Sie sind auf Seite 1von 2

5

OBJECTIUS DIDCTICS

LPICA I LA LRICA. LA COLONITZACI GREGA A OCCIDENT


Conixer les principals manifestacions de la poesia pica i lrica de lantiga Grcia. Comprendre la importncia de la influncia de lpica grega en la histria de la cultura occidental. Familiaritzar-se amb els noms dels principals poetes lrics i els gneres que cultivaren. Comprendre i interpretar el contingut dalguns cants de la Ilada i de lOdissea per tal de conixer la trama de lobra homrica. Comprendre i interpretar el contingut dalguns fragments traduts de poetes lrics. Traduir alguns textos que facin referncia al mn homric i a la colonitzaci grega. Reconixer el casos genitiu i datiu en plural i les caracterstiques de limperfet. Detectar el significat bsic de les preposicions gregues a partir de la seva presncia en mots catalans cultes. Aplicar regles morfosintctiques bsiques en frases coherents. Incloure paraules en un context donat adequant-les a la coherncia morfosintctica de loraci. Conixer les causes de la colonitzaci i de la presncia dels grecs a Emprion. Reconixer en un mapa de la costa mediterrnia dIbria algunes caracterstiques descrites pel gegraf Estrab. Detectar tims grecs en hellenismes catalans. Aplicar la transcripci de diftongs grecs al catal.

FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

CONTINGUTS

La poesia pica: la Ilada i lOdissea i la poesia lrica. Morfologia nominal: el genitiu i el datiu en plural. Morfologia verbal: limperfet. Aproximaci a les preposicions. La colonitzaci grega cap a occident. Testimonis literaris i arqueolgics de la presncia dels grecs a la pennsula Ibrica: Emprion. El pas de noms grecs al catal a travs del llat: la transcripci dels diftongs grecs en catal.

PROCEDIMENTS
Lectura comprensiva de textos referits a Homer i a la colonitzaci. Situaci geogrfica dels principals reialmes homrics. Interpretaci duna secci del tur en qu estava situada Troia. Classificaci dels principals poemes de la literatura universal. Interpretaci de petits textos de prosa grega sobre el mn homric i la colonitzaci. Elaboraci dun fris histric des de la guerra de Troia fins a larribada dels grecs a Emprion. Identificaci de mots i de categories gramaticals en frases coherents. Aplicaci de criteris morfosintctics en activitats de transformaci, dimitaci i dinclusi. Establiment de relacions lxiques.

VICENS VIVES

5-2

5
CONTINGUTS

LPICA I LA LRICA. LA COLONITZACI GREGA A OCCIDENT


Interpretaci de plnols dEmprion. Lectura i interpretaci duna inscripci escrita en grec i en llat dEmprion. Identificaci de personatges homrics en un mosaic trobat a Emprion. Interpretaci de les informacions extretes de textos i de restes arqueolgiques que palesen la presncia dels grecs a Ibria. Aplicaci de les regles bsiques de transliteraci dels diftongs.

ACTITUDS, VALORS I NORMES


Valoraci de la poesia pica i lrica. Sensibilitat pel fenomen de la colonitzaci grega i valoraci de la presncia grega a Ibria: Emprion.

Conscincia del valor patrimonial del llegat dels grecs a la pennsula Ibrica. Conscincia de la importncia dalguns fets histrics que han deixat una petjada en la configuraci de la histria de la cultura occidental. Estima pel patrimoni cultural i artstic (cermica grega) que es troba en els nostres museus. Ordre, rigor i precisi en lelaboraci de la traducci dels textos. Disposici per dur a terme les activitats proposades pel professor o la professora dins i fora de lhorari escolar.

ACTIVITATS DAVALUACI

VICENS VIVES

Comprovar el coneixement que t lalumnat del mn homric. Valorar les nocions que tenen els alumnes i les alumnes de la colonitzaci i de la presncia dels grecs a la pennsula Ibrica. Verificar si les alumnes i els alumnes saben situar els principals esdeveniments histrics des de la caiguda de Troia fins a la fundaci dEmprion. Avaluar la capacitat didentificar els casos dels noms i les formes verbals dins dun text breu de prosa grega. Comprovar la capacitat dinterpretar un text original grec i de redactar-ne la traducci en catal. Veure la capacitat que tenen les alumnes i els alumnes de reconixer els morfemes nominals en singular i en plural. Verificar si els alumnes i les alumnes saben reconixer les formes del pretrit imperfet i les saben relacionar amb la primera persona de present corresponent. Valorar la capacitat de transformaci morfosintctica dels elements duna frase. Constatar que saben reconixer dins duna srie de mots el que t un significat semblant a un altre que sha posat en primer lloc. Avaluar la capacitat de transcriure correctament al catal mots grecs que contenen diftongs. Verificar la claredat, lordre i el rigor en la correcci de les activitats i en la redacci de les traduccions. Estimar la capacitat dinterpretar restes arqueolgiques que testimonien la presncia dels grecs a la pennsula Ibrica. Observar el grau de participaci en les activitats proposades pel docent en una possible visita a un museu o jaciment arqueolgics relacionats amb el mn clssic.

5-3