Sie sind auf Seite 1von 1

Uenje prijedloga u talijanskom jeziku

U talijanskom jeziku prijedlozi su moda najneuhvatljivija i ,,najiritantnija vrsta rijei. Kada je rije o talijanskim prijedlozima, ne moe se sjesti, nauiti pravila i oekivati da nam sama ta pravila do kraja objasne upotrebu prijedloga u talijanskom jeziku. Talijanske se prijedloge ne moe usvojiti ni razumijevanjem neke jezine logike. Tono je da postoje neka pravila upotrebe prijedloga u talijanskom jeziku. Budui da talijanski jezik nema sintetiku deklinaciju, padei se izraavaju prvenstveno prijedlozima. Prijedlog con u pravilu se na hrvatski prevodi kao sa, prijedlog tra ili fra kao izmeu, prijedlog per kao za ili kroz. Prijedlog a obino ima ulogu naeg dativa (Parlo a te. ) , znai na u apstraktnom smislu (alla stazione) ili se moe upotrijebiti da bi se oznaio nain npr. pripreme nekog jela (spaghetti alla bolognese) . Prijedlog su znai iznad ili na u doslovnom smislu (sul tavolo) . Prijedlog in obino se prevodi kao u (in Italia) . Prijedlog da prevodimo kao kod (dal fratello) , iz (dallestero) , a katkad i rijeju kao ako elimo rei da smo neto radili u prolosti (da bambino) . Kada je rije o prijedlogu di, on ima obino ulogu oznaavanja graevnog materijala (di legno) ili pripadnosti (figlio di Marco) . Ovako ne izgleda komplicirano, zar ne? Meutim, to nije sve. Talijanski je jezik pun iznimaka. Prijedlozi su i po tome znakoviti. Kada je o njima rije, vie je iznimaka nego pravila. Evo i jednog primjera. Premda se u naelno na talijanskom kae in, ,,ii u kazalite kae se ,,andare a teatro . Kada tomu dodamo da je u ovom izrazu isputen i lan, zbunjeni se polaznici ili uenici obino pitaju zbog ega je to tako. Na to mogu dobiti samo odgovor koji e ih dodatno nanervirati: nema nekog posebnog razloga, to je jednostavno tako. Dakle, u usvajanju prijedloga esto vjebanje pomae vie nego memoriranje pravila. I na internetu mogue je nai linkove s vjebama za upotrebu prijedloga u talijanskom jeziku: Le preposizioni A e IN Benvenuti Zanichelli, Esercizi sulle preposizioni, Esercizi di italiano gratis, Preposizioni articolate in italiano, Materiale didattico, Guida alluso delle preposizioni, Ciao Italia: esercizi sulle preposizioni. Nisu za podcjenjivanje ni neke didaktike igre koje pomau da se upotreba prijedloga upamti bre i lake, npr. memory. Ipak, prijedlozi u talijanskom najbolje se moda ue u govornim situacijama, odnosno njihovom simulacijom u uionici, u kontekstu neke vee jezine cjeline. Npr. kada u okviru nastavne jedinice naiemo na spomenuti primjer ,,andare a teatro , bit e nam moda udno zato se to ba tako kae. Ali nakon nekog vremena, kad na spomenuti izraz naiemo vie puta i kad se on udomai u naem mozgu, automatski emo i sami tako rei. Moda je najdjelotvornija strategija ne optereivati se prijedlozima i ne nastojati grevito uiti napamet izraze u kojima se pojavljuju. Treba ih upotrebljavati u govoru ne uzrujavajui se ako ponekad i pogrijeimo. Treba pustiti vrijeme i vjebu da uine svoje. Da bi se progovorilo jezik, najprije je potrebno uutkati najveeg kritiara samog sebe.