteze 0tiin#ele sociale la odelul unei 0tiin#e strict no ologice, dar spriKin $ns dezirabilitatea !i posibilitatea ini#iativelor teoretice, ce pro it s produc at+t o cunoa0tere obiectiv, c+t 0i una teoretic& 'ceste pozi#ii nu au nevoie de nici o Kusti!icare&

34

Eiirgen Faber as

Presu)o%i;iile de ra;ionalitate ale inter)ret*rii


Aer ite#i. i ai $nt+i s a intesc de un argu ent care, dac ar !i dezvoltat p+n la capt, ar putea arta c interpre#ii $0i pierd $ntr.adevr, prin angaKarea inevitabil $n procesul de $n#elegere, privilegiul observatorului nei plicat sau al persoanei a treia, dar c toc ai din acela>i moti/ dispun de iKloacele de a en#ine din interior o pozi#ie de i par#ialitate negociat& Aaradig atic pentru her eneutic este interpretarea unui te%t tradi#ional& (nterpre#ii par s $n#eleag la $nceput propozi#iile unui ase enea te%t4 apoi ei descoper $ntr.o anier destul de neclar !aptul c nu $n#eleg te%tul $ntr.un od adecvat4 adic nu a0a de bine $nc+t s poat rspunde eventual la $ntrebrile autorului& (nterpre#ii iau acest lucru ca pe un se n al !aptului c raporteaz te%tul la un alt conte%t dec+t la acela $n care a !ost propriu.zis inserat& Ei trebuie s.0i revizuiasc $n#elegerea pe care o au& 'cest tip de dis!unc#ionalitate a co unicrii archeaz situa#ia de pornire& Ei caut apoi s $n#eleag de ce autorul . av+nd credin#a tacit c e%ist anu ite situa#ii de !apt, c anu ite valori 0i nor e sunt valabile, c anu ite triri s.ar cuveni atribuite anu itor subiec#i . !ace $n te%tul su anu ite a!ir a#ii, respect sau $ncalc anu ite conven#ii, 0i de ce e%pri anu ite inten#ii, dispozi#ii, senti ente 0i altele ase ntoare& $ns doar pe sur ce interpre#ii relev 0i temeiurile ce au !cut ca e%pri rile autorului s apar, din perspectiva sa, ca !iind ra#ionale, ei $n#eleg ce a vrut s spun autorul& '0adar, interpre#ii $n#eleg se ni!ica#ia te%tului doar $n sura $n care $n#eleg de ce autorul s.a si #it $ndrept#it s prezinte anu ite a!ir a#ii 5ca !iind adevrate7, s recunoasc anu ite valori 0i nor e 5ca !iind corecte7, s e%pri e 5respectiv s le atribuie altora7 anu ite triri 5ca !iind autentice7& (nterpre#ii trebuie s e%plice conte%tul pe care autorul trebuie evident s.1 !i presupus ca !iind o cunoa0tere co un $ntregului public conte poran, $n caz c di!icult#ile create acu de te%t nu au aprut, $n orice caz nu a0a de insistent, pe vre ea redactrii sale& 'cest procedeu se e%plic prin ra#ionalitatea i anent, pe care interpre#ii se bazeaz $n sura $n care o atribuie unui subiect de a crui capacitate de rspundere nu au nici un otiv deoca dat s se $ndoiasc& (nterpre#ii nu pot $n#elege con#inutul se antic al unui te%t dac nu.0i e%plic ei $n0i0i te eiurile pe care autorul ar !i putut s le prezinte eventual $n situa#ia ini#ial& Nu e $ns acela0i lucru dac te eiurile sunt ra#ionale sau doar sunt considerate a !i ra#ionale . !ie ele te eiuri pentru a!ir area unor !apte, pentru reco andarea unor nonue 0i valori sau pentru e%pri area dorin#elor 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
35

0i senti entelor& (nterpre#ii nu pot de aceea s.0i prezinte 0i s $n#eleag ei $n0i0i ase enea te eiuri, !r ca, cel pu#in i plicit, s le Kudece ca te eiuri, adic !r s ia o pozi#ie, pozitiv sau negativ, !a# de ele& (nterpre#ii las probabil deschise anu ite preten#ii de valabilitate 0i se decid s considere c la anu ite $ntrebri nu s.a rspuns a0a cu a rspuns autorul4 aceste $ntrebri sunt lsate $n continuare ca proble e deschise& Te eiurile sunt $ns :n;elese doar pe sur ce sunt luate $n serios . 0i e/aluate ' ca te eiuri& Toc ai de aceea interpre#ii pot clari!ica se ni!ica#ia unei e%presii obscure nu ai atunci c+nd e%plic cu a aprut aceast obscuritate, adic de ce te eiurile pe care autorul le.ar !i putut da $n conte%tul su nu ai sunt 0i pentru noi i ediat clare& $ntr.un anu it sens, toate interpretrile sunt interpretri ra;ionale6 C+nd e vorba de $n#elegere . iar aceasta i plic toc ai evaluarea te eiurilor ., interpre#ii nu pot !ace altceva dec+t s revendice ni0te standarde de ra#ionalitate, a0adar ni0te standarde pe care le consider obligatorii pentru toate pr#ile a!late $n Koc, inclusiv autorul 0i conte poranii si 5$n sura $n care ace0tia ar putea 0i ar intra $n co unicarea pe care interpre#ii o reiau7& B ase enea re!erire nor al 0i i plicit la standardul de ra#ionalitate presupus universal nu este, desigur, o dovad pentru ra#ionalitatea standardului presupus nici chiar atunci c+nd e $ntr.o oarecare sur inevitabil pentru interpre#ii devota#i 0i obseda#i de $n#elegere& $ns intui#ia !unda ental a oricrui vorbitor co petent . c preten#iile sale de adevr, corectitudine nor ativ 0i autenticitate trebuie s !ie universale, adic acceptabile pentru to#i $n anu ite condi#ii . o!er $ntotdeauna prileKul de a arunca o scurt privire asupra analizei !or al. prag atice care s.a concentrat pe condi#iile de valabilitate universale 0i necesare ale realizrilor 0i e%pri rilor si bolice& C g+ndesc aici la reconstruc#iile ra#ionale, proprii lui Na 0ti cu O ?.now'HowA apar#in+nd subiec#ilor capabili de vorbire 0i ac#iune, despre care se crede c sunt $n stare s produc e%pri ri valabile, 0i care se cred ei $n0i0i $n stare s deosebeasc, cel pu#in intuitiv, $ntre e%presii valide 0i e%presii nevalide& 'cesta este do eniul disciplinelor precu logica 0i eta ate atica, teoria cunoa0terii 0i teoria 0tiin#ei, al eticii 0i al teoriei ac#iunii, al esteticii, al teoriei argu entrii 0&a& &d& Toate aceste discipline au $n co un scopul de a o!eri o e%plica#ie a cunoa0terii pre0tiin#i!ice 0i a do inrii intuitive a siste ului de reguli ce stau la baza crerii 0i

Kudecrii realizrilor 0i e%pri rilor si bolice . ar !i vorba de procedeele de ob#inere corect a unei concluzii, de argu ente bune, anticipri, e%plica#ii 0i descrieri convingtoare, acte reu0ite de vorbire, ac#iuni instru entale e!iciente, evaluri adecvate, :; Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
37

rturisiri autentice& C+t vre e reconstruc#iile ra#ionale e%plic condi#iile de validitate ale e%pri rilor, ele pot e%plica 0i alte cazuri, 0i pot dob+ndi prin aceast autoritate indirect legislativ chiar 0i o !unc#ie critic*6 $n sura $n care reconstruc#iile ra#ionale $ ping di!eren#ierile dintre preten#iile particulare de valabilitate dincolo de li itele tradi#ionale, ele pot chiar stabili noi standarde analitice 0i pot Kuca ast!el un rol constructi/6 (ar $n sura $n care ave succes analiz+nd condi#iile !oarte generale de valabilitate, pot apare reconstruc#ii ra#ionale care s aib preten#ia de a descrie universalii 0i de a e%pune prin aceasta o cunoa0tere teoretic*, capabil s !ac !a# concuren#ei& 'par la acest nivel argu ente transcendentale slabe, ce sunt enite s de onstreze caracterul inevitabil, adic i posibilitatea de a respinge pre isele practicilor relevante 8& Toc ai aceste trei caracteristici 5con#inutul critic, rolul constructiv 0i $nte eierea transcendental a cunoa0terii teoretice7 i.au ispitit uneori pe !iloso!i s $ngreuneze anu ite reconstruc#ii cu sarcina grea a preten#iilor de $nte eiere ulti & E i portant de aceea s vede c toate reconstruc#iile ra#ionale, dar 0i celelalte tipuri de cunoa0tere, au doar un statut ipotetic& Ele se pot baza $n od constant toc ai pe o alegere !als a e%e plelor4 pot pune $n u br 0i distorsiona anu ite intui#ii corecte, 0i pot generaliza prea ult anu ite cazuri particulare 5acesta din ur e cazul cel ai !recvent $nt+lnit7& "e aceea ele au nevoie de alte con!ir ri& Critica legiti a tuturor preten#iilor apriorice 0i transcendentale nu ar trebui s descuraKeze $ns $ncercrile de a testa construc#iile ra#ionale ale co peten#elor a0a.zis de baz, 0i de a veri!ica indirect c sunt utilizate ca input $n teoriile e pirice& E vorba aici de teoriile pentru e%plicarea !ie a o0tenirii ontogenetice a !acult#ilor cognitive, lingvistice 0i socio. orale, !ie a survenirii evolu.#ionare 0i a $ntruchiprilor institu#ionale $n istorie ale structurilor inovatoare de con0tiin#4 sau despre teoriile pentru e%plicarea devierilor siste atice 5de e%e plu de la patologiile li bii, de la ideologii sau de la progra ele de cercetare degenerescente7& Tipul nonrelativist . in!luen#at $n od decisiv de La)atos . al ansa blului !or at de teoria 0tiin#ei 0i istoria 0tiin#ei este $n acest sens un e%e plu potrivit&

Exem)lul teoriei de%/olt*rii morale a lui .ohlberg


'0 vrea s re!er la e%e plul teoriei lui La-rence Johlberg pentru a dovedi a!ir a#ia potrivit creia 0tiin#ele sociale, de0i au devenit con0tiente de di ensiunea lor her eneutic, au putut totu0i r +ne !idele sarcinii lor, 0i anu e aceea de a o!eri o cunoa0tere teoretic& Trei otive .au deter inat s aleg acest e%e plu& $n pri ul r+nd, preten#ia de obiectivitate a teoriei lui Johlberg pare s !ie periclitat de !aptul c pre!er o anu it teorie !iloso!ic a oralei $n raport cu altele& $n al doilea r+nd, teoria lui Johlberg este un e%e plu pentru o diviziune !oarte speci!ic a uncii $ntre reconstruc#iile ra#ionale ale intui#iilor orale 5!iloso!ia7 0i analiza e piric a dezvoltrilor oralei 5psihologia7& (ar $n al treilea r+nd, inten#iile declarate de Johlberg sunt riscante 0i provocatoare $n acela0i ti p . ele $i provoac pe to#i aceia care nu vor s supri e $n ei nici pe cercettorul din 0tiin#ele sociale, nici pe !iloso!ul practic& Aer ite#i. i s prezint !oarte succint ur toarele teze, ce au nevoie, evident, de alte e%plica#ii: 1& E%ist o paralel evident $ntre teoria lui Aiaget despre dezvoltarea cognitiv 5$n sens restr+ns7 0i teoria lui Johlberg despre dezvoltarea oralei& ' +ndou au ca scop e%plicarea com)eten;elor, care sunt de!inite ca !a. cult#i de a rezolva anu ite clase de proble e e pirico.analitice sau oral.practice& *ezolvarea de proble e e surat $n od obiectiv ori dup preten#iile de adevr ale enun#urilor descriptive, incluz+nd pe cele ale e%pli. ca#iilor 0i prezicerilor, ori dup corectitudinea enun#urilor nor ative, incluz+nd 0i pe cele ale Kusti!icrii ac#iunilor 0i a nor elor de ac#iune& Co peten#a persoanei aturizate de cur+nd e descris de a bii autori $n cadrul unor reconstruc#ii ra#ionale ale g+ndirii !or al.opera#ionale 0i ale Kudecrii orale postconven#ionale& Johlberg $ prt0e0te cu Aiaget un conce)t construc'ti/ist al )rocesului de :n/*;are6 El se bazeaz pe ur toarele pre ise: $n pri ul r+nd pe aceea c pute analiza cunoa0terea $n genere ca produs al proceselor de $nv#are4 apoi pe aceea c $nv#area este un proces de rezolvare a proble elor la care subiectul ce $nva# ia parte $n od activ4 $n cele din ur , pe aceea c procesul de $nv#are e diriKat prin chiar ideile celui ce particip $n od direct& Arocesul de $nv#are trebuie $n#eles intern ca trecere de la o interpretare R, a unei anu ite proble e la o interpretare R2 a acelea0i proble e, $n a#a !el $nc+t subiectul ce $nva# poate ex)lica, $n lu ina celei de.a doua interpretri, de ce pri a este !als10&
r :;

:2 Eiirgen Faber as $n aceea0i direc#ie de g+ndire, Aiaget 0i Johlberg stabilesc o ierarhie de nivele distincte de $nv#are sau NstadiiO, $n care !iecare nivel particular e de!init ca echilibru relativ de opera#ii, ce devin $ntr.o sur din ce $n ce ai are co ple%e, abstracte, generale 0i reversibile& ' bii autori !ac anu ite supozi#ii despre logica interioar a procesului ireversibil de $nv#are, despre ecanis ele de $nv#are 5adic despre interiorizarea pattern.ului

ac#iunii instru entale, sociale 0i discursive7, despre dezvoltrile endogene ale organis ului 5supozi#ii ai tari sau ai slabe speci!ice teoriei aturizrii7, despre cantitatea de sti uli speci!ice !iecrui nivel 0i despre !eno e. nele deplasrii, a +nrii, accelerrii 0&a& &d& legate de aceasta& Johlberg adaug 0i supozi#iile cu privire la interac#iunea dintre dezvoltarea socio. oral 0i cea cognitiv& 2& *e!eritor la delicatul raport co ple entar, i portant $n conte%tul nostru, dintre reconstruc#ia ra#ional 0i analiza e piric, apare pericolul unei concluzii naturaliste gre0ite& $n scrierile sale de ai t+rziu, $n special $ncep+nd cu 7iologie et connaissanceF, Aiaget $nclin s echivaleze ini#iativa sa cu teoria siste ului& Conceptul de echilibru, ce indic o relativ stabilitate a procesului de rezolvare a proble elor 0i care e surat dup criteriul intern al gradului reversibilit#ii, se leag de conota#iile adaptrii reu0ite a unui siste , ce se en#ine prin !or#e proprii, la lu ea lui $nconKurtoare a!lat $n continu trans!or are& =ire0te, s.ar putea $ncerca co binarea odelului structuralist cu odelul teoriei siste ului 5a0a cu s.a $ncercat $n teoria societ#ii cu odelul de ac#iune 0i de lu e a vie#ii, pe de o parte, cu odelul siste ului, pe de alt parte7, $ns a le co bina $nsea n altceva dec+t a echivala un odel cu altul& =iecare $ncercare de a interpreta exclusi/ func;ional superioritatea realizrilor ce se soar dup /aliditatea $ncercrilor de rezolvare a proble elor pune $n Koc realizarea speci!ic teoriei cognitiviste a dezvoltrii& Nici n.a avea nevoie de reconstruc#ii ra#ionale, dac s.ar $nt+ pla ca ceea ce e adevrat 0i corect din punct de vedere oral s poat !i analizat $n od satis!ctor $n cadrul a ceea ce e necesar pentru en#inerea li itelor siste ului& Johlberg evit, $ntr.adevr, concluzia natu. ralist gre0it, $ns propozi#iile ur toare sunt !or ulate $ntr.un od cel pu#in a biguu: NTeoria noastr psihologic a oralei provine $n are sur de la Aiaget, care a!ir c at+t logica c+t 0i orala se dezvolt treptat 0i c !iecare stadiu constituie o structur care se gse0te . !or al privit . $ntr.un echilibru ai bun dec+t structura stadiului precedent& Ea ad ite, a0adar, !aptul c !iecare stadiu nou 5logic sau oral7 constituie o nou structur 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* :8 care, de0i include $ntr.adevr ele ente ale structurii anterioare, o trans!or $n a0a !el $nc+t are acu un echilibru ai stabil 0i ai e%tins&O 'poi Johlberg adaug !r a biguitate: N'ceste supozi#ii de echilibru din teoriile noastre psihologice stau $n legtur cu tradi#iile !or aliste din etica !iloso!ic, a0a cu s.a $n!#i0at ea de la Jant la *a-ls& 'cest izo or!is de teorie psihologic 0i nor ativ ridic preten#ia ca un stadiu superior din punct de vedere psihologic a Kudec#ii orale, surat dup criterii !iloso!ice, s !ie 0i din punct de vedere nor ativ ai adecvatO12& :& $n do eniul con0tiin#ei orale, elaborarea teoriei se love0te de o di!icultate care deosebe0te teoria lui Johlberg de cea a lui Aiaget& ' bii $n#eleg o0tenirea co peten#elor a0a.zis universale $n cadrul odelelor de dezvoltare invariabile din punct de vedere intercultural, aceste odele !iind deter inate de ceea ce a !ost $n#eles ca logic intern a proceselor corespunztoare de $nv#are& $n co para#ie $ns cu universalis ul oral, universa. lis ul cognitiv constituie o pozi#ie ai u0or de aprat . de0i 0i acest lucru e destul de controversat4 e%ist, $n orice caz, o ul#i e de eviden#e care atest !aptul c opera#iunile !or ale sunt intercultural utilizate uni!or $n e%plicarea strilor observabile& Johlberg are $ns obliga#ia ai di!icil de a de onstra din punct de vedere oral.teoretic c a7 o pozi#ie universalist 0i cognitivist poate !i $n genere aprat $n !a#a unui scepticis sau relativis oral, care este ad+nc $nrdcinat $n tradi#iile scepticiste 50i $n ideologiile burgheze7 0i c b7 poate !i dovedit superioritatea unei etici !or aliste 5ce se revendic de la Jant7 !a# de teoriile utilitariste 0i contractualiste& 'stzi e%ist dezbateri oral.teoretice ce constituie conte%tul pentru $nte eierea celor dou puncte a7 0i b7& "e0i argu entele de tip .nock'down sunt astzi la $nde +n, cred totu0i c Johlberg ar putea totu0i c+0tiga dezbaterea re!eritoare la universalis ul oral& $n ceea ce prive0te al doilea punct 5di!eren#a dintre nivelul 0ase . orala !or alist . 0i nivelul cinci .utilitaris ul bazat pe reguli 0i orala contractual .7 pozi#ia !iloso!ic a lui Johlberg nu este prea solid& "ac dori s e%plic !or alis ul etic prin conceptele ra;ionalit*;ii )rocedurale, atunci un enun# de genul ur tor nu poate !i acceptabil: NB oral pe care s.ar putea baza un acord universal !ace necesar ca o datorie oral s poat !i $n od direct derivat dintr.un principiu aterial al oralei, ce poate de!ini noncon!lictual 0i !r inconsisten#e deciziile oricrui o &O "i potriv, atunci c+nd Johlberg indic Npreluarea ideal de roluriO ca Nprocedeu adecvatO al deciziilor practice, el se las condus de
40

Eiirgen Faber as intui#iile corecte ale lui Jant, pe care Aeirce le.a reinterpretat0i le.a e%pri at $n sensul participrii la un Ndiscurs universalO& Johlberg gse0te intui#ia !unda ental, potrivit creia nor ele valabile ar trebui s aib parte de un acord universal, 0i $n teoria lui *a-ls: NB rezolvare Kust a unei dile e orale este o rezolvare acceptabil pentru toate taberele, presupun+nd c !iecare tabr este considerat liber 0i egal 0i c nici una nu crede c poate 0ti ce rol ar ocupa ea $n situa#ia 5proble atic7O1:& 3& 6 ad ite c aprarea universalis ului oral are succes& Chiar 0i $n aceast situa#ie, o di!icultate ar persista& Johlberg adopt o pozi#ie deontologic 0i a!ir , cu bune otive cred eu, c con0tiin#a oral postcon. ven#ional cere o $n#elegere a autono iei s!erei orale& Arin autono ie se $n#elege !aptul c !or a argu entrii

orale se deosebe0te de toate celelalte !or e de argu entare, dac se raporteaz la constatarea 0i e%plicarea !aptelor, la evaluarea operelor de art, la clari!icarea e%presiilor, la elucidarea otivelor incon0tiente sau la orice altceva& $n discursurile practice e $n Koc nu adevrul propozi#iilor, adecvarea evalurilor, !or a corespunztoare a construc#iilor sau autenticitatea e%pri rilor e%presive, ci doar corectitudinea ac#iunilor 0i a nor elor de ac#iune: N$ntrebarea e dac e corect din punct de vedere oralPO13 "e aici rezult $ns c reconstruc#iile ra#ionale pe care se spriKin Johlberg apar#in unui tip de teorie nor ativ, care se poate nu i NnorX ativO din dou otive& B teorie oral conceput cognitivist este nor ativ, ai $nt+i, $n sensul c ea e%plic condi#iile unui anu it tip de preten#ii de valabilitate . $n aceast privin#, teoriile Kudec#ii orale nu se deosebesc de reconstruc#iile a ceea ce Aiaget a nu it g+ndire !or al.opera#ional& 'cea teorie oral, $ntruc+t nu se epuizeaz $n considera#ii etaetice, este Nnor ativO 0i $n sensul c apeleaz pentru valabilitatea propriilor sale enun#uri la nor ele corectitudinii nor ative, 0i nu la adevrul propozi#ional& $n aceast privin#, punctul de plecare al lui Johlberg se deosebe0te de cel al lui Aiaget& 'r trebui s trage de aici concluzia c o teorie a dezvoltrii orale e $ntr.un !el into%icat de statutul nor ativ al !elului special de reconstruc#ii care au !ost construite $n eaP 6 !ie, oare, teoria lui Johlberg una pseudoe piric, o variant hibrid care nici nu vorbe0te de condi#ia unei teorii orale cu un statut total nor ativ, nici nu poate satis!ace preten#ia unei 0tiin#e e pirice a cror enun#uri teoretice nu pot !i dec+t adevrate sau !alseP Cred c rspunsul este NnuO& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 31 <& Aozi#ia lui Johlberg re!eritoare la chestiunea !elului $n care reconstruc#ia !iloso!ic a intui#iilor orale de onstrate e legat de e%plicarea psihologic a dob+ndirii cunoa0terii intuitive nu este, !ire0te, lipsit de a biguitate& 6 cercet ai $nt+i teza ai puternic, con!or creia a bele $ncercri sunt pr#i ale uneia 0i aceleia0i teorii: NB e%plica#ie psihologic !inal ente adecvat a !aptului c un copil se dezvolt de la un nivel la cel i ediat ur tor, 0i o e%plica#ie !iloso!ic !inal ente adecvat a !aptului c un nivel superior este ai adecvat dec+t unul in!erior, sunt pr#i ale uneia 0i acelea0i teorii, ce se realizeaz doar $n direc#ii di!eriteO 1<& 'ceast concep#ie se bazeaz pe no#iunea constructivist de $nv#are& >n subiect ce se i0c de la un nivel la altul ur tor ar trebui s poat e%plica de ce Kudec#ile sale sunt ai adecvate la nivelul superior dec+t la nivelul in!erior . 0i toc ai aceast linie a considera#iei orale naturale a pro!anului a !ost preluat re!le%iv de !iloso!ii orali& 'ceast a!initate se bazeaz pe !aptul c at+t persoanele testate de psiholog, c+t 0i cele testate de !iloso!ul oral adopt aceea0i atitudine per!or ativ a unui participant la discursul practic& $n a bele cazuri, rezultatul considera#iei orale . c aici s.ar anula pur 0i si plu intui#ia oral a pro!anului sau $ncercarea de reconstruc#ie a specialistului ., e evaluat $n lu ina preten#iilor nor ative de valabilitate, $ns atitudinea psihologului este di!erit, 0i chiar 0i tipul de valabilitate dup care se orienteaz strduin#a sa de cercetare este una di!erit& Cu siguran# c 0i psihologul prive0te e%pri rile persoanei testate din perspectiva !elului $n care acesta critic Kudec#ile orale ale nivelului toc ai dep0it 0i Kusti!ic Kudec#ile nivelului superior4 $ns, spre deosebire de pro!an 50i de alter ego su re!le%iv, de !iloso!ii orali7, psihologul descrie 0i e%plic Kudec#ile lui din pozi#ia celei de.a treia persoane, $n a0a !el $nc+t rezultatul considera#iilor sale poate !i surat e%clusiv dup preten#ia adevrului propozi#ional& 'ceast i portant deosebire se esto peaz $n !or ulri precu aceasta: NTeoria 0tiin#i!ic despre otivul pentru care persoanele se i0c de la un nivel la altul, superior, despre otivul pentru care pre!er un nivel superior unuia in!erior este, grosolan spus, identic cu o teorie oral despre otivul pentru care oa enii ar trebui s pre!ere un nivel superior unuia in!eriorO1;& $n realitate, e%ist o co ple entaritate $ntre teoria !iloso!ic 0i teoria psihologic, co ple entaritate pe care Johlberg o descrie !oarte potrivit $n !elul ur tor: N$n ti p ce criteriile orale ale adecvrii Kudec#ilor orale contribuie la deter inarea unui standard al adecvrii sau al dezvoltrii 42 Eurgen Faber as psihologice, cercetarea e piric are un e!ect retroactiv asupra acelor criterii, $ntruc+t aKut la clari!icarea lor& Teoria noastr psihologic despre otivul pentru care indivizii trec de la un nivel la cellalt i ediat ur tor se bazeaz pe o teorie oral.!iloso!ic, care arat otivul pentru care un nivel ulterior e ai bun sau ai adecvat dec+t unul anterior& Teoria noastr psihologic a!ir c indivizii pre!er nivelul ulti al considera#iei orale pe care $l stp+nesc4 o a!ir a#ie care se spriKin pe cercetare& 'ceast a!ir a#ie a teoriei noastre psihologice deriv dintr.o a!ir a#ie !iloso!ic, care spune c, dup anu ite criterii morale, un nivel ulterior este G:n mod obiecti/F ai bun sau ai adecvat& Noi a pune $n discu#ie aceast preten#ie !iloso!ic, dac realit#ile progresului n.ar !i inco patibile, atunci c+nd e vorba de Kudecarea chestiunilor orale, cu i plica#iile lor psihologice & 'ceast tez a co ple entarit#ii sesizeaz ai bine dec+t teza identit#ii diviziunea uncii dintre !iloso!ia oral, pe de o parte, 0i teoria dezvoltrii orale, pe de alt parte& 6uccesul unei teorii e pirice ce nu poate !i dec+t adevrat sau !als poate servi ca asigurare a valabilit#ii nor ative a unei teorii orale utilizat $n scopuri e pirice: N=aptul c noi ave o concep#ie despre oral care M!unc#ioneazM e piric este i portant pentru adecvarea ei !iloso!icO& $n acest sens, reconstruc#iile ra#ionale pot !i e%a inate sau NtestateO, dac NtestO

$nsea n aici $ncercarea de a veri!ica dac !rag ente di!erite de teorie se ar onizeaz $ntr.o anier co ple entar $n acela0i odel& =or ularea cea ai clar a lui Johlberg este aceasta: NItiin#a poate, a0adar, testa dac concep#ia oral a unui !iloso! se potrive0te din punct de vedere !eno enologic cu !aptele psihologice& Itiin#a nu poate $ns s earg ai departe 0i s Kusti!ice acea concep#ie oral ca !iind drept ceea ce ar !i trebuit s !ie orala&&&O12 ;& *ela#ia adaptrii reciproce arat c cercul her eneutic se $nchide abia la nivelul etateoretic& Teoria e piric presupune valoarea teoriei nor ative pe care o utilizeaz4 validitatea ei devine $ns $ndoielnic $ndat ce reconstruc#iile !iloso!ice se dovedesc ne!olositoare $n conte%tul de utilizare al teoriei e pirice& >tilizarea unei teorii nor ative are $ns 0i ea o in!luen# asupra di ensiunii her eneutice de cercetare& Aroducerea de date este $ntr.o ai are sur Ncondus de teorieO dec+t interpretrile nor ale& 6 co par ur toarele dou !or ulri ale aceluia0i test: 517 N$n Europa, o !e eie e pe oarte din cauza unei boli !oarte grele, un cancer ai special& E%ist un singur edica ent pe care edicii au pro is c.1 procur& Era o !or de radiu pentru 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 43 care !ar acistul cerea de zece ori ai ult dec+t $l costate pe el !abricarea lui& 6o#ul bolnavei, Feinz, a cutat la to#i oa enii care l.ar !i putut $ pru uta cu bani, dar nu a reu0it s str+ng dec+t Ku tate din su a necesar& (.a povestit !ar acistului c so#ia sa e pe oarte 0i 1.a $ntrebat dac n.ar putea s.i v+nd edica entul ai ie!tin sau dac n.ar putea s.1 plteasc ai t+rziu& *spunsul a !ost: MNu, eu a descoperit edica entul 0i vreau s !ac bani de pe ur a luiM& Feinz a aKuns la disperare, a intrat cu !or#a $n !ar acie 0i a !urat edica entul pentru so#ia sa& 'r !i trebuit so#ul s !ac un ase enea lucruP "e cePO 527 N>n brbat $ preun cu so#ia lui au plecat de cur+nd de la unte& 'u $nceput s lucreze p +ntul, dar din cauz c nu a plouat nu au ob#inut nici o recolt& Nici unul nu avea su!icient de +ncare& =e eia s.a $ bolnvit 0i, $n cele din ur , din cauza lipsei de hran, a aKuns $n pragul or#ii& $n sat e%ista doar un singur agazin cu +ncare, dar proprietarul cerea un pre# !oarte are pentru ea& /rbatul a cerut ceva de +ncare pentru so#ia sa 0i a spus c va plti ai t+rziu& Aroprietarul a spus $ns: MNu, nu.#i dau ni ic, dac nu plte0ti ai $nt+i&M /rbatul a ers pe la toat lu ea din sat 0i a cerut de +ncare& $ns ni eni nu ai avea pentru o ent ni ic disponibil& /rbatul a aKuns la disperare, a spart agazinul pentru a !ura pentru so#ia sa ceva de +ncare& 'r !i trebuit el s !ac a0a cevaP "e cePO18 =or ularea 517 red celebra dile Feinz a lui Johlberg: e o bun ilustrare a etodei prin care copiii a ericani sunt incita#i la Kudec#i orale co parabile& *spunsurile date la o ast!el de dile sunt corelate, dup anu ite descrieri standard, cu nivelele orale& =or ularea 527 este o retradu.cere a aceleia0i dile e din spa#iul chinezesc, adic versiunea pe care Johlberg a utilizat.o test+nd copiii dintr.un sat tai-anez& Nu. i pot da sea a c+t de ult este invadat aceast versiune chinez de reprezentri occidentale& Bric+t de slab este traducerea $n chinez, ea arunc totu0i o lu in asupra sarcinii her eneuticii& "ac . 0i doar dac . teoria este corect, ar trebui atunci s !i $n situa#ia de a gsi $n toate culturile echivalen#e pentru dile a lui Feinz, ast!el $nc+t s e%iste rspunsuri tai-aneze care pot !i co parate cu rspunsurile a ericane, din perspectiva di ensiunilor celor ai i portante ale teoriei& *ezult chiar din teorie c istorii relevante teoretic pot !i traduse dintr.un conte%t $n altul . iar teoria o!er o indica#ie a !elului $n care acest lucru trebuie !cut& "ac aceast sarcin poate !i realizat !r greutate 0i !r des!igurri, 44 Eiirgen Faber as atunci toc ai nereu0ita aplica#iei her eneutice este un se n al !aptului c di ensiunile postulate sunt i puse din e%terior . 0i nu reprezint rezultatul unei reconstruc#ii din interior& Aer ite#i. i s subliniez, $n $ncheiere, !aptul c aceste considera#ii etodologice despre structura teoriilor psihologiei dezvoltrii, $n care sunt oarecu i ple entate reconstruc#iile co peten#elor pretins universale, se spriKin doar $n scopuri ilustrative pe teoria lui Johlberg& Nu sunt atinse acele chestiuni care privesc pr#ile substan#iale ale teoriei: de e%e plu dac descrierea lui Johlberg a nivelelor postconven#ionale ale con0tiin#ei orale trebuie s !ie $ bunt#it4 dac accesul !or alist la etic ignor neper is aspectele conte%tuale 0i interpersonale4 dac conceptul de logic a dezvoltrii, concept ce.0i gse0te spriKinul $n Aiaget, nu este cu va prea puternic4 $n cele din ur , dac Johlberg, ad i#+nd rela#ia dintre Kudecat 0i ac#iunea oral, nu negliKeaz aspectele psihodina ice20&

Note
1

E& Faber as NUur Logi) der 6ozial-issenscha!ten& Ein LiteraturberichtO, sec#iunea adugat la Philoso)hischen +undschau, Tiibingen 18;94 aprut $n E& Faber as #ur $ogik der So%ialwissenschaften, =! 1822, p& 28 0i ur & 2 F& G& Gada er N*ethori), Fer eneuti) und (deologie)riti)& Ceta)ritische Erorterungen zu MGahrheit und CethodeMO din J& Btto 'pel, Hermeuneutik und Ideologiekritik, =! 1891, p& <9 0i ur & : A& *abino- 0i G& C& 6ullivan Inter)retati/e Social Science, /er)eley 1898&

3 <

*& E& /erstein, +estructuring of Social and Political Theor(, N&V& 189;& *& *orty Philoso)h( and the ,irror of2ature, Arinceton N&V& 189;& ; '& Cicourel, ,ethod and ,easurement in Sociolog(, Glencoe 18;3& 9 Ch& Taylor, N(nterpretation and the 6cience o! CanO, $n +e/iew of,etha)h(sics 2<, 1891, pp& :.<1 din Ch&Taylor Erkl*rung und Inter)retation in den Wissenschaften /on ,enschen, =! 189<& 2 Aer ite#i. i s adaug c, de0i a !cut o distinc#ie $ntre 0tiin#e her eneutice 0i 0tiin#e neher eneutice, n.a dorit totu0i s sus#in vreun dualis ontologic $ntre anu ite do enii ale realit#ii 5de e%e plu cultur versus natur, valori versus !apte, sau alte deli itri neo)antiente ase ntoare, care apar $n principal la Gindelband, *ic)ert 0i Cassirer7& Ceea ce $ns vreau s sus#in e distinc#ia metodologic* $ntre 0tiin#e care trebuie, sau nu trebuie, printr.o $n#elegere a ceea 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 3< se spune, s.0i deschid accesul la do eniul su de obiecte& "e0i toate 0tiin#ele trebuie evident s se ocupe, la ni/el metateoretic, cu proble ele de interpretare 5acesta a devenit !ocarul teoriei poste piriste a 0tiin#ei, c!& Cary Fesse, N(n "e!ence o! BbKectivityO, $n Proceedings of the 7ritish 4cadem(, voi& <2, Lon.don, /ritish 'cade y 18927, doar acelea care dovedesc c au o di ensiune her eneutic de cercetare aKung deKa s aib de.a !ace, la nivelul )roducerii de date, cu proble ele de interpretare& Cu re!erire la acest lucru, vorbe0te '&Giddens despre proble a Nher eneuticii dubleO 5c!& Lucrrii acestuia 2ew+ules ofSo'ciological,ethod, London 189;7& Eu contest pe baza acestei de!ini#ii a 0tiin#elor ce procedeaz her eneutic concep#ia lui *orty despre her eneutic ca activitate li itat la un Ndiscursuri devianteO& Cu siguran# c acesta este s!+r0itul co unicrii obi0nuite, care d cel ai !recvent na0tere $n via#a de zi cu zi strduin#elor her eneutice& Necesitatea interpretrii nu apare $ns doar $n situa#iile $n care nu se ai $n#elege sau $n care se si te un soi de surescitare nietzschean $n !a#a i previzibilului, a noului 0i a crea#iei& B ast!el de necesitate apare 0i $n $nt+lnirea banal cu ceea ce e0ti ai pu#in !a iliarizat& 6ub icroscopul etno etodologilor chiar 0i trsturile cele ai obi0nuite ale vie#ii de zi cu zi se trans!or $n ceva strin& 'ceast necesitate de interpretare, creat arti!icial, constituie un caz nor al $n 0tiin#ele sociale& Fer eneutica nu este rezervat chestiunilor nobile 0i neconven#ionale4 concep#ia lui *orty despre her eneutic nu se potrive0te etodologiei 0tiin#elor sociale& 81& Gatt NTranscendental 'rgu ents and Coral ArinciplesO $n Philoso)hical Huarterl(, 2<, 189<, p& :2 0i ur & 10 c!& "iscu#iei dintre 6& Toul in 0i "& G& Fa lyn $n eseul lui Fa lyn: NEpiste. ology and Conceptual "evelop entO, 1891, pp& :.23& 11 E& Aiaget, 7iologie et connaissance, Aaris 18;9& 12 L& Johlberg, NThe Clai to Coral 'deQuacy o! a Fighest 6tage o! Coral Eudge entO, $n Eournal of Philoso)h( 90, 189:, pp& ;2:, ;::& 1: L& Johlberg, N=ro $s to BughtMH$n Th& Cischel 518917, pp& 202, 21:& 13 (bid&, p& 21<& 1< (bid&, p& 1<3& 1; (bid&, p& 22:& OJohlberg, 5189:7, p& ;::& 12 Johlberg $n Cischel 518917, p& 222 0i ur & 18 (bid&, pp& 1<;, 1;<& 20 Hezi $n volu ul de !a#, p& 191&

III. Etica discursului -note pentru un program de ntemeiere


(& Considera#ii propedeutice 1& "espre !eno enologia oralului 2& (ni#iative obiectiviste 0i subiectiviste ale eticii ((& Arincipiul !unda ental de universalizare al regulii de argu entare& :& Areten#ii de valabilitate asertorice 0i nor ative din ac#iunea co unicativ& 3& Arincipiul oral sau criteriul de universalizare al a%i elor de ac#iune& <& 'rgu entare versus participare . e%curs (((& Etica discursului 0i bazele ei $n teoria ac#iunii ;& Este necesar 0i posibil o $nte eiere a principiului oralP

9& 6tructura 0i statutul argu entului transcendental.prag atic& 2& Coralitate 0i oravuri&

/2
'& Caclntyre, $n ulti a sa carte, dezvolt ideea potrivit creia proiectul ilu inis ului a e0uat, 0i anu e acela de a $nte eia o oral secularizat, independent de pre isele eta!izicii 0i ale religiei& El ad ite ca rezultat irevocabil al ilu inis ului ceea ce For)hei er a constatat odinioar dintr.o perspectiv critic . anu e !aptul c ra#iunea instru ental, li itat la ra#ionalitatea condus de inten#ii, trebuie s lase stabilirea de scopuri pe sea a oarbelor atitudini 0i decizii bazate pe senti ent: N*eason ist calculative4 it 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 47 can assess truths o! !act and athe atical relations but nothing ore& (n the real o! practice it can spea) only o! eans& 'bout ends it ust be silentOL1& Ae el $l contrazic $ns, $ncep+nd cu Jant, acele etici cognitiviste care se spriKin, $ntr.un sens sau altul, pe Ncapacitatea de adevrO a chestiunilor practice& $n aceast tradi#ie )antian $0i a!l astzi locul i portante ini#iative teoretice cu ar !i acelea ale lui Jurt /aier, Carcus George 6inger, Eohn *a-ls, Aaul Lorenzen, Ernst Tugendhat 0i Jarl.Btto 'pel4 ei to#i au inten#ia de a analiza condi#iile unei evaluri i par#iale, bazat $ns pe te eiuri, a chestiunilor practice 2& $ncercarea lui 'pel nu este $ns, $n raport cu celelalte teorii, realizat p+n $n cele ai ici detalii4 consider totu0i c etica discursului care poate !i recunoscut $n aceste schi#e este ini#iativa cu cele ai ari perspective $n ziua de astzi& '0 vrea s conving de aceast apreciere a situa#iei actuale a argu entrii, prezent+nd un progra corespunztor de $nte eiere& "oar $n trecere voi dezbate 0i alte ini#iative cognitiviste4 concentrez $n pri ul r+nd asupra elaborrii unei !or ulri co une a chestiunii, !or ulare care s disting acele teorii de ini#iativele noncognitiviste& $n pri ul r+nd 517 a0 vrea s scot $n eviden# valabilitatea i perativ S6ollgeltungT a nor elor 0i preten#iilor de valabilitate, pe care noi le ridic o dat cu ac#iunile lingvistice raportate la nor e 5sau regulative7, ca !iind acel !eno en care trebuie s poat e%plica o etic !iloso!ic& 'ici se arat 527 c pozi#iile !iloso!ice cunoscute, pe de o parte, teoriile de tip eta!izic ale de!ini#iei 0i eticile valorice intui#ioniste 0i, pe de alt parte, teoriile non. cognitiviste precu e otivis ul 0i decizionis ul, rateaz deKa !eno enele ce necesit e%plica#ie, $ntruc+t adapteaz propozi#iile nor ative la odelul !als al evalurilor 0i propozi#iilor descriptive sau al tririlor 0i i perativelor& Lucruri ase ntoare sunt valabile 0i pentru un prescriptivis ce se orienteaz dup odelul propozi#iilor ce e%pri inten#ii:& '0a cu voi arta $n partea a (i.a, !eno enele orale pot !i revelate de o cercetare !or al.prag atic a ac#iunii co unicative, $n care actorii se orienteaz dup preten#iile de valabilitate& Trebuie s devin li pede otivul pentru care etica discursului, $n alt od dec+t, de e%e plu, teoria cunoa0terii, trebuie s accepte !r s stea pe g+nduri con!igura#ia unei teorii speciale de argu entare& $n partea a (l(.a se pun chestiunile !unda entale ale teoriei orale ca, de pild, principiul !unda ental de universalizare care !ace posibil $n chestiunile practice o *a#iunea este calculatoare4 ea poate stabili doar adevruri !aptice 0i rela#ii ate atice, dar ni ic ai ult& $n do eniul practicului ea poate vorbi doar de iKloace& "espre scopuri ea trebuie s tac 5n&t&7& 32 Eiirgen Faber as $n#elegere argu entativ ce poate !i $nte eiat& 'cesta este locul $n care 'pel $nte eiaz transcendental. prag atic etica, pornind de la pre isele prag atice ale argu entrii $n general& Ho vedea c Yaceast NderivareO nu poate revendica statutul unei $nte eieri ulti e, dar vo vedea 0i otivul pentru care o a0a de puternic preten#ie nu ar !i trebuit nici car ridicat& 'rgu entul transcendental.prag atic $n !or a propus de 'pel este chiar prea slab pentru a $n!r+nge rezisten#a scepticilor consecven#i la orice !or de oral ra#ional& 'ceast proble ne va constr+nge $n cele din ur s ne $ntoarce , cel pu#in prin c+teva re!eriri scurte, la critica lui Fegel a oralei )antiene, pentru a o!eri 5$ potriva tentativelor neoaristotelice 0i neohegeliene de ideologizare7 un sens natural $nt+iet#ii pe care o au oravurile $n !a#a oralei& 517 Bbserva#ia lui Caclntyre a inte0te de critica ra#iunii instru entale $ndreptat $ potriva unilateralizrilor speci!ice $n#elegerii oderne a lu ii, $n special $ potriva tendin#ei obstinate de a li ita la cognitiv.instru. ental do eniile chestiunilor ce nu pot !i decise dec+t apel+nd la te eiuri& Chestiunile oral.practice de tipul: NCe trebuie s !acPO dispar din dezbaterea ra#ional, at+ta vre e c+t nu pri esc un rspuns pe latura ra#ionalit#ii conduse de inten#ii& 'ceast patologie a con0tiin#ei oderne cere o e%plica#ie $n ter enii teoriei societ*;iD" etica !iloso!ic care nu poate realiza a0a ceva trebuie s procedeze tera)eutic 0i s convoace $ potriva schi brilor pre!cute ale !eno enelor orale !unda entale puterile de autovindecare pe care le are re!lec#ia& $n acest sens, !eno enologia lingvistic a con0tiin#ei din cadrul oravurilor, pe care a realizat.o A& =& 6tra-son $ntr.un eseu celebru despre N=reedo and *esent entO, degaK o putere aieutic 0i deschide ochii e piri0tilor, ce trec drept sceptici orali, $n !a#a propriilor intui#ii orale cotidiene <& 6tra-son porne0te de la o reac#ie bazat pe senti ent, pe care toc ai insisten#a ei o !ace potrivit s de onstreze, chiar 0i celor ai $ncp#+na#i, con#inutul real al e%perien#elor orale: de la indignarea cu care

reac#ion la o!ense& 'ceast reac#ie evident se $ntre0te 0i se per anentizeaz, atunci c+nd o!ensa petrecut nu e $n nici un !el NreparatO, $ntr.un resenti ent ce arde ocnit& 'cest senti ent continuu dezvluie di ensiunea oral a unei u ilin#e su!erite, deoarece nu reac#ioneaz $n od direct, ase eni !uriei sau spai ei, la un act de violare, ci la nedreptatea revolttoare pe care un altul ne.a !cut.o& *esenti entul este e%presia unei conda nri orale 5 ai degrab neputincioase7;& Aornind de la e%e plul resenti entului, 6tra-son !ace patru observa#ii i portante: 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
49

5a7 Aentru ac#iunile care preKudiciaz integritatea altuia, !ptuitorul sau o a treia persoan poate prezenta eventual scuze& $ndat ce persoana $n cauz accept scuzele, el nu se va ai si #i o!ensat sau degradat $n chiar acela0i !el4 indignarea sa ini#ial nu se va ai per anentiza $ntr.un resenti ent& 6cuzele sunt oarecu repara#iile pe care noi le prezent atunci c+nd interac#iunile sunt dereglate& Aentru a identi!ica acu aceste dereglri, 6tra-son distinge dou tipuri de scuze& $ntr.un caz, $n!#i0 $ preKurri care ar trebui s !ac plauzibil !aptul c nu e co plet nor al s resi #i ac#iunea o!ensatoare ca pe o tentativ de a !ace o nedreptate: Nnu a vrut a0aO, Nnu a putut alt!elO, Nnu a avut de alesO, Nnu a 0tiut c&&&O sunt c+teva e%e ple pentru tipul de scuze ce pun $ntr.o alt lu in ac;iunea resi #it ca !iind o!ensatoare, !r $ns a pune sub se nul $ndoielii rspunderea !ptuitorului& Toc ai acesta e cazul atunci c+nd art c e vorba de !apta unui copil, a unui nebun sau a unui o beat . c !apta a !ost co is de cineva care nu era $n toate in#ile, care se a!la sub un stres !oarte puternic, de e%e plu sub in!luen#a unei boli !oarte grele 0&a& &d& 'cest tip de scuze ne o!er posibilitatea de a vedea $ntr.o alt lu in pe actorul :nsu>i, 0i anu e ast!el $nc+t s nu i se poat atribui, !r restric#ie, calit#ile unei persoane cu rspundere& $n acest caz, noi lu o atitudine obiectivatoare ce e%clude de la bun $nceput repro0urile orale: NThe obKective attitude ay be e otionally toned in any -ays, but not in all -ays: it ay include repulsion or !ear, it ay include pity or even (ove, though not all )inds o! (ove& /ut it cannot include the range o! reactive !eelings and attitudes -hich belong to involve ent or participation -ith others in inter.personal hu an relationships4 it cannot include resent ent, gratitude, !orgiveness, anger, or the sort o! (ove -hich t-o adults can so eti es be said to !eel reciprocally, !or each other& (! your attitude to-ards so eone is -holly obKective, then though you ight !ight hi , you cannot Quarrel hi , and though you ay tal) to hi , even negotiate -ith hi , you cannot reason -ith hi & Vou can at most )retend to Quarrel, or to reason, -ith hi OL9& L N'titudinea obiectiv poate !i nuan#at e o#ional $n ulte !eluri, dar nu $n toate !elurile: ea poate include repulsie sau !ric, poate include il sau chiar iubire, $ns nu orice !el de iubire& Nu poate include s!era atitudinilor 0i senti entelor reactive ce #in de i plicarea 0i participarea, $ preun cu ceilal#i, la rela#ii u ane interper.sonale4 nu poate include resenti entul, recuno0tin#a, iertarea, +nia sau acel !el de a iubi pe care doi adul#i se crede c l.ar si #i reciproc unul pentru cellalt& "ac atitudinea ta !a# de cineva este co plet obiectiv atunci, de0i ai putea s te lup#i cu el, nu te po#i totu0i certa cu el, 0i de0i ai putea vorbi cu el, ba chiar negocia, nu. 1 po#i totu0i convinge& Ao#i cel ult s te )refaci c te cer#i sau c $l convingi&O 5n&t&7& <0 Eiirgen Faber as 'ceast idee $l conduce pe 6tra-son la concluzia c reac#iile personale ale celui o!ensat, de e%e plu resenti entele, sunt posibile doar printr.o atitudine per!or ativ a persoanei care ia parte la interac#iune& 'titudinea obiectivatoare a unui neparticipant anuleaz rolurile pe care pri a 0i a doua persoan le Koac $n co unicare 0i neutralizeaz s!era !eno enelor orale $n general& 'titudinea persoanei a treia duce la dispari#ia acestei s!ere !eno enale& 5b7 'ceast observa#ie este i portant 0i din otive etodice: !iloso!ul oral trebuie s adopte o perspectiv din care el s poat percepe !eno enele orale ca atare& 6tra-son arat cu sunt a estecate unele cu altele di!erite senti ente orale ale rela#iilor interne& *eac#iile personale ale persoanei o!ensate, a vzut deKa, pot !i co pensate prin scuze& (nvers, persoana $n cauz poate ierta o nedreptate petrecut& 6enti entelor persoanei preKudiciate le corespunde recuno0tin#a celui cruia i se !ace o bine!acere, iar conda nrii !aptei nedrepte $i corespunde ad ira#ia celei bune& =r de nu r sunt nuan#rile senti entului nostru de indi!eren#, dispre#, rea. credin#, de ul#u ire, recuno0tin#, $ncuraKare, consolare 0&a& &d& >n loc central $l ocup, $n od !iresc, senti entele de vinov#ie 0i datorie& $n acest co ple% . e%plicabil prin analiza li baKului . al atitudinilor bazate pe senti ent, 6tra-son e interesat de !aptul c toate aceste e o#ii sunt i plicate $ntr.un pra%is cotidian la care noi nu ave acces dec+t printr.o atitudine per!or ativ& 'bia prin aceasta, re#eaua de senti ente orale capt un anu it caracter ine/itabilI angaKa entul, pe care l.a preluat ca persoane ce apar#ine unei lu i a vie#ii, nu $l pute anula dup cu vre & 'titudinea obiectivatoare !a# de !eno enele pe care trebuie s le percepe ai $nt+i din perspectiva participantului este secundar $n raport cu acesta: NGe loo) -ith an obKective eye on the co pulsive behavior o! the neurotic or the tireso e behavior o! a very young child, thin)ing in ter s o! treat ent or training& /ut -e can so eti es loo) -ith so ething li)e the sa e eye on the behavior o! the nor al and the ature& Ge have this resource and can so eti es use it: as a re!uge, say, !ro the strains o! involve ent4 or as an aid to policy4 or si ply out o! intellectual curiosity& /eing hu an, -e cannot, in the nor al case, do this to long, or altogetherOL2&

L Arivi cu un ochi obiectiv co porta entul !or#at al unui nevrotic sau co porta entul contrariant al unui copil !oarte ic, 0i g+ndi $n ter eni de trata ent 0i educare& Aute uneori s privi cu ceva ce sea n cu acest ochi co porta entul celui nor al 0i al celui atur& 've aceast posibilitate, pe care o pute uneori !olosi: ca un re!ugiu, s spune , din stresul i plicrii4 sau ca un aKutor dat pruden#ei, sau pur 0i

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* <1 'ceast observa#ie arunc o lu in asupra pozi#iei acelor etici concepute dintr.o perspectiv de observator 0i pe baza rezultatului unei reinter)ret*ri a intui;iilor morale cotidiene6 Eticile e piriste nu ar putea, nici chiar $n cazul $n care ar !i adevrate, s ating un e!ect e%plicativ, $ntruc+t ele nu aKung p+n la intui#iile cotidiene: NThe hu an co it ent to participation in ordinary inter.personal relationships is, ( thin), too thoroughgoing and deeply rooted !or us to ta)e seriously the thought that a general theoretical conviction ight so change our -orld that, in it, there -ere no longer any such things as inter.personal relationships as -e nor ally understand the &&& ' sustained obKectivity o! inter.personal attitude, and the hu an isolation -hich that -ould entail, does not see to be so ething o! -hich hu an beings -ould be capable, even i! so e general truth -ere a theoretical ground !or itOL8& 't+ta vre e c+t !ilozo!ia oral $0i pune sarcina de a contribui la clari!icarea intui#iilor cotidiene, ob#inute pe calea socializrii, ea trebuie, cel pu#in virtual, s se raporteze la atitudinea participan#ilor la pra%isul co unicativ cotidian& 5c7 'bia observa#ia a treia conduce la iezul oral al reac#iilor bazate pe senti ent analizate p+n acu & (ndignarea 0i resenti entul se $ndreapt $ potriva unei anumite persoane ce ne preKudiciaz integritatea4 $ns revolta nu.0i datoreaz caracterul oral doar !aptului c interac#iunea dintre dou persoane particulare este dereglat& E vorba, ai degrab, de $nclcarea unei a>te)t*ri normati/e ce st la baz, a0teptare care e valabil nu nu ai pentru ego 0i alter, ci 0i pentru to;i cei ce a)ar;in unei grupe sociale, iar $n cazul nor elor strict orale, e valabil pentru to#i actorii cu rspundere& "oar a0a se e%plic 0i senti entul de vinov#ie ce $nso#e0te repro0ul pe care 0i.1 !ace !ptuitorul& *epro0ului persoanei o!ensate $i pot corespunde scrupulele aceluia care a co is nedreptatea, $n caz c acesta recunoa0te c
si plu din curiozitate intelectual& =iind oa eni, nu pute , $n od nor al, s !ace aceasta pentru ult ti p, or pe deplin 5n&t&7& O Bbliga#ia o ului de a participa la rela#ii interpersonale obi0nuite este, cred eu, prea radical 0i prea ad+nc $nrdcinat ca s lu $n serios ideea c o convingere teoretic general ar putea schi ba at+t de ult lu ea noastr $nc+t $n ea nu vor ai !i ase enea lucruri ca rela#iile interpersonale, a0a cu le $n#elege $n od nor al&&& B obiectivitate continu a atitudinii interpersonale 0i izolarea u an pe care aceasta o i plic nu pare s !ie ceva de care !iin#a u an s !ie capabil, chiar dac anu ite adevruri generale ar !i un te ei teoretic pentru asta 5n&t&7&

<2 Eiirgen Faber as a $nclcat $n persoana celui atins o a0teptare i personal, $n orice caz suprapersonal, e%ist+nd $n egal sur de a bele pr#i& 6enti entele de vinov#ie 0i de datorie tri it dincolo de particularis ul a ceea ce o persoan particular trie0te $ntr.o situa#ie anu e& "ac reac#iile bazate pe senti ent, reac#ii ce $n anu ite situa#ii se $ndreapt $ potriva persoanelor particulare, n.ar !i legate de acel !el im)ersonal de indignare ce se $ndreapt $ potriva $nclcrii a0teptrilor co porta entale generalizate sau $ potriva nor elor, atunci ele s.ar dispensa de caracterul oral& 'bia preten#ia de valabilitate uni/ersal* d unui interes, unei voin#e sau unei nor e, rangul de autoritate oral10& 5d7 "e aceast particularitate a valabilit#ii orale se asociaz o alt observa#ie& E%ist, $n od evident, o legtur intern $ntre, pe de o parte, autoritatea decretelor 0i nor elor a!late $n vigoare, a datoriei destinatarilor nor ei de a !ace ceea ce s.a decretat 0i de a nu !ace ceea s.a interzis 0i, pe de alt parte, acea preten#ie i personal cu care se prezint nor ele de ac#iune 0i decretele: c ele sunt $ndrept#ite s e%iste . 0i c se poate ar*ta, dac e necesar, c ele sunt $ndrept#ite s e%iste& *evolta 0i repro0ul care se $ndreapt $ potriva violrii nor elor se pot baza $n cele din ur doar pe un con#inut cognitiv& Cine !ace un ast!el de repro0 crede c cel vinovat poate eventual s se Kusti!ice . de e%e plu prin aceea c respinge ca !iind neKusti!icat a0teptarea nor ativ la care apeleaz cel revoltat& 4 trebui s !aci ceva $nsea n a a/ea temeiuri s !aci ceva& "esigur c nu s.ar $n#elege natura acestor te eiuri, dac $ntrebarea Nce trebuie s !acPO este redus la o chestiune de si pl de0teptciune 0i la anu ite aspecte ale co porta entului practic& $n acest !el se co port e piristul care reduce $ntrebarea: Nce trebuie s !acPO la $ntrebrile Nce vreau s !acPO 0i Ncu s.o !acPOO& Nici perspectiva prosperit#ii sociale nu ai e de !olos atunci c+nd utilitaristul reduce $ntrebarea Nce trebuie s !ace PO la chestiunile tehnice ale producerii practice a e!ectelor dezirabile din punct de vedere social: N/ut the social utility o! these practices &&& is not -hat is no- in Question& Ghat is in Question is the Kusti!ied sense that to spea) in ter s o! social utility alone is, to leave out so ething vital in our conception o! these practices& The vital thing can be restored by attending to that co plicated -eb o! attitudes and !eelings -hich !or an essential part o! the oral li!e as -e )no- it, and -hich are Quite opposed to obKectivity o! attitude& Bnly by attending to this range o! attitudes can -e recover !ro the !acts as -e )no- the a sense o! -hat -e ean, i&d& o:all 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* <:

-e ean, -hen, spea)ing the language o! orals, -e spea) o! desert, responsibility, guilt, conde nation, and KusticeOL12& 6tra-son reune0te $n acest loc ai ulte din observa#ii sale& El insist asupra !aptului c noi pute $n#elege sensul Kusti!icrilor oral.practice ale odalit#ilor de ac#iune, nu ai atunci c+nd ave $n vedere re#eaua de senti ente orale, i plicat $n pra%isul co unicativ cotidian, 0i c+nd localiz corect $ntrebarea NCe trebuie s !ac, ce trebuie s !ace PO: N(nside the general structure or -eb o! hu an attitudes and !eelings o! -hich ( have been spea)ing, there is an endless roo !or odi!ication, redirection, criticis , and Kusti!ication& /ut Questions o! Kusti!ications are internai to the structure or reiate to odi!ications internai to it& The e%istence o! the general !ra e-or) o! attitudes itsel! is so ething -e are given -ith the !act o! hu an society& 's a -hole, it neither calls !or it, nor per its, an externai Mra#ionalM Kusti!icationOOM:& =eno enologia oralului $ntreprins de 6tra-son aKunge, a0adar, la concluzia c lu ea !eno enelor orale apare doar din atitudinea per!or. ativ a participan#ilor la interac#iune4 c resenti entul, $n genere reac#iile personale bazate pe senti ent, tri it la criterii suprapersonale de evaluare a nor elor 0i canoanelor4 0i c Kusti!icarea oral.practic a unui procedeu de ac#iune vizeaz un alt aspect dec+t pe acela al evalurii legturii dintre scop 0i iKloc, evaluare neutr din punctul de vedere al senti entelor, chiar 0i atunci c+nd aceasta se las cluzit de perspectivele prosperit#ii sociale& =aptul c 6tra-son analizeaz senti ente nu e $nt+ pltor& Evident, M $ns nu utilitatea social a acestor practici e acu proble a& Aroble a e sensul Kusti!icat c a vorbi doar $n ter eni de utilitate social $nsea n a abandona ceva i portant din concep#ia noastr despre ase enea practici& Lucrul i portant poate !i ob#inut prin participarea la acea re#ea co plicat de atitudini 0i senti ente, ce constituie o parte esen#ial a vie#ii orale a0a cu o 0ti , 0i care se ca opune atitudinii obiective& "oar particip+nd la aceast s!er de atitudini pute ob#ine de la !aptele a0a cu le 0ti un sens a ceea ce noi viz , i&e& a tot ceea ce noi viz , atunci c+nd, utiliz+nd li baKul oralei, vorbi despre dezertare, responsabilitate, vin, conda nare 0i Kusti#ie 5n&t&7& O $nuntrul structurii generale sau a re#elei de senti ente 0i atitudini u ane de care a vorbit, e%ist un spa#iu nes!+r0it deschis odi!icrilor, redirec#ionrilor, criticii 0i Kusti!icrii& Aroble ele pe care le i plic Kusti!icarea sunt $ns interne structurii sau legate de odi!icrile din interiorul ei& E%isten#a in!rastructurii generale de atitudini este ceva ce ne este dat o dat cu realitatea societ#ii u ane& Arin ur are, ea nici nu cere, nici nu per ite o Kusti!icare Mra#ionalM extern* 5n&t&7& <3 Eurgen Faber as senti entele au pentru Kusti!icarea oral a odalit#ilor de ac#iune ca aceea0i i portan# pe care o au percep#iile $n e%plicarea teoretic a !aptelor& 527 $n cercetarea sa NThe Alace o! *eason in EthicsO 18<0 5Locul *a#iunii $n Etic7 . cercetare care este de alt!el un e%e plu ce arat c $n !ilozo!ie se pot pune $ntrebri corecte, !r a gsi $ns rspunsuri corecte ., Toul in stabile0te o paralel $ntre senti ente 0i percep#ii13& E%pri ri ale opiniei, ca de e%e plu Nacesta este un b# $ndoitO, !unc#ioneaz $n genere $n via#a de zi cu zi ca agen#i neproble atici ai interac#iunii4 acela0i lucru este valabil 0i pentru ur torul tip de e%pri ri ale senti entelor: N"ac a0 !i putut !aceZO, NTrebuia s.1 !i aKutatO, N6.a purtat cu ine KosnicO, NEa s.a co portat ad irabilO 0&a& &d& "ac ast!el de e%pri ri dau de o contradic#ie, arunci preten#ia de valabilitate care era legat de ele este pus sub se nul $ntrebrii& Cellalt $ntreab dac a!ir a#ia este adevrat, dac repro0ul sau autorepro0ul, dac avertis entul sau recunoa0terea sunt corecte& Horbitorul trebuie $n aceast privin# s relativizeze preten#ia pe care a ridicat.o $n pri instan# 0i s insiste doar pe !aptul c lui b#ul i.a a)*rut absolut sigur ca !iind $ndoit, sau pe !aptul c a avut sen%a;ia clar c NelO n. ar !i putut !ace acest lucru, $n ti p ce NeaO s.a co portat totu0i ad irabil 0&a& &d& $n cele din ur , el poate accepta ex)lica;ia fi%icalist* a $n0elrii sale optice, care a aprut prin introducerea b#ului $n ap& E%plica#ia va elucida situa#ia proble atic: anu e c b#ul care a !ost perceput ca !iind $ndoit este de !apt drept& $ntr.o odalitate ase ntoare, 0i o :ntemeiere moral* va pune $ntr.o alt lu in un tip proble atic de ac#iune, !ie scuz+nd, !ie critic+nd, !ie Kusti!ic+nd& >n argu ent oral dezvoltat se co port !a# de acea re#ea de atitudini orale bazate pe senti ent $ntr.un od ase ntor !elului $n care se co port un argu ent teoretic la !lu%ul de percep#ii: N(n ethics, as in science, incorrigible but con!licting reports o! personal e%perience 5sensible or e o#ional7 are replaced by Kudge ents ai ing at universality and i partiality . about the Mreal valueM, Mthe real colorM, the Mreal shapeM o! an obKect, rather than the shape, color or value one -ould ascribe to it on the basis o! i ediate e%perience aloneOL1<& $n ti p ce critica teoretic a M $n etic, ca 0i $n 0tiin#, relatrile incorigibile, dar con!lictuale, ale e%perien#ei personale 5perceptibile sau e o#ionale7 sunt $nlocuite cu Kudec#i ce vizeaz universalitatea 0i i par#ialitatea .Kudec#i despre Mvaloarea realM, Mculoarea realM, M!or a realM a unui obiect, dec+t despre !or a, culoarea sau valoarea pe care i le.a atribui doar pe baza e%perien#ei i ediate 5n&t&7& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* << e%perien#elor cotidiene $n0eltoare serve0te la $ndreptarea opiniilor 0i a0teptrilor, critica oral serve0te la

odi!icarea !elului de a ac#iona sau la $ bunt#irea Kudec#ilor despre el& Aaralela pe care Toul in o !ace $ntre e%plicarea teoretic a !aptelor 0i Kusti!icarea oral a !elurilor de a ac#iona, $ntre bazele percep#iilor din e%perien#, pe de o parte, 0i ale senti entelor, pe de alt parte, nu este chiar a0a surprinztoare& "ac Na trebui s !aci cevaO i plic Na avea bune te eiuri ca s !aci cevaO, arunci $ntrebrile ce se re!er la decizia $ntre ac#iunile conduse de nor e, sau la alegerea nor elor de ac#iune $nse0i, trebuie s !ie Ncapabile de adevrO: NTo believe in the obKectivity o! orals is to believe that so e oral state ents are trueMO1;& =ire0te, sensul Nadevrului oralO are nevoie de o e%plica#ie& 'lan *& Ghite enu r 10 te eiuri di!erite care pledeaz $n !avoarea !aptul c propozi#iile i perative pot !i adevrate sau !alse& $n od nor al, noi e%pri la odul indicativ propozi#iile i perative 0i d de $n#eles c enun#urile nor ative pot !i criticate, respinse sau $nte eiate $ntr.un od ase ntor celor descriptive& Bbiec#iei naturale, potrivit creia $n argu entrile orale e vorba c ceva trebuie !cut, 0i nu de !elul $n care stau lucrurile, Ghite $i rspunde indic+nd Nthat in oral discussion about -hat to do, -hat -e agree on or argue about, assu e, discover or prove, doubt or )no- is not -hether to do so and so but that so.and.so is the right, better, or only thing to do& 'nd this is so ething that can be true or !alse& ( can believe that R ought to be done or is the best thing to do, but ( cannot believe a decision any ore that ( can believe a co and or a Question& Corning to the decision to do so.and.so is the best or the right thing to do& Coral pronounce ents ay entail ans-ers to the Question MGhat shall ( doPM they do not gi/e such ans-ersOLL19& L ' crede $n obiectivitatea oralei $nsea n a crede c anu ite a!ir a#ii orale sunt adevrate 5n&t&7& LL&&&c $n discu#ia oral despre ce e de !cut, despre ce cde de acord 0i despre ce argu ent , asu , descoperi sau dovedi , ne $ndoi sau 0ti , proble a nu e s* facem a0a 0i a0a, ci c acest a0a.0i.a0a este corect, ai bun sau singurul lucru de !cut& (ar acest lucru e ceva ce poate !i adevrat sau !als& Aot crede c R trebuie !cut sau c e cel ai bun lucru care trebuie de !cut, dar nu ai pot crede o decizie pe care o cred o porunc sau o $ntrebare& ' aKunge la decizia de a face a0a.0i.a0a este cel ai bun sau cel ai corect lucru de !cut& "eclara#iile orale pot atrage dup sine rspunsuri la $ntrebarea MCe voi !acePM, dar nu ele dau ast!el de rspunsuri 5n&t&7& <; Eiirgen Faber as Cu ast!el de argu ente 0i altele ase ntoare se stabile0te cursul $n direc#ia unei etici cognitiviste4 $n acela0i ti p, teza unei Ncapacit#i de adevrO a chestiunilor practice sugereaz o echivalare a enun#urilor nor ative cu cele descriptive4 iar atunci c+nd noi, a0a cu arat e%presia Nadevr oralO, interpret , dup odelul i ediat tangibil de adevr al propozi#iilor, preten#iile de valabilitate ce sunt controversate $n argu entrile orale, atunci ne vede obliga#i, cred, $ntr.un od $n0eltor, s $n#elege capacitatea de adevr a chestiunilor practice ca 0i cu enun#urile nor ative ar putea !i NadevrateO sau N!alseO $n acela0i sens ca enun#urile descriptive& (ntui#ionis ul, de e%e plu, se bazeaz pe o echivalare a propozi#iilor nor ative 0i de con#inut cu propozi#iile predicative de tipul: Naceast as e galbenO sau Ntoate lebedele sunt albeO& G&E& Coore a utilizat cercetri detaliate despre !elul $n care se co port unul !a# altul predicatele NbunO 0i NgalbenO 12& Aentru predicatele de valoare el dezvolt teoria propriet#ilor nenaturale, care, analoage percep#iei propriet#ilor obiectelor, pot !i sesizate printr.o intui#ie ideal sau vzute la obiectele ideale 18& Coore vrea s arate pe aceast cale !elul $n care adevrul propozi#iilor cu con#inut nor ativ, ce sunt clare la nivel intuitiv, pot !i de onstrate cel pu#in $n od indirect& 'cest tip de analiz, $ns, e pus pe o pist !als de trans!or area predicativ a propozi#iilor tipice i perative& E%presii precu NbineO sau NcorectO ar trebui co parate cu un predicat superior, precu NadevratO, 0i nu cu predicate ce redau propriet#i, precu NgalbenO sau NalbO& Aropozi#ia: 517 $n condi#iile date, trebuie s in#i Aoate !i trans!or at $ntr.o anier corect $n: 51M7 ' in#i $n condi#iile date este corect 5este bine $ntr.un sens oral7& 'ici, e%presia predicatului Neste corectO sau Neste bineO are $ns un alt rol logic dec+t e%presia Neste galbenO din propozi#ia: 527 'ceast as este galben& Ho vedea asi etria, $ndat ce predicatul de valoare NbineO ia sensul de valabilitate al Nbinelui oralO& 'tunci doar aceste dou propozi#ii pot !i co parate $ntre ele: 5:7 Este corect 5se i pune7 c MhM 537 Este adevrat 5e cazul7 c MpM unde MhM 0i MpM trebuie s stea pentru 517 0i 527 'ceste !or ulri proprii etali baKului dau e%presie preten#iilor de valabilitate ce sunt cuprinse i plicit $n 517 0i 527& =or a propozi#iilor 5:7 0i 537 ne arat c analiza atribuirii sau neatribuirii de predicate nu este calea 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 57 corect de e%plicare a preten#iilor de valabilitate e%pri ate prin NEste corectO 0i NEste adevratO& "ac dori s co par preten#iile de corectitudine cu cele de adevr, !r $ns a le echivala unele cu altele, trebuie s e%plic $n ce !el MpM 0i MhM pot !i :ntemeia;i ' $n ce !el pute aduce bune te eiuri pentru 0i $ potriva valabilit#ii lui 517 0i 527&

Trebuie s art $n ce const speci!icul Kusti!icrii canoanelor& Toul in a vzut acest lucru: ,,M*ightnessM is not a property4 and -hen ( as)ed t-o people -hich course o! action -as the right one ( -as not as)ing the about a property . -hat ( -anted to )no- -as -hether there -as any reason !or choosing one course o! action rather than another&&& 'll that t-o people need 5and all that they have7 to contradict one another about in this case o! ethical predicates are the reasons !or doing this rather than that or the otherOL20& Toul in a observat la !el de li pede !aptul c rspunsul subiectivist la re!uzul obiectivis ului etic al lui Coore 0i al altora este doar reversul aceleia0i edalii& ' bele pr#i pornesc de la !alsa pre is cu c valabilitatea de adevr a propozi#iilor descriptive, 0i doar ea, stabile0te sensul $n care pot !i acceptate propozi#ii $n genere $ntr.un od $nte eiat& "eoarece $ncercarea intui#ionist de a stabili adevrurile orale a trebuit s e0ueze, cci propozi#iile nor ative nu pot !i veri!icate, respectiv !alsi!icate, a0adar nu pot !i e%a inate dup acelea0i reguli ca propozi#iile descriptive, s.a o!erit ca alternativ, sub pre isa deKa en#ionat, ideea respingerii $n bloc a capacit#ii de adevr a chestiunilor practice& Evident, subiecti/ista nu neag realitatea gra atical care dovede0te c ne pute tot ti pul disputa $n lu ea vie#ii asupra chestiunilor practice, ca 0i cu acestea ar trebuie s*fie decise pe baza unor bune te eiuri21& Ei $ns e%plic c aceast $ncredere naiv $n putin#a nor elor 0i canoanelor de a !i $nte eiate este o iluzie trezit de intui#iile orale cotidiene& Toc ai de aceea scepticii orali trebuie s preia, $n raport cu cognitivi0tii ce vor, ase eni lui 6tra-son, s !ac pur 0i si plu e%plicit cunoa0terea intuitiv a participan#ilor cu rspundere la interac#iune, o sarcin cu ult ai preten#ioas4 ei trebuie s
L MCorectitudineaM nu este o proprietate4 atunci c+nd $ntreb doi oa eni care curs al ac#iunii era bun, eu nu.i $ntreb despre o proprietate . ceea ce a vrut s 0tiu a !ost dac e%ista vreun te ei pentru a alege ai degrab pe unul dec+t pe cellalt&&& Tot ceea ce au nevoie doi oa eni 50i tot ceea ce au7 pentru a se contrazice $ntr.un caz de predicate etice sunt temeiurile pentru a !ace asta ai degrab dec+t cealalt, sau dec+t cellalt 5n&t7&

<2 Eiirgen Faber as e%plice contraintuitiv ce $nsea n cu adevrat Kudec#ile noastre orale, $n di!eren# cu preten#ia lor de valabilitate, 0i care sunt acele !unc#ii care satis!ac )ro)riu'%is senti entele corespunztoare& Ca odel lingvistic al acestei $ncercri se o!er tipurile de propozi#ie de care noi nu leg $n od evident nici o preten#ie de valabilitate respectat discursiv: propozi#iile pri ei persoane, prin care e%pri pre!erin#e subiective, dorin#e 0i antipatii, sau i perative prin care a dori s deter in o alt persoan s adopte un anu it co porta ent& Ini;iati/a emoti/ist* 0i cea im)erati/ist* ar trebui s !ac plauzibil !aptul c se ni!ica#ia neclar a propozi#iilor nor ative poate !i e%plicat $n cele din ur prin se ni!ica#ia propozi#iilor ce e%pri o trire, respectiv o che are, sau printr.o co bina#ie a acestora dou& Aotrivit acestei variante, co ponentele nor ative ale se ni!ica#iei din propozi#iile i perative aduc la lu in $ntr.o !or ai $nci!rat ori atitudini subiective, ori tentative sugestive de convingere, ori pe a bele: ,,MThis is goodM eans roughly the sa e as M( approve o! this4 do as -ellM, trying to capture by this eQuivalence both the !unction o! oral Kudg ent as e%pressive o! the spea)erMs attitude and the !unction o! the oral Kudg ent as designed to in!luence the hearerMs attitudeOL22& Ini;iati/a )rescri)ti/ist*, pe care o dezvolt *&C& Fare $n NThe Language o! CoralsO 5Li baKul Coralei72:, e%tinde ini#iativa i perativist $n sensul c enun#urile i perative sunt analizate pe odelul unei cone%iuni $ntre i perative 0i evaluri23& Co ponentele centrale ale se ni!ica#iei constau atunci $n !aptul c vorbitorul reco and sau prescrie asculttorului, printr.un enun# nor ativ, o anu it alegere $ntre ai ulte alternative de ac#iune& $ntruc+t aceste reco andri sau prescrip#ii se bazeaz $n cele din ur pe principiile pe care vorbitorul le.a adoptat $n od voluntar, enun#urile de valoare nu constituie de aceea odelul cu adevrat decisiv pentru analiza de se ni!ica#ie a propozi#iilor i perative& Arescriptivis ul lui Fare tinde ai degrab ctre un decizionis etic4 baza pentru $nte eierea propozi#iilor cu con#inut nor ativ o !or eaz propozi#iile ce e%pri o inten#ie, anu e acele propozi#ii prin care vorbitorul !ace cunoscut alegerea principiilor, !ace cunoscut $n ulti instan# alegerea unei !or e de via#& 'cestea, $n schi b, nu sunt capabile de vreo Kusti!icare 2<&
L M'cest lucru e bunM $nsea n, grosolan spus, acela0i luru ca 0i M6unt de acord cu acest lucru4 ra.1M, $ncerc+nd s capteze prin aceast echivalen# at+t !unc#ia Kudec#ii orale ca e%presie a atitudinii vorbitorului, c+t 0i !unc#ia Kudec#ii orale de a !i destinat in!luen#rii atitudinii asculttorului 5n&t&7&

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* <8 "e0i teoria decizionist a lui Fare evalueaz ai corect dec+t teoriile e otiviste 0i i perativiste $n sens restr+ns !aptul c noi ne disput propriu.zis cu te eiuri asupra chestiunilor practice, toate aceste ini#iative etaetice tind c+tre acela0i punct de scepticis & Ele e%plic !aptul c sensul vocabularului nostru oral const $n realitate $n a spune ceva, pentru care !or ele lingvistice ai potrivite ar !i propozi#iile ce e%pri stri, i perativele sau propozi#iile ce e%pri inten#ii& "e nici unul din aceste tipuri de propozi#ie nu poate !i legat o preten#ie de adevr sau, $n genere, o preten#ie de valabilitate enit argu enta#iei& Trebuie, de aceea, ca $n presupunerea c ar e%ista ceva de !elul Nadevrurilor oraleO s apar o iluzie insinuat de $n#elegerea cotidian intuitiv& (ni#iativele necognitiviste devalorizeaz dintr.o lovitur lu ea intui#iilor orale cotidiene& Con!or acestor teorii, despre oral nu se poate vorbi $ntr.o anier 0tiin#i!ic, ci doar e piric, $n acest caz, noi adopt o

atitudine obiectivatoare 0i ne li it doar la descrierea acelor !unc#iilor care satis!ac propozi#iile 0i senti entele ce sunt cali!icate drept orale din perspectiva interioar a participantului& 'ceste teorii nu vor 0i nici nu pot concura cu eticile !iloso!ice4 ele netezesc $n cel ai bun caz calea pentru cercetrile e pirice, din moment ce pare s !ie clar c $ntrebrile practice nu sunt capabile de adevr 0i c cercetrile etice, $n sensul unei teorii nor ative, sunt lipsite de obiect& =ire0te, aceast a!ir a#ie etaetic nu este chiar at+t de necontroversat cu presupun scepticii& Aerspectiva necognitivist se bazeaz $nainte de toate pe dou argu ente: 5a7 pe re!erin#a e piric cu c disputa $n chestiunile orale de principiu nu poate !i $n od nor al aplanat, 0i 5b7 pe e0uarea toc ai en#ionat a $ncercrii de a e%plica valabilitatea de adevr a propozi#iilor nor ative, !ie $n sensul dreptului clasic natural, !ie $n sensul unei etici ateriale a valorii 56cheler, Fart ann7 2;& Ari a obiec#ie e slbit, dac poate !i nu it un principiu care s per it crearea unei $n#elegeri $n argu entrile orale& ' doua obiec#ie nu ai are loc de $ndat ce renun# la pre isa c propozi#iile nor ative, $n sura $n care apar :n general $ preun cu o preten#ie de valabilitate, ar putea !i valabile sau nevalabile doar $n sensul adevrului prepozi#ional& $n via#a de zi cu zi, noi leg de enun#urile nor ative preten#ii de valabilitate pe care sunte gata s le apr $n !a#a criticii& E%plicit chestiunile practice de tipul: NCe trebuie s !ac@!ace PO, ad i#+nd c rspunsurile nu trebuie s !ie aleatorii& Ne crede $n principiu capabili s distinge nor ele 0i canoanelor corecte de cele !alse& "ac, pe de alt parte, propozi#iile nor ative nu sunt capabile de adevr $ntr.un sens restr+ns, ;0 Eiirgen Faber as adic nu pot !i, :n acela>i sens ca 0i enun#urile descriptive, adevrate sau !alse, noi trebuie atunci s pune $n a0a !el sarcina de a e%plica sensul Nadevrului oralO sau . dac aceast e%presie duce deKa $ntr.o direc#ie !als . sensul Ncorectitudinii nor ativeO, $nc+t s nu aKunge ispiti#i s echival un tip de propozi#ie cu altul& Trebuie s porni de la supozi#ia ai slab a unei preten#ii de valabilitate analoag* ade/*rului 0i s ne $ntoarce la acea !or ulare a proble ei pe care Toul in a dat.o $ntrebrii !unda entale a eticii !iloso!ice: NGhat )ind o! argu ent, o! reasoning is it proper !or us to accept in support o! oral decisionsPOL29& Toul in nu insist prea ult pe analiza se antic a e%presiilor 0i propozi#iilor, ci se concentreaz asupra $ntrebrii privitoare la odul de $nte eiere al propozi#iilor nor ative, privitoare la forma argumentelor pe care le prezent pentru sau $ potriva nor elor 0i canoanelor, privitoare la criteriile unor Nbune te eiuriO care ne otiveaz prin $n#elegere s recunoa0te cerin#ele ca $ndatoriri orale& Arin $ntrebarea: NGhat )inds o! thing a)e a conclusion -orthy o! belie!POO22, el !ace trecerea la nivelul teoriei argu entrii&

//2
Considera#iile propedeutice pe care le.a prezentat p+n acu au servit inten#iei de a apra ini#iativa cognitivist a eticii de anevrele etaetice ocolitoare ale scepticilor valorii 0i de a stabili traseul rspunsului la $ntrebarea: $n ce sens 0i $n ce !el pot !i $nte eiate canoanele 0i nor ele orale& $n partea constructiv a considera#iilor ele, a0 vrea s a intesc ai $nt+i de rolul preten#iilor nor ative de valabilitate din pra%isul cotidian, pentru a e%plica prin ce se distinge preten#ia deontologic, legat de canoane 0i nor e, de preten#ia asertoric de valabilitate, 0i pentru a $nte eia otivul pentru care se reco and ini#ierea unei teoriei orale $n !or a unei cercetri a argu. entrilor orale 5:7& Arezint, apoi, principiul !unda ental de universalizare 5>7 ca pe un principiu de trecere, ce !ace posibil acordul $n argu entrile orale, adic $ntr.o !or ulare ce e%clude utilizarea onologal a acestei reguli de argu entare 537& $n dezbaterea considera#iilor lui Tugendhat, vreau Ce !el de argu ent, de ra#iona ent ne e adecvat pentru a accepta sus#inerea deciziilor oraleP 5n&t&7& LM Ce !el de lucruri !ac ca o concluzie s !ie de n de a !i crezutP 5n&t&7& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* ;1 s art $n cele din ur c $nte eierile orale depind de realizarea real a argu entrilor, nu din cauza otivelor prag atice pe care le i plic echilibrul de putere, ci din cauza otivelor interne care !ac posibile $n#elegerile orale& 5:7 $ncercarea de a $nte eia etica $n !or a unei logici a argu entrii orale are 0anse s reu0easc nu ai atunci c+nd vo putea identi!ica o preten#ie special, legat de canoane 0i nor e, deKa la nivelul la care a aprut pentru pri a oar dile a oral: $n orizontul lu ii vie#ii, $n care p+n 0i 6tra-son a trebuit s caute !eno enele orale pentru a convoca $ potriva scepticilor eviden#ele li baKului cotidian& "ac preten#iile de valabilitate nu apar deKa aici la plural, $n conte%tele ac#iunii co unicative, adic $naintea oricrei re!lec#ii, atunci la nivelul argu entrii nu e de a0teptat o di!eren#iere $ntre adevr 0i corectitudine nor ativ& Nu vreau s repet aici analiza ac#iunii orientate de $n#elegere pe care a !cut.o $n alt loc 28, $ns a0 vrea s a intesc o idee !unda ental& Co unicative nu esc interac#iunile $n care participan#ii $0i coordoneaz printr.un acord co un planurile de ac#iune4 aici, acordul ob#inut se soar dup recunoa0terea intersubiectiv a preten#iilor de valabilitate& $n cazul unui proces e%plicit de $n#elegere, actorii ridic prin ac#iunile lor lingvistice .$n#eleg+ndu.se $ntre ei cu privire la ceva . preten#ii de valabilitate, 0i anu e preten#ii de adevr, de corectitudine 0i de autenticitate, $n !unc#ie de acel ceva la care se raporteaz, la ceva din lu ea obiectiv 5ca totalitate a !aptelor e%istente7, la ceva din lu ea social co un 5ca totalitate a rela#iilor interpersonale, legiti

regle entate, ale unei grupe sociale7 sau la ceva din lu ea subiectiv proprie 5ca totalitate a tririlor la care ai acces $ntr.un od privilegiat7& $n ti p ce $n ac#iunea strategic unul ac;ionea%* e piric asupra celuilalt, a enin#+ndu.1 cu sanc#iuni sau o!erindu.i perspectiva unei grati!ica#ii, $n ideea de J )roduce continuarea dorit a unei interac#iuni, $n ac#iunea co unicativ unul e moti/at ra;ional de cellalt la o ac#iune racordat, iar aceasta datorit e!ectului de legtur ilocu#ionar al unei o!erte date la nivelul actului de vorbire& =aptul c un vorbitor poate otiva ra#ional un asculttor s accepte o ase enea o!ert nu se e%plic prin valabilitatea celor spuse, ci prin garan;ia cu e!ect de coordonare, la care vorbitorul se oblig, strduindu.se s !ac valabil, $n caz c e necesar, preten#ia pe care el a validat.o& "ac ne re!eri la preten#iile de adevr 0i corectitudine, atunci vorbitorul $0i poate !ace valid garan#ia la odul discursiv, adic prin prezentarea de te eiuri, iar dac ne re!eri la preten#iile de autenticitate, el o poate !ace printr.un co porta ent ;2 Eiirgen Faber as consistent& 5Cineva poate !ace credibil !aptul c el chiar crede ceea ce spune nu ai prin consecven#a ac#iunii sale, 0i nu prin indicarea unor te eiuri&7 $ndat ce vorbitorul se $ncrede $n garan#ia o!erit de vorbitor, intr $n vigoare acele obliga;ii rele/ante )entru consecin;ele interac;iunii, obliga#ii con#inute $n se ni!ica#ia celor spuse& "atoria de a !ace o ac#iune prive0te $n pri ul r+nd . $n cazul co enzilor sau indica#iilor, de e%e plu . pe destinatar, $n cazul pro isiunii sau a $n0tiin#rilor, prive0te pe vorbitor, $n cazul $n#elegerilor 0i contractelor ea prive0te si etric pe a bele pr#i, iar $n cazul reco andrilor 0i prevenirilor cu con#inut nor ativ ea prive0te asi etric pe a bii& 'lt!el dec+t $n cazul acestor ac#iuni lingvistice regulative, din se ni!ica#ia actelor de vorbire apar obliga#ii doar $n sura $n care vorbitorul 0i asculttorul convin s.0i spriKine ac#iunea pe se ni!ica#iile situa#iei, ce nu contrazic enun#urile acceptate ca !iind adevrate& "in se ni!ica#ia actelor e%presive de vorbire decurge ne iKlocit datoria de a !ace o ac#iune, $n a0a !el $nc+t vorbitorul speci!ic de ce co porta entul su nu e $n contradic#ie, respectiv nu a aKuns $n contradic#ie& "atorit bazei de valabilitate a co unicrii ce vizeaz $n#elegerea, un vorbitor poate, prin ur are, garant+nd validitatea unei preten#ii de valabilitate ce poat !i criticat, s deter ine pe vorbitor s accepte o o!ert !cut la nivelul actului de vorbire 0i, prin aceasta, s ob#in pentru continuarea interac#iunii un e!ect dublu de asigurare a racordrii& "esigur c adevrul propozi#ional 0i corectitudinea nor ativ, a0adar a bele preten#ii de valabilitate res)ectate discursi/ care ne intereseaz, satis!ac $n oduri di!erite rolul de coordonare al ac#iunii& =aptul c ele ocup o Npozi#ieO di!erit $n pra%isul co unicativ cotidian poate !i dovedit printr.o serie de asi etrii& La pri a vedere, )ro)o%i;iile asertorice utilizate $n ac;iunile constatatoare de /orbire par c se raporteaz @afa)te $ntr.un od ase ntor !elului $n care se raporteaz )ro)o%i;iile normati/e, utilizate $n ac;iunile lingvistice regulati/e, la rela;iile inter)ersonale, legitim regle entate& 4de/*rul propozi#iilor se ni!ic existen;a situa#iilor de !apt $ntr.un od ase ntor !elului $n care corectitudinea ac#iunilor se ni!ic :nde)linirea nor elor& La o a doua privire $ns, apar $ntre ti p deosebiri interesante& 'c#iunile lingvistice se raporteaz la nor e alt!el dec+t se raporteaz la !apte& 6 lu $n considerare cazul nor elor orale ce pot !i !or ulate sub !or a propozi#iilor i perative universale 0i necondi#ionate: 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* ;: 517 Nu trebuie s ucizi& 51M7 E interzis s ucizi pe cineva& La nor ele de ac#iune de acest !el noi ne raport prin ac#iuni lingvistice regulative $n diverse oduri, d+nd ordine, $ncheind contracte, deschiz+nd 0edin#e, rostind un avertis ent, $ngduind e% cep#ii, d+nd s!aturi 0&a& &d& B nor oral are nevoie $ns de sens 0i valabilitate chiar independent de !aptul c e anun#at sau revendicat $ntr.un !el sau altul& B nor poate !i !or ulat cu aKutorul unei propozi#ii ca $n 517, !r ca !or ularea, de e%e plu notarea unei propozi#ii, s trebuiasc* s !ie $n#eleas ca o ac#iune lingvistic, adic ca ceva di!erit de e%presia i personal a nor ei $nse0i& Aropozi#iile de tipul 51M7 reprezint canoane la care $ntr.un !el sau altul ne pute raporta secundar prin ac#iuni lingvistice& $n aceast privin# ne lipse0te un echivalent pe latura !aptelor& Nu e%isH propozi#ii asertorice ce ar putea ob#ine, trec+nd oarecu pe l+ng actele ele vorbire, o autono ie ase eni nor elor& "ac ast!el de propozi#ii trebuie s aib $n genere vreun sens prag atic, atunci ele trebuie utilizate $ntr.o ac#iune lingvistic& Lipse0te posibilitatea de a enun#a sau de a utiliza propozi#ii descriptive ca 527 =ierul e agnetic 52M7 $nt+ plarea !ace c !ierul e agnetic, $n a0a !el $nc+t ele s.0i pstreze !or#a lor asertoric ase eni lui 517 0i 51M7, a0adar independent de rolul ilocu#ionar al unui anu it tip de ac#iuni lingvistice& 'si etria se e%plic prin !aptul c preten#iile de adevr e%ist doar $n ac#iunile lingvistice, $n ti p ce preten#iile de valabilitate $0i au locul ai $nt+i $n nor e 0i apoi, :ntr'un mod deri/at, $n ac#iunile lingvistice:0& "ac acet 4pt un od ontologic de a vorbi, atunci pute e%plica asi etria prin !aptul c regulile societ#ii, la care ne

con!or sau pe care le evit , nu sunt constituite :n afara sferei /alabilit*;ii, ase eni regulilor naturii, !a# de care noi lu o atitudine obiectivatoare& *ealitatea social la care ne rapoi4t prin ac#iunile lingvistice regulative st deKa din ca)ul locului $ntr.o rela#ie intern cu preten#iile nor ative de valabilitate& 'devrul, $ns, nu e con#inut $n entit#i, ci doar $n ac#iunile lingvistice constatatoare prin care noi ne raport $n discursul ce stabile0te !apte la entit#i, pentru a reda situa#iile de !apt& Ae de o parte, lu ea nor elor are, a0adar, datorit preten#iilor nor ative de valabilitate ridicate $n ea, o ciudat obiectivitate $n rapo rt cu ac#iunile lingvistice regulative, de care $ns nu se bucur lu ea !aptei or $n raport cu ac#iunile lingvistice constatatoare& Horbi aici de NobiectivitateO, ;3 Eiirgen Faber as !ire0te, doar $n sensul de independen# a Nspiritului obiectivO& Cci, pe de alt parte, entit#ile 0i !aptele sunt independente $ntr.un cu totul alt sens dec+t tot ceea ce pune pe sea a lu ii sociale, printr.o atitudine con!or cu nor ele& "e e%e plu, nor ele depind de !aptul c rela#iile interpersonale, legiti regle entate, pot !i ereu restaurate& Ele ar pri i un caracter NutopicO $n sensul ru, ba chiar 0i.ar pierde sensul, dac nu adug , cel )u;in $n g+nd, actorii 0i ac#iunile ce pot respecta nor ele, respectiv le pot $ndeplini& =a# de aceasta, sunt constr+n0i conceptual s ad ite c situa#iile de !apt e%ist independent 0i de !aptul c ele pot !i constatate sau nu cu aKutorul propozi#iilor adevrate& Areten#iile nor ative de valabilitate mi<locesc $n od evident o de)enden;* reci)roc* $ntre li b 0i lu ea social, dependen# care $ns nu e%ist $n rela#ia din tre li b 0i lu ea obiectiv& 'cestei $ncruci0ri $ntre preten#iile de valabilitate ce $0i au locul $n nor e 0i preten#iile de valabilitate pe care noi le ridic prin ac#iunile lingvistice regulative i se asociaz 0i un caracter ambiguu al /alabilit*;ii im)erati/e6 $n ti p ce $ntre situa#ia de !apt e%istent 0i enun#urile adevrate e%ist o rela#ie univoc, Ne%isten#aO sau valabilitatea social a nor elor $nc nu indic dac acestea sunt 0i valabile& Trebuie s distinge $ntre realitatea social a recunoa0terii intersubiective 0i caracterul unei nor e de a !i de n s !ie recunoscut& Aot e%ista bune te eiuri pentru a considera ca ne!iind $ndrept#it preten#ia de valabilitate a unei nor e valabile social4 pe de alt parte, o nor nu trebuie s.0i gseasc 0i o recunoa0tere !aptic doar prin !aptul c preten#ia ei de valabilitate ar putea !i validat $ntr.un od discursiv& Im)unerea nor elor este dublu codat, $ntruc +t otivele pentru recunoa0terea preten#iilor nor ative de valabilitate se po t re$ntoarce at+t la convingeri c+t 0i la sanc#iuni, sau la o co bina#ie co pilicat de $n#elegere 0i putere& "e regul, consim;*m9ntul otivat ra#ional se leag de o acce)tare e piric, anu e una ob#inut prin ar e sau bunuri, a unei credin#e $n legiti itate, a cror co ponente nu sunt u0or de aiaalizat& 'se enea aliaKe sunt interesante, $n sura $n care constituie un indiciu al !aptului c o)unere :n /igoare pozitivist a nor elor nu este su!icient pentru a asigura valabilitatea lor social de durat*6 ( punerea durabil a unei nor e depinde >i de putin#a de a obiliza te eiuri $ntr.un conte%t de tradi#ie dat, care sunt su!iciente pentru a !ace s apar $n cercul destiinatarilor, ca !iind cel pu#in Kusti!icat, preten#ia de valabilitate& 'plicat la societ#ile oderne, aceasta $nsea n: !r legiti itate, nici o loialitate a aselor :1& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* ;< "ac $ns valabilitatea social a unei nor e depinde pe ter en lung 0i de !aptul c aceasta este acceptat ca !iind valid $n cercul destinatarilor4 0i dac aceast recunoa0tere se bazeaz iar0i pe a0teptarea, potrivit creia preten#ia de valabilitate corespunztoare poate !i validat prin te eiuri, e%ist atunci $ntre Ne%isten#aO nor elor de ac#iune, pe de o parte, 0i putin#a de $nte eiere a0teptat a propozi#iilor i perative corespunztoare, pe de alt parte, o legtur pentru care nu e%ist sub aspect ontic nici o paralel& B rela#ie intern e%ist cu siguran# $ntre e%isten#a situa#iilor de !apt 0i adevrul propozi#iilor asertorice corespunztoare, nu $ns $ntre e%isten#a situa#iilor de !apt 0i a>te)tarea unui anu it cerc de persoane ca aceste propozi#ii s poat !i $nte eiate& 'ceast $ preKurare ar putea e%plica de ce $ntrebarea privitoare la condi#iile valabilit#ii Kudec#ilor orale sugereaz :n mod direct trecerea la o logic a discursurilor practice, $n ti p ce $ntrebarea privitoare la condi#iile Kudec#ilor e pirice cer considera#ii de teoria 0tiin#ei 0i teoria cunoa0terii, ce sunt independente car $n pri instan# de o logic a discursurilor teoretice& 537 Nu pot detalia aici trsturile !unda entale ale teoriei argu entrii, pe care le.a tratat:2 de alt!el atunci c+nd a vorbit de Toul in::& Aentru cele ce ur eaz voi presupune c teoria argu entrii trebuie realizat $n !or a unei Nlogici in!or aleO, deoarece o $n#elegere asupra chestiunilor teoretice 0i oral.practice nu poate !i ob;inut* nici deductiv, nici prin eviden#e e pirice& $n sura $n care, pe baza rela#iilor logice de consecin#, argu entele sunt te einice, ele nu aduc ni ic nou4 iar $n sura $n care au con#inut substan#ial, ele se bazeaz pe e%perien#e 0i nevoi, care, $n lu ina teoriilor schi btoare, pot !i di!erit interpretate cu aKutorul siste elor schi btoare de descriere, neo!erind de aceea nici o baz ultimati/*6 $n discursul teoretic, prpastia dintre observa#iile singulare 0i ipotezele generale este trecut prin di!eritele canoanele ale induc#iei& $n discursul practic e nevoie $ns de un principiu de trecere corespunztor:3& Cercetrile asupra logicii argu entrii orale conduc toate la necesitatea de a introduce un principiu oral care s Koace $n calitate de regul de argu entare un rol echivalent principiului de induc#ie din discursul 0tiin#i!ic.e%peri ental& (nteresant e !aptul c autori de di!erite provenien#e !iloso!ice s.au izbit ereu, $n $ncercarea de a reda un

ase enea principiul oral, de principiile crora le st la baz aceea0i idee& Toate eticile cognitiviste pornesc de la acea intui#ie pe care Jant a enun#at.o $n i perativul categoric& Nu intereseaz aici di!eritele !or ulri pe care le.a g+ndit Jant, ci intereseaz
66

Eiirgen Faber as ideea de baz ce trebuie s dea sea a de caracterul i personal sau universal al canoanelor orale valabile:<& Arincipiul oral e $n a0a !el g+ndit $nc+t el e%clude ca ne!iind valabile nor ele ce nu ar putea pri i consi # +ntul tuturor acelora viza#i eventual de ele& Arincipiul de trecere ce ar putea !ace posibil consensul trebuie a0adar s garanteze !aptul c doar acele nor e care e%pri o /oin;* uni/ersal* sunt acceptate ca !iind valabile: ele trebuie s !ie apte, cu !or uleaz ereu Jant, s !ie No lege universalO& ( perativul categoric poate !i $n#eles ca un principiu care cere ca ac;iunile >i maximele, respectiv interesele vizate $n ele 5a0adar interesele $ncorporate $n nor ele de ac#iune7 s se poate universaliza& Jant vrea s eli ine ca ne!iind valabile toate acele nor e ce NcontrazicO aceast cerin#& El Nare $n vedere acea contradic#ie intern, care apare $n a%i a celui ce ac#ioneaz atunci c+nd co porta entul su $n genere poate s.0i ating scopurile nu ai prin aceea c el nu este co porta entul universalO:;& "esigur c cerin#a de consisten# care poate !i e%tras din ase enea !or ulri 0i altele ase ntoare ale principiului de trecere a condus la ne:n;elegeri formaliste 0i la /ariante selecti/e6 Arincipiul !unda ental de universalizare nu se epuizeaz nicidecu $n cerin#a ca nor ele orale s aib forma propozi#iilor i perative, necondi#ionate 0i universale& =or a gramatical* a propozi#iilor nor ative, ce interzic o re!erire la, respectiv o adresare ctre anu ite grupe 0i indivizi, nu este o condi#ie su!icient pentru canoanele orale valabile, cci a putea $ pru uta aceast !or 0i canoanelor evident i orale& $n alt privin#, cerin#a s. ar cuveni s !ie 0i restrictiv, deoarece poate avea sens 0i trans!or area nor ele i orale de ac#iune, a cror do eniu de valabilitate e speci!icat social 0i spa#io.te poral, $n obiect al unui discurs practic, 0i supunerea lor la testul de universalizare 5relativ la cercul celor viza#i7& 'l#i autori nu $n#eleg at+t de !or alist cerin#a de consisten# adus de principiul !unda ental de universalizare& Ei ar vrea s evite ase enea contradic#ii ce apar atunci c+nd acelea0i cazuri, di!erite 0i di!erite cazuri, sunt tratate la !el& *&C& Fare o!er acestei cerin#e !or a unui postulat se antic& Ca 0i $n cazul atribuirii de predicate descriptive 5N. este ro0uO7, noi ar trebui s ne co port conform regulei 0i c+nd e vorba de acordarea unor predicate cu con#inut nor ativ 5N. e valorosO, N. e bunO, N. e corectO7, 0i s utiliz aceea0i e%presie $n toate cazurile care se ase n sub anu ite aspecte relevante& $n ceea ce prive0te Kudec#ile orale, cerin#a aceasta de consisten# erge $nspre ideea ca !iecare, $nainte de a.0i pune la baza Kudec#ii sale o anu it nor , s poat testa dac el poate vrea ca aceea0i nor s !ie revendicat 0i de oricare altul care s.ar gsi $ntr.o situa#ie 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* ;9 co parabil cu a sa, pentru Kudecata lui& =ire0te, aceste postulate sau altele ase ntoare ar putea !i apte s !ie principiu oral doar atunci c+nd ar !i $n#elese $n sensul unei garantri a !or rii unei Kudec#i i par#iale& 6e . ni!ica#ia i par#ialit#ii nu prea poate !i ob#inut de la conceptul de utilizare consistent a li baKului& "e acest sens al principiului !unda ental de universalizare se apropie J& /aier :9 0i /& Gert:2, atunci c+nd pretind ca nor ele orale valabile s !ie predate ai departe $n od universal 0i sus#inute $n od public4 lucruri ase ntoare privesc 0i pe C& G& 6inger:8, atunci c+nd pretinde c sunt valabile doar acele nor e care asigur un trata ent identic& Ae c+t de pu#in asigur testul e piric al stabilirii posibilit#ilor de contradic#ie o !or are a unei Kudec#i i par#iale, pe at+t de pu#in poate o nor s !ie deKa valabil ca e%presie a unui interes co un al tuturor celor pot !i viza#i, atunci c+nd apare unora dintre ei ca !iind acceptabil cu condi#ia unei utilizri nediscri inatorii& (ntui#ia care apare $n ideea capacit#ii de universalizare a a%i elor vizeaz $ns ai ult: nor ele orale trebuie s merite o recunoa0tere din partea tuturor celor viza#i& Nu e su!icient $ns ca)ersoanele )articulare s testeze: . dac ei pot voi punerea $n vigoare a unei nor e controversate $n ceea ce prive0te ur rile 0i consecin#ele secundare care ar apare c+nd to#i ar respecta.o4 sau . dac !iecare care s.ar a!la $n situa#ia lor ar putea voi punerea $n vigoare a unei ase enea nor e& $n a bele cazuri are loc o !or are a Kudec#ii relativ la pozi#ia 0i perspectiva unora dintre cei viza#i 0i nu a tuturora6 ( par#ial e doar punctul de vedere din care sunt capabile s !ie universalizate toc ai acele nor e care, $ntruc+t $ncorporeaz $ntr.o anier recognoscibil interesul co un al celor viza#i, se ba%ea%*, pe un consi # +nt universal . erit+nd $n sura aceasta recunoa0terea intersubiectiv& =or area unei Kudec#i i par#iale se e%pri $ntr.un principiu care contr+nge pe oricare din cercul celor viza#i s adopte, atunci c+nd evalueaz interesele, perspectiva tuturor celorlal;i6 Arincipiul !unda ental de universalizare vrea s ob#in acel schimb uni/ersal de roluri, pe care G& F& Cead 1.a descris ca Nideal role.ta)ingO sau Nuniversal discourseO30& $n acest !el, oricare nor valabil trebuie s satis!ac condi#ia ca . ur rile 0i consecin#ele secundare, ce rezult 5cu anticipa#ie7 din respectarea lor uni/ersal* pentru satis!acerea intereselor fiec*rui individ, s poat !i acceptate de to;i cei viza#i 50i pre!erate repercusiunile $n locul posibilit#ilor alternative deKa cunoscute de regle entare7 31&

;2 Eurgen Faber as Nu trebuie $ns s con!und principiul !unda ental de universalizare cu un principiu $n care se enun# deKa ideea !unda ental a unei etici a discursului& Aotrivit eticii discursului, o nor poate pretinde s aib valabilitate doar atunci c+nd to#i cei ce pot !i viza#i de ea aKung 5respectiv ar aKunge7, $n calitate de )artici)an;i la un discurs )ractic, la un acord asupra !aptului c aceast nor e $n vigoare& 'cest )rinci)iu fundamental al eticii discursului 5"7, la care $ntorc ca o ane% a $nte eierii )rinci)iului fundamental de uni/ersali%are ?3A, presupune deKa !aptul c alegerea nor elor )oate !i $nte eiat& E vorba acu toe ai de aceast )remis*6 ' prezentat 5>7 ca pe o regul de argu entare, care !ace cu putin# un acord $n discursurile practice, atunci c+nd chestiunile pot !i reglate $n interesul egal al tuturor celor viza#i& 'bia prin $nte eierea acestui principiu de trecere vo putea !ace pasul ctre etica discursului& Ce.i drept, a !or ulat $n a0a !el 5>7 $nc+t s !ie e%clus o utilizare onologal a acestui principiu !unda ental4 el regleaz doar argu entrile dintre di!eri#i participan#i, av+nd chiar perspectiva unor argu entri ce trebuie !cute $n od real, la care sunt ad i0i ca participan#i to#i cei viza#i& $n aceast privin#, principiul nostru !unda ental de universalizare se deosebe0te de propunerea binecunoscut a lui Eohn *a-ls& 'cesta ar dori ca luarea $n considerare i par#ial a tuturor intereselor vizate s !ie asigurat prin aceea c persoana ce Kudec oral se transpune $ntr.o stare originar !ictiv, care e%clude deosebirile inore de putere, garanteaz acelea0i libert#i 0i las pe !iecare $n ignoran# cu privire la pozi#iile pe care l.ar ocupa el $nsu0i $ntr.o ordine social viitoare, indi!erent cu organizat& 'se eni lui Jant, *a-ls opera#ionalizeaz perspectiva i par#ialit#ii, $n a0a !el $nc+t !iecare persoan particular s poat !ace singur $ncercarea de Kusti!icare a nor elor !unda entale& 'cest lucru e valabil 0i pentru !iloso!ii orali $n0i0i& $n od consecvent, *a-ls $n#elege partea aterial a cercetrii sale, de e%e plu dezvoltarea principiului e%ploatrii edii, nu ca pe o contribu;ie a participantului la argu entare la !or area unei voin#e discursive asupra institu#iilor de baz ale unei societ#i capitaliste t+rzii, ci toc ai ca pe un rezultat al Nteoriei drept#iiO, $n care el, ca e%pert, e co petent& "ac ne a inti de rolul de coordonare a ac#iunii al preten#iilor nor ative de valabilitate $n pra%isului co unicativ cotidian, vo vedea atunci de ce sarcinile ce ar trebui solu#ionate prin argu entrile orale nu pot !i rezolvate $ntr.o anier onologal, cci ele cer o strduin# co un& Aarticipan#ii, intr+nd $ntr.o argu entare oral, $0i continu ac#iunea lor 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* ;8 co unicativ printr.o atitudine re!le%iv, $n scopul de a restabili un consens ce a !ost rupt& 'rgu entrile orale servesc, a0adar, la aplanarea consensual a con!lictelor de ac#iune& Con!lictele din do eniul interac#iunilor conduse de nor e se reduc $n od direct la un acord nor ativ dereglat& 'c#iunea de restabilire poate consta nu ai $n asigurarea recunoa0terii unei preten#ii de valabilitate, la $nceput controversate, iar apoi deproble atizate, sau unei alte preten#ii de valabilitate ce o $nlocuie0te pe aceasta& 'cest tip de acord e%pri o /oin;* comun*6 "ac $ns argu entrile orale trebuie s de.a na0tere unui acord de acest tip, atunci nu e deaKuns ca o persoan particular s editeze dac ar putea consi #i la o nor & Nu e deaKuns nici ca toate persoanele particulare, !iecare pe cont propriu, s editeze la acest lucru, pentru ca apoi s se $nregistreze voturile& 6e i pune ai degrab o argu entare NrealO, la care s participe $n od cooperant to#i cei viza#i& "oar un proces intersubiectiv de $n#elegere poate conduce la un acord de natur re!le%iv: doar atunci pot participan#ii s 0tie c s.au convins $ preun de ceva& "in aceast perspectiv, 0i i perativul categoric are nevoie de o re!or ulare $n sensul propus aici: N$n loc s prescriu tuturor celorlal#i o a%i care vreau s !ie o lege general, eu trebuie s prezint a%i a ea tuturor celorlal#i, $n scopul unei veri!icri discursive a preten#iei ei de universalitate& Greutatea se ut de pe ceea ce poate !iecare 5persoan particular7 s voiasc !r contradic#ie ca lege universal, pe ceea ce pot to#i s recunoasc, prin acord, ca nor universalO32& 'ceast !or ulare a principiului universal de generalizare vizeaz, de !apt, o realizare prin cooperare a argu entrii prezente& Ae de o parte, doar o participare actual a !iecrei persoane vizate poate $ piedica prin al#ii o interpretare a propriilor interese care s !ie des!igurat din pricina at+tor perspective& $n acest sens prag atic, !iecare reprezint ulti a instan# $n Kudecarea chestiunii care st propriu.zis $n interesul su propriu& Ae de alt parte, descrierea prin care !iecare $0i percepe interesele trebuie s r +n accesibil criticii celorlal#i& Nevoile sunt interpretate $n lu ina valorilor culturale4 iar $ntruc+t acestea sunt ereu ele ente ale unei tradi#ii $ prt0ite intersubiectiv, revizuirea valorilor ce interpreteaz nevoile nu poate !i o chestiune de care persoana particular s dispun onologal 3:& 5<7 Excurs6 B etic a discursului erge pe a bele pre ise, c 5a7 preten#iile nor ative de valabilitate au un sens cognitiv 0i pot !i tratate ca >i preten#iile de adevr, 0i c 5b7 $nte eierea nor elor 0i canoanelor cere realizarea unui discurs real, care nu este :n ultim* instan;* posibil $ntr.o 70 Eiirgen Faber as anier Oin vCogal, ci in !or a unei argu entri !cute, $n spirit, la odul ipotetic& $nainte de a ur ri disputa dintre cognitivi0tii etici 0i sceptici, a0 vrea s vorbesc de cea ai recent concep#ie a lui Ernst Tugendhat, ce st

de.a cur ezi0ul oe acest !ront& Tugendhat insist, pe de o parte, pe intui#ia pe care a enun#at.o $n !or a principiului !unda ental de universalizare: o nor e doar atunci Kusti!icat, c+nd este Nla !el de bunO pentru !iecare din cei viza#i& (ar dac acesta e cazul, chiar cei viza#i tr[biie s.r\ stabileasc printr.un discurs real& Ae de alt parte, Tugendhat respinge pre isa 5a i 0i re!uz (6 Me isei 5b7 vreo se ni!ica#ie de natura eticii discursului& "e0i & :ea s ia sustrag concluziilor sceptice, Tugendhat crede $n pre isa sceptic de baz, potrivit creia valabilitatea i perativ a nor elor nu poate !i $n#eleas $n analogie cu valabilitate de adevr a propozi#iilor& "ac $ns valabilitatea i perativ a nor elor are un sens volitiv 0i nu unul cognitiv, atunci 0i discursul practic trebuie s serveasc la altce/a dec+t la clari!icarea argu entativ a unei preten#ii controversate de valabilitate& Tugendhat $n#elege discursul ca pe o sur care asigura, prin regulile de co unicare, !aptul c to#i cei viza#i au aceua0i 0ans de participare la instituirea corect a unui co pro is& Necesitatea argu entrii reiese din te eiurile ce !ac posibil participarea, 0i nu cunoa0terea& Aentru $nceput, a0 vrea s schi#ez !elul $n care Tugendhat a pus proble a 0i din care el a dezvoltat aceast tez33& Punerea )roblemei6 Tugendhat distinge regulile se antice, care stabilesc se ni!ica#ia unei e%presii lingvistice, de regulile prag atice, care deter in !elul $n care vorbitorii 0i asculttorii utilizeaz $ntr.o anier co unicativ ase enea e%presii& Aropozi#iile care pot utilizate doar co unicativ, ca de e%e plu ele entele ilocu#ionare ale li bii noastre, au nevoie de o analiz prag atic . indi!erent dac apar $ntr.o situa#ie verbal actual sau doar N$n spiritO& 'ltor propozi#ii, se pare, li se pot lua pre isele lor prag atice, !r a li se pierde se ni!ica#ia, 0i pot !i utilizate $ntr.o anier onologal4 ele servesc $n od pri ar g+ndirii, 0i nu co unicrii& "e acest !el sunt propozi#iile asertorice 0i cele inten#ionale: se ni!ica#ia lor poate !i e%plicat e%haustiv cu aKutorul unei analize se antice& (n acord cu tradi#ia care coboar p+n la =rege, Tugendhat pleac de la ideea c valabilitatea de adevr a propozi#iilor este un concept se antic& $n virtutea acestei concep#ii, chiar 0i $nte eierea enun#urilor este o chestiune onologal4 de e%e plu, dac un predicat poate !i atribuit sau nu unui obiect este o $ntrebare asupra creia !iecare subiect capabil s Kudece poate decide singur, cu aKutorul regulilor se antice& 'cela0i lucru e valabil 0i pentru $nte eierea propozi#iilor inten#ionale& Aentru aceasta nu e nevoie de nici o argu entare realizat 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 91 intersubiectiv, ai ales atunci c+nd ar trebui s !ace ase enea argu entri propriu.zis prin cooperare, adic $n !or a unui schi b de argu ente $ntre ai ul#i participan#i& "i potriv, Kusti!icarea nor elor 5spre deosebire de $nte eierea propozi#iilor7 este o treab nu doar $nt+ pltor co unicativ, ci esen;ialmente co unicativ& "ac o nor controversat este la !el de bun pentru !iecare din cei viza#i e o $ntrebarea la care trebuie s se rspund, potrivit regulilor prag atice, $n !or a unui discurs real& B dat cu Kusti!icarea nor elor, intr a0adar $n Koc un autentic concept prag atic& Aentru analiza pe care o !ace Tugendhat $n continuare este i portant pre isa potrivit creia chestiunile ce privesc valabilitatea sunt exclusi/ chestiuni se antice& Cu aceast pre is, sensul prag atic al Kusti!icrii nor elor nu se poate re!eri la ceva de !elul Nvalabilit#iiO nor elor, $n orice caz nu atunci c+nd aceast e%presie e $n#eleas $n analogie cu adevrul propozi#iilor& 'ici trebuie s se ascund altce/aI reprezentarea unei i par#ialit#i ce se re!er ai degrab la !or area voin#ei dec+t la !or area Kudec#ii& Aroble atic $n aceast ini#iativ e pre isa se anticist pe care nu pot s.o discut aici pe larg& Conceptul se antic de adevr, $n genere teza c disputa cu privire la valabilitatea propozi#iilor poate !i decis doar dup reguli se antice@oro interno, rezult dintr.o analiz ce se orienteaz dup propozi#iile predicative ale unei li bi ce stabile0te doar obiecte 0i eveni ente S"ing.Ereignis.6pracheT 3<& 'cest odel se $0i gse0te aici locul, $ntruc+t propozi#ii ele entare precu N'ceast inge e ro0ieO reprezint ele ente ale co unicrii cotidiene, despre adevrul crora nu se isc $n od nor al nici o disput& Trebuie s cut e%e ple !ructuoase din punct de vedere analitic $n locurile $n care izbucnesc controverse substan#iale 0i unde preten#iile de adevr sunt puse siste atic $n discu#ie& "ac se are $n vedere $ns dina ica sporirii cunoa0terii, chiar sporirea cunoa0terii teoretice, 0i se testeaz !elul $n care $n co unitatea de argu entare a oa enilor de 0tiin# sunt $nte eiate propozi#ii universale de e%isten#, propozi#ii ireale de condi#ionare, propozi#ii cu inde% te poral 0&a& &d& atunci ideile de veri!icare, derivate din se antica adevrului, $0i pierd plauzibilitatea 3;& Toc ai controversele substan#iale sunt cele care nu pot !i decise, pe baza utilizrii ono.logale a regulilor se antice, prin argu ente constr+ngtoare4 Toul in s.a vzut silit $n aceast situa#ie s adopte un !unda ent prag atic pentru o teorie a argu entrii in!or ale& 4rgumentul6 "ac plec acu de la pre isa se anticist, se pune atunci $ntrebarea de ce discursurile reale sunt $n general obligatorii pentru Kusti!icarea nor elor& Ce pute $n#elege din $nte eierea nor elor, $n cazul
72

Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*


73

$n care sunt interzise toate analogiile cu $nte eierea propozi#iilorP Te eiurile, rspunde Tugendhat, ce apar $n discursul practic, sunt te eiuri pentru sau $ potriva inten#iei sau a deciziei de a accepta o anu it ac#iune&

Codelul $l o!er $nte eierea unei propozi#ii inten#ionale a pri ei persoane& ' bune te eiuri s ac#ionez $ntr.un anu e !el, atunci c+nd e $n interesul eu sau c+nd e bine pentru ine s realizez scopurile corespunztoare& E vorba, $n pri instan#, despre $ntrebrile ac#iunilor teleologice NCe vreau s !acPO 0i NCe pot s !acPO, 0i nu despre $ntrebarea oral NCe trebuie s !acPO& Tugendhat pune $n Koc punctul de vedere deontologic prin aceea c e%tinde $nte eierea inten#iilor proprii la $nte eierea inten#iei co une a unei grupe de a !ace o ac#iune: NAe care tip de ac#iune vre s ne !i% PO sau NAe care tip de ac#iune ne lu obliga#ia de a.1 adoptaPO 'ici intervine un ele ent prag atic& Cci atunci c+nd tipul de ac#iune ce necesit $nte eiere e de natur colectiv, e brii colectivului trebuie s aKung la o rezolu#ie comun*6 Ei trebuie s $ncerce s se conving reciproc c e $n interesul !iecruia dintre ei ca to#i s ac#ioneze $n acest !el& $ntr.un ast!el de proces, unul dintre ei va nu i celuilalt temeiuri care s arate de ce el poate s vrea ca un tip de ac#iune s !ie trans!or at $n ceva obligatoriu din punct de vedere social& =iecare persoan vizat trebuie s se poate convinge c nor a propus este, $n condi#iile date, pentru to#i Nla !el de bunO& (ar toc ai un ast!el de proces e nu it de noi discurs practic& B nor ce intr $n vigoare pe o ase enea cale se poate nu i NKusti!icatO, $ntruc+t prin rezolu#ia ob#inut argu entativ se poate indica !aptul c ea erit predicatul de Nla !el de bun pentru !iecare din cei viza#iO& "ac $n#elege Kusti!icarea nor elor $n acest sens, atunci 0i se ni!ica#ia discursurilor practice devine clar, crede Tugendhat& Ele nu pot avea nici un sens cognitiv originar& Cci la $ntrebarea, la care trebuie s rspunde $ntr.un od ra#ional, dac un tip de ac#iune st $n interesul eu propriu, trebuie s rspund $n cele din ur !iecare persoan particular $n parte: 0i propozi#iile ce e%pri o inten#ie trebuie s poat !i $nte eiate onologal dup reguli se antice& $n calitate de organizare intersubiectiv, argu entarea este necesar, deoarece pentru stabilirea unui tip de ac#iune trebuie s coordon inten#iile individuale 0i s aKunge la o rezolu#ie co un asupra lor& $ns doar atunci c+nd rezolu#ia provine din argu entri, adic apare potrivit regulilor prag atice ale unui discurs, nor a asupra creia s.a produs rezolu#ia poate !i considerat ca !iind Kusti!icat& Trebuie garantat !aptul c !iecare persoan vizat a avut 0ansa de a.0i da consi # +ntul din propriul $nde n& =or a argu entrii trebuie s $ piedice ca unii s sugereze altora sau chiar s prescrie ceea ce e bine pentru ei& Ea trebuie s !ac cu putin# nu at+t im)ar;ialitatea <udec*;ii, c+t neinfluen;abilitatea sau autono ia@or.m*rii /oin;ei6 $n aceast sur, regulile discursului au un con#inut nor ativ4 ele neutralizeaz dezechilibrele de putere 0i se $ngriKesc de i ple entarea cu 0anse egale a propriilor interese& =or a argu entrii rezult a0adar din necesitatea participrii 0i a echilibr*rii )uteriiI NThis then see s to e to be the reason -hy oral Questions, and in particular Questions o! political orality, ust be Kusti!ied in a discourse a ong those concerned& The reason is not, as Faber as thin)s, that the process o! oral reasoning is in itsel! essentially co u.nicative, but it is the other -ay around: one o! the rules -hich result !or oral reasoning, -hich as such ay be carried through in solitary thin)ing, prescribes that only such legal nor s are orally Kusti!ied that are arrived at in an agree ent by every body concerned& 'nd -e can no- see that the irreducibly co unicative aspect ist not a cognitive but a volitional !actor& (t is the orally obligatory respect !or the autono y o! the -ill o! everybody concerned that a)es is necessary to reQuire an agree entOL& 5C6, p&107 'ceast concep#ie despre oral ar r +ne $ns nesatis!ctoare, dac s.ar accepta pre isa se anticist pe care se bazeaz& Ea nu poate da socoteal de acea intui#ie, care nu poate !i dec+t cu greu tgduit: ideea im)ar;ialit*;ii, pe care o dezvolt eticile cognitiviste sub !or a principiilor de generalizare, nu poate !i redus la ideea unui echilibru al )uterii6 ' veri!ica dac unui nor e i se poate atribui predicatul Nla !el de bun pentru !iecareO, predicat scos $n eviden# de Tugendhat, pretinde e/aluarea i par#ial a intereselor tuturor celor viza#i& 'ceast cerin# nu se realizeaz $ns doar prin 0ansele egal distribuite ale im)lement*rii propriilor interese& ( par#ialitatea !or rii Kudec#ii nu poate !i :nlocuit* de autono ia !or rii voin#ei& Tugendhat L 'cesta $ i pare ie c e otivul pentru care chestiunile orale 0i, $n particular, chestiunile oralit#ii politice, trebuie Kusti!icate $ntr.un discurs a celor i plica#i& Cotivul nu e, a0a cu crede Faber as, c procesul argu entrii orale este $n esen# co unicativ, ci altul: una din regulile ce reies din argu entarea oral, care poate !i ca atare realizat printr.o g+ndire solitar, prescrie c doar acele nor e sunt Kusti!icate din punct de vedere oral, la care se aKunge printr.un acord al tuturor persoanelor i plicate& Aute vedea acu a c aspectul ireductibil co unicativ nu este un !actor cognitiv, ci unul volitional& *espectul oral obligatoriu pentru autono ia voin#ei persoanelor i plicate este acela care !ace necesar pretinderea unui acord 5n&t&7&
74

Eiirgen Faber as con!und condi#iile pentru ob#inerea unui acord otivat ra#ional cu condi#iile negocierii unui co pro is corect& $ntr.un caz se presupune c cei viza#i :n;eleg ce e $n interesul lor co un, al tuturora4 $n cellalt caz, se pleac de la !aptul c interesele capabile s !ie generalizate nu sunt deloc $n Koc& $n discursul practic, participan#ii $ncearc s se clari!ice asupra unui interes co un, $n negocierea unui co pro is ei $ncearc s produc un echilibru $ntre interesele particulare, a!late $n contradic#ie unele cu altele& Ii co pro isurile stau sub condi#ii li itative, !iindc e de presupus c un echilibru corect poate apare doar prin participarea egal $ndrept#it a tuturor celor viza#i& $ns

ase enea )rinci)ii fundamentale ale !or rii co pro isului ar trebui s !ie Kusti!icate $n discursurile practice, $n a0a !el $nc+t ele s nu se pun iar0i sub aceea0i preten#ia de echilibru $ntre interesele concurente& Aentru adaptarea argu entrilor la procesele de !or are a voin#ei, Tugendhat trebuie s plteasc un pre#4 el nu poate en#ine distinc#ia dintre autenticitatea 0i valabilitatea social a nor elor: NTo be sure -e -ant the agree ent to be a ra;ional agreement, an agree ent based on argu ents and i! possible on oral argu ents, and yet -hat is !inally decisive is the factual agreement, and -e have no right to disregard it by arguing that it -as not ra#ional&&& Fere -e do have an act -hich is irreducibly prag atic, and this precisely because it is not an act o:reason, but an act o! will, an act o! collective choice6 The proble -e are con!ronted -ith is not a proble o! <ustification but o! the )artici)ation in po-er, in po-er o! -ho is to a)e the decisions about -hat is per itted and -hat notOL& 5C6, 117 'ceast consecin# nu trebuie ar onizat cu inten#ia de a apra nucleul ra#ional al unui acord oral restabilit $n od argu entativ de obiec#iile sceptice& Ele sunt inco patibile cu $ncercarea de a da socoteal de intui#ia !unda ental, potrivit creia $n N"aO.ul 0i NNuO.ul spus nor elor 0i canoanelor se e%pri altceva dec+t pura arbitrarietate a aceluia care se supune sau se opune unei preten#ii i perative de putere& 'si ilarea 6 !i siguri c vre ca un acord s !ie un acord ra;ional, un acord bazat pe argu ente 0i, pe c+t posibil, pe argu ente orale, iar ceea ce e $n cele din ur decisiv este acordul factual, neav+nd nici un drept s.1 desconsider , argu ent+nd c nu e ra#ional&&& Nu ave aici nici un act care s !ie ireductibil prag atic, iar aceast din cauz c nu este un act al ra;iunii, ci unul al voin#ei, un act a alegerii colective& Aroble a cu care sunte con!runta#i nu e o proble de <ustificare, ci una de )artici)are la putere, la puterea acelora care trebuie s ia decizii cu privire la ce e per is 0i ce nu& 5n&t&7 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*
75

preten#iilor de putere 0i de valabilitate distruge te elia $ncercrii !cute de Tugendhat, de a distinge nor ele Kusti!icate de cele neKusti!icate& Tugendhat vrea s pstreze condi#iile de valabilitate ale unei analize se antice 0i s le separe de regulile discursului, ce trebuie analizate prag atic4 prin aceasta, el reduce $ns procesul de Kusti!icare organizat intersubiectiv la un proces de co unicare contingent 0i rupt de toate rela#iile de valabilitate& "ac se con!und di ensiunea valabilit#ii nor elor, asupra crora oponen#i 0i preoponen#i se pot disputa cu te eiuri, cu cea a valabilit#ii sociale a nor elor puse !aptic $n vigoare, atunci valabilitatea inperativ e deposedat de sensul ei autono & "ur)hei a avertizat $n i presionantele sale analize s nu se aKung la concluzia gre0it de a $n#elege caracterul obligatoriu al nor elor de ac#iune ca pe o pregtire pentru puterea ce sanc#ioneaz& "ur)hei e interesat, de aceea, de cazul originar al sacrilegiului, de nor ele prestatale $n genere& B $nclcare a nor elor e pedepsit, deoarece acestea sunt valabile $n virtutea autorit#ii orale4 ele se bucur de valabilitate nu pentru c sunt asociate sanc#iunilor ce i pun respectul prin !or# 39& 'ici $0i are rdcinile reinterpretarea e pirist a !eno enelor orale: valabilitatea nor ativ e asi ilat $n od !als cu puterea i perativ& Ii Tugendhat ur eaz aceast strategie conceptual, atunci c+nd reduce autoritatea nor elor Kusti!icate la generalizarea i perativelor, pe care 0i le adreseaz cei viza#i sub !or a propozi#iilor ce e%pri inten#ii& "e !apt, $n valabilitatea i perativ se e%pri autoritatea unei voin#e generale, :m)*rt*>it* de to#i cei viza#i, voin# ce a 0ters orice calitate i perativ 0i a preluat o calitate oral, deoarece se bazeaz pe un interes constatabil discursi/, deci tangibil cogniti/, un interes general vizibil din perspectiva participantului32& Tugendhat rpe0te valabilit#ii nor ei sensul ei cognitiv 0i struie pe nevoia de Kusti!icare a nor elor& "in aceste inten#ii a!late $n opozi#ie se e%plic un interesant deficit de :ntemeiere6 Tugendhat pleac de la $ntrebarea se antic, cu trebuie $n#eles predicatul Nla !el de bun pentru !iecareO4 el trebuie de aceea s o!ere un te ei !aptului c nor ele, care erit toc ai acest predicat, se cuvin a !i considerate ca !iind valabile& N"reptateaO $n. sea n $n pri instan# doar !aptul c cei viza#i au bune te eiuri de a se hotr$ pentru un tip de ac#iune co un4 iar oricare i agine a lu ii, religioas sau eta!izic, e apt s !ie o resurs de Nbune te eiuriO& "e ce ar trebui noi s nu i NbuneO doar acele te eiuri ce se subordoneaz predicatului Nla !el de bun pentru !iecareOP "in punct de vedere al strategiei de argu entare, aceast $ntrebare are o pozi#ie ase ntoare proble ei noastre, a +nate $n pri instan#, privitoare la otivul pentru care principiul !unda ental de universalizare ar trebui acceptat ca regul de argu entare& 76 Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 11 Tugendhat recurge acu la o situa#ie cunoscut de noi, $n care i aginile religioase 0i eta!izice ale lu ii 0i.a pierdut puterea lor de convingere 0i concureaz ca puteri subiectivizate de credin#, ne aigarant+nd $n nici un caz principii de credin# obligatorii la ni/elul colecti/ului6 $n aceast situa#ie, un punct de vedere neutru $n ceea ce prive0te con#inutul, ase eni aceluia potrivit cruia !iecare persoan vizat ar avea bune te eiuri pentru adoptarea unui tip de ac#iune co un, este superior anu itor puncte de vedere ce nu sunt neutre $n ceea ce prive0te con#inutul, dar sunt dependente de tradi#ie: NGhere the oral conceptions relied on higher belie!s these

belie!s also consisted in the belie! that so ething being the case is a reason !or -anting to sub it to the nor & Ghat is di!!erent no- is that -e have t-o levels o! such belie!s& There is a lo-er level o! )remoral beliefs -hich concerns the Question -hether the endorse ent o! a nor is the interest o! the individual ' and -hether it is in the interest o! an individual / etc& (t is no- only these pre oral e pirical belie!s that are presupposed, and the oral belie! that the nor is Kusti!ied i! everybody can agree to it is not presupposed but the result o! the co unicative process o! Kusti!ying to each other a co on course o! action on the basis o! those pre oral belie!sOL& 5C6, 197 6e $n#elege acu de ce participan#ii la argu entare, de orientri concurente, pot cdea de acord cu privire la ac#iunile co une, ai ales arunci c+nd se re!er la puncte de vedere abstracte, ce sunt neutre vizavi de con#inuturile controversate& Arin acest argu ent n.a c+0tigat $ns are lucra& Ii aceasta pentru c, pe de o parte, pot e%ista 0i alte puncte de vedere !or ale, a!late la acela>i nivel de abstrac#ie 0i care o!er 0anse echi/alente de aKungere la un acord& Tugendhat ar trebui s otiveze de ce pentru noi s.ar i pune s distinge toc ai acest predicat propus de el& $n al doilea r+nd, pre!erin#a pentru punctele de vedere superioare, ai !or ale, e l urit la $nceput doar $n legtur cu acele pozi#ii contingente ini#iale, $n care noi recunoa0te , nu
L 'colo unde concep#iile orale s.au bazat pe credin#e superioare, aceste credin#e au constat din credin#a c ceva $n cauz este te eiul pentru a vrea s te supui nor ei& Ceea ce di!er acu este !aptul c noi dispune de dou nivele de ast!el de credin#e& E%ist un nivel in!erior al credin;elor )remoralK preocupat de $ntrebarea dac aprobarea unei nor e este $n interesul persoanei ' 0i dac este $n interesul unei persoane / etc& Nu ai aceste credin#e pre orale e pirice sunt cele presupuse4 credin#a oral c o nor este Kusti!icat dac !iecare e de acord cu ea nu este presupus, ci e rezultatul procesului co unicativ de Kusti!icare unul altuia a unei ac#iuni co une pe baza acelor credin#e pre orale 5n&t&7&

chiar la $nt+ plare, situa#ia noastr actual& "ac ne transpune $ntr.o alt situa#ie, $n care, s zice , o religie unic 0i.a !i gsit o rsp+ndire universal 0i de n de a !i crezut, vede i ediat c e necesar un altfel de argumente pentru a e%plica de ce nor ele orale ar trebui Kusti!icate doar prin recursul la procedeele 0i principiile generale, 0i nu prin apelul la propozi#ii o ologate dog atic& Aentru a $nte eia su)erioritatea unui mod reflexi/ de <ustificare 0i reprezentrile post.tradi#ionale, dezvoltate la acest nivel, ale oralei 0i dreptului, e nevoie de teorie nor ativ& Toc ai $n acest punct se rupe lan#ul argu enta#iei lui Tugendhat& 'cest de!icit de $nte eiere poate !i dep0it abia atunci c+nd nu se $ncepe se antic cu e%plica#ia se ni!ica#iei unui predicat, ci se e%pri printr.o regul de argu entare pentru discursurile practice ceea ce se $n#elege prin predicatul Nla !el de bun pentru !iecareO& 6e poate atunci $ncerca s se $nte eieze aceast regul de argu enta#ie ur +nd calea unei cercetri a pre iselor prag atice ale argu entrii $n general& 6e va dovedi c ideea i par#ialit#ii este :nr*d*cinat* :n structurile argu entrii $nse0i, neav+nd nevoie s !ie introdus* $n ea ca un con#inut nor ativ supli entar&

(((&
Ari ul pas spre $nte eierea unei etici a discursului e realizat prin introducerea principiului !unda ental de universalizare& Aute prezenta con#inutul siste atic al considera#iilor de p+n acu sub !or a unui dialog $ntre avoca#ii cognitivis ului 0i cei ai scepticis ului& $n runda de deschidere proble a const $n a deschide ochii $ncp#+na#i ai scepticilor cu privire la do eniul fenomenelor morale6 $n runda a doua e pus $n discu#ie ca)acitatea de ade/*r a chestiunilor )ractice6 ' vzut c scepticul, Kuc+nd rolul subiectivistului etic, a putut aduce bune te eiuri $ potriva obiectivi0tilor etici& Cognitivistul a putut, desigur, s.0i salveze pozi#ia, a!ir +nd $nc o preten#ie de valabilitate analoag adevrului pentru enun#urile nor ative& *unda a treia a !ost deschis prin indica#ia realist a scepticului, potrivit creia $n chestiunile orale !unda entale nu se aKunge adesea la un consens nici atunci c+nd e vorba de voin#a bun& Hizavi de acest !apt sceptic al unui )luralism al orient*rilor /alorice ultime, cognitivistul trebuie s se strduiasc s dovedeasc e%isten#a unui principiu de trecere ce !ace posibil consensul& "up ce un principiu oral a !ost propus, chestiunea relativis ului cultural do in ur toarea rund a argu enta#iei& 6cepticul aduce 78 Eurgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 98 obiec#ia c $n N>O e vorba de o generalizare pripit a intui#iilor orale caracteristice propriei noastre culturi occidentale, $n ti p ce cognitivistul va rspunde la aceast provocare printr.o $nte eiere transcendental a principiului su oral& $n runda a cincea, scepticul se declar $ potriva unei strategii transcendental')ragmatice de :ntemeiere" cognitivistul $l $nt+ pin cu o !or ulare ai precaut a argu entului lui 'pel& $n runda a 0asea, scepticul poate ereu e/ada )rintr'un refu% al discursului din !a#a $nte eierii pline de perspective a unei etici a discursului& Ho vedea $ns !elul $n care el va !ace anevre $ntr.o situa#ie !r ie0ire& Te a celei de 0aptea 0i ulti ei discu#ii este reluarea sceptic a re%er/elor fa;* de formalismul etic, pe care Fegel le.a avut !a# de Jant& Cognitivistul inteligent nu va ezita $n aceast privin# s vin cu un pas $naintea re!lec#iei te einice a oponentului su& 6ub aspectul e%terior al prezentrii ele, eu nu ur ez chiar cu e%actitate traseul ideal al celor 0apte runde de

discu#ie toc ai schi#ate, $ potriva prescurtrilor e pirice ad+nc $nrdcinate ale conceptului de ra#ionalitate 0i $ potriva reinterpret+rilor e%perien#elor orale !unda entale, a scos $n eviden# 5$n pri a parte7 $ntr.o anier !eno enologic re#eaua de senti ente 0i atitudini orale rsp+ndite $n pra%isul cotidian& ' discutat apoi 5$n partea a doua7 tentativele etaetice de e%plicare ce neag capacitatea de adevr a chestiunilor practice& 'ceast re!lec#ie a !ost !r obiect, $ntruc+t noi a renun#at la !alsa identi!icare a preten#iilor nor ative 0i asertorice de valabilitate 0i 5$n a treia parte7 a artat c adevrul propozi#ional 0i corectitudinea nor ativ preiau $n co unicarea cotidian roluri prag atice di!erite& 6cepticul nu s.a lsat convins 0i 0i.a re$nnoit $ndoiala, spun+nd c nici preten#iile speci!ice de valabilitate, asociate nor elor 0i canoanelor, nu pot !i $nte eiate& 'ceast obiec#ie nu este $ns valabil, dac se ad ite principiul de generalizare 5introdus $n partea a patra7 0i se poate de onstra 5ca $n partea a cincea7 c $n acest principiu oral e vorba de o regul de argu entare co parabil cu principiul de induc#ie, 0i nu de un principiu de participare ascat& $n acest punct al dialogului, scepticul va cere o $nte eiere 0i a acestui principiu de trecere& $ potriva obiec#iei de eroare etnocentrist, vreau s aduc 5$n partea a 0asea, care ur eaz7 propunerea lui 'pel a unei $nte eieri transcendental.prag atice a eticii& Hoi odica 5$n partea a 0aptea7 argu entul lui 'pel, $n a0a !el $nc+t s pot renun#a !r pericol la preten#ia de N$nte eiere ulti O& $ potriva obiec#iilor pe care scepticul etic le.ar putea aduce aici, principiul !unda ental al eticii discursului se poate apra 5$n partea a opta7 prin aceea c art cu sunt cuibrite argu entrile orale $n conte%tele ac#iunii co unicative& 'ceast legtur intern dintre oral 0i oravuri nu li iteaz universalitatea preten#iilor orale de valabilitate4 ea supune $ns discursurile practice unor li itri, crora discursurile teoretice nu li se supun $n acela0i !el& 5;7 Nu e neKusti!icat cerin#a de $nte eiere a principiului oral, dac ne g+ndi c prin i perativul categoric Jant 5ca 0i cognitivi0tii care $l ur eaz prin vara#iunilor lor date principiului de generalizare7 e%pri o intui#ie oral, a crei sub$ntindere este discutabil& =ire0te, nu ai acele nor e de ac#iune ce $ntruchipeaz interesele noastre capabile s !ie generalizate corespund reprezentrilor noastre de dreptate& $ns acest N oral point o! vie-O ar putea da e%presie reprezentrilor orale speci!ice culturii noastre vestice& Bbiec#ia pe care o aduce Aaul Taylor $ potriva propunerii !cute de J& /aier poate !i e%tins asupra tuturor !or ulrilor principiului de generalizare& $n ceea ce prive0te eviden#ele antropologice trebuie s recunoa0te c codul oral pe care $l interpreteaz teoriile orale )antiene nu este dec+t unul printre altele: NFo-ever deeply our o-n conscience and oral outloo) ay have been shaped by it, -e ust recognize that other societies in the history o! the -orld have been able to !unction on the basis o! other codes&&& To clai that a person -ho is a e ber o! those societies and -ho )no-s its oral code, nevertheless does not have true oral convictions is, it see s to e, !unda entally correct& /ut such a clai cannot be Kusti!ied on the ground o! our concept o! the oral point o! vie- !or that is to assu e that the oral code o! liberal -estern society o! the only genuine oralityOL 38& 'pare a0adar suspiciunea $nte eiat cu c preten#ia de universalitate pe care o ridic cognitivi0tii etici pentru unul dintre principiile orale pre!erate de ei se datoreaz unei Nconcluzii etnocentriste gre0iteO& 'ce0tia nu se pot sustrage cerin#ei de $nte eierea a scepticilor& Jant invoc pentru $nte eierea i perativului categoric, $n sura $n care nu se bazeaz pur 0i si plu pe un N!actu al ra#iuniiO, conceptele cu L Bric+t de ad+nc a !ost odelat de el con0tiin#a 0i concep#ia noastr oral, noi trebuie s recunoa0te c alte societ#i din istoria lu ii au putut !unc#iona pe baza altor coduri&&& ' pretinde c o persoan care !ace parte din acele societ#i 0i care.i 0tie codul oral nu are totu0i convingeri cu adevrat orale este, cred eu, !unda ental corect& $ns o ast!el de preten#ie nu poate !i Kusti!icat pe te eiul concep#iei noastre despre punctul de vedere oral, cci asta $nsea n s a!ir i c singura oralitate autentic este codul oral al societ#ii occidentale liberale 5n&t&7& 80 Eurgen Faber as con#inut nor ativ de autono ie 0i voin# liber4 prin aceasta el se e%pune unei obiec#ii de tip )etitio )rinci)ii6 $n orice caz, $nte eierea i perativului categoric se $ plete0te at+t de ult cu arhitectonica siste ului )antian $nc+t ea n.ar putea !i aprat prea u0or sub alte pre ise& Teoreticienii orali conte porani nu o!er pentru principiul oral nici o $nte eiere, ci se li iteaz, a0a cu se poate vedea, de e%e plu, la concep#ia lui *a-ls asupra echilibrului re!le%iv 5re!lective eQuilibriu 7<0, la o postconstruc#ie a cunoa0terii preteoretice& 'cest lucru e valabil 0i pentru propunerea constructivist a edi!iciului etodic al unui li baK pentru argu entrile orale4 cci introducerea unui principiu oral, ce nor eaz li baKul, $0i ia !or#a de convingere doar de la e%plica#ia conceptual a intui#iilor :nt9lniteL16 $n acest punct al argu entrii nu e ni ic dra atic s a!ir c ace0ti cognitivi0ti au di!icult#i c+nd cer $nte eierea valabilit#ii universale a principiului !unda ental de universalizare <2& 6cepticul se si te ast!el $ncuraKat s.0i trans!or e $ndoiala cu privire la posibilitatea de $nte eiere a unei orale universaliste $ntr.o a!ir are a i posibilit#ii ei& "up cu se 0tie, acest rol 1.a Kucat F& 'lbert cu al su NTra)tat iiber )ritische Hernun!tO<: 5Tratat despre ra#iunea critic7, trans!er+nd asupra do eniului !iLoso!iei practice odelul de e%a inare critic . dezvoltat de Aopper din perspectiva teoriei 0tiin#ei ., care trebuie s ia locul g+ndirii

tradi#ionale a $nte eierii 0i Kusti!icrii& $ncercarea de $nte eiere a principiilor orale universal valabile, a!ir aceast tez, $i $ncurc pe cognitivi0ti $n Ntrile a lui CiinchhausenO, de a alege $ntre trei alternative ce sunt $n aceea0i sur de inacceptabile: !ie s se rese neze cu un regres la in!init, !ie s rup la $nt+ plare lan#ul derivrii, !ie s procedeze circular& 'ceast trile are, !ire0te, un statut proble atic& Ea rezult nu ai presupun+nd un conce)t semantic de :ntemeiere, care se orienteaz dup rela#ia deductiv dintre propozi#ii 0i se bazeaz nu ai pe conceptul de deduc#ie logic& 'ceast idee de $nte eiere deductivist este $n od evident prea selectiv pentru e%punerea rela#iilor prag atice dintre ac#iunile lingvistice argu entative: principiile !unda en. tale de induc#ie 0i de universalizare sunt introduse ca reguli de argu enta#ie doar pentru a dep0i prpastia logic $n rela#ii nedeductive& Nu trebuie s a0tept de aceea vreo $nte eiere deductiv pentru aceste principii de trecere $nse0i, a0a cu doar $n trile a lui Ciinchhausen se accept& J& B& 'pel a privit din acest punct de vedere !ailibilis ul unei etacritici evidente 0i a slbit obiec#ia trile ei lui Ciinchhausen<3& Nu e nevoie aici s intru $n detalii& $n legtur cu proble atica noastr, lui J& B& 'pel $i revine $nainte de toate eritul de a !i descoperit di ensiunea, 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 21 $ngropat $ntre ti p, a $nte eierii nedeductive a nor elor etice !unda entale& 'pel re$nnoie0te odul $nte eierii transcendentale prin iKloacele prag aticii li baKului& $n acest sens, el utilizeaz conceptul de contradic;ie )erformati/*, care apare atunci c+nd o ac#iune lingvistic constatatoare MCpM se bazeaz pe pre ise necontingente, al cror con#inut propozitional contrazice enun#ul a!ir at MpM& $n continuarea unei re!lec#ii a lui Finti))a, 'pel ilustreaz se ni!ica#ia contradic#iilor per!or ative pentru $n#elegerea argu entelor clasice ale !iloso!iei con0tiin#ei pe e%e plul lui Ncogito ergo su O& "ac cineva e%pri Kudecata unui oponent $n !or a ac#iunii lingvistice: NC $ndoiesc c e%istO, atunci argu entul lui "escartes poate !i reconstruit cu aKutorul unei contradic#ii per!or ative& Aentru enun#ul: 517 Eu nu e%ist 5aici 0i acu 7 vorbitorul ridic o preten#ie de adevr4 conco itent, :ntruc9t o ex)rim*, el pune inevitabil la baz o pre is de e%isten#, al crei con#inut propozitional poate !i e%pri at prin enun#ul: 527 Eu e%ist 5aici 0i acu 7 5$n care caz, $n a bele propozi#ii, pronu ele personal se re!er la aceea0i persoan7 <<& $ntr.o odalitate ase ntoare, 'pel prezint contradic#ia per!or ativ prin obiec#ia N!ailibilistului consecventO, care, $n rolul unui sceptic etic, neag posibilitatea $nte eierii principiilor orale, prin prezentarea trile ei a intite ai sus& 'pel caracterizeaz stadiul actual al discu#iei prin teza celui care !ace propunerea 0i care a!ir valabilitatea universal a principiului !unda ental de universalizare, printr.o obiec#ie a oponentului, care se bazeaz pe trile a lui Ciinchhausen 5t7 0i care din 5t7 trage concluzia c $ncercrile de $nte eiere sunt lipsite de sens pentru valabilitatea universal a principiilor: 'cesta ar !i principiul !unda ental al !ailibilis ului 5!7& Bponentul creeaz o contradic#ie per!or ativ nu ai atunci c+nd cel care !ace propunerea $i poate de onstra c el, angaK+ndu.se $ntr.o ast!el de argu entare, trebuie s pun c+teva pre ise inevitabile :n fiecare Koc de argu entare destinat e%a inrii critice, pre ise al cror con#inut propozitional contrazice principiul !un. da ental 5!7& Aropriu.zis, acesta e cazul atunci c+nd oponentul, aduc+ndu.0i obiec#ia, presupune inevitabil valabilitatea cel pu#in a acelor reguli logice ce nu pot !i $nlocuite, dac argu entul prezentat trebuie $n#eles ca unul de respingere& Chiar 0i criticistul a acceptat deKa ca !iind valabile, atunci c+nd ia parte la o argu entare, un nu r ini al de reguli irecuzabile& (ar aceast constatare este inco patibil cu 5!7&
22

Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 83 'ceast dezbatere despre Nlogica ini alO<; purtat $n c+ pul critic.ra#ionalist e de interes pentru 'pel $n sura $n care slbe0te a!ir a#ia de i posibilitate a scepticului& Ea $ns nu.1 despovreaz pe cognitivistul etic de sarcina de onstra#iei& 'ceast controvers a $ndreptat $ns aten#ia asupra !aptului c regula contradic#iei per!or ative ce trebuie evitat poate !i aplicat nu nu ai la argu entele 0i ac#iunile lingvistice particulare, ci 0i la vorbirea argu entativ $n $ntregul ei& Arin aceast Nargu entare $n genereO, 'pel dob+nde0te un punct de re!erin# care este la !el de !unda ental pentru analiza regulilor irecuzabile precu este Neu g+ndescO, respectiv Ncon0tiin#a $n genereO, pentru !iloso!ia re!lec#iei& Ae c+t de pu#in poate acela interesat de o teorie a cunoa0terii s earg $n spatele propriilor sale acte de cunoa0tere 5r +n+nd $ntr.o oarecare sur prins $n autoraportarea subiectului cunosctor7, pe at+t de pu#in poate acela ce dezvolt o teorie a argu entrii orale s earg $n spatele situa#iei deter inate de propria sa participare la argu entri 5de e%e plu cu scepticul care ur re0te ca o u br !iecare din p0ii si7& Aentru el situa#ia argu entrii este Nde nedep0itO $n acela0i sens $n care este cunoa0terea pentru !iloso!ul transcendental& Teoreticianul argu entrii este con0tient de autoraportarea argu entrii sale $n acela0i !el $n care e con0tient 0i teoreticianul cunoa0terii de autoraportarea cunoa0terii sale& 'ceast idee i plic $n acela0i ti p $ndeprtarea de strduin#a lipsit de perspective a unei $nte eieri deductive

a principiilor Nulti eO 0i o reorientare ctre e%plicarea pre iselor NinevitabileO, adic universale 0i necesare& Teoreticienii orali preiau e%peri ental rolul scepticului, pentru a veri!ica dac respingerea unui principiu oral propus prin pre isele inevitabile ale argu entrii orale $n genere ni ere0te $ntr.o contradic#ie per!or ativ& Ae aceast cale indirect, el poate de onstra scepticului c acesta, i plic+ndu.se $n genere $ntr.o anu it &argu entare $n scopul contrazicerii cognitivis ului etic, pune $ntr.un od inevitabil pre ise $n argu entare, pre ise al cror con#inut propozi#ional contrazice obiec#ia lui& 'pel stilizeaz aceast !or a respingerii per!or ative a scepticului $ntr.un od de $nte eiere, pe care $l descrie $n !elul ur tor: NCeva pe care nu.1 pot nega !r a co ite o autocontradic#ie actual 0i, $n acela0i ti p, nu.1 pot $nte eia deductiv !r un )etitio )rinci)ii !or al.logic, apar#ine acelor pre ise transcendental.prag atice ale argu entrii, pe care trebuie $ntotdeauna s le !i recunoscut deKa, $n caz c Kocul de li baK al argu entrii trebuie s.0i pstreze sensufL16 $nte eierea cerut a principiului oral propus ar putea avea o ast!el de !or , $nc+t orice argu entare, indi!erent de conte%tele $n care e realizat, s se bazeze pe pre ise prag atice, din al cror con#inut propozi#ional poate !i derivat principiul !unda ental de universalizare N>O& 597 "up ce .a asigurat de posibilitatea unei $nte eieri transcendental.prag atice a principiului oral, a0 dori acu s prezint argu entul $nsu0i& '0 vrea $n pri ul r+nd s indic c+teva condi#ii pe care trebuie s le satis!ac argu entele transcendental.prag atice, pentru a evalua cu aKutorul acestor criterii cele ai cunoscute propuneri, anu e cele ale lui *& 6& Aeters 0i J& B& 'pel 5a7& '0 dori apoi s !or ulez $n a0a !el argu entul transcen.dental.prag atic $nc+t el s reziste obiec#iilor binecunoscute 5b7& Hreau s art, $n cele din ur , c aceast $nte eiere a eticii discursului nu poate avea statutul de $nte eiere ulti , dar 0i otivul pentru care ea nici nu are nevoie s revendice un ast!el de statut 5c7& 5a7 Cu re!erire @J' Colling-ood, s.a naturalizat $n 'nglia un tip de analiz, care corespunde destul de e%act procedeului dese nat de 'pel ca transcendental.prag atic& '& E& Gatt o nu e0te Nanalysis o! the presuppo. sitions o! a ode o! discourseO 5analiz a presupozi#iilor unui tip de discurs7 0i $i descrie structura $n !elul ur tor: NThe strategy o! this !or o! argu ent is to accept the sceptical conclusion that these principles are not open to any proo!, being presuppositions o! reasoning rather than conclusions !ro it, but to go on to argue that co it ent to the is rationally inescapable, because they ust, logically, be assu ed i! one is to engage in a ode o! thought essential to any ra#ional hu an li!e& The clai is not e%actly that the principles are true, but that their adoption is not a result o! ere social convention on !ree personal decision: that a ista)e is involved in repudiating the -hile continuing to use the !or o! thought and discourse in QuestionOL <2& (n!luen#a lui Colling-ood se ani!est $n !aptul c analiza
L 6trategia acestei !or e a argu entrii const $n a accepta concluzia sceptic con!or creia aceste principii nu sunt deschise oricrei de onstra#ii, !iind ai degrab presupozi#ii ale ra#iona entului dec+t concluzii ale acestuia, dar trebuie ers ai departe 0i argu entat c angaKa entul !a# de ele este inevitabil din punct de vedere ra#ional, $ntruc+t ele trebuie logic acceptate dac cineva se angaKeaz $ntr.un od de g+ndire ce e esen#ial oricrei vie#i u ane ra#ionale& Areten#ia nu const chiar $n a a!ir a c principiile sunt ade/*rate, c+t $n a a!ir a c adoptarea lor nu este rezultatul unei conven#ii pur 0i si plu sociale despre libera decizie personal: c e o gre0eal s le respingi, continu+nd s !olose0ti totu0i !or a de g+ndire 0i de discurs $n cauz 5n&t7& 23

Eiirgen Faber as de presupozi#ii e utilizat $n odul $n care sunt puse 0i tratate anu ite :ntreb*riI N' presuppositional Kusti!ication -ould sho-, that one -as co itted to certain principles by raising and considering a certain range o! =uestionsF--6 5ide , p& 317 'ceste argu ente au ca scop dovedirea caracterului inevitabil al pre iselor anu itor discursuri4 principiile orale !unda entale trebuie ob#inute din con#inutul propozi#ional al unor ast!el de pre ise& ( portan#a acestor argu ente va !i cu at+t ai are cu c+t ai general este tipul de discursuri pentru care pot !i de onstrate pre isele cu con#inut nor ativ& 6trict vorbind, argu entele trebuie nu ite NtranscenX dentaleO abia c+nd se orienteaz ctre discursuri sau co peten#e corespunztoare, ce sunt at+t de generale, $nc+t nu pot !i $nlocuite prin echivalen#i !unc#ionali4 ele trebuie s !ie ast!el constituite $nc+t s poat !i $nlocuite doar prin discursuri, respectiv co peten#e, de aceea0i natur& E i portant, de aceea, s speci!ic cu e%actitate do eniul de obiecte la care ar trebui aplicat procedeul de analiz al presupozi#iilor& Ae de alt parte, deli itarea do eniului de obiecte nu trebuie s preKudicieze deKa con#inutul nor ativ al pre iselor sale4 alt interi ne !ace vinova#i de un )etitio )rinci)ii care putea !i evitat& *& 6& Aeters vrea s $ndeplineasc a bele condi#ii& El se li iteaz la discursurile practice, adic la acele procese de $n#elegere care servesc la o!erirea unui rspuns la $ntrebrile practice de tipul: NCe trebuie s !ac@s !ace PO& Arin aceasta, Aeters vrea s aleag o ordine autosubstitutiv de discursuri 0i s evite, $n acela0i ti p, deciziile nor ative preli inare din deli itarea discursurilor practice: N(t is al-ays possible to produce ad hominem argu ents pointing out -hat any individual ust actually presuppose in saying -hat he actually says& /ut these are bound to be very contingent, depending upon private idiosyncrasies, and -ould obviously be o! little use in developing a general ethical theory& B! !ar ore i portance are argu ents pointing to -hat any individual must presuppose in so !ar as he uses a public !or o! discourse in seriously discussing -ith others or -ith hi sel! -hat he ought to do& (n a

si ilar -ay one ight inQuire into the presuppositions o! using scienti!ic discourse& These argu ents -ould be concerned not -ith prying into individual idiosyncrasies but -ith probing public presuppositionsOLL <8& "oar ast!el de pre ise )ublice
- B Kusti!icare presupozi#ional ar dovedi c cineva s.a angaKat la anu ite principii pun+nd 0i lu+nd $n considerare un anu it do eniu de :ntreb*ri 5n&t&7& O $ntotdeauna e posibil s produci un argu ent ad hominem, art+nd ceea ce !iecare individ trebuie de !apt s presupun spun+nd ceea ce de !apt spune& $ns acestea

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 2< sunt co parabile cu acele condi#ii transcendentale cu care.0i $ncepuse Jant analiza4 doar pentru ele e valabil caracterul inevitabil al pre iselor discursurilor nesubstituibile 0i, $n acest sens, universaleL 0& Aeters $ncearc acu s derive din pre isele discursurilor practice anu ite nor e !unda entale, la $nceput, un principiu de corectitudine 5Nall peopleMs clai should be eQually consideredO7, apoi principii ai concrete, cu ar !i acela al libert#ii de opinie& Aeters aduce, !ire0te, nu ai argu ente ad hoc, $n loc s identi!ice pe r+nd pre isele relevante din discursurile practice 0i s supun con#inutul lor unei analize siste atice& Nu consider $n nici un caz c analizele lui Aeters sunt lipsite de valoare4 datorit !or ei $n care le prezint, el se e%pune $ns la dou obiec#ii& Prima obiec;ie variaz repro0ul de )etitio )rinci)ii" el conduce la !aptul c Aeters c+0tig din pre isele discursului doar acele con#inuturi nor ative pe care le.a introdus ai $nainte $n de!ini#ia i plicit a ceea ce ar dori s se 0tie $n#eles prin discurs practic& 'ceast obiec#ie ar putea !i ridicat, de e%e plu, $ potriva derivrii se antice a principiului trata entului egal;1& 'pel $ncearc s pre$nt+ pine aceast obiec#ie prin aceea c nu li iteaz analiza de presupozi#ii la argu entrile morale, ci le aplic la condi#iile de posibilitate ale vorbirii argu entative :n general6 El vrea s arate c orice subiect capabil de ac#iune 0i li baK, $ndat ce intr $ntr.o argu entare oarecare pentru a veri!ica critic o preten#ie ipotetic de valabilitate, trebuie s i plice pre ise cu con#inut nor ativ& Arin aceast strategie de argu entare el $l aKunge din ur 0i pe sceptic, care se $ncp#+neaz s trateze etateoretic $ntrebrile oral.teoretice 0i re!uz $n od consecvent s !ie atras $ntr.o argu entare moral*6 'pel ar dori s !ac con0tient acestui sceptic !aptul c el deKa a utilizat, prin pri a sa obiec#ie 0i prin pri a sa aprare, Kocul argu entrii 0i, prin aceasta, pre isele prin care s.a $ncurcat $n contradic#ii per!or ative& Ii Aeters s.a !olosit ocazional de aceast
sunt obligate s !ie !oarte contingente, depinz+nd de idiosincraziile private, !iind, evident, de !oarte ic !olos pentru dezvoltarea unei teorii etice generale& B i portan# ult ai are o au argu entele care arat ceea ce !iecare individ trebuie s presupun, $n sura $n care utilizeaz o !or public de discurs, discut+nd serios cu al#ii sau chiar cu el $nsu0i despre ceea ce se cuvine s !ac& $n od ase ntor, cineva ar putea cerceta presupozi#iile utilizrii discursului 0tiin#i!ic& 'ceste argu ente n.ar !i preocupate s.0i bage nasul $n idiosincraziile individuale, ci s veri!ice presupozi#iile publice 5n&t&7&

2; Eurgen Faber as versiune ai radical, de e%e plu cu ocazia $nte eierii principiului libert#ii de opinie: NThe argu ent need not to be based si ply on the ani!est interest o! anyone -ho seriously as)s the Question MGhat ought ( to doPM& =or the principie o! liberty, at least in the sphere o! opinion, is also surely a 5general presupposition o! this !or o!7 discourse into -hich any ra#ional being is initiated -hen he laboriously learns to reason& (n atters -here reason is para ount it is argu ent rather than !orce or inner illu ination that is decisive& The conditions o! argu ent include letting any ra#ional being contribute to a public discussionOL ;2& =a# de aceste argu ente, se i pune o a doua obiec;ie, la care nu e u0or de rspuns& E li pede c libertatea de opinie, $n sensul unei aprri de atacuri e%terne a procesului de !or are a opiniei, apar#ine pre iselor prag atice inevitabile ale oricrei argu entri4 prin aceasta, scepticul poate !i !cut s $n#eleag c trebuie deKa s !i recunoscut, ca )artici)ant la argumentare, un Nprincipiu corespunztor al libert#ii de opinieO& 'cest argu ent nu erge at+t de departe $nc+t s.1 conving 0i $n calitate de actor6 Halabilitatea unei nor e de ac#iune, de e%e plu aceea a dreptului !unda ental, sanc#ionat statal, la libera e%pri are a opiniei, nu poate !i $nte eiat $n acest !el& Nu se $n#elege deloc de la sine !aptul c regulile ce sunt inevitabile :n*untrul discursurilor pot revendica valabilitate 0i pentru regle entarea ac#iunii dinafar* argu entrilor& Chiar 0i atunci c+nd participan#ii la argu entare ar !i trebuit s !ie constr+n0i s !ac presupozi#ii cu con#inut nor ativ 5de e%e plu, s se considere reciproc subiec#i cu rspundere, s se trateze ca parteneri egal $ndrept#i#i s se supun unul pe altul testului de autenticitate 0i s se co porte unul cu altul cooperant ;:7, ei nu s.ar putea totu0i sustrage acestei constr+ngeri transcendental.prag atice, de $ndat ce ies din cercul argu entrii& 'cea constr+ngere nu se trans!er $n od direct de la discurs la ac#iune& (n orice caz, !or#a . ce reglementea%* ac;iunea . a con#inutului nor ativ, dezvluit prin pre isele prag atice ale argument*rii, ar necesita o $nte eiere special;3& L 'rgu entul nu trebuie $nte eiat pur 0i si plu pe interesul vdit al oricruia care pune $n od serios $ntrebarea NCe trebuie s !acPO Cci principiul libert#ii, cel pu#in $n s!era opiniei, este cu siguran# 5o presupozi#ie general a acestei !or e de7 discurs, $n care e ini#iat orice !iin# ra#ional, atunci c+nd $nva# cu trud s ra#ioneze, $n chestiunile $n care ra#iunea este superioar, decisiv e argu entul 0i nu !or#a sau ilu inarea interioar& Condi#iile argu entului i plic lsarea oricrei !iin#ei ra#ionale s contribuie la discu#ia public 5n&t&7& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*

29 >n ase enea trans!er nu poate !i de onstrat, a0a cu $ncearc Aeters 0i 'pel, sco#+nd $n od direct nor ele etice !unda entale din pre isele argu entrii& Nor ele !unda entale ale dreptului 0i ale oralei nu intr $n general $n co peten#a teoriei orale4 ele trebuie considerate drept con#inuturi ce au nevoie de $nte eiere $n discursurile practice& $ntruc+t circu stan#ele istorice se odi!ic, !iecare epoc $0i arunc lu ina sa proprie asupra reprezentrilor oral.practice !unda entale& Ce.i drept, $n ase enea discursuri noi !ace $ntotdeauna uz de regulile de argu entare cu con#inut nor ativ4 acestea sunt cele ce pot !i deduse transcendental.prag atic& 5b7 Trebuie s ne $ntoarce , a0adar, la proble a $nte eierii principiului !unda ental de universalizare& *olul pe care $l poate prelua aici argu entul transcendental.prag atic poate !i descris acu prin !aptul c trebuie de onstrat cu aKutorul lui felul :n care )remisele argument*rii im)lic* :n general )rinci)iul fundamental de generali%are, ce func;ionea%* ca regul* de argumentare6 'ceast cerin# e satis!cut, atunci c+nd se arat c . oricare persoan care se adapteaz pre iselor co unicrii, universale 0i necesare ale vorbirii argu entative 0i care 0tie ce $nsea n s Kusti!ici o nor de ac#iune trebuie i plicit s presupun valabilitatea principiului !unda ental de universalizare 5!ie $n !or a dat ai sus, !ie $ntr.una echivalent7& 6e reco and 5din punctul de vedere al canonului aristotelic7 s se disting trei nivele ale pre iselor argu entrii: pre ise la nivelul logic al produselor, la nivelul dialectic al procedurilor 0i la nivelul retoric al pro. ceselor;<& 'rgu entrile sunt enite $n pri ul r+nd s* )roduc* argu ente bine $nte eiate 0i convingtoare pe baza calit#ilor intrinseci, prin care s poat !i #inute sau respinse preten#ii de valabilitate& La acest nivel e%ist, de e%e plu, regulile unei logici ini ale, ce a !ost discutat $n 0coala lui Aopper, sau acele cerin#e de consisten# pe care le.a indicat, printre al#ii, Fare& "e dragul si plit#ii, voi en#iona catalogul de pre ise ale argu entrii pe care 1.a prezentat *& 'le%y;;& Aentru nivelul logic.se antic, ur toarele reguli ;9 pot !i luate ca exem)leI 51&17 Nici un vorbitor nu trebuie s se contrazic 51&27 Brice vorbitor care utilizeaz predicatul = pentru un obiect a trebuie s !ie pregtit s utilizeze pe = 0i pentru oricare alt obiect ce se asea n cu a $n toate privin#ele relevante& 51&:7 Horbitori di!eri#i nu trebuie s !oloseasc o aceea0i e%presie cu se ni!ica#ii di!erite& Eurgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 28 La acest nivel sunt presupuse reguli logice 0i se antice ce nu au nici un con#inut etic& Aentru argu entul transcendental.prag atic cutat, ele nu o!er nici un punct de spriKin potrivit& 'rgu entrile apar apoi, din perspective )rocedurale, ca procese de $n#elegere care sunt ast!el regle entate, $nc+t oponen#ii 0i preopinen#ii s poat veri!ica printr.o atitudine ipotetic, despovrat de presiunea ac#iunii 0i a e%perien#ei, preten#iile de valabilitate devenite proble atice& La acest nivel se a!l pre ise prag atice ale unei !or e speciale de interac#iune, anu e tot ce esteL necesar pentru o cutare cooperant 0i concuren#ial a adevrului: de e%e plu, recunoa0terea rspunderii 0i a onestit#ii tuturor participan#ilor& Tot de aceasta #in 0i regulile universale de co peten# 0i relevan# pentru distribuirea greut#ilor de argu entare, pentru ordinea te elor 0i a contribu#iilor 0&a& &d;2& 8aKxem)le nu esc din catalogul de reguli al lui 'le%y: 52&17 =iecare vorbitor trebuie s a!ir e doar ceea ce el $nsu0i crede& 52&27 Cine abordeaz un enun# sau o nor , care nu este obiect al discu#iei, trebuie s aduc pentru aceasta un ternei] >nele din aceste reguli au $n od evident un con#inut etic& La acest nivel sunt valori!icate presupozi#iile pe care discursul le $ parte, $n genere, cu ac#iunea orientat pe $n#elegere, de e%e plu, raporturile recunoa0terii reciproce& 'r $nse na $ns s !ace al doilea pas $naintea pri ului, dac recurge $n od direct la bazele argu entrii din teoria ac#iunii& =ire0te, pre isele unei concuren#e !r rezerve pentru argu ente ai bune sunt relevante pentru scopul nostru, $n sura $n care ele sunt inco patibile cu eticile tradi#ionale care trebuie s sustrag oricrei critici un nucleu dog atizat de convingeri de baz& "intre aspectele )rocesului, voKbirea argu entativ se prezint $n cele din ur ca proces de co unicare ce trebuie s satis!ac condi#ii greu de crezut $n privin#a scopului unui acord otivat ra#ional& $n vorbirea argu. entativ se arat structuri ale unei situa#ii lingvistic, i unizate la represiune 0i inegalitate: ea se prezint ca o !or de co unicare, apropiat su!icient de condi#iile ideale& "in acest otiv a $ncercat atunci s descriu presupozi#iile de argu entare ca deter inri ale unei situa#ii lingvistice ideale ;84 iar contribu#ia de !a# $0i erit denu irea de Nschi#O, $nainte de toate pentru c revizuirea, elaborarea 0i precizarea scadent a analiz ei ele de atunci nu poate !i !cut $n acest loc& Ca 0i $nainte, $ i pare corect inten#ia de a reconstrui acele condi#ii universale de si etrie, pe care orice vorbitor co petent trebuie s le presupun ca !iind $ndeplinite $ntr.un od ul#u itor, $n sura $n care el inten#ioneaz $n genere s intre $ntr.o argu entare& Ae calea unei cercetri siste atice a contradic#iilor per!or. ative poate !i de onstrat presupozi#ia a ceva de !elul unei Nco unit#i ne$ngrdite de co unicareO . aceast idee o dezvolt 'pel $n continuarea lui Aeirce 0i Cead& Aarticipan#ii la argu entare nu pot evita presupozi#ia c

structura co unicrii lor, pe baza unor trsturi ce trebuie descrise !or al, e%clude orice constr+ngere . $n a!ar de aceea a argu entului ai bun ., ce ac#ioneaz din e%terior asupra procesului de $n#elegere sau care izvor0te chiar din el, 0i, prin aceasta, neutralizeaz toate otivele, $n a!ar de acela al cutrii cooperante a adevrului& 'le%y a propus pentru acest nivel, $n continuarea analizei ele, ur toarele reguli de discurs90: 5:&17 =iecare subiect capabil de ac#iune 0i li baK trebuie s ia parte la discursuri& 5:&27 a& =iecare trebuie s proble atizeze orice a!ir a#ie& b& =iecare trebuie s introduc orice a!ir a#ie $n discurs& c& =iecare trebuie s.0i e%pri e pozi#iile, dorin#ele 0i nevoile&91 5:&:7 Nici un vorbitor nu trebuie $ piedicat, printr.o constr+ngere dinuntru sau dina!ar discursului, s.0i utilizeze drepturile stabilite $n 5: 17 0i 5:&27& C+teva e%plica#ii& *egula 5:&17 deter in cercul de participan#i poten#iali $n sensul unei includeri !r e%cep#ie a tuturor subiec#ilor ce dispun de !acultatea de a lua parte la argu entri& *egula 5:&27 asigur tuturor parti. cipan#ilor 0anse egale de a aduce contribu#ii la argu entare 0i de a valori!ica argu entele proprii& *egula 5:&:7 cere condi#ii de co unicare, printre care pot !i percepute at+t dreptul la accesul universal la discurs, c+t 0i dreptul la participarea cu 0anse egale la discurs, !r o represiune at+t de subtil 0i voalat 50i de aceea uniform*A6 "ac $ns nu e vorba de o distingere prin de!ini#ie a !or ei ideale de co unicare, ce ar preKudicia $n !apt tot ceea ce ur eaz, trebuie atunci artat c, $n ceea ce prive0te regulile discursului, nu e vorba pur 0i si plu de con/en;ii, ci de presupozi#ii inevitabile& Aresupozi#iile $nsele pot !i identi!icate $n a0a !el $nc+t s prezent celui care neag reconstruc#iile o!erite ipotetic, $n pri instan# !elul $n care se $ncurc el $n contradic#ii per!or ative& 'ici trebuie s apel la pre$n#elegerea intuitiv cu care subiectul capabil de ac#iune 0i li baK intr $n argu entri& $n acest loc pot arta doar prin e%e ple cu ar putea !i !cut o ast!el de analiz& 80 Eurgen Faber as Aropozi#ia ur toare L.a convins pe F prin bune te eiuri c p poate !i $n#eleas ca relatare a $ncheierii unui discurs $n care vorbitorul 1.a deter inat cu te eiuri pe asculttor s accepte preten#ia de adevr legat de a!ir a#ia MpM, adic s considere MpM ca !iind adevrat& ^ine $n genere de se ni!ica#ia e%presiei Na convingeO !aptul c un subiect aKunge la o opinie prin te eiuri& "e aceea propozi#ia 517L L.a convins pe F prin inciun c p este parado%al4 ea poate !i $ndreptat $n sensul 527 L.a $nduplecat $n cele din ur pe F, printr.o inciun, s cread 5l.a !cut s cread7 c p "ac nu sunte satis!cu#i de re!erirea le%ical la se ni!ica#ia lui Na convingeO, ci vre s e%plic de ce 517L este un parado% se antic care se poate dizolva prin 527, pute pleca de la rela#ia intern care e%ist $ntre cele dou e%presii Na convinge pe cineva de cevaO 0i Na aKunge la un acord $nte eiat cu privire la cevaO& Convingerile se bazeaz $n cele din ur pe un consens realizat discursiv& 'tunci 517L $nsea n c F trebuia s.0i !i !or at convingerea $n condi#iile $n care convingerile nu se pot !or a& 'cestea contrazic toc ai pre isele prag atice ale argu entrii $n genere, $n acest caz regula 52&17& =aptul c aceast presupozi#ie se potrive0te nu doar c+nd 0i c+nd, ci $n od inevitabil oricrei argu entri, poate !i artat prin aceea c prezent unui preopinent, care se oblig s apere adevrul propozi#iei 517L, !elul $n care el se $ncurc aici $ntr.o contradic;ie)erformati/*6 $ntruc+t preopinentul aduce unui te ei oarecare pentru adevrul propozi#iei 517L 0i intr prin aceasta $ntr.o argu entare, el a acceptat printre altele pre isa c n.ar putea niciodat cu aKutorul unei inciuni s con/ing* de ceva un oponent, ci ar putea $n orice caz s.1 :ndu)lece s considere ceva ca !iind adevrat& 'tunci con#inutul a!ir a#iei ce trebuie $nte eiat contrazice $ns una din pre isele, printre care trebuie considerat ca $nte eiere 0i e%pri. area preopinentului& $ntr.un od ase ntor ar trebui s poat !i de onstrate contradic#iile per!or ative din e%pri rile unui preopinent care ar dori s $nte eieze ur toarea propozi#ie: 5:7L "up ce i.a e%clus pe ', /, C&&& din discu#ie 5respectiv i.a redus la tcere, respectiv le.a i pus interpretarea noastr7 a putut noi s ne convinge $n cele din ur c N are dreptate unde despre ', /, C &&& e valabil !aptul c ei 5a7 apar#in cercului acelora care ar !i /i%a;i de punerea $n vigoare a nor ei N 0i 5b7 nu se deosebesc $n nici o 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 81 privin# relevant de ceilal#i participan#i& Areopinentul, la orice $ncercare de a :ntemeia 5:7L, ar trebui s aKung $n contradic#ie cu presupozi#iile de argu entare ridicate $n 5:&17 0i 5:&:7& =or a regulei $n care 'le%y prezint aceste presupozi#ii creeaz, desigur, i presia gre0it cu c toate discursurile ar trebui s satis!ac aceste reguli& =ire0te, $n ulte situa#ii nu acesta e cazul, $n toate cazurile noi trebuind s ne ul#u i cu doar cu apro%i ri& $n#elegerea gre0it ar putea depinde $n pri ul r+nd de a biguitatea cuv+ntului NregulO& *egulile discursului $n sensul lui 'le%y nu sunt pentru discursuri $n acela0i

sens constituti/e cu sunt, de e%e plu, regulile de 0ah pentru Kocul de 0ah purtat propriu.zis& $n ti p ce regulile de 0ah determin* un pra%is !aptic de Koc, regulile discursului sunt doar o !or de )re%entare a pre iselor prag atice ale unui ad irabil pra%is de vorbire, pre ise puse discret 0i con0tiente la odul intuitiv& "ac vre s co par $n od serios argu entarea cu pra%isul Kocului de 0ah, atunci ca echivalen#e ale regulilor Kocului de 0ah se o!er ai cur+nd acele reguli dup care sunt create 0i schi bate argu ente particulare& "ac trebuie creat un pra%is de argu entare liber de erori, atunci regulile trebuie realmente respectate& "i potriv, regulile de discurs 5:&17 p+n la 5:&:7 spun doar c participan#ii la argu entare trebuie s* )resu)un* o $ndeplinire, apro%i ativ 0i su!icient a scopului argu entrii, a condi#iilor nu ite, indi!erent dac 0i $n ce sur aceast presupunere are sau nu $n cazul dat un caracter contrafactual6 "iscursurile $ns se supun li itrilor de spa#iu 0i ti p 0i au loc $n conte%te sociale4 participan#ii la argu entare nu sunt caractere inteligibile, 0i sunt pu0i $n i0care 0i de alte otive dec+t de acela unic acceptat al cutrii cooperante a adevrului4 te ele 0i contribu#iile trebuie ordonate, trebuie regle entate $nceputul, s!+r0itul 0i reluarea discu#iilor, trebuie asigurate relevantele, evaluate co peten#ele4 e nevoie de m*suri institu;ionale pentru a neutraliza li itrile e pirice inevitabile 0i in!luen#ele interne 0i e%terne evitabile, ast!el $nc+t condi#iile idealizate, ereu deKa presupuse de participan#ii la argu entare, s poat !i $ndeplinite cel pu#in printr.o apro%i are ul#u itoare& 'ceste banale necesit#i ale institu;ionali%*rii discursurilor nu contrazic deloc con#inutul, $n parte contra!ac#ual, al pre iselor de discurs& Tentativele de institu#ionalizare respect ai degrab reprezentrile nor ative !inaliste, pe care noi le e%trage f*r* s* /rem din pre$n#elegerea intuitiv a argu entrii $n general& 'ceast a!ir a#ie poate !i e piric veri!icat pe baza acelor legiti ri, i unizri, regula ente interioare, cu aKutorul crora au !ost institu#ionalizate discursurile teoretice 82 Eiirgen Faber as din s!era discursurilor 0tiin#i!ice, practice, bunoar $n activitatea parla entar 92& "ac cineva vrea s evite fallac( ofmis)lacedconcreteness, atunci el trebuie s disting cu griK regulile de discurs de conven#iile care servesc la institu#ionalizarea discursurilor, a0adar la valori!icarea $n condi#ii e pirice a con#inutului ideal al pre iselor argu entrii& "ac noi, dup aceste ne$ntrerupte e%plica#ii 0i cu rezerva unor analize ai e%acte, accept regulile e%puse provizoriu de 'le%y, dispune atunci, $n legtur cu un concept slab, adic nepreKudiciant, de Kusti!icare a nor elor, de pre ise su!icient de puternice pentru deducerea lui N>O& "ac to#i cei care intr $n argu entri trebuie s pun printre altele pre ise al cror con#inut poate !i prezentat sub !or a regulilor de discurs 5:&17 p+n la 5:&:74 0i dac 0ti ce $nsea n s discu#i ipotetic dac nor ele de ac#iune trebuie puse $n vigoare, atunci $ntotdeauna c+nd cineva !ace $ncercarea serioas de a sus#ine discursi/ preten#iile nor ative de valabilitate ad ite intuitiv condi#iile procedurale ce echivaleaz cu o recunoa0tere i plicit a lui N>O& "in regulile toc ai nu ite de discurs reiese c o nor controversat poate gsi un consi # +nt printre participan#ii la un discurs practic, doar atunci c+nd N>O e valabil, adic . atunci c+nd consecin#ele 0i in!luen#ele secundare, ce rezult cu anticipa#ie dintr.o respectare general* a nor ei controversate pentru satis!acerea intereselor oric*rei )ersoane )articulare, pot !i acceptate nest9n<enit de to#i& "ac a artat cu poate !i $nte eiat principiul !unda ental de universalizare pe calea unei derivri transcendental.prag atice din pre isele argu entrii, atunci chiar etica discursului poate !i adus la principiul !unda ental N"O, . potrivit cruia valabilitatea ce gse0te consi # +ntul tuturor celor viza#i ca participan#i al unui discurs practic 5sau ar putea gsi7 trebuie s revendice nu ai nor ele9:& $nte eierea schi#at a eticii discursului evit con!uziile din utilizarea e%presiei Nprincipiu oralO& 6ingurul principiu oral este principiul !unda ental de generalizare, considerat drept regul de argu entare, care apar#ine logicii discursului practic& N>O trebuie distins cu griK de . orice nor e !unda entale sau de principii de con#inut, ce trebuie s constituie doar obiectul argu entrilor orale4 . con#inutul nor ativ al pre iselor argu entrii, ce pot !i e%plicate printr.o !or a regulei 5ca $n :&1 . :&:7 . N"O, de principiul !unda ental al eticii discursului care enun# ideea de baz a unei teorii orale, 0i care nu apar#ine $ns logicii argu entrii& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 93 Tentativele anterioare de $nte eiere ale unei etici a discursului su!er de !aptul c regulile de argu entare se scurtcircuiteaz cu con;inuturile 0i )remisele argu entrii . 0i sunt con!undate cu Nprincipiile oraleO ca principii !unda entale ale eticii discursului& N"O este a!ir a#ia.#int pe care !iloso!ul $ncearc s.o $nte eieze $n calitatea sa de teoretician al oralei& Arogra ul de $nte eiere schi#at a!ir . a0a cu ar !i acu cazul s spune . c dru ul cu cele ai ari perspective este $nte eierea transcendental.prag atic a unei nor e de argu entare cu con#inut nor ativ& Cu siguran# c ea e selectiv, $ns !or al4 ea nu e inco patibil cu toate principiile orale 0i Kuridice de con#inut, $ns ca regul de argu entare nu preKudiciaz deloc regle entrile de

con#inut& Toate con#inuturile, chiar 0i atunci c+nd ating nor e de ac#iune at+t de !unda entale, trebuie !cute dependente de discursurile reale 5sau plnuite ca o alternativ, realizate $n aniera unui avocat7& Teoreticianul oralei poate lua parte aici ca persoan vizat, eventual ca e%pert, $ns nu poate purta acest discurs sub )ro)ria sa conducere6 B teorie oral ce se $ntinde $n do enii de con#inut, cu ar !i de e%e plu teoria lui *a-ls a drept#ii, trebuie $n#eleas ca o contribu#ie la un discurs purtat $ntre cet#eni& 5c7 Ja bartel a caracterizat $nte eierea transcendental.prag atic a eticii discursului ca un de ers $n care Npreopinentul $ncearc s.1 conduc pe oponent . care $ntreab privitor la $nte eierea unui principiu al ra#iunii, conceput argu entativ . la ideea c el, toc ai prin inten#ia $ntrebrii sale, bine $n#eleas, s.a a0ezat deKa pe terenul acestui principiuO93& 6e pune acu $ntrebarea ce statut poate revendica acest tip de $nte eiere& O )arte respinge ideea de a vorbi $n genere de $nte eiere, $ntruc+t 5cu eviden#iaz G& =& Geth ann7 recunoa0terea a ceva presupus spre deosebire de recunoa0terea a ceva $nte eiat e $ntotdeauna ipotetic, adic dependent de o stabilire de scopuri acceptat $n prealabil& $n raport cu aceasta, prag aticul transcendental indic !aptul c obliga#ia de a recunoa0te ca !iind valabil con#inutul propozi#ional al presupozi#iile inevitabile este cu at+t ai pu#in ipotetic cu c+t ai generale sunt discursurile 0i co peten#ele corespunztoare, la care se aplic analiza presupozi#iilor& Cu NscopulO unei argu entri $n genere nu pute proceda la !el de arbitrar cu proced cu scopurile contingente ale ac#iunii4 acest scop e at+t de str+ns $ pletit cu !or a de via# inter.subiectiv a subiec#ilor capabili de ac#iune 0i li baK, $nc+t noi nu.1 pute de bun voie nici stabili, nici evita& 8ealalt* )arte $ncearc iar0i prag atica transcendental cu preten#ia unei $nte eieri ulti e, $ntruc+t aceasta 5a0a cu sublineaz, de e%e plu, G& Juhl ann7 ar trebui s !ac posibil un 83 Eiirgen Faber as !unda ent al unei cunoa0terii ne$n0eltoare, !unda ent absolut sigur, sustras !ailibilis ului oricrei cunoa0teri a e%perien#ei: N"oar ceea ce nu poate !i negat cu sens . iar autocontradic#ie ., $ntruc+t trebuie presupus $ntr.o argu entare cu sens, 0i ceea ce din acelea0i otive nu poate !i $nte eiat cu sens . f*r*)etitio )rinci)ii ' prin derivare, doar acesta este un fundament sigur, de ne%druncinat6 Noi, $n calitate de argu entatori, a recunoscut $ntotdeauna $n od necesar regulile 0i enun#urile ce apar#in acestor presupozi#ii 0i nu sunte $n stare s trece dubitativi dincoace de ele, !ie pentru a le contesta valabilitatea, !ie pentru a aduce te eiuri pentru valabilitatea lor9<& Trebuie spus aici c tipul de argu ente pe care F& Len) $l caracterizeaz ca )etitio tollendi se potrive0te doar pentru a de onstra irecu%abilitatea anu itor condi#ii 0i reguli4 cu aKutorul lor i se poate arta unui oponent doar c el revendic per!or ativ ceva ce trebuie anulat& "ovada contradic#iilor per!or ative se potrive0te identi!icrii de reguli, !r de care Kocul argu entrii nu !unc#ioneaz: dac vre $n general s argu ent , nu e%ist pentru ele echivalen#e& Arin aceasta se de. onstreaz li)sa de alternati/* a pra%isului argu entrii la aceste reguli, !r ca aceast lips s !ie ea $ns0i :ntemeiat*6 =ire0te . participan#ii trebuie s !i recunoscut deKa aceste reguli ca un !actu al ra#iunii doar prin si plul !apt c recurg la argu entare& $ns o deduc#ie transcendental $n sensul lui Jant nu poate !i realizat cu ase enea iKloace argu entative& Aentru cercetarea transcendental.prag atic a pre iselor argu entrii $ntreprins de 'pel e valabil acela0i lucru ca 0i pentru cercetarea transcendental.se. antic a presupozi#iilor Kudec#ilor de e%perien# $ntreprinse de 6tra-son: N6iste ul conceptual care st la baza e%perien#ei noastre $0i datoreaz necesitatea lipsei de alternativ& 'cest !apt se de onstreaz prin !aptul c orice tentativ de a dezvolta un siste conceptual alternativ e0ueaz, cci revendic ele entele structurale ale siste ului concurent, ce trebuie eli inat& && C+t vre e etoda lui 6tra-son se orienteaz $n acest od dup raporturile de i plicare conceptual.i anente, nu poate e%ista nici o posibilitate de a Kusti!ica a )rioriMun siste conceptual, deoarece trebuie s r +n principial deschis proble a dac subiec#ii cunosctori nu.0i vor schi ba vreodat schi b !elul lor de a g+ndi lu eaO9;& $ potriva unei supralicitri a acestei forme slabe de anali%* transcendental, 6chonrich se $ntoarce provocator prin observa#ia: N'cceptarea, ob#inut prin viclenie de la sceptic, a anu itor rela#ii de i plica#ie conceptual nu ai poate !olosi, $n consecin#, ca valabilitate cvasi.e piricO 99& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 8< =aptul c 'pel insist, totu0i, obstinat pe preten#ia de $nte eiere ulti a prag aticii transcendentale se e%plic, cred, printr.o re$ntoarcere inconsecvent la !igurile de g+ndire pe care el $nsu0i le.a devalorizat printr.o schi bare energic de paradig de la !iloso!ia con0tiin#ei la !iloso!ia li baKului& $ntr.un interesant eseu despre aprioricul co unit#ii de co unicare, el a inte0te nu $nt+ pltor de =ichte, care dorea s dizolve $ncetul cu $ncetul !actu ul ra#iunii N$n si pla sa !acticitateO printr.o Nclar re$n#elegere 0i co$n#elegere SCit. und NachvollzugTO92& "e0i 'pel vorbe0te despre Nrestul de dog atis S*estdog atis usT eta!izicO al lui =ichte, el bazeaz, dac $n#eleg bine, preten#ia de $nte eiere ulti a prag aticii transcendentale toc ai pe acea identi!icare dintre adevrul enun#urilor 0i senti entul de certitudine, care poate !i !cut nu ai $n re$n#elegerea re!le%iv a unei ac#iuni SLeistungT !cute $n prealabil la odul intuitiv, adic doar satis!c+nd condi#iile !iloso!iei con0tiin#ei& $ndat ce ne i0c la nivelul analitic al prag aticii li baKului, aceast identi!icare ne este re!uzat& 'cest lucru devine clar dac separ $n aniera toc ai schi#at pa0ii $nte eierii 0i $i !ace separat, $nte eierea e%pus progra atic a eticii discursului cere:

1& co unicarea unui principiu de generalizare care s !unc#ioneze ca regul de argu entare4 2& identi!icarea pre iselor prag atice inevitabile 0i cu con#inut nor ativ ale argu entrii $n genere4 :& e%punerea e%plicit a acestui con#inut nor ativ, de e%e plu $n !or a regulilor de discurs4 0i 3& de onstra#ia !aptul c $ntre 5:7 0i 517 e%ist, $n legtur cu ideea de Kusti!icare a nor elor, o rela#ie de i plica#ie aterial4 Aasul analizei 527, pentru care cutarea contradic#iilor per!or ative o!er !irul conductor, se bazeaz pe un procedeu aieutic ce serve0te 52a7 scepticului care obiecteaz atrg+nd aten#ia asupra pre iselor 0tiute intuitiv4 52b7 la o!erirea unei !or e e%plicite acestei cunoa0teri preteoretice, ast!el $nc+t scepticul s.0i poat recunoa0te $n aceast descriere intui#iile sale4 0i 52c7 la veri!icarea a!ir a#iei !cute de preopinent re!eritoare la lipsa de alternativ a pre iselor e%plicitate din contrae%e ple& Aa0ii analizei 5b7 0i 5c7 con#in ele ente ipotetice incon!undabile& "escrierea prin care trebuie trans!or at un Na 0ti cu O $ntr.un Na 0ti cO este o postconstruc#ie ipotetic care red intui#iile ai ult sau ai pu#in corect4 ea are nevoie de aceea de o con!ir are aieutic& (ar a!ir a#ia potrivit 8; Eurgen Faber as creia la o pre is dat nu e%ist alternativ, cci apar#ine ai degrab stratului de pre ise inevitabile, adic necesare 0i universale, are statutul unei supozi#ii4 ea trebuie veri!icat, ase enea ipotezei unei legi, pe cazuri& "esigur, cunoa0terea intuitiv a unei reguli pe care subiec#ii capabili de ac#iune 0i li baK trebuie s.o utilizeze pentru a putea lua parte $n general la argu entri nu este $ntr.un anu it !el !ailibil . probabil $ns c !ailibil este reconstruc#ia noastr a acestei cunoa0teri preteoretice 0i preten#ia de universalitate pe care i.o asocie & 8ertitudinea cu care practic cunoa0terea regulii nu se trans ite 0i asupra ade/*rului propunerilor de recon. struc#ie a presupozi#iilor ipotetic universale4 pe acestea nu le pute pune $n discu#ie $n nici un alt !el dec+t $n !elul $n care, de e%e plu, un logician sau un lingvist $0i pune $n discu#ie descrierile sale teoretice& =ire0te, nu e nici o pagub dac lu $nte eierii transcendental.prag atice caracterul unei $nte eieri ulti e& Etica discursului se adapteaz ai degrab cercului acelor 0tiin#e reconstructive ce au de.a !ace cu bazele ra#ionale ale cunoa0terii, vorbirii 0i ac#iunii& "ac nu ai nzui la !unda entalis ul !iloso!iei transcendentale tradi#ionale, c+0tig atunci pentru etica discursului noi posibilit#i de veri!icare& Ea poate !i !olosit, $n concuren# cu alte etici, la descrierea reprezentrilor despre oral 0i drept, a!late e piric, 0i poate !i inserat $n teoriile dezvoltrii con0tiin#ei orale 0i Kuridice, at+t la nivelul dezvoltrii socioculturale c+t 0i la cel al ontogenezei, 0i !cut accesibil $n acest !el unei veri!icri indirecte& Nu e nevoie s ne !i% pe preten#ia de $nte eiere ulti a eticii nici atunci c+nd ave $n vedere relevan#a ei prezu tiv pentru lu ea vie#ii& (ntui#iile morale cotidiene nu necesit o e%plicare din partea !iloso!ului& $n acest caz $ i pare !oarte potrivit, ca e%cep#ie, o $n#elegere de sine terapeutic a !iloso!iei, a0a cu a !ost inaugurat de Gittgenstein& Etica !iloso!ic are o !unc#ie clari!icatoare ai cu sea $n raport cu harababura pe care ea $ns0i a creat.o $n con0tiin#a persoanelor instruite . a0adar, doar $n sura $n care scepticis ul valoric 0i pozitivis ul dreptului s.au !i%at ca ideologii de pro!esie 0i au intrat, trec+nd dincolo de siste ul conceptual, $n con0tiin#a cotidian& ' bele au neutralizat prin !alse interpretri intui#iile dob+ndite natural din procesul de socializare4 $n $ preKurri e%tre e ele pot contribui la dezar area din punct de vedere oral a straturilor de acade icieni cuprin0i de scepticis !a# de cultur 5/ildung7 98& 527 "isputa dintre cognitivi0ti 0i sceptici nu este, desigur, $nc de!initiv aplanat& 'cesta nu pare ul#u it de abandonarea preten#iilor de $nte eiere 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 89 ulti 0i de perspectiva unor con!ir ri indirecte a teoriei discursului& El poate, $n pri ul r+nd, s se $ndoiasc de rezisten#a derivrii transcendental.prag atice a principiului oral 5a7& (ar atunci c+nd el $nsu0i ar trebui s recunoasc c etica poate !i $nte eiat pe aceast cale, el nu 0i.ar risipi $nc toat uni#ia& $n al doilea r+nd, scepticul poate s se $nroleze $n !rontul 5re$nviat din otive politice7 acelor neoaristotelici 0i neohegelieni care arat c prin etica discursului nu s.a c+0tigat pentru ult pentru chestiunea propriu.zis a eticii !iloso!ice, $ntruc+t ea o!er $n cel ai bun caz un !or alis gol, chiar dezastruos prin consecin#ele practice 5b7& '0 vrea s vorbesc despre aceste dou Nulti eO obiec#ii ale scepticului, doar $n sura $n care acest lucru este necesar pentru a elucida bazele de teoria ac#iunii ale eticii discursului& "atorit cuibririi oralit#ii $n oravuri, 0i etica discursului e supus unor li itri .!ire0te, nu acelora ce ar putea devaloriza !unc#ia ei critic 0i l.ar putea $ntri pe sceptic $n rolul su de oponent al e%plica#iilor SGegenau!)lrerT& 5a7 6itua#ia $n care strategia de $nte eiere transcendental.prag atic se !ace dependent de obiec#iile unui sceptic nu constituie doar un avantaK& 'se enea argu ente au e!ect doar la un oponent care !ace pe plac preopinentului su 0i se i plic $n genere $ntr.o argu entare& >n sceptic care prevede c va cdea prins $n contradic#ii per!or ative, va respinge de la bun $nceput Kocul $n0elrii . 0i va re!uza orice argu entare& Sce)ticul consec/ent pune capt argu entelor prag aticului transcendental& El se poate raporta la propria sa cultur

ase eni unui etnolog ce asist d+nd din cap a negare la argu ente !iloso!ice ca la un ritual de ne$n#eles al unei se in#ii ciudate de oa eni& 'ceast privire practicat de Nietzsche a !ost din nou reabilitat de =oucault& 6itua#ia discu#iei se schi b dintr.o dat: cognitivistul, dac $0i continu considera#iile, va ai putea vorbi des)re sceptic, dar nu va ai putea vorbi cu el& $n od nor al el capituleaz, recunosc+nd c nu s.a gsit leacul $ potriva scepticului care abandoneaz4 el va spune c starea de pregtire pentru argu entare, $n genere starea de pregtire pentru a da socoteal de ac#iunea proprie trebuie de !apt presupus, $n caz c te a cu care se con!runt teoria oral nu ar !i lipsit de sens& 'r r +ne un rest decizional care nu poate !i $ndeprtat $ntr.o anier argu entativ . !actorul volitiv ar intra ast!el, $n acest loc, $n drepturile sale& $ i pare $ns c teoreticianul oralei ar trebui s !ie $n continuare nelini0tit& >n sceptic care i.ar putea anula te a )rin com)ortamentul s*u clar, n.ar avea !ire0te ulti ul cuv+nt, $ns ar r +ne din punct de vedere per!or ativ Kusti!icat . ut 0i sugestiv, el 0i.ar a!ir a pozi#ia& 82 Eiirgen Faber as $n acest o ent al discu#iei 5dac ai este $nc vorba de a0a ceva7 ne aKut s 0ti c scepticul $0i anuleaz prin co porta entul su nici ai ult, nici ai pu#in, calitatea de e bru al co unit#ii acelora care argu enteaz& Arin re!uzul argu entrii el nu poate, de e%e plu, nici car indirect, s nege !aptul c $ prt0e0te o !or de via# socio.cultural, c a crescut $n conte%tele ac#iunii co unicative 0i c aici $0i reproduce via#a, $ntr.un cuv+nt, el poate nega oralitatea, nu $ns 0i oravurile rela#iilor de via# $n care se en#ine, a0a.zic+nd, $n ti pul zilei& 'lt interi, el ar trebui s evadeze ba prin sinucidere, ba printr.o serioas alienare ental4 cu alte cuvinte, el nu se poate sustrage pra%isului Co unicativ cotidian $n care e obligat s ia $n od continuu o pozi#ie prin "a sau Nu4 de vre e ce r +ne $n via#, acest lucru e o robinsonad, $n care scepticul ar putea dovedi abandonarea ac#iunii co unicative $ntr.o anier ut 0i sugestiv, nici car i aginabil ca !ictiv situa#ie e%peri ental& '0a cu a vzut, subiec#ii ce ac#ioneaz co unicativ trebuie, de vre e ce se $n#eleg asupra a ceva din lu e, s se orienteze ctre preten#ii de valabilitate, chiar ctre preten#ii de valabilitate nor ative 0i asertorice& Nu e%ist de aceea nici o !or de via# socio.cultural care s nu !ie enit, cel pu#in i plicit, unei continuri prin iKloace argu entative a ac#iunii co unicative . oric+t de rudi entare ar !i !or ele acestei argu entri 0i oric+t de pu#in institu#ionalizate ar !i procesele de $n#elegere discursive& 'rgu entrile, de $ndat ce le consider interac#iuni regle entate $ntr.un od special, pot !i recunoscute ca !iind !or a re!le%iv a ac#iunii orientate pe $n#elegere& Ele :m)rumut* acele pre ise prag atice, pe care noi le descoperi la nivelul procedural, de la presupozi#iile ac#iunii orientate pe $n#elegere& *eciprocit#ile pe care le poart recunoa0terea reciproc a subiec#ilor cu rspundere sunt deKa inserate $n acea ac#iune $n care sunt :nr*d*cinate argu entrile& "e aceea, re!uzul argu entrii practicat de scepticul radical se dovede0te a !i o de onstra#ie goal& Chiar 0i cel care abandoneaz $n od consecvent argu entarea nu poate abandona pra%isul co unicativ cotidian4 el r +ne prins $n presupozi#iile sale . iar acestea sunt, cel pu#in par#ial, identice cu pre isele argu entrii $n genere& 'r trebui, evident, s vede $n detaliu ce con#inuturi nor ative poate pro ova o analiz de presupozi#ii a ac#iunii orientate pe $n#elegere& >n e%e plu $l o!er '& Ge-irth care a $ncercat s deduc nor e etice !unda. entale din structurile 0i pre isele prag atice universale ale ac#iunii orientate ctre un scop20& El aplic analiza de presupozi#ii la conceptul de capacitate, aceea de a ac#iona spontan 0i orientat ctre un scop, pentru a arta c 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 88 oricare subiect ce ac#ioneaz ra#ional trebuie s.0i priveasc ca bunuri spa#iul de Koc al ac#iunilor sale 0i resursele pentru realizarea $n genere a scopurilor& (nteresant e !aptul c no#iunea de ac#iune teleologic nu e su!icient pentru a $nte eia conceptul unui N dre)tF la ase enea Nbunuri necesareO $n acela0i od transcendental. prag atic ca 0i aceste bunuri $nse0i21& "i potriv, dac opt pentru conceptul de ac#iune co unicativ ca baz, pute ob#ine pe aceea0i cale etodic un concept de ra#ionalitate ce ar trebui s !ie su!icient de puternic pentru a extinde deduc#ia transcendental.prag atic a principiului oral p+n $n baza de valabilitate a ac#iunii orientate pe $n#elegere22& Nu trebuie $ns s ai insist asupra acestui lucru2:& "ac $nlocui conceptul ac#iunii orientate ctre un scop cu acela ai cuprinztor de ac#iune orientat pe $n#elegere 0i $l pune la baza unei analize transcendental.prag atice, atunci $l che $nc o dat $n aren pe sceptic cu $ntrebarea, dac aceast eviden#iere a unui concept al ac#iunii sociale, concept cu con#inut nor ativ, nu preKudiciaz cu va scopul oral.teoretic al $ntregii cercetri 23& "ac porni de la !aptul c tipurile de ac#iune orientat pe $n#elegere 0i pe succes constituie o disKunc#ie, atunci toc ai op#iunea pentru trecerea de la ac#iunea co unicativ la cea strategic $i o!er scepticului o nou 0ans& El ar putea atunci s se $ncp#+neze nu nu ai s nu ai argu enteze, dar nici car s nu ai ac#ioneze co unicativ . pun+nd capt a doua oar* unei analize de presupozi#ii ce revine de la discurs la ac#iune& Aentru a pre$nt+ pina acest lucru, trebuie s se poate arta c S ereuT conte%tele ac#iunii co unicative constituie &o organizare autosubstitutiv& Hreau s renun# aici la argu ente procedurale 0i s ul#u esc cu o re!erin# e piric care ne va convinge de se ni!ica#ia central pe care o are ac#iunea co unicativ& Aosibilitatea de a alege $ntre ac#iunea co unicativ 0i cea strategic este abstract, !iindc ea e%ist doar din perspectiva $nt+ pltoare a actorului individual& "in perspectiva lu ii vie#ii cruia $i apar#ine actorul, aceste posibilit#i de

ac#iune nu.i stau la libera sa dispozi#ie& 6tructurile si bolice ale !iecrei lu i a vie#ii se reproduc $n !or ele tradi#iile culturale, ale integrrii sociale 0i ale socializrii . iar aceste procese, pot avea loc singure, a0a cu a artat $n alt loc2<, peste ediul ac#iunii orientate pe $n#elegere& Nu e%ist echivalent la acest ediu pentru realizarea acelor !unc#iuni& "e aceea, 0i indivizii particulari, ce nu.0i pot dob+ndi 0i a!ir a alt!el identitatea dec+t trec+nd dincolo de aproprierea tradi#iei, dincolo de apartenen#a la o grup social 0i dincolo de participarea la interac#iuni socializatoare, au doar abstract, adic de la caz la caz, posibilitatea de a 100 Eurgen Faber as alege $ntre ac#iunea co unicativ 0i cea strategic& Ei nu pot opta pentru abandonarea pe ter en lung a conte%telor ac#iunii orientate pe $n#elegere& 'cest lucru ar $nse na retragerea $n izolarea onadic a ac#iunii strategice . sau $n schizo!renie 0i sinucidere& Ae ter en lung, acest lucru este autodistructiv& 5b7 "ac scepticul ar !i ur at argu entarea, ce a !ost dus ai departe !r a ai !i el $ntrebat, 0i ar !i vzut c abandonarea de onstrativ a argu entrii 0i a ac#iunii orientate pe $n#elegere $l duce $ntr.o !undtur, probabil c ar !i !ost $n cele din ur gata s ad it $nte eierea propus a principiului oral 0i s accepte principiul !unda ental al eticii discursului& "esigur, el ar !ace a0a ceva doar pentru a epuiza posibilit#ile de argu entare ce $i ai r +n: el pune la $ndoial sensul unei ase enea etici !or aliste $ns0i& $nrdcinarea pra%isului argu entrii $n conte%tele ac#iunii co unicative ale lu ii vie#ii i.a a intit oricu de critica !cut de Fegel lui Jant4 scepticul o va valori!ica acu $ potriva cognitivistului& $ntr.o !or ulare a lui '& Gell er, aceast obiec#ie spune c Nprin ideea unui Mdiscurs neautoritarM a c+0tigat doar aparent un criteriu obiectiv cu care s pute M suraM ra#ionalitatea practic a indivizilor sau a societ#ilor& $ntr.adevr, ar !i o iluzie s crezi c ne.a putea e ancipa de !acticitatea situa#iei noastre istorice, $ncrcate oarecu nor ativ, prin nor ele 0i criteriile de ra#ionalitate livrate o dat cu ea, pentru a $n#elege istoria $n $ntregul ei 0i pozi#ia noastr $n ea, a0a.zic+nd Nde pe argineO& B $ncercare $n acest sens ar putea s!+r0i doar $ntr. o arbitrarietate teoretic 0i $ntr.o teroare practic 2;& Nu e nevoie s repet argu entele pe care Gell ar le.a dezvoltat $n genialul su tratat4 vrea doar s enu r cel pu#in aspectele sub care obiec#ia !or alis ului erit o tratare& i7 Arincipiul !unda ental al eticii discursului se re!er la o )rocedur*, anu e respectarea discursiv a preten#iilor de valabilitate nor ativ4 $n aceast sur, etica discursului poate !i caracterizat pe bun dreptate ca !iind formal*6 Ea nu o!er orientri de con#inut, ci un procedeu: discursul practic& 'cesta nu este $ns un procedeu pentru producerea nor elor Kusti!icate, ci unul pentru testarea valabilit#ii nor elor propuse 0i ad ise ipotetic& "iscursurile practice trebuie s poat s.0i dea con#inuturile& =r orizontul lu ii vie#ii a unei grupe sociale anu e 0i !r con!lictele de ac#iune dintr.o situa#ie anu e, $n care participan#ii au considerat ca !iind enirea lor regle entarea consensual a unei chestiuni sociale controversate, ar !i lipsit de sens s vrei s por#i un discurs practic& 6itua#ia de pornire a unui acord nor ativ dereglat, la care se raporteaz $n calitate de cauz discursurile 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 101 practice, deter in obiectele 0i proble ele care Nstau la r+ndO a0tept+nd s !ie negociate& Arin ur are, aceast procedur este !or al nu $n sensul abstrac#iei de con#inuturi& $n deschiderea sa, discursul se bazeaz toc ai pe !aptul c $n el sunt NdateO con#inuturile contingente& 'ceste con#inuturi sunt ast!el prelucrate $n discurs, $nc+t i portante puncte de vedere particulare ies $n cele din ur din discu#ie, $ntruc+t sunt incapabile de consens4 nu aceast selectivitate este, oare, aceea care !ace ca procedeul s !ie inadecvat pentru rezolvarea chestiunilor practiceP ii7 "ac de!ini chestiunile practice ca 0i chestiuni ale Nunei vie#i buneO, ce are $n vedere $ntregul unei !or e de via# particulare sau $ntregul unei istorii individuale, atunci !or alis ul etic este $ntr.adevr radical: principiul !unda ental de universalizare !unc#ioneaz ca un cu#it care !ace o tietur, despr#ind NbineleO de Nceea ce e dreptO, despr#ind enun#urile evaluative de cele strict nor ative& Halorile culturale duc cu sine, $ntr.adevr, o preten#ie de valabilitate intersubiectiv, dar sunt at+t de str+ns $ pletite cu totalitatea unei anu ite !or e de via#, $nc+t nu pot revendica de la bun $nceput valabilitate nor ativ $n sensul stric . $n orice caz, ele caut ca 0i candidate s se $ntruchipeze $n nor ele ce ar pune $n i0care un interes general& Aarticipan#ii pot apoi s se distan#eze de nor ele 0i de siste ele de nor e ce se eviden#iaz din totalitatea conte%tului social de via#, at+t c+t e necesar pentru a lua o atitudine ipotetic !a# de ele& (ndivizii socializa#i nu pot s se co porte ipotetic !a# de !or a lor de via# sau !a# de istoria propriei lor vie#i, $n care li s.a !or at identitatea& "in toate acestea rezult precizarea do eniului de aplicare al unei etici deontologice: ea se $ntinde doar p+n la chestiunile practice ce pot !i dezbtute ra#ional, 0i anu e av+nd perspectiva unui consens& Ea nu are de.a !ace cu pre!erin#a de valori, ci cu valabilitatea i perativ a nor elor de ac#iune& iii7 Continu $ns s persiste $ndoiala her eneutic: dac nu cu va la baza procedeului de $nte eiere a nor elor st o idee e%agerat, chiar periculoas prin consecin#ele practice& Lucrurile stau cu pri!icipiul !unda ental al eticii discursului a0a cu stau 0i cu alte principii: el nu poate regle enta proble ele legate de propria aplicare& 'plicarea regulilor necesit o inteligen# practic ce st* :naintea ra#iunii practice, interpretat de etica discursului, 0i care nu este subordonat $n nici un caz regulilor de discurs& Arincipiul !unda ental al eticii

discursului poate atunci deveni activ doar utiliz+nd o !acultate care $l leag de pacturile locale ale situa#iei her eneutice de pornire 0i $l readuce la provincialitatea unui anu it orizont istoric& 102 Eiirgen Faber as 'cest lucru nu trebuie negat dac privi proble ele aplicrii din perspectiva celei de.a treia persoane& 'ceast $n#elegere re!le%iv a her. eneutului nu devalorizeaz totu0i preten#ia principiului discursului, ce transcende toate pacturile locale: participantul la argu entare nu se poate sustrage acesteia, at+ta ti p c+t ia $n serios printr. o atitudine per!or ativ sensul valabilit#ii i perative a nor elor 0i nu obiectiveaz nor ele ca !apte sociale, ca ceva ce apare pur 0i si plu $n lu e& =or#a transcendent a unei preten#ii de valabilitate frontal :n;elese este e!icient chiar 0i e piric, 0i nu poate !i de)*>it* printr.o $n#elegere re!le%iv a her eneutului& (storia drepturilor !unda entale din statele oderne constitu#ionale o!er o bog#ie de e%e ple $n !avoarea !aptului c aplicrile principiilor, odat recunoscute, nu !luctueaz de la situa#ie la situa#ie, ci i.au un curs orientat6 Con#inutul universal al acestor nor e con0tientizeaz celui vizat, $n oglinda di!eritelor situa#ii de interes, par#ialitatea 0i selectivitatea aplicrilor& 'plicrile pot !alsi!ica sensul nor ei $nse0i4 chiar 0i $n di ensiunea aplica#iei inteligente pute opera ai ult sau ai pu#in )*rtinitor ?befangenA6 $n ea sunt posibile )rocese de :n/*;areF6 iv7 $n !apt, discursurile practice sunt supuse li itrilor, care trebuie rea intite $n raport cu o $n#elegere de sine !unda entalist& 'ceste li itri au !ost elaborate $n toat claritatea de Gell er $ntr.un anunscris $nc nepublicat despre N*eason and the Li its o! *a#ional "iscourseO 5*a#iunea 0i li itele discursului ra#ional7& :n )rimul r9nd, discursurile practice $n care trebuie s apar 0i adecvarea interpretrii nevoilor pstreaz, pe de o parte, o rela#ie intern cu critica estetic, iar, pe de alt parte, o rela#ie intern cu critica terapeutic4 nici una din cele dou !or e de argu entare nu st sub pre isa discursurilor stricte, potrivit creia ar trebui :n mod )rinci)ial s poat !i $ntotdeauna atins un acord otivat ra#ional . unde NprincipialO constituie o rezerv idealizant: dac argu entarea ar putea !i !cut destul de deschis 0i continuat su!icient de ult& "ac $ns di!eritele !or e de argu entare constituie $n cele din ur un siste 0i nu pot !i izolate una de alta, atunci o asociere cu !or ele ai pu#in riguroase de argu entare $ povreaz preten#ia ai riguroas a discursului practic 5chiar 0i teoretic 0i e%plicativ7 cu o sarcin ce izvor0te din situarea istorico.social a ra#iunii& :n al doilea r9nd, discursurile practice nu pot !i despovrate de presiunea con!lictelor sociale $n aceea0i sur ca 0i cele teoretice 0i e%plicative& Ele sunt ai pu#in Ndespovrate de ac#iuneO, $ntruc+t o dat cu nor ele controversate este a!ectat echilibrul raporturilor intersubiective de 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 10: recunoa0tere& "isputa asupra nor elor r +ne $nrdcinat, chiar 0i atunci c+nd e condus prin iKloace discursive, $n Nlupta pentru recunoa0tereO& In al treilea r9nd, discursurile practice se ase n, ca toate argu entrile, insulelor a enin#ate de revrsare din area unui pra%is $n care nu do in $n nici un caz odelul de aplanare consensual a con!lictelor de ac#iune& CiKlocul $n#elegerii este ereu supri at prin instru entele puterii& 'st!el, o ac#iune orientat dup principii etice intr $n contact cu i perativele ce rezult din constr+ngerile strategice& Aroble a unei etici a responsabilit#ii ce ia $n considerare di ensiunea te poral este $n !ond banal, deoarece din etica discursului $ns0i pot !i e%trase puncte de vedere ale eticii responsabilit#ii pentru o evaluare orientat spre viitor a consecin#elor secundare ale ac#iunii colective& Ae de alt parte, din aceast proble rezult chestiuni de etic politic ce are de.a !ace cu aporiile unui pra%is orientat pe scopurile e anciprii, trebuind s preia acele te e ce 0i.au avut odat locul $n teoria ar%ist a revolu#iei& $n acest tip de li itri, crora li se supun $ntotdeauna discursurile practice, se valori!ic puterea istoriei $n raport cu interesele 0i preten#iile transcendente ale ra#iunii& 6cepticul e $nclinat, !ire0te, s dra atizeze aceste $ngrdiri& Ciezul proble ei const $ns $n !aptul c Kudec#ile] orale ce renun# la chestiunile deconte%tualizate ale rspunsurilor de otivate caut s ob#in o egali%are6 Trebuie s $n#elege nu ai abstrac#iile, crora oralele universaliste le datoreaz superioritatea lor !a# de toate oralele conven#ionale4 $n acest !el, vechea proble a raportului dintre oralitate 0i oravuri apare ca !iind banal& Aentru participantul la discurs care veri!ic ipotezele, dispare actualitatea conte%tului su de e%perien# din lu ea vie#ii4 lui, nor ativitatea institu#iilor e%istente $i apare la !el de dereglat ca 0i obiectivitatea lucrurilor sau a eveni entelor& $n discurs, noi percepe lu ea trit a pra%isului co unicativ cotidian, a0a.zic+nd, dintr.o retrospectiv arti!icial4 cci $n lu ina preten#iilor de valabilitate ad ise ipotetic, lu ea rela#iilor regle entate institu#ional e morali%at* $ntr.un od ase ntor !elului $n care e teoreti%at* lu ea situa#iilor de !apt e%istente . ceea ce p+n acu !usese considerat ne$ndoielnic ca !apt sau nor poate !i valabil sau poate s nu !ie valabil& 'rta odern a ini#iat, de alt!el, $n $ pr#ia subiectivit#ii, o i0care de proble atizare co parabil4 lu ea tririlor e estetizat, adic e eliberat de rutinele)erce);iei cotidiene 0i de conven#iile ac#iunii cotidiene& Trebuie, de aceea, s $n#elege rela#ia dintre oralitate 0i oravuri ca parte a unei rela#ii ai co ple%e& 103 Eurgen Faber as

Ca% Geber a vzut ra#ionalis ul occidental caracterizat, printre altele, de !aptul c $n Europa se constituie o cultur a speciali0tilor ce prelucreaz tradi#ia cultural printr.o atitudine re!le%iv, izol+nd una de alta co ponentele cognitive, estetic.e%presive 0i oral.practice $ntr.un sens ai restr+ns& Ei se specializeaz pe chestiuni de adevr, de gust 0i pe chestiuni legate de dreptate& Arin aceste di!eren#ieri interne ale a0a.nu itelor Ns!ere valoriceO, ale produc#iei 0tiin#i!ice, ale artei 0i criticii, ale dreptului 0i ale oralei, la nivel cultural se s!r+ elementele ce $nuntrul lu ii vie#ii !or eaz un sindro greu de de ontat& B dat cu aceste s!eri valorice se nasc ai $nt+i perspective re!le%ive din care lu ea vie#ii apare ca Npra%isO . cu care ar trebui iKlocit teoria ., ca Nvia#O . cu care arta ar vrea s se $ pace potrivit cerin#elor suprarealiste ., ori toc ai ca N oravuriO., cu care trebuie s intre $n rela#ie oralitatea& "in perspectiva unui participant la argu entrile orale, acolo unde sunt str+ns $ pletite de.la.sine.$n#elesurile culturale de provenien# oral, cognitiv 0i e%presiv, lu ea distan#at a vie#ii se prezint ca s!er a oravurilor& 'colo, obliga#iile sunt $n a0a !el legate de obi0nuin#ele concrete ale vie#ii, $nc+t $0i pot pri i eviden#a de la certitudinile de !undal& Chestiunile legate de dreptate se pun doar $nuntrul orizontului chestiunilor legate de o via# bun, 0i la care de<a s'a dat un r*s)uns6 6ub privirea neierttor oralizatoare a participantului la discurs aceast totalitate 0i.a pierdut valabilitatea ei !ireasc, 0i s.a pierdut !or#a nor ativ a !acticului . institu#iile cunoscute se pot trans!or a $n tot at+tea cazuri de dreptate proble atic& $naintea acestei priviri, stocul tradi#ional de nor e e dezintegrat, 0i anu e $n _eea ce se poate Kusti!ica din principii 0i $n ceea ce ai e valabil doar !actic& =uziunea proprie lu ii vie#ii $ntre validitate 0i valabilitate social a disprut& Conco itent, pra%isul cotidian s.a s!r+ at $n nor e 0i valori, a0adar $n co ponenta practicului ce poate !i supus cerin#elor Kusti!icrii strict orale, 0i $ntr.o alt co ponent, incapabil de oralizare, ce cuprinde orientrile valorice deosebite, integrate $n odalit#ile individuale 0i colective de via#& "esigur, valorile culturale pot de ase enea transcende cursurile !actice ale ac#iunii4 ele se condenseaz $n sindro uri istorice 0i personal.istorice ale orientrilor valorice, $n lu ina crora subiec#ii pot deosebi Nvia#a bunO de reproducerea Nvie#ii lor goaleO& $ns ideile despre Nvia#a bunO nu sunt reprezentri ce ni se nzresc sub !or a unui abstract i perativ4 ele odeleaz identitatea grupurilor 0i indivizilor $n a0a !el $nc+t constituie o co ponent integrat a personalit#ii sau a culturii respective& $n acest !el, elaborarea unui punct de vedere oral erge +n $n +n cu o di!eren#iere 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 10< $nuntrul practicului: chestiunile morale, ce pot !i distinse $n od !unda ental ra#ional sub aspectul capacit#ii de generalizare a intereselor sau sub aspectul dre)t*;ii, se disting acu de chestiunile e/aluati/e ce se prezint sub aspectul cel ai general $n calitate de chestiuni legate de o /ia;* bun* 5sau de realizarea de sine7 0i care sunt accesibile unei dezbateri ra#ionale doar :n*untrul orizontului neproble atic al unei !or e de via# istoric concrete sau al unei conduite de via# individuale& "ac ave $n vedere aceste abstrac#ii ale oralit#ii, atunci a bele lucruri devin clare: c+0tigul de ra#ionalitate, pe care $l aduce izolarea chestiunilor legate de dreptate, 0i proble ele unei iKlociri $ntre oralitate 0i oravuri, ce rezult de aici& $n orizontul unei lu i a vie#ii, Kudec#ile practice $0i iau at+t concrete#ea c+t 0i !or#a de otivare a unei ac#iuni de la o legtur interioar cu ideile indiscutabil valabile ale unei vie#i bune, cu oravurile institu#ionalizate $n general& Nici o proble atizare nu poate aKunge, aici, at+t de ad+nc, $nc+t s piard privilegiile oravurilor e%istente& Toc ai acest lucru se petrece prin acele abstrac#ii pe care le pretinde punctul de vedere oral& "e aceea vorbe0te Johlberg despre trecerea la stadiul )ostcon/en;ional al con0tiin#ei orale& $n acest stadiu, Kudecata oral se desprinde de pacturile locale 0i de coloratura istoric ale unei !or e de via# particulare4 ea nu se ai putea baza ult ti p pe valabilitatea acestui conte%t al lu ii vie#ii& (ar rspunsurile orale repri esc doar !or#a, ce otiveaz ra#ional, a punctelor de vedere& Arin eviden#ele indiscutabile ale unui bac)ground al lu ii vie#ii, ele pierd !or#a de punere $n i0care a otivelor active e piric& Brice oral universalist trebuie s co pensese aceast pierdere de oravuri concrete, pe care le accept de dragul avan. taKului cognitiv, pentru a deveni e!icient $n practic& Coralele universaliste depind de !or ele de via# ce sunt at+t de Nra#ionalizateO $nc+t !ac cu putin# aplicarea inteligent a punctelor de vedere orale generale, pro ov+nd otivri pentru transpunerea $n ac#iune a punctelor de vedere& =or ele de via#, $ns, ce NcorespundO $n acest sens oralelor universaliste, satis!ac condi#iile necesare pentru ca abstrac#iile deconte%tualizrii 0i de otivrii s poate !i iar0i anulate& 10; Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 109

Note
1

'& Caclntyre, 4fter 0irtue, London 1821, p& <24 C& For)hei er, #ur .ritik der instrumentellen 0ernunft, =! 18;9 5engl& B%!ord 18397, cap& 1: Cittel und U-ec)e& 2 *& Gi er, 3ni/ersalisierung in der Ethik, =! & 1820& : G& J& =ran)ena, 4nal(tische Ethik, Cunchen 1892, p& 119 0i ur &

3 <

c!& Einleitung und Schlufibetrachtung meiner Theorie des kommunikati/en Handelns, voi& 2, =! & 1821& A& =& 6tra-son 5reedom and +esentment, London 1893& "esigur, 6tra-son a avut o alt te $n vedere& ; "up cu se 0tie, 0i Nietzsche a stabilit o legtur genetic $ntre resenti entul celui rnit 0i o!ensat 0i orala universalist a co pasiunii& C!& E& Faber as, N"ie Herschlingung von Cythos und 'u!)lrung O, $n J&F& /ohrer 5ed7, ,(thos und ,oderne, =! & 182:, p& 30< 0i ur & 9 6tra-son 1893, p& 8& 2 6tra-son 1893, p& 8& M 6tra-son 1893, p& 11 0i ur 4 $n acest loc, 6tra-son se re!er la un deter inis care declar c responsabilitatea pe care 0i.o atribuie reciproc participan#ii la interac#iune este o eroare& 10 6tra-son 1893, p& 1<& 11 Aentru di!eren#ierea rspunsurilor posibile la aceste trei categorii de $ntrebri vezi L& Jriiger, N>ber das Herhltnis von Gissenscha!tlich)eit und *ationalit+tO, $n F& A& "uerr 5ed7, 1er Wissenschaftler und das Irrationale, voi& 2 =! , 1821, p& 81& 12 6tra-son 1893, p& 22& 1: 6tra-son 1893, p& 2:& 13 6t&Toul in, 4n Examination ofthe Place of +eason in Ethics, Ca bridge 1890, p& 121& 1< Toul in 1890, p& 12<& 1; Jai Nielsen, NBn Coral TruthO, $n N& *escher 5edit7, Studies in ,oral Phi'loso)h(, ' & Ahil& Wuart, Conograph 6eries vol&l, B%!ord 18;2, p& 8 0i ur & 19 '& *&Ghite, Truth, N&V& 1891, p& ;1& 12 G& E& Coore, Princi)ia Ethica 5180:7, 6tuttg& 1890, $n special cap&l& 18 G& E& Coore, N' reply to y CriticsO, $n A& '& 6chilpp 5edit7, The)hiloso)h( of&6 E6 ,oore, Evanston 1832& 20 Toul in 1890, p& 22& 21 '& E& 'yer, NBn the 'nalysis o! Coral Eudg entsO, $n C& Cunitz 5edit7, 4 ,odern Introduction to Ethics, N&V& 18<2, p& <:9& 22 Caclntyre 1821, p& 124 c!& C& L& 6tevenson, Ethics and $anguage, London 183<, cap& 2& OB%!ord 18<2& 23Fare 18<2, p& :& 2< C!& interesantei observa#ii re!eritoare la Eusti!icarea co pletO a lui Fare: N'decrul e c, dac sunte ruga#i s Kusti!ic c+t ai co plet cu putin# o decizie, noi trebuie s realiz dou lucruri . s d con#inutul deciziei . 0i principiile, 0i e!ectele $n general ale observrii acelor principii, 0i a0a ai departe, p+n c+nd a satis!cut pe cel care ne.a rugat a0a ceva& Arin ur are, o Kusti!icare co plet a unei decizii ar consta $n luarea co plet $n calcul a e!ectelor sale, $ preun cu o co plet luare $n calcul a principiilor pe care le.a observat, 0i a e!ectelor obervrii acelor principii, cci, evident, e!ectele sunt acelea 5$n !apt, ea este aceea care le controleaz7 care dau de ase enea con#inut principiilor& Arin ur are, dac sunte presa#i s d o Kusti!icare co plet, noi trebuie s o!eri o speci!icare co plet a stilului de /ia;* din care !ace parte&O B alt variant de decizionis dezvolt F& 'lbert cu re!erire la Ca% Geber, pornind de la criticis ul lui Aopper, ulti a oar $n F& 'lbert, 5ehlbare 0ernunft, Tubingen 1820& 2; "espre !undalul istoric al !iloso!iei valorii, $n raport cu care (ntui#ionis ul lui Coore 0i etica aterial a valorii nu reprezint dec+t variante ale sale, vezi re arcabilul capitol despre NvaloriO $n F& 6chndelbach, Philoso)hie in 1eutschland 1MN1'1 NN, =! 182:, p& 182 0i ur & 29 Toul in 1890, p& ;3& 22 Toul in 1890, p& 93& 28 Faber as 1821, voi& 1, cap& :: N6oziales Fandeln, U-ec)ttig)eit und Jo uni)ationO, p& :;9 0i ur & :0 ' putea $n cel ai bun caz s pune de.o parte teoriile ca siste e superioare de enun#uri, de nor e& 6e pune $ns $ntrebarea dac teoriile pot !i adevrate sau !alse $n acela0i sens $n care sunt adevrate sau !alse descrierile, predic#iile 0i e%plica#iile deduse din ele, $n ti p ce nor ele sunt corecte sau incorecte ca 0i ac#iunile prin care ele pot !i realizate sau $nclcate& :1 C!& E& Faber as, NLegiti ationsproble e i odernen 6taatO, $n #ur +ekonstruktion des Historischen ,aterialismus, =! 189;, p& 291& "espre rela#ia dintre $nte eierea de nor e, punerea $n vigoare 0i i ple entarea nor elor, vezi 0i G& Juhl ann, N(st eine philosophische Letztbegriindung von Nor en oglichPO, $n 5unkkoleg Ethik, StudienbegleitbriefM, Geinhei 1821, p& :2& :2 The 3ses of 4rgument, Ca bridge 18<2& ger & Jronberg 189<& :: E& Faber as, NGahrheitstheorienO $n F&=ahrenbach 5edit7, 5estschrift fur W6 Schlut%, A!ullingen 189:, p& 211 0i ur & 0i Theorie des kommunikati/en Handelns, =! 1821, voi& l,p& 33 0i ur & :3 "espre logica discursului practic vezi Th& '& CcCarthy, .ritik der 0erst*ndigungs/erh*ltnisse, =! 1820, p& :<2 0i ur & :< Gi er 1820, p& 193 0i ur & 102 Eiirgen Faber as :; G& Aatzig, Tatsachen, 2ormen, S*t%e, 6tuttgart 1820, p& 1;2&

:9 :2

The ,oral Point of0iew, London 18<2, ger & "iisseldor! 1893& The ,oral +ules26O6 189;, ger & =! 182:& :i@ The &enerali%ation in Ethik, N&V& 18;1, ger & =! 189<& 30 G& F& Cead, N=rag ents on EthicsO $n ,ind, Seif, Societ(, Chicago 18:3, p& :98 0i ur & F& Eoas, Praktische Intersub<ekti/it*t, =! 1820, p& 1204 Faber as 1821, p& 131& 31 G& Nunner, re!erindu.se la /& Gert 5189;7 p& 92, a ridicat obiec#ia potrivit creia, M>M nu aKunge pentru a distinge nor ele orale $ntr.un sens ai restr+ns printre nor ele ce satis!ac condi#iile nu ite, 0i pentru a e%clude alte nor e 5de e%e plu NTrebuie s z+ be0ti atunci c+nd salu#i al#i oa eniO7& "up c+te pot vedea, nu e luat $n considera#ie obiec#ia de a nu i N oraleO doar acele nor e ce sunt universalizabile $n sensul stric, a0adar acelea care nu di!er de la spa#ii sociale 0i ti puri istorice la altele& 'ceast utilizarea oral.teoretic a li baKului nu se acoper evident cu utilizarea descriptiv a li baKului $nt+lnit la sociolog sau istoric, care descrie 0i regulile speci!ice epocii 0i culturii ca reguli orale, care sunt valabile pentru e brii ca atare& 32 T& CcCarthy, .ritik der 0erst*ndigungs/erh*ltnisse, =! 1820, p& :91& 3: 6& /enhabib, The methodological illusions of modern )olitical Theor(6 The 8ase of+awls and Habermas, Neue Fe!te !& Ahilos& 21, 1822, p& 3; 0i ur & 33 C re!er $n cele ce ur eaz la a treia prelegere pe care Tugendhat $n 1821 a #inut.o $n cadrul con!erin#elor 8hristian &auss de la >niversitatea Arinceton: NCorality and Co unication, C6 1821& 3< E& Tugendhat, Einfuhrung in die s)rachanal(tische Philoso)hie, =! , 189;& 3; C& "u et, NGhat is a Theory o! CeaningPO $n G& Evans, E& Cc"o-ell 5edit7, Truth and ,eaning, B%!ord 189;, ;9 0i ur 4 Faber as 1821, voi& 1, p& 323 0i ur & 39 Faber as 1821, voi& 2, p& 9< 0i ur & 32 G& F& Cead a stabilit acest !actor $n conceptul de ,generali%ed otherF" ve<i Faber as 1821, voi& 2, pp& ;1 0i 131 0i ur & 38 A& Taylor, The Ethnocentric 5allac(, The ,onist 4l, 18;:, p& <90& <0 E& *a-ls, Theorie der &erechtigkeit, =! & 189<, pp& :2, ;2& <1 A& Lorenzen, B& 6ch-e er, .onstrukti/e $ogik, Ethick und Wissenschaftstheorie, Cannhei 189:, p& 109 0i ur & <2 Gi er 1820, p& :<2 0i ur & <:Tiibingen 18;2& <3 J& B& 'pel, N"as 'priori der Jo uni)ationsge einscha!tO, $n Transfor'mation der Philoso)hie, =! 189:, voi& 2, p& 30< 0i ur & << J& B& 'pel, N"as Aroble der philosophischen Letzbegrundung i Lichte einer transzendentalen 6prachprag ati)O, $n /& Janitschneider 5ed7, S)rache und Erkenntnis, (nnsbruc) 189;, p& << 0i ur & 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 108 <; F&Len), Philoso)hische $ogikbegriindung und ra;ionalei' .riti%ismus, U !& Ahil& =orschung, 23 518907, p& 12: 0i ur & O'pel 189;, p& 92 0i ur & <2 '& E& Gatt, NTranscendental 'rgu ents ans Coral ArinciplesO, Ahilos& Wuart& 2<, 189<, p& 30& <8 *& 6& Aeters, Ethics and Education 5189;7, Londou 1893, p& 113 0i ur & ;0 La acest lucru tri ite Aeters $nsu0i: N"ac se poate arta c anu ite principii sunt necesare pentru ca o !or de discurs s aib $n#eles, s !ie aplicat sau s aib rost, atunci acest lucru ar !i un argu ent puternic pentru Kusti!icarea principiilor $n discu#ie& Ele ar arta acel lucru cu care to#i sunt obliga#i !a# de acela care $l utilizeaz in od serios& Evident, r +ne deschis oricruia s a!ir e c nu el e at+t de obligat, $ntruc+t nu utilizeaz aceast !or de discurs sau c renun# la el i ediat ce i.a $n#eles presupozi#iile& 'ceasta ar !i chiar o posibil pozi#ie de adoptat $n legtur, de e%e plu, cu discursul vrKitoriei sau astrologiei, cci indivizii nu sunt $n societatea noastr $n od necesar ini#ia#i $n ele, iar ei $0i pot e%ercita discre#ia cu privire la $ntrebarea dac vorbesc sau g+ndesc $n acest !el& Cul#i au renun#at, probabil din gre0eal, la utilizarea li baKului religios, deoarece au !ost !cu#i s $n#eleag c !olosirea lui $i oblig, de e%e plu, s spun lucruri care a!ir c sunt adevrate, dar pentru care condi#iile de adevr nu pot !i create niciodat& 'ceasta ar !i $ns o pozi#ie !oarte di!icil ce ar putea !i adoptat $n raport cu discursul oral& 'cest lucru ar i plica un re!uz categoric de a vorbi 0i de a g+ndi ceea ce se cuvine s !ace &O Aeters 1893, p& 11<& ;1 Aeters 1893, p& 121 0i ur & OAeters 1893, p& 121 0i ur & ;: Juhl ann 1821, p& ;3 0i ur & ;3 Arin aceasta, $ i revizuiesc a!ir a#iile, c!& E& Faber as, N& Luh ann Theorie der &esellschaft oder So%ialtechnologie, =! 1891, p& 1:; 0i ur , ase enea lui 'pel 189:, p& 323 0i ur & ;< /& *& /urleson, NBn the =oundation o! *ationalityO, Eourn& ' & =orensic 'ss 1;, 1898, p& 112 0i ur & ;; *& 'le%y, NEine Theorie des pra)tischen "is)ursesO, $n G& Bel uller 5edit7, 2ormenbegrundung, 2ormendurchset%ung, Aaderborn 1892& ;9 'le%y, $n Bel uller 1892, p& :9 . nu erotare odi!icat& ;2 $n sura $n care acestea sunt de o natur special 0i nu pot !i ob#inute $n od general din sensul unei co peti#ii pentru argu ente ai bune, e vorba de suri institu;ionale a!late la un alt nivel&

;8 90

Faber as, $n =ahrenbach 189:, p& 211 0i ur & 'le%y, $n Bel uller 1892, p& 30 0i ur & 91 'ceast pre is nu este $n od vdit relevant pentru discursurile teoretice, singurele $n care pot !i veri!icate preten#iile asertorice de valabilitate4 ea apar#ine totu0i pre iselor prag atice ale argu entrii $n genere& 110 Eurgen Faber as 92 C!& E& Faber as, N"ie >topie des guten FerrschersO, $n .leine Politische Schriften (.(H, =! & 1821, p& :12 0i ur & 9: B !or ulare $ntruc+tva di!erit a aceluia0i principiu !unda ental se gse0te la =& Ja bartel, NCoralisches 'rgu entierenO, $n Praktische Philoso)hie und konstrukti/e WissenschaftstheorieF =! 1893, p& << 0i ur & Ja bartel nu e0te ca !iind $nte eiate acele nor e pentru care poate !i ob#inut printr.un Ndialog ra#ionalO consi # +ntul tuturor celor viza#i& $nte eierea depinde de un Ndialog ra#ional 5sau de proiectul unui ase enea dialog7, care duce $ntru consi # +ntul tuturor participan#ilor, la !aptul c se poate aKunge printr.o situa#ie co unicativ nedistorsionat, si ulat, la un acord al tuturor celor viza#i cu privire la orientarea pus $n discu#ie&O 5;27& 93 =& Ja bartel, NGie ist pra)tische Ahilosophie )onstru)tiv oglichPO $n Ja bartel 1893, p& 11& 9< Juhl annl821,p& <9& 9; G& 6chonrich, Jategorien und Transzendentale 'rgu entation, =! 1821, p& 18;& 99 6chonrich, p& 200& 92 'pel 189:, voi& 2, p& 318: NCersul nostru e aproape $ntotdeauna acela c a7 !ace ceva, !iind condu0i ne$ndoielnic de o lege a ra#iunii activ ne iKlocit $n noi& . Ceea ce sunte propriu.zis $n acest caz, pe propriile noastre cul i supre e, 0i acel ceva $n care ne deschide este totu0i !acticitatea& 'poi c b7 legea ce ne.a condus ecanic toc ai $n aceast realizare o pute descoperi 0i cerceta noi $n0ine4 a0adar, ceea ce a !ost $n#eles $nainte $n od ne iKlocit pute scruta 0i $n#elege $n od iKlocit pornind de la principiul 0i te eiul !elului su de a !i, $l pute scruta a0adar $n geneza deter inrii sale& Ho urca $n acest !el de la e brii !actici la cei genetici4 ceea ce e genetic poate !i iar0i !actic $ntr.o anu it privin#, !iind de aceea obliga#i s urc din nou la ceea ce $n rela#ie cu !acticitatea este genetic, p+n c+nd aKunge la geneza absolut, la geneza doctrinei 0tiin#ei&O 5E& G& =ichte, Werke 5Cedicus7, Leipzig 1810, voi& (H, p& 20;7& 98 'lt!el stau lucrurile cu relevan#a politic a unei etici a discursului, $n sura $n care prive0te bazele oral. practice ale siste ului Kuridic, $n genere $ndeprtarea politic a $ngrdirilor do eniului privat al oralei& $n aceast privin#, anu e pentru instruirea unui pra%is e ancipator, etica discursului poate cpta o se ni!ica#ie orientat pe ac#iune& =ire0te, acest lucru nu ca etic, a0adar direct prescriptiv, ci doar pe calea indirect ce trece dincolo de o teorie critic social, !olosit $n scopul interpretrii di!erite a situa#iei, $n care ea se insereaz . de e%e plu $n scopul di!eren#ierii $ntre interesele speciale 0i cele capabile s !ie universalizate& 20 '&Ge-irth, +eason and ,oralit(, Chicago 1892& 21 '& Caclntyre 1821, p& ;3 arat acest lucru: NGe-irth argu enteaz c orice persoan care sus#ine c pre isele pentru e%ersarea organului su ra#ional sunt $n od necesar bunuri este obligat din punct de vedere logic s sus#in de ase enea 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 111 c el are un drept asupra acestor bunuri& $ns e destul de clar c introducerea acestui concept de drept necesit o Kusti!icare, $ntruc+t el este, p+n la acest punct, destul de nou $n argu entarea lui Ge-irth, dar >i din cauza caracterului su special& E clar, $n pri ul r+nd, c preten#ia c a dreptul de a !ace ceva sau de a avea ceva este una destul de di!erit de aceea c a nevoie sau vreau sau doresc s pro!it de ce @a& "in pri a . dac este singura considera#ie relevant . rezult c ceilal#i nu trebuie s intervin $n $ncercrile ele de a avea sau de a !ace ceva, indi!erent dac este spre binele eu sau nu& "in a doua nu rezult a0a ceva& Ii nu are i portan# despre ce !el de bunuri sau pro!ituri e vorba&O 22 Faber as 1821, voi& (, cap& ( 0i (((& C! 6t&J& Ghite, NBn the Nor ative 6tructure o! 'ctionO, The *evie- o! Aolitics, 33, 'prilie 1822, p& 222 0i ur & 2: "e alt!el, Aeters a rsp+ndit $n alte conte%te o ase enea strategie de analiz: N' spune c oa enii&&& trebuie s se bazeze ai ult pe ra#iunea lor, c ar trebui s !ie preocupa#i ai ult de Kusti!icarea la pri a +n, $nsea n a pretinde c ei n.ar !ace siste atic !a# sluKbei la care toc ai s.au angaKat& Nu e vorba de a co ite o anu e versiune a erorii naturaliste, $nte eind o aspira#ie la un tip de via# pe trsturile vie#ii u ane care o !ace incontestabil u an& 'cest lucru ar $nse na s repet erorile doctrinei vechilor greci despre !unc#ie& Trebuie spus ai degrab c via#a u an depune deKa rturie pentru aspira#iile ra#iunii& =r o acceptare a acestor aspira#ii din partea oa enilor, via#a lor ar !i de ne$n#eles& "ar chiar d+ndu.0i acceptul pentru ast!el de aspira#ii, ei procedeaz $ntr.un od inadecvat pentru satis!acerea lor& Areocuparea pentru adevr e $nscris $n via#a u an&O *& 6& Aeters, Education and the education ofteachers, London 1899, p& 103& 23 =oarte ptrunztor !or uleaz aceast $ntrebare Th& '& CcCarthy $n G&Bel iiller 5ed7, Trans%endental)hiloso)hische2ormenbegriindungen, 1898, p& 1:3 0i ur &

2< 2;

Faber as 1821, voi& 2, p& 212 0i ur & '& Gell er, Praktische Philoso)hie und Theorie der &esellschaft, Jonstanz 1898, p& 30 0i ur & 29 C re!er aici la concept ce N$nv#are nor ativO, dezvoltat de Tugendhat, prezentat $n G& =ran)enberg, >& *odel, 0on 0olkssou/er*nit*t %um ,inderheitenschut%, =! 1821&

IV. Contiina moral i aciune comunicativ*


B teorie a eticii din perspectiva discursului, teorie pentru care deKa a o!erit un progra de $nte eiere 1, nu este o chestiune lipsit de preten#ii4 ea sus#ine teze universaliste, a0adar teze !oarte puternice, dar revendic pentru ele un statut relativ slab& $nte eierea const $n esen# din dou o ente& E introdus, $n pri ul r+nd, un principiu !unda ental de universalizare 5>7 ca regul de argu entare pentru discursurile practice4 aceast regul e $nte eiat, apoi, pornind de la con#inutul pre iselor prag atice ale argu entrii $n genere, prin asociere cu o e%plica#ie a sensului preten#iilor de valabilitate nor ativ& Arincipiul !unda ental de universalizare poate !i $n#eles . dup e%e plul acelui reflecti/e e=uilibrum al lui *a-ls . ca o reconstruc#ie a acelor intui#ii cotidiene a!late la baza evalurii i par#iale a con!lictelor orale de ac#iune& 'l doilea o ent, prin care s.ar de onstra valabilitatea universal a lui >, valabilitate ce dep0e0te perspectiva unei culturi anu e, se bazeaz pe dovada transcendental.prag atic a pre iselor de argu entare universale 0i necesare& 6ensul aprioric al unei deduc#ii transcendentale $n $n#elesul criticii )antiene a ra#iunii nu ai poate !i $ns atribuit acestor argu ente& Ele stabilesc pur 0i si plu !aptul c nu e%ist alternative ce pot !i cunoscute la tipul NnostruO de argu entri& $n aceast sur, etica discursului se spriKin, de ase enea, ca 0i alte 0tiin#e reconstructive 2, pe postconstruc#ii ipotetice, pentru care trebuie s cut con!ir ri credibile . evident, ai $nt+i la nivelul la care concureaz cu alte teorii orale& "incolo de acest lucru, o ase enea teorie este $ns deschis la, ba chiar dependent de o con!ir are indirect* prin alte teorii consonante& L Cul#u esc lui Ca% Ciller 0i Gertrud Nunner.Gin)ler pentru co entariile lor critice& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 11: Teoria dezvoltrii con0tiin#ei orale elaborat de L& Johlberg 0i colaboratorii si poate !i interpretat ca !iind o ast!el de con!ir are:& Aotrivit acestei teorii, dezvoltarea !acult#ii de Kudecat oral se produce dup un odel invariant din copilrie, trec+nd prin perioada tinere#ii, p+n la v+rsta aturit#ii: punctul de re!erin# nor ativ al cii de dezvoltare analizate e piric $l constituie o oral condus de principii: etica discursului poate s se recunoasc aici $n trsturile ei esen#iale& $n acest caz, consonan#a dintre teoria nor ativ 0i cea psihologic const, privit din perspectiva eticii, $n ur toarele& $ potriva eticilor universaliste se invoc $n general !aptul c alte culturi dispun de alte concep#ii despre oral& $ potriva $ndoielii relativiste de acest tip, teoria dezvoltrii orale a lui Johlberg o!er posibilitatea 5a7 de a reduce diversitatea e piric a concep#iilor e%istente despre oral la o varia#ie a con;inuturilor $n raport cu formele universale ale Kudec#ii orale 0i 5b7 de a e%plica di!eren#ele structurale e%istente chiar 0i $n acest caz ca, di!eren#e de nivel $n cadrul dezvoltrii !acult#ii de Kudecat oral& =ire0te, consonan#a rezultatelor pare s.0i piard valoarea din cauza rela#iilor interne ce e%ist $ntre cele dou teorii& Teoria lui Johlberg a dezvoltrii orale utilizeaz deKa rezultatele eticii !iloso!ice pentru descrierea structurilor cognitive, a!late la baza Kudec#ilor orale conduse de principii& $ntruc+t psihologul trans!or o teorie no! ativ, cu e de e%e plu aceea a lui *a-ls, $ntr.o co ponent esen#ial a unei teorii e pirice, el conco itent o supune pe aceasta unei veri!icri indirecte& Aroba e piric a supozi#iilor psihologiei dezvoltrii se trans!er asupra tuturor co ponentelor teoriei, din care sunt deduse ipotezele con!ir ate& "intre teoriile orale concurente, $i vo da $nt+ietate aceleia care rezist ai bine unui ast!el de test& "in cauza caracterului circular ale unei ast!el de veri!icri, nu consider c ave otive serioase s re!lect aici& "esigur, o con!ir are e piric a unei teorii Te, ce )resu)une valabilitatea supozi#iilor de baz ale unei teorii nor ative Tn, nu poate !i considerat ca !iind o con!ir are inde)endent* pentru Tn& $ns postulatele de independen# s.au dovedit $n ai ulte privin#e ca !iind prea puternice& Arin ur are, datele aduse spre veri!icarea teoriei Te nu pot !i descrise independent de li baKul acestei teorii& La !el de pu#in pot !i apreciate teoriile concurente Tei, Te2 independent de paradig ele din care izvorsc conceptele lor !unda entale& La nivel etateoretic, respectiv intrateoretic, do ne0te $ns principiul de coeren#: e ca $n punerea laolalt a unui Koc de puzzle . 113 Eiirgen Faber as trebuie s vede care ele ente se potrivesc unul cu altul& Itiin#ele re.constructive, care aKung la sesizarea co peten#elor universale, sparg $ntr.adevr acel cerc her eneutic $n care r +n captive 0tiin#ele spiritului 0i chiar 0tiin#ele sociale bazate pe $n#elegerea sensului4 $ns chiar 0i pentru un structuralis care, ase enea teoriilor dezvoltrii orale de dup Aiaget, ur resc a bi#ioase !or ulri universaliste ale proble ei 3, cercul her e. neutic se $nchide la nivel etateoretic4 aici cutarea Neviden#elor independenteO se dovede0te a !i lipsit de sens4 i portant e dac descrierile adunate $n lu ina mai multor re!lectoare teoretice pot !i co pilate $ntr.o hart ai ult sau ai pu#in de $ncredere& 'ceast di/i%iune a muncii regle entat din perspectivele coeren#ei, diviziune :ntre etica filosofic* 0i o

)sihologie a de%/olt*rii, dependent de postconstructiile ra#ionale ale cunoa0terii preteoretice proprii subiec#ilor capabili s Kudece co petent, cere at+t de la 0tiin#, c+t 0i de la !ilozo!ie, o alt $n#elegere de sine <& Ea este nu doar inco patibil cu preten#ia de e%clusivitate pe care a ridicat.o odat progra ul de 0tiin# unitar pentru !or a standard a 0tiin#elor no ologice ale e%perien#ei, ci 0i tot at+t de inadecvat !unda entalis ului unei !iloso!ii transcendentale a!late $n cutarea $nte eierii ulti e& $ndat ce argu entele transcendentale sunt decuplate de Kocul de li baK speci!ic !iloso!iei re!lec#iei 0i re!or ulate $n sensul lui 6tra-son, recursul la capacitatea de sintez a con0tiin#ei de sine $0i pierde eviden#a, de onstra#ia avut $n vedere de deduc#iile transcendentale $0i pierde sensul, ba chiar 0i acea ierarhie $0i pierde $ndrept#irea, ierarhie care ar !i trebuit s e%iste $ntre cunoa0terea a priori a !unda entelor 0i cunoa0terea a posteriori a !eno enelor& 6esizarea re!le%iv a ceea ce Jant constatase prin i aginea capacit#ilor constitutive ale subiectului sau, a0a cu a spune astzi, reconstruc#ia presupozi#iilor universale 0i necesare, prin care subiec#ii capabili de ac#iune 0i li baK se $n#eleg unii cu al#ii re!eritor la ceva din lu e . aceast strduin# de cunoa0tere a !iloso!ului nu este ai pu#in !ailibil dec+t tot ce e supus 0i 'for the time being ' rezist procesului puri!icator 0i istovitor de discu#ie 0tiin#i!ic ;& =ire0te, $n#elegerea de sine ne!unda entalist nu u0ureaz !iloso!ia doar de sarcinile prin care a !ost supralicitat4 ea nu doar $i ia !iloso!iei ceva, ci de ase enea $i d 0ansa unei anu ite naturale#i 0i a unei noi $ncrederi $n sine prin contactul cooperant cu 0tiin#ele ce procedeaz reconstructiv& 're loc aici o a0ezare a rela#iei de dependen# reciproc9& 'st!el, !iloso!ia oral, pentru a ne re$ntoarce la cazul nostru, nu este doar dependent de con!ir rile indirecte din partea unei psihologii a dezvoltrii con0tiin#ei 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 11< orale4 aceasta, la r+ndul ei, e conceput pe directive !iloso!ice dinainte date2& 'cest lucru a0 vrea s.1 de onstrez $ntr.o anier ilustrativ pe e%e plul lui Johlberg&

@& Su)o%i;iile filosofice fundamentale ale teoriei lui .ohlberg


6ituat $n tradi#ia prag atis ului a erican, La-rence Johlberg are con0tiin#a li pede a !unda entelor !iloso!ice ale teoriei sale8& "e la apari#ia lucrrii lui *a-ls NTheorie der Gerechtig)eitO 5Teoria drept#ii7, Johlberg utilizeaz aceast etic, care $ncepe cu Jant 0i cu dreptul natural, $nainte de toate pentru a.0i preciza concep#iile sale despre Nnatura Kudec#ii oraleO, inspirate $n pri ul r+nd de Cead: NThese analyses point to the !eature o! a M oral point o! vie-M, suggesting truly oral reasoning involves !eatures such as i partiality, universalizibility, reversibility and prescriptivityOL 10& Trei puncte de vedere sunt, $nainte de toate, cele printre care Johlberg introduce pre isele $ pru utate de la !ilozo!ie: 5a7 cognitivis ul, 5b7 universalis ul 0i 5c7 !or alis ul& $n cele ce ur eaz 5(7, a0 dori s l uresc de ce etica discursului e $n cel ai $nalt grad adecvat s e%plice Mthe oral point o! vie-M din punctele de vedere de la 5a7 p+n la 5c7& '0 vrea apoi s art 527 $n ce sur acela0i concept de N$nv#are constructivO cu care opereaz Aiaget 0i Johlberg este indispensabil pentru etica discursului4 ea se reco and pentru descrierea structurilor cognitive ce reies din procesele de $nv#are& $n !inal, etica discursului 5:7, $n sura $n care tri ite la o teorie a ac#iunii co unicative, ar putea co pleta teoria lui Johlberg& Ho !olosi aceast legtur intern cu scopul dob+ndirii de perspective credibile pentru o reconstruc#ie vertical a nivelelor de dezvoltare ale Kudec#ii orale& 517 Cele trei aspecte prin care $ncearc Johlberg s clari!ice conceptul oralului sunt luate $n considerare de toate eticile cognitiviste, dezvoltate pe linia tradi#iei )antiene& Aozi#ia sus#inut de 'pel 0i de ine o!er $ns avantaKul c supozi#iile cognitiviste, universaliste 0i !or aliste !unda entale pot !i deduse din principiul oral $nte eiat prin etica discursului& ' propus pentru acest principiu ur toarea !or ulare: L 'ceste analize indic trsturile unui Mpunct de vedere oralM, suger+nd c ra#iona entul cu adevrat oral are trsturi ca, de e%e plu, i par#ialitatea, univer.sabilitatea, reversibilitatea 0i prescriptivitatea&

1
11; Eiirgen Faber as 5>7 Brice nor valabil trebuie s satis!ac condi#ia ca ur rile 0i consecin#ele secundare, ce rezult anticipativ din respectarea ei uni/ersal* pentru satis!acerea intereselor fiec*rei persoane individuale, pot !i acceptate !r constr+ngere de to;i cei viza#i& ?aA 8ogniti/ismul6 $ntruc+t principiul !unda ental de universalizare ca regul de argu entare !ace cu putin# un consens cu privire la a%i ele capabile de generalizare, prin $nte eierea lui M>M se arat conco itent !aptul c la $ntrebrile oral.practice se poate rspunde cu aKutorul te eiurilor& Eudec#ile orale au un con#inut cognitiv4 ele nu e%pri doar atitudini a!ective contingente, pre!erin#e sau decizii ale vorbitorului sau actoruluiO& Etica discursului se opune sce)ticismului etic, e%plic+nd !elul $n care pot !i $nte eiate Kudec#ile orale& Brice teorie a dezvoltrii !acult#ii de Kudecat oral trebuie s presupun !aptul c e%ist deKa aceast posibilitate de a distinge $ntre Kudec#i corecte 0i !alse& ?bA 3ni/ersalismul6 "in M>M rezult $n od direct !aptul c orice persoan care particip $n genere la argu entri, poate aKunge $n principiu la acelea0i Kudec#i despre acceptabilitatea nor elor de ac#iune& Arin $nte eierea lui M>M, etica discursului neag supozi#ia de baz a relati/ismului etic, potrivit cruia valabilitatea Kudec#ilor orale se

soar nu ai dup standardul valoric sau de ra#ionalitate al acelei culturi sau !or e de via# din care !ace parte subiectul ce Kudec& "ac Kudec#ile orale n.ar trebuit s ridice o preten#ie de valabilitate universal, o teorie a dezvoltrii orale ce vrea s de onstreze cile universale de dezvoltare ar !i din capul locului conda nat la e0ec& ?cA 5ormalismul6 M>M !unc#ioneaz $n sensul unei reguli ce eli in toate orientrile valorice concrete, $ntre#esute $n $ntregul unei !or e de via# particulare sau $n istoria individual, ca !iind con#inuturi incapabile s !ie universalizate, pstr+nd din chestiunile evaluative ale unei Nvie#i buneO doar pe cele strict nor ative legate de dreptate, $n calitate de chestiuni decidabile argu entativ& Arin $nte eierea lui M>M, etica discursului se $ndreapt $ potriva supozi#iilor de baz ale eticilor materiale, care se orienteaz ctre proble ele !ericirii 0i archeaz din punct de vedere ontologic un anu it tip de via# con!or oravurilor& Elabor+nd s!era valabilit#ii i perative a nor elor de ac#iune, etica discursului deli iteaz do eniul a ceea ce e oral valabil de acela al con;inuturilor valorice culturale& "oar din acest punct de vedere strict deontologic al drept#ii sau corectitudinii nor ative pot !i selec#ionate din ul#i ea de chestiuni practice acelea pasibile de o decizie ra#ional& "ile ele orale ale lui Johlberg sunt create dup acestea& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 11= Arin acest lucru $ns, con#inutul eticii discursului nu este epui<at2 >n ti p ce )rinci)iul fundamental de uni/ersali%are o!er o regul( de argu entare, ideea de baz a teoriei oralei . pe care ?ohlberg o >mprumut(! $ preun cu conceptul de Nideal role ta)ingO, de la teoria )omuni)(rii a lui George Ferbert Cead12 . este e%pri at :n )rinci)iul fundamental al eticii discursului 5"7, con!or cruia orice nor valid ar pri i consi # +ntul tuturor a)elora vi<a'i! dac ace0tia ar putea lua parte la un discurs pra)ti)2 Etica discursului nu o!er orientri de con#inut, )i o procedur )u ulte pre ise, ce garanteaz i par#ialitatea !or rii Kudec#ii& -is)ursul practic nu este un procedeu prin care se produc nor e @usti%i)ate! )i unul de veri!icare a valadit#ii nor elor ad iseM ipotetic& 'bia prin a)est pro)eduAralis , se distinge etica discursului de alte etici cognitiviste, universaliste 0i !or aliste, ba chiar 0i de teoria lui *a-ls a drept#ii& B-B %a)e )on&tient !aptul c M>M e%pri pur 0i si plu con#inutul nor ativ al unui pro)edeu de !or are discursiv a voin#ei, trebuind de aceea s %ie )u gri@( deosebit de con#inuturile argu entrii& Toate con#inuturile, chiar 0i atun)i )Cnd prives) nor e de ac#iune at+t de !unda entale, trebuie !cute dependente de discursurile reale 5purtate $n aniera unui avocat 0i %()ute )a alternativ(D2 Arincipiul !unda ental al eticii discursului interzice scoaterea >n eviden'(! $n nu ele unei autorit#i !iloso!ice, a unor anu ite )on'inuturi normative 5de e%e plu, anu ite principii ale drept#ii distributive7 &i %iEarea lor o dat* )entru totdeauna din punct de vedere moralAteoreti)2 >ndat( )e o teorie nor ativ, ca teoria lui *a-ls a drept#ii, se e%tinde >n domenii de )on'inut! ea este doar o contribu#ie, probabil co petent, la un dis)urs pra)ti)! >ns( nu apar#ine $nte eierii !iloso!ice a acelui N oral point o% viewF! )e caracterizeaz discursurile practice :n genere6 "eter inarea procedural a oralului con#ine deKa supo<i'iile %undamentale toc ai dezbtute ale cognitivis ului, universalis ului 0i !or alis ului, 0i per ite o separare su!icient de radical a stru)turilor )ognitive de con#inuturile Kudec#ilor orale& "e la procedeul dis)ursiv putem a%la chiar opera#iile pe care le revendic Johlberg pentru @ude)('ile morale la nivelul postconven#ional: re/ersibilitatea deplin a pun)telor de vedere! din care $0i aduc argu entele participan#ii4 uni/ersalitatea >n sensul unei includeri a tuturor celor viza#i4 $n cele din ur , reci)rocitatea re)unoa&terii egale, prin to#i ceilal#i, a preten#iilor oricrui participant& 112 Eiirgen Faber as 527 Arin M>M 0i M"M etica discursului archeaz trsturi ale Kudec#ilor orale valabile, ce pot servi ca punct de re!erin# nor ativ pentru descrierea cii de dezvoltare a capacit#ii de Kudecat oral& Johlberg distinge $n pri instan# >ase stadii ale <udec*;ii morale, ce pot !i $n#elese $n di ensiunile reversibilit#ii, universalit#ii 0i reciprocit#ii ca a)roximare tre)tat* a structurilor evalurii i par#iale sau corecte ale con!lictelor de ac#iune relevante din punct de vedere oral4 Tab6 1 Stadiile moralei la .ohlberg-1N 2i/elul 46 2i/elul )recon/en;ional 6tadiul (& 6tadiul pedepsei 0i al supunerii 8on;inut Literal, drept este s te supui regulilor 0i autorit#ii, s evi#i pedeapsa 0i s nu pricinuie0ti vreo vt are corporal& 1& Ceea ce e drept e s evi#i $nclcarea regulilor, s te supui de dragul supunerii 0i s evi#i pricinuirea vreunui preKudiciu !izic oa enilor 0i propriet#ii& 2& Cotivele pentru $n!ptuirea a ceea ce e drept sunt evitarea pedepsei 0i puterea superioar a autorit#ilor& 6tadiul ((& 6tadiul scopului 0i schi bului instru ental individual 1& Ceea ce e drept e s respec#i regulile atunci c+nd acest lucru este $n interesul i ediat al cuiva& "rept este s ac#ionezi $n sensul satis!acerii intereselor 0i nevoilor proprii, 0i s.i la0i pe ceilal#i s !ac la !el& "rept este a0adar

ceea ce e Kust4 este un schi b egal, o a!acere, o $n#elegere& 2& Cotivul pentru $n!ptuirea a ceea ce e drept este satis!acerea propriilor nevoi 0i interese, $ntr.o lu e $n care trebuie s recunoa0te c 0i ceilal#i au interesele lor& M $n te%tul original, acest tabel apare $n li ba englez& "in cauza $ns a di ensiunii sale, 0i dorind s pre$nt+ pin di!icultatea aceluia ne!a iliarizat cu li ba englez de a citi acest pasaK, a pre!erat, $ potriva obiceiului de p+n acu , s traduce direct te%tul din englez& Bp#iunea aceasta ne.a spriKinit.o pe !aptul c $n te%tul englez nu apar cuvinte NuniceO sub un anu it aspect, care s necesite ocuren#a lor original, cu alte cuvinte nu apar ter eni pe care Faber as s.i utilizeze $n a0a !el $nc+t traducerea lor $n alt li b s !ie de!ectuoas 0i, deci, ireveren#ioas la adresa g+ndirii sale& 'cela0i lucru e valabil 0i pentru toate tabelele ce ur eaz 5n&t&7& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 118 2i/elul 76 2i/elul con/en;ional 6tadiul (((& 6tadiul a0teptrilor, al rela#iilor 0i al con!or it#ii reciproc interpersonale 8on;inut "rept este s Koci un rol bun 5drgu#7, s te preocupi de ceilal#i oa eni 0i de senti entele lor, s !ii loial 0i de $ncredere cu partenerii, s !ii otivat s respec#i regulile 0i a0teptrile& 1& Ceea ce e drept e s trie0ti con!or a0teptrilor celorlal#i apropia#i #ie, sau con!or a0teptrilor pe care le au oa enii $n genere de la oa eni $n rolul de !iu, sor, prieteni 0&a& &d& N' !i bunO este un lucru i portant 0i $nsea n a avea bune otive, $nsea n a.#i ani!esta preocuparea pentru al#ii& N' !i bunO ai $nsea n a avea rela#ii utuale, a pstra $ncrederea, loialitatea, respectul 0i recuno0tin#a& 2& Cotivele pentru a !ace ceea ce e drept sunt nevoia de a !i bun $n proprii ti ochi 0i ai altora, a te $ngriKi de al#ii, deoarece, dac cineva se pune $n locul altei persoane, el ar dori un co porta ent bun de la sine& 6tadiul (H& 6tadiul siste ului social 0i al pstrrii con0tiin#ei Ceea ce e drept e s.#i !aci datoria $n societate, s respec#i ordinea social 0i s en#ii bunstarea societ#ii sau a grupului& 1& Ceea ce e drept e s $ndepline0ti obliga#iile actuale la care ai consi #it& Legile trebuie respectate, e%cep#ie !c+nd cazurile c+nd ele intr $n con!lict cu alte obliga#ii 0i drepturi stabilite social& E drept, a0adar, s.#i aduci contribu#ia la societate, la grup sau institu#ie& 2& Cotivele pentru $n!ptuirea a ceea ce e drept sunt pstrarea ersului institu#iei $n $ntregul ei, respectul de sine sau con0tiin#a $ndeplinirii obliga#iilor speci!ice, sau consecin#ele: N"ar dac to#i au !cut.oPO 2i/el 86 2i/elul )ostcon/en;ional >i ba%at )e )rinci)ii "eciziile orale sunt generate de drepturi, valori ori principii ce sunt 5sau pot !i7 agreate de to#i indivizii ce co pun sau creeaz o societate destinat s aib un pra%is Kust 0i avantaKos& 6tadiul (H& 6tadiul drepturilor prioritare 0i al utilit#ii sau al contractului social& 8on;inut Ceea ce e drept e s respec#i drepturile !unda entale 0i contractele legale ale societ#ii, chiar 0i atunci c+nd ele intr $n con!lict cu legile 0i regulile concrete ale grupului& 1GH Eiirgen Faber as 1& Ceea )e e drept e s !ii con0tient de !aptul c oa enii sus#in o diversitate de opinii 0i de valori, 0i c cele ai ulte valori 0i reguli sunt relative la grupul respe)tiv2 'ceste reguli NrelativeO $ns trebuie $n od nor al respe)tate! $n interesul i par#ialit#ii 0i datorit !aptului c sunt contractul so)ial2 Unele valori 0i drepturi nerelative, cu ar !i via#a, libertatea, trebuie respectate $n orice societate, indi!erent de opinia aKoritar& G2 Motivele pentru $n!ptuirea a ceea ce e drept sunt, $n general, !aptul c ne sim'im obliga#i s ne supune legii, din cauz c a !cut un contract so)ial de creare 0i respectare a legilor, pentru binele tuturora 0i pentru prote@area propriilor noastre drepturi 0i a drepturilor celorlal#i& =a ilia, prietenia! $ncrederea 0i obliga#iile de unc sunt a0adar obliga#ii sau )ontra)te care au ob#inut 0i au pstrat respect pentru drepturile celorlal#i& "untem preocupa#i ca legile 0i datoriile s se bazeze pe o calculare ra'ional( a utilit#ii generale: Ncel ai are bine pentru cel ai are num(rF2 "tadiul #/2 6tadiul principiilor etice universale& 8on;inut *)est stadiu presupune $ndru area prin principiile etice universale pe )are to#i oa enii trebuie s le ur eze& 1& >n )eea ce prive0te ceea ce e drept, stadiul H( e condus de principiile eti)e universale& Legile particulare 0i $n#elegerile sociale sunt de obicei valabile din cauz c ele se bazeaz pe ase enea principii& 'tunci c+nd legile $ncalc aceste principii, noi ac#ion $n con!or itate cu acest prin)ipiu2 Arincipiile sunt principii universale ale Kusti#iei: egalitatea drepturilor omului 0i respectul pentru de nitatea !iin#elor u ane ca indivi<i2 Ele nu sunt pur 0i si plu valori ce sunt reorganizate, ci principii %olosite de ase enea pentru generarea deciziilor particulare& G2 Motivul pentru $n!ptuirea a ceea ce e drept e c noi, ca persoane ra#ionale, am v(<ut valabilitatea principiilor 0i ne.a obligat !a# de ele& ?ohlberg $n#elege trecerea de la un stadiu la cellalt i ediat superior )a nvare. "ezvoltarea oral $nsea n

!aptul c un adolescent re)onstruie&te 0i di!eren#iaz structurile cognitive deKa disponibile $n a0a !el >n)Ct s( poat( re<olva ai bine ca $nainte acelea0i tipuri de proble e, anu e aplanarea consensual a con!lictelor de ac#iune relevante oral& 'dolescentul >&i $n#elege propria sa dezvoltare oral ca proces de $nv#are& $n stadiul superior el trebuie s poat e%plica $n ce sur au !ost !alse Kudec#ile morale pe care $nainte le considerase ca !iind corecte& $n concordan# cu 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 121 Aiaget, Johlberg interpreteaz acest proces de $nv#are ca !iind un rezultat constructiv al celui care $nva#& 6tructurile cognitive ce stau la baza !acult#ii de Kudecare oral nu trebuie e%plicate nici prin in!luen#ele ediului, nici prin progra e 0i procese de aturizare $nnscute, ci ca rezultat al unei reorganizri creatoare a unui inventar cognitiv e%istent, supralicitat prin proble e ce revin $n od obstinat& Etica discursului se potrive0te acestui concept constructi/ist de :n/*;are, $n sura $n care $n#elege !or area discursiv a voin#ei 5a0a cu e argu entarea $n general7 ca !or de re!lec#ie a ac#iunii co unicative 0i pretinde pentru trecerea de la ac#iune la discurs o schimbare de atitudine, pe care copilul prins 0i crescut $n pra%isul co unicativ cotidian nu o poate avea $n od si plu 0i natural din capul locului& $n argu entare, preten#iile de valabilitate dup care se orienteaz ne$ndoielnic cei ce ac#ioneaz $n pra%isul co unicativ cotidian devin propriu.zis te e de discu#ie, !iind, ast!el, proble atizate& Aarticipan#ii la argu entare adopt o atitudine ipotetic $n raport cu preten#iile de valabilitate controversate& "e aceea, $n discursul practic ei las deschis pentru o ent proble a validit#ii unei nor e controversate . abia $n co peti#ia dintre oponent 0i preopinent trebuie s se dovedeasc c ea merit* s !ie recunoscut sau nu& 6chi barea de atitudine petrecut la trecerea de la ac#iunea co unicativ la discurs este aceea0i at+t $n cazul tratrii chestiunilor legate de dreptate c+t 0i $n aceea a chestiunilor de adevr& Ceea ce, p+n $n acest o ent, era vzut ca N!aptO $n contactul cu lucrurile 0i eveni entele, trebuie vzut acu ca ceva ce poate s e%iste sau nu& Ii a0a cu !aptele se trans!or $n Nsitua#ii de !aptO care au loc sau nu, tot ast!el nor ele trite social se trans!or $n posibilit#i de regle entare ce pot !i acceptate ca !iind valabile sau respinse ca !iind nevalabile& "ac ne i agin acu , printr.un e%peri ent ideal de g+ndire, !aza adolescen#ei concentrat $ntr.un o ent critic unic, $n care t+nrul, oarecu pentru pri a oar 0i ine%orabil, scrut+nd totul, adopt o atitudine ipotetic !a# de conte%tele nor ative ale lu ii vie#ii sale, atunci se arat natura )roblemei pe care trebuie !iecare s.o duc p+n la capt, atunci c+nd trece de la nivelul conven#ional la cel postconven#ional al Kudec#ii orale& "intr. o dat, lu ea social a rela#iilor interpersonale regle entate legiti , via# trit $ntr.un od naiv 0i recunoscut !r proble e, este dezrdcinat, este deposedat de valabilitatea ei natural& "ac t+nrul nu vrea 0i ni)i nu ai poate s se ai re$ntoarc la tradi#ionalis >i la identitatea ne$ndoielnic a lu ii provenien#ei sale, el trebuie atunci s reconstruiasc conceptual 122 Eurgen Faber as structurile nor ativului, dezintegrate $n !a#a privirii ce dezvluie ipotetic, sub pedeapsa unei co plete lipse de orientare& 'cestea trebuie iar0i asa blate din ruinele devalorizatelor tradi#ii, considerate doar conven#ionale 0i ca necesit+nd e%plica#ii, $n a0a !el $nc+t noul edi!iciu s reziste $n !a#a privirii critice a celui lucid 0i atur, care nu ai poate de acu $ncolo dec+t s disting $ntre nor e valide 0i valabile social, $ntre nor e recunoscute $n od !actic 0i nor e demne s !ie recunoscute& Arincipiile sunt la $nceput acelea $n con!or itate cu care e g+ndit noul edi!iciu 0i sunt create nor e valide& $n cele din ur , nu ai r +ne dec+t o procedur pentru alegerea ra#ional otivat $ntre principiile cunoscute ca av+nd nevoie de o Kusti!icare& Csurat dup ac#iunea oral cotidian, schi barea de atitudine pe care trebuie s.o pro oveze etica discursului pentru procedura eviden#iat de ea, toc ai pentru trecerea la argu entare, apare ca !iind ceva ne!iresc . ea reprezint o rupere de naivitatea preten#iilor de valabilitate ridicate !r proble e, de a cror recunoa0tere intersubiectiv depinde pra%isul co unicativ cotidian& 'cest caracter ne!iresc e ca un ecou al acelei catastro!e din dezvoltare, care a $nse nat, chiar 0i din punct de vedere istoric, devalorizarea lu ii tradi#ionale . 0i a dat na0tere la e!ortul de reconstruc#ie la un nivel superior& $n aceast sur $n trecerea 5devenit pentru o ul adult rutin7 de la ac#iunea condus pe principii la discursul ce veri!ic nor e este inserat ceea ce Johlberg a considerat ca proces de $nv#are constructiv pentru toate stadiile6 5:7 Teoria lui Johlberg nu cere doar clari!icarea . schi#at $n 517 . a )unctului de referin;* normati/ al dezvoltrii orale 0i e%plicarea conceptului de $nv#are tratat $n 527, ci 0i analiza modelului de stadiu6 'cest odel, $ pru utat din nou de la Aiaget, pentru stadiile de dezvoltare ale unei co peten#e, aici ale !acult#ii de Kudecat oral, e descris de Johlberg cu aKutorul a trei ipoteze puternice: 1& 6tadiile Kudec#ii orale !or eaz o succesiune invariant, ireversibil 0i consecutiv de structuri discrete& Arin aceast supozi#ie, este e%clus ca: . subiec#i di!eri#i s ating acela0i scop pe ci de dezvoltare di!erite4 . un subiect s regreseze de la un stadiu superior la unul in!erior4 0i ca . un subiect s sar $n decursul dezvoltrii sale peste un stadiu& 2& 6tadiile dezvoltrii orale !or eaz o ierarhie $n sensul c structurile cognitive ale unui stadiu superior

Nsupri 0i conserv totodatO pe acelea ale stadiilor in!erioare, adic le $nlocuiesc, dar le 0i pstreaz $ntr.o !or reorganizat 0i di!eren#iat& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 12: :& =iecare stadiu al Kudec#ii orale poate !i caracterizat ca o totalitate structurat& Arin aceast supozi#ie, se e%clude !aptul ca un subiect s trebuiasc s evalueze la un o ent dat di!erite con#inuturi orale la di!erite nivele& Nu sunt e%cluse $ns a0a.zisele !eno ene de decalaK, ce relev o ancorare succesiv a noilor structuri dob+ndite& Nucleul odelului $l constituie, $n od evident, ipoteza a doua& ' putea slbi 0i chiar odi!ica celelalte dou ipoteze, $ns odelul stadiilor de dezvoltare depinde $n od esen#ial de ideea unei ci de dezvoltare, ce poate !i descris printr.o serie de structuri ordonat* ierarhic6 Johlberg 0i Aiaget ai utilizeaz pentru conceptul de ordine ierarhic 0i pe acela de Nlogic a dezvoltriiO& 'ceast e%presie trdeaz ai $nt+i o $ncurctur $n raport cu !aptul c, $ntr.adevr, de0i structurile cognitive ad ise ale stadiilor ce decurg unul dup altul stau unele cu altele $n rela#ii interne, ce pot !i cunoscute intuitiv, ele se sustrag totu0i unei analize realizate e%clusiv prin concepte logico.se antice& Johlberg $0i Kusti!ic logica dezvoltrii celor 0ase stadii ale Kudec#ii orale prin asocierea lor cu perspectivele sociale corespunztoare: Tabelul B6 ,,Pers)ecti/ele socialeF a lui .ohlberg1P 6tadiul 1 'cest stadiu adopt un punct de vedere egocentric& B persoan a!lat $n acest stadiu nu consider sau nu recunoa0te interesele celorlal#i ca !iind di!erite de cele ale actorului, 0i nu asociaz dou puncte de vedere& 'c#iunile sunt Kudecate ai degrab pornind de la consecin#ele !izice, dec+t $n ter enii intereselor psihologice ale celorlal#i& Aerspectiva autorit#ii este con!undat cu cea proprie& 2 'cest stadiu adopt o perspectiv individualist concret& B persoan a!lat $n acest stadiu separ propriile interese 0i puncte de vedere de cele ale autorit#ii 0i ale celorlal#i& El ori ea $0i d sea a c !iecare trebuie s.0i ur reasc interese individuale 0i c acestea intr $n con!lict, a0a $nc+t ideea de drept e relativ 5$ntr.un sens individualist concret7& Aersoana integreaz sau rela#ioneaz interesele individuale con!lictuale cu cele ale celorlal#i prin schi bul instru ental de servicii, prin nevoia instru ental de altul 0i de bunvoin#a lui, ori prin corectitudinea de a da !iecrei persoane aceea0i la !el de ult& 123 Eiirgen Faber as : 'cest stadiu adopt o perspectiv a individului $n rela#ie cu al#i indivizi& B persoan $n acest stadiu $0i d sea a de senti entele, $n#elegerile 0i a0teptrile pe care le $ prt0e0te cu al#ii 0i care capt prioritate $n raport cu interesele individuale& Aersoana asociaz dou puncte de vedere prin Nregula de aur concretO, pun+ndu.se pe sine $n locul celuilalt& El ori ea nu ia $n considerare perspectiva unui Nsiste O generalizat& 3 'cest stadiu di!eren#iaz punctul de vedere social de otivele sau $n#elegerea interpersonal& B persoan $n acest stadiu adopt punctul de vedere al siste ul ce de!ine0te rolurile 0i regulile& El ori ea consider rela#iile individuale $n !unc#ie de locul ocupat $n siste & < 'cest stadiu adopt o perspectiv pre ergtoare societ#ii . aceea a individului ra#ional con0tient de valorile 0i drepturile anterioare contractelor 0i atribu#iilor sociale& Aersoana integreaz perspectivele prin ecanis ele !or ale ale $n#elegerilor, contractului, i par#ialit#ii obiective, 0i prin proces& El ori ea ia $n considerare punctul de vedere oral 0i punctul de vedere legal, recunosc c sunt $n con!lict 0i gsesc c e di!icil s le integreze& ; 'cest stadiu adopt perspectiva unui punct de vedere oral din care deriv aranKa entele sociale sau pe care se bazeaz& Aerspectiva este aceea a unui individ ra#ional care recunoa0te natura oralit#ii sau pre isa oral !unda ental a respectului pentru alte persoane ca scopuri $n sine, nu ca iKloace& Johlberg descrie perspectivele socio. orale $n a0a !el $nc+t legtura lor cu stadiile Kudec#ii orale se $n#elege intuitiv& 'ceast plauzabilitate e c+0tigat, !ire0te, prin !aptul c descrierea a estec deKa condi#iile social. cognitive ale Kudec#ii orale cu structurile acestor Kudec#i& $n plus, condi#iile social.cognitive nu sunt din punct de vedere analitic at+t de precis !or ulate, $nc+t s pute vedea !r di!icultate de ce succesiunea dat e%pri o ierarhie $n sensul logicii dezvoltrii& ' putea probabil eli ina aceste rezerve, dac $nlocui perspectivele socio. orale ale lui Johlberg cu stadiile prelurii de perspective1<, cercetate $ntre ti p de *& 6el an& Ho vedea c acest pas este $ntr.adevr de aKutor, dar nu 0i su!icient pentru Kusti!icarea stadiilor orale& Cai trebuie artat, la $nceput, !aptul c descrierile pe care le o!er Johlberg $n tabelul 1 $ndeplinesc condi#iile odelului de stadii propriu logicii dezvoltrii& 'ceasta este o sarcin ce trebuie rezolvat prin analiza conceptelor& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 12< "up prerea ea, cercetrile e pirice vor !i duse ai departe abia c+nd va e%ista o propunere de solu#ionare, interesant 0i su!icient de precis, $n !or a unei ipoteze de reconstruc#ii& '0 vrea s e%a inez acu dac

ini#iativa eticii discursului poate contribui cu ceva la rezolvarea acestei proble e& Etica discursului se serve0te de argu ente transcendentale ce de onstreaz irecuzabilitatea anu itor condi#ii& Cu aKutorul lor pute arta unui oponent !aptul c el revendic la odul per!or ativ ceva ce trebuie anulat, 0i co ite prin aceasta o contradic#ie per!or ativ1;& (n cazul $nte eierii lui M>M e vorba $n od special de identi!icarea unor pre ise prag atice, !r de care Kocul argu entrii nu !unc#ioneaz& =iecare persoan care ia parte la un pra%is al argu entrii trebuie s !i ad is deKa aceste condi#ii cu con#inut nor ativ . la ele nu e%ist alternativ& Aarticipan#ii sunt obliga#i, prin doar si plu !apt c recurg la argu entare, s recunoasc aceast stare de !apt& 1o/ada trascendental.prag atic serve0te a0adar la con0tientizarea s!erei de condi#ii $n care noi deKa ne gsi dintotdeauna, !r a avea posibilitatea de ne eschi/a a)el9nd la alternati/e" lipsa de alternative $nsea n c acele condi#ii sunt !actic inevitabile pentru noi& 'ceast stare de !apt a ra#iunii nu poate !i :ntemeiat* deductiv, $ns poate !i ex)licat*, la un pas ulterior, prin !aptul c $n#elege vorbirea argu entativ ca pe un derivat special, unul deosebit, al ac#iunii orientate pe $n#elegere& "oar c+nd ne re$ntoarce la nivelul teoriei ac#iunii 0i concepe discursul ca o continuare prin alte iKloace a ac#iunii co unicative, $n#elege ce e propriu.zis cu etica discursului: $n pre isele de co unicare ale argu entrii pute gsi con#inutul lui M>M, iar aceasta nu nu ai pentru c argu entrile constituie o !or re!lectat a ac#iunii co unicative, dar 0i pentru c $n structurile ac#iunii orientate pe $n#elegere sunt presupuse $ntotdeauna acele reciprocit#i 0i raporturi de recunoa0tere $n Kurul crora se $nv+rt toate ideile orale . at+t $n via#a de zi cu zi, c+t 0i $n eticile !iloso!ice& 'ceast chestiune are, $ntr.adevr, o conota#ie naturalist, ca 0i invocarea )antien a Nstrii de !apt a ra#iuniiO4 ea nu se datoreaz $n nici un caz unei erori naturaliste& Cci Jant se bazeaz, ca 0i eticienii discursului, pe un tip de argu ente, prin care atrage aten#ia printr.o atitudine re!le%iv . 0i nu doar printr.o atitudine e piric a observatorului obiectivator. asupra caracterului inevitabil al acelor pre ise universale, pe care st de<a dintotdeauna pra%isul nostru co unicativ cotidian, 0i pe care noi nu pute s.1 Nalege O, a0a cu pute alege arca a0inii sau postulatele valorice& Codul transcendental de $nte eiere corespunde intercalrii discursului practic $n conte%tele ac#iunii co unicative4 $n aceast sur etica 12; Eiirgen Faber as discursului tri ite la o teorie a ac#iunii co unicative, !iind ea $ns0i dependent de aceasta& "e aici trebuie s a0tept o contribu#ie la reconstruc#ia pe vertical a stadiilor con0tiin#ei orale4 cci ea se raporteaz la structuri ale interac#iunii iKlocite verbal 0i conduse de nor e, $n care este :mbinat ceea ce psihologia separ analitic pe considerentul prelurii de perspective, pe acela al Kudec#ii orale 0i pe acela al ac#iunii& Johlberg pune pe sea a perspectivelor socio. orale povara $nte eierii logicii dezvoltrii& 'ceste perspective sociale trebuie s releve !acult#i ale cogni#iei sociale4 stadiile din tabelul al doilea nu se acoper $ns cu stadiile lui 6el an ale prelurii de perspective& 6e reco and separarea a dou di ensiuni, ce !uzioneaz $n descrierea lui Johlberg4 structura perspectivelor 0i acele ideii de dreptate ce sunt NscoaseO din inventarul cognitivului social respectiv& 'ceste puncte de vedere nor ative nu trebuie Nob#inute prin tertipuriO, $ntruc+t $n conceptele de baz ale Nlu ii socialeO 0i ale Ninterac#iunii conduse de nor eO e%ist deKa di ensiunea oral& Chiar Johlberg porne0te $n reconstruc#ia sa, $n od evident, de la conceptele unei structuri conven#ionale a rolurilor& Copilul o $nva# $n acest stadiu ((( $ntr.o !or particular, pentru a o generaliza apoi $n stadiul al patrulea& '%a $n Kurul creia se $nv+rt oarecu perspectivele sociale o constituie Nlu ea socialO ca totalitate a interac#iunilor, care sunt legiti valabile $ntr.o grup social, $ntruc+t sunt regle entate institu#ional& Ae )rimele dou* stadii, t+nrul nu dispune $nc de aceste concepte, $n ti p ce el aKunge pe ultimele dou* stadii la un punct de vedere, prin care las $n ur a sa societatea concret, 0i prin care poate veri!ica validitatea nor elor e%istente& B dat cu aceast trecere, conceptele !unda entale prin care se constituise lu ea social pentru t+nr se trans!or $n od ne iKlocit $n concepte orale !unda entale& '0 vrea s ur resc aceste rela#ii ale cogni#iei 0i oralei cu aKutorul teoriei ac#iunii co unicative& $ncercarea de a clari!ica $n acest conte%t perspectivele sociale ale lui Johlberg pro ite anu ite avantaKe& Conceptul de ac#iune orientat pe $n#elegere i plic conceptele de Nlu e socialO 0i Ninterac#iune condus de nor eO, concepte ce au nevoie s !ie e%plicate& Aerspectiva socio. oral, pe care t+nrul o !or eaz $n stadiile : 0i 3 0i pe care el $nva# s o utilizeze re!le%iv $n stadiile ; 0i 9, poate !i inserat $ntr.un siste de )ers)ecti/e ale lumii" ce stau la baza ac#iunii co unicative $n asociere cu un siste de )ers)ecti/e ale /orbitorului6 Legtura dintre conceptele despre lu e >i )reten;iile de /alabilitate deschide posibilitatea de a lega atitudinea re!le%iv !a# de Nlu ea socialO 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 129 5la Johlberg: Nperspectiva pre ergtoare societ#iiO7 de atitudinea ipotetic a unui participant la argu entare, ce te atizeaz preten#ii corespunztoare de valabilitate nor ativ4 poate !i e%plicat prin aceasta de ce N oral point o! vie-O, conceput $n ter eni de etica discursului, izvor0te din !aptul c structura conven#ional a rolurilor devine re!le%iv& 'ceast ini#iativ a teoriei ac#iunii sugereaz ideea c des!0urarea perspectivelor socio. orale ar trebui

$n#eleas $n raport cu descentrarea :n;elegerii lumii6 $n plus, ea concentreaz aten#ia pe structurile interac#iunii $nse0i, $n orizontul crora t+nrul $nva# constructiv conceptele de baz ale cognitivului social& Conceptul de ac#iune co unicativ e apt s !ie punctul de re!erin# pentru o reconstruc#ie a stadiilor interac#iunii& 'ceste stadii de interac;iune pot !i descrise cu aKutorul structurilor perspectivelor, i ple entate $n diverse tipuri de ac#iune& 't+ta vre e c+t aceste perspective, integrate 0i $ntruchipate $n interac#iuni, se adapteaz !iresc ordinii logicii dezvoltrii, stadiile Kudec#ii orale pot !i $n cele din ur $nte eiate, $n a0a !el $nc+t s e%plic stadiile orale ale lui Johlberg prin stadiile interac#iunii, trec+nd p te perspectivele sociale& Aasul ur tor are $n vedere acest scop& Hoi a inti, pentru $nceput, c+teva rezultate ale teoriei ac#iunii co unicative, pentru a arta $n cel !el conceptul de lu e social constituie o parte co ponent a $n#elegerii descentrate a lu ii, a!lat la baza ac#iunii orientate pe $n#elegere 5((7& Cercetrile lui =lavell 0i ale lui 6el an asupra prelurii de perspective trebuie s serveasc ca punct de plecare al analizei a dou stadii de interac#iune4 aici, voi ur ri trans!or area tipurilor preconven#ionale de ac#iune pe a bele linii ale ac#iunii strategice 0i ale ac#iunii regle entate de nor e 5(((7& Hreau apoi s e%plic apel+nd la analiza conceptelor: !elul $n care introducerea atitudinii ipotetice $n ac#iunea co unicativ !ace cu putin# !or a preten#ioas de co unicare a discursului4 cu rezult punctul de vedere oral din !aptul c Nlu ea socialO devine re!le%iv4 0i cu pot !i $n cele din ur e%plicate stadiile Kudec#ii orale, ` trec+nd peste perspectivele sociale, prin stadiile de interac#iune 5(H7& 'ceast $nte eiere a stadiilor oralei, speci!ic logicii dezvoltrii, trebuie con!ir at prin cercetri e pirice ulterioare4 pentru o ent, a0 vrea s utilizez aceste considera#ii pentru a e%plica unele ano alii 0i proble e nerezolvate cu care se con!runt acu teoria lui Johlberg 5H7& 122 Eurgen Faber as

@@& 1es)re structura )ers)ecti/elor ac;iunii orientate )e :n;elegere


Hoi nu i 517 c+teva aspecte conceptuale ale ac#iunii orientate pe $n#elegere 0i voi schi#a 527 !elul $n care aceste concepte ale lu ii sociale 0i ale ac#iunii reglate de nor e izvorsc din descentrarea $n#elegerii lu ii& 517 ' e%plicat $n detaliu $n alt loc conceptul ac#iunii co unicative194 a0 vrea aici s a intesc de punctele de vedere i portante, din care a ini#iat aceast cercetare !or al.prag atic& ?aA Orientarea )e :n;elegere /ersus orientarea )e succes6 (nterac#iunile sociale sunt ai ult sau ai pu#in cooperante 0i stabile, ai ult sau ai pu#in con!lictuale sau instabile& $ntrebarea din teoria societ#ii, cu e posibil ordinea social, corespunde $ntrebrii din teoria ac#iunii, cu $0i pot coordona planurile 5cel pu#in doi7 participan#i la interac#iune, ast!el $nc+t cellalt S'lterT s.0i poat NlegaO ac#iunile sale de ac#iunile ego.ului $ntr.o anier noncon!lictual, evit+nd riscul unei supri ri a interac#iunii& $n sura $n care actorii sunt orienta#i e%clusiv pe succes, adic se orienteaz $n !unc#ie de consecin;ele ac#iunii lor, ei $ncearc s.0i ating scopurile de ac#iune prin aceea c in!luen#eaz din e%terior, prin ar e sau bunuri, a enin#+nd sau ispitind, de!ini#ia conKunctural, respectiv deciziile sau otivele oponentului lor& Coordonarea ac#iunilor subiec#ilor, care i.au $n acest !el un contact strategic unul cu altul, depinde de !elul $n care se $ bin calculele egocentrice ce au $n vedere bene!iciul& Gradul de cooperare 0i stabilitate rezult atunci din conte%tele $n care sunt prezente interesele participan#ilor& $n raport cu aceasta, eu vorbesc despre ac#iune comunicati/*, arunci c+nd actorii ad it s.0i coordoneze intern planurile lor de ac#iune 0i $0i ur resc scopurile doar cu condi#ia unui acord asupra situa#iei 0i a consecin#elor a0teptate, !ie acesta unul deKa e%istent sau unul ce trebuie negociat& $n a bele cazuri, structura teleologic a ac#iunii este deKa presupus, $n sura $n care actorilor le este acordat !acultatea de a ac#iona $n raport cu un scop 0i interesul pentru realizarea planurilor lor de ac#iune& ,odelul de ac;iune strategic* poate $ns s se ul#u easc cu descrierea structurilor ac#iunii orientate $n od ne iKlocit pe succes, $n ti p ce modelul ac;iunii orientate )e :n;elegere trebuie s speci!ice condi#iile acordului ob#inut $n od co unicativ, $n care cellalt $0i poate lega ac#iunile sale de cele ale ego.uluiM2& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 128 ?bA :n;elegerea ca mecanism de coordonare a ac;iunii6 Conceptul ac#iunii co unicative e $n a0a !el g+ndit, $nc+t o entele $n#elegerii, ce asociaz planurile de ac#iune a di!eri#i participan#i 0i adapteaz ac#iunile ce ur resc un scop la un conte%t de interac#iune, nu pot !i reduse la o ac#iune teleologic 18& Arocesele de $n#elegere ur resc ob#inerea unui acord ce depinde de consi # +ntul otivat ra#ional dat cu privire la con#inutul unei e%pri ri& 'cordul nu poate i presiona cealalt parte, el nu poate !i i pus oponentului prin anipulare: Ceea ce :n mod /*dit e produs prin in!luen# e%tern nu poate !i considerat ca !iind un acord& 'cesta se bazeaz $ntotdeauna pe convingeri co une& Aroducerea convingerilor poate !i analizat pe odelul lurii de pozi#ie !a# de o o!ert dat printr.un act de vorbire& 'ctul de vorbire al unuia are succes doar dac cellalt accept o!erta con#inut $n el, cci el ia o pozi#ie a!ir ativ, chiar dac ereu $ntr.o anier i plicit, !a# de o preten#ie de valabilitate care poate !i $n principiu criticabil20& ?cA Situa;ia ac;iunii >i situa;ia ling/istic*6 "ac $n#elege $n genere ac#iunea ca !iind capacitatea de a avea

control asupra situa#iilor, atunci conceptul de ac#iune co unicativ scoate din no#iunea de control asupra situa#iei, pe l+ng aspectul teleologic al realizrii unui plan de ac#iune, 0i aspectul co unicativ al interpretrii $n co un a situa#iei, $n genere producerea unui consens& O situa;ie reprezint un !rag ent dintr.o lu e a vie#ii, !rag ent deli itat $n raport cu o te & Tema apare $n legtur cu interesele 0i scopurile de ac#iune ale participantului4 ea circu scrie domeniul de rele/an;* al obiectelor capabile s !ie te atizate& Planurile de ac;iune individuale accentueaz te a 0i deter in ne/oia de :n;elegere actual*, ce trebuie satis!cut prin travaliul de interpretare& 6ub acest aspect, situa#ia ac#iunii este conco itent o situa#ie lingvistic, $n care cei ce ac#ioneaz adopt alternativ rolurile de#inute :n comunicare de vorbitori, e%peditori 0i de cei prezen#i& 'cestor roluri le corespund )ers)ecti/ele )artici)antului avute de pri a 0i a doua persoan, c+t 0i perspectiva observatorului a celei de.a treia persoane, din care poate !i observat 0i, prin aceasta, obiectualizat rela#ia eu.tu ca o legtur intersubiectiv& 'cest siste de )ers)ecti/e ale /orbitorului e $ncruci0at cu un siste de )ers)ecti/e ale lumii 5vezi 5g77& ?dA 5undalul lumii /ie;ii6 'c#iunea co unicativ poate !i $n#eleas ca un proces circular, $n care actorul este $n acela0i ti p at+t ini;iatorul ce controleaz situa#iile prin ac#iuni responsabile, c+t 0i )rodusul tradi#iilor $n care st, al grupelor solidare de care apar#ine, 0i al proceselor de socializare $n care cre0te& 1:0 Eiirgen Faber as $n ti p ce !rag entul relevant al lu ii vie#ii i se i pune celui ce ac#ioneaz . a0a zic+nd, de la $nceput . ca proble pe care trebuie s.o rezolve $ntr.o regie proprie, el e purtat a tergo de o lu e a vie#ii, care nu pregte0te pentru procesele de $n#elegere doar contextul, ci 0i resursele6 Lu ea co un a vie#ii pune la dispozi#ie un stoc de eviden#e culturale, din care participan#ii la co unicare $0i e%trag, $n e!orturile lor de tl cire, odelul de interpretare asupra cruia au aKuns la consens& 'ceste supozi#ii de !undal de#inute cultural sunt doar o co ponent a lu ii vie#ii4 chiar 0i solidarit#ile grupurilor uni!icate prin valori 0i co peten#ele indivizilor socializa#i servesc, $n alt !el dec+t tradi#iile culturale, ca resurse ale ac#iunii orientate pe $n#elegere 21& 5e7 Procesul de :n;elegere :ntre lume >i lume a /ie;ii6 $umea /ie;ii constituie a0adar contextul )/e:n;eles intuitiv al situa#iei de ac#iune4 $n acela0i ti p, ea o!er resurse pentru procesele de interpretare, prin care participan#ii la co unicare caut s satis!ac nevoia de $n#elegere izvor+t din situa#ia de ac#iune respectiv& Cei ce ac#ioneaz co unicativ trebuie $ns s* se :n;eleag* cu )ri/ire la ce/a din lume, atunci c+nd vor s.0i realizeze prin consens planurile lor de ac#iune pe baza unei situa#ii de ac#iune de!inite $n co un& Ei presupun aici un concept de lu e 5ca totalitate a situa#iilor de !apt e%istente7 ca acel siste de re!erin#, cu aKutorul cruia pot decide despre ce e vorba sau despre ce nu e vorba& $n!#i0area !aptelor nu este, totu0i, dec+t una din ai ultele !unc#iuni ale $n#elegerii lingvistice& 'c#iunile lingvistice nu servesc doar $n!#i0rii 5sau presupunerii7 de stri 0i eveni ente, $n care vorbitorul se raporteaz la ceva din lumea obiecti/*6 Ele servesc $n acela0i ti p 0i la producerea 5sau $nnoirea7 rela#iilor interpersonale, $n care vorbitorul se raporteaz la ceva din lumea social* a interac#iunilor regle entate legiti , precu ani!estrile tririlor, adic autoreprezentrii, $n care vorbitorul se raporteaz la ceva din lu ea subiecti/* la care el are acces $n od privilegiat& Aarticipan#ii la co unicare pun la baza strduin#elor lor de $n#elegere un siste de re!erin# !or at din e%act trei lu i& $n acest !el, un acord din lu ea co unicativ cotidian se poate baza, $n acela0i ti p, pe o cunoa0tere propozi#ional $ prt0it intersubiectiv, pe o concordan# nor ativ 0i pe o $ncredere reciproc& 5!7 +ela;iile lumii >i )reten;iile de /alabilitate6 =aptul c participan#ii la co unicare aKung la un acord se soar dup lurile de pozi#ie prin "a sau Nu prin care destinatarul accept sau respinge preten#iile de valabilitate ridicate de vorbitor& $n atitudinea orientat pe $n#elegere vorbitorul, prin fiecare ex)rimare inteligibil, pretinde 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1:1 . c enun#ul !cut este adevrat 5respectiv c sunt atinse pre isele e%isten#ei unui con#inut propozi#ional a intit74 . c ac#iunea lingvistic este corect $n raport cu un conte%t nor ativ e%istent 5respectiv c este legiti conte%tul nor ativ pe care $l u plu74 0i . c inten#ia vorbitorului care a !ost artat este $n#eleas a0a cu a !ost e%pri at& Cine respinge o o!ert inteligibil dat printr.un act de vorbire contest validitatea e%pri rii prin cel pu#in unul din aceste trei aspecte: al ade/*rului, corectitudinii 0i autenticit*;ii6 El arat prin acest NNuO !aptul c e%pri area nu satis!ace cel pu#in una din !unc#iile ei 5de prezentare a situa#iilor de !apt, de asigurare a rela#iilor interpersonale sau de ani!estare a tririlor7, $ntruc+t ori nu e $n ar onie cu lu ea situa#iilor de !apt e%istente, ori cu lu ea noastr* a rela#iilor interpersonale regle entate legiti , ori cu lu ea particular a tririlor subiective& $n co unicarea nor al cotidian, aceste aspecte nu sunt di!eren#iate $n od clar4 $n cazul disensiunii 0i al proble atizrii obstinate, vorbitorii co peten#i pot di!eren#ia $ntre rela;ii particulare ale lumii, pot temati%% )reten;ii de /alabilitate particulare 0i pot lua atitudine !a# de ceva $nt+lnit, indi!erent dac e obiectiv, nor ativ sau subiectiv& 5g7 Pers)ecti/ele lumii6 "ac e%plic acu structurile ac#iunii orientate pe $n#elegere din punctele de vedere e%pri ate $n 5a7 p+n la 5c7, pute cunoa0te o);iunile de care dispune un vorbitor co petent, ca ur are a acestei

analize& El are de ales $n od principial $ntre un mod cogniti/, interacti/ >i ex)resi/ de utili%are a limba<ului, 0i $ntre clasele corespunztoare ale ac;iunii ling/istice constati/e, regulati/e >i re)re%entati/e, pentru a se concentra asupra unui aspect al preten#iei universale de valabilitate, !ie asupra chestiunilor de adevr, asupra celor legate de dreptate sau de gust, respectiv asupra chestiunilor legate de e%presia personal& El are de ales $ntre trei atitudini fundamentale 0i $ntre perspectivele corespunztoare ale lu ii& "incolo de acest lucru, $n#elegerea descentrat a lu ii $i per ite s adopte !a# de natura e%terioar nu doar o atitudine obiecti/atoare, ci 0i una conform* cu normele, respectiv una ex)resi/*" !a# de societate nu doar o atitudine con!or cu nor ele, ci 0i una obiectivatoare, respectiv una e%presiv4 0i !a# de natura interioar nu doar o atitudine e%presiv, ci 0i una obiectivatoare, respectiv una con!or cu nor ele& 527 B :n;elegere descentrat* a lumii presupune, prin ur are, o di!eren#iere a rela#iilor lu ii, a preten#iilor de valabilitate 0i a atitudinilor !unda entale& 'cest proces se origineaz $ntr.o diferen;iere :ntre lumea 1:2 Eiirgen Faber as vieii >i lume6 $n orice proces de co unicare !cut con0tient se repet $ntruc+tva aceast di!eren#ieze, asi ilat anevoios $n ontogeneza !acult#ii de vorbire 0i ac#iune& "e !undalul di!uz, prezent doar $n od intuitiv 0i absolut cert al lu ii vie#ii, se desprind s!erele aceluia asu)ra cruia poate !i atins un acord !ailibil& Cu c+t erge ai departe aceast di!eren#iere, cu at+t ai clar se pot desparte cele dou: pe de o parte, orizontul de.la.sine. $n#elesurilor ne$ndoielnice, $ prt0ite intersubiectiv 0i nete atizate, pe care $l pstreaz $n spate participan#ii la co unicare4 iar pe de alt parte, ceea ce ei au $n !a# ca 0i con#inut al co unicrii lor, constituit intra undan . obiecte pe care le pot percepe 0i anipula, nor e obligatorii, pe care le pot respecta sau $nclca, triri accesibile $n od privilegiat, pe care le pot ani!esta& Ae sur ce participan#ii la co unicare $l $n#eleg pe acela asupra cruia se $n#eleg, ca pe ce/a din lume, separat de !undalul lu ii vie#ii, ca ceva ie0it din aceast lu e a vie#ii, ceea ce e cunoscut $n od e%plicit se separ de certitudinile r ase i plicite, con#inuturile co unicative iau caracterul unei cunoa0teri legate de un poten#ial de te eiuri, care pretinde validitate 0i care poate !i criticat, adic contestat cu te eiuri22& $n conte%tul nostru e i portant s distinge perspectivele lu ii de perspectivele pe care le au vorbitorii& Ae de o parte, participan#ii la co unicare trebuie s aib co peten#a de a adopta, $n caz de nevoie, o atitudine obiectivatoare !a# de situa#iile de !apt e%istente, una con!or cu regulile !a# de rela#iile interpersonale legiti regle entate 0i una e%presiv !a# de propriile triri 50i s varieze $nc o dat aceste trei atitudini !a# de !iecare din cele trei lu i7& Ae de alt parte, pentru a se putea :n;elege cu )ri/ire la ce/a din lu ea obiectiv, social 0i subiectiv, ei trebuie s poat adopta 0i atitudinile legate de rolurile de co unicare ale pri ei, ale celei de.a doua 0i ale celei de.a treia persoane& $n#elegerea descentrat a lu ii este caracterizat printr.o structur* com)lex* a )ers)ecti/elor ce le integrea%* )e am9ndou*I at+t )ers)ecti/ele $nte eiate $n siste ul de re!erin# !or al al celor trei lu i 0i legate de atitudinile fa;* de lume, c+t 0i )ers)ecti/ele g+ndite $n situa#ia lingvistic $ns0i 0i legate de rolurile de comunicare6 No#iunile gra aticale corelative ale acestor perspective ale lu ii 0i ale vorbitorului sunt, pe de o parte, cele trei oduri !unda entale de utilizare a li baKului 0i, pe de alt parte, siste ul pronu elor personale& "ecisiv pentru proble a noastr este $ns !aptul c o dat cu de%/oltarea acestor structuri a perspectivelor ob#ine 0i cheia pentru $nte eierea stadiilor orale la care nzui prin iKloacele logicii dezvoltrii& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1 $nainte de a $ncepe $n paragra!ele ur toare cercetri si ilare, a0 vrea s indic ideile de baz de care las condus $n cele ce ur eaz& 6unt convins c ontogene%a )ers)ecti/elor /orbitorului >i ale lumii, ontogeneza ce a dus la o $n#elegere descentrat a lu ii, poate !i l urit nu ai $n legtur cu dezvoltarea structurilor de interac#iune corespunztoare& "ac porni , ca 0i Aiaget, de la ac#iune, adic de la de%baterea acti/* a unui subiect cu lumea sa :ncon<ur*toare, subiect ce :n/a;* constructi/, atunci apare ideea c siste ul de perspective se dezvolt din dou rdcini: pe de o parte, din perspectiva observatorului pe care copilul o ob#ine prin contactul de percep#ie 0i anipulare cu lu ea sa !izic $nconKurtoare, c+t 0i, pe de alt parte, din perspectivele de tipul eu.tu de rela#ie reciproc, pe care copilul le practic prin contactul iKlocit si bolic cu persoanele de re!erin# 5$n cadrul interac#iunii socializatoare7& Aerspectiva observatorului se consolideaz ai t+rziu $n atitudinea obiectivatoare !a# de natura e%terioar 5respectiv !a# de lu ea situa#iilor de !apt e%istente7, $n ti p ce perspectivele de tipul eu.tu se a0az de!initiv $n acele atitudini ale pri ei 0i celei de.a doua persoane, legate de rolurile de co unicare ale vorbitorului 0i asculttorului& Ele $0i datoreaz aceast stabilitate unei trans!or ri 0i di!eren#ieri a perspectivelor originare: perspectiva observatorului se insereaz $n siste ul de perspective ale lu ii4 iar perspectivele de tipul eu.tu se $ntregesc $ntr.un siste de perspective ale vorbitorului& "ezvoltarea structurilor de interac#iune poate servi aici ca !ir conductor $n reconstruc#ia acestor procese& $n al doilea r+nd, voi ur ri ipoteza con!or creia :ntregirea siste' Q mului de )ers)ecti/e ale /orbitorului se petrece $n dou ari o ente de dezvoltare& 6tadiul preconven#ional a interac#iunii poate !i $n#eles, pe considerente structurale, ca i ple entare $n tipuri de ac#iune a perspectivelor de tipul eu.tu e%ersate peste

rolurile de vorbitor 0i asculttor& (ntroducerea perspectivei observatorului $n do eniul interac#iunii 0i asocierea perspectivei observatorului la perspectivele de tipul eu.tu !ac posibil transpunerea la un nou nivel a coordonrii ac#iunii& 6iste co plet de perspective ale vorbitorului reiese din a bele trans!or ri: rolurile de co unicare ale pri ei, ale celei de.a doua 0i ale celei de.a treia persoane se $ bin abia dup trecerea la stadiul conven#ional al interac#iunii& Sistemul de )ers)ecti/e ale lumii se com)letea%* $n alt od& Aentru a reconstrui acest proces, pute s ne leg de observa#ia c $n stadiul conven#ional al interac#iunii apar dou noi tipuri de ac#iune: ac#iunea strategic 0i interac#iunea condus de nor e& 'tunci c+nd copilul, o dat cu integrarea perspectivei observatorului $n do eniul interac#iunii, $nva# s 1:3 Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1:< perceap interac#iunile . 0i participarea la ele . ca procese din lu ea obiectiv, pe linia co porta entul bazat pe interes din ti pul con!lictului poate apare un tip de ac#iune orientat doar pe succes& Arin e%ersarea ac#iunii stra. tegice apar $ns, conco itent, alternative ale ac#iunii nonstrategice& $ndat ce )erce);ia interac#iunilor sociale se di!eren#iaz $n acest sens, t+nrul nu se poate sustrage i perativului de a reorganiza la nivelul conven#ional 0i tipurile ac#iunii nonstrategice, r+ ase oarecu $n ur & $n aceast situa#ie, o lu e social a interac#iunilor conduse de nor e 0i capabile s !ie te atizate se desparte de !undalul lu ii vie#ii& '0 vrea de aceea, $n al treilea r+nd, s ur resc ipoteza potrivit creia introducerea perspectivei observatorului do eniul de interac#iune ini#iaz de ase enea constituirea unei lu i sociale . 0i evaluarea ac#iunilor $n !unc#ie de respectarea 0i $nclcarea nor elor recunoscute social& B lu e social const pentru cei ce iau parte la ea din chiar nor ele care stabilesc ce interac#iuni apar#in totalit#ii de rela#ii interpersonale autorizate4 to#i actorii pentru care e valabil un ase enea set de nor e apar#in aceleia0i lu i sociale& "e conceptul de lu e social este legat 0i atitudinea con!or cu nor ele, adic )ers)ecti/a din care un vorbitor se raporteaz la nor ele recunoscute2:& Conceptele !unda entale social.cognitive ale lu ii sociale 0i interac#iunea condus de nor e se !or eaz a0adar $n cadrul unei $n#elegeri descentrate a lu ii, ce se datoreaz di!eren#ierii $n perspective ale vorbitorului 0i perspective ale lu ii& 'ceste pre ise !oarte co plicate ale perspectivelor sociale ale lui Johlberg ar trebui s ne o!ere $n cele din ur !irul conductor, pentru a reduce stadiile Kudec#ii orale la stadiile de interac#iune& $n cele ce ur eaz nu e vorba dec+t de a !ace plauzibile toc ai pre isele acu dezvoltate ale ontogenezei perspectivelor vorbitorului 0i ale lu ii4 ne baz pentru aceasta pe cercetri e pirice e%istente& B ase enea reconstruc#ie ipotetic poate s conduc, $n cel ai bun caz, cercetrile ulterioare& =ire0te, ipotezele noastre pretind o di!eren#iere nu toc ai u0or de opera#ionalizat $ntre 5a7 rolurile de co unicare 0i perspectivele vor. bitorului, 5b7 i ple entarea acestor perspective ale vorbitorului $n diverse tipuri de interac#iune 0i 5c7 structura perspectivelor unei $n#elegeri a lu ii, ce per ite alegerea $ntre atitudinile !unda entale !a# de lu ea obiectiv, social 0i subiectiv& 6unt con0tient de di!icultatea ce rezult din !aptul c trebuie s adaug din e%terior punctele de vedere analitice 5a7 p+n la 5c7 la aterialul gsit $n cercetrile de p+n acu &

@@@& Integrarea )ers)ecti/elor )artici)antului >i ale obser/atorului >i transformarea ti)urilor )recon/en;ionale de ac;iune
Aentru $nceput, voi interpreta stadiile prelurii de perspective ale lui 6el an sub aspectul $n care se edi!ic pas cu pas un siste de perspective ale vorbitorului co plet reversibile 517& $n continuare, voi descrie patru tipuri di!erite de interac#iuni $n care se aterializeaz perspectivele de tipul eu.tu, pentru a arta apoi, cu aKutorul trans!or rii $n ac#iune strategic a co porta entului bazat pe interes din ti pul con!lictului, ce $nsea n introducerea perspectivei observatorului $n do eniul interac#iunii 527& $n !inal, voi reconstrui trans!or area $n ac#iune reglat de nor e a ac#iunii bazate pe interes 0i a co porta entului bazat pe interes din ti pul cooperrii, pentru a de onstra !aptul c doar pe aceast linie se poate elabora structura perspectivelor unei ac#iuni orientate pe $n#elegere 5:7& 517 $n e%punerea sa, 6el an caracterizeaz cele trei stadii ale prelurii de perspective cu aKutorul no#iunilor de persoane 0i rela#ie23&

Tabelul N6 Pers)ecti/ele ac;iunii ale lui Selman Nivelul 1: Areluarea di!eren#iat 0i subiectiv a perspectivei, 5apro%& de < la 8 ani7 2o;iunea de )ersoaneI diferen;iat*6 La nivelul 1, progresul conceptual cheie $l constituie di!eren#ierea clar $ntre caracteristicile !izice 0i psihologice ale persoanelor& Ca rezultat, sunt di!eren#iate actele inten#ionale 0i neinten#ionale, !iind produs con0tiin#a !aptului c !iecare persoan are o unic via# psihologic, subiectiv 0i ascuns& E%pri rile g+ndului, prerii sau ale senti entului sunt vzute totu0i ca !iind unitare, 0i nu a estecate&

2o;iunea de rela;iiI subiecti/*6 Aerspectivele subiective asupra sinelui 0i a celorlal#i sunt di!eren#iate $n od clar 0i recunoscute ca !iind $n od poten#ial di!erite& Totu0i, e%pri area subiectiv a altuia este $nc g+ndit ca !iind recognoscibil prin si pla observare !izic& 'socierea perspectivelor e g+ndit $n ter eni unilaterali, unidirec#ionali, $n ter enii unei perspective asupra unui actor 0i a i pactului asupra acestuia& "e e%e plu, $n aceast si pl concep#ie unilateral a asocierii de perspective 0i a cauzalit#ii interpersonale, un cadou !ace pe cineva !ericit& 'colo unde exist* vreo $n#elegere a reciprocit#ii bilaterale, acest lucru este li itat la aspectul 1:; Eiirgen Faber as aterial . copilul lovit love0te $napoi& (ndivizii sunt vzu#i ca rspunz+nd la o ac#iune printr.o ac#iune si ilar& Nivelul 2: Areluarea autore!le%iv@a celei de.a doua persoane 0i reciproc a perspectivei 5apro%& $ntre 9 0i 12 ani7 2o;iunile de )ersoaneI autoreflexi/*R)ersoana a doua6 Arogresele conceptuale cheie de la nivelul 2 sunt abilitatea crescut a copilului de a p0i ental $n a!ara lui 0i de a prelua o perspectiv autore!le%iv, a celei de.a doua persoane, asupra lui $nsu0i 0i a g+ndurilor 0i ac#iunilor sale >i asupra cunoa0terii !aptului c 0i ceilal#i pot la !el de bine s le !ac& E%pri rile g+ndurilor 0i senti entelor persoanei sunt vzute ca !iind poten#ial diverse, de e%e plu, curios, speriat 0i !ericit, dar !or +nd grupuri de aspecte reciproc izolate 0i secven#iale, de e%e plu, !oarte curios 0i !ericit, dar pu#in speriat& 't+t 0inele c+t 0i ceilal#i sunt $n#ele0i ca !iind capabili s !ac lucruri 5ac#iuni deschise7 pe care e posibil s le nu doreasc s le !ac 5s le inten#ioneze7& Aersoanele sunt $n#elese ca av+nd o orientare dubl, dispus social: ani!estarea vizibil, probabil pentru spectacol, 0i realitatea ascuns mai ade/*rat*6 2o;iunile de rela;iiI reci)roce6 "i!eren#ele dintre perspective sunt vzute $n od relativist din cauza recunoa0terii . de nivel 2.a unicit#ii setului ordonat de valori 0i scopuri a !iecrei persoane& B nou reciprocitate bilateral este se nul no#iunilor de nivel 2 despre rela#ii& E o reciprocitate de g+nduri 0i senti ente, 0i nu doar de ac#iuni& Copilul se pune $n locul altcuiva 0i $0i d sea a c cellalt va !ace la !el& $n ter eni ecanici.logici stric#i, copilul vede acu posibilitatea regresului in!init al prelurii de perspective 5Itiu c 0tie c 0tiu c 0tie&&& etc&7 Copilul $0i ai d sea a c distinc#ia $ntre ani!estarea e%terioar 0i realitatea interioar $nsea n c persoanele pot $n0ela pe ceilal#i $n privin#a strii lor interioare, ce pune li ite e%acte $n preluarea perspectivei interioare a altuia& $n esen#, reciprocitatea bilateral a acestui nivel are ca rezultat practic destinderea, $n care a bele pr#i sunt satis!cute, dar $ntr.o izolare relativ: doi indivizi se vd pe ei $n0i0i dar 0i pe celalalt, nu $ns 0i siste ul rela#ional dintre ei& Nivelul :: preluarea de perspectiv utual 0i speci!ic celei de.a treia persoane 5apro%& $ntre 10 0i 1< ani7 2o;iunile de )ersoaneI a treia )ersoan*6 Aersoanele sunt vzute de t+nrul adolescent a!lat la nivelul : ca siste e de atitudini 0i valori destul de consistente pe ter en lung, a!l+ndu.se $n opozi#ie cu strile de la nivelul 2, 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1:9 ce se pot schi ba la $nt+ plare& Arogresul conceptual critic este !a# de abilitatea de a prelua cu adevrat perspectiva celei de.a treia persoane, de a p0i a!ar nu nu ai din perspectiva sa proprie i ediat, dar 0i a!ar din sine ca siste al totalit#ii& 6unt produse no#iuni despre ceea ce a putea nu i Nun eu observantO, a0a cu adolescen#ii se vd si ultan ca !iind at+t actori c+t 0i obiecte, ac#ion+nd 0i re!lect+nd si ultan la e!ectele ac#iunii asupra lor $n0i0i, re!lect+nd la sine $n interac#iune cu sine& 2o;iunile de rela;iiI mutuale6 Aerspectiva celei de.a treia persoane per ite ai ult dec+t si pla preluare a perspectivei altuia asupra sinelui4 adevrata perspectiv a celei de.a treia persoane asupra rela#iilor caracteristice la nivelul : include 0i coordoneaz simultan perspectivele sinelui 0i ale celorlal#i, iar ast!el siste ul, sau situa#ia, 0i toate pr#ile sunt vzute din perspectiva celei de.a treia persoane sau dintr.o alt perspectiv generalizat& $n ti p ce la nivelul 2, regresul in!init era $ntr.adevr evident, i plica#iile lui nu erau a0a& La nivelul :, li itrile 0i inutilitatea $ncercrilor de a $n#elege interac#iunile pe baza odelului regresului in!init devin evidente4 perspectiva celei de.a treia persoane de la acest nivel per ite adolescentului p0irea abstract $n a!ara interac#iunii interpersonale, coordonarea si ultan 0i utual 0i luarea $n considerare a perspectivelor proprii 0i ale celorlal#i 50i a interac#iunilor lor7& 6ubiec#ii ce g+ndesc la acest nivel vd necesitatea de a coordona perspective reciproce 0i cred c satis!ac#ia social, $n#elegerea sau deciziile trebuie s !ie reciproce 0i coordonate $n a0a !el $nc+t s !ie autentice 0i e!ective& *ela#iile sunt privite ca !iind siste e actuale $n care g+ndurile 0i e%perien#ele sunt utual $ prt0ite2<& Aentru grupa de v+rst cuprins $ntre < 0i 8 ani2;, procesul de asi ilare a li baKului este ter inat& Areluarea inco plet de perspective, caracteristic pri ului stadiu, st deKa pe un soclu stabil de intersubiectivitate, iKlocit lingvistic& "ac plec , ca 0i G&F& Cead, de la !aptul c persoana t+nr dob+nde0te $n#elegerea se ni!ica#iilor identice, adic conven#iile valabile intersubiectiv asupra se ni!ica#iilor, prin aceea c el preia $n od repetat, $n conte%tul de interac#iune, perspectivele 0i atitudinile unei persoane de re!erin#, atunci dezvoltarea cercetat de 6el an a perspectivelor ac;iunii se adaug unei istorii deKa ter inate a prelurii de perspective $n do eniul perspectivelor lingvistice& Copilul ce poate vorbi a $nv#at deKa !elul $n care se adreseaz, cu inten#ie co unicativ, unui asculttor 0i !elul $n care, invers, se $n#elege ca destinatar al unei

ase enea e%pri ri& B rela#ie reciproc de tipul eu.tu apare $ntre vorbitor 0i asculttor, de $ndat ce copilul poate distinge rostirea 0i ac#iunea& El distinge apoi $n#elegerea cu un asculttor, a0adar 1:2 Eiirgen Faber as ac#iunile lingvistice 0i echivalentele lor, de ac#iunile in!luen#rii unui obiect !izic sau social& 'st!el, situa#ia de plecare cu care au $nceput re!lec#iile noastre e caracterizat prin aceea c rela#ia reciproc dintre vorbitor 0i asculttor se stabile0te la nivelul comunic*rii, nu $ns 0i la nivelul ac;iunii6 Copilul $n#elege ceea ce cellalt 5'lter7 /i%ea%* prin enun#uri, cereri, anun#uri 0i dorin#e, 0i 0tie cu :n;elege el e%pri rile eului& 'ceast reciprocitate dintre perspectivele vorbitorului 0i ale asculttorului, ce se raporteaz la ceea ce e s)us, nu $nsea n $nc o reci)rocitate a orient*rilor de ac;iune, ea nu se e%tinde $n od auto at asupra structurii a0teptrii unuia ce ac#ioneaz, asupra perspectivelor din care actorii $0i proiecteaz 0i ur resc planurile lor de ac#iune& 8oordonarea )lanurile de ac;iune cere o :ncruci>are a )ers)ecti/elor ac;iunii, trec+nd peste reciprocitatea perspectivelor vorbitorului& "in acest punct de vedere, stadiile lui 6el an pot !i interpretate $n !elul ur tor29& Aentru )rimul stadiu, 6el an postuleaz !aptul c el, copilul, distinge $ntr.adevr $ntre perspectivele ac#iunii 0i ale interpretrii, speci!ice diver0ilor participan#i la interac#iune, $ns este incapabil $nc, atunci c+nd evalueaz ac#iunile altora, s.0i pstreze propriul punct de vedere 0i, $n acela0i ti p, s se transpun $n situa#ia celuilalt& "e aceea nici nu poate s.0i evalueze ac#iunile sale proprii din punctul de vedere al celuilalt 22& Copilul $ncepe s di!eren#ieze $ntre lu ea e%terioar 0i lu ea interioar la care are un acces privilegiat4 lipsesc $ns no#iunile social.cognitive !unda entale pentru lu ea nor ativului, pe care Johlberg le stabile0te pentru stadiul conven#ional al perspectivelor sociale& $n acest stadiu, copilul utilizeaz corect propozi#iile ce e%pri un enun#, o cerere, o dorin# sau o inten#ie& El nu asociaz, totu0i, nici un sens clar de propozi#ii nor ative4 i perativele nu sunt deosebite $n !unc#ie de ocuren#a !aptului c vorbitorul asociaz de ele o preten#ie de putere subiectiv sau o preten#ie de valabilitate nor ativ, adic i personal28& Ari ul pas $nspre coordonarea planurilor de ac#iune ale di!eri#ilor participan#i la interac#iune pe baza unei de!ini#ii co une a situa#iei const, a0adar, $n a extinde rela;ia reci)roc* dintre /orbitor >i ascult*tor la rela;ia dintre actori, ce interpreteaz din di!erite perspective situa;ia de ac;iune co un, $n lu ina propriilor lor planuri& Nu e nici o $nt+ plare !aptul c 6el an dese neaz acest stadiul al prelurii de perspective prin perspectiva Ncelei de.a doua persoaneO& B dat cu trecerea la al doilea stadiu, t+nrul $nva# s lege de a bele pr#i orientrile de ac#iune ale vorbitorului 0i ale asculttorului& El poate s se transpun $n perspectiva ac#iunii celuilalt 0i 0tie c 0i cellalt se poate transpune $n perspectiva ac#iunii sale, adic a 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1:8 eului su4 eul 0i cellalt pot adopta !a# de orientarea proprie de ac#iune atitudinea celuilalt& Aentru coordonarea ac;iunii e!iciente devin rolurile de comunicare ale pri ei 0i ale celei de.a doua persoane& 6tructura perspec. tivelor din atitudinea per!or ativ a unui vorbitor nu ai este deter inant doar pentru $n#elegere ci 0i pentru interac#iunea $ns0i& Arin aceasta se i ple enteaz $n ac#iune perspectivele de tipul eu.tu ale vorbitorului 0i asculttorului, $ntr.un od e!icient sub aspectul coordonrii& 'ceast structur a perspectivelor se odi!ic din nou, o dat cu trecerea la cel de.al treilea stadiu, prin aceea c perspectiva observatorului e introdus $n do eniul interac#iunii& =ire0te, copiii utilizeaz de ult vre e $n od corect pronu ele persoanei a treia, $n sura $n care se $n#eleg cu )ri/ire la alte persoane, cu privire la e%pri rile lor, la rela#iile lor de proprietate 0&a& &d& Ei pot adopta chiar o atitudine obiectivatoare !a# de eveni entele 0i lucrurile ce pot !i percepute 0i anipulate& Tinerele persoane $nva# $ns s se re$ntoarc dintr.o ase enea perspectiv de observator la rela#ia interpersonal, pe care o accept printr.o atitudine per!or ativ cu un alt participant la interac#iune& Ae aceasta ei o asociaz atitudinii neutre a unei persoane prezente nei plicate, care ur re0te procesul de co unicare din rolul de spectator& Cu aceast pre is, reci)rocitatea orient*rilor ac;iunii ' produse $n stadiul precedent . poate !i obiectuali%at* 0i con0tientizat $n leg*tura ei sistematic*6 Co pletarea siste ului de perspective ale ac#iunii $nsea n $n acela0i ti p actualizarea siste ului co plet de perspective ale vorbitorului . g+ndite $n gra atica pronu elui personal ., siste ce !ace cu putin# un nou nivel de organizare a dialogului:0& 'ceast nou structur const $n aceea c $ncruci0area reciproc a orientrilor de ac#iune ale pri ei persoane 0i ale celei de.a doua poate !i $n#eleas ca atare din perspectiva unei a treia persoane& $ndat ce interac#iunea e restructurat $n acest sens, participan#ii pot nu doar s*'>i)reia perspectivele ac#iunii $n od reciproc, ci pot schimba perspectivele participantului pe perspectivele observatorului, trans!or +n.du.le unele $n altele& $n acest al treilea stadiu, al prelurii de perspective, e ridicat edi!iciul Nlu ii socialeO, pregtit $n stadiul al doilea& $nainte de a arta acest lucru, trebuie s art ai $nt+i tipurile de interac#iune, ce se trans!or $n ac#iune strategic, respectiv $n ac#iune condus de nor e, la trecerea de la stadiul al doilea la cel de.1 treilea& 527 6el an 0i.a elaborat ini#ial teoria pe baza interviurilor clinice, ce au ur at prezentrii a dou !il e& $n centrul unuia din aceste dou !il e sttea Foly, o do ni0oar de 2 ani4 dile a la care a aKuns re!lecta con!lictul 130 Eiirgen Faber as

dintre o pro isiune, pe care tatl ei a s uls.o de la ea, 0i rela#ia ei cu prietena sa, pe care trebuia s.o aKute :1& (storia este ast!el g+ndit $nc+t $n acest con!lict a bele siste e de ac#iune, de care copilul apar#ine, se ciocnesc unul cu altul: !a ilia 0i grupul prietenilor& E& Vouniss a co parat pe considerente structurale rela#iile sociale ce e%ist, pe de o parte, $ntre adul#i 0i copii, 0i $ntre cei de aceea0i v+rst, pe de alt parte :2& El le caracterizeaz cu aKutorul a di!erite !or e de reciprocitate& =or a nesi etric a reciprocit#ii, anu e o com)lementaritate :ntre a>te)t*ri com)ortamentale diferite, se pune ai degrab $n condi#iile e%isten#ei unui grad di!erit de autoritate, a0adar $n !a ilie, $n ti p ce $n condi#iile unor rela#ii egalitare de prietenie e%ist ai degrab o simetrie :ntre a>te)t*ri com)ortamentale de acela>i fel6 Aentru coordonarea ac#iunii, co ple entaritatea bazat pe autoritate are drept consecin# !aptul c unul controleaz contribu#ia la interac#iune a celuilalt4 di potriv, o reciprocitate bazat pe interes !ace ca cei ce particip s.0i controleze reciproc contribu#iile pe care le aduc $n interac#iune& Evident, rela#ii sociale co ple entare, bazate pe autoritate, 0i cele si etrice, bazate pe interes, deter in dou ti)uri diferite de interac;iune, ce pot $ntruchipa aceea>i structur* a )ers)ecti/elor, anu e acea reciprocitate a perspectivelor ac#iunii ce caracterizeaz stadiul al doilea de preluare de perspective al lui 6el an& $n a bele tipuri de ac#iune sunt i ple entate perspectivele de tipul eu.tu pe care le preiau vorbitorul 0i asculttorul unul $n raport cu altul& "up 6el an, copilul dispune $n acest stadiu de no#iuni analoage structural de a0teptare co porta ental, de autoritate, de otiv al ac#iunii 0i de capacitate de ac#iune& 'ceast dotare social.cognitiv $ngduie o di!eren#iere $ntre lu ea e%terioar 0i interiorul unei persoane, atribuirea de inten#ii 0i orientri $n !unc#ie de nevoi 0i deosebirea $ntre ac#iuni inten#ionate 0i ac#iuni neinten#ionate& Copiii dob+ndesc prin aceasta 0i capacitatea de a conduce interac#iuni, trec+nd eventual peste anevra de diversiune& $n rela#iile cooperante, participan#ii renun# la iKlocul diversiunii, $n rela#iile bazate pe autoritate, partea dependent nu poate recurge la diversiune, nici $n caz de con!lict&&& Bp#iunea unei in!luen#ri a co porta entului celuilalt e%ist doar cu condi#ia ca eul s interpreteze 5a7 rela#ia social ca !iind si etric 0i 5b7 situa#ia ac#iunii din punctul de vedere al nevoilor con!lictuale& 'cest com)ortament concuren;ial recla influen;area reci)roc* a eului 0i a celuilalt& 'cest tip de concuren# poate !i $nt+lnit, !ire0te, 0i $n cadrul institu#ional al !a iliei, a0adar cu condi#ia e%isten#ei unui grad di!erit de autoritate obiectiv $ntre genera#ii4 atunci $ns, copilul se co port !a# de cei ce apar#in genera#iei ai ari ca 0i cu $ntre ei ar e%ista o rela#ie 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 131 si etric& 6e reco and, de aceea, distingerea tipurilor preconven#ionale de ac#iune nu $n !unc#ie de siste ele de ac#iune, ci $n !unc#ie de considerentele !or elor de reciprocitate: Tabelul P6 Ti)urile )recon/en;ionale de ac;iune

]]]] Brientarea pe ]]a]] ac#iune =or a ]]].] reciprocit#ii ]]]]

Cooperare

Con!lict

Co ple entaritate bazat pe autoritate 6i etrie bazat pe interes

1 :

2 3

$n cazurile 2 0i 3, con!lictele sunt rezolvate prin di!erite strategii& $n cazul unei dependen#e pe care copilul a sesizat.o, el va $ncerca s rezolve con!lictul dintre propriile nevoi 0i obliga#iile !a# de cellalt prin evitarea sanc#iunilor cu care a !ost a enin#at4 el $0i va orienta ac#iunea $n !unc#ie de considera#iile ce se asea n $n structura lor cu pri ul stadiu oral al lui Johlberg 5Tab& 17& "i potriv, $n cazul unei distribuiri egale a puterii, copilul poate $ncerca s !ac uz de posibilit#ile de inducere $n eroare ce e%ist $n rela#iile si etrice& E& F& =lavell a si ulat acest caz cu aKutorul e%peri entului cu oneda::& Cercetarea psihologic a prelurii de perspective a $nceput ai $nt+i cu acest caz special, adic cu unul din cele patru tipuri de interac#iuni& "up cu se 0tie, =lavell a ales pentru e%peri entul su ur torul aranKa ent: sub dou ce0ti rsturnate era ascuns o su de bani 5un bnu#, respectiv, doi bnu#i7, indicat $n od vizibil pe !undul $ntors $n sus al ce0tii& 6ubiec#ilor li se arat c $ntre etichet 0i su a de bani ascuns sub cea0c e%ist o rela#ie ce poate !i schi bat dup plac& 6arcina const $n a $ pr#i pe ascuns su ele de bani $n a0a !el $nc+t o persoan che at s aleag cea0ca cu su a ai are de bani s se $n0ele 0i s r +n cu +n goal& E%peri entul este ast!el g+ndit, $nc+t subiec#ii accept cadrul co porta entului co peti#ional ele entar 0i $ncearc s influen;e%e :n mod

132 Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 13: indirect deciziile celuilalt& $n acest cadru, participan#ii pleac de la !aptul c 5a7 !iecare $0i ur eaz doar propriile lui interese . !inanciare sau altele4 c 5b7 a bii cunosc interesele celuilalt4 c 5c7 o $n#elegere direct este e%clus4 c 5d7 diversiunile sunt necesare, $n orice caz ad isibile pentru a +ndoi 0i c 5e7 nu apar $n s!era Kocului preten#iile de valabilitate nor ativ, ce ar putea !i legate de regulile de Koc& 6ensul Kocului e clar: cellalt va $ncerca s aib un c+0tig a%i , iar eul trebuie s $ piedice s se $nt+ ple a0a ceva& "ac subiec#ii dispun de structura perspectivelor, pe care 6el an le asociaz cu stadiul al doilea, ei vor alege strategia 7 a lui =lavell& Copilul presupune c cellalt se las condus de aspectul !inanciar 0i va cuta doi bnu#i sub cea0ca cu eticheta Nun bnu#O spun+ndu.0i: cellalt pleac de la ideea c vreau s.1 induc $n eroare 0i c, prin ur are, nu voi pune doi bnu#i sub cea0ca cu eticheta Ndoi bnu#iO& 'cesta este un e%e plu creat e%peri ental pentru co porta entul co peti#ional $n care se aterializeaz perspectivele reciproce de tipul eu.tu 5cazul 3, tab& 37& Ae linia acestui tip de ac#iune se poate ur ri tranb!or area stadiului preconven#ional de interac#iune& $ndat ce subiec#ii dispun de o structur de perspective, asociat de 6el an stadiului al treilea, ei vor alege strategia 8 a lui =lavell& Ei vor $nv+rti $n continuare spirala re!lec#iei 0i vor #ine sea a de !aptul c cellalt vede 0i el strategia / a eului 50i reciprocitatea perspectivelor ac#iunii ce $i st la baz7& Copilul aKunge s $n#eleag acest lucru, de $ndat ce poate obiectualiza, din perspectiva unui observator, rela#iile reciproce dintre eu 0i cellalt, 0i le poate privi ca un siste & $n od principial, el atunci e chiar $n situa#ia de a cunoa0te structura acestui Koc de dou persoane: presupun+nd c a bii participan#i se co port r.a#ional, probabilitatea de c+0tig 0i pierdere e egal $ pr#it, a0a $nc+t eul poate lua at+t o decizie c+t 0i pe cealalt& 6trategia C caracterizeaz, a0adar, o ac#iune ce e posibil $n stadiul conven#ional al interac#iunii abia atunci c+nd, a0a cu a propus, pentru acest stadiu e necesar structura co ple% a perspectivelor speci!ic stadiului al treilea al lui 6el an:3& "in acest punct de vedere, trans!or area co porta entului preconven#ional co peti#ional $n ac#iune strategic poate !i caracterizat prin coordonarea perspectivelor observatorului 0i ale participantului& Conceptul de subiect ce ac#ioneaz se odi!ic, $n sura $n care eul se gse0te de acu $nainte $n situa#ia de a atribui celuilalt un odel atitudinal0i pre!eren#ial stabil $n ti p& Cellalt, care prea c se orienteaz p+n acu inteligent $n !unc#ie de interesele 0i nevoile sale schi btoare, e perceput acu ca un subiect ce respect $n Qd intuitiv regulile alegerii ra#ionale& "incolo de aceasta, nu e nevoie de nici o odi!icare structural a dotrii social.cognitive& $n toate celelalte privin#e, inventarul preconven#ional e su!icient chiar 0i pentru cei ce ac#ioneaz strategic4 pentru ei e de aKuns s deduc a0teptrile co porta entale din inten#iile atribuite, s $n#eleag otivele prin no#iunile unei orientri $n !unc#ie de rsplat 0i pedeaps, 0i s interpreteze autoritatea ca o !acultate de a pune sanc#iuni pozitive sau negative, respectiv de a a enin#a cu ele& 5Tab& <7 6pre deosebire de co porta entul co peti#ional ele entar 5cazul 3, Tab& 37, celelalte trei tipuri preconven#ionale de ac#iune 5cazurile 1.:, Tab& 37 nu pot !i transpuse prin acelea0i iKloace si ple $n stadiul conven#ional al interac#iunii& 5:7 A+n acu a ur rit !elul $n care se di!eren#iaz tipul strategic de ac#iune pe linia co porta entului co peti#ional& Aotrivit ipotezei pre!erate de ine, trecerea $n stadiul conven#ional al interac#iunii are loc prin !aptul c perspectiva observatorului se schi b $ preun cu perspectivele de tipul eu.tu $ntr.un siste de perspective de ac#iune, trans!or abile una $n alta& $n acela0i ti p, siste ul de perspective ale vorbitorului se $ntrege0te4 prin aceasta, organizarea dialogului atinge un nou nivel& Nu e cazul s ne ai intereseze dezvoltarea !acult#ilor co unicative& '0 vrea, ai degrab, s cercetez !elul $n care se odi!ic celelalte tipuri precon. ven#ionale de ac#iune 5cazurile 1.: din Tab& 37 la trecerea $n stadiul conven#ional al interac#iunii& C li itez iar0i la trsturile structurale 0i las deschis proble a !elului $n care poate !i e%plicat dina ica restructurrii perspectivelor de ac#iune& '0 vrea s separ $n od analitic calea de dezvoltare a ac#iunii regle entate de nor e 0i a celei strategice& Aunctul de plecare proble atic ar !i caracterizat de !aptul c: .puterea, ce controleaz ac#iunea, a autorit#ii persoanelor de re!erin# sau aceea a orientrii directe $n !unc#ie de propriile nevoi nu ai e su!icient, pentru a satis!ace nevoia de coordonare acu ulat4 . co porta entul co peti#ional este transpus deKa $n ac#iune strategic 0i, prin ur are, separat de orientarea direct* $n !unc#ie de propriile nevoi4 . apare o polarizare $ntre atitudinile orientate pe succes 0i pe $n#elegere, ce deter in 0i nor alizeaz $n acela0i ti p, cu 0i !r posibilit#ile de inducere $n eroare, alegerea $ntre tipuri de ac#iune& 1!! Eiirgen Faber as $n aceast situa#ie, se e%ercit o presiune asupra odurilor precon.ven#ionale de coordonare a ac#iunii din do eniile co porta entale ce nu se bazeaz pe concuren#& "otarea social.cognitiv trebuie ast!el restructurat

$nc+t s poat !i introdus un ecanis de coordonare a ac#iunii . nu nonstrategic, ci orientat pe $n#elegere, dependent de a bele pr#i . at+t de rela#ia de autoritate cu persoanele de re!erin# concrete, c+t 0i de rela#ia direct cu propriile interese& 6tadiul acestei ac#iuni conven#ionale, dar nonstrategice, necesit no#iuni social. cognitive !unda entale centrate pe conceptul de arbitrar 5Gill)iir7 suprapersonal& Conceptul de a0teptare co porta ental $ plinit prin autoritatea suprapersonal 5adic de rol social7 niveleaz di!eren#a dintre i perativele strine 0i inten#iile proprii, odi!ic+nd $n egal sur at+t conceptul de autoritate c+t 0i pe acela de interes& 6el an 518207 0i "a on:< au descris, !iind $n linii ari de acord unul cu altul, dezvoltarea din ti pul copilriei a conceptelor de prietenie, de persoane, grup 0i autoritate& '0a cu arat observa#iile etologilor asupra interac#iunilor ti purii dintre a 0i copil, aceste no#iuni !unda entale au o istorie e%tre de co ple% a dezvoltrii lor, ce aKunge p+n la pri ele luni de via#:;& Evident, !acult#ile social.cognitive, ce se di!eren#iaz treptat $n copilrie din acest depozit de rela#ii intersubiective 0i legturi sociale e%tre de ti purii, se epuizeaz doar selectiv $n do eniul co porta entului co peti#ional4 cci co porta entul co peti#ional preconven#ional poate !i trans!or at $n ac#iune strategic, !r ca introducerea perspectivei observatorului $n do eniul de interac#iune s cuprind $n totalitate zestrea social.cognitiv& B restructurare global, ur rit de 6el an $n patru di ensiuni:9, este $ns necesar pentru trecerea la ac#iunea regle entat de nor e& 'cest lucru ar putea !i legat de !aptul c reorganizarea pe aceast linie de dezvoltare $ncepe cu acele trei tipuri preconven#ionale de ac#iune, dependente de consens, ce e%clud $n0elarea ad is $n co porta entul concuren#ial& >n acces e piric la !or ele preli inare ale ac#iunii regle entate de nor e $l o!er cercetrile re!eritoare la rezolvarea cooperant a proble elor distributive 0i a con!lictelor de ac#iune din grupurile)eer de v+rste di!eriteL:2& =acultatea de a rezolva $ntr.o anier consensual proble ele interpersonale cu cei de aceea0i v+rst cre0te constant cu v+rsta 0i aturitatea cognitiv& 'ceast !acultate este un bun indicator al ecanis elor de coordonare a ac#iunii, ce sunt disponibile pe di!erite stadii de dezvoltare&
- )eer'grou) S 5no#iune din psihologie 0i sociologie7 grup de tineri de apro%i ativ aceea0i v+rst, ai cror unii pe al#ii $n vederea prsirii casei printe0ti 5n&t&7 e bri se aKut

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1!" Tab. 5: Trecerea la stadiul convenional de interaciune (1): de la comportamentul competiional preconvenional la aciunea strategic #otarea socialcognitiv $ipuri de aciune%& 'tructura perspectivelor 'tructura ateptrii (oiunea de comportamentale autoritate (oiunea de motivaie

Comportamentul competiional preconvenional

)egtura reciproc a perspectivelor aciunii *'elman+ stadiul , -lavell+ strategia ./

0odelul particular de comportament1 2tri3uirea de intenii latente

Capriciul persoanelor de re4erin5 sancionat din e6terior

7rientarea n 4uncie de rsplat8 pedeapsa

2ciunea strategic

Coordonarea perspectivelor o3servatorului i ale participantului *'elman+ stadiul -lavell+ strategia C/

3' "Si 2 o

2
S

13; Eiirgen Faber as C voi li ita $n cele ce ur eaz la conceptele de autoritate su.prapersonal 0i de nor a ac#iunii, !iindc ele sunt constitutive conceptului de lu e social ca totalitate a rela#iilor interpersonale, legiti regle entate, $n ti p ce din perspectiva copilului, rela#iile de autoritate 0i prietenie, de e%e plu, se prezint pe nivelul preconven#ional ca rela#ii de schi b 5de e%e plu, schi b supunerea pe conducere 0i siguran#, preten#ia pe rsplat, o !apt pe alt !apt sau pe vreo dovad de $ncredere7, no#iunea de schi b nu.0i ai gse0te locul $n stadiul conven#ional al rela#iilor reorganizate:8& *eprezentrile de legtur social, autoritate, loialitate se desprind de persoanele de re!erin# 0i conte%tele speciale, trans!or +ndu.se $n no#iuni nor ative ale obliga#iei orale, ale legiti it#ii regulilor, ale valabilit#ii i perative al dispozi#iilor autorizate 0&a& &d& >n ase enea pas e pregtit $nc din al doilea stadiu de interac#iune, adic pe baza perspectivelor de ac#iune reciproc $ncruci0ate, dac t+nra persoan 5'7 $nva# $n interac#iune cu o anu it persoan de re!erin# 5/7 odelul co porta ental particular30& Aentru reconstruc#ia acestei treceri a !cut o propunere $n alt loc, ce serve0te, !ire0te, doar analizei conceptuale31& "eoarece pentru copil $n spatele a0teptrilor co porta entale particulare ale prin#ilor se a!l ai $nt+i doar autoritatea unui Cellalt i puntor, puternic colorat a!ectiv, sarcina unei treceri la trecerea conven#ional a interac#iunii trebuie vzut $n aceea c arbitrarul i perativ al unei persoane superioare e trans!or at $n autoritatea unui arbitrar suprapersonal, separat de aceast persoan anu e& "up cu se 0tie, at+t =reud c+t 0i Cead au presupus c odelele co porta entale particulare se separ de inten#iile 0i actele de vorbire conte%tuale ale persoanei particulare 0i capt con!igura#ia e%terioar a nor elor societale, pe sur ce interiorizeaz sanc#iunile asociate lor prin preluarea de atitudine, adic sunt preluate $n personalitatea t+nrului 0i e ancipate, prin aceasta, de puterea sanc#ionatoare a persoanei concrete de re!erin#& 6ensul i perativ al Na0teptriiO se schi b la odul c ' 0i / $0i subordoneaz voin#a lor individual unui arbitrar combinat 0i )us )e seama a0teptrii co porta entale generali%ate social& Ae aceast cale ia na0tere pentru ' im)erati/ul su)erior al unui odel generalizat pentru to#i e brii unui grup social, pe care a +ndoi, ' 0i /, 0i.1 revendic, atunci c+nd e%pri i perativul MQM sau dorin#a H& $n ti p ce =reud elucideaz aspectul psihodina ic al acestui proces, Cead se intereseaz de condi;iile social' cogniti/e ale interiori%*rii6 El e%plic de ce odele co porta entale particulare pot !i generalizate abia c+nd ' a $nv#at s adopte o atitudine obiectivatoare !a# de propria ac#iune 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 139 0i a separat siste ul de perspective de ac#iune, $ncruci0at $ntre ' 0i /, de conte%tele speciale, $n care se $nt+lnesc aceste dou persoane& "oar dac ' adopt si ultan $n interac#iune cu / atitudinea pe care ar adopta.o !a# de cei doi un e bru al grupului lor social, ca neparticipant, ' poate s devin con0tient de inter>an<abilitatea pozi#iilor adoptate de ' 0i /& ' poate recunoa0te, de ase enea, c ceea ce lui i.a aprut ca odel co porta ental concret, aprut $n rela#ia dintre acest copil 0i ace0ti prin#i, pentru / e%istase ereu dintr.o $n#elegere intuitiv a nor elor, ce regle enteaz $n genere rela#iile dintre copii 0i prin#i& Arin interiorizarea a0teptrilor concrete, ' elaboreaz conceptul de odel co porta ental social generalizat, anu e pentru to;i e brii grupului, a crui locuri nu sunt rezervate eului 0i celuilalt, ci pot !i $n od principial ocupate de to#i e brii grupului lor social& 'ceast generalizare social a odelului co porta ental a!ecteaz, de ase enea, sensul im)erati/ asociat lui& "e acu $nainte, ' $n#elege interac#iunile $n care ', /, C, "&&& e%pri , respectiv respect, i perative sau dorin#e, ca $ plinire a /oin;ei colecti/e a gru)ului, cruia ' 0i / $0i subordoneaz voin#a& $n spatele rolului social st autoritatea unui i perativ universalizat $ntr.o anier speci!ic grupului, puterea unit a unui grup concret, ce pretinde loialitate 0i !a# de care se ani!est loialitate& Arin aceasta se odi!ic 0i !or ele de reciprocitate e%istente $n rela#iile sociale& "e vre e ce participan#ii $0i Koac rolurile lor sociale cu con0tiin#a !aptului c ei sunt autori%a;i $n calitate de e bri ai unui grup social s a0tepte unul de la altul anu ite ac#iunii $n anu ite situa#ii, !iind $n acela0i ti p obliga;i s $ plineasc a0teptrile co porta entale autorizate ale celorlal#i, ei se bazeaz pe o anu it !or de reciprocitate, de0i con;inutul rolurilor sunt distribuite, ca 0i p+n acu , $n od co ple entar la di!eri#i destinatari& Auterea sanc#ionatoare din spatele rolurilor sociale, proprie grupului social, $0i pierde, desigur, caracterul de i perativ a!lat $ntr.un stadiu superior abia $n sura $n care t+nra persoan ai interiorizeaz $nc o dat !or#a institu#iilor . ce $l $nt+ pin la $nceput doar $n od !aptic . 0i o ancoreaz $n 0inele su ca siste al controalelor interioare de co porta ent& 'bia c+nd ' prive0te sanc#iunile grupului ca pe ni0te sanc#iuni ale lui proprii, puse de el :nsu>i $ potriva lui :nsu>i, el trebuie s*)resu)un* consi # +ntul la o nor , a crei $nclcare o pedepse0te $n acest !el& $n alt !el dec+t i perativele, institu#iile posed o valabilitate ce se origineaz $n recunoa0terea intersubiectiv, $n consi # +ntul celor viza#i& Lurile de pozi#ie a!ir ative, ce poart acest consens, au la $nceput un statut a biguu& Ae de o parte, ele nu mai $nsea n pur 0i si plu un N"aO, cu care un asculttor rspunde la un 132

Eiirgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* Tab6 !6 Trecerea la stadiul con/en;ional de interac;iune ?BAI 1e la com)ortamentul coo)erant )recon/en;ional la ac;iunea reglementat* de norme6
4^ 00

No#iunile ]N& social.cognitive ].. ]!unda entale Tipuri de ac#iuni ].s&

6tructura perspectivelor

6tructura a0teptrii No#iunea de co porta entale autoritate

No#iunea de otiva#ie

(nterac#iune bazat pe autoritate Cooperare bazat pe interes

'socierea reciproc a Codelul perspectivelor de co porta ental ac#iune 56tadiul 2 al particular lui 6el an7

'utoritatea persoanelor de re!erin#4 arbitrarul sanc#ionat $n od e%terior

Loialitatea !a# de persoane4 orientarea $n !unc#ie de rsplat@ pedeaps

*olurile de ac#iune

(nterac#iune condus de nor e

Coordonarea perspectivelor observatorului 0i ale participantului 56tadiul : al lui 6el an7

Codelul co porta entul generalizat social: rolul *oluri generalizate social: siste ul de nor e

'utoritatea inte. Bbliga#ie versus riorizat a arbitra. $nclina#ie rului supraindi. vidual X loialitate 'utoritatea interi. orizat a voin#ei colective i perso. nale X legiti itate

BW

a
a ar
fa

138 i perativ MQM& 'cest N"aO ar !i echivalent cu o propozi#ie ce e%pri o inten#ie, ce se re!er la ac#iunea cerut h 5Q7, 0i ar reprezenta e%presia unei si ple arbitrariet#i, libere din punct de vedere nor ativ& Ae de alt parte, acele luri de pozi#ie nu ar !i nc de !elul acelui N"aO rostit $n !a#a unei preten#ii criticabile de valabilitate& 'lt interi, ar trebui s ad ite c valabilitatea !actic a nor elor de ac#iune s.ar baza de la $nceput 0i pretutindeni pe un acord otivat ra#ional al tuturor celor viza#i . $ potriva acestui lucru pledeaz $n od evident caracterul represiv, ce se e%pri $n !aptul c cele ai ulte nor e devin active sub !or a controlului social& Controlul social al nor elor valabile $n grup nu se bazeaz $ns doar pe represiune& 'ceast $n#elegere tradi#ionalist a!lat ereu $n con!lict pe dou !ronturi se $nte eiaz deKa pe ideea legiti it#ii nor elor de ac#iune& $n acest orizont ideatic, rolurile sociale ata0ate la $nceput grupurilor pri are sunt universalizate p+n la a !i co ponente ale unui siste de nor e& Arin aceasta se constituie o lu e a rela#iilor interpersonale legiti regle entate, iar conceptul de ac#iune a rolurilor se trans!or $n acela de interac#iune condus de nor e& *e!eritor la valabilitatea legiti a nor elor, obliga#iile se separ de $nclina#ii, iar ac#iunea responsabil de abaterile $nt+ pltoare sau nedorite& 6che a ur toare o!er o i agine de ansa blu asupra odi!icrilor corespunztoare ale zestrei social.cognitive, despre care nu e necesar, $ns, s intru $n a nunte&

I06 1es)re )roblema :ntemeierii stadiilor morale din )ers)ecti/a logicii de%/olt*rii
"up ce a dezvoltat, pe !irul conductor al cercetrilor asupra prelurii de perspective, o propunere de reconstruc#ie a dou stadii de interac#iune, a0 vrea s $ntorc la $ntrebarea noastr ini#ial, dac perspectivele sociale ale lui Johlberg pot !i $n a0a !el raportate la stadiile de interac#iune, $nc+t o $nte eiere a stadiilor orale s devin convingtoare din perspectiva logicii dezvoltrii& Hreau s e%a inez, ai $nt+i, !elul $n care se prezint ontogeneza $n#elegerii descentrate a lu ii, ancorat structural $n ac#iunea orientat pe $n#elegere, $n lu ina considera#iilor de p+n acu & E necesar aici s introduce discursurile ca pe un al treilea stadiu al interac#iunii 517& *e!eritor la lu ea social, introducerea atitudinii ipotetice $n do eniul de interac#iune 0i trecerea de la ac#iunea co unicativ la discurs reprezint o oralizare a nor elor e%istente& 'ceast devalorizare a institu#iilor

a!late $n od !iresc $n vigoare 1<0 Eiirgen Faber as i pune o trans!or are a zestrei social.cognitive a stadiului conven#ional $n no#iuni !unda entale ne iKlocit orale 527& $n !inal, voi aduna punctele de vedere ale logicii dezvoltrii $n care perspectivele sociale se coreleaz cu di!erite stadii de interac#iune 0i unde !or ele corespunztoare de con0tiin# oral pot !i Kusti!icate ca stadii 5:7& 517 6tadiul preconven#ional de ac#iune poate !i caracterizat, $ preun cu 6el an, prin reciprocitatea perspectivelor de ac#iune ale participan#ilor& Ae aceasta a interpretat.o ca pe un rezultat al i ple entrii perspectivelor vorbitorului $n tipuri de ac#iune . 0i anu e ale perspectivelor de tipul eu.tu pe care copilul le cptase $nainte prin rolurile de co unicare ale vorbitorului 0i asculttorului& 6tadiul conven#ional de interac#iune poate !i atunci caracterizat printr.un siste de perspective de ac#iune, ce apare prin coordonarea perspectivelor observatorului cu cele ale participantului stadiului anterior& 'ceast introducere a perspectivei observatorului $n do eniul de interac#iune !ace cu putin# 5a7 o $ntregire a siste ului de perspective ale vorbitorului, prin care rolurile de co unicare ale pri ei 0i ale celei de.a doua persoane sunt legate de cele ale celei de.a treia persoane 5acest lucru ac#ioneaz la nivelul organizrii dialogului7& Noua structur a perspectivelor este o condi#ie necesar 5b7 pentru trans!or area co porta entului condus de interes din ti pul con!lictului $n ac#iune strategic 0i 5c7 pentru edi!iciul acelor no#iuni social.cognitive !unda entale, ce structureaz ac#iunea reglat de nor e& B dat cu edi!iciul lu ii sociale a rela#iilor interpersonale regle entate legiti se constituie 5d7 o atitudine con!or nor elor 0i o perspectiv corespunztoare, ce co pleteaz perspectivele lu ii 0i atitudinile !unda entale legate de lu ea interioar 0i e%terioar& 'cest siste de perspective ale lu ii $0i gse0te corelatul su lingvistic $n cele trei oduri !unda entale de utilizare a li baKului, pe care vorbitorul co petent le poate distinge 0i asocia $n od siste atic printr.o atitudine per!or ativ& Arin 5a7.5d7 sunt satis!cute $n cele din ur pre isele structurale ale ac#iunii co unicative, $n care 5e7 se coordoneaz planurile de ac#iune ale partici. pan#ilor la interac#iune prin ecanis ul $n#elegerii lingvistice& 'c#iunea reglat de nor e reprezint doar un tip, din ai ulte tipuri autentice ale ac#iunii orientate pe $n#elegere 32& $n conte%tul tipurilor de ac#iune analizate p+n acu , !or a di!eren#iat a ac#iunii co unicative prezint, desigur, un interes doar $n sura $n care !or a corespunztoare de re!lec#ie, anu e discursul, reprezint stadiul al treilea de interac#iune, chiar dac $ntr.un od speci!ic 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1<1 e%onerat de ac#iune& 'rgu entrile servesc la te atizarea 0i veri!icarea preten#iilor de valabilitate ridicate la $nceput $n od i plicit $n ac#iunea co unicativ 0i sus#inute $ntr.un od naiv& Aarticiparea la argu entri se distinge printr.o atitudine i)otetic*" din aceast perspectiv, lucrurile 0i eveni entele se trans!or $n situa#ii de !apt, ce pot la !el de bine s e%iste sau s nu e%iste4 la !el, nor ele e%istente, adic recunoscute !aptic sau valabile social, se trans!or $n unele ce pot !i valabile, adic de ne s !ie recunoscute, sau, la !el de bine, $n unele ce nu pot !i valabile& Ceea ce e $n discu#ie e adevrul enun#urilor asertorice sau corectitudinea nor elor 5respectiv, enun#urile nor ative corespunztoare7& Co ple%itatea structurii perspectivelor cre0te chiar 0i $n acest al treilea stadiu de interac#iune& $n stadiul conven#ional s.au $ binat perspectivele reciproce ale observatorului 0i ale participantului, adic dou ele ente care, de0i s.au constituit deKa $n stadiul preconven#ional, nu au !ost totu0i coordonate& $ntr.un od ase ntor sunt acu $ binate $n stadiul al treilea acele dou siste e ale perspectivelor vorbitorului 0i lu ii care, de0i $n stadiul al doilea se co pleteaz singure, nu au !ost $nc coordonate una cu alta& Ae de o parte, siste ul perspectivelor lu ii, destr ate oarecu ipotetic, este constitutiv pentru acele preten#ii de valabilitate ce alctuiesc te a propriu.zis din argu entri& Ae de alt parte, siste ul perspectivelor pe deplin reversibile ale vorbitorului este constitutiv pentru cadrul $n care participan#ii la argu entare pot aKunge la un acord otivat ra#ional& ' bele siste e trebuie s !ie $n discurs raportate unul la altul& Aute e%plica aceast structur din ce $n ce ai co ple% a perspectivelor 0i cu aKutorul ur toarei re!lec#ii intuitive& $n stadiul conven#ional, actul caracteristic consta $n !aptul c actorii se puteau $n#elege $n realizarea unei ac#iuni, pornind de la rela#ia reciproc cu cellalt, ca )artici)an;i, dar :n acela>i tim), prin prsirea ac#iunii, ei se puteau observa pe ei $n0i0i ca obiect, anu e ca ele ent co ponent al unui conte%t de interac#iune& Aerspectivele au trebuit s se $ncruci0eze $n cadrul interpersonal al interac#iunii: perspectiva observatorului a !ost speci!icat 0i legat de rolul de co unicare al persoanei a treia, adic al unei persoane prezente, dar nei plicate& $ntr.un od ase ntor, pentru acordul ob#inut $n od discursiv e valabil !aptul c actorii, prin actul consi # +ntului, se bazeaz pe reversibilitatea deplin a rela#iilor lor cu to#i ceilal#i participan#i la argu entare, atribuindu.0i :n acela>i tim) luarea lor de pozi#ie, independent de consensul !actic produs, doar !or#ei de convingere a celui ai bun argu ent& Aerspectivele se $ncruci0eaz 0i aici $n cadrul interpersonal al unei co unicri, pu#in probabil $n pre isele ei: perspectivele lu ii, 1<2 Eurgen Faber as

destr ate prin re!lec#ie, se asociaz cu rolurile Kucate de oponent 0i preopinent, ce critic 0i apr preten#ii de valabilitate& 6tadiul superior corespunztor nu se distinge, desigur, doar prin coordonarea perspectivelor p+n acu separate, ci 0i prin integrarea ti)urilor de interac;iune ce au !ost p+n acu separate& '0a apare, dup cu a vzut, $n tipul de ac#iune al rolurilor, o reunire a dou !or e de reciprocitate, ce s.au elaborat $n pri ul stadiu de interac#iune $n tipuri di!erite de ac#iune& Nu $n conceptul atur al valabilit#ii i perative, ci deKa $n conceptul i perativului a!lat $ntr.un stadiu superior, nelegat de persoane particulare, $n care se e%pri autoritatea intersubiectiv a unei voin#e co une, s.au sintetizat rela#ii co ple entare 0i si etrice . acest lucru cu pre#ul polarizrii $ntre ac#iunea reglat de nor e, pe de o parte, 0i ac#iunea strategic, pe de alt parte& Toc ai aceast sciziune este dep0it $ntr.o anu it privin# $n stadiul al treilea de interac#iune& $n argu entare, atitudinea orientat pe succes este atras de ctre co petitori $ntr.o !or de co unicare, ce continu cu alte iKloace ac#iunea orientat pe $n#elegere& $n argu entare, oponen#ii 0i preopinen#ii duc o com)eti;ie )rin argumente, pentru a se convinge unul pe altul, adic pentru a aKunge la un consens& 'ceast structur dialectic de roluri pune la dispozi#ie !or e eristice pentru cutarea cooperant a adevrului& $n scopul producerii consensului, ea se poate !olosi de con!lictul dintre co petitorii orienta#i pe succes, at+ta vre e c+t argu entele nu !unc#ioneaz ca instru ente ale in!luen#rii reciproce . $n discurs, constr+ngerea celui ai bun argu ent se e%ercit asupra convingerilor doar $ntr.un od Nneconstr+ngtorO, adic intern, pe calea schi brilor de atitudine otivate ra#ional& 527 B dat cu trecerea $n stadiul postconven#ional al interac#iunii, adultul se sustrage naivit#ii pra%isului cotidian& El prse0te lu ea social natural $n care a intrat o dat cu trecerea $n stadiul conven#ional al inter. ac#iunii& Aentru participantul la discurs, actualitatea conte%tului de e%perien# ple0te, a0a cu ple0te 0i nor ativitatea r+nduielilor e%istente ca 0i, nu ai pu#in, obiectivitatea lucrurilor 0i a eveni entelor& Aornind de la acest nivel etaco unicativ, se deschid retrospective asupra lu ii trite: $n lu ina preten#iilor de valabilitate ipotetice, lu ea situa#iilor de !apt e%istente e te atizat, iar lu ea rela#iilor legiti regle entate e oralizat& $ndat ce societatea e oralizat, a0adar acea conte%tur de rela#ii integrat nor ativ, pe care odat t+nra persoan a trebui s 0i.o aproprieze ai $nt+i constructiv, !or#a nor ativ a !acticului slbe0te . din punctul de vedere izolat al 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1<: valabilit#ii deontologice, institu#iile, deposedate de caracterul lor natural, se pot trans!or a $n tot at+tea cazuri ale drept#ii proble atice& 'ceast proble atizare stopeaz oarecu ac#iunea& Ea sisteaz realizarea ac#iunii co unicative, rupe legturile dintre lu ea social 0i conte%tul ei de lu e a vie#ii 0i zdruncin acele certitudini ce vin intuitiv din lu ea vie#ii $nspre lu ea social& $n acela0i ti p, interac#iunile apar $ntr.o alt lu in& $ndat ce acestea sunt supuse unei evaluri din perspective pur orale, ele se e ancipeaz, pe de o parte, de pacturile locale, dar pierd, pe de alt parte, coloratura istoric plin de !or# a unei !or e de via# particulare& (nter. ac#iunile ce survin sub preten#ia ac#iunilor autono e 0i conduse de principii devin, $ntr.un od straniu, abstracte& Ae sura ce lu ea social se desprinde de conte%tul unei !or e de via# respectate !actic, prezent $ns $n aniera certitudinilor de !undal, 0i e #inut la distan# de participan#ii la discurs dispu0i ipotetic, siste ele de nor e care au aKuns s nu ai !ie convingtoare au nevoie, !ire0te, de un alt !unda ent& 'cest nou !unda ent trebuie ob#inut de la reorganizarea no#iunilor social.cognitive !unda entale, disponibile $n stadiul anterior de interac#iune& 6tructura perspectivelor proprie unei $n#elegeri co plet descentrate a lu ii, structur ce d pri a na0tere acestei proble ei, o!er 0i iKlocele de rezolvare a ei& Nor ele de ac#iune sunt g+ndite ca !iind re. gle entabile4 ele sunt subordonate principiilor, adic nor elor a!late $ntr.un stadiu superior& No#iunea de legiti itate a nor elor de ac#iune e dez e brat $n cele dou co ponente, ale recunoa0terii !actice 0i ale capacit#ii de a !i recunoscut4 valabilitatea social a nor elor e%istente nu se ai acoper cu validitatea nor elor Kusti!icate& 'cestor di!eren#ieri $n conceptele de nor 0i de valabilitate i perativ le corespunde o di!eren#iere $n no#iunea de obliga#ie4 acu $ns, respectul !a# de lege nu se ai consider ca !iind $n sine un otiv $n s!era oravurilor& Feterono iei, adic dependen#ei de nor ele e%istente, i se opune cerin#a ca cel ce ac#ioneaz s ia ca te ei deter inant al ac#iunii sale, $n locul valabilit#ii sociale a unei nor e, ai degrab validitatea ei& B dat cu aceast no#iune de autono ie se ut 0i conceptul !acult#ii de a ac#iona responsabil& *esponsabilitatea devine cazul special al capacit#ii de rspundere4 aceasta se ni!ic orientarea ac#iunii $n !unc#ie de un acord otivat ra#ional, reprezentat ca !iind universal . ac#ioneaz oral cine ac#ioneaz $n#eleg+nd& G+ndindu.ne la conceptul de capacitate de rspundere ce se !or eaz $n stadiul postconven#ional de interac#iune, devine li pede !aptul c ac#iunea 1<3 Eiirgen Faber as oral reprezint acel caz al ac#iunii reglate de nor e, $n care cel ce ac#ioneaz se orienteaz $n !unc#ie de preten#iile de valabilitate veri!icate re!le%iv& 'c#iunea oral st sub preten#ia ca aplanarea con!lictelor de ac#iune s se bazeze doar pe Kudec#i $nte eiate . ea e o ac#iune condus de $n#elegeri orale&

'ceast no#iune precis de oralitate poate s se constituie abia $n stadiul postconven#ional& Chiar 0i pe stadiile anterioare, intui#ia a ceea ce e oral e legat de ideea unei rezolvri consensuale a con!lictelor de ac#iune& Aarticipan#ii pornesc de la reprezentri, s zice , ale unei vie#i bune 0i drepte, ce per it ordonarea tranzitiv a nevoilor con!lictuale& 'bia decuplarea lu ii sociale de !lu%ul de.la.sine.$n#elesurilor culturale !ace ca proble a unei $nte eieri autono e a oralei s !ie inevitabil: punctele de vedere ce trebuie s !ac cu putin# un consens sunt acu ele $nsele controversate& (ndependent de co unit#ile contingente ale provenien#ei sociale, ale apartenen#ei politice, ale o0tenirii culturale, ale !or ei de via# trans ise 0&a& &d& subiec#ii de ac#iune co peten#i se pot doar atunci raporta la un )oint of/iew oral, la un )unct de /edere sustras contro/ersei, atunci c+nd chiar 0i $n cazul orientrilor valorice divergente singurul lucru pe care pot s $l !ac e s le accepte& Ei trebuie, de aceea, s ob#in acest punct de re!erin# oral din structurile $n care se gsesc de<a dintotdeauna to#i participan#ii la interac#iune, $n sura $n care ac#ioneaz $n genere co unicativ& Are isele prag atice universale ale argu entrii $n genere con#in, a0a cu de onstreaz etica discursului, un punct de vedere de acest !el& Trecerea la Kudecata oral condus de principii este doar un pri pas . ce necesit $nc co pletri . prin care adultul se elibereaz de lu ea tradi#ional a nor elor e%istente& Arincipiile ce sunt puse la baza evalurii nor elor 5de e%e plu, principiile drept#ii distributive7 apar la plural 0i au nevoie ele $nsele s !ie $nte eiate& The moral )oint of/iew nu poate !i gsit $ntr.un principiu Npri O sau $ntr.o $nte eiere Nulti O, a0adar $n a!ara cercului $nsu0i al argu entrii& "oar procedeul discursiv al sus#inerii preten#iilor de valabilitate nor ativ pstreaz !or#a Kusti!icatoare4 argu entarea $0i datoreaz $n cele din ur aceast !or# $nrdcinrii ei $n ac#iunea co unicativ& 'cest cutat Npunct de vedere oralO de dinaintea tuturor controverselor izvor0te dintr.o reciprocitate !unda ental, $ncorporat $n ac#iunea orientat pe $n#elegere& 'ceasta apare, a0a cu a vzut, $n !or ele co ple entarit#ii bazate pe autoritate 0i ale si etriei bazate pe interes4 apoi, $n reciprocitatea a0teptrilor co porta entale $nln#uite $n rolurile sociale, $n nor e, c+t 0i $n reciprocitatea dintre drepturi 0i obliga#ii4 apare, 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1<< $n cele din ur , $n schi bul de roluri ideal al vorbirii discursive, care trebuie s garanteze !aptul c drepturile la accesul universal 0i la participarea cu 0anse egale pot !i percepute !iresc 0i egal& $n acest stadiul ((( de inter. ac#iune, o !or idealizat de reciprocitate se trans!or $ntr.o deter inare a cutrii cooperante a adevrului, caracteristic unei co unit#i co uni.ca#ionale $n principiu neli itate& $n aceast sur, orala $nte eiat de etica discursului se bazeaz pe un odel inerent, a0a.zic+nd de @a bun $nceput, $ncercrii de $n#elegere lingvistic& 5:7 "up ce a cptat o vedere de ansa blu asupra zestrei social.cognitive 0i a structurii perspectivelor speci!ice celor trei stadii de interac#iune, a0 vrea s re$ntorc la perspectivele socio. orale, din care Johlberg deriv $n od direct stadiile Kudec#ii orale& Johlberg deter in cu aKutorul perspectivelor sociale acele puncte de vedere, din care poate !i creat o organizare tranzitiv a intereselor controversate 0i poate !i produs o aplanare consensual a con!lictelor& 'ceste puncte de vedere rezult, a0a cu se arat acu , dintr.o co bina#ie a structurii disponibile a perspectivelor cu o idee corespunztoare de via# bun 0i dreapt& '0a cu se vede din cele dou diviziuni din dreapta ale tabelului ur tor, aceste pri e dou co ponente se $n#eleg de la sine4 doar celelalte co ponente au nevoie de e%plica#ii& Nu se $n#elege, la pri a vedere, !elul $n care co ponenta nor ativ a perspectivelor sociale, anu e ideea de dreptate, reiese din zestrea social.cognitiv a stadiului corespunztor al interac#iunii& Trebuie s lu $n pri ul r+nd $n considerare situa#ia analizat de "ur)hei , $n care conte%tura de rela#ii integrate nor ativ a societ#ii are din ca)ul locului un caracter oral& =eno enul oral !unda ental este !or#a de obligativitate a nor elor, $ potriva creia se pot ridica subiec#ii ce ac#ioneaz& "e aceea, toate no#iunile !unda entale ce sunt constitutive ac#iunii reglate de nor e au deKa o di ensiune oral, care este pur 0i si plu actualizat 0i epuizat atunci c+nd se Kudec con!lictele 0i $nclcarea nor elor& B dat cu edi!iciul unei lu i sociale 0i o dat cu trecerea la interac#iunea condus de nor e, toate rela#ii sociale pri esc un caracter propriu :n mod im)licit s!erei oravurilor& *egulile de aur 0i supunerea $n !a#a legilor sunt i perative etice, ce Kudec pur 0i si plu ceea ce e deKa g+ndit $n rolurile sociale 0i $n nor e, $nainte ca vreun con!lict oral s izbucneasc: co ple entaritatea a0teptrilor co porta entale 0i si etria drepturilor 0i obliga#iilor& "incolo de toate acestea, trebuie s lu $n considerare !aptul c un punct de vedere . ce asigur consensul . al unei con!or it#i !a# de 1<; Eiirgen Faber as Tab&9& Stadiile de interac;iune, ]Yv& 6tructurile 6tructura 6tructura No#iunea de ]acognitive perspectivelor a0teptrii autoritate Tipuri de ac#iun$a& co porta entale

preconven#ional: (nterac#iunea bazat pe autoritate Cooperare bazat pe interes

'socierea Codelul 'utoritatea reciproc a co porta ental persoanelor de perspectivelor particular re!erin#4 de ac#iune arbitrarul sanc#ionat $n od e%terior

conven#ional: 'c#iune rolurilor (nterac#iune condus de nor e

Coordonarea perspectivelor observatorului 0i ale participantului

Codelul co porta ental generalizat social4 rolul social

'utoritatea interiorizat a arbitrarului supraindividual Loialitatea

*olurile 'utoritatea generalizate interiorizat a sociale: siste ul voin#ei colective de nor e i personale4 X legiti itatea postconven#ional: "iscursul (ntegrarea perspectivelor vorbitorului 0i ale lu ii *egula de veri!icare a nor elor4 Arincipiul *egula de veri!icare a principiilor: procedeul de $nte eiere a nor elor 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1<9 )ers)ecti/ele sociale >i stadiile morale No#iunea de otiva#ie Aerspectivele sociale Aerspective Loialitate !a# de Aerspective persoane4 orientarea egocentrice $n !unc#ie de rsplat@ pedeaps (deea de dreptate Co ple enta. 1 ritatea poruncii 0i a ascultrii 6i etria co pensa#iilor 2 Halabilitate ideal versus valabilitate social

6tadiile Kudec#ii orale

Bbliga#ie versus $nclina#ie

Aerspectivele grupurilor pri are

Con!or itatea , cu#oluril&e ,

Aerspectivele unui colectiv ?s(stem -s )oini of/iewA

Con!or itatea cu 3 siste ul de nor e e%istent

'utono ie versus Feteno ie

Aerspectivele principiilor ?)rior to societ(A Aerspectivele procedurale ?ideal'role' takingA

Brientarea ctre principiile drept#ii Brientarea ctre procedeul de $nte eiere a nor elor

<

1<2 Eiirgen Faber as a0teptrile rolurilor 0i !a# de nor e poate apare !iresc din inventarul social.cognitiv, doar pentru c lu ea social, $n stadiul conven#ional, este $nc inclus $n conte%tul lu ii vie#ii 0i reconectat la certitudinile ei& Coralitatea nu s.a desprins $nc de oravurile unei particulare !or e de via# trit neproble atic, nu s.a e ancipat $nc ca oralitate& Bbliga#iile sunt $n a0a !el i plicate $n obi0nuin#ele concrete de via#, $nc+t ele pot deveni evidente pornind de la certitudinile de !undal& Chestiunile legate de dreptate se pun ereu $n s!era chestiunilor . care au )rimit de<a dintotdeauna un r*s)uns ' re!eritoare la o via# bun& Chiar 0i eticile religioase sau etico.!iloso!ice, care te atizeaz acest conte%t al lu ii oravurilor, $n#eleg 0i Kusti!ic oralul nu din sine $nsu0i, ci pornind de la orizontul unei totalit#i g+ndite cos ologic sau $n ter enii istoriei +ntuirii& ' vzut cu se dizolv acest sindro o dat cu introducerea atitudinii ipotetice& 6ub privirea re!le%iv a unui participant la discurs, lu ea social se desco pune $n conven#ii ce necesit Kusti!icri4 e%isten#a !actic a nor elor tradi#ionale se $ parte $n !apte sociale, pe de o parte, 0i $n nor e, pe de alt parte . acestea nu ai pot !i redescoperite prin eviden#ele lu ii vie#ii, trebuind de aceea s !ie Kusti!icate $n lu ina principiilor& "in o. ralizarea inevitabil a unei lu i sociale devenite $ndoielnice, apare ast!el orientarea c*tre )rinci)iile dre)t*;ii, $n cele din ur ctre )rocedeul discursului :ntemeietor de norme6 'cestea sunt ideile de dreptate ce $nlocuiesc, $n stadiul postconven#ional, con!or itatea !a# de roluri 0i nor e& $n stadiul preconven#ional nu pute vorbi $n acela0i sens de ideile de dreptate $n care vorbi pe stadiile ur toare de interac#iune& 'ici nu s.a constituit $nc nici o lu e social $n sensul artat& No#iunilor social. cognitive de care copilul dispune le lipse0te o di ensiune clar deli itat a valabilit#ii deontologice& Copilul trebuie s e%trag punctele de vedere ce posed o !or# social constr+ngtoare dintr.un inventar ce interpreteaz perspectivele de ac#iune reciproc $ncruci0ate $n sensul rela#iilor de autoritate sau al in!luen#rilor e%terioare& Loialit#ile 0i ideile de anga<ament, a!late $n stadiul preconven#ional, se bazeaz de aceea ori pe co ple entaritatea poruncii 0i ascultrii, ori pe si etria co pensa#iilor& 'ceste dou !or e de reciprocitate constituie iezul naturalist, prezent $n chiar structura ac#iunii, al ideilor de dreptate& 'cestea $ns sunt concepute ca idei de dreptate ai $nt+i $n stadiul conven#ional& Ii abia $n stadiul postconven#ional, iese, ca s zic a0a, a!ar adevrul lu ii de ideii preconven#ionale: !aptul c doar ideea de dreptate poate !i scoas din !or a idealizat a unei reciprocit#i presupuse $n discurs& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1<8 'ceste re!erin#e trebuie deoca dat s !ie su!iciente pentru a ne convinge de !aptul c $ntre stadiile orale 0i perspectivele sociale e%ist, pe de o parte, stadiile de interac#iune 0i, pe de alt parte, rela#ii structurale, ce Kusti!ic asocierile !cute $n tabelul 9& 'ceste asocieri pot duce povara unei $nte eieri a logicii discursului doar arunci c+nd se poate de onstra chiar pentru stadiile de interac#iune ceea ce eu a anticipat p+n acu tacit prin ter enul de NstadiiO: c toc ai ierarhi%area propus a ti)urilor de ac;iune d e%presie unei legturi speci!ice logicii dezvoltrii& ' vrut s !ac clar caracterul teoretic prin inter ediul introducerii stadiilor de interac#iune, $n special prin reconstruc#ia trecerilor de la un stadiu la altul& 6.a putut vedea, $n pri ul r+nd, !aptul c din ele entele perspectivelor de tipul eu.tu 0i ale perspectivelor observatorului pot !i construite structuri ale perspectivelor din ce $n ce ai co ple%e, ce /i%ea%* $n#elegerea descentrat a lu ii, speci!ic subiec#ilor ce ac#ioneaz orienta#i !iind pe $n#elegere& "in punctul de vedere al unei descentr*ri continue a :n;elegerii lumii, stadiile de interac#iune e%pri o dezvoltare direc#ionat 0i cu ulativ& $n al doilea r+nd, cu aKutorul anu itor

ac#iuni de coordonare, a distins una de alta stadiile de interac#iune& $n stadiul preconven#ional, perspectivele de ac#iune ale diver0ilor participan#i pot !i raportate reciproc una la alta& $n stadiul conven#ional, acestor perspective ale participan#ilor li se asociaz o perspectiv a observatorului& $n cele din ur , aceste siste e de perspective ale lu ii 0i ale vorbitorului, siste e !or ate pe aceast baz, se integreaz una cu alta& 'ceste momente decisi/e pledeaz $n !avoarea !aptului c structurile perspectivelor, ce ur eaz una dup alta, alctuiesc totalit*;i discrete6 ' vzut, $n al treilea r+nd, c $n ac#iunea reglat de nor e opozi#ia dintre co ple entaritatea bazat pe autoritate 0i si etria bazat pe interes, opozi#ie dezvoltat $n tipurile preconven#ionale de ac#iune, este dep0it tot a0a cu e dep0it $n Kocul argu entrii opozi#ia dintre orientarea pe succes 0i orientarea pe consens, aprut $n rela#ia dintre ac#iunea strategic 0i cea reglat de nor e& 'ceast situa#ie pare s con!ir e !aptul c, $n stadiul superior, structurile cognitive ale stadiului in!erior sunt $nlocuite, dar 0i pstrate $ntr.o !or reorganizat& 'ceast rela#ie greu de !inalizat a su)rim*rii >i conser@T*rii totodat* F S'u!hebenT a structurilor de)*>ite ar trebui, !ire0te, de onstrat $n detaliu pe cazul odi!icrii zestrei social.cognitive& Cu toate acestea, pute s4tabili anu ite curente $nuntrul unor di ensiuni particulare& "in structurile a>te)t*rii com)ortamentale, de e%e plu, se pot ob#ine structuri ai co ple%e prin autoaplicare 0i generalizare: a0teptarea universalizat a a0teptrilor co porta entale 1;0 Eurgen Faber as reciproc asociate o!er nor e4 autoaplicarea generalizat a nor elor o!er principiile, prin care alte nor e pot !i etalonate& $ntr.o odalitate ase ntoare apar no#iunile ai co ple%e de /alabilitate a normei 0i de autonomie din no#iunile ai si ple ale arbitrarului i perativ 0i ale loialit#ii personale, respectiv ale orientrii pe plcere@neplcere& Co ponenta central de se ni!ica#ie a no#iunii ele entare respective e $n a0a !el deconte%tualizat 0i $ntrit, $nc+t din perspectiva no#ional a conceptului a!lat $n stadiul superior, conceptul dep0it se stilizeaz $ntr.un contrac)nce)t6 1e e%e plu, e%ersarea autorit#ii persoanei de re!erin#a se trans!or , $n stadiul i ediat ur tor, $n si plu arbitrariu, ce contrasteaz cu e%pri area legiti a voin#ei4 loialit#ile personale sau orientrile pe plcere@neplcere se trans.!or $n sim)le $nclina#ii, ce contrasteaz cu obliga#iile& $n od coresX punztor, legiti itatea nor elor de ac#iune e conceput $n stadiul i ediat ur tor ca o valabilitate sim)lu social, $nc !actic, opus valabilit#ii ideale, $n ti p ce ac#iunea din obliga#ii concrete e considerat ca !iind ceva heterono , cruia i se opune autono ia& B devalorizare 0i dihoto izare ase ntoare se petrece la trecerea de la conceptul pedepsei i puse din e%terior la conceptul de ru0ine 0i vin, sau la trecerea de la conceptul identit#ii naturale la identitatea rolurilor 0i a eului3:& 'ceste re!erin#e au un caracter progra atic& Era nevoie de o no#iune bine precizat de logic a dezvoltri i, pentru a putea !ace $n od serios o ast!el de analiz 0i pentru a putea art&a !elul $n care zestrea social. cognitiv a stadiilor ele entare se supune opera#iilor reconstructive ale autoaplicrii 5re!le%ivit#ii7, universalizrii 0i abs trac#iunii idealizante& "ac ne uit $napoi la ersul considera#iilor de p+n acu , vo vedea c apar la lu in unele avantaKe ale interpretrii ce se o!er atunci c+nd pune dezvoltarea oralei $n cadrul unei teorii a ac#iunii co unicative . avantaKe at+t pentru precizarea legturilor dintre Kudecata oral 0i cogni#ia social, c+t 0i pentru $nte eierea stadiilor orale din perspectiva logicii dezvoltrii& 6.a artat, $n pri ul r+nd, ga a tipurilor de interac#iune $n care sunt $ncorporate acelea0i structuri ale perspectivelor& B $n#elegere a lu ii co plet descentrat se dezvolt doar pe linia do eniilor co porta entale care nu sunt deter inate de concuren#& Ea& devine re!le%iv la trecerea de la ac#iunea conven#ional la vorbirea discursiv& Continuarea ac#iunii co unicative cu iKloace argu enta#ive caracterizeaz un stadiu de interac#iune, ce o!er ocazia de a dep0i stadiile prelurii de perspective cercetate de 6el an& (ntegrarea perspectivelor lu ii 0i ale vorbitorului, integrare petrecut $n 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1;1 argu entare, constituie punctul de contact dintre cogni#ia social 0i orala postconven#ional& 'ceste clari!icri au !ost bene!ice c+nd a $ncercat s $nte eie stadiile orale din perspectiva logicii dezvoltrii& Aerspectivele sociale ale lui Johlberg, ce trebuie s poarte povara acestei de onstra#ii, pot, dup cu a vzut, s !ie asociate unor stadii de interac#iune, ordonate $n od ierarhic dup structurile perspectivelor 0i dup no#iunile !unda entale& 'ici va deveni clar, $nainte de toate, odul $n care ideile de dreptate se bazeaz pe !or ele de reciprocitate ale stadiilor de interac#iune corespunztoare& B dat cu trecerea de la ac#iunea reglat de nor e la discursul practic, no#iunile !unda entale ale unei orale condus pe principii izvorsc $n od direct din reorganizarea . necesar din punctul de vedere al logicii dezvoltrii . al zestrei social.cognitive disponibile& Arin acest pas, lu ea social e oralizat, !or ele reciprocit#ii., elaborate $ntotdeauna $n od abstract 0i inserate $n interac#iunile sociale, constituind nucleul oarecu naturalist al con0tiin#ei orale& "ac bunele rezultatele ale interpretrii valorizate aici sunt interesante 0i din punctul de vedere al strategiei de cercetare, acest lucru trebuie s se dovedeasc la un alt nivel& Aentru $nceput, a0 vrea s !olosesc de reconstruc#iile propuse aici, doar pentru a clari!ica unele di!icult#i cu care s.a luptat teoria lui Johlberg $n

ulti ii an33&

06 4nomalii >i )robleme .o contribu;ie la construc;ia teoriei


"iscu#ia ini#iativei lui Johlberg se concentreaz astzi, $nainte de toate, pe )atru )robleme6 "eoarece p+n acu nu s.a reu0it s se de onstreze e%peri ental stadiul al 0aselea al Kudec#ii orale, ipotetic introdus, se pune $ntrebarea dac, 0i eventual, $n ce sens poate !i vorba la nivelul postconven#ional $n genere de stadii naturale6 Cai ult, cazurile de regresie, ce apar $n postadolescen#, adic $n al treilea deceniu de via#, !ac s apar $ndoiala dac )unctul de referin;* normati/ al de%/olt*rii morale este ales corect, adic: dac !acultatea de Kudecat 0i ac#iune a adultului atur din punct de vedere oral poate !i deter inat $n od adecvat $n lu ina teoriilor cognitiviste 0i !or aliste& * +ne apoi deschis, ca 0i $nainte, proble a !elului $n care grupele de relati/i>ti 0i de sce)tici morali pot !i inserate $n odelul acestor stadii& * +ne deschis $n !inal $ntrebarea 1;2 Eiirgen Faber as re!eritoare la !elul $n care teoria structuralist poate !i legat de cuno0tin#ele de psihologia eului, $n a0a !el $nc+t 0i as)ectelor )sihodinamice ale form*rii <udec*;ii s li se dea respectul cuvenit& Natura acestor proble e poate !i ai bine $n#eleas dac a!l : ce grade de libertate dob+nde0te t+nra persoan o dat cu trecerea de la ac#iunea reglat de nor e la discurs 0i o dat cu distan#area de o lu e social inserat natural 5174 ce proble e ale iKlocirii apar $ntre oralitate 0i oravuri, de $ndat ce lu ea social e oralizat 0i izolat de !lu%ul certitudinilor lu ii vie#ii 5274 ce cale de ie0ire caut t+nra persoan, atunci c+nd r +ne distan#at de lu ea tradi#ional devalorizat a nor elor, !r a !ace pasul ur tor de reorganizare a $ntregii zestre social.cognitive de pe stadiul conven#ional 5:74 0i ce discrepan#e trebuie s apar $ntre ac#iunile 0i Kudec#ile orale, atunci c+nd e0ueaz separarea atitudinilor orientate pe succes 0i pe $n#elegere 537& 517 Johlberg 0i.a revizuit $n od repetat $n ulti ele decenii sche a lui de analiz 0i evaluare& "ac cea ai recent etod de analiz 0i evaluare, ce are la baz Standard 5orm Scoring ,anualPL, reprezint sau nu o $ bunt#ire sub toate aspectele e o $ntrebare pe care n.a0 aproba.o prea u0or4 teoriile dezvoltate $n tradi#ia lui Aiaget pretind pentru decodarea rspunsurilor o interpretare her eneutic pregtit teoretic, care nu poate !i opera#ionalizat+ $n a0a !el $nc+t s !unc#ioneze absolut sigur, adic cu scopul neutralizrii unei pre$n#elegeri e%tre de co ple%e& Bricu ar !i, analiza 0i evaluarea recent a aterialului de interviu l.au constr+ns pe Johlberg s abandoneze stadiul al 0aselea introdus la $nceput, deoarece pentru el nu se ai gsesc eviden#e $n cercetrile pe sec#iuni 5$n >6', (srael 0i Turcia7& 'stzi, el ezit s dea un rspuns clar la $ntrebarea dac $n ceea ce prive0te stadiul al 0aselea e vorba de o revizuire natural, identi!icabil psihologic, sau de o Nconstruc#ie !iloso!icO3;& *evizuirea, desigur, ar trebui s ating, $n caz c n.ar !i $nte eiat doar prin proble ele de surare, 0i statutul stadiului al cincilea& $ndat ce renun# $ns la $ncercarea de a di!eren#ia $nc 0i alte stadii la nivelul postconven#ional, se i pune $ntrebarea dac Kudec#ile orale conduse de principii reprezint :n acela>i sens un stadiu oral ca 0i Kudec#ile clasi!icate ca preconven#ionale 0i conven#ionale& $n lu ina eticii discursului, a !cut deKa $n od tacit o alt* interpretare a ulti elor dou stadii orale 0i a deosebit $ntre orientarea ctre principii universale, pe de o parte, 0i orientarea ctre procedeul de $nte eiere a principiilor posibile, pe de alt parte 5Tab& 97 Natura principiilor, indi!erent dac sunt atribuite eticilor dreptului natural, a celor utilitariste 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1;: sau )antiene, nu ai $nte eiaz nici o di!eren# $ntre stadii& Con!or acestei propuneri, o di!eren#iere relevant apare doar $ntre dou stadii de reflec;ie6 $n stadiul al cincilea, principiile sunt considerate ca !iind ceva ulti care nu ai are nevoie de vreo $nte eiere, $n ti p ce $n stadiul al 0aselea aceste principii nu doar c sunt i ple entate !le%ibil, dar sunt relativizate $n od e%plicit $n procedurile de Kusti!icare& 'ceast di!eren# a stadiilor de re!lec#ie trebuie scoas $n valoare $n cadrul unei anu ite teorii nor ative& Trebuie artat !aptul c o persoan care se bazeaz pe !or#a legiti atoare a procedeului de $nte eiere, 0i nu doar pe eviden#a principiilor universale, poate rspunde ai bine la obiec#iile sceptice . !iind $n stare, $n aceast sur, s Kudece ai consecvent& Ae de alt parte, e%ist etici !iloso!ice ce contest acest proceduralis 0i insist pe !aptul c un procedeu de $nte eiere oral nu are un alt statut 0i nici nu poate !ace ai ult dec+t principiul universal din s!era oravurilor& C+t vre e aceast disput dintre !iloso!i nu va !i aplanat, supozi#iile de baz ale eticii discursului ar trebui aprate chiar acolo unde concureaz cu alte concep#ii !iloso!ice, 0i n.ar trebui $n#elese naturalist, ca enun#uri despre stadiile naturale ale con0tiin#ei orale& $n orice caz, din etica discursului nu se pot scoate nici un !el de te eiuri pentru o interpretare 5rei!icatoareP7 care s revendice pentru stadiile de reflec;ie statutul stadiilor de de%/oltare naturale, reprezentate intrapsihic& "ac $ns lipsesc eviden#ele e pirice pentru ad iterea ai ultor stadii postconven#ionale, atunci chiar 0i descrierea pe care Johlberg o d stadiului al cincilea devine proble atic& Aersist cel pu#in suspiciunea c ideile contractului social 0i ale celui ai are bene!iciu al nu rului cel ai are sunt legate de anu ite tradi#ii speci!ice, rsp+ndite $n pri ul r+nd $n #rile anglo.sa%one, 0i reprezint o anu it !or de con#inut, speci!ic unei culturi, a Kudec#ii orale conduse de principii& $n continuarea unei re!lec#ii a lui Eohn C& Gibbs, Tho as '& CcCarthy atrage $n plus aten#ia asupra !aptului c

raportul psihologilor in!or a#i oral.teoretic cu subiec#ii lor se odi!ic $ntr.o odalitate relevant din punct de vedere etodic, de $ndat ce ace0tia ating nivelul postconven#ional 0i adopt o atitudine ipotetic !a# de lu ea lor social: NThe suggestion ( should li)e to advance is that JohlbergMs account places the higher.stage oral subKect, at least in point o! co petence, at the sa e re!lective or discursive level as the oral psychologist& The subKectMs thought is no- ar)ed by the decentration, di!!erentiation and re!le%ivity -hich are the conditions o! entrance into the oral theoristMs sphere o! argu entation& Thus the asy etry bet-een the pre.re!lective and the re!lective, bet-een theories.
19!

Eurgen Faber as in.action and e%plications, -hich underlies the odel o! reconstruction begins to brea) do-n& The subKect is noin position to argue -ith the theorist about Questions o! oralityOL 39& $n acela0i conte%t, CcCarthy !ace o paralel $ntre dezvoltarea socio. oral 0i cea cognitiv: NAiaget vie-s the underlying !unctioning o! intelligence as un)no-n to the individual at lo-er stages o! cognition& 't superior levels, ho-ever, the subKect ay re!lect on previously tacit thought operations and the i plicit cognitive achieve ents o! earlier stages, that is, that he or she ay engage in episte ological re!lection& 'nd this places the subKect, at least in point o! co petence, at the sa e discursive level as the cognitive psychologist& Fere, too, asy etry bet-een the subKectMs prere!lective )no-.ho- and the investigator Ms re!lective )no-.that begins to brea) do-n& The subKect is no- in a position to argue -ith the theorist about the structure and conditions o! )no-ledgeOO32& La nivelul opera#iilor !or ale, adultul 0i.a $nsu0it re!le%iv cunoa0terea intuitiv, cu aKutorul creia a !cut !a# cu succes sarcinilor sale& Arin aceasta, el a dob+ndit !acultatea de a continua procesele de $nv#are constructive prin inter ediul reconstruc#iei& Toate 0tiin#ele reconstructive cad $n principiu 0i ele $n s!era co peten#ei sale& Aentru etodologia acestor 0tiin#e reiese de aici consecin#a potrivit creia psihologul care vrea s veri!ice supozi#iile sale cu privire la stadiul
L 6ugestia pe care a0 vrea s.o $naintez e aceea c Johlberg pune pe acela0i nivel re!le%iv 0i discursiv ca 0i psihologul oral pe subiectul a!lat $ntr.un stadiu oral superior, cel pu#in $n ceea ce prive0te co peten#a& G+ndirea subiectul este acu caracterizat de descentrare, di!eren#iere 0i re!le%ivitate, toate acestea !iind condi#iile ce trebuie $ntrunite pentru intrarea $n s!era de argu entare a teoreticianului oral& 'st!el, asi etria dintre prere!le%iv 0i re!le%iv, $ntre e%plica#ii 0i teorii.$n. ac#iune, asi etrie ce st la baza odelului de reconstruc#ie, $ncepe s dispar& 6ubiectul e acu $n stare s se dispute cu teoreticianul asupra chestiunilor legate de oralitate 5n&t&7& O Aiaget consider c !unc#ia propriu.zis a inteligen#ei este necunoscut individului a!lat $n stadiile in!erioare ale cogni#iei& Ae nivelurile superioare $ns, subiectul poate re!lecta asupra opera#iilor de g+ndire p+n acu tacite 0i asupra realizrilor cognitive i plicite ale stadiilor anterioare, adic se poate angaKa $ntr.o re!lec#ie episte ologic& 'cest lucru plaseaz subiectul, cel pu#in $n ceea ce prive0te co peten#a, la acela0i nivel discursiv ca 0i psihologul cognitiv& Ii aici asi etria dintre pre.re!le%ivul Na 0ti cu O speci!ic subiectului 0i re!le%ivul Na 0ti cO speci!ic e%a inatorului $ncepe s dispar& 6ubiectul e acu $n stare s se dispute cu teoreticianul asupra structurii 0i condi#iilor cunoa0terii 5n&t&7&

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1;< !or al.opera#ional e dependent de subiec#ii pe care trebuie s.i trateze $n principiu ca parteneri egali $n proble a acestei reconstruc#ii 0tiin#i!ice& Teoria $ns0i $l $nva# !aptul c $n acest stadiu dispare asi etria ce e%istase, $n stadiile anterioare, $ntre realizrile prere!le%ive 0i $ncercarea de sesizare re!le%iv a lor& C+t vre e psihologul ce procedeaz reconstructiv se vede el $nsu0i a0ezat $n orizontul deschis al unui proces de cercetare ale crui rezultate nu pot !i anticipate, el trebuie s le concead aceea>i )o%i;ie 0i subiec#ilor a!la#i $n stadiile superioare de co peten#& 'cela0i lucru e valabil 0i pentru acele persoane chestionate, care rspund la dile a oral prin atitudinea unui participant de discurs ce Kudec postconven#ional& 't+ta vre e c+t ei $ prt0esc, $n principiu, perspectivele psihologului oral care pune $ntrebri, Kudec#ile lor orale nu au doar caracterul unor e%pri ri generate naiv cu aKutorul unei $n#elegeri intuitive a regulii& 6ubiec#ii postconven#ionali sunt prin0i at+t de ult $n proble a !iloso!iei orale, adic $n reconstruc#ia intui#iilor cotidiene orale de baz, $nc+t Kudec#ile lor orale nu ai reflect* doar o cunoa0tere preteoretic, adic nu o ai aduce la e%presie $ntr.un od prere!le%iv, ci o ex)lic* ca pe o cunoa0tere $ntr.o oarecare sur teoretic& Eudec#ile orale conduse de principii nu sunt posibile !r pri ii pa0i ai reconstruc#iei intui#iilor orale de baz, av+nd de aceea in nuce sensul Kudec#ilor oral.teoretice& $ndat ce g+ndirea postconven#ional prse0te lu ea tradi#ional a nor elor, ea se i0c $n aceea0i aren $n care are loc disputa teoreticienilor orali4 aceast disput este pus $n i0care de e%perien#ele istorice 0i este decis 'for the time being . prin argu ente !iloso!ice, 0i nu pe calea de dezvoltare care a !ost identi!icat din punct de vedere psihologic& 527 Nu e u0or de desc+lcit cel de.al doilea set de proble e, care a declan0at $n ulti ii ani o discu#ie substan#ial& Ea a !ost ini#iat de contribu#iile lui N& Faan38 0i C& Gilligan<0& ArileKul direct 1.a o!erit $ndoiala, dac nu cu va, $n anu ite cazuri critice, clasi!icarea Kudec#ilor orale dup sche a lui Johlberg duce prea departe de $n#elegerea intuitiv a unui evaluator receptiv la oral& 'ici e vorba, pe de o parte, de !e ei ale cror e%pri ri trebuie asociate stadiului :, de0i ele singure trebuie s presupun o ai are aturitate oral4 pe de alt parte,

de subiec#i ce au !ost categorisi#i ca sceptici orali relativi0ti 5dup stadiul 3Hc, vezi ai Kos7, de0i e%pri rile lor apar ca !iind ai ature dec+t Kudec#ile postcon.ven#ionale curente& Gilligan 0i Curphy a intesc de !aptul c, dac ne.a lua dup criteriile lui Johlberg, atunci $n edie ai ult de Ku tate din 1;; Eiirgen Faber as popula#ia 6tatelor >nite ar r +ne $n ur a nivelului postconven#ional al con0tiin#ei orale& Ei indic, $nainte de toate, !aptul c aKoritatea unui e0antion de 2; de subiec#i, ce au !ost clasi!ica#i la $nceput, $n con!or itate cu procedeul revizuit de analiz 0i evaluare, ca !iind postconven#ionali, recad ai t+rziu la pozi#iile relativiste ?40if16 "e0i Johlberg contest !aptele pe care se spriKin criticii si . reprezentativitatea e%agerat a subiec#ilor !e inini $n stadiile in!erioare 0i cazurile de regresie ine%plicabil din punct de vedere teoretic . <2, discu#ia a $ndreptat aten#iaM5asupra proble elor care, $n li baKul tradi#iei !iloso!ice, sunt legate de rela#ia dintre oralitate 0i oravuri& Gilligan 0i Curphy a!ir 5$n legtur cu o onogra!ie a lui Aerry despre dep0irea g+ndirii absolutiste din adolescen#a t+rzie<: 0i ur +nd supozi#iile lui *iegel asupra opera#iilor post!or ale <37 o cale postconven#ional de dezvoltare de la stadiile < 0i ; ale lui Johlberg ?)ostcon/en;ional formalI AC=7 la un stadiu pe care ei $l nu esc Nrelativis conte%tualO ?)ostcon/en;ional contextualI ACC7& $n acest stadiu, adultul, aturizat oral prin con!licte 0i e%perien#e, $nva# cu s poat dep0i abstrac#iile de care su!er o oral deontologic a drept#ii de sorginte )antian, ce absolutizeaz punctul de vedere al corectitudinii nor ative& 'ceast etic* relati/ist* a res)onsabilit*;ii se preocup cu dile e reale, 0i nu doar cu cele ad ise ipotetic4 ea ia $n considerare co ple%itatea situa#iilor trite4 leag aspectul drept#ii cu aspectele griKii 0i ale responsabilit#ii !a# de persoanele de $ncredere4 0i revendic, trec+nd peste no#iunea abstract de autono ie, un concept cuprinztor de personalitate atur: NGhile the logical concept o! eQuality and reciprocity can support a principled orality o! universal rights and respects, e%periences o! oral con!lict and choice see to point rather to special obligations and responsibility !or conseQuences that can be anticipated and understood only -ithin a ore conte%tual !ra e o! re!erence& The balancing o! these t-o points o! vie- appeared to us to be the )ey to understanding adult oral develop ent& (n our vie-, this -ould reQuire a restructuring o! oral thought -hich -ould include but supersede the principled understanding o! JohlbergMs highest stagesOL<<& Aozi#ia eticianului
M $n ti p ce conceptele logice de egalitate 0i reciprocitate pot sus#ine o oralitate a respectului 0i a drepturilor universale, condus de principii, e%perien#ele alegerii 0i con!lictului oral par s indice ai degrab obliga#ii speciale 0i o responsabilitate pentru consecin#ele ce pot !i anticipate 0i $n#elese doar $ntr.un cadru de re!erin# ai ult conte%tual& Echilibrarea acestor dou puncte de vedere ne apare ca !iind cheia pentru $n#elegerea dezvoltrii orale adulte& $n opinia noastr, acest lucru ar cere o restructurare a ideii orale, care ar include, dar $nltura, $n#elegerea condus de nor e a stadiilor superioare ale lui Johlberg 5n&t&7&

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1;9 responsabilit#ii se distinge de aceea a scepticului 5$n stadiul de trecere 3M@274 a bele pozi#ii sunt relativiste, $ns doar relativis ul conte%tul se bazeaz pe !or alis ul etic, dep0indu.1 $n acela0i ti p& "in perspectiva eticii discursului, lucrurile se prezint alt!el& Gilligan 0i Curphy se ocup $ntr.adevr de proble ele ce apar o dat cu trecerea reu0it la orala condus de principii& '0a cu a vzut, aceasta reiese dintr.6 abstratizare speci!ic, ce rpe0te lu ii sociale ca totalitate a rela#iilor interpersonale legiti regle entate stabilitatea ei natural 0i o constr+nge s se Kusti!ice& La $nceput, lu ea social $0i datoreaz !acticitatea ei de nezdruncinat intercalrii $n !or ele concrete de via#, trite naiv, ce r +n $n spatele subiec#ilor ce ac#ioneaz, ca !undal neproble atic, prezent $ntr.un od prere!le%iv& Cei ce ac#ioneaz co unicativ au o cunoa0tere e%plicit a structurilor institu#ionale e%istente, la care se raporteaz prin ac#iunile lor verbale& $n stadiul conven#ional, aceast cunoa0tere r +ne $ns at+t de str+ns $ pletit cu certitudinile de !undal i plicite ale !or elor particulare de via#, $nc+t prezen#ei recunoscute intersubiectiv a nor elor i se acord validitate absolut& "ac lu ea social este oralizat pornind de la atitudinile ipotetice ale participantului la discurs, !iind prin aceasta rupt de totalitatea lu ii vie#ii, atunci se dizolv 0i acea !uziune dintre validitate 0i valabilitatea social& $n acela0i ti p, unitatea pra%isului co unicrilor cotidiene se dezintegreaz $n nor e 0i valori, a0adar $n acea parte ale practicului ce poate !i vzut din punctul de vedere al valabilit#ii deontologice speci!ice cerin#ei Kusti!icrii orale, 0i $n acea parte a practicului, ce nu poate !i oralizat 0i care cuprinde con!igura#iile valorice speciale, integrate $n odurile individuale 0i colective de via#& Halorile culturale crescute 0i $ncorporate $n totalit#ile !or elor de via# 0i ale istoriilor vie#ilor individuale strbat #estura unui pra%is cotidian co unicativ, ce odeleaz e%isten#a 0i asigur identitatea, de care subiec#ii ce ac#ioneaz nu se pot distan#a $n aceea0i odalitate $n care se distan#eaz de structurile institu#ionale ale lu ii lor sociale& Chiar 0i valorile culturale transcend des!0urrile !actice ale ac#iunii& Ele !or eaz toate sindro uri istorice de orientri valorice, $n lu ina crora subiec#ii pot distinge No via# bunO de reproducerea Nsi plei lor vie#iO& $ns ideile re!eritoare la o Nvia# bunO nu sunt reprezentri ce pot !i $nchipuite si plu sub !or a unui i perativ abstract4 ele odeleaz identitatea grupurilor 0i indivizilor $n a0a !el $nc+t constituie o parte co ponent a personalit#ii 0i culturii respective& Cine pune $n discu#ie !or ele de via# $n care i s.a !or at propria identitate, acela trebuie s.0i pun $n discu#ie propria e%isten#& "istan# produs $n

1;2 Eiirgen Faber as ast!el de crize este de alt natur dec+t $ndeprtarea participantului la discurs de !acticitatea institu#iilor e%istente& 'st!el, elaborarea punctului de vedere oral erge +n $n +n cu o di!eren#iere $n cadrul practicului: chestiunile morale, ce pot !i decise principial ra#ional, sub aspectul capacit#ii de universalizare a intereselor sau sub acela al dre)t*;ii, sunt deosebite acu de chestiunile e/aluati/e, ce apar, sub aspectul cel ai general, $n calitate de chestiuni legate de o /ia;* bun*, !iind accesibile unei dezbateri ra#ionale doar :n orizontul unei !or e de via# istoric concret sau al unei conduite individuale de via#& Coravurile concrete ale unei !or e de via# respectat naiv pot !i caracterizate prin !aptul c din chestiunile orale 0i cele evaluative se !or eaz un sindro indisolubil, $n ti p ce, $ntr.o lu e ra#ionalizat a vie#ii, chestiunile orale devin autono e $n raport cu proble ele legate de o via# bun . la ele trebuie s se rspund la $nceput autonom, adic :n calitate de chestiuni legate de dreptate& $n acest Nla $nceputO apare la iveal proble a tratat sub titlul Netica responsabilit#iiM& C+0tigul de ra#ionalitate pe care $l aduce izolarea chestiunilor legate de dreptate are $ns 0i un pre#& Chestiunile legate de o via# bun au avantaKul c pot !i rezolvate din orizontul certitudinilor lu ii vie#ii& Ele apar din capul locului ca !iind legate de conte%t 0i, de aceea, ca 0i chestiuni concrete6 $n cadrul oravurilor concrete $n care se i0c orala conven#ional, Kudec#ile orale $0i $ pru ut at+t concrete#ea c+t 0i !or#a lor 5 otivatoare7 de ac#iune de la legtura intrinsec cu ideile legate de o via# bun 0i de la cele legate de oravurilor institu#ionalizate& Aroble atizarea nu coboar $n acest stadiu at+t de ad+nc, $nc+t s iroseasc avantaKele oravurilor e%istente& 'cest lucru se $nt+ pl $ns sigur o dat cu trecerea la orala postconven#ional& 'cea abstractizare, care a oralizat lu ea social 0i a separat.o prin aceasta de !undalul lu ii vie#ii are dou consecin#e: din considerente strict deontologice, chestiunile orale sunt $n a0a !el scoase din conte%tele lor, $nc+t rspunsurile orale ai pstreaz doar !or#a ra#ional otivant a $n#elegerii SEinsichtenT& Niciodat $ns chestiunile orale nu se pun doar de dragul lor4 ele apar $ preun cu interesul de a ob#ine indica#ii pentru ac#iune& 1e aceea, r*s)unsurileE*r* moti/a;ie la chestiunile decontextuali%ate trebuie readuse :n )raxis6 Coralitatea trebuie s co penseze pierderile $n oravuri concrete, pe care la $nceput le accept de dragul bene!iciului cognitiv, pentru a deveni e!icace practic& *spunsurile de otivate la chestiunile deconte%tualizate pot ob#ine e!icacitate practic, dac se rezolv dou* )robleme ce reies de aici: abstrac#ia conte%telor de ac#iune trebuie anulat tot a0a cu trebuie 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1;8 anulat separarea cunoa0terii otivate ra#ional de atitudinile e pirice& Brice oral cognitivist $l va pune pe cel ce ac#ioneaz $n !a#a proble elor legate de a)licarea, s)ecific* contextului, 0i ancorarea moti/a;ional* a cunoa0terii orale<;& ' bele proble e pot !i rezolvate doar dac se adaug* ceva la Kudecata oral: e!ortul her eneutic 0i interiorizarea autorit#ii& Construc#ia NstadiuluiO relativis ului conte%tual se datoreaz unei rstl ciri a proble ei !unda entale, aceea a !elului $n care sunt iKlocite orala 0i oravurile& C& Gilligan nu separ su!icient )roblema cogniti/* a aplicrii de )roblema otiva#ional a ancorrii cunoa0terii orale& "e aceea ea are tendin#a de a distinge !or alis ul postconven#ional 5AC=7 de con.te%tualis ul postconven#ional 5ACC7 $n sensul rela#iilor dintre situa#iile de ac#iune ad ise ipotetic 0i situa#iile de ac#iune actuale& $ntrebarea: dac eu chiar a0 !ace ceea ce trebuie sa !ac, prive0te doar aspectul otiva#ional al proble ei iKlocirii& Cellalt aspect al proble ei este de natur cognitiv: cu trebuie s $n#eleg $n situa#ia dat, pentru a putea ac#iona, i perativul universal care spune doar ce trebuie s !ac& $n al doilea r+nd, C& Gilligan nu $n#elege !aptul c a bele proble e se pun abia dup ce orala a !ost abstractizat din oravuri 0i dup ce s.a dat un rspuns $n sensul eticii cognitiviste la $ntrebarea oral.!iloso!ic !unda ental privitoare la capacitatea de $nte eiere a nor elor& Aroble a aplicrii speci!ice conte%tului a nor elor universale nu trebuie a estecat cu proble a $nte eierii& "eoarece nor ele orale nu con#in deKa 0i regulile aplicrii lor, o ac#iune din considerente orale cere, $n plus, 0i capacitatea de inteligen# her eneutic sau, e%pri at $n cuvintele lui Jant, !acultatea re!le%iv de Kudecat& "e aici nu reies $ns consecin#e ce ar trebui s pun $n discu#ie decizia luat $n prealabil re!eritoare la o pozi#ie universalistO& $n al treilea r+nd, relativis ul conte%tual trebuie s co penseze lacunele ce apar la nivelul postconven#ional al Kudec#ii orale, atunci c+nd nu sunt rezolvate cele dou proble e ai sus nu ite& Aute apoi vorbi de rigorism moral, c+nd lipse0te sensibilitatea her eneutic !a# de proble a aplicrii 0i c+nd cuno0tin#ele orale abstracte acoper $n od direct situa#iile concrete ' fiat <usti;ia )ereat mundus6 Aunerea $n contrast a eticii responsabilit#ii 0i a eticii convingerii orale, !cut de Ca% Geber, trie0te $n bun sur din aceast critic popular la adresa lui Jant& Horbi de intelectuali%are atunci c+nd abstrac#iile orale satis!ac !unc#iile de aprare& C& Gilligan $nclin s trans!or e $n od !als aceste deficien;e $n trsturi ale unui stadiu normal al g+ndirii postconven#ionale 5AC=7& 190 Eurgen Faber as 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/*

191 $n cele din ur , ea une0te distinc#ia dintre AC= 0i ACC cu opozi#ia dintre o orientare $n !unc#ie de dreptate, pe de o parte, 0i o orientare $n !unc#ie de griKa 0i responsabilitatea !a# de un anu it cerc de persoane, pe de alt parte, 0i sus#ine ipoteza potrivit creia aceste dou orientri sunt inegal distribuite pe se%e& "ac, di potriv, $n#elege . c Npunctul de vedereO oral se constituie, $n sensul strict, abia o dat cu trecerea de la stadiul al doilea la cel de.al treilea de interac#iune, prin aceea . c lu ea social e oralizat pornind de la atitudinea ipotetic a unui participant la argu entare 0i separat de lu ea vie#ii4 . c abstrac#ia deontologic separ chestiunile legate de dreptate de chestiunile legate de o via# bun4 . c, prin aceasta, chestiunile orale sunt decuplate de la conte%tele lor tot a0a cu rspunsurile orale sunt decuplate de la otivele lor e pirice4 . 0i c din aceste decuplri apare necesitatea de a aplica $ntr.o anier speci!ic conte%tului considerentele orale 0i de a le ancora otiva#ional, $ntr.un od particular4 atunci rezolvarea acestor proble e necesit o iKlocire a oralit#ii 0i oravurilor, ce trece dincolo de ceea ce ar putea realiza Kudec#ile orale $n sensul unei etici deontologice& Nu are sens, de aceea, s vrei s co pletezi sau s revizuie0ti stadiile Kudec#ii orale& 'cele dou proble e se a!l la alt nivel dec+t !acultatea oral de Kudecat4 ele cer alte categorii de rezultate, anu e sensibilitatea la conte%t 0i inteligen#a, pe de o parte, 0i autocontrolul, pe de alt parte& Contribu#iile critice la discu#ia declan0at de C& Gilligan <2 pot !i cuprinse laolalt $n aceste puncte de vedere& Problema cogniti/* a a)lic*rii 5a7 'ceia care ar dori s co pleteze stadiile orale ale lui Johlberg ori cu un alt stadiu postconven#ional 5C& Gilligan74 ori cu o ierarhie de stadii introdus paralel 5N& Faan7, nu disting su!icient $ntre chestiunile orale 0i chestiunile evaluative, $ntre chestiunile legate de dreptate 0i cele legate de o via# bun& *e!eritor la conduita individual de via#, acestui lucru $i corespunde distinc#ia dintre aspectele autodeter inrii 0i ale autorealizrii <8& 'desea, chestiunile legate de pre!erin#a unor !or e de via# sau a unor scopuri de via# 5idealurile eului7, chiar 0i chestiunile legate de evaluarea caracterelor 0i a odurilor de ac#iune se pun abia dup ce chestiunile orale $n sens ai restr+ns au !ost rezolvate;0& "e alt!el, deter inarea speci!ic eticii discursului a punctului de vedere oral nu ai $ngduie, pe l+ng dreptate sau corectitudine nor ativ, puncte de vedere egal concurente& "ac nor ele valabile trebuie s $ntruchipeze interesele capabile s !ie universalizate, arunci $n se ni!ica#ia valabilit#ii nor ative este deKa luat $n considerare principiul bunstrii universale C)rinci)ie of benefwence al lui =ran)ena;17 sau acela al griKii care nu privilegiaz, respectiv al responsabilit#ii !a# de al#ii ?care and res)onsabilit( ' $n sura $n care aceste e%presii dese neaz principii moraleA6 5b7 =or ularea principiului oral pe care o d etica discursului e%clude de ase enea o $ngustare a Kudec#ii orale, ce poate !i !cut din perspectiva eticii convingerilor orale& Luarea $n considera#ie a consecin#elor 0i a e!ectelor colaterale, ce reies $n od anticipat din aplicarea universal a unei nor e controversate $n conte%te e%istente, nu are nevoie de nici un alt punct de vedere al eticii responsabilit#ii& =ire0te, 0i ra#iunea practic, interpretat $n lu ina eticii discursului, are nevoie de inteligen# practic la aplicarea regulei& $ns utilizarea acestei !acult#i nu e%ileaz ra#iunea practic $n orizontul unei anu ite epoci sau $n acela al unei anu ite culturi& Chiar 0i $n di ensiunea aplicrii, sunt posibile procese de $nv#are ad inistrate de con#inutul universalist al nor ei ce trebuie aplicate& 5c7 Areluarea ideal de roluri serve0te ca 0i cuv+nt.cheie pentru tipul procedural de $nte eiere& Ea are nevoie de opera#ii cognitive preten#ioase& 'cestea stau $n rela#ii interne cu otivele 0i atitudinile bazate pe senti ent a0a cu ar !i, de e%e plu, e patia& Aarticiparea la destinul NaproapeluiO, care adesea este cel ai departe, constituie $n cazurile de distan# sociocultural o condi#ie e o#ional necesar pentru realizrile cognitive a0teptate de la participantul la discurs& Legturi ase ntoare $ntre e o#ii, capacitatea de e patie 0i iubire pot !i valorizate pentru realizarea her eneutic a aplicrii sensibile la conte%t a nor elor universale& $n ceea ce prive0te $nte eierea 0i aplicarea nor elor, aceast integrare a realizrilor cunoa0terii 0i a atitudinilor bazate pe senti ent particularizeaz orice capacitate oral de Kudecat matur*6 'bia acest concept de N aturitateO !ace vizibile ani!estrile rigoris ului oral ca preKudicieri ale capacit#ii de Kudecat4 el nu trebuie $ns adugat din a!ar la g+ndirea postconven#ional, $n sensul unei opozi#ii $ntre etica iubirii 0i etica legii, ci ar trebui s reias din descrierea adecvat a stadiilor orale superioare;2& Problema moti/a;ional* a ancor*rii 5a7 'ceia care ar dori s co pleteze $n sensul a intit stadiile orale ale lui Johlberg nu disting su!icient $ntre dezvoltarea oral 0i dezvoltarea

I
192 Etirgen Faber as eului& =acult#ii orale de Kudecat $i corespunde $n siste ul personalit#ii controlul co porta ental sau structurile supraeului& 'cestea se !or eaz $n stadiile superioare doar prin distan#area de lu ea social, 0i prin dezbatere cu ea, a0adar de conte%tura de rela#ii nor ativ integrat a ediului social respectiv4 structurile supraeului pot !i analizate $n no#iunile social.cognitive !unda entale ale ac#iunii reglate de nor e& "i potriv, identitatea eului se !or eaz $n rela#iile ai co ple%e ale ac#iunii co unicative, anu e $n contactul cu conte%tura lu ii obiective, sociale 0i subiective, care se di!eren#iaz $ncetul cu $ncetul din conte%tele lu ii vie#ii;:& 5b7 6epararea postconven#ional a oralei 0i oravurilor $nsea n pierderea acoperirii concep#iilor orale !unda entale prin de.la.sine.$n#elesurile culturale, prin certitudinile lu ii vie#ii $n genere& Arin acest lucru, chiar 0i $n#elegerile se despart de otivele e pirice respectate cultural& Aentru a echilibra discrepan#a dintre Kudec#ile orale 0i ac#iunile orale, e nevoie de un siste de controale interioare co porta entale, ce accept de $ndat convingerile otivante 0i !ace cu putin# autocontrolul" acest siste trebuie s !unc#ioneze autono , adic independent de presiunea !irav, dar e%tern, a organizrilor legiti e, !actic recunoscute& "oar interiorizarea deplin a pu#inelor principii !oarte abstracte 0i universale, ce se !ac cunoscute, a0a cu e%plic etica discursului, ca i plica#ii ale procedeului de $nte eiere a nor ei, satis!ac aceste condi#ii& 'ceste structuri postconven#ionale ale supraeului pot !i testate printre altele, prin !aptul c rspunsurile la $ntrebrile de tipul NCe trebuie s !acPO sunt controlate prin rspunsuri la $ntrebrile de tipul NCe a0 !acePO& Chiar 0i aceste NKudec#i ale responsabilit#iiO, prin care cel chestionat $0i e%pri inten;ia sau :ncrederea de a ac#iona 0i $n concordan# cu Kudec#ile sale orale, se gsesc $ntotdeauna la acela0i nivel cognitiv ca 0i Kudec#ile orale& Chiar 0i atunci c+nd ele trebuie interpretate ca e%presie a unei convingeri orale, ele nu pot, :n calitate de Kudec#i, s garanteze coresponden#a dintre Kudec#i 0i ac#iuni& Arobabil $ns c felul ancorrii otiva#ionale, !r de care orala postconven#ional nu poate !i transpus $n ac#iune, poate !i dedus din structura !acult#ii de ac#iune, adic din zestrea social.cognitiv, trans!or at postconven#ional& "ac procesele psihodina ice satis!ac $ntr.adevr cerin#ele acestei structuri, acest lucru nu se poate a!la prin r*s)unsurile la $ntrebrile de tipul N"e ce toc ai euPO, ci doar $n pra%isul $nsu0i;3& 5c7 Chiar 0i atunci c+nd trecerea la stadiul postconven#ional al Kudec#ii orale a !cut cu succes, o ancorare otiva#ional de!icitar poate $ngrdi capacitatea de ac#iune autono & O !or e%tre de izbitoare a acestei 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 19: discrepan#e dintre Kudecat 0i ac#iune este intelectualizarea, ce pune evaluarea oral elaborat a con!lictelor ani!este de ac#iune $n sluKba respingerii con!lictelor instinctuale en#inute latent& 5:7 B a treia di!icultate o constituie acea grup de Kudec#i orale, ce 1.a constr+ns pe Johlberg s introduc tipul inter ediar N3$@iO& E vorba de e%pri rile relativiste, !cute ai degrab din considerente strategice, dec+t din considerente orale& La $nceput, Johlberg 0i colaboratorii si au !ost tenta#i s accentueze ase narea cu hedonis ul instru ental al stadiului al doilea& Ae de alt parte, ei n.au putut clasi!ica aceste Kudec#i ca !iind preconven#ionale, deoarece persoanele chestionate ale acestui tip se i0cau la un nivel $nalt de argu entare4 atitudinea ipotetic din care Kudecau lu ea social, !r s o oralizeze, pleda 0i pentru o $nrudire a e%pri rilor lor cu Kudec#ile stadiului postconven#ional& "e aceea Johlberg a localizat aceste Kudec#i $ntre nivelul conven#ional 0i cel postconven#ional4 el le.a adus $ntr.un stadiu de trecere, care trebuie ai pu#in descris structural, c+t ai degrab trebuie e%plicat psihodina ic, 0i anu e ca e%presie a unei crize de adolescen# nedep0ite $nc;<& 'ceast interpretare este nesatis!ctoare, !iindc nu poate e%plica posibilitate de stabilizare a acestui nivel de Kudecat& Aentru stabilizare pledeaz, printre altele, 0i !aptul c scepticis ul valoric al NstadiuluiO 3@3 a !ost de ase enea elaborat !iloso!ic 0i aprat pe linia Geber.Aopper ca o pozi#ie ce trebuie s !ie luat $n serios& 6cepticis ul valoric $nte eiat e piric, care une0te ini#iativele subiectiviste din etic, pune la $ndoial supozi#ia ra#ionalist !unda ental, pe care se bazeaz 0i teoria dezvoltrii orale a lui Johlberg& 6cepticii valorici oderni contest !aptul c $n privin#a chestiunilor orale se poate decide cu bune te eiuri, a0adar $ntr.o anier intersubiectiv obligatorie4 ei !ac cercetri etaetice ce trebuie s e%plice !elul $n care a girea ra#ionalist a intui#iilor noastre orale cotidiene e $nrdcinat $n li ba noastr& Asihologia ar o!eri, cu siguran#, !alsa co peten# $n ceea ce prive0te purtarea disputei dintre sceptici 0i cognitivi0ti ;;& 'ceasta trebuie s se i pun prin argu ente !iloso!ice . de aici provine, $n orice caz, teoria dezvoltrii con0tiin#ei orale& Asihologia trebuie $ns

s poat e%plica de ce scepticis ul valoric, ce pare s izvorasc totu0i din logica de dezvoltare a con0tiin#ei orale, apare ca un stadiu natural $n cadrul acestei dezvoltri& Johlberg n.ar trebui s se ul#u easc cu introducerea $n sche a stadiilor oralei a unui stadiu de trecere ce trebuie e%plicat doar psihodina ic: aceast solu#ie clasi!icatoare $l oblig s indice 0i locul din logica de%/olt*rii al stadiului 193 Eurgen Faber as de trecere, $l oblig a0adar s descrie stadiul 40i tot structural, ca 0i pe celelalte stadii& 'ceast cerin# nu este satis!cut de descrierea o!erit de el;9: Tab6 M6 Stadiul de trecere P Nivelul /@C& Nivelul de trecere Nivelul este postconven#ional, dar nu este $nc bazat pe principii& 8on;inutul trecerii $n stadiul 313 alegerea e personal 0i subiectiv& E bazat pe e o#ii, con0tiin#a e vzut ca !iind arbitrar 0i relativ, a0a cu ar !i ideile de NdatorieO 0i Ndrept din punct de vedere oralO& Pers)ecti/a social* de trecere $n acest stadiu, perspectiva este aceea a unui individ ce st $n a!ara propriei lui societ#i 0i se consider unul ce ia decizii !r a avea o obliga#ie generalizat sau un contract cu societatea& Aute culege sau alege obliga#ii de!inite de societ#ile particulare, dar nu ave principii pentru o ase enea alegere& '0 vrea s e%plic !eno enul . destul de inco od pentru teorie . al unui stadiu de trecere, prin !aptul c aceste grupe de persoane chestionate realizeaz doar par#ial trecerea la nivelul postconven#ional& "ac integrarea perspectivelor vorbitorului cu cele ale lu ii nu are loc cu succes 0i nu include lu ea social $ preun cu atitudinea corespunztoare con!or cu nor ele, atunci e0ueaz 0i coordonarea presupus $n discurs a atitudinii orientate pe succes a unuia ce ac#ioneaz strategic cu atitudinea orientat pe $n#elegere a unuia ce vrea s continue ac#iunea co unicativ cu al#ii prin iKloace argu entative, chiar $n cazurile $n care sunt te atizate )reten;iile de /alabilitate nor ative, devenite proble atice& Uestrea social.cognitiv a stadiului conven#ional a !ost reorganizat doar $n sura $n care adultul a $nv#at $ntr.adevr argu entri teoretice, dar nu intr $n argu entarea oral& $n alt loc a descris aceast ipotez $n !elul ur tor ;2: B dat cu capacitatea de a g+ndi ipotetic $n proble ele oral.practice, t+nrul $ndepline0te condi#ia necesar 0i su!icient pentru a se :nde)*rta de ,odul con/en;ional de g9ndire" acest pas, $ns, $nc nu preKudiciaz decizia ce trebuie luat pentru una din cele dou ci alternative de dezvoltare& T+nrul poate !olosi $n diverse oduri distan#a nou c+0tigat !a# de lu ea conven#iilor, ce au pierdut !or#a naiv a valabilit#ii sociale din cauza a0ezrii 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 1:" ipotetice $n orizontul posibilit#ilor, !iind ast!el devalorizate re!le%iv& El va $ncerca ori 517 s prezerve, chiar 0i pe noul nivel de re!lec#ie, din lu ea disprut a conven#iilor !actic valabile sensul de /alabilitate ale nor elor 0i propozi#iilor i perative4 el trebuie atunci s reconstruiasc no#iunile !unda entale ale oralului, !r a renun#a la perspectiva etic& El trebuie s relativizeze valabilitatea social a nor elor !actic e%istente $n !unc#ie de o valabilitate a nor ei ce $ndepline0te criteriile $nte eierii ra#ionale& B ast!el de !i%are pe sensul reconstruit al valabilit#ii nor ative este o condi#ie necesar pentru trecerea la modul de g9ndire )ostcon/en;ional6 527 Bri se deprteaz de odul conven#ional de g+ndire, !r a trece $ns la cel postconven#ional& $n acest caz, el $n#elege colapsul lu ii conven#iilor ca pe recunoa0terea unei !alse preten#ii cognitive, de care au !ost legate p+n acu nor ele conven#ionale 0i propozi#iile i perative& $n !or a lor conven#ional devalorizat cognitiv, no#iunile orale !unda entale au nevoie atunci retrospectiv de o e%plica#ie& T+nrul trebuie s anuleze disonan#a dintre intui#iile orale, care deter in ca >i :nainte ac#iunea 0i cunoa0terea sa cotidian nere!lectat, 0i $n#elegerea 5presupus7 a caracterului iluzoriu al acestei con0tiin#e conven#ional. orale 5care de0i devalorizat prin re!lec#ie, $n via#a de zi cu zi nu a !ost totu0i scoas din !unc#iune7& $n locul unei con0tiin#e etice $nnoite postconven#ional apare e%plica#ia etaetic a iluziilor orale& 'ceast e%plica#ie poate !ace !a# acestor disonan#e cu at+t ai u0or, cu c+t reu0e0te ai bine s $ pace scepticis ul teoretic cu intui#iile destr ate din pra%is& $n aceast privin#, scepticis ul etic al lui Ca% Geber, de e%e plu, care las neatins chiar 0i din punct de vedere teoretic caracterul e%isten#ial al angaKa entelor valorice, realizeaz ai ulte dec+t e otivis ul lui 6tevenson, care e%plic intui#iile orale ca atitudini bazate pe senti ent& "in perspectiva teoriei lui Johlberg, aceste versiuni etaetice accept $ncadrarea $n punctele de vedere ale logicii dezvoltrii 0i subordonarea la etici cognitiviste& 537 Johlberg $ parte ulti a proble cu toate ini#iativele ce disting $ntre co peten# 0i per!or an#& "eoarece co peten#ele pot !i re#inute $ntotdeauna doar $n !or ele lor tangibile de e%pri are, a0adar cu aKutorul !eno enelor de per!or an#, aceste ini#iative teoretice se con!runt cu proble e speciale de surare& "oar pe sur ce acestea sunt rezolvate, !actorii ce deter in per!or an#a pot !i izola#i de capacit#ile postulate teoretic& 6e reco and ca !actorii ce deter in per!or an#a . care trebuie s se adauge unei co peten#e dob+ndite, com)let9nd'o, respectiv )ot s se

19; Eiirgen Faber as adauge stimulati/, prin i pri area unei ai are viteze . s se di!eren#ieze de !actorii inhibatori 0i restricti/i, ce ac#ioneaz ca un !iltru& E, cu siguran#, o grosolan si pli!icare s consideri Kudec#ile orale ca sur pentru co peten#, iar ac#iunile orale ca sur pentru per!or an#& Ae de alt parte, ancorarea otiva#ional a capacit#ilor postconven#ionale de Kudecat $n structurile supraeului . structural analoage . o!er un e%e plu pentru !actorii ce deter in per!or an#a >i aduc o com)letare, !r de care Kudec#ile orale ale acestui stadiu nu pot deveni active practic;8& $n od nor al, discrepan#ele dintre Kudecat 0i ac#iune se pot $n#elege din e!ectul selectiv al !actorilor inhiban;i6 E%ist $n acest sens o serie de cercetri interesante90& Arintre ace0ti !actori ce deter in per. !or an#a 0i ac#ioneaz negativ, e%ist c+#iva care e%plic de!icitele e o#ionale4 0i printre ace0tia, un interes special $l au ecanis ele de aprare, cercetate siste atic ai $nt+i de 'na =reud, $ntruc+t ele pot interveni perturbator $n !or area otivului, !or are structural indispensabil, 0i pot !i de aceea analizate 0i )e considerente structurale6 (denti!icarea 0i proiec#ia sunt cele dou ecanis e !unda entale, dob+ndite $n copilria ti purie, de aprare $n !a#a con!lictelor& "in aceste rdcini se pare c se !or eaz, ai $nt+i $n stadiul conven#ional de interac#iune, binecunoscutul siste al ecanis elor de aprare 91& 'cestea se deosebesc apoi $n !unc#ie de !elul $n care anulea%* di!eren#a aprut $n acest stadiu $ntre ac#iunile orientate pe $n#elegere 0i cele orientate pe succes& 'prarea ac#ioneaz $n genere la odul c blocaKe co unicative aprute intrapsihic separ aspectul strategic al ac#iunii 5ce r +ne incon0tient 0i serve0te $ndeplinirii dorin#elor incon0tiente7 de inten#ia de ac#iune ani!est, ce vizeaz $n#elegerea& 'st!el, subiectul se poate $n0ela asupra !aptului c $ncalc $n od obiectiv presupozi#iile co une ale ac#iunii orientate pe $n#elegere& 'c#iunile otivate incon0tient pot !i e%plicate ca o nedi!eren#iere latent, adic ne rturisit nici sie0i, nici altora, $ntre ac#iunea strategic 0i co unicativ, unde e!ectul de auto$n0elare al ac#iunii de aprare poate !i interpretat $n sensul unei dereglrii intrapsihice a co unicrii& 'ceast interpretare se !olose0te de conceptul unei co unicri siste atic denaturate, ce poate apare prin re!le%ie la nivelul interpersonal 0i intrapsihic& 'cest concept are $ns nevoie de o discu#ie proprie, purtat $n ter enii teoriei co unicrii92&

8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 199

Note
1

$n acest volu , vezi ai sus pri ele pagini ale capitolului ((( NEtica discursului . note pentru un progra de $nte eiereO& 2 Aentru etodologia 0tiin#elor reconstructive vezi "& Garz, NUur /edeutung re)onstru)tiver 6ozialisationstheorien in der Erziehungs-issenscha!t . unter besonderer /eriic)sichtigung der 'rbeiten von L& JohlbergsO, 1iss6)hil, Fa .burg 1822& : vezi bibliogra!ia lucrrilor lui Johlberg din L&Johlberg, Essa( in ,oral 1e'/elo)ment, voi& (, 6an =rancisco 1821, pp& 32:.322& 3 Th& Jesselring, Entwicklung und Widers)ruch, =! 1821& < vezi $n acest volu , $n subcapitolul NE%e plul teoriei dezvoltrii orale a lui JohlbergO, punctul 3& ; *& /ubner, Selbstbe%uglichkeit als Struktur trans%endentaler4rgumentationen, in: Juhl ann, "& /ohler 5editori7, Jo uni)ation und *e!le%ion 5'pel7, =! & 1822, p& :03 0i ur & /ubner se re!er aici la discu#ia din /ieri& Forts ann& Jrueger 5Editori7 Transcendental 4rguments and Science, "ordrecht, 1898& 9 vezi E& Faber as, 5ilosofla ca loc;iitoare >i inter)ret*, din acest volu & 2 >n bun e%e plu $l o!er cercetarea lui C& Jeller, 6& *euss, N"er Aroze/ der oralischen Entscheidungs!indungO, C6, (nternational 6y posiu on Coral Education, 6epte brie 1822, =ribourg& 8 "espre receptarea ger an vezi L& F& Ec)ensberger 5editor7, Entwicklung des moralischen 3rteilens, 6aarbriic)en 1892, $n cele din ur G& Lind, F& Fart ann, *& Ga)enhut 5editori7 ,oralisches 3rteilen und so%iale 3mwelt, Geinhei 182:& 10 L& Johlberg, N'reply to B-en =lanaganO din Ethics, p& 82, 1822 0i NEustice as *eversibilityO din Essa(s on ,oral 1e/elo)ment, voi& 1, 6an =rancisco 1821, p& 180 0i ur & O "espre aceast pozi#ie e otivist vezi G& Fart ann 1as Wesen der ,oral, =! 1821, p& :2 0i ur & 12 $n locul Nobservatorului idealO intr Nsitua#ia lingvistic idealO, pentru care sunt postulate ca !iind $ndeplinite pre isele prag atice preten#ioase ale argu entrii $n genere& Hezi A& 'le%y, NEine Theorie des pra)tischen "is)ursesO, $n G& Bel iiller 5editor7 Trans%endental)hiloso)hische 2ormenbegriindungen, Aaderborn 1892& 1: Johlberg 518217, p& 308 0i ur & 13 Johlberg 518217, p& 308 0i ur & 1< *& L& 6el an, The &rowth of inter)ersonal 3nderstanding, N&V& 1820& 1; F& Len), Philos6 $ogikbegrundung und ru -er .riti%ismus, U& !& Ahilos& =orschung 23 518907 p& 12: 0i

ur & 192 Eiirgen Faber as 19 E& Faber as, Theorie des kommunikati/en Handelns, =! & 18214 de acela0i NErluterungen zu /egri!! des )o uni)ativen FandelnsO $n 0orstudien und Erg*n%ungen %ur Theorie des kommunikati/en Handelns, =! 1823& 12 Faber as 518917, voi& 1, p& 129 0i ur & 18 vezi J& B& 'pel, N(ntentions, Conventions, and *e!erence to thingsO, $n F& Aarret, E& Houveresse 5editori7, ,eaning and 3nderstanding, /ln& 1821, p&98 0i ur & "e acela0i, $*fit sich ethische 0ernunft /on strategischer +ationalit*t unterscheidenD 5C6 =! , 182:7& 20 Faber as 518217, voi& 2, p& 22 0i ur & 21 Faber as 518217, voi& 1, p& :2< 0i ur & 22 'ceast co para#ie suprasi pli!icant negliKeaz di!eren#a dintre ele entele lu ii vie#ii, ce nu au !ost niciodat* te atizate 0i scoase din cunoa0terea de !undal prezent intuitiv, 0i acele ele ente, cel pu#in o dat* te atizate, ce au !ost iar0i integrate $n lu ea vie#ii 0i au cptat de aceea un caracter neproble atic secundar 5asupra acestui lucru i.a atras aten#ia >& Catthiesen7& 2: B ipotez corespunztoare a edi!iciului unei lu i interioare deli itate de lu ea social 0i de lu ea obiectiv ne intereseaz doar $n sura $n care de aceast lu e subiectiv a tririlor capabile s !ie te atizate sunt legate o alt atitudine !unda entale 0i a treia perspectiv, ce :ntrege>te sistemul de )ers)ecti/e ale lumii6 23 (gnpr stadiul 0 $n care copilul nu realizeaz $nc nici o di!eren#iere ce ar putea !i relevant $n conte%tul nostru& ^in la !el de pu#in cont de stadiul 34 cci acesta presupune deKa no#iunea de nor de ac#iune, ce nu poate !i reconstruit, a0a cu a vzut, doar cu aKutorul prelurii de perspective, cci cere no#iuni so.cial.cognitive de alt* provenien#: 6el an nu poate di!eren#ia stadiul : 0i 3 doar din considerentele prelurii de perspective& 2< *& L& 6el an, The &rowth of Inter)ersonal 3nderstanding, N&V& 1821, p& :2 0i ur &4 C& Jeller, .ogniti/e Entwicklung und so%iale .om)eten%, 6tuttgart 189;, "& Geulen, Pers)ecti/eniibernahme und so%iales Handeln, =! 1822& 2; (ndicatorii de v+rst sunt $ntr.adevr relativi la situa#ia de investigare& $n conte%tele observa#ionale naturale se arat !aptul c deKa de ti puriu copiii 5$n societ#ile accidentale conte porane7 dispun de co peten#e corespunztoare& 29 Legtura dintre utilizarea pronu elor posesiv 0i perspectivele de ac#iune este l urit de J& /oh e, 8hildren -s 3nderstanding ans 4wareness of &erman Possessi/e Pronouns, NiK egen 182:, p& 1<; 0i ur & 22 *& L& 6el an N6tu!en der *ollenubernah e in der ittleren Jindheit, $n *& "obert, E& Faber as, G& Nunner. Gin)ler 5editori7, Entwicklung des Ichs, Joln 1899, p& 111& 28 "epersonalizarea cresc+nd a autorit#ii e cercetat de G& "a on, NUur Ent-ic)lung der sozialen Jognition des JindesO $n G& Edelstein, C& Jellner 5editori7, Pers)ekti/it*t und Inter)retation, =! , 1822, p& 110 0i ur & 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 198 :0 C& 'u-rter, E&MJirsch, NUur (nterdependenz von )o uni)ativen und intera)tiven =hig)eiten in der BntogeneseO $n J& Cartens 5editor7 .indliche .ommunikation, =! , 1898, p& 23: 0i ur &4 aceea0i NJa#Ka, spielst du al die 'ndreaPO, $n *& Cac)ensen, =& 6agebiel 5editori7, So%iologische 4nal(se, /ln& T&>& 1898, p& 39: 0i ur &4 de aceea0i #ur Ontogenese der so%ialen Interaktion, C6Ciinchenl82:& :1 NFolly este o do ni0oar de 2 ani care se ca#r cu plcere $n copaci& Ea poate !ace acest lucru cel ai bine $n toate $ preKuri ile& Bdat s.a dat Kos dintr.un copac $nalt 0i a czut de pe cea ai de Kos creang, dar nu s.a lovit& Tatl ei a vzut cu a czut& ' !ost !oarte speriat 0i a rugat.o s.i pro it c nu se va ai c#ra $n copaci& Folly a pro is& $n cursul zilei, Folly s.a $nt+lnit cu prietenul ei 6ean& Aisica lui 6ean s.a $n#epenit sus $n v+r!ul unui copac 0i nu ai putea s se dea Kos& Folly era singura care se c#ra at+t de bine, $nc+t putea s aKung la pisic 0i s.o dea Kos, dar ea $0i aducea a inte de pro isiunea pe care i.a !cut tatlui ei&O 56el an, $n "obert, Faber as, Nunner.Gic)ler 518997, p& 112& :2 E& Vouniss, N"ie Ent-ic)lung von =reundscha!tsbeziehungenO $n Edelstein, Jeller 518227, p& 92 0i ur & :: E& F& =lavell 0i al#ii, The 1e/elo)ment of +ole'Taking and 8ommunication Skills in 8hildren, N&V& 18;2& :3 =lavell 518;27, p& 3< 0i ur & "espre rela#ia stadiilor prelurii de perspective ale lui 6el an 0i strategiile lui =lavell vezi 6el an 518217, p& 2;& NNivelul 2 este atribuit rspunsurilor copilului ce indic con0tiin#a !aptului c cel*lalt copil 0tie c subiectul 0tie: a7 B alegere are anu ite avantaKe 5!inanciare7 $n raport cu alta4 b7 ea ar putea in!luen#a alegerea celuilalt copil4 0i c7 acest lucru are, $n schi b, i plica#ii pentru alegerea pe care subiectul trebuie s.o !ac& 'r trebui subliniat !aptul c succesul la acest nivel i plic !aptul c copilul are o $n#elegere a !unc#ionrii reciproce a procesului de con0tientizare social4 atunci c+nd copilul ia o decizie pe baza ac#iunilor 0i ideilor lui designatoare, copilul vede de ase enea c cellalt e capabil de idei 0i ac#iuni si ilar designatoare $n raport cu sine&&& G+ndirea de la nivelul : 5c7 trece dincolo de !aptul c t+nra persoan realizeaz c 0inele trebuie s ia $n considera#ie !aptul c

oponentul poate lua $n considera#ie otivele 0i strategiile sinelui& E un nivel de $n#elegere la care copilul e $n stare s ias $ntr.o !or abstract a!ar din diad 0i s vad c !iecare Kuctor poate lua si ultan $n considerare perspectivele sinelui 0i ale celuilalt asupra !iecruia, un nivel de astrac#ie pe care $l nu i acu perspectivis mutuaf 5297& :< G& "a on, The Social World ofthe 8hild, 6an =rancisco 1899& :; F&*& 6cha!!er, N'cQuiring the concept o! the dialogueO $n C& F& /ornstein, G& Jessen 5editori7, Ps(chological 1e/elo)mentfrom Infanc(, Fillsdale 1898, p& 298 0i ur &4 /& 6ylvester./radley, NNegativity in early in!ant.adult e%changesO 120 Eiirgen Faber as $n G& A& *obinson 5editor7 8ommunication in 1e/elo)ment, N&V& 1821, p& 1 0i ur &4 C& Trevarthen, NThe =oundations o! intersubKectivityO $n "& *& Blson, The Social 5oudations od $anguage and Thought, N&V& 1820 p& :1; 0i ur & B i aX gine de ansa blu asupra rezultatelor cercetrii o o!er 'u-+rter, Jrisch 5C6 Ciinchen 182:7& :96el an518207, p& 1:1 0i ur & :2 C& Ciller, NCoral 'rgu entations a ong childrenO $n $inguistische 7erichte, 1821, p& 1 0i ur 4 de acela0i N'rgu entationen als oralische LernprozesseO $n Usch& =& Adagogi), 22, p& 288 0i ur & :8 'cest lucru se vede $n $ncercarea de a descrie stadiul conven#ional al interac#iunii prin no#iuni teoretice de schi b&Hezi& "a on $n Edelstein, Jeller 518227 p& 121 0i ur , $n special nivelul al treilea al reglrii sociale, p& 122& 30 $n cazul cel ai si plu, a0teptrile lui / c '$0i respect i perativul su MQM, 0i a0teptarea reciproc a lui ' c dorin#a sa MrM va !i $ plinit de / sunt legate $n pereche& $n cadrul interac#iunii socializatoare aceste legturi apar pentru / din nor ele ce regleaz rela#ia dintre prin#i 0i copil4 $n conte%tul acestei griKi printe0ti, ' cunoa>te $ns legtura nor ativ dintre a0teptrile co porta entale co ple entare pur 0i si plu ca regularitate e piric& E%pri +nd MrM& ' anticipeaz c / $ pline0te aceast dorin# a>te)t9nd ca ' s respecte i perativul MQM e%pri at de /& Arin !aptul c ' preia !a# de sine $nsu0i aceast a0teptare a lui /, el dob+nde0te conceptul de model com)ortamental, ce leag a0teptrile particulare co porta entale . $ncruci0ate co ple entar . ale lui ' 0i /& 31 "espre ur toarele vezi Faber as 518217, voi& 2, p& <<3 0i ur & 32 Faber as 518217, voi& 1, p& 3:9 0i ur & 3: E& Faber as, NCoralent-ic)lung und (ch.(dentittO $n #ur +ekonstruktion des Historischen ,aterialismus, =! , 1893, p& 93 0i ur & 33 Nu voi intra aici $n critica procedeului etodic: G& Jurtines, E& Grei!, NThe "evelop ent o! oral thoughtO, Asychological /ulletin, 21, 1893, p& 3<: 0i ur 4 vezi Bser, 1ie Theorie /on $6 .ohlberg im .reu%feuer der .ritik ' eine 0erteidigung, 7ildungsforschung u6 7ildungs)raxis :, 1821, p& <1 0i ur & Nu pot trata $n acest loc nici chestiunea i portant a validit#ii transculturale a odelului stadiilor: E& C& Gibbs, NJohlbergMs 6tages o! Coral Eudge entO, Farvard Educ& *ev& 39, 1899, p& < 0i ur & 3< '& Colby, NEvolution o! oral.develop ent theoryO $n G& "a on 5editor7 ,oral 1e/elo)ment, 6an =rancisco 1892, p& 28 0i ur & 3; Johlberg sublineaz !aptul c edi!icarea stadiului ; al oralei s.a bazat pe aterialul unui ic e0antion de elite, printre al#ii, pe e%pri rile lui Cartin Luther Jing: N'se enea !iguri de elit nu stabilesc stadiul ; ca pe un stadiu natural al dezvoltriiO 5Ahilosophic issues in the 6tudy o! Coral "evelop ent, C6 Ca bridge, (unie 18207& 8on>tiin;* moral* >i ac;iune comunicati/* 121 39 Th& '& CcCarthy, N*ationality and relativis O $n E& /& Tho pson, "& Feld, E& Faber as, 8riticai 1ebates, London 1822, p& 93& 32 (de & 38 N& Faan, NT-o oralities in 'ction Conte%tO $n E& B! Aers& 6oc& Asych& :;, 1892& <0 C& Gilligan N(n a di!!erent Hoice: Go enMs Conceptions o! 6ei! and Coral.ityO $n Farv& Ed& *ev& 39, 1899, p& 321 0i ur & <1 C& Gilligan, E& A& Curphy, NThe Ahilosopher and the "ile a o! the =actO $n "& Juhn 5editor7, Intellectual 1e/elo)ment 7e(ond the 8hildhood, 6an =rancisco 1820& "up ce a $ncheiat anuscrisul, a aprut versiunea onogra!ic: C& Gilligan, In a diffrent 0oice, Ca br& 1822& <2 Johlberg 518227& <: G& /& Aerry, 5orms of intellectual and ethical de/elo)ment in the college (ears, N&V& 18;2& <3 J& *iegel, 1ialectical O)erations, Human 1e/elo)ment, 1;, 189:, p& :3< 0i ur 4 c!& J& *iegel 5editor7 #ur Ontogenese dialektischer O)erationen, =! 1892& << C& Gilligan, E& C& Curphy, ,oral 1e/elo)ment in $ate 4dolescence and 4dulthoodI a 8riti=ue and +econstruction of .ohlberg-s Theor(, Fu & "evelop &, 1820, p& 1<8 0i ur & <; Aroble a general a aplicrii nor elor $n situa#ii de ac#iune se pune deKa $n stadiul conven#ional al Kudec#ii orale 0i al interac#iunii4 aici este vorba despre intensi!icarea pe care o cunoa0te aceast proble , atunci c+nd

sunt tiate legturile prin care nor ele 0i situa#iile de ac#iune se ra)ortea%* unele la altele, adic sunt coordonate $n prealabil ca ele ente ale acelea>i !or e neproble atice de via#& Hezi& F&G& Gada er Wahrheit und,ethode, Tiibingen 18;0& <9 G& Juhl ann, +eflexion und kommunikati/e Erfahrung, =! & 189<4 "& /ohler, NAhilosophische Fer eneuti) und her eneutische CethodeO $n C& =uhr ann, F& *& Eau/, G& Aannenberg 5editori7 Text und 4))likation, Ciinchen 1821, p& 32: 0i ur 4 Faber as 518217, voi& 1, p& 18: 0i ur & <2 $nainte de to#i: L& Johlberg, C& Candee, The +elationshi) between ,oral Eudgement and ,oral 4ction, C6 Ca bridge 18204 Til ann Faber as, +es)onsabilit( and its +ole in the +elationshi) between ,oralEudgement and 4ction, C6 Ca bridge 18214 G& Nunner.Ginc)ler, NT-o CoralitiesP ' criticai discussion o! an ethic o! care and responsability vs& 'n ethic o! rights ans Kus.ticeO $n E& Ge-irth, G& Jurintes 5editori7, ,oralit( ans ,oral 1e/elo)ment, 7asic Issues in Theor( and +esearch, forthcoming6 <8 Faber as 518217, voi& 2, p& 139 0i ur & ;0 "e e%e plu, $n cazul deciziilor cercetate de C& Gilligan asupra avortului: consecin#ele ce apar dintr.o ase enea decizie $n ceea ce prive0te rela#ia dintre prieten 0i so#, cariera pro!esional a so#iei sau a so#ului, schi barea vie#ii de 122 Eiirgen Faber as !a ilie 0&a& &d& sunt luate $n considerare atunci c+nd avortul $nsu0i apare ca !iind ad isibil din punct de vedere oral& $ntr.un od ase ntor se prezint proble ele 0i $n ceea ce prive0te divor#ul sau in!idelitatea se%ual& ' bele cazuri relatate de Giiligan 0i Curphy 518217 con!ir !aptul c abia c+nd in!idelitatea se%ual $ns0i apare ca !iind neriscant din punct de vedere oral, poate !i relevant chestiunea legat de acele $ preKurri $n care t*inuirea !aptului !a# de cel atins direct@indirect este ai pu#in plin de considera#ie vt toare ca recunoa0terea ei i ediat& ;1 G& J& =ran)ena, Ethics, Engle-ood Cli!!s, 189:, p& 3< 0i ur & ;2 Fegel a !ost de alt!el din punct de vedere oral.teoretic )antian, atunci c+nd a elaborat opozi#ia istoric dintre etica cre0tin a iubirii 0i etica iudaic a legii& Hezi scrieriile ti purii din voi& 1 ale edi#iei de lucrri teoretice 56uhr)a p7& ;: Aentru no#iunea de identitate 0i pentru conceptul de dezvoltare al eului vezi Faber as 5189;7, p& ;9 0i ur &4 "obert, Faber as, Nunner.Gin)ler 518997, p& 8 0i ur 4 G& Noa , *& Jegan, N6ozial Jognition und Asychodyna i)O $n Edelstein, Jeller 518227, p& 322 0i ur & ;3 $n aceast sur Johlberg 0i Candee 518217 pune pe sea a Nresponsability.Kudge entsO o are povar de onstrativ& ;< *& "obert, G& Nunner.Gin)ler, 4doles%en%krise und Identit*tsbildung, =! & 189<& ;; vezi $n acest volu punctul 3 din subcapitolul NE%e plul teoriei dezvoltrii orale a lui JohlbergO& ;9 Johlberg 518217, p& 311& ;2 N*eply to y CriticsO $n Tho pson, Feld 518227, p& 2;0 0i ur & ;8 *& "obert, G& Nunner.Gin)ler, Performan%bestimmende 4s)ekte des moralischen 7ewufitseins $n G& Aortele 5editor7 So%ialisation und ,oral, Geinh& 1892& 90 G& Edelstein, C& Jeller, Pers)ekti/it*t undInter)retation $n Edelstein, Jeller 5editori7, 1822, $n special p& 22 0i ur 4 *& "obert, G& Nunner.Gin)ler 4bwehr'und 7ew*ltinguns)ro%esse in normalen und kritischen $ebenssituationen 5C6 Ciinchen 182:7& 91 N& Faan,] Tri)artite ,odel of Ego 5unctioning, Eournal o!Neurol and Cintal "isease, voi& 132, nr& 1, 18;8, pp& 13.18& 92 >n odel interesant de N!als $n#elegere cu sineO $l propune C& Lo-./eer, Selbstt*uschung, "iss& Ahil& >niv&, =ran)!urt 1822&

EDITURILE ALL
.#. $I0I;72<2 (<. "=5 'EC$7< 9 - .>C><E;$I '2> C?. 1,-10: $E).+ *01/ - !0, ,9 001 !0, ,@ ,01 -2A+ *01/ - !0, ,9101 E-mail+ comenBiCall.ro1 Dttp+88EEE.all.ro
NU SE TIMBREAZ I !"RES#"NDEN$A R S#UNS

C242
SETA%EAZ LA DESTINA$IE

TAL"N DE !"MANDA
$rimitei talonul de comand5 completat5.pe adresa Editurilor 2))+ .ucureti5 7.?. 1,5 C?. 10:
&'() ! UI I (*))+ Fv* <>@G0 '2 C70?)E$2HI C2$ 02I CI$EH ?7'I.I)/

1ume 0i adres( 5persoan !izic7:dddddddddddddddddddddddd 2Iele%onJ2 1ume &i adres( 50coal, !ir , institu#ie7:& 2Iele%onJ2 1ume persoan( de )onta)tJ2 3lata va %i e%e)tuat( deJ ( t 5persoan !izic7 l i 50coal, !ir , institu#ie7

DESTINATAR
EDITURILE ALL BU!URE,TI- ".#. 12- !#. 107
#LATA SE /A 0A!E RAMBURS 1LA #RIMIREA !"LETULUI #",TAL2. TA%ELE #",TALE DE E%#EDI$IE SUNT SU#"RTATE DE EDITUR .
Cod Iitlu 6 *utor 3re' 1r2 eE2 )om2 $/+0"0$/, 1 9H FB**B* CET'AFV6(C>6 . Lesze) Jola)o-s)i 1KH8 ("E( "E6A*E 6A'^(>& E>CL("('N, NEE>CL("('N I( *EL'T(H(6T Eere y Gray (NT*B">CE*E cN =(LB6B=(E . Gillia Ea es Earle

19 HHH /ei <3 HHH lei

1G = 1 91

=9 HHH lei 23 9HH lei 23 HHH lei G9 HHH /ei

B'*E CE cN6E'CNe TB'TE '6TE'P B =B'*TE 6C>*Te (NT*B">CE*E cN =(LB6B=(E Tho as Nagel A*B/LECELE =(LB6B=(E( . /ertrand *ussell A*BLEGBCENE L' B*(CE CET'=(U(Ce H((TB'*E C'*E 6E H' A>TE' cN=e^(I' "*EAT IT((N^e ( anuel Jant 6>/6T'N^' I( C'>U'L(T'TE' cN (NTE*A*ET'*E' ECA(*(6C>L>( ENGLEU 5LBCJE, /E*JELEV, F>CE7 Nicolae Tranda!oiu

1 9G 1 9

Cole)'ia /"I04/* $/+0"0$/,/ 1GGH

38 9HH lei

Cole)'ia $/+0"0$/* ",C0+U+U/ LL 1 99 98= 1 9K 1 98 CBNT(NGEN^e, (*BN(E I( 6BL("'*(T'TE *ichard *orty >LT(C>L C>HDNT . Tho as Nagel =(LB6B=(E ='*' F'(NE "E G'L'& "E6A*E =(LB6B=(E I( ABL(T(Ce . 'drian Ciroiu TECE(>*( 'LE CBGN(^(E(& C>C E6TE CB"EL'Te C(NTE' "E CeT*E CBCAB*T'CENT>L TELEBLBG(C . *adu E& /ogdan T*'NU(^(( BNTBLBG(CE . Gheorghe.6orin Aroanu H(*T>^(LE F'B6>L>( . Terente *obert, Eliza *o an

<3 HHH lei G9 9HH lei <3 HHH lei 38 HHH lei

Cole)'ia 4,3,4,

1H11 1H1G

G9 9HH lei G9 9HH lei 33 HHH lei

Cole)'ia 340$/+U4/ $/+0"0$/C, 1 9= C>NB'ITE*E I( 'N'L(Ue& HBL>C BC'G('L C(*CE' =LBNT' 'drian.Aaul (liescu (BN ('NBI(& B H('^e "E Ce*T>*'* Hasile Corar

1 98

33 HHH lei

Hizita#i agazinul virtu'LL de pe site.ul nostru -eb, la http:@@---&all&ro


# w)
,diturile *++ >&i re<erv( dreptul de a %a)e modi%i)(ri asupra pre'urilor men'ionateM

I0.!:0
SUBSTANIALL este o colecie de texte mari ale filosofiei clasice i contemporane, tratate celebre de filosofie a naturii, de ontolo ie i lo ic!, de retoric! i praxiolo ie, de filosofie politic! i moral! se re !sesc aici prin tot ceea ce este mai "nc!rcat de substan! "n #ndirea uni$ersal!% VecDi asistent al lui 2dorno5 Jiirgen Ka3ermas5 sociolog i 4iloso45 este adesea considerat ca 4iind continuatorul teoriei critice a ;colii de la -ranL4urt. 2ceast gMndire5 opus atMt viBiunii teDnocratice asupra lumii5 cMt i mar6ismului 3irocratic al rilor din est5 i are sursa n teoriile lui 2dorno5 KorLDeimer i5 de asemenea5 n cercetrile ntreprinse de Ka3ermas la Institutul de cercetri sociale al >niversitii din -ranL4urt. "Etica discursului nu ofer orientri de coninut ci o procedur cu multe premise ce garantea! imparialitatea formrii "udecii. #iscursul practic nu este un procedeu prin care se produc norme "ustificate ci unul de verificare a valabilitii normelor admise ipotetic. $bia prin acest proceduralism se distinge etica discursului de alte etici cognitiviste universaliste %i formaliste ba c&iar %i de teoria lui 'a(ls a dreptii." Jurgen Ka3ermas
I'.( I: -9=!-,!,-= :=I: 9 =!,!,I