Sie sind auf Seite 1von 2

TEST IZ BHS JEZIKA I KNJIEVNOSTI ZA VIII RAZRED

Ime i prezime:____________________________

Datum rada:_________________

GLE, SNIJEG PADA


Gle. Snijeg pada iz mutne visine
I stere zemljom svoje bijelo platno,
A za oblajem u moru od suza
Sunace se je topilo zlatno.
Ah! Mrka zima na olovnom krilu
Bez svijesti irom vasionom brodi:
I ledenim njenim opurena dahom
Priroda drde ko iblja na vodi.
Al ja ne drdem: u grudima mojim
Imade jote topline i ara.
To tvoje oko, tvoje arko oko
Jo bajne pjesme u mom srcu stvara.
I ja vjerujem da mi smrt ne moe
Unititi mojih zladanijeh snova:
ista se ljubav ugasiti nede
Ni pod koprenom vjeitih snjegova!
Musa azim atid
1. U kojim strofama pjesnik opisuje prirodu? _______________________________
2. Iz tog dijela pjesme navedi tri epiteta koji stvaraju ugoaj.
________________________________________________________________
3. Sa ime pjesnik poredi stanje prirode zimi?
_______________________________________________________________
4. U pjesmi je priroda personificirana. Prepii jedan stih koji to potvruje.
_____________________________________________________________
5. U kakvom su odnosu stanje u prirodi i stanje u pjesnikovoj dui? _____________
Objasni to. ________________________________________________________
6. Zaokrui slovo ispred reenice koja je poenta pjesme.
a) Onaj ko voli ne osjeda hladnodu.
b) Ljudski snovi se ne mogu unititi.
c) Iskrena ljubav je besmrtna.
7. Kakve su strofe u pjesmi? _____________________________________
8. Stih u pjesmi je: a) vezani, b) slobodan
9. Napii sinonime za sljedede rijei: vasiona, platno, mutno.
_____________________________________________________________
10. Napii rijei suprotnog znaenja:
bijelo - __________,
toplina - ______________, ugasiti - _____________
11. Prepii sve zamjenice iz trede strofe pjesme.
________________________________________________________________
12. Prepii dva uzvika iz pjesme. ______________________________

2
3
2
2
2+3
2

2
1
3
3
5
2

13. Navedene priloge razvrstaj: juer, lijevo, onda, kako, ovdje.


Za mjesto _____________________
Za vrijeme ____________________
Za nain ______________________
14. Zaokrui glagolske priloge u sljededim reenicama!
Neprekidno padajudi, snijeg je zameo puteve.
Prekrivi zemlju, snijeg prestade padati.
15. Napii kakve su po sastavu reenice:
Za oblacima u moru od suza topilo se zlatno sunce._____________________
Snijeg pada i prekriva put. ___________________________
16. Napii jednu viestrukosloenu reenicu.
__________________________________________________________________
17. Zamjeni veznik drugim veznikom a da reenica ne promijeni smisao.
Nije bolestan, ved je zabrinut. _________________________________________
18. Kosom crtom razdvoji sureenice.
Nosedi drva iz upe, zapeo je o prag i pao.
19. U reenicama napii zarez gdje je potreban.
Danas me sestro nita ne pitaj.
Svi si plavi samo je jedan zelen.
20. Zaokrui pravilno napisane rijei: odkad, otkad, vozad, voza, prstii, prstidi,
zvjezdica, zvijezdica, cvijetid, cvjetid.
0-15 =1
16-30 =2
31-43 =3
44-50 =4
51-60 =5
Broj bodova i ocjena______________________

2
2
1
2
2

12