You are on page 1of 5

HNG DN CHN C S D LIU

1. Chn c s d liu
Bc 1. Bm t hp phm tt Ctrl+Shift+D s ra hp thoi Chn c s d liu nh sau:

Bc 2. Trong phn B n gi kch chn vo tn b n gi cn s dng. C th kch vo nt Thm file b sung cc file nm ni khc vo danh sch ng dn n file d liu. Cc b csv d liu a phng hoc d liu chuyn ngnh c t tn theo a phng hoc s hiu b n gi chuyn ngnh v a vo th mc C:\Du thau GXD\Dulieu. Mc nh, khi m ln hp thoi Chn c s d liu s hin th ng dn ti th mc C:\Du thau GXD\Dulieu. Nu cha d liu ch khc, bn kch vo Chn ng dn ch n th mc cha d liu trong my tnh ca bn. Bc 3. Kch ln lt vo tng loi d liu bn Danh mc loi d liu kim tra li. Bc 4. Kch vo nt Kt thc hon tt.

2. B sung thm cc b d liu


Bn c th copy cc b d liu csv vo th mc Dulieu. Ln tip theo m hp thoi Chn c s d liu ra th cc b d liu s t ng hin th trong phn B n gi. V d: Ta copy b d liu csv Thi Bnh 2008 vo th mc Dulieu:

www.giaxaydung.vn

Copy b d liu ThaiBinh2006 vo th mc Dulieu

Trong D thu GXD m hp thoi Chn c s d liu. Trong phn B n gi s thy b csv Thi Bnh. Ch vic kch 1 ln vo chn c s d liu. Cc ng dn s t ng a vo ng v tr:

D liu ThaiBinh2006 s hin th y. Kch tri 1 ln chn.

Cc b d liu bn c th copy t a CD c cung cp, ti t h thng website www.giaxaydung.vn, www.dutoangxd.vn hoc gi email ti a ch daotao@giaxaydung.com km thng tin bn quyn, hc vin c cung cp.

www.giaxaydung.vn

3. Chn d liu khi c cc th mc d liu con


Nu trong mt th mc cha c file Csv v cc th mc con. Th kch tri 1 ln vo th mc cha, s chn ng dn cc file Csv, kch p vo th mc cha s m ng dn v lit k cc th mc con bn trong cho php chn ng dn cc file d liu trong cc th mc con. V d: Th mc CanTho2012 cha cc file Csv n gi phn xy dng + lp t + kho st v cc th mc con n gi chiu sng, cy xanh, rc thi, thot nc nh sau:

Nu bn kch chn n gi CanTho2012 th bn Danh mc loi d liu v ng dn n file d liu s t ng hin th cc file Csv nm trong th mc CanTho2012.

www.giaxaydung.vn

Nu bn kch p vo th mc con DGCSCanTho2012:

Th phn ng dn s m th mc cha, cn phn B n gi s hin th cc th mc con:

4. S dng phm tt v chut khi chn c s d liu


Vi hp thoi mi ny bn c th s dng phm tt, kch tri, kch phi, kch p thao tc. Bn c th phng to hp thoi ny ra ton mn hnh tin thao tc. www.giaxaydung.vn 4

4.1. Cc t hp phm tt
C th trc khi mun s dng phm tt, bn phi kch chut vo khu Danh mc loi d liu hoc ng dn n file d liu.

4.2. Kch phi, kch tri, kch p

Kch vo y phng to ton mn hnh tin thao tc.

Kch tri chn, bm Thm file chn thm file csv vo ng dn. Kch p vo khu ny tng ng Thm file. Kch tri chn b d liu. Kch phi vo y s hin th lnh Chn ng dn. Kch p nu l th mc con s m ra ng dn

Kch phi vo y s hin th menu ng cnh c lnh v phm tt. Kch tri ri kch cc nt lnh di thc hin. VD: B chn.

5. Mt s lu
- Ging nh khi xe khng n my, vic u tin nn lm l kim tra bnh xng, ng vi tho bugi. Khi chy phn mm thy b li trong bng tnh, li yu cu khi ng li Excel v check online, d liu khng hin th hoc iu g bt thng hy kim tra li ngay xem d liu chn chun cha. Tt nht l m hp thoi ln v ln lt bm nt Kch hot cc file d liu chnh ri chy li. Theo thng k ca chng ti, hu ht cc trng hp li u l do chn CSDL cha ng hoc b thiu. - C th s dng nt Thm file chn nhiu file vo phn ng dn n file d liu, nhng file no c kch hot s c du * u, khi chy phn mm s tra d liu file kch hot (phin bn sau nu khng thy s t ng tm sang cc file khc). - Khi c nhiu file d liu trong phn ng dn, mun b nhanh tt c th s dng nt B chn tt c. - Nt Xem trc hin ang ch hon thin.

www.giaxaydung.vn