You are on page 1of 29

ANG PAGHAHAMBING NG THEORY OF EVOLUTION AT THEORY OF CREATIONISM SA

PANANAW NG MGA ESTUDYANTE NA NASA UNANG TAON NG KURSONG MEDICAL BIOLOGY SA DLSU-D TAONG 2012-

2013

Panimula

Matagal ng pinag-uusapan kung saan nga ba nagmula ang mga tao. May mga teoryang sumusuporta din sa pinagmulan ng mga tao. Ito ay ang Theory of Evolution at ang Theory of Creationism.

Theory of Evolution

Ang Theory of Evolution ay ang teoryang prinesenta noon ni Charles Darwin sa kanyang aklat na On the Origin of Species by means of Natural Selection. Ang teoryang ito ni Charles Darwin ay pinatutunayan at sinusuportahan ng ibat ibang mga ebidensya na tungkol sa siyentipikong pamamaraan na base sa pagaaral sa ibat ibang sangay ng siyensya katulad ng paleontology, geology, genetics at developmental biology.

Theory of Creationism

ang Theory of Creationism naman ay ang relihiyosong paniniwala na ang Diyos ang may lalang ng lahat. Walang masyadong sumusuportang mga ebidensya dito maliban sa libro ng Genesis at ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya.

Pamamaraan

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng pamamaraang deskriptibo upang malaman ang pananaw ng mga estudyante kaugnay sa Theory of Evolution at Theory of Creationism, upang maintindihan ang pinagkaiba ng teoryang nabanggit at maipaunawa kung ano ang mga sangkap na nakakaapekto sa paniniwala ng mga mag-aaral ng kursong Medical Biology sa DLSU-D. Nagsagawa ang mga mananaliksik ng isang sarbey upang matukoy ang mga ispesipikong datos na kailangan upang mabigyan ng sapat na bigat ang pag-aaral.

Nangalap ng datos mula sa mga dyornal at gumamit din ng internet para sa mga may kaugnay na pagaaral. Nag-interbyu ng dalawang propesor na may kaugnayan sa dalwang teorya.

Pagtalakay

Mailahad ang pagkakaiba ng Theory of Evolution at Theory of Creationism


Ang Theory of Evolution at Theory of Creationism ay nagkaiba sa pinagmulan at kung paano nangyari ang isang bagay (Lajara). Isinasaad ni Mr. Lajara na ang Theory of Evolution at Theory of Creationism ay maikukumpara sa isang parallel line. Magkaiba ang dalawang teorya sa sumusuportang datos ngunit iisa ang ipinupunto.

Malaman kung anong teorya ang mas pinaniniwalaan ng mga estudyante batay sa natalakay sa kursong Medical Biology sa DLSU-D
Batay sa sarbey na ginawa ng mga mananaliksik, karamihan sa mga estudyante ng kursong Medical Biology ay mas pinaniniwalaan ang Theory of Creationism. May mga iilan ding mag-aaral ang sumagot na mas pinaniniwalaan nila ang Theory of Evolution.

Mailahad kung paano nakaapekto sa pagaaral ng Biology ang Evolution at Creationism Base sa mga nakalap ay nakaapekto ang sabjek na Biology sa paniniwala ng mga estudyante o ng mga respondente. Ito ay nakakapagbigay ng malaking impluwensiya sa paniniwala ng mga estudyante. Higit na makikinig ang estudyante kung ang itinuturong teorya ay iyong kanilang pinaniniwalaan.

Kongklusyon

Batay sa pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik, natuklasan ng mga mananaliksik na ang Theory of Evolution at Theory of Creationism ay parehas na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga bagay ngunit sila ay nakahawig sa parallel lines. Samantala, ayon sa sarbey na ginawa ng mga mananaliksik karamihan sa mga respondente ay naniniwala sa Theory of Creationism kaysa Theory of Evolution.

Rekomendasyon

Ang mga mananaliksik ay nais na ibahagi sa mga susunod na mananaliksik ang kanilang pag-aaral patungkol sa pananaw ng mga estudyante sa Theory of Evolution at Theory of Creationism. Bawat respondente ay dapat respetuhin lalong lalo na sa pagbibigay ng mga opinyon. May mga ibat iba tayong pananaw pagdating sa mga ganitong isyu. Tulad ng kung ano ang pananaw ng isang estudyante patungkol sa pinagmulan ng mga tao.

Resulta ng isinagawang pagsarbey

Bilang isang estudyante ng kursong Medical Biology, ano ang mas pinaniniwalaan mo sa dalawang teorya na sumusuporta sa pinagmulan ng mga tao?

MEB MEB MEB MEB Total

11 Theory of
Evolution Theory of Creationism 18

12 5
15

13 5
15

14 5
15

17
63

Pananaw ng mga estudyante

Theory of Evolution Theory of Creationism

Batay sa teoryang iyong napili, nakaapekto ba ito sa iyong mga paniniwala bilang isang tao?

MEB11 MEB12 MEB13 MEB14

Total

Oo

14

15

13

16

58

Hindi

22

Pananaw ng mga estudyante

Oo Hindi

Nakaapekto ba ang paniniwala ng iyong pamilya sa iyong sariling paniniwala?

MEB11 MEB12 MEB13 MEB14

Total

Oo

12

12

10

48

Hindi

14

10

32

Pananaw ng mga estudyante

Oo H

May nakaapekto ba sayo sa paniniwalang iyan?

MEB11 MEB12 MEB13 MEB14

Total

Mayroon

13

10

11

13

47

Wala

10

33

Pananaw ng mga estudyante

Mayroon Wala

Anu-ano ang mga nakaapekto sayo para sa teoryang iyong napili.

MEB11 Mga natutunan sa Biology sabjek Mga natutunan sa Values Education Relihiyong kinalakihan Pamilya Kurso (Medical Biolgy) Kapaligiran Pamumuhay Iba pa 9

MEB12 8

MEB13 4

MEB14 9

Total 30

13

33

14 7 5 6 5 0

13 13 3 5 6 0

10 5 2 6 8 1

11 9 5 10 5 2

48 34 15 27 24 3

*Iba pa : - Kasaysayan (AP) - Personal na kadahilanan - Internet sites patungkol sa Evolution

Pananaw ng mga estudyante

Biology sabjek Values Education Relihiyon Pamilya Kurso Kapaligiran Pamumuhay Iba pa

Mga Mananaliksik

Ibarrola, Maria Bernadeth Toledo, Louise Lorraine Veneracion, Reuven Antonio Miguel