Sie sind auf Seite 1von 120

HERMANN HESSE Narcis si Gura-de-Aur Narzi und Goldmund, 1957

CAP !"#$# n %a&a arcadei sus&inu&e de mici coloane du'le de la in&rarea manas&irii din Maria'ronn, %oar&e a(roa(e de drum, se a%la un cas&an, odrasla insin)ura&a a sudului, adus odinioara de un (elerin sosi& de la Roma, un cas&an no'il, cu &runc*i +an,os- coroana sa ro&unda se in&indea, man)aie&oare, deasu(ra drumului, res(irand cu &o& (ie(&ul in +an&, iar (rima+ara, cand de ,ur im(re,ur &o&ul era in+erzi& si (ana si nucii manas&irii in%runzeau rosie&ic, &ineres&e, el isi mai lasa mul&a +reme as&e(&a&e %runzele, a(oi, la +remea celor mai scur&e no(&i, im(un)ea, din&re manunc*iurile de %runze, razele ma&e, al'-+erzui ale %lorilor sale e.o&ice, care miroseau a&a& de (a&runza&or, asemenea unei (re+es&iri nelinis&i&oare si )ra+esi in oc&om'rie, du(a ce (oamele si +ia %usesera culese, scu&ura din coroana sa in)al'eni&a, in +an&ul de &oamna, %ruc&ele &e(oase, care nu a(ucau a se coace in %iece an, %ruc&e (en&ru care 'aie&ii din manas&ire se incaierau si (e care su'(riorul Gre)or, ori)inar din &ara i&alica, le (ra,ea in odaia lui, la %ocul din camin/ S&rain si delica&, %rumosul co(ac isi %rema&a coroana deasu(ra in&rarii manas&irii, un musa%ir de (e al&e melea)uri, cu %irea )in)asa, ra'dand cu )reu %ri)ul, le)a&, &ainica rudenie, cu micile, z+el&ele coloane im(erec*ea&e, de )resie, ale (or&alului si cu dan&elaria de (ia&ra ce in%lorea in arcadele %eres&relor, (e cornise si (e s&al(i, iu'i& de %rancezi si de la&ini, (ri+i& cu uimire de 'as&inasi, ca un s&rain ce se a%la/ Nu (u&ine )enera&ii de ele+i ai manas&irii &recusera (e su' ar'orele (ri(asi& aici din &ari s&raine- cu &a'li&ele la su'suoara, s(oro+aind, razand, ,ucandu-se si cer&andu-se, descul&i sau incal&a&i, du(a ano&im(, cu o %loare in )ura, o nuca in&re din&i sau un 'ul)are de za(ada in mana/ 0eneau mereu al&ii noi, la ca&i+a ani c*i(urile se re- innoiau, cele mai mul&e semanand in&re ele1 'londe si cu (arul carlion&a&/ $nii ramaneau locului, de+eneau no+ici, de+eneau calu)ari, (rimeau &onsura, (ur&au rasa si cin)a&oarea de %ran)*ie, ci&eau din car&i, ii ins&ruiau (e 'aie&i, im'a&raneau, mureau/ Al&ii, du(a ce le &receau anii de scoala, erau lua&i acasa de (arin&i, in cas&elele ca+alerilor, in casele ne)us&orilor si meseriasilor, cu&reierau lumea, %acandu-si mendrele si meseriile, mai +eneau ca&eoda&a in +izi&a la manas&ire, 'ar'a&i in &oa&a %irea, isi aduceau %eciorasii si-i lasau aici, ele+i la cu+iosii (arin&i, ridicau (ri+irea s(re cas&an, zam'ind, cazu&i (e )anduri, si-a(oi se (ierdeau din nou in lume/ n c*iliile si salile manas&irii, (rin&re arcadele ro&unde, )rele, ale %eres&relor si +an,oasele coloane du'le, cins&ea si (er%idia, in&ele(ciunea e+an)*eliilor si in&ele(ciunea elinilor, ma)ia al'a si cea nea)ra, &oa&e in%loreau aici ca&e (u&in, era loc (en&ru &oa&e- era loc (en&ru si*as&rie si ma&aniile de (eni&en&a, ca si (en&ru &o+arasie si &rai (lacu&- de(indea in&o&deauna de (ersoana a'a&elui si de curen&ul dominan& al +remii, daca (recum(anea si s&a(anea una sau al&a/ Manas&irea de+enea +es&i&a si cau&a&a cand (en&ru e.orcis&ii si demonolo)ii ei, cand (en&ru muzica ei e.celen&a, cand (en&ru un s%an& (arin&e care lecuia si %acea minuni, cand (en&ru cior'a ei de s&iuca si (a&eul de %ica& de cer', %iecare la +remea sa/ Si mereu s-a )asi& in cea&a calu)arilor si ele+ilor, a celor cu+iosi si a celor %ara ardoare, a celor sla'i&i de (os& si a celor mai ro&o%ei, mereu s-a )asi& (rin&re cei mul&i care +eneau, &raiau si mureau aici, unul sin)ura&ic si deose'i&, unul (e care &o&i il iu'eau sau de care &o&i se &emeau, unul care (area ales, unul des(re care se mai +or'ea inca mul& &im( du(a ce con&em(oranii sai erau da&i ui&arii/ Si acum se a%lau la manas&irea Maria'ronn doi sin)ura&ici si deose'i&i, unul 'a&ran si unul &anar/ Prin&re %ra&ii numerosi al caror roi im(anzea dormi&oarele, 'isericile si salile de clasa, se a%lau doi, (e care &o&i ii s&iau si ii (ri+eau cu res(ec&/ Se a%la a'a&ele 2aniel, 'a&ranul, si ele+ul Narcis, &anarul, care a'ia isi ince(use no+icia&ul, dar care, din (ricina darurilor sale deose'i&e si im(o&ri+a &u&uror o'iceiurilor +ec*i, era %olosi& inca de (e acuma ca dascal, indeose'i de elina/ Aces&ia doi, a'a&ele si

no+icele, a+eau &recere, erau lua&i in seama si &rezeau curiozi&a&e, erau admira&i si in+idia&i si, de asemenea, 'ar%i&i in &aina/ Cei mai mul&i il iu'eau (e a'a&e, el nu a+ea dusmani, era (lin de 'una&a&e, de sim(li&a&e, de smerenie/ 2oar in+a&a&ii manas&irii ames&ecau in dra)os&ea lor o no&a de condescenden&a, caci a'a&ele 2aniel (u&ea %i un s%an&, dar un car&urar nu era nicidecum/ i era (ro(rie acea sim(li&a&e care e insasi in&ele(ciunea, dar la&ineasca lui era modes&a, iar elina n-o cunos&ea de%el/ Acei, (u&ini, care ocazional mai zam'eau (e seama sim(li&a&ii a'a&elui, erau insa cu a&a& mai +ra,i&i de Narcis, co(ilul-minune, %rumosul adolescen& cu elina lui ele)an&a, cu (ur&area sa im(eca'il de ca+alereasca, (ri+irea linis&i&a si (a&runza&oare, de cu)e&a&or, si cu 'uzele su'&iri, %rumos si se+er desena&e/ Era indra)i& de car&urari (en&ru ca s&a(anea minuna& elina- era iu'i& de &o&i ceilal&i, 'a unii erau c*iar de-a dre(&ul %ermeca&i de no'le&ea si de %ine&ea sa/ Erau si unii care ii luau in nume de rau %a(&ul ca era a&a& de &acu& si de s&a(ani& si a+ea asemenea maniere de cur&ean/ A'a&ele si no+icele isi (ur&au %iecare in %elul sau des&inul ales, dominand in %elul sau si su%erind in %elul sau/ 3iecare din&re cei doi se sim&ea mai inrudi& cu celalal&, mai a&ras de el deca& de &o& res&ul (o(orului din manas&ire1 &o&usi nu )aseau calea unul s(re al&ul, nu se (u&eau incalzi, unul ala&uri de celalal&/ A'a&ele il &ra&a (e &anar cu cea mai mare a&en&ie, cu cea mai mare considera&ie, ii (ur&a de )ri,a ca unui %ra&e rar, )in)as, (oa&e (re&im(uriu (ar)ui&, (oa&e (rime,dui&/ !anarul (rimea %iece (orunca, %iece s%a&, %iece lauda a a'a&elui cu o &inu&a desa+arsi&a, nu-l con&razicea +reoda&a, nu era nicicand su(ara& si daca ,udeca&a a'a&elui des(re el era drea(&a si sin)urul lui +iciu era &ru%ia, a&unci s&ia sa ascunda minuna& aces& +iciu/ Nu se (u&ea s(une nimic im(o&ri+a lui, era desa+arsi&, era su(erior &u&urora/ Numai ca in a%ara de car&urari, (u&ini ii de+eneau in&r-ade+ar (rie&eni, caci no'le&ea sa il im(re,muia ca un su%lu de aer in)*e&a&/ 4 Narcis, ii zise a'a&ele du(a o con%esiune, ma recunosc +ino+a& de o ,udeca&a as(ra (e seama &a/ Adeseori &e-am soco&i& &ru%as si (oa&e ca as&%el &e-am nedre(&a&i&/ Es&i %oar&e sin)ur, &inere %ra&e, es&i sin)ura&ic, ai admira&ori, dar nu (rie&eni/ !are as %i +ru& sa am (ricina a &e do,eni din cand in cand, dar nu am (ricina/ !are as %i +ru& sa %ii ca&eoda&a necu+iincios, cum sun& indeo's&e oamenii &ineri, de +ars&a &a/ !u insa nu es&i nicioda&a necu+iincios/ $neori sun& in)ri,ora& din cauza &a, Narcis/ !anarul isi ridica oc*ii in&unecosi s(re 'a&ran/ 4 2in su%le& as dori sa nu +a (ricinuiesc )ri,i, milos&i+e (arin&e/ Se (rea (oa&e sa %iu &ru%as, milos&i+e (arin&e/ 0a ro) sa ma (ede(si&i (en&ru as&a/ Eu insumi sim& ca&eoda&a dorin&a de a ma (ede(si/ !rimi&e&i-ma in&r-o si*as&rie, (arin&e, sau (une&i-ma la &re'uri )rosolane/ 4 Pen&ru amandoua es&i (rea &anar, iu'i&e %ra&e, zise a'a&ele/ n a%ara de as&a es&i in mod deose'i& do&a& (en&ru lim'i s&raine si (en&ru )andire, %iule- ar %i o risi(a a aces&or daruri de la 2umnezeu, daca &e-as (une la &re'uri in%erioare/ Pro'a'il ca +ei de+eni dascal si car&urar/ Nu es&e as&a si dorin&a &a5 4 er&a&i-ma, (arin&e, dar dorin&ele mele nu-mi sun& inca a&a& de lim(ezi/ S&iin&ele ma +or incan&a in&o&deauna, caci cum ar (u&ea al&min&eri5 2ar nu cred ca s&iin&ele +or %i sin)ura mea (reocu(are/ Si-a(oi, nu in&o&deauna dorin&ele *o&arasc soar&a si menirea unui om, ci al&ce+a, ce+a (redes&ina&/ A'a&ele lua amin&e si de+eni serios/ !o&usi, (e c*i(ul sau 'a&ran s&aruia un zam'e&, cand ras(unse1 4 n masura in care am a,uns sa cunosc oamenii, cu &o&ii sun&em (u&in inclina&i, mai ales in &inere&e, sa con%undam (ro+iden&a cu dorin&ele noas&re/ 2ar cum &u crezi ca-&i cunos&i dinain&e c*emarea, s(une-mi un cu+an& in (ri+in&a aceas&a/ Pen&ru ce crezi ca es&i c*ema&5 Narcis isi inc*ise (e ,uma&a&e oc*ii in&unecosi, inca& dis(arura su' )enele lun)i, ne)re/ !acu/ 4 0or'es&e, %iule, il indemna a'a&ele du(a o lun)a as&e(&are/ Cu +oce incea&a si oc*ii (leca&i Narcis, ince(u sa +or'easca/ 4 Mi se (are a s&i, milos&i+e (arin&e, ca inain&e de &oa&e sun& c*ema& ca&re +ia&a mona*ala/ 0oi de+eni calu)ar, asa cred, +oi de+eni (reo&, su'(rior si (oa&e a'a&e/ Nu cred aces& lucru (en&ru ca-l doresc/ 2orin&a mea nu &in&es&e %unc&ii/ 2ar ele imi +or %i im(use/ !acura amandoi, +reme indelun)a&a/ 4 2e ce nu&res&i aceas&a credin&a5 in&re'a, so+aind, 'a&ranul/ Ce insusire a &a, in a%ara de car&urarie, ar %i cea care se e.(rima in aceas&a credin&a5

4 Es&e acea insusire, zise Narcis ince&, care ma inzes&reaza cu un sim& (en&ru %irea si c*emarea oamenilor, nu numai (en&ru ale mele (ro(rii, ci si (en&ru ale celorlal&i/ Aceas&a insusire ma siles&e sa-i slu,esc (e ceilal&i dominandu-i/ 2aca nu m-as %i nascu& (en&ru +ia&a mona*ala, as %i %os& ne+oi& sa de+in ,udeca&or sau om de s&a&/ 4 S-ar (u&ea, incu+iin&a a'a&ele, dand din ca(/ !i-ai incerca& asu(ra unor e.em(le a(&i&udinea de a recunoas&e oamenii si des&inul lor5 4 Am incerca&-o/ 4 Es&i )a&a sa-mi dai o (ilda5 4 Sun& )a&a/ 4 6ine/ Cum nu as +rea sa (a&rund in &ainele %ra&ilor nos&ri, %ara s&irea lor, (oa&e ai +rea sa-mi s(ui ce crezi ca s&ii des(re mine, a'a&ele &au 2aniel/ Narcis isi ridica (leoa(ele si se ui&a in oc*ii a'a&elui/ 4 Es&e (orunca +oas&ra, milos&i+e (arin&e5 4 Porunca mea/ 4 mi +ine )reu sa +or'esc, (arin&e/ 4 Si mie-mi +ine )reu sa &e silesc sa +or'es&i, &inere %ra&e/ Si &o&usi, o %ac/ 0or'es&e7 Narcis isi (leca %run&ea si zise, so(&ind1 4 S&iu (rea (u&in des(re dumnea+oas&ra, cins&i&e (arin&e/ S&iu ca sun&e&i un slu,i&or al lui 2umnezeu, caruia i-ar %i mai dra) sa +e)*eze ca(rele sau sa &ra)a clo(o&elul in&r-o si*as&rie si sa ascul&e s(o+edaniile &aranilor deca& sa conduca o mare manas&ire/ S&iu ca nu&ri&i o deose'i&a dra)os&e %a&a de S%an&a Maica a 2omnului si ca ei +a ru)a&i cel mai des/ $neori +a ru)a&i ca elina si celelal&e s&iin&e care se cul&i+a in aceas&a manas&ire sa nu de+ina smin&eala si (rime,die (en&ru su%le&ele celor da&i in (aza +oas&ra/ $neori +a ru)a&i ca sa nu +a (ierde&i ra'darea %a&a de su'(riorul Gre)or/ $neori +a ru)a&i (en&ru un s%arsi& 'land/ Si +e&i %i, cred eu, ascul&a& si +e&i a+ea un s%arsi& 'land/ Se lasa &acere in micul +or'i&or al a'a&elui/ n cele din urma, 'a&ranul )lasui1 4 Es&i un +isa&or si ai +iziuni, zise cu 'una+oin&a +enera'ilul domn/ 2ar si +iziunile cucernice ori (rie&enoase (o& ama)i- nu &e increde in ele, cum nici eu nu ma incred/ Po&i +edea, %ra&e +isa&or, ce )and nu&resc in inima mea, in (ri+in&a aceas&a5 4 Po& +edea ca )andi&i cu mul&a (rie&enie la lucrul aces&a/ a&a ce )andi&i1 8Aces& &anar ucenic es&e (u&in (rime,dui&, are +iziuni, (oa&e ca a medi&a& (rea mul&/ As (u&ea, sa-i im(un o (eni&en&a, nu-i +a s&rica/ 2ar (eni&en&a (e care i-o +oi im(une lui, o +oi lua &o&oda&a asu(ra-mi/9 As&a e ceea ce )andi&i c*iar acuma/ A'a&ele se ridica/ :am'ind, ii %acu semn no+icelui sa (lece/ 4 Ei 'ine, zise el/ Nu-&i lua +iziunile (rea in serios, &inere %ra&e- 2umnezeu cere de la noi mul&e al&ele, in a%ara de +iziuni/ Sa (resu(unem ca ai ma)uli& un om 'a&ran %a)aduindu-i o moar&e usoara/ Sa (resu(unem ca 'a&ranul a a+u& (lacere, +reme de o cli(a, ascul&and aceas&a %a)aduin&a/ Acum insa a,un)e/ Sa reci&i un rozariu, maine du(a slu,'a din zori, sa-l ros&es&i cu umilin&a si daruire si nu din +ar%ul 'uzelor- si eu +oi %ace la %el/ 2u-&e acum, Narcis, am +or'i& des&ul7 2u(a %iecare noua con+or'ire urmau zile de &acere su(ara&a si im'u%nare, (ana ce Narcis, indemna& de sen&imen&ul ca are dre(&a&e, desc*idea iarasi discu&ia/ Pana la urma, (a&er #orenz zise, in&ruca&+a ,i)ni&1 4 Ei 'ine, Narcis, sa curmam cear&a/ 2oar s&ii ca *o&ararea a&arna de mine, si nu de &ine, caci nu es&i cole)ul, ci a,u&orul meu si &re'uie sa-mi dai ascul&are/ 2ar cum (ricina (are sa ai'a (en&ru &ine a&a&a im(or&an&a iar eu i&i sun& in&r-ade+ar su(erior in %unc&ie si (u&ere, dar nu in cunos&in&e si daruri, nu +reau sa *o&arasc eu insumi, ci +om su(une dis(u&a (arin&elui nos&ru a'a&e si-l +om lasa sa *o&arasca el/ As&%el si (rocedara (ana la urma, iar a'a&ele 2aniel ascul&a cu ra'dare si 'una+oin&a cear&a celor doi car&urari cu +ederi deose'i&e in ceea ce (ri+es&e (redarea )rama&icii/ 2u(a ce amandoi isi e.(usera si isi ar)umen&ara &emeinic (arerile, 'a&ranul se ui&a la ei in+eseli&, cla&ina (u&in ca(ul carun& si +or'i1 4 3ra&ii mei dra)i, nici unul, nici al&ul nu crede&i, %ires&e, ca eu

m-as (rice(e la lucrurile aces&ea la %el de 'ine ca +oi/ E lauda'il din (ar&ea lui Narcis ca &ine a&a& de mul& la scoala si ca nazuies&e a im'una&a&i (ro)ramul de in+a&a&ura/ 2aca insa su(eriorul sau es&e de al&a (arere, a&unci Narcis &re'uie sa &aca si sa-i dea ascul&are, caci &oa&e im'una&a&irile aduse scolii n-ar (u&ea cum(ani a&a&, inca& ordinea si ascul&area sa se &ul'ure in casa aceas&a, din (ricina lor/ l do,enesc (e Narcis ca n-a s&iu& sa cedeze/ Si +oua, amandurora, &ineri car&urari, +a doresc sa nu duce&i nicioda&a li(sa de su(eriori mai (ros&i ca +oi- nimic nu-i mai de %olos im(o&ri+a &ru%iei7 Cu aceas&a )luma 'la,ina ii &rimise la ale lor/ 2ar in zilele urma&oare nu ui&a sa urmareasca din (ri+iri daca in&re cei doi dascali s-a res&a'ili& 'una in&ele)ere/ Si ia&a ca se in&am(la sa a(ara o %a&a noua in manas&irea in care +eneau si (lecau a&a&ia, si aceas&a noua %a&a nu era din&re cele ce &rec neo'ser+a&e si sun& re(ede da&e ui&arii/ Era un &anar care, anun&a& de &a&al sau cu mul& inain&e, sosi in&r-o zi de (rima+ara, ca sa in+e&e la scoala manas&irii/ si le)ara caii de cas&an, &anarul si &a&al sau si, de su' 'ol&a, %ra&ele (or&ar le iesi in in&am(inare/ 6aia&ul isi ridica (ri+irea s(re co(acul, inca (lesu+ din iarna/ 4 $n as&%el de co(ac, zise el, n-am mai +azu& (ana acum/ $n co(ac %rumos si ciuda&/ As +rea sa s&iu cum se numes&e/ !a&al, un domn mai in +ars&a, cu %a&a 'razda&a de )ri,i si (arca de ne(a&runs, nu lua in seama cu+in&ele &anarului/ Por&arul in sc*im', caruia 'aia&ul ii (lacuse numaideca&, ii dadu lamurirea/ !anarul mul&umi %rumos, ii in&inse mana si-i zise1 4 Mi se s(une Gura-de-Aur si urmeaza sa in+a& aici, la scoala/ 6ar'a&ul ii zam'i cu (rie&enie du(a care o lua inain&ea noilor +eni&i, conducandu-i (rin (or&al, a(oi in sus, (e scarile lar)i, de (ia&ra, si Gura-de-Aur (asi in manas&ire %ara &eama, cu sen&imen&ul ca in locurile aces&ea a si in&alni& doua %iin&e carora le (u&ea %i (rie&en1 co(acul si %ra&ele (or&ar/ Noii +eni&i %ura (rimi&i mai in&ai de (arin&ele direc&or al scolii, iar s(re seara de insusi a'a&ele/ 2e %iecare da&a, &a&al, %unc&ionar im(erial, il (rezen&a (e %iul sau Gura-de-Aur si %u (o%&i& sa mai za'o+easca un &im(, ca musa%ir al casei/ 2ar el a(ela numai (re& de o noa(&e la os(i&ali&a&ea o%eri&a, s(unand ca e ne+oi& sa (orneasca indara&, la drum, c*iar a doua zi/ "%eri manas&irii, in dar, unul din cei doi cai ai sai si darul %u (rimi&/ 2iscu&ia cu %e&ele 'iserices&i %u (oli&icoasa si rece1 dar a&a& a'a&ele ca& si (arin&ele (ri+ira cu 'ucurie la Gura-de-Aur, care &acea res(ec&uos- &anarul %rumos si delica& le (lacu de la 'un ince(u&/ 3ara re)re&e il lasara (e &a&a sa (urceada a doua zi la drum, iar (e %iu il (as&rara cu (lacere/ Gura-de-Aur %u (rezen&a& dascalilor si (rimi un (a& in dormi&orul ele+ilor/ Res(ec&uos si cu %a&a in&ris&a&a isi lua ramas 'un de la &a&al sau, care (ornea calare, ramase locului si (ri+i in urma lui (ana ce dis(aru, in&re *am'arul de cereale si moara, su' arcada (or&ii in)us&e a cur&ii e.&erioare/ " lacrima ii a&arna in )enele lun)i si 'londe, cand se in&oarse- dar %ra&ele (or&ar il si lua in (rimire, 'a&andu-l dra)as&os (e umar/ 4 !inere domn, zise el ca sa-l consoleze, nu &re'uie sa %ii &ris&/ Cei mai mul&i &an,esc la ince(u& du(a casa, du(a &a&a si mama, du(a %ra&ii lor/ 2ar ai sa +ezi si inca des&ul de re(ede, ca se &raies&e si aici, si nu (rea rau/ 4 Mul&umesc, %ra&e (or&ar, zise &anarul/ Eu nu am nici %ra&i, nici mama, il am numai (e &a&a/ 4 n sc*im' aici )ases&i camarazi si car&urarie, si muzica si ,ocuri noi, (e care inca nu le cunos&i, si ca&e si mai ca&e, ai sa +ezi7 ar daca +ei a+ea ne+oie de cine+a, care-&i +rea 'inele, nu &re'uie deca& sa +ii la mine/ Gura-de-Aur ii zam'i1 4 "*, +a mul&umesc %rumos/ Si daca +re&i sa-mi %ace&i o 'ucurie, +a ro) sa-mi ara&a&i ca& se (oa&e de re(ede unde se a%la calu&ul nos&ru, cel (e care &a&a l-a lasa& aici/ As +rea sa-l salu& si sa +ad daca ii mer)e 'ine si lui/ 3ra&ele (or&ar il lua de inda&a si-l conduse la )ra,dul cailor, lan)a *am'arul de cereale/ n (enum'ra caldu&a, mirosea iu&e a cai, a )unoi si o+az si in&r-una din des(ar&i&uri Gura-de-Aur desco(eri calul mur), care-l adusese acolo/ Cu(rinse cu amandoua mainile )a&ul animalului, care-l recunoscuse si-si in&indea ca& (u&ea ca(ul s(re el, isi li(i o'razul de %run&ea la&a, cu (e&e al'e, il man)aie dra)as&os si-i so(&i la urec*e1

4 6ine &e-am )asi&, 6less, calu&ul meu, +i&eazul meu, i&i mer)e 'ine5 Ma mai iu'es&i5 Ai si &u de mancare5 !e mai )andes&i acasa5 6less, calu&ule, %lacaiasule, ce 'ine ca ai ramas aici, am sa +in adesea sa +ad cum o duci7 !rase din manse&a *ainei o %elie de (aine, ascunsa inca de la de,un, o ru(se in 'uca&i si o dadu animalului, s-o manance/ A(oi isi lua ramas 'un, il urma (e %ra&ele (or&ar de-a curmezisul cur&ii, care era lar)a ca& o'orul unui mare oras si in (ar&e (lan&a&a cu &ei/ #a (oar&a in&erioara ii mul&umi %ra&elui (or&ar si-i in&inse mana, a(oi isi dadu seama ca nu mai cunoas&e drumul s(re clasa, care-i %usese ara&a& inca de ieri, rase usor, si se im'u,ora, il ru)a (e %ra&ele (or&ar sa-l conduca si aces&a il inso&i cu (lacere/ A(oi (a&runse in clasa, unde o duzina de co(ii si de &ineri sedeau in 'anci, iar a,u&orul de dascal, Narcis, se in&oarse s(re el/ 4 Eu sun& Gura-de-Aur, zise el, ele+ul cel nou/ Narcis salu&a scur&, %ara a zam'i, ii indica un loc in 'anca din %und si-si con&inua, %ara za'a+a, lec&ia/ Gura-de-Aur se aseza/ Era mira& ca daduse (es&e un dascal a&a& de &anar, a'ia cu ca&i+a ani mai in +ars&a ca el, era mira& si nes(us de 'ucuros sa-l )aseasca (e aces& &anar dascal a&a& de %rumos, de dis&ins, serios si-n acelasi &im( cuceri&or si demn de a%ec&iune/ 3ra&ele (or&ar %usese (re+eni&or cu el, a'a&ele il in&am(inase (rie&enos, dincolo, in )ra,d, se a%la 6less, o %arama din lumea de acasa, iar acuma, ia&a-l si (e aces& dascal uimi&or de &anar, )ra+ ca un car&urar si delica& ca un (rin&, cu +ocea sa s&a(ani&a, rece, o'iec&i+a, con+in)a&oare7 Ascul&a cu )ra&i&udine, desi)ur %ara a in&ele)e de la ince(u&, des(re ce era +or'a/ 2in&r-oda&a se sim&i 'ine/ 0enise la oameni 'uni, demni de dra)os&e, era )a&a sa-i iu'easca si sa se s&raduiasca (en&ru a le do'andi (rie&enia/ 2iminea&a, in (a&, du(a des&e(&are, sim&ise o s&ran)ere de inima si inca o'oseala du(a cala&oria cea lun)a, iar la des(ar&irea de &a&al sau (lansese (u&in/ 2ar acum &o&ul se sc*im'ase in 'ine, era mul&umi&/ Pri+irea ii s&aruia indelun) si se in&orcea mereu la dascalul cel &anar, ii (lacea s&a&ura lui z+el&a si drea(&a, oc*ii care %ul)erau reci, 'uzele se+ere, care %ormulau sila'ele lim(ede si ras(ica&, +ocea neos&oi&a, (lina de elan/ 2ar cand ora se is(ra+i si ele+ii se ridicara cu z)omo&, Gura-de-Aur &resari si o'ser+a, cam rusina&, ca dormise o 'una 'uca&a de +reme/ Si nu numai el ci si +ecinii de 'anca 'a)asera de seama si comunicasera desco(erirea mai de(ar&e, in soa(&a/ A'ia (arasise dascalul cel &anar clasa, si cole)ii ince(ura sa-l ciu(easca si sa-l im'ranceasca (e Gura-de-Aur din &oa&e (ar&ile/ 4 !e-ai sa&ura& de somn5 in&re'a unul si ran,i/ 4 Groza+ ele+7 isi 'a&u ,oc al&ul/ As&a o sa %ie o lumina a 'isericii/ Sa &ra)i a)*ioase, c*iar din (rima ora7 4 2uce&i-l la culcare (e mi&i&el, (ro(use unul si il a(ucara de maini si de (icioare, ca sa-l care de acolo, in mi,locul unor *o*o&e de ras/ !rezi& 'rusc, in %elul aces&a, Gura-de-Aur se in%urie- ince(u sa iz'easca in ,urul sau, incerca sa se eli'ereze, (rimi ca&i+a )*ion&i si (ana la urma il lasara sa cada, in +reme ce unul con&inua sa-l &ina de un (icior/ Se des(rinse (rin&r-o z+acnire +iolen&a si se az+arli la nimereala, asu(ra celui din&ai care (rimi lu(&a, incaierandu-se cu el, in&r-o 'a&alie crancena/ Ad+ersarul sau era un %lac a+ura &im( sa dis(ara, ca in&ra (a&er Mar&in, direc&orul scolii si se o(ri in %a&a lui Gura-de-Aur, care ramasese sin)ur locului/ Se ui&a, cu uimire, la 'aia&ul ai carui oc*i al'as&ri il (ri+eau incurca&i, din&r-o %a&a in+a(aia&a si cam ra+asi&a de 'uimaceala/ 4 Ei, dar ce-i cu &ine5 in&re'a el/ !u es&i Gura-de-Aur, nu-i asa5 !i-au %acu& ce+a, *aimanalele5 4 ", nu, zise 'aia&ul, am scos-o la ca(a&/ 4 Cu cine5 4 Nu s&iu/ nca nu cunosc (e nici unul/ $nul din&re ei s-a 'a&u& cu mine/ 4 Asa5 El a ince(u&5 4 Nu s&iu/ Nu, cred ca am ince(u& c*iar eu/ M-au lua& in ras si a&unci m-am mania&/ 4 Ei, ce sa zic, %rumos ince(i, 'aie&e/ !ine insa min&e1 daca &e mai incaieri o da&a aici, in clasa, urmeaza (edea(sa/ Si acum, +ezi sa a,un)i la )us&area de du(a-masa- *ai, du-&e/ :am'ind, (ri+i in urma lui Gura-de-Aur, cum (leaca in %u)a co(lesi& de rusine si in drum se s&raduies&e sa-si (ie(&ene cu de)e&ele (arul 'lond-desc*is, ciu%uli&/ Gura-de-Aur era si el de (arere ca (rima lui is(ra+a din noua +ia&a mona*ala %usese %oar&e necu+iincioasa si neroada- des&ul de ma*ni& ii cau&a si-i )asi (e cole)ii sai de clasa, la )us&area de

du(a-masa/ 2ar %u (rimi& cu res(ec& si (rie&enie, nu in&arzie sa se im(ace ca+aleres&e cu inamicul sau si ince(and din ceasul acela se sim&i 'ine in cercul lor/ CAP !"#$# 2esi &raia in 'una (rie&enie cu &o&i, nu )asi &o&usi (rea curand un (rie&en ade+ara&- (rin&re cole)ii de scoala nu se a%la nici unul de care sa se %i sim&i& deose'i& de a(ro(ia& sau im'ia&/ Ei, in sc*im', erau uimi&i sa desco(ere in (ersoana a(ri)ului lu(&a&or cu (umnii, (e care %usesera inclina&i sa-l creada un 'a&aus sim(a&ic, un cole) %oar&e (asnic, ce (area mai de)ra'a a nazui la %aima de ele+-model/ 2oi oameni se a%lau in manas&ire, ca&re care inima lui Gura-de-Aur se sim&ea a&rasa, care-i (laceau, care-i ocu(au )andurile, %a&a de care sim&ea admira&ie, dra)os&e si res(ec&1 a'a&ele 2aniel si a,u&orul de dascal Narcis/ Pe a'a&e inclina sa-l soco&easca un s%an&, sim(li&a&ea si 'una&a&ea lui, (ri+irea lim(ede si )ri,ulie, %elul sau de a (orunci si a conduce cu umilin&a cu care si-ar %i inde(lini& o inda&orire, (ur&arile sale %rumoase, linis&i&e, &oa&e il a&ra)eau cu (u&ere/ Cel mai mul& i-ar %i (lacu& sa de+ina slu,i&orul aces&ui (ios, sa %ie mereu in (rea,ma lui su(unandu-se si slu,indu-l, sa-i o%ere, ca un (rinos (ermanen&, &o& im'oldul sau co(ilaros s(re de+o&iune si daruire si sa in+e&e de la el o +ia&a (ura, no'ila, cum(ani&a in s%in&enia ei/ Pen&ru ca Gura-de-Aur a+ea de )and nu numai sa a'sol+e scoala manas&ireasca ci, (e ca& era cu (u&in&a, sa ramaie (en&ru &o&deauna in manas&ire si sa-si inc*ine +ia&a lui 2umnezeu- aceas&a era +rerea lui, aceas&a era dorin&a si (orunca &a&alui sau si (ro'a'il ca asa era s&a&ornici& si ceru& de insusi 2umnezeu/ Pri+ind 'aia&ul c*i(es, s&raluci&or, nimeni nu-si (u&ea da seama ca, &o&usi, a(asa o (o+ara asu(ra lui, o (o+ara a ori)inii, o c*emare &ainica s(re is(asire, s(re sacri%iciu/ Nici a'a&ele nu o in&rezarea, desi &a&al lui Gura-de-Aur ii %acuse unele aluzii si-si e.(rimase ras(ica& dorin&a ca %iul sau sa ramana (en&ru &o&deauna la manas&ire/ $n &ainic s&i)ma& (area sa (ece&luiasca nas&erea lui Gura-de-Aur, ce+a &recu& su' &acere (area sa (re&inda is(asire/ 2ar &a&al ii (lacuse (rea (u&in a'a&elui, el ii in&am(inase cu+in&ele si in&re) %elul de a %i, incercarile de a-si da im(or&an&a, cu o raceala (oli&icoasa si nu a&ri'uise o insemna&a&e deose'i&a aluziilor sale/ Cel de-al doilea care &rezise dra)os&ea lui Gura-de-Aur +edea mai lim(ede si 'anuia mai mul&, dar se re&inea/ Narcis o'ser+ase %ires&e ce su(er'a (asare cu (ene de aur +enise, in z'or, sa i se aseze (e umar/ El, cel insin)ura& in dis&inc&ia lui, recunoscuse in Gura-de-Aur un %ra&e al sau, desi in &oa&e (ri+in&ele (area sa-i %ie con&rariul/ Pe ca& se in%a&isa Narcis de in&uneca& si usca&i+, (e-a&a& era Gura-de-Aur de luminos si in%lori&or/ Pe ca& era Narcis un )andi&or si un analis&, (e a&a& (area Gura-de-Aur sa %ie un +isa&or si un su%le& co(ilaros/ 2ar un %el de des&in comun se arcuia deasu(ra con&ras&elor- amandoi erau oameni no'ili, amandoi erau, insemna&i (rin daruri si semne +izi'ile care-i dis&in)eau de ceilal&i si amandoi %usesera in+es&i&i de soar&a cu o +oca&ie deose'i&a/ Narcis se (leca in%lacara& s(re aces& su%le& &anar, ale carui soi si c*emare le recunoscu re(ede/ Gura-de-Aur il admira cu ardoare (e in+a&a&orul sau cel %rumos si cu mul& mai in+a&a& ca el/ nsa Gura-de-Aur era &imid- nu )asea al& mod de a-l cuceri (e Narcis, deca& sa se s&raduiasca (ana la e(uizare ca sa de+ina un ele+ a&en& si s&udios/ Si nu sin)ura &imidi&a&ea il re&inea/ l mai re&inea (resim&irea ca Narcis ar re(rezen&a o (rime,die (en&ru el/ Nu si-l (u&ea ale)e dre(& ideal si e.em(lu (e a'a&ele cel 'un si umil, si &o&oda&a (e erudi&ul, (e lucidul Narcis/ !o&usi, ,induia cu &oa&e (u&erile &inere&ii du(a amandoua aces&e idealuri neim(aca&e, ceea ce adesea il %acea sa su%ere/ Ca&eoda&a, in (rimele luni de scoala, Gura-de-Aur isi sim&ea inima a&a& de &ul'ura&a si (a&runsa de s%asie&oare indoieli, inca& era &eri'il de is(i&i& sa %u)a sau sa-si descarce necazul si mania laun&rica in ra(or&urile sale cu cole)ii/ Adeseori el, 'la,inul, se dezlan&uia (e neas&e(&a&e, o )luma sau +reo mica o'raznicie a unui scolar il %acea a&a& de na(rasnic, de sal'a&ec si de rau, inca& nu se mai (u&ea s&a(ani deca& cu (re&ul unei incordari e.&reme si a&unci in&orcea s(a&ele celui din %a&a lui, %ara o +or'a, cu oc*ii inc*isi si (alid de moar&e/ A(oi il cau&a in )ra,d (e calu&ul sau 6less, isi rezema ca(ul de )a&ul lui, il saru&a si (lan)ea lan)a el/ nce&ul cu ince&ul, su%erin&a lui s(ori si de+eni e+iden&a/ "'ra,ii i se su'&iau, (ri+irea ii era s&insa, rasul lui, indra)i& de &o&i, de+enea &o& mai rar/ El insusi nu-si dadea seama de s&area sa/ 2orin&a si +oin&a lui sincera era sa a,un)a un ele+ 'un, sa %ie admis in curand la no+icia& si a(oi, sa de+ina un %ra&e credincios si linis&i& al calu)arilor- credea, in&r-ade+ar, ca &oa&e (u&erile si darurile sale nazuiesc s(re aceas&a &in&a (ioasa, 'landa, de al&e nazuin&i

nu a+ea cunos&in&a/ "rica& de s&raniu si &ris& i se (area, asadar, sa %ie ne+oi& sa cons&a&e ca aceas&a &in&a sim(la si %rumoasa es&e a&a& de )reu de a&ins/ Ca& de descura,a& si uimi& era, desco(erind din cand in cand in sine &endin&e si insusiri condamna'ile1 nea&en&ie si sila de in+a&a&ura, +isare si (lasmuire de %an&ome sau c*iar somnolen&a in &im(ul lec&iilor, raz+ra&ire si re(ulsie im(o&ri+a dascalului de la&ina, iri&are si nera'dare manioasa %a&a de cole)ii de scoala/ 2ar cel mai &ul'ura&or ramanea %a(&ul ca dra)os&ea (en&ru Narcis se lasa a&a& de )reu im(aca&a cu dra)os&ea (en&ru a'a&ele 2aniel/ !o&usi, ca&eoda&a credea ca sim&e, cu cea mai in&ima cer&i&udine, ca si Narcis il iu'es&e, se in&ereseaza de el si-l as&ea(&a/ Gandurile lui Narcis ii erau inc*ina&e mul& mai mul& deca& ar %i 'anui& 'aia&ul/ Si-l dorea (rie&en (e &anarul acela %rumusel, luminos si %ermeca&or, 'anuia in el con&rariul si com(le&area sa, ar %i +ru& sa-l ia (e lan)a dansul, sa-l conduca, sa-l ins&ruiasca, sa-l inal&e si sa-l aduca la in%lorire/ 2ar se re&inea/ Proceda as&%el din mai mul&e mo&i+e %iind in mare (ar&e cons&ien& de ele/ Mai in&ai il im(iedica si il (araliza dez)us&ul resim&i& %a&a de acei dascali si calu)ari, nu (u&ini, care se indra)os&eau de ele+i, sau de no+ici/ Prea des sim&ise el insusi, cu oroare, oc*ii (o%&iciosi ai unor 'ar'a&i mai 'a&rani za'o+ind asu(ra lui, (rea des in&am(inase el insusi cu re(ulsie mu&a, )es&urile lor dra)as&oase si alin&a&oare/ Acum ii in&ele)ea mai 'ine ; se +edea si el is(i&i& sa-l iu'easca (e %rumosul Gura-de-Aur, sa-i s&arneasca rasul dra)alas, sa-si &reaca mana cu )in)asie, (rin (arul lui 'lond-desc*is/ 2ar nicioda&a el nu s-ar (ur&a as&%el, nicioda&a/ A%ara de as&a, ca a,u&or de dascal, care, %ara a %i in+es&i& cu %unc&ia si au&ori&a&ea unui dascal (lin, a+ea &o&usi ran)ul aces&uia, era o'isnui& cu o (ruden&a si o +i)ilen&a deose'i&a/ Era o'isnui& sa s&ea in %a&a celor cu ca&i+a ani mai &ineri ca el, (arca ar %i %os& cu douazeci de ani mai in +ars&a, era o'isnui& sa-si in&erzica se+er orice (ar&inire a +reunui ele+, im(unandu-si dre(&a&e si )ri,a deose'i&a cu a&a& mai mul& %a&a de un ele+, care ii re(u)na/ Slu,'a lui era o slu,'a a s(iri&ului, aces&uia ii era inc*ina&a +ia&a lui aus&era si numai in &aina, in cli(ele cele mai (u&in su(ra+e)*ea&e, isi in)aduia sa+oarea &ru%iei, or)oliul celui su(erior in erudi&ie, in in&eli)en&a/ Nu, (rie&enia cu Gura-de-Aur, orica& ar %i %os& de is(i&i&oare, cons&i&uia o (rime,die si nu (u&ea in)adui ca insusi miezul +ie&ii sale sa %ie a&ins de ea/ Miezul si sensul +ie&ii sale erau slu,irea s(iri&ului, slu,irea cu+an&ului, indrumarea &acu&a, su(erioara, dezin&eresa&a a ele+ilor sai ; si nu numai a ele+ilor sai ; s(re &in&e s(iri&uale inal&e/ $n an si mai 'ine &recuse de cand Gura-de-Aur era ele+ la manas&irea din Maria'ronn, de o su&a de ori ,ucase cu camarazii sai su' &eii din cur&e si su' %rumosul cas&an, ,ocuri de scolar, ,ocuri de-a (rinselea, ,ocuri cu min)ea, ,ocuri de-a 'andi&ii, 'a&alii cu 'ul)ari de za(ada- acum era (rima+ara, dar Gura-de-Aur era o'osi& si se sim&ea (arca 'olna+, deseori il durea ca(ul si, la scoala, &re'uia sa de(una un e%or& (en&ru a se men&ine &reaz si a&en&/ a&a ca in&r-o seara se a(ro(ie de el Adol%, acelasi ele+, care la (rima in&alnire ii (rile,uise acea 'a&aie cu (umnii si cu care ince(use, in iarna aceas&a, sa-l s&udieze (e Euclid/ Era la ceasul de du(a cina, un ceas li'er, cand erau in)adui&e ,ocul in dormi&oare, s(oro+aiala in salile de clasa, c*iar si (lim'area in cur&ea e.&erioara a manas&irii/ 4 Gura-de-Aur, ; zise el, &ra)andu-l in ,os, (e scari, ; am ce+a sa-&i (o+es&esc, ce+a +esel/ nsa &u es&i un 'aia&-model, +rei, %ara indoiala, sa de+ii cand+a e(isco(, in&ai da-mi cu+an&ul ca ai sa res(ec&i camaraderia si n-ai sa ma denun&i dascalilor/ Gura-de-Aur isi dadu, %ara ezi&are, cu+an&ul/ E.is&a o onoare a manas&irii si e.is&a o onoare de ele+ si cele doua in&rau ca&eoda&a in con%lic&, dar ca (re&u&indeni, le)ile nescrise erau mai (u&ernice deca& cele scrise si nicioda&a, ca&a +reme era ele+, nu s-ar %i sus&ras le)ilor si (rinci(iilor de onoare ale ele+ilor/ Suso&ind Adol% il &rase a%ara, dincolo de (or&al, (ana su' co(aci/ Se a%la aici, ii s(use, ca&i+a cole)i 'uni, cura,osi, (rin&re care se numara si el, care au (relua& de la )enera&iile an&erioare o'iceiul de a-si amin&i din cand in cand ca de %a(& ei nu sun& calu)ari, de a (arasi (en&ru ca&e o seara manas&irea si a mer)e in sa&/ E o )luma, o a+en&ura de care un 'aia& de nade,de nu s-ar li(si, iar noa(&ea se +or in&oarce/ 4 6ine, dar a&unci (oar&a-i inc*isa, o'iec&a Gura-de-Aur/ 2esi)ur, %ires&e ca +a %i inc*isa, dar &ocmai as&a-i *azul/ Ei s&iu insa cum sa in&re neo'ser+a&i, (e cai secre&e, si a(oi n-o %aceau (en&ru in&aia oara/

Gura-de-Aur isi aduse amin&e/ 0or'a aceas&a, 8a mer)e in sa&9, o mai auzise, (rin ea se in&ele)eau e.cursiile noc&urne ale ele+ilor, in cau&area a &o& soiul de (laceri si a+en&uri mis&erioase iar le)ea manas&irii le in&erzicea su' amenin&area cu (ede(se )rele/ Se s(erie/ 8A mer)e in sa&9 era un (aca&, era in&erzis/ 2ar (rice(u (rea 'ine ca &ocmai de aceea in oc*ii 8'aie&ilor de nade,de9 in%run&area (rime,diei (u&ea %ace (ar&e din 8onoarea de ele+9, si ca a %i (o%&i& la o asemenea a+en&ura insemna o %a+oare s(eciala/ Ar %i (re%era& sa s(una nu, sa %u)a indara& si sa se culce in (a&/ Era a&a& de o'osi& si se sim&ea a&a& de rau, &oa&a du(a-amiaza il duruse ca(ul/ 2ar ii era (u&in rusine de Adol%/ Si cine s&ie, (oa&e acolo, a%ara, in &oiul a+en&urii, +a )asi ce+a %rumos si nou, ce+a ce l-ar %ace sa ui&e durerea de ca( si &oro(eala si deznade,dea/ Era o iesire in lume, ce-i dre(&, &ainica si in&erzisa, nu (rea lauda'ila, dar (oa&e &o&usi o desca&usare, un e+enimen&/ S&a&ea so+aind, in +reme ce Adol% ii +or'ea, cau&and sa-l con+in)a si deoda&a iz'ucni in ras si zise da/ Se (ierdu, neo'ser+a&, cu Adol% (e su' &ei, (rin cur&ea lar)a, (es&e care se si lasase in&unericul si a carei (oar&a e.&erioara era inc*isa la ceasul acela/ Camaradul il conduse la moara manas&irii, unde, su' ocro&irea cre(usculului si in urui&ul con&inuu al ro&ilor era usor sa &e s&recori neauzi& si ne+azu&/ Prin&r-o %ereas&ra se a,un)ea, in 'ezna desa+arsi&a, (e o s&i+a umeda si lunecoasa de )rinzi de lemn, din&re care una &re'uia des(rinsa si aseza&a de-a curmezisul, (es&e (arau, (en&ru a a,un)e dincolo/ ar acum se a%lau a%ara (e soseaua al'urie, ce se &o(ea in in&unericul (adurii/ !oa&e aces&ea erau ca(&i+an&e si (line de &aina si-i (laceau )roza+ 'aia&ului/ #a mar)inea (adurii il in&alnira (e <onrad, iar du(a ce as&e(&ara +reme indelun)a&a, mai +eni cu (as a(asa& si lun)anul E'er*ard/ n (a&ru, &inerii s&ra'a&ura (adurea, (asari de noa(&e isi luau z'orul (es&e ca(e&ele lor, ca&e+a s&ele licareau senin-umede, (rin&re norii linis&i&i/ <onrad %lecarea si )lumea, din cand in cand ceilal&i radeau si ei, &o&usi (lu&ea deasu(ra lor mis&erul no(&ii nelinis&i& si solemn si inimile le 'a&eau mai re(ede/ 2incolo de (adure, du(a un ceas de drum, a,unsera in sa&/ Aici, &o&ul (area adormi&, aco(erisurile scunde ale caselor luceau (alide, cres&a&e de coas&ele in&unecoase ale )rinzilor, nicaieri nu se zarea +reo lumina/ Adol% mer)ea in %a&a, incon,urara &i(&il si in &acere ca&e+a case, se ca&arara (es&e un )ard, nimerira in&r-o )radina, calcara in &arina moale a unor s&ra&uri, se im(le&icira (e nis&e &re(&e, se o(rira lan)a un (ere&e/ Adol% 'a&u in o'lon, as&e(&a, 'a&u inca o da&a, inaun&ru se s&arni z)omo& si curand licari o lumina, o'lonul se desc*ise si ei se ca&arara unul du(a al&ul in&rand in&r-o 'uca&arie cu *orn ne)ru si cu lu& (e ,os/ Pe +a&ra, in&r-o lam(a de ulei, cu o %es&ila su'&ire, ardea, (al(aind, o %lacara sla'a/ Aici ii in&am(ina o %a&a, o &arancu&a, %ira+a, care dadu mana cu cei sosi&i- din s(a&ele ei, din in&uneric, a(aru o a doua co(ila, cu cozi lun)i, ne)re/ Adol% adusese, (locon, o ,uma&a&e de (aine al'a, manas&ireasca si ce+a in&r-o (un)a de *ar&ie, Gura-de-Aur 'anui ca &re'uie sa %i %os& (u&ina &amaie %ura&a, sau ceara de luminare, ori ce+a asemana&or/ Cea mai &anara, codana, iesi (e 'a,'ai&e, %ara a se %olosi de lumina, za'o+i a%ara +reme indelun)a&a si se in&oarse cu un ulcior de lu& cenusiu, im(odo'i& cu o %loare al'as&ra, (e care-l in&inse lui <onrad/ El 'au si-l dadu mai de(ar&e, 'aura &o&i, era un cidru &are/ #a lumina %lacarii mici a lam(ii se asezara, %e&ele (e &a'ure&e scunde, &ari, iar im(re,urul lor, (e ,os, scolarii/ Se +or'ea (e so(&i&e si se 'ea cidru/ Adol% si <onrad conduceau discu&ia/ #a ras&im(uri, ca&e unul se scula si man)aia %a&a cea sla'u&a (e (ar si (e cea%a, ii so(&ea ca&e ce+a la urec*e, de cea mica nu se a&in)ea nimeni/ Pro'a'il, )andi Gura-de-Aur, cea mare era slu,nica, cea mica si %rumoasa, co(ila )os(odarului/ 2e al&min&eri nu a+ea nici o im(or&an&a, (e el nu-l (ri+ea nimic din &oa&e aces&ea, caci nu se +a mai in&oarce nicioda&a aici/ E+adarea &ainica si marsul in &oiul no(&ii (rin (adure, aces&ea %usesera %rumoase, %usesera neo'isnui&e, ca(&i+an&e si, &o&usi, ne(rime,dioase/ Ade+ara&, erau in&erzise, dar incalcarea in&erdic&iei nu im(o+ara (rea )reu cons&iin&a/ nsa ceea ce se (e&recea aici, aceas&a +izi&a noc&urna la %e&e, era mai mul& deca& un lucru in&erzis, sim&ea el, era un (aca&/ Pen&ru ceilal&i, (oa&e ca si as&a era numai o mica esca(ada, (en&ru el insa nu- lui, care se s&ia des&ina& +ie&ii mona*ale si ascezei, nu-i era in)adui& nici un %el de ,oc cu %e&ele/ Nu, nicioda&a nu s-ar mai in&oarce aici/ 2ar inima ii 'a&ea &are si s(eria&a in zarea de lumina a lam(ii din 'uca&aria saracacioasa/ Cole)ii sai se )roza+eau %a&a de %e&e si-si dadeau aere, cu in&orsa&uri la&ines&i (e care le ames&ecau in discu&ie/ !o&i &rei (areau a se 'ucura de %a+orurile slu,nicei, se a(ro(iau cand si cand de ea, cu alin&ari scur&e si s&an)ace, din&re care cea mai indraznea&a era ca&e o saru&are s%ioasa/ Pareau a s&i e.ac& ca& le

era in)adui&/ Si cum discu&ia &re'uia in in&re)ime (ur&a&a (e so(&i&e, scena do'andise de %a(& un aer comic, dar Gura-de-Aur n-o (erce(u as&%el/ Sedea nemisca&, (e dusumeaua de lu&, si (ri+ea %i. in %lacaruia %es&ilei, %ara a ros&i +reun cu+an&/ $neori (rindea, cu o (ri+ire (iezisa, cam (o%&icioasa, ca&e una din )iu)iulelile cu care se incan&au ceilal&i/ Ri)id, isi &inea (ri+irea a&in&i&a dre(& inain&e/ Cel mai mul& i-ar %i (lacu& sa n-o (iarda din oc*i (e codana mi&i&ica, dar &ocmai as&a isi in&erzise/ "ri de ca&e ori +oin&a lui ceda si (ri+irea ii ra&acea in&r-acolo, s(re c*i(ul 'land si dulce al %e&ei, in&alnea %ara )res oc*ii ei ne)ri a&in&i&i asu(ra c*i(ului sau, ui&andu-se la el ca +ra,i&a/ !recu (oa&e o ora ; nicioda&a nu &raise Gura-de-Aur o ora a&a& de lun)a ; (ana ce +or'ele si )in)asiile ele+ilor se s%arsira- se lasa &acere, si &o&i sedeau cam s&in)*eri&i/ E'er*ard ince(u sa cas&e/ Slu,nica dadu a&unci semnalul (lecarii/ Se ridicara cu &o&ii, dadura mana cu slu,nica, ul&imul %u Gura-de-Aur/ A(oi <onrad iesi (e %ereas&ra cel din&ai, du(a el E'er*ard si Adol%/ Pe cand se ca&ara, Gura-de-Aur sim&i o mana (e umar care-l &ra)ea ina(oi/ Nu se (u&u o(ri- a'ia du(a ce a,unse a%ara cu &al(ile (ro(&i&e in (aman&, se in&oarse, so+ai&or/ Micu&a codana se a(leca s(re el (es&e mar)inea %eres&rei/ 4 Gura-de-Aur7 so(&i ea/ El se o(ri/ !e mai in&orci +reoda&a5 il in&re'a/ 0ocea ei s%ioasa era numai o adiere/ Gura-de-Aur isi scu&ura %run&ea/ Ea in&inse amandoua mainile, ii (rinse ca(ul, si el sim&i, %ier'in&i, mainile mici (e &am(lele sale/ Ea se a(leca adanc, (ana ce oc*ii ei ne)ri a,unsera %oar&e a(roa(e de ai sai/ 4 Mai +ino7 so(&i ea si )ura ei o a&inse (e a lui, in&r-o cau&are co(ilaroasa/ 3u)i re(ede du(a ceilal&i (rin )radina micu&a, &recu, im(le&icin ; du-se, (es&e s&ra&uri, adulmeca &arana rea+ana si 'ale)arul isi rani mana de o &u%a de &randa%ir, sari )ardul si zori in urma celorlal&i, iesind din sa&, s(re (adure/ 8Nu mai +in nicioda&a9, ros&i, (orunci&or, +oin&a lui/ 8Maine9, im(lora, sus(inand, inima/ Pe drum *oinarii noc&urni nu in&alnira (e nimeni, a,unsera nes&in)*eri&i indara&, la Maria'ronn, (es&e (arau, (rin moara, (rin cur&ea cu &ei si (e cai ascunse, (es&e s&resini si (rin %eres&rele sus&inu&e la mi,loc de coloane, (a&runsera in manas&ire si a(oi in dormi&or/ 2iminea&a %u ne+oie de )*ion&uri (en&ru a-l &rezi (e lun)anul E'er*ard, a&a& de )reu ii era somnul/ !o&i a,unsera la &im( la missa ma&inala, la )us&area de diminea&a si a(oi in clasa, dar Gura-de-Aur ara&a rau, a&a& de rau inca& (a&er Mar&in il in&re'a daca e cum+a 'olna+/ Adol% ii arunca o (ri+ire semni%ica&i+a, (en&ru a-l a+er&iza, si el ras(unse ca nu are nimic/ #a elina, insa, s(re amiaza, Narcis nu-l sla'i din oc*i/ 0azu si el ca Gura-de-Aur e 'olna+, insa &acu si-l o'ser+a cu luare amin&e/ #a s%arsi&ul lec&iei il c*ema la el/ Pen&ru a nu a&ra)e a&en&ia ele+ilor, il &rimise, cu o insarcinare, la 'i'lio&eca/ l urma acolo/ 4 Gura-de-Aur, zise el, &e (o& a,u&a5 0ad ca ai un necaz/ Poa&e es&i 'olna+/ n cazul aces&a &e culcam in (a& si-&i &rimi&em o su(a usoara si un (a*ar de +in/ Nu-&i s&a as&azi ca(ul la elina7 As&e(&a ca&a+a +reme un ras(uns/ 6aia&ul (alid il (ri+i cu oc*i &ul'uri, (leca %run&ea, o inal&a din nou, 'uzele ii &resarira, +oia sa +or'easca, nu (u&ea/ 2eoda&a se lasa in&r-o (ar&e, isi razima %run&ea de unul din (u(i&rele de lec&ura, in&re cele doua ca(e&e de in)erasi cio(li&e in lemn de s&e,ar, care-l incadrau si iz'ucni in&r-un asemenea (lans, inca& Narcis se sim&i s&in)*eri& si isi in&oarse (en&ru un &im( (ri+irea, a(oi il lua si il ridica (e cel ce nu con&enea sa *o*o&easca/ 4 Ei da, zise el mai (rie&enos deca& il auzise Gura-de-Aur +reoda&a, ei da, amice, (lan)i in +oie, curand &e +ei sim&i mai 'ine/ Asa, aseaza-&e, nu &re'uie sa +or'es&i/ 0ad ca ai a,uns la ca(a&ul (u&erilor'anuiesc ca &oa&a diminea&a &e-ai s&radui& sa %aci %a&a si sa &e (or&i in asa %el inca& sa nu se +ada nimic, ai %os& in&r-ade+ar %oar&e cura,os/ Plan)i acum ca& i&i cere inima, e cel mai 'un lucru (e care il (o&i %ace/ Nu5 Ai si is(ra+i&5 Es&i iar in (icioare5 6ine, a&unci ne ducem la camera 'olna+ilor si &e culci in (a& si deseara o sa &e sim&i mul& mai 'ine7 Haide7 l conduse, ocolind odaile ele+ilor, in&r-o camera des&ina&a 'olna+ilor, ii indica unul din cele doua (a&uri )oale, iar cand 'aia&ul, ascul&a&or, ince(u sa se dez'race, el iesi (en&ru a anun&a im'olna+irea lui Gura-de-Aur su(eriorului/ 2e asemenea comanda (en&ru el la 'uca&arie (recum (romisese, o su(a si un

(a*ar de +in/ Aces&e doua 'ene%icia, o'isnui&e in manas&ire, erau %oar&e indra)i&e de cei mai mul&i din&re cei usor 'olna+i/ Gura-de-Aur zacea in (a& si incerca sa-si re+ina din za(aceala/ Acum un ceas (oa&e ca ar mai %i iz'u&i& sa-si dea sin)ur seama ce anume il o'osea in&r-a&a& as&azi, ce %el de incordare mor&ala, (es&e (u&eri, a su%le&ului, era cea care-i seca min&ea si-i do)orea oc*ii/ Era s%or&area +iolen&a, in %iecare minu& reinnoi&a, in %iecare minu& esua&a, de a ui&a seara de ieri ; mai (recis nu seara, nu %u)a ne'uneasca si %rumoasa din manas&irea za+ori&a, nu *oinareala (rin (adure, nici (un&ea im(ro+iza&a si lunecoasa (es&e (araul ne)ru, la moara, sau ca&ara&ul (es&e )arduri, in&rarea si iesirea (rin %eres&re si coridoare, ci sin)ura cli(a de la %ereas&ra in&unecoasa a 'uca&ariei, res(ira&ia si cu+in&ele %e&ei, (rinsoarea mainilor ei, saru&area 'uzelor ei/ 2ar acum se mai adau)a ce+a, o noua s(aima, o noua cu&remurare/ Narcis se in&eresase de el, Narcis il iu'ea, Narcis se s&raduise sa-l a,u&e ; el, cel delica&, dis&ins, in&eli)en&, cel cu 'uze su'&iri, usor 'a&,ocori&oare/ ar el, Gura-de-Aur si-a da& in (e&ec, s&and inain&ea lui rusina&, 'al'aindu-se si (ana la urma (lan)and in *o*o&e7 n loc de a cuceri aces& s(iri& su(erior cu armele cele mai no'ile, cu elina, %ilozo%ia, cu eroism s(iri&ual si s&oicism demn, se (ra'usise in %a&a lui, sla' si ,alnic7 Nicioda&a nu-si +a ier&a sla'iciunea, nicioda&a nu-l +a (u&ea (ri+i in oc*i (e Narcis %ara a se rusina/ 2ar o da&a cu (lansul &ensiunea cea mare se descarcase, iar sin)ura&a&ea &i*ni&a a odaii, (a&ul cel 'un ii (riira, (u&erea deznade,dii se s(ul'erase in cea mai mare (ar&e/ 2u(a un ceas, in&ra in odaie un %ra&e slu,i&or, aducand o su(a de %aina, o %elie de (aine al'a si, ala&uri, un (a*arel cu +in rosu, de care al&min&eri ele+ii a+eau (ar&e numai in zile de sar'a&oare, si Gura-de-Aur manca si 'au, )oli %ar%uria (e ,uma&a&e, o (use de-o (ar&e, se s&radui din nou sa )andeasca, dar nu (u&ulua iarasi %ar%uria in mana, mai in)*i&i ca&e+a lin)uri/ Si cand, mai &arziu, usa se desc*ise ince& si Narcis in&ra, ca sa +ada de 'olna+, aces&a dormea linis&i&, a+and iarasi 'u,ori in o'ra,i/ Narcis il (ri+i indelun), cu dra)os&e, cu iscodi&oare curiozi&a&e si c*iar cu (u&ina in+idie/ Gura-de-Aur nu era 'olna+, +edea 'ine as&a, maine nu +a mai &re'ui sa-i &rimi&a +in/ Si mai s&ia ca +ra,a ne%as&a era ru(&a, ca +or de+eni (rie&eni/ Prea 'ine, Gura-de-Aur sa %ie as&azi cel care are ne+oie de el, caruia ii (u&ea %i de %olos/ Al&a da&a +a %i, (oa&e, el insusi cel sla', cel ce +a a+ea ne+oie de a,u&or, de dra)os&e/ Si le-ar (u&ea (rimi de la aces& 'aia&, daca +a %i sa %ie cand+a/ CAP !"#$# Era ciuda&a (rie&enia care se in%iri(a in&re Narcis si Gura-de-Aur- (rea (u&ini erau cei carora le era (e (lac si ca&eoda&a s-ar %i zis ca dis(lace c*iar si celor doi/ #a ince(u& Narcis, )andi&orul, a+u de (ur&a& (o+ara cea mai )rea/ Pen&ru el &o&ul era s(iri&, c*iar si dra)os&ea- nu-i era da& sa-si a'andoneze )andurile, lasandu-se in +oia unei a&rac&ii/ El era, in aceas&a (rie&enie, s(iri&ul conduca&or si +reme indelun)a&a %u sin)urul cons&ien& de des&inul, am(loarea si sensul ei/ 0reme indelun)a&a ramase insin)ura& c*iar si in iu'ire, dandu-si seama ca (rie&enul ii +a a(ar&ine in&r-ade+ar a'ia cand il +a %i condus s(re cunoas&ere/ Gura-de-Aur se daruia +ie&ii celei noisincer si (lin de ardoare, ,ucaus si nesoco&i& Narcis (rimea inal&ul des&in lucid si res(onsa'il/ Pen&ru Gura-de-Aur %u in&ai o man&uire si o &amaduire/ 2eunazi, la +ederea si la saru&ul unei %e&e dra)alase, (roas(a&a lui se&e de dra)os&e %usese &ocmai &rezi&a, cu +i)oare, si in acelasi &im( iremedia'il descura,a&a/ Pen&ru ca, si as&a o sim&ea (ana in adancul su%le&ului, in&re) +isul sau de +ia&a, nu&ri& (ana acuma, &oa&e in ca&e crezuse, &oa&e ca&e i se (arusera a-i %i des&in si c*emare, %usesera (rime,dui&e in %iin&a lor de acel saru& da& (rin %ereas&ra, de (ri+irea acelor oc*i ne)ri/ 2es&ina& de &a&al sau +ie&ii mona*ale, acce(&and cu &oa&a (u&erea +oin&ei aceas&a soar&a, a(leca& cu &oa&a ardoarea (rimei a(rinderi &ineres&i ca&re idealul (ios si asce&ic-eroic, sim&ise %ara (u&in&a de &a)ada, la (rima in&alnire %u)ara, la (rimul a(el al +ie&ii ca&re sim&urile sale, la (rima adiere a %emini&a&ii, ca aici s&a la (anda dusmanul si demonul sau, ca %emeia cons&i&uie (en&ru el (rime,dia/ ar acum, soar&a ii o%erea o sal+are, acum, in mi,locul amenin&arii celei mai imedia&e, ii +enea in in&am(inare aceas&a (rie&enie, o%erind )andului sau o )radina in%lori&oare, +enera&iei sale un nou al&ar/ Aici ii era in)adui& sa iu'easca, ii era in)adui& sa se daruiasca %ara de (aca&, sa-si o%ere inima unui (rie&en admira&, mai in +ars&a, mai in&ele(&, sa (re%aca %lacarile (rime,dioase ale sim&urilor in no'ile %ocuri de ,er&%a, s(iri&ualizandu-le/

nsa din zorii cei din&ai ai aces&ei (rie&enii dadu (es&e o(relis&i ciuda&e, (es&e neas&e(&a&e, mis&erioase raceli, (es&e e.i)en&e ce-l ins(aiman&au/ Caci el era de(ar&e de a-si ima)ina (e (rie&en dre(& (olul o(us, re+ersul (ersonali&a&ii sale/ se (area ca e ne+oie numai de dra)os&e, numai de daruire sincera, (en&ru a %ace din doi unul, (en&ru a s&er)e deose'irile si a ne&ezi con&radic&iile/ 2ar ca& de as(ru si si)ur, ca& de lim(ede si de ri)uros era aces& Narcis7 Se (area ca lui ii era deo(o&ri+a necunoscu&a si nedori&a o inocen&a daruire de sine, *oinareala comuna si (lina de )ra&i&udine, (rin &ara (rie&eniei/ Parea a nu cunoas&e si nici a in)adui drumurile %ara de &in&a, ra&acirile +isa&oare/ Ce-i dre(&, cand Gura-de-Aur (aruse 'olna+, se ara&ase in)ri,ora& ce-i dre(&, ii s&a&ea credincios ala&uri, il a,u&a si-l s%a&uia, in &o& ce a+ea le)a&ura cu scoala si in+a&a&ura, ii deslusea (asa,ele )rele din car&i, ii desc*idea orizon&uri (e &aramul )rama&icii, lo)icii, &eolo)iei- dar nici o da&a nu (area a %i cu &o&ul mul&umi& de (rie&enul sau si de acord cu el, 'a c*iar des&ul de des (area a zam'i (e seama lui si a nu-l lua in serios/ Gura-de-Aur sim&ea in&r-ade+ar ca &oa&e aces&ea nu erau sim(le a&i&udini de dascal, nu erau numai (re&en&ii de au&ori&a&e ale celui mai +ars&nic si mai in&eli)en&, ca dincolo de ele, se a%la al&ce+a, ce+a mai (ro%und, mai de seama/ 2ar nu era in s&are a in&ele)e aces& ce+a mai (ro%und, asa ca aceas&a (rie&enie il in&ris&a adesea si-l lasa nedumeri&/ n reali&a&e, Narcis s&ia (rea 'ine cum s&a&eau lucrurile cu (rie&enul sau, nu era or' in %a&a in%lori&oarei sale %rumuse&i, nici a +i&ali&a&ii a&a& de na&urale si a (leni&udinii 'irui&oare/ Nu era nicidecum dascalul care sa *raneasca un su%le& &anar, do)ori&or, cu elina, si sa ras(unda la o dra)os&e ne+ino+a&a cu (rece(&e de lo)ica/ Mai de )ra'a il iu'ea (rea mul& (e &anarul cel 'lond, iar %a(&ul cons&i&uia o (rime,die, deoarece iu'irea nu era (en&ru el o s&are %ireasca, ci un miracol/ Nu a+ea +oie sa se indra)os&easca, sa se des%e&e cu %ermeca&oarea ima)ine a aces&or oc*i dra)alasi, cu a(ro(ierea aces&ui co(il 'lond, senin, in%lori&or, nu a+ea +oie sa in)aduie aces&ei iu'iri a za'o+i (e &aramul sim&urilor, c*iar si numai o cli(a/ Caci daca Gura-de-Aur se sim&ea c*ema& s(re calu)arie si asceza, s(re o +ia&a inc*ina&a as(ira&iei de a do'andi s%in&enia ; Narcis era cel in&r-ade+ar c*ema& la o asemenea +ia&a/ #ui ii era in)adui& a iu'i in&r-o sin)ura %orma, in cea mai inal&a/ ar in c*emarea lui Gura-de-Aur ca&re asceza, Narcis nu credea/ Se (rice(ea sa ci&easca in oameni mai lim(ede deca& oricare al&ul, si aici, unde iu'ea, ci&ea cu s(ori&a lim(ezime/ 2eslusea %irea lui Gura-de-Aur, (e care, in ciuda an&a)onismului, o in&ele)ea (ana in adancurile ei, caci era ,uma&a&ea cealal&a, cea (ierdu&a, a (ro(riei sale %iri/ 0edea cum aceas&a %ire es&e in+eli&a in&r-o armura a(asa&oare, alca&ui&a din inc*i(uiri, )reseli de educa&ie, cu+in&e (arin&es&i si 'anuia de mul& in&rea)a &aina, de al&min&eri nu (rea com(lica&a, a aces&ei +ie&i &inere/ Sarcina sa ii a(area lim(ede1 a dez+alui &aina (ur&a&orului ei, a-l scoa&e din aceas&a armura, a-i reda ade+ara&a, (ro(ria lui %ire/ 0a %i o misiune )rea, iar lucrul cel mai )reu +a %i ca im(linind-o, ar (u&ea sa-si (iarda (rie&enul/ Cu nes%arsi&a ince&ineala el inain&a ca&re aceas&a &in&a/ !recura luni, (ana ce %u cu (u&in&a un a&ac decisi+, o discu&ie cu im(lica&ii mai (ro%unde in&re cei doi/ A&a& de de(ar&e erau unul de celalal&, in ciuda (rie&eniei lor, a&a& de am(la era desc*iderea arcului incorda& in&re ei/ $nul +aza&or si unul ne+aza&or, as&%el inain&au ala&uri, umar la umar- si %a(&ul ca or'ul nu s&ia de%el ca e or' era o usurare doar (en&ru el insusi/ Prima 'resa o %acu Narcis, cerce&and in&am(larea care a&unci, in acel ceas de sla'iciune, il manase (e 'aia&, ra+asi& cum %usese, s(re el/ Cerce&area se do+edi mai (u&in di%icila deca& ar %i crezu&/ Gura-de-Aur sim&ea de mul& ne+oia de a mar&urisi ce se in&am(lase cu el in noa(&ea aceea- dar, in a%ara de a'a&e, nu e.is&a nimeni in care sa %i a+u& des&ula incredere, iar a'a&ele nu era con%esorul sau/ Asadar, cand Narcis, la un ceas care i se (aru (o&ri+i&, ii amin&i acel (rim ince(u& al le)a&urii lor si a&inse cu delica&e&e &aina (rie&enului, aces&a zise %ara ocolisuri1 4 Paca& ca inca nu es&i *iro&onisi& si nu (o&i ascul&a con%esiuni- as %i dori& sa ma eli'erez (rin mar&urisire de a(asarea acelei in&am(lari si sa (rimesc un canon ca is(asire/ 2ar (arin&elui meu con%esor nu i-am (u&u&-o im(ar&asi/ Pruden&, cu +iclenie, Narcis sa(a mai de(ar&e, o da&a ce %a)asul %usese desco(eri&1 4 &i aduci amin&e, incerca el, de diminea&a aceea, in care (areai a %i 'olna+- nu ai ui&a&-o, caci a&unci am de+eni& (rie&eni/ Adesea m-am sim&i& indemna& sa ma )andesc la ea/ Poa&e nu ai 'a)a& de seama, dar eu am %os& a&unci de-a dre(&ul nea,u&ora&/

4 !u, nea,u&ora&5 s&ri)a neincreza&or (rie&enul/ 2ar eu eram cel nea,u&ora&7 Eu eram cel ce s&a&ea locului si in)*i&ea in sec si nu era in s&are sa scoa&a un cu+an& si (ana la urma a ince(u& sa (lan)a, asemenea unui co(il7 P&iu, si as&azi inca mi-e rusine din (ricina acelui ceas- am crezu& ca nicioda&a nu +oi mai (u&ea da oc*ii cu &ine/ Ca m-ai +azu& a&a& de ,alnic de sla'7 Narcis inain&a, (i(aind1 4 n&ele), zise el, ca &i-a %os& ne(lacu&/ $n %lacau asa de &are si de +i&eaz ca &ine, sa (lan)a in %a&a unui s&rain si inca a unui dascal, as&a, in&r-ade+ar, nu &i se (o&ri+ea/ Ei 'ine, a&unci &e soco&eam in&r-ade+ar 'olna+/ Cand il scu&ura %e'ra, (ana si un Aris&o&el se (oa&e (ur&a al&%el deca& ii e %irea/ 2ar &u a&unci de %a(&, nici nu erai 'olna+/ Nici nu a+eai %e'ra7 Si &ocmai de as&a i&i era rusine/ Nimeni nu se rusineaza, (en&ru ca e ra(us de %e'ra, nu-i asa5 !ie i&i era rusine, (en&ru ca &e co(lesise al&ce+a, (en&ru ca ce+a &e in+insese/ "are se in&am(lase ce+a deose'i&5 Gura-de-Aur so+ai (u&in, a(oi zise ince&1 4 2a, se in&am(lase ce+a deose'i&/ Hai sa s(unem ca ai %i (arin&ele meu con%esor- oda&a si oda&a &o& &re'uie mar&urisi&/ Cu ca(ul (leca& el (o+es&i (rie&enului is&oria acelei no(&i/ Narcis ii ras(unse zam'ind1 4 Ei da, a 8mer)e in sa&9 e in&r-ade+ar o(ri&/ 2ar (o&i %a(&ui mul&e din ca&e sun& o(ri&e si (o&i rade a(oi sau (o&i mar&urisi si cu as&a &o&u-i is(ra+i& si nu &e mai (ri+es&e/ 2e ce nu ai comi&e si &u o da&a, ca mai &o&i ele+ii, una din aces&e (ros&ii marun&e5 E c*iar a&a& de )ra+5 2e as&a-da&a, Gura-de-Aur se dezlan&ui manios1 4 0or'es&i in&r-ade+ar ca un dascal7 2oar s&ii (rea 'ine des(re ce es&e +or'a7 3ires&e ca nu +ad un mare (aca& in a ocoli o da&a re)ulile manas&irii si a (ar&ici(a la o (ozna scolareasca, desi as&a nu &ine c*iar de e.erci&iile (re)a&i&oare (en&ru +ia&a mona*ala/ 4 S&ai7 s&ri)a Narcis &aios/ Nu s&ii, (rie&ene, ca (en&ru mul&i cu+iosi (arin&i, &ocmai aces&e e.erci&ii de (re)a&ire au %os& necesare5 Nu s&ii ca unul din drumurile cele mai scur&e ca&re +ia&a s%in&i&a (oa&e %i +ia&a usura&ica5 4 A*, nu +or'i7 se a(ara Gura-de-Aur/ 0oiam sa s(un ca nu acea mica nesu(unere mi-a im(o+ara& cons&iin&a/ Al&ce+a a %os&/ A %os& %a&a/ A %os& un sen&imen& (e care nu &i-l (o& zu)ra+i7 Sen&imen&ul ca daca cedez aces&ei is(i&e, daca in&ind doar mana, ca sa a&in) %a&a, nu mai am +reoda&a cale de in&oarcere, ca (aca&ul ma +a in)*i&i (recum o )ura de iad si nicioda&a nu-mi +a mai da drumul/ Ca a&unci s-a is(ra+i& cu &oa&e +isele %rumoase, cu &oa&e +ir&u&ile, cu &oa&a dra)os&ea %a&a de 2umnezeu si %a&a de 6ine/ Narcis incu+iin&a acum in)andura& de-a-'inelea/ 4 2ra)os&ea %a&a de 2umnezeu, zise el ince&, cau&andu-si cu+in&ele, nu es&e in&o&deauna una si aceeasi cu dra)os&ea %a&a de 6ine/ A*, de-ar %i a&a& de sim(lu7 Ce es&e 'ine, s&im, caci e cu(rins in (orunci/ 2ar 2umnezeu nu es&e numai in (orunci, ascul&a ce-&i s(un, (oruncile nu sun& deca& %arama cea mai marun&a din %iin&a lui/ Se (rea (oa&e sa im(lines&i, in&ocmai, (oruncile, si sa %ii %oar&e de(ar&e de 2umnezeu/ 4 2ar, nu ma in&ele)i5 se ,elui Gura-de-Aur/ 4 3ires&e ca &e in&ele)/ !u sim&i in %emeie, in se., con&inu&ul insusi a &o& ce numes&i 8lume9 si 8(aca&9/ !oa&e celelal&e (aca&e, asa &i se (are, %ie ca nu es&i in s&are sa le sa+arses&i, %ie ca, daca le-ai sa+arsi, nu &e-ar s&ri+i, s-ar lasa mar&urisi&e si indre(&a&e/ Numai aces& (aca& nu7 4 2a, asa-i, c*iar as&%el sim&7 4 Precum +ezi, &e in&ele)/ Si a(oi nici nu )reses&i (rea mul&, (o+es&ea E+ei si a sar(elui, in&r-ade+ar, nu es&e o sim(la %a'ula, %ara ros&/ Si &o&usi, nu ai dre(&a&e, dra)ule/ Ai a+ea, daca ai %i a'a&ele 2aniel sau s%an&ul al carui nume il (or&i, s%an&ul Hrisos&om, daca ai %i e(isco( ori (reo& sau c*iar macar un sim(lu calu)aras/ 2ar nu es&i/ Es&i ele+, si c*iar daca nu&res&i dorin&a de a ramane (en&ru &o&deauna in manas&ire, sau daca &a&al &au nu&res&e aceas&a dorin&a (en&ru &ine, nu ai %acu& inca le)aman&, nu ai %os& *iro&onisi&/ 2aca azi sau maine ai %i sedus de o %a&a %rumoasa si ai ceda is(i&ei, nu ai &rada nici un ,uraman&, nu ai calca nici un le)aman&7 4 Nu un le)aman& scris7 s&ri)a Gura-de-Aur, (rada unei (u&ernice emo&ii/ 2ar unul nescris, da, si inca cel mai s%an& din ca&e (or& in mine/ 2e ce nu es&i in s&are sa +ezi, ca ce (oa&e %i +ala'il (en&ru mul&i

al&ii, nu es&e +ala'il si (en&ru mine5 2oar nici &u nu ai %os& inca *iro&onisi&, nu ai %acu& inca nici un le)aman& si &o&usi, nicioda&a nu &i-ai in)adui sa &e a&in)i de o %emeie7 "ri (oa&e ma insel in (ri+in&a aceas&a5 Nu es&i as&%el5 Nu es&i cel ce crezusem eu ca es&i5 =uraman&ul (e care inca nu l-ai de(us in cu+in&e in %a&a su(eriorilor, oare nu l-ai (ece&lui& si &u, de mul&, in inima &a si nu &e sim&i le)a& de el, (en&ru &o&deauna5 Nu es&i si &u asemenea mie5 4 Nu, Gura-de-Aur, nu sun& asemenea &ie, nu asa cum crezi &u/ n&r-ade+ar, res(ec& si eu un le)aman& neros&i&, in (ri+in&a aceas&a ai dre(&a&e/ 2ar nu sun& de%el asemenea &ie/ &i s(un as&azi o +or'a de care-&i +ei aduce amin&e oda&a1 (rie&enia noas&ra nu are al&a &in&a si al& sens, deca& de a-&i ara&a ca es&i cu desa+arsire di%eri& de mine/ Gura-de-Aur incremeni, iz'i& de ce-i %usese da& sa auda- Narcis +or'ise cu acea (ri+ire si acel &on care nu admi&eau con&razicere/ !acu/ 2ar de ce ros&ise Narcis asemenea cu+in&e5 2e ce ar %i le)aman&ul neros&i& al lui Narcis mai sacru deca& al sau5 Nu-l lua oare de%el in serios, +edea in el numai un co(il5 Con%uziile si &ris&e&ile aces&ei neo'isnui&e (rie&enii reince(eau/ Narcis nu mai a+ea nici o indoiala in ce (ri+es&e na&ura &ainei lui Gura-de-Aur/ n s(a&ele ei se ascundea E+a, Mama ori)inara/ 2ar cum era cu (u&in&a ca in&r-un &anar a&a& de %rumos, de sana&os, de in%lori&or, se.ul in curs de &rezire sa dea (es&e o a&a& de acer'a dusmanie5 !re'uie sa %i %os& is(ra+a unui demon, a unui dusman ascuns, care iz'u&ise sa scindeze aces& om su(er', in+ra,'indu-l cu ins&inc&ele sale (rimare/ 6ine, asadar, demonul &re'uie desco(eri&, adus a su(ra%a&a si dez+alui& (ri+irilor, numai as&%el +a (u&ea %i 'irui&/ n&re &im(, Gura-de-Aur %usese din ce in ce mai ocoli& de cole)i, (arasi&, sau, mai de)ra'a, ei se sim&isera (arasi&i de Gura-de-Aur si, in&r-un %el, &rada&i/ Nimeni nu +edea cu oc*i 'uni (rie&enia lui cu Narcis/ Cei (er%izi o discredi&au, ca %iind (o&ri+nica %irii, si anume &ocmai cei ce %usesera ei insisi indra)os&i&i de unul din cei doi &ineri/ nsa si ceilal&i, (en&ru care era e+iden& ca aici nu se (u&ea 'anui nici un +iciu, cla&inau din ca(/ Nimeni nu se 'ucura sa-i +ada (e aces&i doi oameni im(reuna- (rin alian&a lor, (areau a se %i se(ara& &ru%as, ca nis&e aris&ocra&i, de &o&i ceilal&i, (e care nu-i (re&uiau indea,uns- nu era o a&i&udine cole)iala, nici mona*ala, nici cres&ineasca/ A'a&elui 2aniel ii a,unsera la urec*e &o& soiul de +or'e des(re cei doi, z+onuri, in+inuiri, de%aimari/ n mai 'ine de (a&ruzeci de ani de +ia&a mona*ala, el +azuse mul&e (rie&enii in&re &ineri, %aceau (ar&e din insasi ima)inea manas&irii, erau un adaos (lacu&, uneori o dis&rac&ie, al&eori o (rime,die/ El se &inuse de(ar&e, cu oc*ii desc*isi, %ara a se ames&eca/ " (rie&enie de asemenea in&ensi&a&e si e.clusi+i&a&e era ce+a rar, %ara indoiala nu li(si& de (rime,dii, dar cum nici o cli(a nu-i (usese la indoiala (uri&a&ea, o lasa in +oia ei/ 2aca Narcis n-ar %i a+u& o (ozi&ie e.ce(&ionala (rin&re ele+i si dascali, a'a&ele n-ar %i so+ai& sa ordone anumi&e masuri de se(arare a celor doi/ Nu era 'ine (en&ru Gura-de-Aur sa se re&ra)a din mi,locul cole)ilor de scoala si sa cul&i+e, e.clusi+, ra(or&uri a(ro(ia&e cu cine+a mai +ars&nic, cu un dascal/ nsa Narcis, neo'isnui&ul, (rea inzes&ra&ul, cel considera& de &o&i dascalii ca e)alul, 'a c*iar su(eriorul lor, (u&ea %i oare &ul'ura& in cariera sa (ri+ile)ia&a si scos din ac&i+i&a&ea de dascal5 2aca Narcis nu ar %i cores(uns ca dascal, daca (rie&enia aceas&a a lui l-ar %i %acu& ne)li,en& sau (ar&ini&or, a'a&ele l-ar %i re+oca& imedia& 2ar nu i se (u&ea im(u&a nimic, nimic deca& z+onuri, nimic deca& neincrederea )eloasa a celorlal&i/ A%ara de as&a, a'a&ele nu i)nora darurile deose'i&e ale lui Narcis, cunoas&erea lui de oameni s&raniu de (a&runza&oare, (oa&e (u&in aro)an&a/ Nu (re&uia (es&e masura asemenea insusiri, i-ar %i (lacu& sa le +ada inlocui&e cu al&ele- dar nu se indoia de%el ca Narcis remarcase la ele+ul Gura-de-Aur ce+a deose'i& si-l cunos&ea cu mul& mai 'ine deca& el sau oricare al&ul/ #ui insusi, a'a&elui, in a%ara de )ra&ia cuceri&oare a %a(&urii lui Gura-de-Aur nu-i a&rasese a&en&ia, deca& un anume zel (rema&ur, cu care inca de (e acum, ca sim(lu scolar si musa%ir, 'aia&ul (area sa sim&a ca a(ar&ine manas&irii, ca unul din&re %ra&i/ Soco&ea ca nu era nimic de &emu&, daca Narcis +a ocro&i si s&imula si mai mul& aces& zel misca&or dar ima&ur/ Mai de)ra'a era de &emu& (en&ru Gura-de-Aur ca (rie&enul lui sa-l moli(seasca de o anumi&a in%umurare s(iri&uala si &ru%ie car&urareasca- dar (rime,dia nu i se (area (rea mare, in cazul aces&ui ele+, deci lucrurile (u&eau %i lasa&e sa-si urmeze cursul/ Gandindu-se cu mul& mai sim(lu, mai linis&i& si mai comod (en&ru un su(erior sa )u+erneze oameni mediocri, in loc de %iri (ro%unde si (u&ernice, ii +eni sa o%&eze si sa zam'easca &o&oda&a/ Nu, nu +oia sa se lase moli(si& de neincredere, nu +oia sa se ara&e in)ra& (en&ru ca-i %usesera incredin&a&i doi oameni iesi&i din &i(arele comune/

Narcis medi&a mul& (e seama (rie&enului sau/ 2arul lui s(ecial, de a in&rezari %irea si c*emarea oamenilor, de a le recunoas&e (rin in&ui&ie, ii daduse de mul& ras(unsul, in (ri+in&a lui Gura-de-Aur/ !o& ce era +iu si s&raluci&or la &anarul aces&a, )raia ca& se (oa&e de lim(ede1 se +edeau in el &oa&e semnele unui om (u&ernic, 'o)a& inzes&ra& in ce (ri+es&e sim&urile si su%le&ul, ale unui ar&is& (oa&e, in orice caz ale unui om cu o mare (u&ere de a iu'i, a carui +oca&ie si %ericire cons&a in ca(aci&a&ea de a se (u&ea in%lacara si darui/ Ei 'ine, de ce aces& om al iu'irii, aces& om cu sim&urile delica&e, e.u'eran&e, care (u&ea (erce(e si iu'i a&a& de adanc un (ar%um de %loare, soarele in zori, un cal, un z'or de (asare, de ce se in+ersuna el a&a& sa de+ina un om al s(iri&ului, un asce&5 Narcis cu)e&a indelun) la &oa&e aces&ea/ S&ia ca &a&al lui Gura-de-Aur incura,ase aceas&a incrancenare/ 2ar oare el s-o %i (ro+oca&5 Cu ce +ra,i isi %ermecase %iul, inca& il %acuse sa creada in&r-o asemenea c*emare si da&orie5 Ce %el de om sa %i %os& aces& &a&a5 2esi in mod in&en&iona& aducea adeseori +or'a des(re el si Gura-de-Aur ii (o+es&ea mul&e, &o&usi Narcis nu si-l (u&ea inc*i(ui (e aces& &a&a, nu-si (u&ea %auri ima)inea lui/ Nu era un lucru ciuda& si sus(ec&5 Cand Gura-de-Aur +or'ea des(re un (as&ra+ (e care-l (rinsese in %ra)eda sa co(ilarie, cand descria un %lu&ure, imi&a can&ecul unei (asari, (o+es&ea des(re un camarad, un caine sau un cerse&or, se nas&eau ima)ini, se +edea ce+a/ Cand +or'ea des(re &a&al sau, nu se +edea nimic/ Nu, daca &a&al ar %i %os& in&r-ade+ar o %i)ura a&a& de insemna&a, de dominan&a in +ia&a lui Gura-de-Aur, 'aia&ul ar %i %os& in s&are sa-l descrie al&min&eri, sa e+oce al&e ima)ini ale lui7 Narcis nu-l (re&uia (rea mul& (e aces& &a&a, omul nu-i (lacea- ca&eoda&a c*iar se indoia ca es&e in&r-ade+ar &a&al lui Gura-de-Aur/ Era un idol )aunos/ 2ar de unde a+ea asemenea (u&ere5 Cum de %usese in s&are sa incarce su%le&ul 'aia&ului de +ise, a&a& de s&raine de esen&a aces&ui su%le&5 Si Gura-de-Aur des(ica deseori %irul in (a&ru/ 2esi dra)os&ea de+o&a&a a (rie&enului sau i se (area si)ura, a+ea mereu sen&imen&ul s&in)*eri&or ca nu e lua& in serios de el (e ca& s-ar %i cu+eni& si ca e mereu &ra&a& oarecum ca un co(il/ Si a(oi ce insemnau +or'ele (rin care (rie&enul ii dadea mereu a in&ele)e ca nu e asemenea lui5 !o&usi re%lec&iile aces&ea nu um(leau zilele lui Gura-de-Aur/ Nu era in s&are sa se cu%unde in )anduri (en&ru mul& &im(/ Ca& era ziua de lun)a, erau al&ele de %acu&/ Sedea adeseori la %ra&ele (or&ar, cu aces&a se in&ele)ea %oar&e 'ine/ Mereu do'andea (rin ru)amin&i si (rin &o& %elul de +iclenii, (rile,ul de a calari o ora sau doua (e calul 6less si era %oar&e iu'i& de cei ca&i+a locui&ori din (rea,ma manas&irii, mai ales de morar, cu ar)a&ul aces&uia, s&a&ea adesea la (anda du(a +idre, ori coceau im(reuna li(ii din %aina al'a, s(ecial macina&a (en&ru %e&ele 'iserices&i, (e care Gura-de-Aur o recunos&ea cu oc*ii inc*isi, du(a miros, din&re &oa&e soiurile de %aina/ C*iar daca (e&recea mul&a +reme cu Narcis, ii ramaneau &o&usi des&ule ceasuri (en&ru a se lasa in +oia +ec*ilor sale o'iceiuri si 'ucurii/ Si ser+iciile di+ine erau, de cele mai mul&e ori, o 'ucurie (en&ru el, can&a cu (lacere in corul scolarilor, ros&ea cu (lacere un rozariu in %a&a al&arului indra)i&, ascul&a la&ina %rumoasa, solemna, a li&ur)*iei, +edea scan&eind, in norul de %um de &amaie, aurul odoarelor din al&ar si al oda,diilor si %i)urile linis&i&e si +enera'ile ale s%in&ilor, inal&a&e (e coloane, (e e+an)*elis&i cu animalele, (e aco', cu (alaria si desa)a de (elerin/ 2e aces&e c*i(uri se sim&ea a&ras, ii %acea (lacere sa (una aces&e %i)uri de (ia&ra si lemn, in&r-o &ainica rela&ie cu (ersoana sa, 'unaoara ca (a&roni, ocro&i&ori si indruma&ori, e&erni si a&o&s&iu&ori ai +ie&ii sale/ !o& asa sim&ea dra)os&e, o le)a&ura &ainica, incan&a&oare, cu coloanele si ca(i&elurile %eres&relor si usilor, cu ornamen&ele al&arelor, acele s&in)*ii si coroane %rumos (ro%ila&e, cu acele %lori si %runze, s&u%oase, care na(adeau (recum 'uruienile (ia&ra coloanelor si se des%asurau a&a& de )rai&or si de su)es&i+/ se (area o &aina (re&ioasa, (ro%unda, %a(&ul ca (e lan)a na&ura, (e lan)a (lan&ele si animalele ei, mai e.is&a si aceas&a a doua na&ura, mu&a, (lamadi&a de om, aces&i oameni, animale si (lan&e de (ia&ra si lemn/ Nu rareori (e&recea ca&e o ora li'era, %acand desene du(a aces&e c*i(uri, ca(e&e de animale sau manunc*iuri de %runze si ca&eoda&a incerca sa deseneze si %lori ade+ara&e, cai ade+ara&i, c*i(uri de oameni +ii/ u'ea %oar&e mul& can&ul 'isericesc, mai ales imnurile marianice/ u'ea linia %erma, se+era a aces&or can&ece, ru)ile si osanalele care se re(e&au in&runa/ Pu&ea urmari sensul lor cucernic, cu(rins de adora&ie el insusi sau ui&and sensul, (u&ea, la %el, iu'i numai caden&a solemna a aces&or +ersuri, lasandu-se (a&runs de &onurile ,oase, (relun)i&e, de +ocalele sonore, de re(e&arile (ioase/ n cel mai adanc un)*er al inimii sale el nu iu'ea car&uraria, nici )rama&ica sau lo)ica, desi a+eau si aces&ea %rumuse&ea lor, ci iu'ea cel mai mul& lumea de ima)ini si de sune&e a li&ur)*iei/

Mereu iz'u&ea sa in+in)a, macar (en&ru ca&e+a cli(e, ins&rainarea din&re el si cole)ii sai de scoala/ Cu &im(ul ii de+enea su(ara&or si (lic&icos sa %ie incon,ura& de ad+ersi&a&e si raceala- adeseori il %acea (e ca&e un +ecin de (u(i&ru, im'u%na&, sa rada, (e ca&e un +ecin de (a&, &acu&, sa %lecareasca, se s&raduia, o ora in&rea)a, incerca sa cucereasca, isi %olosea %armecul si recas&i)a +remelnic ca&e+a (ri+iri, ca&e+a %e&e, ca&e+a inimi/ 2a&ori&a unor asemenea a(ro(ieri, iz'u&i cu &o&ul im(o&ri+a in&en&iilor sale, sa %ie (o%&i& iarasi in doua randuri 8a mer)e in sa&9/ 2ar de am'ele da&i se s(erie si dadu 'rusc indara&/ Nu, nu se mai duse in sa& si reusi s-o ui&e (e codana, reusi sa nu se mai )andeasca la ea nicioda&a sau a(roa(e nicioda&a/ CAP !"#$# 0 0reme indelun)a&a &en&a&i+ele de asediere ale lui Narcis nu iz'u&ira sa dez)*ioace din in+elisul ei &aina lui Gura-de-Aur/ 0reme indelun)a&a el se s&radui, a(aren& zadarnic, sa-l &rezeasca, sa-l in+e&e )raiul in care &aina s-ar %i (u&u& im(ar&asi/ Po+es&irile (rie&enului des(re o'arsia si (a&ria lui, nu se inc*e)asera in&r-o ima)ine/ E.is&a in ele un &a&a, un %el de um'ra %ara c*i(, +enera&a &o&usi, a(oi mi&ul unei mame, de mul&a +reme dis(aru&a sau (ra(adi&a, din care nu mai era deca& un nume (alid/ !re(&a&, Narcis, +ersa& in deslusirea su%le&elor, isi dadu seama ca (rie&enul sau era unul din&re oamenii carora o (ar&e din (ro(ria +ia&a li se sus&ra)e, care su' a(asarea unei (rime,dii sau a unei +ra,i au &re'ui& sa se de(rinda a ui&a o (ar&e din &recu&ul lor/ Recunos&ea ca sim(lele in&re'ari si (o+e&e erau aici inu&ile- recunos&ea, de asemenea, ca acordase (rea mul&a incredere (u&erii ra&iunii si ca zadarnic +or'ise a&a& de mul&/ n sc*im', ramasera zadarnice dra)os&ea ce-l le)a de (rie&en si o'isnuin&a de a %i im(reuna/ n ciuda deose'irilor (ro%unde din&re %irile lor, amandoi in+a&asera mul& unul de la celalal&- se (lamadise cu ince&ul, in&re ei, ala&uri de lim'a,ul ra&iunii, si un lim'a, al su%le&ului si al semnelor, as&%el cum in&re doua asezari omenes&i se (oa&e dura un drum lar), (e care &rec caru&ele si calare&ii, insa ala&uri de el mai a(ar numeroase al&e %a)asuri la&uralnice, de ,oaca sau de &aina- drumea)uri ale co(iilor, (o&eci (en&ru indra)os&i&i, carari a'ia lua&e in seama ale cainilor si (isicilor, ince&ul cu ince&ul, insu%le&i&a ima)ina&ie a lui Gura-de-Aur se s&recurase (e cai ma)ice in )andurile (rie&enului sau si in e.(resia lor, iar aces&a, la randul sau, isi insusise ce+a din %elul lui Gura-de-Aur de a in&ele)e si a in&ui %ara cu+in&e/ Se (ar)uiau ince&, la lumina iu'irii, noi le)a&uri de la su%le& la su%le&, cu+in&ele +eneau a'ia la urma/ Asa se inc*e)a in&r-o zi, neas&e(&a&a de nici unul din ei, o discu&ie in&re cei doi (rie&eni, in&r-o zi %ara cursuri, in 'i'lio&eca ; o discu&ie care le (use in %a&a din&r-o da&a c*iar miezul si ros&ul (rie&eniei lor si arunca noi lumini asu(ra unor (ers(ec&i+e inde(ar&a&e/ 0or'isera des(re as&rolo)ie, care nu se cul&i+a in manas&ire si era in&erzisa, iar Narcis s(usese ca as&rolo)ia es&e o incercare de a ordona si a sis&ema&iza mul&ele %eluri de oameni, des&ine si c*emari, deose'i&e in&re ele/ Aici Gura-de-Aur in&er+eni1 4 0or'es&i mereu des(re deose'iri ; cu &im(ul mi-am da& seama ca aceas&a es&e insusirea &a (rinci(ala/ Cand +or'es&i des(re marea deose'ire care, 'unaoara, ar e.is&a in&re &ine si mine, a&unci imi (are ca ea nu cons&a in nimic al&ce+a deca& &ocmai in ciuda&a &a o'sesie de a )asi deose'iri7 Narcis1 ; 3ires&e, ai (us (unc&ul (e i/ n %a(&, (en&ru &ine, deose'irile nu sun& (rea im(or&an&e, (e cand mie mi se (ar sin)urul lucru im(or&an&/ Eu sun&, du(a %ire, car&urar, c*emarea mea es&e s&iin&a/ Si s&iin&a nu es&e nimic al&a deca& (en&ru a ci&a cu+in&ele &ale, 8o'sesia de a )asi deose'iri9/ Nici nu i s-ar (u&ea de%ini mai 'ine esen&a/ Pen&ru noi, oameni ai s&iin&ei, nimic nu es&e im(or&an& deca& cons&a&area unei deose'iri, s&iin&a inseamna ar&a de a deose'i/ 2e (ilda, a )asi la %iecare om &rasa&urile care-i deose'esc de ceilal&i, inseamna a-l cunoas&e/ Gura-de-Aur1 ; Ei, da/ $nul (oar&a incal&ari &aranes&i si e &aran, celalal& (oar&a coroana si e re)e/ Aces&ea sun&, in&r-ade+ar, deose'iri/ 2ar le (o& +edea si co(iii %ara nici un %el de s&iin&a/ Narcis1 ; 2ar daca &aranul si re)ele (oar&a aceleasi s&raie, co(ilul nu-i mai deose'es&e/ Gura-de-Aur1 ; Nici s&iin&a/ Narcis1 ; 6a (oa&e ca da/// Admi& ca, ea nu e mai des&ea(&a deca& co(ilul, are insa ra'dare mai mul&a, nu se o(res&e la acele carac&eris&ici care sar in oc*i/

Gura-de-Aur1 ; Asa (rocedeaza si orice co(il in&eli)en&/ l +a recunoas&e (e re)e du(a (ri+iri sau du(a &inu&a/ Pe scur&, +oi, in+a&a&ii, sun&e&i &ru%asi, ne soco&i&i mereu mai (ros&i (e noi, ceilal&i/ Po&i %i %oar&e des&e(& c*iar daca &e li(ses&i de s&iin&a/ Narcis1 ; Ma 'ucur ca ince(i sa in&ele)i lucrul aces&a/ n curand +ei mai in&ele)e, ca nu la in&eli)en&a ma re%er cand +or'esc de deose'irea din&re &ine si mine/ Nu s(un1 es&i mai in&eli)en& sau mai (ros&, mai 'un sau mai rau/ S(un doar1 es&i al&%el/ Gura-de-Aur1 ; As&a-i usor de (rice(u&/ 2ar &u nu +or'es&i numai des(re deose'iri in ce (ri+es&e insusirile, +or'es&i adeseori si des(re deose'iri in&re des&inele, in&re c*emarile noas&re/ 2e ce, de (ilda, ai a+ea &u al&a c*emare deca& mine5 Es&i, la %el ca mine, cres&in, &e-ai *o&ara&, la %el ca mine, (en&ru +ia&a mona*ala, es&i, la %el ca mine, un co(il al &a&alui milos&i+ din ceruri/ Sco(ul nos&ru, al amandurora, e comun1 man&uirea +esnica/ Si c*emarea noas&ra e comuna1 in&oarcerea la 2umnezeu/ Narcis1 ; 3oar&e 'ine/ n manualul de do)ma&ica, 'inein&eles ca %iecare om es&e aidoma celuilal&, in +ia&a insa nu/ Mi se (are mie, sau a(os&olul (re%era& al Man&ui&orului, la (ie(&ul caruia se odi*nea, si celalal& a(os&ol, care l-a &rada&4nu (u&eau a+ea, amandoi, aceeasi c*emare5 Gura-de-Aur1 ; Es&i un so%is&, Narcis7 Pe calea aceas&a nu ne a(ro(iem nicidecum unul de al&ul/ Narcis1 ; Noi nu ne a(ro(iem unul de al&ul (e nici o cale/ Gura-de-Aur1 ; Nu +or'i as&%el7 Narcis1 ; " s(un serios/ Nu es&e de da&oria noas&ra sa ne a(ro(iem unul de al&ul, &o& asa cum nu se a(ro(ie soarele si luna sau marea si usca&ul/ Noi doi, dra)a (rie&ene, sun&em soare si luna, sun&em mare si usca&/ Sco(ul nos&ru nu es&e de a ne con&o(i unul in&r-al&ul, ci a ne recunoas&e reci(roc si a in+a&a sa +edem si sa res(ec&am %iecare in celalal& ceea ce e con&rariul si com(le&area sa/ m(resiona&, Gura-de-Aur ramase cu %run&ea (leca&a, %a&a i se in&ris&ase/ n s%arsi&, zise1 4 Aceas&a-i (ricina (en&ru care, de a&a&ea ori, nu-mi iei )andurile in serios5 Narcis so+ai (u&in cu ras(unsul/ A(oi zise cu +oce lim(ede si dura1 4 Aceas&a es&e/ !re'uie sa &e o'isnuies&i, dra)a Gura-de-Aur, cu %a(&ul ca nu &e iau in serios deca& (e &ine/ Crede-ma, iau in serios %iecare nuan&a a )lasului &au, %iecare )es&, %iecare zam'e&/ 2ar )andurile &ale le iau mai (u&in in serios/ au in serios, la &ine, ceea ce recunosc a %i esen&ial si necesar/ 2e ce anume, &ii nea(ara& sa se acorde a&en&ie deose'i&a )andurilor &ale, cand ai a&a&ea al&e daruri5 Gura-de-Aur zam'i amar1 4 Am s(us-o doar, din&o&deauna m-ai soco&i& un co(il7 Narcis ramase %erm1 4 " (ar&e din )andurile &ale le soco&esc )anduri de co(il/ Adu-&i amin&e, adineauri am con+eni& ca un co(il des&e(& nu &re'uie de%el soco&i& mai (ros& deca& un car&urar/ nsa cand un co(il +rea sa ai'a un cu+an& de s(us des(re s&iin&a, car&urarul 'inein&eles ca nu-l +a lua in serios/ Gura-de-Aur s&ri)a im(e&uos1 4 C*iar si cand nu +or'im des(re s&iin&a, zam'es&i (e seama mea7 !e (or&i mereu de (arca &oa&a e+la+ia, &oa&e s&radaniile mele (en&ru a (ro)resa la in+a&a&ura, dorin&a mea de a im'raca rasa mona*ala ar %i sim(le co(ilarii7 Narcis, il (ri+i se+er1 4 !e iau in serios, a&unci cand es&i Gura-de-Aur/ 2ar &u nu es&i in&o&deauna Gura-de-Aur/ Nu-mi doresc nimic al&ce+a deca& sa de+ii Gura-de-Aur (e de-a in&re)ul/ !u nu es&i car&urar, nu es&i calu)ar ; un car&urar sau un calu)ar se (o& %auri din&r-un lemn mai (u&in (re&ios/ !u crezi c-ai %i (rea (u&in in+a&a& (en&ru )us&ul meu, (rea (u&in lo)ician sau (rea (u&in (ios/ Ei nu, (en&ru mine es&i (rea (u&in &u insu&i7 2esi du(a aceas&a discu&ie Gura-de-Aur se re&rasese a%ec&a&, 'a c*iar ,i)ni&, &o&usi curand, doar du(a &recerea ca&or+a zile, el insusi +adi dorin&a de a o con&inua/ 2e as&a da&a insa Narcis iz'u&i a-i da o ima)ine a deose'irilor din&re %elul lor de a %i, (e el care o (u&u deslusi mai usor/ Narcis se incalzise, +or'ind, sim&ea ca as&azi Gura-de-Aur se desc*ide mai 'ine+oi&or cu+in&elor sale, ca are (u&ere asu(ra lui/ Succesul, il seduse indemnandu-l sa s(una mai mul& deca& in&en&ionase, se lasa (ur&a& de (ro(riile sale cu+in&e/

4 $i&a-&e, zise el, e.is&a un sin)ur (unc& in care-&i sun& su(erior1 eu sun& &reaz, in +reme ce &u es&i a'ia (e ,uma&a&e &reaz, iar ca&eoda&a es&i adormi& de-a 'inelea / !reaz il numesc (e acela care, %olosind ra&iunea si cons&iin&a, se cunoas&e (e sine, isi cunoas&e %or&ele, im(ulsurile si sla'iciunile cele mai in&ime, nera&ionale si s&ie sa &ina seama de ele/ A in+a&a as&a, ia&a ros&ul (e care-l (oa&e do'andi (en&ru &ine in&alnirea noas&ra/ #a &ine, Gura-de-Aur, s(iri&ul si na&ura, cons&iin&a si lumea +iselor sun& %oar&e de(ar&a&e unul de al&ul/ !u &i-ai ui&a& co(ilaria, ea cau&a sa &e recas&i)e din adancurile su%le&ului &au/ !e +a %ace sa su%eri (ana ii +ei da ascul&are/ A,un)e7 Precum &i-am s(us, sun& mul& mai &reaz ca &ine, in (ri+in&a aceas&a i&i sun& su(erior si de aceea i&i (o& %i de %olos/ n &oa&e celelal&e, dra)ule, imi es&i &u su(erior ; mai (recis imi +ei %i su(erior, inda&a ce &e +ei )asi (e &ine insu&i/ Gura-de-Aur ascul&ase uimi&, dar la cu+in&ele 8&i-ai ui&a& co(ilaria9 &resari ca lo+i& de o sa)ea&a, %ara ca Narcis sa o'ser+e, caci a+ea o'iceiul ca in &im( ce +or'ea sa-si &ina uneori oc*ii o +reme inc*isi sau sa (ri+easca &in&a, unde+a, dre(& in %a&a, de (arca as&%el si-ar %i )asi& mai usor cu+in&ele/ Nu +azu cum %a&a lui Gura-de-Aur &resare deoda&a si ince(e a se al'i/ 4 Su(erior eu, &ie7 'ol'orosi Gura-de-Aur, numai ca sa s(una ce+a- era (arca (araliza&/ 4 3ires&e, con&inua Narcis sa +or'easca/ 3irile de %elul &au, cei cu sim&urile +i)uroase si delica&e, cei insu%le&i&i, +isa&orii, (oe&ii, a%ec&uosii, ne sun&, mai &o&deauna, su(eriori noua, )andi&orilor/ "ri)inea +oas&ra es&e ma&erna/ 0oi &rai&i in im(linire, +oua +a es&e da&a (u&erea de a iu'i si a (u&ea (ar&ici(a cu in&re) su%le&ul la &rairile +oas&re/ Noi, )andi&orii, desi (arem adesea a +a indruma si conduce, nu &raim in (leni&udine, noi &raim in uscaciune/ 0oua +a a(ar&ine 'elsu)ul +ie&ii, +oua sucul (oamelor, +oua )radina iu'irii, &ara %rumoasa a ar&ei/ Pa&ria +oas&ra es&e (aman&ul, a noas&ra ideea/ Pe +oi +a amenin&a inecul in lumea sim&urilor, (e noi de su%ocarea in&r-un s(a&iu %ara de aer/ !u es&i ar&is&, eu cu)e&a&or/ !u dormi la sanul mamei, eu +e)*ez in deser&/ Mie-mi s&raluces&e soarele, &ie luna si s&elele, &u +isezi la %e&e, eu la 'aie&i/// Cu oc*ii lar) desc*isi, Gura-de-Aur il ascul&ase (e Narcis, care +or'ise cu(rins de o eu%orie re&orica, (e care sin)ur si-o (rodusese/ $nele din cu+in&ele lui il lo+isera ca nis&e s(ade1 la ul&imele (ali si inc*ise oc*ii si cand Narcis 'a)a de seama si-l in&re'a, s(eria&, 'aia&ul (alid de moar&e ii ras(unse cu +oce s&insa1 4 Mi s-a in&am(la& o da&a sa ma (ra'usesc in %a&a &a si sa %iu ne+oi& sa (lan) ; i&i aduci amin&e/ Nu &re'uie sa se mai in&am(le, nu mi-as ier&a-o nicioda&a ; si nici &ie7 Pleaca acum re(ede si lasa-ma sin)ur, mi-ai s(us lucruri in)rozi&oare7 Narcis era %oar&e descum(ani&/ Se lasase dus de (ro(riile lui cu+in&e, a+usese sen&imen&ul ca +or'es&e mai 'ine deca& de o'icei/ Acum +edea insa cu cons&ernare ca, din &o& ce s(usese, ce+a ii cu&remurase adanc (rie&enul, ca, unde+a, nimerise in carne +ie/ i +enea )reu sa- lase sin)ur in aceas&a cli(a, so+ai ca&e+a secunde, dar %run&ea incre&i&a a lui Gura-de-Aur i se (aru un a+er&ismen&, asa inca&, za(aci&, (leca in )ra'a, (en&ru a-i in)adui (rie&enului soli&udinea de care a+ea ne+oie/ 2e as&a da&a incordarea e.&rema din su%le&ul lui Gura-de-Aur nu se &o(i in lacrimi/ Cu senza&ia unei rani (ro%unde si %ara leac, de (arca (rie&enul i-ar %i in%i(& din&r-o da&a un (umnal in (ie(&, ramase &in&ui& locului, res(irand )reu, sim&ind o s&ran)ere de inima mor&ala, al' la %a&a ca ceara, cu mainile amor&i&e/ Era aceeasi deznade,de ca da&a &recu&a, dar s(ori&a ai ca&e+a masuri, era aceeasi su)rumare laun&rica, sen&imen&ul ca es&e sili& sa in%run&e ce+a &eri'il, ce+a de-a dre(&ul insu(or&a'il/ 2ar nici un *o*o& de (lans man&ui&or nu-l mai a,u&a, de as&a da&a, (en&ru a &rece de cli(a cum(li&a/ S%an&a Maica a 2omnului, ce era as&a5 Se in&am(lase ce+a5 3usese asasina&5 $cisese el5 Ce lucru in)rozi&or se ros&ise5 Ga%aind, su%la aerul a%ara din (ie(&, asemenea unui om o&ra+i& era cu(rins, (ana la s%asiere, de senza&ia ca &re'uie sa se eli'ereze de ce+a uci)a&or, care se cui'arise adanc in el/ Miscand 'ra&ele ca un ino&a&or, se na(us&i din odaie, aler)a %ara sa-si dea seama s(re locurile cele mai linis&i&e si mai (us&ii ale manas&irii, (e coridoare, (es&e &re(&e, a%ara, la aer/ Nimerise in re%u)iul cel mai in&im al manas&irii, in (a&io, deasu(ra ca&or+a s&ra&uri +erzi se 'ol&ea lim(ede cerul insori&, aerul racoros, (ie&ros, de (i+ni&a, era s&ra'a&u& de dulcile si so+aielnicele %ire de (ar%um ale &randa%irilor/ n+olun&ar, Narcis %a(&uise in ceasul aces&a ceea ce %usese &in&a lui a&a&a +reme ra+ni&a1 in+ocase numele demonului de care era s&a(ani& (rie&enul sau, il silise la in%run&are/ !aina din inima lui Gura-de-Aur %usese a&insa de unul din cu+in&ele sale, si se raz+ra&ise cu &ur'a&a durere/ Mul&a +reme ra&aci Narcis (rin manas&ire, cau&andu-si (rie&enul, dar nu-l )asi nicaieri/

Gura-de-Aur s&a&ea su' una din arcadele )rele, de (ia&ra, care duceau din coridoare in )radini&a din (a&io- de (e %iecare din coloanele arcadei (ri+eau ca&e &rei ca(e&e de animale, ca(e&ele de caini sau de lu(i, cio(li&e din (ia&ra, se *ol'au la el, in ,os/ Rana il rascolea in%iora&or, nu +edea nici o cale s(re lumina, nici o cale s(re ra&iune/ 3rica de moar&e ii su)ruma 'ere)a&a si-i s&ran)ea s&omacul/ Ridicandu-si mecanic (ri+irea, +azu deasu(ra sa unul din ca(i&elurile cu cele &rei di*anii si a+u din&r-o da&a senza&ia ca acele &rei ca(e&e se *ol'eaza si la&ra unde+a inaun&ru, in marun&aiele lui/ 4 Acum +a &re'ui sa mor ; sim&i el, in%iora&/ Si inda&a du(a aceea, &remurand de %rica, sim&i1 4 Acum mi se in&uneca min&ea, acum ma s%asie si ma in%uleca ,i+inile lacome/// !resarind s(asmodic luneca la (iciorul coloanei, durerea era (rea mare, a,unsese la limi&a e.&rema/ $n lesin il in+alui- se cu%unda, cu &rasa&urile %e&ei descom(use, in nean&ul (e care si-l dorea/ A'a&ele 2aniel a+usese o zi de%el im'ucura&oare, doi din&re calu)arii mai 'a&rani +enisera as&azi la el, scosi din %ire, cioro+aindu-se, acuzandu-se, cer&a&i iarasi, (ana la %urie, din (ricina unor +ec*i, neinsemna&e )elozii/ El ii ascul&ase, c*iar (rea (e indele&e, ii do,enise, dar %ara succes, (ana la urma ii concediase cu se+eri&a&e, im(unandu-i %iecaruia ca&e un canon des&ul de as(ru si (as&rase in inima sen&imen&ul ca s&radania lui %usese inu&ila/ s&o+i& se re&rasese in ca(ela cri(&ei, se ru)ase, a(oi se sculase, %ara a se sim&i in&rema&/ Acum, a&ras de mireasma de &randa%ir, care adia s%ios s(re el, (asi in (a&io, ca sa res(ire o cli(a aer (roas(a&/ Aici il )asi (e ele+ul Gura-de-Aur zacand lesina& (e dale/ l (ri+i in&ris&a&, s(eria& de (aloarea ca de cenusa a c*i(ului &anar, al&min&eri a&a& de %rumos/ Ho&ara&, as&azi nu era o zi 'una, (e deasu(ra si in&am(larea de acum7 ncerca sa-l ridice (e &anar, dar nu era des&ul de +oinic (en&ru aceas&a/ "%&and adanc, 'a&ranul merse sa c*eme (e doi din&re %ra&ii mai &ineri, ca sa-l duca (e 'aia& sus si-l mai &rimise si (e (arin&ele Anselmus, care s&a(anea mes&esu)ul &amaduirii/ !o&oda&a &rimise du(a Narcis, care %u re(ede )asi& si a(aru in %a&a lui/ 4 Ai a%la&5 il in&re'a el/ 4 2es(re Gura-de-Aur5 2a, milos&i+e (arin&e, am auzi& adineauri ca ar %i 'olna+ ori s-ar %i acciden&a&, a %os& (ur&a& (e 'ra&e (ana sus/ 4 2a, l-am )asi& zacand in (a&io, unde, de %a(&, nu are ce cau&a/ Nu e acciden&a&, e lesina&/ Nu-mi (lace7 Mi se (are ca &re'uie sa ai un ames&ec in &oa&a in&am(larea, sau, cel (u&in, sa s&ii ce+a, es&e doar (rie&enul &au/ 2e as&a &e-am c*ema&/ 0or'es&e/ Narcis, cu &inu&a si +or'a s&a(ani&e ca in&o&deauna, rela&a (e scur& des(re con+or'irea de as&azi cu Gura-de-Aur si ca& de sur(rinza&or de +iolen& %usese e%ec&ul asu(ra lui/ A'a&ele cla&ina din ca(, nu %ara su(arare/ 4 Ciuda&e con+or'iri sun& aces&ea, zise el si se sili sa-si (as&reze cum(a&ul/ Ceea ce mi-ai descris adineauri, es&e o con+or'ire care ar (u&ea %i considera&a iscodire in&r-un su%le& s&rain, es&e, as (u&ea s(une, o con+or'ire in&re un du*o+nic si in+a&acelul sau/ 2ar &u nu es&i du*o+nicul lui Gura-de-Aur/ !u, de al&%el, nu es&i du*o+nicul nimanui, inca n-ai %os& *iro&onisi&/ Cum se (oa&e sa +or'es&i cu un ele+ (e &onul unui s%a&ui&or, des(re lucruri care il (ri+esc numai (e (as&orul lui su%le&esc5 $rmarile, (recum +ezi, au %os& ne%as&e/ 4 $rmarile, zise Narcis (e un &on 'land dar si)ur, inca nu le cunoas&em, milos&i+e (arin&e/ Am %os& (u&in cam s(eria& de e%ec&ul +iolen&, dar nu (un la indoiala ca urmarile con+or'irii noas&re +or %i 'une (en&ru Gura-de-Aur/ 4 0om +edea urmarile/ Nu de ele +or'esc acum, ci des(re %a(&a &a/ Ce &e-a indemna& sa (or&i asemenea con+or'iri cu Gura-de-Aur5 4 Precum s&i&i, es&e (rie&enul meu/ Am o a%ec&iune deose'i&a (en&ru el si cred ca-l in&ele) deose'i& de 'ine/ 2umnea+oas&ra numi&i a&i&udinea mea %a&a de dansul du*o+niceasca/ Nu mi-am insusi& nici un %el de au&ori&a&e s(iri&uala, am crezu& numai ca-l cunosc ce+a mai 'ine deca& se cunoas&e el sin)ur/ A'a&ele ridica din umeri/ 4 S&iu, aceas&a es&e s(eciali&a&ea &a/ Sa nada,duim ca nu ai %acu& o is(ra+a rea/ 2ar Gura-de-Aur e de %a(& 'olna+5 0reau sa s(un, su%era de ce+a5 E de'il5 2oarme rau5 Nu mananca5 l doare ce+a5 4 Nu, (ana as&azi a %os& sana&os/ Sana&os la &ru(/ 4 Si al&min&eri5 4 #a su%le& es&e in&r-ade+ar 'olna+/ S&i&i, es&e la +ars&a la care ince( lu(&ele cu ins&inc&ul se.ual/

4 S&iu/ Are sa(&es(rezece ani5 4 Are o(&s(rezece/ 4 "(&s(rezece/// Ei da7 2es&ul de &arziu/ 2ar lu(&ele aces&ea sun& %ires&i, (rin ele &re'uie sa &reaca %iecare/ Nu-i un mo&i+ (en&ru a soco&i ca 'aia&ul are su%le&ul 'olna+/ 4 Nu, milos&i+e (arin&e, lucrul as&a, si)ur, nu es&e un mo&i+/ nsa Gura-de-Aur a %os& 'olna+ su%le&es&e dinain&e, inca de mul&a +reme, de aceea lu(&ele aces&ea sun& (en&ru el mai (rime,dioase deca& (en&ru al&ii/ Su%erin&a cons&a, du(a cum cred eu, in aceea ca si-a ui&a& o (ar&e a &recu&ului/ 4 Asa5 Ce %el de (ar&e5 4 Mama lui si &o& ce are le)a&ura cu dansa/ Nici eu nu s&iu nimic in (ri+in&a aceas&a, s&iu numai ca acolo &re'uie sa se a%le iz+orul 'olii sale/ Caci Gura-de-Aur (re&inde ca nu s&ie nimic des(re mama lui, deca& ca a (ierdu&-o de &im(uriu/ #asa insa im(resia, ca i-ar %i rusine din (ricina ei/ !o&usi, de la ea &re'uie sa %i mos&eni& cele mai mul&e din darurile sale, caci ceea ce are de (o+es&i& des(re &a&al sau nu ni-l in%a&iseaza (e aces&a ca (e omul care (oa&e a+ea un %iu a&a& de %rumos, a&a& de )eneros inzes&ra& si de iesi& din comun/ !oa&e aces&ea nu le cunosc din (o+es&iri, ci le deduc numai din semne/ A'a&ele, care la ince(u& zam'ise in sinea lui (e seama aces&or cu+in&e soco&indu-le (rea indrazne&e si in%umura&e, si (e care in&rea)a in&am(lare il s&in)*erea si il o'osea, ince(u sa re%lec&eze/ si aduse amin&e de &a&al lui Gura-de-Aur, de 'ar'a&ul acela ascuns, care s&arnea neincredere si isi mai amin&i deoda&a, acum, cand isi rascolea memoria, si de unele cu+in&e (e care omul i le s(usese, cu (ri+ire la mama lui Gura-de-Aur/ Ea l-a aco(eri& de rusine si a %u)i& de la el, s(usese omul, iar el se s&raduise sa re(rime in 'aie&el amin&irea mamei si +iciile (e care le-ar %i (u&u&, e+en&ual, mos&eni de la ea/ z'u&ise in&r-ade+ar si 'aia&ul era dori&or, in&ru is(asirea celor %a(&ui&e de mama, sa-si inc*ine +ia&a lui 2umnezeu/ Nicioda&a Narcis nu-i (lacuse a'a&elui asa de (u&in ca as&azi/ Si &o&usi ; ca& de 'ine )*icise aces& )andi&or, ca& de 'ine (area in&r-ade+ar a-l cunoas&e (e Gura-de-Aur7 #a urma in&re'a& inca o da&a des(re cele (e&recu&e, Narcis zise1 4 N-am in&en&iona& sa (ro+oc cu&remurarea +iolen&a care l-a cu(rins azi (e Gura-de-Aur/ -am adus amin&e ca nu se cunoas&e (e sine, ca si-a ui&a& co(ilaria si mama/ $nul din cu+in&ele mele &re'uie sa-l %i lo+i& si sa %i (a&runs in in&unericul im(o&ri+a caruia lu(&, de a&a&a +reme/ Era (arca ra&aci&, ma (ri+ea ca si cum nu m-ar mai %i +azu& +reoda&a si n-ar mai %i s&iu& de sine/ i s(usesem adeseori ca doarme, ca nu e &reaz cu ade+ara&/ Acum a %os& &rezi&, de as&a nu ma indoiesc/ 3u concedia& %ara mus&rare, dar cu in&erdic&ia (ro+izorie de a-l +izi&a (e 'olna+/ n&re &im( (a&er Anselmus (oruncise ca Gura-de-Aur sa %ie culca& in&r-un (a& si sedea ala&uri de el/ Nu i se (area (o&ri+i& a-l readuce la cunos&in&a cu mi,loace +iolen&e, 'rusc si s(eriindu-l/ 6aia&ul ara&a mul& (rea rau/ 6a&ranul, cu %a&a z'arci&a, 'la,ina, il (ri+i (e adolescen& cu 'una+oin&a/ 2eocamda&a cerce&a (ulsul si ascul&a inima/ 3ara indoiala, se )andi el, %lacaul mancase +reo aiureala, un (umn de macris ie(uresc sau al&a (ros&ie, s&im noi cu cine a+em de-a %ace/ #im'a nu i-o (u&ea +edea/ i (lacea Gura-de-Aur, dar (e (rie&enul sau, (e aces& dascal &inerel, mul& (rea in+a&a& (en&ru +ars&a lui, nu-l (u&ea su%eri/ Si acum, (o%&im7 6inein&eles ca Narcis &re'uie sa ai'a (ar&ea lui de +ina in is&oria as&a s&u(ida/ Ce ne+oie a+ea un &anar a&a& de (roas(a&, cu oc*i a&a& de senini, unui asemenea co(il dra)alas al na&urii, sa se ames&ece &ocmai cu aces& car&urar &ru%as, cu aces& )rama&ic or)olios, (en&ru care elina sa e mai im(or&an&a deca& &o& ce-i +iu in lume5 Cand, du(a +reme indelun)a&a, usa se desc*ise si in&ra a'a&ele, (a&er Anselmus con&inua sa sada locului, (ri+ind %a&a celui lesina&/ Ce %a&a dra)alasa, &anara, increza&oare, si ia&a, s&ai ala&urea, ar &re'ui sa-l a,u&i si (ro'a'il ca n-o sa (o&i/ Si)ur, (ricina (oa&e %i si o colica, ii +a (rescrie +in %ier&, (oa&e re+en&/ 2ar cu ca& (ri+ea mai indelun) %a&a (alid-+erzuie, &rasa, cu a&a& mai mul& 'anuielile sale inclinau in al&a direc&ie, mai )ra+a/ Pa&er Anselmus a+ea e.(erien&a/ 2e mai mul&e ori in decursul lun)ii sale +ie&i, +azuse (oseda&i/ So+ai sa-si ros&easca 'anuiala, c*iar si %a&a de el insusi/ 0a as&e(&a si +a o'ser+a/ 2ar, cu)e&a el in+ersuna&, daca 'ie&ul 'aia& a %os& in&r-ade+ar +ra,i&, +ino+a&ul nu +a &re'ui cau&a& de(ar&e si nici nu-i +a mer)e 'ine/ A'a&ele se a(ro(ie, il (ri+i (e 'olna+, ii ridica ince& o (leoa(a/ 4 Poa&e %i &rezi&5 in&re'a el/ 4 As mai as&e(&a/ nima e sana&oasa/ Nu &re'uie sa in)aduim nimanui sa +ina la el/

4 E in (ericol5 4 Nu cred/ Nicaieri nu sun& rani, nici +reo urma de lo+i&ura sau cadere/ E lesina&, (oa&e l-a a(uca& +reo colica/ #a dureri %oar&e in&ense, ne (ierdem cunos&in&a/ 2aca s-ar %i o&ra+i&, ar a+ea %e'ra/ Nu, se +a &rezi si +a &rai7 4 Nu (oa&e %i urmarea a ce+a su%le&esc5 4 Nu +reau sa ne)/ 2ar nu se s&ie nimic5 Poa&e ca s-a s(eria& %oar&e &are5 0es&ea unei mor&i5 " cear&a +iolen&a, o ,i)nire5 n cazul aces&a &o&ul ar %i usor de e.(lica&/ 4 Nu s&im/ A+e&i )ri,a, sa nu %ie nimeni (rimi& aici7 0a ro), (arin&e, ramane&i lan)a el, (ana se &rezes&e/ 2aca si&ua&ia se inrau&a&es&e, c*ema&i-ma, c*iar daca-i noa(&e/ nain&e de a (leca, 'a&ranul se mai a(leca o da&a (es&e 'olna+- se )andi la &a&al aces&uia si de asemenea la ziua cand ii %usese adusa aceas&a mu&risoara 'londa, %rumoasa si +esela si cum din&r-o da&a o indra)isera cu &o&ii/ Si lui ii (lacuse 'aia&ul/ 2ar in (unc&ul aces&a, Narcis a+ea in&r-ade+ar dre(&a&eGura-de-Aur nu semana in nici o (ri+in&a cu &a&al sau7 A*, ca&e )ri,i, (re&u&indeni, ca&e nea,unsuri in &oa&e %a(&ele noas&re7 "are nu ne)li,ase ce+a, in (ri+in&a aces&ui 'ie& 'aie&as5 se daduse con%esorul cel mai (o&ri+i&5 Era in re)ula %a(&ul ca nimeni din&re cei ai casei nu-l cunos&ea a&a& de amanun&i& (e aces& ele+, ca Narcis5 l (u&ea a,u&a oare Narcis, care mai era in no+icia&, nici %ra&e nu era, nici *iro&onisi& nu %usese si ale carui )anduri si (areri a+eau, &oa&e, ce+a ne(lacu& de su(erior, a(roa(e dusmanos5 2umnezeu s&ie, daca n-a %os& mul&a +reme rau calauzi& si Narcis5 2umnezeu s&ie, daca nu ascunde su' masca su(useniei ce+a rau, daca nu-i cum+a un (a)an5 Si (en&ru &o& ce +or de+eni +reoda&a aces&i doi oameni &ineri, +a (ur&a si el o (ar&e de ras(undere/ Cand Gura-de-Aur isi re+eni, era in&uneric/ si sim&ea ca(ul )ol si ame&i&/ 0azu ca e in&ins in&r-un (a&, nu s&ia unde se )ases&e, nici nu incerca sa a%le, ii era indi%eren&/ 2ar unde %usese5 2e unde +enea, de (e ce s&raine melea)uri ale (lasmuirilor su%le&ului5 3usese unde+a, %oar&e de(ar&e, +azuse ce+a, ce+a e.&raordinar, ce+a su(er', ce+a &eri'il &o&oda&a si de neui&a& ; si &o&usi, ui&ase/ $nde era acel ce+a5 Ce anume se inal&ase in %a&a lui, +enind din adancuri a&a& de mare, de dureros, de aduca&or de %ericire si dis(aruse iarasi5 Pandi adanc in sine, acolo unde azi iz'ucnise ce+a, se (e&recuse ce+a ; dar ce anume5 !ul'ura&oare manunc*iuri de ima)ini se ros&o)olira s(re el, +edea ca(e&e de caini, &rei ca(e&e de caini si mirosea (ar%umul de &randa%iri/ "*, ca& il duruse7 inc*ise oc*ii/ "*, ca& de in)rozi&or il duruse7 Adormi iarasi/ 2in nou se &rezi si &ocmai in secunda cand lumea de +is dis(area lunecand )ra'nic s(re de(ar&ari, re)asi ima)inea, si &resari, ca in&r-o +olu(&a&e dureroasa/ 0edea, do'andise darul +ederii/ " +edea (e Ea/ 0edea %emeia inal&a, s&raluci&oare, cu 'uze (line, in%lori&oare, cu (arul luminos/ " +edea (e mama lui/ n acelasi &im(, i se (aru ca aude o +oce1 8!i-ai ui&a& co(ilaria/9 2ar a cui +oce era aceas&a5 Ascul&a, cu)e&a si desco(eri/ Era Narcis/ Narcis5 in&r-o cli(a, in&r-un cu&remur, &o&ul re+enise1 isi aducea amin&e, era s&iu&or/ ", mama, mama7 Mun&i de moloz, mari de ui&are dis(arusera cu oc*i re)es&i, senin-al'as&ri il (ri+i din nou ea, cea (ierdu&a, cea nes(us de iu'i&a/ Pa&er Anselmus, care a&i(ise in ,il&ul de lan)a (a& se &rezi/ l auzi (e 'olna+ miscandu-se, il auzi res(irand/ Se ridica, (ruden&/ 4 E cine+a aici5 in&re'a Gura-de-Aur/ 4 Sun& eu, %ii %ara )ri,a, %ac lumina/ A(rinse lam(a, lumina cazu (es&e %a&a lui 'razda&a, 'ine+oi&oare/ 4 Sun& 'olna+5 in&re'a &anarul/ 4 !i-ai (ierdu& cunos&in&a, %iul meu/ 2a-mi mana, sa +edem (ulsul/ Cum &e sim&i5 4 6ine/ 0a mul&umesc, (a&er Anselmus, sun&e&i %oar&e 'un/ Nu mai am nimic, sun& numai os&eni&/ 4 3ires&e ca es&i os&eni&/ Curand +ei dormi iarasi/ a in&ai o )ura de +in %ier'in&e, e )a&a (re)a&i&/ Sa )olim im(reuna un (a*ar, 'aie&e, in cins&ea 'unei noas&re in&ele)eri/ Gri,uliu, &inuse (re)a&i&a o cani&a de +in %ier&, cu%unda&a in&r-o oala cu a(a %ier'in&e/ 4 a&a ca am dormi& amandoi o 'uca&a de +reme, rase medicul/ S&rasnic in)ri,i&or de 'olna+i, care nu-i in s&are sa ramana &reaz &re'uie ca-&i s(ui &u in sinea &a/ Ei da, sun&em oameni/ Hai sa 'em (u&in din licoarea as&a +ra,i&a, 'aia&ule, nimic nu-i mai (lacu& deca& un asemenea c*e%ule& %acu& in &aina, in miez de noa(&e/ 0a sa zica, (rosi& 7

Gura-de-Aur rase, ciocni si )us&a/ 0inul %ier'in&e era aroma& cu scor&isoara si cuisoare si indulci& cu za*ar, nicioda&a nu mai )us&ase asemenea 'au&ura/ si aduse amin&e ca mai %usese o da&a 'olna+, a&unci il in)ri,ise Narcis/ 2e as&a da&a (a&er Anselmus, se (ur&a dra)u& cu el/ i (lacea %oar&e, era nes(us de 'ine si de ciuda&, sa s&ea culca&, la %lacara lam(ii si sa 'ea in &oiul no(&ii, cu 'a&ranul (a&er, un (a*ar de +in dulce, %ier'in&e/ 4 !e doare 'ur&a5 in&re'a 'a&ranul/ 4 Nu/ 4 Crezusem ca ai colici, Gura-de-Aur/ 0a sa zica nici +or'a de as&a/ Ara&a lim'a/ Ei, e 'ine, inca o da&a 'a&ranul +os&ru Anselmus *a'ar n-a a+u& ce se in&am(la/ Maine sa s&ai culca&, am sa +in sa &e consul&/ Cu +inul ai si is(ra+i&5 6ra+o, sa-&i %ie de 'ine7 a sa +ad daca a mai ramas ce+a/ Pen&ru ca&e o ,uma&a&e de (a*ar de %iecare mai a,un)e, daca %acem im(ar&eala drea(&a/ Groza+ ne-ai mai s(eria&, Gura de Aur7 :aceai acolo, in (a&io, ca un mor&/ n&r-ade+ar nu &e doare 'ur&a5 Rasera si %acura im(ar&eala drea(&a cu res&ul +inului, (arin&ele isi insira )lumele si Gura-de-Aur il (ri+i (lin de )ra&i&udine si amuza&, cu oc*ii din nou insenina&i/ A(oi, 'a&ranul (leca la culcare/ Gura-de-Aur mai s&a&u o +reme &reaz, ince&ul cu ince&ul de unde+a din adancul %iin&ei sale ima)inile rasarira din nou, cu+in&ele (rie&enului iz'ucnira iarasi, asemenea unor %lacari si din nou a(aru in su%le&ul sau %emeia 'londa, s&raluci&oare, mama- ca su%larea +an&ului de (rima+ara &recu ima)inea (rin el, ca un nor de +ia&a, de caldura, de )in)asie, ca cea mai (ro%unda c*emare si aducere-amin&e/ ", mama7 Cum a %os& (osi'il, cum a (u&u&-o ui&a7 CAP !"#$# 0 Gura-de-Aur s&iuse si (ana acum ca&e ce+a des(re mama lui, dar numai din (o+es&irile al&oraima)inea ei n-o mai (as&ra si din (u&inul (e care crezuse ca-l s&ie des(re dansa, cele mai mul&e lucruri le &recuse su' &acere %a&a de Narcis/ Mama era ce+a des(re care nu era in)adui& sa +or'es&i, ce+a de rusine/ 3usese o dansa&oare, o %emeie %rumoasa, sal'a&ica, de ori)ine no'ila, dar necura&a si (a)ana&a&al lui Gura-de-Aur o culesese, (o+es&ea el, din saracie si ocara- cum nu s&iuse daca nu era cum+a (a)ana, (usese sa %ie 'o&eza&a si ins&rui&a in&r-ale reli)iei- o luase in casa&orie si %acuse din ea o %emeie res(ec&a&a/ Ea insa, du(a ca&i+a ani de cumin&enie si +ia&a ordona&a, isi adusese din nou amin&e de +ec*ile ei &alen&e si o'iceiuri, (ricinuise necazuri, sedusese 'ar'a&i, li(sise zile si sa(&amani de acasa, do'andise renumele unei +ra,i&oare si (ana la urma, du(a ce 'ar'a&ul o s&ransese in mai mul&e randuri de (e drumuri si o luase iarasi la el, dis(aruse (en&ru &o&deauna/ 3aima ei mai s&aruise ca&+a &im(, o %aima rea, (al(aind ca o coada de come&a, (en&ru ca a(oi sa se s&in)a/ So&ul isi re+eni ince&ul cu ince&ul, du(a anii de nelinis&e, s(aima, rusine si sur(rize (ermanen&e, (e care i le o%erise ea- in locul %emeii dena&ura&e, se ocu(a el de cres&erea 'aie&elului, care semana lei& cu mama la &ru( si la c*i(- omul se acri, de+eni 'isericos si sadi in Gura-de-Aur credin&a ca &re'uie sa-si inc*ine +ia&a lui 2umnezeu, (en&ru a is(asi (aca&ele mamei/ Cam a&a& (o+es&ea de o'icei &a&al lui Gura-de-Aur des(re ne+as&a sa (ierdu&a, desi nu a'a&ea cu (lacere discu&ia s(re aces& su'iec&- unele aluzii %acuse si a'a&elui, cand il adusese (e Gura-de-Aur la manas&ire- si &oa&e as&ea erau cunoscu&e si %iului, ca o &eri'ila le)enda, desi el se de(rinsese sa le dea deo(ar&e, a(roa(e sa le ui&e insa/ Cu desa+arsire ui&ase si (ierduse ima)inea reala a mamei, acea ima)ine com(le& al&a, nu cea alca&ui&a din (o+es&irile &a&alui si ale ser+i&orilor, sau din z+onuri &ene'roase, nesa'ui&e/ Pro(ria sa amin&ire, cea aie+ea &rai&a des(re mama sa, o ui&ase/ Acum insa ima)inea aceas&a, s&eaua celor din&ai ani ai +ie&ii sale, rasarise din nou/ 4 Es&e de nein&eles cum de-am (u&u&-o ui&a, zise el ca&re (rie&enul sau/ Nicioda&a in +ia&a n-am iu'i& (e cine+a a&a& de mul& ca (e mama, a&a& de &o&al si de arza&or, nicioda&a nu am +enera&, nu am admira& (e nimeni a&a& de mul&, ea a %os& soarele si luna mea/ 2umnezeu s&ie cum a %os& cu (u&in&a sa in&unec in su%le&ul meu aceas&a ima)ine luminoasa si s-o (re%ac ince&ul cu ince&ul in acea +ra,i&oare rea si (alida, cum a de+eni& ea de mul&i ani, in oc*ii &a&ii si ai mei/ Narcis isi is(ra+ise de curand, no+icia&ul si im'racase rasa/ n mod ciuda& se sc*im'a si (ur&area lui %a&a de Gura-de-Aur/ Caci Gura-de-Aur, care inain&e re%uzase adeseori o'ser+a&iile si a+er&ismen&ele (rie&enului ca (e o (re&en&ie su(ara&oare de a s&i si a +rea mai mul& deca& al&ii, era, ince(and de la marea

in&am(lare, ului& de admira&ie %a&a de in&ele(ciunea (rie&enului sau/ Cum i se im(linisera cu+in&ele, asemenea unor (ro%e&ii, ca& de adanc (ri+ise aces& om &ul'ura&or in el, ca& de (recis )*icise &aina +ie&ii sale, rana ascunsa, ca& de in&ele(& il &amaduise7 Caci &anarul (area a %i &amadui&/ Nu numai ca acel lesin ramase %ara urmari ne%as&e- dar se &o(ise (arca si ceea ce %acuse ,ucaus, (recoce, neau&en&ic, in %irea lui Gura-de-Aur, acea (rema&ura a&i&udine mona*ala, credin&a ca e o'li)a& sa-l slu,easca (e 2umnezeu in&r-un c*i( deose'i&/ !anarul (area in&ineri& si im'a&rani& &o&oda&a, de cand )asise calea s(re sine/ !oa&e aces&ea i le da&ora lui Narcis/ Narcis, in sc*im', se (ur&a de la o +reme ciuda& de (ruden& cu (rie&enul sau- il (ri+ea cu un %el de modes&ie, %ara urma de su(eriori&a&e sau &endin&a de a-l dascali, in +reme ce (rie&enul il admira &o& mai mul&/ 0edea cum Gura-de-Aur se *ranes&e cu (u&eri din &ainice iz+oare, care lui ii erau s&raine- (u&use %a+oriza cres&erea lor, dar nu a+ea (ar&e de ele/ Cu 'ucurie il +edea (e (rie&enul sau eli'erandu-se de su' indrumarea sa si &o&usi, ca&eoda&a, era &ris&/ Se (erce(ea (e sine ca o &rea(&a de(asi&a, ca o coa,a az+arli&a deo(ar&e- in&rezarea a(ro(ia&ul s%arsi& al aces&ei (rie&enii, care insemnase a&a& de mul& (en&ru el/ C*iar si acum s&ia des(re Gura-de-Aur mai mul&e deca& el insusi- caci Gura-de-Aur in&r-ade+ar isi re)asise su%le&ul si era )a&a a-i urma c*emarea, dar inca nu (resim&ea inco&ro il +a duce/ Narcis o (resim&ea si era ne(u&incios- calea (re%era&ului sau ducea s(re melea)uri (e care el insusi nu le +a calca nicioda&a/ Se&ea de s&iin&a a lui Gura-de-Aur scazu mul&/ i &recuse si (o%&a de dis(u&e (rie&enes&i, se rusina, amin&indu-si de mul&e din&re discu&iile lor de odinioara, in&re &im(, in Narcis, in +remea din urma, %ie da&ori&a &erminarii no+icia&ului, %ie in&am(larilor le)a&e de Gura-de-Aur, se &rezise ne+oia de a se re&ra)e, ne+oia de asceza si e.erci&ii s(iri&uale, o inclina&ie s(re (os& si ru)aciuni indelun)a&e, s(re con%esiuni dese, canoane +olun&are si Gura-de-Aur in&ele)ea aceas&a inclina&ie, a(roa(e o si im(ar&asea/ 2e la &amaduirea lui, ins&inc&ul i se ascu&ise mul&- c*iar daca nu s&ia inca nimic in (ri+in&a &in&elor sale din +ii&or, sim&ea &o&usi cu (u&ernica si deseori ins(aiman&a&oare (re)nan&a ca soar&a lui se (re)a&ea acum, ca un anume &im( cru&a&or al ne+ino+a&iei si linis&ii s-a inc*eia& si &o&ul in el s&a&ea incorda& si (re)a&i&- adeseori (resim&irea era de na&ura a-l %erici, il &inea ca&e o ,uma&a&e de noa(&e &reaz, asemenea unei dulci indra)os&iri- dar adeseori era sum'ra, (ro%und a(asa&oare/ Re+enise la el mama, cea de mul& (ierdu&a- era o imensa %ericire/ 2ar unde-l conducea c*emarea ei is(i&i&oare5 S(re nesi)uran&a, s(re incurca&urile +ie&ii, s(re su%erin&a, (oa&e s(re moar&e/ Nicidecum s(re linis&e, s(re 'lande&e, s(re cer&i&udini, s(re c*ilia de calu)ar si comuni&a&ea manas&irii, care &inea ca& o +ia&a de om, c*emarea ei nu a+ea nimic de-a %ace cu acele (orunci (arin&es&i, (e care a&a&a +reme le con%undase cu (ro(riile sale dorin&e/ 2in aces& sen&imen&, care de mul&e ori de+enea (u&ernic, nelinis&i& si arza&or ca o +iolen&a senza&ie &ru(easca, se nu&rea e+la+ia lui Gura-de-Aur/ Re(e&and indelun)i ru)aciuni adresa&e S%in&ei Maici a 2omnului el lasa sa se re+erse (rea(linul de sim&ire, care-l a&ra)ea s(re (ro(ria sa mama/ n dese randuri insa ru)aciunile sale se is(ra+eau iarasi cu acele +ise s&ranii, su(er'e, care-l 'an&uiau acum a&a& de des1 +ise (rimi&e cu oc*ii desc*isi, cu sim&urile (e ,uma&a&e &reze, +ise des(re dansa, la care luau (ar&e &oa&e sim&urile sale/ n asemenea cli(e, lumea ma&erna il in+aluia cu (ar%umul ei, il (ri+ea in&uneca&, cu oc*ii mis&eriosi ai dra)os&ei, c*ema adanc (recum marea si (aradisul, in)ana, alin&a&or sune&e, %ara sens, mai de )ra'a sune&e alin&a&oare incarca&e de sensuri, a+ea )us& de dulce si )us& de sara&, &recea, man)aie&oare, un (ar ma&asos, (es&e inse&a&e 'uze si oc*i/ n %iin&a mamei era nu numai &o& ce es&e %rumos, nu numai dulcea, al'as&ra (ri+ire de dra)os&e, zam'e&ul s(lendid, care %a)aduia %ericire, nu numai alinarea dezmierda&oare- in ea se mai a%la, su' a&ra)a&oare in+elisuri, si &o& ce es&e in)rozi&or si &ene'ros, &oa&a (o%&a, &oa&a %rica, &oa&e (aca&ele, &oa&a ,alea, nas&erea, in&rea)a %a&ali&a&ea mor&ii/ Adanc se cu%unda &anarul in aces&e +ise, in (aien,enisul aces&or naluciri ale sim&urilor insu%le&i&e/ n ele nu rein+ia numai, %ermeca&or, un &recu& indra)i&1 co(ilarie si dra)os&e ma&erna, un rasari& ai +ie&ii s&raluci&or, auriu- se inal&a la orizon& si un +ii&or amenin&a&or, (lin de (romisiuni, de is(i&e si de (rime,dii/ $neori +isele aces&ea, in care mama, Madona si iu'i&a erau una si aceeasi, i se (areau ul&erior crime in)rozi&oare, 'las%emii la adresa lui 2umnezeu, (aca&e de moar&e, ce nu se (o& is(asi nicicand- al&ada&a desco(erea in ele &oa&a man&uirea, &oa&a armonia/ 0ia&a (lina de mis&ere il (ri+ea in oc*i, o lume sum'ra, im(ene&ra'ila, o (adure incremeni&a, (lina de s(ini si (rime,dii %an&as&ice ; dar

erau &ainele mamei, de la ea +eneau, ca&re ea duceau, erau micul cerc in&unecos, micul a'is amenin&a&or din oc*ii ei senini/ Mul&a co(ilarie ui&a&a se ridica la su(ra%a&a in aces&e +ise des(re mama, din adancimi nes%arsi&e si &aramuri (ierdu&e, rein%lorira mul&e %lori ale amin&irii, desc*izandu-se ca nis&e mici oc*i de aur, res(irand un (ar%um (lin de (resim&iri, amin&iri ale unor sen&imen&e din co(ilarie, (oa&e ale unor in&am(lari &rai&e, sau ale unor +ise/ 0isa ca&eoda&a (es&i, ino&au s(re el, ne)ri si ar)in&ii, racorosi si ne&ezi, (a&rundeau, ino&and, in &ru(ul lui, ino&au de-a curmezisul, (rin el, +eneau ca mesa)eri, (ur&and s(lendide +es&i im'ucura&oare din&r-o reali&a&e mai %rumoasa, a(oi dis(areau ca nis&e um're, &remurandu-si ari(ioarele/ Adesea, +isa (es&i care ino&au si (asari care z'urau, si %iecare (es&e sau (asare era o crea&ie a sa, de(indea de el si o (u&ea s&a(ani ca (e (ro(ria sa res(ira&ie, emana din el, asemenea unei (ri+iri sau unui )and, a(oi re+enea in %iin&a lui/ Adesea +isa o )radina, una +ra,i&a cu co(aci de 'asm, cu %lori nemasura& de mari, cu (es&eri adanci, al'as&re- din&re ier'uri (ri+eau oc*ii scan&eie&ori ai unor animale necunoscu&e, (e cren)i lunecau ser(i ne&ezi, +an,osi- de +re,uri si &u%e a&arnau, umed-s&ralucind, 'oa'e imense, care inda&a ce le cule)ea se um%lau in mana lui, lasand sa se scur)a din ele o zeama calda, asemenea san)elui, ori a+eau oc*i si ii ro&eau, ra+ni&ori si +icleni- se rezema, (i(aind, de un co(ac, in&indea mana du(a o crean)a si +edea si sim&ea, cui'ari& in&re &runc*i si crean)a, un )*emo&oc de (ar des si incalci&, asemenea (arului din causul su'suorii/ " da&a se +isa c*iar (e sine sau (e s%an&ul (a&ron al numelui sau, il +isa (e Gura-de-Aur, Hrisos&om- a+ea o )ura de aur si ros&ea, cu )ura lui de aur, o seama de cu+in&e, iar cu+in&ele erau un s&ol de (asari mici, care se de(ar&au %al%aind din ari(i/ " da&a +isa ca era mare, om in &oa&a %irea, dar sedea, ca un co(il, (e (aman&, a+ea in %a&a lu& si modela, ca un co(il, %i)uri din lu&1 un calu&, un &aur, un omule&, o %emeie mi&i&ica/ !rea'a as&a ii (lacea, iar animalelor si 'ar'a&ilor le %acu nis&e or)ane )eni&ale ridicol de mari, in +is as&a ii (aru )roza+ de *azliu/ A(oi ,oaca il (lic&isi si il o'osi, (leca mai de(ar&e, dar sim&i ca in urma lui ce+a &raies&e, ca se a(ro(ie de el, %ara z)omo&, ce+a mare, isi in&oarse (ri+irea si +azu, cu adanca uimire si cu mare s(aima, insa nu %ara 'ucurie, ca micile sale %i)urine de lu& crescusera si (rinsesera +ia&a/ mens de mari, ca nis&e uriasi %ara )rai, %i)urinele marsaluira (e lan)a dansul, con&inuand sa creasca, si (ornira mai de(ar&e in lume, )i)an&ice si &acu&e, inal&e ca& nis&e &urnuri/ !raia mai mul& in aceas&a lume de +is deca& in cea reala/ #umea reala1 sala de clasa, cur&ea manas&irii, 'i'lio&eca, dormi&orul si ca(ela, era numai su(ra%a&a, numai o (ieli&a su'&ire si &remura&oare deasu(ra lumii su(rareale a ima)inilor, incarca&a de +ise/ " nimica &oa&a a,un)ea, (en&ru a s(ar)e aceas&a (ieli&a su'&ire1 ce+a (remoni&or in sonori&a&ea unui cu+an& elin, in &oiul lec&iei so're, o unda de mireasma din &rais&a cu ier'uri a 'o&anis&ului (a&er Anselmus, o (ri+ire asu(ra unui lu,er de (ia&ra, &asni& din coloana unei arcade de %ereas&ra ; asemenea mici im'olduri a,un)eau, (en&ru a s&ra(un)e (o,)*i&a reali&a&ii (asnic-aride si a dezlan&ui, de dincolo de ea a'isurile cloco&i&oare, &oren&ele si caile lac&ee ale aces&ei lumi de ima)ini su%le&es&i/ " ini&iala la&ina de+enea %a(&ura inmiresma&a a mamei, un &on (relun)i& in A+e se (re%acea in (oar&a raiului, o li&era )receasca in&r-un cal )alo(and, in&r-un sar(e ce se incolacea, a(oi se de(ar&a calm, ser(uind (rin&re %lori (en&ru ca de inda&a, in locul lui sa a(ara iarasi (a)ina ri)ida de )rama&ica/ Rareori +or'ea des(re &oa&e aces&ea, numai de ca&e+a ori ii %acu lui Narcis ca&e o aluzie la aceas&a lume de +is/ 4 Eu cred, zise el o da&a, ca o (e&ala de %loare sau un +iermisor de (e drum )raies&e si cu(rinde mai mul& deca& &oa&e car&ile unei 'i'lio&eci/ Cu li&ere si cu +or'e nu se (oa&e s(une nimic/ Ca&eoda&a scriu o li&era )receasca oarecare, o &e&a sau o ome)a, si daca rasucesc (ana numai (u&in, li&era da din codi&a si e un (es&e si in&r-o cli(a rec*eama in amin&ire &oa&e (araiele si raurile din lume, &o& ce e racoros si umed, oceanul lui Homer si a(a (e care o calca Pe&ru sau li&era se (resc*im'a in (asare, isi sal&a coada, in%oaie (enele, se um%la, rade si (leaca in z'or/ Ei 'ine, Narcis, (ro'a'il ca &u nu (rea a(reciezi asemenea li&ere5 2ar eu i&i s(un1 cu ele a scris 2umnezeu lumea/ 4 #e a(reciez %oar&e mul&, zise Narcis, &ris&/ Sun& li&ere de +ra,a, cu ele se (o& in+oca &o&i demonii/ Numai ca, %ires&e, sun& im(ro(rii (en&ru cul&i+area s&iin&elor/ S(iri&ul iu'es&e ceea ce es&e si)ur, %orma&, dores&e sa se (oa&a increde in semnele sale, iu'es&e ceea ce %iin&eaza, nu ceea ce e in de+enire, realul, nu (osi'ilul/ Nu in)aduise ca ome)a sa se &rans%orme in&r-un sar(e sau in&r-o (asare/ S(iri&ul nu (oa&e

&rai in na&ura, ci numai im(o&ri+a ei, numai in o(ozi&ie cu ea/ Acum ma crezi, Gura-de-Aur, ca nu +ei de+eni nicioda&a un car&urar5 2a, desi)ur, Gura-de-Aur credea aceas&a de mul&, era de acord cu (rie&enul sau/ 4 Nu mai sun& deloc incrancena& in s&radania de a do'andi s(iri&ul &au, zise el, (e ,uma&a&e razand/ n (ri+in&a s(iri&ului si a car&urariei, mi se in&am(la la %el cum mi s-a in&am(la& cu &a&al meu1 credeam ca-l iu'esc mul& si ca-i seman, %iecare cu+an& al lui era le)e (en&ru mine/ 2ar a'ia a rea(aru& mama, a'ia am a%la& iarasi ce inseamna iu'irea si, ala&uri de ima)inea ei, cea a &a&alui meu a de+eni& din&r-o da&a mica, li(si&a de +oiosie si a(roa(e res(in)a&oare/ ar acum inclin sa consider &o& ce a(ar&ine s(iri&ualul ca (a&ern, s&rain si ad+ers mamei, si sa nu (un mare (re& (e el/ 0or'ea in )luma, dar nu reusea sa in+eseleasca c*i(ul &ris& al (rie&enului sau/ Narcis se ui&a la el, &acand, (ri+irea lui era ca o man)aiere/ A(oi zise1 4 !e in&ele) (rea 'ine/ Acum nu mai &re'uie sa ne cer&am- &e-ai &rezi& si ai recunoscu& si deose'irea din&re &ine si mine, deose'irea din&re ori)inea ma&erna si (a&erna, din&re su%le& si s(iri&/ ar de aici inain&e, +ei recunoas&e curand si ca +ia&a &a in manas&ire si s&radania &a s(re o +ia&a mona*ala au %os& o eroare, o nascocire a &a&alui &au, care +oia in %elul aces&a sa a'sol+e de (aca& amin&irea mamei &ale, sau (oa&e numai sa se raz'une im(o&ri+a ei/ Sau mai crezi si acum ca ar %i c*emarea &a sa-&i (e&reci &oa&a +ia&a in manas&ire5 n)andura& Gura-de-Aur (ri+ea mainile (rie&enului sau, aces&e maini %ine, (e ca& de se+ere (e a&a& de delica&e, sla'e si al'e/ Nimeni nu (u&ea (une la indoiala ca erau maini de asce& si car&urar/ 4 Nu s&iu, zise el cu +ocea do'andi&a de ca&+a &im(, o +oce (u&in le)ana&a, care za'o+ea (e indele&e asu(ra %iecarui sune&/ n&r-ade+ar nu s&iu/ l ,udeci cam as(ru (e &a&al meu/ Nu i-a %os& usor/ 2ar (oa&e ca ai dre(&a&e si in (ri+in&a aceas&a/ Sun& de mai 'ine de &rei ani aici, la scoala manas&irii si nu m-a +izi&a& inca nicioda&a/ Nada,duies&e ca +oi ramane (en&ru &o&deauna aici/ Poa&e ca ar %i cel mai 'ine, doar am dori&-o eu insumi, din&o&deauna/ 2ar as&azi nu mai s&iu, de %a(&, ce +reau si ce doresc/ nain&e +reme &o&ul era sim(lu, la %el de sim(lu ca li&erele din car&ea de ci&ire/ Acum nimic nu mai e sim(lu, nici macar li&erele/ !o&ul a do'andi& mul&e sensuri si %e&e/ Nu s&iu ce ar &re'ui sa de+in, acum nu sun& in s&are sa ma )andesc la asemenea lucruri/ 4 Nici nu &re'uie, %u de (arere Narcis/ Se +a +adi de la sine, inco&ro &e (oar&a drumul &au/ A ince(u& (rin a &e readuce la mama &a si &e +a a(ro(ia si mai mul&/ n ce-l (ri+es&e insa (e &a&al &au, nu il ,udec (rea as(ru/ Ai +rea (oa&e sa &e in&orci la el5 4 Nu, Narcis, %ara indoiala ca nu/ Al&%el as %ace-o, inda&a ce as is(ra+i scoala, sau c*iar si acum/ Caci, de +reme ce nu +oi de+eni car&urar, am in+a&a&, de %a(&, des&ula la&ina, elina si ma&ema&ica/ Nu, nu +reau sa ma in&orc la &a&a/// Pri+i in)andura&, in )ol si deoda&a e.clama1 4 2ar cum de iz'u&es&i sa-mi s(ui mereu cu+in&e sau sa-mi (ui in&re'ari care arunca in mine o lumina si ma lim(ezesc (en&ru mine insumi5 Si acum, de (ilda, in&re'area &a, daca as +rea sa ma in&orc la &a&a, a %os& cea care mi-a ara&a& din&r-o da&a ca nu +reau/ Cum de iz'u&es&i5 Pari sa s&ii &o&ul/ Mi-ai s(us a&a&ea lucruri des(re &ine si des(re mine, (e care nici nu le-am (rice(u& a&unci cand le-am auzi& dar care, mai &arziu, au ca(a&a& a&a&a im(or&an&a (en&ru mine7 !u ai de%ini& ori)inea mea ca ma&erna si &u ai desco(eri& ca s&a&eam su' semnul unui 'les&em si ca imi ui&asem co(ilaria7 2e unde cunos&i a&a& de 'ine oamenii5 Nu (o& sa in+a& si eu mes&esu)ul as&a5 Narcis dadu din ca(, zam'ind/ 4 Nu, dra)ul meu, nu-l (o&i in+a&a/ E.is&a oameni care (o& in+a&a mul&e, dar &u nu %aci (ar&e din&re ei/ !u nu +ei %i nicioda&a unul din&re cei ce in+a&a/ Si la ce 'un5 Nici nu ai ne+oie/ !u ai al&e daruri/ Mai mul&e deca& am eu, es&i mai 'o)a& ca mine, si &o&oda&a mai sla', &u +ei a+ea o cale mai %rumoasa si mai )rea ca mine/ $neori n-ai +ru& sa ma in&ele)i, adeseori &e-ai im(o&ri+i& ca un manz, nu a %os& in&o&deauna usor si de mul&e ori a &re'ui& sa-&i (ricinuiesc durere/ !re'uia sa &e &rezesc, caci dormeai/ Si cand &i-am adus amin&e de mama &a, in&ai &e-a duru&, &e-a duru& )roza+, ai %os& )asi&, zacand asemenea unui mor&, in (a&io/ !re'uia sa se in&am(le asa7 Nu, nu-mi man)aia (arul7 Nu, lasa7 Nu (o& indura as&a7 4 Si deci nu (o& in+a&a nimic5 0oi ramane in&o&deauna un (ros& si un co(il5 4 Al&ii +or %i cei de la care +ei in+a&a/ Am a,uns la ca(a& cu ceea ce ai (u&u& in+a&a de la mine, co(ilule7

4 ", nu, s&ri)a Gura-de-Aur, nu (en&ru as&a am de+eni& (rie&eni7 Ce %el de (rie&enie ar mai %i aceas&a care, du(a o 'uca&a de drum, cand si-a a&ins &in&a, (oa&e con&eni5 !e-ai sa&ura& de mine5 M-ai scos din inima &a5 Narcis um'la a)i&a&, de colo (ana colo, cu (ri+irile in (aman&, a(oi se o(ri in %a&a (rie&enului1 4 3ii (e (ace, zise el cu 'lande&e, s&ii (rea 'ine ca nu &e-am scos din inima mea/ si (ri+i cu indoiala (rie&enul, a(oi, imedia&, isi relua (lim'area, incolo si incoace, se mai o(ri o da&a si se ui&a la Gura-de-Aur1 de (e %a&a as(ra si sla'a, oc*ii sai (ri+eau cu %ermi&a&e/ Cu +oce incea&a, dar *o&ara&a si dura zise1 4 Ascul&a, Gura-de-Aur7 Prie&enia noas&ra a %os& 'una- a a+u& o &in&a si a a&ins-o, &e-a &rezi&/ S(er sa nu %i a,uns &o&usi la ca(a&- s(er ca se +a reinnoi inca o da&a si mereu, si +a duce s(re &in&e noi/ Pen&ru momen& ea nu mai are nici o &in&a/ A &a e incer&a, in&r-acolo eu nu &e (o& nici conduce, nici inso&i/ n&rea'-o (e mama &a, in&rea'a ima)inea ei, da-i ascul&are7 !in&a mea in sc*im' nu (lu&es&e in incer&i&udine, ea e aici, in manas&ire, ma solici&a in %iecare ceas/ Mi-e in)adui& sa-&i %iu (rie&en, dar nu mi-e in)adui& sa %iu indra)os&i&/ Sun& calu)ar, am %acu& un le)aman&/ nain&e de a %i *iro&onisi&, ma +oi lasa concedia& din %unc&ia de dascal si ma +oi re&ra)e +reme de mul&e sa(&amani, (en&ru (os& si ru)aciune/ n ras&im(ul aces&a, nu +oi +or'i des(re nimic lumesc, nici macar cu &ine/ Gura-de-Aur in&elese/ :ise &ris&1 4 0ei %ace deci acum ceea ce as %i %acu& si eu, daca as %i in&ra& (en&ru &o&deauna in ordin/ Si cand (ocain&a &a +a %i inc*eia&a, cand +ei %i (os&i& si &e +ei %i ru)a& si +ei %i +e)*ea& des&ul ; a&unci inco&ro +ei mai &in&i5 4 S&ii 'ine, zise Narcis/ 4 Ei, da/ n ca&i+a ani +ei de+eni dascal (rinci(al, (oa&e c*iar direc&or al scolii/ 0ei im'una&a&i in+a&aman&ul, +ei mari 'i'lio&eca/ Poa&e +ei scrie si car&i/ Nu5 Ei 'ine, nu/ 2ar care-&i +a %i &in&a5 Narcis zam'i (alid1 4 !in&a5 Poa&e ca +oi muri direc&or de scoala, sau a'a&e, sau e(isco(/ !o&una/ !in&a e aceeasi1 sa ma a%lu in&o&deauna acolo unde (o& slu,i cel mai 'ine, unde %elul meu de a %i, a(&i&udinile si darurile mele )asesc solul cel mai rodi&or, cam(ul de ac&iune cel mai in&ins/ Nu e.is&a al&a &in&a/ Gura-de-Aur1 ; Nu e.is&a al&a &in&a (en&ru un calu)ar5 Narcis1 ; 6a da, &in&e sun& des&ule/ $n calu)ar (oa&e *o&ari ca sco(ul +ie&ii lui es&e sa in+e&e e'raica, sa-l comen&eze (e Aris&o&el, sau sa im(odo'easca 'iserica manas&irii, sau sa se claus&reze (en&ru a medi&a, sau sa in&re(rinda o su&a de al&e lucruri/ Pen&ru mine, aces&ea nu sun& &eluri/ Eu nu +reau nici sa s(oresc a+u&ia manas&irii, nici sa re%ormez ordinul sau 'iserica/ 0reau sa slu,esc s(iri&ul in limi&ele (u&erilor mele, asa cum in&ele) eu, nu al&min&eri/ As&a nu-i o &in&a5 ndelun) isi cum(ani Gura-de-Aur ras(unsul1 4 Ai dre(&a&e, zise el/ !e-am s&in)*eri& %oar&e mul& (e drumul &au s(re aceas&a &in&a5 4 S&in)*eri&5 ", Gura-de-Aur, nimeni nu m-a a,u&a& mai mul& ca &ine/ Mi-ai %acu& )reu&a&i, dar eu nu sun& ad+ersarul )reu&a&ilor/ Am in+a&a& din ele si, in (ar&e, le-am de(asi&/ Gura-de-Aur il in&reru(se si-i zise, ,uma&a&e in )luma1 4 Minuna& le-ai de(asi&7 2ar s(une-mi &o&usi1 daca m-ai a,u&a&, m-ai condus si m-ai eli'era& si mi-ai &amadui& su%le&ul, in %elul aces&a ai slu,i& oare in&r-ade+ar s(iri&ul5 Asa, ai sus&ras (ro'a'il manas&irii un no+ice zelos si 'ine in&en&iona& si ai crescu& (oa&e, un ad+ersar al s(iri&ului, unul care +a %a(&ui, +a crede si +a ra+ni e.ac& con&rariul a ceea ce &u soco&es&i ca es&e 'ine/// 4 2e ce nu5 zise Narcis, cu (ro%unda seriozi&a&e/ 2ra)a (rie&ene, ca& de (u&in ma cunos&i inca7 Pro'a'il ca am im(iedica& de+enirea unui +ii&or calu)ar, in sc*im' am desc*is in &ine calea ca&re un des&in iesi& din comun/ C*iar daca maine ai incendia %rumoasa noas&ra manas&ire sau ai (redica lumii +reo erezie oarecare, smin&i&a, nici o cli(a n-as re)re&a ca &e-am indemna& sa mer)i (e aceas&a cale/ Prie&enos isi aseza am'ele maini (e umerii (rie&enului/ 4 0ezi, Gura-de-Aur, de sco(ul meu &ine si aceas&a1 orice as %i, dascal sau a'a&e, con%esor sau orice al&ce+a, nicioda&a n-as +rea sa a,un) in si&ua&ia de a in&alni un om (u&ernic, +aloros si deose'i& si a nu-l (u&ea in&ele)e, a nu-l cunoas&e, a nu-l desc*ide lumii, a nu-l (u&ea incura,a/ Si-&i mai s(un1 orice am

de+eni, &u sau eu, oricum ne +a mer)e, rau sau 'ine, nicioda&a, in cli(a in care ma +ei c*ema cu &o& dinadinsul si +ei crede ca ai ne+oie de mine, nu ma +ei a%la cu inima za+ora&a/ Nicioda&a7 !oa&e aces&ea sunau a 'un-ramas si, in&r-ade+ar, erau o an&ici(are a des(ar&irii/ S&and in %a&a (rie&enului sau si (ri+indu-i c*i(ul *o&ara&, oc*ii a&in&i&i s(re sco(uri s&a&ornice, Gura-de-Aur sim&ea %ara )res ca ei doi nu mai erau %ra&i si camarazi si e)ali, ca drumurile lor se si des(ar&isera/ Cel din %a&a lui nu era un +isa&or, si nici nu as&e(&a cine s&ie ce c*emari ale des&inului- era un calu)ar, se inrolase, a(ar&inea unei randuieli si unei da&orii %erme, era slu,i&or si os&as al ordinului, al 'isericii, al s(iri&ului/ El insusi insa, iar as&a i se lim(ezise as&azi, nu a+ea ce cau&a aici, era %ara (a&rie, o lume necunoscu&a il as&e(&a/ #a %el se (e&recusera lucrurile odinioara cu mama lui/ Parasise casa si )os(odaria, 'ar'a&ul si co(ilul, comuni&a&ea si ordinea, da&oria si onoarea (en&ru a (leca in necunoscu&, (ro'a'il ca de mul& se si (ra(adise (e unde+a/ Al&ora le era da& sa ai'a &eluri1 a+usese o &in&a, cum nici el nu a+ea +reuna/ ", ca& de lim(ede +azuse Narcis inca de mul&a +reme &oa&e aces&ea si ca&a dre(&a&e a+usese7 Curand du(a aceas&a zi, Narcis dis(aru, se %acu din&r-o da&a ne+azu&/ $n al& dascal ii &inea lec&iile, (u(i&rul sau de lec&ura, din 'i'lio&eca, ramase )ol/ Se mai a%la in manas&ire, com(le& in+izi'il nu era, cand si cand (u&ea %i zari& &recand (rin (a&io, ca&eoda&a (u&ea %i auzi& murmurand ru)aciuni in&r-una din ca(ele, in)enunc*ea& (e dalele de (ia&ra- se s&ia ca ince(use marea (eni&en&a, ca (os&ea si se scula de &rei ori (e noa(&e, (en&ru ru)aciuni/ Se mai a%la aici, si &o&usi &recuse in al&a lume- (u&eai sa-l +ezi, des&ul de rar, dar nu-l (u&eai a&in)e, nu (u&eai a+ea nimic comun cu el, nu-i (u&eai +or'i/ Gura-de-Aur s&ia ca Narcis +a a(area din nou, isi +a ocu(a din nou (u(i&rul de lucru si scaunul din re%ec&oriu, +a +or'i din nou ; dar nimic din cel ce %usese al&a da&a nu +a mai re+eni, Narcis nu-i +a mai a(ar&ine/ Gandindu-se ia &oa&e aces&ea, lui Gura-de-Aur ii %u lim(ede ca numai lui Narcis ii da&ora %a(&ul ca manas&irea si calu)aria, )rama&ica si lo)ica, s&udiul si s(iri&ul ii de+enisera (re&ioase si dra)i/ E.em(lul sau il is(i&ise, isi %acuse un ideal din incercarea de a-i semana/ 3ires&e, mai e.is&a si a'a&ele, si (e el il res(ec&ase, il iu'ise, si in&rezarise in el un e.em(lu inal&a&or/ 2ar ceilal&i, dascalii, cole)ii, dormi&orul, sala de mese, scoala, e.erci&iile, ser+iciile di+ine, in&rea)a manas&ire ; %ara Narcis, nu-l mai in&eresau/ Ce mai cau&a aici5 As&e(&a, s&a&ea su' aco(erisul manas&irii asa cum un drume& ne*o&ara&, se o(res&e (e &im( de (loaie, su' un aco(eris oarecare sau su' un co(ac, numai in &recere, numai ca musa%ir, numai de %rica li(sei de os(i&ali&a&e a de(ar&arilor/ 0ia&a lui Gura-de-Aur, in +remea aceas&a, nu mai era deca& o amanare si o (re)a&ire a des(ar&irii/ Se ducea in &oa&e locurile care-i %usesera dra)i sau do'andisera +reo semni%ica&ie (en&ru el/ Mira&, ins&raina&, cons&a&a ca sun& (u&ine c*i(uri si oameni de care i-ar +eni )reu sa se des(ar&a/ Erau Narcis si 'a&ranul a'a&e 2aniel, 'unul si dra)ul (a&er Anselmus, (oa&e (rie&enosul %ra&e (or&ar si +ecinul cel +esel, morarul ; dar si aces&ia de+enisera a(roa(e ireali/ Mai )reu ii +a %i sa se des(ar&a de marea Madona de (ia&ra din ca(ela si de a(os&olii (or&alului/ Se o(rea indelun) in dre(&ul lor, ca si al %rumoaselor cio(li&uri in lemn ale scaunelor corului, in dre(&ul %an&anii din (a&io, al coloanei cu cele &rei ca(e&e de animale, se rezema de &eii din cur&e, de &runc*iul cas&anului/ !oa&e aces&ea +or de+eni cand+a amin&iri, o car&icica cu (oze (as&ra&a, in inima lui/ nca de (e acum, cand se mai a%la in mi,locul lor, &oa&e (areau sa lunece de(ar&e de el, isi (ierdeau reali&a&ea, se &rans%ormau, %an&oma&ic, in ce+a de odinioara/ Cu (a&er Anselmus, care il &inea cu (lacere in (rea,ma lui, se ducea la cules de ier'uri, la morarul manas&irii s&a&ea si (ri+ea slu)ile iar cand si cand se lasa in+i&a& la +in si la (es&e (ra,i&- dar &o&ul era inca de (e acum s&rain, (e ,uma&a&e amin&ire/ Precum dincolo, in (enum'ra 'isericii si in c*ilia de (eni&en&a, (rie&enul sau Narcis mai um'la si &raia, dar (en&ru el de+enise o um'ra, &o& as&%el lumea din ,urul sau isi (ierduse consis&en&a, res(ira &oamna si nes&a&ornicie/ Reala si +ie nu mai era deca& +ia&a dinaun&rul sau, 'a&aia s(eria&a a inimii, s(inul dureros al dorului, 'ucuriile si &emerile +iselor sale/ #or le a(ar&inea, lor li se daruia/ n &oiul ci&i&ului sau al in+a&a&ului, in mi,locul camarazilor sai, se (u&ea cu%unda in sine si ui&a de &oa&e, darui& in in&re)ime &oren&elor si )lasurilor laun&rice, care-l &ra)eau de aici s(re %an&ani adanci, (line de melodii sum're, in a'isuri colora&e (line de le)endare a+en&uri, ale caror sune&e rasunau &oa&e, asemenea )lasului mamei, ai caror mii de oc*i erau, &o&i, oc*ii mamei/ CAP !"#$# 0

n&r-o zi, (a&er Anselmus il c*ema (e Gura-de-Aur in %armacia sa, in odaia in care &inea %rumos-mirosi&oarele- ier'uri/ Gura-de-Aur se descurca 'ine aici/ Parin&ele ii ara&a o (lan&a usca&a, (as&ra&a cura& in&re %oi de *ar&ie si-l in&re'a daca o cunoas&e si daca ar (u&ea-o descrie e.ac&, asa cum ara&a a%ara, (e cam(/ 2a, Gura-de-Aur (u&ea- (lan&a se numea (o,arni&a/ !re'ui sa descrie amanun&i& &oa&e carac&eris&icile ei/ 6a&ranul calu)ar %u mul&umi& si-i dadu &anarului sau (rie&en insarcinarea de a cule)e du(a amiaza un sno( zdra+an din aceas&a (lan&a, indicandu-i locurile in care ea cres&ea de (re%erin&a/ 4 Primes&i, in sc*im', scu&ire de scoala (en&ru o du(a-masa, dra)ul meu, cred ca nu +ei a+ea nimic im(o&ri+a si nu +ei (ierde nimic/ Caci si cunoas&erea na&urii es&e o s&iin&a, nu numai )rama&ica +oas&ra &am(i&a/ Gura-de-Aur mul&umi (en&ru 'ine+eni&a insarcinare de a cule)e %lori &im( de ca&e+a ceasuri, in loc de a sedea la scoala/ Pen&ru ca 'ucuria sa-i %ie desa+arsi&a, il ru)a (e %ra&ele )ra,dar sa-i dea calul 6less si curand du(a de,un scoase din )ra,d animalul care nec*eza de 'ucurie- Gura-de-Aur sari in sa si, %oar&e mul&umi& (leca la &ra(, a%undandu-se in ziua calduroasa inunda&a de lumina/ 0reun ceas ori mai mul&, colinda calare, se 'ucura de aer si de mireasma cam(urilor si, mai (resus de &oa&e c*iar de (lim'area in sa, a(oi isi aduse amin&e ca a+ea o insarcinare si cau&a unul din locurile (e care i le descrisese (arin&ele/ Acolo, le)a calul su' un ar&ar um'ros, s&a&u (u&in de +or'a cu el, ii dadu nis&e (aine du(a care (orni in cau&area (lan&ei/ Ca&e+a (arcele de o)or (ara)ini& se-n&indeau aici, na(adi&e de &o& soiul de 'uruieni, nis&e %ire mici, de mac (ir(irii, cu ul&imele %lori (alide si mul&e ca(sule coa(&e (line de semin&e, se ridicau din&re lu,erele usca&e de ra(i&a, &ul(inile cicoarei in%lori&e siniliu, ca cerul, si ale &rosco&ului decolora&- in&re doua o)oare ca&e+a )ramezi de 'olo+ani erau locui&e de so(arle si aici )asi (rimele &u%e de (o,arni&a cu %lori )al'ene, (e care ince(u sa le culea)a/ 2u(a ce aduna un manunc*i )ros, se aseza (e 'olo+ani si se odi*ni/ Era arsi&a si el (ri+i cu ,ind s(re um'ra in&unecoasa a unei de(ar&a&e mar)ini de (adure, dar nu +oia sa se a'a&a la dis&an&a a&a& de mare nici de locul cu (o,arni&a, nici de calul sau, (e care de aici il mai (u&ea inca zari/ Ramase aseza& (e 'olo+anii %ier'in&i, s&a&u linis&i&, ca sa +ada so(arlele, care in&ai %u)isera si acum ieseau din nou la i+eala, mirosi (o,arni&a si-i ridica %runzuli&ele s(re lumina, ui&andu-se la su&ele de )aurele %acu&e (arca in ele cu acul/ 8Miraculos, )andi el, ia&a, %iecare din&re miile de %runzuli&e si-a im(uns in (ro(ria sa %iin&a, micul sau cer ins&ela&, delica& ca o 'roderie9/ Miraculos si de nein&eles era de %a(& &o&ul, so(arlele, (lan&ele, (ana si (ie&rele, a'solu& &o&ul/ Pa&er Anselmus, care-l indra)ea a&a& de mul&, nu-si mai (oa&e cule)e sin)ur (o,arni&a, il a(uca durerile de (icioare si zace zile in&re)i nemisca&, iar s&iin&a lui, a &amaduirii, nu-l (oa&e lecui/ Poa&e nu (es&e mul& &im( +a muri si ier'urile din odaie +or con&inua sa miroasa, dar 'a&ranul (a&er nu +a mai %i acolo/ Poa&e insa +a mai &rai +reme indelun)a&a, (oa&e zece sau douazeci de ani si +a a+ea si a&unci, aceleasi %ire su'&iri de (ar al' si rar, si aceeasi re&ea de cu&e *azlii, in ,urul oc*ilor- dar din el insusi, din Gura-de-Aur, ce se +a ale)e, (es&e douazeci de ani5 0ai, &o&ul era de nein&eles si de %a(&, &ris&, desi era si %rumos/ Nu (u&eai s&i nimic/ !raiai si aler)ai (e (aman& sau calareai (rin (aduri si mul&e se ui&au la &ine a&a& de (ro+oca&or si (romi&a&or si-&i &rezeau nos&al)ii1 o s&ea in %a(&ul serii, o %loare al'as&ra de cam(anula, un lac na(adi& de +erdele s&u%ului, oc*iul unui om sau al unei +aci si ca&eoda&a (area c*iar ca in&r-o cli(a se +a in&am(la ce+a inca ne+azu&, dar de mul& ,indui&, o sa cada +alul de (e &oa&e, dar cli(a &recea si nu se in&am(la nimic si &aina nu se dezle)a si +ra,a secre&a nu se s(ul'era si (ana la urma/ m'a&raneai si ara&ai la %el de sire& ca (a&er Anselmus sau de in&ele(& ca a'a&ele 2aniel- si (oa&e ca &o& nu s&iai nimic, as&e(&ai si con&inuai sa (andes&i cu urec*ea/ Ridica o coc*ilie )oala de melc, sunase s&ins cand o ros&o)olise (rin&re 'olo+ani si era incalzi&a de-a-'inelea, de soare/ n)andura& ii (ri+i in%asurarea, s(irala cres&a&a, in)us&area ca(ricioasa a coroni&ei, )ura casca&a si )oala, care sca(ara side%iu/ nc*ise oc*ii, (en&ru a (i(ai %orma numai cu de)e&ele, era un +ec*i o'icei si ,oc al sau/ n+ar&ind melcul in&re de)e&ele des&inse, urmari liniile, (i(aind usor, man)aind in lunecare, incan&a& de miracolul modelarii, de +ra,a ma&eriali&a&ii/ 8Aces&a, )andi el, +isa&or, es&e unul din deza+an&a,ele scolii si ale car&urariei1 (are a %i una din &endin&ele s(iri&ului, aceea de a +edea si a in%a&isa &o&ul, de (arca ar %i (la& si ar a+ea numai doua dimensiuni9, in&r-un %el i se (area ca aceas&a inseamna o scadere, o li(sa de +aloare a cu(rinderii ra&ionale a lucrurilor, dar nu reusi sa re&ina ideea, melcul ii luneca (rin&re de)e&e, se sim&i o'osi& si somnoros/ Cu ca(ul (leca& (es&e ier'urile sale, care, o%ilindu-se, ince(eau a mirosi din ce in ce mai in&ens, adormi la

soare/ Pes&e (an&o%ii sai aler)au so(arlele, (e )enunc*i i se o%ilea (o,arni&a, iar su' ar&ar as&e(&a 6less, cu(rins de nera'dare/ 2ins(re (adurea inde(ar&a&a +enea cine+a, o %emeie &anara, cu o %us&a al'as&ra, decolora&a, o 'asmalu&a rosie (es&e (arul ne)ru, si o %a&a +ara&eca, 'ronza&a de soare/ 3emeia se a(ro(ie, (ur&and o 'occelu&a in mana si o )aro%i&a rosie ca %ocul in&re din&i/ l zari (e cel ce sedea (e 'olo+ani, il (ri+i indelun), de de(ar&e, curioasa si 'anui&oare, +azu ca doarme, +eni (recau&a mai a(roa(e, a+ea (icioarele descul&e, 'ronza&e, se o(ri c*iar in %a&a lui Gura-de-Aur si se ui&a la el/ Neincrederea ei se s(ul'era, &anarul %rumos, adormi&, nu (area (rime,dios, c*iar ii (lacea ; cum a,unsese oare, aici, in sal'a&icie5 Culesese %lori, +azu ea, si zam'i caci %lorile erau de acum (e ,uma&a&e o%ili&e/ Gura-de-Aur desc*ise oc*ii, in&orcandu-se din desisurile +iselor/ Ca(ul ii era aseza& (e moale, in (oalele unei %emei, in oc*ii sai somnorosi si uimi&i (ri+eau de a(roa(e al&i oc*i s&raini, calzi si ca(rui/ Nu se s(erie, nu era in (rime,die, s&elele ca(rui, calde, s&raluceau s(re el cu (rie&enie/ #a (ri+irea lui uimi&a, %emeia ras(unse cu un zam'e& %oar&e (rie&enos, si ince&, ince&, ince(u si el a zam'i/ Gura ei co'ori (e 'uzele lui zam'i&oare, se in&alnira in&r-o saru&are 'landa, in &im(ul careia Gura-de-Aur isi amin&i inda&a de acea seara din sa& si de %e&i&a cu cozi/ 2ar saru&area nu se is(ra+i/ Gura %emeii za'o+i (e a lui, se ,uca mai de(ar&e, neca,indu-l si ademenindu-l, (ana la urma ii (rinse 'uzele cu (u&ere si lacomie, ii rascoli san)ele si-l &rezi (ana in s&ra%unduri si in ,oc (relun) si mu&, %emeia oac*esa se darui 'aia&ului, in+a&andu-l cu ra'dare, indemnandu-l sa cau&e si sa )aseasca, lasandu-l sa se incin)a si domolindu-i do)oarea/ S(lendida, scur&a %ericire a dra)os&ei se arcui deasu(ra lui, se a(rinse aurie si in%lacara&a, sca(a&a si se s&inse/ S&a&ea in&ins, cu oc*ii inc*isi, cu %a&a (e (ie(&ul %emeii/ Nu ros&ira nici un cu+an&/ 3emeia sedea linis&i&a, ii man)aia ince& (arul, il lasa sa-si re+ina ince&/ n s%arsi&, el desc*ise oc*ii1 4 !u7 zise el/ !u7 Cine es&i &u5 4 Eu sun& #ise, ras(unse ea/ 4 #ise, o in)ana el, alin&and numele/ #ise, es&i dulce7 Ea isi a(ro(ie )ura de urec*ea lui si-i so(&i1 4 A %os& (rima da&a5 N-ai iu'i& (e nici una inain&ea mea5 El isi scu&ura ca(ul/ A(oi, 'rusc, se ridica si se ui&a im(re,ur, (es&e cam( si la cer/ 4 "*, s&ri)a el, soarele a co'ora& 'ine de &o&/ !re'uie sa ma in&orc/// 4 Ei, unde5 4 #a manas&ire, la (a&er Anselmus/ 4 #a Maria'ronn5 2e acolo es&i5 Nu +rei sa mai ramai cu mine5 4 !are as +rea/// 4 A&unci ramai/ 4 Nu, as&a nu ar %i dre(&/ Si &re'uie sa mai cule) din 'uruiana as&a/// 4 C*iar s&ai la manas&ire5 4 2a, sun& ele+/ 2ar nu mai raman acolo/ Po& +eni la &ine, #ise5 $nde locuies&i, unde e casa &a5 4 Eu nu locuiesc nicaieri, odorule/ 2ar nu +rei sa-mi s(ui care &i-e numele5 Asa, Gura-de-Aur, &e c*eama5 Mai da-mi o saru&are, )uri&a de aur, si-a(oi &e (o&i duce/ 4 Nu locuies&i nicaieri5 2ar unde dormi5 4 2aca +rei &u, cu &ine, in (adure sau in %an/ 0ii in noa(&ea as&a5 4 ", da/ $nde5 $nde &e )asesc5 4 S&ii sa can&i ca o cucu+ea5 4 N-am incerca& nicioda&a/ 4 ncearca/// El incerca/ Ea rase si %u mul&umi&a/ 4 A&unci +ino in noa(&ea as&a, iesi din manas&ire si can&a ca o cucu+ea, eu o sa %iu in a(ro(iere/ 2ar i&i (lac, Gura-de-Aur, 'aie&asul meu5 4 ", imi (laci )roza+, #ise/ 0in/ 2umnezeu sa &e ai'a in (aza, acum &re'uie sa (lec/ Cu calul a'urind sosi Gura-de-Aur la manas&ire, in amur), si %u incan&a& sa-l )aseasca (e (a&er Anselmus %oar&e ocu(a&/ $n %ra&e se des%a&ase, descul&, in (arau si se alesese cu un cio' in &al(a/ Acum &re'uia sa- cau&e (e Narcis/ n&re'a (e unul din %ra&ii slu,i&ori care ser+eau in re%ec&oriu/ Nu, zisera ei, Narcis nu +ine la cina, are zi de (os& si (ro'a'il ca acum doarme, caci noa(&ea are +i)ilii/

Gura-de-Aur )ra'i (asul, in &im(ul (relun)ilor e.erci&ii, locul de odi*na al (rie&enului sau era una din c*iliile de (eni&en&a din incin&a in&erioara a manas&irii/ 3ara a s&a (e )anduri, aler)a in&r-acolo, ascul&a la usa, nu se auzea nimic/ n&ra %ara z)omo&/ Era s&ric& in&erzis, insa acum nu mai a+ea insemna&a&e/ Narcis s&a&ea in&ins (e (riciul in)us& si in um'ra amur)ului semana cu un mor&, asa cum zacea ri)id, (e s(a&e, cu %a&a (alida si osoasa, cu 'ra&ele incrucisa&e (e (ie(&/ 2ar oc*ii ii &inea desc*isi si nu dormea/ Pri+i in &acere s(re Gura-de-Aur, %ara re(ros, dar %ara a se urni, a&a& de adanci& in sine, a&a& de (rezen& in al& &im( si in al&a lume, inca& a+u ne+oie de un e%or& (en&ru a-l recunoas&e (e (rie&en si a-i in&ele)e cu+in&ele/ 4 Narcis7 ar&a-ma, iar&a-ma dra)ul meu, ca &e &ul'ur, dar n-o %ac din rau&a&e/ S&iu ca acum de %a(& nu ai +oie sa +or'es&i cu mine, dar %a-o &o&usi, &e ro) %oar&e mul&7 Narcis se )andi o cli(a, cli(ind des, (arca s-ar %i os&eni& sa se &rezeasca/ 4 E necesar5 in&re'a el, cu +oce s&insa/ 4 2a, e necesar/ 0in, ca sa-mi iau ramas 'un de la &ine/ 4 A&unci e necesar/ N-ai +eni& de)ea'a/ 0ino, s&ai ,os lan)a mine/ Mai a+em un s%er& de ora (ana ince(e (rima +e)*e/ Se ridica in ca(ul oaselor si sezu, sla' si usca& (e scandura )oala- Gura-de-Aur se aseza ala&uri/ 4 Sa ma ier&i, zise el, sim&indu-se +ino+a&/ C*ilia, (riciul %ara as&ernu&, %a&a nedormi&a si e(uiza&a a lui Narcis, (ri+irea lui (e ,uma&a&e a'sen&a, &o&ul ii ara&a clar ca& de ne(o&ri+i&a era (rezen&a lui aici/ 4 Nu am ce ier&a/ Nu &ine seama de mine, nu-mi li(ses&e nimic/ 0rei sa-&i iei ramas 'un, s(ui5 0a sa zica (leci>5 4 Plec c*iar as&azi/ A*, nici nu-&i (o& (o+es&i7 !oa&e au a,uns deoda&a la deznodaman&/ 4 A sosi& &a&al &au, sau +reo scrisoare din (ar&ea lui5 4 Nu, nimic/ 0ia&a insasi a +eni& la mine/ Plec, %ara &a&a, %ara (ermisiune/ !e %ac de rusine, Narcis, %u)/// Narcis isi co'ori (ri+irea (e de)e&ele sale (relun)i, al'e, ce rasareau su'&iri si %an&oma&ice din manecile lar)i ale rasei/ Nu (e %a&a lui se+era, cum(li& de +la)ui&a, ci in +ocea lui se sim&i um'ra unui zam'e&, cand zise1 4 A+em %oar&e (u&in &im(, dra)ule/ S(une-mi numai, ceea ce e s&ric& necesar, s(une-o lim(ede si scur&/ Sau &re'uie sa-&i s(un eu ce s-a (e&recu& cu &ine5 4 S(une, il ru)a Gura-de-Aur/ 4 Es&i indra)os&i&, 'aie&elule, ai cunoscu& o %emeie/ 4 Cum de-o s&ii si (e as&a 5 4 Es&i ca o car&e desc*isa/ S&area &a, o amice, (oar&a &oa&e semnele acelui soi de 'e&ie care se c*eama indra)os&ire/ 2ar, acum +or'es&e, &e ro)7 !imid, Gura-de-Aur isi aseza mana (e umarul (rie&enului/ 4 Ai s(us-o/ 2ar de as&a da&a n-ai s(us-o 'ine, Narcis, imi zam'ea ca o %loare si era dra)as&oasa cu mine- c*iar la (rima ei saru&are am sim&i& ce+a cum se &o(es&e in mine si ma doare in&r-un %el minuna&/ !oa&a nos&al)ia, sim&i&a +reoda&a, &oa&e +isele, &oa&e &emerile dulci, &oa&e &ainele adormi&e in mine, s-au &rezi&, &o&ul era in+ia&, a&ins de +ra,a, &o&ul do'andise un sens/ Ea m-a in+a&a& ce es&e o %emeie si ce &aina ascunde/ n&r-o ,uma&a&e de ceas, m-a im'a&rani& cu mul&i ani/ S&iu acuma mul&e/ Si am sim&i& din&r-o da&a ca acum nu mai (o& ramane in casa aceas&a, nici macar o sin)ura zi/ Plec, inda&a ce se lasa noa(&ea/// Narcis ascul&a si incu+iin&a din ca(/ 4 A +eni& 'rusc, zise el, dar es&e cam ceea ce ma as&e(&am ca se +a (e&rece/ Am sa ma )andesc mul& la &ine/ Ai sa-mi li(ses&i, (rie&ene/ &i (o& %i de %olos, cum+a5 4 2aca &i-e cu (u&in&a, (une o +or'a la a'a&ele nos&ru, ca sa nu ma osandeasca (rea as(ru/ A%ara de &ine, es&e sin)urul din manas&ire a carui (arere des(re mine nu mi-e indi%eren&a/ El si cu &ine/ 4 S&iu/// Mai ai +reo dorin&a5 4 " ru)amin&e, da/ Mai &arziu, cand ai sa &e )andes&i la mine, roa)a-&e o da&a (en&ru su%le&ul meu7 Si/// i&i mul&umesc/ 4 Pen&ru ce, Gura-de-Aur5

4 Pen&ru (rie&enia, (en&ru ra'darea &a, (en&ru &o&ul/ C*iar si (en&ru ca as&azi ma ascul&i, cand i&i +ine a&a& de )reu/ Si (en&ru ca nu ai incerca& sa ma re&ii/ 4 Cum sa %i +ru& sa &e re&in5 S&ii 'ine ce )andesc des(re as&a/ 2ar inco&ro ai sa &e indre(&i &o&usi, Gura-de-Aur5 Ai +reo &in&a5 !e duci la %emeia aceea5 4 Ma duc cu ea, da7 Nu am o &in&a/ E o s&raina, nu are (a&rie, asa se (are, (oa&e e o &i)anca/ 4 Ei, da/ 2ar s(une-mi, dra)ul meu, s&ii ca drumul &au im(reuna cu dansa ar (u&ea sa %ie %oar&e scur&5 N-ar &re'ui sa &e increzi (rea mul& in ea, soco&esc eu/ Poa&e ca are rude, (oa&e 'ar'a&- cine s&ie cum &e +or (rimi acolo/ Gura-de-Aur se rezema de (rie&enul sau1 4 S&iu, zise el, desi (ana acum nu m-am )andi& la as&a/ !i-am mai s(us1 n-am o &in&a/ Nici %emeia aceea, care a %os& a&a& de dulce cu mine, nu-mi es&e &in&a/ Ma duc la dansa, dar nu de dra)ul ei/ Ma duc, (en&ru ca &re'uie, (en&ru ca aud c*emarea/// !acu si o%&a si sedeau, rezema&i unul de al&ul, &ris&i si &o&usi %erici&i a+and sen&imen&ul ca (rie&enia lor e indes&ruc&i'ila/ A(oi Gura-de-Aur con&inua1 4 Nu &re'uie sa crezi ca sun& cu desa+arsire or' si mi-ai sacri%ica& as&azi (u&in din somnul &au/ Greu imi +ine sa &e las si sa (lec/ N-ai sa ma ui&i5 4 Nu-mi mai im(o+ara si nu-&i mai im(o+ara inima7 N-am sa &e ui& nicioda&a/ Ai sa &e in&orci, e ru)amin&ea mea, &e as&e(&/ 2aca +reoda&a i&i +a mer)e rau, +ino la mine sau c*eama-ma/ Cu 'ine, Gura-de-Aur, 2omnul %ie cu &ine7 Se ridicase/ Gura-de-Aur il im'ra&isa/ Cunoscand s%iala (rie&enului sau %a&a de )es&urile &andre, nu-l saru&a, ii man)aie numai mainile/ Se lasase noa(&ea- Narcis inc*ise c*ilia in urma sa si &recu dincolo, in 'iserica, sandalele sale rasunara (e dalele de (ia&ra/ Gura-de-Aur urmari cu oc*i (lini de dra)os&e silue&a su'&ire, (ana se &o(i la ca(a&ul coridorului, ca o um'ra, in)*i&i&a de 'ezna din usa 'isericii, a'sor'i&a, aca(ara&a cu &o&ul de e.erci&ii, de inda&oriri, de +ir&u&i/ ", ca& de ciuda&, ce in%ini& de s&raniu si de incurca& era &o&ul7 Ca& de ciuda& si in%ricosa&or a mai %os& si as&a- sa +ina la (rie&enul sau, cu inima incarca&a (ana la re+arsare, ame&i& de dra)os&ea ce in%lorea in el, &ocmai la un ceas cand aces&a, cu%unda& in medi&a&ie, consuma& de (os& si de +e)*e, isi cruci%ica si isi o%erea ,er&%a &inere&ea, inima, sim&urile si se su(unea celei mai se+ere scoli a su(unerii, numai si numai (en&ru a slu,i s(iri&ului, (en&ru a de+eni, in in&re)ime, minis&er +er'i di+ini7 :acuse acolo, o'osi& de moar&e si s&ins, cu %a&a (alida si mainile sla'i&e, cu in%a&isarea unui mor& si &o&usi acce(&ase inda&a con+or'irea cu (rie&enul sau, ii +or'ise clar si a%ec&uos, isi (lecase urec*ea s(re cel indra)os&i&, care mai amirosea inca a %emeie si-si sacri%icase ra)azul de odi*na, dramui& cu z)arcenie in&re doua e.erci&ii de (eni&en&a7 Era s&raniu si minuna& de %rumos ca e.is&a si o as&%el de iu'ire, al&ruis&a, cu desa+arsire s(iri&ualiza&a/ Ca& de deose'i&a era, %a&a de dra)os&ea lui de as&azi, de (e cam(ul insori&, aces& ,oc 'ea& si %ara de ras(undere al sim&urilor7 Si &o&usi, amandoua erau iu'ire/ A*, si acum Narcis con&enise sa mai e.is&e (en&ru el, du(a ce, in ul&imul ceas, ii mai ara&ase inca o da&a, a&a& de lim(ede, ca& de &o&almen&e deose'i&i sun& ei doi/ Narcis s&a&ea acum in %a&a al&arului, a(asandu-si (e (ia&ra )enunc*ii sai os&eni&i, (re)a&i& si (rimeni& su%le&es&e (en&ru o noa(&e de ru)aciune si con&em(la&ie, in care nu-i erau in)adui&e mai mul& de doua ore de odi*na si somn, +reme ce el, Gura-de-Aur %u)ea, (en&ru a o )asi, unde+a su' co(aci, (e #ise si (en&ru a re(e&a cu ea acele dulci ,ocuri, sal'a&ice7 Narcis ar %i s&iu& sa s(una ca&e ce+a, demn de lua& in seama, des(re aces& su'iec&/ Ei 'ine1 el, Gura-de-Aur, nu era Narcis/ Nu era de da&oria lui sa cerce&eze aces&e %rumoase si in%iora&oare eni)me si con%uzii si sa s(una lucruri de seama des(re ele/ Sin)ura lui da&orie era sa mear)a mai de(ar&e, (e nesi)urele, (e ne)*ioa'ele %a)asuri meni&e lui Gura-de-Aur/ N-a+ea deca& da&oria de a se darui si a iu'i, a&a& (e (rie&enul din 'iserica noc&urna, cu%unda& in ru)aciune, ca& si (e %emeia &anara, %rumoasa, %ier'in&e, care-l as&e(&a/ Pe cand se s&recura (rin&re &eii din cur&e si cau&a iesirea (rin moara a+and inima ra+asi&a de o su&a de sen&imen&e (o&ri+nice, ii +eni &o&usi sa zam'easca deoarece isi aduse deoda&a amin&e de seara in care, odinioara, (arasise manas&irea cu <onrad (e acelasi drum ascuns, (en&ru 8a mer)e in sa&9/ Ca& de emo&iona& si cu(rins de s(aima nemar&urisi&a (ornise el a&unci in mica e.cursie in&erzisa, iar azi (leca (en&ru &o&deauna, um'la (e cai mul& mai in&erzise si mai (rime,dioase si &o&usi nu sim&ea &eama, nu se )andea la %ra&ele (or&ar, la a'a&e si la dascali/

2e da&a aceas&a nu se a%lau scanduri lan)a (arau, %u ne+oi& sa &reaca %ara (od/ si scoase *ainele si le arunca (e malul celalal&, a(oi &recu, )ol, (rin (araul adanc si re(ede, cu%unda& (ana la (ie(& in a(a rece/ n +reme ce se im'raca dincolo, )andurile sale se in&oarsera din nou la Narcis/ Rusinandu-se, isi dadea seama acum, cu mare lim(ezime, ca la ceasul aces&a nu %ace deca& sa im(lineasca ceea ce Narcis s&iuse dinain&e si ca se indre(&a s(re &elul s(re care %usese condus de (rie&enul sau/ l re+edea, cu e.cesi+a clari&a&e, (e acel Narcis in&ele(&, (u&in ironic, care-l ascul&ase indru)and a&a&ea ne)*io'ii, (e acela, care, oda&a, la un ceas de rascruce, ii desc*isese, a&a& de dureros oc*ii/ Ca&e+a din cu+in&ele ros&i&e de Narcis a&unci, le auzea acum din nou ras(ica&1 8!u dormi la sanul mamei, eu +e)*ez in deser&/ !u +isezi la %e&e, eu la 'aie&i/9 " cli(a inima i se s&ranse, in%ri)ura&a, se a%la &eri'il de sin)ur, acolo in noa(&e/ n s(a&ele lui era manas&irea o (a&rie iluzorie numai, &o&usi indra)i&a, care il &inuse a&a&a &im( la sanul ei/ n acelasi &im( insa sim&i si celalal& ade+ar1 ca de acum incolo nu mai a+ea in Narcis un conduca&or care sa-l a+er&izeze, care sa s&ie &o&ul mai 'ine, care sa-l &rezeasca/ As&azi, sim&ea el, calcase (e un &aram, unde isi +a )asi cararile sin)ur, unde nici un Narcis nu-l mai (u&ea conduce/ Se 'ucura ca de+enise cons&ien& de aceas&a- sim&ea a(asare si rusine (ri+ind as&%el indara&, ca&re +remea de(enden&ei sale/ Acum do'andise darul +ederii, nu mai era nici co(il, nici scolar/ Si &o&usi ; ca& ii era de )reu sa-si ia ramas 'un7 ii %acea 'ine s-o s&ie/ Sa-l s&ie acolo, in)enunc*ea& in 'iserica, sa nu-i (oa&a da nimic, sa nu-l (oa&a a,u&a cu nimic, sa nu mai %ie nimic (en&ru el7 Si sa %ie de acum incolo des(ar&i& de el (en&ru lun)a +reme, (oa&e (en&ru &o&deauna, sa nu s&ie nimic des(re, el, sa nu-i mai auda )lasul, sa nu-i mai +ada oc*ii %rumosi, no'ili7 Se smulse din loc si inain&a (e drumea)ul (ie&ros/ Cand se de(ar&a cam o su&a de (asi de zidul manas&irii, se o(ri, rasu%la adanc si imi&a cum (u&u mai 'ine &i(a&ul cucu+elei/ i ras(unse un &i(a& asemana&or, de de(ar&e, din ,osul (araului/ 8!i(am (recum animalele, unul du(a al&ul9, )andi el si-si aduse amin&e de ceasul de dra)os&e de du(a amiaza- a'ia acum, isi dadu seama de %a(&ul ca numai la urma, du(a ce alin&arile se is&o+isera, el si #ise sc*im'asera ca&e+a cu+in&e si c*iar si a&unci, doar (u&ine, li(si&e de insemna&a&e/ Ca& de lun)i con+or'iri (ur&ase cu Narcis7 2ar acum (are-se (asise in&r-o lume unde nu se +or'ea, unde oamenii se c*emau unul (e al&ul, se momeau cu &i(e&e de cucu+ea, unde cu+in&ele nu a+eau im(or&an&a/ N-a+ea nimic im(o&ri+a, azi nu mai sim&ea ne+oia nici de cu+in&e, nici de )anduri, ci numai de #ise, numai de aces&e mu&e, oar'e, sim&iri si rascoliri, %ara cu+in&e, de aceas&a dizol+are (lina de sus(ine/ #ise era aici, o si +edea iesind din (adure si +enindu-i in in&am(inare/ n&inse mainile, (en&ru a o sim&i, ii cu(rinse cu maini )in)ase, iscodi&oare, ca(ul, (arul, )a&ul, cea%a, &ru(ul su'&ire, soldurile ro&unde/ Pe&recu un 'ra& du(a mi,locul ei si merse cu ea, %ara a +or'i, %ara a in&re'a inco&ro/ Ea calca %ara so+aiala, (rin (adurea adormi&a, el se os&enea sa &ina (asul cu dansa- asemenea unei +ul(i sau unui ,der, ea (area sa +ada (rin in&uneric, calca %ara sa se lo+easca de ce+a in cale, %ara sa se im(iedice/ El se lasa calauzi& de ea in noa(&e, in (adure, (e melea)urile oar'e, &ainice, %ara cu+in&e, %ara )anduri/ Nu se mai )andea la nimic, nici la manas&irea (e care o (arasise, nici la Narcis/ n &acere zorira (e drumul in&unecos al (adurii, calcand 'a (e musc*iul moale ca o (erna, 'a (e radacini &ari si descarna&e- cand se arcuia deasu(ra lor, cerul senin (rin&re coroane de ar'ori rare si inal&e, cand era 'ezna desa+arsi&a- cren)ile &u%elor il lo+eau (es&e %a&a, lu,ere de mure ii a)a&au *aina/ Ea cunos&ea locurile, si )asea lesne drumul, arareori se o(rea, arareori so+aia/ 2u(a o 'una 'uca&a de +reme a,unsera la nis&e (ini soli&ari, crescu&i la mare dis&an&a unul de al&ul- cerul no(&a&ic se desc*idea (ana de(ar&e, (adurea se curma aici, o %anea&a se in&indea os(i&aliera in %a&a lor, mirosea dulce a %lori de cam(/ !recura (rin&r-o a(a mica si domoala - aici unde nu e.is&au o(relis&i in cale era si mai mul&a linis&e deca& %usese in (adure1 nici o &u%a %osni&oare, nici un animal de noa(&e s&arni& din culcusul lui, nici un &rosne& de lemn usca&/ n dre(&ul unei clai mari de %in, #ise se o(ri/ 4 Aici ramanem, zise ea/ Se asezara amandoi in %an, in&ai res(irand linis&i&i si sa+urand odi*na, cam o'osi&i amandoi/ Se in&insera, ascul&ara &acerea, sim&eau cum li se usuca %run&ile si cum %e&ele li se racoresc, &re(&a&/ Gura-de-Aur sedea cu(rins de o (lacu&a o'oseala, isi indoi, in ,oaca, )enunc*ii si-i in&inse iarasi, sor'ea adanc in (ie(& noa(&ea si (ar%umul %inului si nu se )andea nici la &recu&, nici la +ii&or/ nce&-ince&

se lasa im'ia& si +ra,i& de mireasma si de caldura iu'i&ei, ras(undea, cand si cand la man)aierile mainilor ei si sim&ea, %erici&, cum ea ince(e a se in%ier'an&a ala&uri, lunecand &re(&a& &o& mai a(roa(e de el/ Nu, aici nu erau necesare nici cu+in&e, nici )anduri/ Sim&ea lim(ede &o& ce era insemna& si %rumos, (u&erea &inereasca si sim(la, sana&oasa %rumuse&e a &ru(ului de %emeie, ii sim&ea do)oarea si dorin&a- si mai sim&ea lim(ede ca de as&a da&a ea +rea sa %ie iu'i&a al&min&eri deca& (rima da&a, ca acum nu +rea sa-l seduca si sa-l in+e&e, ci sa-l a%le na+alnic si dori&or/ n linis&e lasa curen&ii sa-l s&ra'a&a, (erce(ea cu %ericire &acu&ul ,ar care mocnea ince& si +iu in amandoi si care, in&e&indu-se, (re%acu micul lor culcus in miezul incins al in&re)ii no(&i mu&e/ Cand se a(leca (es&e %a&a #isei si ince(u sa-i saru&e, in in&uneric, 'uzele, zari deoda&a oc*ii si %run&ea ei licarind in&r-o lumina molcoma si urmari, (lin de uimire?, cum licarul rasare si cres&e re(ede/ n&elese si se in&oarse1 (es&e liziera nea)ra, in&insa a (adurii, rasarea luna/ 0azu scur)andu-se, miraculoasa, lumina al'a, molcoma, (es&e %run&ea si o'ra,ii %emeii, (es&e )a&ul ro&und, s&raluci&or si zise ince&, %ermeca&1 4 Ca& es&i de %rumoasa7 Ea surase de (arca ar %i (rimi& un dar, el o ridica (e ,uma&a&e, ii desc*eie roc*ia la )a&, ii a,u&a s-o scoa&a, (arca desco,ind-o, (ana ce umerii si (ie(&ul ei licarira )oale in lumina racoroasa a lunii/ Cu oc*ii si cu 'uzele cerce&a, im'a&a&, )in)asele um're, (ri+ind si saru&and- ea s&a&ea ca +ra,i&a, nemisca&a, cu (ri+irea (leca&a, cu o e.(resie solemna, de (arca si ei, a'ia in cli(a aceas&a, (en&ru (rima da&a, i s-ar %i desco(eri& si re+ela& (ro(ria-i %rumuse&e/ CAP !"#$# 0 n +reme ce (es&e cam(uri se lasa racoarea si luna urca de la un ceas la al&ul, indra)os&i&ii se odi*neau (e culcusul lumina& de raze 'lande, (ierdu&i in ,ocurile lor, alunecand im(reuna in somn, in cli(a &rezirii, in&orcandu-se iarasi unul s(re celalal&, si a(rinzandu-se, im(le&i&i inca o da&a unul cu al&ul, a(oi adormind din nou/ 2u(a ul&ima im'ra&isare zaceau +la)ui&i, #ise se a%undase adanc in %an si res(ira )reu, Gura-de-Aur sedea (e s(a&e, nemisca&, si (ri+ea incremeni& cerul (alid, 'a&u& de luna- cres&ea in amandoi &ris&e&ea cea mare, din %a&a careia e+adara in somn/ 2ormira adanc si deznada,dui&, cu lacomie, de (arca ar %i %os& (en&ru ul&ima oara, de (arca ar %i %os& osandi&i la o +e)*e e&erna si in ceasurile aces&ea dinain&e ar %i &re'ui&, sa ada(e cu in&re) somnul lumii/ #a &rezire, Gura-de-Aur o zari (e #ise ocu(a&a sa-si oranduiasca (arul ne)ru/ " (ri+i ca&+a &im(, dis&ra& si doar (e ,uma&a&e dezme&ici& din somn/ 4 !e-ai si &rezi&5 in&re'a el, (ana la urma/ Ea se in&oarse cu o &resarire ca&re el, de (arca s-ar %i s(eria&/ 4 !re'uie sa (lec acum, zise ea, cum+a in&ris&a&a si s&in)*eri&a/ N-am +ru& sa &e &rezesc/ 4 a&a, sun& &reaz/ !re'uie sa si (lecam mai de(ar&e5 Sun&em doar li'eri/// 4 Eu da, zise #ise/ #ocul &au e insa la manas&ire/ 4 Nu mai sun& la manas&ire, sun& cu &ine, sin)ur si %ara &in&a/ Asa ca mer) cu &ine, %ires&e/ Ea isi %eri (ri+irea/ 4 Gura-de-Aur, nu (o&i +eni cu mine/ Eu &re'uie sa ma in&orc la 'ar'a&ul meu- o sa ma 'a&a, (en&ru ca am li(si& as&a-noa(&e/ Am sa-i s(un ca m-am ra&aci&/ 2ar mai mul& ca si)ur ca el n-o sa ma creada/ n cli(a aceas&a, Gura-de-Aur isi aduse amin&e ca Narcis ii (rezisese ce se +a in&am(la/ 0a sa zica, asa s&a&eau lucrurile/ Se scula si-i dadu mana/ 4 M-am insela&, zise el, am )andi& ca noi doi +om ramane im(reuna/ Ai %i +ru&, in&r-ade+ar, sa ma lasi sa dorm, si sa %u)i, %ara sa-&i iei ramas 'un5 4 A*, am crezu& c-ai sa &e su(eri si (oa&e ai sa ma 'a&i/ Ca 'ar'a&ul meu ma 'a&e, ei da, asa e %iresc sa %ie/ 2ar nu +oiam sa ma lo+es&i si &u/ El ii re&inu mana/ 4 #ise, zise el, eu nu &e +oi 'a&e nici as&azi, nici al&ada&a/ Nu +rei sa mer)i mai 'ine cu mine, in loc sa &e in&orci la 'ar'a&ul &au, daca el &e c*inuies&e5 Ea se smuci din ras(u&eri, (en&ru a-si eli'era mana/

4 Nu, nu, nu, s&ri)a ea cu +oce (lan)area&a/ Si cum sim&ea ca inima o &ra)e sa (lece de lan)a dansul si ca (re%era sa (rimeasca lo+i&urile celuilal& deca& +or'ele lui 'une, Gura-de-Aur ii dadu drumul si a&unci ea ince(u sa (lan)a/ 2ar, in acelasi &im(, o ru(se la %u)a/ 3u)i, aco(erindu-si cu mainile oc*ii (lini de lacrimi/ El nu mai zise nimic, (ri+ea numai in urma ei/ i era mila, +azand-o, cum zorea (es&e %ane&ele cosi&e, c*ema&a, a&rasa de o (u&ere anume, o (u&ere necunoscu&a, la care +a &re'ui sa cu)e&e/ i era mila de ea si in&ruca&+a si de el insusi- %iindca de as&a da&a nu a+usese noroc, asa se (area- sedea locului, (arasi&, sin)ur si cam na&an)/ n&re &im(, insa, con&inua sa sim&a o'oseala si ne+oie de somn, nicioda&a inain&e nu %usese a&a& de s&ors de (u&eri/ Mai &arziu, +a a+ea ra)az des&ul sa %ie ne%erici&/ Asadar adormi din nou, %ara za'a+a, si se &rezi a'ia cand il incinse soarele, inal&a& (ana a(roa(e de crucea cerului/ Acum era in&r-ade+ar odi*ni&- se ridica re(ede, aler)a a (arau, se s(ala si 'au/ 2in ceasurile de dra)os&e ale no(&ii &recu&e, ii re+eneau mul&e amin&iri, il in+aluiau, asemenea miresmelor unor %lori s&raine, mul&e ima)ini, s(lendide, mul&e senza&ii )in)ase, isca&e in %iin&a lui/ #e cau&a in )and, in +reme ce se as&ernu s(rin&en la drum, sim&ea &o&ul inca o da&a, )us&a, mirosea si (i(aia &o&ul inca si inca o da&a/ Ca&e +ise ii im(linise %emeia oac*esa, s&raina, ca&i mu)uri adusese la in%lorire, ca&a curiozi&a&e si ca& dor domolise si ca&e al&ele, noi, &rezise/// ar in %a&a lui se in&indeau cam(ul si lunca, se in&indeau (arloa)a arsa si (adurea in&unecoasa, unde+a, dincolo de ele, (u&eau %i o)razi si mori, un sa&, un oras/ Pen&ru in&aia oara lumea i se as&ernea in %a&a desc*isa, as&e(&andu-l, )a&a sa-l (rimeasca, sa-i %aca 'ine si sa-i (ricinuiasca dureri/ Nu mai era scolarul care +ede lumea (rin %ereas&ra, drume&ia lui nu mai era o (lim'are, care s%arses&e, ine+i&a'il, cu in&oarcerea acasa/ #umea cea mare de+enise acum reali&a&e, el era o (ar&e din ea, des&inul sau se a%la ascuns in&r-insa, cerul ei era si al lui, +remea ei era si a lui/ Mic, in aceas&a lume mare, mic, asemenea unui ie(ure, unei )an)anii, aler)a, (rin in%ini&a&ea ei al'as&ra si +erde/ Aici nu-l mai c*ema nici un clo(o& la des&e(&are, la slu,'a, la lec&ie, la masa de amiaza/ ", ca& era de %lamand7 " ,uma&a&e de (aine de orz, o s&rac*ina cu la(&e, o su(a de %aina ; ce amin&iri miraculoase7 S&omacul i se &rezise ca un lu(/ !recu (e lan)a un lan de )rau, s(icele erau (e ,uma&a&e (ar)ui&e, le dez)*ioca cu de)e&ele si din&ii, zdro'i cu lacomie semin&ele mici, lunecoase, culese mereu al&ele, isi indesa 'uzunarele cu s(ice/ Gasi a(oi alune, crude inca si s(arse in&re din&i, cu (o%&a, co,ile care &rosneau- s&ranse si din ele (ro+izii/ A,unse a(oi iarasi la (adure, o (adure de ce&ini, cu s&e,ari si %rasini (e alocuri, iar aici cres&eau a%ine, o sumedenie, deci el %acu (o(as, manca si se racori/ Prin&re ier'urile de (adure, su'&iri si as(re, in%loreau cam(anule al'as&re, %lu&uri maronii, 'a&u&i de soare, isi luau z'orul si dis(areau in zi)za)uri ca(ricioase/ n&r-o (adure ca as&a locuise s%an&a Geno+e+a, (o+es&ea ei ii (lacuse din&o&deauna/ ", ca& de mul& ar %i dori& s-o in&alneasca7 Sau (oa&e e.is&a in (adure o si*as&rie, un (a&er 'a&ran, 'ar'os, in&r-o (es&era sau in&r-o coli'a in,)*e'a&a din co,i de co(ac/ Salasluiau, (oa&e, in aceas&a (adure si car'unari, 'ucuros le-ar %i da& 'ine&e/ Pu&eau %i c*iar si &al*ari, cu si)uran&a ca lui nu i-ar %i %acu& nici un rau/ Ar %i %rumos sa in&alneasca oameni, orice %el de oameni/ 2ar s&ia, %ires&e1 se (u&ea (rea 'ine sa-si con&inue mul&a +reme drumul (rin (adure, as&azi si maine si inca mul&e al&e zile, %ara a in&alni (e cine+a/ Si &re'uia sa indure si as&a, daca asa ii %usese scris/ Nu a+ea +oie sa cu)e&e (rea mul&, &o&ul &re'uia (rimi&, asa cum +enea/ Auzi cum ciocanea o )*ionoaie si incerca, &i(&il, sa se a(ro(ie de ea- se s&radui indelun), (ana s-o zareasca, in s%arsi& iz'u&i si ca&+a &im( ramase locului nemisca& s-o (ri+easca, asa cum s&a&ea sin)ura&ica, li(i&a de &runc*iul co(acului, ciocanind si miscandu-si sar)uincios, ca(ul, in&r-o (ar&e si in al&a/ Paca& ca nu se (u&ea +or'i cu (asarile1 ar %i %os& %rumos sa s&ri)e )*ionoaia, sa-i s(una ce+a (rie&enos si sa a%le (oa&e ca&e ce+a des(re +ia&a ei in co(aci, des(re &ruda si 'ucuriile ei/ "*, de-am (u&ea de+eni al&ce+a7 si aduse amin&e cum in ceasurile lui li'ere se indele&nicise ca&eoda&a cu desenul, cum as&ernuse cu condeiul %i)uri (e &a'li&a de ardezie, %lori, %runze, co(aci, animale, ca(e&e de oameni/ Adeseori, se ,ucase as&%el, si uneori (lamadise, du(a +oin&a sa, asemenea unui mic 2umnezeu, crea&uri marun&e, in cu(a unei %lori desenase oc*i si o )ura, din&r-un smoc de %runze ce &asneau (e o crean)a, (lasmuise c*i(uri, unui co(ac ii sc*i&ase un ca(/ n &im( ce se ,ucase as&%el, adeseori %usese, +reme de un ceas, %erici& si +ra,i&, (u&use el insusi +ra,i, &rasese linii, neincercand sa )*iceasca, daca desenul ince(u& +a %i

in cele din urma o %runza de ar'ore, o )ura de (es&e, o coada de +ul(e sau o s(ranceana de om/ 8#a %el ar &re'ui sa %im in s&are sa de+enim si noi al&ce+a, )andi el, cum se &rans%ormasera a&unci liniile ,ucause, (e &a'li&a79 Cu ca&a (lacere ar %i de+eni& Gura-de-Aur o )*ionoaie, (en&ru o zi, sau (oa&e (en&ru o luna, ar %i locui& in +ar%urile ar'orilor, ar %i aler)a& in sus, de-a lun)ul &runc*iurilor ne&ede, ar %i ciu)uli& din coa,a cu ciocul +an,os, (ro(&indu-se de nade,de in (enele cozii, ar %i )rai& in )raiul )*ionoaielor si ar %i scos 'una&a&i din cra(a&urile scoar&ei/ #o+i&urile )*ionoaiei in lemnul sonor im(ras&iau in aer sune&e dulci si (line/ Mul&e animale in&alni Gura-de-Aur (e drumul sau (rin (adure/ n&alni ca&i+a ie(uri, la a(ro(ierea lui ei &asneau 'rusc din &u%e, se ui&au %i. la el, se in&orceau si o ru(eau la )oana, cu urec*ile culca&e (e s(inare si cu o (a&a desc*isa su' coada/ n&r-un mic luminis )asi un sar(e lun), aces&a nu %u)i, nu era un sar(e +iu, ci numai (ielea )oala, o ridica si o (ri+i, de-a lun)ul s(a&elui a+ea un desen %rumos 'run-cenusiu si soarele lumina (rin el, era su'&ire, ca (anza de (aian,en/ 0azu mierle ne)re cu ciocuri )al'ene, (ri+eau &in&a (rin&re (leoa(ele s&ranse din mar)elele ro&unde ale oc*ilor ne)ri si %ricosi, si (lecau in z'or razan&, a(roa(e de (aman&/ Macaleandri si (i&i)oi erau mul&i/ n&r-un loc, in (adure, se a%la o )roa(a, o 'al&a (lina cu a(a +erde, )roasa, (e care aler)au de zor ca ne'unii (rada unui ,oc %ara noima, (aian,eni cu (icioare lun)i, iar deasu(ra 'al&ii z'urau ca&e+a li'elule, cu ari(i de un al'as&ru %oar&e inc*is/ Si o da&a era &arziu, a(roa(e de seara +azu ce+a, adica mai de)ra'a nu +azu deca& %runzis a)i&a&, rascoli&, auzi s%aramandu-se cren)i si (lescaind (aman&ul ud si un animal mare a'ia in&rezari& )oni, cu +i)oare na(rasnica, (rin desis, ru(andu-l, (oa&e un cer', (oa&e o scroa%a, nu s&ia/ Mul&a +reme s&a&u locului, res(irand usura& du(a s(aima (e care o &rasese, adanc &ul'ura& incerca a )*ici, cu auzul la (anda, %a)asul (e care si-l croia animalul, si con&inua sa ascul&e, si du(a ce linis&ea in+aluise de mul& &o&ul/ Nu )asi drum de iesire din (adure, %u ne+oi& sa inno(&eze aici/ n +reme ce-si alese un culcus si-si cladi un (a& din musc*i, incerca sa-si ima)ineze, ce s-ar (e&rece daca nu ar mai )asi nicioda&a drumul si ar &re'ui sa ramana +esnic aici, in (adure/ si dadu seama ca ar %i o mare nenorocire/ #a urma urmelor, ar %i cu (u&in&a sa se *raneasca numai cu 'oa'e si, de asemenea sa doarma (e musc*i, in a%ara de as&a, %ara indoiala, ar reusi sa-si dureze o coli'a, (oa&e c*iar sa a(rinda %ocul/ nsa ar %i &ris& si de neindura& sa ramana mereu si mereu sin)ur, sa salasluiasca (rin&re &runc*iurile &acu&e si adormi&e ale co(acilor, si sa &raiasca (rin&re +ie&ui&oarele care %u) de el si cu care nu (oa&e +or'i, sa nu in&alneasca nici un om, sa nu s(una nimanui 'una ziua si noa(&e-'una, sa nu mai (oa&a (ri+i c*i(uri si oc*i, sa nu mai +ada %e&e si %emei, sa nu mai sim&a un saru&, sa nu mai ,oace ,ocul &ainic al 'uzelor si al &ru(urilor, o, ar %i de neinc*i(ui&7 2aca as&a i-ar %i *arazi&, se )andi el, a&unci ar incerca sa de+ina un animal, urs sau cer', c*iar renun&and la man&uirea +esnica/ Sa %ii un urs si sa iu'es&i o ursoaica nu ar %i rau, ar %i, cel (u&in, mul& mai 'ine deca& sa-&i (as&rezi ra&iunea si )raiul, si &oa&e celelal&e si a+andu-le, sa &raies&i mai de(ar&e, sin)ur si &ris& si neiu'i&/ 2e (e (a&ul sau de musc*i, inain&e de a adormi, ascul&a curios si &ema&or mul&ele, nein&elesele, mis&erioasele z)omo&e de noa(&e ale (adurii/ Ele erau acum &o+arasii sai, cu ele era ne+oi& sa &raiasca, sa se o'isnuiasca, sa se masoare si sa se im(ace- era acum in rand cu +ul(ile si cu ca(rioarele, cu 'razii si cu molizii, cu ei &re'uia sa &raiasca, cu ei sa im(ar&a aerul si soarele, laolal&a cu ei sa as&e(&e ziua, laolal&a cu ei sa %lamanzeasca, la ei sa %ie in os(e&ie/ A(oi adormi si +isa animale si oameni, +isa ca era urs si o de+ora, (rin&re man)aieri (e #ise/ n &oiul no(&ii se &rezi cu (ro%unda s(aima, nu s&ia de ce, isi sim&i inima &eri'il de in%ricosa&a si mul&a +reme ramase (e )anduri, &ul'ura&/ si aduse amin&e ca ieri si as&azi se culcase %ara ru)aciunea de noa(&e/ Se scula, in)enunc*e lan)a culcusul sau si-si ros&i ru)a de seara de doua ori, (en&ru ieri si (en&ru as&azi/ Pes&e (u&in adormi iarasi/ $imi& (ri+i de diminea&a de ,ur im(re,ur, ui&ase unde se a%la/ !eama de (adure ince(u acum sa-l (araseasca, se lasa in +oia +ie&ii de codru, cu incan&are reinnoi&a a+and insa )ri,a sa mear)a dre(& inain&e si (o&ri+indu-si calea du(a soare/ Gasi o da&a o (or&iune de (adure, com(le& ne&eda, cu %oar&e (u&ine &u%e si desis, iar (adurea insasi era alca&ui&a din 'razi al'i, %oar&e )rosi, 'a&rani si dre(&i- du(a ce um'la ca&+a &im( (rin&re aces&e coloane, ele ince(ura sa-i amin&easca de coloanele 'isericii mari din manas&ire, ale aceleiasi 'iserici, in al carei (or&al ne)ru il +azuse, dis(arand nu de mul& (e (rie&enul sau Narcis ; cand anume5 Sa %i %os& in&r-ade+ar numai cu doua zile in urma5

A'ia du(a doua zile si doua no(&i iesi din (adure/ Cu 'ucurie recunoscu semnele +ecina&a&ii omenes&i1 (aman& lucra&, %asii de o)oare cu secara si o+az, %ane&e (rin care se +edea, ici colo ca&e o (or&iune de carare in)us&a/ Gura-de-Aur culese secara si o mes&eca/ #anul il (ri+i (rie&enos du(a indelun)a&a sal'a&icie a (adurii, &o&ul (area ca (oar&a (ece&ea omului si &o&ul ii %a)aduia &o+arasie, cararuia, o+azul, %lorile de men&a &recu&e, al'i&e/ 0a a,un)e acum (rin&re oameni/ 2u(a un ceas ce &recu re(ede (o(osi in dre(&ul unui o)or, la mar)inea caruia se inal&a o cruce, in)enunc*e si se ru)a la (icioarele ei/ "colind o cos&isa de deal, se &rezi deoda&a in %a&a unui &ei um'ros, ascul&a, incan&a&, melodia unei %an&ani a carei a(a cur)ea din&r-o &ea+a, in&r-un ,)*ea', lun) de lemn, 'au a(a rece, )us&oasa si +azu cu 'ucurie ca&e+a aco(erisuri de (aie, inal&andu-se deasu(ra unor &u%e mari de soc, ale caror 'oa'e se si inne)risera/ 2ar mai (ro%und deca& &oa&a aceas&a (ri+elis&e (rie&enoasa il misca mu)e&ul unei +aci, era (lacu&, cald si domes&ic, asemenea unui salu& si unei urari de 'un-+eni&/ scodind im(re,urimea, se a(ro(ie de coli'a dins(re care +enise mu)e&ul/ n col'ul din %a&a usii sedea un 'aie&as cu (ar rosca& si oc*i al'as&ri-desc*is, lan)a el, (e ,os, se a%la o oala de lu& (lina cu a(a, co(ilul %raman&a din (ra% si a(a o coca, (icioarele sale descul&e erau man,i&e de-a 'inelea cu ea/ 3erici& si serios (ri&ocea )lodul umed cu mainile, (ri+ea cum ii mus&es&e (rin&re de)e&e, modela din el cocoloase si (en&ru a-l %raman&a si a-i da %orma, se mai %olosea si de 'ar'ie/ 4 6una ziua, 'aie&as, zise Gura-de-Aur, %oar&e (rie&enos/ 2ar cand mi&i&elul isi ridica (ri+irea si +azu un s&rain, ramase cu )ura casca&a, isi s&ram'a %a&a ro&o%eie si o &uli in (a&ru la'e (e usa, scancind/ Gura-de-Aur il urma si a,unse in 'uca&arie- era a&a& de in&unecoasa, inca& +enind din s&ralucirea in&ensa a amiezii, la ince(u& nu %u in s&are sa desluseasca nimic/ Pen&ru orice e+en&uali&a&e, ros&i un salu& cu+iincios si nu (rimi nici un ras(uns- dar (rin&re &i(e&ele s(eria&e ale co(ilului, se %acu auzi&a, cu ince&ul, o +oce (i&i)aia&a 'a&raneasca, )raindu-i (us&iului, o)oindu-l/ n s%arsi&, din in&uneric se ridica, si se a(ro(ie o %emeie marun&ica, o 'a'u&a, care-si %eri cu o mana oc*ii si-si inal&a (ri+irea ca&re musa%ir/ 4 2umnezeu sa &e 'inecu+an&eze, mama, s&ri)a Gura-de-Aur, si &o&i s%in&ii sa-&i 'la)oslo+easca %a&a, ca-i 'una- de &rei zile n-am mai +azu& o'raz de om/ 6a'u&a il (ri+i na&an), cu oc*ii sla'i&i de 'a&rane&e/ 4 Ce +rei 5 in&re'a ea, nesi)ura/ Gura-de-Aur ii in&inse mana, a(oi i-o man)aie ince& (e-a ei/ 4 0reau sa-&i dau 'ine&e, 'unicu&o, si sa ma odi*nesc (u&in si sa-&i a,u& s-a(rinzi %ocul/ " 'uca&a de (aine daca +rei sa-mi dai, n-o dis(re&uiesc, dar nici nu-s zori& s-o ca(a&/ :ari o la+i&a la (ere&e, se aseza (e ea, in +reme ce 'a&rana &aie o %elie de (aine 'aie&asului, care se mai z)aia la s&rain, curios si incorda&, )a&a si acum sa iz'ucneasca in orice cli(a in (lans si s-o &uleasca/ 6a&rana &aie o a doua %elie si i-o de&e lui Gura-de-Aur/ 4 Mul&umesc, zise el/ 2umnezeu sa &e ras(la&easca/ 4 !i-e 'ur&a )oala5 in&re'a %emeia/ 4 E (lina cu a%ine/ 4 Ei, a&unci mananca/ 2e unde +ii5 4 2e la Maria'ronn, din manas&ire/ 4 Es&i (o(a5 4 Nu, sun& ele+/ Cala&oresc/ Ea il (ri+i mai in 'a&,ocura, mai in (ros&ie si-si cla&ina usor ca(ul, (e )a&ul sla'ano) si s&a%idi&/ l lasa sa mes&ece ca&e+a im'uca&uri si-l scoase (e mi&i&el iarasi la soare/ A(oi se in&oarse curioasa, si-l in&re'a1 4 Ai nou&a&i5 4 l cunos&i (e (a&er Anselmus5 4 Nu/ Ce-i cu el 5 4 E 'olna+/ 4 6olna+5 !ra)e sa moara5 4 Nu s&iu/ #-au a(uca& (icioarele/ Nu (oa&e sa um'le/ 4 !ra)e sa moara5 4 Nu s&iu, (oa&e/ 4 Ei, n-are deca& sa moara7 !re'uie sa %ier' su(a/ A,u&a-ma sa &ai surcele/

i dadu un 'u&uc de 'rad, usca& )ri,uliu (e +a&ra, si un cu&i&/ El &aie surcele, ca&e +oi ea si urmari din (ri+iri cum le aseaza 'a&rana in cenusa, cum se (leaca deasu(ra lor, cum se os&enes&e si su%la (ana ce ele se a(rind/ Cu o ordine (recisa, ea s&i+ui lemnele, 'rad si %a), %ocul din +a&ra desc*isa s&raluci +oios, ea im(inse in mi,locul %lacarilor ceaunul mare ne)ru, (rins de un lan& im'acsi& de %unin)ine, ce a&arna din cosul so'ei/ #a (orunca ei, Gura-de-Aur cara a(a de la %an&ana, sman&ani la(&ele din oala, sezu in (enum'ra a%uma&a a odaii, (ri+i ,ocul %lacarilor si (e deasu(ra lor, %a&a 'razda&a, osoasa a 'a&ranei a(arand si dis(arand in licarul rosu- de ala&urea, de du(a un (ere&e de scandura, auzi cum scormones&e si lo+es&e +aca in iesle/ i (lacea )roza+/ !eiul, %an&ana, %ocul (al(aind su' ceaun, s%orai&ul si mes&eca&ul +acii, iz'i&urile ei surde in (ere&e, inca(erea semio'scura, cu masa si la+i&a, &re'alui&ul %emeii mi&i&ele, 'a&rane, &oa&e i se (arura %rumoase si 'une, miroseau a *rana si (ace, a oameni si a caldura, a (a&rie/ Mai erau acolo si doua ca(re iar de la 'a&rana a%la ca in dosul coli'ei a+eau si o cocina de (orc si ca 'a'u&a era 'unica &aranului, s&ra'unica 'aie&asului/ Aces&a se numea <uno, din cand in cand +enea inaun&ru si c*iar daca nu sco&ea nici un cu+in&el si con&inua sa arunce (ri+iri s(erioase, &o&usi nu mai (lan)ea/ Sosi &aranul, im(reuna cu %emeia lui, si %ura nes(us de mira&i sa )aseasca un s&rain in casa/ !aranul %u )a&a sa incea(a a ocari, neincreza&or il &rase de 'ra& (e &anar, s(re usa, ca sa-i +ada %a&a la lumina zileia(oi rase, il 'a&u 'ine+oi&or (e umar si-l (o%&i la masa/ Se asezara si %iecare isi muie (ainea in s&rac*ina cu la(&e comuna, (ana ce (e %undul ei mai ramasesera doar ca&e+a lin)uri, iar &aranul le sor'i/ Gura-de-Aur in&re'a daca ii in)aduiau sa s&ea la ei (ana a doua zi si sa doarma su' aco(erisul lor/ Nu, %u de (arere 'ar'a&ul, nu ar %i loc, dar (re&u&indeni a%ara es&e %an des&ul, isi +a )asi el ne)resi& un culcus/ !aranca il &inea (e mi&i&el ala&urea, nu se ames&eca in +or'a, dar in &im(ul mesei, oc*ii ei curiosi (usesera s&a(anire (e s&rainul cel &anar/ Parul lui inela& si (ri+irea o im(resionasera de la ince(u&, a(oi ii desco(eri cu (lacere si )a&ul %rumos, al', mainile dis&inse, cu (ielea ne&eda si miscarile lor de)a,a&e, %rumoase/ Era un s&rain c*i(es si ales, si a&a& de &anar7 Ceea ce o a&ra)ea insa in mod deose'i& si o %acu sa se indra)os&easca, %u +ocea s&rainului, aceas&a +oce de 'ar'a& &anar ce (ur&a in ea o melodie ascunsa, radiind caldura, im'iind cu o 'lande&e, care suna asemenea unei alin&ari/ Ar %i s&a& orica& s-o ascul&e/ 2u(a masa &aranul isi )asi de &rea'a in )ra,d- Gura-de-Aur iesise din casa, isi s(alase mainile la %an&ana si sedea acum (e muc*ia scunda a (u&ului, racorindu-se si ascul&and susurul a(ei/ Sedea ne*o&ara&- nu mai a+ea ce cau&a aici, &o&usi ii (area rau ca &re'uie sa (lece/ !ocmai a&unci iesi din casa &aranca, &inea in mana o caldare, o aseza su' %irul de a(a, si as&e(&a sa se um(le/ Cu )las scazu&, ii zise1 4 2aca deseara mai es&i (e-aici, am sa-&i aduc de mancare/ $i&e, du(a o)orul acela mare cu orz, e %an, a'ia maine-l +or s&ran)e/ Ai sa %ii acolo5 Se ui&a la %a&a ei (is&ruia&a, la 'ra&ele (u&ernice, incorda&e ca sa ridice caldarea, la oc*ii ei mari care-l (ri+eau senini si cu caldura/ i zam'i si incu+iin&a din ca( si in aceeasi cli(a ea (orni indara& cu caldarea (lina si dis(aru in in&unericul usii/ Cu un sen&imen& de )ra&i&udine mai za'o+i locului, %oar&e mul&umi& si ascul&a cli(oci&ul a(ei/ Ce+a mai &arziu in&ra in casa, il cau&a (e &aran, dadu mana cu el si cu 'unicu&a si le mul&umi/ n coli'a mirosea a %oc, a %unin)ine si a la(&e/ Adineauri ii era inca ada(os& si (a&rie, acum ii de+enise iarasi un loc s&rain/ si lua ramas 'un si iesi/ 2incolo de cele ca&e+a coli'e, )asi o ca(ela si in a(ro(ierea ei o (adurice %rumoasa, cu un (alc de s&e,ari 'a&rani, +an,osi, si (rin&re ei un co+or de iar'a marun&a/ Ramase aici, la um'ra, um'land de colo (ana colo, (lim'andu-se (rin&re &runc*iurile )roase/ Ciuda& lucru, cu)e&a el, cu %emeile si cu dra)os&eade %a(&, ele nu a+eau ne+oie de cu+in&e/ 3emeia %olosise unul sin)ur (en&ru a-i indica locul in&alnirii, res&ul ii s(usese %ara cu+in&e/ 2ar cu ce5 Cu oc*ii da, si cu un sune& anume al )lasului ei in+alui&, si cu inca ce+a, (oa&e o mireasma, o radia&ie im(erce(&i'ila, )in)asa, a (ielii, du(a care %emeile si 'ar'a&ii sun& in s&are sa recunoasca numaideca&, ca se doresc unul (e al&ul/ !o&ul era ciuda&, (recum o delica&a lim'a secre&a, dar ce re(ede o in+a&ase7 As&e(&a seara cu mul&a 'ucurie, era curios sa a%le cum +a %i oare aceas&a %emeie 'londa, inal&a, ce %el de (ri+iri si de sune&e, ce %el de &ru(, de miscari si de saru&ari +a a+ea ; desi)ur, cu &o&ul al&ele, deose'i&e de cele ale #isei/ $nde (u&ea %i acum, #ise, cea cu (arul ne)ru si as(ru, cu (ielea 'runa, cu o%&a&urile scur&e5 " 'a&use 'ar'a&ul ei5 Se mai )andea oare la el5 Gasise un nou aman&, cum si el )asise as&azi o noua %emeie5 Ca& de re(ede se (e&receau &oa&e aces&ea, cum se i+ea, (re&u&indeni in drum, norocul, ca& de %rumos si %ier'in&e era &o&ul, si ca& de s&raniu de

&reca&or7 Era un (aca&, un adul&er, nu de mul& s-ar %i lasa& mai de )ra'a ucis deca& sa comi&a (aca&ul aces&a/ ar acum o si as&e(&a (e cea de-a doua %emeie, iar cons&iin&a lui &acea si era linis&i&a/ Adica linis&i&a (oa&e nu era, &o&usi- dar nu adul&erul si +olu(&a&ea ii nelinis&eau ca&eoda&a cons&iin&a si i-o im(o+arau/ Era ce+a de al&a na&ura, ce+a caruia el nu era in s&are sa-i s(una (e nume/ Era sen&imen&ul unei cul(e nele)a&a de +reo %a(&a, o cul(a cu care ai +eni& (e lume/ Sa %i %os& ceea ce &eolo)ia numes&e (aca& ori)inar5 Se (rea (oa&e/ 2a, +ia&a insasi (ur&a in sine ce+a, asemana&or unei cul(e ; al&min&eri de ce un om a&a& de cura& si de in&ele(& ca Narcis, s-ar %i su(us (eni&en&e, asemenea unui condamna&5 Sau de ce o %i &re'uind ca el insusi, Gura-de-Aur, sa sim&a unde+a, in adancul inimii, aceas&a cul(a5 Nu era oare %erici&5 Nu era &anar si sana&os, nu era li'er ca (asarea cerului5 Nu-l iu'eau %emeile5 Nu era oare minuna& sa sim&a ca el, aman&ul, (u&ea darui %emeii aceeasi +olu(&a&e (ro%unda, (e care o )us&a si el5 Prin urmare de ce nu era, &o&usi, (e de(lin %erici&5 2e ce (u&ea (a&runde cand si cand, in %ericirea lui, ca si in +ir&u&ea si in&ele(ciunea lui Narcis, aceas&a s&ranie durere, aceas&a %rica surda, aceas&a (lan)ere a ceea ce es&e &reca&or5 2e ce era de a&a&ea ori ne+oi& sa cada (e )anduri, sa-si s&oarca min&ile, desi s&ia 'ine ca el nu es&e un cu)e&a&or5 n s%arsi&, cu &oa&e as&ea era minuna& sa &raies&i7 Culese din iar'a o %loricica +iole&a, o ridica a(roa(e de oc*i, se ui&a in cu(ele mici, in)us&e, acolo ser(uiau +inisoare si (ulsau, +ii, madulare marun&e, su'&iri ca %irul de (ar- ca in (oala unei %emei sau ca in creierul unui cu)e&a&or, +i'ra si acolo +ia&a, &remura si acolo +olu(&a&ea/ ", de ce se s&ie a&a& de (u&in5 2e ce nu se (oa&e +or'i cu %loarea aceas&a5 2e %a(&, nici macar doi oameni nu-si (o& +or'i cu ade+ara&, (en&ru as&a e ne+oie de (rie&enie deose'i&a si desc*idere/ Nu, e un ade+ara& noroc ca dra)os&ea nu are ne+oie de cu+in&e- al&min&eri, s-ar im(o&moli cu &o&ul in nein&ele)eri si ne)*io'ii/ A*, cum se %ransese (ri+irea #isei, (e ,uma&a&e ascunsa su' (leoa(e in re+arsarea co(lesi&oare a +olu(&a&ii si cum se zarea numai al'ul oc*ilor, su' )enele ce &resareau ; nici cu zece mii de cu+in&e sa+an&e sau (oe&ice nu se (u&ea e.(rima cli(a aceea7 Nimic, a*, a'solu& nimic nu se lasa e.(rima& in nici un %el, nu se lasa )andi& in nici un %el ; si &o&usi, sim&eai in &ine, mereu reinnoi&a, ne+oia s&arui&oare de a +or'i, im(ulsul +esnic de a )andi7 Pri+i %runzele micu&ei (lan&e, ca& de %ermeca&or, ce neas&e(&a& de in&ele(& erau orandui&e in ,urul &ul(inii/ 3rumoase erau +ersurile lui 0ir)iliu, le iu'ea- dar 0ir)iliu a+ea si +ersuri care nu erau nici (e ,uma&a&e a&a& de lim(ezi si in&ele(&e, a&a& de %rumoase si (line de sens, ca ordinea asezarii in s(irala a aces&or %runzuli&e, in susul &ul(inii/ Ce des%a&are ar %i, ce noroc, ce %a(&a incan&a&oare, no'ila si (lina de sens, daca un om ar %i in s&are sa creeze o sin)ura asemenea %loare7 2ar nimeni nu era in s&are, nici un erou si nici un im(ara&, nici un (a(a si nici un s%an&/ Cand soarele sca(a&a s(re as%in&i&, se ridica si cau&a locul unde il &rimisese &aranca/ As&e(&a acolo/ Era (lacu& sa as&e(&e as&%el, si sa s&ie ca o %emeie se a%la in drum s(re el, (ur&and cu ea dra)os&ea/ Ea +eni, aducand un s&er)ar de in, in care le)ase o 'uca&a mare de (aine si o %elie de slanina/ l deznoda si-l as&ernu in %a&a lui/ 4 Pen&ru &ine, zise ea/ Mananca7 4 Mai &arziu, ras(unse el, nu sun& %lamand de (aine, sun& %lamand de &ine/ ", ara&a-mi ce mi-ai adus %rumos7 Mul&e %rumuse&i ii adusese ea, 'uze &ari, se&oase, din&i &ari, scan&eie&ori, 'ra&e (u&ernice, arse de soare, dar (e (ar&ea lor dinlaun&ru, ca si (e )a&, si mai in ,os, (ielea era al'a si )in)asa/ Cu+in&e s&ia (u&ine, insa adanc, in )a&le,, can&a (e un &on dulce, im'ie&or si cand ii sim&i mainile (e &ru(ul ei, maini a&a& de delica&e, dra)as&oase si 'lande, cum nu mai sim&ise nicioda&a, (ielea i se in%iora, iar in )a&le, ii susura, (arca ar %i &ors o (isica/ S&ia (u&ine din ,ocurile dra)os&ei, mai (u&ine deca& #ise, dar era minuna& de (u&ernica, il s&ran)ea, de (arca ar %i +ru& sa-i %ran)a )rumazul/ 2ra)os&ea ei era co(ilaroasa si lacoma, sim(la si (lina de +i)oare, inca rusinoasa- Gura-de-Aur %u %oar&e %erici& cu dansa/ Ea (leca a(oi, o%&and, se smulse din loc cu )reu, &o&usi nu mai (u&ea sa za'o+easca/ Gura-de-Aur ramase sin)ur, %erici&, si in acelasi &im( &ris&/ A'ia in&r-un &arziu isi aduse amin&e de (aine, de slanina si manca de unul sin)ur- se inno(&ase de-a 'inelea/ CAP !"#$# 0 !recuse mul&a +reme de cand Gura-de-Aur cala&orea, arareori ramanea doua no(&i la rand in acelasi loc, (re&u&indeni dori& si %erici& de %emei, 'ronza& de soare, sla'i& de drume&ie si de mancarea %ru)ala/

Mul&e %emei se des(ar&isera de el in zorii zilei si (lecasera, unele cu lacrimi in oc*i si ca&eoda&a se )andise1 82e ce nu ramane oare nici una la mine5 2e ce, din momen& ce ma iu'esc si (en&ru o noa(&e de dra)os&e comi& adul&erul ; de ce &oa&e se in&orc nein&arzia& la 'ar'a&ii lor, de la care, de cele mai mul&e ori &re'uie sa indure c*iar 'a&aie5 Nici una nu-l ru)ase cu &o& dinadinsul sa ramana, nici macar una nu-l ru)ase +reoda&a sa o ia cu el, )a&a %iind, din dra)os&e, sa im(ar&a cu el 'ucuriile si ne+oile drume&iei/ E ade+ara&, nici el nu im'iase (e +reuna, nici uneia nu-i im(ar&asise aceas&a dorin&a1 cand isi cerce&a inima, isi dadea seama ca li'er&a&ea ii es&e mai dra)a si nu-si amin&ea de nici o iu'i&a de care sa-i mai %ie dor in 'ra&ele urma&oarei/ Si &o&usi, i se (area s&raniu si (u&in in&ris&a&or ca (re&u&indeni dra)os&ea (area a&a& de &reca&oare, si cea a %emeilor, si a lui insusi, ca se sa&ura la %el de re(ede, (recum se in%lacara/ Era 'ine as&%el5 Se in&am(la asa in&o&deauna si (re&u&indeni5 Sau era din +ina lui, (oa&e ca el era in asa %el (lamadi&, ca %emeile il doreau in&r-ade+ar si-l )aseau %rumos, dar nu ra+neau o inso&ire cu el, a%ara de cea scur&a, %ara de cu+in&e, in %an sau (e (a&ul de musc*i5 Sa %i %os& din (ricina ca el isi ducea +ia&a cala&orind iar (e oamenii aseza&i la casa lor &raiul celor %ara de ca(a&ai ii in)rozes&e5 Sau &inea numai de el, de %iin&a lui, %a(&ul ca %emeile il doreau ca (e o (a(usa %rumoasa si-l s&ran)eau la (ie(&, dar du(a aceea %u)eau &oa&e ina(oi la 'ar'a&ii lor, c*iar daca le as&e(&a 'a&aia5 Nu s&ia/ Nu os&enea sa in+e&e de la %emei/ 2esi se sim&ea mai a&ras de %e&e, de cele &inere de &o&, care inca nu a+usesera 'ar'a& si inca nu s&iau nimic din ale dra)os&ei, de ele era in s&are sa se indra)os&easca arza&orinsa de cele mai mul&e ori %e&ele erau inaccesi'ile, ele, cele iu'i&e, s%ioase, (rea 'ine (azi&e/ 2ar si de la %emei in+a&a cu (lacere/ 3iecare ii lasa ce+a amin&ire, un )es&, un %el de a saru&a, un ,oc deose'i&, un %el anume de a se darui sau a se a(ara/ Gura-de-Aur (rimea orice, era nesa&ios si )a&a la &oa&e ca un co(il, era dis(us sa acce(&e orice seduc&ie- numai as&%el de+enea el insusi a&a& de seduca&or/ Sin)ura %rumuse&ea lui nu ar %i %os& de a,uns ca sa a&ra)a %emeile ca&re el cu a&a&a usurin&a- era insa aceas&a %ire de co(il, aceas&a rece(&i+i&a&e desc*isa, aceas&a ne+ino+a&ie (lina de curiozi&a&e a dorin&ei, dis(oni'ili&a&ea desa+arsi&a %a&a de &o& ce o %emeie (u&ea dori de la el/ 3ara sa-si dea seama, era (en&ru %iecare iu'i&a e.ac& cel (e care ea si-l dorise si si-i +isase, (en&ru una )in)as si ra'da&or, (en&ru cealal&a iu&e si ener)ic, cand co(ilaros (recum un 'aia& care a'ia acum cunoas&e dra)os&ea, cand ra%ina& si cunosca&or/ Era )a&a de ,oc si de lu(&a, in s&are sa sus(ine si sa rada, (lin de (udoare si im(udic- nu daruia unei %emei deca& ceea ce ea dorea si cau&a in&r ; insul/ "r &ocmai as&a )*icea re(ede la el orice %emeie cu sim&urile &reze, de as&a de+enea %a+ori&ul &u&uror/ ar el in+a&a/ Nu in+a&a numai, in scur& &im(, mes&esu)urile si %elurile iu'irii si nu-si insusi numai e.(erien&a mul&or iu'i&e/ n+a&a, de asemenea, sa +ada %emeile in di+ersi&a&ea lor, sa le sim&a, sa le (ercea(a, sa le adulmece1 do'andi o urec*e sensi'ila la nuan&ele oricarui )las si in+a&a a 'anui %ara )res, numai du(a sune&ul )lasului unor %emei, %elul si am(loarea ca(aci&a&ii lor de a iu'i- con&em(la, cu mereu reinnoi&a incan&are, modurile nes%arsi& de +aria&e cum (u&ea s&a un ca( (e un )a&, cum se (u&ea delimi&a o %run&e de radacina (arului, cum se (u&ea misca o ro&ula/ n+a&a sa deose'easca in in&uneric, cu oc*ii inc*isi, cu de)e&e )in)as-cerce&a&oare, un (ar de %emeie de al&ul, o (iele si un (u% de al&ul/ Nu du(a mul& &im( ince(u sa-si dea seama, ca (oa&e &ocmai aceas&a era de %a(& ros&ul drume&iei sale, ca (oa&e din (ricina aceas&a era mana& de la o %emeie la al&a, (en&ru a in+a&a si a e.ersa cu &o& mai mare %ine&e, &o& mai di+ers si mai (ro%und aceas&a a(&i&udine a cunoas&erii si a deose'irii/ Poa&e ca aceas&a era c*emarea lui1 sa cunoasca %emeile si dra)os&ea, in&r-o mie de modali&a&i si in&r-o mie de deose'iri, (ana +a a&in)e (er%ec&iunea (recum unii muzicieni s&iu sa can&e nu numai la un ins&rumen&, ci la &rei, la (a&ru, la mul&e/ Nu s&ia, %ires&e, la ce slu,eau, unde duceau &oa&e aces&ea- sim&ea doar ca se a%la (e drumul sau/ Pesemne ca era do&a& sa&is%aca&or (en&ru la&ina, si lo)ica, dar a+ea un &alen& deose'i& rar si uimi&or (en&ru ele, in sc*im' (en&ru dra)os&e, (en&ru ,ocul cu %emeile, da- aici in+a&a %ara &ruda, nu ui&a nimic, aici e.(erien&ele se adunau si se oranduiau de la sine/ "da&a, du(a ce colindase as&%el un an sau doi, Gura-de-Aur nimeri la cur&ea unui ca+aler 'o)a&, care a+ea doua %e&e &inere, %rumoase/ Era &oamna &im(urie, curand no(&ile urmau sa se racoreasca- in &oamna si in iarna &recu&a indurase %ri)ul, se )andea nu %ara )ri,i la lunile ce a+eau sa +ina, (e &im( de iarna drume&ia era &rudnica, in&re'a de mancare si de un ada(os& (en&ru noa(&e/ 3u (rimi& du(a cu+iin&a, iar cand ca+alerul a%la ca s&rainul s&udiase si s&ia )reces&e, il (o%&i sa &reaca de la masa slu,i&orilor la a sa, &ra&andu-l a(roa(e ca (e cine+a e)al in ran)/ Cele doua %iice &ineau (ri+irile (leca&e, cea mai mare a+ea o(&s(rezece ani, cea mai mica a'ia sais(rezece, #@dia si =ulie/

A doua zi Gura-de-Aur +oi sa (orneasca mai de(ar&e/ Nu e.is&a nici o s(eran&a de a cas&i)a (e +reuna din %rumoasele domnisoare 'londe, iar al&e %emei, de dra)ul carora ar %i (u&u& ramane, nu se a%lau (rin (rea,ma/ 2ar ia&a ca, du(a )us&area de diminea&a, ca+alerul il lua deo(ar&e si-l conduse in&r-o camera (e care si-o amena,ase in sco(uri deose'i&e/ Modes&, 'ar'a&ul cu &am(lele carun&e ii +or'i &anarului des(re sla'iciunea lui (en&ru car&urarie si car&i, ii ara&a un si(e&, (lin de scrieri (e care le adunase, ii mai ara&a un (u(i&ru de scris, (e care si-l cons&ruise si o (ro+izie de *ar&ie si (er)amen& din cele mai %rumoase/ Aces& ca+aler (ios, a+ea sa a%le Gura-de-Aur mai &arziu, ince&ul cu ince&ul, %rec+en&ase in &inere&ea lui scoli, dar a(oi se dedicase in in&re)ime +ie&ii de raz'oinic si celei lumes&i, (ana ce, in &im(ul unei 'oli )ra+e, un a+er&ismen& di+in il *o&ari sa (orneasca in (elerina, si sa se caiasca de (aca&ele sale din &inere&e/ A,unsese la Roma si c*iar (ana la Cons&an&ino(ol, la in&oarcere il )asise (e &a&al sau mor& si casa (us&ie, se s&a'ilise aici, se insurase, isi (ierduse so&ia, isi crescuse %e&ele iar acum, in (ra)ul 'a&rane&ii, se asezase si se a(ucase sa scrie o amanun&i&a dare de seama a (elerina,ului sau de odinioara/ !erminase mai mul&e ca(i&ole, dar ; (recum ii mar&urisi &anarului ; la&ineasca lui era des&ul de mediocra si-l im(iedica la %iecare (as/ Asadar, ii o%eri lui Gura-de-Aur un rand de *aine noi si ada(os&, %ara (la&a, daca ar %i dis(us sa corec&eze si sa &ranscrie (e cura& ce scrisese (ana acum si sa-l a,u&e la con&inuarea lucrarii/ Era &oamna, Gura-de-Aur s&ia ce inseamna as&a (en&ru un drume&/ S&raiele noi erau si ele 'ine+eni&e/ Mai (resus de &oa&e insa ii surase (ers(ec&i+a de a ramane o +reme su' acelasi aco(eris cu cele doua surori %rumoase/ S(use da, %ara sa s&ea mul& (e )anduri/ 2u(a ca&e+a zile, mena,era %u (usa sa desc*ida dula(ul cu (os&a+uri, se )asi un (os&a+ ca%eniu %rumos, si comanda din el un cos&um si o 'one&a (en&ru Gura-de-Aur/ Ce-i dre(&, ca+alerul se )andise la o *aina nea)ra, un soi de +esman& de ma)is&ru, dar musa%irul sau nici nu +oi sa auda, reusi sa-l con+in)a si as&%el, (ana la urma se alese cu aceas&a im'racamin&e dra)u&a, (e ,uma&a&e de (a,, (e ,uma&a&e de +ana&or, care-i +enea %oar&e 'ine/ Nici cu la&ina lucrurile nu mer)eau rau/ Re+azura im(reuna cele scrise (ana acum si Gura-de-Aur corec&a nu numai numeroasele cu+in&e ine.ac&e sau )resi&e, ci (e alocuri drese si %razele scur&e, nea,u&ora&e ale ca+alerului, com(unand %rumoase (erioade la&ines&i, cu o cons&ruc&ie solida si o consecu&io &em(orum im(eca'ila/ Ca+alerul era incan&a&, nu se z)arcea cu laudele/ n %iecare zi (e&receau cel (u&in doua ceasuri cu lucrul/ #a cas&el ; de %a(& era o cur&e &araneasca lar)a, (ro&e,a&a de un zid de a(arare ; Gura-de-Aur )asi mul&e %eluri de a-si (e&rece +remea/ Par&ici(a la +ana&oare si in+a&a de la +ana&orul Heinric* sa &ra)a cu ar'ale&a, se im(rie&eni cu cainii si a+ea +oie sa calareasca oricand (o%&ea/ Rareori era +azu& sin)ur- %ie ca +or'ea cu un caine, sau cu un cal, %ie cu Heinric* sau cu #ea, mena,era, o 'a&rana )rasa, cu +oce de 'ar'a& si cu mul&a a(lecare s(re )luma si ras, cu 'aia&ul de la caini sau cu un (as&or/ Cu ne+as&a morarului, din +ecina&a&e, ar %i %os& usor de innoda& o le)a&ura, dar se re&inu, %acand (e nes&iu&orul/ Cele doua %iice ale ca+alerului il %ermecau/ Cea mica era mai %rumoasa, dar in acelasi &im( a&a& de nazuroasa, inca& a'ia sc*im'a ca&e un cu+an& cu Gura-de-Aur/ El le in&am(ina (e amandoua cu cea mai mare considera&ie si (oli&e&e, dar amandoua (erce(eau (rezen&a lui ca o (ermanen&a &en&a&i+a de cucerire/ Mezina se inc*ise com(le&, inca(a&ana&a in &imidi&a&ea ei/ Cea mai mare, #@dia, )asi in sc*im'urile de cu+in&e cu el un &on s(ecial, &ra&andu-l (e ,uma&a&e res(ec&uos, (e ,uma&a&e in 'a&aie de ,oc, ca (e o ciuda&a di*anie de car&urar, ii (unea mul&e in&re'ari curioase, in&eresandu-se de +ia&a de manas&ire, dar +adind mereu %a&a de el o nuan&a de ironie, ce+a din su(eriori&a&ea unei doamne/ El acce(&a &o&ul, o &ra&a (e #@dia ca (e o doamna, (e =ulie ca (e o calu)ari&a mica si cand reusea sa re&ina %e&ele (rin con+ersa&ie, mai indelun), la masa, du(a cina, sau cand #@dia in&ra in +or'a cu el (rin cur&e sau in )radina, si-si in)aduia sa- &ac*ineze, era mul&umi&, sim&ea ca lucrurile nu s&au (e loc/ n &oamna aceea (ana &arziu %rasinii inal&i din cur&e, isi (as&rara %runzele, (ana &arziu se mai )asira in )radina %lori de oc*iul 'oului si de &randa%ir/ a&a insa ca in&r-o zi sosi in +izi&a un +ecin de mosie cu ne+as&a lui, inso&i& de un randas de cai- +enisera calare, 'lande&ea zilei ii is(i&ise la o (lim'are neo'isnui& de lun)a, asa a,unsesera (ana aici si acum cereau ada(os& (en&ru o noa(&e/ 3ura (rimi&i %oar&e cu+iincios si %ara za'a+a, (a&ul lui Gura-de-Aur %u mu&a& din odaia de musa%iri in cea de scris, iar inca(erea (rimeni&a (en&ru )azduirea oas(e&ilor se &aiara ca&e+a )aini si se &rimise la moara, du(a (es&e/ Gura-de-Aur (ar&ici(a cu incan&are la emo&iile (re)a&irilor sar'a&ores&i si sim&i imedia& ca doamna cea s&raina il (ri+ea cu luare amin&e/ Si inda&a ce +ocea ei, si ce+a din (ri+ire, il %acura sa-i )*iceasca

sim(a&ia si dorin&a, o'ser+a cu incordare s(ori&a, cum #@dia se sc*im'a, cum de+ine &acu&a si inc*isa, cum ince(e sa-i urmareasca din oc*i (e el si (e so&ia +ecinului/ Cand, in &im(ul %es&inului, (iciorul doamnei ince(u sa se ,oace su' masa cu (iciorul lui, (e Gura-de-Aur nu-l incan&a numai ,ocul in sine, ci si mai mul& &ensiunea sum'ra, &acu&a, cu care #@dia o'ser+a ,ocul cu oc*i curiosi si in+a(aia&i/ Pana la urma lasa dinadins sa-i sca(e un cu&i& (e ,os, se a(leca (en&ru a-l ridica de su' masa, si-si &recu, man)aie&or, mana (es&e (iciorul si )am'a doamnei- o +azu (e #@dia cum (ales&e si-si musca 'uzele, si con&inua sa (o+es&easca anecdo&e manas&ires&i, sim&ind ca s&raina ascul&a cu daruire, mai (u&in (o+es&ile (ro(riu-zise, ca& mai mul& )lasul sau in+alui&or/ Si ceilal&i il ascul&au, men&orul sau cu 'una+oin&a, musa%irul cu %a&a imo'ila, dar sensi'il si el la %ocul care ardea in &anarul comesean/ #@dia nu-l mai auzise +reoda&a +or'ind as&%el, Gura-de-Aur in%lorise, +azdu*ul era incarca& de +olu(&a&e, oc*ii lui sca(arau, )lasul ii +i'ra de %ericire, ca si cum ar %i im(lora& dra)os&ea/ Cele &rei %emei sim&eau as&a, %iecare al&min&eri, micu&a =ulie cu +iolen&a im(o&ri+ire si ad+ersi&a&e, ne+as&a ca+alerului cu radioasa sa&is%ac&ie, #@dia cu o dureroasa &alazuire a inimii, in care se ames&ecau o dorin&a arza&oare, o a(arare s%ioasa si o )elozie a(rinsa, care ii cris(a &rasa&urile si-i incinse (ri+irea/ Gura-de-Aur sim&ea &oa&e aces&e &alazuri, ele se re+arsau s(re el asemenea unor ras(unsuri &ainice la c*emarile lui is(i&i&oare, asemenea unor (asari z'urau im(re,urul lui )andurile de dra)os&e, cele ce se daruiau, cele ce se im(o&ri+eau, cele ce se lu(&au in&re ele/ 2u(a cina, =ulie se re&rase, se lasase de mul& noa(&ea, (arasi %oisorul, )lacial, ca o calu)ari&a mica, ducand lumanarea in&r-un s%esnic de lu&/ Ceilal&i mai za'o+ira un ceas, si in &im( ce amandoi 'ar'a&ii +or'eau des(re recol&a, des(re e(isco( si des(re im(ara&, #@dia ascul&a, im'u,ora&a, cum in&re Gura-de-Aur si musa%iri se in%iri(a o %lecareala oarecare, des(re mai nimic, (rin a carui urzeala rara se &esea insa, o re&ea deasa, dulce, (lamadi&a din aluzii, (ri+iri, accen&e, mici )es&uri, %iecare su(raincarca& de semni%ica&ii, su(raincalzi& de do)oare/ 3a&a (erce(ea aceas&a a&mos%era cu +olu(&a&e si cu oroare &o&oda&a, iar cand +edea sau 'anuia ca )enunc*iul lui Gura-de-Aur il a&in)e (e su' masa, (e cel al s&rainei, sim&ea a&in)erea (arca (e (ro(riul ei &ru(, si &resarea/ A(oi nu reusi sa adoarma si ,uma&a&e de noa(&e s&a&u la (anda cu inima 'a&and sa se s(ar)a, con+insa ca cei doi se +or in&alni/ !rai in ima)ina&ie ceea ce le era in&erzis celor doi- ii +edea aie+ea im'ra&isandu-se, le auzea saru&arile, &remurand de emo&ie, in +reme ce se &emea si dorea in acelasi &im( ca indra)os&i&ii sa %ie sur(rinsi de ca+alerul insela& iar aces&a sa-i in%i)a (umnalul in inima &icalosului Gura-de-Aur/ A doua zi cerul era aco(eri&, su%la un +an& umed si oas(e&ele, re%uzand in+i&a&ia de a-si (relun)i sederea, insis&a sa (orneasca nein&arzia&/ #@dia asis&a la (lecare, s&a&u lan)a oas(e&i cand incalecara, le s&ranse mainile si ros&i cu+in&ele de salu&, dar nu-si dadu seama de nimic din ce %acea si s(unea, &oa&e sim&urile ei se concen&rasera in (ri+irea cu care urmarea cum la urcarea in sea ne+as&a ca+alerului isi aseaza (iciorul in mainile (e care i le o%erea Gura-de-Aur si cum drea(&a lui, la&a si +i)uroasa, se incles&eaza in ,urul (an&o%ului, cu(rinzand o cli(a (iciorul ei/ S&rainii (lecasera calare/ Gura-de-Aur &re'ui sa se duca in camera de scris, si sa lucreze/ 2u(a o ,uma&a&e de ceas auzi ,os in cur&e )lasul (orunci&or al #@diei, auzi cum se scoa&e un cal din )ra,d, s&a(anul se a(ro(ie de %ereas&ra si se ui&a a%ara, zam'ind si dand din ca(, a(oi amandoi (ri+ira in urma #@diei, care (arasea, calare, cur&ea/ n diminea&a aceas&a (ro)resara mai ince& cu scrisul in la&ines&e/ Gura-de-Aur era dis&ra&- (rie&enos, s&a(anul sau ii dadu drumul mai de+reme deca& in al&e da&i/ Neo'ser+a& Gura-de-Aur se s&recura cu calul a%ara din cur&e, calari im(o&ri+a +an&ului rece si umed de &oamna, inain&a in (eisa,ul decolora& si indemnand calul la un &ra( din ce in ce mai sus&inu&, sim&i cum se incalzes&e animalul su' el si cum ince(e a se incin)e si (ro(riul lui san)e/ S&ra'a&u miris&i si (aman&uri nedes&eleni&e, &u%arisuri si mocirle na(adi&e de 'radisor si de ro)oz, calari, res(irand lacom, (rin ziua cenusie, &recu (rin +alcele cu arini, (rin cran)uri de molizi ce mus&eau de )lod si (es&e lunci 'ruma&e, (us&ii/ Pe o coama inal&a de deal, (ro%ilandu-se lim(ede (e cerul cenusiu-desc*is, innora&, desco(eri silue&a #@diei, sedea semea&a (e cal, inain&and in &ra( len&/ Goni s(re dansa- dar cand 'a)a ea de seama ca e urmari&a, ea dadu (in&eni calului si %u)i de el/ 6a dis(area, 'a se i+ea din nou, cu (arul %lu&urand/ " )onea ca (e un +ana&, inima lui radea, isi indemna calul, cu s&ri)a&e scur&e, )in)ase, deslusea din z'or, cu oc*i incan&a&i, re(erele (eisa,ului, cam(urile &u(ila&e, (aduricea de arini, ce&ele de ar&ari, malurile

noroioase ale 'al&ilor, si isi in&orcea mereu (ri+irea s(re &in&a din %a&a lui, %rumoasa care %u)ea/ Curand o a,unse/ Cand #@dia il sim&i a(roa(e, renun&a la %u)a si-si s&runi 'idi+iul la (as/ Nu se in&oarse s(re urmari&orul ei/ Mandra, a(aren& indi%eren&a, calari inain&e, de (arca nu s-ar %i (e&recu& nimic, de (arca ar %i %os& sin)ura/ El isi conduse calul ala&uri de al ei, cei doi cai calcau acum linis&i&i, a(roa(e a&in)andu-se, dar si animalele, si calare&ii erau incinsi de )oana/ 4 #@dia7 c*ema el, ince&/ Nu (rimi nici un ras(uns/ 4 #@dia7 Ea ramase mu&a/ 4 Ca& de %rumoasa (ri+elis&e, #@dia, sa &e +ad de de(ar&e, calarind, (arul z'ura in urma &a ca un %ul)er auriu7 Ca& a %os& de %rumos7 A*, ce minuna& ca ai %u)i& de mine7 A'ia acum mi-am da& seama ca ma iu'es&i (u&in/ Nu s&iam, aseara ma indoiam inca/ A'ia cand ai incerca& sa %u)i de mine, am in&eles din&r-o da&a/ u'i&o, %rumoasa mea, &re'uie sa %ii o'osi&a, *ai sa descalecam7 2escaleca iu&e si a(uca, in aceeasi cli(a, ca(as&rul calului ei, ca nu cum+a sa mai incerce inca o da&a sa %u)a/ Ea isi a(leca %a&a s(re el, al'a ca +arul si cand o &rase din sa, iz'ucni in (lans/ A&en&, o conduse ca&i+a (asi, o lasa sa se aseze (e iar'a +es&eda si in)enunc*e ala&uri/ S&and acolo, in iar'a, ea lu(&a im(o&ri+a su)*i&urilor de (lans, lu(&a cu nade,de si iz'u&i sa le s&a(aneasca/ 4 "*, es&i a&a& de rau7 ince(u ea, cand %u in s&are sa +or'easca/ A'ia iz'u&ea sa inc*e)e cu+in&ele/ 4 Sun& c*iar a&a& de rau5 4 Es&i un seduca&or, Gura-de-Aur/ 0reau sa ui& ce mi-ai s(us adineauri, au %os& cu+in&e nerusina&e, nu se cu+ine sa +or'es&i cu mine as&%el/ Cum de (o&i crede ca &e-as iu'i5 Hai sa ui&am &oa&e as&ea7 2ar cum sa ui& ce am %os& ne+oi&a sa +ad ieri seara5 4 eri seara5 2ar de %a(& ce-ai +azu&5 4 A*, nu &e mai (re%ace, nu mai min&i7 A %os& in)rozi&or si nerusina&, cum o %aceai (e )alan&ul, in +azul meu, in %a&a acelei %emei/ N-ai (ic de rusine5 C*iar si (iciorul i l-ai man)aia& su' masa, su' masa noas&ra7 in %a&a mea, su' oc*ii mei 7 Si acum +ii, inda&a du(a (lecarea ei, si &e &ii du(a mine 7 n&r-ade+ar, &u nu s&ii ce inseamna rusinea 5 Gura-de-Aur re)re&ase imedia& cu+in&ele (e care i le s(usese inain&e de a descaleca/ Ca& de (ros& %usese7 2e cu+in&e ne (u&em li(si in dra)os&e, ar %i &re'ui& sa &aca/ Nu mai s(use nimic/ n)enunc*e ala&uri de dansa si cum ea il (ri+ea, a&a& de %rumoasa si de ne%erici&a, se moli(si de su%erin&a ei- sim&i si el ca era in&r-ade+ar mo&i+ de (lans/ 2ar in ciuda a ce s(usese #@dia, ci&ea, &o&usi, dra)os&e in oc*ii %e&ei, c*iar si durerea de (e 'uzele care-i &remurau &o& dra)os&e era/ 2adea mai mul&a crezare oc*ilor deca& cu+in&elor/ nsa ea as&e(&ase un ras(uns/ Cum ras(unsul nu +enea, #@dia isi inas(ri si mai mul& 'uzele, il (ri+i cu oc*ii inca (u&in inlacrima&i, si re(e&a1 4 !ie, in&r-ade+ar nu &i-e rusine5 4 ar&a-ma, zise el umil, +or'im des(re lucruri care n-ar &re'ui sa se +or'easca/ E +ina mea, iar&a-ma7 Ma in&re'i, daca nu mi-e rusine/ 2a, si)ur ca mi-e rusine/ 2ar mi-es&i dra)a, si dra)os&ea nu s&ie de rusine/ Nu %i su(ara&a7 Parea ca nu aude/ Sedea si-si &inea mai de(ar&e 'uzele s&ranse a amaraciune, (ri+ind (e lan)a el, de(ar&e, in zare, de (arca ar %i %os& sin)ura/ Nicioda&a Gura-de-Aur, nu mai %usese in&r-o asemenea si&ua&ie/ Cu+in&ele erau de +ina/ Cu un )es& molcom isi aseza %a&a (e )enunc*iul ei si in aceeasi cli(a a&in)erea il recon%or&a/ !o&usi se sim&ea inca (ierdu& si &ris&, iar #@dia, la randul ei, (area si ea mereu &ris&a, sedea nemisca&a, &acea si (ri+ea s(re de(ar&ari/ Ca&a con%uzie, ca&a &ris&e&e7 2ar )enunc*iul acce(&a, (rie&enos, ali(irea o'razului sau, nu-l res(in)ea/ 3a&a lui, cu oc*ii inc*isi in&arzia, (e )enunc*iul ei, in&i(arind in sine ince&ul cu ince&ul linia no'ila, alun)i&a a aces&uia/ Gura-de-Aur desco(erea cu 'ucurie si emo&ie, in )and, ca& de 'ine se (o&ri+ea aces& )enunc*i, (rin %orma sa ele)an&a si &inereasca, cu un)*iile ei lun)i, %rumoase, delica& 'om'a&e/ Se li(ea recunosca&or de )enunc*iul aces&a, lasandu-si o'razul si )ura sa-i )raiasca/ A(oi sim&i cum mana ei (o(oses&e, s%ioasa si usoara ca o (asare, (e (arul lui/ 2ulce mana, sim&i el, iar ea ii man)aie, ince& si co(ilaros, (arul/ Pri+ise de mul&e ori aceas&a mana cu a&en&ie si cu admira&ie,

o cunos&ea a(roa(e la %el de 'ine ca (e a sa, de)e&ele lun)i, su'&iri, cu mo+ili&ele alun)i&e, %rumos 'om'a&e, ale un)*iilor roze/ Acum de)e&ele lun)i si su'&iri )raiau cu &imidi&a&e 'uclelor sale/ Graiul lor era co(ilaros si &ema&or, dar era )raiul iu'irii/ Plin de )ra&i&udine isi li(i ca(ul de mana ei, ii (i(ai (alma cu cea%a si cu o'ra,ii/ A&unci ea zise1 4 E &im(ul sa (lecam/ El isi sal&a ca(ul si o (ri+i cu )in)asie, ii saru&a 'land de)e&ele su'&iri/ 4 !e ro), scoala-&e, zise ea, &re'uie sa ne in&oarcem acasa/ El ascul&a nein&arzia&, se sculara, incalecara, (ornira/ nima lui Gura-de-Aur era (lina de %ericire/ Ca& era de %rumoasa #@dia, ce co(ilaros de cura&a si de )in)asa7 Nici nu o saru&ase inca, si &o&usi era a&a& de im'o)a&i&, a&a& de (lin de dansa/ Calarira re(ede, si a'ia la in&oarcere, c*iar in mar)inea cur&ii, ea se s(erie si zise1 4 N-ar %i &re'ui& sa sosim im(reuna7 Ca& de (ros&i sun&em7 ar in ul&ima cli(a, cand descalecau, iar un randas de la )ra,duri se a(ro(ia, aler)and, ea ii su%la in urec*e re(ede si %ier'in&e1 4 S(une-mi daca noa(&ea &recu&a ai %os& la %emeia aceea7 El isi scu&ura de mai mul&e ori ca(ul si se a(uca sa scoa&a ca(as&rul calului/ 2u(a-amiaza, cand &a&al ei nu mai era acolo, ea a(aru in camera de scris1 4 E c*iar ade+ara&5 nu in&arzie sa in&re'e (asiona&a, si el )*ici imedia& la ce se )andes&e/ 4 A&unci de ce &e-ai ,uca& cu dansa, a&a& de in)rozi&or, si ai %acu&-o sa se indra)os&easca5 4 !e &in&eam (e &ine, zise el/ Crede-ma, mi-ar %i %os& de o mie de ori mai dra) sa man)ai (iciorul &au, deca& (e al ei/ 2ar (iciorul &au nu s-a a(ro(ia& nicioda&a de mine su' masa, si nu m-a in&re'a& daca &e iu'esc/ 4 n&r-ade+ar, ma iu'es&i, Gura-de-Aur5 4 ", da7 4 2ar la ce o sa duca as&a5 4 Nu s&iu, #@dia/ Nici nu-mi (asa/ Ma sim& %erici& ca &e iu'esc ; la ce o sa duca, nu ma )andesc/ Ma 'ucur cand &e +ad calarind si cand i&i aud )lasul, si cand de)e&ele &ale imi man)aie (arul/ Ma +oi 'ucura cand imi +a %i in)adui& sa &e saru&/ 4 2oar mireasa &i-e in)adui& sa o saru&i, Gura-de-Aur/ Nu &e-ai )andi& nicioda&a la as&a5 4 Nu, nu m-am )andi& nicioda&a/ #a ce 'un5 S&ii &o& a&a& de 'ine ca si mine ca nu (o&i de+eni mireasa mea/ 4 Asa es&e/ Si (en&ru ca &u nu (o&i sa de+ii 'ar'a&ul meu si sa ramai lan)a mine (en&ru &o&deauna, a %os& ca& se (oa&e de nedre(& din (ar&ea &a sa-mi +or'es&i de dra)os&e/ Ai crezu& ca m-ai (u&ea seduce5 4 N-am crezu& si nu m-am )andi& la nimic, #@dia, in )eneral )andesc mul& mai (u&in deca& &i se (are/ Eu nu doresc deca& sa ma saru&i o da&a/ 0or'im a&a& de mul&/ ndra)os&i&ii nu %ac asa/ Cred ca &u nu ma iu'es&i/ 4 Azi-diminea&a ai s(us con&rariul/ 4 Si &u ai %acu& con&rariul7 4 Eu5 Ce +rei sa s(ui5 4 n&ai ai %u)i& din %a&a mea, cand m-ai +azu& a(ro(iindu-ma/ A&unci am crezu& ca-&i sun& dra)/ A(oi &i-a +eni& sa (lan)i si am crezu& c-o %aci (en&ru ca ma iu'es&i/ A(oi ca(ul meu a s&a& (e )enunc*iul &au si &u m-ai man)aia& si am crezu& ca o %aci din dra)os&e/ 2ar acum nu-mi dai nici un semn de iu'ire/ 4 Eu nu sun& ca %emeia al carei (icior l-ai man)aia& ieri/ Pari o'isnui& cu asemenea %emei/ 4 Nu, sla+a 2omnului, es&i mul& mai %rumoasa si mai delica&a ca ea/ 4 Nu des(re as&a +or'esc/ 4 ", dar asa es&e/ S&ii oare ca& es&i de %rumoasa5 4 Am o)linda/ 4 !i-ai (ri+i& +reoda&a %run&ea in o)linda, #@dia5 Si a(oi umerii si un)*iile si )enunc*ii5 Si ai +azu& cum seamana in&re ele, si cum se armonizeaza una cu al&a, cum au aceeasi %orma &oa&e, o %orma (relun)a, z+el&a, %erma si %oar&e su'&ire5 Ai +azu&5 4 Cum +or'es&i7 2e %a(&, n-am +azu& nicioda&a, dar acum, cand mi-o s(ui, imi dau seama la ce &e )andes&i/ Ascul&a, es&i &o&usi un seduca&or, incerci sa ma %aci increzu&a/

4 mi (are rau ca nu iz'u&esc nicicum sa-&i %iu (e (lac/ 2ar de ce m-as s&radui sa &e %ac increzu&a5 Es&i %rumoasa si as +rea sa-&i ara& recunos&in&a mea (en&ru as&a/ Ma siles&i sa &i-o s(un cu +or'e- &i-as (u&ea-o s(une de o mie de ori mai 'ine al&min&eri/ Cu +or'ele nu-&i (o& da nimic7 Si cu +or'e nu (o& in+a&a nimic de la &ine nici &u de la mine/ 4 2ar ce sa in+a& eu de la &ine5 4 Eu de la &ine, #@dia, si &u de la mine/ 2ar &u nu +rei/ !u +rei sa-l iu'es&i numai (e acela, caruia ii +ei de+eni mireasa/ 0a rade cand +a +edea ca nu ai in+a&a& nimic, nici macar sa saru&i/ 4 Asa, +a sa zica +rei sa ma ins&ruies&i in ma&erie de saru&a&, ma)is&re5 El ii zam'i/ C*iar daca +or'ele nu-i erau (e (lac, in dosul %lecarelii (ri(i&e si (re%acu&e sim&ea, &o&usi, cum %ecioria ei era cu(rinsa de +olu(&a&e si cum #@dia se a(ara, s(eria&a/ Nu-i mai dadu nici un ras(uns/ i zam'i, ii (rinse cu oc*ii (ri+irea nelinis&i&a si i-o &inu (rizoniera si, in +reme ce ea, nu %ara sa rezis&e, ceda %armecului, isi a(ro(ie ince& %a&a de a ei, (ana ce 'uzele lor se a&insera/ i dezmierda usor )ura, ea ii ras(unse cu un mic saru& de co(il si cand el nu-i mai dadu drumul, 'uzele ei se des%acura, ca in&r-o dureroasa mirare/ s(i&ind-o 'land, urmari )ura ei, care incerca sa %u)a, o %acu sa-i +ina din nou, so+aielnica, in in&am(inare si as&%el, %ara cons&ran)ere, o in+a&a (e %a&a s&a(ani&a de +ra,a, sa ia si sa (rimeasca saru&ul, (ana ce, e(uiza&a, isi in)ro(a %a&a in umarul lui/ " lasa sa se odi*neasca, ii adulmeca %erici& (arul 'lond si des, ii murmura la urec*e +or'e )in)ase si linis&i&oare, si-si aduse amin&e cum odinioara (e cand era numai un scolar nes&iu&or, %usese ini&ia& in aceas&a &aina de &i)anca #ise/ Ca& de ne)ru %usese (arul ei, ca& de 'runa (ielea, ce (u&ernic do)orise soarele si cum mirosea (o,arni&a +es&eda7 Si ca& de de(ar&e era acum in&am(larea aceea, din ce de(ar&ari %ul)era s(re el7 A&a& de re(ede se +es&e,ea &o& ce a'ia in%lorise7 nce& #@dia isi inal&a %run&ea, c*i(ul ei nu mai era acelasi, oc*ii ei dra)as&osi il (ri+eau seriosi si mari/ #asa-ma sa (lec, Gura-de-Aur, zise ea/ Am s&a& (rea mul&a +reme cu &ine/ ", &u, &u, iu'i&ul meu7 n %iece zi se in&alnira (en&ru ca&e un ceas al lor ascuns si Gura-de-Aur se lasa condus in &oa&e de cea indra)os&i&a, aceas&a dra)os&e de %a&a il misca si il %ericea ca un miracol/ Ca&eoda&a +reme de o ora in&rea)a ea nu +oia, deca& sa-i &ina mainile in&r-ale ei, si sa se ui&e in oc*ii lui luandu-si a(oi ramas-'un, cu un saru& de co(il/ Al&ada&a, saru&a darui&a si nesa&ioasa, dar nu ra'da nici o a&in)ere/ "da&a, rosind adanc si in%ran)andu-se, in dorin&a de a-i %ace o mare 'ucurie, il lasa sa-i +ada unul din sani cu s%iala ea scoase micul %ruc& al' din roc*ie- iar du(a ce el aseza& in )enunc*i, il saru&a, ea il ascunse din nou, )ri,ulie, im'u,ora&a (ana la )a&/ Mai si +or'eau, insa in&r-un %el nou, nu ca in (rima zi- isi in+en&au unul al&uia nume, ea ii (o+es&ea cu (lacere des(re co(ilaria ei, des(re +ise si ,ocuri/ Adesea %a&a +or'ea des(re %a(&ul ca dra)os&ea lor era nedrea(&a, (en&ru ca el nu o (u&ea lua in casa&orie- (omenea &oa&e aces&ea cu &ris&e&e si resemnare si-si im(odo'ea dra)os&ea cu &aina aces&ei &ris&e&i, asemenea unui +al ne)ru/ Pen&ru (rima oara, Gura-de-Aur se sim&ea nu numai dori& de o %emeie, ci si iu'i&/ #@dia zise oda&a/ 4 Es&i a&a& de dra)u& si de +esel/ 2ar, adanc, in oc*ii &ai, nu-i +eselie, e numai ,ale- de (arca oc*ii &ai ar s&i ca nu e.is&a %ericire si ca, nu (u&em (as&ra (rea mul& ceea ce e %rumos si dra)/ Ai oc*ii cei mai %rumosi ce (o& e.is&a si cei mai &ris&i/ Cred ca sun& asa, (en&ru ca &u nu ai un camin/ Ai +eni& la mine din (adure si cand+a ai sa (leci iarasi, ai sa dormi (e musc*i si ai sa colinzi lumea/ 2ar unde-i oare caminul meu5 2aca &u (leci, mai am, ce-i dre(&, un &a&a si o sora si mai am o odaie si-o %ereas&ra, unde (o& sedea )andindu-ma la &ine- dar +oi %i dezradacina&a (en&ru &o&deauna/ El o lasa sa +or'easca, uneori zam'ea, ascul&and-o, uneori se in&ris&a/ N-o consola nicioda&a cu +or'e, ci numai cu man)aieri 'lande, numai s&ran)andu-i ca(ul la (ie(& si murmurand sune&e de +ra,a %ara sens, (recum suso&esc doicile (runcilor cand (lan)/ "da&a #@dia zise1 4 As +rea sa s&iu, Gura-de-Aur ce se +a in&am(la cu &ine in +ii&or, adeseori s&au si ma )andesc/ Nu +ei a+ea o +ia&a o'isnui&a, nici una usoara/ A*, de &i-ar mer)e 'ine7 Ca&eoda&a ma )andesc ca ar &re'ui sa de+ii (oe&, unul din&re cei ce au +iziuni si +ise si le e.(rima a&a& de %rumos/ 0ei *oinari (rin &oa&a lumea si &oa&e %emeile &e +or iu'i si, &o&usi, +ei ramane sin)ur/ Mai 'ine in&oarce-&e la manas&ire, la (rie&enul &au, des(re care mi-ai (o+es&i& a&a&ea7 Am sa ma ro) (en&ru &ine, ca sa nu &re'uiasca sa mori cand+a, sin)ur, in (adure7

Asemenea lucruri era in s&are sa s(una (ro%und serioasa, cu oc*ii (ierdu&i/ nsa (e urma calarea iarasi cu el, razand, (es&e cam(urile &omna&ice sau ii dadea )*ici&ori )lume&e de dezle)a& sau az+arlea s(re el cren)u&e +es&ede si )*inde s&raluci&oare/ "da&a Gura-de-Aur s&a&ea in odaia lui, in&ins (e (a& si as&e(&a sa-i +ina somnul/ nima ii era )rea, in&r-un %el minuna& si dureros in acelasi &im(, ii 'a&ea in (ie(& )reu si cu (u&ere, (es&e masura de incarca&a de dra)os&e, de &ris&e&e, de dezorien&are/ Auzea cum +an&ul de noiem'rie z)al&aia aco(erisulse o'isnuise sa s&ea as&%el mul& &im( inain&e de a adormi somnul se lasa as&e(&a&/ Ros&i ince&, (recum o'isnuia in %iecare seara, un imn marianic, lasandu-se (a&runs de el1 !o&a (ulc*ra es, Maria, e& macula ori)inalis non es& in &e/ !u lae&i&ia srael, &u ad+oca&a (ecca&orum7 Can&ecul (icura, cu 'landa sa melodie, in su%le&ul sau, dar in acelasi &im( a%ara can&a +an&ul, can&a des(re nelinis&i si drume&ii, des(re (adure, des(re &oamna, des(re +ia&a celor *oinari/ Se )andea la #@dia, se )andea la Narcis si la mama lui, inima neos&oi&a ii era (lina si )rea/ !resari si se ui&a, ne(u&and sa-si creada oc*ilor1 usa odaii se desc*isese, in in&uneric (a&runse o %a(&ura in+alui&a in&r-o camasa al'a, lun)a, #@dia in&ra, %ara un sune&, calcand cu (icioarele )oale (e dalele de (ia&ra, inc*ise ince& usa si se aseza (e mar)inea culcusului sau/ 4 #@dia, so(&i el, ca(rioara mea, %loarea mea al'a7 #@dia, ce %aci5 4 0in la &ine, zise ea, numai (en&ru o cli(a/ 0reau sa +ad si eu cum s&a in (a&u& Gura-de-Aur al meu, inima mea de aur/ Se in&inse lan)a el, s&a&ura nemisca&i, cu inimi )rele, (al(i&ande/ Ea il lasa sa o saru&e, lasa mainile lui indra)os&i&e sa se (lim'e (e 'ra&ele ei, mai mul& nu-i era in)adui&/ 2u(a (u&in, ii dadu ince& mainile de-o (ar&e, il saru&a (e oc*i, se scula %ara z)omo& si dis(aru/ $sa scar&ai, (e aco(eris +an&ul se z'a&ea si zornaia/ !o&ul era +ra,i&, (lin de mis&er, (lin de s(aime, (lin de (romisiuni, (lin de amenin&ari/ Gura-de-Aur nu mai s&ia nici ce )andes&e, nici ce %ace/ Cand, du(a un somn scur& si nelinis&i&, se &rezi din nou, (erna ii era uda de lacrimi/ Ea re+eni (es&e ca&e+a zile, dulce s&a%ie al'a, si s&a&u un s%er& de ceas lan)a dansul, in (a&, ca si (rima da&a/ Cu(rinsa de 'ra&ele lui, ii so(&i la urec*e, a+ea a-i s(une si a i se (lan)e de mul&e/ " ascul&a cu delica&e&e, ea se culcase (e 'ra&ul lui s&an), cu mana drea(&a ii man)aia )enunc*ii/ 4 Guri&a de aur, zise ea, cu +ocea %oar&e scazu&a, a(roa(e de o'razul lui, e a&a& de &ris& ca nicioda&a nu +oi (u&ea %i a &a/ Mica noas&ra %ericire, mica noas&ra &aina nu +a mai dura mul&/ =ulie a si in&ra& la 'anuiala, in curand ma +a sili sa-i mar&urisesc &o&/ Sau +a 'a)a de seama &a&a/ 2aca m-ar )asi la &ine, in (a&, (asarea mea de aur, ar %i rau de #@dia &a- ar s&a cu oc*ii (lansi, sa se ui&e la co(aci si l-ar +edea (e iu'i&ul ei, a&arna& acolo, sus, si cla&ina& de +an&/ A*, mai 'ine ai %u)i c*iar acum, in loc sa as&e(&i (ana &e lea)a si &e s(anzura &a&a/ Am +azu& oda&a (e unul, s(anzura&, un *o&/ Nu &e (o& +edea s(anzura&, mai 'ine %u)i si ui&a-ma, sa nu &re'uiasca sa &e +ad mor&, dulcele meu auras, sa nu ciu)uleasca (asarile oc*ii &ai al'as&ri7 2ar nu, comoara mea, nu &e las sa (leci ; a*, ce ma %ac daca ma lasi sin)ura7 4 Nu +rei sa +ii cu mine, #@dia5 3u)im im(reuna, lumea e mare7 4 Ar %i %oar&e %rumos, sus(ina ea, a*, ca& ar %i de %rumos, sa colind cu &ine (rin lume7 2ar nu (o&/ Nu (o& sa dorm in (adure si sa &raiesc %ara ada(os& si sa um'lu cu %ire de (aie in (ar, nu (o&/ Si nici nu-l (o& %ace de rusine (e &a&a/ Nu, nu-mi s(une nimic, nu sun& naluciri/ Nu (o&7 Asa cum n-as %i in s&are sa mananc din&r-o %ar%urie murdara sau sa dorm in&r-un (a& de le(ros/ A*, noua ne e in&erzis &o& ce-i 'ine si %rumos1 noi, amandoi, sun&em nascu&i (en&ru su%erin&a/ Aurasul meu, 'ie&ul meu 'aie&el, (ana la urma &o& am sa &e +ad s(anzura&/ Si eu, eu +oi %i inc*isa si, a(oi &rimisa in&r-o manas&ire/ u'i&ule, &re'uie sa ma (arases&i si sa %aci iar dra)os&e cu &i)anci si cu &aranci/ A*, du-&e, du-&e, inain&e sa &e (rinda si sa &e le)e7 Nicioda&a nu +om %i %erici&i, nicioda&a/ El ii man)aie ince& )enunc*ii si a&in)andu-i %oar&e delica& locul de &aina, o ru)a1 4 3loricica mea, am (u&ea %i a&a& de %erici&i7 0rei5 3ara su(arare, dar cu (u&ere ea ii dadu mana deo(ar&e si se de(ar&a (u&in de el/ 4 Nu, zise ea, n-ai +oie sa %aci as&a7 Mi-e in&erzis/ !u, &i)anusule, (oa&e nu in&ele)i/ Ma (or& cum nu &re'uie, sun& o %a&a rea, %ac de rusine casa noas&ra/ 2ar unde+a in adancul su%le&ului meu, mi-am (as&ra&

mandria- si acolo nu are +oie sa (a&runda nimeni/ !re'uie sa-mi lasi macar a&a&, al&%el n-am sa mai (o& +eni nicioda&a la &ine in odaie/ Nicicand n-ar %i &recu& (es&e o in&erdic&ie, o dorin&a sau o aluzie a ei/ Era el insusi uimi& de (u&erea (e care %a&a o a+ea asu(ra lui/ 2ar su%erea/ Sim&urile ii ramaneau %lamande si inima lui (ro&es&a adeseori cu +e*emen&a im(o&ri+a aces&ei su(uneri/ Ca&eoda&a se s&raduia sa se des(rinda de ea/ Ca&eoda&a o cur&a, cu (oli&e&e aleasa, (e micu&a =ulie si, de %a(&, era c*iar %oar&e necesar sa ramana in rela&ii 'une cu aceas&a (ersoana insemna&a si, (e ca& ii s&a&ea in (u&in&a, sa o induca in eroare/ Erau ciuda&e ra(or&urile sale cu aceas&a =ulie, care de mul&e ori se (ur&a a&a& de co(ilares&e si de mul&e ori se +adea a&o&s&iu&oare/ 3ara indoiala era mai %rumoasa deca& #@dia, era o %rumuse&e neo'isnui&a care, ala&uri de ne+ino+a&ia si in&ele(ciunea ei (recoce, co(ilaroasa, cons&i&uia o mare is(i&a (en&ru Gura-de-Aur- era adesea %oar&e indra)os&i& de =ulie/ !ocmai da&ori&a aces&ei is(i&e, (e care =ulie o e.erci&a asu(ra sim&urilor sale, recunoscu in cele din urma, uimi&, deose'irea din&re dorin&a si iu'ire/ #a ince(u& (ri+ise am'ele surori cu aceiasi oc*i, le soco&ise (e amandoua +rednice de a %i dori&e, (e =ulie o )asise insa mai %rumoasa, meri&and deci mai mul& os&eneala seducerii, incercase %ara deose'ire a le cuceri (e amandoua, (as&randu-le %ara con&enire (e amandoua in raza (ri+irilor sale/ Si acum, #@dia do'andise aceas&a (u&ere asu(ra lui7 Acum o iu'ea a&a& de mul& inca& din dra)os&e renun&a s-o (osede in in&re)ime/ i cunoscuse si ii indra)ise su%le&ul, co(ilaros cum era, )in)as si inclina& s(re &ris&e&e, i se (area asemana&or cu (ro(riul sau su%le&- adeseori ramanea (ro%und uimi& si incan&a& de cores(onden&a desa+arsi&a din&re su%le&ul si &ru(ul ei- cand %acea ori s(unea ce+a, dadea )rai unei dorin&e sau unei ,udeca&i, cu+an&ul ei si a&i&udinea su%le&ului re(e&au in c*i( desa+arsi& acelasi &i(ar, ca &aie&ura oc*ilor, si con%orma&ia de)e&elor ei/ n asemenea cli(e, in care el credea ca +ede %ormele de 'aza si le)ile du(a care era (lamadi&a %iin&a ei, a&a& su%le&ul ca& si &ru(ul, se &rezea de cele mai mul&e ori in Gura-de-Aur (o%&a de a re&ine si a reda ce+a din aceas&a %a(&ura si, (e ca&e+a %oi (e care le (as&ra in mare &aina, incerca sa deseneze din memorie, cu ca&e+a &rasa&uri de condei, con&urul ca(ului, linia s(rancenelor, mana, )enunc*iul ei/ Cu =ulie si&ua&ia era mai com(lica&a/ E+iden&, ea sim&ea unda de dra)os&e ce o in+aluia (e sora ei mai mare si, (line de curiozi&a&e si dorin&e, sim&urile ei se indre(&au s(re aces& (aradis, %ara ca ,udeca&a ei inca(a&ana&a sa recunoasca aces& lucru/ Pe Gura-de-Aur il &ra&a cu e.a)era&a raceala si an&i(a&ie si &o&usi, in cli(e de ui&are, se in&am(la sa-l (ri+easca cu admira&ie si +olu(&uoasa curiozi&a&e/ Cu #@dia se (ur&a adeseori cu %oar&e mul&a delica&e&e, ca&eoda&a se ducea c*iar in (a&ul ei si in asemenea cli(e, res(ira cu &acu&a lacomie a&mos%era de dra)os&e si de se., se a(ro(ia, cura,oasa, de secre&ul in&erzis si ra+ni&/ A(oi dadea iarasi a in&ele)e, in&r-un %el a(roa(e ,i)ni&or, ca s&ie %a(&a ne(ermisa a #@diei si o dis(re&uies&e/ 3ermeca&oare si s&in)*eri&oare, %rumoasa co(ila (al(aia ca(ricioasa in&re cei doi indra)os&i&i, se *ranea, in +isele ei inse&a&e, din &aina lor, 'a %acand (e ne'anui&oarea, 'a lasand sa se in&re+ada o (rime,dioasa cunos&in&a de cauza- de+eni re(ede din&r-un co(il, o (u&ere de &emu&/ #@dia a+ea mai mul& de su%eri& de (e urma ei deca& Gura-de-Aur, care, a%ara de mese, o zarea rar/ 2e asemenea nu-i (u&ea sca(a #@diei ca Gura-de-Aur nu era insensi'il la %armecul =uliei, ca&eoda&a +edea (ri+irea lui admira&i+a, (lina de incan&are, za'o+ind asu(ra mezinei/ Nu a+ea +oie sa s(una nimic, &o&ul era a&a& de com(lica&, &o&ul a&a& de (lin de (rime,dii, =ulie, mai ales, nu &re'uia indis(usa si ,i)ni&a- a*, in orice zi si in orice cli(a secre&ul iu'irii lor (u&ea %i desco(eri&, %ericirea lor a&a& de im(o+ara&a de o(relis&i si &emeri (u&ea %i curma&a, (oa&e in&r-un %el in)rozi&or/ Ca&eoda&a Gura-de-Aur se mira ca inca n-o luase din loc, ceea ce de mul& ar %i &re'ui& sa %aca/ Era )reu de &rai& asa cum &raia el acum1 iu'i&, dar %ara sa &ra)a nade,de nici in&r-o %ericire in)adui&a si dura'ila, nici in im(linirile usoare, cu care dorin&ele sale de dra)os&e %usesera o'isnui&e (ana mai deunazi- cu ins&inc&ele necon&eni& a&a&a&e si %lamande, nicioda&a (o&oli&e, si, in acelasi &im(, in (ermanen&a (rime,die/ 2e ce ramanea aici si su(or&a &o&ul, &oa&e com(lica&iile aces&ea, &oa&e sen&imen&ele aces&ea con%uze5 "are aces&ea nu erau &rairi, sen&imen&e, s&ari de cons&iin&a cu+eni&e seden&arilor, celor cu dre(&uri le)i&ime, oamenilor care locuiesc in odai incalzi&e5 ar el, *oinarul %ara camin si %ara am'i&ii, nu era el indre(&a&i& sa se sus&ra)a aces&or )in)asii si com(lica&ii si sa rada de ele5 2a, a+ea aces& dre(&, si era o ne'unie sa cau&e ce+a aici, ce+a ce semana cu un camin si o (a&rie, (la&ind aceas&a cau&are cu a&a&ea dureri si a&a&ea con%uzii/ !o&usi, asa %acea, si su%erea, se in+oia sa su%ere si, in &aina, su%erin&a aceas&a ii aducea %ericirea/ Era s&u(id si di%icil, com(lica& si e.&enuan& sa iu'easca

as&%el, dar era minuna&/ Era su(er'a &ris&e&ea s(lendid-in&uneca&a a aces&ei iu'iri, ca si ne'unia si deznade,dea ei- aces&e no(&i %rumoase erau %ara somn, incarca&e de )anduri- erau %rumoase si (line de delicii &oa&e aces&ea, ca si &rasa&ura de su%erin&a ce se desena (e 'uzele #@diei, ca si sune&ul (ierdu&, su(us al )lasului ei, cand ii +or'ea des(re dra)os&e si des(re in)ri,orare/ !rasa&ura aceas&a de su%erin&a se cres&ase si incremenise in (u&ine sa(&amani (e %a&a &anara a #@diei, ale carei linii el le &rasa inca o da&a cu condeiul si aces& lucru i se (area %rumos si %oar&e im(or&an& si sim&ea ca in aces&e ca&e+a sa(&amani, el insusi de+enise al&%el, mul& mai +ars&nic, nu mai in&ele(&, dar &o&usi mai e.(erimen&a&, nu mai %erici&, dar &o&usi mul& mai ma&ur si mai 'o)a& la su%le&/ Nu mai era un 'aie&andru/ Cu )lasul ei 'land, (ierdu&, #@dia ii zise1 4 Nu &re'uie sa %ii &ris& din (ricina mea, n-as +rea deca& sa &e in+eselesc si sa &e +ad %erici&/ ar&a-ma, &e-am in&ris&a&, &e-am moli(si& cu &eama si cu ma*nirea mea/ Noa(&ea +isez ciuda&enii1 um'lu mereu (rin&r-un deser&, care e a&a& de in&ins si de in&unecos, cum nici nu-&i (o& s(une, si um'lu, si um'lu, si &e cau&, dar nu &e a%lu, si s&iu ca &e-am (ierdu&, si +a &re'ui in&o&deauna, in&o&deauna sa um'lu as&%el, sin)ura de &o&/ A(oi, cand ma &rezesc, imi s(un1 8", ce 'ine, ce minuna& ca mai es&e aici si-l +oi +edea, (oa&e inca sa(&amani in&re)i, (oa&e numai zile, &o&una, dar mai es&e aici79 n&r-o diminea&a, Gura-de-Aur se &rezi curand du(a ce mi,isera zorile si ramase ca&+a &im( in&ins in (a&, cazu& (e )anduri, mai roiau in ,urul lui ima)ini de +is, dar %ara le)a&ura in&re ele/ i +isase (e mama sa si (e Narcis, con&inua sa +ada lim(ede %i)urile amandurora/ 2u(a ce se descalci din %irele +isului, lua amin&e la lumina neo'isnui&a, la seninul acela ciuda&, care (a&rundea as&azi (rin micul oc*i ie )eam/ Sari din (a& si aler)a la %ereas&ra, iar de acolo +azu aco(erisul )ra,dului, in&rarea in cur&e si in&re) (eisa,ul de dincolo de ea, &oa&e licarind al'-al'as&rui, aco(eri&e ie (rima za(ada a aces&ei ierni/ Con&ras&ul din&re nelinis&ea inimii sale si &i*ni&a, resemna&a lume *i'ernala il im(resiona- ca& de calm, ca& de emo&ionan& si (ios se daruiau o)orul si (adurea, dealul si lunca soarelui, +an&u-lui, (loii, sece&ei, oma&ului, ca& de %rumos si domol isi (ur&au ar&arii si %rasinii (o+ara lor ierna&ica7 Nu (u&ea de+eni asemenea lor, nu (u&ea in+a&a nimic de la ei5 ncarca& de )anduri, iesi in cur&e, isi croi (ar&ie (rin za(ada, o (i(ai cu mainile, &recu dincolo, s(re )radina si (ri+i (es&e )ardul nins si el din 'elsu), s(re &ul(inile de &randa%ir, inco+oia&e de (o+ara oma&ului/ #a micul de,un mancara o su(a de %aina, +or'ira des(re (rima za(ada, &o&i ; c*iar si %e&ele ; %usesera in cur&e/ :a(ada sosea &arziu anul aces&a, Craciunul era a(roa(e/ Ca+alerul (o+es&i des(re &arile de la miazazi, unde nu e.is&a za(ada/ nsa ceea ce a+ea sa-l %aca (e Gura-de-Aur sa nu ui&e nicioda&a aceas&a (rima zi de iarna, se (e&recu a'ia mul& du(a ce se lasase noa(&ea/ Cele doua surori a+usesera as&azi o cear&a, de care Gura-de-Aur nu s&ia/ Noa(&ea, du(a ce casa se in+alui in linis&e si in&uneric, #@dia +eni la el, (recum o'isnuia, se culca lan)a dansul, cu ca(ul (e (ie(&ul sau, (en&ru a auzi cum ii 'a&e inima si (en&ru a )asi alinare in a(ro(ierea lui/ Era a'a&u&a si s(eria&a, se &emea de &radarea =uliei, dar nu se (u&ea, decide &o&usi sa-i +or'easca iu'i&ului des(re &oa&e necazurile aces&ea im(o+arandu-l si cu al&e )ri,i/ Asa ca sedea linis&i&a cui'ari&a la inima lui, il auzea din cand in cand, so(&indu-i ca&e un cu+an& alin&a&or si ii sim&ea mana care-i man)aia (arul/ 2ar deoda&a ; nu s&a&use (rea mul&a +reme as&%el ; se s(erie in)rozi&or si se inal&a, cu oc*ii lar) desc*isi/ Si Gura-de-Aur se s(erie, si inca zdra+an, cand +azu cum se desc*ide usa odaii, lasand sa in&re o (ersoana (e care, in (rima lui s(aima, nici nu o recunoscu imedia&/ A'ia cand ara&area a,unse %oar&e a(roa(e de (a& si se a(leca (es&e el, +azu ca era =ulie, si sim&i o +iolen&a s&ran)ere de inima/ Ea le(ada man&ia (e care si-o az+arlise (es&e camasa lasand-o sa cada la (aman&/ Cu un icne& de durere, de (arca ar %i %os& in,un)*ia&a, #@dia se culca la loc si se incles&a de Gura-de-Aur/ Cu un &on de ironie si de sa&is%ac&ie mali&ioasa, dar &o&usi cu )lasul nesi)ur, =ulie zise1 4 Nu-mi (lace sa s&au sin)ura in (a&, la mine in odaie/ Sau ma lua&i la +oi si s&am culca&i im(reuna &o&i &rei, sau ma duc si-l scol (e &a&a/ 4 6ine, a&unci +ino, ; zise Gura-de-Aur si dadu in+eli&oarea de o (ar&e, ; ca-&i in)*ea&a (icioarele/ Ea se sui, si (e el il cos&a oarecare &ruda, sa-i %aca loc in culcusul in)us&, caci #@dia isi in)ro(ase %a&a in (erna si sedea nemisca&a, in s%arsi& se a%lau &o&i &rei in (a&, %e&ele de o (ar&e si de al&a a lui Gura-de-Aur si (en&ru o cli(a el nu (u&u sa alun)e )andul ca a'ia cu (u&ina +reme in urma, aceas&a si&ua&ie s-ar %i (o&ri+i& de minune dorin&elor sale/ Cu(rins de o ciuda&a &eama, &o&usi in &aina incan&a&, sim&i soldul =uliei a&in)andu-i coa(sa/

4 !re'uia sa +ad si eu o da&a, reince(u ea, cum se s&a in (a&ul &au, (e care sora mea il +izi&eaza cu a&a&a (lacere/ Pen&ru a o (o&oli, Gura-de-Aur isi %reca ince& o'razul de (arul ei si o man)aie, a'ia a&in)and-o, (e sold si (e )enunc*i, cum se alin&a o ma&a, si ea se darui mainii sale, &acu&a si curioasa, cu &ul'urare si recule)ere, ca +ra,i&a, nu o(use nici o rezis&en&a/ nsa in &im(ul aces&ei descan&ari, n-o ui&a nici (e #@dia, ii so(&i la urec*e, ince&, cu+in&e si alin&ari dra)as&oase si o *o&ari, (ana la urma, sa-si ridice macar %a&a de (e (erna si sa o in&oarca s(re el/ i saru&a in &acere )ura si oc*ii, in +reme ce dincolo, mana lui o s&a(anea (e sora cea mica, (e de(lin cons&ien&, a(roa(e ne(u&and sa indure (eni'ilul si %alsi&a&ea in&re)ii si&ua&ii/ Mana lui s&an)a %u cea care il in+a&a de 'ine- in +reme ce ea %acea cunos&in&a cu &ru(ul %rumos al =uliei, care-l as&e(&a in &acere, (erce(u, (en&ru (rima oara, nu numai %rumuse&ea si (ro%unda deznade,de a dra)os&ei sale %a&a de #@dia, dar si ridicolul ei/ Ar %i &re'ui&, asa i se (area acum, in +reme ce-si daruia 'uzele #@diei iar mainile =uliei, ar %i &re'ui& %ie s-o cons&ran)a (e #@dia la daruire de(lina, %ie sa (urceada mai de(ar&e, (e drumul sau/ A o iu'i si &o&usi a renun&a la ea, %usese o ne)*io'ie, o )reseala/ 4 nima mea, so(&i el la urec*ea #@diei, su%erim zadarnic/ Ca& de %erici&i am (u&ea %i acum, &o&i &rei7 Hai sa %acem ceea ce ne cere san)ele7 Cum ea se re&rase, in%iora&a, dorin&a lui se re%u)ie la cealal&a si mana lui s&arni a&a&a (lacere, inca& =ulie ras(unse cu un indelun) si &remura& sus(in de +olu(&a&e/ Cand #@dia auzi aces& o%&a&, )elozia ii s&ranse inima, de (arca i-ar %i (icura& +enin in ea/ Se ridica, 'rusc, in ca(ul oaselor, smulse in+eli&oarea de (e (a&, sari in (icioare si s&ri)a1 4 =ulie, *ai sa mer)em7 =ulie &resari- c*iar si numai necu)e&a&a in&ensi&a&e a s&ri)a&ului, care ii (u&ea &rada (e &o&i, o %acu sa in&elea)a (rime,dia, deci se ridica in &acere/ 2ar Gura-de-Aur, ,i)ni& si insela& in &oa&e ins&inc&ele sale, o cu(rinse re(ede (e =ulie, ii saru&a amandoi sanii in &im( ce ea se ridica, si-i so(&i incins la urec*e1 4 Maine, =ulie, maine7 #@dia s&a&ea in camasa, descul&a, (e dalele de (ia&ra, de)e&ele de la (icioare i se z)arcisera de %ri)/ Ridica de ,os man&ia =uliei si i-o anina de umeri, cu un )es& de su%erin&a si de umilin&a &o&oda&a, care nici in in&uneric nu-i sca(a celeilal&e, )es& care o misca si o im(aca imedia&/ Surorile se s&recurara a%ara din odaie &acu&e ca nis&e um're/ Rascoli& de sen&imen&e con&radic&orii Gura-de-Aur (andi in urma lor si res(ira usura&, caci in casa domnea aceeasi linis&e de moar&e/ As&%el, (arasind acea inso&ire ciuda&a si (o&ri+nica na&urii, cei &rei &ineri se +azura e.ila&i acum %iecare in&r-o sin)ura&a&e a(asa&a de )anduri, caci nici amandoua surorile, du(a ce a,unsera in odaia lor de culcare, nu reusira sa se lamureasca in&re ele, ci %iecare sedea in (a&ul ei sin)ura&ica, &acu&a si inca(a&ana&a/ $n s(iri& al ne%ericirii si aA in%run&arii, un demon al li(sei de sens, al insin)urarii si al con%uziei su%le&es&i (area sa %i (us s&a(anire (e casa/ Gura-de-Aur adormi a'ia du(a miezul no(&ii, =ulie a'ia s(re diminea&a/ #@dia ramase &reaza, c*inui&a, (ana ce (es&e za(ada rasari (aloarea zilei/ Se ridica imedia&, se im'raca, za'o+i indelun) in )enunc*i, in %a&a micului ei cruci%i. de lemn si se ru)a, iar a(oi, de cum auzi (e scari (asul &a&alui ei, se duse la el si-l ru)a sa-i dea ascul&are/ 3ara a incerca sa %aca +reo dis&inc&ie in&re )ri,a (en&ru +ir&u&ea =uliei si (ro(ria ei )elozie, a,unsese la concluzia ca si&ua&ia &re'uie curma&a/ Gura-de-Aur si =ulie mai dormeau, cand ca+alerul si a%lase &o& ce #@dia )asise de cu+iin&a sa-i im(ar&aseasca/ !recuse su' &acere (ar&ici(area =uliei la a+en&ura/ Cand Gura-de-Aur a(aru, la ceasul o'isnui&, in odaia de scris, il zari (e ca+aler ; care al&min&eri se indele&nicea cu com(unerile lor in (a(uci si *ala& de (asla ; incal&a& cu cizmele, im'raca& cu &unica, cu s(ada anina&a la sold si isi dadu inda&a seama ce insemnau aces&ea/ 4 Pune-&i 'one&a, zise ca+alerul, am de %acu& un drum cu &ine/ Gura-de-Aur isi lua 'one&a din cui si-l urma (e s&a(anul sau (e scari in ,os, de-a lun)ul cur&ii si a%ara (e (oar&a/ !al(ile lor %aceau sa scar&aie s&riden& oma&ul usor in)*e&a&, (e cer mai s&aruia rosea&a dimine&ii/ Ca+alerul mer)ea &acu& inain&e, &anarul il urma si isi in&oarse, de mai mul&e ori, (ri+irea ina(oi s(re cur&e, s(re %ereas&ra odaii sale, s(re aco(erisul &u)uia&, aco(eri& cu za(ada, (ana ce aces&a se &o(i in zare/ Nicioda&a nu +a re+edea aces& aco(eris si aces&e %eres&re, nicioda&a odaia de scris si cea de

culcare, nici (e cele doua surori/ 2e mul&a +reme se de(rinsese cu ideea unei des(ar&iri su'i&e, &o&usi inima i se s&ranse/ 2es(ar&irea il durea amarnic/ 0reme de un ceas um'lara as&%el, s&a(anul in %a&a, &anarul in urma lui, amandoi %ara sa scoa&a o +or'a/ Gura-de-Aur ince(u sa se in&re'e ce-l as&e(&a/ Ca+alerul era inarma&, (oa&e il +a omori/ !o&usi, nu-i +enea sa creada/ Prime,dia era neinsemna&a- &re'uia numai sa o ru(a la %u)a si 'a&ranul ar ramane ne(u&incios locului cu &o& cu s(ada sa/ Nu, +ia&a nu-i era in (ericol/ 2ar drumul aces&a si &acerea, mersul in urma 'ar'a&ului solemn, ,i)ni&, aceas&a escor&are mu&a de la locul %a(&ei de+enea, (as cu (as, &o& mai c*inui&oare/ n s%arsi&, ca+alerul se o(ri/ 4 2e aici incolo, zise el cu +oce s(ar&a, &e +ei duce sin)ur mai de(ar&e, mereu in direc&ia aceas&a si-&i +ei relua +ia&a de *oinar, cu care ai %os& o'isnui&/ 2e &e +ei ara&a +reoda&a in a(ro(ierea casei mele, +ei %i omora&/ Nu +reau sa ma raz'un im(o&ri+a &a- ar %i &re'ui& sa %iu mai in&ele(& si sa nu in)adui ca un om a&a& de &anar sa a,un)a in (rea,ma %iicelor mele/ 2aca insa indraznes&i sa &e in&orci, &i-ai (ierdu& +ia&a/ 2u-&e acum, 2umnezeu sa &e ier&e7 S&a&u (e loc- in lumina (alida a zorilor si a oma&ului, %a&a lui cu 'ar'a cenusie, (area s&insa/ Ramase locului asemenea unei s&a%ii si nu se urni (ana ce Gura-de-Aur nu dis(aru du(a urma&oarea creas&a de deal/ #icaririle rosii de (e cerul aco(eri& de nori se (ierdusera, soarele nu mai a(aru, ince(u sa nin)a ince&, cu %ul)i su'&iri, so+aielnici/ CAP !"#$# B 2u(a a&a&ea (lim'ari calare Gura-de-Aur cunos&ea im(re,urimile- s&ia ca dincolo de s&u%arisul in)*e&a& se a%la o sura a ca+alerului, iar ce+a mai incolo o )os(odarie &araneasca, unde era cunoscu&in&r-unul din locurile aces&ea, +a (u&ea (o(osi si inno(&a/ Maine +a *o&ari ce are de %acu& mai de(ar&e/ !re(&a& il cu(rinse din nou sen&imen&ul li'er&a&ii, al s&raina&a&ilor, de care se dezo'isnuise de la o +reme/ n aceas&a zi de iarna morocanoasa si )eroasa, s&raina&a&ea nu-l c*ema cu un (ar%um (lacu&, a+ea un iz iu&e de c*in, %oame si anan)*ie si &o&usi, nemar)inirea ei, )randoarea si crancena ei as(rime )raia inimii sale ras%a&a&e, &ul'ura&e, cu un )las linis&i&or, a(roa(e consola&or/ $m'la (ana os&eni/ 8S-a is(ra+i& cu calaria, )andi el/ ", lume lar)a79 Nin)ea ince&, unde+a, de(ar&e, coamele (adurilor se (ierdeau, cenusii, in nori, &acerea se in&indea nes%arsi&a, (ana la ca(a&ul lumii/ "are ce se in&am(la acum cu #@dia, cu 'ia&a ei inima s(eria&a5 ii (area amarnic de rau de dansa- se )andea la ea cu duiosie, in &im( ce sedea sa se odi*neasca in mi,locul s&u%arisului (us&iu, su' un %rasin sin)ura&ic si (lesu+/ Pana la urma, %ri)ul il )oni din loc, se scula cu (icioarele in&e(eni&e, se sili, &re(&a&, la un mers in&ins, lumina ne+oiasa a zilei &ul'uri (area sa scada iarasi/ n &im(ul marsului indelun)a& de-a curmezisul cam(urilor (us&ii sca(a de &oa&e )andurile/ Acum nu era momen&ul sa )andeasca ori sa nu&reasca sen&imen&e, orica& de )in)ase, orica& de %rumoase- acum im(or&an& era sa nu in)*e&e, sa a,un)a la +reme in&r-un ada(os& (en&ru noa(&e, sa se s&recoare asemenea ,derului si +ul(ii (rin aceas&a lume neos(i&aliera, de )*ea&a, si, (e ca& cu (u&in&a, sa nu se (ra(adeasca aici, in cam( desc*is- nimic al&ce+a nu mai a+ea insemna&a&e/ Pri+i uimi& im(re,ur, caci i se (aru ca aude 'a&aia de(ar&a&a a unor co(i&e/ Ar %i cu (u&in&a sa-l urmareasca5 Pi(ai micul cu&i& de +ana&oare din 'uzunar si-i des%acu &eaca de lemn/ Acum calare&ul a,unse in raza (ri+irilor sale si recunoscu, de de(ar&e, un cal din )ra,dul ca+alerului, ce se indre(&a s&arui&or s(re el/ 3u)a ar %i %os& inu&ila/ Se o(ri locului si as&e(&a, %ara a se &eme de %a(&, insa %oar&e incorda& si curios, cu inima 'a&andu-i re(ede/ 0iolen& il s&ra%ul)era o cli(a )andul1 82aca as reusi sa-l omor (e calare&ul aces&a, ce 'ine mi-ar mer)e- as a+ea un cal si a mea ar %i lumea79 2ar cand il recunoscu (e calare&, (e &anarul Hans, randas la )ra,duri, cu oc*ii sai a(osi, al'as&ri-desc*is, cu %a&a 'una, de 'aie&as &imid, ii +eni sa rada- ca sa-l omoare (e aces& 'aia& dra)u& si 'un ar %i a+u& ne+oie de o inima de (ia&ra/ l salu&a (rie&enos (e Hans si il salu&a cu )in)asie (e Hanni'al, calul care-l recunoscu imedia&, si caruia ii man)aie )a&ul %ier'in&e, umed/ 4 nco&ro zores&i, Hans5 il in&re'a/ 4 2u(a &ine, rase %lacaul, ara&andu-si &o&i din&ii/ Ai aler)a& o 'una 'uca&a de drum7 0a sa zica, de za'o+i&, nu am +oie sa za'o+esc, &re'uie doar sa &e salu& si sa-&i (redau as&a/ 4 2ar din (ar&ea cui sa ma salu&i5

4 2in (ar&ea domnisoarei #@dia/ Ei, amara cior'a ne-ai mai %ier&, ma)is&re Gura-de-Aur- sun& %erici& ca am (u&u& s-o s&er) si eu (u&in de acolo/ 2esi s&a(anul nu &re'uie sa 'a)e de seama ca am %os& (leca& si ca am inde(lini& unele insarcinari, al&%el ar iesi la&a de &o&/ 0a sa zica, ia as&a7 i in&inse un (ac*e&el (e care Gura-de-Aur il lua in (rimire/ 4 Ascul&a, Hans, ai cum+a o 'uca&a de (aine (rin 'uzunare5 2aca ai, da-mi-o/ 4 Paine5 Ei, s-o mai )asi o coa,a/ Scormoni (rin 'uzunare, si dadu la i+eala o 'uca&a de (aine nea)ra/ A(oi +oi sa se as&earna din nou la drum/ 4 2ar domnisoara ce %ace5 in&re'a Gura-de-Aur/ Nu &i-a incredin&a& nimic5 N-ai +reo scrisorica5 4 Nimic/ Am +azu&-o numai o cli(a/ S&ii, in casa e %ur&una- s&a(anul alear)a de colo (ana colo, ca re)ele Saul/ Prin urmare &re'uie sa-&i (redau as&a si a&a&a &o&/ !re'uie sa ma in&orc/ 4 2a, o cli(a numai7 Ascul&a, Hans, n-ai (u&ea sa-mi dai cu&i&ul &au de +ana&oare5 Eu nu am deca& unul mic/ 2aca +in lu(ii sau cine s&ie/// ar %i mai 'ine sa am in mana ce+a mai aca&arii/ nsa Hans nici nu +oia sa auda/ -ar (area rau, zicea el, daca ma)is&rul Gura-de-Aur ar (a&i ce+a/ 2ar ,un)*erul sau, nu, nu l-ar da nicioda&a, nici (en&ru 'ani, nici in sc*im', o, nu nici macar daca l-ar ru)a, (ersonal, insasi s%an&a Geno+e+a/ Asa, iar acum &re'uie sa se )ra'easca, ii dores&e +reme 'una si-i (are rau/ si s&ransera mainile, 'aia&ul in&oarse calul si (leca/ Gura-de-Aur (ri+i in urma lui cu inima ciuda& de indurera&a/ A(oi des%acu (ac*e&ul, 'ucuros de cureaua 'una, din (iele de +i&el, cu care %usese le)a&/ naun&ru )asi un (ie(&ar, im(le&i& din lana cenusie, )roasa, e+iden& lucra& de mana #@diei, si des&ina& lui, iar in im(le&i&ura de lana, 'ine in+eli&, mai sim&i ce+a &are, era o %elie de sunca, iar in sunca o cres&a&ura mica, si in%i(& in ea, un duca& de aur, s&raluci&or/ Nici un cu+an& scris/ Cu darurile #@diei in mana s&a&u locului, in za(ada, ne*o&ara&, a(oi isi scoase *aina si &rase (e el (ie(&arul de lana, ii &inea (lacu& de cald/ Se im'raca re(ede, ascunse moneda de aur in 'uzunarul cel mai si)ur, se incinse cu cureaua si (orni in )ra'a mai de(ar&e, de-a curmezisul cam(ului- era &im(ul sa a,un)a la un loc de (o(as, os&enise de-a 'inelea/ 2ar la &aran nu +oia sa se duca, desi acolo ar %i dormi& la caldura si cu si)uran&a ar %i (rimi& si la(&e- insa nu-i +enea sa %lecareasca, nici sa in%run&e in&re'arile/ nno(&a in sura ca+alerului, diminea&a (orni mai de(ar&e (rin )er si +an& as(ru, %ri)ul il silea la marsuri indelun)a&e/ Mul&e no(&i de-a randul il +isa (e ca+aler si s(ada lui si (e cele doua surori- mul&e zile de-a randul soli&udinea si melancolia ii im(o+arara inima/ n&r-una din serile urma&oare )asi )azduire (en&ru noa(&e in&r-un sa& la nis&e &arani saraci, care nu a+eau (aine, ci doar su(a de mei/ Aici il as&e(&au e.(erien&e noi/ !aranca, al carei oas(e&e era, nascu in &im(ul no(&ii si Gura-de-Aur %u scula& din %an ca sa dea o mana de a,u&or, desi, (ana la urma, nu i se )asi al&ce+a de %acu& deca& sa &ina o %aclie (ana ce moasa a+ea sa-si is(ra+easca &rea'a/ Asis&a (en&ru (rima oara la o nas&ere si s&a&ea cu oc*ii uimi&i, arza&ori, a&in&i&i la %a&a %emeii, im'o)a&i& din&r-o da&a cu o noua e.(erien&a/ Ceea ce deslusea (e %a&a aceea i se (area demn de lua& in seama/ #a lumina %aclei de 'rad, (ri+ind cu nein%rana&a curiozi&a&e la %emeia care &i(a in durerile %acerii, isi dadu seama de ce+a neas&e(&a&1 liniile c*i(ului sc*imonosi& al celei ce &i(a se deose'eau %oar&e (u&in de al&ele (e care le +azuse, in cli(a su(remei 'ea&i&udini a dra)os&ei, (e al&e c*i(uri de %emeie7 E.(resia unei dureri cum(li&e des%i)ura in&r-ade+ar mai mul&, era mai +iolen&a deca& cea a unei mari +olu(&a&i ; dar nu %undamen&al deose'i&a, era aceeasi con&rac&ie aducand cu o )rimasa, aceeasi in+a(aiere si s&in)ere/ 3ara sa in&elea)a de ce, desco(erirea ca durerea si (lacerea se aseamana (recum doua surori )emene il co+arsi ca un miracol/ Si se mai in&am(la ce+a in sa&ul acela/ 2e dra)ul unei %emei din +ecini, (e care o zarise in diminea&a urma&oare si care ras(unsese re(ede la in&re'area oc*ilor sai indra)os&i&i, ramase si a doua noa(&e in sa& si %acu %emeia %oar&e %erici&a, caci a'ia acum ins&inc&ul sau se (u&u indes&ula iarasi (en&ru (rima oara du(a %oar&e lun)a +reme si du(a mul&ele in&am(lari de dra)os&e, care-l s&arnisera si-l dezama)isera in&runa in aces&e ul&ime sa(&amani/ ar amanarea (lecarii ii (rile,ui o noua e.(erien&a- din (ricina ei in&alni a doua zi, (rin&re &aranii din acelasi sa&, un &o+aras de drum, un lun)an o'raznic, (e nume 0ic&or, ce ara&a (e ,uma&a&e a (o(a, (e ,uma&a&e a &al*ar/ Aces&a il salu&a cu %ran&uri de cu+in&e la&ines&i si se dadu dre(& un s&uden& (ri'ea), desi de(asise de mul& +ars&a anilor de in+a&a&ura/

6ar'a&ul cu 'ar'i&a ascu&i&a il salu&a (e Gura-de-Aur cu oarecare cordiali&a&e si cu un anume umor de +a)a'ond, care il cuceri re(ede (e &anar/ #a in&re'area aces&uia unde anume in+a&ase si inco&ro il (oar&a drume&ia, or&acul cel ciuda& declama1 4 Pe su%le&ul meu, sarmanul, scoli inal&e am %rec+en&a& des&ule- am %os& la <Cln si la Paris si des(re me&a%izica slaninii a%uma&e arareori s-au +or'i& lucruri mai cu miez deca& le-am ros&i& eu, in dizer&a&ia (e care am &inu&-o la #e@da/ 2e a&unci incoace, amice, eu, un 'ie& (orc de caine, cu&reier im(eriul )erman, cu su%le&ul, dra)ul de el, c*inui& de ne&armuri&a %oame si se&e- mi se zice 8s(aima &aranilor9 si meseria mea cons&a in a ins&rui %emeile &inere in &ainele lim'ii la&ine si a mu&a (rin +ra,i, carna&ii din *orn la mine in 'ur&a/ !in&a mea es&e (a&ul ne+es&ei (rimarului si daca ma +or manca in (reala'il ciorile, a&unci (ro'a'il ca nu +oi %i cru&a& de o'li)a&ia de a ma dedica (lic&icoasei (ro%esii de ar*ie(isco(/ E mai 'ine, &inere cole), sa %oloses&i mainile ca sa-&i indes&ulezi )ura si nu in+ers, si la urma urmelor, nicioda&a o %ri(&ura de ie(ure nu s-a sim&i& mai la locul ei deca& in 'ie&ul meu s&omac/ Re)ele 6oemiei imi es&e %ra&e si &a&al nos&ru, al &u&uror, ne *ranes&e, deo(o&ri+a, (e amandoi, dar, in&ru a&in)erea aces&ui sco(, (e mine ma lasa sa de(un eu insumi )rosul s&radaniilor, iar alal&aieri, *ain la inima cum sun& &a&ii indeo's&e, a +ru& sa a'uzeze de mine, (en&ru a sal+a cu %a(&ura mea +ia&a unui lu( (e ,uma&a&e mor& de %oame/ 2e n-as %i omora& di*ania, domnule cole), nu ai %i a+u& nicioda&a (ar&e de onoarea de a ma cunoas&e/ n saecula saeculorum, amen7 Gura-de-Aur, inca ne%amiliariza& cu umorul maca'ru si la&ineasca de *aimana a aces&ui s(ecimen, se cam &emea de der'edeul desira&, ciu%uli& si de rasul (rea (u&in (lacu&, cu care isi inso&ea )lumele, &o&usi ce+a il a&rase la aces& +a)a'ond uns cu &oa&e ali%iile si se lasa re(ede con+ins sa con&inue cala&oria im(reuna, caci %ie ca (o+es&ea cu lu(ul omora& %usese o nascocire, %ie ca nu, in doi erau, in orice caz, mai (u&ernici si a+eau a se &eme de mai (u&ine +i&re)ii/ nsa inain&e de a (urcede mai de(ar&e, %ra&ele 0ic&or +oia sa mai +or'easca la&ines&e cu sa&enii, cum s(unea el, si se incar&irui la un 'ie& &aran/ 2ar nu se (ur&a, (recum se (ur&ase (ana acum Gura-de-Aur, in &oa&e cala&oriile sale, cand %usese )azdui& in&r-o )os(odarie sau in&r-un sa&, ci o lua din coli'a in coli'a, %lecari cu %iecare %emeie, isi +ari nasul in %iecare )ra,d si in %iecare 'uca&arie si nu (aru a se in+oi sa (araseasca nici o 'a&a&ura, (ana ce nu-si lua de (es&e &o& +ama si &ri'u&ul/ #e (o+es&i &aranilor des(re raz'oiul din &ara i&alica si can&a lan)a +a&ra 'alada des(re 'a&alia de la Pa+ia, le recomanda 'unicu&elor leacuri im(o&ri+a (oda)rei si a caderii maselelor, (area ca s&ie &o&ul si a %os& (re&u&indeni, in&re &im( isi 'urdusi camasa deasu(ra curelei, )a&a sa (lesneasca, cu %elii de (aine, cu nuci, cu (ere (rimi&e in dar/ $imi& Gura-de-Aur il (ri+ea cum isi duce, neo'osi&, cam(ania (ana la ca(a&, cum iz'u&ea 'a sa s(erie oamenii, 'a sa-i cas&i)e, lin)usindu-i, cum se um%la in (ene si cum se lasa admira&, cum mal&ra&a la&ina si %acea (e car&urarul, im(resionand (rin&r-un lim'a, (es&ri& si o'raznic, de *aimana, cum in &oiul (o+es&irii sau al discursurilor sa+an&e, inre)is&ra cu oc*i a)eri, +i)ilen&i, %iecare c*i(, %iecare ser&ar ce se desc*idea, %iecare c*eie si %iecare ,im'la/ 0azu, ca a+ea de-a %ace cu un +a)a'ond +iclean s(ala& cu &oa&e a(ele (aman&ului, un 'ar'a& care cunoscuse si &raise mul&e, ra'dase adesea de %oame si de %ri) si in lu(&a incrancena&a (en&ru +ia&a sa, a&a& de saracacioasa si mereu (rime,dui&a, de+enise (rice(u& si neo'raza&/ 2eci asa de+eneau &o&i cei care &raiau +reme indelun)a&a (e drumuri/ "are si el +a de+eni, cand+a, la %el5 A doua zi (ornira mai de(ar&e/ Gura-de-Aur incerca acum (en&ru (rima oara )us&ul drume&iei in doi/ $m'lau de &rei zile im(reuna si Gura-de-Aur )asea mereu ca&e ce+a de in+a&a& de la 0ic&or/ Mul&e lucruri il in+a&ase (e +a)a'ond in decursul anilor o'isnuin&a, &rans%orma&a in ins&inc&, de a reduce &o&ul la cele &rei ne+oi (rinci(ale ale omului li(si& de camin1 asi)urarea im(o&ri+a (rime,diei de moar&e, )asirea unui ada(os& (en&ru noa(&e si (rocurarea *ranei/ Sa recunoasca din semnele cele mai (u&in +izi'ile a(ro(ierea asezarilor omenes&i si (e &im( de iarna, si in &oiul no(&ii, sa cerce&eze cu de-amanun&ul %iecare col&isor de (adure sau de cam(, ca sa +ada daca e 'un sau nu (en&ru (o(as, sau (en&ru un culcus de noa(&e, ori sa adulmece in&r-o secunda, la in&rarea in&r-o odaie, masura 'unas&arii sau a mizeriei in care &raies&e (ro(rie&arul, (recum si masura )enerozi&a&ii, curiozi&a&ii ori a %ricii sale ; &oa&e aces&ea erau ar&e in care 0ic&or do'andise o ade+ara&a maies&rie/ El (o+es&i mai &anarului &o+aras de drum mul&e lucruri (line de in+a&amin&e/ Cand, oda&a, Gura-de-Aur ii ri(os&a zicand ca lui nu-i +ine sa se a(ro(ie de oameni cu a&a&a c*i'zuire calcula&a, si ca, desi nu cunos&ea &oa&e aces&e ar&e, la ru)amin&ea lui (rie&enoasa numai de %oar&e (u&ine ori i se re%uzase dre(&ul la os(i&ali&a&e, lun)anul 0ic&or rase si ras(unse 'ine+oi&or1

4 Ei da, Guri&a-de-Aur, mi&i&elule, s-ar (u&ea ca &ie sa-&i iz'u&easca, es&i asa de &anar si %rumusel si ara&i asa de ne+ino+a&, inca& in%a&isarea &a un 'ile& 'un de incar&iruire/ Muierilor le (laci, iar 'ar'a&ii cu)e&a1 8A*, 2oamne, as&a-i ne+ino+a&, as&a nu %ace rau nimanui/9 2ar ui&e %ra&ioare, omul im'a&ranes&e si (e mu&ra de co(ilandru cres&e 'ar'a si se sa(a riduri si (an&alonii se )auresc si (e nesim&i&e, de+ii un musa%ir ura& si nedori&, si in loc de &inere&e si ne+ino+a&ie, in oc*ii &ai nu se mai ci&es&e deca& %oame- daca (ana la ceasul acela omul inca n-a le(ada& mila si n-a in+a&a& ca&e ce+a din lume, e az+arli& %ara +or'a mul&a la )unoi si se (isa cainii (e el/ 2ar mie mi se (are ca &u nici asa nu +ei mai colinda (rea mul&a +reme (e drumuri, ai maini (rea %ine, 'ucle (rea %rumoase, o sa &e aciuies&i iarasi (e unde+a unde se &raies&e mai 'ine, in&r-un (a& cald do'andi& cu cununie sau in&r-o manas&ire %rumoasa, )*i%&ui&a sau in&r-o odaie de scris, incalzi&a zdra+an/ C*iar si (or&i s&raie a&a& de %rumusele, inca& ai (u&ea %i lua& dre(& un &anar no'il/ !o& razand, isi (e&recu mana (es&e im'racamin&ea lui Gura-de-Aur si aces&a sim&i cum de)e&ele cau&a si (i(aie &oa&e 'uzunarele si cusa&urile- se %eri, )andindu-se la duca&ul sau de aur/ Po+es&i des(re sederea lui in casa ca+alerului si cum isi cas&i)ase s&raiele cele %rumoase, cu maz)aleala la&ineasca/ nsa 0ic&or +oi sa s&ie de ce (arasise in &oiul iernii as(re un cui' a&a& de calduros si Gura-de-Aur, neo'isnui& cu minciuna, (o+es&i ca&e ce+a des(re %iicele ca+alerului/ A&unci iz'ucni (rima cear&a in&re cei doi camarazi/ 0ic&or il soco&i (e Gura-de-Aur un ne&o& %ara (erec*e, (en&ru ca-si luase (ur si sim(lu ca&ra%usele si lasase cas&elul si %ecioarele care salasluiau in el, in +oia 'unului 2umnezeu/ Greseala &re'uia dreasa, +a +edea el cum anume/ Se +or duce la cas&el si 'inein&eles ca Gura-de-Aur nu &re'uia sa se ara&e acolo, ci doar sa lase &o&ul in seama lui/ 0a a+ea de in&ocmi& o scrisorica (en&ru #@dia, asa si (e dincolo, si inarma& cu ra+asul, el, 0ic&or, +a descinde la cas&el si, (e ranile Man&ui&orului, nu se +a in&oarce de acolo %ara a&a& si a&a&, soco&ind in 'ani si in 'unuri/ Gura-de-Aur se im(o&ri+i si (ana la urma de+eni +iolen&- re%uza sa mai ascul&e o +or'a des(re as&a sau sa-i dez+aluie numele ca+alerului, si drumul ca&re el/ Cand 0ic&or il +azu a&a& de manios, rase din nou si-si com(use o mina 'ine+oi&oare1 4 Ei, zise el, am (rice(u&, nu-&i raci )ura de (omana7 A&a& i&i s(un1 ai lasa& sa ne sca(e, o (rada zdra+ana, 'aie&ele, si de %a(&, as&a nu-i (rea %rumos, nici cole)ial din (ar&ea &a/ 2ar &u nu le in+oies&i, ma ro), doar es&i no'il, +rei sa &e in&orci la cas&elul &au calare si s-o iei de ne+as&a (e domnisoara7 6aie&e, ca& &i-e ca(ul de im(uia& cu (ros&ii7 Ei, *ai, %ie si asa, *ai sa ne +edem de drum mai de(ar&e si sa ne im(acam cu de)era&ul (icioarelor/ Gura-de-Aur ramase (ana seara su(ara& si &acu&, dar cum in ziua aceea nu dadusera (es&e nici o asezare si (es&e nici o urma de om, il lasa (e 0ic&or, nu %ara recunos&in&a, sa cau&e un loc (o&ri+i& (en&ru ada(os&ul de noa(&e, sa inal&e o a(ara&oare in&re doua &runc*iuri la mar)inea (adurii si sa adune mul&e cren)i de 'rad, (en&ru a cladi un culcus/ Mancara (aine si 'ranza din 'uzunarele (line ale lui 0ic&or/ Gura-de-Aur se rusina de mania sa de dinain&e, se ara&a cu+iincios si )a&a de orice a,u&or, ii o%eri camaradului, (en&ru noa(&e, (ie(&arul sau de lana, cazura la in+oiala, de %rica %iarelor, sa s&ea de s&ra,a cu sc*im'ul, si Gura-de-Aur (relua (rima +e)*e, in &im( ce 0ic&or se culca (e cren)ile de 'rad/ Gura-de-Aur s&a&u +reme indelun)a&a rezema& de un &runc*i de molid, si nu se misca, (en&ru a nu-l &ul'ura (e celalal&, care dormea/ A(oi ince(u sa se (lim'e de colo (ana colo, caci i se %acuse %ri)/ $m'la in sus si in ,os (e o dis&an&a &o& mai lun)a, +azu cum +ar%urile ascu&i&e ale 'razilor in&e(au cerul (alid, ascul&a cu solemni&a&e si cu oarecare s(aima linis&ea (ro%unda a no(&ii de iarna, isi sim&i inima calda, +ie, 'a&and soli&ara in &acerea )laciala ce nu-i dadea ras(uns si, in&orcandu-se ince&, auzi res(ira&ia camaradului adormi&, il cu(rinse, mai (u&ernic ca oricand, sen&imen&ul celui (ierdu& in lume, care nu a dura& in&re %iin&a lui si marea s(aima ziduri des(ar&i&oare de casa, de cas&el sau de manas&ire, care alear)a, )ol si insin)ura&, (rin lumea nein&eleasa, (lina de dusmanie, insin)ura& (e su' s&elele reci, ironice, (rin&re animalele (i&i&e la (anda, (rin&re co(acii ra'da&ori, neclin&i&i/ Nu, )andi el, nu +a de+eni nicioda&a asemenea lui 0ic&or, c*iar daca +a ramane (e drumuri &oa&a +ia&a/ Nu-si +a (u&ea insusi %elul aces&a de a se a(ara de )roaza, nici %urisa&ul +iclean, *o&esc si nici mes&esu)ul aces&a de a %ace (e mascariciul z)omo&os, o'raznic, aces& umor maca'ru, lim'u&, de %an%aron/ Poa&e ca 'ar'a&ul cel is&e& si as(ru, a+ea dre(&a&e, (oa&e ca el/ Gura-de-Aur, nu +a %i nicioda&a aidoma lui, nicioda&a (e de-a-n&re)ul un +a)a'ond iar in&r-o 'una zi se +a re%u)ia, in&re nis&e ziduri/ Cu &oa&e aces&ea +a ramane, dezradacina& si %ara de &in&a, nicioda&a nu se +a sim&i in&r-ade+ar a(ara& si in

si)uran&a mereu, lumea il +a incon,ura mis&erios de %rumoasa si mis&erios de &ul'ura&oare, mereu +a &re'ui sa (andeasca, sa-si (lece urec*ea la aceas&a &acere, in mi,locul careia 'a&aia inimii era a&a& de &imida, de &reca&oare/ Se +edeau (u&ine s&ele, nu adia nimic (rin +azdu*, dar sus, in &arii, norii (areau a se in+almasi/ 2u(a o 'una 'uca&a de +reme 0ic&or se des&e(&a ; Gura-de-Aur nu se indurase sa-l &rezeasca ; si-l c*ema/ 4 0ino, s&ri)a el, acum &re'uie sa dormi &u, al&%el maine nu +ei %i 'un de nimic/// Gura-de-Aur ii dadu ascul&are, se in&inse in culcus si inc*ise oc*ii/ Era des&ul de o'osi& dar nu dormi, )andurile il &ineau &reaz, si dincolo de )anduri, un sen&imen&, (e care nu si-l mar&urisea nici siesi, un sen&imen& de &eama si de neincredere %a&a de camaradul sau/ se (area acum de nein&eles cum de i-a (u&u& (o+es&i des(re #@dia aces&ui om )rosolan, cu un ras a&a& de )ala)ios, aces&ui %arsor si cerse&or o'raznic/ Era su(ara& (e celalal& si (e sine si, in)ri,ora&, cau&a in )and %elul si (rile,ul cel> mai (o&ri+i& (en&ru a se des(ar&i de el/ !re'uie sa %i a&i(i& &o&usi, caci se s(erie si ramase sur(rins cand sim&i mainile lui 0ic&or (i(aindu-i a&en& *ainele/ n&r-unui din 'uzunare a+ea cu&i&ul, in celalal& duca&ul- daca le-ar %i )asi&, 0ic&or le-ar %i %ura&, ne)resi&, (e amandoua/ Se (re%acu adormi&, se rasuci (e o (ar&e> si (e al&a, (arca 'ea& de somn, isi misca 'ra&ele, iar 0ic&or se re&rase/ Gura-de-Aur era %oar&e (orni&/ m(o&ri+a lui si *o&ari ca a doua zi sa se des(ar&a de el/ Cand insa, cam du(a un ceas, 0ic&or se a(leca din nou (es&e el, ince(and sa cau&e, Gura-de-Aur %u cu(rins de o manie rece/ 3ara a se misca, desc*ise oc*ii si zise, dis(re&ui&or1 4 Pleaca de-aici, de la mine nu-i ros& sa %uri nimic/ S(eria& de a(os&ro%are, *o&ul in&inse mainile si le incles&a (e )a&ul lui Gura-de-Aur/ Cand Gura-de-Aur se a(ara si incerca sa se ridice, celalal& a(asa si mai &are, si in acelasi &im( ii (use )enunc*iul in (ie(&/ Nemai(u&and res(ira, Gura-de-Aur se z'a&u si se z+arcoli +iolen&, si cum nu iz'u&i sa sca(e, il s&ra%ul)era s(aima de moar&e care-i ins(ira (rezen&a de s(iri&/ si +ari mana in 'uzunar si in &im( ce celalal& con&inua sa-l su)rume, scoase micul cu&i& de +ana&oare si iz'i, 'rusc si or'es&e, de ca&e+a ori in cel in)enunc*ea& (es&e el/ 2u(a o cli(a mainile lui 0ic&or il slo'ozira, a+u din nou aer- ins(irand adanc si sal'a&ic Gura-de-Aur isi )us&a +ia&a re)asi&a/ ncerca a(oi sa se ridice, insa camaradul desira& se (ra'usi (es&e el, moale si %lescai&, cu un )eama& in%iora&or si san)ele lui na(adi %a&a lui Gura-de-Aur/ A'ia acum iz'u&i aces&a sa se scoale/ n lumina cenusie, noc&urna, il zari (e lun)an, zacand )ramada- a&in)andu-l dadu de san)e (es&e &o&/ i sal&a ca(ul, dar aces&a cazu la loc, moale si )reu, ca un sac/ 2in (ie(& si din )a& con&inua sa-i )al)aie san)ele, +ia&a i se scur)ea din &ru( cu o%&a&uri %ara ros&, din ce in ce mai sla'e/ 8 a&a, am ucis un om9, )andi Gura-de-Aur si )andul ii re+enea in&runa, (e cand, in)enunc*ea& deasu(ra mor&ului, ii (ri+ea %a&a cu(rinsa de (aloare/ 8S%an&a Maica a 2omnului, am ucis9, se auzi +or'ind sin)ur/ 2eoda&a sim&i ca nu mai e in s&are sa za'o+easca aici/ si lua cu&i&ul, il s&erse de (ie(&arul de lana (ur&a& de celalal&, si im(le&i& de mainile #@diei, (en&ru iu'i&ul ei- +ari cu&i&ul in &eaca de lemn si-l ascunse la loc in 'uzunar, sari in (icioare si o ru(se la %u)a, ca& il &inura (u&erile/ Moar&ea +a)a'ondului cel +esel ii a(asa )reu su%le&ul- cand se cra(a de ziua, se s(ala cu za(ada, in%iora& de san)ele (e care-l +arsase si ra&aci de colo (ana colo, %ara &in&a, cu(rins de )roaza, inca o zi si o noa(&e/ Ne+oile &ru(ului il dezme&icira (ana la urma si-i curmara re)re&ele si %rica/ Razle&i& in &inu&ul (us&iu si inza(ezi&, %ara ada(os&, %ara drum, %ara *rana si a(roa(e %ara somn, a,unse la mare anan)*ie, %oamea ii &i(a in &ru( asemenea unei %iare, de mai mul&e ori se in&inse e(uiza&, in mi,locul cam(ului, inc*ise oc*ii si se crezu (ierdu&, nemaidorind nimic, deca& sa doarma si sa moara in za(ada/ 2ar ce+a il im'oldea sa se scoale de %iecare da&a, (ornea sa mear)a deznada,dui& si lacom, (en&ru a-si sal+a +ia&a si c*iar (rada celor mai cum(li&e s(aime, il incan&a si-l ame&i (u&erea si sal'a&icia dincolo de orice ra&iune a +oin&ei de a nu muri, (u&erea imensa a ins&inc&ului +i&al/ 2e (e o &u%a inza(ezi&a de ienu(ar culese, cu maini +ine&e de )er, 'o'i&ele s&a%idi&e si le manca, s%aramicioase si amare cum erau, ames&ecandu-le cu ace de 'rad- in)*i&i (umni in&re)i de za(ada, (en&ru a-si s&in)e se&ea/ Cu res(ira&ia &aia&a, su%land in mainile in&e(eni&e, sezu (e o mo+ila si-si in)adui un scur& ra)az de odi*na, (andi lacom in &oa&e direc&iile, dar nu se +edea nimic deca& cam( s&er( si (adure, nicaieri o urma de %um/ Pes&e ca(ul sau, &recura in z'or, nis&e ciori, (ri+i manios in urma lor/ Nu, nu se +or os(a&a

din &ru(ul lui, nu ca&a +reme mai a+ea o (ica&ura de +la)a in (icioare, o scan&eie de caldura in san)e/ Se ridica si (orni din nou in ne-cru&a&oarea cursa im(o&ri+a mor&ii/ Mer)ea si mer)ea, iar in %e'ra e(uizarii si a ul&imului e%or&, )anduri ciuda&e (uneau s&a(anire (e el, (ur&a discu&ii smin&i&e, de unul sin)ur, 'a (e &acu&e, 'a cu )las &are/ 0or'ea cu 0ic&or, cu cel in,un)*ia&, +or'ea cu el 'ru&al si ironic1 4 Ei, +iclene, cum i&i mer)e5 i&i rade luna-n ma&e, *aimana, i&i rod +ul(ile urec*ile5 :ici ca ai omora& un lu(5 #-ai musca& de 'ere)a&a sau i-ai smuls coada, *ai5 Ai +ru& sa-mi %uri duca&ul, nesa&ulule7 Numai ca Guri&a-de-Aur, mi&i&elul &e-a (rins, asa-i 'a&rane, si &e-a cam )adila& (e la coas&e7 Si doar a+eai desa)ile (line cu (aine si cu carna&i si cu 'ranza, (orcule, sac %ara %und ce es&i7 m(rosca si urla de unul sin)ur asemenea +or'e de ocara, il suduia (e mor&, se im'a&a de 'iruin&a asu(ra lui, il lua in ras, (en&ru ca se lasase ra(us, &am(i&ul, (ros&o+anul, laudarosul7 2u(a aceea insa, )andurile si +or'ele sale nu mai %ura adresa&e lui 0ic&or/ Acum o +edea (e =ulie, (e mica si %rumoasa =ulie, asa cum il (arasise in noa(&ea aceea- o s&ri)a, cu alin&ari, cu )in)asii nerusina&e, ne'unes&i, incerca s-o seduca, s-o ademeneasca, s-o *o&arasca sa-si scoa&a camasu&a si sa cala&oreasca im(reuna cu el (rin ceruri, cu un ceas inain&e de moar&e, cu o secunda inain&e de ,alnicul sau s%arsi&/ m(lorandu-i si (ro+ocandu-i, )rai sanilor ei mi&i&ei, (ie&rosi, (icioarelor, (arului 'lond si cre& de la su'&ioara ei/ Si iarasi in +reme ce um'la im(le&icindu-se, cu inc*eie&urile in&e(eni&e, (es&e 'uruienile cam(ului, aco(eri&e de za(ada si in)*e&a&e, 'ea& de durere, cu un sen&imen& de &rium% ins(ira& de lacomia de +ia&a ce ardea in el ca o +al+a&aie, ince(u sa so(&easca- dar acum cel cu care +or'ea era Narcis, lui ii im(ar&asea noile sale desco(eriri, in&ele(ciuni si )lume/ 4 !i-e %rica, Narcis, ii +or'i, &i-e )roaza, ai o'ser+a& oare ce+a5 2a, s&ima&e (rie&ene, lumea e (lina de moar&e, (lina de moar&e, s&a coco&a&a (e %iecare )ard, du(a %iecare co(ac si nu %oloses&e la nimic ca inal&a&i ziduri si dormi&oare si ca(ele si 'iserici, ea se z)aies&e la +oi (rin %eres&re, rade, +a cunoas&e (e %iecare din&re +oi %ara )res, in miez de noa(&e o auzi&i cum rade de su' )eamul +os&ru si +a s&ri)a (e nume/ Can&a&i-+a (salmii si, a(rinde&i %rumos lumanari (e al&ar si ru)a&i-+a la +ecernii si la u&renii si s&ran)e&i 'uruieni (en&ru la'ora&or si car&i (en&ru 'i'lio&eca7 Pos&es&i, (rie&ene5 !e li(ses&i de somn5 " sa &e a,u&e ea, cuma&ra, o sa &e %aca sa &e li(ses&i de &oa&e, numai ciolanele o sa &i le lase/ 3u)i, scum(ule, %u)i re(ede, aici (e cam( se a&ine dumneaei, %u)i si &ine-&i 'ine ciolanele laolal&a, ca +or sa se im(ras&ie, n-o sa le mai a+em mul&a +reme/ A*, 'ie&ele noas&re ciolane, a*, 'ia&a noas&ra )ura si 'ie&ul nos&ru (an&ec, a*, 'ia&a noas&ra %arama de creier de su' &eas&a as&a &are7 !o&ul +rea sa se risi(easca, +rea sa se duca nai'ii, (e co(aci sed ciorile, (o(i in su&ane ne)re/// 2e mul& nu mai s&ia cel ra&aci& inco&ro se duce, unde se a%la, ce s(une, daca e culca& sau mai e in (icioare/ Cadea (es&e &u%isuri, se lo+ea de co(aci, se (rindea, in cadere, de za(ada sau de s(ini/ 2ar ins&inc&ul sau era +i)uros, il smul)ea mereu din loc, il mana mereu mai de(ar&e in )oana lui oar'a/ Cand se (ra'usi (en&ru ul&ima oara si ramase zacand (e ,os, se )asea in acelasi sa&uc, unde, cu ca&e+a zile mai inain&e, il in&alnise (e 0ic&or, si unde &inuse, &im( de o noa(&e, %acla de 'rad deasu(ra %emeii ce nas&ea/ Acolo ramase in&ins (e (aman&, iar oamenii +enira, aler)and, si se s&ransera in ,urul lui, si-si dadura cu (arerea, dar el nu mai auzea nimic/ !aranca, a carei dra)os&e o )us&ase a&unci, il recunoscu si se s(erie de in%a&isarea lui, i se %acu mila de el, il lasa (e 'ar'a&ul ei s-o ocarasca si-l &ari (e cel (e ,uma&a&e mor& in )ra,d/ Nu dura mul& (ana ce Gura-de-Aur se (u&u ridica din nou in (icioare si %u in s&are sa-si con&inue drumul/ Caldura )ra,dului somnul si la(&ele de ca(ra, (e care %emeia i-l daduse de 'au&, il &amaduira si-i redara (u&erile- relele (rin care &recuse de curand, alunecasera in urma, unde+a %oar&e de(ar&e, de (arca s-ar %i scurs mul&a +reme de cand le &raise/ Marsul cu 0ic&or, noa(&ea )eroasa, de s(aima, din (adure, su' 'razii aceia, incles&area in%iora&oare de (e culcus, moar&ea in)rozi&oare a camaradului, zilele si no(&ile de )er, de %oame si ra&acire, &oa&e &ineau de &recu&, le ui&ase a(roa(e- dar nu erau &o&usi ui&a&e, ci numai 'irui&e, numai ramase in urma/ Ce+a s&aruia insa, ce+a im(osi'il de e.(rima& in cu+in&e, ce+a &o&oda&a, de s(aima si de (re&, ce+a scu%unda& si, &o&usi, (en&ru &o&deauna (rezen&, o e.(erien&a, un )us& anume (e lim'a, un inel in ,urul inimii/ n numai doi ani deser&ase (ana la %und cu(a (lacerilor si su%erin&elor +ie&ii %ara de ca(a&ai1 sin)ura&a&ea, li'er&a&ea, (anda (adurii si a %iarelor, dra)os&ea necredincioasa, *oinara, anan)*ia cum(li&a, de moar&e/ :ile in&re)i %usese musa%ir in cam(ia +ara&ica, zile si sa(&amani in (adure, zile in za(ada, zile in s(aima si in +ecina&a&ea mor&ii si din &oa&e

(rin ca&e &recuse, lucrul cel mai co+arsi&or si mai ciuda& %usese %elul cum se a(arase de moar&e, %a(&ul ca se s&ia mic si (ra(adi& si amenin&a&, si &o&usi, in aceas&a ul&ima lu(&a, deznada,dui&a, cu moar&ea, sim&ise in sine aceas&a (u&ere, su(er'a, &eri'ila, aceas&a inca(a&anare a +ie&ii/ As&a s&aruia in el ca un ecou, as&a-i ramasese inscris in inima, asemenea )es&urilor si c*i(urilor +olu(&a&ii, care semanau a&a& de 'ine cu ale nas&erii si ale mor&ii/ Cum s&ri)ase, deunazi, %emeia in c*inurile %acerii si cum isi sc*imonosise %a&a, si cum se (ra'usise, deunazi, &o+arasul lui de drum, 0ic&or, iar san)ele lui cursese a&a& de re(ede si de &acu&7 "*, si el insusi cum sim&ise, in zilele lui de %oame, cum il (andes&e moar&ea din &oa&e (ar&ile, ca& il duruse %oamea, si ce %ri) ii %usese, ce %ri)7 Si cum lu(&ase, cum ii daduse mor&ii (es&e nas, cu ce s(aima si cu ce +olu(&a&e crancena se a(arase7 Acum i se (area ca (e lan)a cele ce i se in&am(lasera nici nu ar mai %i mul&e de a%la& in +ia&a/ Poa&e cu Narcis ar %i (u&u& +or'i des(re &oa&e aces&ea, cu nimeni al&cine+a/ Cand Gura-de-Aur isi re+eni (en&ru (rima oara, de-a 'inelea, (e culcusul de (aie din )ra,d, nu-si mai )asi in 'uzunar duca&ul/ Sa-l %i (ierdu& in &im(ul marsului in)rozi&or, cand um'lase im(le&icindu-se, (e ,uma&a&e incons&ien&, in ul&ima zi de %oame5 Ramase mul&a +reme (e )anduri, cau&and ras(uns a in&re'are/ 2uca&ul ii %usese dra), n-ar %i +ru& sa-l (iarda/ Ce-i dre(&, 'anii nu insemnau mare lucru (en&ru el, a'ia le cunos&ea +aloarea/ 2ar aceas&a moneda de aur ii de+enise im(or&an&a din doua mo&i+e/ Era sin)urul dar ce-i mai ramasese de la #@dia, caci (ie(&arul de lana zacea in (adure, cu 0ic&or, im'i'a& de san)ele aces&uia/ Si a(oi, mai (resus de &oa&e, din (ricina ca nu +oise sa ra'de ins&rainarea monezii de aur, de aceea se a(arase de 0ic&or, si %usese sili& sa-l ucida/ 2aca duca&ul era acum (ierdu&, &oa&e in&am(larile din noa(&ea aceea de )roaza ramaneau %ara ros& si %ara +aloare/ 2u(a ce s&a&use mul&a +reme (e )anduri, se des&ainui si &arancii/ 4 C*ris&ine, ii so(&i el, am a+u& o moneda de aur in 'uzunar si acum n-o mai am/ 4 Ai si 'a)a& de seama5 zise ea cu un zam'e& deose'i& de dra)as&os, dar &o&oda&a sire& si *azliu care-l incan&a in&r-a&a&, inca& in ciuda sla'iciunii sale, o cu(rinse in 'ra&e/ 4 Ce 'aia& ciuda& es&i &u, zise ea cu )in)asie, a&a& de in&ele(& si de delica& si &o&oda&a a&a& de (ros&7 Caci cine alear)a (rin lume cu un duca& in 'uzunar la +edere5 ", 'aia& co(ilaros ce es&i, (ros&u& si dulce7 Moneda &a de aur am )asi&-o eu, inca de (e cand &e-am culca& aici, in (aie/ 4 Asa5 Si unde-i acuma5 4 Cau&-o, rase ea si-l lasa, in&r-ade+ar, sa o cau&e indelun), (ana ce-i ara&a, (e &unica, locul cu (ricina, in care o (rinsese cu o cusa&ura solida/ Mai adau)a o mul&ime de s%a&uri 'une, ma&erne, (e care Gura-de-Aur le dadu re(ede ui&arii, dar ser+iciul (e care i-l %acuse, din dra)os&e, si rasul acela sire& si 'ine+oi&or de (e c*i(ul ei de &aranca, nu-l ui&a nicioda&a/ Se s&radui a-i ara&a ca&a recunos&in&a ii (oar&a, si cand, (es&e (u&in, se sim&i din nou in s&are de drum si +oi sa (orneasca mai de(ar&e, ea il &inu (e loc, caci in zilele aces&ea se sc*im'a luna si era si)ura ca +remea se +a mai im'lanzi/ Si asa se si in&am(la/ Cand (orni mai de(ar&e, za(ada (area cenusie si 'olna+a, si +azdu*ul era )reu de umezeala, iar sus, in &arii se auzea )eama&ul +an&ului, care (re+es&ea dez)*e&ul/ CAP !"#$# B 2in nou )*ea&a se scur)ea (e rauri in ,os, din nou su' %runzisul (u&red mirosea a +iole&e, din nou Gura-de-Aur um'la (rin ano&im(urile (es&ri&e, sor'ea cu oc*i nesa&iosi (adurile, mun&ii si norii, *oinarea de la o o)rada la al&a, de la un sa& la al&ul, de la o %emeie la al&a, sedea uneori, in racoarea serii, &ris& si cu inima indurera&a, su' ca&e o %ereas&ra dincolo de care ardea lumina, iar din ras%ran)erea ei rosie&ica radia s(re el, s(lendida si de nea&ins, ima)inea a &o& ce (u&ea insemna (e (aman& %ericire, camin si (ace/ !oa&e re+eneau iarasi si iarasi, &oa&e ca&e crezuse a le cunoas&e a&a& de 'ine, &oa&e re+eneau si (areau, &o&usi, de %iecare da&a al&min&eri1 colinda&ul indelun) (es&e cam(uri si lunci sau (e drumuri (ie&roase, somnul +ara&ic din (adure, *oinareala (rin sa&e, in urma sirurilor de %e&e &inere care se in&orceau acasa, mana in mana, de la z+an&a&ul %inului sau de la culesul *ameiului, (rimul %ior al &oamnei, (rimele )eruri &aioase ; &oa&e re+eneau, o da&a, de doua ori, 'anda (es&ri&a a ima)inilor se de(ana nes%arsi&a in %a&a oc*ilor sai/ Nu (u&ine (loi si nu (u&ine za(ezi a(ucase Gura-de-Aur (e drumuri, (ana cand, in&r-o 'una zi, s&ra'a&and o (adure luminoasa de %a), care ince(use a inmu)uri +erde-desc*is urca o coas&a si, de sus,

de (e creas&a mun&elui, zari, des%asurandu-se in %a&a sa, un (eisa, nou, care ii incan&a oc*ii si s&arni in inima lui un +al de (resim&iri, de doruri si de nade,di/ 2e zile in&re)i s&ia ca se a(ro(ie de aces& &inu& si il as&e(&ase, dar %a(&ul ca-l +edea iz'u&i &o&usi sa-l sur(rinda la aces& ceas de amiaza, si ceea ce oc*ii sai (erce(ura, la (rima in&alnire, ii con%irma si-i in&ari as&e(&arile/ Prin&re &runc*iurile cenusii si (rin&re cren)ile ce se le)anau molcom, +azu o +ale colora&a in 'run si +erde, in mi,locul careia licarea, al'as&ru-s&iclos, un rau la&/ si dadu seama ca ince(and de acum se +a is(ra+i si (en&ru o 'uca&a de +reme cu um'la&ul (es&e miris&i, %ara drumuri, (rin cam(ii sal'a&ice, (rin (aduri si sin)ura&a&i in care numai arareori (u&ea (o(osi in ca&e o )os(odarie sau in +reun sa&uc ne+oias/ Aici, in +ale, cur)ea raul, si de-a lun)ul raului se in&indea unul din cele mai %rumoase si mai +es&i&e drumuri ale im(eriului, aici se as&ernea (ana in zare un &inu& 'o)a&, indes&ula&, (e aici &receau (lu&e si 'arci, iar drumul ducea s(re sa&e %rumoase, s(re cas&ele, manas&iri si orase 'o)a&e si cine +oia (u&ea *aladui (e drumul aces&a zile si sa(&amani in sir, %ara )ri,a ca s-ar (u&ea in%unda 'rusc, asemenea unui sleau mizer de &ara, unde+a in desisul unei (aduri sau in umezeala unei mocirle/ l as&e(&a ce+a nou si Gura-de-Aur se 'ucura/ n seara aceleiasi zile, se si a%la in&r-un sa& %rumos aseza& (e soseaua la&a, in&re rau si rosca&ele coas&e cu +ii, un sa& unde casele cu %ron&on, a+eau )rinzile a(aren&e, +o(si&e +esel in rosu- se +edeau (or&i cu in&rari 'ol&i&e si s&radu&e &aia&e in &re(&e de (ia&ra, din&r-o %ierarie se re+arsa (e uli&a lumina rosie a %ocului si 'a&aile sonore ale nico+alei/ Plin de curiozi&a&e *oinari cel (roas(a& sosi&, (rin &oa&e uli&ele si un)*erele, adulmeca izul de 'u&oi si de +in, ce iz+ora din )urile de (i+ni&a, iar la malul raului mirosul (roas(a& de a(a si de (es&e- se ui&a la casa 2omnului si cerce&a cimi&irul, si nu ui&a sa-si oc*easca o sura (o&ri+i&a, in care la ne+oie se (u&ea aciui (re& de o noa(&e/ 2ar inain&e de as&a, +oia sa-si incerce norocul la casa (aro*ului cerand ce+a de-ale )urii/ 2adu (es&e un (reo& )ras, cu %a&a s&aco,ie, care-l in&ero)a si caruia ii rela&a (o+es&ea +ie&ii sale, &recand unele (asa,e su' &acere si adau)and al&ele, nascoci&e- in urma aces&ei (o+es&iri %u (rimi& cu (rie&enie si ne+oi& sa (e&reaca seara in (relun)i discu&ii cu s%in&ia-sa, dar os(a&a& cu mancari alese si +in/ A doua zi (orni mai de(ar&e, de-a lun)ul soselei, care urma cursul raului/ 0azu &recand (lu&e si 'arci im(o+ara&e, lasa in urma caru&e, ca&e una il duse c*iar o 'uca&a de drum- zilele de (rima+ara )onira una du(a al&a re(ede si su(raincarca&e de ima)ini, sa&e si orasele il )azduiau, %emei ii zam'eau de du(a )ardurile )radinilor sau in)enunc*eau in &arana 'runa, in care sadeau rasaduri, %e&e can&au (e uli&ele sa&elor, la ceasul inserarii/ n&r-o moara, o slu,nica &anara ii (lacu a&a& de mul&, inca& ramase doua zile inc*eia&e in im(re,urimi si-i dadu &arcoale- ea rase si s&a&u cu (lacere la %lecareala cu el, lui i se (aru ca mai mul& ca orice i-ar surade sa de+ina a,u&or de morar si sa ramana (en&ru &o&deauna aici/ Sezu cu (escarii, a,u&a carausilor sa dea nu&re& cailor si sa-i &esale, (rimi in sc*im' (aine si carne si (u&u sa-si con&inue cala&oria cu ei/ i (rii, du(a indelun)a&a lui sin)ura&a&e, aceas&a lume de drume&i (rie&enosi, du(a a&a&a +reme (e&recu&a numai cu )andurile lui, +eselia laolal&a cu oameni +or'are&i si +oiosi du(a nes%arsi&ele (os&uri, indes&ularea co&idiana cu mancare im'elsu)a&a, 'ucuros se lasa dus de +alul aces&a z)lo'iu care-l sal&a si-l (ur&a mai de(ar&e- si cu ca& se a(ro(ia de orasul de resedin&a al e(isco(iei, cu a&a& soseaua de+enea mai a)lomera&a si mai +esela/ n&r-un sa&, cum &ocmai se insera, se duse sa se (lim'e de-a lun)ul a(ei, su' nis&e co(aci cu coroane %alnice/ Raul cur)ea (u&ernic si linis&i&, su+oiul murmura si o%&a su' radacinile ar'orilor, de du(a un deal rasarea luna, az+arlind scan&eieri (es&e rau si um're su' ar'ori/ n&alni acolo o %a&a care sedea si (lan)ea, se cer&ase cu iu'i&ul ei, el (lecase si o lasase sin)ura/ Gura-de-Aur se aseza lan)a ea si-i ascul&a ,elania, ii man)aie mana, ii (o+es&i des(re (adure si des(re ca(rioare, o im(aca, o %acu sa rada (u&in si ea ii in)adui o saru&are/ 2ar a&unci a(aru, iu'i&ul %e&ei (orni& in cau&area ei- se (o&olise si re)re&ase cear&a/ Cand il )asi (e Gura-de-Aur, sezand lan)a ea, se az+arli asu(ra lui si-l iz'i cu (umniiGura-de-Aur iz'u&i cu oarecare &ruda sa se a(ere, (ana la urma reusi &o&usi sa se desco&oroseasca de el, %lacaul %u)i, ocarind, s(re sa&, %a&a se mis&uise de mul&/ 2ar Gura-de-Aur, neincreza&or in aceas&a (ace nes&a&ornica, isi (arasi culcusul (re)a&i& si merse mai de(ar&e, (re& de-o ,uma&a&e de noa(&e la lumina lunii, s&ra'a&and o lume &acu&a, ar)in&a&a, mul&umi& %oar&e, incan&a& de (icioarele lui zdra+ene, nu se o(ri (ana ce roua nu-i s(ala col'ul al' de (e incal&ari, a(oi, o'osi&, din&r-o da&a se culca su' cel mai a(ro(ia& co(ac si adormi/ Se %acuse de mul& ziua cand il &rezi un )adila& (e o'raz, 'ea& de somn cau&a sa iz)oneasca, dand din mana, (resu(usa )aza, adormi la loc si in curand %u din nou &rezi& de acelasi )adila&- in %a&a lui s&a&ea o &arancu&a, care ; in +reme ce-l (ri+ea ; il )adila cu +ar%ul unei nuieluse de

salcie/ Se ridica, im(le&icindu-se, isi dadura 'ine&e zam'indu-si unul al&uia, iar ea il conduse in&r-un so(ron, unde c*i(urile se dormea mai 'ine/ 2ormira un &im( acolo, im(reuna, a(oi ea (leca in %u)a si re+eni cu o caldare mica, (lina cu la(&e cald, (roas(a& muls/ 2arui %e&ei o 'en&i&a al'as&ra de (rins (arul, (e care nu de mul& o )asise in uli&a si (e care o (usese 'ine si a(oi, inain&e ca el s-o (orneasca mai de(ar&e, se mai saru&ara o da&a/ Se numea 3ranzisDa si lui Gura-de-Aur ii (aru rau ca &re'uia s-o (araseasca/ n seara aceleiasi zile )asi ada(os& in&r-o manas&ire, diminea&a lua (ar&e la misa- o mie de amin&iri ii unduira miraculos in inima, aerul de su' 'ol&i, (ie&ros si rece, sune&ul sandalelor (e dalele de (ia&ra ale coridoarelor il miscara, &rezindu-i o emo&ie (arca de acasa/ 2u(a ce misa se is(ra+i si in 'iserica manas&irii se lasa linis&ea, Gura-de-Aur ramase in)enunc*ea&- inima lui era &ul'ura&a in&r-un %el ciuda&, noa(&ea &recu&a +isase mul&e/ Sim&ea dorin&a de a se eli'era in&r-un %el de (ro(riul sau &recu&, de a-si sc*im'a oarecum +ia&a, nu s&ia nici el de ce, (oa&e ca il &ul'ura numai amin&irea anilor de la Maria'ronn si a &inere&ii sale (ioase/ Se sim&ea indemna& sa se con%eseze si sa se (rimeneasca, a+ea de mar&urisi& mul&e (aca&e marun&e, mul&e +icii ne- insemna&e, dar mai )reu deca& orice il a(asa moar&ea lui 0ic&or, care se (ra(adise de mana lui/ Gasi un (reo&, i se s(o+edi, ii (o+es&i una si al&a, indeose'i lo+i&urile de cu&i& in )a&ul si in s(a&ele 'ie&ului 0ic&or/ ", de ca& &im( nu se mai mar&urisise7 Numarul si )reu&a&ea (aca&elor sale i se (arura co+arsi&oare, ar %i %os& )a&a sa is(aseasca (en&ru ele, luand asu(ra-i un canon )reu/ 2ar (arin&ele con%esor (area a cunoas&e +ia&a celor *oinari, nu se in)rozi, il ascul&a calm, il do,eni si-l a+er&iza, cu seriozi&a&e si sim(a&ie, %ara a se )andi sa-l a%uriseasca/ Gura-de-Aur se ridica usura&, isi ros&i ru)aciunile in %a&a al&arului, du(a cum il indemnase (arin&ele si era )a&a sa (araseasca 'iserica, dar in acea cli(a o raza de soare (a&runse (rin&r-o %ereas&ra, (ri+irea lui o urmari si a&unci zari, in&r-o ca(ela la&erala, o s&a&uie care (arca ii )raia si-l a&ra)ea a&a& de in&ens, inca& se in&oarse s(re ea cu oc*i de indra)os&i& si o (ri+i, cu adanca e+la+ie, (ro%und misca&/ Era o Maica a 2omnului, lucra&a din lemn, nes(us de )in)asa, care s&a&ea usor (leca&a si %elul cum man&ia al'as&ra ii cadea de (e umerii in)us&i, cum in&indea mana )in)asa, de %a&a, cum (ri+eau oc*ii ei mai sus de )ura indurera&a, cum i se arcuia %run&ea su(er'a, &oa&e aces&ea erau a&a& de +ii, de %rumoase, de (ro%unde si de insu%le&i&e, cum ; i se (aru ; nu mai +azuse nicioda&a/ Nu se sa&ura sa (ri+easca aces&e 'uze, aceas&a cur'ura delica&a, dulce a )a&ului/ se (area ca +ede ce+a ce mai in&alnise de nenumara&e ori in +isele si (resim&irile lui, ce+a du(a care &an,ise adesea/ n ca&e+a randuri dadu sa (lece, dar de %iecare da&a ce+a il a&ra)ea indara&/ Cand, in s%arsi&, +oi &o&usi sa (orneasca, il desco(eri (e (arin&ele caruia i se mar&urisise adineauri, s&and in s(a&ele sau/ 4 !i se (are %rumoasa5 in&re'a aces&a, (rie&enos/ 4 Nes(us de %rumoasa, zise Gura-de-Aur/ 4 Mul&i s(un la %el, ras(unse (reo&ul/ ar al&ii dim(o&ri+a s(un ca n-ar %i o ade+ara&a Maica a 2omnului, ca ar %i (rea de moda noua, (rea lumeasca, si &o&ul de la e.a)era& si neade+ara&/ Mul&i se con&razic (e seama ei/ 0a sa zica &ie-&i (lace, imi (are 'ine/ Se a%la a'ia de un an aici in 'iserica, a dona&-o un 'ine%aca&or al casei noas&re/ E cio(li&a de mes&erul NiDlaus/ 4 Mes&erul NiDlaus5 Cine-i mes&erul NiDlaus, unde s&a5 l cunoas&e&i5 ", +a ro), s(une&i-mi ce+a des(re el7 Cel ce-i in s&are sa creeze asemenea lucru &re'uie sa %ie un om minuna& si 'inecu+an&a&/ 4 Nu s&iu mul&e des(re el/ Es&e un scul(&or in lemn din orasul de resedin&a al e(isco(ului nos&ru, cale de o zi de aici, si ca ar&is&, se 'ucura de mare %aima/ 2e o'icei ar&is&ii nu sun& c*iar nis&e s%in&i si (ro'a'il ca nici el nu es&e, dar %ara indoiala un 'ar'a& de &alen&, un s(iri& ales/ #-am +azu& de ca&e+a ori/// 4 "*, l-a&i +azu&7 Cum ara&a5 4 3iule, (ari cu &o&ul +ra,i& de el/ Ei 'ine, cau&a-l si du-i salu&ari din (ar&ea lui (a&er 6oni%azius/ Gura-de-Aur mul&umi in cu+in&e deose'i& de insu%le&i&e/ Parin&ele (leca zam'ind, el insa za'o+i inca mul&a +reme in dre(&ul aces&ei s&a&ui mis&erioase al carei (ie(& (area ca res(ira si (e a carei %a&a (areau sa &raiasca laolal&a a&a&a durere si a&a&a dulcea&a, inca& i se incles&a inima/ esi din 'iserica sc*im'a&, (asii il (ur&ara (rin&r-o lume cu desa+arsire noua/ 2in cli(ele acelea, &rai&e in %a&a s&a&uii s%in&e, de lemn, Gura-de-Aur in&rase in s&a(anirea a ce+a ce el insusi nu mai a+usese nicioda&a, si care la al&ii, ii s&arnise de a&a&ea ori zam'e&ul sau in+idia1 un sco(7 A+ea un sco( si (oa&e

ca +a iz'u&i sa-l a&in)a si (oa&e ca as&%el in&rea)a sa +ia&a neinc*e)a&a, +a do'andi sens si +aloare/ Cu 'ucurie si cu &eama sim&ea cum il s&ra'a&e aces& sen&imen& nou, si-i inari(eaza (asii/ Soseaua %rumoasa, +esela, (e care um'la, nu mai era ce %usese ieri, un (rile, (ermanen& de sar'a&oare cam(eneasca si un loc unde era o (lacere sa za'o+es&i as&azi, nu mai era deca& un sim(lu drum, era drumul s(re oras, drumul s(re mes&er/ :ori, nera'da&or/ A,unse inca inain&e de a se insera, +azu &urnurile rasarind de du(a ziduri, deasu(ra (or&ii zari 'lazoane dal&ui&e si s&eme (ic&a&e, (asi inaun&ru cu inima (al(i&and si a'ia lua in seama *armalaia si in)*esuiala +oioasa de (e s&razi, ca+alerii care &receau calare, caru&ele si &rasurile/ Nici ca+alerii, nici caru&ele, nici orasul si nici e(isco(ul nu a+eau +reo insemna&a&e (en&ru el/ n&re'a (e (rimul om (e care-l in&alni la (oar&a unde locuies&e mes&erul NiDlaus si ramase (ro%und dezama)i& ca acela nu s&ia nimic des(re scul(&or/ A,unse in&r-o (ia&a cu case mari, mul&e din&re ele erau im(odo'i&e cu (ic&uri sau cu s&a&ui/ 2easu(ra in&rarii unei case s&a&ea, mare si s&raluci&or, c*i(ul scul(&a& al unui lancier, colora& in &onuri e.&rem de +ii/ Nu era a&a& de %rumos, ca s&a&uia din 'iserica manas&irii, dar %elul anume cum s&a&ea, si-si ara&a (ul(a si in&e(a cu 'ar'a ca&re lume, il %acu (e Gura-de-Aur sa )andeasca &o&usi, ca (u&ea sa %i %os& %auri& de acelasi mes&er/ n&ra in casa, 'a&u la usi, urca &re(&e, dadu (ana la urma (es&e un domn im'raca& cu un *ala& de ca&i%ea im(odo'i& cu 'lana, si-l in&re'a, unde l-ar (u&ea a%la (e mes&erul NiDlaus/ Ce +rea de la dansul, in&re'a domnul si Gura-de-Aur &re'ui sa %aca un e%or& ca sa se s&a(aneasca, si sa se mar)ineasca a-i s(une doar ca are de &ransmis un mesa,/ 2omnul ii indica numele s&razii in care locuia mes&erul, si (ana ce Gura-de-Aur, &o& in&re'and, )asi drumul (ana acolo, se %acuse noa(&e/ Pu&in cam s(eria&, dar &o&usi %oar&e %erici& s&a&ea acum in %a&a casei mes&erului, cu (ri+irea ridica&a s(re %eres&re, )a&a sa dea 'uzna/ 2ar lua amin&e ca era &arziu, ca ara&a nadusi& si col'ui& de marsul de (es&e zi, asa inca& se s&a(ani si as&e(&a/ Ramase +reme indelun)a&a in %a&a casei/ 0azu o %ereas&ra luminandu-se, si &ocmai cand se-n&oarse sa (lece zari, a(ro(iindu-se de )eam, silue&a unei %e&e 'londe, %oar&e %rumoase, (rin (arul careia se scur)ea, +enind din s(a&e, licarul 'land al unei candele/ 2iminea&a urma&oare, du(a ce orasul se des&e(&a si *armalaia reince(u, Gura-de-Aur se s(ala (e %a&a si (e maini, la manas&irea unde dormise (es&e noa(&e isi cura&a *ainele si incal&arile de (ra%, a(oi cau&a iarasi drumul s(re s&rada aceea, si 'a&u in (oar&a/ A(aru o ser+i&oare care nu (rea +oi sa-l conduca la mes&er, insa el reusi s-o im'uneze, asa ca (ana la urma 'a&rana il conduse, &o&usi, inaun&ru/ Mes&erul se a%la in&r-o sala mica, ce-i slu,ea de a&elier, (ur&a un sor& de lucru, era un 'ar'a& inal&, 'ar'os, Gura-de-Aur i-ar %i da& (a&ruzeci sau cincizeci de ani/ l (ri+i (e s&rain cu nis&e oc*i al'as&ri, &aiosi, si-l in&re'a scur& ce dores&e/ Gura-de-Aur ii &ransmise salu&ul lui (a&er 6oni%azius/ 4 Al&ce+a, nimic5 4 Mes&ere, zise Gura-de-Aur cu res(ira&ia &aia&a, acolo, la manas&ire, am +azu& acea Maica a 2omnului, cio(li&a de dumnea+oas&ra/ A*, nu +a ui&a&i a&a& de ne(rie&enos la mine, numai dra)os&ea si admira&ia ma aduc la dumnea+oas&ra/ Nu sun& %ricos, am *oinari& mul&a +reme si cunosc )us&ul (adurii si al za(ezii, si al %oamei- nu e.is&a om de care m-as &eme/ 2ar de dumnea+oas&ra ma &em/ "*, am o sin)ura, o mare dorin&a, de care inima mi-e a&a& de incarca&a, inca& ma doare/ 4 Si anume care dorin&a5 4 As +rea sa +a de+in ucenic si sa in+a& la dumnea+oas&ra/ 4 Nu es&i sin)urul om care nu&res&e aceas&a dorin&a, &inere/ nsa mie ucenicii nu-mi (lac, iar doua cal%e am/ 2ar de unde +ii si cine-&i sun& (arin&ii5 4 Nu am (arin&i, si +in de nicaieri/ Am %os& scolar in&r-o manas&ire, unde am in+a&a& la&ina si )reaca, a(oi am %u)i&, ani de zile am %os& &o& (e drumuri, (ana as&azi/ 4 Si de ce crezi ca ar &re'ui sa de+ii scul(&or5 !i-ai incerca& +reoda&a mana5 Ai desene5 4 Am %acu& mul&e desene, insa nu le mai am/ 2e ce anume as +rea sa in+a& aceas&a ar&a, cred ca +i-o (o& s(une/ Mi-au &recu& (rin ca( mul&e )anduri, am +azu& nenumara&e %e&e si &ru(uri si am cu)e&a& asu(ra lor, iar unele din aces&e )anduri m-au c*inui& neince&a& si nu m-au lasa& in (ace/ Am o'ser+a& cum in&r-o %a(&ura se re(e&a mereu o anume %orma, o anume linie, cum o %run&e cores(unde unui )enunc*i, un umar unui sold si cum in miezul lor cel mai adanc, &oa&e sun& una cu %iin&a si cu %irea omului care are un asemenea )enunc*i, un asemenea umar sau o asemenea

%run&e/ Si am mai o'ser+a&, as&a am +azu&-o in&r-o noa(&e in care a &re'ui& sa a,u& unei %emei care nas&ea1 ca cea mai mare durere si cea mai mare +olu(&a&e au o e.(resie %oar&e asemana&oare/ Mes&erul il (ri+i (a&runza&or (e s&rain1 4 &i dai seama ce-mi s(ui5 4 2a, mes&ere, asa es&e/ !ocmai as&a a %os&, s(re cea mai mare incan&are si uimire a mea, ceea ce am )asi& e.(rima& in Maica 2omnului scul(&a&a de dumnea+oas&ra, si de as&a am si +eni&/ "*, a&a&a su%erin&a (e %a&a aceea %rumoasa, su'lima, si in acelasi &im( (arca &oa&a su%erin&a a de+eni& numai %ericire, numai zam'e&/ Cand am +azu& as&a, am %os& ca %ul)era& de un %oc, &oa&e )andurile si +isele mele de a&a&ia ani au (aru& sa se con%irme si deoda&a n-au mai %os& de (risos si (e loc am s&iu& ce am de %acu& si inco&ro sa ma indre(&/ u'i&e mes&ere NiDlaus, +a ro) din inima, in)adui&i-mi sa in+a& la dumnea+oas&ra7 NiDlaus ascul&ase cu a&en&ie, %ara ca c*i(ul lui sa de+ina mai (rie&enos/ 4 !inere, zise el, s&ii sa +or'es&i uimi&or de %rumos des(re ar&a si ma mira, de asemenea, ca la anii &ai, ai a&a&ea de s(us des(re +olu(&a&e si des(re su%erin&a/ Ar %i o (lacere (en&ru mine sa s&am de +or'a des(re &oa&e aces&ea, in&r-o seara, la o cu(a de +in/ 2ar ui&a-&e1 a s&a de +or'a im(reuna, a sc*im'a cu+in&e (lacu&e si in&ele(&e, nu es&e acelasi lucru cu a &rai si a munci ca&i+a ani im(reuna/ Aici e un a&elier si se lucreaza, nu se %lecares&e, si aici nu are (re& ce i-a &recu& (rin ca( cui+a si ce s&ie sa s(una, ci numai si numai ce (oa&e (lamadi cu mainile sale/ Pari a a+ea in&en&ii serioase, de aceea nu +reau sa &e &rimi& inda&a de unde ai +eni&/ Sa +edem daca s&ii sa %aci ce+a/ Ai modela& +reoda&a un c*i( in lu& sau in ceara5 Gura-de-Aur se )andi imedia& la +isul a+u& cand+a, cu mul&a +reme in urma, in care modelase mici %i)uri de lu& ce in+iasera si de+enisera uriase/ 2ar &recu in&am(larea su' &acere si ras(unse ca n-a incerca& inca nicioda&a asemenea lucruri/ 4 6ine/ A&unci +ei desena ce+a/ Acolo-i o masa, +ezi, cu *ar&ie si car'une/ Aseaza-&e si deseneaza, nu &e )ra'i, (o&i ramane (ana la (ranz sau c*iar (ana deseara/ Poa&e a&unci imi +oi da seama daca es&i sau nu 'un de ce+a/ Asa, si acum am +or'i& des&ul, eu &re'uie sa ma a(uc de lucrul meu- a(uca-&e si &u de-al &au/ Gura-de-Aur se aseza (e scaunul (e care i-l indicase NiDlaus, la masa de desen/ Nu se )ra'i cu lucrarea, in&ai s&a&u si as&e(&a linis&i&, asemenea unui scolar in&imida&, ui&andu-se cu nesa&, curios si (lin de dra)os&e s(re celalal& ca(a& al salii, la mes&erul care-i in&ors (e ,uma&a&e cu s(a&ele isi con&inua lucrul la o s&a&uie mica, de lu&/ Pri+ea cu a&en&ie la aces& 'ar'a&, in al carui ca( se+er, usor incarun&i& si in ale carui maini de mes&esu)ar, as(re dar no'ile si insu%le&i&e, salasluiau s(lendide (u&eri de +ra,i&or/ Ara&a al&%el deca& si-l inc*i(uise Gura-de-Aur1 mai 'a&ran, mai modes&, mai lucid, mul& mai (u&in s&raluci&or si cuceri&or, si de%el %erici&/ !aisul necru&a&or al (ri+irii sale scormoni&oare era acum a&in&i& asu(ra lucrului, as&%el ca %eri& de oc*ii lui, Gura-de-Aur cerce&a cu )ri,a in%a&isarea mes&erului in ansam'lul ei/ 8"mul aces&a, )andi el, ar %i (u&u& de+eni la %el de 'ine un car&urar, un cerce&a&or &acu&, se+er, care si-ar %i inc*ina& +ia&a unei o(ere, ince(u&a inain&ea lui, de un sir in&re) de an&ecesori si (e care, oda&a, +a &re'ui la randu-i sa o lase mos&enire urmasilor, o o(era &enace, de lun)a dura&a, ce nu se is(ra+es&e nicicand, si care aduna in sine munca si a'ne)a&ia mul&or )enera&ii/9 Aces&ea &oa&e le ci&ea o'ser+a&orul, (ri+ind ca(ul mes&erului- erau inscrise acolo mul&a ra'dare, mul&a in+a&a&ura do'andi&a si cu)e&are, mul&a modes&ie si cunoas&ere a +alorii indoielnice a oricarei munci omenes&i, dar si credin&a in (ro(ria lui misiune/ Al&ul era lim'a,ul mainilor sale, ele con&raziceau c*i(ul/ Mainile aces&ea a(ucau cu de)e&e si)ure dar si %oar&e sensi'ile lu&ul (e care-l modelau, a&in)eau lu&ul ca mainile unui aman& (e iu'i&a ce i se daruise in in&re)ime1 indra)os&i&e, (line de &remurul %in al sim&irii, dori&oare, dar %ara sa deose'easca in&re a lua si a da, +olu(&uoase si (ioase in acelasi &im(, si)ure si maies&re, ca in&ele(&i&e de o s&ra+ec*e, (ro%unda cunoas&ere/ Gura-de-Aur urmarea incan&a& si (lin de admira&ie miscarea aces&or maini 'ine-cu+an&a&e/ Cu dra)a inima l-ar %i desena& (e mes&er, de n-ar %i s&arui& acel con&ras& din&re %a&a si maini, care-l (araliza/ 2u(a ce il (ri+ise (oa&e +reun ceas (e ar&is&ul care, sin)ur cu sine isi +edea de lucrul sau, du(a ce iscodise cu )andul &aina aces&ui om, o al&a ima)ine ince(u sa se %ormeze in el, ara&andu-se oc*ilor su%le&ului sau, ima)inea omului (e care-l cunos&ea cel mai 'ine din&re &o&i, (e care il iu'ise %oar&e mul& si-l admirase cu ardoare- iar aceas&a ima)ine era %ara %isuri si con&radic&ii, desi (ur&a si ea &rasa&uri

di+erse si amin&ea de mul&e in%run&ari/ Era ima)inea (rie&enului sau Narcis/ Ea se aduna &o& mai densa in&r-o uni&a&e, in&r-un in&re), &o& mai lim(ede iesea la lumina in aceas&a ima)ine a sa le)ea laun&rica a aces&ui om iu'i&, ca(ul no'il era modela& de s(iri&, )ura %rumoasa, s&a(ani&a si oc*iul (u&in &ris&, &oa&e inas(ri&e si inno'ila&e de slu,irea s(iri&ului, umerii in)us&i, )a&ul (relun), mainile su'&iri, dis&inse, &oa&e insu%le&i&e de as(ira&ia ca&re s(iri&ualizare/ 2e-a&unci, de cand se des(ar&ise de manas&ire, nicioda&a nu-si mai re+azuse a&a& de lim(ede (rie&enul, nicioda&a nu a+usese in sine ima)inea lui a&a& de com(le&a/ Ca in +is, nu din +oia sa, &o&usi (lin de daruire si ascul&and (arca o (orunca, Gura-de-Aur ince(u sa deseneze cu 'a)are de seama, (e&recandu-si de)e&ele dra)as&os, cu e+la+ie, im(re,urul %i)urii ce salasluia in inima lui, si ui&a de mes&er, de sine insusi si de locul in care se a%la/ Nu o'ser+a ca lumina din sala se mu&ase ince&, nici ca mes&erul isi aruncase in ca&e+a randuri oc*ii s(re dansul/ Ca o o%randa ri&uala isi im(linea da&oria (e care si-o asumase, (e care i-o im(usese inima lui1 sa inal&e ima)inea (rie&enului si s-o (as&reze as&%el cum ea &raia as&azi, in su%le&ul sau/ 3ara a o numi as&%el in )and, soco&ea ceea ce in%a(&uia in cli(ele aces&ea ca ac*i&area unei da&orii, ca o recunos&in&a/ NiDlaus se a(ro(ie de el si zise1 4 E +remea amiezii1 ma duc la masa, (o&i +eni si &u/ a sa +ad, ai desena& ce+a5 !recu in s(a&ele lui Gura-de-Aur si (ri+i %oaia cea mare, a(oi il dadu deo(ar&e si o lua cu )ri,a in mainile sale iscusi&e/ Gura-de-Aur se &rezise din +isul sau si acum (ri+ea s(re mes&er, cu as&e(&are su%oca&a de emo&ie/ Mes&erul &inea desenul cu am'ele maini si-l cerce&a %oar&e a&en&, cu (ri+irea &aioasa a oc*ilor sai al'as&ri-desc*is, se+eri/ 4 Cine-i as&a, (e care mi l-ai desena& aici5 in&re'a NiDlaus du(a o +reme/ 4 Es&e (rie&enul meu, un &anar calu)ar si car&urar/ 4 6ine/ S(ala-&e (e maini, colea, in cur&e, ai sa +ezi %an&ana/ A(oi sa mer)em la masa/ Cal%ele mele nu sun& aici, lucreaza in al&a (ar&e/ Gura-de-Aur se duse, ascul&a&or, )asi cur&ea si %an&ana, isi s(ala mainile si ar %i da& mul& sa cunoasca )andurile mes&erului/ Cand se in&oarse, NiDlaus era (leca& din a&elier, il auzi, &re'aluind in odaia +ecina- cand rea(aru, +azu ca si el se s(alase si in locul sor&ului (ur&a o *aina %rumoasa de (os&a+, in care ara&a im(una&or si solemn/ " lua inain&e, (e scari in sus, (ilas&rii 'alus&radei din lemn de nuc a+eau cio(li&e ca(e&e, de in)erasi, &recura (rin&r-o inca(ere mai mica in&esa&a de s&a&ui, mai +ec*i si mai noi, (ana a,unsera in&r-o odaie %rumoasa, in care dusumeaua, (ere&ii si &a+anul erau din esen&a &are si unde, in col&ul de lan)a %ereas&ra, as&e(&a o masa as&ernu&a/ " %a&a +eni in&r-un su%le&, Gura-de-Aur o cunos&ea, era %a&a %rumoasa de aseara/ 4 #is'e&*, zise mes&erul, &re'uie sa mai (ui un &acam, am adus un musa%ir/ Es&e, ei da, nici macar nu-i cunosc inca numele/// Gura-de-Aur i-l s(use/ 4 2eci Gura-de-Aur/ Pu&em manca5 4 n&r-o cli(a, &a&a/ Aduse o %ar%urie, iesi in %u)a si se in&oarse re(ede, inso&i&a de slu,nica- aceas&a ser+i mancarea, carne de (orc, lin&e si (aine al'a/ n &im(ul mesei &a&al +or'i cu %a&a des(re unele si al&ele/ Gura-de-Aur sezu &acu&, manca (u&in si se sim&i %oar&e nesi)ur si s&in)*eri&/ 3a&a ii (lacu )roza+, era o a(ari&ie im(una&oare, %rumoasa, a(roa(e &o& a&a& de inal&a ca si &a&al ei, insa sedea cu+iincioasa si cu desa+arsire inaccesi'ila, ca su' s&icla, nu-i adresa s&rainului nici +or'e, nici (ri+iri/ 2u(a ce masa se is(ra+i, mes&erul zise1 4 0reau sa ma odi*nesc ,uma&a&e de ceas/ !u du-&e in a&elier sau (ierde-&i +remea (e unde+a, (e a%ara, du(a aceea +om s&a de +or'a des(re cele ce a+em de %acu&/ Gura-de-Aur iesi, salu&and/ !recuse un ceas, (oa&e mai 'ine, de cand mes&erul ii +azuse desenul, dar nu-i s(usese nici o +or'a des(re el/ Si acum sa mai as&e(&e al&a ,uma&a&e de ora7 Ei 'ine, n-a+ea de ales, asa ca as&e(&a/ Nu se duse in a&elier, nu +oia sa-si re+ada acum desenul/ esi in cur&e, se aseza (e ,)*ea'ul %an&anii si (ri+i %irul de a(a ce se scur)ea necon&eni& din &ea+a, cadea in co+a&a adanca, de (ia&ra, s&arnea, in cadere, +aluri minuscule si ducea cu el in adanc (u&in aer, care urca a(oi in 'ule al'e indara&, la su(ra%a&a/ n o)linda in&uneca&a a %an&anii isi +azu (ro(riul c*i( si se )andi ca aces& Gura-de-Aur, care-l (ri+es&e din a(a, nu mai es&e de mul& Gura-de-Aur cel din manas&ire sau

Gura-de-Aur al #@diei, dar nici Gura-de-Aur al (adurilor nu mai es&e/ Se )andi ca, aidoma %iecarui om, se &rece si el, (arca scur)andu-se, si sc*im'andu-se in&runa, iar la s%arsi& se +a risi(i, in +reme ce ima)inea (lasmui&a de ar&is& ramane +esnic aceeasi, nesc*im'a&a/ Poa&e ca radacina oricarei ar&e, )andi el, (oa&e c*iar radacina a &o& ce-i s(iri&, es&e numai s(aima in %a&a mor&ii/ Ne &emem de ea, ne in%ioram in&alnind e%emerul, o'ser+am cu &ris&e&e cum mereu %lorile se o%ilesc si %runzele cad si sim&im in inima noas&ra cer&i&udinea ca si noi sun&em &reca&ori, si in scur& &im( ne +om o%ili/ ar daca, ar&is&i %iind, %aurim ima)ini, sau )andi&ori %iind, cau&am le)i si %ormulam idei, o %acem (en&ru a sal+a, &o&usi, ce+a din marele dans maca'ru, (en&ru a cons&rui ce+a ce are o e.is&en&a mai dura'ila deca& noi insine/ 3emeia, du(a care mes&erul isi modelase Madona cea %rumoasa, es&e (oa&e o%ili&a sau moar&a, si in curand +a %i si el mor&, al&ii +or locui in casa lui, +or manca la masa lui ; dar o(era sa +a s&arui, nesc*im'a&a, +a s&raluci in 'iserica linis&i&a a manas&irii si (es&e o su&a de ani, sau mul& mai mul&i, si +a ramane, (ururea %rumoasa si +a zam'i (ururea, cu aceeasi )ura, in%lori&oare si &ris&a &o&oda&a/ l auzi (e mes&er co'orand scarile, si aler)a in a&elier/ Mes&erul NiDlaus se (lim'a incolo si incoace, se ui&a de ca&e+a ori la desenul lui Gura-de-Aur, in s%arsi& se o(ri in dre(&ul %eres&rei si zise, in %elul sau cam &ara)ana& si sec1 4 #a noi e o'iceiul ca ucenicul sa in+e&e cel (u&in (a&ru ani si &a&al sau sa (la&easca 'ani (en&ru aceas&a in+a&a&ura/ 2eoarece %acu o (auza, Gura-de-Aur crezu ca mes&erul se &eme ca nu +a (rimi de la el (la&a (en&ru in+a&a&ura/ Scoase %ul)era&or cu&i&ul din 'uzunar, &aie cusa&ura din ,urul duca&ului ascuns si-l (escui din ascunzis/ n &oa&a +remea as&a NiDlaus il (ri+i uimi& si cand Gura-de-Aur ii in&inse moneda, ince(u sa rada/ 4 A*, as&a ai crezu&5 %acu el/ Nu, &inere, (as&reaza-&i duca&ul/ Si acum ascul&a-ma/ !i-am s(us care es&e la noi, in 'reasla, o'iceiul cu ucenicii/ 2ar nici eu nu sun& un mes&er o'isnui&, nici &u nu es&i un ucenic o'isnui&/ Caci unul din aces&a isi ince(e ucenicia la &reis(rezece, (ais(rezece sau cel mul& cincis(rezece ani, si ,uma&a&e din &im(ul in+a&a&urii e (us la cor+oada si &re'uie sa %aca si (e ser+i&orul, %u insa es&i %lacau in &oa&a %irea, si ,udecind du(a +ars&a, ai (u&ea %i de mul& cal%a, 'a c*iar si mes&er/ Nu s-a +azu& nicioda&a in 'reasla noas&ra ucenic cu 'ar'a/ Si &i-am mai s(us, nu +reau sa &in ucenici in casa/ 2e al&%el, nici nu (ari a %i din soiul acelora care ra'da sa li se (orunceasca sau sa %ie &rimisi de colo (ana colo/ ncordarea lui Gura-de-Aur s(orise la ma.imum, %iecare din cu+in&ele cum(ani&e ale mes&erului il &or&ura, i se (arura in)rozi&or de (lic&icoase si dascali&oare/ Cu +iolen&a e.clama1 4 2e ce imi s(une&i &oa&e aces&ea, cand nici nu +a )andi&i sa ma lua&i la in+a&a&ura5 Mes&erul con&inua insa nes&in)*eri&, (e acelasi &on1 4 Am c*i'zui& +reme de un ceas la dorin&a &a, acum &re'uie sa ai si &u ra'darea sa ma ascul&i/ !i-am +azu& desenul/ Are )reseli, dar es&e, &o&usi, %rumos/ 2e n-ar %i, &i-as %i darui& o ,uma&a&e de )al'en, &i-as %i da& drumul si &e-as %i ui&a&/ Nu +reau sa-&i s(un mai mul&e des(re desen/ 2oresc sa &e a,u& sa de+ii un ar&is&, (oa&e ca es&i c*ema& (en&ru aceas&a/ 2ar ucenic nu mai (o&i/ Pe de al&a (ar&e, cine nu a %os& ucenic si nu si-a %acu& anii de ucenicie, nu (oa&e a,un)e, in 'reasla noas&ra, nici cal%a, nici mes&er/ S-o s&ii din ca(ul locului/ 0ei %ace insa o incercare/ 2aca &i-e cu (u&in&a sa ramai ca&+a &im( aici, in oras, +ei +eni la mine ca sa in+e&i ca&e ce+a/ 3ara o'li)a&ii si %ara con&rac&, (o&i (leca oricand &i-e +oia/ Ai sa ru(i la mine ca&e+a cu&i&e de cio(li&or, ai sa s&rici ca&i+a 'u&uci de lemn, si daca se +a do+edi ca nu es&i c*ema& sa de+ii scul(&or, nu +ei a+ea inco&ro si +a &re'ui sa-&i cau&i al&ce+a/ Es&i mul&umi& cu a&a&5 Gura-de-Aur il ascul&ase rusina& si misca&/ 4 0a mul&umesc din inima ; s&ri)a el/ 3iind *oinar de %elul meu, +oi s&i sa ma descurc, aici, in oras, &o& a&a& de 'ine ca si a%ara, in (aduri/ n&ele) ca nu +re&i sa lua&i asu(ra dumnea+oas&ra )ri,a si ras(underea (en&ru mine ca (en&ru un ucenic/ Soco&esc un mare noroc ca mi-e in)adui& sa in+a& la dumnea+oas&ra/ 2in inima +a mul&umesc ca %ace&i as&a (en&ru mine7 CAP !"#$# B

ma)ini noi il im(resurau (e Gura-de-Aur, aici in oras, o noua +ia&a ince(ea (en&ru el/ 2u(a cum melea)urile si orasul aces&a il (rimisera cu 'lande&e im'ie&oare si darnicie, &o& asa +ia&a aceas&a noua ii iesea in cale cu 'ucurie si mul&e %a)aduieli/ C*iar daca in s&ra%undurile sale &ris&e si s&iu&oare su%le&ul ii ramasese nea&ins, la su(ra%a&a &o&usi +ia&a lui se des%asura, sc*im'and (arca %eluri&e culori/ Perioada care ince(u acum %u cea mai +esela, cea mai li(si&a de necazuri din &oa&a +ia&a lui Gura-de-Aur/ A%ara il in&am(ina 'o)a&ul oras de resedin&a e(isco(ala, cu &oa&e ar&ele sale, cu %emei, cu su&e de ,ocuri si des%a&ari si ima)ini- inaun&ru, sim&ul sau ar&is&ic, (e (unc&ul de a se &rezi, il im'o)a&ea cu noi senza&ii si e.(erien&e/ Cu a,u&orul mes&erului )asi ada(os& in casa unui aurar, la (ia&a de (es&e, si a&a& de la mes&er ca& si de la aurar in+a&a ar&a de a um'la cu lemnul cu )*i(sul, cu +o(selele, cu %irnisul si cu %oi&a de aur/ El nu %acea (ar&e din&re acei ar&is&i ne%erici&i, care desi sun& inzes&ra&i cu daruri inal&e, nu )asesc mi,loacele (o&ri+i&e (en&ru a le e.(rima/ Caci e.is&a asemenea oameni, carora le es&e da& sa (ercea(a cu (ro%unzime si )randoare %rumuse&ea lumii si sa (oar&e in su%le& ima)ini ele+a&e si no'ile, insa nu )asesc calea de a e.&erioriza a(oi aces&e ima)ini, de a le in&ruc*i(a si im(ar&asi s(re des%a&area celorlal&i/ Gura-de-Aur nu su%erea de aces& nea,uns/ i +enea usor si-i (lacea sa se %oloseasca de mainile sale si in+a&a &rucurile si de(rinderile mes&esu)ului, la %el cum odinioara, de sar'a&ori, ii +enise usor sa in+e&e de la nis&e camarazi can&a&ul din lau&a iar duminica, (e &a(sanele sa&elor, dansul/ n+a&a usor, (arca de la sine, %ara e%or&/ Ade+ara&, cu scul(&a&ul in lemn %u ne+oie, &o&usi, de s&radanii serioase, a+u de in%run&a& )reu&a&i si dezama)iri, cio(ar&i ca&e o 'uca&a de lemn %rumos si-si &aie de ca&e+a ori, zdra+an, de)e&ele/ 2ar de(asi re(ede ince(u&urile si de+eni indemana&ic/ Cu &oa&e aces&ea, mes&erul adesea era %oar&e nemul&umi& de el si-i +or'ea 'unaoara as&%el1 4 E 'ine ca nu es&i ucenicul sau cal%a mea, Gura-de-Aur/ E 'ine ca s&im amandoi ca &u +ii de (e drumul mare si din (aduri, si in&r-o 'una zi &o& acolo ai sa &e in&orci/ Cine n-ar s&i ca nu es&i nici orasan, nici mes&esu)ar, ci un om %ara ca(a&ai, un +a)a'ond, ar (u&ea %i is(i&i& sa-&i ceara una sau al&a, din cele (e care, in mod %iresc, le cere orice mes&er oamenilor sau/ Es&i un lucra&or des&ul de 'un, cand n-ai &oane/ 2ar sa(&amana &recu&a ai *oinari& doua zile/ eri ai dormi& ,uma&a&e de zi in a&elierul din cur&e, unde &re'uia sa lus&ruies&i cei doi in)eri/ A+ea dre(&a&e, cu re(rosurile sale si Gura-de-Aur le ascul&a in &acere, %ara sa se dez+ino+a&easca/ S&ia 'ine des(re sine ca nu es&e nici *arnic, nici om de incredere/ A&a&a +reme ca& munca il ca(&i+a, ii (unea (ro'leme )rele sau ii dadea (rile,ul sa de+ina cons&ien& si sa se 'ucure de (ro(ria sa indemanare, era un lucra&or sar)uincios/ Munca manuala )rea o e.ecu&a %ara nici o (lacere, iar acele lucrari care nu erau di%icile, dar (re&indeau &im( si *arnicie, cum sun& a&a& de mul&e in &oa&e mes&esu)urile si se cer inde(lini&e cu de+o&amen& si ra'dare, ii erau cel mai adesea nesu%eri&e de-a 'inelea/ El insusi ramanea ca&eoda&a uimi& din (ricina aces&or sen&imen&e/ "are cei ca&i+a ani de drume&ie au %os& de a,uns, (en&ru a-l (re%ace in&r-un lenes, in&r-un om (e care nu &e (u&eai 'izui5 Era mos&enirea mamei, care cres&ea in el si ince(ea sa-l domine5 Sau ce anume ii li(sea5 isi aducea %oar&e 'ine amin&e de (rimii sai ani la manas&ire, cand %usese un in+a&acel a&a& de zelos si de +rednic/ Cum de )asise a&unci a&a&a ra'dare, iar acum ducea li(sa de ea, de ce iz'u&ise sa se daruiasca a&a& de neo'osi& sin&a.ei la&ines&i si sa in+e&e &oa&e aoris&ele acelea eline, care &o&usi, in adancul inimii, nu a+usesera insemna&a&e (en&ru el5 Cu)e&a uneori si-si %raman&a min&ea, in +remurile acelea il calise si-l inari(ase dra)os&ea- in+a&a&ura lui nu %usese deca& o cons&an&a incercare de a-l cuceri (e Narcis, iar dra)os&ea aces&uia (u&ea %i cas&i)a&a doar (e calea res(ec&ului si a recunoas&erii meri&elor/ Pe +remea aceea, (en&ru o (ri+ire de a(reciere din (ar&ea dascalului sau iu'i&, %usese in s&are sa se s&raduiasca ore si zile in&re)i/ A(oi &in&a ra+ni&a %usese a&insa, Narcis de+enise (rie&enul sau si, in mod ciuda&, &ocmai erudi&ul Narcis %usese cel ce-i ara&ase ina(&i&udinea sa (en&ru car&urarie si-i in+ocase ima)inea mamei (ierdu&e/ n locul car&urariei, a +ie&ii mona*ale si a +ir&u&ii, (usesera s&a(anire (e el ins&inc&ele ori)inare, +i)uroase, ale %iin&ei sale1 se.ul, dra)os&ea de %emei, im(ulsul s(re li'er&a&e, drume&ia/ nsa a(oi +azuse %i)ura aceea a Mariei, %auri&a de mes&er, desco(erise ar&is&ul din el, (ornise (e o cale noua si (rinsese din nou radacini/ ar acum ce se in&am(la, inco&ro se indrea(&a drumul sau5 2e unde +in o(relis&ile5 n&ai nu reusi sa-si dea seama/ Nu (u&ea recunoas&e deca& ca-l admira in&r-ade+ar %oar&e mul& (e mes&erul NiDlaus, insa nu-l iu'ea nicidecum in %elul in care il iu'ise odinioara (e Narcis, 'a ca&eoda&a c*iar ii (lacea sa-l dezama)easca si sa-l su(ere/ Pesemne ca &endin&a aceas&a era (ricinui&a de duali&a&ea

din %iin&a mes&erului/ S&a&uile iesi&e din mana lui NiDlaus, in orice caz cele mai iz'u&i&e, cons&i&uiau (en&ru Gura-de-Aur idealuri demne de +enera&ie, dar mes&erul insusi nu era un ideal (en&ru el/ Ala&uri de ar&is&ul care cio(lise acea Maica a 2omnului, cu )ura cea mai indurera&a si mai %rumoasa cu (u&in&a, ala&uri de +izionarul, de s&iu&orul, ale carui maini erau in s&are sa (resc*im'e (rin +ra,i&orie e.(erien&e si (resim&iri (ro%unde in in&ru(ari +izi'ile, salasluia in mes&erul NiDlaus un al doilea om1 un &a&a de %amilie si un mes&er se+er si in&ruca&+a %ricos, un +adu+, care, im(reuna cu %iica lui si cu o slu,nica ura&a, ducea in casa lui &acu&a o +ia&a &i*ni&a si cam re&rasa, iar acum se a(ara cu s&rasnicie im(o&ri+a ins&inc&elor dezlan&ui&e ale lui Gura-de-Aur, un 'ar'a& care se acomodase cu o +ia&a linis&i&a, cum(a&a&a, %oar&e ordona&a si cu+iincioasa/ 2esi Gura-de-Aur il res(ec&a (e mes&erul sau, desi nicioda&a nu si-ar %i in)adui& sa (una al&ora in&re'ari des(re el sau sa %ormuleze in %a&a al&ora ,udeca&i asu(ra lui, &o&usi du(a un an s&ia, (ana in cele mai mici amanun&e, &o& ce se (u&ea s&i des(re NiDlaus/ Mes&erul era im(or&an& (en&ru el, il iu'ea si il ura deo(o&ri+a, il z)andarea mereu si, as&%el, ele+ul (a&rundea cu dra)os&e si neincredere, cu dorin&a neos&oi&a de a cunoas&e, in ascunzisurile %elului sau de a %i si ale +ie&ii sale/ 0edea ca la NiDlaus in casa nu locuiau nici ucenici, nici cal%e, desi era loc des&ul/ 0edea ca iese %oar&e rar si &o& a&a& de rar in+i&a musa%iri/ "'ser+a cum isi iu'es&e %iica cea %rumoasa cu o dra)os&e misca&oare si (lina de )elozie si cau&a s-o ascunda de oc*ii &u&uror/ Mai s&ia, de asemenea, ca in s(a&ele a's&inen&ei se+ere si (rema&ure a +adu+ului, con&inuau sa (ulseze ins&inc&e +ii, ca in im(re,urarile rare cand o comanda il o'li)a, cand si cand, la o cala&orie de ca&e+a zile, (u&ea sa se &rans%orme si sa in&inereasca in mod ciuda&/ Si oda&a c*iar o'ser+a ca in&r-un orasel s&rain, unde ins&alau un am+on scul(&a&, NiDlaus +izi&a in&r-o seara, in mare &aina, o &ar%a (la&i&a, iar du(a aceea zile in&re)i %u nelinis&i& si (ros& dis(us/ Cu &im(ul, curiozi&a&ii, i se adau)a si al&ce+a, ce-l re&inea (e Gura-de-Aur in casa mes&erului si-i dadea 'a&aie de ca(/ Era %iica sa, %rumoasa #is'e&*, care-i (lacea %oar&e mul&/ 2adea numai rareori oc*ii cu dansa, %a&a nu calca nicioda&a in a&elier, si el nu a+ea cum a%la daca nazurile ei si s%iala in %a&a 'ar'a&ilor erau numai im(use de &a&a, sau a(ar&ineau %irii ei (ro(rii/ Nu-i sca(a %a(&ul ca mes&erul nu-l mai lua nicioda&a cu el la masa, si ca incerca sa-i in)reuneze orice in&alnire cu %a&a/ #is'e&* era o %ecioara de mare (re&, (azi&a cu )ri,a, in&elese el, nu e.is&a nici o nade,de de dra)os&e cu ea %ara casa&orie- iar cine +oia s-o ia in casa&orie, &re'uia in&ai de &oa&e sa %ie odrasla unor oameni cumsecade si mem'ru in&r-una din 'reslele su(erioare, si-a(oi, (e ca& cu (u&in&a, sa mai ai'a si 'ani si casa/ 3rumuse&ea lui #is'e&*, a&a& de deose'i&a de cea a (ri'e)elor sau a &arancilor, il a&rasese (e Gura-de-Aur inca din (rima zi/ Era in&r-insa ce+a ce el inca nu cunoscuse, ce+a ciuda&, ce-l a&ra)ea cu (u&ere dar, in acelasi &im(, ii s&arnea neincrederea, 'a c*iar il su(ara1 o mare linis&e si ne+ino+a&ie, o 'una cu+iin&a si o cura&enie care &o&usi nu erau co(ilares&i, caci in s(a&ele cu+iin&ei si manierelor ei %rumoase se sim&ea raceala ascunsa si &ru%ie, as&%el ca ne+ino+a&ia ei nu-l misca si nu-l dezarma Enu ar %i (u&u& seduce nicioda&a o co(ilaF, ci il a&a&a, 'a c*iar il (ro+oca, inda&a ce se %amiliarizase (u&in cu silue&a ei, %aurindu-si o ima)ine laun&rica, sim&i dorin&a de a (lamadi din&rinsa, oda&a si oda&a, o s&a&uie, dar nu asa cum ara&a acum, ci cu &rasa&uri +ii, senzuale si indurera&e, nu o mica %ecioara, ci o Ma)dalena/ Adeseori isi dorea sa +ada aceas&a %a&a calma, %rumoasa si nemisca&a, cu&remurandu-se in s%arsi&, %ie de +olu(&a&e, %ie de durere, desc*izandu-se asemenea %ilelor unei car&i si dandu-si &aina in +ilea)/ Si a(oi, mai era un al& c*i(, care salasluia in su%le&ul sau si &o&usi, nu-i a(ar&inea in in&re)ime, (e care dorea din ras(u&eri sa-l (rinda si sa-l in%a&iseze cand+a, ca ar&is&, dar aceas&a a doua ima)ine i se sus&ra)ea mereu si se in&uneca/ Era c*i(ul mamei/ Aces& c*i( nu mai era de mul& acelasi, ca odinioara, cand ii rea(aruse du(a con+or'irile cu Narcis, re+enind din (ierdu&ele adancimi ale amin&irilor/ n zilele de drume&ie, in no(&ile de dra)os&e, in cli(ele de nos&al)ie, in cele cand +ia&a ii era (ericol si cand se a(ro(ia de el moar&ea, aces& c*i( ma&ern se (re%acuse cu &im(ul si se im'o)a&ise, de+enise mai (ro%und si mai com(lica&- nu mai era ima)inea (ro(riei mame, ci din &rasa&urile si culorile aces&eia se inc*e)ase, &re(&a& ima)inea unei mame care nu mai era doar a lui, ima)inea unei E+e, a unei mame &u&uror oamenilor/ !o& asa cum mes&erul NiDlaus in%a&isase in ca&e+a Madone ima)inea indurera&ei Maici a 2omnului, cu o (er%ec&iune si o +i)oare a e.(resiei care lui Gura-de-Aur i se (areau de nede(asi&, &o& asa nada,duia ca oda&a, cand +a %i mai ma&ur si mai si)ur de &alen&ul sau, sa in%a&iseze el insusi ima)inea mamei-lumes&i, a mamei-E+a, asa cum era inscrisa in inima lui, ca cea mai +ec*e si

cea mai sacra &aina/ 2ar aceas&a icoana laun&rica, la ince(u& doar o ima)ine a amin&irii des(re (ro(ria sa mama si dra)os&ea lui %a&a de ea, se a%la in (ermanen&a (re%acere si cres&ere/ !rasa&urile &i)ancii #ise, ale %iicei de ca+aler, #@dia, si numeroase al&e %e&e de %emei (a&runsesera in acea ima)ine ori)inara, si nu numai &oa&e %e&ele %emeilor iu'i&e con&inuasera a o im'o)a&i, ci %iecare z)uduire, %iecare e.(erien&a, %iecare &raire in (ar&e, o dal&uise si-i daruise noi &rasa&uri/ Pen&ru ca aceas&a %i)ura, daca mai &arziu ar iz'u&i sa o redea in lemn, nu &re'uia sa in%a&iseze o anume %emeie, ci +ia&a insasi, in c*i( de mama ori)inara/ Adeseori credea ca o +ede, ca&eoda&a ii a(area in +is/ 2ar nu ar %i (u&u& s(une nimic mai mul& des(re aces& c*i( al E+ei si des(re ceea ce el urma sa e.(rime, deca& ca ar &re'ui sa ara&e +olu(&a&ea +ie&ii in in&ima ei inrudire cu durerea si cu moar&ea/ Gura-de-Aur in+a&a mul&e in decursul unui an/ #a desen a,unse re(ede sa-si conduca mana cu mare si)uran&a si ala&uri de scul(&a&ul in lemn, NiDlaus ii in)adui sa incerce ca&eoda&a si modela&ul in lu&/ Prima sa o(era iz'u&i&a %u o s&a&ue&a de lu&, inal&a de cel (u&in doua (alme, %i)ura dulce, seduca&oare, a micu&ei =ulie, sora #@diei/ Mes&erul lauda lucrarea, dar nu im(lini dorin&a lui Gura-de-Aur de a (une sa %ie &urna&a in me&al- soco&ea %i)ura (rea im(udica, (rea lumeasca, (en&ru a-i de+eni nas/ A(oi ince(u munca la s&a&uia lui Narcis, (e care Gura-de-Aur o cio(lea in lemn, si anume re(rezen&andu-l (e a(os&olul oan, caci daca ii iesea 'ine, NiDlaus a+ea de )and sa o aseze in&r-o com(ozi&ie inc*ina&a ras&i)nirii, care i se comandase- cele doua cal%e nu mai lucrau de mul&a +reme deca& la ea, (en&ru ca a(oi sa lase (e seama mes&erului ul&imele re&usuri/ #a %i)ura lui Narcis, Gura-de-Aur lucra cu adanca dra)os&e, in munca aceas&a se re)asea, isi re)asea darurile de ar&is& si su%le&ul, ori de ca&e ori se a'a&use de la calea drea(&a, ceea ce se (e&recea des&ul de des1 a+en&uri de dra)os&e, ser'ari cu dans, c*e%uri cu camarazii, ,oc de zaruri, adeseori si incaierari il an&renau cu +iolen&a, as&%el inca& ocolea a(oi a&elierul (en&ru o zi sau mai mul&e, ori s&a&ea za(aci& si morocanos, in %a&a lucrului sau/ 2ar la a(os&olul oan, al carui c*i( iu'i& si +isa&or ii rasarea &o& mai (ur din lemn, lucra numai in ceasuri de mare sensi'ili&a&e, cu daruire si umilin&a/ n ceasurile aces&ea nu era nici 'ucuros nici a'a&u&, nu mai s&ia nici de +olu(&a&ile +ie&ii, nici de nes&a&ornicie- in inima lui re+enea a&unci sen&imen&ul res(ec&uos, senin si (ur, cu care se daruise cand+a (rie&enului, lasandu-se cu 'ucurie condus de dansul/ Nu el era cel ce s&a&ea aici si %aurea, din (ro(ria sa +oin&a, un c*i(- era mai de)ra'a celalal&, era Narcis, care se slu,ea de mainile sale de ar&is&, (en&ru a (asi dincolo de e%emerul si nes&a&ornicia +ie&ii, in%a&isand ima)inea (ura a %iin&ei sale/ n %elul aces&a, ; soco&ea ca&eoda&a Gura-de-Aur cu un %ior ; iau nas&ere ade+ara&ele o(ere/ As&%el se nascuse neui&a&a Madona a mes&erului, (e care, de a&unci incoace, o +izi&ase in mul&e duminici, la manas&ire/ n %elul aces&a &ainic si sacru, %usesera crea&e cele mai iz'u&i&e din&re s&a&uile +ec*i, (e care mes&erul le (as&ra in inca(erea de sus/ As&%el +a %i crea&a, cand+a, si cealal&a ima)ine, cea unica (e care el o soco&ea si mai &ainica, si mai +rednica de cins&ire, ima)inea mamei oamenilor/ A*, de-ar iesi din mainile ar&is&ilor numai asemenea o(ere s%in&e, iz+orand din ne+oile su%le&ului, nein&ina&e de am'i&ii si deser&aciuni7 2ar nu era asa, o s&ia de mul&/ Se (u&eau crea si al&e ima)ini, lucruri dra)alase, %ermeca&oare, iz+odi&e cu mare maies&rie, des%a&ari ale ama&orilor de ar&a, (odoa'e (en&ru 'iserici si sali de consiliu ale (rimariilor ; lucruri %rumoase, da, insa nu s%in&e, nu ima)ini au&en&ice ale su%le&ului/ Nu +azuse numai iesind din mana lui NiDlaus si ale al&or mes&eri numeroase asemenea lucrari, care, cu &oa&a )ra&ia ima)ina&iei si me&iculozi&a&ea e.ecu&iei erau, &o&usi, sim(le ,ucarii/ S(re rusinea si &ris&e&ea lui, cunoscuse si in (ro(ria sa inima, sim&ise si in (ro(riile sale maini in ce %el (oa&e sa dea un ar&is& as&%el de o'iec&e dra)u&e lumii, (en&ru (lacerea mes&esu)ului sau, din &ru%ie sau din ,oaca/ n cli(a cand do'andi (en&ru (rima oara aceas&a cons&iin&a, se in&ris&a de moar&e/ A*, (en&ru a %auri s&a&ue&e %rumusele de in)erasi, sau al&e %leacuri, %ie ele orica& de (lacu&e, nu meri&a sa %ii ar&is&/ Pen&ru al&ii (oa&e, (en&ru mes&esu)ari, (en&ru 'ur)*ezi, (en&ru su%le&ele domoale si mul&umi&e, (oa&e %i o sa&is%ac&ie su%icien&a, (en&ru el insa nu/ Pen&ru el, ar&a si cali&a&ea de ar&is& erau %ara de +aloare daca nu a+eau do)oarea soarelui si %or&a %ur&unii, daca nu aduceau deca& mul&umire si (lacere, deca& %ericire marun&a/ El cau&a al&ce+a/ Sa aco(ere cu %oi de aur s&raluci&or coroni&a )in)asa, %ina ca dan&ela, a unei Marii, nu era o &rea'a (en&ru el, c*iar daca se (la&ea 'ine/ 2e ce acce(&a mes&erul NiDlaus &oa&e aces&e insarcinari5 2e ce &inea doua cal%e5 2e ce s&a&ea sa-i ascul&e ceasuri in&re)i (e aces&i domni consilieri sau (e aces&i canonici, care ii comandau un (or&al sau un am+on masura& cu co&ul5 2in doua mo&i+e, si anume din doua mo&i+e mesc*ine1 %iindca &inea sa %ie un ar&is& renumi&, co(lesi& de comenzi si %iindca

+oia sa adune 'ani, insa nu (en&ru a in&re(rinde %a(&e mari sau (en&ru a )us&a des%a&ari, ci 'ani (en&ru %iica lui, care si asa era de mul& o mos&eni&oare 'o)a&a, 'ani (en&ru zes&rea ei, (en&ru )ulere de dan&ela si roc*ii de 'rocar&, (en&ru un (a& con,u)al din lemn de nuc, incarca& de (la(umi scum(e si len,erie de (re&7 2e (arca %a&a cea %rumoasa nu ar (u&ea cunoas&e dra)os&ea la %el de 'ine si in&r-un (od oarecare cu %an7 n ceasurile unor asemenea medi&a&ii, in Gura-de-Aur se raz+ra&ea san)ele mamei, mandria si dis(re&ul celor %ara ca(a&ai, %a&a de cei seden&ari si a+u&i/ Ca&eoda&a mes&esu)ul si mes&erul il in)re&osau deo(o&ri+a, (recum %asolea a&oasa, adeseori era )a&a sa-si ia (icioarele la s(inare si sa %u)a/ Si mes&erul re)re&ase amar in ca&e+a randuri, ca-si %acuse de lucru cu aces& &anar di%icil, in care nu se (u&ea increde si care-i (unea de mul&e ori ra'darea la )rea incercare/ Ceea ce a%la des(re %elul de +ia&a al lui Gura-de-Aur, des(re indi%eren&a lui %a&a de 'ani si (ro(rie&a&e, des(re (o%&a lui de risi(a, des(re amorurile lui numeroase, des(re desele sale incaierari, nu era de na&ura sa-l im'lanzeasca- (rimise la el un &i)an, un ins indoielnic/ 2e asemenea, nu-i sca(ase nici cu ce oc*i o (ri+ea aces& +a)a'ond (e %iica-sa, #is'e&*/ 2aca &o&usi +adea %a&a de el mai mul&a ra'dare deca& i-ar %i %acu& (lacere, n-o %acea nici din (ricina +reunui sen&imen& al da&oriei, nici de &eama, ci de dra)ul a(os&olului oan, a carui %i)ura o +edea nascandu-se/ Cu un sen&imen& de dra)os&e si de inrudire su%le&easca (e care nu si-l mar&urisea in in&re)ime nici siesi, mes&erul urmarea (e aces& &i)an, aciua& la el dre(& din (adure, cum isi modeleaza s&a&uia du(a desenul a&a& de emo&ionan&, de %rumos, si, &o&usi, a&a& de neindemana&ic, (en&ru care il o(rise a&unci lan)a el, cum modela ince& si ca(ricios, dar &o&usi darz si %ara )res, c*i(ul de lemn al a(os&olului sau/ Cand+a, in (ri+in&a aceas&a mes&erul n-a+ea nici o indoiala, s&a&uia +a %i is(ra+i&a, in ciuda &oanelor si a in&reru(erilor, si a&unci +a %i o o(era, cum nici una din cal%ele sale nu ar %i (u&u& %auri +reoda&a, cum (ana si mes&erilor celor mari numai rareori le reuses&e/ "rica& de mul&e dis(laceau mes&erului la ele+ul sau, orica& de darnic era cu do,ana, orica& de des se in%uria ; des(re a(os&olul oan nu-i s(unea, nicioda&a, +reun cu+an&/ $rmele de )ra&ie &inereasca si de %armec co(ilaros, (en&ru care Gura-de-Aur (lacuse a&a&ora, se (ierdusera cu ince&ul, in cursul aces&or ani/ 2e+enise un 'ar'a& %rumos si +oinic, %oar&e dori& de %emei, %oar&e (u&in a)rea& de 'ar'a&i/ Si %irea lui, (ro%ilul sau laun&ric se sc*im'ase %oar&e mul&, de cand Narcis il &rezise din somnul candid al anilor sai de manas&ire, de cand lumea si drume&iile il %raman&asera, ca (e un alua&/ 2in scolarul %rumusel al manas&irii, 'land, iu'i& de &o&i, (ios si )a&a oricand sa %aca al&ora ser+icii, de+enise de mul& cu &o&ul al& om/ Narcis il &rezise, %emeile il %acusera s&iu&or, drume&ia s&ersese (u%ul de (e el/ Prie&eni nu a+ea, inima lui a(ar&inea %emeilor/ Ele il (u&eau cas&i)a cu usurin&a, a,un)ea o sin)ura (ri+ire incarca&a de dorin&i/ Nu-i +enea usor sa rezis&e nici uneia, ras(undea la cea mai sla'a c*emare/ El, care a+usese o sensi'ili&a&e s(eciala %a&a de %rumuse&e si, din&o&deauna, indra)ise cel mai mul& %e&ele &inere, in (rima in%lorire a lor, se lasa misca& si sedus si de %emei mai (u&in %rumoase, c*iar &recu&e de (rima &inere&e/ #a dans se in&am(la sa ramana a)a&a& de o %a&a oarecare, mai &recu&a, li(si&a de cura,, (e care nu o dorea nimeni si care il cas&i)a (e calea milei, dar nu numai a milei, ci si a unei curiozi&a&i +esnic &reze/ nda&a ce ince(ea a se darui unei %emei ; (oa&e (en&ru nis&e sa(&amani sau numai (en&ru ca&e+a ceasuri ; i se (area %rumoasa si el i se daruia in in&re)ime/ Si e.(erien&a il in+a&ase ca %iecare %emeie e %rumoasa si in s&are de a darui %ericire, ca %iin&a cu in%a&isare s&earsa, dis(re&ui&a de 'ar'a&i, es&e ca(a'ila de o nemai(omeni&a do)oare si daruire, cea &recu&a, de o )in)asie dulce-amara, mai mul& deca& ma&erna, ca %iecare %emeie isi are &aina si +ra,a ei si deslusirea %iecareia %erices&e/ n (ri+in&a aceas&a &oa&e %emeile erau la %el/ "rice scadere in (ri+in&a &inere&ii sau %rumuse&ii era com(ensa&a de un al& %armec, deose'i&/ Numai ca, %ires&e, nu oricare din ele se do+edea in s&are sa-l re&ina la %el de mul&/ 3a&a de cea mai &anara si mai %rumoasa nu era nici cu o %arama mai dra)as&os sau mai recunosca&or deca& %a&a de cea li(si&a de %rumuse&e, nicioda&a nu iu'ea cu ,uma&a&e de masura/ 2ar e.is&au %emei care a'ia du(a &rei sau du(a zece no(&i de dra)os&e il cucereau de-a 'inelea, si al&ele, care c*iar du(a (rima erau cunoscu&e (e de(lin si da&e ui&arii/ 2ra)os&ea si +olu(&a&ea i se (areau sin)urele lucruri (rin care +ia&a (oa&e in&r-ade+ar sa se um(le de caldura si sa do'andeasca +aloare/ Nu cunos&ea am'i&ia, ii (re&uia la %el si (e e(isco( si (e cerse&ornici cas&i)ul sau a+u&ia nu-l (u&eau le)a, le dis(re&uia, n-ar %i %acu& (en&ru ele, nicioda&a, cel mai mic sacri%iciu iar 'anii (e care-i cas&i)a, in anumi&e (erioade cu (risosin&a, ii az+arlea %ara a s&a (e )anduri/ 2ra)os&ea %emeilor, ,ocul se.elor, ia&a ce a+ea (en&ru el cea mai mare insemna&a&e si sam'urele deselor

sale &ris&e&i si (lic&iseli cres&ea din e.(erien&a ins&a'ili&a&ii si a na&urii e%emere a +olu(&a&ilor/ 0al+a&aia ra(ida, %u)ara, incan&a&oare, a (o%&ei de dra)os&e, arderea scur&a, (lina de (asiune, s&in)erea nein&arzia&a ; ia&a ce i se (area a cu(rinde esen&a &u&uror &rairilor, ia&a ce de+enea (en&ru el ima)inea &u&uror des%a&arilor si a su%erin&elor +ie&ii/ Se lasa cu aceeasi daruire in +oia aces&ei &ris&e&i, aces&ui %ior al +remelniciei ca si in +oia iu'irii, iar melancolia aceas&a era si ea dra)os&e, era si ea +olu(&a&e/ 2u(a cum in cli(a su(remei incordari a %ericirii de(line, +olu(&a&ea dra)os&ei cu(rinde cer&i&udinea ca se +a s(ul'era si +a muri o da&a cu urma&oarea res(ira&ie, &o& asa cea mai adanca sin)ura&a&e si con&o(ire cu melancolia cu(rinde cer&i&udinea ca +a %i 'rusc inla&ura&a de dorin&a, de o noua con&o(ire cu la&ura luminoasa a +ie&ii/ Moar&ea si (lacerea sun& una/ Mama +ie&ii (oa&e %i numi&a iu'ire sau +olu(&a&e, dar de asemenea (oa&e %i numi&a in&oarcere in &arana si (u&rezire/ Mama es&e E+a, ea es&e iz+orul %ericirii si iz+orul mor&ii, ea nas&e +esnic, ucide +esnic, in ea se ames&eca dra)os&ea si cruzimea si cu ca& o (ur&a mai indelun) in inima, cu a&a& mai mul& c*i(ul ei de+enea (ilda si sim'ol sacru/ S&ia, nu din +or'e si din ra&iune, ci din (ro%unda in&ui&ie a san)elui, ca drumul il duce ca&re aceas&a mama, ca&re +olu(&a&e si moar&e/ #a&ura (a&erna a +ie&ii, s(iri&ul, +oin&a, nu erau (a&ria lui/ Acolo se sim&ea in lar)ul sau Narcis si a'ia acum (a&runse si in&elese, in in&re)ime, Gura-de-Aur cu+in&ele (rie&enului sau si recunoscu in el con&rariul (ro(riei sale %iin&e si &ocmai as&a +oi sa re(rezin&e si sa e.(rime el in c*i(ul scul(&a& al a(os&olului oan/ l (u&ea dori (e Narcis (ana la lacrimi, il (u&ea +isa minuna& ; insa nu (u&ea a,un)e la dansul, nici de+eni ceea ce era el/ Cu un sim& secre&, Gura-de-Aur 'anuia si &aina +oca&iei sale de ar&is&, a dra)os&ei sale (ro%unde (en&ru ar&a, a urii sal'a&ice care-l cu(rindea uneori, im(o&ri+a ei/ 3ara idei, cau&and numai cu sim&irea, a%la sensul mul&or sim'oluri1 ar&a inseamna re+enirea lumii (a&erne cu cea ma&erna, a s(iri&ului cu san)eleea (oa&e ince(e c*iar de la sim&uri, (en&ru a se ridica (ana la cele mai inal&e a's&rac&ii sau (oa&e (orni din lumea (ura a ideilor, s%arsind in cea mai san)eroasa carnali&a&e/ !oa&e o(erele de ar&a, care sun& in&r-ade+ar su'lime, nu numai scama&orii, iz'u&i cele incarca&e cu &aina +esnica, de (ilda acea Maica a 2omnului, cio(li&a de mes&er, &oa&e o(erele de ar&a au&en&ice si neindoielnice, (oseda aceas&a %a&a du'la, (rime,dioasa si zam'i&oare, 'ar'a&esc-%emeiasca, aceas&a im(reunare a ins&inc&ului s(iri&uali&a&ea (ura/ Aceas&a %a&a du'la in e.(resia ei cea mai (re)nan&a, o +a ara&a lumii cand+a, insasi mama-E+a, daca el, Gura-de-Aur, +a iz'u&i +reoda&a sa-i dea %orma/ n ar&a si in e.is&en&a de ar&is& Gura-de-Aur desco(erea (osi'ili&a&ea de a im(aca cele mai adanci con&radic&ii ale %iin&ei lui si de a da )rai su(er'ului, mereu innoi&ului sim'ol al dez'inarii na&urii sale/ nsa ar&a nu era un dar )ra&ui&, nu se (u&ea do'andi (e de)ea'a, cos&a %oar&e scum(, cerea ,er&%e/ Gura-de-Aur ii ,er&%ise mai 'ine de &rei ani 'unul cel mai de (re& si de neli(si& (e care-l cunos&ea du(a +olu(&a&ea dra)os&ei1 li'er&a&ea/ A %i li'er, a ra&aci in de(ar&ari necu(rinse, 'unul (lac al +ie&ii de *oinar, sin)ura&a&ea si inde(enden&a ; (e &oa&e le sacri%icase/ Gaseasca-l al&ii ca(ricios, nesu(us si (rea increzu&, cand, la ras&im(uri, ocolea cu %urie a&elierul si munca, ; +ia&a aceas&a era (en&ru el o scla+ie, care il amara adesea (ana dincolo de ceea ce (u&ea su(or&a/ Nu mes&erul era cel caruia &re'uia sa-i dea ascul&are, nici +ii&orul, nici ne+oia, ; ci ar&a insasi/ Ar&a care (area sa %ie o zei&a a&a& de s(iri&uala, a+ea ne+oie de a&a&ea lucruri de nimic7 A+ea ne+oie de un aco(eris deasu(ra ca(ului, a+ea ne+oie de scule, de 'u&uci de lemn, de lu&, de culori si de aur, cerea munca si ra'dare/ Ei ii ,er&%ise sal'a&ica li'er&a&e a (adurilor, 'e&ia de(ar&arilor, +olu(&a&ea as(ra a (rime,diei, mandria saraciei si, icnind si scrasnind, &re'uia sa-si reinnoiasca mereu sacri%iciul/ si lua in (ar&e ras(la&a (en&ru sacri%iciile sale, isi in)aduia raz'unari marun&e im(o&ri+a ordinii de scla+ si a +ie&ii seden&are (e care &re'uia s-o duca acum, in unele a+en&uri (rile,ui&e de dra)os&e, in incaierari cu ri+alii/ !oa&a sal'a&iciunea za+ori&a, &oa&a %or&a claus&ra&a a %irii sale &asni, (arca %ume)and, (rin aceas&a s(ar&ura, as&%el inca& de+eni un 'a&aus cunoscu& si &emu&/ Sa %ie a&aca& 'rusc, in&r-o s&radu&a in&unecoasa, in drum s(re o %a&a sau in drum s(re casa, +enind de la dans, sa incaseze ca&e+a lo+i&uri de cioma), sa se rasuceasca %ul)era&or si sa &reaca de la a(arare la a&ac, sa s&ri+easca in 'ra&e, )a%aind, dusmanul care )a%aia si el, sa-l (ocneasca su' 'ar'ie cu (umnul, sa-l &arasca de (ar si sa-l s&ran)a zdra+an de )a&, &oa&e aces&ea ii cadeau 'ine si-l lecuiau (en&ru o +reme de &oanele lui sum're/ ar aces&e lucruri (laceau si %emeilor/ Si as&a ii um(lea cu (risosin&a zilele, si le dadea un sens, ca&a +reme dura munca la a(os&olul oan/ Ea se (relun)i mul& si ul&imele ne&eziri delica&e, ale c*i(ului si ale mainilor, se (e&recura in&r-o recule)ere

ra'da&oare si solemna/ s(ra+i lucrarea in&r-un mic so(ron de lemn, in dosul a&elierului de cal%e/ Sosi si ceasul de diminea&a, cand scul(&ura %u )a&a/ Gura-de-Aur lua o ma&ura, dere&ica me&iculos so(ronul, scoase cu )in)asie, %olosindu-se de (ensula, ul&imele %ire de rume)us din (arul lui oan, a(oi s&a&u indelun) in %a&a lui, un ceas si mai 'ine, solemn, co+arsi& de sen&imen&ul unei &rairi rare, mare&e, care se mai (u&ea re(e&a (oa&e o da&a in +ia&a lui, dar (u&ea ramane si sin)ura ce-i %usese *arazi&a/ $n 'ar'a& in ziua nun&ii sau in ziua inno'ilarii sale, o %emeie du(a (rima ei nas&ere (u&eau sim&i ce+a asemana&or in inima lor, o inal&a consacrare, o adanca seriozi&a&e si &o&oda&a &ainica &eama de cli(a in care si aceas&a inal&are, aceas&a cli(a sin)ulara +a %i &rai&a si de(asi&a, randui&a (rin&re al&ele, in)*i&i&a de o'isnui&a (erindare a zilelor/ S&a&u si-l (ri+i (e (rie&enul sau Narcis, indruma&orul anilor sai de adolescen&a, cum (arca as&e(&a, cu %a&a inal&a&a, in+esman&a& in s&raiele celui mai iu'i& din&re a(os&oli cu o e.(resie de linis&e, de daruire si de recule)ere, in care (area sa inmu)ureasca un zam'e&/ Aces&ui c*i( %rumos, cucernic si s(iri&ualiza&, aces&ui &ru( z+el& care (arca (lu&ea, aces&or maini lun)i, ridica&e cu )ra&ie si e+la+ie nu le erau necunoscu&e nici durerea, nici moar&ea, desi erau (line de &inere&e si muzica laun&rica- necunoscu&e le erau doar deznade,dea, dezordinea si re+ol&a/ Su' aces&e no'ile &rasa&uri su%le&ul (u&ea sa %i %os& +esel sau &ris&, era insa acorda& cu (uri&a&e si %eri& de disonan&e/ Gura-de-Aur s&a&ea si-si (ri+ea o(era/ Con&em(la&ia sa ince(u ca o recule)ere in %a&a monumen&ului (rimei sale &inere&i si al (rie&eniei, dar se is(ra+i cu o %ur&una de )ri,i si )anduri )ra+e/ a&a, o(era se a%la aici, in %a&a lui, si %rumosul a(os&ol +a dainui (es&e ani si delica&a lui in%lorire nu +a con&eni nicioda&a/ El insa, cel care o %aurise, era ne+oi& sa-si ia acum 'un-ramas de la o(era lui, caci ince(and c*iar de maine ea nu-i +a mai a(ar&ine, nu-i +a mai as&e(&a man)aierea mainilor, nu +a mai cres&e si in%lori su' ele, nu-i +a mai %i re%u)iu, alinare si ros& al +ie&ii/ Gura-de-Aur sim&ea cum ramane in urma, (arasi& si (rada&/ se (area ca cel mai 'ine ar %i sa-si ia as&azi 'un-ramas nu numai de la aces& oan, ci si de la mes&er, de la oras, de la ar&a/ Nu mai a+ea nimic de %acu& aici- in su%le&ul sau nu se mai a%lau ima)ini (e care le-ar (u&ea modela/ Acea ra+ni&a ima)ine in&re ima)ini, %i)ura mamei-oamenilor, ii era inca inaccesi'ila, (oa&e (en&ru mul& &im(/ Sa incea(a acum sa lus&ruiasca iar %i)uri de in)erasi si sa cio(leasca ornamen&e5 Se smulse din loc si &recu in a&elierul mes&erului/ n&ra ince& si ramase lan)a usa, (ana ce NiDlaus il o'ser+a si-l s&ri)a/ 4 Ce-i, Gura-de-Aur5 4 Scul(&ura mea e )a&a/ Poa&e inain&e sa mer)e&i la masa, +eni&i dincolo s-o +ede&i/ 4 0in 'ucuros, c*iar acuma/ !recura im(reuna dincolo, si lasara usa desc*isa, ca sa %ie mai mul&a lumina/ NiDlaus nu +azuse de mai mul&a +reme s&a&uia si-l lasase (e Gura-de-Aur sa lucreze nes&in)*eri&/ Acum (ri+i o(era cu &acu&a a&en&ie, c*i(ul sau inc*is de+eni %rumos si senin, oc*ii se+eri, al'as&ri ; radiosi/ 4 E 'una, zise mes&erul/ E %oar&e 'una/ E lucrarea &a de cal%a, Gura-de-Aur, acum ai is(ra+i& de in+a&a&/ Am sa ara& s&a&uia celor din 'reasla si am sa le cer sa-&i dea (en&ru ea 're+e&ul de mes&er, il meri&i din (lin/ Gura-de-Aur (unea (u&in (re& (e 'reasla, dar s&ia ca&a a(reciere cu(rind cu+in&ele mes&erului si se 'ucura/ n +reme ce mai dadu o da&a ocol s&a&uii lui oan, %ara )ra'a, NiDlaus zise cu un o%&a&1 4 C*i(ul aces&a es&e (lin de e+la+ie si lim(ezime, serios, dar (lin de %ericire si (ace/ S-ar crede ca l-a %auri& un om in a carui inima salasluiesc senina&a&ea si +eselia/ Gura-de-Aur zam'i/ 4 S&i&i ca in s&a&uia aceas&a nu m-am in%a&isa& (e mine, ci (e cel mai dra) (rie&en al meu/ El es&e cel care a adus in aceas&a scul(&ura lim(ezimea si (acea, nu eu/ 2e %a(&, nu eu am %auri&-o, ci el mi-a sadi&-o in su%le&/ 4 Asa o %i, zise NiDlaus/ Ramane o &aina cum anume se nas&e o asemenea ima)ine/ Eu nu sun& c*iar modes&, dar &re'uie sa-&i s(un1 am %acu& mul&e o(ere care raman de(ar&e in urma lucrarii &ale, nu in (ri+in&a in%a(&uirii ar&is&ice si a )ri,ii (en&ru amanun&, ci in (ri+in&a ade+arului/ Ei 'ine, (ro'a'il ca s&ii si sin)ur, o as&%el de o(era nu (oa&e %i re(e&a&a/ Es&e o &aina/

4 2a, zise Gura-de-Aur, cand s&a&uia a %os& &ermina&a si m-am ui&a& la ea, m-am )andi&1 8Nu mai (o&i %ace inca o da&a ce+a asemana&or9/ Si de aceea si cred, mes&ere, ca in curand +oi (orni din nou la drum/ NiDlaus il (ri+i mira& si nemul&umi&, oc*ii sai de+enira iarasi se+eri/ 4 0om mai +or'i des(re as&a/ A'ia acum ar &re'ui sa ince(i sa munces&i cu ade+ara&, nu-i momen&ul sa dai 'ir cu %u)i&ii/ 2ar (en&ru azi a,un)e cu lucrul, iar la (ranz es&i musa%irul meu/ #a amiaza, Gura-de-Aur a(aru (ie(&ana& si s(ala&, in s&raiele lui de sar'a&oare/ 2e as&a da&a isi dadea seama ca& inseamna si ce %a+oare deose'i&a es&e sa %ii (o%&i& de mes&er la masa/ !o&usi, (e cand urca scarile s(re inca(erea &icsi&a cu s&a&ui, inima nu-i era nici (e de(ar&e a&a& de in%iora&a de res(ec& si de 'ucurie s%ioasa, ca a&unci cand in&rase (en&ru in&aia oara, (al(i&and de emo&ie, in aces&e odai %rumoase, linis&i&e/ Si #is'e&* era )a&i&a si (ur&a la )a& un colier de (ie&re scli(i&oare, iar la masa, a%ara de cra( si de +in, i se mai ser+i o sur(riza1 mes&erul ii darui o (un)uli&a de (iele, in care erau doua monezi de aur, ras(la&a (en&ru s&a&uia is(ra+i&a/ 2e as&a da&a nu mai s&a&u mu&, nici )azdele nu se mai in&re&inura in&re ele/ Amandoi ii adresara acum cu+an&ul si ciocnira cu el/ "c*ii lui Gura-de-Aur erau neo'osi&i, caci a+ea ocazia s-o (ri+easca indea(roa(e (e %a&a cea %rumoasa, cu %a&a dis&insa si cam &ru%asa, iar oc*ii sai mar&uriseau desc*is ca& de mul& ii (lacea #is'e&*/ Ea se ara&a cu+iincioasa cu el, dar il dezama)i %iindca nici nu rosea, nici nu se incalzea/ Gura-de-Aur dorea cu ardoare sa con+in)a aces& c*i( %rumos si nemisca& sa )raiasca si sa-si des&ainuie secre&ul/ 2u(a masa mul&umi, za'o+i (u&in (rin&re scul(&urile de ala&uri, iar du(a-amiaza &andali ne*o&ara& (rin oras, asemenea unui &randa+ %ara nici o &in&a/ 3usese %oar&e onora& de mes&er, mai (resus de orice as&e(&ari/ 2e ce nu se 'ucura5 2e ce &oa&e onorurile aces&ea ii lasau un )us& a&a& de (u&in sar'a&oresc5 $rmand o ins(ira&ie de momen&, inc*irie un cal si (orni s(re manas&irea in care, odinioara, +azuse (en&ru (rima da&a o o(era a mes&erului NiDlaus si-i auzise numele, in&am(larea se (e&recuse doar cu ca&i+a ani in urma, &o&usi (area neinc*i(ui& de inde(ar&a&a/ n 'iserica manas&irii o con&em(la iar (e Maica 2omnului si o(era aceas&a il incan&a si-l su',u)a din nou la %el de (u&ernic si as&azi- era mai %rumoasa deca& s&a&uia lui, a+ea aceeasi (ro%unzime si aceeasi &aina, dar ii era su(erioara ca mes&esu), (area sa (lu&easca li'er, neim(o+ara&a de nimic/ 0edea acum in lucrarea aceas&a unele amanun&e (e care numai un ar&is& le +ede, unduirile +a)i si delica&e ale s&raielor, indraznelile in modelarea mainilor (relun)i si a de)e&elor, %olosirea, (lina de sensi'ili&a&e, a unor acciden&e din s&ruc&ura lemnului ; ade+ara&, &oa&e %rumuse&ile aces&ea nu insemnau nimic %a&a de ansam'lu, %a&a de sim(li&a&ea si adancimea +iziunii, insa ele e.is&au aie+ea si erau %oar&e %rumoase, si nici celui darui& cu *ar nu-i erau la indemana deca& daca s&a(anea &emeinic mes&esu)ul/ Pen&ru a (u&ea in%a(&ui asemenea lucru, nu era indea,uns ca omul sa (lamadeasca numai ima)ini in su%le&, ci &re'uia de asemenea sa-si %i educa& si incerca& la nes%arsi& oc*ii si mainile/ Poa&e ca meri&a &o&usi sa-si (una +ia&a in&rea)a in slu,'a ar&ei, sacri%icandu-si li'er&a&ea si marile &rairi (en&ru a da cand+a la i+eala o asemenea %rumuse&e, care nu era numai &rai&a, si +azu&a si conce(u&a cu dra)os&e, ci in acelasi &im( s&a(ani&a (ana la ul&imul amanun&, cu o maies&rie neum'ri&a de nici o so+aiala5 Era o mare in&re'are/ Gura-de-Aur se in&oarse in oras &arziu, noa(&ea, cu calul os&eni&/ Mai )asi desc*is un 'ir& manca acolo (aine si 'au +in, a(oi urca in odaia lui de lan)a (ia&a de (es&e, dez'ina& cu sine, im(o+ara& de in&re'ari, im(o+ara& de indoieli/ CAP !"#$# B A doua zi Gura-de-Aur nu se (u&u *o&ari sa se duca la a&elier/ Ca in mul&e asemenea zile cand n-a+ea c*e%, um'la (rin oras de colo (ana colo/ 0azu cum se duc sa &ar)uiasca ne+es&ele si slu,nicele, se o(ri mai mul& in (rea,ma %an&anii din (ia&a si-i (ri+i (e ne)us&orii de (es&e si (e %emeile lor necio(li&e, cum isi (un mar%a in +anzare si cum o lauda, cum se re(ed sa scoa&a din (u&ini (es&ii racorosi, ar)in&ii si sa-i o%ere, cum (es&ii se lasa cumin&i, in +oia mor&ii cu )urile casca&e dureros si oc*ii de aur *ol'a&i si (lini de s(aima sau cum se a(ara de ea, %uriosi si deznada,dui&i/ Ca in mul&e al&e da&i, %u cu(rins de mila %a&a de aces&e %iin&e si de o &ris&a indi)nare, im(o&ri+a oamenilor- de ce erau a&a& de nesim&i&ori si )rosolani, a&a& de neinc*i(ui& de saraci cu du*ul si de na&an)i, de ce nu +edeau nimic, cu &o&ii de-a +alma, nici (escarii si ne+es&ele lor, nici cum(ara&orii ocu(a&i cu &ocmeala, de ce nu +edeau )urile aces&ea, oc*ii

aces&ia s(eria&i de moar&e, cozile aces&ea care iz'eau sal'a&ic (rim(re,ur, aceas&a lu(&a deznada,dui&a, ins(aiman&a&oare, inu&ila, aceas&a insu(or&a'ila &rans%ormare a %iin&elor mis&erioase, miraculos de %rumoase, cand ul&imul &remur le in%ioara (ielea si a(oi zac, moar&e si s&inse, do'ora&e, nis&e ,alnice *alci de carne, (re)a&i&e (en&ru a des%a&a cerul )urii mancaciosilor5 Nimic nu +edeau oamenii aces&ia, nimic nu s&iau si nu 'a)au de seama, nimic nu le )raia7 Era &o&una daca in %a&a lor, (iere un 'ie& (es&e %rumos, sau daca un mes&er i&i da %iori in%a&isand in&r-un c*i( de s%an&, &oa&a nade,dea, &oa&a no'le&ea, &oa&a su%erin&a sau &oa&a s(aima )a&ui&oare si sum'ra a e.is&en&ei omenes&i ; ei nu +edeau nimic, nu-i misca nimic7 Erau cu &o&ii mul&umi&i sau (reocu(a&i, a+eau &re'uri im(or&an&e, se )ra'eau, s&ri)au, radeau si ra)aiau, %aceau )ala)ie, %aceau )lume, se cioro+aiau (en&ru doi 'ani si &u&uror le mer)ea 'ine, &o&i erau im(aca&i si mul&umi&i (es&e masura de sine si de lumea in&rea)a/ Nis&e (orci, a*, erau mul& mai rai si mai )re&osi deca& (orcii7 Ei da, el insusi se a%lase des&ul de des in mi,locul lor, se +eselise (rin&re cei asemenea lor, aler)ase du(a %e&e, rasese si nu se in%iorase deloc mancand (es&i (ra,i&i/ nsa necon&eni& si adeseori (e neas&e(&a&e, ca (rin&r-o +ra,a, 'ucuria si linis&ea il (araseau, iluzia aceas&a de im'ui'are il su%oca, aceas&a mul&umire de sine, &ru%ie si &randa+a &i*na a su%le&ului se scu&urau de (e el si ce+a il &rimi&ea in sin)ura&a&e si medi&a&ie, in (ri'e)ie, la con&em(larea su%erin&ei, a mor&ii, a zadarniciei oricarei ac&iuni, indemnandu-l sa (ri+easca &in&a in a'is/ ar uneori, din deznade,dea a&o&cu(rinza&oare, s&arni&a in&rinsul de aceas&a (anorama a li(sei de sens, si a s(aimei a&o&s&a(ani&oare, in%lorea din&r-o da&a in el o 'ucurie, o dra)os&e +iolen&a, dorin&a de a can&a un can&ec %rumos ori de a desena- sau in +reme ce mirosea o %loare, se ,uca (u&in cu o (isica, re)asea armonia co(ilaroasa a +ie&ii/ Sen&imen&ul aces&a s-ar (u&ea in&oarce si acum, maine sau (oimaine, si lumea ar de+eni iarasi 'una, minuna&a/ Pana cand s-ar ins&a(ani din nou celelal&e, &ris&e&ea, in)andurarea, dra)os&ea dis(era&a, su%ocan&a, (en&ru (es&ii muri'unzi, (en&ru %lorile )a&a sa se o%ileasca, s(aima de o +ia&a na&an)a, (orceasca si de oamenii ce se *ol'eaza, %ara a %i in s&are sa +ada ce+a/ n asemenea cli(e nu (u&ea sa nu se )andeasca, im'oldi& de o c*inui&oare curiozi&a&e si cu o dureroasa s&ran)ere de inima, la s&uden&ul (ri'ea) 0ic&or, caruia ii in%i(sese cu&i&ul in coas&e si il (arasise, zacand (e cren)ile de 'rad, scalda& in san)e si a&unci se in&re'a iarasi si iarasi ce se in&am(lase (ana la urma cu aces& 0ic&or, daca animalele il in%ulecasera de &o& sau daca mai ramasese ce+a din el/ 2a, cu si)uran&a ca mai ramasesera oasele, si (oa&e ca&i+a (umni de (ar/ Si oasele ; ce se +a ale)e din ele5 Ca& dureaza oare, decenii sau numai ani, (ana-si (ierd si ele %orma si de+in &arana5 A*, as&azi, in +reme ce (ri+ea cu mila (es&ii si cu scar'a (e (recu(e&i, cu inima (lina de melancolie si de amarnica dusmanie im(o&ri+a lumii si a lui insusi, %usese din nou ne+oi& sa se )andeasca la 0ic&or/ Poa&e ca il )asise cine+a si il in)ro(ase5 Si daca asa s-a in&am(la&, oare (ana acum ii +a %i cazu& &oa&a carnea de (e oase, +a %i (u&rezi&, +iermii +or %i ros &o&ul5 Mai a+ea inca (ar (e &eas&a si s(rancene deasu(ra or'i&elor5 Si din +ia&a lui 0ic&or, ce %usese (lina de a+en&uri si (a&anii, de ,ocul %an&as&ic al )lumelor si (oznelor lui ciuda&e, ce mai ramasese5 Mai dainuia ce+a, in a%ara de cele ca&e+a amin&iri +a)i, (as&ra&e de uci)asul sau, ce+a din aceas&a +ia&a de om, care doar nu %usese una din&re cele mai o'isnui&e5 Mai e.is&a un 0ic&or in +isele %emeilor (e care le iu'ise odinioara5 A*, %ires&e ca &o&ul era dus si risi(i&/ Si la %el se (e&rece cu &oa&e si cu &o&i, in%loresc re(ede si se +es&e,esc re(ede, a(oi oma&ul cade deasu(ra/ Ca&e nu in%lorisera c*iar in su%le&ul sau, cand, cu ca&i+a ani inain&e, +enise in orasul aces&a, dorind cu se&e sa se daruiasca ar&ei, (lin de (ro%unda, s%ioasa admira&ie %a&a de mes&erul NiDlaus7 Mai su(ra+ie&uia ce+a din &oa&e aces&ea5 Nimic, nu mai mul& deca& ramasese din s&a&ura desira&a a 'ie&ului 0ic&or/ 2e i-ar %i s(us a&unci cine+a, ca +a +eni ziua, in care NiDlaus il +a recunoas&e ca (e e)alul sau si +a cere 'reslei 're+e&ul de mes&er (en&ru el, ar %i crezu& ca &ine in mana &o& norocul din lume7 Si acum, &o&ul nu mai era deca& o %loare &recu&a, ce+a +es&ed si %ara 'ucurie/ Pe cand cu)e&a as&%el, Gura-de-Aur a+u deoda&a o +iziune/ 2ura doar o cli(a, o &resarire %ul)era&oare1 +azu %a&a mamei ori)inare, a(leca&a deasu(ra a'isului +ie&ii, (ri+ind cu un zam'e& (ierdu&, %rumos si cand, o +azu cum (ri+es&e cu aces& zam'e& nas&erile, mor&ile, %lorile, %runzele %osni&oare ale &oamnei, ar&a, mor&aciunile (u&rezi&e/ Punea (e &oa&e acelasi (re&, ea, mama ori)inara, (es&e &oa&e (lu&ea, (recum luna, zam'e&ul ei nelinis&i&or, iar el, Gura-de-Aur, cu )andurile lui melancolice, ii era &o& a&a& de dra) ca si cra(ul care murea (e caldaramul (ie&ei de (es&e, si mandra, )laciala %ecioara #is'e&* &o& a&a& de dra)a ca si oasele, risi(i&e (rin (adure, ale lui 0ic&or, cel ce s-ar %i 'ucura& cand+a sa-i %ure lui duca&ul/

A(oi %ul)erul se s&inse, mis&eriosul c*i( al mamei dis(aru/ 2ar lumina ei (ala con&inua sa (al(i&e in adancurile su%le&ului lui Gura-de-Aur, un +al de +ia&a, de durere, de su)ruma&a nos&al)ie se a'a&u asu(ra inimii sale, rascolind-o/ Nu, nu el, nu +oia %ericirea si indes&ularea celorlal&i, a cum(ara&orilor de (es&e, a 'ur)*ezilor, a oamenilor cu ocu(a&ii s&a&ornice/ Sa-i ia dracul (e &o&i7 A*, &resarirea acelei %e&e (ale, )ura (lina, (ar)ui&a, ca o +ara &arzie, (es&e ale carei 'uze ras%ran&e alunecase un %u)ar zam'e& de moar&e, (recum su%larea +an&ului si lumina lunii7 Gura-de-Aur o (orni ca&re casa mes&erului, era ceasul amiezii- as&e(&a (ana ce-l auzi (e NiDlaus (arasindu-si lucrul si s(alandu-si mainile/ A&unci in&ra la el/ 4 n)adui&i-mi sa +a s(un ca&e+a cu+in&e, mes&ere, (o& +or'i in +reme ce +a s(ala&i (e maini si +a im'raca&i *aina/ Mor de se&e du(a o )ura de ade+ar, +reau sa +a s(un ce+a si (esemne ca numai acum sun& in s&are, mai &arziu nicioda&a/ Ma sim& as&%el inca& &re'uie sa +or'esc unui om si dumnea+oas&ra sun&e&i sin)urul care m-ar (u&ea in&ele)e/ Nu-i +or'esc 'ar'a&ului care are un a&elier +es&i& si (rimes&e din (ar&ea oraselor si a manas&irilor comenzi ce-i %ac cins&e, celui ce are doua cal%e si o casa %rumoasa, im'elsu)a&a/ i +or'esc mes&erului care a %auri&-o (e Maica 2omnului, cea din manas&ire, cea mai %rumoasa s&a&uie (e care o cunosc/ Pe omul aces&a l-am iu'i& si l-am cins&i&, a de+eni asemenea lui mi s-a (aru& sco(ul su(rem (e (aman&/ Am %acu& o s&a&uie, (e oan, si nu am (u&u&-o %ace a&a& de desa+arsi&a ca Maica 2omnului iesi&a din mana dumnea+oas&ra- dar es&e asa cum es&e/ Al&a scul(&ura n-am de %acu&, nu e.is&a acum nici una care sa ma c*eme si sa ma sileasca s-o cio(lesc/ Mai curand, e.is&a una, o ima)ine s%an&a inde(ar&a&a, (e care +a &re'ui s-o %auresc cand+a, dar as&azi imi e cu ne(u&in&a/ Pen&ru a o %auri, &re'uie sa mai &raiesc si sa mai cunosc %oar&e mul&e/ Poa&e o +oi (u&ea %auri (es&e &rei, (es&e (a&ru ani, sau (oa&e (es&e zece, c*iar mai &arziu, (oa&e nicioda&a/ Pana a&unci insa, mes&ere, nu +reau sa-mi cas&i) (ainea cu mes&esu)ul si sa lus&ruiesc scul(&uri, si sa dal&uiesc am+oane, si sa duc o +ia&a de mes&esu)ar de a&elier, si sa cas&i) 'ani si sa de+in ceea ce sun& &o&i mes&esu)arii, nu, nu +reau as&a, ci +reau sa &raiesc si sa um'lu, sa sim& +ara si iarna, sa (ri+esc lumea si sa-i )us& %rumuse&ea si )roza+ia ei/ 0reau sa su%ar de %oame si de se&e, si +reau sa ui& si sa le(ad &o& ce am &rai& si am in+a&a& aici, la dumnea+oas&ra/ As +rea in&r-ade+ar sa %auresc ce+a a&a& de %rumos si a&a& de adanc-misca&or cum es&e s&a&uia dumnea+oas&ra, dar sa de+in ce sun&e&i si sa &raiesc cum &rai&i dumnea+oas&ra mi-e (es&e (u&in&a/// Mes&erul isi s(alase mainile si le s&ersese, du(a as&a se in&oarse si il (ri+i (e Gura-de-Aur/ 3a&a lui era se+era, dar nu manioasa/ 4 Ai +or'i&, zise el, si eu &e-am ascul&a&/ Acum lasa lucrurile cum sun&/ Nu &e as&e(& la &rea'a, desi a+em mul&e de %acu&/ Nu &e consider cal%a mea, &u ai ne+oie de li'er&a&e/ As +rea sa s&am de +or'a des(re unele si al&ele, dra)a Gura-de-Aur- nu acum, ci (es&e ca&e+a zile, in&re &im( (e&rece-&i +remea du(a cum &e &ra)e inima/ 0ezi, eu sun& mul& mai 'a&ran, si am cunoscu& ca&e ce+a din +ia&a/ Gandesc al&%el deca& &ine, dar &e in&ele), si in&ele) ce anume +rei sa s(ui/ !e c*em (es&e ca&e+a zile/ 0om +or'i des(re +ii&orul &au, am o mul&ime de (lanuri/ Pana a&unci, %ii cu ra'dare7 S&iu (rea 'ine ce se in&am(la cand is(ra+es&i o lucrare ce &i-a %os& dra)a, cunosc aces& )ol/ !rece, crede-ma/ Gura-de-Aur (leca nemul&umi&/ Mes&erul era (lin de 'une in&en&ii %a&a de el, dar cu ce-i (u&ea a,u&a5 S&ia la rau un loc, unde a(a nu era adanca si cur)ea (es&e o al'ie (lina cu +ec*i&uri si res&uri, se aruncau aici, in a(a, &o& soiul de )unoaie de (e la casele din ma*alaua (escarilor/ Se duse acolo, se aseza (e mal si (ri+i in a(a/ u'ea mul& a(a, orice %el de a(a il a&ra)ea/ Si adancindu-si (ri+irea (ana la %und, la al'ia in&unecoasa, neclara, in a(a ce (area a cur)e in su+i&e de cris&al, zari, scli(ind, ici-colo, cu un licar es&om(a&, auriu, scan&eind im'ie&or, o'iec&e de nerecunoscu&, (oa&e un cio' de %ar%urie +ec*e, sau o secera indoi&a, arunca&a, sau o (ia&ra ne&eda desc*isa la culoare, ca&eoda&a un (es&e de namol, un mi*al& )ras sau o rosioara, care se rasucea acolo ,os, (rinzand (en&ru o secunda (e ari(ioarele al'icioase de (e 'ur&a, si (e solzi, ca&e o raza de lumina ; nicioda&a nu se (u&ea recunoas&e e.ac& ce era de %a(& aceas&a scur&a si &ul'ure licarire a unor comori scu%unda&e (e %undul umed si ne)ru al raului, dar in&o&deauna ea era %ermeca&or de %rumoasa si de is(i&i&oare/ Aidoma aces&ei marun&e &aine a a(ei, isi zise el, erau &oa&e ade+ara&ele &aine, &oa&e ima)inile ade+ara&e, au&en&ice ale su%le&ului1 nu a+eau con&ur, nu a+eau %orma, se lasau numai 'anui&e ca o %rumoasa, inde(ar&a&a (osi'ili&a&e, erau in+alui&e si a+eau in&elesuri mul&i(le/ Ca din cre(usculul adancimilor +erzi ale raului licarea s(re el, &resarind ca&e o cli(a, ce+a nemai+azu& de auriu sau de ar)in&iu, un nimic, si &o&usi incarca& de cele mai

%erici&e %a)aduieli, la %el (ro%ilul s&ers al unui om, +azu& (e ,uma&a&e din s(a&e, (u&ea +es&i ca&eoda&a ce+a nes%arsi& de %rumos sau nemai(omeni& de &ris&, sau, de asemenea1 un %elinar a&arna& su' caru&a noa(&ea zu)ra+ind (e ziduri um'rele imense ale s(i&elor ce se in+ar&eau in mers, ,ocul aces&or um're (u&ea %i (e dura&a unui minu& &o& a&a& de (lin de (ri+elis&i, in&am(lari si is&orii, ca &oa&a o(era lui 0ir)iliu/ 2in aceeasi (lamadeala ireala, ma)ica, se &eseau noa(&ea +isele, ca&e un %leac cu(rindea &oa&e ima)inile lumii, o a(a in cris&alul careia salasluiau, ca nis&e +ir&uali&a&i %ara con&enire &reze, %ormele &u&uror oamenilor, animalelor, in)erilor si demonilor/ Se cu%unda iarasi in ,ocul aces&a, (ri+i (ierdu& in su+oiul raului, +azu, cum in (ro%unzimile lui &remura scan&eieri in+almasi&e, 'anui coroane re)ale si umeri al'i de %emeie/ Cand+a, la Maria'ronn, isi amin&i el acum, in&rezarise in li&erele la&ines&i si eline asemenea +ise ale %ormelor, si +ra,i ale me&amor%ozei/ Nu +or'ise oare (e a&unci cu Narcis des(re ele5 A*, cand se (e&recuse as&a, cu ca&e su&e de ani inain&e5 A*, Narcis7 Ca sa-l +ada, ca sa +or'easca un ceas cu el, ca sa-i &ina mana, ca sa-i auda )lasul calm, (lin de in&ele(ciune, si-ar %i da& 'ucuros cei doi duca&i de aur/ 2e ce erau lucrurile aces&ea a&a& de %rumoase, scli(a&ul aces&a de aur, de su' a(a, aces&e um're si (resim&iri, &oa&e aces&e a(ari&ii ireale, %eerice ; de ce erau a&a& de nes(us de %rumoase si incan&a&oare, %iind &o&usi e.ac& o(usul %rumosului (e care-l (u&ea crea un ar&is&5 Caci daca la o'iec&ele acelea %ara nume, %rumuse&ea era li(si&a de orice %orma si cons&a numai din mis&er, cu o(erele de ar&a lucrurile se in&am(lau &ocmai in+ers, ele erau numai si numai %orma, )raind cu desa+arsi&a clari&a&e/ Nimic nu era mai necru&a&or de clar si de *o&ara& deca& linia unui ca( sau a unei )uri, desena&e sau scul(&a&e in lemn/ Ar %i %os& in s&are sa deseneze din memorie, (recis, a'solu& (recis 'uza de ,os ori (leoa(ele Mariei lui NiDlaus- acolo nu era nimic ne*o&ara&, insela&or, nimic care sa cur)a si sa se risi(easca/ Gura-de-Aur cu)e&a cu (asiune la &oa&e aces&ea/ Nu se lamurea cum se %ace ca &ocmai acele ima)ini, cele mai *o&ara&e cu (u&in&a si mai s&a&ornic (rinse in&r-o %orma ac&ioneaza asu(ra su%le&ului la %el ca inc*i(uirile im(al(a'ile si li(si&e de con&ur/ $n lucru i se lim(ezi insa in cursul aces&ui e.erci&iu de )andire, si anume mo&i+ul (en&ru care a&a&ea o(ere de ar&a %ara cusur, 'ine e.ecu&a&e, nu-i (laceau de%el ci, in ciuda unei anumi&e %rumuse&i, il (lic&iseau si ii de+eneau a(roa(e de&es&a'ile/ A&elierele, 'isericile si (ala&ele erau (line cu asemenea o(ere de ar&a ne%erici&e, el insusi con&ri'uise la crearea ca&or+a/ Erau a&a& de cum(li& de dezama)i&oare, (en&ru ca &rezeau nazuin&a s(re su(rem si &o&usi nu o im(lineau, li(sindu-le (rinci(alul1 &aina/ As&a au comun +isul si o(era de ar&a desa+arsi&a1 &aina/ Si Gura-de-Aur )andi mai de(ar&e1 8Es&e o &aina (e care o iu'esc, i-am da& de urma, am zari&-o s&ra%ul)erand de mai mul&e ori, si eu, ca ar&is&, daca imi +a %i cand+a cu (u&in&a, as +rea sa o re(rezin& si sa-i dau )rai/ Es&e c*i(ul marii Nasca&oare, a mamei ori)inare iar &aina ei nu cons&a, ca la al&ele, in&r-un amanun& anume, in ro&un,imile ei a(ar&e sau in z+el&e&e, in as(rime sau )in)asie, (u&ere sau )ra&ie, ci cons&a in %a(&ul ca marile con&ras&e ale lumii, care al&min&eri sun& de neim(aca&, in aceas&a %a(&ura s-au ala&ura& si au inc*eia& (ace1 nas&erea si moar&ea, 'una&a&ea si cruzimea, +ia&a si dis&ru)erea/ 2aca as %i nascoci& aceas&a %iin&a, daca ea n-ar %i deca& un ,oc al )andurilor mele sau o as(ira&ie am'i&ioasa de ar&is&, nu m-as induiosa din (ricina ei, as (u&ea sa-i o'ser+ cusururile si s-o ui&/ 2ar mama ori)inara nu es&e o idee, caci eu nu am nascoci&-o, ci am +azu&-o7 Ea &raies&e in mine, m-am in&alni& mereu cu dansa/ n&aia oara am (resim&i&-o cand, in&r-o noa(&e de iarna, in&r-un sa&, a &re'ui& sa &in lumina (es&e (a&ul unei &aranci care nas&ea1 a&unci a ince(u& sa &raiasca ima)inea din mine/ Adeseori e de(ar&e si ramane (ierdu&a mul& &im(, dar 'rusc rasare iarasi, ca si azi/ ma)inea (ro(riei mele mame, cand+a cea mai dra)a din&re &oa&e, s-a &rans%orma& in&rea)a in aceas&a ima)ine noua, e cu(rinsa in ea ca sam'urele in&r-o cireasa/ si in&uia acum cu lim(ezime si&ua&ia (rezen&a, &eama in %a&a unei *o&arari/ Se a%la, nu mai (u&in ca odinioara, in ceasul des(ar&irii de Narcis si de manas&ire, (e o cale +i&ala (en&ru el1 calea care-l ducea s(re mama/ Poa&e cand+a, mama +a de+eni o ima)ine (al(a'ila si +izi'ila (en&ru &o&i, o o(era a mainilor sale/ Poa&e ca acolo se )asea &in&a, acolo s&a&ea ascuns sensul +ie&ii sale/ Poa&e- nu s&ia/ $n lucru s&ia insa1 a da ascul&are mamei, a mer)e ca&re ea, a %i a&ras si c*ema& de ea, as&a era 'ine, as&a era +ia&a/ Poa&e ca nicioda&a nu +a %i in s&are sa-i creeze ima)inea, (oa&e ca ea +a ramane (en&ru &o&deauna +is, (resim&ire, is(i&a, s&ra%ul)erare de aur a unei s%in&e &aine/ "ricum era da&or s-o urmeze, sa-i incredin&eze des&inul sau, ea era s&eaua lui calauzi&oare/

Si acum *o&ararea ii s&a&ea la indemana, &o&ul de+enise lim(ede/ Ar&a era un lucru %rumos, dar nu o zei&a, si un sco(, nu (en&ru el- nu ar&ei &re'uia sa-i dea ascul&are, ci numai c*emarii mamei/ Ce-i %olosea lui sa ai'a de)e&ele &o& mai indemana&ice5 Se +edea la mes&erul NiDlaus unde duce aceas&a s(orire a indemanarii/ #a %aima si nume, la 'ani si la +ia&a seden&ara, la secarea si de)enerarea acelor sim&uri laun&rice, care, ele sin)ure (o& desco(eri &aina/ #a %aurirea unor ,ucarii dra)u&e, cos&isi&oare, la &o& soiul de al&are si am+oane 'o)a&e, un s%an& Se'as&ian si inca unul si inca unul si ca(e&e %rumusele de in)eri 'ucala&i, (a&ru &aleri 'uca&a/ "*, aurul din oc*iul unui cra( si (u%ul de ar)in&, dulce si %in de (e mar)inea unei ari(i de %lu&ure erau nes%arsi& mai %rumoase, mai +ii, mai de (re& deca& o sala in&rea)a, (lina cu acele o(ere de ar&a7 $n 'aia& +enea, can&and, (e uli&a in ,os s(re mal, din cand in cand can&ecul sau amu&ea, caci el musca din&r-o %elie mare, de (aine al'a (e care o a+ea in mana/ Gura-de-Aur il +azu si ii ceru o 'uca&ica din (ainea lui, scormoni cu doua de)e&e miezul %eliei si %raman&a din el cocoloase mici/ A(leca& (es&e (ara(e&, az+arli cocoloasele de (aine ince&, unul du(a al&ul, ,os, in rau- +edea cum se scu%unda 'ila al'a in a(a in&unecoasa, o +edea incon,ura&a de im'ulzeala a)i&a&a a ca(e&elor de (es&i ce roiau in ,urul ei, (ana ce una din )uri o in*a&a/ $rmari, cu%undandu-se si dis(arand, o 'ila du(a al&a si %u adanc mul&umi&/ A(oi i se %acu %oame si se duse la una din iu'i&ele sale, slu,nica in casa unui macelar, (e care o 'o&ezase 8s&a(ana a carna&ilor si a suncilor9/ " momi la %ereas&ra 'uca&ariei cu %luiera&ul o'isnui& si a+ea de )and sa (rimeasca de la ea ca&e ce+a de-ale )urii (e care sa le ia cu el sus, deasu(ra raului, (e unul din dealurile cu +ii, al caror (aman& rosu, )ras, se ara&a +ederii cu culoarea lui a&a& de +ie, de su' %runzisul, 'o)a& al +i&ei si unde, (rima+ara, in%lorea *iacin&ul al'as&ru, mirosind )in)as a dru(e/ 2ar (area a %i o zi a *o&ararilor si a lim(ezirilor/ Cand <a&*erine a(aru la %ereas&ra, zam'indu-i cu %a&a ei (lina, cam )rosolana, cand el in&inse mana, ca sa-i dea semnalul o'isnui&, isi amin&i 'rusc de al&e da&i, cand s&a&use aici la %el, in as&e(&are/ Si &o&oda&a (re+azu, cu o clari&a&e care-l (lic&isi, ce se +a (e&rece in minu&ele urma&oare1 cum +a recunoas&e ea semnalul si cum se +a re&ra)e, cum +a a(area curand la usa din dosul casei, &inand in mana +reo a%uma&ura, cum +a lua el in (rimire cele aduse si, in&re &im(, o +a man)aia (u&in si o +a s&ran)e la (ie(&, )es& (e care ea il si as&e(&ase ; si din&r-o da&a i se (aru ne)rai& de (ros&esc si ura&, sa re(e&e &oa&a aceas&a des%asurare mecanica a unor lucruri de a&a&ea ori &rai&e si sa-si ,oace rolul dinain&e s&iu& de a lua in (rimire carna&ul, de a sim&i sanii +oinici, cum ii dau )*es, si de a-i s&ran)e usor, de (arca ar %ace si el, un dar, in sc*im'/ se (aru deoda&a ca +ede (e %a&a ei 'una, carnoasa, o o'isnuin&a li(si&a de su%le&, iar in zam'e&ul ei (rie&enos ce+a de (rea mul&e ori +azu&, ce+a mecanic, li(si& de &aina, ce+a nedemn de el/ Nu mai duse (ana la ca(a& o'isnui&ul )es& al mainii, zam'e&ul ii in)*e&a (e %a&a/ " mai iu'ea oare, o mai dorea cu ade+ara&5 Nu, de (rea mul&e ori %usese aici, de (rea mul&e ori +azuse mereu acelasi zam'e&, si-i ras(unsese, %ara +reun im'old al inimii/ Ceea ce ieri inca ar %i (u&u& %ace %ara a s&a sa ,udece, as&azi, din&r-o da&a, nu mai era cu (u&in&a/ Slu,nica mai s&a&ea si-l (ri+ea, cand el se si in&oarse si dis(aru din uli&a, *o&ara& sa nu se mai ara&e nicioda&a (e acolo/ Man)aie-i al&ul sanii/ Manance-i al&ul carna&ii cei )us&osi7 2e %a(&, ca&e nu se in%ulecau, si se iroseau zi de zi, in orasul aces&a im'ui'a&, mul&umi& de sine7 Ce lenesi, ce ras%a&a&i, ce mo%&urosi erau aces&i 'ur)*ezi ro&o%ei, de dra)ul carora se macelareau zilnic a&a&ia (orci si +i&ei si se sco&eau din rau a&a&ia (es&i %rumosi, 'ie&ii de ei7 Si el insusi ; ca& se ras%a&ase si se s&ricase si el, ce scar'os de asemana&or de+enise cu 'ur)*ezii dolo%ani7 n drume&iile lui, (e cam(ul inza(ezi&, o (runa usca&a sau o coa,a de (aine +ec*e a+usese un )us& mai )roza+ deca& aici, in im'ui'are, in&re) 'anc*e&ul unei 'resle/ ", drume&ia, o, li'er&a&ea, o, cam(ul lumina& de luna si urma de animal, (ruden& cerce&a&a, in iar'a cenusiu-umeda a dimine&ii7 Aici, la oras, (rin&re cei aseza&i, &oa&e mer)eau a&a& de usor si cos&au a&a& de (u&in, c*iar si dra)os&ea/ 2in&r-o da&a %u sa&ul, scui(a (e &oa&e cele/ 0ia&a de aici isi (ierduse ros&ul, era un os %ara madu+a/ 3usese %rumoasa si-si a+usese ros&ul, ca&a +reme mes&erul (aruse a %i un ideal, iar #is'e&* o (rin&esa- %usese su(or&a'ila, ca&a +reme lucrase la oan al sau/ Acum se is(ra+isera &oa&e, (ar%umul se mis&uise, %loricica se +es&e,ise/ Ca un &alaz +iolen&, il cu(rinse sen&imen&ul +remelniciei, care mereu il ranea si-l ame&ea a&a& de adanc/ Re(ede se +es&e,es&e &o&ul, re(ede se iroses&e orice (lacere, nimic nu ramane in urma, deca& oase si (ul'ere/ 6a da, ce+a ramane1 mama cea e&erna, s&ra+ec*e si +esnic &anara, cu zam'e&ul ei de dra)os&e, &ris& si crud/ " zari iarasi (en&ru o cli(a1 o uriasa, cu s&ele in (ar, sedea +isa&oare la mar)inea lumii, cule)ea cu mana ,ucausa, %loare du(a %loare, +ia&a du(a +ia&a si le lasa sa cada ince&, in s(a&iul %ara de *o&ar/

n zilele acelea, in +reme ce Gura-de-Aur +edea (alind in urma lui o %arama o%ili&a de +ia&a, si *oinarea de 'un-ramas ca in&r-o 'e&ie &ris&a (rin im(re,urimile ce-i de+enisera %amiliare, mes&erul NiDlaus de(unea mari s&radanii sa-i asi)ure +ii&orul, si sa-l %aca (e musa%irul nes&a&ornic sa (rinda radacini (en&ru &o&deauna/ Con+insese 'reasla sa-i eli'ereze lui Gura-de-Aur 're+e&ul de mes&er si cum(ani (lanul de a-l le)a de el de%ini&i+, nu ca su'al&ern, ci ca asocia&, as&%el inca& sa se s%a&uiasca in (ri+in&a &u&uror comenzilor mari si sa le e.ecu&e im(reuna, %acandu-l (ar&as la +eni&urile do'andi&e de (e urma lor/ Pu&ea %i aici un risc, c*iar si din (ricina lui #is'e&*, (en&ru ca, %ires&e, in cazul aces&a, &anarul i-ar %i de+eni&, in curand, )inere/ 2ar o scul(&ura ca oan nu ar %i iz'u&i& sa creeze nici cel mai 'un din&re ca&e a,u&oare naimise NiDlaus +reoda&a, iar el insusi im'a&ranea si de+enea mai sarac in ins(ira&ie si (u&ere crea&oare, si nu +oia sa-si +ada %aimosul a&elier decazand si ocu(andu-se cu indele&niciri mes&esu)ares&i o'isnui&e/ 0a %i )reu cu aces& Gura-de-Aur, insa &re'uia sa ris&e/ Aces&ea erau soco&elile (e care, in)ri,ora&, si le %acea mes&erul/ 0a recladi (en&ru Gura-de-Aur a&elierul din dos, si-l +a lar)i, ii +a eli'era odaia de la mansarda, si-i +a darui, cu (rile,ul (rimirii sale in 'reasla, un rand de s&raie noi, %rumoase/ Pruden&, ceru si (arerea #is'e&*ei, care, inca de la (ranzul acela, se as&e(&ase la asemenea (ro(uneri/ Si, ca sa +ezi, #is'e&* nu se im(o&ri+ea/ 2aca %lacaul era aseza& in&r-un camin si-si (u&ea zice mes&er, era mul&umi&a cu el/ Nici in (ri+in&a aceas&a nu e.is&au (iedici/ ar daca mes&erul NiDlaus si mes&esu)ul inca nu reusisera sa-l im'lanzeasca (e de(lin (e aces& &i)an, #is'e&* neindoielnic ca +a iz'u&i (ana la urma/ Asa se (use &o&ul la cale (en&ru (rinderea (asaruicii si momeala %u aseza&a cu )ri,a in la&/ Si in&r-o zi se &rimise du(a Gura-de-Aur, care nu se mai ara&ase (e la mes&er/ 3u inca o da&a in+i&a& la masa, a(aru din nou (eria& si (ie(&ana&, sezu din nou in odaia cea %rumoasa, (u&in cam (rea solemna, ciocni din nou un (a*ar cu mes&erul si cu %iica mes&erului, (ana ce aceas&a din urma iesi din odaie si NiDlaus dadu la i+eala marile sale (lanuri si o%er&e/ 4 M-ai in&eles, adau)a el uimi&oarelor sale des&ainuiri, si nu &re'uie sa-&i mai s(un ca, nicioda&a (ana acum un om &anar nu a %os& a+ansa& a&a& de re(ede mes&er, %ara sa-si %i %acu& macar anii de ucenicie o'li)a&orii, si n-a )asi& de-a )a&a asemenea cui' cald/ Norocul &au e mare, Gura-de-Aur/ $imi& si s(eria& Gura-de-Aur (ri+i la mes&erul sau si im(inse de(ar&e de sine (a*arul, inca (e ,uma&a&e (lin/ 2e %a(&, se as&e(&ase ca NiDlaus sa-l cer&e un (ic (en&ru zilele &andali&e, si a(oi sa-i (ro(una sa ramana la el, ca a,u&or/ 0a sa zica asa s&a&eau lucrurile/ l in&ris&a si-l s&in)*eri ca &re'uia sa sada %a&a-n %a&a cu 'ar'a&ul aces&a, in&r-o asemenea (os&ura/ Nu )asi imedia& ras(unsul/ Mes&erul, cu %a&a (u&in incorda&a si dezama)i&a (en&ru ca o%er&a, cu care-l cins&ea, nu %usese (rimi&a cu 'ucurie si cu umilin&a, se ridica si zise1 4 Ei 'ine, (ro(unerea mea i&i +ine (e neas&e(&a&e, (oa&e ca +rei in&ai sa &e )andes&i/ Recunosc ca sun& (u&in ,i)ni&, am crezu& ca-&i (re)a&esc o mare 'ucurie/ 2ar ma ro), ia&a, i&i dau ra)az de cu)e&are/ 4 Maes&re, zise Gura-de-Aur, lu(&andu-se (en&ru a-si )asi cu+in&ele, nu %i&i su(ara& (e mine7 0a mul&umesc din &oa&a inima (en&ru 'una+oin&a dumnea+oas&ra si +a mul&umesc inca si mai mul& (en&ru ra'darea cu care m-a&i &ra&a&, ca in+a&acel/ Nu +oi ui&a nicioda&a ca& +a sun& de inda&ora&/ 2ar ra)az de cu)e&are nu-mi &re'uies&e, m-am *o&ara& de mul&/ 4 #a ce &e-ai *o&ara&5 4 Am %os& *o&ara& inca inain&e de a (rimi in+i&a&ia domniei-+oas&re si inain&e de a a+ea *a'ar de o%er&ele dumnea+oas&ra, care ma cins&esc/ Nu mai (o& ramane aici, (lec la drum/// Palid la %a&a, NiDlaus il (ri+i cu oc*i sum'ri/ 4 Maes&re, im(lora Gura-de-Aur, crede&i-ma, nu +reau sa +a ,i)nesc7 0-am s(us care mi-e *o&ararea/ Nu se mai (oa&e sc*im'a nimic/ !re'uie sa (lec, sa cala&oresc, sa %iu iar li'er/ n)adui&i sa +a mai mul&umesc o da&a din inima si in)adui&i sa ne des(ar&im (rie&eni7 i in&inse mana, isi sim&ea lacrimile a(roa(e/ NiDlaus nu-i (rimi )es&ul, se al'ise la %a&a si ince(u sa um'le (rin odaie din ce in ce mai re(ede, (asii sai a(asa&i +adindu-i %uria/ Nicioda&a Gura-de-Aur nu-l mai +azuse in&r-o asemenea s&are/ A(oi, 'rusc, mes&erul se o(ri locului, se s&a(ani si cu un e%or& (u&ernic zise, %ara a-l (ri+i (e Gura-de-Aur, suierand (rin&re din&i1

4 6ine, a&unci du-&e7 2ar du-&e imedia&7 Sa nu &e mai +ad7 Nu cum+a sa %ac si sa s(un ce+a, ce-as (u&ea sa re)re& mai &arziu/ 2u-&e7 Gura-de-Aur ii mai in&inse o da&a mana/ Mes&erul %acu o mina de (arca ar %i %os& )a&a s-o scui(e/ A&unci Gura-de-Aur, care (alise si el, se in&oarse si iesi ince& din odaie, isi (use a%ara 'one&a, se s&recura in ,os (e scari, lasandu-si mana sa alunece (es&e ca(e&ele scul(&a&e ale (ilas&rilor 'alus&radei, in&ra, in micul a&elier din cur&e, ramase (u&in, de adio, in %a&a s&a&uii lui oan, a(oi (arasi casa cu o durere mai adanca in inima deca& cea (e care o sim&ise odinioara la des(ar&irea de cas&elul ca+alerului si de 'ia&a #@dia/ Cel (u&in a mers re(ede7 Cel (u&in nu s-a ros&i& nimic inu&il7 Aces&a %u sin)urul )and man)aie&or ce-i +eni in min&e (e cand &recea (ra)ul (en&ru ca din&r-o da&a, uli&a si orasul sa-l (ri+easca in oc*i cu acea %a&a sc*im'a&a, s&raina, (e care o do'andesc lucrurile ce %ac (ar&e din o'isnuin&a, a&unci cand inima noas&ra si-a lua& ramas-'un de la ele/ Az+arli o (ri+ire indara&, s(re usa casei ; acum era usa unei case s&raine, za+ori&a (en&ru el/ 2u(a ce a,unse in odaia sa, Gura-de-Aur isi ince(u (re)a&irile de (lecare/ 6inein&eles, nu erau mul&e de (re)a&i&- nu a+ea de %acu& deca& sa-si ia ramas-'un/ Pe (ere&e a&arna un &a'lou, (ic&a& de el, o Madona 'landa, iar (rim(re,ur a&arnau si zaceau ca&e+a lucruri (e care le (u&ea numi ale lui1 (alaria de duminica, o (erec*e de incal&ari (en&ru dans, un sul de desene, o lau&a mica, nis&e %i)urine de lu&, modela&e de el, a(oi ca&e+a daruri de la iu'i&e1 un 'uc*e& de %lori ar&i%iciale, un (ocal rosu-ru'iniu, o &ur&a dulce +ec*e si usca&a, in %orma de inima si al&e asemenea marun&isuri, %iecare din&re ele isi a+usese insemna&a&ea si (o+es&ea sa, si-i %usese dra), dar acum &oa&e erau numai +ec*i&uri care-l incurcau, caci la drum nu (u&ea lua cu el nici una/ z'u&i macar sa sc*im'e cu (ro(rie&arul casei (ocalul ru'iniu (e un cu&i& de +ana&oare solid, 'un, (e care-l ascu&i la &ocila din cur&e, %arami&a &ur&a dulce si *rani cu ea )ainile din o)rada +ecina, darui Madona )azdei si (rimi, in sc*im', un dar %olosi&or1 o rani&a +ec*e, de (iele si (ro+izii 'o)a&e (en&ru drum/ n rani&a im(ac*e&a cele ca&e+a camasi (e care le a+ea si ca&e+a desene mai mici, in%asura&e in ,urul unei cozi de ma&ura, iar ala&uri aseza 'uca&ele/ Marun&isurile celelal&e &re'uiau lasa&e aici/ E.is&au mai mul&e %emei in oras, de la care s-ar %i cu+eni& sa-si ia ramas 'un- la una din ele dormise c*iar ieri, %ara sa-i (omeneasca de (lanurile sale/ 2a, asa se a)a&a ca&e ce+a ca scaiul de &ine, cand +rei s-o (ornes&i la drum/ Nimic nu &re'uie lua& in serios/ Nu-si lua ramas-'un de la nimeni, a%ara de cei ai casei/ " %acu de cu seara, (en&ru a (u&ea (orni la drum de cum s-o cra(a de ziua/ !o&usi, cine+a se sculase de diminea&a si, &ocmai cand dadea sa (araseasca, in linis&e, casa, il c*ema in 'uca&arie la o cana cu la(&e/ Era %iica )azdelor, o co(ila de cincis(rezece ani, o %iin&a &acu&a, 'olna+icioasa, cu oc*i %rumosi, dar cu o +a&ama&ura la inc*eie&ura soldului, din (ricina careia sc*io(a&a/ Se numea Marie/ Cu %a&a nedormi&a, (alida de &o& dar in)ri,i& im'raca&a si (ie(&ana&a, il ser+i in 'uca&arie cu la(&e %ier'in&e si (aine, si (aru %oar&e in&ris&a&a de (lecarea lui/ El ii mul&umi si, de 'un-ramas, o saru&a, milos, (e )ura micu&a/ Reculeasa , cu oc*ii inc*isi, (rimi ea saru&area/ CAP !"#$# B n +remea din&ai a noii sale (ri'e)ii, in (rima ame&eala lacoma a li'er&a&ii redo'andi&e, Gura-de-Aur %u ne+oi& sa in+e&e iarasi sa &raiasca +ia&a %ara ca(a&ai si %ara ceasornic a *oinarilor/ Nedand ascul&are nimanui, de(enden&i numai de +reme si de ano&im(, %ara &in&a, in %a&a oc*ilor, %ara aco(eris deasu(ra ca(ului, ne(osedand nimic si (rimind cu 'ra&ele desc*ise &o& ce le &rimi&e in&am(larea as&%el isi duc (ri'e)ii +ia&a co(ilaroasa si +i&eaza, saracacioasa si +a,nica/ Sun& %iii lui Adam, cel iz)oni& din (aradis, sun& %ra&ii animalelor ne+ino+a&e/ au din mana cerului, ceas de ceas, ceea ce li se da1 soare, (loaie, cea&a, za(ada, caldura si %ri), 'unas&are si ne+oie, (en&ru ei nu e.is&a &im(, nici is&orie, nici am'i&ie si nici acel idol ciuda& al (ros(eri&a&ii si (ro)resului, caruia i se inc*ina cu a&a&a dis(erare (ro(rie&arii de case/ $n +a)a'ond (oa&e %i delica& sau as(ru, ra%ina& sau )rosolan, &emerar sau %ricos, insa in inima sa ramane mereu co(il, &raies&e mereu in ziua in&aia, inain&e sa incea(a is&oria lumii, +ia&a lui e condusa mereu de (u&ine si sim(le ins&inc&e si ne+oi/ Poa&e %i des&e(& sau (ros&(oa&e s&i adanc in sine, ca& de %ra)ila si nes&a&ornica e orice +ia&a, ca& de sarmana si de in%ricosa&a isi (oar&a orice +ie&a&e, (u&inul san)e %ier'in&e (rin )*ea&a s(a&iilor cosmice- sau (oa&e ascul&a numai, co(ilares&e si lacom, de (oruncile 'ie&ului sau s&omac ; in&o&deauna es&e o(usul si dusmanul de moar&e

al celui a+u&, al seden&arului care-l uras&e, il dis(re&uies&e si se &eme de el, (en&ru ca nu +rea sa i se aduca amin&e de e%emerul e.is&en&ei, de o%ilirea necon&eni&a a &o& ce e +ia&a, de moar&ea im(laca'ila, )laciala, care, de ,ur im(re,urul nos&ru, um(le uni+ersul/ Ne+ino+a&ia co(ilaroasa a +ie&ii de +a)a'ond, ori)inea ei ma&erna, ad+ersi&a&ea ei %a&a de le)e si s(iri&, +ulnera'ili&a&ea ei si &ainica, (ermanen&a +ecina&a&e a mor&ii cu(rinsesera si modelasera de mul& su%le&ul lui Gura-de-Aur/ ar %a(&ul ca in el salasluia &o&usi s(iri& si +oin&a, ca era &o&usi un ar&is&, ii im'o)a&ea si-i in)reuna +ia&a/ Caci, orice +ia&a de+ine 'o)a&a si in%lori&oare (rin dislocari si con&ras&e/ Ce-ar %i ra&iunea si lucidi&a&ea, (en&ru cel care n-a cunoscu& ame&eala, ce-ar %i +olu(&a&ea sim&urilor daca in s(a&ele ei nu s-ar ascunde moar&ea si ce-ar %i dra)os&ea, %ara e&erna dusmanie neim(aca&a a se.elor5 0ara si &oamna sca(a&ara, Gura-de-Aur &recu &rudnic (rin lunile )rele, *oinari ame&i& in (rima+ara cu miresme dulci, ano&im(urile se (erindau in )oana, soarele inal& al +erii co'ora iarasi s(re orizon&/ !recu an du(a an, si se (area ca Gura-de-Aur ui&ase ca (e (aman& mai e.is&a si al&ce+a a%ara de %oame si dra)os&e si de aceas&a &acu&a, in%iora&oare )ra'a a ano&im(urilor- se (area ca se cu%undase com(le& in lumea ori)inara, ma&erna ins&inc&elor/ 2ar in %iecare +is si in %iecare (o(as inso&i& de )anduri, lasandu-si (ri+irea sa colinde (es&e +aile in%lori&oare sau +es&ede, era (lin de ceea ce +azuse, era ar&is&, su%erea din (ricina nos&al)iei c*inui&oare, a dorin&ei de a in+oca (rin s(iri& si de a (re%ace in sens, a'surdi&a&ea candida si &reca&oare a +ie&ii/ "da&a, el, care de la a+en&ura san)eroasa cu 0ic&or nu mai cala&orise nicioda&a al&%el deca& de unul sin)ur, in&alni un camarad, care se li(i (e nesim&i&e de el si de care nu sca(a a(oi o 'una 'uca&a de +reme/ 2ar nu era de soiul lui 0ic&or, ci era un (elerin (e drumul Romei, un 'ar'a& inca &anar, in+esman&a& in rasa si cu (alarie, care se numea Ro'er&, ori)inar de lan)a 6odensee/ "mul aces&a, %iu de meserias, care un &im( %acuse scoala la calu)arii s%an&ului Gallus, isi +arase in ca(, inca de co(il, sa mear)a in (elerina, la Roma, ramasese in&o&deauna de+o&a& aces&ui )and, cel mai dra) al sau, si %olosise (rimul (rile, (en&ru a-l in%a(&ui/ Prile,ul aces&a %u moar&ea &a&alui sau, in a&elierul caruia lucrase ca &am(lar/ nda&a du(a inmorman&area 'a&ranului, Ro'er& declara maica-si si sora-si ca nimic nu-l (oa&e im(iedica sa (orneasca s(re Roma in&ru (o&olirea ardorii sale si is(asirea (aca&elor lui si ale &a&alui sau/ 2e)ea'a se ,eluira %emeile, de)ea'a il cer&ara, el ramase cu inca(a&anare la *o&ararea sa din&ru ince(u& si, in loc de a se in)ri,i de cele doua %emei, (orni la drum %ara 'inecu+an&area maica-si si urmari& de ocarile manioase ale surorii/ Ceea ce il im'oldea era, mai (resus de &oa&e, dorul de duca, im(le&i& cu un soi de e+la+ie su(er%iciala, care-l %acea sa incline a za'o+i in a(ro(ierea unor asezamin&e 'iserices&i si a unor indele&niciri s(iri&uale, 'ucurandu-se sa %ie de %a&a oriunde ar %i in&alni& slu,'e, 'o&ezuri, inmorman&ari, miros de &amaie si de luminari a(rinse/ S&ia (u&in la&ines&e, dar nu s(re car&urarie ra+nea su%le&ul sau co(ilaros, ci s(re con&em(la&ie si &acu&a adora&ie, in um'ra 'ol&ilor de 'iserica/ Pe cand era 'aie&andru, se daruise cu (asiune slu,'ei de 'aia& in cor si ser+an& de li&ur)*ie/ Gura-de-Aur nu-l (rea lua in serios, dar &inea &o&usi la el, se sim&ea (u&in inrudi& cu dansul, da&ori&a (ornirii ins&inc&i+e s(re (ri'e)ie si melea)uri s&raine/ Asadar Ro'er& (lecase cu incan&are la drum si c*iar a,unsese (ana la Roma, 'ene%iciase de os(i&ali&a&ea a nenumara&e manas&iri si (aro*ii, con&em(lase mun&ii si sudul, iar la Roma se sim&ise %oar&e 'ine, (rin&re a&a&ea 'iserici si ser+icii di+ine, ascul&ase su&e de mise si se reculesese in cele mai +es&i&e si mai s%in&e lacasuri si (rimise sacramen&ele si in)*i&ise mai mul& %um de &amaie deca& ar %i %os& ne+oie, (en&ru micile sale (aca&e de &inere&e, ca si (en&ru cele ale &a&alui sau/ $n an si mai 'ine %usese (leca& si cand, in s%arsi&, re+eni si &recu (ra)ul casei (arin&es&i, nu a+u (ar&e de (rimirea %iului ra&aci&or, caci in&re &im( sora lui isi insusise inda&oririle si dre(&urile )os(odares&i, si, &re'uindu-i o cal%a de &am(lar &ocmise un %lacau sar)uincios, se mari&ase cu el si conducea acum casa si a&elierul a&a& de 'ine, inca& cel rein&ors isi dadu seama re(ede ca e de (risos, si in&r-ade+ar nimeni nu-l (o%&i sa ramana, cand du(a (u&ina +reme ince(u sa +or'easca iarasi des(re (lecare si cala&orie/ El nu se su(ara de%el, acce(&a de la maica-sa cei ca&i+a 'anu&i ai ei, economisi&i, se im(odo'i iarasi cu s&raiele de cala&or e+la+ios si (orni in&r-un nou (elerina,, %ara &in&a de-a curmezisul im(eriului, un *oinar (e ,uma&a&e reli)ios/ Medaliile de arama, lua&e ca amin&ire din locali&a&i +es&i&e de (elerina, si ma&aniile s%in&i&e a&arnau (e el, zornaind/ As&%el dadu el (es&e Gura-de-Aur, um'lara o zi im(reuna, sc*im'ara im(resii de (ri'e)ie, se (ierdura din oc*i in oraselul urma&or, ici-colo se rein&alnira si (ana la urma se inso&ira de-a 'inelea, deoarece

Ro'er& era un &o+aras de drum (lacu&, )a&a oricand sa se %aca %olosi&or/ Gura-de-Aur ii (lacea )roza+, incerca sa-l cucereasca (rin mici ser+icii, ii admira cunos&in&ele, cura,ul si s(iri&ul si ii (laceau sana&a&ea, (u&erea si sinceri&a&ea lui/ Se o'isnuira unul cu al&ul, caci si Gura-de-Aur era socia'il/ $n sin)ur lucru nu-l su(or&a1 cand il cu(rindeau &ris&e&ile sale sau cadea (e )anduri, &acea cu inca(a&anare si-l &recea (e celalal& cu +ederea, de (arca nici n-ar %i %os& de %a&a si in asemenea im(re,urari nu erau in)adui&e nici &rancanelile, nici in&re'arile, nici consolarile, ci &re'uia lasa& in +oia lui/ Ro'er& in+a&a curand aces&e re)uli/ 2e cand o'ser+ase ca Gura-de-Aur s&ie (e de ros& o mul&ime de +ersuri si can&ece la&ines&i, de cand in %a&a (or&alului unui dom il auzise e.(licand %i)urile de (ia&ra, de cand il +azuse desenand cu cre&a rosie (e un zid (lesu+, lan)a care (o(osisera, din ca&e+a linii mari, ra(ide, c*i(uri de dimensiuni na&urale, il soco&ea (e camaradul sau un ras%a&a& al lui 2umnezeu, a(roa(e un +ra,i&or/ Mai 'a)a de seama ca era si un ras%a&a& al %emeilor, caci (e mul&e din&re ele le lua in s&a(anire numai cu o (ri+ire si un zam'e&- as&a ii (lacea mai (u&in, &o&usi nu (u&ea sa nu admire si aces&e is(ra+i/ "da&a cala&oria lor %u in&reru(&a in&r-un %el neas&e(&a&, in&r-o zi sosira in (rea,ma unui sa&, iar acolo, ii in&am(ina o cea&a de &arani inarma&i cu ciome)e, (ra,ini si im'lacii, iar cel din %run&ea lor le s&ri)a de de(ar&e sa se in&oarca din drum si sa se duca unde si-a in&arca& dracul co(iii, al&min&eri ii omoara/ Cand Gura-de-Aur s&a&u locului si +oi sa a%le ce se (e&rece la urma urmei, (rimul 'olo+an az+arli& de &arani il si nimeri in (ie(&/ Ro'er&, du(a care-si ro&i (ri+irea, o ru(sese la %u)a, ca a(uca&/ !aranii inain&au amenin&a&ori si nici lui Gura-de-Aur nu-i mai ramase al&ce+a de %acu& deca& sa-l urmeze (e %u)ar, ce-i dre(&, cu (as mai domol/ !remurand Ro'er& il as&e(&a la (icioarele unei cruci, cu Man&ui&orul ras&i)ni&, inal&a&a in mi,locul cam(ului/ 4 Ai %u)i& ca un erou, rase Gura-de-Aur/ 2ar ce au necio(li&ii as&ia in ca(a&ana5 Sa %ie oare raz'oi5 Aseaza s&ra,i inarma&e in %a&a ca&unului lor (ra(adi& si nu +or sa lase (e nimeni sa in&re7 S&au si ma minunez ce sa mai insemneze si as&a/// Nu s&iau nici unul, nici celalal&/ A'ia in diminea&a urma&oare dadura (es&e ce+a in&r-o )os(odarie razle&i&a la mar)inea sa&ului, si ince(ura sa )*iceasca secre&ul/ Gos(odaria aceas&a, cons&and din casu&a, )ra,d si sura, im(re,mui&a de o li+ada +erde cu mul&i (omi, era ciuda& de linis&i&a si adormi&a1 nici o +oce omeneasca, nici un (as, nici un &i(a& de co(il, nici un scrasne& de coasa ascu&i&a, nimic- in mi,locul o)razii, o +aca mu)ea in iar'a si se +edea ca& colo ca era +remea sa %ie mulsa/ A,unsera in %a&a casei, 'a&ura la usa, nu (rimira nici un ras(uns, se dusera la )ra,d, aces&a s&a&ea desc*is si (us&iu, mersera a(oi la so(ron, (e al carui aco(eris de (aie musc*iul +erde-desc*is lucea in soare, nici aici nu )asira su%le& de om/ Se in&oarsera in %a&a casei, mira&i si in&ri)a&i de (us&ie&a&ea aces&ui camin, mai 'a&ura o da&a cu (umnii in usa, dar ramasera si de as&a-da&a %ara ras(uns/ Gura-de-Aur incerca sa desc*ida si s(re uimirea lui )asi usa neza+ora&a, o im(inse si in&ra in odaia in&unecoasa/ 4 :iua 'una7 s&ri)a el &are si1 Nu-i nimeni acasa5 dar (es&e &o& domnea &acerea/ Ro'er& se o(rise lan)a usa/ Gura-de-Aur, curios, (a&runse mai adanc inaun&ru/ n casu&a mirosea ura&, mirosea ciuda& si res(in)a&or/ 0a&ra era (lina de cenusa, su%la in ea, dedesu'&, (rin&re &aciuni, mai licareau scan&ei/ A&unci zari (e cine+a, sezand in (enum'ra din dosul +e&rei- cine+a sedea acolo (e un scaun dormind, (area a %i o %emeie 'a&rana/ S&ri)a&ele lui nu %olosira la nimic, &oa&a casa (area s&a(ani&a de o +ra,a/ 6a&u %emeia, (rie&enos, (e umar, ea nu se urni si a'ia acum o'ser+a ca 'a&rana sedea in mi,locul unei (anze de (aian,en, iar unele %ire erau (rinse de (arul si de )enunc*ii ei/ 8As&a-i moar&a9, )andi el cu o usoara in%iorare si (en&ru a se con+in)e, ince(u sa &re'aluiasca la %oc, scormoni si su%la, (ana s&arni o %lacara si a(rinse o asc*ie lun)a/ #umina c*i(ul %emeii de (e scaun/ Su' (arul carun& +azu o %a&a +ana&a, de cada+ru, un oc*i s&a&ea desc*is, cascandu-se, )ol si (lum'uriu/ 3emeia murise, aici, (e scaun/ Ei da, n-o mai (u&ea a,u&a cu nimic/ Cu asc*ia a(rinsa in mana Gura-de-Aur cau&a mai de(ar&e si )asi in aceeasi odaie, (e (ra)ul s(re inca(erea din s(a&e, un al& cada+ru, un 'aia& de +reo o(& sau noua ani, cu %a&a um%la&a, di%orma, im'raca& numai cu o camasa/ :acea cu 'ur&a (e (ra)ul de lemn si-si incles&ase dur si indar,i&, amandoi (umnisorii/ 8As&a-i al doilea9, )andi Gura-de-Aur- ca in&r-un +is ura& &recu mai de(ar&e, in odaia din s(a&e, aici o'loanele erau desc*ise si lumina zilei (a&rundea, senina/ Pre+aza&or, s&inse %acla si s&ri+i scan&eile (e dusumea cu &al(a/ n odaia din s(a&e se a%lau &rei (a&uri/ $nul era )ol, su' cearsa%ul cenusiu, din (anza as(ra se zareau (aiele/ Pe cel de-al doilea zacea un 'ar'a& 'ar'os, in&e(eni& (e s(a&e, cu ca(ul da& indara&, cu 'ar'ia si

'ar'a inal&a&e1 &re'uie sa %i %os& s&a(anul )os(odariei/ 3a&a lui sco%alci&a lucea s&ins, in culorile s&ranii ale no(&ii, un 'ra& ii a&arna (es&e mar)inea (a&ului/ =os, (e dusumea, se a%la, ras&urna& si deser&a&, un ulcior de lu&, a(a scursa nu %usese inca in)*i&i&a (e de-a-n&re)ul in dusumea, se adunase in&r-o adanci&ura, unde mai s&aruia o 'al&oaca/ n al &reilea (a& s&a&ea, in+eli&a, in)ro(a&a de-a dre(&ul in cearsa%uri si (a&uri, o %emeie mare, +oinica, %a&a si-o ascunsese cu &o&ul in as&ernu&, (arul as(ru, 'lond ca (aiul, s&ralucea in lumina senina/ #an)a dansa si incolaci&a de ea, (arca (rinsa si su)ruma&a de cearsa%ul ra+asi&, o %e&i&a, 'londa si ea ca (aiul, cu (e&e al'as&re-cenusii (e o'razul cada+eric/ Pri+irea lui Gura-de-Aur ra&aci de la un mor& la al&ul/ C*i(ul %e&ei, desi des%i)ura&, mai (ur&a inscrisa )roaza mor&ii celei %ara de sca(are/ Pe cea%a si in (arul mamei, care se in)ro(ase a&a& de adanc si de sal'a&ec in culcus, se ci&ea manie, &eama si (a&imasa dorin&a de a %u)i/ ndeose'i (arul re'el nu se lasa ro' mor&ii/ Pe %a&a &aranului se (u&eau +edea indara&nicie si durere cainoasa- (area a %i muri& )reu, dar 'ar'a&es&e, c*i(ul sau 'ar'os se (ro%ila +er&ical si ri)id in aer, asemenea unui raz'oinic in&ins (e cam(ul de 'a&alie/ Aceas&a a&i&udine &acu&a si s%ida&or drea(&a, (u&in indara&nica, era %rumoasa- cel ce (rimise moar&ea as&%el nu %usese, cu si)uran&a un om marun& si las/ nduiosa&or era insa micul cada+ru al 'aie&asului, care zacea (es&e (ra), culca& (e 'ur&a- %a&a lui nu s(unea nimic, dar (ozi&ia lui si (umnii s&ransi de co(il s(uneau mul&e1 su%erin&a, nedumerire, a(arare deznada,dui&a im(o&ri+a unor dureri cum(li&e/ C*iar ala&uri de ca(ul sau era o )aura in usa, %usese &aia&a cu %ieras&raul, (en&ru (isica/ Gura-de-Aur (ri+i a&en& la &oa&e/ 3ara indoiala, casu&a o%erea o (ri+elis&e sinis&ra si mirosul de cada+ru era ori'il- &o&usi (en&ru Gura-de-Aur &oa&e aces&ea a+eau o (ro%unda (u&ere de a&rac&ie, erau incarca&e de mare&ie si des&in, a&a& de ade+ara&e, a&a& de ne(re%acu&e, ce+a ii cas&i)a dra)os&ea si-i (a&runse in su%le&/ n&re &im(, Ro'er& ince(u sa s&ri)e de a%ara, nera'da&or si s(eria&/ Gura-de-Aur &inea la Ro'er&, &o&usi, )andi el in cli(a aceas&a, ca& de mesc*in si de neinsemna& era omul +iu cu %rica si curiozi&a&ea sa, cu &oa&e co(ilarelile lui, in com(ara&ie cu mor&ii/ Nu-i ras(unse si se cu%unda (e de(lin in con&em(larea ima)inii mor&ilor, cu acel s&raniu ames&ec de com(asiune sincera si o'ser+a&ie rece, carac&eris&ic ar&is&ilor/ Se ui&a a&en& la &ru(urile culca&e si la cel aseza& (e scaun, la ca(e&ele, la mainile lor, la miscarea in care incremenisera/ Ca&a linis&e era in aceas&a casu&a +ra,i&a7 Ca& de ciuda& si de in)rozi&or mirosea7 Aces& mic ada(os& omenesc, cu +a&ra in care mai (al(aia o urma de %oc, cum de+enise el %an&oma&ic si &ris&, locui& de cada+re, s&ra'a&u& si um(lu& de moar&e7 Curand aces&or loca&ari &acu&i, carnea le +a cadea de (e o'ra,i si so'olanii le +or ron&ai de)e&ele/ Ceea ce cu al&i oameni se sa+arses&e in cosciu) si in morman&, in ascunzis &rainic si %eri& de (ri+iri, ul&ima si cea mai ,alnica din&re (re%aceri, descom(unerea si (u&rezirea, cu aces&i cinci se +a sa+arsi aici, acasa, in odaile lor, la lumina zilei, cu usile desc*ise, nes&an,eni&, nerusina&, nemilos/ Gura-de-Aur +azuse mul&i mor&i (ana acum, dar o asemenea ima)ine a lucrarii neindura&oare a mor&ii nu in&alnise inca nicioda&a/ Si-o in&i(ari adanc in min&e/ n s%arsi&, s&ri)a&ele de la usa iz'u&ira sa-l deran,eze, asa ca iesi/ Camaradul il (ri+i cu &eama/ 4 Ce es&e5 in&re'a el ince&, cu )lasul in%ricosa&/ Nu-i nimeni acasa5 "*, si ce oc*i ai/ 0or'es&e o da&a7 Gura-de-Aur il masura cu o (ri+ire rece/ 4 2u-&e inaun&ru si ui&a-&e, e o casa de &arani, cam ciuda&a/ 2u(a aceea +om mul)e +aca as&a %rumoasa, colea/ Hai, du-&e7 Ne*o&ara&, Ro'er& in&ra, se indre(&a s(re +a&ra, o desco(eri (e 'a&rana aseza&a (e scaun si o'ser+and ca e moar&a, scoase un &i(a& (u&ernic/ Re+eni inda&a, cu oc*ii lar) casca&i/ 4 Pen&ru numele lui 2umnezeu7 " %emeie moar&a sade acolo, lan)a +a&ra/ Ce-i as&a5 2e ce nu e nimeni cu ea5 2e ce n-o in)roa(a5 ", 2oamne, a si ince(u& sa miroasa/// Gura-de-Aur zam'i/ 4 Mare +i&eaz es&i, Ro'er&7 2ar &e-ai in&ors (rea re(ede/ " %emeie 'a&rana, moar&a, s&and asa (e scaun, e in&r-ade+ar, o (ri+elis&e neo'isnui&a- dar daca mai %aceai ca&i+a (asi, a+eai (rile,ul sa +ezi ce+a mul& mai ciuda&/ Sun& cinci, Ro'er&/ !rei zac in (a&urile lor si un 'aia& a muri& c*iar (e (ra)/ !o&i sun& mor&i/ !oa&a %amilia moar&a, casa (us&ie/ 2e as&a n-a muls nimeni +aca/ n)rozi& celalal& se *ol'a la el, a(oi deoda&a s&ri)a cu +oce ina'usi&a1

4 ", acum ii in&ele) si (e &aranii de ieri care ne im(iedicau sa in&ram in sa&/ ", 2oamne, acum se lim(ezes&e &o&ul7 E ciuma7 2omnul sa se indure de noi, e ciuma, Gura-de-Aur7 Si &u ai za'o+i& a&a&a +reme inaun&ru si (oa&e ca ai a&ins mor&ii7 na(oi, nu &e a(ro(ia de mine, %ara indoiala ca &e-ai moli(si&/ mi (are rau, Gura-de-Aur, dar &re'uie sa (lec, nu mai (o& ramane cu &ine/ C*iar +oia sa o ru(a la %u)a, dar %u a(uca& de *aina lui de (elerin/ Gura-de-Aur il (ri+i se+er, cu &acu&a do,ana, si il &in&ui necru&a&or locului, desi Ro'er& se z'a&ea si se im(o&ri+ea/ 4 Scum(ul meu 'aie&as, ii zise el (e un &on (rie&enos-'a&,ocori&or, es&i mai des&e(&, deca& (ari, (ro'a'il ca ai dre(&a&e/ Ei 'ine, +om a%la ade+arul in urma&oarea o)rada sau in urma&orul sa&/ Pro'a'il ca in re)iunea aceas&a 'an&uie ciuma/ 0om +edea daca sca(am in&re)i si &e%eri/ 2ar de %u)i&, micu&ul meu Ro'er&, nu &e (o& lasa sa %u)i/ $i&e, eu sun& un om milos, am o inima mul& (rea 'landa si cand ma )andesc ca adineauri, acolo, inaun&ru s-ar (u&ea sa &e %i moli(si& si &u, iar eu acum sa &e las sa %u)i si sa &e culci cine s&ie unde, (e cam(, ca sa mori, asa, de unul sin)ur si nimeni sa nu-&i inc*ida oc*ii si sa nu-&i sa(e un morman& si sa nu arunce o lo(a&a de &arana (es&e &ine ; nu, dra)a (rie&ene, ma ina'usa ,alea/ 2eci %ii a&en& si &ine min&e ce-&i s(un, ca nu &i-o s(un de doua ori1 noi, amandoi, ne a%lam in aceeasi (rime,die, s-ar (u&ea sa ma nimereasca (e mine, s-ar (u&ea sa &e nimereasca (e &ine/ Ramanem deci im(reuna si ori (ierim amandoi, ori sca(am amandoi de ciuma as&a 'les&ema&a/ 2aca &e im'olna+es&i si mori, eu &e in)ro(, de as&a (o&i %i si)ur/ 2aca moar&ea ma ale)e (e mine, %a cum +rei, in)roa(a-ma sau s&er)e-o, mie mi-e &o&una/ 2ar inain&e de as&a n-ai sa s(eli (u&ina, scum(ule, &ine 'ine min&e7 A+em ne+oie unul de al&ul/ Si acum &aca-&i %leanca, nu +reau sa aud nimic si cau&a unde+a, in )ra,d, o caldare, ca sa (u&em mul)e +aca/ Asa se (e&recura lucrurile si ince(and din cli(a aceea, Gura-de-Aur %u cel care (oruncea si Ro'er& cel care ascul&a si amandoi iesira as&%el la soco&eala/ Ro'er& nu mai incerca sa %u)a/ :ise numai im(aciui&or1 4 " cli(a mi-a %os& %rica de &ine/ Nu mi-a (lacu& %a&a &a, cand &e-ai in&ors din casa mor&ilor/ Am crezu& ca &e-ai moli(si& de ciuma/ 2ar c*iar daca nu ciuma a %os& (ricina, %a&a &a era &o&usi sc*im'a&a/ A %os& c*iar a&a& de in)rozi&or ce ; ai +azu& acolo, inaun&ru5 4 N-a %os& in)rozi&or, zise Gura-de-Aur, so+aind/ N-am +azu& nimic mai mul& acolo, inaun&ru, deca& ce ma as&ea(&a (e mine si (e &ine si (e &o&i, c*iar daca nu ne moli(sim de ciuma/ n drumul lor mai de(ar&e in&alnira (re&u&indeni moar&ea nea)ra, care domnea (es&e &ara/ Mul&e sa&e nu in)aduiau in&rarea s&rainilor, in al&ele (u&ura um'la nes&in)*eri&i, (rin &oa&e uli&ele/ Mul&e )os(odarii erau (arasi&e, mul&i mor&i nein)ro(a&i (u&rezeau (e cam(uri sau in odai/ n )ra,duri mu)eau +acile, nemulse ori %lamande- (es&e cam(uri )oneau do'i&oace sal'a&ici&e/ Mulsera si dadura nu&re& mul&or +aci si ca(re, &aiara si %ri(sera la mar)ine de (adure mul&i iezi si )odaci, 'aura +in si mus& din mul&e (i+ni&i ramase %ara s&a(an/ 2uceau o +ia&a (lacu&a, era 'elsu)/ 2ar nu-i sim&ira )us&ul deca& (e ,uma&a&e/ Ro'er& &raia neince&a& cu s(aima de molima si la +azul cada+relor i se %acea rau, adeseori era com(le& za(aci& de )roaza- mereu se credea moli(si&, cand a(rindeau %ocul in locurile lor de (o(as isi &inea +reme indelun)a&a mainile si ca(ul la %um Eceea ce se soco&ea a %i un mi,loc de &amaduireF, c*iar si in somn se (i(aia, ca sa +ada daca nu cum+a i-au a(aru& um%la&urile la (icioare, (e 'ra&e sau la su'suori/ Gura-de-Aur il cer&a adesea, adesea isi 'a&ea ,oc de el/ Nu im(ar&asea &eama lui, nici scar'a- &recea incorda& si sum'ru (rin &ara mor&ii, a&ras (ana la durere de (ri+elis&ea marii s&in)eri, cu su%le&ul (lin de &oamna cea mare, cu inima im(o+ara&a de can&ecul coasei, ce re&eza +ie&i/ Ca&eoda&a ii rea(area ima)inea mamei e&erne, o %a&a (alida si uriasa, cu oc*i de meduza, cu zam'e&ul )reu, de su%erin&a si moar&e/ "da&a a,unsera in&r-un mic oras- era (u&ernic in&ari&, ince(and de la (oar&a o (asarela de a(arare im(re,muia &o& zidul orasului, ridicandu-se (ana la inal&imea caselor de locui&, dar nici un s&ra,er nu se a%la sus, si nici unul in (oar&a desc*isa/ Ro'er& re%uza sa calce in oras si-l im(lora si (e camaradul sau sa nu in&re/ n&re &im( auzira sune&ul unui clo(o&, un (reo& a(aru la (oar&a, (ur&and o cruce, in urma lui +eneau &rei %ur)oane, doua &rase de cai, al &reilea de o (erec*e de 'oi si &oa&e, erau incarca&e (ana sus cu cada+re/ Ca&e+a slu)i, im'raca&e in (elerine ciuda&e, cu %e&ele ascunse adanc, in )lu)i, (aseau ala&uri si manau animalele/ Ro'er& se mis&ui (e unde+a, )al'en la %a&a, Gura-de-Aur urma de a(roa(e carele cu mor&i, mersera ca&e+a su&e de (asi, dar acolo nu se a%la un cimi&ir, ci o )roa(a sa(a&a c*iar in mi,locul cam(ului (us&iu,

adanca numai de &rei lo(e&i, insa in&insa ca& o sala/ Gura-de-Aur s&a&u locului si (ri+i cum slu,i&orii smul) cu (ra,inile si cu can)ile mor&ii din %ur)oane si ii im(in), )ramada, in )aura casca&a, cum (reo&ul isi +an&ura crucea deasu(ra, murmurand ce+a si cum (leaca a(oi, cum slu,i&orii a(rind %ocuri mari (e &oa&e la&urile morman&ului in&ins ca& un o)or si alear)a, &acu&i, indara&, s(re oras, %ara ca cine+a sa incerce macar sa aco(ere )roa(a/ Pri+i in&r-insa, sa %i %os& cincizeci sau mai 'ine de oameni care zaceau acolo, az+arli&i claie (es&e )ramada, mul&i %ara +esmin&e/ ci-colo, ca&e un 'ra& sau un (icior se inal&a in aer, &ea(an si acuza&or, o camasa %lu&ura ince& in +an&/ Cand se in&oarse, Ro'er& il im(lora, a(roa(e in )enunc*i, sa (lece de )ra'a, in al&a (ar&e/ A+ea in&r-ade+ar &emei sa-l im(lore, caci in (ri+irea a'sen&a a lui Gura-de-Aur deslusise acea cu%undare si incremenire, care-i de+enise 'inecunoscu&a, acea a(lecare s(re lucruri cum(li&e, acea curiozi&a&e &eri'ila/ Nu reusi sa-si re&ina (rie&enul/ Gura-de-Aur in&ra sin)ur in oras/ !recu (rin (oar&a ne(azi&a si in +reme ce-si auzea (asii rasunand (e caldaram, in amin&irea lui rasarira mul&e orasele si mul&e (or&i (rin care &recuse as&%el, si-si aduse amin&e cum il in&am(inasera acolo s&ri)a&e de co(ii, ,ocurile 'aie&ilor, cer&urile muierilor, 'a&aile de ciocane ale %ierarilor (e nico+ale rasuna&oare, *urui&ul de caru&e si mul&e al&e z)omo&e %ine sau )rosolane, al caror &almes-'almes, im(le&i& ca un na+od, +es&ea %eluri&ele indele&niciri omenes&i, 'ucuria, is(ra+ile si +eselia/ a&a insa ca aici, in aceas&a (oar&a (us&ie si (e aceas&a s&rada )oala nu rasuna nimic, nu radea nimeni, nu s&ri)a nimeni, &o&ul zacea incremeni& in&r-o &acere %une'ra, in care can&ecul molcom al unei %an&ani ce nu con&enise sa cur)a suna (rea &are, a(roa(e )ala)ios/ Prin&r-o %ereas&ra desc*isa +azu un 'ru&ar, &re'aluind (rin&re ,im'lele si (ainisoarele lui- Gura-de-Aur ara&a s(re una din ele si 'ru&arul i-o in&inse (ruden& aseza&a, (e lo(a&a lun)a, cu care um'la in cu(&or, as&e(&a ca Gura-de-Aur sa-i (una 'anii (e lo(a&a, si inc*ise %ereas&ra su(ara&, dar %ara cear&a, cand s&rainul musca din (ainisoara si (orni mai de(ar&e, %ara a-i (la&i/ #a )eamurile unei case %rumoase adas&a un sir de )*i+ece de lu&, al&ada&a (ur&asera in ele %lori, acum din *ar'urile )oale a&arnau numai %runze +es&ede/ 2in&r-o al&a casa raz'a&eau *o*o&e de (lans si +aie&ele unor )lasuri de co(ii/ 2ar in uli&a urma&oare Gura-de-Aur zari sus, la o %ereas&ra, o %a&a %rumoasa care-si (ie(&ana (arul1 o (ri+i ca&a+a +reme (ana cand, sim&indu-se (ri+i&a, ea isi arunca oc*ii (e )eam se ui&a la el rosind si %iindca &anarul ii zam'i (rie&enos, rasari si (e %a&a ei im'u,ora&a, ince& si %ira+, un zam'e&/ 4 Mai e mul& (ana is(ra+es&i sa &e (ie(&eni5 s&ri)a el in sus, s(re )eam/ C*i(ul luminos se a(leca s(re el surazand, (rin desc*iza&ura %eres&rei/ 4 nca nu es&i 'olna+a5 in&re'a el si ea scu&ura din ca(/ A&unci *ai cu mine, sa (lecam din orasul as&a, care-i al mor&ilor, sa mer)em in (adure si sa &raim im(reuna o +ia&a %rumoasa/ Ea casca oc*ii in&re'a&or/ 4 Nu s&a mul& (e )anduri, +or'esc serios, s&ri)a Gura-de-Aur/ Es&i la &a&a si la mama, sau in slu,'a, la oameni s&raini5 0a sa zica, la s&raini/ A&unci +ino, co(ila dra)a- lasa-i (e 'a&rani sa moara, noi sun&em &ineri si sana&osi, si +rem sa ne mai +eselim, ca&+a &im(/ 0ino, cosi&a cas&anie, +or'esc serios/ 3a&a se ui&a la el can&arindu-l din oc*i, so+ai&oare si mira&a/ El se duse ince& mai de(ar&e, &andali (rin&r-o s&rada (us&ie a(oi (rin&r-o a doua, si se in&oarse ince&/ 3a&a &o& mai s&a&ea la %ereas&ra, a(leca&a (es&e (er+az si se 'ucura cand il zari +enind ina(oi/ i %acu semn, el isi ince&ini mersul, curand, il (rinse din urma inca inain&e sa a,un)a la (oar&a orasului- (ur&a o 'occelu&a in mana si o 'asma rosie (e ca(/ 4 2e %a(&, cum &e c*eama5 o in&re'a el/ 4 #ene/ 0in cu &ine/ "*, e a&a& de )roaznic, in orasul, as&a mor cu &o&ii/ Sa (lecam de aici, sa (lecam7 A(roa(e de (oar&a Ro'er& sedea )*emui& la (aman&, incrun&a&/ Sari in (icioare cand a(aru Gura-de-Aur si casca oc*ii mari la +ederea %e&ei/ 2e as&a da&a nu ceda a&a& de re(ede, se lamen&a si %acu scene/ Sa iei cu &ine o (ersoana din +a)auna as&a a%urisi&a, ciuma&a, si sa im(ui &o+arasului de drum sa ra'de com(ania ei, as&a era mai mul& deca& o ne'unie, insemna de-a dre(&ul sa-l in%run&i (e 2umnezeu, iar el re%uza, nu +oia sa-i inso&easca mai de(ar&e, ra'darea lui a,unsese la ca(a&/ Gura-de-Aur il lasa sa a%uriseasca si sa se ,eluie, (ana se linis&i/ 4 Asa, zise el, ne-ai im(uia& urec*ile des&ul/ Ai sa mer)i cu noi si ai sa &e 'ucuri ca a+em, o com(anie a&a& de dra)u&a/ " c*eama #ene si ramane cu mine/ 2ar acum am sa-&i %ac si o 'ucurie, Ro'er&, ascul&a-ma1 +reau sa &raim ca&a+a +reme in linis&e si sana&a&e, sa nu ne mai in&alnim cu molima/

Ne cau&am un loc (lacu&, o casu&a )oala, sau (oa&e ne cladim una acolo eu si cu #ene, +om %i s&a(an si s&a(ana, iar &u, (rie&enul nos&ru, ai sa s&ai cu noi/ 0reau sa ne %ie 'ine, sa &raim %rumos si in (rie&enie/ !e in+oies&i5 ", da, Ro'er& se in+oia cu dra)a inima/ 2aca nu i se cerea sa dea mana cu #ene sau sa-i a&in)a s&raiele/// 4 Nu, nu &i se cere, zise Gura-de-Aur/ 6a c*iar &i se in&erzice cu s&rasnicie s-o a&in)i (e #ene, macar si cu un de)e&/ Sa nu-&i &reaca (rin min&e asa ce+a7 Marsaluira mai de(ar&e in &rei, &acura mai in&ai a(oi ince&ul cu ince&ul %a&a ince(u sa +or'easca, sa s(una ca& e de %erici&a ca +ede iarasi cerul si co(acii si (a,is&ile, in orasul ciuma& %usese a&a& de sinis&ru/ Si ince(u sa (o+es&easca si sa-si descarce su%le&ul de ima)inile &ris&e si in%iora&oare (e care %usese ne+oi&a sa le +ada/ A+ea de (o+es&i& mul&e, mul&e si ura&e, oraselul &re'uie sa %i %os& un iad/ 2in doi medici unul murise, celalal& +enea numai la cei 'o)a&i, si in mul&e case mor&ii zaceau si (u&rezeau, (en&ru ca nu-i ridica nimeni, in al&e case, in sc*im', in&rasera dricarii, ,e%uisera, c*e%uisera si (reacur+isera si de mul&e ori smulsesera din (a&uri o da&a cu cada+rele si 'olna+ii, care inca mai su%lau, ii incarcasera in caru&ele lor de *in)*eri si-i az+arlisera in )ro(i, la un loc cu mor&ii/ Po+es&i %el si %el de %a(&e in%iora&oare si nimeni n-o in&reru(se/ Ro'er& ascul&a in)rozi& si lacom iar Gura-de-Aur ramase &acu& si ne&ul'ura&, o lasa sa-si deser&e )roza+iile si nu s(use nimic/ Caci, ce ar %i %os& de %a(& de s(us5 Pana la urma #ene o'osi, su+oiul seca, si cu+in&ele i se curmara/ A&unci Gura-de-Aur ince(u sa um'le mai a)ale si in&ona, ince&, un can&ec cu mul&e s&ro%e si cu %iecare s&ro%a +ocea ii de+enea mai (lina#ene ince(u sa zam'easca si Ro'er& ascul&a incan&a& si adanc uimi& ; nicioda&a nu-l mai auzise (e Gura-de-Aur can&and/ #a &oa&e se (rice(ea aces& Gura-de-Aur/ $i&e-l acum, um'la si can&a, omul aces&a 'izar7 Can&a ca un ar&is& cu )las lim(ede, dar re&inu&/ Si inca de la cel de al doilea can&ec, #ene ince(u si ea sa zumzaie si curand ii &inu isonul, cu +oce (lina/ Se a(ro(ia seara, de(ar&e, la mar)inea cam(ului se in&indeau (aduri ne)re si in soa(&ele lor, mun&i al'as&ri, scunzi, care (arca de+eneau din miezul lor &o& mai al'as&ri/ n caden&a (asilor, can&ecul rasuna cand +esel, cand solemn/ 4 Es&i a&a& de 'ucuros azi, zise Ro'er&/ 4 2a, sun& 'ucuros, %ires&e ca azi sun& 'ucuros, doar mi-am )asi& o dra)u&a a&a& de dulce/ A*, #ene, 'ine ca dricarii &e-au lasa& in (ace/ Maine o sa %acem ros& de un cui'usor al nos&ru, unde s-o ducem 'ine si o sa %im 'ucurosi ca mai a+em carnea si oasele &e%ere si la locul lor/ #ene, ai +azu& +reoda&a, &oamna, in (adure, ciu(erca aceea carnoasa, (e care melcii o iu'esc a&a& de mul& si care se (oa&e manca5 4 ", da, rase ea, am +azu&-o de mul&e ori/ 4 #a %el de 'run ca ea es&e si (arul &au, #ene/ Si miroase la %el de %rumos/ 0rei sa mai can&am5 Sau (oa&e &i-e %oame5 in rani&a mai am des&ule 'una&a&i/ :iua urma&oare )asira ceea ce cau&asera/ n&r-o (adurice de mes&eacan se a%la o coli'a %acu&a din &runc*iuri necura&a&e de coa,a, cladi&a (esemne cine s&ie cand de &aie&orii de lemne sau de +ana&ori/ S&a&ea )oala, usa o (u&ura s(ar)e si, (ana si Ro'er& %u de (arere ca e o casu&a (e cins&e iar im(re,urimile sun& sana&oase/ Pe drum in&alnisera ca&e+a ca(re care um'lau de colo (ana colo, %ara (as&or, si luasera cu ei una mai ara&oasa/ 4 Ei 'ine, Ro'er&, zise Gura-de-Aur, c*iar daca nu es&i dul)*er, cand+a ai %os& &am(lar/ 0rem sa locuim aici, &re'uie sa %aci un (ere&e des(ar&i&or in cas&elul nos&ru, ca sa a+em doua odai, una (en&ru #ene si (en&ru mine, una (en&ru &ine si ca(ra/ Nu mai a+em (rea mul&a mancare, as&azi &re'uie sa ne mul&umim cu la(&ele ca(rei, ca& o %i, mul& sau (u&in/ Prin urmare &u mes&eres&e (ere&ele, iar noi doi (re)a&im in&re &im( culcusul (en&ru &us&rei/ Si maine o (ornesc sa cau& de-ale )urii/ !o&i se a(ucara nein&arzia& de lucru/ Gura-de-Aur si #ene se dusera du(a (aie, %eri)i si musc*i (en&ru culcus, iar Ro'er& isi ascu&i cu&i&ul de o (ia&ra, ca sa &aie &runc*iuri su'&iri, (en&ru (ere&e/ Nu iz'u&i &o&usi sa is(ra+easca in&r-o zi, si seara iesi sa doarma su' cerul li'er/ Gura-de-Aur )asi in #ene o &o+arasa de dra)os&e dulce, s%ioasa si nee.(erimen&a&a, dar dra)as&oasa/ 6land o &rase la (ie(&ul sau si +e)*e inca lun)a +reme, ascul&and 'a&aia inimii ei, mul& du(a ce, o'osi&a si sa&ula, ea adormise/ Adulmeca (arul ei 'run si se li(i de ea si se )andi in acelasi &im( la )roa(a aceea in&insa, casca&a, in care dia+olii masca&i aruncasera &oa&a incarca&ura carelor cu mor&i/ 3rumoasa e +ia&a, %rumos si %u)ar norocul, %rumos si re(ede se +es&e,es&e &inere&ea/

Pere&ele des(ar&i&or le iz'u&i %oar&e 'ine, (ana la urma lucrara la el &o&i &rei/ Ro'er& +oia sa ara&e ce s&ie si nu-i mai &acea )ura, (o+es&indu-le celorlal&i ca&e ar cladi, daca ar a+ea numai un 'anc de rindelui& si scule si un +inclu si nis&e cuie/ Cum a%ara de cu&i& si de maini nu a+ea nimic, se mul&umi sa re&eze o duzina de &runc*iuri su'&iri de mes&eacan si sa croiasca din ele un %el de )ard des, )rosolan, im(lan&a& in (odeaua coli'ei/ Golurile insa, *o&ari el, &re'uiau as&u(a&e cu o im(le&i&ura de )rozama/ As&a le lua ce+a &im(, dar ara&a +esel si %rumos, &oa&a lumea (use mana sa a,u&e/ n&re &im( #ene &re'ui sa cau&e mure si 'oa'e, si sa +ada de ca(ra, iar Gura-de-Aur cerce&a im(re,urimile, in&re(rinzand mici incursiuni, cau&a *rana, iscodi +ecina&a&ile si aduse ca&e ce+a cu el/ Pe o raza in&insa nu se a%la (icior de om, ceea ce-l 'ucura indeose'i (e Ro'er&- erau %eri&i as&%el de moli(sire, ca si de dusmanii- (e de al&a (ar&e, a+eau deza+an&a,ul, ca se )asea (rea (u&ina mancare/ E.is&a in a(ro(iere o casa &araneasca (arasi&a, de as&a da&a %ara mor&i, asa ca Gura-de-Aur (ro(use sa o alea)a dre(& ada(os& in locul coli'ei, dar Ro'er& re%uza, in%iora&, nu-i (lacea ca Gura-de-Aur in&ra in casa (us&ie, iar %iecare lucru (e care il aducea de acolo &re'uia a%uma& si s(ala&, inain&e ca Ro'er& sa (una mana (e el/ Gura-de-Aur nu )asi acolo cine s&ie ce, &o&usi aduse doua scaunase, o caldare de la(&e, ca&e+a s&rac*ini si cani de lu&, o secure iar in&r-o zi (rinse (e cam( doua )aini ra&aci&e/ #ene era indra)os&i&a si %erici&a, si &o&i &rei sim&eau (lacere cladindu-si micul lor camin si in%rumuse&andu-l ca&e (u&in in %iecare zi/ 2e (aine duceau li(sa, in sc*im' mai (usera la &rea'a inca o ca(ra si desco(erira, si un mic o)or cu s%ecla/ !recu zi du(a zi, im(le&i&ura (ere&elui %u &ermina&a, culcusurile im'una&a&i&e, a(oi cladira si o +a&ra/ Paraul cur)ea nu de(ar&e, a(a era lim(ede si dulce/ Adesea, in &im(ul lucrului, can&au/ n&r-o zi, (e cand isi 'eau im(reuna la(&ele si-si laudau +ia&a domes&ica, #ene zise deoda&a, (e un &on +isa&or1 4 2ar ce se +a in&am(la cand +a +eni iarna5 Nimeni nu ras(unse/ Ro'er& rase, Gura-de-Aur (ri+i cu o e.(resie ciuda&a, unde+a in )ol- #ene ince(u sa in&elea)a ca nimeni nu se )andea la iarna, ca nimeni nu se )andea cu &oa&a seriozi&a&ea sa ramana a&a&a &im( in acelasi loc, ca de %a(& caminul nu era un camin, ca se a%la (rin&re (ri'e)i/ si (leca %run&ea/ A&unci Gura-de-Aur zise, in ,oaca si incura,a&or &o&oda&a, (arca ar %i +or'i& unui co(il1 4 !u es&i %a&a de &aran, #ene, +oi +a in)ri,i&i din +reme de &oa&e cele/ Nu &e &eme, ai sa nimeres&i iarasi acasa, cand +a %i &recu& ciuma, ca doar n-o &ine o +esnicie/ A&unci ai sa &e in&orci la (arin&ii &ai, sau la cine +ei mai a+ea &u, sau ai sa &e duci iarasi la oras, in&r-o slu,'a, si-&i +ei a+ea (ainea asi)ura&a/ Acum insa mai es&e +ara si (re&u&indeni, de ,ur im(re,ur, domnes&e moar&ea, aici in sc*im' e %rumos si ne mer)e 'ine/ 2e aceea ramanem aici, +reme lun)a sau scur&a, ca& ne-o (lace/ 4 Si du(a aceea5 s&ri)a #ene, cu +iolen&a/ 2u(a aceea &o&ul o sa se is(ra+easca5 Si &u ai sa (leci mai de(ar&e5 Si eu5 Gura-de-Aur ii cu(rinse cu mana coada im(le&i&a si o &rase cu 'lande&e/ 4 Co(il mic si (ros& ce es&i, zise el, ai si ui&a& dricarii si casele (us&ii si )roa(a cea mare din %a&a (or&ii orasului, unde ard %ocurile5 3ii %erici&a ca nu zaci acolo, in )roa(a, si (loaia nu cur)e siroaie (es&e camasu&a &a/ #a as&a sa &e )andes&i, ca ai sca(a&, ca mai ai +ia&a in &ru(, dra)a mea, ca mai (o&i sa razi si sa can&i/ 2ar ea &o& nu era mul&umi&a/ 4 Nu +reau sa (lec din nou, se ,elui ea, si nici (e &ine nu +reau sa &e las sa (leci, nu/ Nu ma (o& 'ucura, cand s&iu ca in curand &o&ul se +a is(ra+i si +a %i &recu&7 Gura-de-Aur ii ras(unse inca o da&a (rie&enos, insa in )las ii suna o amenin&are ascunsa1 4 Cu as&a, micu&a #ene, si-au s(ar& ca(ul (ana la &ine &o&i in&ele(&ii si &o&i s%in&ii lumii/ Nu e.is&a %ericire care sa dureze mul& &im(/ 2ar daca nu-&i a,un)e ce a+em acum, si nu &e mai 'ucuri, a&unci c*iar in ceasul aces&a dau %oc coli'ei si ne +edem %iecare de drumul nos&ru/ #as-o 'al&a, #ene, am 'a&u& des&ul a(a in (iua/ #ucrurile ramasera asa si ea renun&a la re+ol&a, dar o um'ra cazuse si ii in&uneca 'ucuria/ CAP !"#$# B 0 nca inain&e ca +ara sa %i (ali& cu &o&ul, +ia&a lor in coli'a se curma, dar al&min&eri de cum crezusera/ 3u o zi in care Gura-de-Aur *oinari indelun) (rin im(re,urimi cu o (ras&ie (en&ru (asari, in nade,dea de

a ra(une +reo (o&arnic*e sau +reo al&a sal'a&iciune, caci *rana li se cam im(u&inase/ #ene se a%la nu de(ar&e si cule)ea 'oa'e, ca&eoda&a &recea (rin a(ro(ierea ei si-i +edea, (es&e &u%isuri, ca(ul inal&andu-se (e )a&ul aramiu, care iesea din camasa de (anza, ori o auzea can&and- o da&a ciu)uli cu ea ca&e+a 'oa'e, a(oi (orni mai de(ar&e si ca&+a &im( n-o mai +azu/ Se )andi la ea (e ,uma&a&e cu )in)asie, (e ,uma&a&e su(ara&, caci ea adusese din nou +or'a de &oamna si de +ii&or, credea ca e insarcina&a si s(usese ca nu-l +a lasa sa (lece/ 8Curand ne a(ro(iem de ca(a&, se )andea el, curand imi +a %i de a,uns, a&unci am s-o (ornesc sin)ur ma des(ar& si de Ro'er&, +reau sa a,un) (ana la iarna din nou in orasul cel mare, la mes&erul NiDlaus/ Raman acolo ca& &ine iarna si in (rima+ara +ii&oare imi cum(ar incal&ari noi, o iau la drum, si raz'esc (ana la manas&irea noas&ra din Maria'ronn, sa-l salu& (e Narcis, &re'uie sa &o& %i &recu& +reo zece ani de cand nu l-am mai +azu&/ !re'uie sa-l +ad, %ie numai (en&ru o zi sau doua/9 $n z)omo& neo'isnui& il &rezi din cu)e&are si deoda&a de+eni cons&ien& ca (en&ru un &im( nici nu se mai a%lase acolo %iindca )andurile si dorin&ele il (ur&asera de(ar&e/ Ascul&a a&en&, &i(a&ul de s(aima se re(e&a, crezu ca recunoas&e +ocea #enei si se lua du(a ea, desi nu-i (lacea sa %ie s&ri)a&/ Curand a,unse des&ul de a(roa(e ; da, era )lasul #enei, ii s&ri)ase numele, ca la mare (rime,die/ Aler)a mai re(ede, inca (u&in su(ara&, dar la &i(e&ele ei re(e&a&e, mila si )ri,a co+arsira celelal&e sen&imen&e/ Cand, in s%arsi&, (u&u s-o zareasca, #ene era cazu&a sau in)enunc*ea&a in iar'a, cu camasa s%asia&a, si se lu(&a, &i(and, cu un 'ar'a& care incerca sa o siluiasca/ Gura-de-Aur sosi in sal&uri lun)i si &oa&a su(ararea, nelinis&ea si &ris&e&ea ce se adunasera in el se descarcara in&r-o &ur'a&a manie im(o&ri+a a&aca&orului s&rain/ l sur(rinse (e cand incerca sa o &ran&easca (e #ene de-a 'inelea la (aman&, sanul ei dez)oli& san)era, s&rainul o &inea im'ra&isa&a cu lacomie/ Gura-de-Aur se az+arli asu(ra lui si cu maini %urioase il s&ranse de )a&, sim&indu-l, sla' si +anos si aco(eri& cu o 'ar'a incalci&a/ Cu +olu(&a&e Gura-de-Aur a(asa, (ana cand celalal& slo'ozi %a&a si a&arna in mainile lui, moale si %lescai&- con&inuand sa-l su)rume, il &ari (e 'ar'a&ul %ara +la)a, (e ,uma&a&e (arasi& de su%le&, (ana cand a,unse cu el la ca&i+a col&i de s&anca, cenusii, care se inal&au, (ie&re )oale, din &arana/ Aici, il sal&a (e cel 'irui& ca& era de )reu, il ridica de doua-&rei ori in aer si-l iz'i cu ca(ul de muc*ia s&ancilor/ Arunca a(oi *oi&ul cu )a&ul %ran&- mania lui nu era inca o)oi&a, ar %i +ru& sa con&inue a-l lo+i/ #ene (ri+ea radioasa la cele ce se (e&receau/ Sanul ii san)era si %a&a inca &remura din &o& &ru(ul, a'ia iz'u&ea sa res(ire, dar se ridicase inda&a si urmarise cu o (ri+ire (ierdu&a, (lina de (lacere si de admira&ie, cum il &aras&e +oinicul ei iu'i& (e +ene&ic, cum il su)ruma, cum ii %ran)e )a&ul si cum ii az+arle cada+rul ca& colo/ Ca un sar(e s&ri+i& mor&ul zacea, %lescai& si %ran&, ca(a&ana cenusie, cu 'ar'a sal'a&eca si (arul rar, %ira+, a&arna, ,alnica, (e s(a&e/ #ene se ridica e.al&and si se arunca la (ie(&ul lui Gura-de-Aur, dar (ali 'rusc, s(aima con&inua sa-i s&aruie in oase, i se %acu rau si, e(uiza&a, cazu in &u%ele de a%ine/ Curand insa %u in s&are sa mear)a cu Gura-de-Aur (ana la coli'a/ Gura-de-Aur ii s(ala (ie(&ul, era z)aria&a si unul din sani (ur&a o musca&ura, din&ii &icalosului o ranisera/ Ro'er& se emo&ionase, ceru in%ier'an&a& sa i se dea amanun&e des(re lu(&a/ 4 -ai ru(& )a&ul, zici5 3ormida'il7 Gura-de-Aur, es&i de &emu&7 2ar Gura-de-Aur nu +oia sa ne (o+es&easca des(re as&a, se racorise si, (lecand de lan)a mor&, sim&ise ne+oia sa se )andeasca la &al*arul 0ic&or, 'ie&ul de el, s(unandu-si ca ia&a, acum un al doilea om murise de mana lui/ Ca sa sca(e de Ro'er&, zise1 4 Acum, insa ai (u&ea a,u&a si &u cu ce+a/ 2u-&e acolo si %a sa dis(ara cada+rul/ 2aca &i-e (rea )reu sa-i sa(i o )roa(a, &re'uie dus dincolo, in s&u%arisul 'al&ii, sau aco(eri& 'ine, cu (ie&re si cu (aman&/ 2ar cererea %u res(insa, Ro'er& nu +oia sa ai'a de a %ace cu nici un %el de cada+re, nu se (u&ea s&i daca ele nu (oar&a cum+a o&ra+a ciumei/ #ene se culcase in coli'a/ Musca&ura de (e san o durea, dar curand se sim&i mai 'ine, se scula iarasi, a&a&a %ocul si %ierse la(&ele (en&ru seara- era %oar&e 'ine dis(usa, &o&usi %u &rimisa de+reme la culcare/ Ascul&a su(usa, ca un miel, a&a& de mul& il admira (e Gura-de-Aur/ Aces&a, la randul sau, era &acu& si sum'ru- Ro'er& cunos&ea &oana lui si-l lasa in (ace/ Cand se duse in&r-un &arziu s(re culcusul sau de (aie, Gura-de-Aur se (leca, (en&ru a &ra)e cu urec*ea la #ene/ 3a&a dormea/ El nu-si )asea linis&ea, se )andea la 0ic&or, sim&ea o s&ran)ere de inima si dorin&a de drume&ie, isi dadea seama ca se is(ra+ise cu ,oaca de-a caminul/ nsa un lucru mai ales il (unea (e )anduri/ Prinsese (ri+irea cu care il urmarea #ene, cand il z)al&aise si-l az+arlise (e indi+idul ucis/ 3usese o (ri+ire s&ranie, s&ia ca nu o +a mai ui&a

nicioda&a1 din oc*ii ei lar) desc*isi, deznada,dui&i si incan&a&i, radiase o mandrie, un &rium%, o (ro%unda, (asiona&a (ar&ici(are la +olu(&a&ea raz'unarii si a uciderii, cum nu +azuse +reoda&a (e o %a&a de %emeie si nu 'anuise ca ar (u&ea e.is&a/ 2e n-ar %i %os& (ri+irea aceas&a, )andi el, (oa&e ca, mai &arziu, cu anii, ar %i ui&a& %a&a #enei/ 2ar, da&ori&a aces&ei (ri+iri, %a&a ei de &arancu&a de+enise mare, %rumoasa si &eri'ila/ 2e luni in&re)i oc*ii sai nu in&alnisera nimic care sa-l s&ra%ul)ere cu dorin&a1 8As&a ar &re'ui desena&79 #a (ri+irea ei insa sim&ise, cu oarecare s(aima, cum i se &rezes&e din nou aceas&a dorin&a/ Ne(u&and dormi, (ana la urma se scula si iesi din coli'a/ Era racoare, (rin&re mes&eceni (lu&ea o adiere/ Se (lim'a de colo (ana colo in in&uneric, a(oi se aseza (e un 'olo+an, sezu si se cu%unda in )anduri si in &ris&e&e adanca/ i (area rau de 0ic&or, ii (area rau de cel (e care-l omorase as&azi, ii (area rau de ne+ino+a&ia si co(ilaria (ierdu&a a su%le&ului sau/ Pen&ru as&a (lecase din manas&ire, il (arasise (e Narcis, il ,i)nise (e mes&erul NiDlaus si renun&ase la %rumoasa #is'e&* ; (en&ru ca acum sa-si %aca &a'ara aici, in&r-o (us&ie&a&e, sa (andeasca do'i&oace ra&aci&e si sa-l omoare acolo, (rin&re s&anci, (e nenoroci&ul acela5 A+eau oare &oa&e aces&ea un sens, meri&a sa &raies&i5 nima i se c*irci, din (ricina li(sei de noima si a dis(re&ului de sine/ Se rezema cu s(a&ele de 'olo+an, ramase as&%el si (ri+i &in&a s(re norii (alizi ai no(&ii, in +reme ce-o %i.a indelun), )andurile i se risi(ira- nu mai s&ia daca (ri+es&e norii cerului sau lumea innora&a dinaun&rul sau/ 2eoda&a, in cli(a in care adormi s(ri,ini& de 'olo+an a(aru, &resarind asemenea unei %ul)erari, din )oana norilor, o %a&a mare, (alida, c*i(ul E+ei, care (ri+ea )ra+ si in+alui& dar deoda&a desc*ise lar) oc*ii, nis&e oc*i mari, (lini de +olu(&a&ea sim&urilor si de +olu(&a&ea uciderii/ Gura-de-Aur dormi (ana ce-l umezi roua/ n ziua urma&oare #ene era 'olna+a/ " lasara culca&a, a+eau &rea'a mul&a1 Ro'er& daduse de diminea&a in (adurice (es&e doua oi care, de cum il zarisera, o ru(sesera la %u)a/ l lua (e Gura-de-Aur, si )onira mai 'ine de ,uma&a&e de zi (ana (rinsera una din&re ele- erau %oar&e o'osi&i cand, s(re seara, se in&oarsera cu ea/ #ene se sim&ea %oar&e rau/ Gura-de-Aur o cerce&a, o (i(ai si desco(eri 'u'ele ciumei/ !ainui desco(erirea, insa Ro'er& in&ra la 'anuiala cand a%la ca #ene con&inua sa %ie 'olna+a si re%uza sa ramana in coli'a/ Are sa doarma (e unde+a, (e a%ara, zise, si mai 'ine sa ia si ca(ra cu el, se (u&ea moli(si si ea/ 4 A&unci cara-&e dracului, s&ri)a Gura-de-Aur manios, nu +reau sa &e mai +ad/ nsa ca(ra o ins%aca si o &rase la el, dincoace de (ere&ele de )rozama/ Ro'er& se %acu ne+azu& in &acere, %ara ca(ra, ii +enea rau de %rica, de %rica ciumei, a lui Gura-de-Aur, a sin)ura&a&ii si a no(&ii/ Se culca in a(ro(ierea coli'ei/ Gura-de-Aur ii zise %e&ei1 4 Raman cu &ine, nu-&i %ie )ri,a/ Ai sa &e inzdra+enes&i iarasi/ Ea isi scu&ura ca(ul/ 4 3eres&e-&e, dra)ule, ca sa nu iei si &u 'oala, nu &re'uie sa &e mai a(ro(ii a&a& de mul& de mine/ Nu &e s&radui sa ma alini/ Eu am sa mor si mi-e mai dra) sa mor, deca& sa %iu ne+oi&a in&r-o zi sa +ad culcusul &au )ol, (en&ru ca m-ai (arasi&/ n %iecare diminea&a numai la as&a m-am )andi& si mi-a %os& %rica/ Nu, mai de)ra'a mor/ Pana diminea&a s&area ei se a)ra+ase mul&/ Gura-de-Aur ii daduse din cand in cand ca&e o in)*i&i&ura de a(a, in&re &im( mai adormise si el ca&e (u&in/ Acum, la lumina zilei, recunoscu lim(ede moar&ea a(ro(ia&a inscrisa (e %a&a ei, o%ili&a si 'u*ai&a/ esi o cli(a din coli'a ca sa soar'a o )ura de aer (roas(a& si a (ri+i cerul/ #a mar)inea (adurii ca&e+a &runc*iuri s&ram'e de (in, luceau rosie&ice in soare, aerul a+ea un iz (roas(a& si dulce, dealurile de(ar&a&e inca nu se +edeau din cea&a dimine&ii/ Se duse ce+a mai incolo, isi in&inse madularele os&eni&e si &rase aerul adanc in (ie(&/ 3rumoasa era lumea in aceas&a diminea&a &ris&a/ Si, in curand +a reince(e (ri'e)ia/ !re'uia sa-si ia ramas-'un/ 2ins(re (adure il s&ri)a Ro'er&/ 0oia sa s&ie daca-i mer)e mai 'ine #enei5 2aca nu era ciuma, el ar ramane, Gura-de-Aur sa nu %ie su(ara&, in&re &im( (azise oaia/ 4 2u-&e dracului, cu oaia &a cu &o&, ii s&ri)a Gura-de-Aur, #ene &ra)e sa moara si eu sun& moli(si&/ $l&imul cu+an& era minciuna- il s(usese (en&ru a sca(a de celalal&/ C*iar daca aces& Ro'er& era un 'aia& 'un la inima, Gura-de-Aur se sa&urase de el, era (rea %ricos si (rea marun&, se (o&ri+ea (rea (u&in unor asemenea +remuri de rascruce si de cu&remur/ Ro'er& se mis&ui si nu mai a(aru/ #uminos soarele se inal&a (e cer/ Cand se in&oarse din nou la #ene, ea dormea/ Adormi si el inca o da&a, iar in +is isi re+azu calul de odinioara, (e 6less si %rumosul cas&an al manas&irii- a+u senza&ia ca (ri+es&e ina(oi, din&r-o nes%arsi&a

de(ar&are si (us&ie&a&e, s(re o (a&rie su(er'a, (ierdu&a, si cand se &rezi, (es&e o'ra,ii sai aco(eri&i cu 'ar'a 'londa cur)eau lacrimi/ " auzi (e #ene +or'ind cu )las scazu&- crezu ca-l s&ri)a si se sal&a in ca(ul oaselor, dar %a&a nu +or'ea cu nimeni, in)ana cu+in&e in )ol, cu+in&e de alin&are, cu+in&e de ocara, (aru ca rade, inda&a du(a aceea ince(u sa o%&eze din )reu si sa su)*i&a, (ana ce, &re(&a&, se linis&i iarasi/ Gura-de-Aur se scula, se a(leca (es&e %a&a ei care se si ura&ise, oc*ii lui urmarira cu amara curiozi&a&e liniile care, su' su%lul (ar,oli&or al mor&ii, se de%ormau si se incalceau a&a& de ,alnic/ 82ra)a #ene, s&ri)a inima lui, co(ila scum(a, 'una, si &u +rei sa ma (arases&i5 !e-ai si sa&ura& de mine59 2aca ar %i (u&u&, ar %i ru(&-o la %u)a/ Sa colinde, sa colinde, sa mear)a, sa res(ire aer cura&, sa os&eneasca, sa +ada ima)ini noi, ia&a ce i-ar %i (rii&, ce i-ar %i o)oi&, (oa&e, &ris&e&ea adanca/ 2ar nu (u&ea (leca, ii era cu ne(u&in&a sa lase co(ila zacand si murind aici, in sin)ura&a&e/ A'ia indraznea, sa iasa (u&in, o da&a la ca&e+a ceasuri, (en&ru a res(ira aer (roas(a&/ Cum #ene nu mai (u&ea 'ea nici la(&e, il 'au el (ana se sa&ura, al&ce+a nu mai a+ea de mancare/ Scoase si ca(ra de ca&e+a ori, ca sa (asca, sa 'ea a(a si sa se mis&e/ A(oi sezu iarasi lan)a culcusul #enei, ii murmura +or'e )in)ase, se ui&a neince&a& la %a&a ei si urmari, neconsola&, dar a&en&, cum moare ince&ul cu ince&ul/ Era cons&ien&a, uneori adormea, dar cand se &rezea nu mai desc*idea oc*ii deca& (e ,uma&a&e, (leoa(ele-i erau s&inse si +la)ui&e/ n ,urul oc*ilor si a nasului, %a&a ei im'a&ranea de la o ora la al&a, )a&ul &anar si %ra)ed (ur&a acum un ca( care se o%ilea re(ede, un c*i( de 'unica/ Numai rareori ros&ea ca&e un cu+an&, s(unea 8Gura-de-Aur9 sau 8iu'i&ule9 si incerca sa-si umezeasca 'uzele um%la&e, al'as&rui, cu lim'a/ A&unci el ii dadea ca&i+a s&ro(i de a(a/ n noa(&ea urma&oare muri/ Muri %ara sa se ,eluiasca, a+u numai un s(asm scur&, a(oi res(ira&ia i se o(ri si (es&e (iele ii &recu un %ior, la +ederea caruia lui Gura-de-Aur i se z'a&u inima, caci isi aduse amin&e de (es&ii muri'unzi, (e care ii +azuse si-i com(a&imise de a&a&ea ori in (ia&a- la %el se s&insesera si ei, cu un s(asm si cu un %ior ince&, indurera&, al (ielii, care lua cu el, s&ralucirea si +ia&a/ Mai s&a&u ca&+a &im( in)enunc*ea& lan)a #ene, a(oi iesi la aer si se aseza in &u%ele de iar'a-nea)ra/ si aduse amin&e de ca(ra, mai in&ra o da&a si scoase animalul care, du(a ce se misca (u&in de colo-colo, se culca (e (aman&/ El se culca ala&uri, cu ca(ul (e coas&ele ei si dormi, (ana se %acu lumina/ A&unci (a&runse (en&ru ul&ima oara in casu&a, &recu du(a (ere&ele im(le&i& si (ri+i 'ie&ul c*i( %ara +ia&a/ i re(u)na ideea de a (arasi (ur si sim(lu moar&a/ Se duse si aduna 'ra&e in&re)i de usca&uri si +reascuri +es&ede, le az+arli in coli'a si-i dadu %oc/ 2inaun&ru nu luase nimic, a%ara de amnar si cremene/ Pere&ele usca& cu im(le&i&ura de )rozama se a(rinse in&r-o cli(a, arzand cu %lacari +ii/ Se o(ri a%ara si (ri+i, cu %a&a incinsa de %oc, (ana ce in&re) aco(erisul %u cu(rins de %lacari si (rimele 'arne se (ra'usira/ Ca(ra &o(aia s(eria&a si 'e*aia a ,ale/ Ar %i %os& 'ine sa omoare animalul sa %ri)a o *alca de carne si sa manance, (en&ru a a+ea (u&eri la drum/ 2ar nu era in s&are- )oni ca(ra s(re cam( si (leca/ 3umul incendiului il urmari (ana cand se a%unda in (adure/ Nicioda&a nu (ornise in drume&ie a&a& de neconsola&/ Si &o&usi, (ra(adul care-l as&e(&a de aici incolo se +adi si mai cum(li& deca& 'anuise/ nce(u la (rimele o)razi si sa&e si dura %ara con&enire, si cu ca& inain&a, de+enea din ce in ce mai cum(li&/ !oa&e im(re,urimile, &oa&a &ara, ca& era de in&insa, s&a&ea in+alui&a in&r-o ne)ura de moar&e, in&r-un +al de oroare, de s(aima si de in&unecare a su%le&ului, si nu casele (us&ii erau cele mai cum(li&e, nici cainii de (aza, mor&i de %oame si (u&rezi&i in lan&uri, cada+rele care zaceau nein)ro(a&e, co(iii care cerseau, )ro(ile comune din %a&a oraselor/ #ucrul cel mai cum(li& erau cei ramasi in +ia&a care, su' (o+ara )roazei, a s(aimei de moar&e, (areau sa-si %i (ierdu& si oc*ii si su%le&ul/ Cala&orul auzi si +azu (re&u&indeni ciuda&enii si )roza+ii/ Parin&ii isi (arasisera co(iii, iar so&ii ne+es&ele, cand se im'olna+isera/ 2ricarii ciumei si *aidamacii din s(i&ale s&a(aneau (es&e &o&, asemenea unor calai, ,e%uiau casele (us&ii&e de moar&e, 'a lasau, du(a 'unul lor (lac, mor&ii nein)ro(a&i, 'a smul)eau muri'unzii din (a&uri inain&e de a-si %i da& ul&ima su%lare si-i az+arleau (e %ur)oanele cu cada+re/ Re%u)ia&i in)rozi&i ra&aceau sin)ura&ici, sal'a&ici&i, ocolind orice in&alnire cu al&i oameni, *ai&ui&i de s(aima mor&ii Al&ii se adunau, 'iciui&i de o ins(aiman&a&a (o%&a de +ia&a, c*e%uiau si ser'au or)ii de dans si de dra)os&e, la care moar&ea le can&a din lau&a/ Al&ii s&a&eau nein)ri,i&i, indolia&i sau 'les&emand cu (ri+iri indo'i&oci&e, )*emui&i in %a&a cimi&irelor sau a caselor )oli&e de oameni/ Si, mai rau ca orice, %iecare cau&a un &a( is(asi&or, (en&ru insu(or&a'ila mizerie (e care &re'uia s-o indure, %iecare (re&indea ca-i s&ie (e nele)iui&ii care sun& +ino+a&i de molima, (e urzi&orii ei &icalosi/ "ameni ai dia+olului, se

zicea, se indele&niceau, (a&imasi, cu ras(andirea mor&ii, sco&and din cada+rele ciuma&ilor, o&ra+a molimei si un)and cu ea zidurile si clan&ele de la usi, o&ra+ind cu ea %an&ani si do'i&oace/ Cine cadea su' 'anuiala unor asemenea orori era (ierdu&, daca cine+a nu-l a+er&iza din +reme si nu reusea sa %u)a1 era (ede(si& cu moar&ea %ie de ,udeca&or, %ie de )loa&a/ Si, (e deasu(ra, 'o)a&ii dadeau +ina (e saraci si in+ers, ori (e e+rei sau (e i&alieni, sau (e medici/ n&r-un oras, Gura-de-Aur (ri+i cu inima incrancena&a, cum arde &oa&a uli&a e+reilor, casa du(a casa, o mul&ime de )ura-casca s&a&ea de ,ur im(re,ur si c*iuia, si cei ce incercau, urland, sa %u)a, erau )oni&i cu %or&a indara&, in %lacari/ Pre&u&indeni, in demen&a %ricii si a dis(erarii, oameni ne+ino+a&i erau omora&i, arsi, &or&ura&i/ Gura-de-Aur (ri+ea cu manie si scar'a, lumea (area dis&rusa si o&ra+i&a, (e (aman& (area sa nu mai e.is&e 'ucurie, ne+ino+a&ie, iu'ire/ Adeseori se re%u)ia la (e&recerile incinse ale celor dornici de +ia&a, (re&u&indeni rasuna lau&a mor&ii, in curand el in+a&a sa-i deose'easca sune&ul, adeseori (ar&ici(a la c*e%urile aces&ea deznada,dui&e, adeseori can&a el insusi din lau&a sau in&ra in ,oc, la lumina %aclelor de ca&ran, in no(&ile arse de %e'ra/ Nu sim&ea &eama/ Cand+a )us&ase s(aima mor&ii, in noa(&ea aceea de iarna, su' 'razi, cand de)e&ele lui 0ic&or se incles&asera (e )a&ul sau, sau in &roienele si %oamea unor zile )rele de (ri'e)ie/ 2ar aceea %usese o moar&e cu care (u&eai lu(&a, im(o&ri+a careia &e (u&eai a(ara si c*iar se a(arase, cu mainile si (icioarele &remurande, cu s&omacul )*ioraind de %oame, cu &ru(ul seca& de (u&eri, se a(arase, 'iruise si sca(ase/ nsa cu ciuma nu era de lu(&a&, &re'uia s-o lasi sa-si %aca mendrele si sa i &e (redai iar Gura-de-Aur i se (redase de mul&/ Nu se &emea, (area ca nu-i mai (asa de +ia&a de cand o lasase in urma (e #ene, in coli'a incendia&a, de cand cu&reiera zi du(a zi &ara (us&ii&a de moar&e/ 2ar o imensa curiozi&a&e il mana si-l &inea &reaz- nu se sa&ura s-o (ri+easca (e doamna cu coasa la &rea'a, sa ascul&e can&ecul marii &receri, nicaieri nu se dadea in la&uri, (re&u&indeni il cu(rindea aceeasi (asiune &acu&a, de a %i acolo si de a marsalui (rin iad, cu oc*ii desc*isi/ Manca (aine muce)ai&a in case (us&ii, can&a si 'ea +in la c*e%uri demen&e, cule)ea %loarea +olu(&a&ii, cea re(ede o%ili&a, (ri+ea in oc*ii %icsi si &ul'uri ai %emeilor, (ri+ea in oc*ii %icsi si &am(i ai 'e&i+ilor, (ri+ea in oc*ii )a&a sa se s&in)a ai muri'unzilor, iu'ea %emeile deznada,dui&e, %e'rile, a,u&a la scoa&erea mor&ilor din casa, in sc*im'ul unei %ar%urii de su(a, a,u&a la ridicarea unei mo+ile de (aman& (es&e cada+rele )oale si era (la&i& cu doi 'ani/ #umea se in&unecase si se sal'a&icise, moar&ea urla can&andu-si can&ecul iar Gura-de-Aur il ascul&a cu auzul incorda&, cu (asiune arza&oare/ !in&a sa era orasul mes&erului NiDlaus, in&r-acolo il c*ema )lasul inimii/ #un) era drumul si (lin de moar&e, (lin de +es&e,ire si (ra(ad/ El se indre(&a in&r-acolo, &ris&, ame&i& de can&ecul mor&ii, darui& su%erin&ei si +aie&elor lumii, &ris& si &o&usi in%lacara&, cu sim&urile &oa&e la (anda/ n&r-o manas&ire +azu (e un (ere&e o %resca (roas(a& (ic&a&a, si sim&i ne+oia s-o (ri+easca indelun)/ Era dansul mor&ii, zu)ra+i& acolo (e (ere&e, moar&ea (alida, ciolanoasa, sco&ea, dansand, oamenii din +ia&a, (e re)e, (e e(isco(, (e a'a&e, (e con&e, (e ca+aler, (e medic, (e &aran, (e os&ean, ii lua cu ea (e &o&i, si lau&ari sc*ele&ici ii inso&eau, can&andu-le din ciolane )aunoase/ "c*ii curiosi ai lui Gura-de-Aur sor'ira ima)inea, (en&ru a se um(le de ea/ a&a, un con%ra&e al lui necunoscu& &rasese in+a&amin&ele din ca&e +azuse, din ra+a)iile mor&ii ne)re si-si s&ri)a asurzi&or, in urec*ile semenilor sai (redica amara des(re condamnarea la moar&e a oamenilor/ Era 'una (ic&ura, era o (redica 'una, con%ra&ele s&rain nu +azuse )resi& cele ce se (e&receau si nu le in%a&isase )resi&, din &a'loul sau sal'a&ic emanau un iz si un %ior de morman&/ !o&usi, nu era ce +azuse si &raise el, Gura-de-Aur/ Aici era (ic&a&a condamnarea la moar&e a oamenilor, se+era si im(laca'ila/ nsa Gura-de-Aur si-ar %i dori& al&a ima)ine, can&ecul sal'a&ic al mor&ii suna in el cu &o&ul al&%el, nu sc*ele&ic si se+er, ci mai de)ra'a dulce si seduca&or, ca o c*emare acasa, ma&erna/ Acolo unde moar&ea ridica mana asu(ra +ie&ii, can&ecul nu suna doar asurzi&or si raz'oinic, ci si adanc si dra)as&os, &omna&ec si indes&ula&, in +ecina&a&ea mor&ii candela +ie&ii licarea mai luminoasa, mai in&ima/ Pen&ru al&ii moar&ea (u&ea %i un raz'oinic, un ,udeca&or sau un calau, un &a&a se+er ; insa (en&ru el moar&ea mai era si mama si iu'i&a, c*emarea ei o im'iere la amor, a&in)erea ei un %ior de dra)os&e/ 2u(a ce (ri+i (ic&ura cu dansul mor&ii si (leca mai de(ar&e, Gura-de-Aur se sim&i a&ras de mes&er si de crea&ie cu indoi&a (u&ere/ 2ar (re&u&indeni erau (o(asuri de %acu&, (re&u&indeni il as&e(&au ima)ini si &rairi noi, el res(ira cu narile &remurande aerul de moar&e, (re&u&indeni com(asiunea sau curiozi&a&ea ii mai %urau ca&e un ceas, ca&e o zi/ !rei zile &inu la el un co(ilas de &aran care scancea, il (ur&a ore in&re)i (e umeri, o mo)aldea&a (e ,uma&a&e moar&a de %oame, de cinci sau sase ani, care-i

dadu mul& de %urca si de care a'ia cu )reu iz'u&i sa sca(e/ n cele din urma o %emeie de car'unar ii lua 'aie&asul, 'ar'a&ul ei murise, +oia sa ai'a iarasi un su%le& +iu in (rea,ma/ :ile in&re)i il inso&i un caine de (ri(as, ii manca din (alma, il incalzi in &im(ul somnului, dar in&r-o diminea&a se %acu ne+azu&/ i (aru rau, se o'isnuise sa-i +or'easca- &inuse animalului discursuri (line de cu)e&ari, lun)i de ca&e o ,uma&a&e de ceas, des(re rau&a&ea oamenilor, des(re e.is&en&a lui 2umnezeu, des(re ar&a, des(re sanii si coa(sele unei &inere odrasle de ca+aler (e nume =ulie, (e care o cunoscuse cand+a, in &inere&ile sale/ Pen&ru ca, %ires&e, in &im(ul aces&ei drume&ii (rin moar&e Gura-de-Aur cam inne'unise, &o&i oamenii de (e melea)urile 'an&ui&e de ciuma erau (u&in ne'uni, iar mul&i erau ne'uni de-a 'inelea/ Pu&in&el ne'una &re'uie sa %i %os& si e+reica Re'eDDa, %a&a %rumoasa cu (arul ne)ru si oc*ii in+a(aia&i, cu care isi (ierdu doua zile/ " )asise (e cam(, in %a&a unui orasel, s&a&ea )*emui&a lan)a nis&e darama&uri ne)re, car'oniza&e, si urla, se iz'ea sin)ura (es&e %a&a si-si smul)ea (arul ne)ru/ se %acu mila de (arul ei, era a&a& de %rumos, ii a(uca si ii &inu s&rans mainile %urioase, ii +or'i s&arui&or, si in&re &im( 'a)a de seama ca %a&a si &ru(ul ei erau de o mare %rumuse&e/ si ,eluia &a&al care, im(reuna cu al&i (a&rus(rezece e+rei, %usese ars de +iu din ordinul s&a(anirii, ea iz'u&ise sa %u)a, dar acum se in&orsese deznada,dui&a, acuzandu-se ca nu se lasase arsa si ea, im(reuna cu ceilal&i/ Cu ra'dare ii &inu mainile, care &resareau s(asmodic si-i +or'i cu 'lande&e, murmura cu+in&e miloase si ocro&i&oare, ii o%eri a,u&or/ Ea ii ceru s-o a,u&e sa-si inmorman&eze &a&al, si culesera din cenusa inca %ier'in&e, &oa&e oasele, le carara s(re mi,locul cam(ului, (e ascuns si le aco(erira cu &arana/ n&re &im( se inserase si Gura-de-Aur cau&a un loc de dormi&, aran,a %e&ei un culcus in&r-o (adurice de s&e,ar, ii (romise sa +e)*eze si s&a&u sa ascul&e cum si culca&a ea nu con&enea sa (lan)a si sa sus(ine (ana cand in s%arsi&, adormi/ A(oi dormi si el (u&in, si diminea&a isi ince(u incercarea de cucerire/ i s(use ca nu (oa&e ramane as&%el sin)ura, isi +or da seama ca e e+reica si o +or omori sau nis&e nemernici de +a)a'onzi o +or 'a&,ocori- iar, in (adure, se a&in lu(i si &i)ani/ El insa, el e )a&a sa o ia cu dansul si sa o a(ere deo(o&ri+a im(o&ri+a lu(ilor si a oamenilor, caci ii s&arnes&e mila si &ine la ea, %iindca are oc*i in ca( si s&ie ce es&e %rumuse&ea, si nicioda&a nu +a ra'da ca aces&e (leoa(e dulci, in&ele(&e, si aces&i umeri su(er'i sa %ie s%asia&i de %iarele *amesi&e sau sa a,un)a (e ru)/ Ea il ascul&a sum'ra, a(oi sari din loc si o ru(se la %u)a/ 3u ne+oi& sa )oneasca du(a ea si sa o (rinda, ca sa-i (oa&a +or'i din nou/ 4 Re'eDDa, zise el, +ezi doar ca nu-&i +reau raul/ Es&i in&ris&a&a, &e )andes&i la &a&al &au, acum nu +rei sa s&ii de dra)os&e/ 2ar maine sau (oimaine, sau mai &arziu, am sa &e in&re' iarasi si (ana a&unci &e ocro&esc si-&i aduc de mancare si nu ma a&in) de &ine/ 3ii &ris&a, ca&a +reme sim&i ne+oia sa %ii/ Cu mine +ei (u&ea sa %ii &ris&a sau +esela, sa %aci in&o&deauna numai ceea ce-&i (lace/ 2ar &oa&e erau +or'e az+arli&e in +an&/ Nu +oia sa %aca nimic, zise ea, incrancena&a si %urioasa, nimic ce i-ar (lacea, nicioda&a nu se +a mai )andi la ce+a ce (u&ea semana cu (lacerea si, cu ca& mai de )ra'a +or s%asia-o lu(ii, cu a&a& +a %i mai 'ine (en&ru ea/ N-are deca& sa-si +ada de drum, e in zadar &o& ce-i s(une, si asa au ros&i& (rea mul&e cu+in&e/ 4 !u, zise el, &u nu +ezi ca (es&e &o& e moar&e, ca in &oa&e casele si orasele se moare si &o&u-i (lin de ,ale5 C*iar si %uria (ros&ilor care l-au ars (e &a&al &au nu es&e deca& anan)*ie si ,ale, si +ine doar din (rea mul&a su%erin&a/ $i&e, curand ne ia si (e noi moar&ea si o sa (u&rezim in cam( si cu oasele noas&re o sa ,oace zaruri car&i&a/ 2ar inain&e de as&a, *ai sa &raim, sa %im 'uni unul cu al&ul/ A*, ar %i a&a& de (aca& de )a&ul &au al' si de (iciorul &au mi&i&el7 3a&a dulce si %rumoasa, +ino cu mine, nu ma a&in) de &ine, nu +reau deca& sa &e +ad si sa-&i (or& de )ri,a7 " mai im(lora lun)a +reme si deoda&a sim&i, sin)ur, ca& de inu&ila es&e incercarea de a o cuceri cu +or'e si ar)umen&e/ !acu si o (ri+i cu &ris&e&e/ 3a&a ei mandra, re)easca, incremenise in&r-o e.(resie de re%uz/ 4 Asa sun&e&i +oi, zise ea (ana la urma, cu un )las (lin de ura si de dis(re&, asa sun&e&i +oi, cres&inii7 n&ai a,u&i unei %iice sa-si in)roa(e &a&al, ucis de oamenii &ai ; ul&ima din un)*iile lui era mai de (re& deca& &ine ; dar a'ia s-a is(ra+i& inmorman&area si +rei ca %a&a sa-&i a(ar&ina si sa-si %aca de ca( cu &ine/ Asa sun&e&i +oi, mai in&ai am crezu& ca (oa&e es&i un om 'un/ 2ar cum sa %ii 'un7 A*, sun&e&i nis&e (orci/// n +reme ce +or'ea, Gura-de-Aur zari, arzand in oc*ii ei dincolo de ura, ce+a ce il misca si-l rusina, si-i merse adanc la inima/ :ari in oc*ii ei moar&ea, dar nu condamnarea la moar&e, ci *o&ararea de a

muri, (u&erea de a muri, &acu&a su(unere, nazuin&a de a se darui si da ascul&are c*emarii (aman&ului-mama/ 4 Re'eDDa, zise el ince&, (oa&e ca ai dre(&a&e/ Nu sun& un om 'un, desi &i-am +ru& 'inele/ ar&a-ma7 A'ia acum &e-am in&eles/ Sco&andu-si 'one&a o salu&a cu o (lecaciune adanca, de (arca ar %i %os& o (rin&esa si cu inima im(o+ara&a, (leca- &re'uia sa o lase sa (iara/ Mul&a +reme ramase inne)ura& si nu +oi sa +or'easca cu nimeni/ "rica& de (u&in se asemanau in&re ele, aceas&a 'ia&a co(ila de e+reu a&a& de mandra, i-o amin&ea &o&usi, in&r-un %el, (e #@dia, %iica de ca+aler/ A iu'i as&%el de %emei insemna su%erin&a/ 2ar (en&ru un &im( i se (aru, ca nu le iu'ise deca& (e aces&ea doua, (e 'ia&a, %ricoasa #@dia si (e s%ioasa e+reica, in cum(li&a ei amaraciune/ Ca&e+a zile se )andi la %a&a cea 'runa, in+a(aia&a, si ca&e+a no(&i de-a randul +isa %rumuse&ea z+el&a, arza&oare a &ru(ului ei, care (area des&ina& %ericirii si in%loririi si &o&usi, se daruise mor&ii/ ", de ce sa de+ina 'uzele aces&ea, sanii aces&ia (rada 8(orcilor9 si de ce sa (u&rezeasca in&r-un cam(7 Nu e.is&a oare o (u&ere, o +ra,a care sa sal+eze aces&e %lori de (re&5 2a, e.is&a o asemenea +ra,a1 ele dainuiau in su%le&ul sau si +or %i modela&e si (as&ra&e (en&ru +esnicie de mainile lui/ Cu s(aima si cu incan&are sim&ea ca& de (lin de ima)ini ii es&e su%le&ul, cum cala&oria indelun)a&a (rin &ara mor&ii incrus&ase in el o sumedenie de c*i(uri/ ", ca& ii incorda su%le&ul aceas&a (leni&udine, ca& de nos&al)ic ,induia sa cu)e&e in &i*na la &oa&e cele ce le (ur&a in&r-insul, sa le lase sa se re+erse si sa se (re%aca in ima)ini dura'ile7 nca mai arza&or, si mai lacom nazuia a(oi, mereu cu oc*ii lar) desc*isi si sim&urile curioase, dar (lin de un dor in&ens du(a *ar&ie si condei, du(a lu& si lemn, du(a a&elier si munca/ 0ara &recuse/ Mul&i dadeau asi)urari ca o da&a cu &oamna sau (oa&e la ince(u&ul iernii molima +a con&eni/ Era o &oamna %ara +eselie/ Gura-de-Aur &recu (rin &inu&uri unde nu se mai a%la su%lare de om care sa culea)a (oamele, ele cadeau din (omi si (u&rezeau in iar'a- in al&e (ar&i, %usesera ,e%ui&e si s&rica&e de *oarde sal'a&ici&e, %u)i&e din orase, (orni&e sa &al*areasca/ Gura-de-Aur se a(ro(ia &re(&a& de &in&a sa si in +remea din urma il cu(rinse de mul&e ori &eama ca se +a moli(si de ciuma si +a &re'ui sa moara in cine s&ie ce )ra,d/ Acum nu mai +oia sa moara, nu inain&e de a )us&a inca o da&a %ericirea de a s&a in&r-un a&elier, daruindu-se crea&iei/ Pen&ru (rima oara in +ia&a lumea i se (area (rea lar)a si im(eriul )erman (rea in&ins/ Nici un orasel %rumos nu-l mai (u&ea is(i&i la (o(as, nici o &arancu&a dra)alasa nu-l &inea locului mai mul& de o noa(&e/ "da&a &recu (rin dre(&ul unei 'iserici, (e (or&alul careia, in nise adanci, sus&inu&e de mici coloane decora&i+e se a%lau numeroase s&a&ui de (ia&ra din +remuri %oar&e +ec*i, %i)uri de in)eri, de a(os&oli si mar&iri, cum mai +azuse de a&a&ea ori (ana acum- si in manas&irea lui, la Maria'ronn, e.is&au unele %i)uri de aces& %el/ "dinioara, in adolescen&a, le (ri+ise cu (lacere, dar %ara (asiune- i se (arusera %rumoase si demne, dar (u&in (rea solemne, oarecum &e(ene si 'a&ranesc-(a&riar*ale/ A(oi, mai &arziu, du(a ce la ca(a&ul (rimei sale drume&ii %usese a&a& de su',u)a& si de misca& de acea dulce, &ris&a Maica a 2omnului cio(li&a de mes&erul NiDlaus, )asise ca aces&e solemne si s&ra+ec*i %i)uri de (ia&ra %rancone, erau (rea )reoaie si ri)ide si s&raine, le (ri+ise cu o anumi&a su(eriori&a&e si +azuse in maniera noua a mes&erului sau o ar&a mul& mai +ie, mai calda, mai insu%le&i&a/> As&azi insa, cand se in&orcea din lume incarca& de ima)ini, cu su%le&ul 'razda& de cica&ricele si urmele unor a+en&uri si emo&ii in&ense, (lin de o s%asie&oare dorin&a de a medi&a si a crea din nou, aces&e %i)uri s&ra+ec*i, se+ere, ii miscara inima din&r-o da&a cu o (u&ere co+arsi&oare/ S&a&u (lin de cucernicie in %a&a +enera'ilelor s&a&ui, in care con&inua sa &raiasca inima unui &im( de mul& a(us, in care s(aimele si incan&arile incremeni&e in (ia&ra ale unor )enera&ii de mul& dis(aru&e in%run&au, du(a +eacuri, e%emerul/ 3acu ce nu mai %acuse de nes%arsi& de lun)a +reme, cau&a un con%esional, (en&ru a se mar&urisi si a se lasa (ede(si&/ n 'iserica e.is&au in&r-ade+ar con%esionale, dar &oa&e %ara (reo&i- murisera, zaceau in s(i&al, %u)isera, se &emeau de moli(sire/ 6iserica era )oala, ecoul (asilor lui Gura-de-Aur rasuna su' 'ol&ile de (ia&ra/ n)enunc*e in %a&a unui con%esional )ol, inc*ise oc*ii si so(&i s(re za'rele1 86unule 2umnezeu, ui&a-&e ce am de+eni&/ Ma in&orc din lume si am de+eni& un om rau, un %luiera-+an&, mi-am irosi& anii &inere&ii ca un risi(i&or, (u&in mi-a mai ramas/ Am ucis, am %ura&, am (reacur+i&, am &randa+i& si am lua& (ainea de la )ura al&ora/ 6unule 2umnezeu, de ce ne-ai croi& asa, de ce ne duci (e as&%el de cai5 Nu sun&em oare co(iii &ai5 Nu a muri& 3iul &au (en&ru noi5 Nu e.is&a s%in&i si in)eri, sa ne calauzeasca5 Sau (oa&e aces&ea sun& numai (o+es&i %rumoase, nascociri, care se is&orisesc co(iilor, (e seama carora rad (ana si

(o(ii5 2in (ricina &a, 2umnezeule-!a&a, m-am ra&aci&, rau ai (lamadi& lumea si rau o &ii in ordine/ Am +azu& case si s&razi (line de mor&i care zaceau in ele, am +azu& (e 'o)a&i cum se za+orau in casele lor sau %u)eau, si (e saraci cum isi lasau %ra&ii nein)ro(a&i, cum se 'anuiau unul (e al&ul, si cum ii omorau (e e+rei, ca (e nis&e +i&e/ Am +azu&, a&a&ia ne+ino+a&i su%erind si (ierind, si a&a&ia oameni rai, ino&and in 'unas&are si-n (laceri/ "are ne-ai ui&a& cu desa+arsire si ne-ai (arasi&, &i-ai in&ors %a&a de la (ro(ria &a crea&ie, +rei sa ne lasi, sa (ierim cu &o&ii59 "%&and, iesi (e su' (or&alul inal& si zari %i)urile &acu&e, de (ia&ra, in)eri si s%in&i, cum s&a&eau sla'i si inal&i in s&raiele lor, cu cu&ele ri)id orandui&e, nemisca&i, de nea&ins, mai (resus de oameni si &o&usi (lamadi&i de mana si de s(iri&ul omului/ S&a&eau acolo sus, in s(a&iul lor s&ram& se+eri si surzi, inaccesi'ili +reunei in&re'ari sau ru)amin&i si, &o&usi, insemnau o nes%arsi&a consolare, o +ic&orie )lorioasa asu(ra mor&ii si a deznade,dii, asa cum s&a&eau in demni&a&ea si %rumuse&ea lor, su(ra+ie&uind, )enera&iilor muri&oare ce se succed una du(a al&a/ A*, (rin&re ei ar &re'ui sa s&ea si 'ia&a, %rumoasa e+reica Re'eDDa, si sarmana #ene, cea care arsese o da&a cu coli'a, si %rumoasa #@dia, si mes&erul NiDlaus7 nsa in&r-o zi +or s&a si ei as&%el si +or dura, el ii +a inal&a acolo si c*i(urile lor, care as&azi insemnasera (en&ru el dra)os&e si c*in, %rica si (asiune, se +or in%a&isa urmasilor ca ima)ini %ara de nume si %ara (o+es&e, sim'oluri calme, &acu&e, ale +ie&ii omenes&i/ CAP !"#$# B0 Gura-de-Aur isi a&inse in s%arsi& &in&a, (a&runzand in orasul du(a care ,induise (rin aceeasi (oar&a, (rin care odinioara, cu a&a&ia ani in urma, (asise (en&ru (rima da&a, in cau&area mes&erului sau/ nca (e drum, in +reme ce se a(ro(ia de &elul sau, il a,unsesera din urma +es&i din orasul de resedin&a e(isco(ala- s&ia ca ciuma 'an&uise si aici, si (oa&e nici nu con&enise inca, i se (o+es&i des(re &ul'urari si razmeri&e (o(ulare, si ca ar %i +eni& un )u+erna&or im(erial (en&ru a ins&aura ordinea, (en&ru a emi&e le)i e.ce(&ionale si a a(ara a+u&ia si +ia&a ce&a&enilor/ Caci e(isco(ul (arasise orasul inda&a du(a ce iz'ucnise molima si locuia de(ar&e, in&r-unul din cas&elele sale de la &ara/ !oa&e +es&ile aces&ea il lasasera indi%eren& (e cala&or/ Numai de ar mai e.is&a orasul si a&elierele in care s(era sa lucreze7 !o& res&ul nu a+ea im(or&an&a (en&ru el/ #a sosirea lui, ciuma era s&insa, se as&e(&a in&oarcerea e(isco(ului si lumea se 'ucura de (lecarea )u+erna&orului im(erial si de re+enirea la +ia&a (asnica, o'isnui&a/ Cand Gura-de-Aur re+azu orasul, inima ii %u cu(rinsa de un sen&imen& al rein&alnirii, al in&oarcerii acasa, ca un +al de o in&ensi&a&e necunoscu&a inain&e- isi com(use o mina neo'isnui& de se+era, (en&ru a se s&a(ani/ "*, &oa&e erau la locul lor1 (or&ile, %rumoasele %an&ani, +ec*iul &urn ma&a*alos al ca&edralei, si cel nou, z+el&, al 'isericii s%in&ei Maria, sune&ul lim(ede al clo(o&elor de la S%an&ul #orenz, (ia&a cea mare, (lina de s&ralucire, a orasului7 "*, ce 'ine ca &oa&e il as&e(&asera7 Nu +isase o da&a, (e drum, ca +a sosi aici si +a )asi &o&ul sc*im'a& si s&rain, in (ar&e dis&rus si in ruine, in (ar&e de nerecunoscu& da&ori&a unor cons&ruc&ii noi si unor senine ciuda&e, (u&in im'ucura&oare5 Pe cand &recea (e uli&i, recunoscand casa du(a casa, lacrimile erau )a&a sa-i iz'ucneasca/ Pana la urma, (arca erau, &o&usi de in+idia& cei seden&ari, aseza&i in casele lor %rumoase, si)ure, &raindu-si +ia&a lor &i*ni&a de 'ur)*ezi, im(lini&a de sen&imen&ul linis&i&or, da&a&or de (u&eri, de a a+ea o (a&rie, de a %i acasa, in odaia sau in a&elierul lor, in&re ne+as&a si co(ii, slu)i si +ecini5 Era o du(a-amiaza &arzie si (e (ar&ea insori&a a s&razii, casele, em'lemele *an)iilor si ale 'reslelor, usile scul(&a&e si )*i+ecele cu %lori erau 'a&u&e de razele calde, nimic nu amin&ea ca si in orasul aces&a 'an&uise moar&ea %uri'unda si s&a(anise ne'unia %ricii omenes&i/ Racoros, +erde-desc*is si al'as&ru-desc*is, cur)ea su' 'ol&ile sonore ale (odului raul cel lim(ede- Gura-de-Aur se aseza o +reme (e (ara(e&ul ce mar)inea malul, ,os, in cris&alul +erde, mai lunecau si acum, asemenea unor um're, (es&i in&unecosi, ori ramaneau nemisca&i cu )ura in&oarsa im(o&ri+a curen&ului- si acum mai licareau ici-colo, din cre(usculul adancimilor, acele lumini sla'e, aurii, care %a)aduiesc a&a&ea si indeamna a&a& de in&ens la +isare/ Si al&e a(e licareau as&%el si al&e (oduri sau orase des%a&au (ri+irea, &o&usi lui i se (aru ca de %oar&e mul&a +reme nu mai +azuse asemenea (ri+elis&i, si nu mai &raise asemenea sim&amin&e/ 2oua cal%e de macelar manau, razand, un +i&el, sc*im'and (ri+iri si )lume cu o slu,nicu&a care s&ran)ea nis&e ru%e sus, in&r-un (rid+or/ !o&usi, ca& de re(ede &recea &o&ul7 Nu de mul& aici mai arsesera

%ocurile ciumei si domnisera slu,i&orii mor&ii din s(i&ale si acum, ia&a, +ia&a mer)ea mai de(ar&e, se radea si se )lumea- si el insusi %acea la %el, sedea aici, incan&a& de re+edere si sim&ea recunos&in&a si nu&rea c*iar si un sen&imen& de (rie&enie %a&a de cei aseza&i la casele lor, de (arca nici nu ar %i e.is&a& ,alea si moar&ea, nici #ene si nici (rin&esa e+reica/ :am'ind, se ridica si (orni mai de(ar&e, si a'ia cand se a(ro(ie de s&rada mes&erului NiDlaus mer)and (e drumul (e care, al&ada&a, il 'a&use zi de zi, +reme de ca&i+a ani, s(re a&elier, a'ia a&unci ince(u sa sim&a &eama si nelinis&e, in&inse (asul, +oia sa se in%a&iseze inca as&azi mes&erului si sa a%le ce si cum, nu mai su(or&a nici o amanare, i s-ar %i (aru& a'solu& cu ne(u&in&a sa mai as&e(&e (ana maine/ "are mes&erul sa mai %ie su(ara& (e el5 !recuse doar a&a&a +reme, cele (e&recu&e odinioara nu mai (u&eau a+ea +reo insemna&a&e- si c*iar de ar %i sa ai'a, +a 'irui aceas&a o(relis&e/ 2aca mes&erul se mai a%la acolo, el si a&elierul, &oa&e +or %i in 'una re)ula/ Gra'i& se indre(&a s(re casa 'ine cunoscu&a, de (arca in aces& ul&im ceas ar mai %i (u&u& (ierde ce+a, (use mana (e clan&a si se s(erie cum(li& )asind (oar&a za+ora&a/ Sa %ie un semn rau5 "dinioara nu se in&am(la nicioda&a sa %ie za+ori&a ziua in amiaza mare/ Cu +uie& lasa sa cada ciocanul si as&e(&a/ 2in&r-o da&a sim&i in inima o &eama cum(li&a/ A(aru aceeasi slu,nica 'a&rana, care il (rimise odinioara, cand in&rase (rima da&a in aceas&a casa/ Nu de+enise mai ura&a, insa mai 'a&rana si mai ne(rie&enoasa, si nu-l recunoscu (e Gura-de-Aur/ Cu +oce s(eria&a o in&re'a de mes&er/ Ea il (ri+i &am( si neincreza&or/ 4 Mes&erul5 Aici nu e.is&a nici un mes&er/ 0ezi-&i de &rea'a, omule, aici nu dam drumul nimanui7 2adu sa-l im(in)a indara& din (oar&a, el o a(uca de 'ra& si s&ri)a la ea1 4 2ar +or'es&e, Mar)ri&, (en&ru numele lui 2umnezeu7 Sun& Gura-de-Aur, nu ma mai cunos&i5 !re'uie sa mer) la mes&erul NiDlaus7 2in oc*ii (rez'i&i, (e ,uma&a&e s&insi, nu licari s(re el nici un semn de 'un-+eni&/ 4 Aici nu mai e.is&a nici un mes&er NiDlaus, zise ea (e un &on as(ru ; a muri&/ Ca&a&i-+a de drum, nu (o& s&a aici, sa %lecaresc/ n +reme ce &o&ul se (ra'usea in el, Gura-de-Aur o im(inse la o (ar&e (e 'a&rana care %u)ea, &i(and, in urma lui si o lua in )ra'a, (rin coridorul in&unecos, s(re a&elier/ l )asi za+ora&/ $rma& mereu de 'a&rana care se ,eluia si-l ocara, aler)a in sus (e scari, zari in (enum'ra inca(erii cunoscu&e scul(&urile (e care le adunase NiDlaus/ Cu +oce &are o s&ri)a (e %ecioara #is'e&*/ $sa odaii se desc*ise si a(aru #is'e&*, si cand, ui&andu-se mai 'ine, o recunoscu, in%a&isarea ei s&arni ,ale in inima lui/ 2aca in casa aceas&a, din cli(a in care, s(re s(aima lui, )asise (oar&a inc*isa, &o&ul i se (aruse %an&oma&ic si +ra,i&, asemenea unui cosmar, acum, la re+ederea #is'e&*ei, ii &recu in&r-ade+ar un %ior (rin s(inare/ 3rumoasa, mandra #is'e&* de+enise o %a&a 'a&rana, s%ioasa, inco+oia&a, cu %a&a )al'e,i&a, 'olna+icioasa, cu o roc*ie nea)ra, neim(odo'i&a, cu (ri+ire nesi)ura si cu o a&i&udine s(eria&a/ 4 er&a&i, zise el, Mar)ri& nu a +ru& sa-mi dea drumul sa in&ru/ Nu ma cunoas&e&i5 Sun& Gura-de-Aur/ A*, s(une&i-mi1 sa %ie ade+ara& ca &a&al dumnea+oas&ra a muri&5 2in (ri+irea ei +azu ca acum il recunoas&e si &o&oda&a in acelasi &im(, isi dadu seama ca aici nu i se (as&rase o amin&ire %rumoasa/ 4 Asa, sun&e&i Gura-de-Aur5 zise ea si in +ocea ei recunoscu ce+a din %elul &ru%as de odinioara/ 0-a&i os&eni& de)ea'a (ana aici/ !a&al meu a muri&/ 4 Si a&elierul5 in&re'a el %ara sa +rea/ 4 A&elierul5 E inc*is/ 2aca +a cau&a&i de lucru, &re'uie sa +a duce&i in al&a (ar&e/ El incerca sa-si re+ina1 4 2omnisoara #is'e&*, zise (rie&enos, nu cau& de lucru, +oiam numai sa +a salu&, (e mes&er si (e dumnea+oas&ra/ Ma in&ris&eaza a&a& de mul& ca &re'uie sa a%lu &oa&e aces&ea7 0ad ca a&i dus-o )reu/ 2aca un in+a&acel recunosca&or &a&alui dumnea+oas&ra, +a (oa&e %i cum+a de %olos, s(une&i-mi, ar %i (en&ru mine o 'ucurie/ A*, domnisoara #is'e&*, mi se ru(e inima ca +a )asesc a&a& de/// de co+arsi&a de su%erin&a/ Ea se re&rase din usa odaii/ 4 Mul&umesc, zise so+aind/ Nu mai (u&e&i sa ne %i&i in nici un %el de %olos nici lui si nici mie/ Mar)ri& +a +a conduce/

Glasul ei suna as(ru, (e ,uma&a&e su(ara&, (e ,uma&a&e s(eria&/ Sim&i lim(ede ca de-ar %i a+u& cura,ul, l-ar %i da& a%ara, %acandu-l de rusine/ A,unsera re(ede ,os- 'a&rana &ran&i (oar&a casei in urma lui si &rase za+oarele/ z'i&ura surda a celor doua za+oare ii suna inca in urec*i, asemenea z)omo&ului cu care se inc*ide ca(acul unui cosciu)/ Se in&oarse um'land a)ale la (ara(e&ul de (e mal si se aseza in acelasi loc, deasu(ra raului/ Soarele sca(a&ase, un curen& de aer rece +enea dins(re a(a, rece era si (ia&ra (e care sedea/ $li&a de lan)a mal de+enise &acu&a, la (iciorul (odului su+oiul a(ei s&arnea +uie&, adancul se casca sum'ru, nu mai scli(ea s(re el nici un licar auriu/ 8"*, )andi el, de-as cadea acum (es&e zid si as dis(area in rau79 #umea era din nou (lina de moar&e/ !recu un ceas si amur)ul se (re%acu in noa(&e/ n s%arsi& %u in s&are sa (lan)a/ Sedea si (lan)ea, (ica&urile calde ii cadeau (e maini si )enunc*i/ l (lan)ea (e mes&erul mor&, (lan)ea %rumuse&ea dis(aru&a a #is'e&*ei, o (lan)ea (e #ene, (e Ro'er&, (e %a&a de e+reu, (lan)ea &inere&ea lui +es&e,i&a, irosi&a/ n&r-un &arziu nimeri in&r-o carciuma in care odinioara c*e%uise de mul&e ori, cu (rie&enii/ Carciumari&a il recunoscu, ceru o 'uca&a de (aine, ea i-o dadu si, (rie&enoasa, ii dadu si un (a*ar cu +in/ Nu %u in s&are sa in)*i&a nici (ainea, nici +inul/ Noa(&ea aceea dormi (e o 'anca acolo inaun&ru/ Carciumari&a il &rezi de diminea&a, el ii mul&umi si (leca, (e drum manca 'uca&a de (aine/ Se duse la (ia&a de (es&e, aici se a%la casa in care isi a+usese (e +remuri odaia/ #an)a %an&ana, ca&e+a ne+es&e de (escar isi o%ereau mar%a +ie, el se ui&a lun) in (u&ini, la (es&ii %rumosi, s&raluci&ori/ i +azuse deseori odinioara, isi aduse amin&e ca de mul&e ori i se %acuse mila de (es&i si se in%uriase im(o&ri+a +anza&oarelor si a cum(ara&orilor/ Cand+a, isi amin&i el, (ierduse +remea (e aici, la %el ca si acum in&r-o diminea&a, admirase (es&ii si-i com(a&imise, si %usese %oar&e &ris&, &recuse mul&a +reme de a&unci, si (e rau se scursese mul&a a(a/ 3usese %oar&e &ris&, de as&a isi aducea 'ine amin&e, dar ce anume il in&ris&ase a&a& de mul&, nu mai s&ia/ Asa se in&am(la1 &rece si &ris&e&ea, &rec si durerile si deznade,dile, aidoma 'ucuriilor, &rec, (alesc, isi (ierd adancimea si +aloarea, si (ana la urma +ine o +reme cand nu mai es&i in s&are sa-&i aduci amin&e ce anume &e-a duru& a&a& de rau/ Si durerile (alesc si se +es&e,esc/ "are se +a +es&e,i cand+a si-si +a (ierde insemna&a&ea si durerea lui de as&azi, dis(erarea ca mes&erul era mor&, ca murise su(ara& (e el si ca nici un a&elier nu-i desc*idea usa, ca sa )us&e %ericirea crea&iei si sa-si usureze su%le&ul de (o+ara sa de ima)ini5 2a, %ara indoiala, si aceas&a durere, si aces& c*in amar, +or im'a&rani si +or o'osi, le +a ui&a si (e ele/ Nimic nu e &rainic, nici su%erin&a/ n +reme ce (ri+ea (es&ii si se lasa in +oia aces&or )anduri, auzi o +oce incea&a, ros&indu-i (rie&enos numele/ 4 Gura-de-Aur, )rai cu &imidi&a&e +ocea si cand se in&oarse ca&re ea, +azu s&and in %a&a lui o %a&a &anara, cam %ira+a si 'olna+icioasa, insa cu oc*i %rumosi, ne)ri1 ea il s&ri)ase/ N-o cunos&ea/ 4 Gura-de-Aur7 Es&i c*iar &u5 in&re'a +ocea s%ioasa/ 2e cand es&i iarasi in oras5 Nu ma mai cunos&i5 Sun& Marie/ !o&usi n-o cunos&ea/ 3u ne+oi&a sa-i (o+es&easca cum ca es&e %iica %os&elor sale )azde si ca odinioara, la acel ceas din zori, inain&e de (lecarea lui, ii %iersese la(&e in 'uca&arie/ Se im'u,ora, (o+es&indu-i &oa&e as&ea/ 2a, era Marie, co(ilul amara&, cu inc*eie&ura soldului +a&ama&a, care (e +remuri se in)ri,ise de el cu a&a&a dra)os&e si s%iala/ Acum ii re+eneau &oa&e amin&irile1 il as&e(&ase in diminea&a aceea racoroasa si %usese a&a& de &ris&a ca (leaca, ii %iersese la(&e si el ii daduse o saru&are, (e care ea o (rimise linis&i&a si solemna, ca (e un sacramen&/ Nicioda&a nu se mai )andise la ea/ Pe a&unci %usese inca o co(ila/ Acum crescuse mare si a+ea oc*i %oar&e %rumosi, dar &o& mai sc*io(a&a si ara&a cam (i(ernici&a/ i dadu mana/ Se 'ucura ca, &o&usi, se )asise cine+a in oras care sa-l cunoasca si sa-l in&am(ine cu dra)/ Marie il lua cu ea, el se im(o&ri+i sla'/ #a (arin&ii ei, in odaia in care &a'loul sau mai a&arna (e (ere&e si (ocalul sau, din s&icla ru'inie, s&a&ea si acuma (e (oli&a de deasu(ra caminului, %u sili& sa ia (ranzul si il (o%&ira sa mai za'o+easca +reo ca&e+a zile, erau 'ucurosi ca a+eau (rile,ul sa-l re+ada/ ar aici a%la, ce se in&am(lase in casa mes&erului sau/ NiDlaus nu murise de ciuma, ci %rumoasa #is'e&* %usese cea care se moli(sise, zacuse 'olna+a de moar&e si &a&al ei o in)ri,ise (ana cand murise el in locul ei'a&ranul inc*isese oc*ii inca inain&e ca ea sa se %i inzdra+eni& de-a 'inelea/ 3usese sal+a&a, insa isi (ierduse %rumuse&ea/

4 A&elierul s&a )ol, zise s&a(anul casei, si (en&ru un scul(&or +rednic ar %i un camin %rumos, si 'ani des&ui/ Gandes&e-&e, Gura-de-Aur7 Ea n-ar zice nu/ Nu mai are de ales/ Mai a%la si ca&e ce+a din cele (e&recu&e in +remea ciumei, cum )loa&a a(rinsese in&ai un s(i&al si a(oi asal&ase ca&e+a case de 'o)a&asi (e care le ,e%uise- o +reme nu mai %usese nici un %el de ordine si si)uran&a in oras, caci e(isco(ul isi luase &al(asi&a/ A&unci im(ara&ul, care se a%la &ocmai (rin a(ro(iere, &rimisese un )u+erna&or al sau, (e con&ele Heinric*/ Ei da, era un om ener)ic, cu cei ca&i+a calare&i si solda&i ai sai res&a'ilise ordinea in oras/ 2ar acum ar %i in&r-ade+ar +remea sa i se is(ra+easca )u+ernarea, e(isco(ul es&e as&e(&a& sa se in&oarca/ Gu+erna&orul (re&insese mul&e 'ur)*ezilor si lumea se sa&urase si de i'o+nica lui, de A)nes, o muierusca (lina de draci/ Ma ro), in curand or sa (lece, consiliul comunal e de mul& sa&ul sa ai'a (e )rumaz, in locul 'unului e(isco(, un asemenea cur&ean si raz'oinic, care e %a+ori&ul im(ara&ului si (rimes&e necon&eni& am'asade si de(u&a&ii, ca un (rinci(e/ Si-a(oi +eni randul musa%irului sa %ie in&re'a& des(re in&am(larile (rin care &recuse/ 4 A*, zise el &ris&, des(re as&a nu se +or'es&e/ Am %os& (e drumuri, si iarasi (e drumuri, si (re&u&indeni 'an&uia molima si zaceau mor&ii si (re&u&indeni oamenii erau ne'uni si inrai&i de )roaza/ Am ramas in +ia&a, (oa&e ca o da&a si o da&a +oi (u&ea ui&a &oa&e as&ea/ Si acum ma in&orc, si mes&erul e mor&7 n)adui&i-mi sa s&au ca&e+a zile sa ma odi*nesc, si-a(oi am sa (lec iarasi/ Nu ramase ca sa se odi*neasca/ Ramase (en&ru ca era dezama)i& si ne*o&ara&, (en&ru ca amin&irea +remurilor mai 'une il %acuse sa indra)easca orasul, si (en&ru ca dra)os&ea 'ie&ei Marie ii (ria/ Nu-i (u&ea ras(unde, nu-i (u&ea o%eri deca& (rie&enie si mila, &o&usi adora&ia ei &acu&a si umila il incalzea/ 2ar, mai mul& deca& &oa&e aces&ea, il &in&uia locului ne+oia arza&oare de a de+eni inca o da&a ar&is&, c*iar si %ara a&elier, c*iar si cu mi,loace im(ro+iza&e/ Ca&e+a zile Gura-de-Aur nu %acu nimic al&ce+a deca& sa deseneze/ Marie ii %acuse ros& de *ar&ie si condei, iar el sedea in odaia lui si desena ceas de ceas, um(lea colile mari cu %i)uri, unele creiona&e in )ra'a, al&ele mi)ali&e cu )in)asie si dra)os&e, deser&a (e *ar&ie in&rea)a acea car&e doldora de (oze (e care o (ur&a in su%le&/ 2esena de mul&e ori %a&a #enei, cu zam'e&ul (e care-l a+usese du(a moar&ea +a)a'ondului, (lin de sa&is%ac&ie, de dra)os&e si de +olu(&a&ea uciderii, a(oi %a&a #enei asa cum se &rans%ormase in ul&ima noa(&e, ince(and sa se (iarda in &recerea s(re dincolo, s(re ne%iin&a, (ornind sa se rein&oarca in (aman&/ 2esena un co(il de &aran, (e care oda&a, il +azuse zacand (e (ra)ul odaii (arin&ilor sai, cu (umnisorii s&ransi/ 2esena un %ur)on incarca& cu mor&i si inain&ea lui cele &rei )loa'e care-l &ra)eau ane+oie, ala&urea, dricarii, cu (ra,ini lun)i, cu oc*ii s&iclind sum'ru din &aie&urile mas&ilor ne)re/ " desena mereu (e Re'eDDa, co(ila de e+reu, z+el&a, cu oc*ii ne)ri, cu 'uzele su'&iri, mandre, c*i(ul (lin de durere si de indi)nare, &ru(ul %rumos, &anar, care ii (aruse anume %auri& (en&ru dra)os&e, si )ura &ru%asa, amara/ Se desena (e sine, ca drume&, ca indra)os&i&, ca %u)ar in %a&a mor&ii cu coasa, ca dansa&or la or)iile celor in)rozi&i de ciuma si in%ome&a&i de +ia&a/ Pasiona& se (leca (es&e *ar&ia al'a, zu)ra+i %a&a &ru%asa a %ecioarei #is'e&*, asa cum o cunoscuse odinioara, in%a&isarea de ara&are a 'a&ranei slu,nice Mar)ri&, c*i(ul &emu& si iu'i& al mes&erului NiDlaus/ n ca&e+a randuri sc*i&a, cu &rasa&uri su'&iri, a'ia 'anui&e, o silue&a masi+a de %emeie, (aman&ul-mama, sezand cu mainile in (oala, cu o adiere de zam'e& (e %a&a, um'ri&a de oc*ii melancolici/ i %acu nes%arsi& de 'ine aceas&a re+arsare, senza&ia mainii care desena, luarea in s&a(anire a c*i(urilor/ n numai ca&e+a zile um(lu cu desene &oa&e colile (e care i le adusese Marie/ 2in ul&ima &aie o 'uca&a si (e ea desena, din numai ca&e+a &rasa&uri de condei %a&a Mariei, cu oc*ii %rumosi, cu )ura ei care e.(rima renun&are/ Sc*i&a aceas&a i-o darui/ 2esenand, sen&imen&ul de im(o+arare, de su%ocare si de (rea(lin din su%le&ul sau se &o(ise si se usurase/ A&a&a +reme ca& desena, nu s&ia unde se a%la, lumea lui nu se mai com(unea deca& din masa la care era aseza&, *ar&ia al'a iar, seara, lumanarea/ Acum se dezme&ici, isi aduse amin&e de ul&imele e+enimen&e &rai&e, se +edea, im(laca'il, des&ina& unei noi (ri'e)ii si ince(u sa cu&reiere orasul cu sen&imen&e ciuda& de im(ar&i&e, (e ,uma&a&e de rein&alnire, (e ,uma&a&e de 'un-ramas/ Cu (rile,ul uneia din (lim'arile aces&ea in&alni o %emeie, a carei +edere dadu, ea sin)ura, un nou cen&ru de )reu&a&e sen&imen&elor sale, in&ra&e al&min&eri in dezordine/ !recea calare, o %emeie +oinica, 'alaie, cu oc*i al'as&ri, curiosi, (u&in reci, cu madulare (line, (u&ernice si cu o %a&a in%lori&oare, (e care se ci&ea (o%&a de (lacere si de (u&ere, si)uran&a de sine si curiozi&a&e ascu&i&a a sim&urilor/ Se &inea (e calul ei mur) cu un aer oarecum &ru%as si domina&or, +izi'il o'isnui&a sa (orunceasca, dar nu

inc*izandu-se in sine sau re%uzand a(ro(ierea, ci, su' oc*ii reci, narile %rema&a&oare se desc*ideau, &u&uror miresmelor lumii, iar )ura mare, in&redesc*isa, (area a %i a(&a deo(o&ri+a (en&ru a lua si (en&ru a darui/ n cli(a in care o zari, Gura-de-Aur se &rezi de-a 'inelea si-l cu(rinse dorin&a de a se masura cu aceas&a %emeie mandra/ se (area o &in&a no'ila s-o cucereasca si a-si (ierde +ia&a in drum s(re ea nu i s-ar %i (aru& o moar&e ne(o&ri+i&a/ Sim&i inda&a ca aceas&a leoaica 'londa a+ea, asemenea lui, su%le&ul si sim&urile 'o)a&e, )a&a sa (rimeasca orice %ur&uri, ca era &o& a&a& de sal'a&ica (e ca& de )in)asa, cunosca&oare a (asiunilor din&r-o s&ra+ec*e e.(erien&a mos&eni&a a san)elui/ Ea &recu calare, el se ui&a in urma ei, iar in&re carlion&ii (arului 'lond si )ulerul de ca&i%ea al'as&ra zari, inal&andu-se z+el&a, cea%a ei +i)uroasa si mandra, &o&usi aco(eri&a de o (iele ca&i%ela&a de co(il/ Era, asa i se (area, cea mai %rumoasa %emeie (e care o +azuse +reoda&a/ 0oia sa (oa&a cu(rinde cu mana aceas&a cea%a si sa smul)a oc*ilor &aina lor racoros-al'as&ra/ Nu-i %u )reu sa in&re'e cine era/ Curand a%la ca locuia la cas&el si era A)nes, iu'i&a )u+erna&orului, ceea ce nu-l mira de%el, caci ar %i (u&u& %i insasi im(ara&easa/ Se o(ri la ,)*ea'ul unei %an&ani si-si cau&a ima)inea o)lindi&a in a(a/ C*i(ul lui se in)emana cu cel al %emeii 'londe, numai ca era din cale-a%ara de sal'a&ici&/ C*iar in acea cli(a se duse la 'ar'ierul (e care il cunos&ea, si-l con+inse cu +or'e 'une, sa-i &unda (arul si 'ar'a si sa le (ie(&ene %rumos/ 2oua zile dura urmarirea/ A)nes iesi din cas&el, iar s&rainul 'lond as&e(&a in dre(&ul (or&ii si i se ui&a cu admira&ie in oc*i/ A)nes ocoli, calare, in&ari&urile si din&re arini a(aru s&rainul/ A)nes se duse la aurar si la iesirea din a&elier il in&alni (e s&rain/ l %ul)era, scur&, din oc*ii ei de s&a(ana, in +reme ce narile ei ,ucau, &remurand/ n diminea&a urma&oare, cand, la ceasul (rimei iesiri calare, il )asi iarasi la (os&ul sau, ii zam'i, az+arlindu-i (ro+ocarea/ El il zari acum si (e con&e, (e )u+erna&orul im(erial- era un 'ar'a& ara&os si &emerar, nu (u&ea sa nu-l iei in serios- dar (arul ince(use a-i incarun&i si (e %a&a lui se inscrisesera )ri,ile, Gura-de-Aur i se sim&i su(erior/ Aces&e doua zile il %acusera %erici&, radia de &inere&ea redo'andi&a/ Era %rumos sa i se ara&e aces&ei %emei si sa-i o%ere lu(&a/ Era %rumos sa-si (iarda li'er&a&ea (redandu-se aces&ei %rumuse&i/ Era minuna& si ca(&i+an& sen&imen&ul de a-si ,uca +ia&a (e aces& sin)ur zar/ n diminea&a celei de a &reia zile A)nes iesi calare (e (oar&a cas&elului, inso&i&a de un slu,i&or, calare si el/ "c*ii ei se ro&ira imedia&, iscodi&or, in cau&area urmari&orului, dornici de lu(&a si (u&in nelinis&i&i/ n&r-ade+ar, el se si a%la aici/ Ea e.(edie ser+i&orul cu o insarcinare oarecare, calari sin)ura, ince&, mai de(ar&e, &recu la %el de ince& (e (oar&a de ,os dins(re (od si s&ra'a&u in lun) (odul/ Numai o sin)ura da&a isi in&oarse (ri+irea in urma/ +azu (e s&rain urmand-o/ Pe drumul s(re 'iserica de (elerina, SanD& 0ei&, la ora aceas&a, com(le& (us&iu, ea il as&e(&a/ 3u ne+oi&a sa as&e(&e ,uma&a&e de ceas, s&rainul um'la a)ale, nu +oia sa-si (iarda rasu%larea/ 0eni s(re ea (roas(a& si zam'i&or, &inand in&re din&i o cren)u&a, cu o maceasa, de culoare rosie a(rinsa/ Ea descalecase si-si le)ase calul, s&a&ea acum rezema&a de iedera care aco(erea zidul inal& de a(arare, si se ui&a dre(& in %a&a urmari&orului/ El se o(ri cu oc*ii in oc*ii ei, si-si scoase 'one&a/ 4 2e ce ma urmares&i5 in&re'a ea, ce +rei de la mine5 4 "*, zise el, mul& mai de)ra'a as +rea sa-&i daruiesc, deca& sa (rimesc ce+a de la &ine/ As +rea sa ma o%er &ie in dar, %emeie %rumoasa, ca sa %aci cu mine ce (o%&es&i/ 4 6ine, am sa +ad ce-i de %acu& cu &ine/ 2ar daca &i-ai inc*i(ui& ca +ei (u&ea cule)e o %loricica aici, de(ar&e de cas&el, %eri& de (rime,dii, a&unci &e-ai insela&/ Nu (o& iu'i deca& 'ar'a&ii care, la ne+oie, isi risca si +ia&a/ 4 Porunces&e, es&i s&a(ana (es&e mine/ Ea scoase de la )a&, cu miscari len&e, un lan& su'&ire, de aur, si i-l in&inse/ 4 Cum &e c*eama5 4 Gura-de-Aur/ 4 3rumos, Gura-de-Aur- am sa )us& ca& de aurie &i-e )ura/ Ascul&a-ma 'ine- s(re seara ai sa ara&i aces& lan& la cas&el si ai sa s(ui ca l-ai )asi&/ Nu-l dai din mana, +reau sa-l (rimesc eu insami ina(oi de la &ine/ 0ii asa cum es&i, lasa-i sa &e creada cerse&or/ 2aca +reunul din&re ser+i&ori &e re(ede, ramai calm/ !re'uie sa s&ii ca am numai doi oameni de incredere in &o& cas&elul1 (e randasul de la cai Ma. si (e cameris&a 6er&a/ #a unul din&re aces&ia doi &re'uie sa a,un)i, ca sa &e lasi condus la mine/ 3a&a de &o&i

ceilal&i din cas&el, (unandu-l la soco&eala si (e con&e, (oar&a-&e (ruden&, sun& dusmani/ Acum &e-am (re+eni&/ !e (oa&e cos&a +ia&a/ i in&inse mana, el o lua, zam'ind, o saru&a cu )in)asie si-si %reca ince& o'razul de ea/ A(oi ascunse lan&ul si (leca, luand-o de +ale, s(re rau si s(re oras/ 0iile erau (lesu+i&e, %runzele )al'ene cadeau una ca&e una de (e co(aci/ Gura-de-Aur dadu din ca( si surase cand, (ri+ind in ,os, s(re oras, il )asi (rie&enos si demn de dra)os&e/ A'ia cu ca&e+a zile in urma %usese a&a& de &ris&, (ana si (en&ru ca isi daduse seama ca si c*inul si su%erin&a sun&, &reca&oare/ n&r-ade+ar, la ceasul aces&a c*iar si &recusera, scu&ura&e ca (odoa'a aurie a cren)ilor/ se (area ca nicioda&a inain&e dra)os&ea nu-i s&ralucise as&%el, ca din %iin&a aces&ei %emei, al carei &ru( inal& si a carei (leni&udine de +ia&a 'londa, zam'i&oare, ii amin&ea ima)inea mamei, asa cum o (ur&ase in inima odinioara, in adolescen&a sa, la Maria'ronn/ nca alal&aieri ar %i soco&i& cu ne(u&in&a ca lumea sa rada inca o da&a s(re el cu a&a&a +eselie, sa sim&a inca o da&a su+oiul +ie&ii, al 'ucuriei, al &inere&ii cur)and a&a& de (lin si de im(e&uos (rin +inele sale/ Ce noroc ca mai &raia, ca in &oa&e lunile aces&ea de )roaza moar&ea il cru&ase/ Seara se duse la cas&el/ n cur&ea cas&elului era %or%o&a, se sco&eau seile de (e cai, curierii aler)au de colo (ana colo, un mic )ru( de (reo&i si de demni&ari ai 'isericii era condus de ser+i&ori (rin (oar&a in&erioara, si a(oi in sus (e scari- Gura-de-Aur incerca sa se ia du(a ei, dar usierul il re&inu/ Scoase lan&ul de aur si zise ca a+ea (orunca sa nu-l inmaneze deca& insasi doamnei sau cameris&ei/ se dadu un slu,i&or care sa-l inso&easca, &re'ui sa as&e(&e mul& &im( (e coridoare/ n s%arsi&, a(aru o %emeie %rumoasa si s(rin&ena, care &recu (e lan)a el, in&re'andu-l cu )las scazu&1 8Sun&e&i Gura-de-Aur59 si-i %acu semn sa o urmeze/ 2is(aru (e &acu&e (rin&r-o usa, rea(aru du(a o +reme si-i %acu semn sa in&re/ A,unse in&r-o camera mica, unde mirosea (u&ernic a 'lanuri si a (ar%umuri dulci si care era &icsi&a cu roc*ii si man&ii, (alarii de dama sedeau (e su(or&uri de lemn, &o& soiul de incal&ari se insirau in&r-un si(e& desc*is/ S&a&u si as&e(&a aici o ,uma&a&e de ceas, adulmeca mirosul s&raielor, isi (e&recu mana (es&e 'lanuri si zam'i curios (e seama &u&uror o'iec&elor %rumoase, care a&arnau (rin inca(ere/ n s%arsi& usa in&erioara se desc*ise si nu +eni cameris&a, ci insasi A)nes, in&r-o roc*ie al'as&ru-desc*is, cu o 'ordura de 'lana al'a la )a&/ Se indre(&a ince& s(re cel ce o as&e(&a, (as cu (as, oc*ii racoros-al'as&ri il (ri+eau cu seriozi&a&e/ 4 A &re'ui& sa as&e(&i, zise ea ince&/ Cred ca acum sun&em in si)uran&a/ E o de(u&a&ie de (reo&i la con&e, ia masa cu ei si +or a+ea, desi)ur, inca mul&a +reme de discu&a&, cons%a&uirile cu (reo&ii sun& in&o&deauna lun)i/ Ceasul ne a(ar&ine, mie si &ie/ 3ii 'ine+eni&, Gura-de-Aur/ Se a(leca s(re el, 'uzele ei ,indui&oare se a(ro(iara de ale lui, se cunoscura in &acere, in&r-o (rima saru&are/ nce& ii cu(rinse cu mana )rumazul/ Ea il conduse in dormi&orul ei, era o inca(ere cu &a+an inal&, (u&ernic ilumina&a/ Pe o masa s&a&ea (re)a&i&a mancarea, se asezara, ea ii (use, )ri,ulie in %a&a (ainea si un&ul, (u&ina carne, si-i &urna +in al' in&r-un (a*ar %rumos, al'as&rui/ Mancara, 'aura amandoi din acelasi (ocal al'as&rui, mainile lor se ,ucara, una cu al&a, (arca incercandu-se/ 4 2e unde +ii in z'or, il in&re'a ea, %rumoasa mea (asare5 Es&i raz'oinic sau muzican& sau doar un 'ie& +an&ura-&ara5 4 Sun& &o& ce +rei, rase el ince&, sun& cu &o&ul al &au/ Sun& muzican&, daca +rei, si &u es&i dulcea mea lau&a si cand imi asez de)e&ele (e )a&ul &au si can& (e &ine, auzim in)erii can&and/ Haide, dra)os&ea mea, nu am +eni& sa-&i mananc cozonacul )us&os, nici sa-&i 'eau +inul al', am +eni& numai de dra)ul &au/ nce& el ii &rase 'lana al'a de la )a& si-i scoase, cu man)aieri, s&raiele de (e &ru(/ A%ara, dincolo de (ere&i, (oa&e cur&enii si (o(ii isi &ineau cons%a&uirile, (oa&e ser+i&orii se s&recurau (e coridoare cu (as &i(&il si secera in)us&a a lunii a(unea (e du(a co(aci, insa aman&ii nu mai s&iau nimic de &oa&e aces&ea/ Pen&ru ei in%lorea (aradisul, a&rasi unul s(re celalal&, im(le&i&i unul cu celalal&, ei se (ierdura in noa(&ea inmiresma&a, +azura licarind, &ainele %lorilor ei al'e, culesera cu maini )in)ase, (line de recunos&in&a, (oamele sale ra+ni&e/ Nicioda&a inain&e nu can&ase lau&arul (e o asemenea lau&a, nicioda&a inain&e nu rasunase lau&a su' de)e&e a&a& de +i)uroase si de s&iu&oare/ 4 Gura-de-Aur, ii so(&i ea la urec*e, incinsa/ "*, ce +ra,i&or es&i7 2e la &ine, dulcele meu odor de aur, as +rea sa am un co(il/ 2ar si mai mul& mi-ar (lacea sa mor din (ricina &a/ Soar'e-ma, iu'i&ule, &o(es&e-ma, ucide-ma7

#ui ii +i'ra adanc in )a&le, un sune& al %ericirii, cand +azu cum se &o(es&e, cum se-nmoaie as(rimea din oc*ii ei reci/ Asemenea unui &remur )in)as, unei )in)ase mor&i, (rin adancul oc*ilor ei &recu in z'or o in%iorare, s&in)andu-se (recum %iorul ar)in&iu (e (ielea unui (es&e muri'und, (al-auriu (recum licarul acelor s&raluciri de +ra,a din (ro%unzimile raului/ n cli(a aceas&a i se (aru ca il co(leses&e in&rea)a %ericire (e care o (oa&e &rai un om/ nda&a du(a aceea, in +reme ce ea mai s&a&ea cu oc*ii inc*isi, &remurand el se scula ince& si-si im'raca s&raiele/ Cu un o%&a& ii so(&i la urec*e1 4 3rumoasa mea comoara, &e (arasesc/ Nu +reau sa mor, nu +reau sa %iu omora& de con&e/ n&ai +reau sa &e %ac (e &ine, si (e mine, inca o da&a la %el de %erici&i, ca as&azi, inca o da&a, si inca de mul&e ori/// Ramase culca&a, in &acere, (ana ce Gura-de-Aur se im'raca/ A(oi el in&inse ince& (la(uma (es&e dansa si ii saru&a oc*ii/ 4 Gura-de-Aur, zise ea/ "*, de ce &re'uie sa (leci5 0ino maine din nou7 2aca e +reo (rime,die, i&i dau de s&ire/ 0ino iar, +ino maine iar7 !rase de %unia unui clo(o&/ n usa odaii (line de *ainele ei, il lua in (rimire cameris&a si-l conduse a%ara din cas&el/ 6ucuros i-ar %i da& un )al'en- o cli(a ii %u rusine de saracia lui/ S(re miezul no(&ii a,unse in (ia&a de (es&e si-si ridica (ri+irea s(re casa )azdelor lui/ Era &arziu, (esemne ca &oa&a lumea dormea si +a %i ne+oi& sa (e&reaca noa(&ea a%ara/ S(re uimirea lui )asi usa casei desc*isa/ Se s&recura &i(&il inaun&ru si inc*ise (oar&a in urma/ 2rumul s(re odaia lui &recea (rin 'uca&arie/ Aici era lumina/ #an)a o lam(a mica de ulei, la masa din 'uca&arie, sedea Marie/ !ocmai a&i(ise, du(a ce as&e(&ase doua, &rei ceasuri/ #a in&rarea lui se s(erie si sari de la locul ei/ 4 "*, zise el, Marie, mai es&i &reaza5 4 Sun& &reaza, zise ea/ Al&%el ai %i )asi& casa za+ora&a/ 4 mi (are rau, Marie, ca m-ai as&e(&a&/ S-a %acu& a&a& de &arziu/// Nu %i su(ara&a (e mine/ 4 Nu sun& su(ara&a nicioda&a (e &ine, Gura-de-Aur/ Sun& numai &ris&a/ 4 Sa nu %ii/ 2e ce es&i &ris&a5 4 A*, Gura-de-Aur, as +rea sa %iu sana&oasa si %rumoasa si +oinica/ A&unci n-ar &re'ui sa &e mai duci noa(&ea (rin case s&raine, ca sa iu'es&i al&e %emei/ A&unci ai ramane o da&a si la mine, ai %i si cu mine dra)u&/ Nici o s(eran&a nu suna in )lasul ei 'land, si nici o amaraciune, ci numai &ris&e&e/ S&a&u incurca& lan)a dansa, sim&ea a&a&a mila %a&a de ea, nu s&ia ce sa-i s(una/ Cu 'a)are de seama, isi aseza mana (e ca(ul ei si o man)aie (e (ar, ea s&a&u si nu ros&i nici o +or'a, mana lui ii s&arni %iori, (lanse (u&in, se indre(&a iarasi si zise s%ioasa1 4 2u-&e acum si &e culca, Gura-de-Aur/ Am s(us (ros&ii, am %os& somnoroasa/ Noa(&e 'una7 CAP !"#$# B0 Gura-de-Aur (e&recu (e dealuri o zi de %erici&a nera'dare/ 2e-ar %i a+u& un cal, ar %i %acu& in aceas&a zi un drum la manas&ire, la %rumoasa Madona a mes&erului sau- sim&ea dorin&a sa o re+ada si de asemenea i se (area ca noa(&ea &recu&a il +isase (e mes&erul NiDlaus/ Ei 'ine, mai &arziu, isi +a im(lini si aceas&a dorin&a/ C*iar daca %ericirea dra)os&ei cu A)nes ar &ine numai scur&a +reme, c*iar daca +a duce la un deznodaman& nedori& ; as&azi era in %loare, n-a+ea +oie sa (iarda nici o %arama din ea/ As&azi nu +oia sa +ada (e nimeni, nici sa i se dis&ra)a a&en&ia, +oia sa (e&reaca ziua molcoma de &oamna, a%ara, su' co(aci si su' nori/ i s(use Mariei ca are de )and sa %aca o (lim'are (rin im(re,urimi si se +a in&oarce (ro'a'il &arziu, sa-i dea o 'uca&a zdra+ana de (aine (en&ru drum si seara sa nu +e)*eze de dra)ul lui/ Ea nu-i ras(unse, ii um(lu 'uzunarele cu (aine si mere, ii ne&ezi cu (eria *aina +ec*e, ale carei )auri le (e&icise c*iar din (rima zi, si-l lasa sa (lece/ El &recu, (lim'andu-se, (es&e rau si urca dealul (rin +iile (us&ii, (e drumuri a'ru(&e, in &re(&e, sus, se (ierdu in (adure si nu con&eni sa urce, (ana ce a,unse (e ul&ima coama de deal/ Aici soarele s&ralucea (alid (rin&re &runc*iurile co(acilor (lesu+i, mierlele s&arni&e &asneau din %a&a lui z'urand s(re &u%isuri, se (i&eau si (ri+eau s(re el din desis cu oc*i ne)ri, s&raluci&ori, iar ,os, de(ar&e, raul cur)ea in&r-un arc al'as&ru si orasul se in&indea, mi&i&el ca o ,ucarie, de acolo (ana sus nu mai a,un)ea nici un sune&, in a%ara de dan)a&ul clo(o&elor, la ceasurile de ru)aciune/ Aici, (e creas&a, se a%lau din +remuri s&ra+ec*i,

(a)ane mici mo+ile si +aluri de (aman& na(adi&e de iar'a, (oa&e %usesera in&ari&uri, (oa&e mormin&e/ Se lasa (e una din aces&e mo+ile, aici (u&ea sedea (e loc usca&, in iar'a %osni&oare a &oamnei cu(rinzand cu +ederea in&rea)a +ale lar)a si c*iar dincolo de rau, dealurile si mun&ii, lan& du(a lan&, (ana in zare, unde mun&ii si cerul se in&alneau in&r-un ,oc al'as&ru si nu se mai (u&eau deose'i Picioarele sale calcasera &o& cu(rinsul aces&ui &inu& si inca mul& mai de(ar&e deca& (u&ea raz'a&e oc*iul, &oa&e aces&e melea)uri, care acum nu mai erau deca& de(ar&are si amin&ire, %usesera cand+a a(ro(iere si (rezen&/ n codrii aces&ia dormise de su&e de ori, se *ranise cu 'oa'e, %lamanzise si &remurase de %ri), (es&e aces&e coame de mun&i si %asii de cam(ie colindase, %usese +esel si &ris&, (roas(a& si os&eni&/ $nde+a, in de(ar&area aceas&a, dincolo de z'orul (ri+irii, zaceau osemin&ele arse ale 'unei #ene, unde+a, (e acolo, mai (u&ea *aladui si acum camaradul sau Ro'er&, daca nu-l ra(usese in&re &im( ciuma1 unde+a, acolo, zacea mor& 0ic&or si, unde+a, in de(ar&ari +ra,i&e, se a%la manas&irea anilor sai de &inere&e, se inal&a cas&elul ca+alerului cu cele doua %iice %rumoase, aler)a saraca si *ai&ui&a, 'ia&a Re'eDDa, sau (oa&e se (ra(adise/ !oa&e locurile aces&ea, mul&e, im(ras&ia&e in lume, cam(iile si (adurile aces&ea, orasele si sa&ele, ce&a&ile si manas&irile, &o&i aces&i oameni, %ie ca mai erau +ii, %ie ca murisera, el ii s&ia (rezen&i in su%le&ul sau si le)a&i in&re ei in amin&irea lui, in dra)os&ea, in remuscarea, in nos&al)ia sa/ ar daca maine moar&ea il +a a,un)e si (e el din urma, &oa&e aces&ea, se +or risi(i iarasi in nean& si se +or s&in)e, &oa&a car&ea sa cu (oze, (lina de %emei si iu'iri, dimine&i de +ara si no(&i ale iernii/ "*, era &im(ul sa mai %aureasca ce+a, sa mai dureze si sa lase in urma ce+a, care sa-i su(ra+ie&uiasca/ 2in aceas&a +ia&a, din (ri'e)iile lui, din &o&i anii &rai&i de cand (lecase in lume, nu s-au ales (ana as&azi deca& (u&ine roade/ Au ramas cele ca&e+a s&a&ui (e care le cio(lise cand+a, in a&elier, mai ales acel oan, si a(oi aceas&a car&e cu (oze, aceas&a lume ireala din ca(ul sau, %rumoasa si dureroasa lume de ima)ini a amin&irilor/ "are +a iz'u&i sa sal+eze ca&e ce+a din aceas&a lume laun&rica, sco&and-o din sine5 Sau +a con&inua in&o&deauna la %el1 mereu orase noi, (eisa,e noi, %emei noi, &rairi noi, ima)ini noi, in)*esui&e unele (es&e al&ele, din care lui nu-i ramanea deca& aceas&a nelinis&i&a im(o+arare a inimii, (e ca& de c*inui&oare, (e a&a& de %rumoasa5 Era in&r-ade+ar rusinos sa %ii as&%el dus de nas de +ia&a, era de ras si de (lans7 "ri &raiai, i&i lasai sim&urile sa-si %aca de ca(, su)eai ca& (u&eai la sanul e&ernei mame-E+a ; si a&unci (u&eai )us&a, ce-i dre(&, +olu(&a&i su(reme, dar nu a+eai nici o a(arare im(o&ri+a e%emerului- erai ca o ciu(erca de (adure, as&azi im(es&ri&a&a de culori %rumoase, dar (u&rezi&a maine/ "ri &e a(arai, &e inc*ideai in&r-un a&elier si cau&ai sa inal&i +ie&ii %u)are un monumen& ; si a&unci &re'uia sa renun&i la +ia&a, nu mai erai deca& o uneal&a, s&a&eai in&r-ade+ar in slu,'a ne(ieirii, dar in acelasi &im( &e uscai si-&i (ierdeai li'er&a&ea, (leni&udinea si (lacerea +ie&ii/ Asa se in&am(lase cu mes&erul NiDlaus/ A*, si +ia&a in&rea)a nu ca(a&a sens cu ade+ara&, deca& daca (u&ea do'andi si una si al&a, daca +ia&a nu era cio(ar&i&a de aces& sear'ad ori-ori7 Sa crezi %ara sa (la&es&i cu (re&ul +ie&ii7 Sa &raies&i %ara a renun&a, &o&usi, la no'le&ea crea&iei7 "are nu era cu (u&in&a5 Poa&e ca e.is&au oameni care iz'u&eau asa ce+a/ Poa&e ca e.is&au so&i si (arin&i carora, %ideli&a&ea, nu %acea sa le (iara (lacerea sim&urilor5 Poa&e ca e.is&au seden&ari, carora li(sa li'er&a&ii si a (rime,diilor nu le seca, &o&usi, inima5 Poa&e/ 2e +azu& inca nu +azuse niciunul/ !oa&a e.is&en&a (area sa se in&emeieze (e duali&a&e, (e con&rarii- erai %emeie sau 'ar'a&, +a)a'ond sau 'ur)*ez, ra&ional sau sim&i&or ; nicaieri nu (u&eai &rai concomi&en& ins(ira&ia si e.(ira&ia, 'ar'a&ia si %emini&a&ea, li'er&a&ea si ordinea, ins&inc&ul si s(iri&ul, in&o&deauna unul &re'uia (la&i& cu (ierderea celuilal&, si in&o&deauna si unul si celalal& erau la %el de im(or&an&e si demne de a %i dori&e7 3emeile a+eau (oa&e o soar&a mai usoara/ Pe ele na&ura le (lamadise as&%el, inca& (lacerea isi aducea ea insasi %ruc&ul si din %ericirea dra)os&ei se nas&ea co(ilul/ #a 'ar'a& aceas&a %er&ili&a&e sim(la era inlocui&a de o e&erna nos&al)ie/ "are 2umnezeu care le oranduise (e &oa&e in %elul aces&a a %os& su(ara& sau dusmanos, a ras (e seama (ro(riei sale crea&ii5 Nu, nu a (u&u& %i su(ara&, daca a %auri& cer'ii si ca(rioarele, (es&ii si (asarile, (adurea, %lorile, ano&im(urile/ 2ar %isura s&ra'a&ea, &o&usi, crea&ia lui, asadar %ie ca ea era neiz'u&i&a si im(er%ec&a, %ie ca 2umnezeu a+usese in&en&iile sale anume &ocmai cu aces& )ol si cu aceas&a nos&al)ie sadi&a in e.is&en&a omeneasca, %ie ca era +or'a de o saman&a arunca&a de dusman, de (aca&ul ori)inar/ 2ar de ce sa %ie aceas&a nos&al)ie si insa&is%ac&ie un (aca&5 Nu din ea se isca oare &o& ce es&e %rumos si sacru, &o& ce omul a crea& si i-a reda& lui 2umnezeu, in c*i( de o%randa a recunos&in&ei sale5

A(asa& de )anduri, isi in&oarse (ri+irea s(re oras, zari (ia&a de (es&e, (odurile, 'isericile, cladirea consiliului/ Si, ia&a, acolo era si cas&elul, mandrul (ala& e(isco(al, in care acum )u+erna con&ele Heinric*/ Su' acele &urnuri si aco(erisuri alun)i&e locuia A)nes, locuia %rumoasa, re)easca sa aman&a, care ara&a a&a& de &ru%asa, dar care in dra)os&e era in s&are sa se ui&e (e sine, se (u&ea darui a&a& de desa+arsi&/ Cu 'ucurie se )andi la ea, cu 'ucurie si (lin de )ra&i&udine isi aduse amin&e de noa(&ea &recu&a/ Pen&ru a &rai %ericirea no(&ii &recu&e, (en&ru a (u&ea %erici aceas&a %emeie minuna&a, a %os& ne+oie de in&rea)a lui +ia&a, de &oa&a in+a&a&ura (rimi&a din (ar&ea %emeilor, de &oa&a drume&ia si su%erin&ele, &oa&e no(&ile cand isi croise (ar&ie (rin za(ada, &oa&a (rie&enia si in&imi&a&ea cu animalele, cu %lorile, cu co(acii, cu a(ele, cu (es&ii si %lu&urii/ A %os& ne+oie de sim&urile ascu&i&e in +olu(&a&i si (rime,dii, de &raiul %ara ca(a&ai, de &oa&a lumea de ima)ini, aduna&e inaun&rul sau +reme de mul&i anica& &im( +ia&a lui era o )radina in care in%loreau asemenea %lori +ra,i&e ca A)nes, nu a+ea +oie sa se (lan)a/ !oa&a ziua o (e&recu (e inal&imile &omna&ice, um'land, odi*nindu-se, mancand (aine, )andindu-se la A)nes si la seara ce +a sa +ina/ #a ceasul amur)ului %u din nou in oras si se a(ro(ie de cas&el/ Se %acuse racoare si casele il (ri+eau cu %eres&rele ca nis&e oc*i calmi, rosii- in&alni un mic cor&e)iu de 'aie&asi care can&au si (ur&au in%i(&e in +ar%urile unor 'e&e, s%ecle sco'i&e in care &aiasera %e&e de oameni, iar inaun&rul lor 'a)asera luminari a(rinse/ Mica mascarada a+ea ce+a ierna&ic, Gura-de-Aur zam'ind (ri+i in urma ei/ Mul&a +reme se in+ar&i in ,urul cas&elului/ Cea&a de (o(i mai za'o+ea inca aici, la una sau al&a din %eres&re se zarea ca&e unul din&re domnii clerici/ n s%arsi& iz'u&i sa se s&recoare inaun&ru si sa o )aseasca (e cameris&a 6er&a/ arasi %u ascuns in inca(erea care slu,ea de )ardero'a, (ana ce A)nes a(aru si-l conduse cu delica&e&e, in camera/ Cu )in)asie il in&am(ina c*i(ul ei minuna&, cu )in)asie, dar nicidecum 'ucuros- era &ris&a, in)ri,ora&a, ins(aiman&a&a/ 3u ne+oi& sa se s&raduiasca mul&, (en&ru a o in+eseli ca& de ca&/ nce&ul cu ince&ul saru&arile si cu+in&ele sale de dra)os&e ii insu%lara (u&ina incredere/ 4 S&ii sa %ii a&a& de dra)u&, zise ea, recunosca&oare/ Ai sune&e a&a& de ca&i%ela&e in )a&, (asarea mea, cand es&i dra)as&os si )un)ures&i si %lecares&i/ Mi-es&i dra), Gura-de-Aur/ 2e-am %i de(ar&e de aici7 Nu-mi mai (lace aici de%el, si asa se is(ra+esc &oa&e curand, con&ele e rec*ema&, azi-maine se +a rein&oarce (ros&ul acela de e(isco(/ Con&ele es&e %urios as&azi, l-au c*inui& (o(ii/ A*, numai sa nu dea cu oc*ii de &ine7 N-ai mai a+ea nici un ceas de &rai&/ Ma &em )roza+ (en&ru +ia&a &a7 n amin&irea lui rasarira sune&e (e ,uma&a&e (ierdu&e ; oare nu mai auzise can&ecul aces&a, in +remuri inde(ar&a&e5 As&%el ii +or'ise cand+a #@dia, a&a& de iu'i&oare si de s(eria&a, a&a& de )in)as-&ris&a/ As&%el +enise, no(&ile, in odaia lui, (lina de dra)os&e si de %rica, (lina de )ri,i, de ima)inile &eri'ile ale s(aimei/ El ascul&a cu (lacere can&ecul )in)as-&ema&or/ Ce-ar %i dra)os&ea %ara &ainuiri5 Ce-ar %i dra)os&ea %ara (rime,dii5 Cu 'lande&e o &rase (e A)nes la sine, o man)aie, ii &inu mana, ii susura cu+in&e im'ie&oare in urec*e, ii saru&a s(rancenele/ l misca si-l incan&a ca o )asise a&a& de s(eria&a si de in)ri,a&a din (ricina lui/ Ea ii (rimi alin&arile cu recunos&in&a, a(roa(e umila, se li(i, dra)as&oasa, de el, dar nu se-n+eseli/ Si deoda&a, &resari +iolen&, in a(ro(iere se auzi o usa &ran&indu-se, si (asi re(ezi indre(&andu-se s(re odaie/ 4 Pen&ru numele lui 2umnezeu, es&e el7 s&ri)a ea dis(era&a/ E con&ele/ Re(ede, (rin camaru&a (o&i sa sca(i/ Re(ede7 Nu ma &rada7 l si im(inse in camera (lina de *aine, unde ramase sin)ur, 'a,'aind (rin in&uneric/ 2e dincolo il auzi (e con&e, +or'ind cu A)nes, cu )las ridica&/ si (i(ai drumul (rin&re s&raie, s(re usa, calca %ara z)omo&, (as cu (as/ A,unse in dre(&ul usii care dadea in coridor si incerca sa o desc*ida ince&/ A'ia in cli(a aceas&a, )asind usa za+ora&a (e din a%ara, se s(erie si el, si inima ince(u sa-i 'a&a sal'a&ec si dureros/ Pu&ea %i o in&am(lare ne%erici&a, (oa&e cine+a sa %i inc*is usa, du(a ce el in&rase aici/ 2ar nu credea/ Cazuse in&r-o ca(cana, era (ierdu&- cine+a &re'uie sa-l %i +azu& (e cand se s&recura inaun&ru/ l +a cos&a ca(ul/ S&a&ea in in&uneric &remurand si %ul)era&or isi aduse amin&e de cu+in&ele ei de des(ar&ire1 8Nu ma &rada79 Nu, nu o +a &rada7 nima lui 'a&ea sal'a&ic, dar *o&ararea lua&a il in&ari, isi incles&a cu inca(a&anare din&ii/ !oa&e s-au (e&recu& in numai ca&e+a cli(e/ Acum usa de dincolo se desc*ise si din odaia lui A)nes in&ra con&ele, cu un s%esnic in s&an)a si cu s(ada )oala in drea(&a/ n aceeasi cli(a, Gura-de-Aur smulse

din cuiere, cu o miscare )ra'i&a, ca&e+a din roc*iile si man&iile a&arna&e im(re,ur, si le az+arli (e 'ra&/ Sa %ie soco&i& *o&, (oa&e ca asa mai a+ea o sca(are/ Con&ele il zarise imedia&/ Se a(ro(ie ince& de el/ 4 Cine es&i5 Ce cau&i aici5 Ras(unde, al&min&eri iz'esc/ 4 er&a&i-ma, so(&i Gura-de-Aur, sun& un om sarac si +oi sun&e&i a&a& de 'o)a&i7 0a dau &o&ul ina(oi, domnule, &o& ce am lua&, (ri+i&i7 Si aseza man&iile (e (aman&/ 4 Asa, +a sa zica ai %ura&5 N-a %os& in&ele(& sa-&i ris&i +ia&a (en&ru o man&ie +ec*e/ Es&i ce&a&ean al orasului5 4 Nu, domnule, sun& un (ri'ea)/ Sun& un om sarac, +e&i a+ea indul)en&a/// 4 nce&eaza7 0reau sa s&iu, daca, (ana la urma, ai %os& a&a& de o'raznic inca& ai a+u& in&en&ia s-o (lic&ises&i (e doamna/ 2ar cum si asa +ei %i s(anzura&, nu mai &re'uie sa cerce&am si as&a/ 3ur&ul a,un)e/ 6a&u cu +iolen&a in usa incuia&a si s&ri)a1 4 Sun&e&i aici5 2esc*ide&i7 $sa %u desc*isa de a%ara, &rei os&eni s&a&eau (re)a&i&i, cu s(ada &rasa/ 4 #e)a&i-l 'ine, s&ri)a con&ele, cu o +oce ne(lacu&a din (ricina ironiei si &ru%iei/ E un +a)a'ond care a %ura&/ Pune&i-l la loc si)ur si maine diminea&a s(anzura&i *aimanaua/ #ui Gura-de-Aur i se le)ara mainile, %ara ca el sa se a(ere/ Asa %u condus (rin coridorul lun), in ,os, (e scari, (rin cur&ea in&erioara, un slu,i&or le lumina calea, cu un %elinar/ n dre(&ul usii %ereca&e, ro&unde, a unei (i+ni&i, se o(rira, ince(ura sa discu&e si sa ocarasca, li(sea c*eia- un os&ean lua %elinarul, iar slu,i&orul %u)i indara&, sa o cau&e/ S&a&ura as&%el &rei oameni inarma&i si unul le)a&, si as&e(&ara in %a&a usii/ Cel cu %elinarul, curios, lumina %a&a (rizonierului/ n cli(a aceas&a &recura (e lan)a ei +enind dins(re ca(ela doi din&re numerosii (reo&i a%la&i ca oas(e&i la cas&el- se o(rira in %a&a )ru(ului, (ri+ind amandoi cu a&en&ie scena noc&urna1 cei &rei os&eni, omul le)a&, care s&a&eau locului si as&e(&au/ Gura-de-Aur nu 'a)a de seama nici (reo&ii, nu se ui&a nici la s&ra,ile sale/ Nu (u&ea +edea deca& lumina, care &remura sla'a, dar ii era &inu&a a(roa(e de oc*i si-l or'ea/ ar in dosul luminii, in&r-un cre(uscul de oroare, mai zarea ce+a, ce+a %ara %orma, imens, %an&oma&ic1 (ra(as&ia, s%arsi&ul, moar&ea/ S&a&ea nemisca& cu (ri+irea %i.a, ne+azand si neauzind nimic/ $nul din (reo&i sc*im'a, cu insis&en&a, ca&e+a soa(&e cu os&enii/ Cand auzi ca omul urma sa moara si ca ar %i *o&, in&re'a daca i se adusese un con%esor/ Nu, i se ras(unse, &ocmai %usese (rins asu(ra %a(&ei/ 4 A&unci, zise (reo&ul, diminea&a, inain&e de misa ma&inala, +oi +eni la el cu s%in&ele &aine si-i +oi ascul&a con%esiunea/ Ras(unde&i %a&a de mine daca il +e&i duce la (ierzanie mai inain&e/ Cu domnul con&e +oi +or'i in seara as&a/ "mul (oa&e %i *o&, &o&usi are dre(&ul la un con%esor si la s%in&ele &aine, ca orice cres&in/ "s&enii nu indraznira sa-l con&razica/ l cunos&eau (e domnul cleric, era una din cins&i&ele %e&e ale de(u&a&iei, il +azusera de mai mul&e ori sezand la masa con&elui/ Si a(oi, de ce sa nu-i in)aduie 'ie&ului +a)a'ond (rile,ul sa-si mar&uriseasca (aca&ele5 2omnii (lecara/ Gura-de-Aur ramase locului, (ri+ind in )ol/ n s%arsi&, sosi slu,i&orul cu c*eia si desc*ise/ Prizonierul %u condus in&r-o (i+ni&a 'ol&i&a, co'ori cele ca&e+a &re(&e im(le&icindu-se si cla&inandu-se/ " masa si nis&e scaune, cu &rei (icioare, %ara s(e&eaza, s&a&eau +rais&e (e aici, era o sali&a de la )ura unei (i+ni&e de +inuri/ i im(insera un scaunel lan)a masa si-i s(usera sa se aseze/ 4 Maine diminea&a +ine un (o(a, ai sa &e (o&i mar&urisi, ii zise unul din os&eni/ A(oi se dusera si inc*isera cu )ri,a usa cea )rea/ 4 #asa-mi lumina, (rie&ene, se ru)a Gura-de-Aur/ 4 Nu, %ra&ioare, ai (u&ea (une la cale +reo &icalosie/ " sa mear)a si asa/ 3ii cumin&e si im(aca-&e cu soar&a/ Si a(oi, ca&a +reme arde asemenea lumina5 n&r-un ceas &o& s-ar s&in)e/ Noa(&e 'una7 Ramase deci sin)ur in in&uneric, sezand (e scaunas- isi (use ca(ul (e masa/ i era incomod sa s&ea asa, le)a&urile de la inc*eie&ura mainii il &aiau dureros, dar aces&e senza&ii (a&runsera numai in&r-un &arziu in cons&iin&a lui/ #a ince(u& sezu (ur si sim(lu, cu ca(ul culca& (e masa ca (e 'u&ucul calaului, caci il mana im(ulsul de a %ace cu &ru(ul si cu sim&urile, ceea ce se im(usese acum inimii sale1 sa se (redea ine+i&a'ilului, sa se su(una condamnarii la moar&e/

" +esnicie s&a&u as&%el, ,alnic inco+oia&, si incerca sa ia asu(ra-si ceea ce ii %usese im(us, sa acce(&e aceas&a (orunca, s-o res(ire, sa se um(le de ea/ Era seara, ince(ea noa(&ea iar s%arsi&ul aces&ei no(&i ii +a aduce si lui s%arsi&ul/ As&a &re'uia sa incerce a in&ele)e/ Maine nu +a mai &rai/ 0a %i s(anzura&, +a %i un o'iec& (e care se +or aseza (asarile si din care +or ciu)uli, +a %i ceea ce %usese mes&erul NiDlaus, ce %usese #ene, (re%acu&a in cenusa oda&a cu coli'a, ce %usesera &o&i cei (e care ii +azuse zacand (rin casele (us&ii&e de moar&e si (e %ur)oanele )emand de cada+re/ Nu era usor sa acce(&e si sa se lase (a&runs de )andul aces&a/ 2e %a(& era im(osi'il sa-l acce(&e/ Erau (rea mul&e, de care inca nu se des(ar&ise, de la care inca nu-si luase 'un-ramas/ Ceasurile aces&ei no(&i ii erau da&e (en&ru a o %ace/ !re'uia sa-si ia ramas 'un de la %rumoasa A)nes, nicioda&a nu +a mai +edea &ru(ul ei inal&, (arul ei senin, insori&, oc*ii ei reci, al'as&ri, nicioda&a cla&inarea si &remurul &ru%iei in oc*ii aces&ia, nicioda&a dulcele (u% auriu de (e (ielea ei (ar%uma&a/ 6un-ramas oc*i al'as&ri, 'un-ramas )ura umeda si %rema&a&oare7 S(erase sa o mai saru&e de mul&e ori/ "*, c*iar as&azi (e dealuri, in soarele de &oamna &arzie, cum se )andise la ea, cum %usese al ei, cum o dorise7 2ar &re'uia sa-si ia ramas 'un si de la dealuri, de la soare, de la cerul al'as&ru (resara& cu nori al'i, de la co(aci si (aduri, de la drume&ie, de la ceasurile zilei si ano&im(urile anului/ Poa&e ca Marie mai sedea &reaza si acum, 'ia&a Marie, cu oc*ii ei 'uni, dra)as&osi si cu mersul ei sc*io(a&a&, sedea si as&e(&a, adormea in 'uca&arie si se &rezea din nou iar Gura-de-Aur nu mai +enea acasa/ A*, si *ar&ia si condeiul si nade,dea &u&uror c*i(urilor (e care mai +oise sa le %aureasca7 S-au dus, s-au dus7 Si nade,dea in&r-o re+edere cu Narcis, cu dra)ul sau a(os&ol oan, si la ea era ne+oi& sa renun&e/ Si mai &re'uia sa-si ia 'un-ramas de la (ro(riile sale maini, de la (ro(riii sai oc*i, de la %oame si se&e, mancare si 'au&ura, de la dra)os&e, de la can&ecul lau&ei, de la somn si des&e(&are, de la &oa&e/ Maine +a z'ura o (asare (rin +azdu* si Gura-de-Aur nu o +a mai +edea, o %a&a +a can&a la %ereas&ra si el nu o +a mai auzi can&and, raul +a cur)e, (es&ii cei in&unecosi +or ino&a in &acere, se +a isca +an&ul si +a ma&ura %runzisul )al'en, cazu& la (aman&, +or s&raluci soarele si un in&re) cer de s&ele, &ineri se +or indre(&a s(re &a(sanele de ,oc, (es&e mun&ii inde(ar&a&i se +a as&erne (rimul oma& ; si &o&ul +a con&inua, &o&i co(acii isi +or culca um'ra ala&uri de ei, &o&i oamenii +or (ri+i +eseli sau &ris&i, din oc*ii lor +ii, cainii +or la&ra, +acile +or mu)i in )ra,duri (rin sa&e si &o&ul se +a (e&rece %ara dansul, nimic nu-i +a mai a(ar&ine, +a %i smuls de lan)a &oa&e/ Sim&i in nari mirosul cam(ului in zori, )ura i se um(lu de )us&ul +inului nou, dulce si al alunelor &ari, (roas(a& culese, (rin inima lui %raman&a&a z'ura o amin&ire, un re%le. luminos al aces&ei lumi (line de culori, (e cand se (ierdea in adancuri si-si lua 'un-ramas, in&rea)a +ia&a cea %rumoasa si ne'una mai s&raluci o da&a, (rin &oa&e sim&urile sale, si el se c*irci de durerea ce iz'ucnise in&r-insul si sim&i cum se ros&o)olesc din oc*ii sai o lacrima du(a al&a/ Ho*o&ind se lasa in +oia +alului, lacrimile ii cursera +iolen&, se (ra'usi lasandu-se in +oia unei nes%arsi&e dureri/ ", +oi +ai si mun&i (adurosi, +oi (araie in cran)uri +erzi de arini, +oi %e&elor, +oi seri cu luna (e (oduri, o, &u, %rumoasa, radioasa lume a ima)inilor, cum sa &e las7 Plan)and zacea cu ca(ul (e masa, ca un co(il %ara alinare/ 2in na(as&a care-i cu(rinsese inima se inal&a un o%&a&, un 'oce& de im(lorare1 8", mama, o, mama79 Si cand ros&i numele de +ra,a, din adancurile amin&irilor sale ii ras(unse o ima)ine, ima)inea mamei/ Nu e %i)ura mamei din )andurile si +isele sale de ar&is&, ci ima)inea (ro(riei sale mame, %rumoasa si +ie, cum n-o mai +azuse din +remea manas&irii/ S(re ea isi indre(&a ,elania, ca&re ea isi (lanse aceas&a insu(or&a'ila su%erin&a a condamnarii sale la moar&e, ei i se dadea cu &o&ul, ei ii daruia (adurea, soarele, oc*ii, mainile, ei ii ina(oia &oa&a %iin&a si +ia&a lui, asezandu-le in mainile ma&erne/ Adormi (rin&re lacrimi- e(uizarea si somnul il im'ra&isara ma&ern/ 2ormi un ceas sau doua, si as&%el e+ada din ,ale/ Cand se &rezi, sim&ea dureri in&ense/ nc*eie&urile le)a&e ale mainilor il ardeau c*inui&or, dureri s%asie&oare ii in,un)*iau s(a&ele si )rumazul/ Se indre(&a cu cazna, isi re+eni si-si dadu din nou seama de si&ua&ia in care se a%la/ 2e ,ur-im(re,urul sau era 'ezna desa+arsi&a, nu s&ia ca&a +reme dormise, nu s&ia ca&e ceasuri ii mai ramaneau de &rai&/ Poa&e c*iar in cli(a urma&oare +or +eni sa-l ia, s(re a-l duce la moar&e/ A(oi isi aduse amin&e ca i se (romisese un (reo&/ Nu credea ca ru)aciunile aces&uia ii (o& %i de mare %olos/ Nu s&ia daca o dezle)are si ier&are de (aca&e c*iar si com(le&a l-ar mai (u&ea duce in ceruri/

Nu s&ia daca e.is&a un cer si un 2umnezeu-&a&a, si o ,udeca&a, si o e&erni&a&e/ n (ri+in&a aces&or lucruri, isi (ierduse de mul&a +reme orice %el de cer&i&udine/ 2ar %ie ca e.is&a o +esnicie, %ie ca nu, el nu o dorea, nu ra+nea la nimic, deca& la aceas&a +ia&a de aici, nesi)ura si &reca&oare, la aceas&a res(ira&ie, la aceas&a salasluire in (ro(ria (iele, nu +oia nimic deca& sa &raiasca/ !ur'and de manie se ridica, 'a,'ai cla&inandu-se (rin in&uneric, (ana la zid, ramanand in (icioare se rezema de (ere&e si ince(u sa se )andeasca/ !re'uia &o&usi sa e.is&e o sca(are7 Poa&e ca sca(area era (reo&ul, (oa&e +a (u&ea %i con+ins de ne+ino+a&ia lui si +a (une o +or'a 'una (en&ru el sau il +a a,u&a sa o'&ina un ra)az ori sa %u)a5 Se cu%unda (a&imas in aces&e )anduri, iarasi si iarasi/ Si c*iar daca nu se ale)ea nimic, &o& nu +oia sa renun&e, ,ocul inca nu (u&ea %i (ierdu&/ 0a incerca deci, in&ai, sa-l cas&i)e (e (reo&, isi +a da cea mai mare silin&a sa-l %armece, sa-l incalzeasca, sa-l con+in)a, sa-l %la&eze/ Preo&ul era sin)ura car&e 'una din ,ocul sau, &oa&e celelal&e (osi'ili&a&i erau numai +ise/ !o&usi (u&eau e.is&a in&am(lari si (o&ri+iri, calaul se (u&ea im'olna+i, %unia s(anzura&orii se (u&ea ru(e, se (u&ea i+i o (osi'ili&a&e ne(re+azu&a de e+adare/ n orice caz, Gura-de-Aur re%uza sa moara- zadarnic incercase sa se lase (a&runs de aces& des&in si sa-l acce(&e, nu iz'u&ise/ Se +a a(ara, +a lu(&a (ana la s%arsi&, ii +a (une (iedica (aznicului, il +a im'ranci (e calau, isi +a a(ara +ia&a (ana in ul&ima cli(a, cu ul&imul s&ro( de san)e/ "*, de l-ar (u&ea con+in)e (e (o(a sa-i dezle)e mainile7 Cu as&a ar cas&i)a nes%arsi& de mul&/ n&re &im( incerca, ne&inand seama de dureri, sa-si roada %ran)*iile cu din&ii/ Cu %urioasa incordare iz'u&i, du(a o +reme cum(li& de lun)a, sa le mai sla'easca, cel (u&in asa i se (aru/ S&a&ea )a%aind in noa(&ea &emni&ei sale, 'ra&ele si (almele um%la&e il dureau )roza+/ Cand isi recas&i)a rasu%larea, se s&recura (i(aind, de-a lun)ul (ere&elui, &o& mai de(ar&e, cerce&a (as cu (as zidul umed al (i+ni&ei, in cau&area unei muc*ii ascu&i&e/ si aduse amin&e de &re(&ele (e care se im(le&icise, cand (a&runsese in 'eci/ #e cau&a si le )asi/ n)enunc*e si incerca sa %rece %ran)*ia de una din muc*iile de (ia&ra ale scarilor/ Mer)ea )reu, in locul %ran)*iei nimereau (e (ia&ra inc*eie&urile mainilor, il dureau ca %ocul, sim&ea cum cur)e san)ele/ 2ar nu se lasa/ Cand, (rin&re usa si (ra), se zari o dun)a ,alnica din lumina cenusie a zorilor, iz'u&ise/ 3ran)*ia era ru(&a, o (u&ea des%ace, a+ea mainile li'ere/ 2u(a aceea insa, a'ia iz'u&i sa-si mis&e de)e&ele, a+ea (almele um%la&e si amor&i&e iar 'ra&ele in&e(eni&e (ana sus, la umeri/ !re'ui sa le dezmor&easca, le sili sa se mis&e, (en&ru ca san)ele sa le s&ra'a&a iarasi/ Caci acum a+ea un (lan care i se (area (o&ri+i&/ 2aca nu +a iz'u&i sa-l con+in)a (e (o(a sa-l a,u&e, a&unci (resu(unand ca +or %i lasa&i sin)uri c*iar si numai o %arama de &im( +a %i ne+oi& sa-l omoare/ Cu unul din scaune, de (ilda/ 2e su)ruma& nu-l (u&ea su)ruma, nu a+ea des&ula (u&ere in maini si in 'ra&e/ 0a sa zica, il +a iz'i cu scaunul in ca(, +a im'raca re(ede s&raiele (reo&es&i si as&%el in+esman&a& +a sca(a7 Pana cand ceilal&i +or )asi mor&ul, el +a iesi din cas&el si a(oi +a %u)i, +a %u)i7 Marie il +a (rimi in casa si il +a ascunde/ !re'uia sa incerce/ A+ea o (osi'ili&a&e/ Nicioda&a in +ia&a lui Gura-de-Aur nu (andise as&%el mi,irea zorilor, n-o as&e(&ase, n-o dorise, nu se &emuse de ea, ca in ceasul aces&a/ !remurand de incordare si *o&arare, urmari cu oc*i de +ana&or, cum (la(anda dun)a de lumina de su' usa de+enea, ince&ul cu ince&ul, mai luminoasa/ Se in&oarse la masa si se s&radui sa sada (e &a'ure& in asa %el, cu mainile in&re )enunc*i, inca& li(sa %ran)*iilor sa nu (oa&a %i o'ser+a&a de la 'un ince(u&/ 2e cand a+ea mainile li'ere, nu mai credea ca +a muri/ Era *o&ara& sa raz'a&a, c*iar daca lumea in&rea)a ar %i &re'ui& sa se %aca &andari/ Era *o&ara& sa &raiasca, %ie ce-o %i, cu orice (re&/ Narile ii &remurau de dorin&a de li'er&a&e si de +ia&a/ Si, cine s&ie, (oa&e ca-i +a +eni in a,u&or cine+a din a%ara5 A)nes era %emeie si (u&erea ei nu era (rea mare, (oa&e ii li(sea si cura,ul- era (osi'il sa-l lase in +oia sor&ii/ 2ar il iu'ea, (oa&e &o&usi a+ea sa in&re(rinda ce+a/ Poa&e ca a%ara dadea &arcoale cameris&a 6er&a si nu era si un randas de cai, des(re care ea ii s(usese ca a+ea incredere in el5 ar daca nu a(are nimeni si nu (rimes&e nici un semn, isi +a (une (lanul in a(licare/ 2aca da )res, ii omoara (e (aznici cu scaunul, doi sau &rei sau ca&i +or %i/ 2e un a+an&a, era si)ur1 oc*ii i se o'isnuisera cu inca(erea in&unecoasa, acum recunos&ea sau 'anuia in 'ezna &oa&e %ormele si con&ururile, (e cand ceilal&i +or %i or'i&i in (rimul momen&/ Sedea )*emui& la masa, %e'ril, cum(anind e.ac& ce a+ea de s(us (reo&ului, ca sa-i cas&i)e a,u&orul, caci cu as&a &re'uia sa incea(a/ !o&oda&a o'ser+a cu lacomie cum in cra(a&ura usii lumina cres&ea ince&/ Cli(a de care, cu ceasuri in urma, se &emuse cum(li&, o ra+nea acum cu ardoare, o as&e(&a nera'da&or-

nu mai (u&ea su(or&a mul&a +reme incordarea aceas&a &eri'ila/ Pe de al&a (ar&e (u&erile sale, a&en&ia, *o&ararea si +i)ilen&a sa a+eau sa scada &re(&a&/ Era 'ine ca (aznicul si (reo&ul sa +ina curand, ca&a +reme s&area de incorda&a (re)a&ire, +oin&a %erma de a se sal+a, mai erau des&ul de in&ense/ n s%arsi& lumea de a%ara se &rezea, in s%arsi& se a(ro(ia dusmanul/ Pe (ie&rele cur&ii rasunara (asi, c*eia %u +ara&a si rasuci&a in 'roasca, du(a indelun)a&a &acere de moar&e %iecare din&re z)omo&ele aces&ea ii rasuna in urec*i ca un &une&/ Acum usa cea )rea se urni ince&, se desc*ise (u&in si scar&ai din 'alamale/ Pasi inaun&ru un (reo&, %ara inso&i&or, %ara (aznic/ n&ra sin)ur, (ur&and un s%esnic cu doua lumanari/ a&a ca &oa&e se (e&receau &o&usi al&min&eri deca& isi inc*i(uise (rizonierul/ Si ce s&raniu si emo&ionan&1 (reo&ul care in&rase, in urma caruia maini ne+azu&e im(insesera usa la loc, (ur&a s&raiele ordinului manas&irii din Maria'ronn, &inu&a 'inecunoscu&a, de acasa, cea (ur&a&a odinioara de a'a&ele 2aniel, de (a&er Anselmus, de (a&er Mar&in7 0ederea ei ii cu&remura, miraculos, inima, %u ne+oi& sa-si %ereasca (ri+irea/ A(ari&ia aces&or s&raie ale manas&irii (u&ea %a)adui ce+a im'ucura&or, (u&ea %i un semn 'un/ 2ar (oa&e ca &o&usi nu e.is&a al&a cale deca& omorul/ si incles&a din&ii/ -ar +eni %oar&e )reu sa-l omoare (e aces& %ra&e de ordin/ CAP !"#$# B0 4 #auda& %ie domnul isus Hris&os ; zise (arin&ele si aseza s%esnicul (e masa/ Gura-de-Aur murmura ras(unsul, &inand (ri+irea a&in&i&a in ,os/ Preo&ul &acea/ S&a&u in as&e(&are si &acu, (ana ce Gura-de-Aur se nelinis&i si ridica oc*ii, cerce&a&or, s(re omul din %a&a lui/ 6ar'a&ul aces&a, +azu el acum s(re &ul'urarea lui, (ur&a nu numai *ainele (arin&ilor de la Maria'ronn, ci si insemnele demni&a&ii de a'a&e/ se ui&a a'a&elui dre(& in %a&a/ Era o %a&a sla'a, &aia&a dur si lim(ede, cu 'uzele %oar&e su'&iri/ Era o %a&a (e care o cunos&ea/ Ca +ra,i& (ri+i Gura-de-Aur la %a&a aceas&a, ce (area modela&a in in&re)ime de s(iri& si +oin&a/ Cu o mana nesi)ura a(uca s%esnicul, il ridica si-l a(ro(ie de %a&a s&rainului, ca sa-i +ada oc*ii/ i +azu si s%esnicul &remura in mana lui cand il aseza la loc/ 4 Narcis7 so(&i el, a'ia auzi&/ !o&ul ince(u sa se in+ar&easca in ,urul lui/ 4 2a, Gura-de-Aur, cand+a m-am numi& Narcis, dar a &recu& mul& &im( de cand nu mai (or& numele aces&a, &u n-ai cum sa s&ii/ 2e la *iro&onisire ma c*eama oan/ Gura-de-Aur era cu&remura& (ana in adancul inimii/ #umea in&rea)a se sc*im'ase din&r-o da&a, iar (ra'usirea 'rusca a incordarii sale su(raomenes&i amenin&a sa-l su%oce, &remura, ame&ise si isi sim&ea ca(ul )ol ca o 'asica, iar s&omacul i se c*ircise/ "c*ii ii ardeau, si a'ia isi s&a(anea *o*o&ul de (lans/ Sa iz'ucneasca in *o*o&e, sa se (ra'useasca in lacrimi, in lesin ; du(a as&a ,induia, in aceas&a cli(a, &oa&a %iin&a lui/ 2ar din (ro%unzimile amin&irilor sale de &inere&e, e+oca&e de +ederea lui Narcis, se inal&a un semnal1 cand+a, in adolescen&a, (lansese si daduse %rau li'er lacrimilor in %a&a aces&ui c*i( se+er, %rumos, in %a&a aces&or oc*i in&unecosi, a&o&s&iu&ori/ N-a+ea +oie s-o %aca din nou/ a&a ca acum, in cli(a cea mai ciuda&a a +ie&ii sale, Narcis a(aru din nou ca o s&a%ie, (ro'a'il (en&ru a-l sal+a ; si &ocmai acum sa iz'ucneasca iarasi in (lans sau sa lesine5 Nu, nu, nu/ Se &inu &are/ si in%rana inima, isi sili s&omacul sa se linis&easca, isi iz)oni ame&eala din ca(/ Nu-i era in)adui& sa +adeasca sla'iciune/ Cu +ocea mes&esu)i& s&a(ani&a, reusi sa s(una1 4 !re'uie sa-mi in)adui sa &e numesc mai de(ar&e Narcis/ 4 Ma (o&i numi as&%el, dra)ul meu7 Nu +rei sa-mi dai mana5 Gura-de-Aur se s&a(ani din nou/ si ros&i ras(unsul/ Pe un &on 'aie&os-inca(a&ana& si usor 'a&,ocori&or, e.ac& cum +or'ise uneori (e +remea cand era scolar/ 4 ar&a-ma, Narcis7 s(use el rece si (u&in 'laza&/ 0ad ca ai de+eni& a'a&e/ Eu insa &o& un +a)a'ond am ramas/ Si a%ara de as&a, discu&ia noas&ra, orica& de 'ine+eni&a imi es&e, nu +a (u&ea, din (aca&e, sa dureze (rea mul&/ Caci ui&e, Narcis, sun& osandi& la s(anzura&oare si in&r-un ceas, sau (oa&e mai re(ede, +oi %i s(anzura&/ !i-o s(un numai ca sa s&ii cum s&au lucrurile/ 3a&a lui Narcis ramase ne&ul'ura&a/ No&a aceas&a usor 'aie&oasa, laudaroasa in a&i&udinea (rie&enului, il amuza mul& si-l misca &o&oda&a/ nsa mandria ascunsa, care-i in&erzicea lui Gura-de-Aur sa-i cada la

(ie(& (lan)and, o in&ele)ea si o incu+iin&a din &o& su%le&ul/ n&r-ade+ar, si el isi inc*i(uise re+ederea al&min&eri, dar acum era cu desa+arsire de acord cu aceas&a comedioara/ n nici un %el nu s-ar %i (u&u& s&recura Gura-de-Aur mai re(ede la loc, in inima lui/ 4 Ei da, zise el, %acand de asemenea (e ne(asa&orul/ 2e al&%el, in (ri+in&a s(anzura&orii &e (o& linis&i/ Es&i )ra&ia&/ Am misiunea de a-&i comunica as&a si de a &e lua cu mine/ Caci aici in oras, nu mai ai +oie sa za'o+es&i/ 0om a+ea deci &im( des&ul sa ne (o+es&im amin&irile/ 0rei sa-mi dai, in s%arsi&, mana5 si in&insera mainile, si le &inura s&ranse +reme indelun)a&a, si se sim&ira adanc misca&i, dar in cu+in&ele lor as(rimea a(aren&a si comedia mai s&aruira o 'una 'uca&a de +reme/ 4 6ine, Narcis, (rin urmare +om (arasi aces& ada(os& (rea (u&in onora'il si am sa ma ala&ur sui&ei &ale/ !e in&orci la Maria'ronn5 2a5 3oar&e %rumos/ Si cum5 Calare5 E.celen& 2eci +a %i ne+oie de un cal si (en&ru mine/ 4 l +om (rimi, amice, si c*iar (es&e doua ceasuri (ornim la drum/ "*, dar ce maini ai7 Pen&ru 2umnezeu, sun& z)aria&e si um%la&e, si (line de san)e7 ", Gura-de-Aur ce &i-au %acu&5 4 Sa nu mai +or'im des(re as&a, Narcis/ Sin)ur mi-am rani& mainile in %elul aces&a/ Eram le)a& si a &re'ui& sa ma eli'erez/ Crede-ma ca n-a %os& usor/ 2e al&%el ai %os& des&ul de cura,os ca ai in&ra& la mine, %ara inso&i&or/ 4 2e ce cura,os5 2oar nu era nici un (ericol/// 4 ", numai (ericolul neinsemna& sa %ii omora& de mine/ Caci asa imi %acusem soco&elile/ Mi se s(usese ca +ine un (reo&/ #-as %i omora& si as %i %u)i& in *ainele lui/ Planul era 'un/ 4 0a sa zica nu +oiai sa mori5 0oiai sa &e a(eri de moar&e5 4 6inein&eles ca +oiam/ 3ires&e, nu (u&eam 'anui, ca (reo&ul +ei %i &ocmai &u/ 4 "ricum, zise Narcis so+aind, a %os& un (lan des&ul de ura&/ n&r-ade+ar ai %i %os& in s&are sa omori un (reo&, care +enea la &ine sa-&i ascul&e mar&urisirea5 4 Pe &ine, nu, Narcis, si)ur ca nu, si (oa&e ca nici (e al&ul din&re (arin&i, daca (ur&a rasa de la Maria'ronn/ 2ar (e un al& (reo&, da, nu &e indoi/ 2in&r-o da&a )lasul ii de+eni &ris& si sum'ru/ 4 N-ar %i %os& (rimul om (e care l-am omora&/ !acura/ Amandoi a+ura un sen&imen& de (eni'ila s&an,eneala/ 4 2es(re lucrurile aces&ea, zise Narcis cu )las rece, +om a+ea (rile,ul sa +or'im mai &arziu/ "da&a, daca +ei +rea, +ei (u&ea sa mi &e mar&urises&i/ Sau imi +ei (u&ea (o+es&i ca&e ce+a din +ia&a &a/ Si eu am unele lucruri sa-&i (o+es&esc/ Ma 'ucur dinain&e/ Mer)em5 4 nca o cli(a, Narcis7 Mi-am amin&i& ce+a, si anume ca oda&a &e-am numi& &o&usi oan/ 4 Nu &e in&ele)/ 4 Nu, %ires&e ca nu/ 3iindca nu s&ii inca nimic/ S-a in&am(la& cu ca&i+a ani in urma, a&unci &i-am da& eu numele de oan, si ai sa-l (or&i in&o&deauna7 Caci mai de mul& am %os& scul(&or si cio(li&or in lemn si am de )and sa reince(/ ar cea mai 'una s&a&uie (e care am cio(li&-o la +remea aceea, in lemn, un &anar in marime na&urala, e ima)inea &a, insa nu l-am numi& Narcis, ci oan/ Es&e a(os&olul oan su' cruce/ Se scula si (orni s(re usa/ 4 0a sa zica &e-ai mai )andi& la mine5 in&re'a Narcis ince&/ !o& a&a& de ince& ras(unse Gura-de-Aur/ 4 ", da, Narcis, m-am )andi& mereu la &ine/ Mereu/ z'i cu (u&ere in la&uri usa )rea, diminea&a (alida (ri+i inaun&ru/ Nu mai +or'ira nimic/ Narcis il lua cu el, in odaia lui de oas(e&i/ $n calu)ar &anar, inso&i&orul sau, (re)a&ea 'a)a,ul (en&ru drum/ Gura-de-Aur (rimi ce+a de mancare, mainile ii %ura s(ala&e si 'anda,a&e usor/ Curand se adusera caii/ Cand incalecara, Gura-de-Aur zise1 4 Mai am o ru)amin&e/ Sa a(ucam (e drumul care duce (rin (ia&a de (es&e, acolo mai am ce+a de orandui&/ Pornira calare si Gura-de-Aur isi (lim'a (ri+irea de-a lun)ul &u&uror %eres&relor cas&elului, nada,duind s-o mai zareasca la una din ele (e A)nes/ 2ar n-o mai zari/ !recura calare (rin (ia&a de (es&e/ Marie %usese %oar&e in)ri,ora&a din (ricina lui/ si lua ramas-'un de la ea si de la (arin&ii ei, le mul&umi de o

mie de ori, (romise sa mai re+ina cand+a si (leca/ Marie ramase locului, su' 'ol&a (or&ii, ui&andu-se du(a calare& (ana cand ii (ierdu din oc*i/ A(oi sc*io(a&a ince&, ina(oi, s(re casa/ Calarira ca&esi (a&ru1 Narcis, Gura-de-Aur, calu)arul cel &anar si un randas de cai, inarma&/ 4 &i mai aduci amin&e de calu&ul meu, 6less, in&re'a Gura-de-Aur, care se a%la in )ra,dul +os&ru, la manas&ire5 4 2esi)ur/ Acum n-ai sa-l mai a%li si, 'inein&eles, nici nu &e-ai as&e(&a& la as&a/ Sun& +reo sa(&e sau o(& ani de cand am %os& ne+oi&i sa ne des(ar&im de el/ 4 Si-&i mai aduci amin&e5 4 2a, imi aduc amin&e/ Gura-de-Aur nu se in&ris&a de moar&ea lui 6less, calu&ul sau/ Era 'ucuros ca Narcis cunos&ea a&a& de (recis soar&a lui 6less, el care nicioda&a nu se in&eresa de animale si, %ara indoiala, nu cunoscuse +reoda&a numele unui al& cal al manas&irii/ 3a(&ul aces&a il 'ucura nes(us/ 4 Ai sa razi de mine, ince(u el din nou, (en&ru ca (rima %iin&a din manas&irea +oas&ra, de care am in&re'a&, a %os& 'ie&ul calu&/ N-a %os& %rumos din (ar&ea mea/ 2e %a(&, +oisem sa &e in&re' des(re cu &o&ul al&ce+a, in (rimul rand des(re a'a&ele nos&ru, 2aniel/ 2ar mi-am inc*i(ui& ca e mor&, de +reme ce &u es&i urmasul lui/ Si am +ru& sa e+i& din&ru ince(u& sa +or'im numai de mor&i/ n cli(a as&a nu inclin sa +or'esc des(re moar&e, din (ricina no(&ii &recu&e si din (ricina ciumei, am +azu& (rea mul&e din nenorocirile ei/ 2ar cum &o& am a,uns acolo, si o da&a oricum &re'uie sa a%lu, s(une-mi, cand si cum a muri& a'a&ele 2aniel, l-am res(ec&a& %oar&e mul&/ Si mai s(une-mi daca (a&er Anselmus si (a&er Mar&in mai sun& in +ia&a/ Sun& (re)a&i& sa aud orice/ 2ar %iindca ciuma &e-a cru&a& cel (u&in (e &ine, sun& mul&umi&/ 2esi nicioda&a n-am crezu& ca ai %i mor&, am crezu& cu &arie in re+ederea noas&ra/ nsa credin&a (oa&e insela, din (aca&e mi-am da& seama de as&a/ Nici (e mes&erul meu NiDlaus, scul(&orul, nu mi-l (u&eam inc*i(ui mor&, m-am 'izui& cu &o&ul (e %a(&ul ca o sa-l re)asesc si o sa lucrez din nou cu el/ Si &o&usi, (ana ce am sosi&, murise/ 4 &i (o& s(une in doua cu+in&e, zise Narcis/ A'a&ele 2aniel a muri& acum o(& ani, %ara a %i 'olna+ si %ara a a+ea dureri/ Eu nu sun& urmasul lui, sun& a'ia de un an a'a&e/ $rmasul a %os& (a&er Mar&in, %os&ul direc&or al scolii noas&re, a muri& anul &recu&, nici nu im(linise inca sa(&ezeci/ Si nici (a&er Anselmus nu mai &raies&e/ !e-a iu'i& mul&, de mul&e ori &e-a (omeni&/ n ul&imul &im( nu mai (u&ea um'la deloc si c*iar si in&ins in (a& se c*inuia- a muri& de dro(ica/ 2a, ciuma a 'an&ui& si la noi, au muri& mul&i/ Sa nu mai +or'im de as&a7 Mai ai si al&ele de in&re'a&5 4 2esi)ur, mul&e/ Mai in&ai de &oa&e cum ai a,uns aici, in resedin&a e(isco(ala si la )u+erna&orul im(erial5 4 E o (o+es&e lun)a si &e-ar (lic&isi, e +or'a de (oli&ica/ Con&ele e unul din %a+ori&ii im(ara&ului si, in anumi&e (ro'leme, im(u&ernici&ul sau, si in cli(a de %a&a, in&re im(ara& si ordinul nos&ru e.is&a unele nein&ele)eri care &re'uie a(lana&e/ "rdinul &rimis cu o dele)a&ie, care urma sa &ra&eze cu con&ele/ Succesul a %os& neinsemna&/ !acu, si Gura-de-Aur nu in&re'a mai de(ar&e/ Si nici nu &re'uia sa a%le ca ieri seara, cand Narcis ii ceruse con&elui +ia&a lui Gura-de-Aur, ea &re'uise (la&i&a cu unele concesii %a&a de neindu(leca&ul )u+erna&or im(erial/ Mer)eau calari la drum in&ins- curand Gura-de-Aur sim&i o'oseala si numai cu cazna se mai &inea in sa/ 2u(a o 'una 'uca&a de +reme, Narcis il in&re'a1 4 Es&e ade+ara& ca ai %os& ares&a& (en&ru *o&ie5 Con&ele sus&inea ca &e-ai s&recura& in cas&el, c*iar in incin&a in&erioara si ca ai %ura&/ Gura-de-Aur rase1 4 2a, (area in&r-ade+ar ca sun& *o&/ 2e %a(& insa a+eam in&alnire cu aman&a con&elui- a s&iu& %ara indoiala si as&a/ C*iar ma uimes&e ca mi-a da& drumul/ 4 Ei 'ine, a acce(&a& sa discu&am/ Nu iz'u&ira sa (arcur)a dis&an&a (re+azu&a (en&ru ziua aceea/ Gura-de-Aur era (rea e(uiza&, mainile lui nu mai (u&eau &ine *a&urile/ Se incar&iruira in&r-un sa&- el se 'a)a inda&a in (a&, a+u (u&ina %e'ra, asa ca mai ramase si a doua zi culca&/ A(oi se sim&i din nou in s&are sa calareasca mai de(ar&e/ 2u(a aceea, (e nesim&i&e, mainile i se +indecara, si ince(u sa-i (laca drumul aces&a calare/ Nu mai calarise de mul&7

n+ie, rede+eni &anar si +ioi, (e unele (or&iuni de drum se lua la in&recere cu randasul si in ceasurile cand se innadeau la +or'a il asal&a (e (rie&enul sau Narcis, cu o su&a de in&re'ari nera'da&oare/ Narcis le (unea calm, dar &o&usi 'ucuros- era din nou +ra,i& de Gura-de-Aur, ii (laceau in&re'arile sale +e*emen&e, co(ilaroase, (line de nemar)ini&a incredere in s(iri&ul si in&ele(ciunea (rie&enului/ 4 " in&re'are, Narcis1 a&i ars si +oi, +reoda&a, e+rei5 4 Sa ardem e+rei5 Cum am (u&ea5 2oar la noi nu e.is&a e+rei/ 4 Asa-i/ 2ar s(une1 ai %i in s&are sa arzi e+rei5 &i inc*i(ui ca s-ar (u&ea in&am(la un asemenea lucru5 4 Nu, de ce as %ace-o5 Ma soco&es&i un %ana&ic5 4 n&ele)e-ma, Narcis7 0reau sa s(un1 i&i (o&i inc*i(ui ca, in&r-o im(re,urare anume, ai da ordin ca nis&e e+rei sa %ie omora&i sau, cel (u&in, &i-ai da incu+iin&area5 Caci a&a&ia duci, (rimari, e(isco(i si al&i demni&ari au da& asemenea (orunci/ 4 Nu as da un as&%el de ordin/ n sc*im', imi (o& inc*i(ui o si&ua&ie in care as %i ne+oi& sa (ri+esc si sa ra'd o asemenea cruzime/ 4 Ai ra'da-o, deci5 4 2esi)ur, daca nu mi-ar %i da&a (u&erea s-o im(iedic/// Pro'a'il ca ai +azu& oda&a cum au %os& arsi nis&e e+rei, nu-i asa, Gura-de-Aur5 4 A*, da/ 4 Ei, si ai im(iedica& o asemenea %a(&a5/// Nu/// 0ezi5 Gura-de-Aur is&orisi amanun&i& (o+es&ea Re'eDDai, se incalzi +or'ind si de+eni (a&imas/ 4 Asadar, inc*eie el +iolen&, ce %el de lume mai e si as&a, in care sun&em ne+oi&i sa &raim5 Nu un iad5 Nu e re+ol&a&oare si *idoasa5 4 2esi)ur/ 2ar asa e lumea/ 4 Asa7 s&ri)a Gura-de-Aur, su(ara&/ Si de ca&e ori mi-ai a%irma& odinioara ca lumea es&e di+ina, ca e o armonie de cercuri in cen&rul carora &roneaza Crea&orul si ca ceea ce e.is&a e 'un, si asa mai de(ar&e/ S(uneai ca s&a scris in Aris&o&el sau in s%an&ul !oma/ Sun& %oar&e dornic sa aud cum e.(lici &u aceas&a con&radic&ie/ Narcis rase/ 4 Memoria &a e uimi&oare, si &o&usi &e-a insela& (u&in/ #-am +enera& in&o&deauna %ara rezer+e (e Crea&or, ca %iind desa+arsi&, dar nicioda&a crea&ia/ Nu am ne)a& nicioda&a raul din lume/ Ca +ia&a (e (aman& ar %i armonioasa si drea(&a, si ca omul ar %i 'un, dra)ul meu, n-a sus&inu& inca nicioda&a un )andi&or ade+ara&/ 2im(o&ri+a %a(&ul ca (lasmuirile si nazuin&ele inimii omenes&i sun& rele, as&a s&a scris ras(ica& in S%an&a Scri(&ura si ni se con%irma zi de zi/ 4 3oar&e 'ine/ Acum, in s%arsi&, +ad cum in&ele)e&i +oi, car&urarii, lucrurile aces&ea/ 0a sa zica omul es&e rau si +ia&a (e (aman& e (lina de &icalosii si de (orcarii, cu as&a sun&e&i de acord/ 2ar unde+a, dincolo de &oa&e aces&ea, in )andurile si in manualele +oas&re, e.is&a dre(&a&ea si (er%ec&iunea/ Sun& (rezen&e, (o& %i do+edi&e, numai ca nu se %ace uz de ele/ 4 Ai aduna& mul& nadu% im(o&ri+a noas&ra, a &eolo)ilor, dra)a (rie&ene7 2ar &o& nu ai de+eni& un cu)e&a&or, le za(aces&i (e &oa&e/ 0a &re'ui sa mai in+e&i ca&e ce+a/ nsa de ce s(ui ca nu %acem uz de ideea de dre(&a&e5 n %iece zi si in %iece ceas o %acem/ Eu, de e.em(lu, sun& a'a&e si am de condus o manas&ire si lucrurile ce se (e&rec in aceas&a manas&ire sun& &o& a&a& de (u&in desa+arsi&e si %ara (ri*ana ca si cele din lumea din a%ara/ !o&usi noi o(unem in (ermanen&a (aca&ului ori)inar, ideea dre(&a&ii si cau&am sa masuram +ia&a noas&ra im(er%ec&a cu masura ei si incercam sa indre(&am raul si sa asezam +ia&a noas&ra in&r-un ra(or& cons&an& cu 2umnezeu/ 4 A*, da, Narcis/ 2oar nu +or'esc des(re &ine, si nici nu +reau sa s(un ca n-ai %i un 'un a'a&e/ 2ar ma )andesc la Re'eDDa, la e+reii arsi, la )ro(ile comune, la marea moar&e, la s&razile si odaile in care zaceau, du*nind, cada+rele ciuma&ilor, la &oa&a aceas&a (us&ie&a&e in)rozi&oare, la co(iii ra&aci&i, ramasi de (ri(as, mizeri, la cainii de (aza, mor&i de %oame in lan&, ; si cand ma )andesc la &oa&e aces&ea si +ad in %a&a aces&e ima)ini, ma doare inima si mi se (are ca mamele noas&re ne-au nascu& (en&ru o lume dis(era& de cruda si de dia'olica si ar %i %os& mai 'ine daca nu ne nas&eau si daca 2umnezeu nu ar %i crea& aceas&a lume &eri'ila si Man&ui&orul nu ar %i &re'ui& sa se lase cruci%ica& %ara ros&, (en&ru dansa/ Narcis incu+iin&a (rie&enos s(usele (rie&enului sau/

4 Ai dre(&a&e in&ru &oa&e, zise el cu caldura, descarca-&e, s(une-mi &o&ul/ 2ar in&r-o (ri+in&a &e inseli %oar&e &are1 soco&es&i ca ceea ce ros&es&i &u aici sun& )anduri/ Ei 'ine, nu, sun& sen&imen&e7 Sen&imen&ele unui om im(o+ara& de oroarea e.is&en&ei/ nsa, nu ui&a ca aces&or sen&imen&e &ris&e si deznada,dui&e li se o(un al&ele cu &o&ul di%eri&e7 Cand &e sim&i 'ine (e 'idi+iul &au si calares&i (rin&r-un &inu& %rumos sau cand es&i, des&ul de usura&ic, ca sa &e s&recori seara in cas&el si s-o cur&ezi aman&a con&elui, a&unci lumea si-a sc*im'a& in%a&isarea (en&ru &ine si &oa&e casele ciuma&e si &o&i e+reii arsi nu &e (o& im(iedica sa cau&i (lacerea/ Nu-i asa5 4 2esi)ur, asa e/ !ocmai (en&ru ca lumea e a&a& de (lina de moar&e si de )roaza, cau& mereu sa-mi consolez inima si sa cule) %lorile %rumoase, care cresc in mi,locul aces&ui iad/ Gasesc (lacerea si (en&ru un ceas ui& ororile/ 2ar da&ori&a aces&ui lucru ele nu e.is&a mai (u&in/ 4 Ai %ormula& %oar&e 'ine ceea ce sim&i/ 0a sa zica &e desco(eri &raind im(re,mui& de moar&e si de )roaza, de aceea e+adezi in (lacere/ 2ar (lacerea e %ara dura&a, ea &e lea(ada din nou in deser&/ 4 2a, asa es&e/ 4 Asa li se in&am(la celor mai mul&i din&re oameni, numai ca (u&ini sun& cei ce sim& cu &aria si +iolen&a &a, si (u&ini sim& ne+oia de a de+eni cons&ien&i de aces&e sen&imen&e/ 2ar s(une-mi &o&usi1 in a%ara de aces& du-&e +ino, dis(era&, in&re (lacere si )roaza, in a%ara de aceas&a le)anare in&re +olu(&a&ea +ie&ii si sen&imen&ul mor&ii ; , nu ai incerca& nici o cale5 4 6a da, %ires&e/ Am incerca& calea ar&ei/ !i-am s(us doar ca, (rin&re al&ele, am de+eni& si ar&is&/ n&r-o zi, sa %i %os& +reo &rei ani de cand colindam (rin lumea lar)a, si (e&recusem &o& &im(ul in drume&ie, am desco(eri& in&r-o manas&ire o Maica a 2omnului, de lemn, a&a& de %rumoasa si +ederea ei m-a misca& a&a& de mul&, inca& am in&re'a& si l-am cau&a& (e mes&erul care o cio(lise/ #-am )asi&, era un mes&er +es&i&- am de+eni& in+a&acelul lui si am lucra& ca&i+a ani la el/ 4 Mai &arziu imi +ei (o+es&i mai mul&e des(re as&a/ 2ar ce anume &i-a adus si a insemna& (en&ru &ine ar&a5 4 n%ran)erea +remelniciei/ Am +azu& ca din smin&eala si din dansul maca'ru al +ie&ii omenes&i, ce+a ramane in urma si su(ra+ie&uies&e1 o(erele de ar&a/ Se &rec si ele, (ro'a'il, cand+a, ard sau se s&rica sau sun& dis&ruse/ 2ar, oricum, su(ra+ie&uiesc mul&or +ie&i omenes&i si alca&uiesc, dincolo de cli(a, un im(eriu &acu& al ima)inilor si lucrurilor s%in&e/ Sa-&i aduci o'olul la %aurirea lui mi se (are un lucru 'un si alina&or, caci cons&i&uie a(roa(e o e&ernizare a ceea ce es&e e%emer/ 4 mi (lace %oar&e mul& ce-mi s(ui, Gura-de-Aur/ S(er ca +ei mai %auri mul&e o(ere %rumoase, am incredere in (u&erea &a si s(er ca +ei %i mul&a +reme oas(e&ele meu la Maria'ronn si-mi +ei in)adui sa-&i incro(esc acolo un a&elier- manas&irea noas&ra de mul& &im( nu a mai a+u& un ar&is&/ 2ar cred ca de%ini&ia &a nu e(uizeaza ceea ce es&e miraculos in ar&a/ Cred ca ar&a nu se reduce la aceea ca (rin (ia&ra, lemn si culori, ce+a e.is&en& dar muri&or, es&e smuls mor&ii si %acu& sa dureze mai mul& &im(/ Am +azu& mul&e o(ere de ar&a, mul&i s%in&i si mul&e Madone, des(re care nu cred ca ar %i doar sim(le re(rezen&ari %idele ale unui om anume, care a &rai& cand+a aie+ea, si ale carui %orme sau culori au %os& (as&ra&e de ar&is&/ 4 Aici ai dre(&a&e, s&ri)a Gura-de-Aur in%ri)ura&, nici nu as %i crezu& ca (rice(i a&a& de 'ine ar&a7 ma)inea ori)inara a unei o(ere de ar&a iz'u&i&e nu es&e o %i)ura reala, +ie, desi o as&%el de %i)ura (oa&e cons&i&ui im'oldul (en&ru %aurirea ei/ ma)inea ori)inara nu es&e carne si san)e, ci s(iri&/ Es&e o ima)ine, a carei (a&rie se a%la in su%le&ul ar&is&ului/ Si in mine/ Narcis, &raiesc asemenea ima)ini, (e care s(er sa le re(rezin& cand+a si sa &i le ara&/ 4 Ca& e de %rumos7 Si acuma, dra)ul meu, %ara sa s&ii, &e-ai a+en&ura& (e &aramul %ilozo%iei si ai ros&i& unul din secre&ele ei/ 4 Razi de mine/ 4 ", nu/ Ai +or'i& des(re 8ima)inile ori)inare9, adica des(re ima)ini care nu e.is&a nicaieri al&unde+a, deca& in s(iri&ul crea&or insa, (o& %i in&ru(a&e in ma&erie, de+enind as&%el +izi'ile/ Mul& inain&e ca o (lasmuire ar&is&ica sa de+ina +izi'ila si sa do'andeasca reali&a&e, ea es&e (rezen&a, ca ima)ine in su%le&ul ar&is&ului7 ar aceas&a ima)ine, aceas&a 8ima)ine ori)inara9 es&e in&ocmai ceea ce +ec*ii %ilozo%i numesc o 8idee9/ 4 2a, suna des&ul de ade+ara&/

4 6un, iar daca +or'es&i des(re idei si des(re ima)ini ori)inare, a&unci &reci in lumea s(iri&uala, in lumea noas&ra, a %ilozo%ilor, si a &eolo)ilor si admi&i ca in mi,locul aces&ui con%uz si dureros cam( de 'a&alie al +ie&ii, in mi,locul aces&ui dans maca'ru, nes%arsi& si li(si& de sens al e.is&en&ei &ru(es&i, es&e (rezen& s(iri&ul crea&or/ $i&e, aces&ui s(iri& din &ine m-am adresa& in&o&deauna, de cand ai +eni& la mine, si erai numai un co(il/ #a &ine s(iri&ul aces&a nu es&e al unui cu)e&a&or, ci al unui ar&is&/ 2ar es&e s(iri&, si el +a %i cel ce-&i +a ara&a iesirea din *aosul sum'ru al lumii sim&urilor, din +esnicul 'alans in&re +olu(&a&e si dis(erare/ A*, dra)ul meu, sun& %erici& ca &e-am auzi& ros&ind aceas&a mar&urisire/ Am as&e(&a&-o de a&unci, de cand l-ai (arasi& (e dascalul &au Narcis si ai )asi& cura,ul sa %ii &u insu&i/ Acum (u&em %i din nou (rie&eni/ n ceasul aces&a, lui Gura-de-Aur i se (area ca +ia&a lui do'andes&e un sens, ca si cum ar (ri+i-o de sus, si i-ar deose'i lim(ede cele &rei mari &re(&e1 de(enden&a de Narcis si des(rinderea de el ; +remea li'er&a&ii si a (ri'e)iei ; si in&oarcerea, re+enirea la el insusi, ince(u&ul ma&uri&a&ii si al roadelor/ 0iziunea se (ierdu iarasi/ 2ar )asise acum acel ra(or& cu Narcis, care i se cu+enea, si care nu mai era un ra(or& de de(enden&a, ci unul de li'er&a&e si reci(roci&a&e/ Acum (u&ea %i, oas(e&e al aces&ui s(iri& su(erior, %ara a se umili, deoarece celalal& recunoscuse in el (e e)alul sau, crea&orul/ Se 'ucura inca de (e acum, in &im(ul aces&ei cala&orii, cu o dorin&a s(ori&a mereu de nera'dare, ca +a (u&ea sa i se re+eleze, sa-i in%a&iseze lumea lui laun&rica (rin o(ere, (rin ima)ini crea&e de dansul/ nsa ca&eoda&a il cu(rindeau indoielile/ 4 Narcis, il (re+eni el, ma &em ca de %a(& &u nu s&ii (e cine duci cu &ine la manas&ire/ Nu sun& calu)ar si nici nu am de )and sa de+in/ Cunosc cele &rei mari le)amin&e si cu saracia sun& 'ucuros de acord, dar nu iu'esc nici cas&i&a&ea, nici su(unerea- +ir&u&ile aces&ea nu mi se (ar a %i des&ul de 'ar'a&es&i/ ar din cucernicie, n-a ramas nici urma in mine, de ani de zile nu m-am ru)a&, nici nu m-am mar&urisi&, nici nu m-am im(ar&asi&/ Narcis ramase calm/ 4 Pari sa %i de+eni& un (a)an/ 2ar noi de as&a nu ne &emem/ Nu &e mai mandri cu nenumara&ele &ale (aca&e/ Ai dus o'isnui&a +ia&a lumeasca, ai (azi& (orcii asemenea %iului ra&aci&or, nu mai cunos&i le)ea si ordinea/ 3ara indoiala ca ai de+eni un calu)ar de(lora'il/ 2ar eu nu &e in+i& sa in&ri in ordin- &e in+i& doar sa %ii musa%irul nos&ru si sa-&i aran,ezi la noi un a&elier/ Si inca ce+a1 nu ui&a ca a&unci, in anii nos&ri de &inere&e, eu am %os& cel care &e-a &rezi& si &e-a lasa& sa (leci, a%ara, in +ia&a lumeasca/ 2aca ai de+eni& 'un sau rau, nu es&i &u sin)urul ras(unza&or, du(a &ine mai (or& si eu ras(underea/ 0reau sa +ad ce ai de+eni&- mi-o +ei ara&a (rin cu+in&e, (rin +ia&a, (rin o(erele &ale/ 2u(a ce mi-o +ei %i ara&a& si daca a&unci +oi )asi, cum+a, ca lacasul nos&ru nu es&e un loc (o&ri+i& (en&ru &ine, +oi %i (rimul care &e +a ru)a sa-l (arases&i din nou/ Gura-de-Aur era cu(rins de admira&ie de %iecare da&a cand (rie&enul sau +or'ea as&%el, cand se com(or&a ca un a'a&e, cu aceas&a si)uran&a calma si nuan&a de ironie la adresa oamenilor de lume si a +ie&ii lumes&i, (en&ru ca a&unci se (u&ea +edea ce de+enise Narcis1 un 'ar'a&/ $n 'ar'a& al s(iri&ului si al 'isericii, e ade+ara&, cu maini delica&e si %a&a de erudi&, dar un 'ar'a& (lin de si)uran&a si cura,, un conduca&or, unul care (ur&a ras(underi/ Aces& Narcis-'ar'a& nu mai era &anarul de al&ada&a, nici 'landul, reculesul a(os&ol oan iar (e aces& nou Narcis, 'ar'a& si ca+aler, +oia sa-l recreeze cu mainile sale/ Mul&e s&a&ui il as&e(&au1 Narcis, a'a&ele 2aniel, (a&er Anselmus, mes&erul NiDlaus, %rumoasa Re'eDDa, %rumoasa A)nes si inca a&a&ia al&ii, (rie&eni si dusmani, +ii si mor&i/ Nu, el nu +oia sa de+ina %ra&e de ordin, nici (ios, nici in+a&a&, +oia sa creeze o(ere1 iar )andul ca (a&ria sa de odinioara, din &inere&e, +a %i (a&ria aces&or o(ere, il %erici/ Calarira (rin &oamna &arzie, racoroasa, in&r-o zi in care, de diminea&a, co(acii (lesu+i erau )reu incarca&i de (romoroaca, &recura calare (rin&r-un &inu& in&ins, +aluri& cu (or&iuni de mlas&ini rosca&e, (us&ii, si con&ururile zidurilor lun)i de dealuri (areau ciuda& de e+oca&oare si cunoscu&e, si a(oi a,unsera la o (adure inal&a, de %rasini, la un (arau si la o sura +ec*e, la +ederea carora inima lui Gura-de-Aur %u sa)e&a&a de o 'ucuroasa nelinis&e- recunoscuse dealurile (es&e care calarise, odinioara, cu %rumoasa %iica de ca+aler, #@dia, si cam(ul (es&e care cand+a, iz)oni& si adanc in&ris&a&, (lecase s(re de(ar&ari, (rin ninsoarea %ira+a/ A(arura (alcurile de arini, si moara si cas&elul- cu o s&ranie durere recunoscu %ereas&ra odaii de scris, unde a&unci, in %a'uloasele +remuri ale &inere&ii sale, il ascul&ase (e ca+aler (o+es&indu-si (elerina,ul si a(oi &re'uise sa-i corec&eze %razele la&ines&i/ n&rara calare in cur&e,

era unul din (o(asurile (re+azu&e ale cala&oriei/ Gura-de-Aur il ru)a (e a'a&e sa nu (omeneasca aici numele sau si sa-l lase sa manance cu randasul, la masa slu,i&orilor/ Asa si %acura/ 6a&ranul ca+aler nu mai e.is&a, si nici #@dia, in sc*im' unii din&re +ana&ori si ser+i&ori mai erau aceeasi iar in casa &raia si )u+erna, ala&uri de so&ul ei, o %oar&e %rumoasa, mandra si au&ori&ara doamna no'ila, =ulie/ Si acum mai era ului&or de %rumoasa, %oar&e %rumoasa, si (u&in as(ra- nici ea, nici slu,i&orii nu-l recunoscura (e Gura-de-Aur/ 2u(a )us&are, in amur), se s&recura ca&re )radina, (ri+i, (es&e )ard, s&ra&urile (re)a&i&e (en&ru iarna, se s&recura la usa )ra,dului si arunca o (ri+ire s(re caii dinaun&ru/ 2ormi im(reuna cu randasul de cai, (e (aie, si (o+ara amin&irilor ii a(asa (ie(&ul, se &rezi de mul&e ori/ ", ca& de %arami&a&a si nerodi&oare zacea in urma lui (ro(ria sa +ia&a, 'o)a&a in ima)ini su(er'e, dar s(ar&a in a&a&ea cio'uri, a&a& de saraca in +aloare, a&a& de saraca in iu'ire7 2iminea&a, la (lecare, isi ridica (ri+irea cu &eama s(re %eres&re, in s(eran&a s-o mai zareasca o da&a (e =ulie/ #a %el isi ro&ise (ri+irea nu de mul&, in cur&ea resedin&ei e(isco(ale, ca sa +ada daca se mai ara&a A)nes/ 2ar ea nu +enise si nici =ulie nu se mai ara&a/ 2in asemenea momen&e, )andi el, se alca&uia &oa&a +ia&a sa1 des(ar&iri, %u)i, ui&ari, as&e(&ari, cu mainile )oale si cu inima in)*e&a&a/ !oa&a ziua il a(asara )andurile, nu scoase nici un cu+an&, s&a&u sum'ru in sa/// Narcis il lasa in +oia lui/ a&a insa ca se a(ro(iau de &in&a lor si du(a ca&e+a zile si a,unsera/ Pu&in inain&e sa incea(a a zari &urnul si aco(erisurile manas&irii, &recura calare (es&e aceleasi cam(uri (ie&roase, (e care el, o, cu ca&a +reme in urma, cau&ase, cand+a, (o,arni&a (en&ru (a&er Anselmus, si de+enise 'ar'a& in 'ra&ele &i)ancii #ise/ A(oi &recura calare (rin (oar&a de la Maria'ronn si descalecara su' cas&anul i&alian/ Cu duiosie a&inse Gura-de-Aur &runc*iul co(acului si se a(leca sa ridice una din co,ile cra(a&e si &e(oase, care zaceau (resara&e, 'rune si o%ili&e, (e (aman&/

CAP !"#$# B0 n (rimele zile Gura-de-Aur locui c*iar in manas&ire, in&r-o c*ilie (en&ru musa%iri/ A(oi, la cererea lui, i se dadu o odaie in&r-unui din acare&urile care im(re,muiau, ca (e o (ia&a de &ar), cur&ea in&insa, %a&a-n %a&a cu %ieraria/ Re+ederea il in+aluia in&r-o +ra,a a&a& de in&ensa, inca& el insusi ramanea ca&eoda&a uimi&/ Nimeni nu-l cunos&ea, in a%ara de a'a&e, nimeni nu s&ia cine es&e- oamenii de aici, %ra&i si laici deo(o&ri+a, &raiau in&r-o ordine ri)uroasa si %iind ocu(a&i, il lasau in (ace/ 2ar il cunos&eau co(acii din cur&e, il cunos&eau (or&alurile si %eres&rele, moara si roa&a de a(a, dalele de (e coridoare, &u%ele +es&ede de &randa%ir din (a&io, cui'urile de 'arza de (e *am'arul de )rau si re%ec&oriu/ 2in %iecare col& adia s(re el (ar%umul &recu&ului sau, al (rimei sale &inere&i, dulce si emo&ionan&, dra)os&ea il mana sa re+ada &o&ul, sa reascul&e &oa&e sune&ele, clo(o&ul de +ecernie si dan)a&ul de duminica, %osne&ul in&uneca&ului (arau al morii, (rin&re malurile sale in)us&e, aco(eri&e de musc*i, z)omo&ul sandalelor (e dalele de (ia&ra, sune&ul le)a&urii de c*ei seara, cand %ra&ele (or&ar se ducea sa inc*ida/ Pe lan)a ri)olele de (ia&ra, in care se scur)ea a(a (loii de (e aco(erisul re%ec&oriului de laici, na(adeau si acum aceleasi 'uruieni marun&e, (alaria cucului si lim'a oii, si 'a&ranul mar din )radina %ierariei mai a+ea si acum cren)ile la %el de rasuci&e, in&inse (ana de(ar&e/ nsa mai (u&ernic deca& orice il misca de %iecare da&a clo(o&ul scolii, cand isi %acea auzi& clinc*e&ul si cand, la ceasul lor de ra)az, &o&i ele+ii manas&irii dadeau 'uzna de-a +alma, (e scari, in ,os, si-n cur&e/ Ca& de &inere si (ros&u&e si dra)alase erau c*i(urile lor de 'aie&andri ; %usese oare si el, in&r-ade+ar, cand+a a&a& de &anar, de ne)*io', de %rumusel si de co(ilaros5 2ar, (e lan)a aceas&a manas&ire 'inecunoscu&a, el )asi si una a(roa(e necunoscu&a, ii sari in oc*i inca din (rimele zile si do'andi din ce in ce mai mul&a insemna&a&e (en&ru el, im'inandu-se cu ima)inea celeilal&e 'inecunoscu&e/ Caci c*iar daca manas&irii nu i se adau)ase nimic nou, c*iar daca &oa&e erau aidoma ca (e +remea cand %usese ele+ si, inain&e de as&a, de o su&a si mai 'ine de ani, &o&usi el nu le mai +edea, cu oc*ii scolarului/ 0edea si sim&ea (ro(or&iile cons&ruc&iilor, 'ol&ile 'isericii, +ec*ile (ic&uri, s&a&uile de (ia&ra si de lemn de (e al&are, din (or&aluri, si desi nu +edea nimic care sa nu %i %os& si (e +remuri in acelasi loc, &o&usi, a'ia acum (en&ru (rima oara +edea %rumuse&ea aces&or lucruri si s(iri&ul

care le (lamadise/ 0edea +ec*ea Maica a 2omnului, de (ia&ra, in ca(ela su(erioara, o indra)ise de (e cand era 'aie&andru si o desenase, dar a'ia acum o +edea cu oc*i &re,i si-si dadea seama ca era o o(era minuna&a, (e care n-ar %i (u&u& de(asi nici cu cea mai %rumoasa, cea mai iz'u&i&a din&re lucrarile sale/ Si asemenea lucruri minuna&e mai e.is&au, mul&e, si nici unul din ele nu s&a&ea acolo sin)ura&ic, si nu era in&am(la&or, ci %iecare isi a+ea o'arsia in acelasi s(iri& si s&a&ea (rin&re s&ra+ec*ile ziduri, coloane si 'ol&i ca in (a&ria sa %ireasca/ Ceea ce %usese cladi&, dal&ui&, (ic&a&, &rai&, )andi& si in+a&a& aici in ca&e+a su&e de ani, crescuse din&r-un sin)ur &runc*i, din&r-un sin)ur s(iri& si &oa&e se (o&ri+eau unele cu al&ele, (recum cren)ile unui co(ac/ n mi,locul aces&ei lumi, a aces&ei uni&a&i calme, +i)uroase, Gura-de-Aur se sim&ea acum %oar&e marun&, si cel mai marun& a&unci cand il +edea (e a'a&ele oan, (e (rie&enul sau Narcis, luand *o&arari si )u+ernand in aceas&a ordine a&a& de solida si, &o&usi, a&a& de linis&i&-(rie&enoasa/ "rica& de mare ar %i %os& deose'irea in&re a'a&ele oan, erudi&ul cu 'uze su'&iri si a'a&ele 2aniel, %iresc si 'un in sim(li&a&ea lui, %iecare din&re ei slu,ea, &o&usi, aceeasi uni&a&e, aceeasi idee, aceeasi ordine, (rin ea isi do'andise ran)ul, si aducea dre(& o%randa (ro(ria sa (ersoana/ Si (rin as&a semanau &o& a&a& de 'ine, ca si (rin insemnele %unc&iei si s&raie/ n cen&rul manas&irii sale, Narcis de+eni in oc*ii lui Gura-de-Aur ului&or de mare, desi nu se (ur&a &o&usi cu el al&%el deca& ca o )azda si ca un (rie&en/ Curand a'ia mai indrazni sa-i s(una 8&u9 si 8Narcis9/ 4 Ascul&a, a'a&e oan, ii zise el oda&a, ince&ul cu ince&ul +a &re'ui &o&usi, sa ma o'isnuiesc cu noul &au nume/ !re'uie sa-&i s(un ca-mi (lace mul& aici, la +oi/ A(roa(e ca as a+ea (o%&a sa-&i %ac o con%esiune si, du(a ce &ermin cu is(asirea, sa ro) a %i (rimi& ca %ra&e laic/ nsa +ezi, a&unci s-ar is(ra+i cu (rie&enia noas&ra- &u ai %i a'a&ele si eu %ra&ele laic/ 2ar sa &raiesc (ur si sim(lu ala&uri de &ine, sa ma ui& la munca &a, iar eu sa nu %iu si sa nu in%a(&uiesc nimic, as&a nu mai (o& su(or&a/ Si eu as +rea, din &oa&a inima, sa lucrez si sa-&i ara& ce sun& si ce (o&, ca sa +ezi daca a meri&a& sau 'a sa ma dezle)i din %unia s(anzura&orii/ 4 Ma 'ucur de ce-mi s(ui, ras(unse Narcis, ros&indu-si cu+in&ele si mai (recis, si mai a&en& deca& in al&e da&i/ Po&i ince(e oricand sa-&i aran,ezi a&elierul, am sa &rimi& inda&a +or'a %ierarului si dul)*erului sa-&i inde(lineasca &oa&e dorin&ele/ 2is(une de ma&erialul de lucru care-l )ases&i aici, (e loc7 in&ocmes&e o lis&a cu cele ce &re'uie comanda&e a%ara si aduse, (rin carausi/ Si acum ascul&a ce cred eu des(re &ine si des(re in&en&iile &ale7 !re'uie sa-mi acorzi (u&in &im( ca sa ma e.(rim- eu sun& car&urar si as +rea sa incerc sa-&i in%a&isez (ro'lema din (unc&ul meu de )andire, nu am al& lim'a, deca& aces&a/ 0a sa zica, urmares&e din nou ce-&i s(un, ca in anii de demul&, cand m-ai ascul&a& adeseori, cu a&a&a ra'dare/ 4 ncerc sa &e urmaresc/ 0or'es&e/// 4 Adu-&i amin&e, cum inca din +remea cand erai ele+ in scoala noas&ra i&i s(uneam ca&eoda&a ca &e soco&esc un ar&is&/ Pe a&unci mi se (aruse ca ai (u&ea de+eni (oe&- la lec&ura si scris a+eai o anumi&a a+ersiune %a&a de no&iuni si a's&rac&ii si din lim'a iu'eai indeose'i cu+in&ele si sune&ele carora le erau (ro(rii cali&a&i senzual-(oe&ice, adica acele cu+in&e care &e %aceau sa-&i ima)inezi ce+a/ Gura-de-Aur il in&reru(se/ 4 ar&a-ma, dar no&iunile si a's&rac&iile, (e care &u le (re%eri, nu sun& si ele re(rezen&ari, ima)ini5 Sau, (en&ru )andire %oloses&i si iu'es&i in&r-ade+ar cu+in&ele dincolo de care nu ne (u&em inc*i(ui nimic5 Se (oa&e oare )andi %ara a ne re(rezen&a ce+a5 4 E 'ine ca in&re'i7 2esi)ur ca se (oa&e )andi %ara re(rezen&ari7 Gandirea nu are a'solu& nimic de-a %ace cu re(rezen&arile/ Ea nu se consuma in ima)ini, ci in no&iuni si %ormule/ E.ac& acolo unde ince&eaza ima)inile, ince(e %ilozo%ia/ 2oar (e &ema aceas&a ne cer&am a&a& de des odinioara, cand eram &ineri1 (en&ru &ine lumea cons&a din ima)ini, (en&ru mine din no&iuni/ &i s(uneam mereu ca es&i ina(& sa de+ii )andi&or, si-&i mai s(uneam ca as&a nu inseamna o scadere, (en&ru ca in sc*im' es&i un su+eran (e &aramul ima)inilor/ 3ii a&en&, am sa-&i deslusesc aces&ea/ 2aca, a&unci, in loc sa %u)i in lume, de+eneai un )andi&or, ai %i (u&u& s&arni un dezas&ru/ Caci ai %i %os& un mis&ic/ Pe scur& si (oa&e cam )eneral s(us, mis&icii sun& acei )andi&ori care nu se (o& des(rinde de re(rezen&ari, adica de %a(& nu sun& )andi&ori/ Sun& ar&is&i ascunsi1 (oe&i %ara +ersuri, (ic&ori %ara (enel, muzicieni %ara sune&e/ Se )asesc (rin&re ei s(iri&e no'ile, inzes&ra&e cu mul&e daruri, dar &o&i, %ara e.ce(&ie, sun& nis&e oameni ne%erici&i/ $n as&%el

de om ai %i (u&u& de+eni si &u/ n loc de as&a, sla+a 2omnului, ai de+eni& ar&is& si ai (us s&a(anire (e lumea ima)inilor in care (o&i %i crea&or si s&a(an, in loc sa ramai, ca )andi&or, im(o&moli& la ,uma&a&ea drumului/ 4 Ma &em, zise Gura-de-Aur, ca nu +oi reusi nicioda&a sa-mi alca&uiesc o no&iune des(re lumea &a de )andire, in care se cu)e&a %ara re(rezen&ari/ 4 ", 'a da, +ei reusi imedia&/ Ascul&a1 )andi&orul incearca sa cunoasca si sa in%a&iseze esen&a lumii (rin lo)ica/ El s&ie ca ra&iunea noas&ra si uneal&a ei, lo)ica, sun& ins&rumen&e im(er%ec&e ; la %el cum un ar&is& in&ele(& s&ie (rea 'ine ca (enelul sau dal&a sa nu +or (u&ea e.(rima nicioda&a in c*i( desa+arsi& %iin&a s&raluci&oare a unui in)er sau a unui s%an&/ !o&usi amandoi incearca, )andi&orul ca si ar&is&ul, %iecare in %elul lui/ Nu (o& si nu au +oie al&%el/ Caci un om care incearca sa se realizeze cu darurile ce-i sun& da&e de la na&ura, %ace lucrul cel mai im(or&an&, sin)urul lucru cu sens (e care-l (oa&e %ace/ 2e aceea i&i s(uneam a&a& de des odinioara1 nu incerca sa-l imi&i (e cu)e&a&or sau (e asce&, ci %ii &u insu&i, incearca sa &e realizezi (e &ine insu&i/ 4 !e in&ele), asa, (e ,uma&a&e/ 2ar ce inseamna de %a(&1 sa &e realizezi5 4 Es&e o no&iune %ilozo%ica, n-o (o& e.(rima al&%el/ Pen&ru noi, disci(olii lui Aris&o&el si ai S%an&ului !oma, cea mai inal&a din&re &oa&e no&iunile es&e e.is&en&a desa+arsi&a/ E.is&en&a desa+arsi&a es&e 2umnezeu/ !o& ce mai e.is&a (e lan)a el, e.is&a numai (e ,uma&a&e, numai (ar&ial, es&e in de+enire, es&e ames&eca&, cons&a din (osi'ili&a&i/ 2umnezeu insa nu es&e ames&eca&, es&e unul, el nu con&ine (osi'ili&a&i, ci es&e in in&re)ime reali&a&e/ 2ar noi sun&em &reca&ori, sun&em in de+enire, sun&em (osi'ili&a&i, (en&ru noi nu e.is&a desa+arsire, nu e.is&a e.is&en&a de(lina/ Acolo insa unde (asim de la (o&en&a la %a(&a, de la (osi'ili&a&e la realizare, acolo sun&em (ar&asi la ade+ara&a e.is&en&a, de+enim cu un )rad mai asemana&ori cu ceea ce e desa+arsi&, dumnezeiesc/ As&a inseamna1 a se realiza/ !u &re'uie sa cunos&i (rocesul aces&a, din (ro(rie e.(erien&a/ Es&i doar ar&is& si ai crea& mul&e c*i(uri/ Ei 'ine, daca macar o sin)ura asemenea %i)ura &i-a iz'u&i& in&r-ade+ar, daca ai eli'era& ima)inea unui om de amanun&e in&am(la&oare si ai adus-o la o %orma (ura ; a&unci &u, ca ar&is&, ai realiza& aceas&a ima)ine umana/ 4 Am in&eles/ 4 Ma +ezi, (rie&ene Gura-de-Aur, in&r-un loc si in&r-o %unc&ie in care na&urii mele i se usureaza, in&ruca&+a, sa se realizeze/ Ma +ezi &raind in&r-o comuni&a&e si o &radi&ie care mi se (o&ri+esc si ma a,u&a/ " manas&ire nu es&e cerul, e (lina de im(er%ec&iune, &o&usi o +ia&a de manas&ire, dusa cum se cu+ine, es&e (en&ru oameni de %elul meu mul& mai (ro(ice deca& +ia&a lumeasca/ Nu +reau sa +or'esc des(re cele morale, dar c*iar si numai (rac&ic +or'ind, )andirea (ura, al carei e.erci&iu si a carei (ro%esare es&e da&oria mea, cere o anumi&a a(arare de lume/ 2eci mie, aici, in casa noas&ra, mi-a %os& mul& mai usor sa ma realizez deca& &i-a %os& &ie/ Admir mul& %a(&ul ca ai )asi& &o&usi o cale si ai de+eni& ar&is&/ Caci &ie &i-a %os& in%ini& mai )reu/ Gura-de-Aur rosi, s&in)*eri& de lauda, dar si de 'ucurie/ Pen&ru a a'a&e discu&ia, il in&reru(se (e (rie&en1 4 Cele mai mul&e, din ca&e ai +ru& sa-mi s(ui, le-am (u&u& in&ele)e/ $n lucru insa &o& nu +rea sa-mi in&re in ca(1 anume ce numes&i &u 8)andirea (ura9, adica asa-zisa )andire %ara ima)ini, si o(erarea cu +or'e care nu &e lasa sa-&i re(rezin&i nimic/ 4 Ei 'ine, din&r-un sin)ur e.em(lu &e (o&i lamuri/ Gandes&e-&e la ma&ema&ica7 Ce re(rezen&ari con&in numerele5 Sau semnele (lus si minus5 Ce ima)ini con&ine o ecua&ie5 Nici una7 Cand rezol+i o (ro'lema de ari&me&ica sau de al)e'ra, nu-&i a,u&a nici o re(rezen&are, ci inde(lines&i, un e.erci&iu %ormal in cadrul unor %orme de )andire in+a&a&e/ 4 Asa es&e, Narcis/ 2aca-mi as&erni un rand de numere si de semne, (o& s&ra'a&e desisul lor %ara nici o re(rezen&are, ma (o& lasa condus de (lus si minus, de ridicari la (a&ra& sau de (aran&eze si asa mai de(ar&e si (o& rezol+a (ro'lema/ 0reau sa zic ; am (u&u& cand+a, acum n-as mai (u&ea/ 2ar nu-mi inc*i(ui ca rezol+area unor asemenea (ro'leme %ormale ar a+ea +reo al&a +aloare deca& cea a unui e.erci&iu de ra&ionare (en&ru ele+i/ E %olosi&or sa in+e&i sa soco&es&i/ 2ar mi s-ar (area li(si& de noima si co(ilaros ca un om sa s&ea &oa&a +ia&a lui a(leca& (es&e asemenea calcule si sa aco(ere la nes%arsi& *ar&ia cu siruri de ci%re/

4 !e inseli, Gura-de-Aur, (en&ru ca (resu(ui ca aces& *arnic soco&i&or ar rezol+a mereu numai al&e si al&e (ro'leme de scoala, (rimi&e de la un dascal oarecare/ 2ar el isi (oa&e (une in&re'arile si sin)ur, ele se (o& isca in el asemenea unor %or&e care-l cons&ran)/ !re'uie sa %i masura& si calcula& ma&ema&ic mul&e s(a&ii reale si %ic&i+e, (ana sa cu&ezi a a'orda (ro'lema s(a&iului ca )andi&or/ 4 Ei da/ nsa (ro'lema s(a&iului, ca (ro'lema de )andire (ura, nici nu mi se (are, de %a(&, o &ema (en&ru care un 'ar'a& sa-si iroseasca munca si anii/ Pen&ru mine cu+an&ul 8s(a&iu9 nu inseamna nimic si nu meri&a sa-i daruies&i nici un )and, ca&a +reme nu-mi inc*i(ui un s(a&iu real, 'unaoara s(a&iul as&rala-l (ri+i (e aces&a si a-l masura, mi se (are, in&r-ade+ar, o sarcina deloc nedemna/ :am'ind, Narcis in&er+eni1 4 2e %a(& &u +rei sa s(ui ca nu (re&uies&i de%el )andirea, in sc*im' (re&uies&i a(licarea )andirii asu(ra lumii (rac&ice si +izi'ile/ &i (o& ras(unde1 noua nu ne li(sesc (rile,urile de a (une in a(licare )andirea, nici +oin&a de a o %ace/ 2e (ilda, )andi&orul Narcis si-a (us de su&e de ori in a(licare rezul&a&ele )andirii sale, a&a& in cazul (rie&enului Gura-de-Aur, ca& al %iecaruia din&re calu)arii sai si o %ace ceas de ceas/ 2ar cum anume ar (u&ea 8a(lica9 ce+a, ce nu ar %i in+a&a& si nu ar %i e.ersa& inain&e5 2oar si ar&is&ul isi e.erseaza necon&eni& oc*iul si %an&ezia si noi ii recunoas&em si ii (re&uim e.erci&iul, c*iar daca el se e.(rima a(oi numai in (u&ine o(ere reale/ Nu (o&i sa res(in)i )andirea ca a&are, in sc*im' sa-i acce(&i 8a(licarea97 Con&radic&ia e lim(ede/ 2eci in)aduie-mi sa cu)e& in &i*na si ,udeca-mi )andirea du(a e%ec&ele ei, la %el cum si eu am sa ,udec cali&a&ea &a de ar&is&, du(a o(erele &ale/ !u es&i acum nelinis&i& si iri&a&, (en&ru ca in&re &ine si o(erele &ale mai sun& o(relis&i/ 2a-le de o (ar&e, cau&a sau clades&e-&i un a&elier si (ornes&e la in%a(&uirea o(erelor &ale7 Mul&e (ro'leme se +or rezol+a as&%el de la sine/ Gura-de-Aur nici nu-si dorea ce+a mai 'un/ Gasi lan)a (oar&a o inca(ere, care s&a&ea )oala si se (o&ri+ea (en&ru a&elier/ i comanda dul)*erului o masa de desena& si al&e us&ensile, (e care i le sc*i&a e.ac&/ n&ocmi o lis&a de o'iec&e (e care carausii manas&irii urmau sa i le aduca, unul ca&e unul, din orasele mai a(ro(ia&e, o lis&a lun)a/ #a dul)*er si in (adure cerce&a &oa&e s&ocurile de lemn &aia&, isi alese mul&e 'uca&i si (use sa %ie cara&e, 'uca&a cu 'uca&a, in )radina na(adi&a de iar'a din dosul a&elierului, unde le de(ozi&a ca sa se usuce si incro(i cu mana lui, un aco(eris deasu(ra lor/ 2e asemenea lucra mul& la %ierar, (e al carui %iu, un &anar +isa&or, il +ra,i de-a 'inelea si-l cas&i)a de (ar&ea lui/ m(reuna cu aces&a (ierdea acum ca&e o ,uma&a&e de zi la %or,a, la nico+ala, la co+a&a de racire si la (ia&ra de &oci&- %aurira aici &oa&e cu&i&ele de cio(li&, dre(&e si cur'e, &oa&e dal&ile, s%redelele si razui&oarele, de care a+ea ne+oie (en&ru (relucrarea lemnului/ Eric*, %iul %ierarului, un &anar cam de douazeci de ani, de+eni (rie&enul lui Gura-de-Aur, il urma si il a,u&a (re&u&indeni si era (lin de zel si curiozi&a&e/ Gura-de-Aur ii (romise ca-l +a in+a&a sa can&e din lau&a, ceea ce &anarul dorea din &o& su%le&ul si, de asemenea, ca ii +a in)adui sa-si incerce (u&erile si la cio(li&/ Cand, la ras&im(uri, Gura-de-Aur nu se sim&ea in lar)ul sau sau era de(rima& de manas&ire sau de a(ro(ierea lui Narcis, lan)a Eric* a+ea (rile,ul sa se in+ioreze, caci aces&a il iu'ea cu s%iala si-l admira ne&armuri&/ Adeseori il ru)a sa-i (o+es&easca des(re mes&erul NiDlaus si des(re orasul de resedin&a al e(isco(ului- Gura-de-Aur o %acea cu (lacere din cand in cand si a(oi, deoda&a, se minuna el sin)ur ca s&a sa is&oriseasca, asemenea unui 'a&ran, cala&oriile si %a(&ele lui din &recu&, cand de %a(& +ia&a lui a'ia urma sa incea(a/ Nimeni nu-si dadea seama ca in lunile din urma se sc*im'ase si im'a&ranise mul& (es&e anii sai, caci nu-l cunoscusera dinain&e/ Pesemne ca mizeriile (ri'e)iei si ale +ie&ii nesi)ure il consumasera inca din (rimii ani- a(oi insa +remea ciumei, cu nenumara&ele ei orori si, la urma, (rizoniera&ul la con&e si acea noa(&e de )roaza din 'eciul cas&elului il z)uduisera (ana in s&ra%unduri, lasand ici-colo ca&e o urma1 %ire carun&e in 'ar'a 'londa, cu&e su'&iri (e %a&a, (erioade de somn nesana&os si, ca&eoda&a, inaun&ru, in inima, o anumi&a o'oseala, o sla'ire a (o%&ei si a curiozi&a&ii, sen&imen&ul caldu&, cenusiu, ca a )us&a& des&ule si e (rea sa&ul/ n &im( ce-si (re)a&ea munca, in discu&iile cu Eric*, in +reme ce lucra la %ierar si la dul)*er, se dez)*e&a, de+enea +ioi si &anar, il admirau si-l indra)eau cu &o&ii, insa din cand in cand si nu rareori se in&am(la sa sada ca&e o ,uma&a&e de ceas sau c*iar un ceas in&re) o'osi&, suraza&or si +isand, (rada a(a&iei si indi%eren&ei/

3oar&e im(or&an&a era (en&ru el in&re'area cu ce anume sa-si incea(a munca/ Prima lucrare, (e care dorea s-o realizeze aici si cu care nada,duia sa ras(la&easca os(i&ali&a&ea manas&irii, nu &re'uia sa %ie ce+a in&am(la&or, aseza& unde+a, in +azul celor curiosi, ci, asemenea o(erelor s&ra+ec*i din incin&a, sa &ina in in&re)ime de cons&ruc&ia manas&irii si de +ia&a, sa de+ina o (ar&e a ei/ Ar %i +ru& de (ilda sa %aca un al&ar sau un am+on, dar nici (en&ru unul, nici (en&ru celalal& nu era nici s(a&iu, nici ne+oie/ Gasi in sc*im', al&ce+a/ n re%ec&oriul (arin&ilor e.is&a o %irida inal&a&a, in care in &im(ul meselor un %ra&e &anar ci&ea in&o&deauna din +ie&ile s%in&ilor/ Aceas&a %irida era neim(odo'i&a / Gura-de-Aur *o&ari sa im'race accesul la (u(i&ru si (u(i&rul insusi cu o ornamen&a&ie de lemn, semanand cu aceea a unui am+on, cu %i)uri, unele (e ,uma&a&e in relie%, si al&ele, ca&e+a, a(roa(e com(le& de)a,a&e/ si im(ar&asi (lanul a'a&elui, care-l lauda si-l incu+iin&a/ Cand, in s%arsi& munca (u&u ince(e ; se as&ernuse za(ada si &recuse Craciunul ; +ia&a lui Gura-de-Aur im'raca o %orma noua/ Pen&ru manas&ire era ca si dis(aru&, nimeni nu-l mai +edea, la ca(a&ul orelor de scoala nu mai as&e(&a roiul ele+ilor, nu mai *oinarea (rin (adure, nu se mai (lim'a (rin (a&io/ Mesele le lua acum la morar ; nu mai era acelasi, (e care odinioara, ca ele+, il +izi&ase adeseori/ ar in a&elier nu admi&ea (icior de om, a%ara de a,u&orul sau, Eric*- in unele zile nu-i adresa nici aces&uia +reo +or'a/ Pen&ru (rima sa lucrare, )aleria lec&orului, in&ocmise, du(a o indelun)a&a cu)e&are, urma&orul (lan1 din cele doua (ar&i care alca&uiau lucrarea, una &re'uia sa re(rezin&e lumea, cealal&a +er'ul di+in/ Par&ea in%erioara, scara, crescand din&r-un &runc*i )ros de s&e,ar si rasucindu-se in ,urul sau, a+ea sa re(rezin&e crea&iunea, ima)ini din na&ura si din +ia&a sim(la a (a&riar*ilor/ Par&ea su(erioara, 'alus&rada, urma sa (oar&e ima)inile celor (a&ru e+an)*elis&i/ $nuia din&re ei in&en&iona sa-i dea in%a&isarea ra(osa&ului a'a&e 2aniel, al&uia a ra(osa&ului (a&er Mar&in, urmasul sau iar in %i)ura lui #uca +oia sa-l e&ernizeze (e mes&erul sau NiDlaus/ 2adu (es&e )reu&a&i mari, mai mari deca& isi inc*i(uise/ Ele ii (ricinuira )ri,i, insa erau )ri,i (lacu&e, isi (e&ea o(era cu incan&ari si deznade,di, ca (e o %emeie (udica, se lu(&a cu ea incrancena& si cu )in)asie, (recum se lu(&a un (escar cu o s&iuca mare, orice rezis&en&a il in+a&a ce+a si il sensi'iliza mai mul&/ $i&a &o& res&ul, ui&a de manas&ire, ui&a a(roa(e si de Narcis/ Aces&a se nimeri de ca&e+a ori (e acolo, dar nu i se ara&ara deca& nis&e desene/ n sc*im' in&r-o zi Gura-de-Aur il sur(rinse cu ru)amin&ea de a-i ascul&a con%esiunea/ 4 Pana acum n-am %os& in s&are, mar&urisi el, mi s-a (aru& ca sun& (rea neinsemna&, si asa m-am sim&i& des&ul de umili& in %a&a &a/ Acum ma sim& mai 'ine, am munca mea si nu mai sun& un nimeni/ Si, de +reme ce imi duc +ia&a aici, in&r-o manas&ire, +reau sa ma su(un ordinii/ Se sim&ea des&ul de (u&ernic (en&ru a in%run&a ceasul aces&a si nu +oia sa-l mai amane/ ar in &raiul recules al (rimelor sa(&amani, in emo&ia &u&uror re+ederilor si amin&irilor de &inere&e, ca si in (o+es&irile (e care i le &o& cerea cu ru)amin&i Eric*, (ri+irea re&ros(ec&i+a asu(ra +ie&ii sale do'andise, o anumi&a ordine si lim(ezime/ Narcis il (rimi %ara solemni&a&e la con%esiune/ Ea dura in ,ur de doua ceasuri/ Cu %a&a neclin&i&a a'a&ele ascul&a a+en&urile, su%erin&ele si (aca&ele (rie&enului sau, (use ca&e+a in&re'ari, nu-l in&reru(se nicioda&a si ascul&a im(asi'il si acea (ar&e a con%esiunii, in care Gura-de-Aur ii mar&urisi si s(ul'erarea credin&ei sale in dre(&a&ea si 'una&a&ea lui 2umnezeu/ Mul&e din mar&urisirile celui ce se con%esa, il emo&ionau, isi dadea seama ca& de (ro%und %usese z)udui& si s(eria& si ca& de a(roa(e de (ieire %usese, ca&eoda&a/ A(oi ii +enea iarasi sa zam'easca si era misca& de ne+ino+a&ia co(ilaroasa (as&ra&a de (rie&enul sau, caci il desco(erea in)ri,a& si (lin de cain&a (en&ru unele )anduri (u&in (ioase, care, in com(ara&ie cu (ro(riile sale du'ii si a'isuri de )andire, erau ino%ensi+e/ S(re uimirea lui Gura-de-Aur, 'a c*iar s(re dezama)irea lui, con%esorul nu considera (aca&ele sale (rea )ra+e, dar il admones&a si il (ede(si %ara cru&are (en&ru ca ne)li,ase sa se roa)e, sa se mar&uriseasca si sa se im(ar&aseasca/ i im(use canonul ca, inain&e de a (rimi im(ar&asania, sa &raiasca +reme de (a&ru sa(&amani cum(a&a& si cas&, sa ascul&e in %iecare diminea&a slu,'e si in %iece seara sa reci&e de &rei ori !a&al nos&ru si un imn marianic/ 2u(a aceea ii s(use1 4 !e (re+in si &e ro) sa nu iei (rea usor aces& canon/ Nu s&iu daca mai cunos&i e.ac& &e.&ul slu,'ei/ 0a &re'ui sa-l urmares&i cu+an& cu cu+an& si sa &e daruies&i in&elesului lor/ !a&al nos&ru si ca&e+a imnuri, am sa le reci& eu insumi, c*iar as&azi, im(reuna cu &ine si am sa-&i indic s(re care cu+in&e si sensuri

&re'uie sa-&i indre(&i, in mod cu &o&ul deose'i&, a&en&ia/ Sa nu reci&i si sa nu ascul&i s%in&ele cu+in&e asa cum se reci&a si se ascul&a cu+in&ele omenes&i/ 2e ca&e ori &e sur(rinzi ca insiri (ur si sim(lu cu+in&ele, si as&a se +a in&am(la mai des deca& ai crede, adu-&i amin&e de ceasul aces&a si de %a(&ul ca &e-am (re+eni&, ince(e de la ca(a& si ros&es&e cu+in&ele as&%el si (rimes&e-le as&%el in inima, (recum i&i +oi ara&a/ 3ie ca a %os& o coinciden&a %erici&a, %ie ca a'a&ele inain&ase a&a& de mul& in s&iin&a su%le&ului omenesc, %a(& es&e ca din aceas&a con%esiune si din aces& canon rezul&a (en&ru Gura-de-Aur o (erioada de im(linire si de (ace, care il %erici (ro%und/ n &oiul muncii sale, incarca&a de incordari, )ri,i si sa&is%ac&ii, el se a%la in %iecare diminea&a si seara, )ra&ie e.erci&iilor s(iri&uale usoare, dar im(lini&e cu cons&iinciozi&a&e, eli'era& de emo&iile zilei si &rans(us cu in&rea)a lui %iin&a in&r-o ordine su(erioara, care-l smul)ea din sin)ura&a&ea (rime,dioasa a crea&orului incluzandu-l, in im(ara&ia lui 2umnezeu ca (e unul din&re co(iii #ui/ C*iar daca &re'uia sa in%run&e soli&ar lu(&a (en&ru o(era sa si sa-i daruiasca &oa&a (asiunea sim&urilor si su%le&ului, &o&usi ceasul de recule)ere il conducea de %iecare da&a ina(oi, la inocen&a/ Sca(and adesea de %urie sau de nera'dare, sau &rans%i)ura& (ana la +olu(&a&e, in &im( ce lucra in e.erci&iile (ioase se cu%unda ca in&r-o a(a adanca, racoroasa, care-l s(ala de &ru%ia en&uziasmului, ca si de &ru%ia deznade,dii/ Nu reusea in&o&deauna/ Ca&eoda&a seara, du(a ceasuri de munca in%ier'an&a&a nu )asea linis&ea si concen&rarea necesara, de ca&e+a ori ui&a e.erci&iile si de mai mul&e ori, in +reme ce se s&raduia sa le a(ro%undeze, il o(ri si-l c*inui ideea ca a reci&a ru)aciuni es&e, la urma urmelor, o s&radanie co(ilareasca %a&a de un 2umnezeu care nu e.is&a sau care nici nu-l (oa&e a,u&a/ se (lanse (rie&enului/ 4 Con&inua, zise Narcis, ai (romis si &re'uie sa-&i im(lines&i (romisiunea/ Nu ai de ce sa &e in&re'i daca 2umnezeu i&i ascul&a ru)aciunea, sau, daca, acel 2umnezeu, (e care &i-l (o&i re(rezen&a e.is&a in %ond sau nu/ Si nici n-ai de ce &e )andi ca s&radaniile &ale sun& co(ilaroase/ n com(ara&ie cu cel ca&re care ni se indrea(&a ru)aciunile, &oa&e %a(&ele noas&re sun& co(ilaroase/ n &im(ul e.erci&iilor sa-&i in&erzici cu desa+arsire aces&e )anduri neroade, de 'aie&andru/ Ros&es&e-&i Pa&er nos&er-ul si imnul marianic, daruies&e-&e cu+in&elor, incarca-&e de ele, la %el cum 'unaoara, in &im( ce can&i din )ura sau la lau&a, nu urmares&i cine s&ie ce )anduri in&ele(&e sau deduc&ii, ci e.ecu&i un sune& sau o (ozi&ie a de)e&elor (e ca& (o&i de cura& si desa+arsi&/ n +reme ce can&a, nimeni nu s&a sa se )andeasca daca es&e sau nu de %olos can&ecul lui, ci can&a (ur si sim(lu/ #a %el &re'uie sa &e si ro)i/ Si din nou reusi/ 2in nou eul sau incorda& si se&os se s&in)ea in ordinea inal&a, din nou cu+in&ele +enera'ile &receau (es&e el si (rin el, asemenea s&elelor/ Cu mare mul&umire a'a&ele o'ser+a ca du(a &recerea &im(ului (re+azu& (en&ru canon si du(a (rimirea sacramen&elor, Gura-de-Aur con&inua sa inde(lineasca e.erci&iile zilnice, sa(&amani si luni de-a randul/ n&re &im(, lucrarea inain&a/ 2in s&al(ul )ros al scarii in s(irala crescu, (arca &asnind din&r-un iz+or, o mica lume de %i)uri, de (lan&e, de animale si oameni, cu un &a&a Noe la mi,loc, (rin&re %runze de +i&a si ciorc*ini, o ade+ara&a car&e cu (oze, o lauda a crea&iei si a %rumuse&ii ei, des%asurandu-se li'era ca in&r-un ,oc, dar condusa de o &ainica ordine si disci(lina/ n decursul aces&or luni nimeni nu +azu lucrarea a%ara de Eric*, care ii dadea o mana de a,u&or si nu mai nu&rea al& )and deca& acela de a de+eni la randul sau ar&is& in anumi&e zile nici el nu a+ea +oie sa calce in a&elier/ n al&e zile Gura-de-Aur se ocu(a de dansul, il ins&ruia si-i in)aduia sa-si incerce mana, incan&a& de a a+ea ala&uri un su%le& credincios, un in+a&acel/ 2aca lucrarea +a %i )a&a si +a iz'u&i, (lanuia sa-l ceara &a&alui sau si sa-l creasca, sa-l &ina (e lan)a el, ca a,u&or (ermanen&/ #a c*i(urile e+an)*elis&ilor lucra in zilele sale cele mai 'une, cand &oa&e erau armonioase si nu se sim&ea c*inui& de nici o indoiala/ Cel mai 'ine iz'u&ea, asa i se (area, s&a&uia careia ii im(rumu&ase &rasa&urile a'a&elui 2aniel, o iu'ea mul&, caci %a&a ei radia inocen&a si 'una&a&e/ 2e %i)ura mes&erului NiDlaus era mai (u&in mul&umi&, desi Eric* &ocmai (e aces&a o admira mai mul&/ Aceas&a s&a&uie +adea discordie su%le&easca si &ris&e&e, (area (lina de (lanuri de crea&ie inal&a si, in acelasi &im(, (lina de cunoas&ere deznada,dui&a a nimicniciei crea&iei, de &ris&e&e du(a uni&a&ea si ne+ino+a&ia (ierdu&a/ Cand a'a&ele 2aniel %u )a&a, il (use (e Eric* sa cure&e a&elierul/ Aco(eri res&ul lucrarii cu (anze si aseza in lumina numai aceas&a %i)ura/ A(oi se duse la Narcis si, deoarece il a%la ocu(a&, as&e(&a cu ra'dare (ana in a doua zi/ A&unci, la ceasul amiezii, il conduse (e (rie&enul sau in a&elier, (ana in %a&a scul(&urii/ Narcis s&a&u si (ri+i/ S&a&u si-si in)adui un ra)az, (ri+ind %i)ura cu a&en&ia si me&iculozi&a&ea

car&urarului/ Gura-de-Aur se a%la in s(a&ele lui, &acea si se s&raduia sa-si s&runeasca %ur&una inimii/ 8"*, )andi el, daca unul din noi doi nu rezis&a acum, e %oar&e rau/ 2aca lucrarea mea nu es&e des&ul de 'una sau daca el nu o (oa&e in&ele)e, a&unci &oa&a munca mea de aici si-a (ierdu& +aloarea/ Ar %i &re'ui& sa mai as&e(&/9 Minu&ele ii (arura ceasuri, se )andea la ziua in care mes&erul NiDlaus &inuse in mana (rimul sau desen, de incordare isi incles&a una de al&a mainile %ier'in&i si umede/ Narcis se in&oarse s(re el si in aceeasi cli(a Gura-de-Aur se sim&i man&ui&/ Pe %a&a in)us&a a (rie&enului +edea in%lorind ce+a ce nu mai in%lorise din anii &inere&ii1 un zam'e&, unul a(roa(e s%ios, (e aceas&a %a&a im(re)na&a de s(iri& si +oin&a, un zam'e& de dra)os&e si de daruire, un licar ca si cum soli&udinea si mandria aces&ei %e&e ar %i %os& (en&ru o cli(a s&ra(unse si din ea ar s&raluci numai e.(resia unei inimi (line de dra)os&e/ 4 Gura-de-Aur, zise Narcis, %oar&e ince&, cum(anindu-si si acum cu+in&ele, desi)ur nu &e as&e(&i din (ar&ea mea sa de+in, din&r-o da&a, cunosca&or de ar&a/ Nu sun& si &u s&ii 'ine as&a/ Nu-&i (o& s(une nimic des(re ar&a &a, ca sa nu-&i (ara ridicol/ 2ar, in)aduie-mi sa-&i s(un un si)ur lucru1 la (rima (ri+ire am recunoscu& in aces& a(os&ol (e a'a&ele nos&ru 2aniel si nu numai (e el, ci si &o& ce el insemnase, (e a&unci, (en&ru noi1 demni&a&e, 'una&a&e, sim(li&a&e/ Asa cum s&a&use ra(osa&ul 2aniel in %a&a +enera&iei noas&re &ineres&i, la %el s&a acum din nou in %a&a mea si laolal&a cu dansul &o& ce ne-a %os& s%an& (e a&unci si ce ne %ace neui&a&a +remea aceea/ Cu aceas&a ima)ine, mi-ai %acu& un dar 'o)a&, (rie&ene, mi l-ai reda& (e a'a&ele nos&ru 2aniel, dar in a%ara de as&a mi &e-ai dez+alui& (en&ru (rima oara, in in&re)ime/ Acum s&iu cine es&i/ Sa nu mai +or'im des(re as&a, nu mi-e in)adui&/ ", Gura-de-Aur, am a+u& (ar&e si de ceasul aces&a7 Era linis&e in inca(erea cea mare/ Gura-de-Aur +edea ca (rie&enul sau es&e misca& (ana in adancul su%le&ului/ S&in)*ereala ii &aia res(ira&ia/ 4 2a, zise el scur&, ma 'ucur/ 2ar acum e in&r-ade+ar &im(ul sa &e duci la masa/

CAP !"#$# B B 2oi ani lucra Gura-de-Aur la o(era aceas&a si din al doilea an Eric* ii %u re(ar&iza& ca a,u&or (ermanen&/ n cio(li&ura scarilor %auri, cu ins(ira&ie, un mic (aradis, (lamadi cu incan&are un %rumos desis de co(aci, cren)i in%runzi&e si ier'uri, cu (asari (e ramuri, si (re&u&indeni (rin&re ele, rasareau &ru(uri si ca(e&e de animale/ n mi,locul aces&ei )radini (rimordiale, (asnice, im'elsu)a&e in +erdea&a, re(rezen&a ca&e+a scene din +ia&a (a&riar*ilor/ Rareori isi in&reru(se munca sar)uincioasa/ Rareori se i+ea ca&e o zi, in care ii era cu ne(u&in&a sa lucreze, in care nelinis&ea sau (lic&isul il %aceau sa se de(ar&eze de o(era sa/ A&unci i-o dadea ele+ului in )ri,a, iar el um'la sau calarea (rin im(re,urimi, res(ira in (adure mireasma im'ie&oare a li'er&a&ii si a +ie&ii de +a)a'ond, isi cau&a ca&e o &arancu&a, se ducea si la +ana&oare si zacea cu orele in iar'a, ne(u&andu-si lua oc*ii de la o)i+ele alca&ui&e de +ar%urile co(acilor, de la &u%ele sal'a&ice ale %eri)ilor si )rozamei/ Nicioda&a nu li(sea mai mul& de o zi sau doua/ A(oi se a(uca de lucrare, cu innoi&a (asiune scul(&a cu +olu(&a&e desisul +e)e&al, dez)*ioca a&en& si )in)as ca(e&e de oameni din lemn, cres&a cu &aie&uri +i)uroase ca&e o )ura, un oc*i, o 'ar'a (le&oasa/ A%ara de Eric* numai Narcis mai cunos&ea o(era, in&ra de mul&e ori aici, a&elierul ii de+enea, la ras&im(uri, inca(erea cea mai dra)a din manas&ire/ Pri+ea cu 'ucurie si cu uimire/ Acolo cres&ea si in%lorea ceea ce (rie&enul sau (ur&ase ani in sir in inima lui nelinis&i&a, inca(a&ana&a si co(ilaroasa, o crea&ie, o mica lume ce iesea acum la su(ra%a&a1 (oa&e un ,oc, dar cu si)uran&a nu mai (u&in (re&ios deca& ,ocul lo)icii, al )rama&icii si al &eolo)iei n)andura&, el zise oda&a1 4 n+a& mul&e de la &ine, Gura-de-Aur/ nce( a in&ele)e ce es&e ar&a/ nain&e +reme, in com(ara&ie cu )andirea si cu s&iin&a, nu mi se (area demna de lua& in serios/ Gandeam cam asa1 8 n&ruca& omul es&e un ames&ec indoielnic de s(iri& si ma&erie, in&ruca& s(iri&ul ii desc*ide cunoas&erea celor +esnice, iar ma&eria, il co'oara si-l inlan&uie de ceea ce es&e &reca&or, el ar &re'ui sa se de(ar&eze de sim&uri si sa nazuiasca s(re &aramul s(iri&ual, (en&ru a-si inal&a +ia&a si a-i da sens9/ 82in o'isnuin&a ma (re%aceam a

(re&ui ar&a, dar de %a(& eram &ru%as si o (ri+eam de sus/ A'ia acum +ad ca&e cai e.is&a s(re cunoas&ere si imi dau seama ca drumul s(iri&ului nu es&e sin)urul si, (oa&e, nici cel mai 'un/ Es&e drumul meu, desi)ur- +oi con&inua sa-l urmez/ nsa (e &ine &e +ad (e drumul o(us, (e drumul sim&urilor cum (rinzi la %el de (ro%und &aina e.is&en&ei si o e.(rimi mul& mai +iu deca& sun& in s&are cei mai mul&i din&re )andi&ori/ 4 n&ele)i acum, zise Gura-de-Aur, ca nu (o& (rice(e ce (oa&e %i )andirea %ara re(rezen&are5 4 Am in&eles de mul&/ Gandirea noas&ra es&e o (ermanen&a a's&rac&izare, o in&oarcere a (ri+irii de la sim&uri o incercare de cons&ruire a unei lumi (ur s(iri&uale/ !u insa indra)es&i &ocmai ce e mai nes&a&ornic si muri&or, si (roclami sensul lumii &ocmai in ceea ce es&e e%emer/ !u nu-&i in&orci (ri+irea de la aces&e lucruri +remelnice, &u li &e daruies&i, si (rin daruirea &a ele ca(a&a +aloare su(rema, de+in e)ale cu cele +esnice/ Noi, cu)e&a&orii, incercam a ne a(ro(ia de 2umnezeu, scazand lumea din %lin&a lui/ !u &e a(ro(ii de El, iu'indu-i crea&ia si creand-o din nou/ Si una si al&a sun& lucrari umane si im(er%ec&e, dar ar&a es&e mai ne+ino+a&a/// 4 Nu s&iu, Narcis/ 2ar se (are ca +oi, )andi&orii si &eolo)ii, reusi&i &o&usi mai 'ine s-o scoa&e&i la ca(a& cu +ia&a, sa +a a(ara&i de deznade,de/ 2e mul& nu &e mai in+idiez (en&ru s&iin&a &a, (rie&ene, dar &e in+idiez (en&ru linis&ea, (en&ru ne&ul'urarea, (en&ru (acea &a/ 4 N-ar &re'ui sa ma in+idiezi, Gura-de-Aur/ Nu e.is&a (ace asa cum o conce(i &u/ Pacea e.is&a, desi)ur, dar nu una care salasluies&e mereu in noi si nu ne mai (arases&e/ E.is&a numai o (ace care se cuceres&e, (rin lu(&e neince&a&e si &re'uie recuceri&a zi de zi/ !u nu ma +ezi lu(&and, nu-mi cunos&i nici lu(&a din &im(ul s&udiului, nici lu(&a din c*ilia de ru)aciuni/ E 'ine ca nu le cunos&i/ !u +ezi numai ca sun& mai (u&in su(us &oanelor deca& &ine si soco&es&i ca as&a inseamna (ace/ Es&e insa lu(&a, lu(&a si sacri%iciu, ca orice +ia&a ade+ara&a, ca si a &a/ 4 Sa nu ne cer&am (en&ru as&a/ Nici &u nu +ezi &oa&e lu(&ele mele/ Si nu s&iu daca (o&i in&ele)e ce e in inima mea la )andul ca, in curand, lucrarea aceas&a +a %i &ermina&a/ 0a %i lua&a de aici si (usa acolo unde ii e locul, eu +oi (rimi ca&e+a laude si a(oi ma +oi in&oarce in&r-un a&elier )ol, des(uia&, in&ris&andu-ma de &o& ce nu mi-a iz'u&i& in lucrarea mea, de &o& ce +oi, ceilal&i, nu (u&e&i +edea, si +oi %i in su%le&ul meu &o& a&a& de )ol si de ,e%ui& ca si a&elierul/ 4 Poa&e ca-i asa, zise Narcis, si nici unul din&re noi nu-l (oa&e in&ele)e in in&re)ime (e celalal&/ nsa &o&i oamenii, care sun& de 'una-credin&a, au ce+a in comun si anume %a(&ul ca (ana la urma ne rusinam de o(erele noas&re, ca &re'uie sa o luam iarasi si iarasi de la ca(a&, ca sacri%iciul &re'uie mereu adus din nou/ Ca&e+a sa(&amani mai &arziu, lucrarea lui Gura-de-Aur era &ermina&a si inal&a&a la locul ei/ Se re(e&a acum ceea ce incercase cand+a mai de mul&1 o(era lui &recu in (osesia celorlal&i, %u con&em(la&a, ,udeca&a, lauda&a, i se adusera elo)ii si onoruri- dar inima lui si a&elierul ramasera )oale si nu mai s&ia daca o(era meri&ase sacri%iciul/ n ziua dez+elirii %u in+i&a&ul (arin&ilor, se o%eri un 'anc*e& in cins&ea lui si se ser+i cel mai +ec*i +in din (i+ni&ele manas&irii- Gura-de-Aur in)*i&i (es&ele )us&os si +ana&ul, dar mai mul& deca& +inul +ec*i, il incalzi (ar&ici(area si 'ucuria cu care Narcis salu&a o(era si cins&irea ei de ca&re ceilal&i/ " noua lucrare, dori&a si comanda&a de a'a&e, era )a&a (roiec&a&a, un al&ar (en&ru ca(ela Mariei din Neuzell, care &inea de manas&ire si unde un calu)ar din Maria'ronn slu,ea ca (reo&/ Pen&ru aces& al&ar Gura-de-Aur +oia sa scul(&eze o s&a&uie a Mariei, in care in&en&iona sa e&ernizeze una din %i)urile de neui&a& ale &inere&ii sale, %rumoasa, mereu nelinis&i&a %iica de ca+aler, #@dia/ n res&, insarcinarea a+ea (rea (u&ina im(or&an&a (en&ru el, insa (area (o&ri+i&a (en&ru ca Eric* sa-si %aca din&r-insa lucrarea lui de cal%a/ 2aca Eric* se do+edea +rednic, +a do'andi in el, (en&ru &o&deauna un 'un cola'ora&or, care il +a (u&ea inlocui si eli'era (en&ru acele o(ere, care ele sin)ure il mai in&eresau in&r-ade+ar/ Cau&a acum cu Eric* lemn (o&ri+i& (en&ru al&ar si-l (use (e 'aia& sa-l (re)a&easca/ Gura-de-Aur il lasa adesea sin)ur, reince(use *oinarelile si (lim'arile lun)i (rin (adure- cand, oda&a, li(si mai mul&e zile in sir, Eric* ii ra(or&a a'a&elui a'sen&a sa, iar a'a&ele se &emu si el ca (rie&enul lui sa nu %i (leca& (en&ru &o&deauna/ n&re &im( el se in&oarse, lucra +reme de o sa(&amana la s&a&uia #@diei, a(oi reince(u sa *oinareasca/ Era a(asa& de )ri,i- de cand is(ra+ise lucrarea cea mare, in +ia&a lui se ins&a(anise dezordinea, li(sea de la mesa ma&inala, era (ro%und nelinis&i& si nemul&umi&/ Acum se )andea mul& la mes&erul NiDlaus, in&re'andu-se daca el insusi nu +a de+eni curand asemenea lui NiDlaus, *arnic, des&oinic si de(lin

cunosca&or al mes&esu)ului, dar +adu+i& de li'er&a&e si de &inere&e/ 2eunazi, o mica a+en&ura il (usese (e )anduri/ n &im(ul *oinarelilor sale, in&alnise o &arancu&a &anara, 3rancisca (e nume, care-i (lacuse mul& si (e care se s&raduise s-o %armece, asa ca-si (usese in a(licare &oa&a ar&a de cuceri&or, do'andi&a odinioara/ 3a&a ascul&a cu (lacere %lecareala lui, radea incan&a&a de )lumele sale, dar ii res(inse is(i&irile si (en&ru (rima oara sim&i ca a(are 'a&ran in oc*ii unei %emei &inere/ Nu se mai duse (e acolo, dar nu (u&use ui&a/ 3rancisca a+ea dre(&a&e, se sc*im'ase, o sim&ea el insusi, si nu cele ca&e+a %ire carun&e i+i&e (re&im(uriu sau cele ca&e+a cu&e de su' oc*i erau (ricina, ci mai mul& ce+a din %iin&a si din s&area lui de s(iri&- se desco(eri 'a&ran, se desco(eri &eri'il de asemana&or cu mes&erul NiDlaus/ Se o'ser+a cu ne(lacere si dadu din umeri- de+enise neli'er si seden&ar, nu mai era nici +ul&ur, nici ie(ure, de+enise un animal de casa/ Hoinarind (rin (adure, cau&a mai mul& mireasma &recu&ului, amin&irea cala&oriilor de odinioara, deca& o noua (ri'e)ie si o noua li'er&a&e, le cau&a cu ,ind si cu sus(iciune, asemenea unui caine care adulmeca o urma (ierdu&a/ ar du(a ce za'o+ea (e drumuri o zi sau doua, du(a ce colinda si c*e%uia (u&in, ce+a il a&ra)ea irezis&i'il ina(oi, acasa, a+ea cons&iin&a incarca&a, sim&ea ca-l as&ea(&a a&elierul, se sim&ea ras(unza&or (en&ru al&arul ince(u&, (en&ru lemnul (re)a&i&, (en&ru a,u&orul sau Eric*/ Nu mai era li'er, nu mai era &anar/ si (ro(use cu *o&arare ca a&unci cand #@dia ;Maria +a %i &ermina&a, sa in&re(rinda o cala&orie si sa mai )us&e inca o da&a +ia&a de drume&/ Nu era 'ine sa &raiasca a&a&a +reme in&r-o manas&ire, numai (rin&re 'ar'a&i/ " %i 'ine (en&ru calu)ari, (en&ru el insa, nu/ Cu 'ar'a&ii se (u&ea discu&a %rumos si in&ele(&, a+eau in&ele)ere (en&ru munca unui ar&is&, dar res&ul, %lecareala, )in)asia, ,ocul, dra)os&ea, (lacerea %ara )anduri ; &oa&e aces&ea nu in%loreau (rin&re 'ar'a&i- (en&ru ele era ne+oie de %emei, de drume&ie, de *oinareala si de ima)ini mereu innoi&e/ Aici, &o&ul in ,urul sau era cenusiu si )ra+, )reoi si 'ar'a&esc si i se s&recurase si lui in san)e, moli(sindu-l/ Gandul la +ii&oarea cala&orie il consola- se &inea, cumin&e, de munca, (en&ru a se eli'era ca& mai curand/ Si (e masura ce %a(&ura #@diei iesea &re(&a& din lemn, +enind (arca s(re el, si mana lui %acea ca +esman&ul sa cada in cu&e se+ere de (e )enunc*ii ei no'ili, il insu%le&i o 'ucurie in&ima si dureroasa, o nos&al)ica iu'ire (en&ru aceas&a ima)ine, (en&ru c*i(ul %rumos, s%ios de %a&a, (en&ru amin&irea de odinioara, (en&ru (rima sa dra)os&e, (rimele sale cala&orii, (en&ru &inere&ea sa/ #ucra cucernic la ima)inea )in)asa, o sim&ea le)a&a de &o& ce a+ea mai 'un in %iin&a lui, de &inere&ea sa, de cele mai delica&e din&re amin&irile sale/ Era o %ericire sa-i modeleze )a&ul (leca&, )ura (rie&enos-&ris&a, mainile %ine, de)e&ele lun)i, cu(ele %rumos 'ol&i&e ale un)*iilor/ Cu admira&ie si cu res(ec&uoasa dra)os&e (ri+ea si Eric* s&a&uia, ori de ca&e ori a+ea (rile,ul/ Cand %u a(roa(e &ermina&a, o ara&a a'a&elui/ Narcis zise1 4 E cea mai %rumoasa o(era a &a, dra)ule, in &oa&a manas&irea n-a+em nimic cu care s-ar (u&ea asemana/ !re'uie sa-&i mar&urisesc ca in lunile aces&ea din urma am %os& de ca&e+a ori in)ri,ora& din (ricina &a/ !e +edeam nelinis&i& si su%erind si cand dis(areai si li(seai mai mul& de o zi, ma )andeam, ca&eoda&a, cu )ri,a1 8Poa&e ca nu se mai in&oarce9/ ar acum, ai %acu& aceas&a s&a&uie minuna&a/ Sun& 'ucuros si mandru de &ine7 4 2a, zise Gura-de-Aur, scul(&ura a iesi& des&ul de 'ine/ 2ar acum ascul&a-ma, Narcis7 Pen&ru ca lucrarea aceas&a sa iz'u&easca, a %os& ne+oie de &oa&a &inere&ea mea, de drumurile, de dra)os&ele mele, de s&radania mea de a cuceri %emeile/// Aceas&a es&e %an&ana din care m-am ada(a&/ 3an&ana +a seca in curand, inima mi se usuca/ 0oi is(ra+i aceas&a Maria, dar a(oi imi +oi lua concediu o 'una 'uca&a de +reme, nu s&iu (en&ru ca& &im(, ca sa-mi cau& din nou &inere&ea si &oa&e cele ca&e mi-au %os& dra)i oda&a/ Po&i in&ele)e5 Ei, da7 S&ii, am %os& oas(e&ele &au si nu m-am lasa& nicioda&a (la&i& (en&ru munca mea/// 4 !i-am o%eri& (la&a, il in&reru(se Narcis/ 4 2a, si acum (rimesc/ mi +oi comanda *aine noi iar cand +or %i )a&a, am sa &e ro) sa-mi dai un cal si ca&i+a &aleri, a(oi +oi (leca in lume/ Nu-mi s(une nimic, Narcis, si nu %i &ris&/ Nu ca nu mi-ar (lacea aici, nicaieri nu as (u&ea-o duce mai 'ine/ E +or'a de al&ce+a/ Ai sa-mi im(lines&i dorin&a5 Nu se mai +or'i mul& des(re aces& su'iec&/ Gura-de-Aur isi comanda un rand de *aine sim(le, de calarie, si cizme si (e cand se a(ro(ia +ara, o is(ra+i (e Maria, de (arca ar %i %os& ul&ima lui lucrare- cu )ri,a (lina de dra)os&e dadu mainilor, %e&ei, (arului, ul&ima lor desa+arsire/ Parea c*iar oarecum ca &ara)aneaza (lecarea, de (arca mereu s-ar %i lasa& cu (lacere, inca (u&in re&inu& de aces&e ul&ime, delica&e ne&eziri ale s&a&uii/ !recu zi du(a zi si el &o& mai a+ea de orandui& ca&e ce+a/ 2esi a(ro(ia&a

des(ar&ire il durea, Narcis mai zam'ea ca&eoda&a (e seama indra)os&irii lui Gura-de-Aur si a ne(u&in&ei sale de a se ru(e de c*i(ul Mariei/ Gura-de-Aur il lua &o&usi, (rin sur(rindere in&r-o zi, +enind 'rusc sa-si anun&e (lecarea/ #uase *o&ararea (es&e noa(&e/ n cos&umul cel nou, cu o 'ere&a noua (e ca(, +eni la Narcis ca sa-si ia ramas 'un/ Se mar&urisise si se im(ar&asise cu (u&in &im( in urma/ Acum +enea sa-i s(una adio si sa-si ia 'inecu+an&area de drum/ Amandurora le +enea )reu sa se des(ar&a, si Gura-de-Aur se (re%acea a %i mai as(ru si mai ne&ul'ura& deca& se sim&ea in inima lui/ 4 Am sa &e re+ad5 in&re'a Narcis/ 4 ", da, daca %rumosul &au cal nu-mi ru(e )a&ul, ai sa ma re+ezi cu si)uran&a/ Al&min&eri n-ar mai e.is&a nimeni care sa &e numeasca Narcis si sa-&i dea 'a&aie de ca(/ !e (o&i 'izui (e as&a/ Nu ui&a sa +e)*ezi asu(ra lui Eric*/ Si sa nu se a&in)a nimeni de s&a&uia mea/ Precum am *o&ara&, +a ramane la mine in odaie si &e ro) sa nu dai c*eia din mana/ 4 !e 'ucuri de cala&oria as&a5 Gura-de-Aur a+u un &remur al (leoa(elor/ Ei, m-am 'ucura&, asa e in&o&deauna/ 2ar acum, cand &re'uie sa incalec si sa (lec, mi se (are &o&usi mai (u&in +esel deca& credeam/ Ai sa razi de mine, dar nu-mi +ine deloc usor sa ma des(ar&, si aceas&a le)a&ura ma neca,es&e/ E ca o 'oala, oamenii &ineri si sana&osi n-o cunosc/ Mes&erul NiDlaus era si el asa/ 2ar sa nu mai (ala+ra)im de (omana7 6inecu+an&eaza-ma, dra)ul meu, +reau sa (ornesc/// ncaleca si se duse/ n )andurile sale, Narcis era %oar&e (reocu(a& de (rie&enul sau, isi %acea )ri,i din (ricina lui si-i ducea dorul/ "are +a mai in&oarce (asarea care isi luase z'orul, aces& %luiera-+an& ce-i era a&a& de dra)5 a&a ca omul aces&a, ciuda& si iu'i&, a (orni& din nou (e drumul lui incalci&, li(si& de +oin&a, *oinares&e iarasi (rin lume a+id si curios, urmandu-si ins&inc&ele +iolen&e, sum're, un co(il mare %ur&unos si nesa&ios/ 2umnezeu sa-l ocro&easca, in&oarca-se &ea%ar/ 2in nou z'ura de colo (ana colo %lu&urele aces&a, din nou (aca&uia, ademenea %emei, isi cau&a (lacerile, +a a,un)e (oa&e iarasi la crima, in (rime,dii si-n inc*isoare si se +a (ra(adi/ Ca&e )ri,i (u&ea (ricinui aces& 'aia& 'lond, care se ,eluia ca im'a&ranes&e si &e (ri+ea cu asemenea oc*i de co(il7 Ca& de mul& &re'uia sa &e &emi (en&ru soar&a lui7 Si, &o&usi, Narcis se 'ucura din &oa&a inima (en&ru el/ n %ond, ii (lacea ca aces& co(il indara&nic era a&a& de )reu de im'lanzi&, ca a+ea asemenea &oane, ca acum e+adase din nou si-si &ocea coarnele, )onind de colo (ana colo/ n %iecare zi, la un ceas sau al&ul, )andurile a'a&elui se in&orceau ca&re (rie&enul sau, cu dra)os&e si nos&al)ie, cu recunos&in&a si )ri,i, ca&eoda&a cu indoieli si re(rosuri/ "are nu ar %i &re'ui& sa-i dez+aluie in mai mare masura (rie&enului sau ca& de mul& il iu'ea, ca& de (u&in l-ar %i dori& al&%el, ca& de 'o)a& de+enise (rin el si (rin ar&a lui5 i s(use (rea (u&in din &oa&e aces&ea, (oa&e mul& (rea (u&in ; cine s&ie daca nu l-ar %i (u&u& re&ine5 2ar (rin Gura-de-Aur nu de+enise doar mai 'o)a&/ Prin el de+enise in acelasi &im( mai sarac, mai sarac si mai sla' si era desi)ur 'ine ca nu-i ara&ase (rie&enului sau aces& ade+ar/ #umea in care &raia si in care se sim&ea acasa, lumea lui, +ia&a de manas&ire, %unc&ia, erudi&ia lui, cladirea %rumos orandui&a a ideilor sale, %usesera adeseori (u&ernic z)udui&e si (use su' semnul indoielii de aces& (rie&en/ Nu e.is&a du'iu1 din un)*iul de +edere al manas&irii, al ra&iunii si al moralei, +ia&a lui era mai 'una, mai drea(&a, mai cons&an&a, mai orandui&a si e.em(lara, era o +ia&a a ordinii si a slu,irii se+ere, un sacri%iciu con&inuu, o nazuin&a mereu innoi&a s(re lim(ezime si dre(&a&e, era cu mul& mai cura&a si mai 'una deca& +ia&a unui ar&is&, a unui +a)a'ond si a unui muiera&ic/ 2ar (ri+ind de sus, din un)*iul de +edere al 2omnului ; oare in&r-ade+ar ordinea si disci(lina unei +ie&i e.em(lare, renun&area la lume si la %ericirea sim&urilor, inde(ar&area de murdarie si de san)e, re&ra)erea in %ilozo%ie si recule)ere, erau ele mai 'une deca& +ia&a lui Gura-de-Aur5 "are omul %usese crea& in&r-ade+ar (en&ru a duce o +ia&a masura&a, ale carei ceasuri si randuieli erau insemna&e de clo(o&ele care c*emau la ru)aciune5 "are omul %usese crea& in&r-ade+ar (en&ru a-i s&udia (e Aris&o&el si (e !oma de AGuino, (en&ru a s&i )reces&e, (en&ru a-si su)ruma sim&urile si (en&ru a %u)i din lume5 Nu %usese crea& de 2umnezeu cu sim&uri si ins&inc&e, cu &ene're san)eroase, cu a(&i&udinea (aca&ului, a +olu(&a&ii si a dis(erarii5 n ,urul aces&or in&re'ari se ro&eau )andurile a'a&elui, cand za'o+eau la (rie&enul sau/

2a, si (oa&e ca nu era doar mai co(ilaros si mai omenesc sa duci o +ia&a ca Gura-de-Aur, (oa&e ca la urma urmei era si mai &emerar si mai )randios sa &e lasi in +oia curen&ului crancen si a smin&elii, sa comi&i (aca&e si sa iei asu(ra &a urmarile lor amarnice, in loc sa duci, ala&urea de lume, o +ia&a cura&a, cu mainile s(ala&e, sa-&i (lan&ezi o %rumoasa )radina cu )anduri (line de armonie si sa um'li %ara de (aca& (rin&re s&ra&urile ei ocro&i&e/ Poa&e era mai )reu, mai cura,os si mai no'il sa colinzi cu incal&arile ru(&e (rin (aduri si (e drumuri, sa ra'zi soarele si (loaia, %oamea si ne+oia, sa &e ,oci cu 'ucuriile sim&urilor si sa le (la&es&i cu su%erin&a/ "ricum, Gura-de-Aur ii ara&ase ca un om c*ema& la %a(&e mari se (oa&e cu%unda (ana de(ar&e de &o& in smin&eala san)eroasa, ame&i&a a +ie&ii, se (oa&e naclai in col' si in san)e, %ara a de+eni, &o&usi marun& si &ri+ial %ara a ucide dumnezeiescul din el, ca (oa&e ra&aci (rin 'ezne adanci %ara ca lumina di+ina si (u&erea crea&oare sa se s&in)a in sanc&uarul su%le&ului sau/ Narcis (ri+ise adanc in +ia&a &ul'ure a (rie&enului sau, insa nici dra)os&ea, nici res(ec&ul %a&a de el nu-i scazusera/ ", nu, iar de cand +azuse iesind de su' mainile (a&a&e ale lui Gura-de-Aur aces&e s(lendide ima)ini, &acu&e si &o&usi +ii, &rans%i)ura&e de o %orma si o ordine laun&rica, aces&e %e&e insu%le&i&e, radiind de du*, aces&e (lan&e si %lori ne+ino+a&e, aces&e maini ce im(lorau sau 'inecu+an&au, &oa&e aces&e a&i&udini indrazne&e si 'lande, or)olioase sau s%in&e, s&ia 'ine ca in aceas&a inima nes&a&ornica de ar&is& si de seduca&or, salasluia un 'elsu) de lumina si de *ar di+in/ n discu&iile lor, nu-i %usese )reu sa (ara su(erior (rie&enului, sa o(una (asiunii lui disci(lina si ordinea )andurilor sale/ nsa %iece mic )es& al oricareia din&re s&a&uile lui Gura-de-Aur, %iece oc*i, %iece )ura, %iece lu,er si %iece cu&a de +esman&, nu insemnau ele mai mul&, nu erau mai ade+ara&e, mai +ii si de neinlocui&, deca& orice (er%orman&a, a unui cu)e&a&or5 Ar&is&ul aces&a, a carei inima era a&a& de (lina de indara&nicie si su%erin&a, nu inal&ase el (en&ru nenumara&i oameni, (rezen&i si +ii&ori, in&ruc*i(ari ale su%erin&ei si nazuin&elor lor, sim'oluri s(re care se (u&eau indre(&a ru)aciunile si +enera&ia, s(aimele si nos&al)ia celor %ara de numar, (en&ru a )asi in ele alinare, incu+iin&are si im'ar'a&are5 :am'ind si &o&usi &ris&, Narcis isi aduse amin&e de &oa&e momen&ele, ince(and din &inere&ea lor &im(urie cand il indrumase si-l dascalise (e (rie&enul sau/ Prie&enul ii (rimise s%a&urile cu recunos&in&a, acce(&ase de %iecare da&a, su(eriori&a&ea si (ozi&ia lui de conduca&or/ Si a(oi, isi o%erise in &acere, o(erele nascu&e din %ur&una si c*inurile +ie&ii sale 'iciui&e1 nu cu+in&e, nu doc&rine, nu lamuriri, nu a+er&ismen&e, ci +ia&a ade+ara&a, inal&a&a (e culmi/ n sc*im', ca& de sarac era el insusi, cu s&iin&a, cu disci(lina sa mona*ala, cu dialec&ica sa7 Aces&ea erau in&re'arile, in ,urul carora se in+ar&eau )andurile lui Narcis/ Cum, cu mul&i ani in urma, in&er+enise, +iolen& si z)udui&or, in &inere&ea lui Gura-de-Aur asezandu-i +ia&a in&r-un s(a&iu nou, la %el il incercase acum (rie&enul care, de la rein&oarcerea sa, il z)uduise, il im(insese ca&re indoieli si cerce&are de sine/ Era e)alul sau- Narcis nu-i daduse nimic ce sa nu i se %i in&ors cu s(ori&a daruire/ Prie&enul (leca& calare in de(ar&ari ii lasa ra)az de cu)e&are/ Sa(&amanile &receau, de mul& in%lorise cas&anul, de mul& %runzisul de un +erde %ra)ed si la(&os al %a)ilor de+enise in&unecos, des si as(ru, de mul& (o(osisera 'erzele (e &urnul de la (oar&a, clocisera, scosesera (ui si-i in+a&asera sa z'oare/ Cu ca& Gura-de-Aur in&arzia mai mul&, cu a&a& Narcis +edea mai lim(ede ce-i daruise (rezen&a lui/ A+ea ca&i+a calu)ari in+a&a&i in manas&ire, un cunosca&or al lui Pla&on, un dascal eminen& de )rama&ica, unul sau doi &eolo)i su'&ili/ Erau (rin&re mona*i, ca&e+a inimi %idele, de 'una-credin&a, care luau &o&ul in serios/ 2ar nu a+ea nici unul care sa %i %os& e)alul sau, nici unul cu care sa se %i (u&u& masura/ Aces& dar (re&ios i-l %acuse numai Gura-de-Aur/ i +enea &are )reu sa se li(seasca din nou de el/ Se )andea cu dor la cel dus de(ar&e/ Adeseori &recea (ra)ul a&elierului, il incura,a (e ucenicul Eric* care con&inua munca la al&ar si as&e(&a cu &eama si nade,de in&oarcerea mes&erului sau/ Ca&eoda&a a'a&ele descuia odaia lui Gura-de-Aur, in care se a%la Maria, ridica )ri,uliu (anza de (e s&a&uie si za'o+ea in %a&a ei/ Nu-i cunos&ea o'arsia, Gura-de-Aur nu-i s(usese nicioda&a (o+es&ea #@diei/ 2ar sim&ea, isi dadea seama ca aces& c*i( %eciorelnic &raise +reme indelun)a&a in inima (rie&enului sau/ Poa&e a sedus-o, (oa&e a insela&-o si a (arasi&-o/ A lua&-o insa cu sine, a (as&ra&-o in su%le&ul sau, cu mai mul&a credin&a deca& cel mai 'un din&re so&i si (ana la urma, (oa&e du(a ani mul&i, in care n-o mai +azuse o da&a macar, %aurise aceas&a %a(&ura %rumoasa de %a&a a&a& de induiosa&oare iar in c*i(ul, in a&i&udinea, in mainile ei, cu(rinsese in&rea)a )in)asie, admira&ie si dorin&a ale unui indra)os&i&/ Si in scul(&urile (u(i&rului de lec&ura din

re%ec&oriu ci&ea ca&e ce+a din (o+es&ea (rie&enului sau/ Era (o+es&ea unui +a)a'ond, a unui om al ins&inc&elor, a unui dezradacina& si necredincios, dar ce ramasese din &oa&e aces&ea, ce se +edea aici, era in in&re)ime 'un si credincios, era (lin de o dra)os&e +ie/ Ca& de &ainica era +ia&a aceas&a, ca& de +i,elioase si &ul'uri ii cur)eau su+oaiele si ca& de no'ile si de lim(ezi se ale)eau la s%arsi& rezul&a&ele7 Narcis se lu(&a/ n cele din urma in+inse, nu de+eni in%idel (ro(riului sau drum, nu ne)li,a nimic din inda&oririle sale se+ere/ 2ar su%erea din (ricina (ierderii si de asemenea din (ricina ca recunoscuse ce mul& ii era le)a&a inima de aces& (rie&en, inima care nu &re'uia, de %a(&, sa a(ar&ina deca& lui 2umnezeu si misiunii sale/

CAP !"#$# BB 0ara &recu, macul si al'as&relele, ne)*ina si oc*iul 'oului se +es&e,ira si se scu&urara, 'roas&ele din eles&eu &acura iar 'erzele z'urau in inal&ul cerului, (re)a&indu-se sa-si ia 'un-ramas/ A&unci, Gura-de-Aur se in&oarse7 Sosi in&r-o du(a-amiaza, (e o (loaie molcoma si nu in&ra in manas&ire, ci de la (oar&a se duse dre(& in a&elierul sau/ 0enise (e ,os, %ara cal/ Eric* se s(erie cand il +azu in&rand/ 2esi il recunoscuse de la (rima (ri+ire si inima ii 'a&ea 'ucuroasa, &o&usi 'aia&ului i se (aru ca acela ce se in&orsese era cu &o&ul al& om1 un Gura-de-Aur %als, cu mul&i ani mai 'a&ran, cu %a&a (e ,uma&a&e s&insa, (ra%ui&a, cenusie, cu &rasa&urile su(&e, nis&e &rasa&uri 'olna+e, su%erinde, (e care nu se ci&ea &o&usi durere, ci mai de)ra'a un zam'e&, un zam'e& 'ine+oi&or, 'a&ran, ra'da&or/ Mer)ea )reu, se &ara si (area a %i 'olna+ si %oar&e o'osi&/ Aces& Gura-de-Aur sc*im'a&, s&rain, (ri+i ciuda& in oc*ii &anarului sau a,u&or/ Nu %acea caz de in&oarcerea sa, se (ur&a de (arca &ocmai ar %i iesi& din odaia ala&ura&a, de (arca n-ar %i li(si& deca& o %arama de &im(/ n&inse mana si nu a+u nimic de s(us, nici un salu&, nici o in&re'are, nici o (o+es&ire/ :ise numai1 4 !re'uie sa dorm/ Parea a %i &eri'il de o'osi&/ l &rimise (e Eric* de acolo si se duse in odaia lui, de lan)a a&elier/ Aici isi scoase 'ere&a, o sca(a din mana, isi &rase incal&arile si se indre(&a ca&re (a&/ n %undul odaii isi zari, Madona in%asura&a in (anze- dadu din ca( s(re dansa, dar nu se duse sa-i scoa&a (anzele si sa-i dea 'ine&e/ n sc*im' se s&recura (ana la %eres&ruica, il zari (e Eric* a%ara, as&e(&and s(eria& si ii s&ri)a1 4 Eric*, nu &re'uie sa s(ui nimanui c-am +eni&/ Sun& %oar&e o'osi&/ E &im( si maine (en&ru as&a7 A(oi se in&inse, in (a& cu *ainele (e el/ 2u(a ca&+a &im(, %iindca nu-i +enea somnul, se scula, se duse, )reoi, (ana la (ere&e unde a&arna o o)linda mica si se cau&a in&r-insa/ A&en& se ui&a la cel care-l (ri+ea din o)linda1 un Gura-de-Aur o'osi&, un 'ar'a& os&eni& si 'a&ran si +es&ed, cu 'ar'a incarun&i&a 'ine/ Cel ce (ri+ea s(re el din (a&ra&ul mic si &ul'ure al o)linzii era un om 'a&ran, cam nein)ri,i&, o %a&a 'inecunoscu&a, dar &o&usi s&raina, (area ca de (e al&a lume, (area ca nu (rea are le)a&ura cu el/ i aducea amin&e de unele din&re %e&ele (e care le cunoscuse (u&in, de mes&erul NiDlaus (u&in, de 'a&ranul ca+aler care odinioara ii comandase +esmin&e de (a,, (u&in de s%an&ul aco' din 'iserica, de 'a&ranul, 'ar'osul s%an& aco' care, su' (alaria de (elerin, era a&a& de s&ra+ec*i si de cenusiu si, &o&usi, ara&a 'ine si +esel/ Cerce&a cu )ri,a c*i(ul din o)linda, de (arca ar %i &inu& cu &o& dinadinsul sa a%le ca& mai mul&e des(re aces& s&rain, ii %acu semn din ca( si il recunoscu1 da, era el insusi, ima)inea cores(undea %elului cum se sim&ea acum/ Se in&orsese din cala&orie un 'ar'a& 'a&ran, si cam a(a&ic, un om nu (rea ara&os, cu care nu &e (u&eai %ali, dar nici nu (u&eai a+ea ce+a im(o&ri+a lui si care, la urma-urmelor, ii era (e (lac1 a+ea (e %a&a lui ce+a ce Gura-de-Aur cel dinain&e, cel dra)u&, nu a+usese, in ciuda os&enelii si a 'a&rane&ii, se in&i(arise o &rasa&ura de mul&umire, sau mai 'ine-zis de linis&e/ Rase ince&, ca (en&ru sine, si +azu ca si ima)inea din o)linda radea1 %rumos %ar&a& adusese cu el din cala&orie7 =er(eli& si (arli& se in&orsese iarasi acasa, din mica sa esca(ada in care isi (ierduse nu numai calul, &rais&a de drume& si &alerii, dar mai irosise si al&ce+a1 &inere&ea, sana&a&ea, increderea in sine, rosea&a din o'ra,i si %or&a din (ri+iri/ !o&usi ima)inea ii (lacea1 aces& %lacau &omna&ec, 'a&ran si %ara +la)a, din o)linda, ii era mai dra) deca& Gura-de-Aur cel de odinioara/ Era mai 'a&ran, mai +la)ui&, mai ,alnic, dar mai (u&in a(ri), mai

im(aca&, &e (u&eai in&ele)e mai 'ine cu el/ Rase si s&ranse una din (leoa(ele +es&ede/ A(oi se culca la loc, (e (a& si de as&a da&a adormi/ n ziua urma&oare, in &im( ce sedea in odaia sa, a(leca& (es&e masa si incerca sa deseneze (u&in, Narcis +eni sa-l +ada/ Se o(ri in usa si zise1 4 Mi s-a s(us ca &e-ai in&ors/ Sla+a 2omnului, ma 'ucur mul&/ Cum &u nu m-ai cau&a&, +in eu la &ine/ !e deran,ez de la lucru5 Pasi mai a(roa(e, Gura-de-Aur se indre(&a, ridicandu-se de lan)a *ar&ie si-i in&inse mana/ 2esi Eric* il (re)a&ise, Narcis se s(erie (ana in adancul inimii de %elul in care ara&a (rie&enul sau/ Aces&a il (rimi cu un zam'e& (rie&enos/ 4 2a, sun& din nou aici/ !e salu&, Narcis, e ce+a +reme de cand nu ne-am +azu&/ ar&a-ma ca nu &e-am +izi&a& inca/ Narcis il (ri+i in oc*i/ #a randul lui, +azu nu numai ,alnica o%ilire a aces&ui c*i(, ci si celalal& lucru, acea &rasa&ura ciuda& de (lacu&a, de calm, c*iar de indi%eren&a, de resemnare si senina&a&e +esela de mosnea)/ E.(erimen&a& in deslusirea %e&elor omenes&i, el +azu, de asemenea, ca aces& Gura-de-Aur a&a& de ins&raina& si de sc*im'a& nu mai era in&ru &o&ul (rezen&, %ie ca su%le&ul i se de(ar&ase mul& de reali&a&e si um'la (e carari de +is, %ie ca s&a&ea in (ra)ul ce duce s(re &aramul de dincolo/ 4 Es&i 'olna+5 in&re'a cu (ruden&a/ 4 2a, sun& si 'olna+/ M-am im'olna+i& inca de la ince(u&ul cala&oriei, din (rimele zile/ 2ar ma-n&ele)i, n-am +ru& sa ma in&orc imedia& acasa/ A&i %i ras zdra+an (e soco&eala mea daca m-as %i ara&a& in (oar&a a&a& de re(ede si mi-as %i scos iarasi cizmele de calarie/ Nu, n-am +ru& as&a/ Am mers mai de(ar&e, am mai *aladui& un (ic si mi-era ciuda ca nu mi-a iz'u&i& cala&oria/ Prea m-am lacomi&/ Ei 'ine, mi-era rusine/ n s%arsi&, cred ca ai in&eles, &u es&i un om a&a& de in&ele(&/ ar&a-ma, ai in&re'a& ce+a5 Parca ar %i o +ra,a, ui& mereu des(re ce-i +or'a/ nsa is(ra+a aceea cu mama, ai reusi&-o 'ine/ M-a duru& &are, dar/// Mormai&ul i se s&inse in&r-un zam'e&/ 4 !e +om inzdra+eni iarasi, Gura-de-Aur, nu +ei duce li(sa de nimic/ Cum de nu &e-ai in&ors din drum, inda&a ce a ince(u& sa-&i mear)a rau5 2e noi nu &re'uie sa-&i %ie rusine/ Ar %i &re'ui& sa &e in&orci imedia&/ Gura-de-Aur rase/ 4 2a, acum imi aduc amin&e cum a %os&/ Nu am indrazni& sa ma in&orc, (ur si sim(lu/ !i-am s(us doar ca mi-era rusine/ Acum insa am +eni& Acum ma sim& iarasi 'ine/ 4 Ai a+u& dureri5 4 2ureri5 2a, am des&ule/ 2ar +ezi &u, durerile sun& %olosi&oare, ele mi-au 'a)a& min&ile in ca(/ Acum nu-mi mai es&e rusine, nici macar in %a&a &a/ A&unci cand m-ai +izi&a& in &emni&a, ca sa-mi sal+ezi +ia&a, a &re'ui& sa-mi incles&ez %alcile, %iindca ma rusinam in)rozi&or/ 2ar acum, &oa&e as&ea au &recu&/ Narcis ii (use mana (e 'ra& si el &acu in aceeasi cli(a, si inc*ise, zam'ind, oc*ii/ Adormi (asnic/ !ul'ura&, a'a&ele aler)a sa-l c*eme (e medicul casei, (e (a&er An&on, (en&ru a-l in)ri,i (e 'olna+/ Cand re+enira, Gura-de-Aur sedea, dormind, la masa/ l asezara in (a&, si medicul ramase lan)a el/ l )asi 'olna+ %ara nade,de/ 3u dus in&r-una din odaile (en&ru 'olna+i, Eric* %u (us sa-l +e)*eze zi si noa(&e/ Po+es&ea ul&imei sale cala&orii n-o a%lara in in&re)ime nicioda&a/ $nele amanun&e le is&orisi el, al&ele se (u&eau )*ici/ Adesea zacea a(a&ic, uneori a+ea %e'ra si +or'ea aiurea, al&eori era lucid si in asemenea cli(e era c*ema& de %iecare da&a Narcis, (en&ru care aces&e ul&ime con+or'iri cu Gura-de-Aur insemnau %oar&e mul&/ $nele %ra)men&e din rela&arile si mar&urisirile lui Gura-de-Aur le-a &ransmis Narcis, al&ele ucenicul1 4 Cand mi s-au isca& durerile5 nca de la ince(u&ul cala&oriei mele/ Calaream (rin (adure si m-am (ra'usi&, cu cal cu &o&, am cazu& in&r-un (arau si am zacu& in a(a rece &oa&a noa(&ea/ Aici, inaun&ru, unde mi-am ru(& coas&ele, aici salasluiesc durerile de a&unci/ Nu ma a%lam inca (rea de(ar&e de manas&ire, dar nu-mi (lacea sa ma in&orc, a %os& in&r-ade+ar o co(ilarie, insa ma )andeam ca ar %i cara)*ios/ Am calari& deci mai de(ar&e, si cand n-am mai (u&u& calari, caci ma durea (rea rau, am +andu& calu&ul si am zacu& mul&a +reme in&r-un s(i&al/

Acum raman aici, Narcis, s-a is(ra+i& cu calari&ul/ S-a is(ra+i& cu drume&ia/ S-a is(ra+i& cu dansul si cu muierile/ A*, al&min&eri as %i li(si& mai mul&, ani in&re)i/ 2ar cand am +azu& ca in lume nu mai e.is&a 'ucurii (en&ru mine, m-am )andi&1 inain&e de a %i ne+oi& sa co'or in &arana, +reau sa mai desenez (u&in si sa mai scul(&ez ca&e+a s&a&ui, caci de o 'ucurie &re'uie sa am (ar&e si eu7 Narcis ii s(use1 4 Sun& %oar&e %erici& ca &e-ai in&ors/ Mi-ai li(si& a&a& de mul&, m-am )andi& in %iecare zi la &ine si de nenumara&e ori mi-a %os& &eama ca n-ai sa mai +rei sa &e-n&orci nicioda&a/ Gura-de-Aur cla&ina din ca(1 4 Ei, n-ar %i %os& mare (a)u'a/ Narcis, cu inima arzand de durere si dra)os&e, se a(leca ince& s(re el si %acu acum ceea ce nu %acuse nicicand, in anii indelun)a&i ai (rie&eniei lor, a&inse (arul si %run&ea lui Gura-de-Aur cu 'uzele/ n&ai mira&, a(oi misca&, Gura-de-Aur 'a)a de seama ce se in&am(lase/ 4 Gura-de-Aur, ii so(&i (rie&enul la urec*e, iar&a-ma ca nu &i-am (u&u& s(une mai de+reme/ Ar %i &re'ui& sa &i-o s(un a&unci, cand am +eni& la &ine, in inc*isoare, la resedin&a e(isco(ala, sau cand mi-a %os& da& sa-&i +ad (rimele scul(&uri, sau, cine s&ie cand, al&ada&a/ #asa-ma sa-&i s(un azi, ca& de mul& &e iu'esc, ca& de mul& ai insemna&, din&o&deauna, (en&ru mine, ca& mi-ai im'o)a&i& +ia&a/ Nu +a a+ea mare (re& (en&ru &ine/ Es&i o'isnui& cu dra)os&ea, (en&ru &ine ea nu-i ce+a rar, ai %os& iu'i& si ras%a&a& de a&a&ea %emei/ #a mine e al&%el/ 0ia&a mea a %os& saraca in dra)os&e, mi-a li(si& ce es&e mai 'un/ A'a&ele nos&ru, 2aniel, mi-a s(us o da&a ca ma soco&es&e &ru%as, (ro'a'il ca a+usese dre(&a&e/ Nu sun& nedre(& %a&a de oameni, ma s&raduiesc sa %iu dre(& si ra'da&or cu ei, dar de iu'i&, nu i-am iu'i& +reoda&a/ 2in&re doi in+a&a&i ai manas&irii, cel mai in+a&a& mi-e mai dra)- nicioda&a n-am iu'i& un in+a&a& mai sla', in ciuda sla'iciunii sale/ 2aca &o&usi s&iu ce es&e iu'irea, a&unci, &ie &i-o da&orez/ Pe &ine &e-am (u&u& iu'i, (e &ine sin)ur, in&re oameni/ !u nu-&i (o&i da seama ce inseamna as&a/ nseamna iz+orul din&r-un deser&, co(acul in%lori& din&r-un (us&iu/ !ie sin)ur i&i sun& da&or, ca nu mi s-a usca& inima, ca mi-a ramas un su%le&, care mai (oa&e %i a&ins de *ar7 Gura-de-Aur zam'i %erici& si cam s&in)*eri&/ Cu )lasul ince&, calm, (e care-l a+ea in ceasurile sale de lucidi&a&e, zise1 4 2u(a ce m-ai sca(a& a&unci de s(anzura&oare, (e cand calaream s(re casa, &e-am in&re'a& de calul meu, 6less, si &u mi-ai da& lamuriri/ Si am +azu& ca &u, care al&min&eri a'ia deose'es&i un cal de al&ul, &e-ai ocu(a& de calu&ul 6less/ Am in&eles ca ai %acu&-o de dra)ul meu si m-am 'ucura& mul&/ Acum +ad ca in&r-ade+ar asa a %os& si NARC S S G$RA-2E-A$R 5 HI1 in&r-ade+ar ma iu'es&i/ Si eu &e-am iu'i& in&o&deauna, Narcis, ,uma&a&e din +ia&a mea a %os& o incercare de a &e cuceri/ S&iam ca si &u &ii la mine, dar nicioda&a n-am nada,dui& ca mi-o +ei s(une, om mandru cum es&i/ Acum mi-ai s(us-o, in cli(a aceas&a in care nu mi-a mai ramas al&ce+a, in care drume&ia si li'er&a&ea, lumea si %emeile m-au (arasi&/ Primesc darul &au si-&i mul&umesc/ 4 !e )andes&i mereu la moar&e5 in&re'a Narcis/ 4 2a, ma )andesc la ea si la ceea ce a de+eni& +ia&a mea/ n %ra)eda &inere&e, (e cand mai eram ele+ul &au, am dori& sa de+in un om la %el de s(iri&ualiza& ca &ine/ !u mi-ai ara&a& ca nu aceas&a mi-era c*emarea/ A&unci m-am az+arli& de (ar&ea cealal&a a +ie&ii, cea a sim&urilor si %emeile m-au a,u&a& sa-mi )asesc in ele (lacerea, sun& a&a& de dornice si de lacome/ 2ar n-as +rea nicidecum sa +or'esc des(re ele cu dis(re&, si nici sa 'ar%esc (lacerea sim&urilor, caci am %os& adeseori %oar&e %erici&/ 2e asemenea am a+u& si norocul sa a%lu ca 'ucuria sim&urilor (oa&e %i im'o)a&i&a cu su%le&ul/ 2e aici se nas&e ar&a/ Acum insa s-au s&ins am'ele %lacari/ Nu mai doresc %ericirea +olu(&a&ii ; si n-as mai dori-o, c*iar daca %emeile ar aler)a si as&azi du(a mine/ Si nici sa creez o(ere de ar&a nu mai doresc, am cio(li& des&ule c*i(uri, numarul lor nu con&eaza/ Mi-a +eni& +remea sa mor/ Nu ma im(o&ri+esc si-s c*iar curios/ 4 2e ce curios5 in&re'a Narcis/ 4 Ei 'ine, e (oa&e o (ros&ie din (ar&ea mea/ 2ar sun& in&r-ade+ar curios sa +ad cum es&e/ Nu lumea de dincolo, Narcis, la ea ma )andesc (rea (u&in si daca mi-e in)adui& s-o s(un desc*is, nu mai cred in ea/ Nu e.is&a celalal& &aram/ Co(acul usca& e mor& (en&ru &o&deauna, (asarea de)era&a nu se mai in&oarce +reoda&a la +ia&a si &o& a&a& de (u&in omul, du(a ce a muri&/ Poa&e ne mai )andim un &im( la el, du(a ce-a (leca& din&re noi, dar nici as&a nu &ine (rea mul&/ Nu, sun& curios in (ri+in&a mor&ii din (ricina

credin&ei mele sau a +isului meu ca ma a%lu (e drum s(re mama/ S(er ca moar&ea +a %i o mare %ericire, o %ericire la %el de mare, ca cea a (rimei im(liniri in dra)os&e/ Nu ma (o& des(ar&i de )andul ca in locul mor&ii cu coasa +a +eni mama mea, care ma +a lua din nou la dansa si ma +a conduce ina(oi, in ne%iin&a si in ne+ino+a&ie/ #a una din ul&imele sale +izi&e, du(a ce +reme de ca&e+a zile Gura-de-Aur nu mai s(usese nimic, Narcis il )asi iarasi &reaz si +or'are&/ 4 Pa&er An&on e de (arere ca &re'uie sa ai dureri mari/ Cum iz'u&es&i, Gura-de-Aur, sa le induri a&a& de linis&i&5 Mie mi se (are ca acum &i-ai )asi& (acea/// 4 0rei sa s(ui (acea cu 2umnezeu5 Nu, (e aceea n-am )asi&-o/ Nu +reau (ace cu el/ A %acu& lumea rau, n-a+em de ce o lauda si lui, (ro'a'il, (rea (u&in ii (asa daca eu il laud ori 'a/ Rau a mai %acu& lumea/ 2ar cu durerile din (ie(&ul meu am %acu& (ace, as&a asa-i/ Mai de mul& su(or&am )reu durerile, si, desi uneori credeam ca imi +a +eni usor sa mor, a %os& o )reseala/ Cand era ca& (e ce sa %ie serios, in noa(&ea aceea din inc*isoarea con&elui Heinric*, s-a +adi& lim(ede1 (ur si sim(lu nu (u&eam muri, eram inca mul& (rea (u&ernic si sal'a&ic, ar %i &re'ui& sa-mi zdro'easca %iecare madular in (ar&e, de ca&e doua ori/ Acum insa, e al&%el/ 0or'a il os&enea, )lasul ii sla'i/ Narcis il ru)a sa se cru&e/ 4 Nu, zise el, +reau sa-&i (o+es&esc/ Mai inain&e mi-ar %i %os& rusine sa &i-o s(un/ Are sa-&i +ina a rade/ S&ii, cand am incaleca& si am (leca& de aici, nu m-am dus c*iar %ara nici o &in&a/ Auzisem un z+on, cum ca Heinric* con&ele ar %i iarasi in &ara si ca l-ar inso&i iu'i&a lui, A)nes adica/ Ei 'ine, &ie nu &i se (are im(or&an& si as&azi nici mie nu mi se mai (are- dar a&unci, +es&ea ma %ri(sese )roza+, nu ma mai )andeam la nimic, deca& la A)nes- a %os& cea mai %rumoasa %emeie (e care am cunoscu&-o si am iu'i&-o, +oiam s-o re+ad, si sa mai %iu o da&a %erici& cu ea/ Am &o& calari&, si du(a o sa(&amana am )asi&-o/ Acolo, in ceasul acela s-a (e&recu& sc*im'area mea/ 0a sa zica am )asi&-o (e A)nes, %rumuse&ea ei nu era cu nimic um'ri&a, am )asi&-o si am )asi& (rile,ul sa ma ara& si sa-i +or'esc/ Si, inc*i(uies&e-&i, Narcis1 nu mai +oia sa s&ie de mine7 Eram (rea 'a&ran (en&ru ea, nu mai eram des&ul de %rumos si de +esel, nu-i mai (u&eam da nimic/ Cu as&a de %a(&, cala&oria mea a,unsese la ca(a&/ Am calari& insa mai de(ar&e, n-am +ru& sa ma in&orc la +oi a&a& de dezama)i& si ridicol, si cum calaream asa, (u&erea si &inere&ea si in&ele(ciunea m-au (arasi& de-a 'inelea, caci am cazu& cu cal cu &o& in&r-o +alcea, in&r-un (arau, mi-am ru(& coas&ele si am ramas, zacand in a(a/ A&unci am cunoscu&, (en&ru (rima oara, ade+ara&ele dureri/ n cadere am sim&i& ru(andu-mi-se ce+a inaun&ru, in (ie(& si ru(&ura m-a 'ucura&, am auzi&-o cu (lacere si am %os& mul&umi& de ea/ :aceam acolo in a(a si in&ele)eam ca &re'uie sa mor, dar era cu &o&ul al&min&eri deca& %usese a&unci, la inc*isoare/ N-a+eam nimic im(o&ri+a, moar&ea nu mi se mai (area ce+a rau/ Sim&eam aces&e dureri (u&ernice, (e care le incerc de a&unci incoace a&a& de des, si deoda&a am a+u& un +is sau o +iziune, cum +rei sa-i s(ui/ :aceam si sim&eam in (ie(& o durere arza&oare si ma a(aram si &i(am, cand am auzi& un )las razand ; un )las (e carie nu-l mai auzisem din co(ilarie/ Era )lasul mamei mele, un )las adanc de %emeie, (lin de +olu(&a&e si de dra)os&e/ Si a&unci am +azu&-o (e ea, (e mama, care s&a&ea lan)a mine si ma &inea in (oala, imi desc*isese (ie(&ul si-si a%undase de)e&ele adanc (rin&re coas&ele mele, (en&ru ca sa-mi eli'ereze inima/ Cand am +azu& si am in&eles as&a, nu m-a mai duru& nimic/ Si acum, cand durerile re+in, s&iu ca nu sun& dureri, nu sun& dusmani- sun& de)e&ele mamei, care imi sco& inima/ Se s&raduies&e de zor/ Ca&eoda&a s&ran)e si )eme (arca de +olu(&a&e/ Ca&eoda&a rade si murmura +or'e )in)ase/ Ca&eoda&a nu s&a lan)a mine, ci sus, (e cer, ii +ad %a&a (rin&re nori, o +ad (lu&ind, mare ca& un nor, si zam'ind &ris&a, iar zam'e&ul ei &ris& ma soar'e si-mi su)e inima din (ie(&/ Mereu +or'ea des(re ea, des(re mama lui/ 4 Mai s&ii5 in&re'a el in&r-una din ul&imele zile/ Cand+a o ui&asem (e mama, dar &u mi-ai amin&i&-o/ Si a&unci m-a duru& )roza+, de (arca 'o&uri de ,i+ine mi-ar %i ros marun&aiele/ Pe a&unci mai eram &ineri, eram nis&e 'aie&i %rumosi/ 2ar mama inca de (e a&unci m-a s&ri)a& si a &re'ui& s-o urmez/ Ea e (re&u&indeni/ A %os& &i)anca #ise, a %os& %rumoasa Madona a mes&erului NiDlaus, a %os& +ia&a, dra)os&ea, +olu(&a&ea, a %os& si %rica, %oamea, ins&inc&ul/ Acum e moar&ea si isi in%i)e de)e&ele in (ie(&ul meu/// 4 Nu +or'i (rea mul&, dra)ule, il ru)a Narcis, as&ea(&a (ana maine/ Gura-de-Aur il (ri+i in oc*i cu zam'e&ul sau, acel zam'e& nou, (e care il adusese din cala&orie, care era a&a& de 'a&ranesc si de %ra)il &o&oda&a si care (area uneori (u&in nauc, al&eori e.(rima numai 'una&a&e si in&ele(ciune/

4 2ra)ul meu, so(&i el, nu (o& as&e(&a (ana maine/ !re'uie sa-mi iau ramas-'un de la &ine si la des(ar&ire, &re'uie sa-&i s(un &o&ul/ Ascul&a-ma inca o cli(a/ 0oiam sa-&i +or'esc des(re mama, cum isi &ine de)e&ele incles&a&e de inima mea/ Mul&i ani +isul meu cel mai indra)i& si mai &ainic a %os& sa cio(lesc %i)ura mamei, ea a %os& cea mai s%an&a din&re &oa&e ima)inile mele, o (ur&am mereu in mine, cu mine, o %i)ura (lina de iu'ire si de &aina/ Cu (u&ina +reme in urma mi-ar %i %os& cu &o&ul de neindura& )andul ca as (u&ea muri %ara a-i %i modela& c*i(ul- +ia&a mea &oa&a mi-ar %i (aru& zadarnica/ Si acum, (ri+es&e ce ciuda&enie, in loc ca mainile mele s-o modeleze si s-o (lamadeasca, ea e cea care ma modeleaza si ma (lamades&e/ si &ine mainile in ,urul inimii mele si mi-o smul)e si ma )oles&e de san)e si ma ademenes&e ca&re moar&e, si o da&a cu mine moare si +isul meu, %i)ura cea %rumoasa, ima)inea mamei-E+a/ " mai +ad inca si daca as a+ea (u&ere in maini, as %auri-o/ 2ar ea nu +rea, nu +rea sa dez+alui +ederii &aina ei/ 0rea mai de)ra'a sa mor/ Mor 'ucuros, %iindca ea imi usureaza moar&ea/ Narcis ii ascul&a cu&remura& cu+in&ele, &re'ui sa se (lece adanc (es&e %a&a (rie&enului sau (en&ru a mai (u&ea in&ele)e ce s(une/ $nele %ran&uri le auzea neclar, (e al&ele le auzea 'ine, dar sensul lor ii ramanea ascuns/ 6olna+ul mai desc*ise o da&a oc*ii si (ri+i indelun) %a&a (rie&enului/ si lua ramas-'un de la el, cu oc*ii/ Si cu o miscare de (arca ar %i incerca& sa cla&ine din ca(, so(&i1 4 2ar, Narcis, oare cum ai sa mori &u, caci &u n-ai mama5 3ara mama nu se (oa&e iu'i/ 3ara mama nu se (oa&e muri/ Ce murmura du(a aceea nu se mai (u&u in&ele)e/ n ul&imele doua zile, Narcis s&a&u zi si noa(&e lan)a (a&ul sau, (ri+indu-l cum se s&in)e/ $l&imele cu+in&e ale lui Gura-de-Aur il ardeau in inima, ca un %ier inrosi&/ 4--------------------HJJ