You are on page 1of 2

zadatci iz analize napona 1-2

r
1. Odrditi komponente normalnog i smičućeg napona sn i tn ako je poznat ρ (n ) vektor totalnog napona za ravan sa
r r
normalom n i pravac normale n
r
(
r r r
)
1 r 1 r 1 r
r

ρ v
(n )
a) = 1.5 i + 3 j + 5k MPa n= i + j+ k
3 3 3
r
( )
r
r r r 1 r 1 v
ρ v
(n )
b) = − 1.5 i + 3 j + 5k MPa n = i + j
2 2
r
( )
r
r r r v r
ρ v
(n )
c) = − 5 i + 8 j + 5k MPa n = 0.8 j + 0.6 k
r 1 r
( )
r
v r v 2 r 3 r
ρ v
(n )
d) = i − j + 2k kPa n = i + j+ k
14 14 14
r (n )
2 Odrediti pravac u kome deluje totalni smičući napon ako je poznat ρ vektor totalnog napona za ravan sa normalom
r r r r
n i pravac normale n ( ρ (n ) i n iz zadatka 1 )
r
3. Odrediti ρ x ( n ) , ρ y ( n ) ili ρ z ( n ) , komponentu totalnog napona za ravan sa normalom n u pravcu ose X , Y ili Z i
r
ako je poznat tenzor napona S i pravac normale n

5 2 0 
4 v 1 r
S = 2 3 4 MPa n =
r
i+ j
17 17
0 4 0

r r r
4. Odrediti ρ (n ) , vektor totalnog napona za ravan sa normalom n ako je poznat tenzor napona S i pravc normale n
r
(S i n iz zadatka 3 )
r r
ρ ( m ) vektor totalnog napona za ravan
5 Odrediti intenzitet glavnog napona s1 koji deluje u pravcu n1 ako je poznat
r r
sa normalom m i pravac normale m .
r ( m) r r r v r r r r r
a) ρ = 2i + 3 j + k m = 0.8i + 0.6k n1 = 0.8i + 0.6 j
r ( m) r r r v r r r r r r
b) ρ = i + 3 j + k m = 5 4 2 i + 12 j + 5 3 2 k n1 = 0.8i + 0.6k
c)
6. Za zadati tenzor napona odrediti vrednosti invarijanti i napisati sekularnu jednačinu
5 2 0  0 2 0  5 1 2 
S = 2 3 4 MPa S = 2 3 2  MPa S = 1 0 3  MPa
0 4 0 0 2 − 3 2 3 − 5
7. Odreduti vrednost druge invarijante devijatorskog dela tenzora napona S ( tenzor S iz zadatka 6)
r r r r
8. Ako su poznati pravci glavnih napona n1 , n 2 i n3 kao i vektor totalnog napona za ravan sa normalom m i pravac
r
normale m , odrediti vrednosti glavnih napona s1, s2 i s3

r r
n1 = k
2 r 1 r
( )
r r r v r r r r
a) n2 = 12 i + 12 j ; m = i− k ; ρ (m ) = i + 2 j − 2k MPa
v r r 5 5
n3 = − 12 i + 12 j
r r r r
n1 = 13 i − 23 j + 23 k
( )
r r r r v 1 r 4 r 3 r r r r r
b) n2 = − 3 4 2 i − 3 1 2 j + 3 1 2 k ; m = i+ j− k ; ρ (m ) = 2i + j − 2k MPa
v r v 2 5 2 5 2
n3 = − 12 j − 12 k
zadatci iz analize napona 2-2

8. Ako je polje napona u nekom telu zadato tenzorom napona u funkciji koordinata odrediti vrednosti zapreminskih sila
u tom telu
3 x + 3 y 2x x + z2
 
a) S =  2 x 7 2 + xy  * 10 −3 Pa
 x + z 2 2 + yz x + y 
 
3 x + 2 y 2 z x + z2 
 
b) S =  2 z 0 y  * 10 −3 Pa
 x+z 2
y x + y 

9.Odrediti vrednost nepoznatog parametra A na osnovu uslova da je stanje napona ravno.
4 2 0 4 1 0 4 1 0
S = 2 A 1  MPa S = 1 A 5  MPa S = 1 2 A  MPa
0 1 − 2 0 5 − 1 0 A − 1
10 Odrediti vektor nenapregnute ravi
 1 0 −1   2 1 2 4 6 − 1
 
S =  0 3 1  MPa S = 1 0 1  MPa S= 6 2 0  MPa
− 1 1 4 / 3 2 1 2 −1 0 1 

11. Za poznate vrednosti komponenata tenzora napona, u nenapregnutoj ravni ( pri ravnom stanju napona )
5 2 0 0 0 0 5 0 1 
S = 2 3 0 MPa S = 0 3 − 1 MPa S = 0 0 0 MPa
0 0 0 0 − 1 − 1 1 0 2
 5 −2 0 0 0 0 5 0 − 1
S = − 2 3 
0 MPa S = 0 3 1  MPa S =  0 0 0  MPa
 0 0 0 0 1 − 1 − 1 0 2 
11.1 Odrediti vrednosti glavnih napona i pravce glavnih napona
11.2 Odrediti vrednost maksimalnog smičućeg napona i pravac normale na ravan u kojoj se javlja.
11.3 Odrediti vrednost normalnog i smičućeg napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i sa zadatom
koordinatnom osom gradi zadati ugao
11.4 Odrediti intenzitet totalnog napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i sa zadatom
koordinatnom osom gradi zadati ugao
11.5 Odrediti intenzitet totalnog napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i u kojoj se javlja
maksimalni smičući napon.

12 Grafičkim putem, u datoj razmeri odrediti vrednosti veličina iz zadatka 11.

13. Za nacrtan Mhorov krug u datoj razmeri :


13.1 Odrediti vrednosti glavnih napona i pravce glavnih napona
13.2 Odrediti vrednost maksimalnog smismičućih napona i pravce normale na ravan u kojoj se javlja.
13.3 Odrediti vrednost normalnog i smičućeg napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i sa zadatom
koordinatnom osom gradi zadati ugao
13.4 Odrediti intenzitet totalnog napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i sa zadatom
koordinatnom osom gradi zadati ugao
13.5 Odrediti intenzitet totalnog napona u ravni sa normalom koja leži u nenapregnutoj ravni i u kojoj se javlja
maksimalni smičući napon.