You are on page 1of 4

TAKA DUGOVENOSTI

Zu San Li taka dugovenosti ili taka od stotinu bolesti na vaem telu

Jedna japanska legenda kae da je u davna vremena iveo jedan srean ovek koji je dobio od svog oca neprocenjivo znanje - znanje o taki dugovenosti ili take od stotinu bolesti. Sledei zapovesti svog oca, sin je svakodnevno masirao ovu taku i doiveo je raanje i smrt nekoliko imperatora. Masiranje taaka je jedna od najstariji metoda leenja na !stoku, koja broji ve nekoliko iljada godina. "kupno, ljudsko telo poseduje #$% taaka i &' glavni meridijana, (to podsea na koliinu dana i meseci u godini. )elovanje takve masae *akupresure, pritiskom prstiju na odreene take+, zasnovano je na uenjima o meridijanima i kanalima koji su povezani sa odreenim organima. " kineskoj medicini telo se posmatra kao energetski sistem, tako da se kroz masau moe uticati na tok energije i ,unkcionalnu aktivnost organa. -ktiviranje take .u San /i daje trajni podmlaujui i isceljujui e,ekat, spreava starenje. " 0ini je ova taka poznata kao "taka dugovenosti", u Japanu kao "taka od stotinu bolesti". 1de se nalazi ta arobna taka *.u San /i+ na na(em telu2 3aka dugovenosti se nalazi ispod asice kolena. )a bi ste je prona(li, pokrijte koleno dlanom iste ruke. 3aka se nalazi izmeu zavr(etaka malog i domalog prsta, u vidu manjeg udubljenja izmeu kostiju.

Moete je pronai i na drugi nain. Morate sesti na pod, pritisnuti vrsto stopala ka podu i povui i prema sebi, nepodiui pete od poda. 4rimetiete da ispod kolena stvorilo se uzvi(enje. 4ronaite najvi(u taku ovog uzvi(enja, stavite na nju prst i zauzmite startnu poziciju. 3aka na koju ste pritisnuli prstom je taka - .u San /i. .a (ta je odgovorna ova taka na na(em telu i za(to je japanci nazivaju - takom od stotine bolesti2 3aka .u San /i5

kontroli(e rad organa koji se nalaze u donjoj polovini tela, kontroli(e rad kimene modine u delovima koji su odgovorni za
pravilno ,unkcionisanje gastrointestinalnog trakta, digestivnog trakta, polni organa, bubrega i nadbubrene lezde. "z pomo masae take .u San /i moe da se povea aktivnost nadbubreni lezda, najmoniji lezda koji imaju ulogu glavnog uvara zdravlja oveka. 6ne lue u krv adrenalin, idrokortizon i druge vazne ormone. -ko svakodnevno masirate 7taku dugovenosti7, mogue je normalizovati rad nadbubreni lezda, koje obavljaju sledee ,unkcije u organizmu5 normalizacija krvnog pritiska, normalizacija glukoze, insulina, suzbijanje upalni procesa u organizmu, regulacija imune ,unkcije oveka.

3akoe, masiranjem take .u San /i, moete5 pobolj(ati varenje rane, leiti bolesti gastrointestinalnog trakta, tretirati posledice modanog udara. Masaa ove take pomoie vam da steknete samopouzdanje, prevaziete stres i napetost, pronaie unutra(nju stabilnost organizma. Masirajui ovu taku moete izleiti mnoge bolesti5

impotenciju, (tucanje, zatvor, gastritis, nemogunost zadravanja urina.

" velikoj meri poveavate snagu svog imuniteta, ovek postaje zdrav i sposoban za ivot.

Kako mozete uticati na "tacku dugovecnosti"?

Masirati taku .u San /i je bolje u jutarnjim asovima, pre ruka. 8 puta krunim pokretima u smeru kazaljke na satu na svakoj nozi, naizmenino *8 puta na jednoj, pa 8 puta na drugoj+ &9 minuta. 4re poetka masae zauzmite udoban, opustajui poloaj *sedei+. "mirite disanje i skoncentri(ite se na svoje oseaje. "ronite u stanje armonije i razumevanja toga da poinjete proces ozdravljenja. 3akva masaa ima stimulativno dejstvo.

Masirati taku moete prstima ili zrnom bilo koje zitarice * eljde, ovasa, pirina itd.+. - moete i zalepiti na ovu taku iseen na pola en belog luka i ostaviti na &-' sata *dok koa ne pocrveni+. Svakodnevna masaa take .u San /i u veernjim asovima pogodna je za gubitak teine :99-%99 grama nedeljno. -li, nemojte masirati direktno pre spavanja, da ne bi ste izazvali nesanicu.

3aku .u San /i moete masirati svakodnevno, ali najbolji uinak postie se5

.a vreme mladog meseca.

6sam dana posle nastanka mladog meseca, obavezno masirajte ovu taku ujutru, naimenino na svakoj nozi u smeru kazaljke sata. 3o je najbolje vreme masaze za e,ikasno jaanje imuniteta, pobolj(anja rada svi organa i usporavanje procesa starenja. 4re ruka, naizmenino na svakoj nozi, u smeru kazaljke sata, za pobolj(anje op(teg tonusa, pamenja, rada kardiovaskularnog i sistema za varenje.

4osle ruka, sin ronizovano na obe noge, protiv stresa, nervoze i razdraljivosti, kod glavobolja i poremeaja sna. "vee, u suprotnom smeru od kazaljke na satu, naizmenino na svakoj nozi, za poveanje metabolizma i smanjenje telesne teine.