Sie sind auf Seite 1von 1

3.

Dubinu oslanjanja nadvoja vrata i prozora izvesti najmanje jednaku sirini nadvoja,
Sve instalacije koje se vode u AB konstrukciji preuzeti iz odgovarajucih projekata
ako u planovima oplate ili armature nije drugacije oznaceno.
Podatke o nenosivimzidovima i ostalimnekonstruktivnimelementima, koji nisu
Nenosive zidove od opeke i blokova zidati tek nakon betoniranja i dostizanja nosivosti
Sve nadvoje iznad otvora u nenosivim zidovima izvesti prema izboru izvodaca uz
sadrzani u planovima oplate ili armature, preuzeti iz odgovarajucih arhitektonskih
Sve prodore konstruktivnih elemenata (zidova, greda i ploca) preuzeti iz odgovarajucih
Slojevi ispod AB temeljne ploce dani su u izvedbenom arhitektonskom projektu.
Ugradbene elemente i dijelove dizala koji se prije betoniranja ugraduju u oplatu
STUBSTA RAMPU VD ZASEBNE PLANOVE
AB ploce stropa promatrane etaze.
planova.
suglasnost staticara.
projekata instalacija.
8.
9.
10.
instalacija.
AB konstrukcije preuzeti iz projekta dizala.
4.
5.
6.
7.
Sve mjere kontrolirati na gradilistu. Eventualne netocnosti razjasniti sa arhitektima.
Visine vrata i parapeta date su od GR poda.
Grede:
1.
NAPOMENE
2.
Celik:
Armatura:
Ploce:
MATERIJ ALI
Temelji i temeljna ploca:
Stupovi:
Nosiva konstrukcija:
Zidovi:
C 25/30 (MB 30)
Fe 360 B FN (C0361)
B 500 (MA 500/560), B 400 (RA 400/500)
C 25/30 (MB 30)
C 25/30 (MB 30)
C 25/30 (MB 30)
C 25/30 (MB 30)
LEGENDA
0.00 = +171.85 mnm
Stubista i podesti: C 25/30 (MB 30)
ugraduju u AB konstrukciju preuzeti iz izvedbene projektne dokumentacije celicne i
11. Ugradbene elemente celicne i drvene konstrukcije koji se prije ili poslije betoniranja
drvene konstrukcije.
RADNA FUGA
DONJ I RUB
GORNJ I RUB
PRODOR STUPA
VISINA PARAPETA
GORNJ RUB PLOCE
PRODOR PLOCE
DONJ RUB PLOCE
DONJ I RUB TEMELJ A
GORNJ I RUB TEMELJ A
PRODOR GREDE
VISINSKE KOTE KONSTRUKCIJ E
VISINSKE KOTE GOTOVE KONSTRUKCIJ E
GRP
P=
GRT
DRT
DR
DRP
GR
PP
PS
PG
ARMIRANI BETON
GOTOVI ELEMENTI
NOSIVA OPEKA I BLOKOVI
PRODOR ZIDA
PRODOR ZIDA
U ETAZ ZNAD
PRODOR PLOCE
NENOSIVA OPEKA I BLOKOVI
ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJ A
PZ
SKOK PLOCE
MJ ERILO:
GRAEVNA:
SURADNIK: DATUM: T.D.:
PROJ EKTANT INSTALACIJ A:
PROJ EKTANT KONSTRUKCIJ E:
PROJ EKTANT:
REVIZIJ A: "0" - 09/01/2008
GLAVNI PROJ EKTANT:
INVESTITOR:
NARUCTELJ:
NAZIV TVRTKE:
Z. i Frankopana 1
CAD-ING d.o.o.
42000 Varazdin
SADRZAJ:
FAZA PROJ EKTA:
LIST:
.
PREGLEDNA SKICA

Bewerten