You are on page 1of 3

Xin cho cc bn, mnh l Trn Th Thy Qunh. Mnh va tham gia vo k thi IELTS ti Hi ng Anh v t s im Overall 8.0.

Thc ra, n mnh cng khng dm tin vo kt qu ny. C l phn ln l nh mnh gp may v bi thi nghe v c hm tng i d cn bi thi vit th hi v bar chart (Task 1) v support ca Government i vi Artists (Task 2). Tuy nhin, mnh vn mun chia s vi cc bn mt cht v qu trnh hc ting Anh ca mnh. Hy vng s gip cc bn c thm ng lc v phng php hc hiu qu. u tin mnh xin ni ring mt cht v tng k nng.
1.

Writing

Theo mnh, hai k nng ln im chm nht chnh l Writing v Listening. V th chng ta kh c th mong ci thin hai k nng ny trong mt thi gian ngn. Theo mnh, qu trnh hc Writing c th chia lm 3 giai on.

Giai on mt: hc ng dng ng php c bn, tng ng vi 4 thng hc trc khi ng k hc Tutor. C th chng ta bit rt r cc cu trc Mnh lin h, Cu iu kin v cc mu cu phc tp khc na t khi hc THPT nhng li vic ng dng n vo vn ni v vn vit din t ca mnh mt cch mch lc th li hon ton khc, vy nn cc bn ng b qua bc ny nh. Thm na, ch cn c trong tay khong 3 mu cu l cc bn c th bin i cch din t mt cch linh hot, trnh lp cu trc, gy nhm chn ri. Giai on hai: hc idea. Giai on ny s din ra trong qu trnh hc Tutor. C mt iu lu l cc bn nn c gng lm outline vi nhng idea ca mnh trc ri sau tham kho cc bi vit hay t bt c ngun no m bo. C suy ngh cho mi cu hi da trn cc kha cnh Education, Economy, Culture, Politics, Environment Ci ny s h tr cho c vit v ni rt tt. C hc theo ch ging nh trong list cc c tng hp li l n thi. Trong qu trnh ny cng nn ghi chp li cc cch din t hay m bn tm c v cc t mi (t sng) dng cho ni v vit, cng theo ch lun. Cc t ny khc vi cc t cht (dng cho c) nn cn hc rt cn thn, t cch dng, pht m n cch vit (sau mt thi gian hc th rt d ln cc t mi vi nhau v vit sai chnh t). Giai on ba: hc sp xp tng: Qua c giai on 2 th mnh v nhiu bn mnh b ri vo tnh trng tng th c nhng bi vit v cng ln xn v cc tng thiu lin kt. Nguyn nhn l do cch t duy tr li cu hi khng t nhin nn b thiu logic (c ai suy ngh da trn cc kha cnh tr li mt cu hi u L). V th, sau khi tua mt vng ht cc topic ri th phi ngi sp xp v trin khai tng theo cch t duy ca mnh. V d vi Chnh ph c nn tr cp cho ngh s khng v cu tr li l c chng bn. Mt cch bnh thng th chng ta s bo v quan im bng cch ch ra li ch ca chnh sch ny vi chnh lnh vc ngh thut (m bo i sng ngh s, pht trin ngh thut truyn thng) ri trn cc kha cnh khc (gio dc, kinh t). Th nn ch cn 4 gch u dng l ri ch khng nn tham nhiu qu. Quan trng v bit cch a lp lun bo v tng lun im v y l cch t duy ca ngi nc ngoi. Nu qu b th mi quay li thm bng cch t duy nh giai on hai. y nhanh giai on ny, mnh c mt kinh nghim l kt hp vit v ni. V khi ni, bn khng c nhiu thi gian ngh nn cch ra tng v t chc cc tng cc k t nhin, nhiu lc cn hay hn vit y. Bn cnh , Speaking gip bn nh t mi nhanh v b chn hc.

2.

Reading

Vi k nng ny th mnh cng khng c nhiu kinh nghim lm. Mnh ch lm b Cam t quyn 4 n quyn 9 v Test Plus 3 thi J. Ngoi ra cn mt quyn na rt hay l quyn Exam Essential ca Thomas Edison na. y l sch rt kh nhng dy k nng c th qu chun lun. Sau mt thi gian th mnh nhn ra c 3 im cn lu :

Yu cu ca c trong IELTS l kim tra cch paraphrase ca bn. V th cn tm thng tin mt cch chnh xc (lm Exam Essential bn s thy). Ln t vng (t cht) bng mt quyn v t cht. Khng cn hc nhiu, cng khng cn dng ht trong Ni v Vit. n gin l bit ngha tng tc c. Mnh ch lm quyn ny trong c 1 thng trc khi thi nh hng dn ca c m tng tc c ng k. Khi lm bi th c trc cu hi xc nh xem bi no cn c ht v bi no c chn lc. Theo kinh nghim ca mnh th Passage 1 thng cha Yes/No/Not Given hoc tm t thch hp t on vn in nn khng cn hiu ht ni dung vn lm c (c chn lc). Hai Passage cn li thng o lung tung cu hi v c cha Heading line nn mnh bt buc phi c t trn xung. Ch va c va ng chng cu hi lm lun tit kim thi gian (y l l do v sao cn c cu hi trc). luyn thm cho k nng ny th dng Test Plus 3 l n nht. Listening

3.

K nng ny ln cc cc chm lun L v th phi kin tr mi c. Mnh lm n tn Cam 6 m vn 22/40. Sau chn qu nn quay sang Exam Essential lm nghe xem sao. Phn Listening ca quyn ny khng qu kh v cng dy mnh cch nghe lc thng tin kh tt. Khng cn hiu ht ch cn chn thng tin cho khp l c. Lc u mnh s nghe v map (kiu ch ng, tm a im), nhng thc ra cng khng gh gm lm sau khi bit c mt s t thng gp nh kiu intersection hay junction trong Exam Essential. Sau , mnh quay li nghe Test Plus 1, 2 v Test Builder 2 ri mi li quay v Cambridge th ln c 30/40. c bit Test Builder 2, tuy khng kh v t vng nhng li tc rt nhanh v la nhiu nn gip bn luyn nghe s hay khng c s hiu qu hn. Mt ch na l khi ni phi c s hay khng c s trong ng t v danh t th mi nghe c c s hay khng c s trong Listening. Ci ny ging nh l mt ngi khng ni ngng l v n trong ting Vit th mi pht hin c ngi khc ni ngng. Nu khng tin cc bn th hi mt bn ni ngng xem h c t thy mnh ni ngng khng :D Cui cng l lc lm bi th nh v c i thi th tht bnh tnh nh. Cn chp nhn l s b miss thng tin v b qua ch lun lm tip cu sau. ng c gng ngh g thm nu bn khng mun to phn ng dy chuyn miss hng lot v hong lon thc s. Tm l mnh cng khng vng v phi ngi thin mt lc trc khi lm bi thi nghe. Ni chung l hc mt thi gian th bn s c cm gic v p n mc d khng th hiu ht c ci bi y ni v ci g. Thm na khi nghe th nghe cho ht ri mi in nh, ko li b l s hoc b la thng tin (Luyn theo Exam Essential nh).
4.

Speaking

K nng ny mnh tp trung luyn cui cng, chc mt thng trc khi thi. Nhng cng may l mnh tham gia lp B tr Speaking ca ch Vn v ch Ngc Anh t trc nn cng khng phi l khng c s chun b g v idea. Thm na, v vit nhiu ri nn Task 3 ca Speaking khng c vn g. Tr ngi ln nht ca mnh li l Task 2 v trong ny t phn bin hay lp lun. Cc bn c th tham kho quyn Speaking for IELTS ca Karen Kovacs. Cc topic ca n kh hay v t vng a dng nhng khng qu phc tp nn mnh ngh l mt quyn sch hu ch. Ngoi ra, idea cng phong ph nn bn c th ng dng cho writing Task 2. Nhng ng hc thuc lng v sch ny qu ni ting ri. Khi i thi, mnh khng dng nhiu t hay v idiom nhng chc c tng ko li. Ngoi ra, cng c th hc tng v cch ni t chnh cc bi Nghe trong B Cambridge v Test Plus na nh Bn cng lu thm mt cht v pht m. Dng t in Oxford Advanced Learner (online) v tai ca mnh nghe t mi sau bt chc. ng nhn t v dng cm gic pht m n nu khng nhiu trng hp, examiner khng hiu bn ang ni g u. Trc dy, mnh c hc mt kha ng m. Bi hc duy nht mnh rt ra l phi dng tai nghe m ch khng dng mt. Nu mun ni c trng m th bn hc t cng ch n trng m mt cht. C thm du sc hoc du hi vo ch no c nh du trng m l c v trng m ca ting Anh cng nh thanh sc hoc thanh hi ca ting Vit. Ch no khng c trng m chnh l thanh ngang (khng c thanh) hoc thanh huyn. Kinh nghim ca mnh v cc k nng cng ch c vy thi nn mnh ngh l mnh gp may mn nn mi c im th. n gi mnh t thy mnh vn ni v nghe rt km, xem BBC hay Discovery ch c 15 hay 20 pht l chn. Mnh cng khng ngh l im IELTS cao mt cht th l gii hay g u. Ngoi ng cng ch l mt phng tin giao tip ca mt dn tc khc v nu bn sinh ra dn tc th bn s dng n tt thi. Cn vi chng ta, khng c tm trong ngn ng y hng ngy nn cn dnh thm thi gian cho n v bit cch lm sao p ng yu cu ca k thi thi. Trong kinh t hc c mt l thuyt v Chi ph c hi m mnh rt thch. i l mun c ci ny bn phi nh i mt th khc ch ng mong c th trn vn c tt c mi th. Cc bn ca mnh u rt gii nhng h cha c im cao v qu nn nng i thi khi cc k nng cha chn mui. V th, chc cc bn c c s kin tr v phng php hc hiu qu sm chinh phc IELTS nh!