Sie sind auf Seite 1von 56

tebergang unb ufteg

. - .
ber beutfcen a-mtlte
ron
Oalter u
elag . 'e adf., Q. m. b. ., mnden 2, N.O.
@e l e i tUo t t . . .
lie in beutfdet 9(d,t .
Stopletm unb e6et . .
+


+ . . 5


.

. +


. 7
. 9
D t t 2 e g um 2 b g tun b .


10
:ie ftanfifce 6to(uion Ut ?crntd'tung bc getm(Utfdntbifc (ut& 10
Seitentmbe . . , . .

. . _

. 1 o
2bolf Jit{et . . .. . . . 11
t inbtingling .


. . 12
:ie gtoe ge bet fab6inet . . .
. 13
Jbifde etoben


. . 13
1( gnbige %tu(ein

. 15
Dt 3ube als mntanblungsfnfet . . . . ;

. 16
eubeutfde sef . . . . . .
. . 18
1ie Sdulb beutfdct tfen . . . .. 19
"jinbetfegen" . . .
. . . 19
I e u t f d e s Q ( u t s e t b e . .

. . . 21
molfslieb unb Wtden . . .

. . . 21
:idtet unb 6nget . . . .. . 22
":eutfd.e @e{ette" . . . . , .

.

. 23
@Uigfeitsgebanfen . . . . . .


. .

. . 24
2eben if jampf . . . . . . .. . . 27
@etmanifde @ 6e . . . . . . . .

. . . . 28
3bifde tug6ilbet . . . . . . . .


. 29
mlfetbmmetung + +
+
+

+ 30
mot 4000 3aten . . . . . . + + + + + + 31
"tbe bet tauen" . . . . . .


.

. 32
'et 14. 3uli 1789. . 34
:as itfen bes 6paltpife5 . . . . . . .

. 36
metfdieben6dt . . . . . + +

.
+
37
:as nbe bes egs . . . . ..
39
D e t 6 i n n b e s e l t f t i e g s . . . . . . . . . .
.
. .
. . . 40
:as @traden bes Q{uts . . . . .


. 40
1as metmdtnis bet @efaUcnen . . . . . .


42
'1et fuf bes 6tets . . . .

. 45
Ier 9iefe.
Zer 9iefe fdlft. <r t bie Jeimatberge
rit farfer auf feit elter Seit bewedt.
1er 9iefe fdlft. n ben lii' ge Swerge
lurd 3eubertrnle wirr unb franl gemadt.
l if ber einb ins \nb ereingelommen;
Der t ben alten 9iefen tot gegl<ubt,
Jat feine jeule eimlid ilm genomme,
Jat in gvlnbert unb iln aua_ger\ubt.
lod eines rorgens wirb bas idt iln wecen,
enn alles ift bem mddt' gen eib entflol'n;
lnn wirb er wieber feine @lieber reden,
ler Jeimatberge dter unb ilr <oln.
Unb wenn er bann im @l<n3 ber jungen etrallen
n bie geliebten ler nieberfdaut:
mele ben teinben, bie bie Jeule fallen,
Unb wel' ben tergen, bie ben r<nl gebraut!
ogitt ,: eldot: mon ro unb reue.
3
3um <elrt!
2. dugut 914! MIIouru brut[rrMuurr aIIrrrru[r, aIIrrBoIfa-
[qqtru, 0ugIugr r Orr|r, aud <b 0ub orb, uub r[
rIru u bru auru, brruuru mrau[ mf rru rbrru br rmat
yu [q0ru. Cr rrrrd[rIIru fuuru br Orugrubru uqt brkItgru. xou
tabt yu tcbt [arru |r, mubrru ou ZrurutrI u rurutrI du[
namt r[qrub. rIr |orgrn |q, ||r fuutru u |t fommru um0u|a
Wr rur mbrrubr or brau rd brr rut[q|oub 1 yudt rd brr br
]auyr vrbr. dud aIIru WrIttrIru brrqru |r au[, br Crut[qru, br
rmafrrbr u rrtrbgru. brraII, o brut[qr ]0ngru rrbru, urb baa
Iut Irtrubg, |qrrt ra a0[ grgru br JuqIo[gfrt, ru [Ir[gra, |rrb
Irtrubra BoIf yu 0brr[cIIru. dIIr Orgru|r 0ub utrr[qrbr brrmubrt
|aa I0f u |rurm cu|qru.
rugr Mouafr [trr1 Zr[ u rubraIaub rru |rgrrq bt \rrrr
|rr Muurr. du rr <trIIr u brr rmat [ub br rauru grtrrtru. Cur
rm, out brI durbrua, bru [r ]|I0g[qar uub rbrr, rIr uub
\mmrr u br rgrur {ub gruommru. Mau rrbrf uqt bcr0brr, mau
tut. Oa Iut ru[t: xatrrDub u Or[ar1 Wr or tau|rubru ou arm
trft br grcu ou bru ] Ia brd am rubr [rrubru Mauur. vd [
|rIt[brrnbIq. Nau br[unt |q uqt. oI quIt br <orgr, moI
rngt br ugru[rt 0brr bad qd[aI brd Mauura, br rubrra, bra
xatrrd obrr brd ourd. Cr ]|Iqt hrt au[ 0ub It bru Kummrr
am obru. Mf rurr aItuug 0brrummt br brut[qr rc0 br dr|rf
|ra Mcuurd, mt rurr dum0t Ibt |r br ] [Iqtru brd utrIttu ou|
|r [q mqru quItrru, br uur r rgru. oI rrmrbt |t bcd r|b
um bru Or[aIIruru, eI trbr0dt |r br ragr: ur brugr q br
Knbrr |att1 ]u brr 0rbr, br br 0rruug brr NatrrIo|ru r au|
Ibt, trgt |r urtrr br a, br |r |q mt |rurr rru|dcrbrt au| bru
Jdru grIabru t.
Kru rb f0ubrt, fru Kuuurrf yrugt om rIbrutum brr brut[qrn
rau u brr arru brd Krrgra. Ca[ rr Kr[tr uqt audrrqfru, uqf
rr quIb 'a. Ca brr Brrrat rrr uurbr u brut[qru cubrn, |r
Ionuf' ra nqt ubrru.
rt bra cIrnbd, crr brr<qmcq otru|[qIonb|rfmrrtragru.
tf t'f bd Im rbrrrr qt. dboI[tIrr ru[t. u brr}kukrnbr[
crm xoIf brr 0rrr rrcubru. ,,CaaoIf rt ou[, brIommturqtu
rauqtn." Mt mbr brut[qr rcu, br arrIcug uu|gI|qd g rIritf unb
]r|uI|rt. Mr r Iut [ru0[|0ru(n rutn] Ic, b [rburqar-
fau[tnbr mrfft yumtIrIndoIh,uu brn]Io,bou brm |r btrbrngt
urbr burr br Iubrt yutrr aruubrrtr. I f r r u r.
5
lie in beutfde iadt
in fra{enber Jer6ftag im Xiergarten 3U erHn. 2uf ben eanb
pUien, unter ben mdctigen, alten dumen, beten luftige jronen ben
6onnenfrallen genug faum gewdren, eine wollige drme 3u uer
breiten, lerrfdt reges eben. 1ie fnfjdlrige fleine lfe legt ire Jarfe
aus ber Janb unb ruft bem wenig lteren pielfameraben 3u: ,,fubi,
la man, wir wollen ,<ltern' fpielen. c 6in rammi, 1u f ollf S api
fein. jurt medt ben nfel ri. eit 1u, ben, ber immer rammi
befudt, wenn Sapi \erreif if." ,a," unterbridt fubi ilren morfdlag,
,,bann mu aber rete bit Zante rimi fpielen, auf bie rutti immer fo
bfe fcimpft, teil Sapi fo nett 3U ilr if."
-
rfdttert \erldt bie rutter ben 2r3t, ber ilr berictete, er labe
bei irem ieb3elnjdlrigen, bem 2{tefen tOn ilten tiet muben, eine
@efdledtafr"nleit fefgefellt. ie fann fic'a nicft erfldren. 2lles
glaubt fie getan 3u lben, ilre ungen 3u lten. 1amit bie beiben
2Uteren Umgangsformen mit rbden lernten, lat fie mit (ltern ilree
efenntenfreifes, meamten, Jaufleuten, Srofefforen, eine Xanafunbe
tetabrebet. 1er iebaelnjlrige gefelt baleim: ,,9ur ton ber ba fann
id'a laben, weit 1u, ber nf3elnjlrigen ton srofeffore. 1a waren
wir neulic fo fibel. 1a mu ea gefdelen fein." Unb ba gibt auf morlalt
bie rglidfeit 3u: ,,1a id franf tt, lbe id aber nict getupt.
d labe fonf nur mit bem jungen 1r. 9. terfelrt, ber beim ?ater im
@
efdft if."
-
,,d, leiraten? d werb' bod nict fo tetrct fein, mir felber eine
irau an3ufdffen, wo id bie anbetet rdnner genug laben fann," fdneibet
ber tolllabenbe unggefelle bie ?orfellungen bea reunbea ab. -
"2lber baa fag' id 1ir gleid, mein ieber," beenbet lli baa @efptd
mit bem jungen ?erlobten, ber auf balbige jeirat brdngt, ,,Jinber!? -
fommt jar nid in rage." ,,o boof werb' icf fein." rumt er ein,
7
,,ntt, tr |qa[[' q btn oIItn OtIab. tf mu| otr ntut trrtort ran,
orr ntut <orft, otr nqtn 'rou femmf. no b rn 'n <r
[qnfft 5eftr, o|t moqtn 5raq ]tnu."
Ttr ttIonnft Er[f[tI|tr yum ymtftn aI brrtraftf mf tntr
eqftr ou ,,uftr" amIt. tr vt tnf|re[ tn au[tmtdttr ub.
qf art tr aIf. t qtr ott Oofftn ntrotn otr ,,Oamt" au[
ot Ooutr u IantI. GtI ,,nftrt||anftr" h orr drf, otr |t bon otr
unItoIqtn Nrnt tt[rtf af. OtrI[f |q ]tf [qtotn. Otn troftf
[t. no otr ut! Otn btrtf otr Eqr[ftIItr |tntr trtn {rou, ben
otr tr |tf ytnarrn t[(rotn ,yurcrytun. -
t|tIt, au btm tbtn tr[[tn. Efftnt|otr rntr unftrgttnotu
tIf, tnt fcfIronItn Ge|It. ju fau|tnotn It[tn |r |d mtrtn.
jur vr|uftrun tntjoItn, mt |t oat <fot[[qt ortuq [r
b btuf|qt Dtq 1931 bf: <tf otm 1. ar ott 20. arnotrf,
b ot eqt joI tttnogttertntr mf ttr mt U|Iontn ou[t,
bfftn |q ot Otturftn b yum art 1913, o||o yur jtf otr antt|q
eq[tn Ift bt otuf|qtn VeIft, n otr |q oa6 9afenoIbtrmetn
qIt|Iq rIq um aqf IIarotn btrmtrft, [qen um tn n[f

tI
rrrntrf. m ort 19 30 ot jaI otr tttnottertutn [a au[ bt
I|ft ot artt 1901 yurdtantn. 1930 ttfrug otr Otturftnttr-
qu| Itnt c|tt IIon mtr, nrtno tr 1902 noq an ot anr
IIon rtnyft. dnotrt ]aItn: m art .1929 ttn n Ctuf|dIanb
2226 n|nt bon 18-20 artn, a||e naq otm Ot|t unmnot
untn, ttraftf, bbon 13 routn ]|qtn 30 uno 36 ortn. m
gItqtn or btn 18399 gt|qtotnt rautn ntotr gttraftf. vt ttn
oomf yum tr[tn a| um 1 ]reytnf mtr t|qtotnr ro0tn ntotr
gttrcftf oI fntn.
n trItq otr vt[qIt[untu uno otr tttnottortntn tr|f,
oo bon t85t-187t ot KnotryI btr otuf[qtn amIt | ben
4, 7

au[ 4 t|tnff f. m arytnf uaq otm tuf|q-rane||qtu


5rt 1870/71 [t |t au[ [a 5 m ar 1881, um |q bon b n
ttnotm Ttmo yu [tnftn, |e oa[m art 1930 faum nod 2 Knorr
au[ rnt gamIt Iemmrn. Oabt ottn |q bt vt|q|t[uugrn n ot|tn

so artu um runo 230 ooo btrmtrf.


Cat tt|agf ]toeq nqft, ornn oI|tn m rt 1930 nurotn ttr
40 600 vtn t|qtotn. Tot |no ttr t ooo mtr aI m er]art unb
btr 6500 mtr a|t mar 1926. t|enotr u[tn |q n ot[tn Itftn
arrn ot <qtbungtn en vtn, or Intr aI 10 bym. 15 arr
toautrf trn, aI|e tn, ot nrtno ot 5rtgra unb mrtno btr
DtboIufontytf t|q|e||tn martu .
-
qroveten unb eeer.
Mtrt[ Tu, otut|qtt Go|t, nt Tr or <qnno|uqtom rttn not!
t gam|t ot Dut||t ot <ttn uno ot n|rtn otr Ge|ttr,
|1t D. Mortnu uttr. t |tr tr rtqt t, oa Iann 1u ]tt on
Orntm ttntn <tdfum trotoqftn. Wr t oau Iom u no mt|dr
Wonb|un Ttntr nntrtn o|tun tnfrrttn mu[, n||[ Tu otm [qIt-
tnotn oot tntttn, oonon |o|| m o|grnorn ot Dtot |tn.
Jur n ntntn, ttotutuno||tn durnb|dtn t otm tnJqtn-
r[||tdt ntrennt, oud |tntr ttt nutr rrmoq|tn u |ttn, ot br
ro[t tt|tn n Jot-jtttn oot Jot-tnot u trttnnrn uno burqu-
rtn Mnntr, otrtn |d nqt ourq cr rrn||t ot Tott, ndt
burd ot g|uqf otr |q otnotn vrtn||t ou[ta|ttn nro, otn Cngtu
au[ otn Oruno u ttn uno otn <q|||t| u [notn [r rn Ot|qttn,
mt o||tn trgtn tn [q|trro[t t|ttt nntr, gttortn n dugtn-
t|dtn, n otntn ot of otr d||tmtntt, trnorrru[tn ourd rrtum,
trt|tnoun uno nntrano, tntn Orao trrtqt ot, otr bt Ot|omftt
au trIttn oretn m|tt, ntnn nqf ntr rrnot, otr oo Tot-Wtnogr
rrttnntr uno dt|[t |q[t. m t t||qtn d|ttrtum nurotn |eIdt Dnntr
orr ttr- uno Curq|qau ]rotttn tnannf. n|trt trmon[qtn Gor-
[artn [anotn [r |t ot ttqnun <ttr.
rtno otr |tttn arunotrtt, n otntn bt tn[qtn |d mmtr
mrr ntr|tttn |t|tn, non orr qou noq nntn |d otumtnotn unb
fie otrnoq du|tnnuItrtn, ng oo Ot[|[r|o|qt nntrmmrr
mtr ntr|ortn. Tur ntngt tIrttn r

[q|t||q, otntn otr Wtrf ot|tr


<rIfrntnou[[t|. no ot|tnWtntn rtraq tanotr5ro[f, ot dnotrrn
ou[ otn ntn mt otr nbrun nunt|tn, ot ouq otn trtn
br dutn te[[ntt ttt.
Ie 2eg um 6grnb
li frQnfifdt Dtolution ur mernictung bt gtrm4nifd
norbiftn lut.
Ca |ttt re|t rtn, ot||tn o|tn a||t tn[qtn t |qtr on
not otr t|t n unt|ne||t Wrrn||t rtr uno ba n Ttut|qIano
bau ontton nor, oa Go|f rf on otn ano ott nttron u trutn,
mr ot [rone|dt Dtno|uton.
vt ma unq ttnort tr|qtntn, oa| ot [rone||qr Jtno|ufon
rrabt n Ttut|q|ono |o|qt xtrttrunrn antrqttf otrn |oI|. no ooq
tt|o. Ta otut[qt GeII, ou[ or||tn ootn ot Wtt ott rrmon|qru
Mrn|dtn tonotn at, fro |tnrr orItn Gtrmjung mt Ge|Itrn
onotrtn |utt ouq tutt t|tnt|q onotr tarttf a| ot td t:
rttn|tn Ge|ftr. t bt Itn uttt mf |rqtr eotr n|qtr Otmta-
9
tt[t nt oa otutqt. C tt n |tntr praqttn ert, oa |u |t|r
um duorud trrtt nt oo otutqt ,,tmt|iq". Oit|t ert, oaa |n
|d oo on|trt ,,Uut" trt, n|q tntm ortttn, oot ou[ tnr
tnqa[t nt, ot tttn[a||t nqt yu trtnntn [ en otutrtm t|tn:
,,nodrtt|n". Ut |tntm tommnert ,,Orutt" nt t n ot Tr[r.
no ot|t ,,narrtt|not Otmt" er o||tm t, oa oa otut|$r
e|| en o||tn onotrtn t|tntIq unttrqtiott. Ct|t Citn[[t t, or
ba otutqt Ge|| m ttttntn dutnt|i d yu otn erbtn tiuntn tt-
[t, oit attr |trbytt ot qntrt Ot[or ot qtr|itrtn n |id
trt. Ct|tr Ot[or Ctutq|ano n otr ge|tytt otr [ranye|rru
Jre|uten [a t yur t||ou[ott tr|ttn.
C |ann tutt epnt Ut bt tautun ttnit|tn ntrotn, oa| o|r
[ronye|i|qt Jte|uten unttr onotrtm er a||tm em |oi|qtn
Ottnmtnrtn antytttt|t nurot yurGtruiqtun ottrmani|q-neroiqrn
|utt. it |ar in |iq ot dt|tr ren otr otaIi|qtn t|tonqauun
uno murot ot Otturtttt ot Uottra|mu, ot ittro|mu unb
bmt ot Uarmu.
rt \e|tn nr|ttn |iq n otm rt|trqtn otutqtn Ge|| am ntr-
ttrrnotn ou. tnt Otmttt[t tron|a|t otn Ctut|tn otn Cntn
ncryurtt|n, rtrntrt m, rtmot, m <to|irt uen uernttrt|u
otuItpntn. r tr|udt otn Cntn naryutptn uno |[t |id oatt ourq
|tnt titntm|qt Gtrtroutn|t||tit treg ou[tauqtnotn dtntrt[I
|trt yu otm Gtr|ur tr[rtn cn otm rtmotn |t|t yu |etn. <c
tr mt |tintr anytn t[t our otn rr|trtn otr [rcnye|qtn Jr-
ne|uten tr[o||tn unb at oarum nt |tn onotrt Ve|| unttr rrn
ntrttrtnotn e|tn yu |tiotn.
it anyt ottnnt|t |tnt 19. aruuotrt nar ren otn Otoan|tn-
ntn ot|tr tue|uten tttrrqt. Ctr Ctutqt mtr|tt niqt, nr [|c
uro nr er oI|tm oa Cnorntn |oqtn |utt n |tntn Kertr |t|u
Uort |on|am uno tt ouepIttn, nit |q|t[|r |tn anyt t|tn en
oit|tm rtmotn ttruqtrt uno tia n otn Ktrn ont[rt||tn nurot, t|
otr tomm otr otutqtn rt, ot oit anyt t|t tt|d atttt ttt, m
9etm|tr |ta Gtrrct mer|q yu|cmmtntraq.
_rfrrnbr.
it |t|tm gu|ommtntruq ot otutqtn Ge|ft trtt |trbytt|
ot anyt t|t n Won|tn. [tutt tryitttrn o||t GeI|tr otr Crot |n
rtn Oruno|ttn. Ct Jet a||tnt||tn ou[ otm onytn rotnruno ttnnt
|tnt Ortnytn. vin untturtt ju|ammtnto||tn ttr 5r[tt ttt on.
totr vn|dtt [|t, oa[ nr om tnn nt tonttr ttr Km|r
ttn. t uno oo yudt t ourq ot rqtnun tint ntutn Zurt nr
ttttr|tudttn ttr tn qmmt|. Ceq nrbt nur m Otitn, aum m
<te[[Ii qtn ttn nr er tintr jttrntn ot. tr _ rtotnrtrtro rou
tr|aiht uno ot bm [e|tnotn 5|moquntn uno Gt rtrt l;attn es
10
|unotton, oo[ otr uot nr||d otr Ottnmtnq . tnt im noq-
trmtt K|uptt n t|o|iqtn uno nrtqo[t|rtn Ontn pot |d nr
|tn anyt t|tn o| u uno Tru trnit|tn. Ctr grtotntntrtrc nen
ttr|oUt, mt otm tr |tn tr| otr [rcnye|qtn tro|uten yum nttr-
an o trmonq-neroqtn Utn|qtn trentn ne||tt, ot |id [r o||t
anotrtn te||tr o| |trtrma|tn unt|ne|| uno ntrotrt|r tytt. JIed
nt trrqtt ou[ otr ontn tIt tnt otrcrt o||tmtnt nrt[o[t|idt
)trrttun it oit ou otm rtotnbtrtro nen Vtr[||t ttertnt.
qen trtentt |rep|edtnot aqttdrt otr o[tn Ooyttttn.
ar, c| |e||tt totr ntrr||dt ntrotn, no yu |t|tn tpt m ur
ptr ot 5htn tamtnt m 9. Kott|, Gtr 2: ,,o ntr|ommrIttn
|iq oit uotn n prtn <tottn n o||tn onotn ot Kent dpcrtre,
oa| |it ot ono |ttttn on |t, |e intn tt| me||ttn. no ntmcnc
|enntt ipntn notrtptn otnn prt urrt tt ttr o|It Ge||rr
|emmtn."
bolf Jitler.
no oeq urot t nrt |e. du otutdtm <rbe| nor in otn <topI-
tntttrn ot t|t|rtt, n otm ot Jort ne||tnott ntrotn |e||tr, tintm
Mannt oit 5ro[t ot ]reptttn uno <tptr ntr|tptn merotn, ourqyu-
e|tn mt |tintn Otttottn t on ot uryt| ott tc|ttn @e:
qtptnt, oa oI|t Ge|ftr n prtn \utn trytttrn |it|. n etttme||ttm
did|a|, oa pn n un||rtn <rmtrytn otr Kro[t ot |tt|rbtn dut
yu ttrauttn |d on|ri dtt, tno[ otr Uonn nen ptiI|e|tr nt|I u d||t
ourdorintnotr Kro[t tntr <qou, ot tt[t Tit[tn uno unot|t|ort
Oun|t|ptt n rcp|tnotr t||t tr|qtntn |t|. ntr |tntr |t|ttntn
Mtn@tn trono otm otutqtn Ge|| n otr <tunot |tnt tit[tn o||t,
otr nur trntdt nro in jtittn untpturtn t|ttldtptn.
5oe|[ }t|tr nurot otr Knotr ot 9oteno||eyio|mu. n yne|[
oprtn pat otr gprtr un tItrt, ourd oit C|tr[|rt otr Tottr|qt-
nuntn pnourr oit r|adt oit|t Ot|qtptn yu tr|tnntn. dn ot WurytI
ott tt|t nt tr. ryttun, nnt|qt erm oo otut|qt Ge||ttmqt
irtrotn mu|,um ot Km[t ot |untn arpunotrt trtrotnyu |enntn,
Mmt t tnontt |t ttn oit dnri[[t nen gtinot <ttt uuo tm-
[antrrtt [r |emmtnot qid|o|. Uit untrerttr Kro[t at tr um |id
im otutqtnGe|| tnt tmtnrbo[t tqo[[tn, yu otr |d tutt U||ientn
Dtut|qtr tt|tnntn, ott ||tnt otm \rtr yu [e|tn m Kom[t um
|tut|qt rttit. t|rbt Km[t nettno nortn ti trtr, n||tn ot
am tttn yu trmt||tn, ot n nrtno ot|t oprtput tt|tttn
|ur[ttn on ntrontert|rbtr <tt||t. dm |ttn ntrmetn oud ot |tnt
ti|t \run yu |turtti|tn, ot nit ot|t| nem ttdttn gt|, oit |iq
unjtadttto||tr GerqIt ep|mtntnorr rtunot nidt ntr|tttn |t|,
j|tidtiti mtrtrt tt yu ttn, |e r|om tptttt Kr[tt u |o|ttn.
Wnt tttn ntrmtn ot yu tr|tnntn, it |id on m tr[||t oo ert
11
ort re[rn <rrrt Oertr : ,,n orr t[qrnIun rt |d tr orr
Nt[rr.''
Ot|r r|qrnIun, or |q orr rtr n r[rr eraut|qf au[-
tr|tt, brrbnorrt nqt, oa| rr vrItnutn||t r[qe[t at [r <qbtn am
orut[qrn e|Ifrrr, otnru rr rutt noq nqt u rtt rtn Iann.
<r at u f tno trt yu |rrn un o u mi||rn, oa[ aIIt drtrt,
a|Ir 5m[rrrrb|q rt|tn|rn m[|tn, nrnn t orm atena||oa|t-
mut ndt auq grInt, ot jt||t ort e|It, or {am|r rotr n Cro-
nun u trnrn. Ornn nt [e r n otu rranrnrn yrn artn
t |d [r un ot arrt ora uttrerfrt rrt|rn: ,,Or am|r
if ot Dur||r or rrnt uno ott n|rrnt orr e|Irr.''
er 'inbringling.
Trr uot nr[ oa rnau. cum atrt rr tr |q |r|t mt re[rr
er[o|t ou[ or vr|tun |tnrr gam|r. no mf |rqrr er[a|t
at rr t ortb|t unttrnemmrn, oat Or[r orr otut[qtn gam|r u
untrrIrn uno at tutr |rnt Crno|nt untrrnr, ot or du[rtung
ort {amIrnu[ammrnnr brrut otm xe|Ir |qmado|f maqtn
|e||rn, norm |r ot rrrt ot vnt|nrn n bru Gerotrruno rdrn.
Mt tru[||qrr <q|aurf r orm ourq or [rane[|qr Jre|uton
n orut|qr VeII roruntnru uorn r|untn,aI|r |tt|qrn rrtr,
rauq unorrIemmrn!an|am umumrrn unon r Ortnfr| u brr-
Irrrn. ,,vrr, rqt, <ttt" arrn or rrrnftt, au[ orr or
Dautrn orut|qrn VeIfttum rutrn. Nt orm am[r|qrr aI|tr rrn-
ra||rn mn|unrn ,,rrrt, O|rqrt, rbrr|qIrt'' trann tr |tt
orr [rau||qtn Jroe|uten otn u ort orut|qrn Go|Ir u ttrrnnrn.
rm|q ua| rr|q ourt or Or|rt, ot |tnr O|rdtrrrqtun traq-
trn, n orn orut|qrn GeIItIerrr, |q|q tr |d n or orut|qt amIr
rn. Gr|t orunotrtt |ang t Irn Crut|qrr oaron roaqf, mt orm
uorn t|t|||qa[tIq yu orrIrrtn. ct brrr| rrn

ot <ftr, mt uotu
|q an orn T|q u [rrn. qt a|Iu|angt oaurrtt rd uno oit <fft norb
au[ bru Ko[ ttI|t. \ruft |t btr Orut[qr, orr orm uorn nqt n otr
|tqtn drf trrgnrtr orm tut[qrn, [r unrt|ort, [r un[tn; un-
rrern, a| rtar. v <ttr rnerorn, |q uorn nr Orut|qt u
Oa[ u |aorn, mt ntn u ta[r|n, r aur u |rqtm ru[r u br-
|uqrn. Orr rut|qt t trenntn, |q mf otm Orrnmrn|qrn u Irru-
rn uno oamt |tnrm |uf untrru u ntrorn. <ttt n n|ttt btrIrrt,
vrt n ntrr, Jtqt n nrrqt. no a||' ott, ntI orr oruf|qt DqrI
n |rntr \armIe|Irf orm uorn naq |rnrr manaten nqtt e|rt
anrno orn I|rnrn nrr at. vn anrt arunorrt mu[tt n Vano
rtn, t orut[qt rn|dru n tr|qrnItr m[ang tnoIq trnaqtrn,
um rf, naqorm un|t Ottr orut|drn xe|Itum btr|ertn |no, 0
trItnnrn, ne brr |r m [rrr |rt.
Cma|t, a|d otr uor vuan [ano n otut[qt au, oaqtt r-
12
menb \n. br |qen|n en o||tn mf m n trrun t|emmrntn
U||trn rmzqttn r|arungtn . Oir rr|rrtnunbxrr|eduntn brr[ran-
j||qtn Dro|uten, br nur barum, nti| |r nbtr grtmbt yu or r-
frtftn unb brtbo|b nrt tr narrn (btr|. btn|rqnrf|qm dt|tnunt-
ranb: bot nqf nrt rr) n gre|tm m[ang 3uf|on [anbtn, btn
|tn [remmtn Otuf|qrn ony trr|[tn |a||tn, bi| brrOa n [rntm
aa \US btm xc|| ommt, oat brn qr|cnb on Krtuy t|q|ornat.
tr ven btn Otuf|qtn btnft tuft neq boran, ba bat

Werf btt \t-
|anctt bem Oefftt|en, ben btn Oefft|norrn, nqt onbrrtt ttyrqnrf
c|t bat erf Otaf[q n |tintr ur|prnbdtn totutun? bnt btt
Ttat, nr Oefft nonnftn |q bt oIftn Otrmonrn, nt btt Oetftt
taf. Ot tuf|qtn norrn bt um Ot|q|rdt btr Ttut Otrtn nr br
q|||qtn C[[trtu rtm rrr q|| rrfrn. vr |ttr, o| brr
inn btr|errn tantn, nonbt|tr |q bottut|q n tut|d.
;

ie gr

jt ugr rr Otbbintr.
tf m 19. oruncrrt tru bt t btr obtntr|nr rqtt,
|itn btrt|tnEqr|t btn r|onoyumubtnumt|ctn otftn. Oc|
|tin onrt t|tn, |tint onyr trr trman|qtt, btuf|qtt |ut tr-
rit|, oot nor me| btm Oqftr btt qt||ono, nor btm Ntrr 0f|rorf
rr orfrm|t Otn[tt. tnt orunbtrtt |ftr nor t brn
3rtuyytn |e bt| utt btuf|t |ut brrfin, [e br|r Trrr rnrr Ot-
Oi[tt ntmerbt f, bz| |qen utrr unbtbrnf|iq mf brr btr|tun
|t bongt|umt Motf bot ,,Ot|q|tq|trritr r'' btm tutn
Ttomtnt ent. xtmrr|un erznu|rtn [r rt r|t. Wt rr neq
W||q|u| [tntt Wtr|rt btr tt||tr|rung 0btr br ubrn badtt, ot cr
in |tntr <qr[t: ,,Ben brn btn unb rrn tn" btr 9oqnt|t
nftr|o||rn.
tnn ouq rtrrr unb Nttr, ntnn ouq r \t|onb nr||d bon
|tn ubtu t|rtu| nor, |e [otn un| |ttn ouq tutt neq un|gr
tjr|fr'' Ctuf|dtn m btn ben |tntrCbrIrf umTebr rrrurfr|frn
uctn. Crum mf btm ubtn yu abt rn, b| tr tntn Nonn |tntt xe|-
|t mrtn du|rurt unb Ktrrt nrdfrn|t|, o|f btm Orut|qrn o|
atnt, m Ortnft|, bo| rr r tof, bo|r of Nqr| n |tntr rn-
rtrtrinnttn ,,Dbt|frtf'' be||tt xtrJnbnt. Wtnn n rnrr jtf, br
c||tr xerout|qf noq neq n bt|tt orunbtrt [o||rn nrb, brm Otut-
|tn btnt|tn |tn nrb, bo| btr qti|onb |rnt |utrt nor, bonn mrb
tr |iq ber bt <frn |d|orn unb |d nunbrrn borbrr, bo| rr bot nqt
irmtr o|t [r|bbrrno|qtr|onntt.
bifct Nrtobru.
tbtn|a||, a| btr ubt |tnr manpofen rr|q|qrn aftr, nor
bem Ctut|qtn bt Krruyung rmftin Ormt, brm q|rqtr br
13
Tr yu nt|tn. raut [e|ft a||t ntftrt. |o ffr rr, otm ndf6
t|g , oir du[mtrI|omItf |tntr otuf|qtn Ootttr au[ |q t|edf.
f |tntm ntotrfrdfrn, tr|tgtnotn Vtrono [ano rr |qnt|| be
|rntm rf or trdt ft||t, ne tr |tntn gtnbrn W yur prr-
hrun on[tgtn mu|ft. Ttr otuf|qr Ttftr uno Ettr

rntr }tf,rto-
rd qI|tr |nf t80t an ,,oat odtn ben r|ton":
,,Oo to|r Io otr tn|dtf u btrntn,
m ft[tn <fautt n|ft Tq otr etf.
5r r [ |r f o t r a u [ t n m f o r m<q n r n,
r | a u t f n qf a n bt n nyt I u n o o t n Oe f f
Ttm trrn n|| rr |tnt <qt rauttn,
Ttn an ttIrtf tr uno btr|tf otn OIcutrn.''
tbtr ot|t Vtr|r neq ot onun orr orffrn tret |tt It-
qtn Otoqft :

,,a |ttf ot t|f oo fra|tnot u |qnrtn


no oo rattnt n otn <faut u tn
eq [rdft ntfI C tf noq |tnt rrrn,
Ct [r oo }et, trr|dt tnf|n.
tn |auftn Dor|f mo onut unftra|ftn
Cn to|tr <nn |ttt to|trt Oto|ftn."
|t|tn ot touttn Tertn |tntr ort au[erdtn. Co[ Oerfr rn ,,or-
morIf|t u ]|unotrtt|trn" t[qrttrn t, otn mttn Cruf[qrn
tttn|e unttIannf nt or Taf|odt, oo| |rb ot ,,Oetftr|t|||do[f" nrn
ntnot Vtrtnun tnt [o rtn]o|dt nt|ttntf , ot n|q
oorttr ncdf, ctm otuf|dtn Ve|I ot ,,onf|tmf|qt" tft |tnt r|
ftn Ottt u trttrtn. tfrf uno ntrt|tnotf foumt|ftn [t itm <do
otn rtt |uftt n ot <q|ntn, ot ntn otr ftu[|[dt o||tnut||rr
tt||f uno ot tr ttr otn JaqIemmrn uuttn tnf|q|e||tn nar.
Ctnn ndtd tr a| o|tbtr otbtour, nqft outooutrnotr a|t
ot Orou[om|tf ot[tr otm Dtn|drnt|d|tdf n|qtn VtrIrtruu ott
tu[t|t. dut unt|ttn <ftI|tn ot |eor ben otn dr|qtn 5rtbrn
o|a t|t <dr[f ttrnemmtntn d|ftn tamtnft ||f |d oat ttnt-
|tn. <e |ft tr aut, Ioum na m otr nfrff n aua t|untn, |tnr
u|ntrrtgtr n otn 5rtr ort otut|ttn Ve||tt. tnt abtntr |t
rIttn n unftr nntt au[ oat V. uqe|ta n ctr jutr|qf, m|o
nrct |tntm xeIf tn Ot|t|tdf trnar[tn, ooa |tntr of \rdtt
trnftn nrot. no nr ottn t tr|rtf, nt [t nat ntn mtr otnn
tntm orunotrf n rt <dtuntn t|ommt|f attn, ot ]arut }t|-
onf, ot Zormofa, 5ufItr, <I|ortI uno nt |t ohr t|tn. Ctm
ttnttr attn nr [t|tu u ttItnntn, oo| ta Dtn[qtn un|trtt |uftt
nortn, ot ot[tn {rtmotn u otr rnfr btr|[tn. <nn|ea nrt t, bri
otr rftnnfn tnt tnrd u. rtf|dIr uttn u b |tttn uno u ]am
mtrn: ,,Ct ubtu |no nn[tr nId." }t|[tn Iann nur ot n|qf, oo|
14
ur |r|t un norrn m||rn, |e|| n ]uIun[f |e|q n|d rrmrorn
utrorn.
Corum nrnorn nr orn |d n ot rranrnrt, um u rrIrnnrn,
ur orr uor urr n, um |q|r[|q |tnr rnft tnurm|rn unb
un |r|t on orn Jono otd xrrorrtrnt u brnrn. Crn ||trrrn unfrr
0n, or |qen er orm Krt rrm q|rn nortn uno rrn rru[ nnr
mfrn, ott |rqt rmoqt. t trauqtn |q nur u rrnnrrn, na n
rrr urno |d neqntf |qdfr, no neqoI unorf uno unonnog
ja|t, nenrrn t ruft enr cn|qrnfun um ufrn en rerf.
l(t an4bige r4ulein.
m |rt rnr orr ommhrn uno tanoIrn uno oeq rrnntnohrn
r[qrnunrn orr rufrn jrf rrouturr[rn, nr| rr vntnd|un
|d m |rtrn rn|qrno|frr |e aurn[|| ne||ern at : ,,Tot not
ru|rn." Wa n o||rr r|f ot rn ronIr, |q|onfta oruf|qr brI
nen 17 orm mt ,,Onaor'' u tun"1 OtoonItn|e |arrf or[r dnrrbt
rufr ]torr |q o|tmr [tn onIrnor onn, rrorn |t oruf|qr xrr-
fu[rrnnrn m oorn enr trr|run not. rr ouq e[f or anorrr
jt|qmad|e|r dnrror ,,mrnr Tamr" u errn, |eta|o r |t um nt
[tI[||r anor|f, et or ,,Onor" ruIrn eorr rau . ror vr-
|qrnunrn, or ,,Onor'' nr or ,,Tomr'' |no tntanorn naq orr
tru[||qrn Dr|eor orr [rane||trn Jrne|ufen: ,,rrrt, O|rqrt,
rorr|qIrt l"
e
r rrnnrrn un au Oorfr ,,ou'' |tntr rrrn rrnun -
|drn orm Or|rrfrn uno Orrfqrn. Trr Ttfrr, orr or ono|un |rnrs
ern ror on orr orut|qrn drtrf n ot rnor or 15. um 16.
orunorrt brr|rt, |[t oo oqrn or rar:
|rontnerfrn :
,,rn |tenr ru|rn, oar[ q narn,
rnrn drm uno Or|rf r onufrorn""
,,n nrorr ru|rn, nrorr |qen,
Konn unr|rtrt noq \ou|r ru."
r Irnnrnoua orm ,,au" or ][[[r uno 5n[[r, or Oertr |rnru
Mrpbdr|ra, mt orm rr orn uorn rqnrfr, onrnorn |r|, t oaa
Modrn cr TuItera Or|rbtr nuror . a

r|qo oo u ]rnrr rt, a|


oot orut| qr Moqrn ort rrrfum neq rrf oarou[ |rtr, ouq ooa
u 1rinrn, naa r |rn no||fr uno a| r neq <ffr |rur, oat ]unr
Mbqtn mt ,,un[rr" anurrorn. Tr onorrt rrqnun ,,ru|rn"
ottr orr rrr|qr orr aor|rn un[rou rrn|rr anunrnorn unb
oorum nro or|r dnrror en Orrtqrn otr|rnt. dut orr rrtorr
un[tr ort ttr|o|trr m onor| orr jrfrn oo nor ru|rn
or 19.J20. orunorrt ruerorn. du[ oot crtorr uno un[ru|qt
ro rutr Irn rrt mrr jr|rf. dut orm <qr|tfum u rnn ord
15
19. orunotrfa fenntn r tr|ttn, o| auq oama|t noq ot

dnrtbr
,,uug[tr" gang uno g|t mar. rh m au[t ot|tr ourq ot uIn-
rrrtgtr otr |ranye||qtn Jtbo|ufon angrtdftn jtf[annt urot aII-
mIq ot aI|gtmtn |rtr|qt dnrtt yur tytqnungtnt ttmm-
frn mt||qtn Otntoftn u rtqtn u|trn, nrtnb au[ ot TemIrr
bt|tr u|tr ot ttqnung ot aot|gtn ru|tnt ttrgn . Ot|t6
mu[tr |tooq n orr ourq <fanbtonItI uno 5|a||tn| btr[n[trftn jtt
|tIthtrno|q tnt bom brgrrIqtn Uodtn unttr|qtotnbt dnrtbt
rraIftn uno |ouror rt dnrtot ourq ot t|ung or ,,gnogtu''
gtaotIf. m Itttn artuf btt t9. uuo otm trtn ot 20. oruu-
otrf6 murot ot|t ttdmng bor o||tm burq oc |q mmtr tr-
rftnot norntn trgtr|qtr Krt|t n bas ttma|t rtn aotIgr
C[[trIora ou[ ot untn Noqtn |tntr t|t|||qa[f|qqf ttruom-
mtn. tot Iaum noq otr <quIt tnf[rungtnt Onr|tn mar nunmtr
u|trh trqf oarau[, mf ,,nogtt gru|tn" angt|roqtn u mtrotu.
Ut otn vrrungtn|qo|frn otr Ntuftrt uno ot xtrraf bom 9obtm-
ttr 1918 ot|t ttdnung d||tmtnguf gtnorotn. tuft [ bc
<|mot| otroft|Iqt g|tqtrmt|t ,,gnogt ruItn" nt ot Toq-
ftr ott rtqtu b|qtn <dtttr. duq ,,Camtn" |no |t tuft oIIt.
}unq[ afftn |q ot|tn Aft|, otr ttma| ouq nur rautn ou ot-
Itm u|t orttaIftn ar, tnt ungId[t|gtn Ot|q[t, ot n e[[tnt-
Iqtn \u|trn ootr au[ btr <fra[t rt t|t mf rtm 5ertr btrIau[tn,
n rtr unttrnnb |qtn rtqtf no Ortftf antmc[f Ot| uugt-
orpftf [ano tr ouq nang n ot 5rt|t mo|a|tnotn Zrtrfum, um
|qIt|q naq otr Zer|turto!ft ttrn[o||6 d|Igtmtnguf otr ganytn
rournnt|f, otr aI|tn nr otr gantn, u mrrotn. Ot jtfungtc
rtqntf |q tutt mf otr g|tqtn trrqfgung ur OamtutIf nt bie
Ooftn ott Jtqr|btutru.
no Itn Ntn|q m otuf|qtn Go|I murot |ttno tt otm m|q-
rt[tn ott ,,nogrn {ru|tn", otr ,,gnogtn rau". Ktnt otr 6it
ban Ztborugftn Itgft otn ft|, otr ttma| durtqnuu, tutt u
otr Oo[|t Ja, o|, btrtaf |q |o|qr nrtot, ot |t mf Orntn |tr tntn
Kamm |qttrtt. Nf otr Itqtn oummtn OroanItn|o|gItt, mt otr |r
tr[ ot otr|nngt Zttq nung ,,nog'' ngrncmmtu tftn, |ttu
|t |q tf ot Gtra||gtmtntrung btr Onaot t|a||tn.
.
]u u[tnotn |tgtn tuft bt brocutrntmtrftn ,,gnogrn ru|tn'
ar|tftIot au[ otr <fro|t, odtu |t untrno uno bor |q nbrftnb in
btu oum[tn <futn otr <tt||rnbtrmtf|trnntn, ttn |t n orn Ic|tu
Dumrn otr 3rbtfamftr uno |offtn rtr uno n||tn nqf nt.
ier ube tl merwtnblungfnfler.
Stnt bon ntn unb Itnt rtr

gIdItrtu <qmt[trn, ot noq


rnr tgtut am|r t|tn eotr ot noq mf rto|qtr drttf r rot au
trbtnrn n orr at |no, madt |q Otuftnrttr, bo ot|tr ut
16
md|un crr Orrnmrn|q mt tru[||qrr <dIur xr|tut rIrrt at.
Man |rr bn |q an, nr rr n |tnrr ur|rn|qtn Ot[a|t, n |dmrr-
grm 1a[tan, mt nrr[|trm |anrn rt |tnt |rn t u|rn au otn
ntr|n crr Or[ctr rrrtqrn |[t, trnr rr ctn <rung n oc,
lrn Oan ur <trrr ct aar|qnrctrt tmcgt at unc |m a| r-
|dmrcrr ,,5ano|tr'' n crn ncr|tn au[ ot ac nad ctuf|ttu
Mcdrn trtt. Uan |rebaqtr bn, nr rr n ctn u|rrn |rnt rta
mt trrqrr|qtr <dmrdr|r raart mt [rrqrm , mt nrrtdttr
}
^
ft cr rm||tn qttr umauft|f. nc man ttcrntt, nr|qt un|a-
tarrn |rn ||qrt Ortabrrn, nbrrnc rnt abrbunctrft tttrrttn, [r
lrn Zrano crr crut|tbtn am|r unc ct cruf}qrn x|ttt atrn mu[tr
unc rtf bat. Oann nrc ntrnc|q, mr au |rtrrtrr Unnr
nrd|qrt t[rr|r| nurcr, mr cr |d nancr|tr n |rdfrn |rf, td
,cu crm 5[drn n vbrrn cr Cartrtun ct 5rrr tr|autt nar a|
rnr crr ,,vrrunrn|da[trn crr Jrn|ufn, cr cr ,,[rtt rtr um
ff|iqrn Jrqt btr urnc rrbt. Vtr[nc|tb mrc brm Z|d au[ crn
Dhjucrn n |rnrr brrtmm|drn Ora|f, mr |d crr ancr| n||g
v^m t|brncrn, [r|drn UorI, crr |ttrn, qfrn un[rau ur an-
|prudtn|Irn, t|a|rrftn Ktrftr unc ur a|rgr[[rnrn, r[qmnfttu
,Mncnr crr |rtrn abrrbntt. rbrr mar cr <thmntr n crut|qru
anorn ncrtrba|frn crr Kn|rrn au| crn rrtfrrn, cr cr Wr|t tr-
orufrn. Krn Drnq nrc carrn rtna rnumrncrn batrn. Trnn |t h
grnunrn, mf crn nrr|drcrnrn J|Irn br du[rrt u nrrncrrn
r|q fr|trrn <nn cr |rrnabmr crr ]ucrrquaur, crt rn[frt
n f|qr rtrn n |q trt, nrc tmr Orbrmn

t|rttn. <nc cIr


Mor| crr nrurn }rt au[ tnma| | nt| b|drr rmrorn, m||rn |t
dnrrn unc U[t|cunrn nrrcrdrn" crr |outrn |t curq cat dn-
n|r|n brr Or|qtt, curd oat }nntrrrf rrr rn crn bnrn nn
crr afur nrr|tbrnrn rtrr u rrbbrn"

rcth ct <utbt onorr u rr|thrnrn, a| man nn atur |rn


tann, ndf au[ or rt|dtrt tr|trntt rt|rtrn. Crruldr vnnan-
orrrr, crr ba|c naq |rnrm CnIrr[[rn n crr Or[act |rntn aIfrn
dcam au unc mf |rnttn amrn untrr trr |[ur||un nru-
cruf|trr Zrbrorn auq |rntn dnu nrd|r|fr,

a|t autb crr ,,mnn-
|idrn urnc a| bntrrqrr. }rr nr crt |drrt orr rrmcr crn
Or|dmad nr, a|frn |rnr Ormbnrtrn unc O|rutr a| nad-
abmrntmrrf. 5aum tnr rnfr||rncr aunr cr dnut [ nrrtar,
cr crr au crr drf t|d|arnr n|n crr Oruact |rnrm rrrr-
trnmrrfrn Vrt|b nqt nadabmft. Tr trtrm|qrn Cr|drnunru
|ugrnc|thrr rtr

rr|t mrbrtrn |d.


Ca| tr ||qrr Ortarun cr rrn|rtr dqfun nrrncncrr trm
,,jungrn }rrrn nr tt ctr ,,junrn Camt aturbmrn mufr, trcar|
frnrr r|ufrrun. 5rnrr trautr crm cnctrrn mtr, |ab rr cd ndt,
na |d bntrr crr Dattr nrrtor. Ta| man mt ||qrn Or[q[rn ftnr
r nad a|frr du[[a||ung tnrbtn fnntr, rn|ruqtrnc. rctr[rtd
2
17
nurotn en bornttrtn xertto|ft tmorf. Nnn|q aorft |q
uno n ntotr outnonotr, um oot xtr[ortn mf tn tm Or|ttn
[erfyu|ttn. no 9tuotuf|q|ono Ittft otm [am|tnytrrtnbtn rtttn
xer|qub.
ftub tutfde qe1.
t| b|t|tn rtintn u|tr|t|tftn t toeq |tnttntt tt|tbtn.
Oany onotrt <r|ntn |tftn neq o|t dt|mm||nt otro|of|dtn qerot.
tm Jt|qttatno||om[ 28 nor t |qen |e nt|f, oo| otr unb otr
\emetreftn, otr O|t|qt|q|trf|ttn n Ztr|n yu t|tntn o|tr-
[amm|untn

u[r|t| + n tntm t|tntn <dt|ttn anoft |q otr xer-


hano ot|tt Zunot an ot Jtq|tfun otr 9.<.O. d.}. uno bof |r
[r rt xtrttuntn um nftrun. Ct |t|ttrno|iq, oo| otr
Zrt[|drt|ttr o|t unytiotuf|t dnfcrf tt|am, oo| ot ..O.d.]. ot-
|tn n|otr||qtn uno n|qf nur nitf unftrtn, oo |t t|mtr o||td
fun nrot, c|t t|fr|t Ot|qnr am otuf[dtn xe|f|rtr rd|| tft|et
ottayu|qnt|otn.
u o||tn t|ftn attn uotn notrnafr||qt nyuqf tfrtttn, tr-
|urttn ||t un|d||qt, ntn tr[o||tnt O|tr ourq rrt||untn out-
u|outn. tf | o|t|t <tno||q|tt |ntn oud n|||emmtntr ntd,
oad am||tnt|t uno oom|f otn xe|||rtr yu yrrrtn. Ntn |q
motrnt ryft ||ttro|tr Ot|to|fun oott| ttru|tn, ]trtr||fftn
tnf|rntn |ron|o|ftn dnermo||fttn; o| t run t|nt xe||t mu|
totn[a|| oarnoq froqftn, ot rtr |e|qtr dnermo|fftn cn otn
9rmo|tn outyu|dt|ctn, oom|f oot tt| ||t n|qf trtrt|ft, |enotrn mf
otr t|f |||emmtn tr|qnnbt. tnn oa otuf|qt <rrnerf, nenaq
t|t Zt|||tIt uft Z|fftn ntrotrttn, trf |n ||q tnt tbtf, c|t nIqf
nur otn Jmtrn |qen tt|onnf nar, |enotrn o|t ouq m 9tutn to-
mtnf m 1. Krr|nftr-Zr|t[ yu |t|tn u uno ot uftr ttr|tft: ,[t
Ot|qnt trotrttn uft <|fftn". C | tn| r|qf, oo| t n|
mmtr Mtn|qtnt|d[t ttttn af, o|t t|ntn qan yu n|otrnafr|dtr
t[r|toun | rtr t|q|ttf|| r|tn Trttt afftn. Cttn|e rdf |[ ottr
oudi, oo |n t|ftn otr x||trt|ft otrtn Trtttn en otn naftir|q
tm[notnotn Ntn|qtn u| ,,n"-]uqf ntrurtt||f nurot un ca| c|t-
tntn, o|t otn qon ntpf tno|tn |ennftn, n|qf o| tbrmr ont|ttn
nurotn. 9ur n tftn ot 9|tctront t|nt xe||tt, n|t nr ||t tufr
n tr|qrtdtnotr Wt||t n Otuf|tp|ano tr|tttn, nurotn ot|t nt onotrt
r|qtnuntn ot xtr|o|| |e ya|rt| t, oo| ||t mlotrr turft||un
|onotn. Oa otr 9oteno||03ktfUS 1 otr 0QS otuf|qt xe|| n t|nt xt-
[o||un tr|ntn n|||, o|t t |m trm|| dtn |e||, o|t Km[t otr nq-
tn urunbtrft yu ttroutrn, m|f o||:n Nifft|n ttn o|t|t ||q cu[
bt|bt Ot|q|tqftr trrtdtnot uno ||c) ttnnrf| autrtttnot tuqt
erttn niro, btoar[ n|rf tt|enotrtr t|r[tun.

t or||| uno t|mfd||q oa |t| otr ]tr|tun ott otu||qtti


x||t m ntrantntn orunotrf nen otm nftrmtn|dtnfum ntr[e|t
. 18
nurct, tttr |qen bon manqtn au[rtqftn Ctut[qtn tro otr camt
rtrtunctntn Ot[ar nrt[q[t|qrr vrore||t|ung untr[trodtn ttgt
nrctn. Ctr ucr at e ot ant }tt ttr tranctn, ot|t nutr
|amt rtn Wtrftn un|qcI|q 0 maqtn.
li edulb butfdr rin.
nt ctr cut|q|qtu r|adtn [r btn r[e| cn f|tntn, attr
[ra[[ rn otn Jattntrn t[rttn Otmtn|da[t ot, oa[ [a[ [mt-
|qt ctut|qtn rtn n rtnotntr dtnftt rem uotn mrtn |tt
arbunctrttn. <t nartn t, ct |qen m Dttt|a|ttr otn o[uctti
attrn, otr bntn ct um We||tttn uno u 5rttgtn uftn OtIctr
tr[da[[tt. <t nartn t, ot bor a||tm m 18. arunctrt ctn |qno-
|qtn a nctI manqtr rtnu|rr mt rtn anott|bntn trtttn unb
t an [rtmot <taattn a|a 5anentn[utttr rtrfau[ttn. Ourq ct|t r[|qt
a|tun [r[|ttr qtrrtn nurot naturtm| ctr otn [r oaa vn-
crntn otr Jte|utontrr|trtn uno otr tr|n|qt ]utrtt otr uotn
in ctut|qtn am|tn n ntttm m[ong ertrrtttt unb ttnt. Ctr
ntcrrt dot| tra[ otn uotn tt qo[, mu[tt m e[tma| nrfnr-
|qtnc autntqtn, nttr m urdttn. 5tn unotr, ca[ tnt jtt
fam, ca tr tre an[uIqtr dtnrun otm qtrrn unc Orttttr nad-
t[trtr. 5tn Wunctr, oa[, naqotm mt ctr [ran||ttn Jtbe|uton unb
mt |[t |e|qtr ottntr|a||tntr r[tn ot uctn rt O|tdittrtrtung
trrtqt atttn, otr ctut|qt rtr auq a||m|q bau tIantt, ctm
tbrma|t Otmtctntn vn|a[ u tnrtn n am|t uno qaua. vt o||o
[a||q, ot <qu|o [r oat n|d otr tuttn }tt otn uotn n ct
tubt u |ttttn. xt|mtr attn or t[tu t[t|t ,,bon ottn ct
juftn <tttn ,,unttn ourq arbunotrtt troerbtn. Taa otut|qt Vo|f
[t|t t tn trttt|t Da[ otrVtrautmertun [r ct ]tin, ot t tutr
cu|ctt. no ct vnt|tpu|oun, oa[ tttn u tntr }tt bat nabrt Ot|qt
nq ndt trfannt tnt|tn |t, |qrnftor et ctr tutt tttnotn nt
tn. <ttn nr canftar, ba[ un otr Wt|ffrt ct nbr en otn dutu
tnmmtn at uno ca[ tn Dann aut un|trtr ttt rranorn , ctr
un|trr |dt |tnft1
.
,,.inbrf egn. ''
:
dm fIartn nro ct Wrfung ot tr|ttnctn o|qtn n[|u||t au[
ct ctut|qt am|t m btrantntn arbunctrt tt ttraqtun otr 26
namt rtt notrrtqtuma. duq oa nrc ot au[[a||tnot vr| qtnun
ctut|q, ca[ c:|t dtnamt tr n otnne|attnotn <qqtm tntrat,
ctrtn nrt|qa[t|qt at ntt ur tt|qrnfttn 5notry| nan. Nt
ntn fam ctr uct und[ n t|tI||da[t|qt ttun. ntn nurcr
utr bat<qr[ttum un|q, n ctm' ctr norn|n |an|am uno
htt ctn <amtn |tnt <a|t|t auartufr, u ctm tr tr btut|am
unc tre|tn, |ttr mmtr ctut|qtr oaran n, ot t[unot, uatur-
2*
19
tbunctnt n|quun ttr ,,5nbtr[ttn" u unttrrattn, t tr |d|t|-
Ir' [rtq uuc nt <tam ct nctr||ftt uuc rt dnntm|qftttn
rtr. tn jtqtn ctt xtr||t ctt aatIqtn Ot[tt, ca[ ctr oltr
<Iaat ct|tm rtttn nqf onctrt tttntn fnntt, a| [q|t|q n|t-
nrm <tra[t|ttuq ctn 218 au[untmtn, unc tn tt [r ct
r||fmmtnt jtrrun t|qtn vn[|u||tt aat|dtr Matt tuIt u
ct|tr [n| qt, co[ btra|| n ctut|dtn anctn |Irut|||t 5rtaturtn au
btr tfrttun r Ot|q[t maqtn unc camt rtn tttntunftra|t
tt[rtftn. 9q ror ctm 5rt urct u[ ron otn [rtnctn <qqttn
bt ctuf|qtn V|ftt ttr ctn Otturttnrdan tt ctn ran|tn, ttr
r |an|amtt <ttrttn rtrdt|q ct dq|tIn rudt, t|tq ct|t tutt
[tn como|t ftntmtt tntn Orunc cau tatt ttn unc tt[[tr rr
rtr trntnTrt tItbrt bfttn. dn[t||t uaq t[tn Ittn un|trt |r-
uonnftn ,,O tt|ctttn uf coron tfan, ctn |d n ctn [trntn [rn u
rqftn. Crt bnt n Cbna tn x|f, n ct||tn <q| curt ct obr-
tau|tnct ctr dntnIu|f nurt|t. Trt t |t|totrdnc|qt ][|qt ctr
,,ttrtn 10 ooo", m|q rt|t unc t|unct Knctr u tttmmtn unb
r| u tbtn. Crt ftnnt man |tnt dbntn unc [| carau[. tr-
u|onct ct dn|qt rtr trtttt, |tnt Or|mufttr uno ctrtn v|ttrn
troutt man nqt mtbr u ftnntn.
,,Ct {am|t ct Dut||t ct <ttn unc ctt n[ttn ctr x|-
Itr." r[tt nat n ctr ctut|qtn Gtrontntt unc br trctf |ttn,
ca[ mmtr u mabrtn |tttftn ctt ctut|qtn x|ftt ouq caa am|tn-
Itttn t|ft. Ttm u|ammtn6|t ctr <t, ctr Ot|q|tqftr trnurt
Maqt unc dn|tbtn, trnuq rtqt Ku|tur|tttn, au m tcttn rtrr
5un unc |attntt. n|t U|t bat t vuq ctr gbrtr ctr
ctuI|qtn rttfttttun, t t dc|[ t|tr trtct, co[ ctm
<d|t r|tr gom|tn ct r[tn Ottr ct otut|qtn G|ttt tnf
[r||tn |nb. dut brtr am|t, n ctrtn dtt[qtctnbtt |t vr|un
[anctn rm 5om[ ctt tt, |q[ttn |t ct 5ra[t u rtn r|tn
Wtrftn. ntn mr nt ttnnrf, ca| ca rt ,,t" taq|tu
au ctm o|fbqctuf|qtn t, ca tm ttctuttt. n bntn |qman
udi ct vbr[urtt rr ctm Cmtn, ctm nrr[r|q|mtn. <t [|ftn cr
Cnt, ct man nqt trrt[tn fann, nt| |t nqt u rt[tn, nt| |r
tu |nc.
,,tnn r't nqf [|t, r trctt't nqt tragtn,
tnn t nqf au ctr <tt|t crnt
nc mt urfr[ttm tbatn
t trtn o||tr rtr mnf."
f ct|tn rftn tt|tbrt ou |tntn untn rtunc antr, crr
b artt r KIct [brt, an |tntn ]u|f tt annf u |tn unc fr |tntr
r|quntn nqt ntttr u fmmtn. Tt rfra[t ctt Ot[| tt, cr
o||tnt um qtn tt[bt. W |t |am tnrbtn, nt auq ctr am
tttn t|qu|tt Gtranc nttt mtbr. bnt ctn Kma| tnt |qtrtu
20
Or[|t tt rr n cr rrr, nrc rr u crm, na utrr n cr rtt
t|tcrt : ,,Trr Vrruanc or Tru[r| urr." Cr|r rtra[t cr Or[|t
nt atrr nur m rrnrn |ut. oat |ut unrrn rncrcrn curq
M|qun mf ||drm crt Orrnmrn|qrn, cann rrrtmmrrt or rr|r n
bm, cann rt cr rfra[t rrr|rrn. Trr cma| [r|t. Trr nadtr Vrr-
uonc rrr|rfrf crn Utn|drn au[ dtnrr, cr |d|t|| q u rnrm |rnb
[brrn, nr mr r brufr rr|rtrn.
. t. Camtrr|an nrnnt n |rnrm ,,Urn|q unc Ott" cr rutrn
Mrn|drn a| ,,mt crm Uatr| crr r[urqtt||trt rrqnrt". r-
|rr atr| rnt|runrn au crr <ncr ncrr crn }r|rn Or. nc
a| cr <ncr crr crn rUrn Or fann brutr |tb|rdtbn rrtldt
mrrcrn cr Vrrm|qun rrnrn ar|qrn |ufrt mt crm cr Orrnmrn-
|drn. drm|r|r rutr, cr |rrr uno b|, bnr br|urqt rnbrrrbrn,
[nc rfrrtrn, u||r r unc <dnr, vrtnr n crn Kct u trrtrnl
Mrndrn, cr mbnrn, au atano unc frn Katarrtfrrfrgrn Or-
nnn u irrn, mbrrnc nun brr Tr:tr grrrf unc cat<urtrra[frn
ibnrn rrr|df nrrcrn ||| l Crnn |rtrn vncra |nc r cq cr|r rcrn,
mf crnrnrt crm Orrnmrn|drn r|unrn , crn cruf|drn Urn|qrnrcn
|rnrr rf at|rnh, bn ,,unart" u maqrn.
eutfde lutebe
molftlieb unb Mirden.
m tr[rn Ormt, m aqrtr|n, m ,,<nnrrrn", rn dutcrud,
crr m <drnratrn cr r|ttrrtt tr|ncrr |rtrnc nurcr, |abr
nr cat arfrm|r Zr|ncrrr m crut|qrn |uf, cat |rntn rrr unfrr-
|trcrf rcnancrrrn V|trrn, cat bntr[t u orn qrn |d[rr|qtn
ruunrn. dut crm |ut |nc cr a|trn V|ttmrqrn rnaq|rn, cr
Trut|qr |rt abrtau|rncrn rrb|rn an nfrratrncrn n crr <nn-
utr. ranr rrb|t au crm rbnub|, crr an crn Katr|[rn rrdt ,
rn ,,<qnrrnttqrn", ,,qn|r| unc Orrtr|", rn ,,Crnrtthrn" unc
,Jttqrn", rn crn ,,<trrnta|rrn" unc ,,an m O|d". nb|r
|nc rt, cr n mmrr nrurn Ormncrrn jr nath crr <tammrrt rn
cruf|thrn }unrn rn Or||rdt u Or|th|rthf rfr arn nurcrn citrd
crfau|rncr. vn <rrn, ca| or Ortrcrr Ormm |r u Zrgnn cr
rrranrnrn abrbuncrrtt crm <frucr| crr Jrr|utn rnfr||tn, |r
rnc| q au a||rn crut|qrn Oaurn r|ammr|f unc nrcrrr|thrrtrn abrnl
d|t |trr }rqrn crut|qtr Ormtart mutrn un morrnr Urn|qrn cir
a|trn Urqrn rrqt mrrtrc an. Cq nur orm, crr rrnrn Z|utrt ,
tennrn |r nq rtna trcrufrn. Trr fann rrrrbrn, ca| |r urdrr[rn
n crn a|trn rrman|qrn Ott|autrn. Crr anorrr, crm oat Z|ut r-
trtt curq unrc|r U|qun, rbt rrncnt|t crm rrntrr. vr
tann r ntf [a||rn unc anmutrn fann bn nqtt, nr| cat Oirmf bm
21
[t|t. Wtnn tutr Or|rrtt, ]r[r||rrn an crut|qrn nrrr|ttrn n-
!qr|nc cr Urnun rrrtrrtrn, man fnnr nr mrbr cr ucrnt|tgrn

rut|qrn rn ctn rrnrn Ctut|qrn untrr|qrcrn, rn Uttr| cau


aut cr, nr cr a|frn Urqrn au[ crn Utn|qrn nrfrn. }um 5|nrn
trnt r nur cr <atrn n crr rrnrn <rr|r. |t|rc unc Vo|fmrqrn
|nc ]rtrn, nt nrt cat Z|ut nq rrn rt|rtrn n crn Xrn|qrn
crut|drn anctt. x|ft|rc unc V|fmrqrn |uc | a|f, ca[ an crrrn
Dur||r frnrr mrr nro|rn nrb. <r |nc tn, nr crut|qr Z|ut
tn . <rnt Dur||r nr Cu nr rrrnctn.
lidter unb tngr.
n|q crn Drqrn rt crm ,,9brIuntn|rc" rranrn.

bat rc nn orut|qrrrrut uuc Kra[t, crut|qrm <rn[o| uncqr|crn-


mut, crm rr unc ca ctr rrtrorncr <nrr rnr rr|n|tr tr
tr|rrn, rtna tnr nur[t at. nc nrnn Ou [ra:

xn
nanntn r fmmt ! 5ann Cr nur rontnrttt nrrcrn: !|u orut|trm
Or||f. r n [trrrr jrt nurcrn amrn [rra|frn nn nrlnrn.
Crr |frrn rnrr vffrart, cr [arnumntrnr Ora|t cr <f.Oo||rr
Unq, crn crr unr Cqtrr Vftr on qr[[r| crm Crut|dirn cr
19. aruncrrt nrcrr nar rtroqt at. n |trrrr [ W|[rom
oon v|qrntaq, crm Jqarc W onrr m ,,Tannu|rr" rn unnrrn
|tr Crnfmo| r|rt at, unc Wa|trr non crr Gt|nrcr. ar-
uncrrtr nrrctn trr[ra|t nn crr urcrut|qrn Ora|t Uartn ufrr,
cr||rn tnaqt|rc ,,Vm }mmt| q ca |mm' q rr" | rrqt
rn G|fe|rc nurcr unc cr||rn ,,tn {tr urg" trra|| non [rmmrn
Orufqrn r|ungtn nrc, ct rnt|qI||rn |nc auuborrrn n r unc
rrur. qt yu trrnnrn nn m crr Urrr }ant aq rn
9rntrr, ,,qu-moqrr unc ]ort cau". Vr a||rm u |rnrm Or-
cqtnt |qu[ Jqarc anrr cat trr|qr |rnrr W rrfr: ,,Ct Urrr-
|nrr". vnr rna|tr ]q| crut|qrr Cqtrr |nc rrancrn, crrrn
rrfr [rt|rtrn. \rr |nc nur ||qr rrnryubrtrn, cr rutr nd
m Ge|fr fo |rtrnc |nc a|r ur }tt brrd qa[[rn. Unnrr, crrtn
<r |rqnrt|q rnrcrn [nc, nr| |r au crn tr[hrn Orncrn
cr V|ftum r|q[t butrn. Unnrr, cr nqt r[rr|qt rtrtrr
Zr| |rrr Ot|r|||qo[t|qtbt, rtr onctmann[qo[t rt|rtrn |nc,
|ncrrn ||qr, ct n rrr Or|r r| rrr[[rn atrn nm anrn
crut|qrn V|f, crrrn omr vnon r[uncrn n ]a|a unc )ttr,
ctrrn Wrrfr an cr )rrrn rr[rn crm rqrn unc ctm !|rmrn an crr
9rcrrun cr Urr

rrt unc an crn rnrn cr qr|rr.


Cat 17. abrbuncrrt umm rt|rtrn. 3 r[ nar cr t cr
rr|jb rrn5rrrt,ncrm|rb crut|qr Urn|drn nrrt|trn m trrfr
oarum, nr crr d||rnr, nr otr a||rnt Ott, nr !U|natrr u rr-
trrn |r.Gtrb|rncrtr crut|drUrn|qrn, mt crnrn manDt|rcrm[ncrn
fnntr um brrr Vrrt|rncun n||tn1 nc cq nrnr| rrqrr |t a| cr
22
orm|t|tn tuftn, otntn otr _uot ot <tt|t t|tn of, ot nqt
mtr |outtn a| ot trn|qItt rtt ouqt, bt nqf mtr tm-
[nbtn o| r uno \t, |offtt ttn uno tertnbtn [untr. <e
r| or ot 9et ]tntr jtf, oa[ auq rt qftr Itnt \t mtr
[onbtn, au otr [t ot |u[f m otut|qtn Utn|qtn tftn ttrtrdtn
|enntn. <e |nb rt Cqfuntn uno Ot|nt n tt|qrnIftn rt|tn
ntn tt|tttn, |no nqt nt ot otr anotrtn ttr ot ntftn ott
onytn Ge|Ifumt toruntn.
r bo 18. orunotrf ntotr [rudftur tnrotn, uno ynor
n tatr untturtn ||t uno n tntr Ore|t, ot uuq ot ttotn

t|tjtnu|ftn Ottt uno q||tr ttertn uf. ntn Itntr


otr cft rtn mtr tnoq|tn tt|tn. n ntn of |id ot otuf|qt
<ttk yu tntr et ou[t|muntn, ot tint trtrm|qt 9oqnt|f
u| tratyuyttn tr|uqtn |onn, ot |t ottr ntmo|t ttrra|tn
nr|. d||tnt, oo| Darfn uttr uno on oq, oo| Oetft uno
||tr, bo <ttuun oq unc tttcrtn, Deyarf uno Wontr,
|a Juttn uno Jtmtronof, Orntno|o uno Crtr otuf|qr 9omtn
frctn, ytut on tntr Tt[t otr otuf|qtn <tt|t, otr nur ot qet
rtt qo[[tnt n Cqfun, Du|| uno Do|trt tnf|rtdtn Ionn. Ct
[io co otuf|qt amtn, ot rtn W tg um otn crbta|I ontfrtftn uno
re||tnotf attn. t ytutn tt ctn anctrtn en otr t|t btuf|qtr <tt|t,
rn otr et otuf|qtr 5un. r ot Tt[t Ctnt W t|tnt yruf, nt
q Oq ]tnt fratn Ienntn. Wtm |t nrft tttn, tert yu otn Cnt-
orttftn, yu otntn, btntn [rtmott |ut oot tgtnt tfrtf ot. Ctnn
rtubt am Jtntn Ionn nur otr Jtnt tm[nbtn, otm M|q|n oo
Trtt, bo Cum[t uno <qn|t nt|tntmtn. Cot|nt| uno d|tnr|t
|no ttunotn n oot [r|qt Crortq, ot ||ort u[t ott [tttrt

tr |t n 9tbtrun rtr[|nyf, nro |t mf a||tr 5un uno er[o|t
nf |e yur nt|mfun trntn, nt ot 9ofur bo [trf trnt, eut oo|
|t |q |qtnmr oorum Immtrf. mmtr nro otr <qoqtt|Im |um-
[tm, mertm xotn tnf|rntn. Ct rt||t [f m IIortn aq
rn qnt||t yu dnt||t, otr Kar[tn n|f |d n btn uno ott
Udtn Ttqt. [|anytn uno trt [|tn |q ne| uno tottn n
|tr rtr drf tm|tn mttun. <||ft co ttm Dtn|qtn onotrt [tn'
Dtr Dtn|q ttrtftf ][|anyt uno Otftr n attrntm qmuf bt
ttnt <tt|t, nt| tr |t nqf ,,ttrt[tn" Ionn. v tt neq tuft
Se|Itr, ot n rrr nafurnatn Jtntt oo nq [ tr[|tn fenntn oa|
|t t n||tn uno borum [r|om borau[ aqftn.
,,ltutfdt @elertt.
'
'
Ctr otrtoorotft }r|t||er otr otut|qtn ntr|ff n|I oorn ndft
n||tn. tn D|qt|uf t n ou[ ,,ctrmtnto||r|et". tr
frttf ,,]|rmna||t" uno ,,ana|f|qt ]|d|t'', ,,<tuo|oaI',
uno nt bt|t f||tn Cnt a||t t|tn. no tr otr |qtr untrmt|dtn
23
Or|rr|amfrt frnrr cr|rr runmo|f|urn au[ cr rn[aqrn OrNn|tn
nr rnr dc|[ t|rr rfmmrn. Wrr cr|rt Jt|r| |un [n|rn
n||, crr trrrur |q can, ca| rtna 7 5 }rrnt crr brut|drn Or-
|rbrtrn ucrnt|tr U|d|nr |nc. nrn a||rn [r|t crr 5mo crt
x:ranc:, crr m rrnrn |utr |rt. arum rrn |r rrr unc c|| r
||:n t|rtt |rrrr brrr [r a||r nr, cr |q nidf ,,trr:[rn
Ia||rn, cr man ,,rr||tn mu|.

[ rraun|d, n nr nttrm m[an r crr O:rnmrn| rrr-


ancrn t, |t n crn r| crr bbrn du|rn u |rrn. C:r nrf|dr
cruf|qr Or|rbrtr m |drr |qu| rrrrtrn. nc r rn
}rdrn [r cr vntartun crr rbrma| [rrncrn dtbtrn cr cru||drn
x|f:t, ca| |r crr vrtrrun crr nnrr|ttrn | nrn crran rnt-
rrn|rtrn. rr |d nuncrrt trr crn Uanr| an mcrrnrm ctutq:n
<tr[tfum unc aunt trr c: q[|ut c:r dunc|trratur, c:r crnft
an cr tu|r, curd cr cr tbr[fr||rr ranrn, unc an cr :brrr,
c: :r ca rf:. :un rr ndf |dn u au|: an orn man mt
uc:n rnnf nurc:, | rfr rr brr r: rbrrn, |rrnfr rr mf r:n
O:oant:n crnfru, |rn an[n|trr, t|ufm|rr crr|ruth muror
rrdt n crr dn, rr tnnr curt vamrn [a||:n, mrcr um |:ntn
Offr rrr||t, n:nn rr c:m rrrr nqt rn:nc [|r. <:n

cr:-
|rudi art unc |d|r|ht nom :r a| tarr Unr ca 5orn|o1 na
bm co a| ||rn|do[t rtf:n nurcr. < nurc: au crutidrm :ifuni
rn: uncruf|dr O:|rbr|omfr, cr u rnrr d[frrtu|fur [rfr, unfrr c:r
o||: c:uf|drn 5unn:rf: rr df nurcrn unc c: cruf[: rr|r :n
orbunctrt |an [a bnr r|unc: abrun t|:t. Cr nr o||:m [
crr }nf:rrunc [r ca <frrtrn crut|trn, r:n rtrn. Crr ucr
at mf :rt|[[rncrr }r||drrbrt cr cruf|trn bbrn <du|rn rrtrrt
unc n b:r au |rnr Crat:n|aaf n ct try:n unrr, n||rnt-
ourrr Urn|drn r|rt. nc ct|r nrcrr nrn bnaut unc |rrfrn
c: 5n|rr n Uftr|- unc V|t|tu|tn, t:rrcrfrn c: vrmot|:n:n n
brn dmfutrn unc ||rn t:r oat c:uf[: V|t rn dr|ffum aur,
cat |rb |an|am a| rnc:t O[t n cr <:r|: ua|, rr |dtr un|
rrt:, crt tt|dndffr unc tr|n[ttr, t cbrr unc ttr nrrfrbrf,
ca Jrtf rrtrn nar, unc |an|am caa c:ut|q: V|t oabn|rthtr, tr
u|trrn Jrtfum atnobm unc rr|d|a[[fr, t r rr[ urb:, nbrrnc
cr rrr crut|drn |utrt au[ crm <d|odt[r|c rrt|ufrtrn unc or
aarc: ct r||r| n crr }rimaf crdf:n, um r|rn Vrrrat m
:mtrr 1918.
\1igfcitgebcnfcn.
n|rrr Vr[arrn tratfrn cr rcrnt|qr Vrrtncun oon Uann unc
rt ur rt[|anun ctr O:|q|rdtrr mt crr cntrf n _u[ammrn-
n. r nanntrn |r vr. frt l a r|t cat Wat trcrutrt caa

rf : rn ! n' dn[an unc n' cnor r|t'. Vn Ott u Oft


||| r trcrutrn. Ca brt rt au[, cat rrancrm|r rrr[rn. C
24
tr[ot[ Cu nqt.
_
at |ann Cu nur [|tn. Cu | t. Ctnt gtr
monqtn Ger[ortn u|ttn t, t Orut |trtt : Gem tnitn t|tn.
- Ctr uot, otr nur oa t|tt ftnnt, ooe tn|rt |tuntt, nt|
trt ndt |trt[tn |ann, ot b[r |tn
_
trnona, |tn Ot[|. n-
|tttoon|tn, nt nr|t[|tn, [no tntm|qt dntIttntt. ,,Ztnt|r
mir, oa[ t Oett |t l'' ,,q |oubt nqt an Ctnt n|tt l" d
ti t, otr Otrnmtnq ut Cr au|tr Or ttrodt. r at Cir ot
Dut||tn rtrqtttt, ot au Otntm nntrtu [|t|tn. Gtr|uqt yu iir
au |emmtn. e|t mr l
}o Cu qen tinma| ooran tooqt, nt tt Cu Cq n Ctntm
tttn urdtrnntrn |ann! Cu nt|t, Cu ti an otm uno otm a
ttertn. Wtt t nur, nt| man t Cr t|at at. du Cr |t||tr
tit Cu t nrbt. Cu |t||[ trnntr Cd rit||trbt an otn re|tn
rano m }tr| ott _artt |e uno |e,an oa |tnbanun|d oama|t,
a| Cu mit Ctintr Uutttr a| ||tnt Kno unttrnt ar. gnt |
|rt urt nar Cu a|t. Ct |no Ctnt |tttn rnntruntn. tttr
tt' nirbt. Ktin Utnq trnntrt |d an |tnt Ot|urt uno ar oeq co .
r |ttn t un otn on K|tntn. <it |inc oa, |t )a|tn }ungtr uno
ur, |t |rtutn |i d, |t |arbtn uno ntntn. duq rt:bt |t|||tnut |ino
|t qen uno r:ctn manqtt ort [r |q. no oerp [ |tintr m tonot,
|d |tintr trtn ertt, |tntr trtn Trntn yu trnntrn. no nor ocr
|a uno |t|tt yur rtuot |tntr |ttrn. e |emm Cu tr ! e |[
u rertr tnt|tn! rtnoe n otr |tit. Ktn tn|rb nro |t oa
Xt|t| ||tn. Ca nrbt yu |trti|tn. Ca Oett. no otr h untt-
rt||rb. 5|tr tr . no tn nt u. v |t oa tnt any mtr|-
rot, ttimnre||t Jtotnart. <e rtdt otutq. Ca unooert n
|tutqtn anotn |an man |t ertn. tnn tntr ren tntm |r qt uno
i|| ren m |atn, oo| tr t en }au au, ren Kinott on |t||:r
tu|t a|t, |ut tr ne| : ,,Ctr nar rer|rttr n otr o| |tntr
|ttrn." Cin titnartt ert, oa tntn tt[tn <nn|rt. d| ne||tt t
|atn, otr Utnq |t [rt n otr ap| |tntr |ttrn. Tann mu rr oed
rer otr a| ouq rpen rtncne tt|tn |tn. Cu |onn Cd an
rdt trinntrn \US Ctntm trtn t|tn|ar uno oed nor Cu oa.
tint <tt|t |orbtt uno ntintt. c nar |it rertr, o| |t ot o|
|tr |ttrn nerb nrbt ttre[[tn attt ! n otr Cn|tit. t ot |rt
rt t|tn un|trt[|d an[nt, |e ert tt au[. r oit du[ertn, n
ec tnannt nrc, at ot Krqt a||trono Ger|truntn ttre[[tn. tnn
|t nen otr vn|tt |rqt, rem ttn t|tn, |e tut |t oa |e, oa otr
U|u|it mit |i :h yu Jott tt, na narb |tntm eot |tin mro. r
i|n |ant ca ,,cni" |t im |t|| un, |t |tintr rnntrun, [rbttn
tt |tntin intrtt n t|tn, tt |tntr Ot|urt. Jur |t|ttn ro tr
Mrau| ntnt|tn, oo| oa tn Trud|u |t, oa ot ni|tt our
|tntn 5n|an a|t. n rtrbnnre||tr t|t |emmtn ot orm|t|tn
Mtndtn au[ otn Otoon|tn, oa| t ntn naq otm eot |t||tr t:n
|nntt ou rtnotntm Oruno. r tn|tte |ttn |t n ot }u|un[|
25
no e||tn ndf n||tn, oo| tt tttn|e n otr Gtro
q
tntf |tf. n otr
juIu|f |udtn |t oo mmt|rtd o| t|nun oo|r, oo| |t rtno-
nt|q: Gr|qr[ftn frtu|q tr[||tn. Conn e||tn |t tnyuttn n otn
rtn rtotn.

Gtrnnre|| ot|tr rr|outt. n|trt d|frotrn, ot Otr-
montn |rouqftn |d Itntr frtr|rtn [e|[nun nyutttn. <t nu|ftn
um otn ttn 5am|. rtr Cront uno oturrtrtunotntf nor tt
Ct|trtrno|qItf, oo tbtn ndf onotrt nor o| 5tmtn, ad|tn,
rqfttratn, t|Itn. ntn nor oo Otn|tf, nt t neq tuft
Otn|tf otn Ntn|qtn, ot n otr <qe||t nuryt|n, ctrtn drttf n
unmtft|tortm ju|ummtnn [tf mf otn afurtno|ttn. Corum [
rt 5ro|f nq |tbtno. Ot fgtn Ottr otr 9ofur ottn |t oaer
ttorf, oo| |t otm n|nn otr nftrnofno|t tr|t|tn, oo[ |t |d
n otn 9ttn ot Ottnmtn|qtn ntrrdttn. 5tmtn, or|tn, rqft
trogtn, Wt|Itn, t t anotrtt a| tttn, no tt onctrt cda
5am|! Cit d|ftn nuftn um bt tnt tttn, um ot|tn tntn
"
o
9
[

orum nor ntn t|Itf, oo| [t tnyttn Iennftn n Wa|o||, t


Itftf nn otn [t|ctnmcqtn, ctn Wo||rtn. t [|ttn rt Wunotn
uno ntrtnotn |t, oomf |t ntrt|tn yur 9oqf. no ntu trIf
frtftn |t anotrnfo on yu ntutm , tntm am|. Cot irt t|-
ftf. no ct |tdt tt, ot ctr t|ano trtof : Ctnn I|or uno
unyntotuf |ouftn |tnt rft : O mmt|rtq nntno in uql
o||e nqf yuIn|f, nrf ytf|q ttrtnyf, tt ntno n Cuq,
o||e tn nt r . Cn nt r uno nntnc n cuq o||tront
oud oit [e||t. r [t|t otf ot nf|qtoun yn|qtn ttotn. Wtr
[d ttuf otn 9ofurt|ttn, otm eff|qtn ||tn, otr of |qen br|
cr onotrtn orout. 9df n otr juIun|f |tf oor tt tttn,
|enotrn t nrf en nItf yu ngItf; en' dn|on uno en'
Cnot.
+ .
n|tf l Cu |outu nqf ooran. Cu ll |t nt t|ttn. r n||
|t Cr yttn. r ttn ou| tntm trt, n I|ortr <emmtrnaqf.
ttr Cr |t Cu otn [mmt| ttr|f mf ftrtn. Cu nmm tn
trn|ot uno tnfotd ntut. mmtr mtr ntrbtn t, |t rItr cot O|a1
nrb, mf otm Cu Otn dugt ttna||nt. mmtr totr Iemmtn uftr
otn tttn tnfotdftn ntut yum Ger|dtn. U Ionn oo|erf|ttn. lu
Ionn nen <ftrnnorfr yu ftrnmartt nnotrn. Ou |t b trnIat
ou otr ono unc ttrauq tn trnrr unc |qrout |q|t||q am
t|t||e. mmrr ntotr nr Cu ntut ftrnt tnfotdtn. no rtnononn
nro Cr tnt G||nt[t au Ctntr 5notf n Gtodfn |mmtn:
26
,,t|f Cu, tnt| <ftrn|tn ttn
4
dn otm r|tn [mmt|yt|f !
Oeff, otr trr, af |t ty|tf,
Co[ m ouq nqf tnt [t|tf,
dn otr onytn r|tn jo|,
dn otr onytn re|tn jo| l"
nc mt cr|rn Grr|rn, nr u crm [|rfrn, c|qcrut|drn Or
|rbrfrn cr routun nm Muncr nrmrn; rr obr runc 35 U||arcrn
frrnr r|qt mrr utrcrn t Ioum |rn. nr |r|trnr nmojun
lr|r rutun, crnn crr Ot|rbrtr nr| |rr uf, ca| ouq <trrnr
|mmrn unc rrn, rtrrn nrrcrn unc nrrrrn. Ornn aut crf n crr
vnIrt rrr|qt rnr rtrn, brrr|dt rnrr 5am[.
ftben if jmvf.
rtrn r|t Im|rn. qt rrtrn. n rnrr Kam[ n|qrn qt
unc TunIr|, n|drn Out unc |r, n|qrn rmr unc 5|tr, cat
rtrn. dtt nrc, nqtt Ionn |rn nr 5om[. Ct m r|frnraum
nnrn ou[rnancrrra||rn, caj <trrn|qnurn ||ttrrn, et m rtrr
Crnrr ru cr |utIrrrqrn unr|uncr 5rmr nrrnqtrn n||rn, |
la yortr <aatIrn |q trmt |rn Or|rn auturrdrnunc cr <r||r
rrfr|t, b ca "drn cr )||r or rt rr dt, um an rt u
jr|anrn, rt 5am[. 5om[ rt, n r |d rrt, n rur nrc.
rr Ur|r| n crr )anc crt |cbaurrt rrrt crn <trn, au orm rr
lrn TrnIma| t|crt. Co unr !attrn crr uqr |rrnt cr braunr
du||r, ct ca jartr trtrt |r [||t ot, comt cat Z|aff |iq
tnt|a|trn fann.|trtrt, comtunrt |q t|crnfann. vmrroncr!,
rrr 5am[ l nc Ou |r|t, t Tu nqt n |qrrrm, ou [qnrrrm
am[ grtrrn. Wrr n|| Irunrn, co| r m[ , nrnn cr Uuttrr
tnrm 5ncr cot rtrn |qrnIt" nc uqf rcrr trm, crn Tu
luh, 5am[! Crnr unr rf u[f rn unc |t |r

ou, Crnrnt
rrr nfnrncr arun u rtrn. ,,Wr ||| ca om[ |rn"''
fr|I Cq n ru gmmrr, n ca rn <nntnrob| [||t. !|tmr tr[ oqt
lanrtrn. Ou nr |rrn, nr cr <tutqrn curqrnanbrrnrtr|n. <
jr|rt co tr |rcrm Crnrr !|trmr, cuq nrnn rr nqf nn orr
nnr tr|qrcrn . mmrr uryr|n cr <tutqrn unc mf nrn cr
||rnrn rttnr|rn: o||rn, oItrrrn, UIrtrn, crr nr |r r|rn,
lurqrnoncrr unc rnrn um r rtrn nr Cu, nr n crr |cnt ca6
Xouttrr, m Wo||rr crr |q, n crr rmrtrt crr Mrn|q, m 5rrt
lr G|frr. m I|rnrn unc m r|trn, trra|| rrr|qt 5am[ unc
rur ca, n 5am[ brrr|qt, rtrn. Crm nrq Cu nr ou, ctnn rr
if rn nr Cu. Tc ff nur an|r|, n tt du[rrn, rr|mrr
rcrran[anrn. nc rrcr nur n orr Zru cr||rn, crr or|rn rnrn,
ldftarrn unc un|qftorrn 5am[ trat. Wrr nr|, oo| ouq rcr
rrfr Grrrnun au am| rtrrn mrc, ctr trt ca mmr|rrq
n |d. nc nn crr )||r nrc nrrrrf crr, crr nbnt crm rnrnKom[
curdrn u Innrn. Crnn mmrr nn nrurm nrc rr nrnr|rn in
r|rn 5am[. 5om[ ca o||r m Orrn|a u <fr

t. Trm 5am[
rq Tu nr, n| crm <trrf. Ornn <trrt cat Orgrnfr| nn
8am[. Kam[ n|| rurt rbrrn, n|| Trtnnun nm !||trn ur Vrr-
tnun mt 9rurm. <trrt n|| nqt rrrnun. <trrt n|| nur
27
Trtnnun, niU xtrni dtun. Cpnt Aom[ tt t |tnt rtdttGtrtngun
Ud) ot innht Gtrtnun en Utnlqtn, or vt, nro ou otm
rtqttn uno |dentn Kum[ otr Otlq|tqttr ttcrtn. dt oat mnothr
ot oa mit trtt u tun. Uit |q |t|t at otr Ntnd u |m[tn,
otr tint vt tintt uno mit |tntm ]ortntr. Ctr dutorud: ,,|it o|tn
|q utnanotr ourrbt|m[t" |ridt oaen. Ut |ir|) |t|t ct otr
Utn:b u |m[tn, otr tint rtqtt vt tnttn i||, mit otm |d au[
oit niftt tridttt otnn tr mu| o||trano cn |iq ottun uno onotrtt
oayu, oomit tnt rtrtt Gtrtiniun yuanot |mt, tnt Gtrtnun [r
ot gtit uno ot Coutr. no mt otm]ortntr mu| tr |m[tn, oami|
otr ourh oa riqtigt ot|tt, na ot xtrtniun ertn, uno nyutun
|ennt, na |it |ttr tnot. e mu| ou |tn, nt ntnn otr Ortntr tin
Jt au[|re[t, tntn i|o|n trtot|t. duq tr moqt ntn |dmry-
a[ttn <dntt uno trtnott oann ttot, Jti uno d[ on [t. nc
jt nntr ot Gtrtnigun, jt tt||tr ot }e|ytr, ote lqentr oit rdtt,
ot otm trm|ttn aum tnt|rit|tn.
Mrrman[r vr.
du |c|dtr Otoanftnnt|t oit Gcrt||un ttertn, ot ot :r-
muntn en irtr vt atttn, ou otrtn Jtina|tun intn oit Kra[|
nud ur Zttrrrun otr G||tr o||tr notr, oit ni rbt anot|ttn nir
|it. Cit |tidt Otoanftnnt|t nor tt, nit ot, au otr Criu |trtt
ttr ot vt : no btnn Oett u|amitnt[t at, |e|| otr Utnq nidt
lqtiotn. n oit|t Otoon|tnnt|t nor ourp oa Gtr|tni ttld|c||tn er
Uonn u Wtit, cn t| u Uann. Co nar ftin trtit ynildtn ttiotn,
ntr otr trte||trt en ntn, ntr ot|t drttit rtrrirbttn or[t uno jtnt
nidt. <t nu|ttn ncrh cntinanotr o| ttna t|cno:rtm, |t orbttttn
rtr Citnor| uno tannttn irt Gtrdtotntt. i:bt trorntt otr
Nann oit rau cn otr inttt, ndt rmtt |i d oa Wtit, nt| r
anotrt du[attn u[it|tn noq otm Jatlrh|u| otr Oettbtit. Ctm Uonnt
nar oa c cn ernttrtn tt[immt : vin Km[tr attt tr u |tin,
|eta|o r monntar, [r |tnt Vc|ft Juum, [r |tnt Otld|trbft vrt,
g|tdt|, t tr bnou[ert,notmtr ot [|udarn otn cotn ordtt,
c| tr yu Jutt |a| n otr Otmtnot eotr e| tr im ttrbnu rtt, otr
au[ttcttn ar. Wtitt et nor t cn jt er oit vntldtioun ttUt
yit |:in, e| |it Wt|toa t|ittt eotr et |it a| unt|oo nrot Nutttr
ttn, im }au|t t|itttn uno oit utno in jrbttn a|ttn. Ccd ir
otr ann immtr Km|tr naq ou|tn nor, |e oit rou imnitr, e|
t|toa cotr Tunt|oa, )ttrn t|tn Ge||ttumt, )ttrn ot to|tr
|utt, oarnntn oa ett|irbt ttimnit ntt, oarnntn oit <tt|:
|rbnnt. T nor Oetttt Ottet. dnotrt |it| oit 9otur nidt yu. Cur1
nt|t orunotrtt inourrh nar t |e otutdtr Zrourh. Jemi:ht <dr|t
[t||tr [aunttn ttr oit Jtintit otr itt:n, trfannttn |it o| ;utU:
otr ra[t. t|d unttutrt Uc:ht ot drhtun otr rau ourmtt ir
28
rrmon@rn V|frrn, trnr oira1 oa| or qr|iqr 5rqr orn Marrn
|u|t mit trrnam, mr |ir manqr aItr VrrI|unrn trrnmmrn lf,
|irtir[mxIItum nurr|trn. q rutr rt or Grrrrun orr Muftrr
im MittrIunft orr faf|i|drn 5rqr.
ur an Ian|am muror ca Or[| [r or arr du[atr crr {rau
rrr|rttrt, a| in |frrrn trIiqrn <taatrnrt|orn nrrr||rn mar, oa|
|ir rau auq im rrmani|trn VIftaaf rinr ||ri|rnor <tttr, rnr
anjrrurr mittir du[atr urr[||rn ratt battr.
,bifce rugbilber.
Ca cr jci|qr Orrnra||r aI|rn Oruno attr u nrrtrn, oa| mon
irrn ||dunrn uno Trt|rn ari|drn Orrutr cIIu[r au[
li: <ur tam, trmtr |ir |id auq mt tr|ncrrrr Urirr|da[t oir
ur||rn u rr[rn. <o muror r mt orr jrit |r|trrnc|iqr,
|ard) cir i||rn|da[t tr|rtr dn|iqf, ca| orr Uurirnfu|t rrmud|rn |ri
cu rr|ii|rn Ortrutrn or a|trn gptrn. Orrn oir vrtrnntni, ca[
n crr[rrn cr i|t |dn r tau|rncrn nn arrn rin bdrntmidr|fr
uIfur|t |rnrn <i ratt attr, oatrn tt nqt rinumrncrn. Ta|
lr|rt [artir VIf |rinrn ]uronn n orn ]pramicrn Ortrr tautr,
lir crn rufirn au[admonn nd) n raunrn |rrn, ba| |rt [rnrrnr
inr au orm rn|ano rarn, oir nn rinrr unrrrtrn innrrrn
xcun rrr cr|da[[rr rurn, cir|r Tat|aqrn tarrn frinr Or[arrn
r orn ucrn n |it. }aut|aqr [r n mar, bU oir nrt mru-
|rujnrncr rrr ri o| crm jci|drn V|Ifum rnt|runrn car-
r:||f nuror. }auf|adr mar, oa| or Vr[arrn cr orut|drn VIIr
ir |rinrn rirnrn durn aItn|or r|rn tIirtrn, oir nr rrr
Urirtatrn in orn cruf|qrn rmIorrn dtrn, crr ao t|arn, U/rt
|
^
|[rn uno au[ crr rrnaut irr Tar rrommrrtrn. Cir|rr rim-
tdi|rr rtru am cruf|drn VeIt i n rinrm rraun|drn Oracr
:j|dt. Or|dt nr aI|rm oarum, mri|rr |dnr nit|rn aruncrrfrn
rn|rfr. }rutr mi||rn mir nur, ca| r ctn <rnbtetrn nor o||rm ur|
|r O!r|rn m 8. arbuncrrt rIunrn , | ut mir oa anr rr-
rani|r <rri[ttum u rrrrn, mir rr |r|th mit rinrr tr|ir||o|rn
Urnc|idtrif cir !rtrncirn Trrr rrmani|drn, r a||rm nrcrr-
|
|
|i|rrn |utr unc Orirutr aurttrtr. Uit rurr unc <dmrrt
ti|jfr cir 5irdr au, ma an rrmuni|tr rifum rrinnrrtr. < r|an
es |rr jucrn-dri|iqrn Ormrin|da[t am|id im orut|qrn V|Ir crn
cutrn ourdu|rrn, oir n ir trrtratfr rrr atr rrin ndt mit
jrrmani|r-ari|drm r|rn u tun, |ir |r nir|mrr rtma an unrrrt
rrur. no n orr Tat mu|tr r auq [ |qrinrn, ca orn rrman|qrm
:|rn, rrmun|qrr OrrItun rnt|rrqrnorn rrrn r|u ancrrr
nyujr[||dt n

arrn, or oir rrur, mrnn nitt au[btrn, | od n|t


an|dc|q madrn. C mu|tr oir Orirr rrmirrrn, mrnn orm Irdrn
uncr cr rtr ur|drrtrn murorn: ,,q tin niqt rtmmrn rrorn
29
yu brntn, |notm b qntrt", unb cot anotrt : ,,< r tntr au|
bt Infr Zadt ||t, | tttt m auq ot rtdtt oor. 1 ot t|gt
qr[t n [rrmorr raqr r|qrrttu mar unc uotm otn atu n otr
5rdr rertnta|trn nurot 1 fnntt ot Gtrnct[qa[totr t|u- rrtn mt
trman|q-ar|qtm Orrut un|qnrr ntr|q!ttrt ntrotn. d| tno| q
utrrt rrf otr Ztt|ttr|run ct|t otm Otut|qtn n |tnrr ttntu
<raqr yun|q madtr, mrtn |qn urt|t }unt yu orn DutI|tu
orut|qrn rtum rtr|qttrt. }uotm mar t utrr nqt mhq, ot
n m ibtr|tttn <qr[trn au[ or vttrt brtt r|runt u r[tn.
E nurot br r|amtt tr| auq or Oruno|ar [r ot au otr Jt[r-
matn rrrtbrnct rttant|qr 5rqr. no or [|rnotn ar-
unorrfr |rtrn mt orn |rtt|tttn 5rrrn au[ orut|qtm otn oa[r,
ba[ cr ju|ammtnnr nqt au[tt||t nurorn.
rlterbmmerung.
vr n otr ntn }tt t fnrn r|qtrn t|untn; ot
Eq |rtr trut|am u |[trn. Vrr[tmf en orr antn |tnannttn n[
ttn ||tn|qa[f, orrtn rrr r a||tm jc|q-rrtaarortt n
rr|tttr[r||rtn martn, ttattn [d untr|qrdtnt Unntr oaran,
au[ ttntu rrn u orn Dut||tn ar|q-rrman|qtn ttumt ru-
|rn. no tt tn jtqrn [r ot }rrr|qa[t or ucrntum au[
fu|turr||rm Orttt, oa or <qr[ttn otr aarct, Or. 9oaro <q|I,
]au| Crurn, . Ef. Camttr|an, rrman Wrtb, ]au| 5q, rrorq
r||, rnrq |, r. r an n rtrn[r|t, an ut-
mann unc anctrtr mtr orm orut|qtn G|f |e ut nt unttfcnut t-
t|ttrn |no. du[ orr tntn <rtt mtrotn ot drtttrn ot|rr Unntr
nrrn brrr Or[r|q
j
tt [r ot c|qrn u|qunmanrtr trmu|t
atr|rbnt unc rtr[qnrgrn, au[ otr ancrrrn nrrotn |t n [au|rr Ot-
oanfrn||frt nqt |o orm V|tr yun|t tmaqt mt crt u ot[[tu
rrm ntmrnc mrr.
Ca[r ntrotn crn Crut|drn naq trrbmtrn VrtIctrn Circenses
,<r|r) rtttn. Wr au[ Kmmanc |no naq otr Jtc|utn ot
9rmtrr 1918 rrnt <rtrtuntn uno rttr|arn n otn r|rn
|ttrrn au crr cror r|q||tn. nc mr or ,,mrt n non m
rb|ar 1921 trfncrtrn, at ja aut crr Zr[r| tat|q|r rr|ttn.
Or|r rr tn||qt}rtun trtft cama| oa Vronctn|rn otr|qn
m art 1919 n Trut|q|anc utr[[rnt|iqtrn Vtrbano|untttrqtt ot
1. }nrnfcurr||r n a|r| m arr 1897. Or|t martn otr ru||
[qrn cr[|qtn Jrrrun brfannt rnrcrn. Vn r nurn |t n
nrnrn vrm|arrn cn rr|qrornt Jrrrunrn unc n||rn|da[t|dr u
a|trn, oaruntrr an oa rt|qr Uu|rum r|anot, ocn m tn <td,
oaa mt crm ncnrr rmr| em 10. 8. 1906 rr|rrn , au-
yutmt|t |rnrn r n ot ,,mtt'' [ano. vt |qrnt frn otmttr
Otoanft u |ru, ntnn mon ot ttia||qt vrmroun otr arrn[am|t
30
rno bt dtd|oqfun nen N||enrn Du||tn ourq ot |o|qtn e|qt-
m|tnmodfpottr o| oqtoff ot|tr t0[t| n rn|qtnt|t an|tf [r
|t nerttutnot Wornun otr or|qtn Jtrrun,[rt uoq otm uq
9)tr ot d|ftn tomtnfr. Cntu tt|qtotntn db||of|q ot|tr |o|tu
|ono|unnt|t of et foof Unqtn ur tf rtr Jtttrr|qo[f u
|tr vrmeroun btr Ot|t|n nen orr u|rgt|t|||qo[t tr|ttt. ,,m otm
e||t ot noprtn gu|ommtnnt tno|f u ntrtttn uno un ner
ntotdung yu |qtn, |tnftu nr t ou|tr|tm ourq oI|trno xtr
nuntn, <t|t, totn|qo[ftn uno [[tnf|qt qu|tr ot." d||e [
3U |t|tn n otm Vtrpono|untttr qf otr 13. un |tnt ycn|dtn
nrt||t. Uo ot t|frt||t ueq |e e[t ot|t du[ytdnuntn n oo
Xtq otr att| ntrnt|tn eotr |t o| ||:uu ttytqntn, tnt tf
[t[, oo| ouq n Ctufdkno yumnot |tf otm Krttttnu 1914 uoq
rtn Verqr[|tn tonot|f nurot. t l|f oeq Oettt n |tntm
,ormorfft|t neu ]|unotrtnt|trn" otn 5ony|tr [omonn |tntn
3en dpotntrut ner otn uotn norntn!
,,no ot|tt q|out xe|f |tt tntn t nur e[[tu:
<e |on' otronun tf, |e |ong of'nrft yu e[|tn.
v urf orum ntttm otn [oh t|e[dftn rono,
no tp' nr't un ntr|tn, |e [|ommt oa anyt ono."
<e t|ttf t mmtr oat o|ft ito. noouq oo otuf[qt xe||
|tntn ntr|edtnotn entn tr|ttn. at |d urflq |tnt Ut ou[
|t }u|ammtnnt yu |emmtn. tn t|tu nodyu|ou[tn nor nt|
antntmtr uno unftru|f|omtr. eu otn |tn ornuntn tt-
|erftr Unntr yu |au|qtn!
,,a ot t|f mertn trnf, et |t un <ortn trnf,
rtuo' ebtr to,
5emm' na oo |emmtn mo, Cenntn|qtn, Wtfftrq|o,
}tuft tuf1"
e t|f tt n otm a|ttn, |trf|nntnfuotuftnhto. dttr udf uur or
[umtnotutno |ttft oanad, oa antGe|f ocqtt uur ou oat. tutt.
r Uertn |mmtrft t nqt, aud naqotm t ourq or Jtre|ufen
mno|tnerotnnar. arum t|tttn m o tu|ammrnnt t cu| bn
tuftnatr tertn.
mor 4000 \reu.
v af ftnt dnun oaren, oo| |tnt Ger|ortn ner tou|tnotn nen
artn |dn tn edtnfndt|ft <taof|tbtn uno tnt untno|q tt||trr
tr[o||un afftn o|t ot, ot tt |d 1919 [tt tt|tn f, uno n
|t t ou[ rtn <qu|ftru troftn h. outr uno rtr |t|tn Korttn:
|af uno ored a||ottno|q n oum[tn uuo trrudtrftn Oouttn.
Mt otr ou utn |t ot Korftn ou[otn d, m| ot O||tr nad t|u.
a[ otm gu|ommtnon otr 5orftn|t|t uno rtn Jtt|n bt o|ft Gtr
|a||un otr Otmtn|qotn rtr xer[ortn yurunot |ttn, ntn fm
mtrf oat ! }tuft ptut'1 Jqft mi||tn |t nen otr trmou[qtn O|t-
31
brrun n Ormrncrn, un|da[trn, Oour, V|frr|da[trn unc crm Jrq
rr rt nqt |rrrrd cartrr natucrnIrn, narum r rracr 13 arttu
|nb n rnrr artr unc na cr crr |crr u trcrutrn trn! Dtn
|rtrr <tattrucrr, ca tmu Tu au[ on mrrtmrcr }u|ammrnnt1
n rnrr 5nn unc brrm rrt m <|r| nrcr Tr ||q aud cr
<trun crr rau I|arrr m rrman|drn Trut|q|anc. Tu trauq[ T|q
ncrt nqt u trranrrnrn. }um r| nr|t Ou auq brutr nq, caj
br amt|qr r|[rrn tr crr Orturt, cr rtommr au[ crm ancr ,,nr|r
rau rnannt nrc. < r| |r |qn r urctnII drn }rtrn. 9ur nar
r drtrttrtrt cama|t nq nqt | tr|qrntt. rr Vrt|rtr tr ctr
}un|qa[t, crrtn brrr crr un nar, crr m }nrnrat trr|rt
murcr - rr nurcr tr-t[rt ur|rn|q, nqt r|rt nr n||tn ca6
au crn duratunrn crr drrrtrr - nar cr ruca. Crr amt
Tbrucr mu| brutr natr|q au[ crn rrq|qrn Trcra urdr[rt
mrrcrn. Vm Oau nurcrn trcr trau[|qtt n crr rq|a, au crr d
UttrIatrr cr rrbo|trn rrn rmaqt bat. <d|r[|q naltrtr an crr
<: crr G|trr|ta[t nrtrn crm rr cr [rrncr a|a crr r|rca,
cr trn|rau, cr tr trrtr[||rn n vr|trnun trtt. t |r|t
:runc|d, ca[ [r cr|r raqtrtrn dmtrr nur rrnr un[raurn n
rat tamrn, cr n bturm dn|rbrn ancrn. n rb|trtt brrr|rta
murcr mt urnt|rr rtr a|a Grrrbrn rrn cr Ottbrt rahnctt.
battrn nr n jrnrr nrt urd|rrncrn }rt tr un|rrrn xr[arrn
|qn rnr {raurran|atn, crr a| trmmtr du[atr cr arung
crt |utrt unc crr <ttr urrtannt nar.
qt m bn trat |r au[, nqt n crr Gc|trr|amm|un rrr
|r cat rt. rt r|rrr Uaqt nar br rrtrn, ca |r cat Cbr ctr
O:|d|rqttr-d|ttrn tt|a|. du[ crr Jutnr|ca Jut brtr crr :brrr.
urd cr |anrn arr crr crut|qrn Or[qqtr tt nrt n Dttr|a|ttr
b|rtrn ttr unc Zrauthtum n orr tbut rc|rr graurn. nc nqt mmrr
marrn r rrrn unc ublnnrn, cr crn r um <qrtrrbau[rn tt-
[qrrtrn mu[trn. Oar [t narrn r Jtaq[|rrnnrn jrnrr rrrbrtrn t-
|rba, cr |i d nqt crm vncrnrn [rrmcrr Ortrutr trurn ne||trn,
cr r ndt rrtrarn tnntrn, ca[ mit a|trm, rrnrcrm rauq gr-
trd)rn nurcr unc ct cartn mt a||rr ntrun ontm[trn unc [t
r: dnn|d|rt mt crm Tcr tt|rr|trn.
,,mrb br reuu.
'
'
}n untrrtrr[[|qrr r|r |q|crrt rrcrq <t||rr cat Vrr|tn
crr trcrn Ot|q|rqfrr, nr r curt artau|rncr um <rrn ct6
crut|qrn G|tr trancrn battr. Trr 9rcrran crut|trr drt unc <ttr,
brr crm vntruq nrh|qrr Orcantrnnr naq crr [ran||qrn Jr
|utn r[|t nar, |r| n m abrr 1795 |rnrr Crr ducrud rtrn
n |rnrm Orcqt : ,,rcr crr raurn, cat nrrn |rnrr runc||qrn,
rt||rn rcrutun tmmrn brrrr r|rt [r :
32
,,crrt bit rautnl |ir [|tqttn unbtttn
[mm|i|qt Je|tn ind r|[qr ttn,
g|tqftn btr tbt br|0dtnbtt Znb,
nb in btr royit yqttm lttr
rrn |t moq|am ba6 tt qtutr
qntr Ot||t mit ti|tr \onb.
0 aut ttr ortt <qran|rn
<qnt|f btd Nonnt ni|bt Kra|t ;
ntf trtibtn bit Otbon|tn
du| btm Nttr btr tbrn|qo[f.
Oitr rt|f tr n bt trnt,
9mmtr mrb |tn try ti||t ;
Jah|et burq tnt|ttnt ftrnt
ot tr |tintt raumtt |b.
btr mit youttr|q |t||t|nbtm |dt
n|tn bt routn btn Iqt|n yurdr 1
orntnb urd in btr Ottnmrt <ur.
n btr Nufftr bt|dtotnrr qtfr
Enb |t tb|ittrn mt |qcmo|ttr <ittt,
rtut Tqttr otr [remmtn afur.
.
tnb|q bttNonntt <frtbtn,
Ut trmo|mtnbtr Otm|f
Ott btr |bt burq bot tbtn,
Cnt Ja unb du|tnfo|t,
ot tr |qu[, trrf tr ntbtr,
mmtr ruf otrn|dt frtif,
mmtr, nt bo qout btr [btr
0a |||t unb |q trntuf.
dttr, u|rtbtn mf trtm Dumt,
rtqrn bt routn btt dutnt|dt lumt,
9rtn |t |er|am mt |tttnbtm |t|,
rttrn rtm ttunbtntn rftn,
Jtqtr o| tr n btt W||tnt Ztrftn
nb n otr Ciqtun untno|ttm 5rt.
<frtn unb he|, |q |t|t tngtnb,
tnnf btt Nonntt|o|ftZru,
qtry|q on tn \try |q |qmttnb,
9tf btr tbt Offtr|u,
Ktnntf nqt btn Au|q btr <tt|tn,
df nTrntn |tm|yt trn;
Ct|t btt tbtn6 5m|t |tn
rftr |tnrn orftn <nn.
3
33
dttr, nt |t|t bem jtr tr|qfftrf
qnt|| ot e||qt ar|t tryfttrt,
d||e ot [ltnct tt|t otr rau.
jrf|q tnf bm |or otr Qua|tn,
atf otr |tttnct u|tn, tt ra|tn
]tr|tno ct dutn bm mm||rtn Tau.
n otr Dnntr trr|rtttft
O|f ltrfr|t fr Jtqf
Df ctm <qntrf ttnt ctr <|tt
nc |tr ]tr|tr mro yum Kntqf.
ct tt|tbctn |q m Ormmt
Ot ttrctn n|c uno reb,
nc ctr cr raut <tmmt,
Wa|ftf, ne bt bart ||b.
dttr mf |an|f ttrrtotnctr fft
rtn ot rautn otn jtttr ctr fft,
e|qtn ot jntfruqf, ct fettnc tnf|I
trtn ot Kr|ft, ot |tno|q [d a|[tn,
<q n otr |tt|qtn erm yuum[a[|tn,
no trtntn, na tn |q [|tbf."
du| ot|t t|t |uqft otr otuf|dt Cqftr uno tbtr |tnt n ctr
|rany||qtn Jte|ufen rtrnrrftn unc tntarftftn V||tne||tn an ot
m rd[a| tt||ftn du|attn yu trnntrn. Ceq t ba|| nrt mtr
Ctt |o|dtn Ottnmtn|rhtn <rh|ntn |atn yu |t. Ott|tnotf |ob oar
otuf|qt Ve|| ndf mtr |tnt ttnt Wr||qItf. tr btft n |tntr jtt
uno otn [|tnctn abrytbnftn, oa otr Naftro|mu ttann |tnt trtu
<tt yu |ttrn, ntr fft n |ftrtn abrtn, a| um ot Dfft ot 19
crunctrft, a| dct| unc rtrfum ct tatnctn <qrttt ctr dr-
ttttr|qa|f n Ve|I ntn yu noq|tn obnun|et ttr|a, ntr fft
oa carau| taqftf, oa| otr anctrt ctr ttctn Cqftr|r[tn, ca| Oetft
|tn tttnntr|, otn au, an otm tr a| n|n uno a| Ort tar-
ttttf, tfrenf afft, nt otr aumttr ct <t |tnt ef|qtn Turmtt
Irenf, mf otm r|u||a:
,,Cat cn-tt|qt ytf un nan."
er 14. uli 1789.
9qf a||. Ca xtrbngn |e||ft |tntn au[ ntmtn. duq ci t t-
|rtun|rtt tradftn |tn t|nntn. Ctr <a|f|y |a| n otr ctuf|qtu
qt uno [ra| |q ntftr. Jdf nur tn K|a||tn|am| ut an. du: tn
<trtf yn|qtn otn Ot|q|tqftrn tnftrannft. Ctr au|tr |r ttraqtt
Nann afft ttr |a ynt arbunotrftn Krt |tnt ttma|t \a|fung
34
|tr otuf|qtn grau trn|tr btrt||tn. r nu[ft nqt mtr, nt|q unt-
tutr nqft du[att |t ttmaIt nnttatf. n [rtmotn notrn, ou[
|trntn 5rt|qauItn afft tr anotrtt t|trnf. Ct groutn oatm
|tn nur nd, nt btr 5rt rt <ent [ro|, ot Uoqtn tr[urtn tnt
cn|trt tanoIun on otn aut otm gtIot jurdt|trftn. no oantti
|tIu ot 5unot oaon, oa| am 14. uI 1789 rautn mf Nnntrn yu-
}mmtn yu ]ar ot aUIIt trrmf afftn. at nIautId)t nar t-
|dttn, ot \rau bafft |d otm mf otr trItf unyu[rtot

ntn Nannt
yur <tft tt||f uno n t|tm du[rur otn 5en btynuntn. nt
turt mu|ft ber |d tantn |tn.
Otn| tryb|ftn a|ft <tn oaon, oa| t|o|dt Otrmontn[rautn
n otn atnturtn trunftr otm dnurm btr tnot n |tftr 9t
yun <dut otr 5notr mf otr a[[t tnfttn ttrtftn nartn. d
ntnn oa nf-ntno tnrotn, oann oa|urd, oa| a||t Unntr ortr
n dI|oaftr atttru[tn nartn nad aIaII. |ant tn Dann m tr-
man|dtn VII yu ]tntr jtf nd Ittft, nor tr t yum |tftn dftmyu
|r ot rt otr rau nt [r [tnt ttnt tntfrtftn. no a| |qm[|q
a|f t; ot grau |duIt [tnbIdtn Wa[[tn rtyutttn unme|r nor
t otr grau, t |t Dufftr nar tntr fIdtn dnyI on 5notrn
otr t |t a| rtnt ao [i q otm Ctnt otr Otmtnot tntbf bfft,
|t|t[t ot Wa[[t n ot }ano yu ordtn, bamf |t btn Dnntrn ttitr
m <frtf ttn ot Wotr|aqtr. Cnt brt nar t [r |totn Nann m
IIt, ntnn Wa|a |tr WtItou |q [tntm tt|notrtn qu unftrt|Ift
tn nt[tI oaron, oa[ otr uoaftr otr cbt|tttn unb otr cqftr
brt m Jf[aII otrftoft, otr n ot otr Nufftr, nt otr ruotr ot
otr qnttrn. t rt otr grau attr |tuno oarn, oa| Itn [rtmotr
Mann }ano an |t Ittn |nnft, tt [t otnn, tr nrt mf r n otn
Jn otr t tfrtftn. t rautn nartn ftrnntn btr <fft,
artrnntn ot |uft, b ot[|tn, oa au nntr Otmtn|qa[f mt
|tm tbtrrn brtm ttntn q|t m 5no: tnf[runtn, |tr ot||tn,
|a br yur abrtrn anotrfrouf nar oIa nt|tr rau, o| bruoa,
tr|a otrWa|a. a |I|ft aut otr utno, au otr aryurf ntrotn,
ot ot x|It juIun[f n |q bar, ntnn ntttn otm Nannt ot \ru
[t|! Cit ruutn nartn t, ot otn 5notrn |a W||tn |trmifft|ftn,
|a |t |t|t m tntn VtrItr mf otn orotn ttrnmmtn, |i t nartn
t, ot mf ]tntn ot Ottmn||t otr Juntn ftftn, ot om 5ino au[
|tn nIr| ot trtn otrtrbftn, ot otr ]unt Ntn|q Itnntn mu|, ttor
tr otr crytbun otr Unntr ttranfnrftf nro yur dut|oun m
u[[tnbanontrI.
tf nar t t|qttn on ]tntm 14. uI 1789, oa| ot rou [rt
n|| bit r en otr Jafur, cn Oeff yutnt[tnt btnt trIo||tn uno
|r n |tn frtf btr Unntr tm| df afft, oa |t otfrnn tnr-
|tn nar. t |tot te|t f [rfytutno e|t mu| tbrtn, | auq
(tntr tmtin|amt <furm au| b t aIIt yu }ar. Ct dItu|t nar t
|rtn. m au[t otr [Igtnotn orytbnft tnfdt|ft |q mf otm t-
3*
35
tnbtn n[Iu btr tmontrttn Ottnmtn|qtn bt Euqt otr gru, tr
btm Ncnnt Itq u tun. t mtr btr Dann btr rau brn r notur-
uetmtnotn qu ertnqtIt, ot[c mtr [o [q bt ]rou otronIa[t,
[q um [q [tIt u [rtn. dut btm not0rIqtn, etttmeIIttu 5am|
btr Ot[qItqttr u nntr Ntrtnun rntcno tn eIfatrttrtnotr
<frtt btr Ot|qItqttr, bo tntr btm cnbtrtn btn ]Io rtf yu maqtn
|uqtt. Uf btr cntmnnIqung btt Uanntt, btn oo <qIoqtt| qrt otr
[ran||qtu UteIuten ,,rttf, OItqtt, r0otrIqItt'' u tntr
motrnofrIqtn xtrtnun 0ttr br Ortntn bta IIttumr ntrIedtt,
muqt btrIIt brr grou, otn untIo[q Oterbtntn, otn [r [tIt nt-
monnrnotnu trnytn ourq btrnomt n }[Iqftn, ot bttr otm
%onnt erttItrn tt|tttn. n tntr rautnbtmtun [qIe [t |q u-
[ammtn 0nq um otr Ot[or u bttntn, oit [q [0r ot nn ]ttr
mtr dntnot [qen [r0tr [0Itor moqft fr btn tano ot6 GrIItr.
Otr t[unot tI otr routntrntun [uqtt ntorr nt |n otr jtf otr
oIftn Ger[ortn n[Iu| u tmnntn cu| btn Oan otr rtun, otn
<nn btr omIt. Et btfm|ft mt tItm tutrt[tr <runo unb
<qmu m mbtrntn Cqr[tfum. Et [urft ntotr nt n oIftr jtt n
btr WeI[artt[Itt [r drmt unb |[tttor[ft Ouftt u Ittn. nb
fennft ocq otn qrff btt 14. uI 17 89 nqt mtr unt[rttn
moqtn. 9tbtn bt[tm t|unotn r tb otr ttun, |d} [r r VII
tn[ttnotr rautn, nuq|tn q||nr n 5rouf, ot mt ]tntn ntr-
ttrttn tttrn um ot Wfft oa ,,rttt, OItqtt, xrotrIq|tf"
br0IIttn uno mf otn ntti|d trbtntn Dnntrn noq otr ,,nftr=
uotnoIt" |uqttn. Ct[t r aIItm rr|tu noq tqf ]o|dtm Dutr ot
grttt uno nttunotntf ot qt. <it orbtn [r ot OtbonItn btr
[rttn ttt, [r ot nttunotntf ourq ot amIt. Ctr uotn-
rmonyofn otr [ronye||qtn JtnIutn nor ot \routntmonyofn
btt [ftn 19. arunbtrft gt[If. Uf <tIy |t|tnntn [ q tuft monqt
drtort, oItt rautn aI bt trrn Vtr[tqftrnntn ott \rautnmm-
rtrtta. it drmtn nIItn ni df tn[ttn, oa| ot grou mt otr rrtqun
btr <fmmrtqf6 n ortt or <fmmt m Jaft ott xIItt trIertu
ot.
[" mirten be pltpile.
Ctr uot noq Dmm|tn oat trmtnt otr nofnaItn CtIme
[fen. tnn otr Ot|tntr Ot|qqfr[t||r bt|t nortftm|t t-
tIIun auq nur n otr t. du[Iat |tntr rm|qtn Ot|dqft au|raq
uno [t [dn aut otr tftn ou[ uotnorud aua ubtnan of rtqtn
lo[[tn, [e af [t oq or durtgun ttttn, m rdm [tyutIItn,
bo| gtrmtnf am tttn mt <aItI yu rrbtuf|qtn |t. <ot |q otnn
btr ubt nqt nur aI notnoItt trmtnf [notrn our oI <oIfI
|n btr omIt btnt|tn. t otm offtn[ntr n omtIn [ auq ot
btuf[qt rau [tntn S[[[tn t[eIf. 3u[ |tntr ur of [t oot ytftr
brr <ttr au otr \ano tItt, af |q tmonrrt uno bur[q|s
36
tnerbtn. n |tntm Or[elr bie urmrtr unb unm0rb[r rr
trtftrn btd rb|qrn Ot|q|rdt, h ,,|ot Wrbqrn'' rntonbrn, mt
|outt u trr|dtn unb beq mmrr em %onn im gtbtutn 3utnb|d
a|t tr|on|et bt|ttr t|qebrn mrb, um |n r|nrm Wnfr| o|t o|tr ung
[tr u rtrfrcutrn unb btr|outrn. d |nb cot br Wrrn, br frnt nuu
|rn ben btr unbrbnttn ortt unb dfftt brr Octtt|qrn u[
|erbtrung:
,,rntn |trnr btrttn bot Wtb noq rtr tmmun
tnn burq rnrn o||tn t|ont |t rnb|q um trr|drn,
]u btr btrbrnfrn OtnoIt, bt beq r m \ou|t trt."
tnn eretto u rtm trmonn om runntn o||e |rqt, bonn
nor r tnout f|or unb btnut, bo| rt Orno|t m \ou|r brr
bt|tt nout ro|r unb |t bomt bt trr|q[t bt|[r n bt|, vt|
ntfrrtm m[on. tnn burq bt rau tr nrb btr btuf|dr Uonn bo,
na tr . Ct |r m rtunbn , ebtr Ootfn, eb Uut|tr ebrr <qnt
tr, mmtr btbnt |rnt nntrr qa|tun 0r rou brn nntrtn Or|t
btt Uonnrt. xer o||tm |f btt [r bt mnn|qtn <q[untn ou[
btm Otbrtt btr Kun. r dtIun[, Uo|trr unb Uu|f |t n
|tqtr Wt|t bot : ,,o nWt|Iqr tt unt non." ttbtm
ottt ert Irnt Gt|tun mtr abtn |e||, |nb oud br o||tt ttrrotn
btn Kun[ntrft, bt tbtn n br Knt nnrn, outrb|tbtn. ttbtm
bt Ot|q|tqttr n un|r|tm <frtt |rtn um br Ot|tun au[ btr
|tdtn vttnt, |tfbtm br grou n mmrr tttrtm m[on boa r oen
ctr 9ofur berbt|ttnr Otbrt o|t ttrn btt |uttt unb btr <tft out
btm xtrbertntu trout btr|o||tn Utb |tp n bot |t|tnbr Jomtn
|dt btr |rtftn [[tnt|qftf rtI|t at, obtn bt [rrI|qtn Wtrft brt
xe||t unb bomt bot eI||t|bon Wtrt obtnemmtn.
mrfdiebenit.
t n btr Ctmefmtt mt btm fmmtfftI outrrttr rou tr
[t n rtm ront rt ttro|| btm Uonnt |tdufun, m Kenter nt
n btr Or|trftnutt,om ttrt|d tou[ btm dttrhu|, on tntt,
t |t nt nbtrn nro, |o |ont bt vrbr tt. e |onr rd tbtn itt
n btr Wt|f, nrb mmtr btr Nonn t|tttn btr jrurnbt unb br rou
b|r vm|ontnbt. tt [ btr ttt, bo| Ctntm Troqttn nbrr
nnb|qt qronItn t|tt |nb. vnttnt mr ndt : ,,Wrbtr rntr, brr
bt grou unttrbrdtn, btr |t ur Ottrrrn tmt|n n||.''

.
9tn, |ttt rouI obr tnt Uufttr unb q m|, bo| q ndt6
nrr enr |t. nb q tt tnr ruu, br mr mtnt Tqtrr uno <nr
ttertn af. 9t fonn tt |e |tn, bo| btr ro[tt Nonn |q oq|r|-
udrnb rrtbt ttr bt [rouIqr rou. mmtr nrb rr tnrbrnf [tn
btrtr, btrtn <qe| tr tnt|runtn. 9ur xtrttrfr fnnrn tt |tn, bt m
[|uqtn.
37
v tt Ont n otr Wt|t, ot fonn aud otr rft WUt rtrtnt
mit otm tt[tn xtrono ndt notrn. no t tt 9oturt|tt, ontn
|d) aur otr )trrett ttut, nt |totr trnt Ot|ttttr |id ttut rcr
[tntn ttntn Ot|ttn. Oett t o| rruno a||t tin uno Ot-
|dttn ba Ot|t otr Otgtn|t, ot Gtr|dtotn|tn n ot t|t t-
[t||t. Jdt , oo ibm nqt unttrner[tn nrt. du m mr a||t,
au[ im tout |d o||t au[. e|ont Ottn|t mrftn, trr|dt t|tn,
mc |t ttnott, otr co. e|ont Gtr|qitotntit na|ttt, |ort tttn.
O|tdtt brint eo, trt Gtr|dtiotn. r ntnn nr rtr|qtotn |no,
|no nir |td. e|unt nr |t|tn, |no nir rtr|ritotn.
t_ ro|tnotr ot ennt |dtnt, otc tit[tr oit Cqotttn, oit |i :
mr[f. 5m tm[no|idtn |rt ot K|tt, ntr ou re|ttr t |emmt.
Out unc e|t |no otm Ntu|dtn tn rtrnanot mt immt| uno e||t,
mit t|ftt uno Gtroammni. Wt qt oa Cunft| ttrnnott, |e
Aro[t ot dmrt. r bt Ottn|t ot ntototn uno e|itirtn ]e|
|do[|tn oit ttmnire||t Kro[t, ot nr c|tftrytt ntnntn. Jur ou
otn Ottn|tn Nann uno Wtt nro ntut mtn|q|qt tttn trtdt.
9ur ne |t |d n Gtrtniun |trnunotn, trtt |de[tri|dt Kro[t u
Aot, nro oo Kno ttertn. Na otr Uonn ot re|tt fertr|dt
Kro[t |tn ttn utnntn, nm rr mt |tintm Vtrano o||t t|trt|t|
|e|tn, ma ot rou neq |e tt[ ourroruntn |tn ren mtttr|i dtr
ttt, ma rt |[ttrttt armtryftt n otr ][|tt tiotnotr uoq
|e ntt t|onnt |tn, tint otrmo ftntt oen tiotn oen |d ou y
|qo[[tn: Co Kno. mmtr nro oot nur au |tr xtrtnun, ou otm
Kum[, uu otr btrnnoun otr Ottn|t Uonn uno t| ttertn.
Oit unotr o||tn |e||tt tntn, tt au[yut|tn, oo| tntr otm anot-
rtn t |tid modtn ne||tt ou[ o||tn Otttttn. Jdt oa fonn otr <nn
|tn mtn|r|idtn tttn, oo| ot Ot|d|tdttr |d |td ntrotn tr-
nytn |e||tn |t |d yu |re[tr|dtr Kru[t. Ct fenntn |t ottr nur,
ntnn |t tr|dtotn t|tttn. Jur cm onytn Monn uno ou otr onytn
grou nro tn t|unctt Ot| de[ ttertn. grou|i dt groutn uno mnn|i rt
Nnntr trouqt oo Ge|f, um |tn tbtn yu btnartn. Jqt mtn|d-
|dt t|tn, ot tinonotr me|dh|tqtn, nqt rautn, ot otn Uonn
n |tntn mnn|qtn ctn|qa[ttn ttr[|t|n, nrt Unntr, ot or
routn ttrtrt|[tn e||tn n rtr tqtit, otrbrtn ot ufun[t ott
xe|ft, |enotrn t|o|qt Uuntr uno mtttr|dt graurn.
tnn r Joteno||eyio|tn |otn: Oett at un Ctut|qt ntrotn
|a||tn, oamit nr ony Ctut|dt |titn, |e t|t oo [r otn Uann: Cu
|e|| ony Uonn }tn uno [r oit grau: Cu |e|| any rau |tn. den
nt| oo ftn <trubtn il[t, nt| tt ftnt onort Ue|qftt tt, |e||tt
otr tanounft o||tmtnt dntrfrnnun [notn. u oumm ot Jtotnart
[e mondtn rtr| : ,,, nr' q oed tn Uonnl" Ct atur n||
r ndt, oo| otr Uonn otm Wtt |tdt uno ood t| otm Monn.
e||tt |t t, |t ttt un |td gt|do[|tn. e [ o||t dn|trun otr
rou on otn Uann an|inn. ,,Cr fonn Cu ndt tnt[|ttn", |nt
38
ctr qttr. rttt Grrmt||tntt tt, mt crm <qd|aI u aorrn,
b Ou a|a Wtt rtertn uno nqt aIt Uann. u nr ntt rtoe|Itr,
trqtrt Ucqrn, ntnn Tu Or rtrn[aIIa tu n|at nt ut fItmm
nt orr n[aIttn|t| ott Ore[aot[Iatrt.
ttr tn aryrnt nmmt nunmrr ot otut|qt rau tt| am
rnf|qrn rtrn, |t rn||rrma[rn mfrrantnertIq [r or Iaaft
t|d[tr. du[ mr|trm Orttt cra [aat|qrn rtrnt af |t rfna u
ntrtt||trn rrmtt" |rtorm cr ef rtncne rrnrr tnerotn!
ct rf|qa[tfr|t trrnuncrn" <nc or orut|qrn Urn|qtn to|rr
tnercrn! qtt, ar ndtt at |t rrrrttn fnnrn, |tt |t ctr rrun
tn|qu[trn crr Jro|ufen tr|a[t rnrcrn . ur ntr|ertn at |r
curt crn xrrrat crt 9. nrmtrr. Dcrr |autt r, t |t net nqt
tnu ort |rnc uno orr t" Tann t|rtf au[ urrm rt, rrtrtttrf
ct rrunrn|qa[frn crr Jrn|ufn, tt crn t crr Otmefratt, ctr
O|tmrt u vnct1 rrrqnrf cr }a| ctr dtrercnrttn|r in ctn ]ark
mrntrn naq crn jaIrn crr mnn|trn uno nrtIqtn WaImmrn.
Mnnrr or[tn nur Unnrr, raurn nur raurn n ct r|rtttnotn
5rrr|qa[ftn Itn. Ort nrfrr urrn r orr <r|tau[atr. if
ytdIet au[ a|trm rt rrn u t|rttn. r ntrctt oann |d|t||q
au[ Oruno crt Urrbrfrntt rntn mtt|dtn Jtttr|otntrn,
rnr rau au[ orm <fu| cra r|rrnrn 5un|rra rr|rtrn.
rn, rr tf r nur n ra : dtftr1 jurd u orn CutI|tn un|trtt
x|ftIum1 rr b|[t nur ot n|dt : r atrn crn artrtntn Zebtn
unftr orn |rn rr|errn. Orr t ota otrontntn arunctrtt [rt
3ur <r|tau[att. Orturtrnrdan |q|r|Iq Tc.9qt Otntr,nqt
mrnrr, atrr otr cra GeIfrt. no t nttrr ot rau tncrnt n muu
|qt Zrru[t, r mrr |t |d untauIq maqt ur Uutttr, ote r|trt
rt|drttt maqt cat Or|tn Otturtrnrdan. enntnfIar Itt tutt
u <ar, ca| ct Oroanfrnnt otr [ran||dtn Jtne|uten rtnb
ct rtranrnrn aruncrrfa orn Uann tntmnn|jdt, ct rau tnt
mrtItf atrn.
l (ube be mege.
n |c au rnrr nrccruf|drn tact nrrno orr rtofut-
fm[t : du[ otr trrttn rrtrrr cta Jatau|tt trnaqrn Or|eutn
ctn juan u crn retrn Jfrn. jnrnc|d nrrotn |t attI, nt
r im r|cr craurn <ttr. Oan rtr brn du[att trnu|t, caa fe
turr rtrn crr mrnrctn Ct|rrtturt u |drn, nanctrn |t au[ btn
Jrrrnu[rn au[ uno at, au[ unc ot : <fa|r|m au[ crm 5e[, um ctn

lnfrn rm ort [r|craurn Uantr|t cr rfr Znct, Orntr trr ot


<qu|trr, Uncun nad untrn, ancgranutrn m 5er|. nr Wet
coutrtt oat. r crn rrntrncrn caa |rdt Z|o. ur nrr nt
fam, rrfr, ca| naq t nr <tunorn nqt nur ot ]tr|nrn, |en|rm
aut cr Or|t|rqtrr atr| nurorn. jnr tuncrn anorn nntr,
39
[t <tunbrn tbtr oId ]e[rn m Irqtu duu, mt Itrr 606-
rmng. dm to. [unftr drtIItrt n bat Jotu6. No|qnrnrmrrr
fnottrrttn. 9oq r Ctunbtn mcr bot Ortubr ben Jrrmn1tmrn
br|rt. u[ brr Jtu6trrt Iotn 23 routnItqrn, br mnnIqr
qr nurbt mt otn notn btr bt 5e| ott[rt. t cnbt l
r0m btr rourntmonoten1
.
.
:
ot nor [o||q! rtn|ur mmt beq bo rtno6 nqt, bnft
uut beq oo rtmot |nnIet l <no br routn yu btrurtt|rn, bc[ |t |q
|0r rtn n, rtn dbtr|oubtn n|q|oqttn |t|tn! Krn Donn, am
mtnitu brr Orgntr, mrb nrn br dqtun btr|ogtn [r r to[rrr6
nbtIn. nb |eq b ttt |nnIet, ttt nbtrnotrIq, otrr-
m. <e gtt rt nqt. tbtr Ot|unbr [0It t : Oat |o: r 23 tIut-
rn routnItqtn n tIbrou, bt ou bt ]nt ttno[[ntt uno cn nrn
bcrbr btr |qnbmrt u otr [ontn[|qftn t|nt, br drmr ttr
bru Ke[, mrnto ouq bt|tn t[oIItnrn routn ttnttr, oot h bo

nbt1 tot |no rtn Wt yu cn|r tontn: t tntn n rtm Won,


bt anbtrtn n rtr crtrm|qftt. crtrm|ql o Cu Or bot erf
}qen tnmoI tnou ont|ttn! o Ou |qen ttoaqt, ooj |d oorn btr
cnyr Iuq un|trtr tt outordf ! crt-rm|q |n| nr tnerorn, orm
om crtt oud un|trtm Ge||ttum, un|trm |ut. U btr drt |nb mr t-
|qIotn. u r m||tn nr unt ntotr yurd[notn.
Ier 6inn be 2elttege
45 rt4dtn bt luts.
d |t |rn Or|qttn m tItoI|, bod |nn|et nrr. tott Wtrotn
f |rnt r|odr. tota Ct|n ot [tntn nn. Ce ouq oot <qd|o|
un|trtt GeIftt. tnn nr oIt <nn ott tIt|rrtt [r unt btn ontr-
ftnntn, bo| r 0rbtr un|tr |tIt ttnu|t ntrotn, oo| mr nrbtr
yu unt |rItrr femmtn, noqotm nr ou|tr unt trattn mortn oiirq bt
rrItrtn btr [ron||qtn tbe|uten, oonn |qen ntI tnenntn.
dut brm rItttn ott t|tfrrtd ot oot otut|qt Ge|f bt t[t
Aro[f gt|d[t, mt dbeI[ t|tr an o: rut||tn |tnt r|tn neryu-
[e|rn. ttr otm tut|d|ono otr ytttn |[tt ot 1 9. orunbtrt6,
n brm bcn or yu or mtr or||qerntnt yum Duo|mtn fomrn,
Io rt tre o|Itn urt|qo[f|qtn |tnt nt odtr routr 9tbt|, otr br
}rrI|qrn Kr[tt rrdtt. Ounf|tr unb bun||tr murot btr Ounh. q|ou
vnb rr ttntt brr uot or rbun, um mmtr nrur I|tn 3u
[rIIrn, ntur tr yu Ittn. Cqen im trtn ortnt |tt ntutn or-
unotrtt toI|trn |q 9tttl, |dnaryt We||tu oftn btr otn mmrI,
rr[n[trtrn b Cenntn|qt, tt om 2. 8. 14 bo Otntttr [d tntIub
ir r rt monqmoI bt trou[ttnotn Otntttrn tr!rttn, |qe| nrtrn
bru yudtnorn ZItn out tntr We|frnIdt oo unb oerf rn qtrol
40
!illionen unb 2bermillionen btutfdtr Idnner ]eben d!ttrd madten [iq
[rtnII btrtt, [r materlCnb . in eturm unb Teb 3U ten. ntrrtr
5rttt |ub |e bt btut|qt \U ou|. bie edultern. Cb |t btn ][lu
in bt rttrbt brdtt, eb fie benNertn bie dbtnb an ber erfonE
ianb, in |qntrtr rbtt <qt[btbor[ 3U fdaffen, ob [t bt 9tt burd
nte unb ridte, bt brou|tn n tnbtr|onb mrm yu fleiben, eb |t on
tntr onotrtntt||t neben ber 6orge um bt nbtr ot onyt o btt m
t|bt ttnbtn Nonnr ou[ |q nam, gleiduiel, wie ein ntn ng tt
b0rq IolE, o|6 eb e fie |tntr t|btn[ttn xtranenet bt|nnt.
5u[ biefe meife Ituqtrttn 6onnenfr<len burq btn [qmarautrnten
Qmmt| btr re||tnbtn Otntttrne|Itn. nb bod alf aller Jelbermut
ren Uonn unb tb niqt mtr. d||yu Iont nor tr btm bi|ttn n
[tr|n tr|oubt tt|tn, ]nbu[[ 3Ufammen 3U trotn m btut|qtn aut.
<e mu[tt tr |t|t||iq burq ||d|o tntnbtt ntrbtn. Unuer::
n|q |nt <t||tr m ,,itb ben btr @loce'' :
,,rtitit unb O|tqtt" rt mon [qalltn
tr ru't rtr rti[t yur tr,
Ct 6traten fllen [d, be \a||tn,
Unb rtrbonbtn ytn umtr.
1 ntrbtn Wtbtr yu ntn
nb trtibtnmt vnt|ttn <qtry ;
9q udtnb1 mt btt ]onttrt` ]ntn
]trrtitn |t btt {tinbtr try.
9qtt \t|tt mtr, t ||tn
q oI|t anbt [remmtr qtu
Ctr Outt rumt ben ]|o btm |tn,
nb o||t outr o|ftn [rt.
Ot[r|iq 't, btn tu u ntdtn,
Ttrbtrb|r btt Ttrt ]an,
tbeq btr |qrtd|qut btr qrtdtn,
Oot btr Utnq n |tintm Won.
Wt btntn, bt btm nb|inbtn
tt i qtt immt|t[odt| |tn1
<t ra|t im nqt, it Ionn nur ynbtn
nb |qtrt <tbt' unb nbtr tn."
e| ||qttn bt bem {t|bt \tmItrtnbtn n rtIer u|Qmmtn:
gt[o|f btn |qttr|tn ronb unb btrnbtrttn bt|trert |tntu duttruq.
tbeq fennttn |t nqt nbtrn, bo|, nadbem bie [|ommtnbt Otno|t btt
Utmtttrt tbreqtn, |q ou btn |qnt|tnbtn e|ftn en "[qenreen
uber Ctut|q|onb tr|, btr bayu ontton nor, o||t ortttnt eben u
tqdrn. nb nt t nqf |t|ttn noq btm dutbruq tint [tutr|eitn=
ben ergea, |e wabelte |q ber d|ttnrttn |d|t||q n tnen [im=
melsregen, btr untnb|d [|t[t our btm eintnigen @rau bes Otn|I,
41
unt a||r trr|dnrmmrnc mt

|rnrn to|trn |utrn unc eq


utur rbrn nrrr|rno. !|u[ ||dr Wr|r ran |q orr 9atna||ol6-
mu an tt, au[ ||dr !|rfurcr rr|r|t untrr un. !|u cru nrutn
nurcrn nr|r. nc rutr rurn |dn U||nrn [r |rnr Wabrrt. ub
cr carn tr|d|||rn, ca| a||r |rntr rrnrn drt rm| d|rn mu
ca| trn d[r|taum rnr rnr trarn tann unc trnr autr rn On|tt
|rrn, ca| trn a|[|d n crr r rnr Oar||r |d|t unc trn nt
m rcmrrr )rrn|tnrmr nrr|d|nt. nc nr cr|r m||rn oIIr
Or|q[r brrr drt rm| |rttn, | auq crr Crut|qr. Trr r|ttrr attr
bat crn <nn rbatt [r un, ba| nr cr 5ra[t un nrcrr tnnntu
un|rrr !|rt nrcrr u [ncrn. arummu[tr caa |ut n a||un trattn.
Trnn m |ut nrnrm|d cr drt tr|t|||rn. r 9atna||a|[tu
atrn oat |rtr abrrbnt rnut un au[ un|rrr drt u tr|nnrn. dcoI[
)t|rr at un r[brt. < n||rn nr crnn brutr, oa| nr nurrauc
trn tnnrn, nrnn nr un|rrrrdrt rm| |rbrn. t atrr nqt un|trtr
?|rt rm|, oa| nr au crm t[[ nur Jrdtmrr ra|[tn unc cr rt|t
b|r nrrtmmrrn |a||rn. du[ cr|r r|r m||rn nr rntartrn. n|trr
<rr|r, cr m |utr |qnnt, [rcrrt ancrrrt. Jur nrnn |r |rtrnt-
tr[t , tnnrn au br nrcrr 5r[tr rmrn, cr rbrma| or gany
rcr tr[ruqtrt a|rn. !|ut r [ncrn nr cr 5ra[t crr <muit, au[ [
nr un|rr V|t nrcrr rrtrnnrn. Crr r|ttrr at unt rraurnemmtn
au crr Cnr crt <tancr, au crr r|qrnttrt crr 5|a||r unc lt
un bnrnrr||t n cr Oanrt crt V|trt. n tau|rnc <q|aqttn
at rr rn um Trut|q|anc rrum cat |ut un|rrrr xtrr, un|trtr
rcrr unc un|rrrr <bnr rtrunfrn, au[ ca| nr rrtrnnrn |||trn, tos
cat ctut|qr V|t |r. Tr Or[a||tnrn |nc r, cr un au crm n|qt-
tarrn uru[rn:
(t mermidtnit br @fallnen.
Jtt oat TrnV|t, udtcarn rr|q[t r |t, n crn Urn|qtu,
cr Tu brufr m Ortrrtr crd d||tat cabnrrn |rb n rrnrn|[rr
nnrrrr 9t untrr crn ]rt|qrnrtrn unrr|tt|qrr <t|anrn|trr. qt
n orn orut|drn Urn|drn rr|t[t r |d, cir brutr trtut[|dt r-
mrctn |nc [rnc|qrn V|frrn.
9qt nur cat Crn V|t, ndt cr Urnr crr Urndrn, cr Cu
brutr n crn Ore[hotrn cr Urrnt atrrmt, m|mut unc unr
an rt !|rtrtttrn r|rn |r[, ntt rnr, cr atrr||rn unc rr-
|umt cr !|rtrtmtrr tr|arrn, cr rnrn crm nnrrrn Tranr [|ruc
au[ crr <utr naq !|rtrt, cr ancrrn |qru |t nr jrcrr ?|rtrt crdtnc,
mt u|ammrnrb||rnrn }nrn !|rtrt||rnuntrun u tm[aurn.
Urmmt unc unu[rrcrn rnr, nr| |r rt a| unnro rm[nctn
d|m|rn annrmrn u m||rn, ncrt |r artrtrn n||rn, mrr|t mc
unrr|tt|t cr|r, nr| nru n rrr Orr nqt rnu cntt, na cit
artrtrnorn V||trn|[rn nom vrtra brrr drtrt a|rtrn an |r.
42
Jqt ooron tr|qe[t |q Otn xe||, n }tntn Mtnqtn, oit ot
Wt:no mot uno trtyt, |d uno rt et u ntrt||tn, |tq otr \|tt
r yudtnot dt otr |mmtr|tnmano toumt|n, uqt n otntn, ot n
|um|tr Gtrynt[|un r fmmtr|qtt toad au[|udtn uno nem
|untr tqu|t ou[ orttm qrotn q|o[|t otm Uertn tntttn-
|mmtrn, otr |tbn ntutm otr renorttt ttr|t|trt, renar|tt oarum,
t| nur tn rudtt|ot drttttrtrat ntn |t|| yuutt femmt, note
|tn ntnuntt| otr enqt ittr tnrtqt.
Jqt ot |nc Ctn e||, ot Cu |t uno u[rtotn eotr tt|namt|et
(t r rer|trra|tn |th, yurdt|tnt n |qnt||tnot ]o|tr, otrtn
ra[[tnot not nrt tnu :raqtn |enntn nen Ctntm tutt n
||tdtt ]atr umtmnyttn rnt| - ndt, ottr our ar nrtr
) Cu yu qo|[tn mt ntn, ot o| ]ara|ttn an Ctntm Kertr
|mretn.
duq nqt n otntn tr|qe|t |d Ctn Ge||, ot taau, tatn,
tt emmtrt uno Wnttr||tt, |t enntnqtn uno Jttn |d ct-
mptn, otm eotn Ctntr tmot t|o[rqtt yu tnt|edtn, ot tre rt|-
notr arttr drttt n tntr Gtrtunotntt an rtr qe||t ntu
unttr e|ytm trydt au[ ot trtrdtn tr|rtquntn |ttnotr
Ure|ott.
Ctn Ge|| h nqt ot Ottnnurt, |no nrto||tn ot ptutt :ttnotn.
Dtn Ge|| rtrt yurd n uro|tt truntntt, ortou|tnot rdrtt,
Dtn Ge|| rt[t ntn n [trnt ]u|un|t. 211 otntn, ot t|t|t attn au[
|tutqtr rot, o|| otntn, ot [r |t ter|tn |no, t u rtr|unotn
ourq tn |ut, ourd tnt drt, Otnt Ju||t t ntn tttn|e rtr-
tunotn nt btn nttertntn, ot tutt neq m re|t Ctntr erhttr,
Dtntr n|t|nntn rutn. ntn a||tn a u Cr u tra ntnert|d
yu [|tn n Ctntm un uno a||tn, ntn a||tn | Cu Dtdtnq[t
u|o [r tn t|tn uno Wtr|tn.
Cu t Ctut[qtr. n O|to t Cu Ctnt otutqtn Ge||t, mt
tau|tno onotn otr Gtrantntt ta|ttn. no Cu a o||tn Orunc
eIy oarau[ yu |tn. d||t, no Cu tutt ttnunotr, no Cr trr|r
uno |e|q on|t, a|| oo nt rtnone mt otutqtm Ot yu|ommtn.
Ktnt de|un mtnd|qtn Otiut, ot urt rtnont tt|ttt am
t|tn Ctntr Jo||t. t Cu tt C:ntr tJy|qtn drttt otn ]||u yur
ono nmm eotr ctn }ammtr, e| Cu mt |t|trytt yu tun o
eotr mt Monttmu, et Cu mt otr v|tn|an |r eotr otm dute
rotr Cq ar mt |uytu eotr u[tq[[ n rnnot|not et dn,
et Cu ft| a on otn rruntn|q

a[ttn Ctnt dryttt, et Cu trr[|tn


au|errb tt otn K|ntn mu||ul|qtr tr|t eotr et Cu Cq anort
vtrtt|u n <de[untn otr Cdt|n uno Uoltrt, mmtr |no tt
5ntert tntr Jo||t, Nnntr Ctnt |utt, ot om dn[on ttn
aU otr de[untn, ot r ]tutt |t||rtrno|r trqt|ntn. Cu a
a||tu Oruno [e|y yu |tn au[ Ctnt Gtrnonottn ou otutqtr Gertt.
Ut re|tn vr[nountn uno ntotduntn, o|lt vr|tnntn||t otr ||tn
Z
43
[qo[f, on brr rutr frItrn ({{e GIfrr brr

rbr,

IIr Orbonfrn [q[r-

r|qrn Or[rt rnt|

ronrn K|ru rnrr Jo||r, |nb rtnfmIq


Trnn rrm n[qrnIufrt unb br mr[ru ben nrn[rt r <tomm-
bcum urd n br Ot[Ibr Ornrr brut|qrn \rmt.
i ( t f Orn G0 Ir.
9mr mon br rrmon[qr J||r, nmr mon bot bruf[qr GeIf
ou brr Or|qqtr brr Drn[qrt trout, br vrbr rr uno Irtr,
br Mtn|qrn Ittttn oIIr nr br W|btn n d[rfo, nqt brI onorrt oIt
eqttnor trr.
=
IItn Oruno o Cu [eIy yu |tin ou[ Ctn Ge||. r|rr [q[tr[qr
Ot un|trt GeI|rt, or|rr Cron n bt qrn tn, u br fir[rn
Tt[rn mtn|q|qtn er[qrnt yu brntn, bt bot K|qr, bot
trrIqt on un|trrm GeI|.
9un tt ottr |e n btr 9ofur, oa| m tI|t qt btn bunfrIn
<rotttn r|f, bo| orm roItnbtn Wti| oot ft[[t <qmry rntttn-
[tt. nb |e ouq bot otut|qr GeI| ben btr Cq|un udt nur bt-
noott mt trr|qrn Oo|tn |q[tr|dtn Ott. <tnr <tn[uqt n
oIIr tftn btr Otoonfrnt|t yu |qnt[tn trf n |q br untrutrt
Ot[or btt <q|t|t-tr|trtnt. r rn Oot, |ebc|b r or umtttnbt
||t btr||f, |d outotnf noq o|Irn tftn uno |q|t||q au[tf n
otr dfme|rt, ent oo[ n btr tntn q||t rn Jtrtn yurd-
tIttf, |e [t|t btm bruf|qtn eI| brr |tq re|t Crun ott u|om-
mtn[:|u||tt.
entf r ot Ot|qdtt yurdrtr[e|rn, |entt fnntn r tr|tnntn,
bo| bot otuf[qt xeIf |q mmtr ntbrr noq tftn unrrrftr |fr
btrIerrn ot unb btr ro| gtrtr tnot urot. tt |tn xe||, br||rn
Ot[qqtt burd ot orunbtrft nourq tin otrorft du[ uno |t
ou[yunt|tn ttr mt ood btuqt, |rn Ge||, oo |e e|f en otr r
in bt Tt[rtryt rr. nb bor ber oI|rm, tI t tt |tntm Oron
n ot ttr tro| ou[ |rn |uf yu oqtrn. vr|rnnfn||t, or un|rrtn
rrmon|drn Ger|orrn |tItbtrnb|q nortu, trrn, ot un|rrr btuf-
[dn dnrn neq o|t unttoInf tt[e|tntntrt ttoqfrftn, nurotn ren
btn 9oqfemmrn n otn nb t|qIotn. t, br rr Ctn|uqf nod
brr grtmot n [rtmor nbrr [rft, otrutn rt Ct rtn yu a|ftu.
<e |trftn mf ntn ejt orot n ot }tmof yurd, ot nqf otn
tru[ n |d [Ifrn on brm bcn btn |tberbtrn btrIemmrntn [r-
yuoIfrn.
Ce fennfr tt t|qrtn, bo nur ueq oonn un|tr Ge|| yu Daqf unb
dn|trn gtIonft unttr orn GI|trn, tnn m rn [ar|rr Donn trnuqt,
brr r ou[rt[ yu nntrtr vn|tr, btr rt au[rt[ yu tmtn|omtm Kom|
grru nto|qr 9oqborn. Orn Nntrn t mmtr ntorr tIuntn,
bt 9ef u urnbrn, ben otr t[r yur t yu [rrn, otrr frntr lt
rr bttr unftrnemmtu, btm oruf|qtn GeI| yuyuru[tn rnbrn|q:
o r t C t n I u t l
44
rh ber tltlritg mute trt|utrtqtu &er be brut|qt eIf, et
ber Stfud tinu otn ftnoltt mufte btr es bainfegen1 bis bt
uraIft tfenntnis otr Wtrng bt0 Iuttr einen rnn 3tng, nor |tn
eIf inautreten mit bet rnung: Wart Otn Iut l Wr [nb otm
Jtrrgett tnfor, oaj tr uns \m bgruno n doo| itltr un.fern
grer fdenfte unb wollen feiner timme folgen.
ier uf bt rer.
dn aI|t btuf|tn Dtn|qtn, on d||t otuf|qtn |uft rqftt |q fein
Du[. 2n Nnntr unb rautn, unt uno d|tt, an 5nobtn uno Nbqtn
wenbet er |q mit [tntr Ianung: a9re ltin lut. .
s nqt en unt[r, oa| tuft nq im htn ba groe molf
ber @nt|tn ttratn wirb nn tntr ]artau[tnbalttn 5u|fur. u 9nQ
nro otr dntn-Gtrrrun, otm dntn-Ku|t tnt bt|onotrt totufun
tttmt||tn. no t nqt tn|, b nqt bat otut|qt molf alle
Urfade 9t n [tnt Jtqnun [r bie jufun[t aur oar cfint|ift molf,
mit bem es bis9er nur n btr[|q|qt trrun geraten il, ein5u1ellen.
Cqn tnmaI |no burd nt!t ate 9inburd uor tntm art\u|tnb
a|at|de [ototn mmtr nen tuem n otuf|qt Oaut tntoruntn uno
attn otuf|qt anb trtf, otuf|qt Ntn|qtn|tbtn ternidtet. Ct
@efar, bie ber meltlrieg ourq trntnouu [arbtr Krtgtr au[ tur-
vifden Jriegafdauplen trou[|t|qnertn, if . nocf nidt e6gewenbet.
lie attrIutt qtu, oit btt farbigt bia tor fur3em tor jebem eien
tmpfunben, if bain. Unge3(lte btn tr erlebt, wie ot 2eifen fie mit
<dlen Iitteln bemten burd are inburd, |d gtgen|ettig 3u er:
nidten. eute wirb ber eife nqf mer ale ber untt|tIrt Jerr
seadtet, wenn ouq t[rrftf. Wr tr|tbtn t tbtn. jet, baU [id ba m
[trntn Dfen olfen 3U|ammenollen, ben otntn nr nqf ni||tn, n
telder ?eife [t einf fie ttr un|trtm molfe tntlooen. Unleil|qtaner
unb ttfeltoll orf btr otm otuf|qtn molf, brolt btr allen Ve|Itrn
ut|tr Ja||t nt bie eplin ttr ber anbwfe Uftnd ot jufun[t.
o9e Seit if tt, b ber lter ruft : ,,a9re 1ein lut. n m [
1eine @igenart, if leine eele befdloffen."
er if . mein lut ? nas gleide gilt lier wie fr 1ein ?olf.
Jqf nur Otn Ge|I rtqt 5Utc n ntft mergangenleit, Wanoelt n
fttftntt|qntrftr Ottnmrf uno rt[f in [trnt 3ufunft. 2ud Otinr
amilie, in beten Jette Ou O|to tif, lat arlunberte t|ttn, en
ctntn Cu faum etwas <nf, e|qa[fen in ber 3ulunft 3u felen, ntnn
tnt 5r[ft nqf fauI wetben unb morfd. 2n lir |elbf liegt es,
tillf Cu tr[artn, nt||tn |uft Cu bif. owoll bie [tan3e|ifdt fe:
bolution wie bie fetolte be8 a9res 1918 etlieen ifren mnngetn .
ben Jimmel ou[ rotn. ,,rttf, O|tqtf, rberlidfeit'' follttn
trr|qtn. Jur tntn wurbt ts bttuft, b< bit Gtrt|un nur [r tn
lnmidfiges eer en llauen gelten |||ft, oa o|t Orafyttr uno
45
9unt|tr yu ttntm Gertt| me|q otrre|trn |eI|ttn. Otr Ju[
,,rttt, O|tqtt, rotr|q|ttl" uno otr onbtrt : ,,]re|ttartr o||tr
notr otrtnt uql" |e||tt yu tntr un|tr|ttartn, maqt|e|tn Utnt
tntarttttr Zaorot [rtn, ot unttr otn otu||or rortn tttnt-
ttonuntn [rentn |e||tt [r tnt ||tnt <qar du:rn|ttr, ot n||tn6
urtn mt rd|rtt|e|tr qrtt uno Orau|am|tt ot ||ootntt|qt yu
[qnntn. Ktintr otr n Orn Otmdttn ooqtt oaran, tt |nnoo||t
itttn uno Ot|ruqt otr ttmo| trrrtnotn, |tt Gtr[tmttn yu uttr-
ntmtn. Jur otm u|trtn <qtn, otr t[rtoun unmtnq|qtr rttt
a|t a||t roqttn. ,,t tr ru|trt uno nt tr |udt, oat a|t r
m |d|d abtudt1", ent otr trt tr n a||tntn otr.
<t|t uno Kanar [rt Ge||, |e |outttt tnt otr e|untmertt ott Je-
ntmbtr 1918. tt t|ttn rt|tr uno Wuqtrtr Jtnn||t nt [rtr
otr dot|. Ctr nurot attq[[t. Ceq |tnt antb|qtn t|tntnen-
tittn |o||ttn d||tmtnut ott ]ett|t ntrotn. <e nar tt 1789, |e
nar t 1918. Cu| ottr rtnottnot t|enotrtt ur|rn|q ot Jtqtt
ott ot|t ttont ttn mu|tt, oaron no||tt |tntr otn|tn. Jtmano
adtttt oarau[, oa| ot trnerragtnot tt||un otd dot|t uno ot oer-
ntmtn rtrtumt oarou[ ttrutt, oa| ttot noq otr drt otr Ger-
[ortn ou[ r |ut taqttt atttn. Ktntm nurot t |tnu|t, oa| tiot
rtr ,,Ger"-rtqtt, rtr ,,trnorrotnotn" <tt||un ttroutt nurotn,
a| |r t ntr|trnttn au[ r |ut yu aqttn. n otr obrung ott |ut
nartn ,,Ger" -rtqtt uno ,,trnerrotnot" <tt||un |trnott. <e|u|o
ttot |tanntn |d mt [rtmotmZ|ut yu m|dtn, trtt rttt|lun n
Wanftn. Ctr dot| |o yurrotr ttrnott m trman|rtn, m otut|qtn
Z|ut. vo|t Z|ut ttontt otn dot|. r mu|tt rtr|ertn ttn, |et|o
unto|tt nyutrat. t |tnt at oot ntrantnt arunotrt oa tt-
nt|tn. Ctr nr||qt, rtnt otutqt dct|, otr |d [trnt|aIttn nen
[rtmotm |ut, tr |tt yum re|ttnt| ntr||uttt n [rtmotr rot. den
n otn trtn Uenuttn ott t|tfrttt abtn |tnt ent r t|tn
oa|ntt|tn [r oa tttn rtt Ge||tt. dm tttn |ttn nr oo an
otn tr|u|tn otr Oarot-n[anttrt- Jtmtnttr. Ct|tr dot| nar nt
rtq an ro|qtn Ottrn, nur rtq an tttm otut|rbtn Z|ut. n a||tn
otut|rbtn <tJmmtn nar tt oa |tqt. Ctr rtnt otut|:t dot| tot Ctn
n otn outtr|t|tntn n[anttrt-Jtmtnttrn. 9ur wtnt nen bntn
btn otn t|t|rt |tr|t|t. no nen bntn tbtn ot mttn yu doe|[
t|tr. cnt gret ]a| otr ttr|t|tnctn ,,dot|tn'' |ino au Ot-
q|trbttrn |r:|tttn, ot m ntrantntn arunotrt |odtt |ut
au[tnemmtn uno rt 5rentn mt jo|dtm Ot|o ntu tre|ott atttn.
n otr araUtrt uno n otr tot o|tn |t ni qtonnJrno otn |tqtn
|utyoU tntrr|ttt nt rt nr||q ao| t||t|tntn <tanotttne||tn.
it |nc t, ot mt otr Vtrmqun ott |uttt aud n <tttn un
Ot|rudtn tntarttt |no. Wtn ot|mut [ tt ot|tn ot||tuttn |rg
t||t|tn. Jur n ntr|qnnotnotm Ua|t n ot|tn 5rt|tn neq nr|-
|qtr dot| yu [notn.
46
no bed |r[tn |d |tnt vntorttttn mt otm oot|tn <fomm|aum.
t|dtotn trldnttn |t ot ]u[ur [rtmbtn, |odtn |ut. ]u
Cutn|tn tte||trn |t ot rt otr Ore|ott, ordtn |t ot |e
moftn|t||t| otufdtr Ot|onot|[ttn, ot|t rttrrtn uno Oro[tn rtn
j0o|dtn du|ttn uno Ota|tnt. Jdt cat Unott a|tn ot|t yu
mn mt jtntm urnr|tm dot|, otr |tn tttn |t| au[ otm t|ot
otr rt.
m Ottn|o yu ao|tn Krt|tn |tn ot |rtr|dtn ndt otn
etn Wtrt t|tt au[ ot du[ytdnun rtr Ot|d|trftr. Jur ntnt
nen ntn n||tn yu trmt|otn, netr |t ammtn, nt |ut n rtu
5otrn [|tt.Tt xtrmtr|un en t|q|||tn,en Ot|urttn en Knotrn
uno otrtn au[tn nurot en otn Krdtn|dtrn n:bf nt |tm dot|
0ttrtrotn n tnt om|tndren|. Co tnu|t|tn em |utntrt
tr tnttotr nit trnadf eotr m ou[t otr gtt tr|eldtn. e ttr
bit tr|un[t otr nttau |trnttnotn Utrtt o||tr Ctutld:n tn
unourd|dtt Cun|t| t|rtttt. no oeq t truot |tt ren
|t|enotrtr i dt|tt |tyu[t||tn, nt||tn |ut n un|trtn dotrn re||t.
Otnn otr t|t|rt af t un ou[tytt, oa| oo |uf en any |t-
|enotrtr totutun [r ot drfun ot Utn|dtn. no ntnn otr
grtr ot |untn Ctuf|d|ano, ntnn doe|[ t|tr un ou|ru|t : Wobrt
Ctn |ut, |e t nef yu n||rn, nt||' un|tr T|uf [. t |f oatr
otn Curtn |tntr Unntr yu [e|tn, ot |tr m Gtrtertntn a-
m|tn[erqun ttrt|tn uno dntnta|t|n ou|tt||t a|tn. [ |nn|ed
|d) Tot|orbtn yu rtrld|t|tn. ]nt[t||e |t t rnt anyt dnyo| otuf@
rm[notnotr uno otutd anot|notr Ctutlqtr, ot ou rtnotntr un
f|ortn dn, ou tntr un|tmmttn <ert trau t trmtotn rtn
er|artn nadyuttn, |d yu otrtn||trn, nt||tn !ut n rtn !|otrn
[|t|t. ,,a |emmt oo|r lden trau!" uno n| qt du|rrt |no
ndt |t|ttn yu ertn. <t otuttn ou[ tnt trnn||t O|trb|t-
ftt, ou[ tn e|||emmtntt ntr[nont |tr otn nartn trt ott
|ut o| Trtr otr <t t|t. dn ntn otr WtIf|rt mt |tntn rtr-
ttrtnotn e|tn, mf otn ourrb |tn cr|t|tn t|de|ftn Cr|tnntn||tu
|ur|e erttrtantn.
r onotrtn a||t, ot nr ou[trttt|t nurotn m e|tn otr 5|tr-
uno dnr[|ld|adftn, ot nr otn nn ot Oetttnertt n au:
,,|ut tn any |t|enotrtr o[t", tr| annt o|tn, r |e||tn un
btmtn um ot du[t||uii un|trtr dntnta[t|n. t tr|tdftrn und
t|tnf|d ot t|e|un otr Munun ot ot|ldtn de||et : ,,r-
ftnnt ci it|t! -yvwt aavrov!" !|utn[a|| nro caourrb, oo| nr
rf|r tn O|to |no n otr 5tttt un|trtr am|t, un|trt xr||t.
Gtrnon tra|ttn nr coourd |r ot re||tra|ftnot erotrun otd
rtr : Wart Ctn |ut l Ktnt onotrt Wartt |tt oarn |t-
||e||tn o| ot n otm ert ot tn|rtn ]rtmtrmntrt Crot| :
,,tr Jo||tntoan|t otr <d|||t| yur t|ftrdtt." et ]tt
t, oa nr un otr trtn un|tr tr dntn out routr xertt, ot
47
bem b|qtn GeIf btrnemmtn bt|tt t

not um unum|qrnftrn
rn[qrr ttr bt onbtrtn x|ftr t|tt ttn, ntbrr rrnntrn unb cu|
un6 unb [r un6 onntnbtn.
t Donun : Wort Otn |ut l |d|tt tbeq ner onbtrt er-
btruntn n |rb, b|t1 u||| ood btut|qt Ge|f neq n Itttr <tunbt brn
Bnttron trmtbtn, [eItrqt u tr[||tn |no. 9eq nr ur n
bt|tr <tunbt lt bot btut|qt Ge|f tnbtut om <qtbrnt tonbrn.
ur tn ntnrbtr - otr [ m tt|tttn. d||t ro[t g|t es ou[]u-
btttn tnf|qtbtn bt nt|qtoun 3 trt[[tn, bt nt|qtbun yn|qtn brr
ert|tun btt trtrtn tt, otr rtttunt|et yur e||femmrnrn
Ntrboobtrun btr Otut|qtn unb bomt yum not otr <t|tnbftt,
um nttron bt6 Ge|ftr [rt - uno btr mftr. ert|tun brt
rnt|q|otntn tt t|t nqtr onotrtt oIt otn e||qtntmut noq
Otut|q|nb trtnyttn. (ortn ur [ert, nt nr ttenntn m |rtrn
orunbrrt, bonn ntr|tn |qen un|trt rtnftI ftnt et||qtn Oemr mrr
rrt|dtn n btut|qtn <tottn. dUt Otnfm|tr out Otut|q|onot re[rr
]tit ntrbtn ytrrt |tn. ot oq uno tttetn t|q[[tn, not
<q|Itr unb Oettt r|ungtn, nro outtretttt |tn. 9ur <quno- unb
Cmu|ttratur 1 ocyu onttou btn Ntn|qtn um tr trotyunr|rn,
uur oyytonb uno etrett, bt ot innt ou[tt|qtn uno otn Dtn|qrn
ou[tr |q trntn |eUtn, ntrotn n Otut|q|oo ttt. Ge|ft|ito un|
-mrqtn ntrbtn trummt |tn. Otut|qtr ctnort nro bot Otud t-
breqtn. le Zretferb nro oen otn ]nntrrtn mmtr tr tngt.
untr nro ot Otu|ttn yu mmtr ntutr<t||trntorun trt|tru.
at tb qe[[monn en o||trt|tbtn, oot nit tn qen ou[ |d |t|t
btm btut@tn Ge|f ou[ ot|tn t omt|q mtttttn nurot, nrb brr
f|0nrn |tn. xtrrt|d nro mon ttr ot Monun ot dq|t| yudtn:
tut|qt groutn, otut|rbt rtut, otut|qtr Wtin uno otut|qtr <on
e||tn n otr t|t bto|ttn rtn o|ttn uttn |on,

nt yu to|tr Tot tttntrn un|tr cnytt tttn |on.


Otut|qtroutn, btut[qtrtut, otut|dtrWtin uuo otut|rbtr<on I''
Nt| btut|qt routn, nt| otuf[qt Trtut ou[ [rtmot Ott en Otut-
[dtn n btn <tout ttrtttn nurotn, nro otut|qtr <on otrummt |tn,
nrb btut|(tr tn nur neq otm<||ootno|ttr rt[tn.
,,in|ftt uno Jtqt uno rttt [r oo otut|(t xottr|ono :
Oornoq |ot unt o||t [rtbtn brotr|q mt try uno ano |
niftt unb Jtdtuno rttt |no ot O|dtt nttr[unb.
I' m O|ont ot|tt O|dtt, t|t, otut|qtt Gottr|ono l''
t| on <tt||t otr nftt m|t otm otut|qtn ruotr ot mt btm
jb|qtn rtmo|n t|tt nurot, noro out Jtqt nrtqt, out rtrt
Kntqt|qo[t. ]um |tttn NoI trtt on o otut|qt Ge|| ot Nonun:
,,rftnnt Oq |t|tl Ktr' n Cq, bo Ou outr Or rtroqt tI"
Gen otut|qtn routn, otut|qtr rtut fnott oit 9oteno|mnr.
o out tt|tn tnerbtn! Wot | ueq btut[q on otr rou1
48
od if ne trtu om tuf@tn rr, Jtqt unb <ffr l Ot|r Orunb
|rItr |t0f[ru xeIfafumd, not _ if neq br en |ntn! 9idt un-
|trtdft r rgr n| |t nod crf gtnu, um rn ntutt Ortu|t
|arau[ u trr|rftn!
.
Wr grenf|e||atn, |t nr tr|rautrn| |t ftn |tuf[qtn qt!|tn
mufr un| |tuf|qtr Trtut m gtI|t nftr untrrftr tIoun rmIrn
cur[ftn, ||t nr tr[rrf| |t||tn t|tnftn, nat |tuf|qt routn nrtn|
|t||tn n |tr tmof ou[ |t |qortn du|ftrn nomrn un| n
|tuf[qtr Artut t|u|| frutn, nr abtn |t |tt jurtr|rf, |aj |t
Orun|[t|tr a|ftn, um au[ ntn ou frI|t |t o|ftn, u|ommt
tIreqtntn }radf|aut ntf tfnot n|rt, |t|eq ru [q|qftt,
[t[t6 \au u Iautn, |a a||tn Otuf|dtn mf |tr jtf rnr wolntide
ffft ttrtfo|frn |e||. 9ur und ren |tn Orun|mautrn: crt,
Jtrt, tft, out |tnru |ruf|dt t|tn |rtjtn fonn, |tr <duff nt
yt|rumtn, |tr |q |tf |tr [ron||dtn Jtbe|ufen b ou| btn t0ft
a |arau[ tIatrf af. n bt|qrnfttm Uo| [ bad an tnrIntn
ft||tn |den t|untn. Oed nartn tau|tnb u|t rtgt, |a, ne tnt
tnf|q|e|[tnr Unntr ou[trumf afftn, ntutn nrof obula|rn. tr
Wtrf|tuft nartn t|tr u utn |r du|rumuntarbtftn u eIItu|tn.
e ft[ |tf |tr Me|tr ou[ |tm rrun|, |a| olIt Otuf|qtn on on
Ittn m||tn, n u It|tfgtn. xt|nntn m||tn |r |q, nut vrr nb
Jtrf It|tuftn, Itadftn |e|ltn | t, nt out <ffr n|ffr nurbt. vt
[||f nqf |qntr, |amu[ u femmtu, |aj |tr tr[[ ,,crr" ou|t tur
y|ammtnnf mf ctm an|trtn ,,rrIr". r af urItn vrr frnm
Joum. Wrr ||, on|t|f untr|r unc nmmf |rn on |tntr crr
nt Wortt, |t n ntftn rt|rn un|trt xeIftt tr|errn tongtn
n ft||r|tt tn[aqtn o c|tr tn |r xrfr|f|un burd ,,rtn
nerf" tfrtttn, |t udf |tIftn tint \r trIrrrn [e|I. nr n|tft, |t
oud ou[ |t rou |trtontn [, |r [mrr t|tf nor m |tuf[qrn
"e|f ur ftr|n |tr <tft, |trtn rn|arr " |rr nrrtr|qId
OtIfun afft. tuft nr| cur ||t ttn ]t|tt Jtqf, r|t <tfr tron
tyetn ur d|aIt |tt vrtnnerf, |a |rtr rnr rrn mnnI0r
nt|ttntf nar, [r |trrn Jtd)f otr Uonn gta|frn or mf |tntm
|uft rnufrrftn. Ot vrt |tr rou ncr rn btra[frf m rtn r-
[d|rdf|dtn. vn Ucrtn, |a6 mf tntm Uann n t|qIrdfIqtm xtr
ftr tan|tn, o|t o|t trIet.

cr nr|t nr|rr rrId, ntnn |tr e.
frt[[rn|t ||t traftft. vrIruq nar |qImm[tt GrrIrtqrn. tff0u
| nur |ann me|q, ntnn |t|t dn|qaun ntbtr fecft nr|. Otnn
nur |r rqf [r |tuf|qt Utn[qtn. We an |tr t[ftf |rr vr
trfft|f nr|, mu| da|tn tnfttn [r |at n|. Unb nur um t
|un|t Kn|tr u ytutn un| u trrtn, fann tnr mrf|dr ct t
[qIe||tn tr|rn. vt fann nor |tut@tm tr[[ nqt tnt xrrtngung
|t|n nttr Utn|qtn [r btn dutnb|d ectr [r bt|rtfr jrf. cr brct
naq btuf[dtm tr[[ |rn I|rn cut nttr rn[dtn tnd u nrrbrn
frs ant \tttn. Oa| |t|rr Wl||t fof|q|q erantn 0u| nqt nul
4
49
ertfu|rt nro, mu| trtt cr|erotrnt |rn. a[ rr mqt t|ttr
unb ndt tr|omt uno |e tnr rtnnn trtt|rt, oot ynttt. s
|trt |trt||q uno tr||r|q, oo| auq n otr vt, ot mt otm
[ttn Utn |t [rt anyt r|tn ourryuo|ttn, tntguntn uurot,
<onnuntn uno Utnuntr|qtotntttn tntttn. Ctnu |q|t||q
|nott tortntr Utn|qtn en |t|d uno |ut mt o||tn xery0tu
uno t|trn |to[ttt, mt otntn Utn|qtn ou| vrotn nonot|n. |tr
rroot oto|t |t t Wan|t|mttn tnt <rr on|t yu |ttn, au| oo| |it
dt tutt tn ono ytrrt|tn |enntn, oo |t ttrn rero|tn au|
Cautr |n|tn yu ne||tn
Cer |t t tr nrt Uo|nomtn yu trerftrn, ot tn t|unotr foot
yum <rut otr om|t yu trt[[tn ot. durb rcn otr nrt|qo|t|dtn
IInttr|at, ot un|tont netntno yur Urnoun tnt }out[onott,
tntr om|t, |e|| n tt ot Jtot |tn. tn|turbttno, oo| nrt rm
<ert nen uerntrtn otn btotn Ntn|qtn otn ||tn trtrtn oor[
notr otm t|tn u |rtn|tn. tr |e|| t|rertn ntrotn ren otr
nntrtn o|tun, ot otm otut|qtn Utn|tn ntotr |t|tutrhuo|t
nnotn mu|, oomt tr |trout n ot ut |emmt, tnt nr||qt vr
tnyuttn uno yu [rtn.
tr|rrtdtno
I
n |rt ntttm m|on m otut@tn Ge|| oor
Ot|| rtr|ertn tantn |r |t nt|tnt| qt uno rtt Oruno
|at um ooutrnotn gu|ummtn|tttn ren Uonn uno tt. no oer
t oo |trt, ot yu |totm tntn gu|ommtn|tttn uno u|ommtnorttttn
en Utn|drn untr|||r : Co Ot[| unttonttr drtun, |t
onun|e|tn xtrtroutnt. v t| rrt, oa| |totr Utn|q n
|tntm tnn <autttr . <tnt Ot|urt, |tn onytt tttn uno |tn
eo ot u otn rtn |ertr|rtn ttuntn tnt Gtrnonot|qo|t mt
otntn otr <utttrt. dud) [tnt gert[|onyun n|rbtn Ot|ttn
unftrner|tn. Treotm mu| tt utrnnueU nr|tn, ntnn yur r
u|tunot Ge||t ttry:bttr|rt Ot|tbtdn|tt yu ntt n otn Verotr
runo t|rettn ntrotn. Uyu|trt rtr|tttn |e|rt Oto on|tnnt ytt
tntm }0rd|a||tn n mottro||q-m arr|dt ttr|tuntn. CtrUtn|q
n dt oo vrytun |tntr e|[|rtn mttun. xt!mtr | t otr
Ot, otr |d ctn "ertr |out dm dn|on tt otr Ot, oot Otht
9qt |tr|totuttno oat mt Gtrono. Ct tt|t tt, ot n
|tttn mu|. t t|unotn ant |ut. du otm |ut remtn ot |tt
I|qtn Kr|tt, ot otn Utn|rtn our yur arttm|tn ]oarun trt|tn.
<no ot |tt||qtn Kr[tt tr|omt eotr tr|e|rtn, |e rtr|||t otr Utn|r
|trt ttr|rtn rtttn, rtr[Ut ctr nyurt. Ct tt|t tr ourb,
ot unt oo Ot|| otr drtun, ott xtrtruutn ttrmttt|t. <t mu|
|e ar| |tn, oo[ |t |totrytt oo Ttr m Utn|qtn yu |tnItn m tunor
[|. Otm ttr|qtn 9oturtrtt ntotr mu| ot 5ro[t nntnentn, or
tt|t yu a|ttn, ou| oo| |t |d nrt out otr rot|unotntt ||r uno
mt otm Ot ]onto|tu noq|ot, otou|tro|| otr /e|r|tt otr Gtr
|r||run |ttn. <e m||tn ttot, <tt|t uno oturtrtt im frouttn
50
ktrrnt otnUtn|qtn tt brr Oafftno| |tttn. Ct Jtotntart : ,,c
|onn btn Ktr| nqf rtqtn" I t carou[ n, ba yur oautrnotn Vtr-
tnun oen Dtn|qtn otr Otrutt|inn uqt autt|qa|ftf trotn Ionn.
Ta| tutt aut oit utt ot|tr tutt, |ir burq dn|ritn ren e|
tr|rtn in tintn uttn Otrurp u |ttn, uidt uutrtidt, um auotrt on
|r i| yittn eotr on |irb u [t||t|n, io||u e[[tnIuno.
ur dqfun unc trtrautn taart mt otm 9afurfritt um |n-
otrn n q cat, na ct Mtn|rtn, |tit |t otn|tn, ntnntn ot ttt
tl nttr[ano tctr nr|| rbtn t. <it titttt ot Otnr oa[r, oa|
|t ttictn U/tn|ttn aur <trmt btrbautrn, ot n tott dtn trrr:n
|enntn. e ar| mu| ct ttt i|qtn Oatttn, mu| otr Wi||t um
nrt|tittn |tn, oa| otr Gtrtnun tnf|re|ltnt Knotr nt tntn
mtrftn m |ttrnaar. ntno|q art uno [tin[| i ot not|tt|t.
<t mtr|t ar |qnt||, ntnn |rtn ctn v|ftrn ,,ttna nidt [mmt.
tnn oit |ftrn ttrtnnft Wtr ttn, mu| t t|rttn, |a| oat 5inc
int rnau|tn trt, ntm ren tictn t |tnt untiun |rrn|tn |c||.
Jtrt ct <tt|t ct Knctt |ren n run|rn, |ann |r | t urt,
t |it t trrttf, ctn rtrtinftn |ttrn untnt|trnIt e[[tnbartn, |e
mu| ot arft tt|t J||r tt|emmrn. 9irf |t|ftn |no unautt|tnt,
trr||tnt Oara|ttrt juntr tn|dtn ba D[tr rn v|ttrn, or ntbt oit
ra[t atftn, n ctr bt tin yu t|tttn. amtnt| q ur vritun ctr
. inctr i oit nig|tt ott C|ttrnniUtn untr|||it.
,,Ctnn nbotfrtntmt btm jarttn,
We farftt |i r unc Di|ct aarftn,
Ca i|t tt tintn uttn 5|on."
|int tiHtr m ,,ito ren otr O |edt". Ca |ann tr nidf t|qttn,
|c| |tr Vattr ct Teqftr I ot Muttrr otn <en binttr ctm dtn ctt
anctrtn ttrerut, oa| v|ttrn |irb tt otn notrn ttn|tt rtrctttn
unc jrtntnunctr aut|t|tn. tn Iann tt unctrn, ca| aut

|e|qtr
notrutt untbr|irt uno inttrb|tt notr trnat|tn!
Wtr |tnt V||tt ju|un[t ni||, mu| |irb |tntr Knotr anntmtn.
tr um |tint VI|tt Knotr <ert trf, mu| um ot gami|t tt|ert
|tn. Ctnn tintt totn tn|ttn t ti|f, nt Tbmat ttrr n
|tntm ,,Ctr orittt t [e|tritbt au[tif :
,,cf,
t, Ve||, Oeft l
vt tt |tintn anctrtn. tr tin fd ott ttt aut||t, Immt
nqt anr it|. Ct i ctr |tidt Otcan|t, ctn uttr t|tttt at u |r
nrm rt : ,,t ami|t ot Dutht ott <tgtnt unc ott n|ttn
|tr x||tr."
urdu|ttn ctr t nur, ntnn tt ttctn Ot|q|ttftrn, ntnn
tti Mann uno Wtt ntcrr ot rqtt !|u[[a||ung |o tr[[tn ren
ctd nbtrn !|rf uno nu. rbf |tq ntrotn |e||rn tiot, um|rb h
ttfrrf ttn|tf u tt[totn xtr|qrctn |e||tn |r t|tttn, oamf
|it |q ttot rtrtntn fenntn, nt cit Kr[tt ot ntafrrn unc e|frtn
4*
51
]|t ur |ttntrt|qrn unc ttmntrI|tn Maqt brr

cItffrI!. }u
}ommtnmaq|tn |I|tn Itt, mt ctr WI|n u|ommtnmq[ mit btm
o0[t|r|ftn vbtIrtt, o0| ca[ |t rrft trorn mr tn tcItr C\-
boum.
u ct0f|rt ra0, tt|int Cid o0[ Ctnt drf, btornft, ea[ Cr rnt

!|u[oIt gtt||f en |t m ctuf|qtn G|I. vrnntrt C| d 1 co| Ou o0
Otntm rtidtn ||tn 0m td ttfum tnh ctt |uftd unc ctr fft
ftrn norh. 9mm n ntctr o0[, ctn ytftr otr ifft, ctn Ou
n a|ftrrtr gt|rt o[, bis n r ntranc unc dItrn o0r
ctr onc t|d|otn. 9df u ctr [|tnf|rItf, m Ottmtn t C0
yu trr|rtn ttmmf. CtnIt on ct Or|tn tntt Ot|qIrrf, bt n ctr
<t Ut, aut ctr <f||t ntrmr[|rtt rIftn 1 CtnIt on ct IInItn
Ctntr Ot|dItqft, ct nftr ctn untrrftn ftn ct0||rtr Nuntr
[onctn. Ktntr n ntn , ctr ndf ctm r[t tntr cruf|rtn
N0fftr tnf|runtn nrr, ct||tn trt qrtft niqf tnt ctuf|qt Nufftr
Itnoqf

fft.
Ou ctuf|qtr Mann, tbtnIt ctr Monun ctt ttrt unc Crfrrr
out Ctntm |0ft : ,,rrf bie gro0tn l" a[ ob un tntm dmuf,
|tr Cr ttr ct ro0 t||tn ||. 9rft nrt u nt |t, tfe |it
udft ont Od. Ctr rtr ct rnf||coftnt|d)Itrfta, crr tr
|rut[rtr utnc of Cq o0[tru|tn um om| ttn crn tr|dtr
btut|dtn |0ftt. 0m Kam| [rf tr Cid ttn ]tnt, ct rrtgtItftf
unc ||ncf ndf tuf|qt |tn mIItn, b|tr |r tt m||tn, t-
nuntn |0rd r xI0f, y0m Kom| [rf tr Cq, au| ca| our m
rrnr|t bt xtrtnun oI|tr ctuf|qtn Ntn|dtn. t Ornt dIfrctrtn
in ro0tr xrytf nrf tnfroftn Innftn ctr |ttntrtqtn |[t ctr
routn m GIIt Itm Kom| um ct rttf 0nc nrt y0r ][|tt m
rt|tn, tItn|ntn Iann O0 rt It|nctrtn Kr[It tnfItrtn tuft,
ba . tt If, noq nt tr|tIfrm f0ry ntutt tItn out ctn Juntn yum
rbItn y0 Irntn.
r tct, Nonn 0nc tt, t|ttf ctt ttn0|f, ca| ct 9af0r |q
nqf ynntn |f. <t af v0r tr|rtctn t|ro[|rn, camf r rr-
}qt|tu |ttf Artf 't 0 rtctn, ctr nt ||| ctt onctrtn drttt
0ttrntmtn xtrmt||tntf, crn onctrtn ouu|rb|ftn ren W||tnt-
t|tftn, ct m ct ctnorf y0tnit|tn |qn r fo0|tnctn n rtn .
rrnf out vurtr Btrontntf, co |qn r bt|tn orunctrftn cot
|uf urtr !|ntn tbf n o||tn Tt|tn ctr vrcr. 90r ntnn r 0d
u urtr xtr|qtotntf adttf unc trnyf, ntrctf r cor qd|o|
vur tt |Itt tnctn Inntn. 9rf n||tn r 1 nt |ant ctr Kom|
mrtn nrc um ct ctuf|dt rttf, um ctuf|qtt tItn. 90r tnt
m||tu nr, ca| nr yum Kam| n0r Oonyt tro0rtn Inntn, ctn ontn
onn unc ct onyt rou.
,,O | t r t i t f u n c b " t im m e |r t q e w i n n t n I t n e
[a|t en.''
52
fie :cer
6er ben
:ationa1fo3iatimu !
-
:efn ompf
mon mbotf i t l t T. ;a& ed be5 nationalfoiaHfifden attd
f\tttt!. @efamtauf[age Ubtt 190 3aufenb. Ungefqte aoffau6gabe.
800 Seiten, @analtinen . . . . . . . . . . . . . . 9f. 7.20
io lefengefge beG :ofionalfoictimus
mon Hfreb f o f e n b e r g, 9.b.f. 80 Seiten. Qhofdiert . . 9f. 1.-
1er beufce Gfocf
auf nationaler unb fo&ialtr @runblage. Ion @ottftieb %t b e r, 9.b.f.
144 @dten. jartonittt . . . . . . . . . . . . , . . 9lf. 1.20
1o Jrogrcmm ber :.G.n..J.
unb feine neitanfcautiden @runbgtbanfen. Qon ottfdeb % e b e r,
9l.b.f. 64 Seiten. Jartoniett . . . . . . . . . . . . mr. -.so
1fe :cfionctfoictiten im JeicGfog 1924-31
1ie 3tigfdt bet nationaifoiatififden raftion in iren 2nttgen
unb Stelungnamen. mon Dr. mitdm t i d unb Ih. jutt w i f d e T.
144 Seiten. jartonint . . . . . . . . . . . . . . . Wlf. l .SO
sampf um lerffn
mJm 1r. :ofep @ 0 t 0 0 e { \).b.f. (in Qud Ont gigantifden
jampfe bt& ationaifoiaii5mu& um bie ftidauptfbt. 9it
iden QHbern, 288 Seiten. mrofdiett . . . . . . . . . 9f. 4.
einen . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9f. 5.50
eomfenfum unb :cfionotfoictfmuG
-
mun It. S Uer, 9.b.ef.. 64 Seiten. mrofckct . . . r. -.80
2Ue ier angefrten erfe finb burd jebe beutf de udanb=
lung u be3ieen
VLKI SCHER BEOBACHTER
DI E TAGESZEITUNG DER N. S. D. A.P
DAS KAMPFBLATT DES KOMMENDEN
GROSSDEUTSCHLANDS
Erschei nt i n 2 Ausgaben:
R e i c h s a u s g a b e monatl i ch RM. 2.6
B a y e rn a u s g a b e monatli ch RM. 2.6
zuzgl i ch Bestel l gel d
E i n z e I n u m m e r R e i c h s m a r k -.
JLLUSTRI ERTER BEOBACHTER
ERSCHEI NT WCHENTLI CH
EI NZI G ANERKANNTE BI LDERZEI TUNG
DER N. S.D.A. P.
Laufende aktuel l e Bi l dberichterstatung
aus al l er Wel t und der nationalsozi al i
stischen Bewegung
M o n a t I i c h R e i c h s m a r k -.80
E i n z e I n u m m e r R e i c h s m a r k -.20
NATI ONALSOZ. MONATSHEFTE
WI SSENSCHAFTLI CHE ZEITSCHRI FT DER N. S. D. A. P.
HERAUSGEBER: ADOLF HI TLER
Bezugsprei s :
Vi ertel jhrl i ch, bei freier Zustel l ung i ns
Haus R e i c h s ma r k 1 .5
E i n z e I n u m m e r R e i c h s m a r k -.60
PROBENUMMERN VOM VERLAG
FRANZ EHER NACHF. GMBH.
MNCHEN 2 NO 1 THI ERSCttR. 1 1
Dru<: ]. G. Weis<e Budtdru<erei. Mndten